E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 56 1997 modificat de Legea 255 2013
Legea 56 1997 modificat de Legea 187 2012
Articolul 47 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 47 din actul Legea 56 1997 articole noi... articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 8 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 56 din actul Legea 56 1997 articole noi... articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 1 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 2 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 1 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 1 din actul Legea 56 1997 articole noi... articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 2 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 4 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 7 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 8 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 11 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 12 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 13 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 15 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 20 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 21 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 23 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 25 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 35 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 38 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 40 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 41 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 42 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 42 din actul Legea 56 1997 articole noi... articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 44 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 45 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Articolul 46 din actul Legea 56 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 448 2003
Legea 56 1997 in legatura cu Ordin 176 2001
Legea 56 1997 in legatura cu Ordin 176 2001
Legea 56 1997 in legatura cu Ordin 337 2000
Articolul 1 din actul Legea 56 1997 in legatura cu Ordin 338 2000
Articolul 2 din actul Legea 56 1997 in legatura cu Ordin 11 1999
Articolul 3 din actul Legea 56 1997 in legatura cu Ordin 11 1999
Legea 56 1997 in legatura cu Ordin 1 1999
Legea 56 1997 in legatura cu Ordin 2 1998
Articolul 1 din actul Legea 56 1997 in legatura cu Ordin 2330 1997
Articolul 57 din actul Legea 56 1997 in legatura cu Ordin 2331 1997
Legea 56 1997 republicat de Legea 56 1997
Legea 56 1997 promulgat de Decretul 148 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 56 din 16 aprilie 1997

pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 67 din 17 aprilie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentei legi:
    1. Prin arme chimice se intelege urmatoarele elemente, luate impreuna sau separat:
    a) substante chimice toxice si precursorii lor, cu exceptia celor destinate unor scopuri neinterzise prin Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, numita in continuare conventie, atat timp cat tipurile si cantitatile sunt conforme cu asemenea scopuri;
    b) munitii si dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vatamari, prin actiunea toxica a substantelor chimice toxice, specificate la lit. a), care ar fi puse in libertate ca urmare a folosirii unor asemenea munitii si dispozitive;
    c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat in legatura directa cu folosirea munitiilor si a dispozitivelor, specificate la lit. b).
    2. Prin substanta chimica toxica se intelege orice substanta chimica care, prin actiunea sa chimica asupra proceselor biologice, poate cauza moarte, incapacitate temporara sau vatamari permanente la om sau la animale, indiferent de originea sa sau de metoda de producere si indiferent daca se obtine in instalatii, in munitii binare sau in alta parte.
    3. Prin precursor se intelege orice reactiv chimic care participa, in orice faza, la producerea, prin orice metode, a unei substante chimice toxice, inclusiv orice component de baza al unui sistem chimic binar sau multicomponent.
    4. Arme chimice vechi se refera la una dintre urmatoarele categorii:
    a) arme chimice care au fost produse inainte de anul 1925;
    b) arme chimice, produse in perioada 1925-1946, care s-au deteriorat, astfel incat nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.
    5. Arme chimice abandonate sunt armele chimice, inclusiv armele chimice vechi, abandonate de un stat pe teritoriul altui stat, fara consimtamantul acestuia, dupa 1 ianuarie 1925.
    6. Prin substanta pentru combaterea dezordinilor publice se intelege orice produs chimic, neinscris in listele de substante chimice toxice si precursori din anexa nr. 1 la prezenta lege, care poate produce rapid, la om, o iritatie senzoriala sau incapacitate fizica, ce dispare la scurt timp dupa terminarea expunerii.
    7. Scopuri neinterzise prin conventie sunt:
    a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice;
    b) scopuri de protectie, anume acele scopuri in relatie directa cu protectia impotriva substantelor chimice toxice si armelor chimice;
    c) scopuri militare care nu au legatura cu utilizarea armelor chimice si care nu depind de utilizarea proprietatilor toxice ale substantelor chimice ca metoda de razboi;
    d) scopuri pentru asigurarea respectarii legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.
    Art. 2
    (1) Substantele chimice toxice si precursorii pentru care se stabilesc regimuri de control sunt cei inscrisi in listele nr. 1, 2 si 3 din anexa nr. 1 la prezenta lege, numite in continuare liste.
    (2) Alte definitii ale notiunilor tehnice cuprinse in prezenta lege sunt prevazute in anexa nr. 2 la aceasta.
    Art. 3
    (1) Oricarei persoane, in orice situatie, i se interzice:
    a) dezvoltarea, producerea, dobandirea, detinerea sau transferarea catre alte persoane, direct sau indirect, de arme chimice;
    b) folosirea armelor chimice;
    c) angajarea, in orice fel, de pregatiri militare pentru folosirea armelor chimice;
    d) ajutarea, incurajarea sau determinarea, in orice fel, a altor persoane sa se angajeze intr-o activitate interzisa prin prezenta lege;
    e) utilizarea, ca mijloace de razboi, a substantelor pentru combaterea dezordinilor publice.
    (2) Prin persoana se intelege orice persoana fizica sau juridica, aflata pe teritoriul Romaniei, inclusiv autoritatile publice.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor fizice romane, aflate in afara teritoriului national, in conformitate cu dreptul international.
    Art. 4
    (1) Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, denumita in continuare Agentie, este organul de specialitate al Guvernului Romaniei, care supravegheaza si coordoneaza, prin Directia de control al interzicerii armelor chimice, toate activitatile privind aplicarea prevederilor conventiei si ale prezentei legi.
    (2) Agentia asigura controlul producerii, folosirii, importului si exportului de substante chimice toxice si precursori ai acestora, astfel incat activitatile respective sa se desfasoare in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (3) Agentia este autoritatea nationala pentru aplicarea prevederilor conventiei si ale prezentei legi si asigura, in conformitate cu acestea, relatiile cu Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei), numita in continuare Organizatie, precum si cu autoritatile nationale similare din alte tari.
    (4) Organizarea, functionarea si dotarea Agentiei, in scopul indeplinirii atributiilor ce-i revin prin prezenta lege, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (5) Pentru indeplinirea functiilor prevazute la alin. (1)-(3), Agentia are urmatoarele atributii:
    a) autorizeaza functionarea instalatiilor si/sau laboratoarelor in care se produc substante chimice inscrise in lista nr. 1, folosite in scopuri neinterzise, si verifica sistematic, prin inspectii la fata locului, substantele chimice si instalatiile si/sau laboratoarele mentionate;
    b) elaboreaza si transmite Organizatiei declaratiile nationale, initiale si anuale, privind substantele chimice inscrise in lista nr. 1 si instalatiile de producere a acestora in scopuri neinterzise;
    c) verifica sistematic respectarea regimurilor privind substantele chimice inscrise in listele nr. 2 si 3 si instalatiile de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de detinatorii instalatiilor si prin inspectii la fata locului;
    d) elaboreaza si transmite Organizatiei declaratiile nationale, initiale si anuale, privind substantele chimice inscrise in listele nr. 2 si 3, precum si platformele care produc, prelucreaza, consuma, importa sau exporta aceste substante chimice;
    e) elibereaza autorizatii in vederea obtinerii licentelor de import si de export pentru substantele inscrise in liste si notifica Organizatiei transferurile de substante chimice inscrise in lista nr. 1, cu cel putin 30 de zile inainte de efectuarea lor;
    f) elibereaza certificate de utilizator final pentru importurile de substante chimice inscrise in liste;
    g) verifica, pe baza de date si prin inspectii la fata locului, platformele care produc prin sinteza substante organice definite, neinscrise in liste; elaboreaza si transmite Organizatiei declaratii nationale, initiale si anuale, privind aceste platforme;
    h) colecteaza de la detinatorii obiectivelor prevazute la lit. a), c) si g) datele necesare intocmirii declaratiilor nationale si organizeaza banca nationala de date;
    i) transmite Organizatiei, nu mai tarziu de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a conventiei, declaratia privind substantele pentru combaterea dezordinilor publice;
    j) asigura, impreuna cu alte autoritati publice competente, conditiile necesare executarii inspectiilor internationale, in concordanta cu prevederile conventiei;
    k) coopereaza cu Organizatia si cu autoritatile nationale din alte state in vederea aplicarii eficiente a prevederilor conventiei;
    l) informeaza, semestrial, Guvernul Romaniei asupra modului de indeplinire a prevederilor conventiei si ale prezentei legi.

    CAP. 2
    Declaratii

    Art. 5
    (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Industriei si Comertului elaboreaza, pana la data intrarii in vigoare a conventiei, impreuna cu Agentia, si supun aprobarii Guvernului o declaratie oficiala, prin care Romania declara daca:
    a) are in proprietate sau poseda arme chimice;
    b) pe teritoriul national exista arme chimice sau instalatii de producere a acestora, apartinand altui stat;
    c) a transferat sau a primit, direct sau indirect, dupa 1 ianuarie 1946, arme chimice;
    d) are pe teritoriul national arme chimice vechi sau arme chimice abandonate ori daca a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state;
    e) are sau a avut in proprietate sau in posesiune, dupa 1 ianuarie 1946, instalatii de producere a armelor chimice;
    f) a transferat sau a primit, direct sau indirect, dupa 1 ianuarie 1946, echipamente pentru producerea armelor chimice.
    (2) Declaratia oficiala prevazuta la alin. (1) trebuie sa specifice amplasamentul, natura si scopul activitatilor oricaror instalatii sau obiective, inclusiv laboratoare si poligoane de experimentari, situate pe teritoriul statului roman ori aflate in proprietatea sau in posesiunea acestuia, care au fost proiectate, construite sau utilizate dupa 1 ianuarie 1946, in principal, pentru dezvoltarea armelor chimice.
    (3) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul eventualelor arme chimice, ingropate pe teritoriul Romaniei inainte de 1 ianuarie 1977, daca acestea raman ingropate.
    (4) Declaratia oficiala prevazuta la alin. (1) se transmite Organizatiei, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a conventiei.
    Art. 6
    (1) Ministerele si alte autoritati publice, care detin substante pentru combaterea dezordinilor publice, au obligatia sa transmita Agentiei, pana la data intrarii in vigoare a conventiei, declaratii privind fiecare substanta din aceasta categorie.
    (2) Orice modificare fata de declaratia initiala, prevazuta la alin. (1), se comunica Agentiei cu cel putin 60 de zile inainte ca aceasta sa devina efectiva.
    Art. 7
    (1) Persoana care detine instalatia unica la scara redusa pentru producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1, stabilita in conformitate cu prevederile art. 16, precum si persoanele care detin substante chimice inscrise in lista nr. 1 si/sau instalatii pentru producerea acestora pentru scopuri de protectie ori pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, autorizate in conformitate cu prevederile art. 17 sau ale art. 18, sunt obligate sa transmita Agentiei, pana la data intrarii in vigoare a conventiei, declaratii referitoare la substantele chimice, denumirea, amplasamentul si descrierea tehnica detaliata a instalatiilor sau a partilor lor relevante. Declaratia referitoare la instalatia unica la scara redusa trebuie sa cuprinda si un inventar al echipamentelor, precum si scheme detaliate.
    (2) Pentru instalatii noi, care se incadreaza in prevederile alin. (1), sau in cazul unor modificari la cele existente, declaratiile se transmit cu cel putin 210 zile inainte de punerea in functiune sau, dupa caz, de efectuarea modificarilor.
    (3) Persoanele care detin instalatiile prevazute la alin. (1) sunt obligate sa transmita, in fiecare an, Agentiei:
    a) declaratii anuale detaliate cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent;
    b) declaratii anuale detaliate cu privire la activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator.
    (4) Persoanele care desfasoara programe pentru scopuri de protectie, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 7 lit. b), sunt obligate sa transmita anual Agentiei, pana cel mai tarziu la 1 octombrie, informatii privind programele prevazute pentru anul urmator.
    Art. 8
    (1) Persoanele care importa sau exporta substante chimice inscrise in lista nr. 1, in conformitate cu prevederile cap. IV din prezenta lege, sunt obligate sa comunice Agentiei despre aceasta, cu cel putin 60 de zile inainte de efectuarea operatiunii.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa transmita anual Agentiei, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b), o declaratie detaliata cu privire la operatiunile efectuate in anul calendaristic precedent. Declaratia trebuie sa contina specificatii cantitative si sa precizeze utilizarea finala pentru fiecare substanta si pentru fiecare tara implicata.
    Art. 9
    (1) Persoanele care detin platforme, cuprinzand una sau mai multe instalatii care au produs, prelucrat sau consumat, in oricare dintre cei 3 ani calendaristici anteriori sau se anticipeaza ca vor produce, prelucra sau consuma in anul calendaristic urmator substante chimice inscrise in lista nr. 2, au obligatia sa transmita Agentiei:
    a) declaratii initiale;
    b) declaratii anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent;
    c) declaratii anuale cu privire la activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator.
    (2) Pragurile cantitative pentru declaratiile initiale si anuale privind substantele chimice inscrise in lista nr. 2 sunt:
    a) 0,5 kilograme pentru BZ (nr. crt. 3);
    b) 50 kilograme pentru amiton (nr. crt. 1) si pentru PFIB (nr. crt. 2);
    c) 500 kilograme pentru precursori (nr. crt. 4-14).
    (3) Declaratii initiale si anuale se transmit, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) si b), si de persoanele care au importat sau au exportat substante chimice inscrise in lista nr. 2. Declaratiile trebuie sa contina specificatii cantitative si sa precizeze utilizarea finala pentru fiecare substanta si pentru fiecare tara implicata.
    (4) Declaratii initiale se transmit, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), si de persoanele care detin sau au detinut orice instalatie care a produs, dupa 1 ianuarie 1946, substante inscrise in lista nr. 2 pentru scopurile armelor chimice.
    Art. 10
    (1) Persoanele care detin platforme, cuprinzand una sau mai multe instalatii care au produs in anul calendaristic anterior sau anticipeaza ca vor produce in anul calendaristic urmator mai mult de 20 de tone dintr-o substanta chimica inscrisa in lista nr. 3, sunt obligate sa transmita Agentiei:
    a) declaratii initiale;
    b) declaratii anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent;
    c) declaratii anuale cu privire la activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator.
    (2) Declaratii initiale si anuale se transmit, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) si b), si de persoanele care au importat sau au exportat substante chimice inscrise in lista nr. 3. Declaratiile trebuie sa contina specificatii cantitative si sa precizeze utilizarea finala, pentru fiecare substanta si pentru fiecare tara implicata.
    (3) Declaratii initiale se transmit, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), si de persoanele care detin sau au detinut orice instalatie care a produs, dupa 1 ianuarie 1946, substante inscrise in lista nr. 3 pentru scopurile armelor chimice.
    Art. 11
    Persoanele care detin platforme ce au produs prin sinteza, in cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 200 de tone de substante chimice organice definite, neinscrise in liste, cu exceptia platformelor care produc in exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, sunt obligate sa transmita Agentiei:
    a) declaratii initiale;
    b) declaratii anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent.
    Art. 12
    Persoanele care detin platforme, cuprinzand una sau mai multe instalatii ce au produs prin sinteza, in cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 30 de tone dintr-o substanta chimica organica definita, neinscrisa in liste si care contine elementele fosfor, sulf sau fluor, sunt obligate sa transmita Agentiei:
    a) declaratii initiale;
    b) declaratii anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent.
    Art. 13
    (1) Declaratiile prevazute la art. 7-12 se transmit Agentiei, cu respectarea urmatoarelor termene:
    a) declaratiile initiale, pana la data intrarii in vigoare a conventiei;
    b) declaratiile anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent, pana la 1 martie;
    c) declaratiile anuale cu privire la activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator, pana la 1 septembrie;
    d) activitatile planificate ulterior transmiterii declaratiilor anuale, prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c) si la art. 10 alin. (1) lit. c), se comunica Agentiei cu cel putin 25 de zile inainte de inceperea acestora.
    (2) Declaratiile anuale prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se transmit incepand cu anul 1998.

    CAP. 3
    Activitati neinterzise

    Art. 14
    Dezvoltarea, producerea, dobandirea, detinerea, transferarea si folosirea substantelor chimice toxice si a precursorilor acestora sunt permise numai in scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 7 si numai in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    Art. 15
    (1) Substantele chimice inscrise in lista nr. 1 nu pot fi produse, dobandite, detinute, transferate sau utilizate, decat daca:
    a) se utilizeaza pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie;
    b) tipurile si cantitatile de substante chimice sunt strict limitate la cele care pot fi justificate de aceste scopuri;
    c) cantitatea globala de substante chimice inscrise in lista nr. 1, existente in orice moment in tara pentru astfel de scopuri, nu depaseste o tona;
    d) cantitatea globala, produsa sau dobandita prin transfer pentru astfel de scopuri, in tara, in decursul unui an calendaristic, nu depaseste o tona.
    (2) Persoanele care, in conditiile prevazute la art. 16-18 si la art. 22, produc, dobandesc, detin sau folosesc substante chimice inscrise in lista nr. 1 sunt obligate:
    a) sa intocmeasca si sa supuna aprobarii Agentiei norme specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu asemenea substante si pastrarea in deplina siguranta a acestora;
    b) sa asigure respectarea normelor specifice prevazute la lit. a), in vederea excluderii oricaror posibilitati de sustragere ori de folosire a substantelor chimice, inscrise in lista nr. 1, in scopuri interzise.
    (3) Agentia supravegheaza si intreprinde masurile necesare pentru incadrarea in cantitatile globale prevazute la alin. (1) lit. c) si d).
    Art. 16
    (1) Producerea substantelor chimice, inscrise in lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie se poate face intr-o instalatie unica la scara redusa, autorizata de Agentie.
    (2) Instalatia unica la scara redusa, prevazuta la alin. (1), trebuie sa contina vase de reactie montate intr-o configuratie tehnologica care sa nu permita functionarea continua. Volumul unui astfel de vas de reactie nu poate depasi 100 de litri, iar volumul total al vaselor de reactie cu volume mai mari de 5 litri nu poate depasi 500 de litri.
    Art. 17
    Producerea substantelor chimice, inscrise in lista nr. 1, pentru scopuri de protectie, in cantitati globale ce nu depasesc 10 kilograme in cursul unui an calendaristic, se poate face, in afara instalatiei unice la scara redusa prevazute la art. 16, intr-o singura instalatie, autorizata de Agentie.
    Art. 18
    Producerea substantelor chimice, inscrise in lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, fara a depasi pentru fiecare instalatie cantitatea globala de 10 kilograme in cursul unui an calendaristic, se poate face, in afara instalatiei unice la scara redusa prevazute la art. 16, numai in instalatii si/sau laboratoare, autorizate de Agentie.
    Art. 19
    (1) Producerea, prelucrarea si consumul substantelor chimice inscrise in listele nr. 2 si 3 se pot realiza numai in scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 7.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1), platformele care produc, prelucreaza si consuma substante chimice inscrise in lista nr. 2 si platformele care produc substante chimice inscrise in lista nr. 3 sunt supuse controlului Agentiei si verificarilor internationale, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

    CAP. 4
    Operatiuni de import si de export

    Art. 20
    (1) Substantele chimice inscrise in liste sunt considerate produse strategice, importul si exportul acestora fiind supuse controlului si autorizarii prin licente, potrivit legii.
    (2) In sensul prezentei legi, prin import sau export se intelege si orice alte activitati necomerciale de dobandire din afara teritoriului national sau de transfer in afara teritoriului national.
    Art. 21
    (1) Rezolvarea cererilor de licenta pentru importul sau exportul de substante chimice inscrise in liste este conditionata si de prezentarea, de catre solicitantul de licenta, a autorizatiei de import sau de export emisa de Agentie.
    (2) Emiterea autorizatiei de export pentru substante chimice inscrise in lista nr. 1, precum si, in situatiile mentionate la art. 23, pentru substante chimice inscrise in listele nr. 2 si 3, este conditionata si de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat de autoritatea de stat desemnata in acest scop, din statul destinatar al exportului.
    (3) Certificatul de utilizator final trebuie sa mentioneze, in legatura cu substantele care fac obiectul exportului:
    a) ca vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de conventie;
    b) ca nu vor fi reexportate;
    c) tipurile si cantitatile;
    d) utilizarea finala;
    e) denumirea si adresa utilizatorului final.
    Art. 22
    (1) Operatiunile de import si de export cu substante chimice inscrise in lista nr. 1 pot fi efectuate numai cu statele parti la conventie si numai pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie.
    (2) Substantele chimice importate potrivit alin. (1) nu pot fi reexportate unui stat tert.
    Art. 23
    (1) Operatiunile de import si de export cu substante chimice inscrise in lista nr. 2 nu pot fi efectuate decat cu statele parti la conventie. Aceasta restrictie se aplica incepand cu data de 29 aprilie 2000.
    (2) Substantele chimice inscrise in lista nr. 2 pot fi exportate si catre state care nu sunt parti la conventie, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 21, numai pana la data de 28 aprilie 2000.
    (3) Substantele chimice inscrise in lista nr. 3 pot fi exportate catre state care nu sunt parti la conventie, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 21.

    CAP. 5
    Sistemul de control

    Art. 24
    Agentia asigura controlul respectarii prevederilor prezentei legi prin supravegherea datelor de productie, prelucrare, consum si import-export pentru substantele chimice inscrise in liste, precum si prin inspectii la instalatiile si obiectivele in legatura cu acestea.
    Art. 25
    (1) In vederea exercitarii atributiilor sale, Agentia isi constituie un corp de control, format din specialisti proprii si din alti experti, in calitate de colaboratori externi, atestati de aceasta.
    (2) Corpul de control al Agentiei are acces neingradit la obiectivele, instalatiile, documentele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor sale de control, oricare ar fi persoanele detinatoare.
    (3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activitatilor de inspectie, Agentia desemneaza laboratoare chimice dotate cu aparatura corespunzatoare.
    (4) Pe timpul participarii la activitati de control, colaboratorii externi atestati au dreptul la rambursarea cheltuielilor de delegare si la o indemnizatie corespunzatoare functiei de expert guvernamental.
    (5) Cheltuielile prevazute la alin. (4), precum si cheltuielile aferente efectuarii, in laboratoare desemnate de Agentie, a analizelor chimice necesare activitatilor de inspectie se suporta din creditele bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 26
    (1) In cazul efectuarii activitatilor de control, prin inspectii la fata locului, persoanele controlate au urmatoarele obligatii:
    a) prezinta echipei de inspectie datele necesare desfasurarii inspectiei, referitoare la caracteristicile platformei sau instalatiei, activitatile desfasurate, masurile de siguranta, administrative si de logistica;
    b) executa, la cerere, operatiuni tehnologice in instalatia controlata;
    c) pun, la cerere, la dispozitia inspectorilor, documentatii relevante pentru scopul inspectiei;
    d) permit inspectorilor sa solicite personalului platformei sau al instalatiei informatiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspectiei, putand obiecta la intrebarile considerate nerelevante fata de acest obiectiv;
    e) pun la dispozitie echipamentul de protectie necesar desfasurarii inspectiei sau permit folosirea echipamentului adus de echipa de inspectie, daca acesta corespunde specificului instalatiei;
    f) asigura instalarea si functionarea aparaturii si sistemelor de supraveghere continua, pe care le pun la dispozitie sau care sunt aduse de echipa de inspectie;
    g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea si/sau inregistrarea video, de catre reprezentantii lor sau ai Agentiei, a unor elemente relevante din instalatie, cu respectarea prevederilor legale privind masurile de manipulare a inregistrarilor, in conformitate cu caracterul secret al acestora;
    h) asigura, la cererea si in prezenta inspectorilor, recoltarea de probe si analizarea acestora, daca dispun de conditiile necesare; retin mostre din probele luate si permit transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare desemnate de Agentie sau de Organizatie;
    i) participa la prezentarea, de catre echipa de inspectie, a rezultatelor preliminare ale inspectiei, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordante si solicita furnizarea, in scris, de catre echipa de inspectie, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate si a documentelor retinute.
    Art. 27
    (1) Instalatiile pentru producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1 se supun verificarilor prin inspectii la fata locului si prin supraveghere cu aparatura montata la instalatie.
    (2) Activitatile de verificare la instalatia unica la scara redusa urmaresc daca:
    a) declaratiile privind cantitatile de substante chimice produse sunt corecte si daca nu se depaseste cantitatea prevazuta in autorizatia de functionare, eliberata de Agentie, conform prevederilor art. 16 alin. (1);
    b) sunt respectate limitele stabilite pentru vasele de reactie, conform prevederilor art. 16 alin. (2).
    (3) Activitatile de verificare la instalatiile definite la art. 17 si 18, care produc substante chimice inscrise in lista nr. 1, urmaresc daca:
    a) instalatia este utilizata pentru producerea altor substante chimice, inscrise in lista nr. 1, in afara celor declarate;
    b) cantitatile de substante chimice produse, prelucrate sau consumate au fost corect declarate si sunt compatibile cu scopurile inscrise in autorizatia de functionare;
    c) substantele chimice produse sunt sustrase sau utilizate pentru alte scopuri.
    (4) In cadrul verificarilor, efectuate de corpul de control al Agentiei, se urmareste si respectarea prevederilor art. 15 alin. (2).
    Art. 28
    (1) Platformele care produc, prelucreaza sau consuma substante chimice inscrise in lista nr. 2 si care au transmis declaratii conform art. 9 alin. (1) si (2) se supun verificarilor prin inspectii la fata locului.
    (2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmaresc, cu prioritate, verificarea:
    a) absentei oricarei substante chimice inscrise in lista nr. 1, in special a producerii unor astfel de substante, in afara reglementarilor prevazute la art. 15-18;
    b) conformitatii declaratiilor, transmise in baza prevederilor art. 9 alin. (1) si (2), cu nivelurile reale de productie, de prelucrare si de consum ale substantelor chimice inscrise in lista nr. 2;
    c) existentei situatiilor de deturnare a substantelor chimice inscrise in lista nr. 2 pentru scopuri interzise.
    Art. 29
    (1) Platformele care produc substante chimice inscrise in lista nr. 3 si care au transmis declaratii conform art. 10 alin. (1) se supun verificarilor prin inspectii la fata locului.
    (2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmaresc verificarea:
    a) conformitatii activitatilor din aceste platforme cu declaratiile transmise in baza prevederilor art. 10;
    b) absentei oricarei substante chimice inscrise in lista nr. 1, in special a producerii unor astfel de substante, in afara reglementarilor prevazute la art. 15-18.
    Art. 30
    (1) Platformele declarate conform prevederilor art. 11 si 12 pot fi supuse verificarii prin inspectii la fata locului.
    (2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmaresc verificarea:
    a) conformitatii activitatilor din aceste platforme cu declaratiile transmise in baza prevederilor art. 11 si 12;
    b) absentei oricarei substante chimice inscrise in lista nr. 1, in special a producerii unor astfel de substante, in afara reglementarilor prevazute la art. 15-18.
    Art. 31
    In timpul inspectiilor efectuate la fata locului, corpul de control al Agentiei poate executa fotografierea si inregistrarea video a unor elemente relevante, cu respectarea prevederilor legale privind masurile de manipulare a inregistrarilor, in conformitate cu caracterul secret al acestora.
    Art. 32
    (1) Autoritatile publice, abilitate potrivit legii sa desfasoare activitati informative pentru prevenirea si combaterea infractiunilor, sunt obligate sa transmita Agentiei datele obtinute, referitoare la incalcarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Ministerul Finantelor, la solicitarea Agentiei, efectueaza verificari specifice si o informeaza asupra rezultatelor acestora.

    CAP. 6
    Verificari internationale

    Art. 33
    (1) In scopul verificarii respectarii prevederilor conventiei, Organizatia executa inspectii initiale, inspectii de rutina si inspectii la cerere, prin echipe de inspectie formate din inspectori si asistenti de inspectie numiti de aceasta.
    (2) Echipele de inspectie ale Organizatiei sunt insotite, pe timpul desfasurarii activitatilor pe teritoriul Romaniei, de echipe de insotire, constituite in conformitate cu prevederile art. 38 lit. e).
    (3) Prevederile art. 27-31 se aplica in mod corespunzator si in cazul inspectiilor internationale.
    Art. 34
    In scopul exercitarii efective a atributiilor lor oficiale, inspectorii si asistentii de inspectie, acceptati conform prevederilor art. 40 lit. b), se bucura de privilegiile si imunitatile prevazute in anexa nr. 3 la prezenta lege.
    Art. 35
    (1) Obiectivele pentru care s-au transmis declaratii, in conformitate cu prevederile art. 7 si ale art. 9-12, pot fi verificate de Organizatie prin inspectii initiale si inspectii de rutina.
    (2) In cadrul inspectiei initiale, Agentia, impreuna cu reprezentantii instalatiilor care produc substante chimice inscrise in liste, negociaza cu echipa de inspectie a Organizatiei acorduri de instalatie, care stabilesc, in detaliu, procedurile de verificare aplicabile inspectiilor ulterioare la instalatiile mentionate.
    Art. 36
    (1) Organizatia poate efectua, la solicitarea unui alt stat parte la conventie, o inspectie la cerere, notificata Agentiei cu cel putin 12 ore inainte ca echipa de inspectie internationala, desemnata in acest scop, sa soseasca la punctul de intrare in tara. Echipa de inspectie poate fi insotita de un observator desemnat de statul care a solicitat inspectia.
    (2) In scopul clarificarii si eliminarii tuturor suspiciunilor privind o posibila nerespectare a prevederilor conventiei, echipa de inspectie, desemnata potrivit prevederilor alin. (1), are acces la orice instalatie sau amplasament, precum si in orice alt loc de pe teritoriul national, precizat in mandatul de inspectie ca fiind relevant pentru obiectul inspectiei.
    (3) Agentia si persoanele controlate au dreptul si obligatia de a depune toate eforturile pentru a facilita indeplinirea mandatului echipei de inspectie si a clarifica toate aspectele privind respectarea prevederilor conventiei.
    (4) Persoanele controlate sunt obligate sa ia masuri de protejare a instalatiilor, a datelor si informatiilor cu caracter secret, care nu au legatura cu obiectul inspectiei.
    Art. 37
    Persoanele controlate de echipele de inspectie ale Organizatiei mai au, in afara celor prevazute la art. 26, urmatoarele obligatii:
    a) asigura, contra cost, mijloacele si serviciile necesare echipei de inspectie: transport local, comunicatii cu Organizatia, interpretare, spatii de lucru, cazare, masa, asistenta medicala si alte servicii;
    b) asigura prevenirea divulgarii de informatii si date cu caracter secret, care nu au legatura cu obiectul inspectiei;
    c) asigura harti, planuri sau scheme, pe care sa fie indicate, la scara, obiectivele relevante ale perimetrului stabilit;
    d) permit aplicarea de catre echipa de inspectie a procedurilor de supraveghere a traficului vehiculelor, atat prin utilizarea inregistrarilor video si a senzorilor, cat si prin inspectarea si tinerea evidentei vehiculelor care ies din perimetru.
    Art. 38
    In vederea aplicarii prevederilor conventiei, referitoare la desfasurarea inspectiilor internationale, Agentia intreprinde urmatoarele masuri:
    a) stabileste, impreuna cu Ministerul de Interne - Directia generala a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte si cu Ministerul Finantelor - Directia generala a vamilor, punctele de intrare/iesire in/din tara a echipelor de inspectie si le transmite Organizatiei in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a conventiei;
    b) transmite operativ Ministerului Finantelor - Directia generala a vamilor lista echipamentului aprobat de Organizatie, precum si orice actualizari ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia fiecarei inspectii, comunica lista probelor prelevate de echipa de inspectie, pentru care se permite scoaterea din tara in conformitate cu prevederile art. 26 lit. h);
    c) transmite Ministerului Transporturilor- Departamentul aviatiei civile, datele necesare in vederea eliberarii autorizatiei de survol/aterizare, speciala pentru aeronavele neprogramate, detinute sau inchiriate de Organizatie;
    d) transmite Ministerului Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, cu cel putin 5 ore inainte de plecarea programata de pe ultimul aeroport, in vederea intrarii in spatiul aerian al Romaniei, datele necesare aprobarii planului de zbor pentru aeronave neprogramate, detinute sau inchiriate de Organizatie;
    e) constituie echipa de insotire din membri ai corpului de control, din reprezentanti ai obiectivului inspectat si, dupa caz, din reprezentanti ai autoritatilor publice competente.
    Art. 39
    Echipa de insotire asigura, pe timpul desfasurarii inspectiei, respectarea obligatiilor si exercitarea de catre persoana inspectata a drepturilor care decurg din prevederile conventiei. In acest scop:
    a) examineaza, la punctul de intrare, echipamentele si aparatura aduse de echipa de inspectie si le accepta sau le respinge, pe baza listei stabilite de Organizatie si a documentelor care le insotesc;
    b) asigura transportul echipei la obiectivul inspectiei, in maximum 12 ore de la sosirea in punctul de intrare; in cazul inspectiilor la cerere, cand se negociaza perimetrul final, termenul maxim de ajungere la obiectivul inspectiei este de 36 de ore;
    c) negociaza cu echipa de inspectie detaliile conditiilor de desfasurare a inspectiei;
    d) participa la verificarile efectuate de echipa de inspectie, urmareste ca aceasta sa respecte strict mandatul de inspectie emis de Organizatie si sa perturbe cat mai putin posibil activitatile din instalatia sau din perimetrul inspectat;
    e) verifica, la terminarea inspectiei, echipamentele si aparatura, precum si probele care se scot din tara de catre echipa de inspectie si participa la executarea formalitatilor vamale pentru acestea.
    Art. 40
    In vederea aplicarii prevederilor conventiei, referitoare la organizarea si desfasurarea inspectiilor internationale de catre Organizatie, Ministerul Afacerilor Externe are urmatoarele obligatii:
    a) confirma imediat Organizatiei primirea listei cu inspectori si asistenti de inspectie;
    b) transmite Organizatiei, in cel mult 30 de zile de la data confirmarii prevazute la lit. a), lista cu inspectorii si asistentii de inspectie acceptati;
    c) intreprinde masurile necesare pentru acordarea de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in termen de cel mult 30 de zile de la data confirmarii prevazute la lit. a), a vizelor de intrare-iesire, de tranzit, pentru calatorii multiple, valabile cel putin 2 ani, care sa permita fiecarui inspector si asistent de inspectie acceptat sa-si indeplineasca mandatul incredintat.
    Art. 41
    Ministerul Finantelor:
    a) asigura introducerea, fara taxe vamale, a echipamentelor, aparaturii si probelor transportate de membrii echipei de inspectie, precum si a articolelor de uz personal ale acestora, cu exceptia articolelor de import sau export interzise prin lege sau controlate prin reguli de carantina, cu conditia scoaterii din tara a acestora la incheierea inspectiei. Formalitatile vamale pentru echipament, aparatura si probe se executa o data cu examinarea acestora de catre echipa de insotire, intr-un loc stabilit, de comun acord, de catre Agentie si de Directia generala a vamilor;
    b) informeaza operativ Agentia asupra operatiunilor de tranzit prin Romania al substantelor chimice inscrise in liste, efectuate in conformitate cu legislatia vamala.
    Art. 42
    Ministerul Transporturilor intreprinde urmatoarele masuri cu privire la aeronavele, detinute sau inchiriate de Organizatie, care transporta echipele de inspectie si echipamentele necesare inspectiei:
    a) aproba eliberarea autorizatiei de survol/aterizare, speciala pentru aeronavele neprogramate, detinute sau inchiriate de Organizatie, astfel incat numarul acestei autorizatii sa poata fi transmis Organizatiei in cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a conventiei;
    b) la cererea Agentiei, dispune aprobarea, cu prioritate, a survolului spatiului aerian al Romaniei sau aterizarile/decolarile pe/de pe aeroporturile din Romania, destinate traficului aerian international;
    c) dispune asigurarea, cu prioritate, contra cost, a serviciilor de deservire la sol, a securitatii, service-ului si combustibilului;
    d) dispune ca aeronavele sa fie scutite de plata tarifelor pentru serviciile de navigatie aeriana, de plata taxelor de aterizare, iluminat si stationare, de plata tarifelor pentru folosirea serviciilor de navigatie aeriana de ruta (RNAC) si de plata tarifelor pentru servicii de navigatie de aeroport si terminala.
    Art. 43
    Ministerul Comunicatiilor autorizeaza folosirea de catre echipa de inspectie a mijloacelor de telecomunicatii ale Organizatiei, pentru legaturi cu sediul Organizatiei, precum si intre membrii echipei de inspectie.

    CAP. 7
    Alte dispozitii

    Art. 44
    (1) Personalul Agentiei este obligat sa respecte caracterul secret al informatiilor de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor sale.
    (2) Agentia va stabili, dupa caz, pe baza unui acord incheiat in acest scop cu Organizatia, categoria de clasificare a informatiilor cu caracter secret ce se transmit acesteia.
    Art. 45
    Ministerul Afacerilor Externe participa la transmiterea operativa a declaratiilor si a altor documente intre Agentie si Organizatie.
    Art. 46
    (1) Accesul specialistilor corpului de control al Agentiei la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza legitimatiei emise de presedintele Agentiei.
    (2) Accesul echipei de inspectie internationala la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi se face numai impreuna cu membri ai echipei de insotire, pe baza unei note verbale emise de Agentie.
    Art. 47
    (1) Agentia acorda, la cerere, consultanta de specialitate agentilor economici si altor persoane interesate in aplicarea regimului substantelor chimice toxice si precursorilor acestora.
    (2) Agentia editeaza si difuzeaza materiale documentare si organizeaza cursuri, seminarii, simpozioane si alte forme de pregatire a agentilor economici, a autoritatilor publice, precum si a corpului de control, in vederea aplicarii corecte si eficiente a prevederilor conventiei.

    CAP. 8
    Infractiuni si contraventii

    Art. 48
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
    Art. 49
    Conducatorii persoanelor juridice sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor prezentei legi si sa stabileasca atributiile ce revin personalului din subordine pentru aplicarea acestora.
    Art. 50
    (1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) In cazul in care fapta a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 51
    (1) Dezvoltarea, producerea, dobandirea, detinerea sau transferul, direct sau indirect, de arme chimice constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Sustragerea de substante chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor in scopurile armelor chimice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 52
    (1) Amenintarea adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice sau juridice cu folosirea armelor chimice, in scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporara sau vatamari permanente unor persoane, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este conditionata de indeplinirea sau neindeplinirea unui act sau cand, prin amenintare, sub orice forma, se pretinde a se da ori a se preda arme chimice, in scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporara sau vatamari permanente unor persoane, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 53
    (1) Producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1, in cantitati peste limitele sau in alte conditii decat cele prevazute la art. 15-18, precum si importul, exportul, detinerea sau folosirea acestora, fara respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) si ale art. 22, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Importul si exportul de substante chimice inscrise in listele nr. 2 si 3, cu incalcarea prevederilor art. 23, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 54
    (1) Urmarirea penala in cazurile infractiunilor prevazute in prezenta lege se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror.
    (2) Competenta de a judeca, in prima instanta, infractiunile revine tribunalelor.
    Art. 55
    Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni:
    a) sustragerea de la obligatia de a transmite declaratiile conform prevederilor art. 7-13, precum si intarzierea cu peste 30 de zile in transmiterea acestora, cu amenda de la 500.000 lei la 10.000.000 lei;
    b) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agentiei sau al echipelor de inspectie ale Organizatiei, in conditiile prevazute la art. 46, la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi, impiedicarea, in orice mod, a acestora de a-si exercita atributiile legale, precum si ascunderea unor elemente sau date relevante referitoare la acestea, cu amenda de la 500.000 lei la 10.000.000 lei
    c) neindeplinirea obligatiei, stabilita potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (2), de intocmire a normelor specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu asemenea substante si pastrarea in deplina siguranta a acestora, precum si incalcarea acestor norme, cu amenda de la 100.000 lei la 2.000.000 lei;
    d) transmiterea declaratiilor prevazute la art. 6-13 cu o intarziere de pana la 30 de zile, precum si transmiterea de date incomplete, cu amenda de la 100.000 lei la 2.000.000 lei.
    Art. 56
    (1) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    (2) Pentru faptele prevazute la art. 55, contraventiile se constata si amenda se aplica de catre corpul de control al Agentiei.
    (3) Contraventiilor prevazute la art. 55 din prezenta lege le sunt aplicabile si dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia prevederilor art. 25-27.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 57
    (1) Agentia elaboreaza, pe baza prevederilor prezentei legi, norme metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a dispozitiilor acesteia, precum si precizarile si detaliile referitoare la aplicarea conventiei, ce se adopta ulterior de catre Conferinta statelor parti la conventie.
    (2) Normele metodologice prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 58
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data intrarii in vigoare a conventiei, cu exceptia articolelor precizate la alin. (3).
    (2) Data intrarii in vigoare a conventiei, stabilita in conformitate cu art. XXI al acesteia, este 29 aprilie 1997.
    (3) Prevederile art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. a) si alin. (2), (3) si (4), art. 10 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) si (3), art. 11 lit. a), art. 12 lit. a), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 24, art. 44, art. 46 alin. (1), art. 47-49, art. 55 lit. a) si d) si ale art. 56-59 se aplica de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.
    Art. 59
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE SENATUI
                        CRISTIAN DUMITRESCU

    ANEXA 1

                 LISTE DE SUBSTANTE CHIMICE
                       LISTA Nr. 1

                                                (Numarul CAS)
    A. Substante chimice toxice:
    (1) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
    fluorofosfonati de O-alchil (</= C10,
    inclusiv cicloalchil)
    Exemple: Sarin: Metilfluorofosfonat
                    de O-izopropil               (107-44-8)
             Soman: Metilfluorofosfonat
                    de O-pinacolil                (96-64-0)
    (2) Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
    amidocianofosfati de O-alchil (</= C10,
    inclusiv cicloalchil)
    Exemplu: Tabun: Dimetilamidocianofosfat
             de O-etil                            (77-81-6)
    (3) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
    tiofosfonati de O-alchil
    (H sau </= C10, inclusiv
    cicloalchil)-S-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr
    sau i-Pr) amino)etil] si sarurile
    alchilate sau protonate corespunzatoare
    Exemplu. VX: Metiltiofosfonat de
    O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil]          (50782-69-9)
    (4) Iperite cu sulf:
    2-Cloroetil-clorometil-sulfura                (2625-76-5)
    Iperita: Bis(2-cloroetil)-sulfura              (505-60-2)
    Bis(2-cloroetiltio)metan                     (63869-13-6)
    Sescviiperita: 1,2- Bis(2-cloroetiltio)metan  (3563-36-8)
    1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propan             (63905-10-2)
    1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butan             (142868-93-7)
    1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan            (142868-94-8)
    Bis(2-cloroetiltiometil)-eter                (63918-90-1)
    Iperita O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter      (63918-89-8)
    (5) Lewisite:
    Lewisita 1: 2-Clorovinildicloroarsina          (541-25-3)
    Lewisita 2: Bis(2-clorovinil)cloroarsina     (40334-69-8)
    Lewisita 3: Tris(2-clorovinil)arsina         (40334-70-1)
    (6) Iperite cu azot:
    HN1. Bis(2-cloroetil)etilamina                 (538-07-8)
    HN2: Bis(2-cloroetil)metilamina                 (51-75-2)
    HN3: Tris(2-cloroetil)amina                    (555-77-1)
    (7) Saxitoxina                               (35523-89-8)
    (8) Ricina                                    (9009-86-3)
    B. Precursori:
    (9) Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr
    sau i-Pr) fosfonice
    Exemplu: df: Difluorura metilfosfonica         (676-99-3)
    (10) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
    fosfoniti de O-alchil (H sau </=C10, inclusiv
    cicloalchil)-O-[2-(dialchii(Me, Et, n-Pr
    sau i-Pr) amino)etil] si sarurile
    alchilate sau protonate corespunzatoare
    Exemplu: QL. Metilfosfonit de
             O-etil-0-[2-(diizopropilamino)etil] (57856-11-8)
    (11) Clorosarin: Metilclorofosfonat de
    O-izopropil                                   (1445-76-7)
    (12) Clorosoman:metilclorofosfonat de
    O-pinacolil                                   (7040-57-5)


                           LISTA Nr. 2
    A. Substante chimice toxice:
    (1) Amiton: Tiolofosfat de O,
    O-dietil-S[2-(dietilamino)etil] si sarurile
    alchilate sau protonate corespunzatoare        (78-53-5)
    (2) PFIB. 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-
    (trifluorometil) propena                      (382-21-8)
    (3) BZ: Benzilat de 3-chinuclidini           (6581-06-2)
    B. Precursori:
    (4) Substante chimice, cu exceptia celor
    inscrise in lista nr. 1, continand un
    atom de fosfor la care este legata o
    grupare metil, etil sau propil (normal
    sau izo), dar nici un alt atom de carbon
    Exemple: Diclorura metilfosfonica             (676-97-1)
             Metilfosfonat de dimetil             (756-79-6)
    Exceptie: Fonofos: Etiltiofosfonotiolat de
                       O-etil-S-fenil             (944-22-9)
    (5) Dihalogenuri N, N-Dialchil (Me, Et,
    n-Pr sau i-Pr) amido-fosforice
    (6) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
    amidofosfati de dialchil
    (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
    (7) Triclorura de arsen                      (7784-34-1)
    (8) Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic           (76-93-7)
    (9) Chinuclidinol-3-ol                       (1619-34-7)
    (10) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau
    i-Pr)-2-cloroetilamine si sarurile
    protonate corespunzatoare
    (11) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau
    i-Pr) amino-2-etanoli si sarurile
    protonate corespunzatoare
    Exceptii: N, N-Dimetilaminoetanol si
              sarurile protonate corespunzatoare  (108-01-0)
              N, N-Dietilaminoetanol si sarurile
              protonate corespunzatoare           (100-37-8)
    (12) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau
    i-Pr) amino-2-etantioli si sarurile
    protonate corespunzatoare
    (13) Tiodiglicol: Bis(2-hidroxietil)-sulfura  (111-48-8)
    (14) Alcoolpinacolilic: 3,3-Dimetilbutan-2-ol (464-07-3)

                             LISTA Nr. 3
    A. Substante chimice toxice:
    (1) Fosgen: Diclorura de carbonil             (75-44-5)
    (2) Clorcian: Clorura de cianogen            (506-77-4)
    (3) Acid cianhidric: Cianura de hidrogen      (74-90-8)
    (4) Cloropicrina: Tricloronitrometan          (76-06-2)
    B. Precursori
    (5) Oxiclorura de fosfor.
        Clorura de fosforil                    (10025-87-3)
    (6) Triclorura de fosfor                    (7719-12-2)
    (7) Pentaclorura de fosfor                 (10026-13-8)
    (8) Fosfit de trimetil                       (121-45-9)
    (9) Fosfit de trietil                        (122-52-1)
    (10) Fosfit de dimetil                       (868-85-9)
    (11) Fosfit de dietil                        (762-04-9)
    (12) Monoclorura de sulf                   (10025-67-9)
    (13) Diclorura de sulf                     (10545-99-0)
    (14) Clorura de tionil                      (7719-09-7)
    (15) Etildietanolamina                       (139-87-7)
    (16) Metildietanolamina                      (105-59-9)
    (17) Trietanolamina                          (102-71-6)

    ANEXA 2

                        DEFINITII
                    ale notiunilor tehnice

    1. Producerea unei substante chimice inseamna obtinerea ei printr-o reactie chimica.
    2. Prelucrarea unei substante chimice inseamna un proces fizic, cum ar fi: conditionare, extractie sau purificare, prin care substanta respectiva nu este transformata intr-o alta substanta chimica.
    3. Consum al unei substante chimice inseamna transformarea acesteia intr-o alta substanta, prin reactie chimica.
    4. Numar CAS inseamna numarul din Registrul Chemical Abstracts Service, corespunzator fiecarei substante chimice identificabile prin denumirea si formula chimica structurala.
    5. Substanta chimica organica definita inseamna orice substanta chimica, apartinand clasei de compusi chimici care cuprinde toti compusii carbonului, cu exceptia oxizilor si sulfurilor acestuia, precum si a carbonatilor metalici, si care poate fi identificata prin denumirea chimica, formula structurala (daca se cunoaste) si numarul CAS (daca este atribuit).
    6. Mandat de inspectie inseamna instructiunile emise de Organizatie pentru echipa de inspectie, in vederea desfasurarii unei anumite inspectii.
    7. Asistent de inspectie inseamna o persoana desemnata de Organizatie pentru a-i ajuta pe inspectori sa efectueze o inspectie sau o vizita, cum ar fi: medic, personal medical auxiliar, agent de securitate, agent administrativ sau interpret.
    8. Instalatie se refera la oricare dintre obiectivele industriale definite mai jos:
    a) Platforma (combinat, uzina, fabrica) reprezinta un complex integrat local, constand din una sau mai multe instalatii, avand niveluri administrative intermediare, aflate sub o singura conducere si dispunand de o infrastructura comuna, cum ar fi:
    (i) birouri administrative si alte birouri;
    (ii) ateliere de reparatii si intretinere;
    (iii) cabinet medical;
    (iv) utilitati;
    (v) laborator analitic central;
    (vi) laboratoare de cercetare si dezvoltare;
    (vii) statie de epurare centrala;
    (viii) magazii de depozitare.
    b) Instalatie (instalatie de productie, atelier) reprezinta o zona, structura sau cladire relativ autonoma, continand una sau mai multe unitati, cu infrastructura auxiliara si asociata, cum ar fi:
    (i) un mic sector administrativ;
    (ii) spatii de depozitare si manipulare a materiilor prime si a produselor;
    (iii) statie de epurare;
    (iv) laborator de control analitic;
    (v) serviciu de prim ajutor/cabinet medical specific;
    (vi) evidenta cu privire la intrarile, miscarile interioare si iesirile de substante declarabile si de materii prime sau de produse formate din acestea, dupa caz.
    c) Unitate (unitate productiva, unitate de proces) reprezinta combinatia de echipamente (utilaje), inclusiv vasele de reactie si instalatiile aferente acestora, necesare pentru producerea, prelucrarea sau consumarea unei substante.
    9. Dobandire inseamna operatiunea de import, inclusiv actiunea necomerciala de primire din afara teritoriului national, precum si primirea de la o persoana de pe teritoriul national.
    10. Transfer inseamna operatiunea de export, inclusiv actiunea necomerciala de trimitere in afara teritoriului national, precum si trimiterea catre o persoana de pe teritoriul national.

    ANEXA 3

                     PRIVILEGII SI IMUNITATI
acordate inspectorilor si asistentilor de inspectie*)
-------------
    *) Conform sectiunii B din partea a II-a a anexei la conventie privind verificarea.

    1. Pentru a-si exercita functiile in mod eficace, inspectorilor si asistentilor de inspectie li se vor acorda privilegii si imunitati, dupa cum se precizeaza la lit. a)-i). Privilegiile si imunitatile vor fi acordate membrilor echipei de inspectie in numele conventiei si nu pentru beneficiul personal al persoanelor respective. Aceste privilegii si imunitati le vor fi acordate pe intreaga perioada dintre sosirea si plecarea de pe teritoriul Romaniei, iar dupa aceea, tinand seama de actele efectuate anterior in exercitarea functiilor lor oficiale.
    a) Membrilor echipei de inspectie li se va acorda inviolabilitatea de care se bucura agentii diplomatici in aplicarea art. 29 din Conventia de la Viena, din 18 aprilie 1961, privind relatiile diplomatice.
    b) Locuintelor si sediilor birourilor, ocupate de echipa de inspectie care efectueaza activitati de inspectie in aplicarea conventiei, li se vor acorda inviolabilitatea si protectia acordata sediilor agentilor diplomatici in aplicarea art. 30 alin. 1 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.
    c) Documentele si corespondenta, inclusiv inregistrarile echipei de inspectie, se vor bucura de inviolabilitatea acordata tuturor documentelor si corespondentei agentilor diplomatici in aplicarea art. 30 alin. 2 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice. Echipa de inspectie va avea dreptul sa foloseasca coduri pentru comunicatiile sale cu Secretariatul tehnic al Organizatiei.
    d) Probele si echipamentul aprobat, aduse de membrii echipei de inspectie, vor fi inviolabile, in conditiile prevederilor continute in conventie, si vor fi exceptate de la plata oricaror taxe vamale. Probele periculoase vor fi transportate in conformitate cu reglementarile specifice.
    e) Membrilor echipei de inspectie li se vor acorda imunitatile acordate agentilor diplomatici in aplicarea art. 31 alin. 1, 2 si 3 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.
    f) Membrilor echipei de inspectie, care efectueaza activitati ordonate in aplicarea conventiei, li se va acorda scutirea de impozite si taxe, acordata agentilor diplomatici in aplicarea art. 34 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.
    g) Membrilor echipei de inspectie li se va permite sa introduca pe teritoriul Romaniei, fara plata vreunei taxe vamale sau a altor taxe similare, articole de uz personal cu exceptia articolelor al caror import sau export este interzis prin lege sau controlat prin reglementari de carantina.
    h) Membrilor echipei de inspectie li se vor acorda aceleasi facilitati valutare si de schimb care sunt acordate reprezentantilor guvernelor straine, aflati in misiuni oficiale temporare.
    i) Membrii echipei de inspectie nu se vor angaja, pe teritoriul Romaniei, in nici o activitate profesionala sau comerciala, in scopul de a obtine profit personal.
    2. Atunci cand tranziteaza teritoriul Romaniei, membrilor echipelor de inspectie li se vor acorda privilegiile si imunitatile de care se bucura agentii diplomatici in aplicarea art. 40 alin. 1 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice. Documentelor si corespondentei, inclusiv inregistrarilor, precum si probelor si echipamentului aprobat, aduse de acestia, li se vor acorda privilegiile si imunitatile prevazute la alin. 1 lit. c) si d).
    3. Fara lezarea privilegiilor si imunitatilor, membrii echipei de inspectie vor fi obligati sa respecte legile si reglementarile in vigoare pe teritoriul Romaniei si, in masura in care acest lucru este in acord cu mandatul de inspectie, sa nu intervina in afacerile interne ale statului roman. Daca autoritatile romane considera ca s-a abuzat de privilegiile si imunitatile precizate in prezenta anexa, intre Agentie si directorul general al Organizatiei vor avea loc consultari pentru a se stabili daca acest abuz a avut loc si, daca se stabileste acest lucru, pentru a se evita repetarea unui asemenea abuz.
    4. Directorul general al Organizatiei poate renunta la imunitatea de jurisdictie a membrilor echipei de inspectie, daca este de parere ca imunitatea ar impiedica cursul justitiei si ca se poate renunta la aceasta fara prejudicii pentru aplicarea prevederilor conventiei. Renuntarea trebuie sa fie intotdeauna expresa.
    5. Observatorilor li se vor acorda aceleasi privilegii si imunitati care se acorda inspectorilor in aplicarea prezentei anexe, cu exceptia acelora care se acorda in aplicarea alin. 1 lit. d).SmartCity5

COMENTARII la Legea 56/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 56 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 56/1997
Legea 255 2013
Legea 187 2012
Legea 448 2003
privind modificarea si completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
Ordin 176 2001
pentru aprobarea Ghidului de desfasurare a inspectiilor internationale OIAC
Ordin 176 2001
pentru aprobarea Ghidului de desfasurare a inspectiilor internationale OIAC
Ordin 337 2000
privind aprobarea Normelor metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
Ordin 338 2000
privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare si declarare a instalatiilor si/sau laboratoarelor pentru producerea de substante chimice inscrise in lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, precum si de declarare a acestor substante, in conformitate cu prevederile acestei legi
Ordin 11 1999
privind aprobarea Normelor metodologice pentru declararea cantitatilor de substante chimice inscrise in listele nr. 2 si 3, anexe la Legea nr. 56/1997
Ordin 1 1999
privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la incheierea acordului de instalatie si unele precizari privind intocmirea si transmiterea declaratiilor anuale industriale, prevazute de Legea nr. 56/1997
Ordin 2 1998
privind aprobarea Normelor metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
Ordin 2330 1997
privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a instalatiilor si/sau laboratoarelor pentru producerea substantelor inscrise in lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997
Ordin 2331 1997
privind aprobarea Normelor metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor initiale
Legea 56 1997
pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
Decretul 148 1997
privind promulgarea Legii pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu