E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 119 1996 modificat de Legea 208 2020
Legea 119 1996 modificat de Legea 47 2020
Legea 119 1996 modificat si completat de OUG 33 2016
Legea 119 1996 modificat de Legea 57 2016
Legea 119 1996 modificat si completat de Legea 295 2015
Legea 119 1996 modificat de Legea 213 2013
Legea 119 1996 completat de Legea 213 2013
Legea 119 1996 modificat de Legea 61 2012
Legea 119 1996 completat de Legea 61 2012
Legea 119 1996 modificat de Legea 272 2011
Legea 119 1996 modificat de Legea 271 2011
Legea 119 1996 modificat de OUG 80 2011
Legea 119 1996 completat de OUG 80 2011
Legea 119 1996 modificat de Legea 71 2011
Legea 119 1996 modificat de Legea 236 2010
Legea 119 1996 completat de Legea 201 2009
Legea 119 1996 modificat de Legea 201 2009
Legea 119 1996 modificat de articolul 142 din actul Legea 272 2004
Legea 119 1996 modificat de articolul 6 din actul OUG 50 2004
Articolul 38 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 6 din actul OUG 50 2004
Articolul 66 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 6 din actul OUG 50 2004
Legea 119 1996 modificat de articolul 1 din actul Legea 94 2004
Articolul 3 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 1 din actul Legea 94 2004
Articolul 11 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 1 din actul Legea 94 2004
Articolul 26 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 1 din actul Legea 94 2004
Articolul 42 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 1 din actul Legea 94 2004
Articolul 43 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 1 din actul Legea 94 2004
Articolul 46 din actul Legea 119 1996 abrogat de articolul 1 din actul Legea 94 2004
Articolul 63 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 1 din actul Legea 94 2004
Articolul 64 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 1 din actul Legea 94 2004
Articolul 62 din actul Legea 119 1996 modificat de Legea 479 2002
Legea 119 1996 modificat de articolul 26 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 31 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 2 din actul Legea 23 1999
Articolul 62 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 2 din actul Legea 23 1999
Articolul 1 din actul Legea 119 1996 modificat de articolul 2 din actul Legea 23 1999
Legea 119 1996 in legatura cu Metodologie 1 1997
Legea 119 1996 republicat de Legea 119 1996
Legea 119 1996 promulgat de Decretul 505 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 119 din 16 octombrie 1996

cu privire la actele de stare civila

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 282 din 11 noiembrie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Sectiunea 1
    Actele de stare civila si persoanele care le intocmesc
    Art. 1
    Actele de stare civila sunt inscrisuri autentice prin care se dovedeste nasterea, casatoria sau decesul unei persoane. Acestea se intocmesc in interesul statului si al persoanei si servesc la cunoasterea numarului si structurii populatiei, a situatiei demografice, la apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.
    Art. 2
    Actele de nastere, de casatorie si de deces se intocmesc in registre de stare civila, in doua exemplare, ambele originale, si se completeaza manual, cu cerneala speciala de culoare neagra.
    Art. 3
    (1) Atributiile de stare civila se indeplinesc de catre consiliile judetene si de catre autoritatile administratiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, prin ofiterii de stare civila.
    (2) Sunt ofiteri de stare civila:
    a) primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor;
    b) sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei;
    c) comandantii de nave si aeronave.
    (3) Primarii si sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei pot delega exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila viceprimarului, secretarului sau altor functionari din aparatul propriu, respectiv unuia dintre agentii diplomatici sau unuia dintre functionarii consulari.
    (4) Ofiterul de stare civila nu poate intocmi acte de stare civila cand este parte sau declarant. In asemenea cazuri, el va delega o alta persoana, in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Cetatenii straini care au domiciliul sau se afla temporar in Romania pot cere inregistrarea actelor si faptelor de stare civila in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
    (2) Persoanele fara cetatenie sunt obligate sa solicite inregistrarea actelor si faptelor de stare civila la autoritatile administratiei publice locale competente.
    (3) Cetatenii straini pot cere, iar persoanele fara cetatenie sunt obligate sa solicite inscrierea de mentiuni pe actele de stare civila intocmite in registrele de stare civila romane.
    (4) Daca un cetatean strain s-a casatorit sau a decedat pe teritoriul Romaniei, ofiterul de stare civila care a intocmit actul va trimite, in termen de 5 zile de la inregistrare, un extras de pe actul respectiv organului competent al Ministerului de Interne, care il va transmite misiunii diplomatice sau oficiului consular al tarii respective acreditate in Romania, potrivit obligatiilor izvorate din tratate, acorduri sau conventii la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate.
    Art. 5
    (1) Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila si inscrierea mentiunilor se fac la cerere, pe baza declaratiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, in conditiile prevazute de prezenta lege.
    (2) Numele de familie si prenumele se scriu asa cum rezulta din actele de identitate, din certificatele de stare civila si din alte inscrisuri prezentate de declarant sau primite de la autoritatile prevazute de lege.
    (3) Intocmirea actelor de stare civila, precum si inscrierea mentiunilor se fac in limba romana, folosindu-se alfabetul latin.
    Art. 6
    (1) Ofiterul de stare civila este obligat sa verifice realitatea continutului declaratiei si concordanta acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civila si cu celelalte inscrisuri prezentate de declarant.
    (2) Actul de stare civila, intocmit in temeiul declaratiei, se semneaza de catre ofiterul de stare civila si de catre declarant.
    (3) In cazul in care declarantul nu poate semna, ofiterul de stare civila mentioneaza aceasta pe actul de stare civila, pe care il semneaza.
    (4) Este interzis sa se faca stersaturi, razuiri, prescurtari si adaugari in actele de stare civila.
    Art. 7
    Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de ofiter de stare civila, cu respectarea prevederilor prezentei legi, sunt valabile, chiar daca acea persoana nu avea aceasta calitate.
    Art. 8
    (1) Daca nasterea sau decesul are loc in tren, pe o nava sau aeronava, ori intr-un alt mijloc de transport in timpul calatoriei pe teritoriul Romaniei, intocmirea actului de stare civila se face la autoritatea administratiei publice locale a locului de coborare sau de debarcare.
    (2) In cazul in care nasterea, casatoria sau decesul are loc pe o nava, in timpul unei calatorii in afara apelor teritoriale romane, evenimentul se inregistreaza in jurnalul de bord de catre comandantul navei.
    (3) Comandantul navei poate incheia casatorii numai intre persoane de cetatenie romana. El poate aproba, pentru motive temeinice, reducerea termenului prevazut la art. 29 alin. (2).
    (4) Daca nasterea sau decesul are loc pe o aeronava, in timpul unei calatorii in afara teritoriului Romaniei, evenimentul se inregistreaza de comandantul aeronavei in carnetul de drum.
    (5) Inregistrarile facute in jurnalul de bord sau in carnetul de drum, potrivit alin. (2) si (4), vor cuprinde toate datele necesare intocmirii actului de stare civila, precum si semnaturile cerute de lege, ele facand dovada evenimentului pana la intocmirea actului in conditiile prevazute de alin. (6).
    (6) Comandantul navei sau al aeronavei elibereaza persoanelor indreptatite o dovada cu privire la inregistrarea facuta, iar la sosirea in tara inainteaza prin capitania portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum, la autoritatea administratiei publice locale a sectorului 1 al municipiului Bucuresti, care va intocmi actul de stare civila.
    (7) In caz de mobilizare, razboi, participare la misiuni de mentinere a pacii sau in scop umanitar, Ministerul Apararii Nationale desemneaza cadrele militare care inregistreaza actele si faptele de stare civila ale militarilor si ale personalului civil si le comunica autoritatilor administratiei publice competente.
    Art. 9
    Orice modificare intervenita in statutul civil al unei persoane, ca urmare a intocmirii unui act de stare civila sau, dupa caz, dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, ori printr-un act administrativ, se comunica din oficiu, in termen de 10 zile, autoritatii administratiei publice locale unde s-a intocmit actul de nastere, de casatorie sau de deces al persoanei la care aceasta modificare se refera, in vederea inscrierii mentiunilor corespunzatoare.
    Art. 10
    In cazul in care ofiterul de stare civila refuza sa intocmeasca un act sau sa inscrie o mentiune ce intra in atributiile sale, persoana nemultumita poate sesiza judecatoria in raza careia domiciliaza.
    Art. 11
    (1) Pe baza actelor de stare civila se elibereaza certificate de nastere si de casatorie titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane indreptatite. In certificatele de stare civila nu vor fi preluate titlurile de noblete, chiar daca au fost inscrise in unele acte de stare civila.
    (2) In cazul in care certificatul de stare civila nu a fost eliberat la data intocmirii actului, eliberarea acestuia se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite.
    (3) Cererea se depune la autoritatea administratiei publice locale care are in pastrare registrul de stare civila sau a domiciliului ori a resedintei petitionarului. In cazul in care registrul de stare civila nu se afla in pastrarea autoritatii la care s-a depus cererea, aceasta il solicita autoritatii administratiei publice competente, in termen de 3 zile. In situatia in care exemplarul 1 al actului de stare civila lipseste ori actele au fost predate Arhivelor Statului, autoritatea administratiei publice locale, care primeste cererea, solicita extras, dupa caz, de pe actul ce se gaseste in pastrarea consiliului judetean, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori Arhivelor Statului, pe baza caruia intocmeste si elibereaza certificatul de stare civila.
    (4) Eliberarea altor certificate in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusa taxei de timbru, potrivit legii.
    (5) Cererile privind procurarea si eliberarea certificatelor de stare civila ale cetatenilor straini, ale caror acte si fapte de stare civila s-au produs si s-au inregistrat in Romania, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale acestor tari, acreditate in Romania, precum si ale cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei sau Ministerului de Interne, vor fi solutionate de Ministerul de Interne.
    (6) Transmiterea acestor documente se va face, dupa caz, prin Ministerul Afacerilor Externe, daca actele au fost solicitate prin misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania sau prin Ministerul de Interne, potrivit conventiilor la care tara noastra este parte.
    (7) Certificatele de stare civila eliberate de autoritatile administratiei publice locale, care au inregistrat actele si faptele de stare civila, sunt valabile si in strainatate.
    Art. 12
    (1) Este interzisa retinerea certificatelor de stare civila de catre orice persoana, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    (2) In cazul in care autoritatile investite cu atributii de stare civila constata ca unele date din cuprinsul unui certificat de stare civila nu corespund cu cele din actul pe baza caruia a fost eliberat, certificatul se retine si se sesizeaza autoritatea administratiei publice locale competente, in vederea anularii si eliberarii unui nou certificat.

    Sectiunea a 2-a
    Dovada starii civile
    Art. 13
    Starea civila se dovedeste cu actele intocmite in registrele de stare civila, precum si cu certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora.
    Art. 14
    Pentru tot ceea ce reprezinta constatari personale ale ofiterului de stare civila, actele de stare civila fac dovada pana la constatarea falsului prin hotarare judecatoreasca definitiva, iar pentru celelalte inscrieri, pana la proba contrara.
    Art. 15
    Intocmirea, anularea, rectificarea sau completarea ori reconstituirea actelor de stare civila, precum si orice inscrieri facute pe actele de stare civila, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, ori in baza unui act administrativ, sunt opozabile oricarei persoane pana la proba contrara.
    Art. 16
    Starea civila se poate dovedi prin orice mijloace de proba in fata instantei judecatoresti, in cazul prevazut la art. 10, precum si in fata autoritatilor administratiei publice cand se solicita reconstituirea actelor de stare civila, in urmatoarele situatii:
    a) nu au existat registre de stare civila;
    b) registrele de stare civila au fost pierdute ori distruse in totalitate sau in parte;
    c) nu este posibila procurarea din strainatate a certificatelor de stare civila sau a extraselor dupa actele de stare civila;
    d) intocmirea actelor de stare civila a fost omisa.

    CAP. 2
    Intocmirea actelor de stare civila

    Sectiunea 1
    Intocmirea actului de nastere
    Art. 17
    (1) Intocmirea actului de nastere se face la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala s-a produs evenimentul, pe baza declaratiei verbale a persoanelor prevazute la art. 19, a actului de identitate al mamei si al declarantului, a certificatului medical constatator al nasterii si, dupa caz, a certificatului de casatorie al parintilor.
    (2) Daca declaratia priveste pe un copil din afara casatoriei, iar recunoasterea paternitatii are loc in momentul declararii nasterii, datele privind pe tatal copilului se inscriu in rubricile corespunzatoare din cuprinsul actului de nastere ce se intocmeste.
    (3) Declararea nasterii se face in termen de 15 zile pentru copilul nascut viu si in termen de 3 zile pentru copilul nascut mort. Termenele se socotesc de la data nasterii. In cazul in care copilul nascut viu a decedat inauntrul termenului de 15 zile, declararea nasterii se face in termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere.
    Art. 18
    (1) Numele de familie si prenumele copilului se stabilesc potrivit legii.
    (2) Ofiterul de stare civila poate refuza inscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, parintii putand opta pentru un nume corespunzator.
    (3) Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. In caz de neintelegere intre parinti, va decide autoritatea administratiei publice locale de la locul inregistrarii nasterii, prin dispozitie scrisa.
    Art. 19
    Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea in care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunostinta despre nasterea unui copil.
    Art. 20
    (1) Cand declaratia de nastere a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de art. 17 alin. (3), inauntrul termenului de un an de la nastere, intocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, respectiv a sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera.
    (2) Daca nasterea s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in tara, la autoritatea administratiei publice locale de la domiciliul parintilor, dupa ce Ministerul de Interne verifica, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate.
    Art. 21
    (1) Cand declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actului se face in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, care trebuie sa contina toate datele necesare intocmirii actului de nastere.
    (2) Actiunea se introduce la judecatoria in a carei raza are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul institutia de ocrotire a copilului. In vederea solutionarii, instanta solicita politiei verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei al carei act de nastere se cere a fi intocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, iar declaratia de nastere se face in tara.
    Art. 22
    (1) Intocmirea actului de nastere al copilului gasit se face, in termen de 30 de zile de la data gasirii copilului, la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala a fost gasit, pe baza procesului-verbal intocmit de politie, de medic si de reprezentantul autoritatii administratiei publice locale, caruia ii revine si obligatia de a face declaratia de inregistrare a nasterii. Persoana care a gasit copilul este obligata sa anunte, in termen de 24 de ore, politia si sa prezinte copilul cu toate obiectele si inscrisurile aflate asupra lui.
    (2) Din procesul-verbal prevazut la alin. (1) trebuie sa rezulte data, locul si imprejurarile in care a fost gasit copilul, sexul, data presupusa a nasterii (anul, luna si ziua) stabilita de medic, de institutia sau de persoana careia i-a fost incredintat copilul.
    (3) Dupa intocmirea procesului-verbal, reprezentantul autoritatii administratiei publice locale va lua masuri de ocrotire a acestuia, potrivit legii.
    Art. 23
    (1) In situatia in care copilul este abandonat de catre mama in spital, conducatorul unitatii sanitare are obligatia sa sesizeze politia in termen de 24 de ore de la constatarea acestui fapt.
    (2) Daca nu a fost stabilita identitatea mamei in termen de 30 de zile, intocmirea actului de nastere se va face pe baza certificatului medical constatator al nasterii si a procesului-verbal incheiat de politie, de conducatorul unitatii sanitare si de reprezentantul autoritatii administratiei publice locale caruia ii revine si obligatia de a face declaratia de inregistrare a nasterii.
    Art. 24
    In cazurile prevazute la art. 22 si 23, daca nu se cunosc numele de familie si prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispozitie, de catre primarul localitatii unde se inregistreaza nasterea.
    Art. 25
    La inregistrarea nasterii, ofiterul de stare civila atribuie si inscrie codul numeric personal, care se mentioneaza in certificatul de nastere, precum si in toate celelalte acte care privesc persoana in cauza.
    Art. 26
    (1) In cazul adoptiei cu efecte depline se va intocmi un nou act de nastere de catre autoritatea administratiei publice locale de la domiciliul adoptatorilor sau in raza careia se afla sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul.
    (2) In situatia in care adoptatorii sunt cetateni straini ori cetateni romani cu domiciliul sau cu resedinta in strainatate, noul act de nastere se va intocmi de catre autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala are domiciliul cel adoptat sau unde isi are sediul institutia de ocrotire, in cazul copiilor aflati in ingrijirea acesteia.
    (3) In noul act de nastere intocmit, rubrica "Locul nasterii" se va completa cu denumirea unitatii administrativ-teritoriale unde isi are sediul autoritatea administratiei publice locale care intocmeste actul.
    (4) In cazul adoptiei cu efecte restranse se va proceda potrivit prevederilor art. 46.

    Sectiunea a 2-a
    Intocmirea actului de casatorie
    Art. 27
    (1) Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale a municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti.
    (2) Casatoria se poate incheia in afara sediului autoritatii administratiei publice locale, cu aprobarea primarului, daca din motive temeinice unul dintre soti se afla in imposibilitate de a se prezenta.
    Art. 28
    (1) Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, in scris, la autoritatea administratiei publice locale unde urmeaza a se incheia casatoria.
    (2) Ofiterul de stare civila, care primeste declaratia de casatorie, solicita viitorilor soti sa prezinte actele de identitate, certificatele de nastere, certificatele medicale privind starea sanatatii acestora si, daca este cazul, dovezi privind desfacerea sau incetarea casatoriei, precum si aprobarea presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta, rudenie fireasca sau adoptie, in conditiile prevazute de lege.
    (3) Daca unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea unde urmeaza a se incheia casatoria, el poate face declaratia de casatorie la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala are domiciliul sau resedinta, care o transmite, in termen de 48 de ore, la autoritatea administratiei publice locale unde urmeaza a se incheia casatoria.
    Art. 29
    (1) Casatoria se incheie in termen de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
    (2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei unde urmeaza a se incheia casatoria poate sa incuviinteze, pentru motive temeinice, incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1).
    Art. 30
    Ofiterul de stare civila nu incheie casatoria daca constata ca nu sunt indeplinite cerintele legii, consemnand refuzul intr-un proces-verbal. Dispozitiile art. 10 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    Art. 31
    (1) La incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila ia consimtamantul viitorilor soti, ii declara casatoriti, dupa care le citeste dispozitiile din Codul familiei referitoare la drepturile si indatoririle sotilor si intocmeste, de indata, actul de casatorie.
    (2) Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu numele de familie pe care s-au invoit sa-l poarte in timpul casatoriei, si de catre ofiterul de stare civila.
    Art. 32
    La incheierea casatoriei intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani, daca nu cunosc limba romana, precum si in cazul in care unul sau ambii viitori soti sunt surdomuti, se va folosi interpret autorizat, incheindu-se in acest sens un proces-verbal.
    Art. 33
    Ofiterul de stare civila poate incheia casatoria intre cetateni straini numai daca, pe langa actele prevazute la art. 28, viitorii soti prezinta dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru incheierea casatoriei.

    Sectiunea a 3-a
    Intocmirea actului de deces
    Art. 34
    (1) Intocmirea actului de deces se face la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul, pe baza declaratiei verbale facute de catre membrii familiei decedatului, iar in lipsa acestora, de catre colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul, si a certificatului medical constatator al decesului.
    (2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, actul de identitate si, daca este cazul, livretul militar sau adeverinta de recrutare ale celui decedat.
    Art. 35
    (1) Declararea decesului se face in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.
    (2) Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului.
    (3) In cazurile prevazute la alin. (2), pentru intocmirea actului de deces este necesara si dovada eliberata de politie sau de Parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces.
    (4) In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.
    Art. 36
    In cazul in care se declara decesul unui copil nascut viu, care a incetat din viata fara ca declararea nasterii sa fi fost facuta in termenele prevazute de lege, ofiterul de stare civila va intocmi mai intai actul de nastere si apoi pe cel de deces. Daca, din motive temeinice, actul de nastere nu poate fi intocmit, ofiterul de stare civila intocmeste actul de deces si ulterior urmareste inregistrarea nasterii.
    Art. 37
    (1) Certificatul medical constatator al decesului, in care se consemneaza cauza decesului, se intocmeste si se semneaza de catre medic sau, in lipsa acestuia, de catre un cadru mediu sanitar care a facut constatarea.
    (2) Daca decesul s-a produs pe o nava sau pe o aeronava si nu exista medic la bord, constatarea decesului se va face in primul port sau aeroport de escala, de catre un medic.
    (3) In situatia cand durata calatoriei navei pana la primul port de escala este mai mare de 24 de ore, constatarea decesului se face de catre comandant, impreuna cu consiliul de bord, si se consemneaza in jurnalul de bord. In caz de moarte violenta, comandantul navei va efectua cercetari, potrivit legii.
    Art. 38
    (1) Actul de identitate si livretul militar sau adeverinta de recrutare ale persoanei decedate se retin de catre ofiterul de stare civila si se inainteaza, dupa caz, politiei sau comandamentului militar, pana la data de 5 a lunii urmatoare.
    (2) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta actele mentionate la alin. (1), va preciza, in scris, motivul neprezentarii acestora si datele de stare civila ale decedatului. Declaratia se inainteaza autoritatilor competente.
    Art. 39
    (1) Intocmirea actului de deces privind un cadavru gasit se face la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ - teritoriala a fost gasit.
    (2) Inregistrarea cadavrului neidentificat se va face pe baza documentelor prevazute la art. 34 si la art. 35 alin. (3), precum si a procesului-verbal intocmit de medic, care va cuprinde varsta, sexul, locul unde a fost gasit cadavrul, data si cauza decesului.
    (3) Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de catre autoritatile administratiei publice competente, se inscriu prin mentiune pe actul respectiv. Mentiunea se comunica autoritatii administratiei publice locale care are in pastrare actul de nastere, politiei si, dupa caz, comandamentului militar.
    Art. 40
    (1) Ofiterul de stare civila, dupa intocmirea actului de deces, elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului.
    (2) Inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman, al carui deces s-a produs si s-a inregistrat in strainatate, se face pe baza adeverintei eliberate de autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ - teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea. Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica a Romaniei, adeverinta se va elibera pe baza certificatului de deces eliberat de misiunea diplomatica sau de oficiul consular de cariera.
    (3) Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, inhumarea sau incinerarea se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau al aeronavei, potrivit art. 8 alin. (6).
    Art. 41
    (1) Intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, la autoritatea administratiei publice locale de la:
    a) locul de nastere al celui declarat mort;
    b) domiciliul celui declarat mort, in cazul cand actul de nastere a fost intocmit la autoritatile locale din strainatate;
    c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii, in situatia in care locul nasterii si domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

    Sectiunea a 4-a
    Intocmirea actelor de stare civila ale cetatenilor romani aflati in strainatate
    Art. 42
    Intocmirea actelor de stare civila privind pe cetatenii romani aflati in strainatate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale Romaniei sau la autoritatile locale competente.
    Art. 43
    (1) Sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei incheie casatorii intre cetateni romani sau daca unul dintre viitorii soti este cetatean roman, daca aceasta este in concordanta cu legislatia tarii in care sunt acreditati
    (2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civila, pe masura completarii lor, la autoritatea administratiei publice locale a sectorului 1 al municipiului Bucuresti, impreuna cu documentele primare pe baza carora s-a intocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civila va fi trimis, in termen de 30 de zile de la data cand toate actele au fost completate, la autoritatea administratiei publice locale a municipiului Bucuresti.
    (3) Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite la autoritatile straine, au putere doveditoare in tara numai daca sunt transcrise in registrele de stare civila romane. Transcrierea actelor de stare civila si inscrierea mentiunilor primite din strainatate se efectueaza cu aprobarea Ministerului de Interne. Cetateanul roman este obligat ca, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului sau extrasului de stare civila, sa ceara transcrierea acestor acte la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala are domiciliul.
    (4) Cetatenii romani ale caror acte de stare civila au fost inregistrate in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, pot solicita intocmirea actelor de stare civila la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civila ce se gaseste in pastrarea Arhivelor Statului. Transcrierea acestor extrase in registrele de stare civila se va face cu aprobarea Ministerului de Interne.

    CAP. 3
    Inscrierea mentiunilor in actele de stare civila

    Art. 44
    In actele de nastere si, atunci cand este cazul, in cele de casatorie sau de deces se inscriu mentiuni cu privire la modificarile intervenite in starea civila a persoanei, in urmatoarele cazuri:
    a) stabilirea filiatiei prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila si incuviintarea purtarii numelui;
    b) contestarea recunoasterii sau tagaduirea paternitatii;
    c) casatorie, desfacerea, incetarea sau anularea casatorie;
    d) adoptie, desfacerea, incetarea sau anularea adoptiei;
    e) pierderea sau dobandirea cetateniei romane;
    f) schimbarea numelui;
    g) deces;
    h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civila ori a mentiunilor inscrise pe ele;
    i) schimbarea sexului, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.
    Art. 45
    Inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie si de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului de recunoastere intocmit potrivit legii sau a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. In situatia in care, ulterior, prin hotarare definitiva si irevocabila s-a incuviintat purtarea numelui de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia, mentiunea se inscrie si pe actele de nastere ale copiilor minori, iar in cazul copiilor majori, numai la cererea acestora.
    Art. 46
    In cazul adoptiei cu efecte restranse se face mentiune pe actul de nastere al celui adoptat si, daca este cazul, pe cel de casatorie, pe baza hotararii judecatoresti definitive, din oficiu sau la cererea oricarei persoane interesate.
    Art. 47
    Anularea sau desfacerea adoptiei, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, se inscrie, prin mentiune, pe actul de nastere initial si, dupa caz, pe cel intocmit in urma adoptiei, pe actul de casatorie si pe actele de nastere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar in cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Mentiunea se inscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
    Art. 48
    Incetarea casatoriei prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, anularea sau desfacerea casatoriei se inscriu prin mentiune pe actul de casatorie si pe cele de nastere ale fostilor soti. Mentiunea se inscrie, din oficiu, pe baza comunicarii primite de la ofiterul starii civile care a intocmit actul de deces, a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile ori la cererea persoanei interesate.
    Art. 49
    Mentiunea privitoare la schimbarea numelui se inscrie pe actele de stare civila ale persoanei in cauza, potrivit legii.
    Art. 50
    Mentiunile privind acordarea sau pierderea cetateniei romane se inscriu pe actul de nastere si, daca este cazul, pe cel de casatorie, pe baza comunicarii transmise de Ministerul de Interne.
    Art. 51
    La cerere, persoanelor indreptatite li se pot elibera, potrivit art. 11, certificate de stare civila cu mentiunile inscrise in actele de stare civila. Certificatele de stare civila eliberate anterior se retrag si se anuleaza.

    CAP. 4
    Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila

    Art. 52
    Reconstituirea actelor de stare civila se poate face, la cerere, daca:
    a) registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse, in totalitate ori in parte;
    b) actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.
    Art. 53
    Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se poate cere daca:
    a) intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisa, desi au fost depuse actele necesare intocmirii acestuia;
    b) intocmirea actului de casatorie a fost omisa, desi a fost luat consimtamantul sotilor de catre ofiterul de stare civila.
    Art. 54
    (1) Cererea de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unui act de stare civila, insotita de actele doveditoare, se depune la autoritatea administratiei publice locale, competenta sa intocmeasca actul, sau a locului de domiciliu al persoanei interesate, in cazul prevederilor art. 52 lit. b). Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, prin dispozitie a primarului, care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la emitere.
    (2) Dispozitia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta.
    Art. 55
    Dispozitiile art. 52-54 se aplica, in mod corespunzator, persoanelor fara cetatenie, care au domiciliul in Romania.
    Art. 56
    In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul existent, care se certifica pentru conformitate de catre ofiterul de stare civila.

    CAP. 5
    Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor

    Art. 57
    (1) Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea se pot face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
    (2) Sesizarea instantei judecatoresti se face de catre persoana interesata, de catre autoritatea administratiei publice locale, de catre consiliul judetean sau de catre Parchet. Cererea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul acestora, pe baza cercetarilor efectuate de politie si a concluziilor procurorului.
    (3) Solutionarea cererii de anulare, modificare, rectificare sau completare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, facuta de un cetatean strain sau cetatean roman cu domiciliul in strainatate, este de competenta Judecatoriei sectorului 1 al municipiului Bucuresti.
    (4) Actele de stare civila reconstituite nu pot fi rectificate ori completate.
    Art. 58
    Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea unui act de stare civila sau a unei mentiuni inscrise pe acesta, dispuse prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, se inscriu numai prin mentiune pe actul de stare civila corespunzator.

    CAP. 6
    Continutul si forma actelor de stare civila. Pastrarea registrelor de stare civila

    Art. 59
    (1) Continutul si forma actelor de nastere, de casatorie si de deces sunt prevazute in anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C.
    (2) Actele de stare civila vor fi tiparite pe ambele fete, cu exceptia celor pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei, care vor fi tiparite pe o singura fata, in registre confectionate din hartie speciala si compactate cu panza.
    (3) Pe actele de stare civila se va imprima o tenta de culoare, astfel: albastra - pe cele de nastere, roz - pe cele de casatorie si cenusie - pe cele de deces, avand la mijloc stema Romaniei.
    Art. 60
    (1) Numerotarea actelor se va face pe an calendaristic. Registrele de stare civila, precum si fiecare an calendaristic se vizeaza, pentru deschidere si inchidere, de catre primar.
    (2) Primul exemplar al registrelor de stare civila se pastreaza la autoritatea administratiei publice locale unde s-a intocmit, iar al doilea exemplar se inainteaza, dupa caz, consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate.
    (3) Ambele exemplare ale registrelor de stare civila se trimit Arhivelor Statului, dupa trecerea a 100 de ani de la data completarii lor.
    Art. 61
    Autoritatile administratiei publice care au in pastrare registrele de stare civila sunt obligate sa asigure conservarea si securitatea acestora, cu respectarea normelor privind evidenta si pastrarea arhivelor.

    CAP. 7
    Contraventii

    Art. 62
    (1) Constituie contraventii la regimul actelor de stare civila urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni:
    a) detinerea fara drept a certificatului de stare civila apartinand altei persoane;
    b) nedeclararea nasterii sau decesului in conditiile si in termenele prevazute de lege;
    c) neasigurarea conservarii si securitatii registrelor si certificatelor de stare civila, potrivit normelor privind evidenta si pastrarea acestora, sau netrimiterea la Arhivele Statului a registrelor de stare civila, dupa trecerea termenului legal de pastrare;
    d) necomunicarea la autoritatile administratiei publice competente, de catre ofiterul de stare civila, a mentiunilor, a copiilor de pe deciziile de admitere a schimbarii numelui, neinscrierea mentiunilor pe actele de stare civila ori netransmiterea celui de-al doilea exemplar al registrelor de stare civila la consiliul judetean sau, dupa caz, la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele au fost completate;
    e) neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autoritatile straine, ofiterului de stare civila de la locul de domiciliu, pentru transcriere in registrele de stare civila romane, in termenul prevazut la art. 43 alin. (2);
    f) omiterea declararii, in fata ofiterului de stare civila, a unor date referitoare la starea civila a persoanelor sau declararea lor in mod inexact;
    g) neverificarea de catre ofiterul de stare civila a realitatii continutului declaratiei si a concordantei acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civila si celelalte inscrisuri prezentate;
    h) comunicarea datelor inscrise in actele de stare civila in alte conditii decat cele prevazute la art. 69;
    i) neeliberarea de catre personalul medico-sanitar competent, in termenele legale de declarare a nasterii si a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte;
    j) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila;
    k) oficierea de catre deserventii cultelor a serviciului religios in cazul casatoriilor sau in vederea inhumarii sau incinerarii, fara a li se fi prezentat certificatul de casatorie si, respectiv, documentul prevazut la art. 40;
    l) inregistrarea unui act de stare civila cu incalcarea competentei teritoriale prevazute de prezenta lege;
    m) efectuarea de razuiri, stersaturi in cuprinsul actelor de stare civila;
    n) netransmiterea comunicarilor cu privire la inregistrarea nasterii cetatenilor romani cu domiciliul in Romania, ori a modificarilor intervenite in statutul civil al persoanelor, a buletinelor de identitate ale persoanelor decedate, precum si a livretelor militare, autoritatilor administratiei publice competente;
    o) nerespectarea termenului prevazut de lege privind sesizarea politiei despre gasirea unui copil sau abandonarea acestuia intr-o unitate sanitara;
    p) inhumarea sau incinerarea cadavrului fara prezentarea documentului prevazut la art. 40.
    (2) Contraventiile prevazute la lit. a)-c) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 60.000 lei, iar cele de la lit. d)-p), cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei.
    Art. 63
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari, de catre persoanele imputernicite prin dispozitia presedintelui consiliului judetean sau prin ordin al prefectului, precum si de catre politisti cu atributii in acest domeniu.
    Art. 64
    Dispozitiile cuprinse in acest capitol se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 8
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 65
    La intocmirea actului de nastere, precum si a celorlalte acte de stare civila, numele de familie si prenumele titularului se scriu in limba materna folosindu-se alfabetul latin.
    Art. 66
    Autoritatile administratiei publice locale intocmesc comunicari nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, care se inainteaza la sfarsitul fiecarei luni politiei, pentru crearea si actualizarea bazei de date a populatiei.
    Art. 67
    Certificatele ori, dupa caz, hotararile judecatoresti de adoptie, despartenie si deciziile de infiere si de schimbare a numelui, eliberate potrivit legilor anterioare, extrasele de pe actele de stare civila ce au fost eliberate de autoritatile militare in baza legii, precum si deciziile emise in baza Decretului nr. 432/1949 pot servi drept temei, la cererea celui indreptatit, pentru intocmirea actului ori pentru inscrierea mentiunilor pe actele de stare civila, cu avizul Ministerului de Interne.
    Art. 68
    Inscrisurile care au stat la baza intocmirii actelor de stare civila pot fi trimise, la cerere, instantelor judecatoresti, parchetelor sau politiei, care sunt obligate sa le restituie, iar pentru motive temeinice, la cererea autoritatilor administratiei publice, se pot elibera extrase de pe actele de stare civila.
    Art. 69
    Comunicarea datelor inscrise in actele de stare civila se poate face, in cazuri temeinic justificate, la cererea autoritatilor publice, altele decat cele cu atributii legale in materie, cu aprobarea prefectului.
    Art. 70
    Ministerul Sanatatii, cu avizul Ministerului de Interne si al Departamentului pentru Administratie Publica Locala, va stabili, potrivit legii, continutul si forma certificatelor medicale de constatare a nasterii, a decesului, precum si a celor privind starea sanatatii viitorilor soti si va asigura tiparirea acestora.
    Art. 71
    (1) Autoritatile administratiei publice locale intocmesc buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, iar judecatoriile, buletine statistice de divort.
    (2) Comisia Nationala pentru Statistica, cu avizul Ministerului de Interne, al Departamentului pentru Administratie Publica Locala si al Ministerului Sanatatii, stabileste continutul si forma buletinelor statistice de nastere, de casatorie si de deces, iar cu avizul Ministerului Justitiei, ale buletinelor statistice de divort; asigura tiparirea lor si emite norme referitoare la modul de completare si transmitere a acestora.
    Art. 72
    (1) Ministerul de Interne si Departamentul pentru Administratie Publica Locala indruma si controleaza, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice locale si judetene in domeniul starii civile.
    (2) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti organizeaza indrumarea si controlul activitatii de stare civila desfasurate de autoritatile administratiei publice locale si iau masuri privind conservarea si securitatea documentelor de stare civila.
    Art. 73
    Ministerul de Interne si Departamentul pentru Administratie Publica Locala stabilesc, potrivit reglementarilor in vigoare, formularele necesare activitatii de stare civila, altele decat cele prevazute la art. 59, si emit, in termen de 90 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor acesteia.
    Art. 74
    Ministerul de Interne asigura cerneala speciala pentru completarea actelor de stare civila, confectionarea registrelor si a certificatelor de stare civila si distribuirea, contra cost, a acestora autoritatilor administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Ministerului Afacerilor Externe. Celelalte imprimate auxiliare vor fi tiparite prin grija consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 75
    Dispozitiile prezentei legi, referitoare la intocmirea actelor de stare civila, eliberarea certificatelor, inscrierea si comunicarea mentiunilor, in raporturile cu alte state, sunt aplicabile in masura in care nu se prevede altfel prin acorduri, tratate si conventii la care Romania este parte.
    Art. 76
    Anexele nr. 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B si 2 C fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 77
    (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civila, H.C.M. nr. 1.090/1960 privind aprobarea modelelor registrelor de stare civila, H.C.M. nr. 2.290/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul actelor de stare civila, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 616/1993, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE SENATUI
                         VALER SUIAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                          ADRIAN NASTASE

    ANEXA 1A

                COMUNEI
    PRIMARIA    ORASULUI
                MUNICIPIULUI ..............................................

                            ACT DE NASTERE Nr. ............................
           din: anul ........ luna ................ ziua .........
                   CODUL NUMERIC PERSONAL
MENTIUNI      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
               S A A L L Z Z N N N N N C
        DATE PRIVIND COPILUL:
    _______________________________________________________________________
   | Numele de familie |                                                  |
   |  _________________|__________________________________________________|
   | Prenumele         |                                                  |
   |___________________|__________________________________________________|
   |                   |  Anul    |         luna       |    ziua          |
   |                   |__________|____________________|__________________|
   | Data nasterii:    |          |                    |                  |
   |___________________|__________|____________________|__________________|
   |                   |     comuna, orasul, municipiul   | judetul       |
   |                   |__________________________________|_______________|
   | Locul nasterii    |                                  |               |
   |___________________|__________________________________|_______________|
   | Sexul             |    cetatenia                     | nationalitatea|
   |___________________|__________________________________|_______________|
   ________________________________________________________________________
   | DATE PRIVIND PARINTII  |     TATAL           |     MAMA              |
   |________________________|_____________________|_______________________|
   | Numele de familie      |                     |                       |
   |________________________|_____________________|_______________________|
   | Prenumele              |                     |                       |
   |________________________|_____________________|_______________________|
   | Data nasterii          | anul | luna |  ziua | anul  | luna | ziua   |
   |                        |______|______|_______|_______|______|________|
   |                        |      |      |       |       |      |        |
   |________________________|______|______|_______|_______|______|________|
   | Locul    | comuna      |                     |                       |
   | nasterii | orasul      |                     |                       |
   |          | municipiul  |                     |                       |
   |          |_____________|_____________________|_______________________|
   |          | judetul     |                     |                       |
   |__________|_____________|_____________________|_______________________|
   | Cetatenia              |                     |                       |
   |________________________|_____________________|_______________________|
   | Nationalitatea         |                     |                       |
   |________________________|_____________________|_______________________|
   | Domiciliul | comuna,   |                     |                       |
   |            | orasul    |                     |                       |
   |            | municipiul|                     |                       |
   |            | strada,   |                     |                       |
   |            | numarul   |                     |                       |
   |            |___________|_____________________|_______________________|
   |            | judetul   |                     |                       |
   |____________|___________|_____________________|_______________________|

    Declarantul ....................... in calitate de .....................
domiciliat in (comuna, orasul, municipiul) ................................
strada ............................ nr. ..... judetul .....................
a prezentat certificatul medical constatator al nasterii nr. ...............
eliberat de ................. din care rezulta ca s-a nascut un copil .....

                         Semnaturi:

    .......................            ..............................
    Ofiter de stare civila                    Declarant

    L.S.
    ........................................................................
                       CERTIFICATE ELIBERATE

    ANEXA 2A


    AMBASADA
    --------  ROMANIEI LA .................................................
    CONSULATUL

                            ACT DE NASTERE Nr. ............................
           din: anul ........ luna ................ ziua .........
                   CODUL NUMERIC PERSONAL
MENTIUNI      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
               S A A L L Z Z N N N N N C
        DATE PRIVIND COPILUL:
    ________________________________________________________________________
    | Numele de familie |                                                  |
    |___________________|__________________________________________________|
    | Prenumele         |                                                  |
    |___________________|__________________________________________________|
    |                   |  anul    |         luna       |    ziua          |
    |                   |__________|____________________|__________________|
    | Data nasterii:    |          |                    |                  |
    |___________________|__________|____________________|__________________|
    |                   |     Localitatea                  | Tara          |
    |                   |__________________________________|_______________|
    | Locul nasterii    |                                  |               |
    |___________________|__________________________________|_______________|
    | Sexul             |    cetatenia                     | nationalitatea|
    |___________________|__________________________________|_______________|
    ________________________________________________________________________
    | DATE PRIVIND PARINTII  |     TATAL           |     MAMA              |
    |________________________|_____________________|_______________________|
    | Numele de familie      |                     |                       |
    |________________________|_____________________|_______________________|
    | Prenumele              |                     |                       |
    |________________________|_____________________|_______________________|
    | Data nasterii          | anul | luna |  ziua | anul  | luna | ziua   |
    |                        |______|______|_______|_______|______|________|
    |                        |      |      |       |       |      |        |
    |________________________|______|______|_______|_______|______|________|
    | Locul    | Localitatea |                     |                       |
    | nasterii   ____________|_____________________|_______________________|
    |          | Judetul     |                     |                       |
    |          |------------ |                     |                       |
    |          | Tara        |                     |                       |
    |__________|_____________|_____________________|_______________________|
    | Cetatenia              |                     |                       |
    |________________________|_____________________|_______________________|
    | Nationalitatea         |                     |                       |
    |________________________|_____________________|_______________________|
    | Domiciliul |Localitatea|                     |                       |
    |            | strada,   |                     |                       |
    |            | numarul   |                     |                       |
    |            |___________|_____________________|_______________________|
    |            | Judetul   |                     |                       |
    |            | --------- |                     |                       |
    |            | Tara      |                     |                       |
    |____________|___________|_____________________|_______________________|

    Declarantul ....................... in calitate de ....................
    domiciliat in (localitatea) ...........................................
    strada.................................................... nr. ........
    a prezentat certificatul medical constatator al nasterii nr. ..........
    eliberat de ................. din care rezulta ca s-a nascut un
    copil ......

                         Semnaturi:
    .......................            ..............................
    Ofiter de stare civila                    Declarant

    L.S.
    ........................................................................
                       CERTIFICATE ELIBERATE

    ANEXA 1B

              COMUNEI
    PRIMARIA  ORASULUI
              MUNICIPIULUI .........................................

                  ACT DE CASATORIE Nr. ......................
                  din anul ....... luna ............ ziua ..........

                             CODUL NUMERIC PERSONAL
    MENTIUNI:       Sotul                                Sotia
                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                 S A A L L Z Z N N N N N C        S A A L L Z Z N N N N N C
      _____________________________________________________________________
     | DATE PRIVIND SOTII  |           SOTUL       |      SOTIA            |
     |______________________|_______________________|______________________|
     |  Numele de familie   |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     |  Prenumele           |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     | Data nasterii        | anul | luna | ziua    | anul  | luna | ziua  |
     |                      |______|______|_________|_______|______|_______|
     |                      |      |      |         |       |      |       |
     |______________________|______|______|_________|_______|______|_______|
     |          comuna      |                       |                      |
     | Locul    orasul      |                       |                      |
     | nasterii municipiul  |                       |                      |
     |          ------------|-----------------------|----------------------|
     |          Judetul     |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     | Cetatenia            |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     | Nationalitatea       |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     |            comuna    |                       |                      |
     |            orasul    |                       |                      |
     |           municipiul |                       |                      |
     |            strada    |                       |                      |
     |            numarul   |                       |                      |
     | Domiciliul ----------|-----------------------|----------------------|
     |            Judetul   |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
      DATE PRIVIND PARINTII
     ______________________________________________________________________
     |          Numele      |                       |                      |
     |          de familie  |                       |                      |
     | TATAL    ------------|-----------------------|----------------------|
     |          Prenumele   |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     |          Numele      |                       |                      |
     |          de familie  |                       |                      |
     | MAMA     ------------|-----------------------|----------------------|
     |          Prenumele   |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|

    Potrivit invoielii, in casatorie, numele de familie al sotului va fi
    ................................. iar al sotiei va fi ...................
    In temeiul consimtamantului exprimat personal de fiecare dintre viitori soti prezenti, noi, ofiter de stare civila .............................
    am incheiat prezentul act de casatorie.

                          Semnaturi:
                                         ..............................
                                                Sotul
      ........................           ..............................
      Ofiter de stare civila                    Sotia

      L.S.
     ..................................................................
                      CERTIFICATE ELIBERATE:

    ANEXA 2B

    AMBASADA
    --------   ROMANIEI LA ..................................
    CONSULATUL


                  ACT DE CASATORIE Nr. ......................
                  din anul ....... luna ............ ziua ..........

                             CODUL NUMERIC PERSONAL
    MENTIUNI:       Sotul                                Sotia
                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                 S A A L L Z Z N N N N N C        S A A L L Z Z N N N N N C
       ____________________________________________________________________
     |  DATE PRIVIND SOTII  |           SOTUL       |      SOTIA           |
     |______________________|_______________________|______________________|
     |  Numele de familie   |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     |  Prenumele           |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     | Data nasterii        | anul | luna | ziua    | anul  | luna | ziua  |
     |                      |______|______|_________|_______|______|_______|
     |                      |      |      |         |       |      |       |
     |______________________|______|______|_________|_______|______|_______|
     |          Localitatea |                       |                      |
     | Locul                |                       |                      |
     | nasterii ------------|-----------------------|----------------------|
     |          Judetul     |                       |                      |
     |          ------------|                       |                      |
     |          Tara        |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     | Cetatenia            |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     | Nationalitatea       |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     |            Localitatea                       |                      |
     |            strada    |                       |                      |
     |            numarul   |                       |                      |
     | Domiciliul ----------|-----------------------|----------------------|
     |            Judetul   |                       |                      |
     |           -----------|                       |                      |
     |            Tara      |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
      DATE PRIVIND PARINTII
     ______________________________________________________________________
     |          Numele      |                       |                      |
     |          de familie  |                       |                      |
     | TATAL    ------------|-----------------------|----------------------|
     |          Prenumele   |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|
     |          Numele      |                       |                      |
     |          de familie  |                       |                      |
     | MAMA     ------------|-----------------------|----------------------|
     |          Prenumele   |                       |                      |
     |______________________|_______________________|______________________|

    Potrivit invoielii, in casatorie, numele de familie al sotului va fi
    ................................. iar al sotiei va fi ...............
    ............................ .
    In temeiul consimtamantului exprimat personal de fiecare dintre viitori soti prezenti, noi, ofiter de stare civila ............................
    am incheiat prezentul act de casatorie.

                          Semnaturi:
                                         ..............................
                                                Sotul
      ........................           ..............................
      Ofiter de stare civila                    Sotia
      L.S.
     ..................................................................
                      CERTIFICATE ELIBERATE:

    ANEXA 1C

                COMUNEI
    PRIMARIA    ORASULUI
                MUNICIPIULUI ..............................................

                            ACT DE DECES Nr. ............................
           din: anul ........ luna ................ ziua .........
                   CODUL NUMERIC PERSONAL
MENTIUNI      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
               S A A L L Z Z N N N N N C
        DATE PRIVIND DECEDATUL:
    ________________________________________________________________________
   | Numele de familie |                                                   |
   |___________________|___________________________________________________|
   | Prenumele         |                                                   |
   |___________________|___________________________________________________|
   |                   |  Anul    |         luna       |    ziua           |
   |                   |__________|____________________|___________________|
   | Data nasterii:    |          |                    |                   |
   |___________________|__________|____________________|___________________|
   |                   |     comuna, orasul, municipiul   | Judetul        |
   |                   |__________________________________|________________|
   | Locul nasterii    |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   | Sexul             |    Cetatenia                     | Nationalitatea |
   |___________________|__________________________________|________________|
   |                   |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   |                   |  comuna, orasul, municipiul,     |  Judetul       |
   |                   |  strada, numarul                 |                |
   | Domiciliul        |----------------------------------|----------------|
   |                   |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   |                   |  anul       |        luna            | ziua       |
   |                   |_____________|________________________|____________|
   |                   |             |                        |            |
   | Data si locul     |_____________|________________________|____________|
   | decesului         | Comuna                           |                |
   |                   | orasul                           | Judetul        |
   |                   | municipiul                       |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   ________________________________________________________________________
   | DATE PRIVIND      |         TATAL                    | MAMA           |
   | PARINTII          |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   | Numele de familie |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   | Prenumele         |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|

    Declarant ............................., in calitate de ..............
domiciliat in (comuna, orasul, municipiul).................................
strada ............................. nr. ....... judetul ..................
a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .............
eliberat de ................................ cauza decesului fiind ............................................................................

                           Semnaturi:

     .............................              ............................
       Ofiter de stare civila                       Declarant

     L.S.
    ........................................................................
                          CERTIFICATE ELIBERATE:


    ANEXA 2C

    AMBASADA
    --------   ROMANIEI LA ..................................
    CONSULATUL

                            ACT DE DECES Nr. ............................
           din: anul ........ luna ................ ziua .........
                   CODUL NUMERIC PERSONAL
MENTIUNI      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
               S A A L L Z Z N N N N N C
        DATE PRIVIND DECEDATUL:
   ________________________________________________________________________
   | Numele de familie |                                                   |
   |___________________|___________________________________________________|
   | Prenumele         |                                                   |
   |___________________|___________________________________________________|
   |                   |  Anul    |         luna       |    ziua           |
   |                   |__________|____________________|___________________|
   | Data nasterii:    |          |                    |                   |
   |___________________|__________|____________________|___________________|
   |                   |     Localitatea                  | Judetul (tara) |
   |                   |__________________________________|________________|
   | Locul nasterii    |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   | Sexul             |    Cetatenia                     | Nationalitatea |
   |___________________|__________________________________|________________|
   |                   |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   |                   |  Localitatea,                    | Judetul (tara) |
   |                   |  strada, numarul                 |                |
   | Domiciliul        |----------------------------------|----------------|
   |                   |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   |                   |  anul       |        luna            | ziua       |
   |                   |_____________|________________________|____________|
   |                   |             |                        |            |
   | Data si locul     |_____________|________________________|____________|
   | decesului         | Localitatea                                       |
   |                   |___________________________________________________|
   |                   | Tara                                              |
   |___________________|___________________________________________________|
   ________________________________________________________________________
   | DATE PRIVIND      |         TATAL                    | MAMA           |
   | PARINTII          |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   | Numele de familie |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|
   | Prenumele         |                                  |                |
   |___________________|__________________________________|________________|

    Declarant ............................., in calitate de ................
domiciliat in (localitatea) ...................................strada ............................. nr. ....... judetul (tara) ...............
a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .............
eliberat de ................................ cauza decesului fiind ............................................................................

                           Semnaturi:
     .............................              ............................
       Ofiter de stare civila                       Declarant

     L.S.
    ........................................................................
                          CERTIFICATE ELIBERATE:

                                                SmartCity5

COMENTARII la Legea 119/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 119 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 119/1996
Legea 208 2020
Legea 47 2020
OUG 33 2016
Legea 57 2016
Legea 295 2015
Legea 213 2013
Legea 61 2012
Legea 272 2011
pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Legea 271 2011
pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
OUG 80 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Legea 71 2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Legea 236 2010
pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Legea 201 2009
pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Legea 272 2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului
OUG 50 2004
pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor
Legea 94 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Legea 479 2002
privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Ordonanţa 84 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
Legea 23 1999
pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Metodologie 1 1997
pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Legea 119 1996
Decretul 505 1996
pentru promulgarea Legii cu privire la actele de stare civila
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu