E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 18 2001 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 267 2003
Hotărârea 18 2001 in legatura cu Hotărârea 1515 2002
Articolul 10 din actul Hotărârea 18 2001 completat de Hotărârea 1516 2002
Articolul 15 din actul Hotărârea 18 2001 completat de Hotărârea 1516 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 1516 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 1516 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 1103 2001
Articolul 10 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 693 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 693 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 693 2001
Articolul 7 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 482 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 482 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 18 2001 completat de Hotărârea 318 2001
Articolul 7 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 318 2001
Articolul 8 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 318 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 318 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 251 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de Hotărârea 251 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de articolul 15 din actul Hotărârea 170 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 18 2001 modificat de articolul 15 din actul Hotărârea 170 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 18 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 12 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu rol de sinteza, care aplica strategia si Programul Guvernului in domeniul finantelor publice, prin reorganizarea Ministerului Finantelor.
    (2) Sediul Ministerului Finantelor Publice este in municipiul Bucuresti, str. Apollodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor Publice exercita administrarea generala a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.
    Art. 3
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate stabilit de legislatia in vigoare Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzatoare;
    2. stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii acestuia;
    3. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;
    4. urmareste executia operativa a bugetului general consolidat; stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;
    5. elaboreaza si aproba clasificatia indicatorilor privind finantele publice;
    6. elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat anuale, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;
    7. stabileste masuri pentru asigurarea echilibrului financiar-valutar;
    8. administreaza contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, scop in care incheie conventii cu aceasta;
    9. stabileste sistemul de organizare si functionare a trezoreriei statului in vederea asigurarii efectuarii operatiunilor de incasari si plati pentru sectorul public;
    10. elaboreaza si administreaza bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului;
    11. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar si informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii in acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;
    12. contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa, in scopul si in limitele competentelor stabilite de lege;
    13. asigura punerea in circulatie prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza de conventie, a unor instrumente financiare specifice;
    14. elaboreaza lucrarile privind contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezinta spre insusire Guvernului, in vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului;
    15. elaboreaza sau avizeaza proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi personalului din institutiile publice;
    16. colaboreaza cu alte autoritati publice in procesul elaborarii de acte normative privind salarizarea pentru personalul din institutiile publice, asistenta sociala si asigurarile sociale;
    17. elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora si armonizarea legislativa in acest domeniu;
    18. elaboreaza, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.E.C.D.), proiectul romanesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmareste actualizarea acestuia in concordanta cu recomandarile adoptate de O.E.C.D.;
    19. negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;
    20. elaboreaza strategii, studii comparative, prioritati si proiecte de acte normative privind politica fiscala a Romaniei in domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;
    21. elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul evidentei contabile, financiare si de gestiune si urmareste perfectionarea sistemului de evidenta contabila;
    22. avizeaza proiectele de acte normative care genereaza sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale statului si care au influente asupra echilibrului bugetar;
    23. analizeaza, fundamenteaza, propune cadrul legislativ si stabileste masuri privind imprumuturile necesare in vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantarii acestuia sau pentru actiuni si lucrari de interes public; administreaza mijloacele financiare imprumutate, urmareste rambursarea acestora si achitarea dobanzilor aferente, in conditiile legii;
    24. elaboreaza proiecte de acte normative cu privire la colectarea veniturilor bugetare, procedurile de control fiscal, achizitiile publice, combaterea si sanctionarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal si relatiile dintre contribuabili si administratia fiscala;
    25. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizarii creditelor bugetare de catre institutiile publice; controleaza, in conditiile legii, activitatea financiara a agentilor economici, urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;
    26. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul operativ si inopinat in legatura cu aplicarea si cu respectarea legislatiei fiscale si vamale;
    27. actioneaza, prin mijloace specifice, pentru combaterea evaziunii fiscale si a coruptiei;
    28. elaboreaza politica vamala in concordanta cu cadrul legislativ existent;
    29. asigura administrarea monopolului de stat, in conditiile legii;
    30. analizeaza documentatiile tehnico-economice si emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investitii finantate partial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele fondurilor speciale si din credite externe;
    31. avizeaza programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;
    32. propune cadrul legislativ si elaboreaza cadrul metodologic privind activitatea de asigurari si exercita supravegherea aplicarii dispozitiilor legale in acest domeniu, pentru stabilirea starii de insolvabilitate a societatilor comerciale din sfera asigurarilor si pentru apararea drepturilor asiguratilor;
    33. exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele internationale cu caracter financiar;
    34. coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale in numele statului, in domeniul relatiilor financiare si valutare, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;
    35. analizeaza periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, in corelare cu indicatorii macroeconomici, si prezinta informari Guvernului, cu propuneri de imbunatatire;
    36. propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul finantelor publice;
    37. reprezinta statul, ca subiect de drepturi si obligatii, in fata organelor de justitie, precum si in orice alte situatii in care acesta participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ;
    38. solutioneaza, in conformitate cu prevederile legale, plangerile, contestatiile, cererile de revizuire si apelurile persoanelor fizice si juridice;
    39. elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic in domeniul finantelor publice;
    40. asigura, potrivit legii, tiparirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala si financiar-contabila;
    41. editeaza materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, in vederea cunoasterii sale de catre personalul propriu si de catre contribuabili;
    42. asigura elaborarea, tiparirea si difuzarea publicatiei "Revista finante, credit, contabilitate", prin finantare din venituri extrabugetare. Din veniturile incasate din vanzare se acopera cheltuielile materiale ocazionate de realizarea si vanzarea revistei, inclusiv plata drepturilor colaboratorilor, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare. Veniturile si cheltuielile aferente acestei activitati vor fi evidentiate si contabilizate in mod distinct, potrivit prevederilor legale. Disponibilitatile banesti aflate in cont la finele anului, dupa scaderea obligatiilor de plata si a incasarilor anticipate, se fac venit la bugetul de stat;
    43. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, asupra activitatii companiilor nationale aflate sub autoritatea sa;
    44. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (2) Ministerul Finantelor Publice indeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite Ministerului Finantelor prin legi sau alte acte normative in vigoare.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme.
    Art. 5
    In indeplinirea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice este autorizat:
    1. sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
    2. sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa;
    3. sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor si a altor varsaminte obligatorii la bugetul de stat, precum si repunerea in termen a cererilor si a contestatiilor, in conditiile legii, si sa informeze periodic Guvernul;
    4. sa dispuna plata din conturile agentilor economici, in conditiile legii, a varsamintelor obligatorii la bugetul de stat, neachitate in termen, precum si a majorarilor pentru intarzierea la plata a acestora;
    5. sa stabileasca orice alte masuri in conditiile prevazute de lege;
    6. sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;
    7. sa incheie protocoale de schimb de informatii si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;
    8. sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare;
    9. sa retraga creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite;
    10. sa respinga bilanturile contabile ale ordonatorilor de credite care nu indeplinesc conditiile stabilite de normele in vigoare si sa stabileasca noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevazute in dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 6
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie Ministerului Finantelor Publice, la cererea acestuia, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor sale.
    Art. 7
    (1) Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercita de catre ministrul finantelor publice. Ministrul finantelor publice este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat.
    (2) In directa subordonare a ministrului finantelor publice functioneaza Directia generala juridica si Unitatea de management a trezoreriei.
    Art. 8
    (1) Ministrul finantelor publice reprezinta ministerul in relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.
    (2) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul finantelor publice. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) In cazul in care ministrul finantelor publice, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 9
    (1) Secretarul general al ministerului este subordonat ministrului finantelor publice.
    (2) Secretarul general al ministerului este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, in conditiile legii.
    (3) Secretarul general al ministerului indeplineste si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului.
    Art. 10
    (1) Ministerul Finantelor Publice are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (2) In cadrul structurii organizatorice a Directiei generale a politicilor si resurselor umane functioneaza Scoala de finante publice, la nivel de serviciu. Conducerea stiintifica si executiva, precum si atributiile acesteia sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.300, conform anexei nr. 1.
    (4) In numarul maxim de posturi prevazut la alin. (3) nu sunt incluse posturile de demnitari si posturile aferente cabinetelor acestora, posturile aferente activitatii de control financiar si a Garzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, se stabilesc separat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 11
    Incadrarea in numarul de posturi aprobat Ministerului Finantelor Publice se realizeaza in maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice si din unitatile sale teritoriale se stabilesc prin fisa postului, intocmita in urma evaluarii posturilor, pe baza regulamentelor de organizare si functionare mentionate la alin. (1) si (2), si se semneaza de salariat si de seful ierarhic.
    Art. 13
    (1) Pe langa ministrul finantelor publice functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 14
    (1) In exercitarea atributiilor sale ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni.
    (2) Ministrul finantelor publice aproba prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitatile sale subordonate, criterii in aplicarea prevederilor art. 108^1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
    Art. 15
    (1) Unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Repartizarea la nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, a numarului maxim de posturi de specialitate prevazut la cap. I din anexa nr. 2, pentru unitatile subordonate, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 16
    Infiintarea si desfiintarea unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice, de nivel inferior celor prevazute in anexa nr. 1, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conditiile legii.
    Art. 17
    Ministerul Finantelor Publice are in dotare un parc auto necesar activitatii sale, in structura, numarul si consumul de carburanti prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 18
    (1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii unitatilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor Publice.
    (2) In localitatile in care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice nu dispun de spatii corespunzatoare consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 20
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 18 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                    a Ministerului Finantelor Publice

                                             Numarul maxim de posturi = 1.300,
                                             exclusiv demnitarii si posturile
                                               aferente cabinetelor acestora

                                    ______________
                                   |   MINISTRU   |
                                   |______________|
                            _____________   |      ______________
                           |  CABINETUL  |__|_____|   COLEGIUL   |
                           | MINISTRULUI |  |     | MINISTERULUI |
                           |_____________|  |     |______________|
           _____________                    |
          |  PURTATOR   |__                 |
          |  DE CUVANT  |  |                |
          |_____________|  |                |
           _____________   |                |      ________________
          | CONSILIER   |__|________________|     |    DIRECTIA    |
          | DIPLOMATIC  |  |                |   __|    GENERALA    |
          |_____________|  |                |  |  |    JURIDICA    |
           _____________   |                |  |  |________________|
          |  CORPUL DE  |  |                |__|   ________________
          | CONTROL AL  |__|                |  |  |  UNITATEA DE   |
          | MINISTRULUI |                   |  |__|  MANAGEMENT A  |
          |_____________|                   |     | TREZORERIEI*1) |
                                            |     |________________|
       _____________________________________|___________________________
 _____|____   _____|____   ____|_____   ____|_____   ______|______      |
|          | |          | |          | |          | | SECRETAR DE |     |
| SECRETAR | | SECRETAR | | SECRETAR | | SECRETAR | | STAT PENTRU |     |
| DE STAT  | | DE STAT  | |DE STAT*2)| | DE STAT  | | RELATIA CU  |     |
|          | |          | |          | |          | | PARLAMENT |     |
|__________| |__________| |__________| |__________| |_____________|     |
 ____|_____   _____|____   ____|_____   _____|____   _____|_______      |
|          | |          | |          | |          | |             |     |
|  MODUL 1 | |  MODUL 2 | |  MODUL 3 | |  MODUL 4 | |    MODUL 5  |     |
|__________| |__________| |__________| |__________| |_____________|     |
                                         _______________________________|
                                ________|_________
                               | SECRETAR GENERAL |
                               |__________________|
                                        |
               _________________________|________________________
         _____|_______   |   _______|_____   |   _____|_______   |
        |   Directia  |  |  |  Directia   |  |  | Oficiul de  |  |
        | generala a  |  |  | generala a  |  |  |   plati si  |  |
        | politicilor |  |  | tehnologiei |  |  | contractare |  |
        |     si      |  |  | informatiei |  |  |  Phare*5)   |  |
        | resurselor  |  |  |             |  |  |             |  |
        |  umane*4)   |  |  |             |  |  |             |  |
        |_____________|  |  |_____________|  |  |_____________|  |
                   ______|________   ________|__________   ______|_________
                  |  Directia de  | | Directia generala | |   Oficiul de   |
                  |    buget si   | |   a serviciilor   | |  supraveghere  |
                  | contabilitate | |  administrative,  | | a activitatii  |
                  |    interna    | |   patrimoniu si   | | de asigurare   |
                  |               | |      arhivare     | | si reasigurare |
                  |               | |                   | |       *6)      |
                  |_______________| |___________________| |________________|

    Semnificatia modulelor din organigrama de mai sus este urmatoarea:

    MODUL 1
                               ___________
                              |  SECRETAR |
                              |  DE STAT  |
                              |___________|
         ___________________________|_____________________________
  ______|_______    _______|_______    _______|_______    ________|_______
 |   Directia   |  |   Directia    |  |   Directia    |  |    Directia    |
 |   generala   |  |  generala de  |  | reglementarea |  | contabilitatii |
 | de sinteza a |  |  programare   |  | achizitiilor  |  |     publice    |
 |  politicilor |  |   bugetara    |  |   publice si  |  |                |
 |   bugetare   |  |  sectoriala   |  | prioritizarea |  |                |
 |              |  | si securitate |  | investitiilor |  |                |
 |              |  |    sociala    |  |    publice    |  |                |
 |______________|  |_______________|  |_______________|  |________________|

    MODUL 2
                           ___________
                          |  SECRETAR |
                          |  DE STAT  |
                          |___________|
         _______________________|_______________________
  ______|______   ______|______   ______|_______   _____|______
 |  Directia   | |  Directia   | |   Directia   | |  Directia  |
 | generala a  | | generala a  | |  generala de | | generala a |
 | trezoreriei | |  fondului   | |  armonizare  | | finantelor |
 |  statului   | | national de | | legislativa  | |  publice   |
 |             | | preaderare  | | si integrare | |  externe   |
 |             | |             | |   europeana  | |            |
 |_____________| |_____________| |______________| |____________|

    MODUL 3
                                 ____________
                                |  SECRETAR  |
                                | DE STAT*2) |
                                |____________|
        _______________________________|_______________________________
 ______|______  _______|_______  ______|_______  ______|______  _______|_______
|  Directia   ||   Directia    ||   Directia   ||  Directia   ||   Directia    |
| generala de ||  generala de  || generala de  || generala de ||  generala de  |
| politica si || administrare  || indrumare si ||  proceduri  || solutionare a |
| legislatie  || a veniturilor ||    control   ||   fiscale   || contestatiilor|
|   fiscala   || publice si a  ||    fiscal    ||             ||               |
|             || monopolurilor ||              ||             ||               |
|_____________||_______________||______________||_____________||_______________|

    MODUL 4
                           ___________
                          |  SECRETAR |
                          |  DE STAT  |
                          |___________|
         _______________________|________________________
  ______|_______   ______|_______   ______|_____   ______|_______
 | Directia de  | |   Directia   | |    Garda   | |   Directia   |
 |   control    | | generala de  | | financiara | |  generala de |
 |  financiar   | | administrare | |            | |  control si  |
 | preventiv*3) | |  a activelor | |            | | audit intern |
 |              | |   statului   | |            | |              |
 |              | |              | |            | |              |
 |______________| |______________| |____________| |______________|

    MODUL 5
                           __________________
                          | SECRETAR DE STAT |
                          |  PENTRU RELATIA  |
                          |  CU PARLAMENT  |
                          |__________________|
         __________________________|__________________________
  ______|______   ________|_______   ________|_______   ______|_______
 | Directia de | |    Directia    | |    Directia    | | Directia de  |
 |   relatii   | | pentru relatia | | pentru relatia | | reglementari |
 | publice si  | | cu Parlamentul | | cu sindicatele | |   contabile  |
 | comunicare  | |                | | si patronatul  | |              |
 |_____________| |________________| |________________| |______________|

    *1) Functioneaza la nivel de directie generala.
    *2) Coordoneaza si Directia Generala a Vamilor.
    *3) Este condusa de catre controlorul financiar sef.
    *4) Include si Scoala de finante publice, care functioneaza la nivel de serviciu.
    *5) Functioneaza la nivel de directie.
    *6) Functioneaza la nivel de directie generala.

    ANEXA 2

                             UNITATILE
aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

                                                                     Numarul
                                                                     maxim de
                                                                     posturi
                                                                    ----------
  I. Institutii publice si unitati finantate de la bugetul de stat

  1. Oficiul Concurentei*)                                                400
  2. Directia Generala a Vamilor si unitatile subordonate
     acesteia*)                                                        4.600
  3. Directiile generale ale finantelor publice si controlului
     financiar de stat judetene, in subordinea carora functioneaza
     administratiile financiare municipale, circumscriptiile
     fiscale orasenesti si perceptiile rurale, si Directia
     generala a finantelor publice si controlului financiar de
     stat a municipiului Bucuresti, in subordinea careia
     functioneaza administratiile financiare ale sectoarelor
     municipiului Bucuresti                                            26.315

 II. Companii nationale asupra carora Ministerul Finantelor Publice exercita calitatea de reprezentant al statului ca actionar

  1. Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
  2. Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.
------------
    *) Este organizat si functioneaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 si Hotararii Guvernului nr. 775/1996 pentru aprobarea structurii organizatorice si de personal a Oficiului Concurentei, cu modificarile ulterioare.
    *) Functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 3

              MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI
_______________________________________________________________________________
Nr.                        Tipul mijlocului  Numarul maxim      Consumul maxim
crt.       Unitatea        de transport      aprobat (bucati)   de carburant
                                                                pentru un
                                                                autovehicul
                                                                (litri/luna)
_______________________________________________________________________________
 0            1                 2                 3                  4
_______________________________________________________________________________
 1.  a) Aparatul propriu
     - parc auto propriu   - autoturism           4                 300
     - parc auto comun     - autoturism          13*1)              300
                           - autovehicul
                             pentru
                             transport de
                             marfa si de
                             persoane             1                 400
                           - autovehicul
                             pentru
                             transport de
                             marfa                1                 400
                           - autovehicul
                             pentru
                             transport
                             de persoane
                             (delegatii)          1                 450
     b) Aparatul propriu   - autoturism           2                 450
        pentru programe    - autoturism de
        PHARE*2)             teren                1                 450
 2.  Directiile generale   - autoturism      - cate 3 pentru        300
     ale finantelor                            fiecare
     publice si                                D.G.F.P.C.F.S.*)
     controlului financiar - autoturism      - cate 1 pentru       450
     de stat judetene,                         fiecare
     respectiv a                               D.G.F.P.C.F.S.
     municipiului                              judeteana si
     Bucuresti                                 2 pentru
                                               D.G.F.P.C.F.S.
                                               a municipiului
                                               Bucuresti
                           - autovehicul     - cate 1 pentru       450
                             pentru            fiecare
                             transport         D.G.F.P.C.F.S.
                             de valori         judeteana
                             la trezorerie     si 2 pentru
                                               D.G.F.P.C.F S.
                                               a municipiului
                                               Bucuresti
                           - autovehicul     - cate 2 pentru       400
                             pentru            D.G.F.P.C.F.S.
                             transport         Arad, Bihor,
                             de marfa          Constanta,
                                               Timis, respectiv
                                               a municipiului
                                               Bucuresti, si
                                               cate 1 pentru
                                               celelalte
                                               D.G.F.P.C.F.S.
 3.  Administratiile       - autoturism      - cate 1 pentru       300
     financiare si                             fiecare unitate
     circumscriptiile      - autoturism      - cate 1 pentru       450
     fiscale din                               fiecare
     municipiile si                            administratie
     orasele cu peste                          financiara de
     50.000 de                                 sector
     locuitori si din      - autovehicul     - cate 1 pentru       450
     sectoarele              pentru            fiecare unitate
     municipiului            transport         care are in
     Bucuresti               de valori         structura
                             la trezorerie     activitate
                                               de trezorerie
                           - autovehicul     - cate 1 pentru       400
                             pentru            fiecare unitate
                             transport
                             de marfa
 4.  Administratiile       - autoturism      - cate 1 pentru       450
     financiare si                             fiecare unitate
     circumscriptiile                          care are in
     fiscale din municipii                     structura
     si orase, altele                          activitate de
     decat cele prevazute                      trezorerie
     la pct. 3             - autovehicul     - cate 1 pentru       450
                             pentru            fiecare unitate
                             transport de      care are in
                             valori la         structura
                             trezorerie        activitate de
                                               trezorerie
 5.  Garda                 - autoturism             300            400
     financiara
_______________________________________________________________________________
    *1) Cuprinde si un autoturism necesar in vederea extinderii activitatii de control si deservirii secretarului general, care implica numeroase deplasari impuse de natura muncii.
    *2) Autoturismele si consumul de carburanti se finanteaza din fondurile PHARE. Numarul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de dotarile rezultate din protocoalele si memorandumurile incheiate cu organismele internationale.
    *) Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat.

    NOTA:
    1. Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Tulcea are in dotare o salupa pentru control si activitate curenta.
    2. Mijloacele de transport si consumul maxim de carburanti pentru Directia Generala a Vamilor sunt prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 147/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    3. Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autovehicule aprobat fiecarei unitati.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 18/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 18 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 18/2001
Hotărârea 267 2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 1515 2002
privind infiintarea pe langa Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii
Hotărârea 1516 2002
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 1103 2001
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 693 2001
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 482 2001
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 318 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 251 2001
pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 170 2001
privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu