Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 176 din 16 noiembrie 2001

pentru aprobarea Ghidului de desfasurare a inspectiilor internationale OIAC

ACT EMIS DE: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE SI AL
              INTERZICERII ARMELOR CHIMICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 748 din 23 noiembrie 2001

    Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
    avand in vedere prevederile Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnata la Paris la 13 ianuarie 1993 - anexa privind aplicarea si verificarea, ratificata prin Legea nr. 125/1994 si Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea conventiei,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Ghidul privind activitatile ce se desfasoara cu ocazia inspectiilor de rutina la instalatiile industriale declarate, care produc substante chimice inscrise in lista nr. 3 sau substante organice diferite.
    Art. 2
    Directia pentru Interzicerea Armelor Chimice si Biologice va aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

               Presedintelui Agentiei Nationale de Control
                       al Exporturilor Strategice
                  si al Interzicerii Armelor Chimice,
                           Nineta Barbulescu,
                            secretar de stat

                                 GHID
PRIVIND ACTIVITATILE CE SE DESFASOARA CU OCAZIA INSPECTIILOR DE RUTINA LA INSTALATIILE INDUSTRIALE DECLARATE, CARE PRODUC SUBSTANTE CHIMICE INSCRISE IN LISTA NR. 3 SAU SUBSTANTE ORGANICE DEFINITE

    Activitatile desfasurate de autoritatea nationala, de echipa de insotire si de reprezentantii platformei (instalatiei) inspectate sunt in conformitate cu responsabilitatile ce le revin pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a inspectiilor internationale ale OIAC, stipulate in Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, art. 36 - 39.

    ACTIVITATI CE SE DESFASOARA PANA LA SOSIREA ECHIPEI DE INSPECTIE
    A. ACTIVITATI CE SE DESFASOARA DE CATRE AUTORITATEA NATIONALA - ANCESIAC

    - Primeste notificarea ST al OIAC privind inspectia internationala, cu cel putin 120 de ore inainte de sosirea echipei de inspectie la platforma inspectata.
    - Confrunta numele inspectorilor si asistentilor de inspectie din notificarea primita cu lista celor desemnati de ST al OIAC pentru a conduce inspectii de rutina (din baza de date a ANCESIAC).
    - Confirma ST al OIAC prin fax, in maximum o ora, primirea notificarii.
    - Transmite, prin fax, conducerii platformei (instalatiei), o nota verbala cu privire la efectuarea inspectiei.
    - Constituie echipa de insotire, din membri ai corpului de control al ANCESIAC, din reprezentanti ai obiectivului inspectat si, dupa caz, din reprezentanti ai autoritatilor publice competente.
    - Comunica Directiei Generale a Vamilor (DGV) si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera numele inspectorilor si asistentilor de inspectie, precum si data, ora si numarul zborului cu care echipa de inspectie soseste la punctul de intrare. Reaminteste DGV ca inspectorii nu trebuie sa prezinte declaratie vamala pentru echipamentul de inspectie atat la sosire, cat si la plecare. Membrilor echipei de inspectie li se vor acorda imunitatile acordate agentilor diplomatici conform prevederilor Conventiei de la Viena si a Conventiei privind interzicerea armelor chimice.
    - Asigura, impreuna cu reprezentantii DGV, locul corespunzator pentru verificarea echipamentului adus de echipa de inspectie.

    B. ACTIVITATI CE SE DESFASOARA DE CATRE ECHIPA DE INSOTIRE SI DE CONDUCEREA (REPREZENTANTII) PLATFORMEI (INSTALATIEI) INSPECTATE
________________________________________________________________________________
                   ACTIVITATI CE SE DESFASOARA DE CATRE:
________________________________________________________________________________
    ECHIPA DE INSOTIRE              CONDUCEREA (REPREZENTANTII) PLATFORMEI
                                           (INSTALATIEI) INSPECTATE
________________________________________________________________________________
Executa activitati de pregatire   Primesc nota verbala a ANCESIAC privind
pentru primirea echipei de        notificarea inspectiei si confirma primirea
inspectie la punctul de intrare:  acesteia.
- contacteaza reprezentantii      Comunica ANCESIAC numele specialistilor pentru
  vamii si ai politiei de         echipa de insotire. Se recomanda desemnarea
  frontiera, in vederea           persoanelor de contact cu ANCESIAC, ca membri
  desfasurarii cu prioritate      ai echipei de insotire.
  a formalitatilor de
  intrare/iesire din tara pentru
  echipa de inspectie si pentru   Asigura, in masura posibilitatilor, mijloacele
  echipamentul pe care acesta il  de transport pentru deplasarea echipei de
  aduce/scoate din tara;          inspectie la locul special destinat pentru
                                  controlul echipamentului si aparaturii si, in
                                  continuare, pana la platforma inspectata, in
                                  maximum 12 ore de la sosire.
- asigura mijloacele de transport
  pentru deplasarea echipei de
  inspectie de la punctul de
  intrare la obiectivul
  inspectat, in maximum 12 ore
  de la sosire.
________________________________________________________________________________
Desemneaza un membru al sau,      Numeste un colectiv de pregatire a inspectiei,
care se va deplasa la platforma   coordonat de unul dintre directorii
(instalatie) pentru a asigura     platformei, incluzand seful
asistenta de specialitate la      sectiei/instalatiei (instalatiilor) ce
activitatile de pregatire a       urmeaza a fi inspectata (inspectate), precum
inspectiei.                       si persoanele de contact cu ANCESIAC.
________________________________________________________________________________
Urmareste asigurarea serviciilor  Asigura echipei de inspectie conditiile de
si facilitatilor, necesare        transport local, cazare si masa.
echipei de inspectie, de catre    Asigura echipei de inspectie conditiile de
reprezentantii instalatiei        lucru (o incapere pentru pastrarea
(instalatiilor).                  echipamentului aprobat de ST si pentru
                                  desfasurarea activitatilor zilnice, echipata
                                  cu mijloace de comunicatie internationala:
                                  fax, telefon):
                                  - pe usa incaperii de lucru a echipei de
                                    inspectie se va lipi un afis care va
                                    mentiona: "OPCW INSPECTION TEAM (ECHIPA DE
                                    INSPECTIE OIAC) - NU DERANJATI";
                                  - in interiorul incaperii de lucru a echipei
                                    de inspectie nu va avea acces nici o
                                    persoana straina, fara invitatia expresa a
                                    unuia dintre inspectori si prezenta unui
                                    membru al echipei de insotire;
                                  - linia de telefon si fax alocata echipei de
                                    inspectie in incaperea de lucru va trebui sa
                                    fie in exclusiva utilizare a echipei, fara a
                                    fi deranjata de apeluri exterioare; in acest
                                    sens ar fi indicat ca numarul alocat sa fie
                                    unul nou sau unul mai putin solicitat.
                                  Asigura numarul de specialisti si interpreti
                                  necesar pe timpul inspectiei:
                                  - este obligatoriu ca interpretii necesari pe
                                    perioada inspectiei (de regula 2 persoane)
                                    sa fie buni cunoscatori ai termenilor de
                                    specialitate; ei vor fi instruiti in
                                    prealabil ca sarcina lor este de a efectua
                                    strict traducerea, fara comentarii
                                    suplimentare.
                                  Pregatesc ecusoane distincte (de culori
                                  diferite) pentru membrii echipei de inspectie,
                                  ai echipei de insotire, precum si pentru
                                  personalul platformei cu care cele doua echipe
                                  vor intra in contact pe parcursul desfasurarii
                                  inspectiei.
                                  Asigura accesul inspectorilor la punctul
                                  sanitar al platformei si o ambulanta, echipata
                                  corespunzator, la obiectivul inspectiei,
                                  pentru cazuri de urgenta.
                                  Asigura prezenta personalului medical la
                                  punctul sanitar al platformei, pe toata durata
                                  inspectiei.
                                  Creeaza conditiile de lucru la laboratorul
                                  platformei (instalatiei) pentru pregatirea si
                                  analizarea probelor prelevate pe timpul
                                  inspectiei.
                                  Pregatesc registrele si documentele de
                                  inregistrare (zilnice, lunare si anuale) a
                                  productiei substantelor chimice care fac
                                  obiectul inspectiei.
________________________________________________________________________________
Participa, prin reprezentantul    Informeaza personalul instalatiei
sau prezent la platforma          (instalatiilor) inspectate asupra regulilor de
inspectata, la informarea         desfasurare a inspectiei si al modului de
personalului instalatiei          luare a interviurilor.
(instalatiilor) privind regulile  Identifica informatiile confidentiale si
de inspectie si de protejare a    asigura protejarea acestora.
informatiilor confidentiale.
________________________________________________________________________________
Verifica, prin reprezentantul     Actualizeaza si prezinta reprezentantului
sau prezent la platforma,         echipei de insotire materialul pentru
instructajul premergator          instructajul premergator inspectiei*), in
inspectiei (briefing)*).          limbile romana si engleza, elaborat in
                                  prealabil si organizeaza turul de recunoastere
                                  al instalatiei.
________________________________________________________________________________
Daca se considera necesara incheierea unui "Acord de instalatie", cu ocazia primei inspectii si se aproba aceasta prin ordin al presedintelui ANCESIAC, se revad datele pentru negocierea "Acordului de instalatie" pregatite in prealabil.
________________________________________________________________________________
    *) Vezi elementele de continut ale briefing-ului de la pag. 31

    ACTIVITATI CE SE DESFASOARA LA PUNCTUL DE INTRARE DUPA SOSIREA ECHIPEI DE INSPECTIE
________________________________________________________________________________
                   ACTIVITATI CE SE DESFASOARA DE CATRE:
________________________________________________________________________________
     ECHIPA DE INSPECTIE                     ECHIPA DE INSOTIRE
________________________________________________________________________________
Soseste la punctul de       Intampina echipa de inspectie si asista la
intrare.                    activitatile ce se desfasoara la punctul de intrare
                            (controlul pasapoartelor, verificarea identitatii
                            inspectorilor si asistentilor de inspectie).
________________________________________________________________________________
Inmaneaza mandatul de       Seful echipei de insotire primeste mandatul de
inspectie.                  inspectie, verifica identitatea membrilor echipei
                            de inspectie conform notificarii primite si
                            mandatului de inspectie si confrunta semnatura din
                            mandat cu cea din specimenul semnaturilor
                            persoanelor autorizate sa emita mandate de
                            inspectie.
________________________________________________________________________________
Prezinta echipamentul si    Verifica echipamentul si aparatura echipei de
aparatura de inspectie.     inspectie, in prezenta reprezentantului DGV, precum
                            si documentele de insotire care contin
                            specificatiile tehnice si cerintele operationale
                            pentru echipamentul si aparatura adusa. Verificarea
                            va urmari ca echipamentul de inspectie sa corespunda
                            listei cu echipament aprobat pentru tipul de
                            inspectie mentionat, anexata la mandatul de
                            inspectie. De asemenea, se va verifica seria si
                            starea sigiliilor aplicate de ST al OIAC.
________________________________________________________________________________
Participa la sigilarea      Asigura, impreuna cu reprezentantul DGV,
incintei cu echipamentul    depozitarea, pana la plecarea echipei de inspectie,
respins la punctul de       a echipamentului si aparaturii respinse, care nu
intrare (daca este cazul).  corespund listei anexate la mandat sau a datelor
                            cuprinse in documentatia de insotire, intr-o incinta
                            care se va sigila de ambele parti.
________________________________________________________________________________
Iau la cunostinta frecventa Atentioneaza echipa de inspectie asupra frecventei
aprobata de Ministerul      aprobata pe teritoriul Romaniei (notificata la OIAC)
Comunicatiilor pentru       - 169,125 MHz din banda VHF cu separarea intre
legaturi intre membrii      canale de 25 KHz - pentru legaturi intre membrii
echipei de inspectie.       echipei de inspectie.
________________________________________________________________________________

                          DESFASURAREA INSPECTIEI
________________________________________________________________________________
                   ACTIVITATI CE SE DESFASOARA DE CATRE:
________________________________________________________________________________
                                                     CONDUCEREA (REPREZENTANTII)
 ECHIPA DE INSPECTIE         ECHIPA DE INSOTIRE        PLATFORMEI (INSTALATIEI)
                                                             INSPECTATE
________________________________________________________________________________
Soseste la platforma    Insoteste echipa de          Primesc echipele de
inspectata, nu mai      inspectie asigurand          inspectie si insotire.
tarziu de 12 ore dupa   ajungerea acesteia la        Asigura echipei de
sosirea la punctul de   obiectivul inspectiei, nu    inspectie conditiile de
intrare.                mai tarziu de 12 ore dupa    transport local, cazare
Instaleaza si verifica  sosirea la punctul de        si masa.
echipamentul si         intrare.                     Asigura echipei de
aparatura pentru                                     inspectie conditiile de
inspectie.                                           lucru (o incapere pentru
                                                     pastrarea echipamentului
                                                     aprobat de ST si pentru
                                                     desfasurarea activitatilor
                                                     zilnice, echipata cu
                                                     mijloace de comunicatie
                                                     internationala: fax,
                                                     telefon).
________________________________________________________________________________
Prezinta membrii echipelor si responsabilitatile     Prezinta specialistii si
acestora.                                            translatorii care asigura
                                                     desfasurarea inspectiei.
                                                     Distribuie ecusoane
                                                     distinctive echipelor.
________________________________________________________________________________
Participa la prezentarea instructajului premergator  Prezinta instructajul
inspectiei (briefing)*).                             premergator inspectiei si
                                                     pune la dispozitia
                                                     echipelor de inspectie si
                                                     insotire, continutul
                                                     acestuia. Instructajul nu
                                                     trebuie sa depaseasca
                                                     3 ore.
________________________________________________________________________________
Echipele iau la cunostinta, in cadrul                Prezinta verbal si in
briefing-ului*), normele si masurile de siguranta    scris, in cadrul
si securitate pe timpul desfasurarii inspectiei.     briefing-ului*), normele si
                                                     masurile de siguranta si
                                                     securitate pe timpul
                                                     inspectiei.
________________________________________________________________________________
Executa turul de        Insoteste echipa de          Asigura executarea turului
recunoastere a          inspectie pe timpul          de recunoastere a
instalatiei             executarii turului de        instalatiei
(instalatiilor).        recunoastere a               (instalatiilor).
                        instalatiei (instalatiilor).
________________________________________________________________________________
Stabilesc impreuna momentul initierii inspectiei (ora "0").
________________________________________________________________________________
Intocmeste si prezinta  Participa la prezentarea
planul initial de       planului de inspectie.
inspectie, pe baza
instructajului
premergator si al
turului de recunoastere
a instalatiei
(instalatiilor).
Stabileste programul
de verificare a
instalatiei pe
subechipe, zile si ore.
________________________________________________________________________________
Localizeaza, cu         Asista la determinarea       Sprijina echipa de
ajutorul sistemului     coordonatelor obiectivului   inspectie cu harti (scheme)
global pentru           inspectat.                   in localizarea si
determinarea pozitiei                                verificarea obiectivului
(GPS), obiectivul                                    inspectat.
care se inspecteaza.
________________________________________________________________________________
Verifica unele          Sprijina si participa la
activitati si zone ale  toate activitatile de
platformei              control desfasurate de
(instalatiei) pe care   echipa de inspectie.
le propune prin planul  Urmareste ca echipa de       Acorda permanent asistenta
de inspectie si care    inspectie sa respecte        tehnica.
se redau in continuare  strict mandatul emis de      Pregateste toate locurile
spre exemplificare.     OIAC, iar prin               ce urmeaza a fi inspectate,
                        activitatile de control      astfel incat inspectia sa
                        executate sa perturbe la     se desfasoare fluent, fara
                        minimum activitatile         obstructionari sau
                        platformei (instalatiei).    intarzieri nejustificate.
Verifica registrele     Insoteste echipa de          Asigura, in limitele
urmarind concordanta    inspectie si tine evidenta   mandatului, accesul echipei
activitatilor           registrelor si               de inspectie la
desfasurate in          documentatiei consultate.    documentatie, (registre si
instalatie                                           evidente de productie si
(instalatii) cu                                      alte documente relevante
declaratiile                                         pentru scopul inspectiei).
prezentate.
Inspecteaza zona unde   Insoteste echipa de          Asigura asistenta
se desfasoara procese   inspectie.                   tehnica.
de manipulare a
reactantilor inainte
de introducerea pe
flux.
Controleaza zona        Asista la masuratorile si    Executa, la cerere,
vaselor de reactie      calculele efectuate de       operatiuni tehnologice in
(aspect exterior,       echipa de inspectie,         instalatia controlata
echipamente auxiliare,  privind instalatia si        (numai daca este posibil
conducte de alimentare, substantele obtinute.        si in deplina siguranta).
echipamente de comanda
asociate).
Verifica echipamentele
si zonele pentru
manipularea deseurilor
si efluentilor, precum
si pentru eliminarea
substantelor chimice
rebutate.
Solicita si asista la   Asista la prelevarea a 3     Executa prelevarea de prelevarea probelor,    seturi de probe*) si la     probe, solicitata de catre daca se considera       analizarea acestora.         seful echipei de inspectie,
necesar.                Aproba, la cerere            obligatoriu in prezenta
Pregateste si           transferul probelor          reprezentantilor echipelor
analizeaza probele cu   prelevate la laboratoarele   de inspectie si de
aparatura proprie sau   desemnate de OIAC, in        insotire, care vor asigura
solicita analizarea     vederea analizarii.          sigilarea  recipientilor
acestora cu aparatura   Tine evidenta probelor       (containerelor).
platformei              prelevate pentru analizarea  Asigura, la cerere,
(instalatiei).          la fata locului si a celor   conditiile pentru
                        trimise laboratoarelor OIAC. pregatirea si analizarea
Poate trimite probele,                               probelor in laboratorul
in vederea analizarii                                platformei (instalatiei),
la cel putin doua                                    daca dotarea acestuia cu
laboratoare desemnate                                aparatura permite acest
de OIAC.                                             lucru.
Solicita fotografierea  La cererea echipei de
elementelor relevante   inspectie aproba si
din instalatie.         executa, fotografierea
                        cu aparatura polaroid.
                        Urmaresc respectarea
                        masurilor legale de
                        executare si manipulare
                        a fotografiilor.
                        Retin cate o copie a
                        fiecarei fotografii.
Intervieveaza           Asigura, la cerere,          Asigura participarea la
personalul platformei   intervievarea personalului,  interviu a persoanelor
(instalatiei), prin     putand obiecta la            solicitate.
intermediul echipei de  intrebarile considerate
insotire, pentru a      inoportune sau fara
stabili unele aspecte   relevanta pentru scopul
relevante pentru        inspectiei.
scopul inspectiei.
________________________________________________________________________________
Solicita clarificarea   Asigura clarificarea tuturor
ambiguitatilor si       situatiilor neclare sau
neintelegerilor         ambigue.
aparute.
_______________________________________________________________________________
Solicita, daca este     Urmaresc respectarea
cazul, in mod           duratei de inspectie din
argumentat, marirea     momentul stabilirii
duratei de inspectie.   momentului de initiere a
                        inspectiei -  24 de ore.
                        Analizeaza, la cerere si
                        aproba, daca se justifica,
                        marirea duratei inspectiei.
________________________________________________________________________________
Revizuiesc, la sfarsitul zilei de inspectie, aspectele abordate si retin
problemele pentru a fi rezolvate in ziua urmatoare.
________________________________________________________________________________
Negociaza si incheie "Acordul de instalatie", daca   Furnizeaza datele si
se considera necesar, de catre autoritatea           informatiile necesare.
nationala, cu aprobarea presedintelui acesteia.
________________________________________________________________________________
Prezinta in scris,      Participa, la sfarsitul
in cadrul informarii    inspectiei, la prezentarea
de la sfarsitul         constatarilor preliminare,
inspectiei,             analizeaza si inlatura
constatarile            eventualele neclaritati,
preliminare (nu mai     iar seful echipei de
tarziu de 24 de ore     insotire semneaza pentru
de la incheierea        luare la cunostinta si
inspectiei).            adauga eventuale obiectii
Prezinta lista probelor si/sau observatii.
prelevate, copiile dupa Retine un exemplar al
materialele puse la     constatarilor preliminare
dispozitia              prezentate, semnat de sefii
inspectorilor pe timpul echipelor de inspectie si
inspectiei, pe care     insotire, o copie a listei
urmeaza sa le transfere probelor prelevate, precum
in afara tarii.         si a materialelor puse la
                        dispozitia inspectorilor,
                        pe timpul inspectiei.
                        Aproba documentele (copiile
                        dupa datele culese pe
                        timpul inspectiei),
                        care urmeaza sa fie
                        transferate in afara tarii,
                        cu respectarea masurilor de
                        confidentialitate.
________________________________________________________________________________
Decontamineaza, daca    Participa, daca este cazul,
este cazul, si          la decontaminarea
inventariaza            echipamentului si
echipamentul si         aparaturii echipei de
aparatura OIAC, din     inspectie.
dotare.
________________________________________________________________________________
Prezinta aparatura si   Verifica aparatura si
echipamentele de        echipamentul de inspectie,
inspectie si asigura    in prezenta
sigilarea acestora.     reprezentantului DGV si
                        asista la sigilarea
                        acestora.
________________________________________________________________________________
Avizeaza decontul                                    Prezinta decontul pentru
pentru serviciile                                    serviciile asigurate de
asigurate de                                         platforma (instalatia)
platforma (instalatii)                               inspectata in vederea
de la reprezentantii                                 rambursarii cheltuielilor
acesteia.                                            de catre OIAC, daca este
                                                     cazul.
________________________________________________________________________________
    *) Vezi elementele de continut ale briefing-ului de la pag. 31.
    *) Un set de probe se pune la dispozitia echipei de inspectie, care poate fi impartit in alte trei seturi: unul din aceste seturi poate fi la randul sau impartit si pus la dispozitia laboratoarelor desemnate de OIAC pentru analiza, un al doilea set este analizat cu mijloace proprii, iar al treilea set este analizat la platforma cu mijloacele acesteia. Al doilea set se pastreaza sigilat de catre echipa de inspectie si autoritatea nationala in cadrul platformei. Al treilea set se analizeaza la un laborator autorizat de autoritatea nationala, daca aceasta considera necesar.

    ACTIVITATI CE SE DESFASOARA LA PUNCTUL DE IESIRE LA PLECAREA ECHIPEI DE INSPECTIE
________________________________________________________________________________
                   ACTIVITATI CE SE DESFASOARA DE CATRE:
________________________________________________________________________________
     ECHIPA DE INSPECTIE                     ECHIPA DE INSOTIRE
________________________________________________________________________________
Paraseste platforma         Insoteste echipa de inspectie la punctul de
inspectata si se            intrare/iesire, unde restituie echipei de inspectie
deplaseaza la punctul de    eventualele articole de echipament retinute la
iesire din tara.            punctul de intrare si asista la controlul vamal.
________________________________________________________________________________

                   ACTIVITATI ULTERIOARE DESFASURARII INSPECTIEI
________________________________________________________________________________
                   ACTIVITATI CE SE DESFASOARA DE CATRE:
________________________________________________________________________________
     ECHIPA DE INSPECTIE                     ECHIPA DE INSOTIRE
________________________________________________________________________________
In cel mult 10 zile dupa    Primeste raportul final si impreuna cu
incheierea inspectiei,      reprezentantii platformei (instalatiei) analizeaza
inspectorii vor pregati     si fac observatii scrise cu privire la constatari,
raportul faptic final       daca este cazul.
privind desfasurarea
activitatii si
constatarile lor.
________________________________________________________________________________

                        ELEMENTE DE BRIEFING

    1) Prezentarea generala a platformei
    - specificul acesteia, activitati desfasurate, principalele produse fabricate;
    - nominalizarea instalatiilor declarate, producatoare de substante chimice inscrise in lista nr. 3 si/sau de substante organice definite (SOD), inclusiv cu fosfor, sulf sau fluor (substante PSF), care au functionat in anul anterior, precum si a substantelor obtinute pe acestea. In cazul producerii unui numar mare de astfel de substante pe o instalatie, acestea se vor specifica in anexa;
    - schema platformei in care sa figureze instalatiile declarate si utilitatile folosite de acestea (laboratoare centrale, statii de tratare a deseurilor, depozite de materii prime si finite, centrul medical, cladirea administrativa).
    2) Date referitoare la fiecare instalatie declarata:
    - descrierea etapelor procesului tehnologic, avandu-se in vedere protejarea datelor confidentiale;
    - proceduri privind controlul calitatii produsului;
    3) Reglementari privind siguranta si sanatatea:
    - norme de protectia muncii specifice, furnizandu-se principalele informatii privind masurile de siguranta aplicate in cadrul instalatiilor declarate, in vederea evitarii accidentelor de munca;
    - zone cu potential periculos in instalatie, nominalizate in instructiunile de tehnica securitatii si protectia muncii si in regulamentul de fabricatie, precum si modul de semnalizare a acestora;
    - modul de avertizare si actiune in caz de alarma chimica.
    4) Aspecte administrative:
    - programul de lucru al agentului economic;
      amplasarea camerei de lucru si de depozitare a echipamentelor de inspectie, care se asigura membrilor echipei de inspectie de catre reprezentantii platformei;
      aranjamente privind cazarea, masa, transportul local, comunicatii locale si internationale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 176/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 176 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu