E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 125 din  9 decembrie 1994

pentru ratificarea Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnata la Paris la 13 ianuarie 1993

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 356 din 22 decembrie 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnata la Paris la 13 ianuarie 1993.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE SENATUI
                  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           ADRIAN NASTASE

                              CONVENTIE
privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora*)

    *) Traducere

                              PREAMBUL

    Statele parti la prezenta conventie,
    hotarate sa actioneze in scopul realizarii de progrese efective in directia dezarmarii generale si complete sub control international strict si eficace, inclusiv al interzicerii si eliminarii tuturor tipurilor de arme de distrugere in masa,
    dorind sa contribuie la realizarea obiectivelor si principiilor Cartei Natiunilor Unite,
    reamintind ca Adunarea generala a Natiunilor Unite a condamnat in repetate randuri toate actiunile contrare principiilor si obiectivelor Protocolului privind interzicerea folosirii in razboi a gazelor asfixiante, toxice sau similare si a mijloacelor bacteriologice de lupta, semnat la Geneva la 17 iunie 1925 (Protocolul de la Geneva din 1925),
    recunoscand ca prezenta conventie reafirma principiile si obiectivele Protocolului de la Geneva din 1925 si ale Conventiei privind interzicerea perfectionarii, fabricarii si stocarii de arme bacteriologice (biologice) si cu toxine si distrugerea acestora, semnata la Londra, Moscova si Washington la 10 aprilie 1972, la fel ca si obligatiile asumate prin aceste instrumente,
    tinand seama de obiectivul continut in art. IX al Conventiei privind interzicerea perfectionarii, fabricarii si stocarii de arme bacteriologice (biologice) si cu toxine si distrugerea acestora,
    hotarate, in folosul intregii umanitati, sa excluda complet posibilitatea intrebuintarii armelor chimice, prin implementarea prevederilor prezentei conventii, completand astfel obligatiile asumate prin Protocolul de la Geneva din 1925,
    recunoscand interzicerea, cuprinsa in acordurile si principiile de drept international in materie, privind utilizarea ierbicidelor ca metode de razboi,
    considerand ca progresele din domeniul chimiei ar trebui folosite exclusiv in beneficiul umanitatii,
    dorind sa inlesneasca libertatea comertului cu produse chimice, precum si cooperarea intre tari si schimbul international de informatii stiintifice si tehnice in domeniul activitatilor chimice pentru scopuri neinterzise prin prezenta conventie, in vederea intensificarii dezvoltarii economice si tehnologice a tuturor statelor parti,
    convinse ca interzicerea completa si efectiva a dezvoltarii, producerii, dobandirii, stocarii, conservarii, transferului si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora reprezinta o etapa necesara catre realizarea acestor obiective comune,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Obligatii generale
    1. Fiecare stat parte la prezenta conventie se angajeaza ca, niciodata si in nici o imprejurare, sa nu:
    a) dezvolte, produca, dobandeasca in alt mod, stocheze sau conserve arme chimice sau sa transfere, direct sau indirect, arme chimice altora;
    b) foloseasca arme chimice;
    c) se angajeze in nici o pregatire militara pentru folosirea armelor chimice;
    d) ajute, incurajeze sau determine, in nici un fel, pe altcineva, sa se angajeze in orice activitate interzisa unui stat parte prin prezenta conventie.
    2. Fiecare stat parte se angajeaza sa distruga armele chimice pe care le detine in proprietate sau le poseda sau care sunt amplasate in orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau, in conformitate cu prevederile prezentei conventii.
    3. Fiecare stat parte se angajeaza sa distruga toate armele chimice pe care le-a abandonat pe teritoriul altui stat parte, in conformitate cu prevederile prezentei conventii.
    4. Fiecare stat parte se angajeaza sa distruga orice instalatii de producere a armelor chimice, pe care le detine in proprietate sau le poseda sau care sunt amplasate in orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau, in conformitate cu prevederile prezentei conventii.
    5. Fiecare stat parte se angajeaza sa nu utilizeze agenti pentru combaterea dezordinilor publice ca metoda de razboi.
    Art. 2
    Definitii si criterii
    Pentru scopurile prezentei conventii:
    1. arme chimice inseamna urmatoarele elemente, impreuna sau separat:
    a) substante chimice toxice si precursorii lor, cu exceptia celor destinate pentru scopuri neinterzise de prezenta conventie, atat timp cat tipurile si cantitatile sunt conforme cu asemenea scopuri;
    b) munitii si dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vatamari, prin actiunea toxica a substantelor chimice toxice, specificate in subparagraful a), care ar fi eliberate ca urmare a folosirii unor asemenea munitii si dispozitive;
    c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat in legatura directa cu folosirea munitiilor si dispozitivelor, specificate in subparagraful b).
    2. substanta chimica toxica inseamna:
    - orice substanta chimica, care, prin actiunea sa chimica asupra proceselor biologice, poate cauza moartea, incapacitatea temporara sau vatamari permanente la om sau la animale. Aceasta include orice asemenea substante chimice, indiferent de originea lor sau de metoda de producere si indiferent daca sunt produse in instalatii, se afla in munitii sau in alta parte.
    (Pentru scopul aplicarii prezentei conventii, substantele chimice toxice care au fost identificate pentru aplicarea masurilor de verificare sunt cuprinse in listele incluse in anexa privind substantele chimice).
    3. precursor inseamna:
    - orice reactiv chimic care participa, in orice faza, la producerea, prin orice metode, a unei substante chimice toxice. Aceasta include orice component-cheie al unui sistem chimic binar sau multicomponent.
    (Pentru scopul aplicarii prezentei conventii, precursorii care au fost identificati pentru aplicarea masurilor de verificare sunt cuprinsi in listele incluse in anexa privind substantele chimice).
    4. component-cheie pentru sisteme chimice binare sau multicomponente (denumit ulterior component-cheie) inseamna:
    - precursorul care indeplineste cel mai important rol in determinarea proprietatilor toxice ale produsului finit si reactioneaza rapid cu alte substante chimice intr-un sistem binar sau multicomponent.
    5. arme chimice vechi inseamna:
    a) arme chimice care au fost produse inainte de 1925;
    sau
    b) arme chimice produse in perioada dintre 1925 si 1946, care sunt deteriorate, astfel incat nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.
    6. arme chimice abandonate inseamna:
    - arme chimice, inclusiv arme chimice vechi, care au fost abandonate de un stat dupa 1 ianuarie 1925, pe teritoriul altui stat, fara consimtamantul celui din urma.
    7. agent pentru combaterea dezordinii publice inseamna:
    - orice produs chimic necuprins in vreo lista, care poate produce rapid, la om, efecte de iritatie senzoriala sau incapacitate fizica, care dispar la scurt timp dupa terminarea expunerii.
    8. instalatie de producere a armelor chimice:
    a) inseamna orice echipament, precum si orice cladire ce adaposteste un asemenea echipament, care a fost proiectat, construit sau utilizat oricand dupa 1 ianuarie 1946:
    (i) ca parte a etapei de producere a substantelor chimice (faza tehnologica finala) unde fluxul de materiale ar contine, cand echipamentul este in functiune:
    1) orice substanta chimica cuprinsa in lista nr. 1 a anexei privind substantele chimice; sau
    2) orice alta substanta chimica, care nu este folosita peste o tona pe an, pe teritoriul unui stat parte sau in orice alt loc sub jurisdictia sau controlul unui stat parte, pentru scopuri neinterzise de prezenta conventie, dar care poate fi utilizata pentru arme chimice; sau
    (ii) pentru incarcarea armelor chimice, inclusiv, inter alia, incarcarea substantelor chimice din lista nr. 1 in munitii, dispozitive sau in conteinere pentru depozitare in vrac; incarcarea substantelor chimice in conteinere care intra in componenta munitiilor si dispozitivelor binare asamblate, precum si in submunitii chimice, care fac parte din munitii si dispozitive unitare asamblate si incarcarea conteinerelor si submunitiilor chimice in respectivele munitii si dispozitive;
    b) nu inseamna:
    (i) orice instalatie avand o capacitate de productie pentru sinteza substantelor chimice specificate in subparagraful a) (i), care este sub o tona;
    (ii) orice instalatie in care o substanta chimica, specificata in subparagraful a) (i), este sau a fost obtinuta ca un produs secundar inevitabil al activitatilor desfasurate in scopuri neinterzise de prezenta conventie, cu conditia ca aceasta substanta chimica sa nu depaseasca 3% din produsul total si ca instalatia sa faca obiectul declararii si inspectiei conform anexei privind aplicarea si verificarea conventiei (denumita in continuare anexa privind verificarea); sau
    (iii) instalatia unica la scara redusa pentru obtinerea substantelor chimice din lista nr. 1 pentru scopuri neinterzise prin prezenta conventie, asa cum este prevazut in partea a VI-a a anexei privind verificarea.
    9. scopuri neinterzise prin prezenta conventie inseamna:
    a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice;
    b) scopuri de protectie, anume acele scopuri in relatie directa cu protectia impotriva substantelor chimice toxice si cu protectia impotriva armelor chimice;
    c) scopuri militare care nu au legatura cu utilizarea armelor chimice si nu depind de utilizarea proprietatilor toxice ale substantelor chimice ca metoda de razboi;
    d) asigurarea respectarii legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.
    10. capacitate de productie inseamna:
    Potentialul cantitativ anual pentru fabricarea unei substante chimice specifice, pe baza procesului tehnologic utilizat efectiv sau, daca procesul nu este inca operational, planificat sa fie utilizat la instalatia relevanta. Acesta este considerat ca fiind egal cu capacitatea nominala, sau daca aceasta nu este disponibila, cu capacitatea proiectata.
    Capacitatea nominala este productia de substante chimice in conditii optimizate pentru cantitate maxima a instalatiei de productie, stabilita prin unul sau mai multe teste de exploatare. Prin capacitate proiectata se intelege cantitatea de substanta chimica corespunzatoare calculelor teoretice.
    11. organizatie inseamna Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice, stabilita conform art. VIII al prezentei conventii.
    12. Pentru scopurile art. VI:
    a) productia unei substante chimice inseamna formarea ei printr-o reactie chimica;
    b) prelucrarea unei substante chimice inseamna un proces fizic, precum pregatire, extractie si purificare prin care o substanta chimica nu este transformata intr-o alta substanta chimica;
    c) consum al unei substante chimice inseamna transformarea ei intr-o alta substanta chimica printr-o reactie chimica.
    Art. 3
    Declaratii
    1. Fiecare stat parte va prezenta organizatiei, nu mai tarziu de 30 de zile dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, pentru acel stat parte, urmatoarele declaratii, in care:
    a) cu privire la armele chimice:
    (i) va declara daca detine in proprietate sau poseda orice arme chimice sau daca are amplasate orice arme chimice in orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau;
    (ii) va indica amplasamentul exact, cantitatea globala si inventarul in detaliu al armelor chimice pe care le detine in proprietate sau le poseda, sau care sunt amplasate in orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau in conformitate cu partea a IV-a (A), paragrafele 1 - 3 ale anexei privind verificarea, cu exceptia acelor arme chimice la care se face referire in subparagraful (iii);
    (iii) va semnala orice arme chimice de pe teritoriul sau care apartin ori sunt in posesia altui stat si sunt amplasate in orice loc sub jurisdictia sau controlul altui stat, in conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 4 din anexa privind verificarea;
    (iv) va declara daca a transferat sau primit, direct sau indirect, orice arme chimice dupa 1 ianuarie 1946 si va specifica transferul sau primirea unor astfel de arme, in conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 5 din anexa privind verificarea;
    (v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea armelor chimice, pe care le detine in proprietate sau le poseda sau care sunt amplasate in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, in conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 6 din anexa privind verificarea.
    b) Cu privire la armele chimice vechi si armele chimice abandonate:
    (i) va declara daca are pe teritoriul sau arme chimice vechi si va furniza toate informatiile disponibile in conformitate cu partea a IV-a (B) paragraful 3 din anexa privind verificarea;
    (ii) va declara daca exista arme chimice abandonate pe teritoriul sau si va furniza toate informatiile disponibile in conformitate cu partea a IV-a (B) paragraful 8 din anexa privind verificarea;
    (iii) va declara daca a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state si va furniza toate informatiile disponibile in conformitate cu partea a IV-a (B), paragraful 10 din anexa privind verificarea.
    c) Cu privire la instalatiile de producere a armelor chimice:
    (i) va declara daca are sau a detinut in proprietate sau posesie oricare instalatie de producere a armelor chimice sau daca are sau a avut o astfel de instalatie amplasata in vreun loc sub jurisdictia sau controlul sau, oricand dupa 1 ianuarie 1946;
    (ii) va specifica orice instalatie de producere a armelor chimice pe care o are sau a detinut-o in proprietate sau posesie sau care este ori a fost amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, oricand dupa 1 ianuarie 1946, in conformitate cu partea a V-a, paragraful 1 din anexa privind verificarea, cu exceptia acelor instalatii la care se face referire in subparagraful (iii);
    (iii) va semnala orice instalatie de producere a armelor chimice de pe teritoriul sau, pe care un alt stat o are sau a detinut-o in proprietate si posesie, si care este sau a fost amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul altui stat, oricand dupa 1 ianuarie 1946, in conformitate cu partea a V-a paragraful 2 din anexa privind verificarea;
    (iv) va declara daca a transferat sau primit, direct sau indirect, orice echipament pentru producerea de arme chimice, dupa 1 ianuarie 1946, si va specifica transferul sau primirea unui astfel de echipament, in conformitate cu partea a V-a paragrafele 3-5 din anexa privind verificarea;
    (v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea oricarei instalatii de producere a armelor chimice pe care le detine in proprietate sau le poseda, sau care este amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, in conformitate cu partea a V-a paragraful 6 din anexa privind verificarea;
    (vi) va specifica actiunile de intreprins pentru inchiderea oricarei instalatii de producere a armelor chimice pe care o detine in proprietate sau o poseda sau care este amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, in conformitate cu partea a V-a paragraful 1 (i) din anexa privind verificarea;
    (vii) va prezenta planul general propriu pentru orice conversie temporara a oricarei instalatii de producere a armelor chimice pe care o detine in proprietate sau o poseda, sau care este amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, intr-o instalatie de distrugere a armelor chimice, in conformitate cu partea a V-a paragraful 7 din anexa privind verificarea.
    d) Cu privire la alte instalatii:
    Va specifica amplasamentul exact, natura si obiectul general al activitatilor din orice instalatie sau cladire, pe care o detine in proprietate sau o poseda sau care este amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau si care a fost proiectata, construita sau utilizata dupa 1 ianuarie 1946, cu prioritate pentru dezvoltarea armelor chimice. Aceste declaratii vor include, inter alia, laboratoare si poligoane de testare si evaluare.
    e) Cu privire la agentii pentru combaterea dezordinilor publice:
    Va specifica denumirea chimica, formula structurala si numarul din registrul Chemical Abstract Service (C.A.S.), daca este stabilit, pentru fiecare substanta chimica pe care o detine pentru scopuri de combatere a dezordinilor publice. Aceasta declaratie va fi actualizata nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce orice asemenea modificare devine efectiva.
    2. Prevederile prezentului articol si prevederile relevante din partea a IV-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discretia unui stat parte, armelor chimice ingropate pe teritoriul sau, anterior datei de 1 ianuarie 1977, si care raman ingropate sau care au fost deversate in mare inainte de 1 ianuarie 1985.
    Art. 4
    Arme chimice
    1. Prevederile prezentului articol si modalitatile in detaliu pentru implementarea sa se vor aplica tuturor armelor chimice pe care un stat parte le detine in proprietate sau le poseda, sau care sunt amplasate in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, cu exceptia armelor chimice vechi si a armelor chimice abandonate, la care se vor aplica prevederile partii a IV-a (B) din anexa privind verificarea.
    2. Modalitatile in detaliu pentru aplicarea prezentului articol sunt prevazute in anexa privind verificarea.
    3. Toate amplasamentele unde sunt depozitate sau distruse arme chimice, specificate in paragraful 1, vor fi supuse unei verificari sistematice prin inspectie la fata locului si supraveghere cu instrumente la fata locului, in conformitate cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea.
    4. Fiecare stat parte, imediat dupa prezentarea declaratiei conform art. III paragraful 1 a), va asigura accesul la armele chimice specificate in paragraful 1, in scopul verificarii sistematice a acestei declaratii, prin inspectie la fata locului. Dupa aceea, statul parte nu va indeparta nici una dintre aceste arme chimice, decat daca sunt destinate unei instalatii de distrugere a armelor chimice. Va asigura accesul la aceste arme chimice, in scopul verificarii sistematice la fata locului.
    5. Fiecare stat parte va asigura accesul la orice instalatii pentru distrugerea armelor chimice si la depozitele aferente acestora, pe care le detine in proprietate sau le poseda, sau care sunt amplasate in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, in scopul verificarii sistematice prin inspectie la fata locului si supraveghere cu instrumente la fata locului.
    6. Fiecare stat parte va distruge toate armele chimice specificate in paragraful 1, conform anexei privind verificarea si in concordanta cu cantitatea stabilita si ordinea de distrugere (denumita in continuare ordinea distrugerii). Aceasta distrugere va incepe nu mai tarziu de 2 ani dupa intrarea in vigoare a conventiei pentru statul parte si va trebui terminata nu mai tarziu de 10 ani de la intrarea in vigoare a conventiei. Un stat parte nu este impiedicat sa distruga aceste arme chimice intr-un ritm mai rapid.
    7. Fiecare stat parte:
    a) va prezenta planurile in detaliu pentru distrugerea armelor chimice, specificate in paragraful 1, nu mai tarziu de 60 de zile inaintea inceperii fiecarei perioade anuale de distrugere, in conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 29 din anexa privind verificarea; planurile in detaliu vor cuprinde toate stocurile care urmeaza sa fie distruse in urmatoarea perioada anuala de distrugere;
    b) va prezenta anual declaratii privind implementarea planurilor proprii pentru distrugerea armelor chimice specificate in paragraful 1, nu mai tarziu de 60 de zile dupa incheierea fiecarei perioade anuale de distrugere; si
    c) va certifica, nu mai tarziu de 30 de zile dupa incheierea procesului de distrugere, ca toate armele chimice specificate in paragraful 1 au fost distruse.
    8. Daca un stat ratifica sau adera la prezenta conventie dupa perioada de distrugere de 10 ani, prevazuta in paragraful 6, va distruge armele chimice specificate in paragraful 1 cat mai repede posibil. Ordinea distrugerii si procedurile pentru verificarea riguroasa in privinta acelui stat vor fi stabilite de consiliul executiv.
    9. Orice arme chimice descoperite de un stat parte dupa declararea initiala a armelor chimice vor fi raportate, asigurate si distruse in conformitate cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea.
    10. Fiecare stat parte va acorda cea mai mare prioritate asigurarii securitatii populatiei si protectiei mediului pe timpul transportului, prelevarii probelor, depozitarii si distrugerii armelor chimice. Acesta va transporta, va preleva probe, va depozita si va distruge armele chimice in conformitate cu standardele nationale proprii pentru siguranta si noxe.
    11. Orice stat parte care are pe teritoriul sau arme chimice care sunt detinute in proprietate sau in posesie de un alt stat, sau care sunt amplasate in orice loc sub jurisdictia sau controlul altui stat, va depune toate eforturile pentru a asigura ca aceste arme chimice sunt retrase de pe teritoriul sau, nu mai tarziu de un an de la intrarea in vigoare a prezentei conventii pentru el. Daca acestea nu sunt retrase in decurs de un an, statul parte poate cere organizatiei si altor state parti sa-i asigure asistenta pentru distrugerea acestor arme chimice.
    12. Fiecare stat parte se angajeaza sa coopereze cu alte state parti care cer informatii sau asistenta, pe baze bilaterale sau prin secretariatul tehnic, cu privire la distrugerea in siguranta si eficienta a armelor chimice.
    13. Pentru aducerea la indeplinire a activitatilor de verificare in conformitate cu prezentul articol si cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea, organizatia va avea in vedere masuri pentru evitarea dublarii inutile a acordurilor bilaterale sau multilaterale intre statele parti cu privire la verificarea depozitarii armelor chimice si a distrugerii acestora.
    In acest scop, consiliul executiv va decide limitarea verificarii la masuri complementare celor asumate in conformitate cu astfel de acorduri bilaterale sau multilaterale, daca considera ca:
    a) prevederile privind verificarea dintr-un astfel de acord sunt in conformitate cu prevederile privind verificarea din prezentul articol si din partea a IV-a (A) a anexei privind verificarea;
    b) aplicarea unui astfel de acord ofera suficiente asigurari de respectare a prevederilor relevante din prezenta conventie; si
    c) partile acordului bilateral sau multilateral informeaza cat mai complet organizatia cu privire la activitatile lor de verificare.
    14. Daca consiliul executiv ia o decizie in conformitate cu paragraful 13, organizatia va avea dreptul sa supravegheze aplicarea acordului bilateral sau multilateral.
    15. Nimic din paragrafele 13 si 14 nu afecteaza obligatia unui stat parte de a prezenta declaratii in conformitate cu art. III, cu prezentul articol si partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea.
    16. Fiecare stat parte va suporta costurile distrugerii armelor chimice pe care este obligat sa le distruga. De asemenea, va suporta costul verificarii, depozitarii si distrugerii acestor arme chimice, daca consiliul executiv nu va decide altfel. Daca consiliul executiv hotaraste limitarea masurilor de verificare ale organizatiei, in conformitate cu paragraful 13, costurile verificarii complementare si supravegherii de catre organizatie vor fi platite in conformitate cu baremul de cote-parti al O.N.U., asa cum se specifica in art. VIII paragraful 7.
    17. Prevederile prezentului articol si prevederile relevante din partea a IV-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discretia statului parte, armelor chimice ingropate pe teritoriul sau, anterior datei de 1 ianuarie 1977, si care raman ingropate sau care au fost deversate in mare inainte de 1 ianuarie 1985.
    Art. 5
    Instalatii pentru producerea armelor chimice
    1. Prevederile prezentului articol si modalitatile in detaliu pentru implementarea sa se vor aplica oricaror si tuturor instalatiilor de producere a armelor chimice, pe care le detine in proprietate sau le poseda un stat parte, sau care sunt amplasate in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau.
    2. Modalitatile in detaliu pentru aplicarea acestui articol sunt prevazute in anexa privind verificarea.
    3. Toate instalatiile pentru producerea armelor chimice specificate in paragraful 1 vor fi supuse unei verificari sistematice, prin inspectie la fata locului si supraveghere cu instrumente la fata locului, in conformitate cu partea a V-a din anexa privind verificarea.
    4. Fiecare stat parte va sista imediat orice activitate la instalatiile pentru producerea armelor chimice specificate in paragraful 1, cu exceptia activitatii necesare pentru inchidere.
    5. Nici un stat parte nu va construi nici o instalatie noua de producere a armelor chimice sau nu va modifica nici o instalatie existenta pentru scopurile de producere a armelor chimice, sau pentru orice alta activitate interzisa prin prezenta conventie.
    6. Fiecare stat parte, imediat dupa prezentarea declaratiei prevazute la art. III paragraful 1 c), va asigura accesul la instalatiile de producere a armelor chimice specificate in paragraful 1, in scopul verificarii sistematice a acestei declaratii, prin inspectie la fata locului.
    7. Fiecare stat parte:
    a) va inchide, nu mai tarziu de 90 de zile dupa intrarea in vigoare a conventiei pentru el, toate instalatiile de producere a armelor chimice specificate in paragraful 1, in conformitate cu partea a V-a a anexei privind verificarea, si va notifica despre aceasta; si
    b) va asigura accesul la instalatiile de producere a armelor chimice specificate in paragraful 1, dupa inchiderea lor in scopul verificarii sistematice printr-o inspectie la fata locului si o supraveghere cu instrumente la fata locului, in scopul de a asigura ca instalatia ramane inchisa si este ulterior distrusa.
    8. Fiecare stat parte va distruge toate instalatiile de producere a armelor chimice specificate in paragraful 1, precum si instalatiile si echipamentul conexe, in conformitate cu anexa privind verificarea si in concordanta cu ritmul si ordinea stabilite (denumite in continuare ordinea distrugerii). Distrugerea va incepe nu mai tarziu de un an dupa intrarea in vigoare a conventiei pentru statul parte si se va incheia nu mai tarziu de 10 ani de la intrarea in vigoare a conventiei. Un stat parte nu este impiedicat sa distruga aceste instalatii intr-un ritm mai rapid.
    9. Fiecare stat parte:
    a) va prezenta planurile in detaliu pentru distrugerea instalatiilor de producere a armelor chimice specificate in paragraful 1, nu mai tarziu de 180 de zile inaintea inceperii distrugerii fiecarei instalatii;
    b) va prezenta anual declaratii privind implementarea planurilor proprii pentru distrugerea tuturor instalatiilor de producere a armelor chimice prevazute in paragraful 1, nu mai tarziu de 90 de zile dupa terminarea fiecarei perioade anuale de distrugere; si
    c) va certifica, nu mai tarziu de 30 de zile dupa incheierea procesului de distrugere, ca toate instalatiile de producere a armelor chimice specificate in paragraful 1 au fost distruse.
    10. Daca un stat ratifica sau adera la prezenta conventie, dupa perioada de distrugere de 10 ani prevazuta in paragraful 8, va distruge instalatiile de producere a armelor chimice specificate in paragraful 1 cat mai repede posibil. Ordinea distrugerii si procedurile pentru verificarea riguroasa in privinta acestui stat parte vor fi stabilite de consiliul executiv.
    11. Fiecare stat parte, pe timpul distrugerii instalatiilor de producere a armelor chimice, va acorda cea mai mare prioritate asigurarii securitatii populatiei si protectiei mediului. Fiecare stat parte va distruge instalatiile de producere a armelor chimice in conformitate cu standardele nationale proprii pentru siguranta si noxe.
    12. Instalatiile de producere a armelor chimice, specificate in paragraful 1, pot fi transportate temporar pentru distrugerea armelor chimice, in conformitate cu partea a V-a paragrafele 18 - 25 din anexa privind verificarea. O astfel de instalatie transformata trebuie distrusa imediat ce nu se mai foloseste pentru distrugerea armelor chimice si, in orice caz, nu mai tarziu de 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii.
    13. Un stat parte poate solicita, in cazuri exceptionale, de necesitate imperioasa, permisiunea de a utiliza o instalatie de producere a armelor chimice, specificata in paragraful 1, pentru scopuri neinterzise de prezenta conventie. Conferinta statelor parti decide, la recomandarea consiliului executiv, daca sa aprobe sau nu cererea si fixeaza conditiile carora se subordoneaza autorizatia, conform partii a V-a sectiunea D din anexa privind verificarea.
    14. O instalatie pentru producerea armelor chimice va fi transformata de o asemenea maniera incat sa nu mai poata fi reconvertita ca instalatie de producere a armelor chimice, la fel ca instalatiile utilizate in scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice, care nu implica substantele chimice din lista nr. 1.
    15. Toate instalatiile transformate vor fi supuse verificarii sistematice prin inspectie la fata locului si supraveghere cu instrumente la fata locului, in conformitate cu partea a V-a sectiunea D din anexa privind verificarea.
    16. In desfasurarea activitatilor de verificare, in conformitate cu prezentul articol si partea a V-a a anexei privind verificarea, organizatia va avea in vedere masuri de evitare a dublarii inutile a acordurilor bilaterale sau multilaterale dintre statele parti asupra verificarii instalatiilor de producere a armelor chimice si de distrugere a acestora.
    In acest scop, consiliul executiv va decide limitarea verificarii la masuri complementare celor cuprinse in astfel de acorduri bilaterale sau multilaterale, daca considera ca:
    a) prevederile privind verificarea dintr-un astfel de acord sunt in conformitate cu prevederile privind verificarea din prezentul articol si din partea a V-a a anexei privind verificarea;
    b) implementarea acordului ofera asigurari suficiente de respectare a prevederilor relevante din prezenta conventie; si
    c) partile acordului bilateral sau multilateral informeaza cat mai complet organizatia cu privire la activitatile lor de verificare.
    17. Daca consiliul executiv ia o decizie in conformitate cu paragraful 16, organizatia va avea dreptul sa supravegheze aplicarea acordului bilateral sau multilateral.
    18. Nimic din paragrafele 16 si 17 nu afecteaza obligatia unui stat parte de a face declaratii in conformitate cu art. III, cu prezentul articol si cu partea a V-a a anexei privind verificarea.
    19. Fiecare stat parte va suporta costurile distrugerii instalatiilor de producere a armelor chimice pe care este obligat sa le distruga. De asemenea, va suporta costurile verificarii in conformitate cu prezentul articol, daca consiliul executiv nu hotaraste altfel. Daca consiliul executiv hotaraste sa limiteze masurile de verificare ale organizatiei, in conformitate cu paragraful 16, costurile verificarii si supravegherii complementare efectuate de organizatie vor fi platite in conformitate cu baremul de cote-parti al O.N.U., asa cum este prevazut in art. VIII paragraful 7.
    Art. 6
    Activitati neinterzise prin prezenta conventie
    1. Fiecare stat parte are dreptul, in conformitate cu prevederile prezentei conventii, sa cerceteze, sa produca, sa dobandeasca in alt mod, sa conserve, sa transfere si sa foloseasca substante chimice toxice si precursori ai acestora in scopuri neinterzise prin prezenta conventie.
    2. Fiecare stat parte va adopta masurile necesare pentru ca substantele chimice toxice si precursorii acestora sa fie dezvoltate, produse, dobandite in alt mod, conservate, transferate sau folosite, pe teritoriul sau sau in alt loc sub jurisdictia sau controlul sau numai in scopuri neinterzise prin prezenta conventie. In acest scop si pentru a controla ca activitatile sale sunt conforme cu obligatiile ce-i revin prin prezenta conventie, fiecare stat parte va supune substantele chimice toxice si precursorii acestora, prevazute in listele nr. 1, 2 si 3 din anexa privind substantele chimice, precum si instalatiile in legatura cu astfel de substante chimice si alte instalatii prevazute in anexa privind verificarea, care sunt amplasate pe teritoriul sau sau in orice alt loc sub jurisdictia sau controlul sau, masurile de verificare in conformitate cu prevederile anexei privind verificarea.
    3. Fiecare stat parte va supune substantele chimice inscrise in lista nr. 1 (denumite in continuare substante chimice din lista nr. 1) interdictiilor de producere, dobandire, conservare, transfer si folosire, in conformitate cu partea a VI-a a anexei privind verificarea. Va supune aceste substante si instalatiile prevazute in partea a VI-a a anexei privind verificarea unei verificari sistematice, prin inspectie la fata locului si supraveghere cu instrumente la fata locului, in conformitate cu aceasta parte din anexa privind verificarea.
    4. Fiecare stat parte va supune substantele chimice inscrise in lista nr. 2 (denumite in continuare substante chimice din lista nr. 2) si instalatiile prevazute in partea a VII-a a anexei privind verificarea monitorizarii de date si verificarii la fata locului, in conformitate cu aceasta parte a anexei privind verificarea.
    5. Fiecare stat parte va supune substantele chimice inscrise in lista nr. 3 (denumite in continuare substante chimice din lista nr. 3) si instalatiile prevazute in partea a VIII-a a anexei privind verificarea monitorizarii de date si verificarii la fata locului, in conformitate cu acesta parte a anexei privind verificarea.
    6. Fiecare stat parte va supune instalatiile prevazute in partea a IX-a din anexa privind verificarea monitorizarii de date si, eventual, verificarii la fata locului, in conformitate cu aceasta parte a anexei privind verificarea, daca nu se hotaraste altfel de conferinta statelor parti, conform cu partea a IX-a paragraful 22 din anexa privind verificarea.
    7. Nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce conventia intra in vigoare pentru el, fiecare stat parte va face o declaratie initiala privind substantele chimice si instalatiile relevante, in conformitate cu anexa privind verificarea.
    8. Fiecare stat parte va face declaratii anuale privind substantele chimice si instalatiile relevante, in conformitate cu anexa privind verificarea.
    9. In scopul verificarii la fata locului, fiecare stat parte va asigura inspectorilor accesul la instalatii, conform prevederilor din anexa privind verificarea.
    10. In desfasurarea activitatilor de verificare, secretariatul tehnic va evita orice amestec nejustificat in activitatile chimice in scopuri neinterzise prin prezenta conventie, desfasurate de statul parte, si in special, se va supune prevederilor din anexa privind protectia informatiilor confidentiale, denumita in continuare anexa privind confidentialitatea.
    11. Prevederile prezentului articol vor fi aplicate de o maniera care sa evite stanjenirea dezvoltarii economice sau tehnologice a statelor parti si a cooperarii internationale in domeniul activitatilor chimice pentru scopuri neinterzise prin prezenta conventie, inclusiv schimbul international de informatii stiintifice si de substante chimice si echipament pentru producerea, prelucrarea sau folosirea de substante chimice in scopuri neinterzise prin prezenta conventie.
    Art. 7
    Masuri nationale de aplicare
    Angajamente generale
    1. Fiecare stat parte, in conformitate cu procedurile sale constitutionale, va adopta masurile necesare pentru a indeplini obligatiile care ii revin prin prezenta conventie. In special:
    a) va interzice persoanelor fizice si juridice in orice loc pe teritoriul sau sau in oricare loc de sub jurisdictia sa, recunoscuta de dreptul international, sa desfasoare orice activitate interzisa unui stat parte prin prezenta conventie, inclusiv promulgarea unei legislatii penale referitoare la asemenea activitate;
    b) nu va permite, in nici un loc de sub controlul sau, nici o activitate interzisa unui stat parte prin prezenta conventie; si
    c) va aplica legislatia penala, promulgata conform subparagrafului a), la orice activitate interzisa unui stat parte prin prezenta conventie, desfasurata in orice loc de persoane fizice, avand nationalitatea sa, in conformitate cu dreptul international.
    2. Fiecare stat parte va coopera cu alte state parti si va permite o forma adecvata de asistenta juridica pentru a facilita aplicarea obligatiilor in conformitate cu paragraful 1.
    3. Fiecare stat parte, pe timpul aplicarii obligatiilor ce-i revin prin prezenta conventie, va acorda cea mai mare prioritate asigurarii securitatii populatiei si protectiei mediului si va coopera, in mod corespunzator, cu alte state parti in acest domeniu.
    Relatii intre statul parte si organizatie
    4. Pentru a-si indeplini obligatiile ce-i revin prin prezenta conventie, fiecare stat parte va desemna sau stabili o autoritate nationala care va servi ca punct national de legatura cu organizatia si alte state parti. Fiecare stat parte va notifica organizatiei asupra autoritatii sale nationale in momentul cand prezenta conventie intra in vigoare pentru el.
    5. Fiecare stat parte va informa organizatia cu privire la masurile legislative si administrative luate in vederea aplicarii prezentei conventii.
    6. Fiecare stat parte va trata de o maniera confidentiala si va dispune masuri speciale de manipulare a informatiilor si datelor pe care le primeste confidential de la organizatie in legatura cu aplicarea prezentei conventii. Va trata aceste informatii si date exclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce-i revin conform conventiei si prevederilor anexei privind confidentialitatea.
    7. Fiecare stat parte se angajeaza sa coopereze cu organizatia in exercitarea tuturor functiilor sale si, in special, sa acorde sprijin secretariatului tehnic.
    Art. 8
    Organizatia
    A. Prevederi generale
    1. Statele parti la prezenta conventie fondeaza Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice pentru a realiza obiectivul si scopul prezentei conventii, a asigura aplicarea prevederilor sale, inclusiv verificarea internationala a respectarii acesteia si a asigura un for de consultari si cooperare intre statele parti.
    2. Toate statele parti la prezenta conventie vor fi membre ale organizatiei. Un stat parte nu va putea fi privat de calitatea sa de membru al organizatiei.
    3. Sediul organizatiei va fi la Haga (Regatul Olandei).
    4. Se instituie ca organe ale organizatiei: conferinta statelor parti, consiliul executiv si secretariatul tehnic.
    5. Organizatia va desfasura activitatile de verificare, prevazute in prezenta conventie, in modul cel mai putin stanjenitor cu putinta, conform cu realizarea la timp si eficienta a obiectivelor sale. Va solicita doar informatiile si datele necesare pentru a-si indeplini responsabilitatile ce-i sunt conferite prin conventie. Va lua toate masurile de precautie pentru a proteja caracterul confidential al informatiilor privind activitatile si instalatiile militare si civile ce ii sunt aduse la cunostinta in procesul aplicarii conventiei si, in special, se va conforma prevederilor anexei privind confidentialitatea.
    6. In desfasurarea activitatilor sale de verificare, organizatia va avea in vedere masuri de aplicare a progreselor din stiinta si tehnologie.
    7. Costurile activitatilor organizatiei vor fi platite de statele parti in conformitate cu baremul de cote-parti al O.N.U., ajustat, pentru a tine cont de diferentele dintre numarul de state membre ale O.N.U. si cel de state membre ale organizatiei, in conformitate cu prevederile art. IV si V. Contributiile financiare ale statelor parti pentru comisia pregatitoare vor fi deduse in mod corespunzator din contributiile lor la bugetul regulat. Bugetul organizatiei cuprinde doua capitole separate: unul referitor la cheltuielile administrative si alte costuri si unul referitor la costurile verificarii.
    8. Un membru al organizatiei, care este in intarziere cu plata contributiei financiare la organizatie, nu va avea drept de vot in organizatie, daca totalul restantelor de plata este egal cu sau mai mare decat totalul contributiei care ii revenea pe ultimii 2 ani. Conferinta statelor parti poate, totusi, autoriza acest membru sa participe la vot daca constata ca restantele sunt datorate unor circumstante independente de vointa sa.
    B. Conferinta statelor parti
    Componenta, procedura si luarea deciziilor
    9. Conferinta statelor parti (denumita in continuare conferinta) va fi compusa din toti membrii organizatiei. Fiecare membru are un reprezentant la conferinta, care poate fi insotit de supleanti si consilieri.
    10. Prima sesiune a conferintei este convocata de depozitar nu mai tarziu de 30 de zile de la intrarea in vigoare a conventiei.
    11. Conferinta tine sesiuni ordinare, care au loc anual, daca nu se decide altfel.
    12. Sesiunile extraordinare ale conferintei vor fi convocate:
    a) la decizia conferintei;
    b) la cererea consiliului executiv;
    c) la cererea oricarui membru sprijinit de o treime din membri; sau
    d) in conformitate cu paragraful 22, in vederea examinarii aplicarii prezentei conventii.
    Cu exceptia cazului de la subparagraful d), o sesiune extraordinara se va convoca nu mai tarziu de 30 de zile dupa primirea cererii de catre directorul general al secretariatului tehnic, daca nu se specifica altfel in cerere.
    13. Conferinta se va intruni, de asemenea, in conferinta de amendare, in conformitate cu art. XV paragraful 2.
    14. Sesiunile conferintei vor avea loc la sediul organizatiei, daca nu decide altfel conferinta.
    15. Conferinta va adopta regulile sale de procedura. La inceputul fiecarei sesiuni ordinare ea isi va alege presedintele si alti functionari, dupa cum este cazul. Acestia isi vor exercita functiile pana cand, la urmatoarea sesiune ordinara, sunt alesi un nou presedinte si alti functionari.
    16. Majoritatea membrilor organizatiei va constitui cvorumul conferintei.
    17. Fiecare membru al organizatiei dispune de un vot in conferinta.
    18. Conferinta va lua decizii asupra problemelor de procedura cu o majoritate simpla a membrilor prezenti si votanti. Deciziile asupra problemelor de fond vor fi luate, pe cat posibil, prin consens. Daca nu se poate realiza consensul privind o problema asupra careia trebuie sa se decida, presedintele va amana votarea timp de 24 de ore si, intre timp, va depune toate eforturile pentru a facilita obtinerea consensului si va raporta conferintei inainte de sfarsitul acestei perioade. Daca la capatul celor 24 de ore consensul nu este posibil, conferinta va lua decizia cu majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti si votanti, daca nu se specifica altfel in prezenta conventie. Cand apare problema daca o chestiune este de fond sau nu, aceasta chestiune va fi tratata ca o chestiune de fond, daca nu se hotaraste altfel de catre conferinta cu majoritatea necesara pentru luarea deciziilor asupra chestiunilor de fond.
    Imputerniciri si functii
    19. Conferinta va fi organul principal al organizatiei. Ea va examina orice chestiuni, probleme sau subiecte care intra in sfera prezentei conventii, inclusiv cele legate de imputernicirile si functiile consiliului executiv si ale secretariatului tehnic. Ea poate face recomandari si poate lua decizii asupra oricaror chestiuni, probleme sau subiecte referitoare la conventie, ridicate de un stat parte sau supuse atentiei sale de catre consiliul executiv.
    20. Conferinta va supraveghea aplicarea prezentei conventii si actioneaza pentru promovarea obiectivelor si scopurilor acesteia. Conferinta va examina in ce masura conventia este respectata. De asemenea, ea va controla activitatile consiliului executiv si ale secretariatului tehnic si poate da indrumari, in conformitate cu conventia, oricaruia dintre aceste organe in exercitarea functiilor lor.
    21. Conferinta:
    a) va examina si adopta, in sesiunile sale ordinare raportul, programul si bugetul organizatiei, prezentate de consiliul executiv si va examina si alte rapoarte;
    b) va decide asupra baremului de cote-parti ce revin statelor parti, in conformitate cu paragraful 7;
    c) va alege membrii consiliului executiv;
    d) va numi directorul general al secretariatului tehnic (denumit in continuare directorul general);
    e) va aproba regulile de procedura ale consiliului executiv prezentate de acesta;
    f) va infiinta organele subsidiare pe care le considera necesare pentru exercitarea functiilor sale, in conformitate cu prezenta conventie;
    g) va inlesni cooperarea internationala in scopuri pasnice in domeniul activitatilor chimice;
    h) va examina progresele stiintifice si tehnologice care ar putea afecta aplicarea prezentei conventii si, in acest context, va insarcina pe directorul general sa stabileasca un comitet stiintific consultativ pentru a-i permite, in exercitarea functiilor sale, sa ofere conferintei, consiliului executiv sau statelor parti avize de specialitate in domeniile stiintei si tehnologiei care au legatura cu prezenta conventie. Comitetul stiintific consultativ va fi format din experti independenti, numiti in conformitate cu criteriile adoptate de conferinta;
    i) va examina si aproba, la prima sesiune, proiectele de acorduri, masuri si linii directoare elaborate de comisia pregatitoare;
    j) va infiinta, la prima sa sesiune, fondul de contributii voluntare pentru asistenta, in conformitate cu art. X;
    k) va lua masurile necesare pentru asigurarea respectarii prezentei conventii si pentru redresarea si remedierea oricarei situatii care contravine prevederilor conventiei, in conformitate cu art. XII.
    22. Conferinta tine sesiuni speciale nu mai tarziu de un an dupa expirarea unei perioade de cinci, si respectiv, de zece ani dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii si la orice alt moment din acest interval asa cum s-ar putea conveni, pentru a proceda la examinarea aplicarii conventiei. Asemenea analize vor tine seama de orice progrese stiintifice si tehnologice relevante. Dupa aceea, la intervale de cinci ani, daca nu s-a convenit altfel, vor fi convocate sesiuni ale conferintei cu acelasi obiectiv.
    C. Consiliul executiv
    Componenta, procedura si luarea deciziilor
    23. Consiliul executiv va fi alcatuit din 41 de membri. Fiecare stat parte are dreptul, in conformitate cu principiul rotatiei, sa faca parte din consiliul executiv. Membrii consiliului executiv sunt alesi de conferinta pentru un mandat de 2 ani. In scopul asigurarii functionarii efective a prezentei conventii si tinand cont, in special, de principiul unei repartitii geografice echitabile, de importanta industriei chimice, ca si de interesele politice si de securitate, consiliul executiv va fi alcatuit dupa cum urmeaza:
    a) noua state parti din Africa, desemnate de catre statele parti situate in aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca, din cele noua state parti, trei membri vor fi, de regula, statele parti cu cea mai semnificativa industrie chimica nationala in regiune, determinata prin date internationale raportate si publicate; in plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia in considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestor trei membri;
    b) noua state parti din Asia, desemnate de catre statele parti situate in aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca, din cele noua state parti, patru membri vor fi, de regula, statele parti cu cea mai semnificativa industrie chimica nationala in regiune, determinata prin date internationale raportate si publicate; in plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia in considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestor patru membri;
    c) cinci state parti din Europa de Est, desemnate de catre statele parti situate in aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca, din cele cinci state parti, un membru va fi, de regula, statul parte cu cea mai semnificativa industrie chimica nationala in regiune, determinata prin date internationale raportate si publicate; in plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia in considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestui membru;
    d) sapte state parti din America Latina si Caraibe, desemnate de catre statele parti situate in aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca, din cele sapte state parti, trei membri vor fi, de regula, statele parti cu cea mai semnificativa industrie chimica nationala in regiune, determinata prin date internationale raportate si publicate; in plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia in considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestor trei membri;
    e) zece state parti dintre statele din Europa Occidentala si alte state, desemnate de catre statele parti situate in aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca, din aceste zece state parti, cinci membri vor fi, de regula, statele parti cu cea mai semnificativa industrie chimica nationala in regiune, determinata prin date internationale raportate si publicate; in plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia in considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestor cinci membri;
    f) inca un stat parte desemnat, consecutiv, de catre statele parti situate in regiunile Asiei, Americii Latine si Caraibelor. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca aceste state parti vor ocupa prin rotatie respectivul loc.
    24. Pentru prima alegere a Consiliului executiv, 20 de membri vor fi alesi pentru un mandat de 1 an, avand in vedere proportiile numerice stabilite, conform paragrafului 23.
    25. Dupa aplicarea completa a art. IV si V, conferinta poate, la solicitarea majoritatii membrilor consiliului executiv, sa revada compozitia consiliului executiv, luand in considerare evolutiile referitoare la principiile specificate in paragraful 23, care determina compozitia sa.
    26. Consiliul executiv va elabora regulile sale de procedura si le va supune conferintei pentru aprobare.
    27. Consiliul executiv alege presedintele dintre membrii sai.
    28. Consiliul executiv se va intruni in sesiuni ordinare. Intre sesiunile ordinare, se va reuni ori de cate ori este necesar, pentru indeplinirea imputernicirilor si functiilor sale.
    29. Fiecare membru al consiliului executiv va dispune de un vot. Daca nu se specifica altfel in prezenta conventie, consiliul executiv va lua decizii asupra problemelor de fond cu o majoritate de doua treimi dintre membrii sai. Consiliul executiv va lua decizii in probleme de procedura cu majoritatea simpla a membrilor sai. Cand apare problema daca o chestiune este de fond sau nu, aceasta chestiune se trateaza ca o chestiune de fond, daca nu se hotaraste altfel de catre consiliul executiv, cu majoritatea necesara pentru luarea deciziilor asupra chestiunilor de fond.
    Imputerniciri si functii
    30. Consiliul executiv va fi organul executiv al organizatiei. El va raspunde in fata conferintei. Consiliul executiv isi va exercita imputernicirile si functiile care ii sunt incredintate prin prezenta conventie, precum si functiile care ii sunt delegate de conferinta. Pentru aceasta va actiona in conformitate cu recomandarile, deciziile si directivele conferintei si va asigura implementarea lor continua si adecvata.
    31. Consiliul executiv va incuraja aplicarea efectiva a prezentei conventii si respectarea ei. Va superviza activitatile secretariatului tehnic, va coopera cu autoritatea nationala a fiecarui stat parte si va facilita consultarile si cooperarea intre statele parti la cererea acestora.
    32. Consiliul executiv:
    a) va examina si prezenta conferintei proiectele de program si de buget ale organizatiei;
    b) va examina si prezenta conferintei proiectul de raport al organizatiei cu privire la aplicarea prezentei conventii, raportul cu privire la desfasurarea propriilor activitati si rapoartele speciale pe care le considera necesare sau care ar putea fi cerute de conferinta;
    c) va lua masurile necesare pentru organizarea sesiunilor conferintei, inclusiv pentru pregatirea ordinii de zi provizorii.
    33. Consiliul executiv poate cere convocarea unei sesiuni speciale a conferintei.
    34. Consiliul executiv:
    a) va incheia acorduri sau aranjamente cu state si organizatii internationale in numele organizatiei, sub rezerva aprobarii prealabile de catre conferinta;
    b) va incheia acorduri cu statele parti in numele organizatiei in legatura cu art. X si va superviza fondul contributiilor voluntare mentionat in art. X;
    c) va aproba acorduri sau aranjamente in legatura cu implementarea activitatilor de verificare, negociate de secretariatul tehnic cu statele parti.
    35. Consiliul executiv va examina orice problema sau orice chestiune care intra in competenta sa, care afecteaza prezenta conventie si aplicarea ei, inclusiv preocuparile privind respectarea si cazurile de nerespectare si, daca este oportun, va informa statele parti si va supune problema sau chestiunea atentiei conferintei.
    36. In examinarea dubiilor sau preocuparilor privind respectarea si cazurile de nerespectare, inclusiv, inter alia, abuzul de drepturi prevazute de prezenta conventie, consiliul executiv va consulta statele parti implicate si, daca este oportun, va cere statului parte sa ia masuri de redresare a situatiei in termenul fixat. In masura in care considera ca actiuni suplimentare sunt necesare, va lua, inter alia, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:
    a) va informa toate statele parti asupra problemei sau chestiunii;
    b) va supune atentiei conferintei problema sau chestiunea;
    c) va face recomandari conferintei privind masurile de redresare a situatiei si de asigurare a respectarii conventiei.
    Consiliul executiv, in cazuri de gravitate deosebita si urgenta, va supune direct problema sau chestiunea, inclusiv informatiile si concluziile relevante, atentiei Adunarii generale a O.N.U. si Consiliului de Securitate al O.N.U. In acelasi timp, va informa toate statele parti asupra acestei masuri.
    D. Secretariatul tehnic
    37. Secretariatul tehnic va sprijini conferinta si consiliul executiv in exercitarea functiilor lor. Secretariatul tehnic va aplica masurile de verificare prevazute in prezenta conventie. Va exercita si celelalte atributii care ii sunt incredintate prin conventie, precum si acele atributii ce-i sunt delegate de conferinta si de consiliul executiv.
    38. Secretariatul tehnic:
    a) va pregati si prezenta consiliului executiv proiectele de program si buget ale organizatiei;
    b) va pregati si prezenta consiliului executiv proiectul raportului organizatiei cu privire la aplicarea prezentei conventii si orice alte asemenea rapoarte pe care le-ar putea cere conferinta sau consiliul executiv;
    c) va oferi sprijin administrativ si tehnic conferintei, consiliului executiv si organelor subsidiare;
    d) va adresa si primi, in numele organizatiei, comunicari catre si de la statele parti, asupra problemelor privind aplicarea prezentei conventii;
    e) va oferi asistenta tehnica si evaluarea tehnica statelor parti pentru aplicarea prevederilor prezentei conventii - inclusiv evaluarea de substante chimice inscrise sau neinscrise in liste.
    39. Secretariatul tehnic:
    a) va negocia acorduri sau aranjamente cu statele parti privind executarea activitatilor de verificare, supuse spre aprobare consiliului executiv;
    b) cel mai tarziu la 180 de zile dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, va coordona constituirea si mentinerea de catre statele parti a stocurilor permanente destinate ajutorului de urgenta si umanitar, in conformitate cu art. X paragraful 7 subparagrafele b) si c). Secretariatul tehnic poate inspecta elementele mentinute pentru a se asigura ca sunt utilizabile. Listele de elemente pentru stocare vor fi examinate si aprobate de conferinta, in conformitate cu paragraful 21 subparagraful i);
    c) va administra fondul voluntar de contributii prevazut in art. X, va compila declaratiile facute de statele parti si va inregistra la cerere acordurile bilaterale incheiate intre statele parti sau intre un stat parte si organizatie, pentru scopurile art. X;
    40. Secretariatul tehnic va informa consiliul executiv despre orice dificultate ivita in exercitarea functiilor sale, inclusiv suspiciunile, ambiguitatile sau incertitudinile privind respectarea prezentei conventii care i-au fost aduse la cunostinta in desfasurarea activitatilor sale de verificare si pe care nu este capabil sa le rezolve sau clarifice prin consultarile cu statul parte interesat.
    41. Secretariatul tehnic va fi compus dintr-un director general, care va fi conducatorul si seful administrativ al acestuia, inspectori si functionari stiintifici, tehnici si alt personal, in functie de necesitati.
    42. Inspectoratul va face parte din secretariatul tehnic si isi va desfasura activitatea sub conducerea directorului general.
    43. Directorul general va fi numit de conferinta, la recomandarea consiliului executiv pe un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit o singura data.
    44. Directorul general va raspunde in fata conferintei si consiliului executiv de numirea personalului si organizarea si functionarea secretariatului tehnic. Considerentul dominant in angajarea personalului si stabilirea conditiilor de lucru va fi necesitatea asigurarii celor mai inalte standarde de eficienta, competenta si integritate. Numai cetateni ai statelor parti pot fi numiti ca director general, inspectori sau functionari tehnico-administrativi. Se va acorda atentia cuvenita importantei recrutarii personalului pe o baza geografica cat mai larga posibil. Recrutarea se va conduce dupa principiul conform caruia personalul va fi mentinut la minimul necesar pentru ca secretariatul tehnic sa se poata achita corespunzator de responsabilitatile sale.
    45. Directorul general va raspunde de organizarea si functionarea comitetului stiintific consultativ, specificat in paragraful 21 subparagraful h). Directorul general, in consultari cu statele parti, va numi membri comitetului stiintific consultativ, care vor functiona in nume propriu. Membrii comitetului vor fi numiti pe baza expertizei lor in domeniile stiintifice specifice, relevante pentru aplicarea prezentei conventii. Directorul general poate, de asemenea, in consultare cu membrii comitetului, sa stabileasca, cu titlu temporar si dupa necesitati, grupe de lucru dintre experti stiintifici, pentru a furniza recomandari in probleme specifice. In legatura cu cele de mai sus, statele parti pot inainta directorului general liste de experti.
    46. In exercitarea atributiilor lor, directorul general, inspectorii si ceilalti membri ai personalului nu vor cere sau primi instructiuni de la nici un guvern sau de la nici o alta sursa externa organizatiei. Ei se vor abtine de la orice actiune care le-ar putea afecta statutul lor de functionari internationali raspunzatori numai in fata conferintei si a consiliului executiv.
    47. Fiecare stat parte va respecta natura, exclusiv internationala a responsabilitatilor directorului general, inspectorilor si celorlalti membri ai personalului si nu va cauta sa-i influenteze in indeplinirea responsabilitatilor lor.
    E. Privilegii si imunitati
    48. Organizatia beneficiaza, pe teritoriul si in oricare loc de sub jurisdictia sau controlul unui stat parte, de competenta legala, privilegiile si imunitatile care ii sunt necesare pentru a-si exercita atributiile.
    49. Delegatii statelor parti, impreuna cu supleantii si consilierii, reprezentantii numiti de consiliul executiv impreuna cu supleantii si consilierii, directorul general si personalul organizatiei vor beneficia de privilegiile si imunitatile care le sunt necesare in exercitarea independenta a atributiilor lor in cadrul organizatiei.
    50. Capacitatea legala, privilegiile si imunitatile mentionate in prezentul articol vor fi definite in acordurile intre organizatie si statele parti, precum si intr-un acord intre organizatie si statul unde este amplasat sediul organizatiei. Aceste acorduri vor fi examinate si aprobate de conferinta in conformitate cu paragraful 21 subparagraful i).
    51. In afara celor prevazute in paragrafele 48 si 49, privilegiile si imunitatile de care se bucura directorul general si personalul secretariatului tehnic pe timpul executarii activitatilor de verificare vor fi cele prevazute in partea a II-a sectiune B din anexa privind verificarea.
    Art. 9
    Consultari, cooperare si constatarea faptelor
    1. Statele parti se vor consulta si vor coopera direct intre ele sau prin intermediul organizatiei sau prin alte proceduri internationale, inclusiv proceduri din cadrul Natiunilor Unite si in conformitate cu Carta O.N.U., in orice problema care s-ar putea ivi in legatura cu obiectul si scopul prezentei conventii sau cu aplicarea prevederilor sale.
    2. Fara a prejudicia dreptul oricarui stat parte de a solicita o inspectie la cerere statele parti ar trebui, pe cat posibil, sa depuna, in primul rand, toate eforturile pentru a clarifica si solutiona, prin schimb de informatii si consultari intre ele, orice problema care ar putea da nastere la suspiciuni privind respectarea prezentei conventii sau care genereaza preocupari legate de o problema inrudita care ar putea fi considerata ambigua. Un stat parte care primeste o cerere de la un alt stat parte pentru clarificarea oricarei probleme pe care statul parte solicitant o considera ca da nastere la asemenea suspiciuni sau ingrijorari va oferi statului parte solicitant, cat mai repede posibil, dar in nici un caz mai tarziu de 10 zile dupa solicitare, suficiente informatii pentru a raspunde suspiciunilor sau ingrijorarilor ivite si o explicatie despre modul in care informatiile oferite rezolva problema. Nici o prevedere din prezenta conventie nu va afecta dreptul a doua sau mai multe state parti sa convina, prin acord reciproc, asupra unor inspectii sau oricaror alte proceduri intre ele, pentru a clarifica si rezolva orice problema care poate provoca suspiciuni cu privire la respectarea conventiei sau care trezeste ingrijorare cu privire la o problema inrudita ce ar putea fi considerata ambigua. Astfel de aranjamente nu vor afecta drepturile si obligatiile nici unui stat parte decurgand din alte prevederi ale prezentei conventii.
    Procedura privind cererea de clarificare
    3. Un stat parte va avea dreptul de a cere consiliului executiv sa ajute la clarificarea oricarei situatii care ar putea fi considerata ambigua sau care trezeste preocupare in legatura cu posibila nerespectare de catre un alt stat parte a prezentei conventii. Consiliul executiv va oferi informatiile pertinente pe care le poseda fata de aceasta preocupare.
    4. Un stat parte va avea dreptul sa ceara consiliului executiv sa obtina clarificarea de la un alt stat parte asupra oricarei situatii care poate fi considerata ambigua sau care trezeste o preocupare privind o posibila nerespectare a prezentei conventii de catre ultimul. Intr-un asemenea caz se aplica urmatoarele prevederi:
    a) consiliul executiv va inainta cererea pentru clarificare statului parte interesat prin intermediul directorului general, nu mai tarziu de 24 de ore de la primirea ei;
    b) statul parte solicitat va prezenta consiliului executiv clarificarea cat mai repede posibil dar in nici un caz mai tarziu de 10 zile dupa primirea cererii;
    c) consiliul executiv va lua nota de clarificari si le va inainta statului parte solicitant nu mai tarziu de 24 de ore de la primirea acestora;
    d) daca statul parte solicitant considera aceste clarificari insuficiente, el are dreptul sa ceara consiliului executiv sa obtina de la statul parte solicitat precizari suplimentare;
    e) pentru obtinerea precizarilor suplimentare cerute in baza subparagrafului d), consiliul executiv poate cere directorului general sa stabileasca un grup de experti din cadrul secretariatului tehnic, sau daca un asemenea personal nu este disponibil in cadrul secretariatului tehnic, din alta parte, pentru a examina toate informatiile si datele disponibile, relevante pentru situatia care a provocat preocuparea. Grupul de experti va prezenta consiliului executiv un raport faptic cuprinzand concluziile sale;
    f) daca statul parte solicitant considera clarificarile obtinute conform subparagrafelor d) si e) ca nesatisfacatoare, va avea dreptul sa ceara o sesiune speciala a consiliului executiv, la care sa poata participa statele parti implicate, care nu sunt membre ale consiliului executiv. La aceasta sesiune speciala, consiliul executiv va dezbate problema si poate recomanda orice masura pe care o considera potrivita pentru solutionarea situatiei.
    5. Un stat parte va avea, de asemenea, dreptul sa ceara consiliului executiv sa clarifice orice situatie care a fost considerata ambigua sau care a dat nastere la o preocupare privind posibila nerespectare a prezentei conventii de catre acest stat. Consiliul executiv va raspunde oferind sprijinul adecvat.
    6. Consiliul executiv va informa statele parti despre orice cerere de clarificare prevazuta in prezentul articol.
    7. Daca suspiciunea sau preocuparea unui stat parte privind o posibila nerespectare nu a fost rezolvata in 60 de zile dupa prezentarea cererii de clarificare catre consiliul executiv sau daca acest stat considera ca suspiciunile sale justifica o examinare urgenta, poate, fara exercitarea drepturilor sale de solicitare a unei inspectii la cerere, sa ceara convocarea unei sesiuni speciale a conferintei, in conformitate cu art. VIII, paragraful 12 C). In aceasta sesiune speciala, conferinta va dezbate problema si poate recomanda orice masura pe care o considera adecvata pentru solutionarea situatiei.
    Proceduri pentru inspectiile la cerere
    8. Fiecare stat parte are dreptul sa solicite o inspectie la cerere, la fata locului, la orice instalatie sau orice amplasament de pe teritoriul sau in oricare alt loc de sub jurisdictia sau controlul oricarui alt stat parte cu unicul scop de a clarifica si rezolva orice probleme privind posibila nerespectare a prevederilor prezentei conventii, iar inspectia sa fie efectuata fara intarziere oriunde, de o echipa de inspectie desemnata de directorul general si in conformitate cu anexa privind verificarea.
    9. Fiecare stat parte are obligatia sa mentina solicitarea inspectiei in limitele prezentei conventii si sa furnizeze in cererea de inspectie toate informatiile adecvate in baza carora a aparut preocuparea privind posibila nerespectare a conventiei, asa cum se specifica in anexa privind verificarea. Fiecare stat parte se va abtine de la cereri neintemeiate de inspectii, avand grija sa evite abuzurile. Inspectia la cerere se va efectua in singurul scop al stabilirii faptelor legate de o posibila nerespectare a conventiei.
    10. In scopul verificarii respectarii prevederilor prezentei conventii, fiecare stat parte va permite secretariatului tehnic sa efectueze inspectia la cerere la fata locului in conformitate cu paragraful 8.
    11. In urma solicitarii unei inspectii la cerere la o instalatie sau un amplasament, si in conformitate cu procedurile prevazute in anexa privind verificarea, statul parte inspectat va avea:
    a) dreptul si obligatia sa faca orice efort rezonabil pentru a demonstra ca respecta prezenta conventie si, in acest scop, sa permita echipei de inspectie sa-si indeplineasca mandatul;
    b) obligatia sa permita accesul la locul solicitat cu unicul scop de a se stabili faptele relevante pentru preocuparea vizand posibila nerespectare; si
    c) dreptul sa ia masuri de protectie a instalatiilor sensibile si sa impiedice divulgarea informatiilor si datelor confidentiale, care nu au legatura cu prezenta conventie.
    12. In legatura cu observatorii se vor aplica urmatoarele:
    a) statul parte solicitant poate, sub rezerva acordului cu statul parte inspectat, sa trimita un reprezentant care poate fi de nationalitatea statului parte solicitant sau a unui stat parte tert pentru a observa desfasurarea inspectiei la cerere;
    b) statul parte inspectat va garanta apoi accesul observatorului in conformitate cu anexa privind verificarea;
    c) statul parte inspectat va accepta, de regula, observatorul propus, dar daca statul parte inspectat isi exercita dreptul de refuz, acest fapt va fi consemnat in raportul final.
    13. Statul parte solicitant va prezenta solicitarea de inspectie, pentru o inspectie la cerere la fata locului, consiliului executiv si, in acelasi timp, directorului general, pentru examinare imediata.
    14. Directorul general va certifica imediat ca cererea de inspectie intruneste cerintele specificate in partea a X-a paragraful 4 din anexa privind verificarea si ajuta la nevoie statul parte solicitant pentru a-si formula cererea in mod corespunzator. Daca cererea de inspectie satisface exigentele, pregatirile de inspectie la cerere vor incepe.
    15. Directorul general va transmite cererea de inspectie statului parte inspectat cu cel putin 12 ore inainte de sosirea planificata a echipei de inspectie la punctul de intrare.
    16. Dupa primirea cererii de inspectie, consiliul executiv va lua cunostinta de actiunile directorului general in legatura cu cererea si va urmari cazul, de-a lungul procedurii de inspectie. In orice caz, dezbaterile nu vor intarzia procesul de inspectie.
    17. Consiliul executiv poate, in cel mai tarziu 12 ore de la primirea cererii de inspectie, sa decida cu o majoritate de trei patrimi a tuturor membrilor sai impotriva desfasurarii inspectiei la cerere, daca considera cererea de inspectie superficiala, abuziva sau in mod clar in afara sferei prezentei conventii, asa cum este descrisa la paragraful 8. Nici statul parte solicitant si nici statul parte inspectat nu vor participa la o astfel de decizie. Daca consiliul executiv decide impotriva inspectiei la cerere, pregatirile se vor opri, nu vor mai fi intreprinse actiuni ulterioare privind cererea de inspectie si statele parti implicate vor fi informate in mod corespunzator.
    18. Directorul general va emite un mandat de inspectie pentru desfasurarea inspectiei la cerere. Mandatul de inspectie va fi cererea de inspectie prevazuta in paragrafele 8 si 9, transformata in termeni operationali si este conforma cu aceasta cerere.
    19. Inspectia la cerere se va desfasura in conformitate cu partea a X-a din anexa privind verificarea sau, in caz de presupusa utilizare, in conformitate cu partea a XI-a din aceasta anexa. Echipa de inspectie se ghideaza dupa principiul desfasurarii inspectiei la cerere in maniera cea mai putin intrusiva posibil si in concordanta cu realizarea efectiva si la timp a misiunii ei.
    20. Statul parte inspectat va asista echipa de inspectie pe toata durata inspectiei la cerere si ii va usura sarcina. Daca statul parte inspectat propune, in conformitate cu partea a X-a, sectiunea C a anexei privind verificarea, cu titlu alternativ la un acces general si complet, aranjamente menite a demonstra ca el respecta conventia, va face tot ceea ce este rezonabil posibil ca, prin consultari cu echipa de inspectie, sa ajunga la o intelegere asupra modalitatilor de stabilire a faptelor in scopul de a demonstra ca el respecta conventia.
    21. Raportul final contine faptele constatate la fel ca si o evaluare a echipei de inspectie privind gradul si natura accesului si cooperarii care i-au fost acordate in scopul desfasurarii satisfacatoare a inspectiei la cerere. Directorul general transmite fara intarziere raportul final al echipei de inspectiei statului parte solicitant, statului parte inspectat, consiliului executiv si tuturor celorlalte state parti. Directorul general va transmite mai departe, fara intarziere, consiliului executiv aprecierile statului parte solicitant si ale statului parte inspectat, la fel ca si punctele de vedere ale altor state parti, care ii pot fi transmise in acest scop si dupa aceea furnizate tuturor statelor parti.
    22. Consiliul executiv, in conformitate cu imputernicirile si functiile sale, examineaza raportul final al echipei de inspectie, de indata ce este prezentat si atrage atentia pentru a determina:
    a) daca a aparut vreo nerespectare;
    b) daca cererea nu a iesit din cadrul conventiei;
    c) daca s-a abuzat de dreptul de solicitare a inspectiei la cerere.
    23. Daca consiliul executiv ajunge la concluzia, pastrandu-si imputernicirile si functiile, ca pot fi necesare actiuni ulterioare in legatura cu paragraful 22, acesta va lua masurile corespunzatoare pentru a redresa situatia si pentru a asigura respectarea prezentei conventii, inclusiv va face recomandari precise conferintei. In caz de abuz, consiliul executiv examineaza problema daca statul parte solicitant ar trebui sa suporte in totalitate sau partial implicatiile financiare ale inspectiei la cerere.
    24. Statul parte solicitant si statul parte inspectat au dreptul sa participe la procedura de reexaminare. Consiliul executiv va informa statele parti si conferinta in urmatoarea sesiune despre rezultatul acestei proceduri.
    25. Daca consiliul executiv a facut recomandari specifice conferintei, aceasta va examina posibilitatea luarii de masuri in conformitate cu art. XII.
    Art. 10
    Asistenta si protectia impotriva armelor chimice
    1. In scopurile prezentului articol, asistenta inseamna coordonarea si asigurarea statelor parti a unei protectii impotriva armelor chimice, inclusiv inter alia, urmatoarele: echipament de detectie si sisteme de alarma; echipament de protectie; echipament de decontaminare si decontaminanti; antidoturi medicale si tratamente si consultatii in legatura cu oricare din aceste masuri de protectie.
    2. Nici o dispozitie din prezenta Conventie nu va fi interpretata ca impietand dreptul fiecarui stat parte sa desfasoare cercetari asupra, sa dezvolte, sa produca, sa achizitioneze, sa transfere sau sa foloseasca mijloace de protectie impotriva armelor chimice in scopuri neinterzise prin prezenta conventie.
    3. Fiecare stat parte se angajeaza sa usureze si va avea dreptul sa participe la schimbul cel mai complet posibil de echipament, materiale si informatii stiintifice si tehnice, in ceea ce priveste mijloacele de protectie impotriva armelor chimice.
    4. Pentru cresterea transparentei programelor nationale destinate scopurilor de protectie, fiecare stat parte furnizeaza anual secretariatului tehnic informatii privind programul sau urmand procedurile care vor fi examinate si aprobate de conferinta in conformitate cu art. VIII paragraful 21, subparagraful (i).
    5. Secretariatul tehnic va infiinta, nu mai tarziu de 180 de zile de la intrarea in vigoare a conventiei si va mentine, in folosul oricarei parti solicitante, o banca de date continand informatii liber accesibile privind diferitele mijloace de protectie impotriva armelor chimice, precum si informatii care ar fi furnizate de statele parti.
    Secretariatul tehnic, in limita resurselor disponibile pentru el si la cererea unui stat parte, va furniza consultari de specialitate si va asista statul parte la identificarea modului in care programele sale de dezvoltare si imbunatatire a capacitatii de protectie impotriva armelor chimice pot fi implementate.
    6. Nici o prevedere a prezentei conventii nu trebuie interpretata ca impietand dreptul statelor parti de a cere si furniza asistenta bilaterala si de a incheia acorduri individuale cu alte state parti in ceea ce priveste asigurarea de urgenta a unei asistente.
    7. Fiecare stat parte se angajeaza sa furnizeze o asistenta prin intermediul organizatiei si, in acest scop, sa opteze pentru luarea uneia sau mai multora dintre urmatoarele masuri:
    a) sa contribuie la fondul de contributii voluntar pentru asistenta, care va fi stabilit de conferinta la prima sa sesiune;
    b) sa incheie, pe cat posibil nu mai tarziu de 180 de zile de la intrarea in vigoare a conventiei pentru el, acorduri cu organizatia in ceea ce priveste furnizarea unei asistente la cerere;
    c) sa declare, nu mai tarziu de 180 de zile dupa ce conventia intra in vigoare pentru el, tipul de asistenta pe care l-ar putea furniza ca raspuns la apelul organizatiei. Daca un stat parte nu este capabil de a furniza asistenta indicata in declaratia sa, are totusi obligatia de a furniza asistenta in conformitate cu prezentul paragraf.
    8. Fiecare stat parte are dreptul sa ceara si, sub rezerva procedurilor din paragrafele 9, 10 si 11, sa primeasca asistenta si protectie impotriva folosirii si amenintarii cu folosirea armelor chimice, daca considera ca:
    a) armele chimice au fost folosite impotriva sa;
    b) agenti de lupta impotriva dezordinilor publice au fost folositi impotriva lui ca mijloc de razboi; sau
    c) este amenintat prin actiuni sau activitati ale oricarui stat care sunt interzise statelor parti prin art. I.
    9. Cererea bazata pe informatii relevante va fi transmisa directorului general, care o va transmite imediat consiliului executiv si tuturor statelor parti. Directorul general va inainta imediat cererea statelor parti care s-au oferit, in conformitate cu paragraful 7 subparagrafele b) si c) sa furnizeze ajutor de urgenta in caz de utilizare a armelor chimice sau a agentilor de lupta impotriva dezordinilor publice ca mijloc de razboi sau un ajutor umanitar in caz de amenintare grava cu folosirea armelor chimice sau a agentilor de lupta impotriva dezordinilor publice ca mijloc de razboi statului parte vizat, nu mai tarziu de 12 ore dupa primirea cererii. Directorul general va initia, nu mai tarziu de 24 de ore dupa primirea cererii, investigatii care sa ofere baza pentru actiuni viitoare. El va incheia investigatiile in 72 de ore si va inainta un raport consiliului executiv. Daca este necesar un timp suplimentar pentru terminarea investigatiilor, un raport interimar va fi prezentat in acelasi termen. Termenul suplimentar cerut pentru investigatii nu va depasi 72 de ore. El poate fi, totodata, prelungit prin perioade similare. La expirarea fiecarei perioade suplimentare se prezinta rapoarte consiliului executiv. In conformitate cu cererea si informatiile care o insotesc, investigatiile vor stabili faptele relevante pentru cerere, precum si natura si scopul asistentei suplimentare si protectiei necesare.
    10. Consiliul executiv se va reuni nu mai tarziu de 24 de ore dupa ce a primit un raport de investigatii in scopul examinarii situatiei si va lua o decizie cu o majoritate simpla, in urmatoarele 24 de ore, daca secretariatul tehnic trebuie insarcinat sa furnizeze o asistenta suplimentara.
    Secretariatul tehnic va transmite imediat tuturor statelor parti si organizatiilor internationale relevante raporturi de investigatie si decizia luata de consiliul executiv. Cand consiliul executiv decide astfel, directorul general va furniza imediat asistenta. In acest scop, directorul general poate coopera cu statul parte solicitant, alte state parti sau organizatii internationale relevante. Statele parti vor intreprinde toate eforturile posibile pentru a furniza asistenta.
    11. Daca informatiile disponibile in cadrul investigatiei in curs sau alte surse demne de incredere, pot da suficiente dovezi ca exista victime ale folosirii armelor chimice si este indispensabila o actiune imediata, directorul general va notifica tuturor statelor parti si va lua masuri urgente de asistenta, folosind resursele pe care conferinta le-a pus la dispozitia sa pentru o astfel de situatie. Directorul general tine la curent consiliul executiv despre masurile luate, in conformitate cu prezentul paragraf.
    Art. 11
    Dezvoltarea economica si tehnologica
    1. Prevederile prezentei conventii vor fi aplicate de o maniera care sa evite impiedicarea dezvoltarii economice sau tehnologice a statelor parti si cooperarea internationala in domeniul activitatilor chimice pentru scopuri neinterzise prin conventie, inclusiv schimbul international de informatii stiintifice si tehnice, de substante chimice si echipament pentru fabricarea, prelucrarea sau folosirea substantelor chimice in scopuri neinterzise prin conventie.
    2. Conform prevederilor prezentei conventii si fara prejudicierea principiilor si a regulilor aplicabile ale dreptului international, statele parti:
    a) vor avea dreptul, individual sau colectiv, sa desfasoare cercetari cu substante chimice si sa dezvolte, sa produca, sa achizitioneze, sa detina, sa transfere si sa foloseasca substante chimice;
    b) se vor angaja sa faciliteze si vor avea dreptul sa participe la schimbul cel mai complet posibil de substante chimice, echipament si informatii stiintifice si tehnice, legat de dezvoltarea si aplicarea chimiei in scopuri neinterzise prin prezenta conventie;
    c) nu vor mentine intre ele nici o restrictie, inclusiv pe acelea din orice acord international, incompatibile cu obligatiile asumate prin prezenta conventie, care ar putea restrange sau impiedica comertul sau dezvoltarea si promovarea cunostintelor stiintifice in domeniul chimiei pentru scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice;
    d) nu vor folosi prezenta conventie ca temei de aplicare a oricaror masuri, in afara celor prevazute sau permise de conventie si nici nu vor folosi alte acorduri internationale pentru urmarirea unui obiectiv incompatibil cu prezenta conventie;
    e) vor actiona pentru revizuirea reglementarilor lor nationale existente in domeniul comertului cu substante chimice in scopul de a le face corespunzatoare cu obiectul si scopul prezentei conventii.
    Art. 12
    Masuri de redresare a unei situatii si de asigurare a respectarii prezentei conventii, inclusiv sanctiuni
    1. Conferinta va lua masurile necesare, prevazute in paragrafele 2, 3 si 4 pentru asigurarea respectarii prezentei conventii si pentru redresarea si remedierea oricarei situatii care contravine prevederilor conventiei. Pentru a lua masuri conform cu prezentul paragraf, conferinta va lua in considerare toate informatiile si recomandarile in materie prezentate de consiliul executiv.
    2. In cazurile cand un stat parte caruia consiliul executiv i-a solicitat sa ia masuri de redresare a unei situatii care ridica probleme privind respectarea, iar acest stat parte nu satisface cererea in termenul prevazut, conferinta poate, inter alia, la recomandarea consiliului executiv, sa restranga sau sa suspende drepturile si privilegiile acestui stat parte prevazute in prezenta conventie, pana ce acesta intreprinde actiunea necesara pentru a se conforma obligatiilor care ii revin prin conventie.
    3. In cazurile in care prejudicii grave pentru obiectul si scopul prezentei conventii pot rezulta din activitati interzise prin conventie, in special prin art. 1, conferinta poate recomanda statelor parti masuri colective in conformitate cu dreptul international.
    4. Daca situatia este deosebit de grava, conferinta va aduce problema, inclusiv informatiile si concluziile relevante, in atentia Adunarii generale O.N.U. si Consiliului de Securitate al O.N.U.
    Art. 13
    Relatii cu alte acorduri internationale
    Nimic din prezenta conventie nu va fi interpretat, in nici un fel, ca limitare sau sustragere de la obligatiile asumate de orice stat prin Protocolul privind interzicerea utilizarii in razboi a gazelor asfixiante, otravitoare sau a altor gaze si a mijloacelor bacteriologice de razboi, semnat la Geneva la 17 iunie 1925, si prin Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii si stocarii armelor bacteriologice (biologice) si cu toxine si distrugerea acestora, semnat la Londra, Moscova si Washington la 10 aprilie 1972.
    Art. 14
    Solutionarea diferendelor
    1. Diferendele ce pot aparea privind aplicarea sau interpretarea prezentei conventii vor fi solutionate potrivit prevederilor pertinente ale prezentei conventii si in conformitate cu prevederile Cartei Natiunilor Unite.
    2. Cand diferendul apare intre doua sau mai multe state parti sau intre unul sau mai multe state parti si organizatie referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, partile implicate se consulta impreuna in vederea rezolvarii expeditive a diferendului prin negocieri sau prin orice alt mijloc pasnic, la alegerea partilor, inclusiv prin recurgerea la organele corespunzatoare ale conventiei si, prin consens, prin adresarea catre Curtea Internationala de Justitie, in conformitate cu statutul Curtii. Statele parti implicate vor tine la curent consiliul executiv asupra actiunilor intreprinse.
    3. Consiliul executiv poate contribui la solutionarea unui diferend, prin orice mijloc pe care il considera potrivit, inclusiv prin oferirea bunelor lui oficii, chemand statele parti in diferend sa inceapa procesul de solutionare, la alegerea lor, si recomandand un termen limita pentru fiecare proceduri convenite.
    4. Conferinta va examina chestiuni referitoare la diferende, ridicate de statele parti sau care ii sunt aduse la cunostinta de consiliul executiv. Conferinta, daca considera necesar, va stabili sau imputernici organe cu sarcini legate de solutionarea diferendelor, conform cu art. VIII, paragraful 21 f).
    5. Conferinta si consiliul executiv sunt imputernicite separat, sub rezerva autorizarii de catre Adunarea generala a Natiunilor Unite, sa ceara Curtii Internationale de Justitie sa dea un aviz consultativ asupra oricarei probleme de drept decurgand din obiectul de activitate al organizatiei. Un acord intre organizatie si Natiunile Unite va fi incheiat in acest scop, in conformitate cu art. VIII paragraful 34 a).
    6. Prezentul articol nu va prejudicia art. 9 IX sau prevederile privind masurile de redresare a unei situatii si de asigurare a respectarii prezentei conventii, inclusiv sanctiunile.
    Art. 15
    Amendamente
    1. Orice stat parte poate propune amendamente la prezenta conventie. Orice stat parte poate propune, de asemenea, modificari, asa cum se specifica in paragraful 4 la anexele prezentei conventii. Propunerile pentru amendamente vor fi supuse procedurilor din paragrafele 2 si 3. Propunerile de modificari, asa cum se specifica in paragraful 4, vor fi supuse procedurii din paragraful 5.
    2. Textul unei propuneri de amendament va fi prezentat directorului general pentru circulatie la toate statele parti si la depozitar. Amendamentul propus va fi analizat numai de o conferinta de amendare. Conferinta de amendare va fi convocata daca o treime sau mai mult dintre statele parti notifica directorului general, nu mai tarziu de 30 de zile dupa distribuirea sa, ca sprijina examinarea in continuare a propunerii. Conferinta de amendare se convoaca imediat dupa o sesiune ordinara a conferintei, afara de cazul cand statele parti solicitante nu cer o intrunire mai devreme. In nici un caz, o conferinta de amendare nu va avea loc la mai putin de 60 de zile dupa distribuirea propunerii de amendare.
    3. Amendamentele vor intra in vigoare pentru toate statele parti la 30 de zile dupa depunerea instrumentelor de ratificare sau acceptare de catre toate statele parti la care se refera subparagraful b) de mai jos:
    a) cand au fost adoptate de catre conferinta de amendare, prin votul pozitiv al unei majoritati a tuturor statelor parti, fara ca vreun stat parte sa exprime un vot negativ; si
    b) ratificate sau acceptate de toate acele state parti care au exprimat voturi pozitive la conferinta de amendare.
    4. In scopul asigurarii viabilitatii si eficacitatii conventiei, prevederile din anexe vor fi supuse modificarilor, in conformitate cu paragraful 5, daca modificarile propuse se refera exclusiv la probleme de natura administrativa sau tehnica. Toate modificarile aduse anexei privind substantele chimice vor fi facute in conformitate cu paragraful 5, sectiunile A si C din anexa privind confidentialitatea. Partea a X-a din anexa privind verificarea si acele definitii din partea I a anexei privind verificarea, care se refera exclusiv la inspectiile la cerere, nu vor fi supuse modificarilor in conformitate cu paragraful 5.
    5. Modificarile propuse prevazute in paragraful 4 vor fi facute in conformitate cu urmatoarele proceduri:
    a) textul modificarii propuse va fi transmis, impreuna cu informatiile necesare, directorului general. Informari suplimentare pentru evaluarea propunerii pot fi facute de catre oricare stat parte si de directorul general. Directorul general va comunica prompt aceasta propunere si aceste informatii tuturor statelor parti, consiliului executiv si depozitarului;
    b) nu mai tarziu de 60 de zile dupa primirea propunerii, directorul general va evalua propunerea pentru stabilirea tuturor consecintelor posibile pentru prevederile prezentei conventii si aplicarii ei si va comunica orice asemenea informatie tuturor statelor parti si consiliului executiv;
    c) consiliul executiv va examina propunerea in lumina tuturor informatiilor ce-i stau la dispozitie, inclusiv daca propunerea intruneste cerintele paragrafului 4. Nu mai tarziu de 90 de zile dupa primirea sa, consiliul executiv va notifica recomandarea sa, cu explicatiile corespunzatoare, tuturor statelor parti pentru analiza. Statele parti vor confirma primirea in termen de 10 zile;
    d) daca consiliul executiv recomanda tuturor statelor parti sa adopte propunerea, ea va fi considerata aprobata, daca nici un stat parte nu are obiectii asupra sa, in termen de 90 de zile dupa primirea recomandarii. Daca consiliul executiv recomanda ca propunerea sa fie respinsa, ea va fi considerata respinsa daca nici un stat parte nu va obiecta asupra respingerii in termen de 90 de zile dupa primirea recomandarii;
    e) daca o recomandare a consiliului executiv nu intruneste, cu acceptarea ceruta de subparagraful d), o decizie asupra propunerii, inclusiv daca indeplineste cerintele paragrafului 4, va fi luata ca problema de fond de catre conferinta, la urmatoarea sa sesiune;
    f) directorul general va notifica tuturor statelor parti si depozitarului orice decizii luate conform prezentului paragraf;
    g) modificarile aprobate conform acestei proceduri intra in vigoare, pentru toate statele parti, in 180 de zile de la data notificarii de catre directorul general a aprobarii lor, daca nu se recomanda o alta perioada de timp de catre consiliul executiv sau nu se decide altfel de catre conferinta.
    Art. 16
    Durata si retragerea
    1. Prezenta conventie va fi cu durata nelimitata.
    2. Fiecare stat parte va avea dreptul, in exercitarea suveranitatii sale nationale, sa se retraga din prezenta conventie daca el decide ca evenimentele extraordinare, referitoare la domeniul conventiei, au periclitat interesele sale supreme. El va notifica aceasta retragere, cu 90 de zile inainte, tuturor statelor parti, consiliului executiv, depozitarului si Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite. Aceasta notificare va include o declaratie privind evenimentele extraordinare pe care le considera ca au periclitat interesele sale supreme.
    3. Retragerea unui stat parte din prezenta conventie nu va afecta, in nici un fel, datoria statelor de a continua sa se achite de obligatiile asumate, prin orice norme de drept international pertinente, in special prin Protocolul de la Geneva din 1925.
    Art. 17
    Statutul anexelor
    Anexele*) formeaza o parte integranta a prezentei conventii. Orice referire la aceasta conventie include anexele.
------------
    *) Anexele la prezenta anexa se publica ulterior.

    Art. 18
    Semnarea
    Prezenta conventie va fi deschisa pentru semnare tuturor statelor, inainte de intrarea ei in vigoare.
    Art. 19
    Ratificarea
    Prezenta conventie va fi supusa ratificarii de catre statele semnatare, in conformitate cu procedurile constitutionale respective.
    Art. 20
    Aderarea
    Orice stat care nu semneaza prezenta conventie inainte de intrarea ei in vigoare, poate adera la ea oricand dupa aceasta.
    Art. 21
    Intrarea in vigoare
    1. Prezenta conventie va intra in vigoare la 180 de zile dupa data depunerii celui de-al 65-lea instrument de ratificare, dar in nici un caz mai devreme de 2 ani de la data deschiderii ei pentru semnare.
    2. Pentru statele ale caror instrumente de ratificare sau aderare sunt depuse ulterior intrarii in vigoare a prezentei conventii, aceasta va intra in vigoare in a 30-a zi dupa data depunerii instrumentelor lor de ratificare sau de aderare.
    Art. 22
    Rezerve
    Articolele prezentei conventii nu vor fi supuse rezervelor. Anexele prezentei conventii nu vor fi supuse rezervelor incompatibile cu obiectul si cu scopul sau.
    Art. 23
    Depozitar
    Secretarul general al Natiunilor Unite este desemnat prin prezenta dispozitie ca depozitar al conventiei si, inter alia:
    a) va informa prompt toate statele care au semnat conventia sau care au aderat la ea despre data fiecarei semnaturi, data depunerii fiecarui instrument de ratificare sau aderare si data intrarii in vigoare a conventiei, si despre primirea altor comunicari;
    b) va transmite copii certificate ale prezentei conventii guvernelor tuturor statelor care au semnat sau care au aderat la ea; si
    c) va inregistra prezenta conventie in conformitate cu prevederile art. 102 al Cartei Natiunilor Unite.
    Art. 24
    Texte autentice
    Prezenta conventie, ale carei texte in limbile araba, chineza, engleza, franceza, rusa si spaniola sunt deopotriva autentice, va fi depusa la secretarul general al Natiunilor Unite.
    Drept care, subsemnatii, fiind in mod cuvenit autorizati in acest scop, au semnat prezenta conventie.
    Facuta la Paris la 13 ianuarie 1993.SmartCity5

COMENTARII la Legea 125/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 125 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu