E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2 din  7 ianuarie 1998

privind aprobarea Normelor metodologice de intocmire si transmitere  a declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE SI AL


SmartCity3

              INTERZICERII ARMELOR CHIMICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 din 26 ianuarie 1998

    Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
    avand in vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora.
    Art. 2
    Declaratiile anuale industriale se transmit insotite de formularul A din anexa nr. 1 la Normele metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor initiale, aprobate prin Ordinul nr. A/2.331/1997 al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997.
    Persoanele care transmit declaratii anuale industriale in conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997 sunt obligate sa comunice orice modificare intervenita in datele cuprinse in formularul A, in cel mult 10 zile de la efectuarea acesteia.

                   Presedintele Agentiei Nationale
                   de Control al Exporturilor
                   Strategice si al Interzicerii
                   Armelor Chimice,
                   Marius Petrescu,
                   secretar de stat

                        NORME METODOLOGICE
de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora

    1. In aplicarea prevederilor art. 9 - 13 din Legea nr. 56/1997, denumita in continuare lege, persoanele prevazute la art. 9 - 12 din lege vor transmite Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, denumita in continuare agentie, declaratii anuale industriale, redactate in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    2. Sunt obligate sa transmita declaratii anuale industriale privind activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent:
    a) persoanele care detin platforme care au produs, prelucrat sau consumat substante chimice inscrise in lista nr. 2 din anexa nr. 1 la lege, in cantitati superioare celor prevazute in art. 9 alin. (2) din lege;
    b) persoanele care detin platforme care au produs substante chimice inscrise in lista nr. 3 din anexa nr. 1 la lege, in cantitati superioare celor prevazute in art. 10 alin. (1) din lege;
    c) persoanele care au importat sau exportat substante chimice inscrise in listele nr. 2 sau 3 din anexa nr. 1 la lege;
    d) persoanele care detin platforme care au produs substante chimice organice definite, de tipul si in cantitati superioare celor prevazute in art. 11 din lege;
    e) persoanele care detin platforme care au produs substante chimice organice definite, care contin elementele: fosfor, sulf sau fluor, in cantitati superioare celor prevazute in art. 12 din lege.
    3. Sunt obligate sa transmita declaratii anuale industriale privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator:
    a) persoanele care detin platforme care anticipeaza sa produca, sa prelucreze sau sa consume substante chimice inscrise in lista nr. 2 din anexa nr. 1 la lege, in cantitati superioare celor prevazute in art. 9 alin. (2) din lege;
    b) persoanele care detin platforme care anticipeaza sa produca substante chimice inscrise in lista nr. 3 din anexa nr. 1 la lege, in cantitati superioare celor prevazute in art. 10 alin. (1) din lege.
    4. Declaratia se redacteaza pe formulare care vor fi completate si transmise cu respectarea prevederilor de la pct. 5 - 12 din Normele metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor initiale, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. A/2.331/1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 bis din 17 aprilie 1997, numite in continuare norme privind declaratiile initiale.
    Tabelele nr. 1 si 2, la care se face referire in formularele 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4 si 4.1, sunt cele din anexa nr. 2 la normele privind declaratiile initiale.
    Codul declarantului, inscris pe toate formularele, va fi atribuit de catre agentie si va fi comunicat tuturor agentilor economici care transmit declaratii anuale industriale.
    5. Persoanele prevazute la art. 9 - 12 din lege vor transmite declaratiile, folosind formularele prevazute, pentru fiecare caz in parte, in tabelele urmatoare:

    Tabelul nr. 1 - Substante inscrise in lista nr. 2 si instalatii legate de acestea
---------------------------------------------------
         Declaratii           Formularele utilizate
---------------------------------------------------
1. Declaratie anuala privind
   activitatile desfasurate
   in anul calendaristic       B-1; 2.2; 2.3; 2.3.1;
   precedent                        2.3.2 si 2.4
2. Declaratie anuala privind
   activitatile prevazute
   pentru anul calendaristic   B-2; 2.2; 2.3; 2:3.1;
   urmator                          2.3.2 si 2.5
3. Declaratie privind
   activitatile planificate    B-3; 2.2; 2.3; 2.3.1;
   suplimentar                      2.3.2 si 2.5.
----------------------------------------------------
    Prin activitate planificata suplimentar se intelege orice activitate planificata suplimentar in cursul anului la care se refera declaratia anuala industriala privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator si care implica:
    - o instalatie nedeclarata, care incepe productia, prelucrarea sau consumul unei substante inscrise in lista nr. 2, in decursul acelui an, peste pragul de declarare; in acest caz se folosesc formularele 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 si 2.5;
    - o substanta suplimentara, inscrisa in lista nr. 2, care este produsa, prelucrata sau consumata intr-o instalatie declarata, in decursul acelui an, in acest caz se folosesc formularele 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 si 2.5;
     - un tip suplimentar de activitate legata de o substanta inscrisa in lista nr. 2 (prelucrare, consum, export direct, vanzare sau transfer); in acest caz se folosesc formularele 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 si 2.5;
    - orice alta schimbare necantitativa in legatura cu declaratiile (cu exceptia denumirii instalatiei sau platformei, a numelui proprietarului, a denumirii companiei sau intreprinderii care o opereaza si a adresei platformei sau instalatiei); in acest caz se folosesc formularele 2.2, 2.3, 2.3.1 si 2.5;
    - orice crestere cantitativa care schimba statutul instalatiei declarate pentru substante inscrise in lista nr. 2 (depasind astfel pragul de verificare); in acest caz se folosesc formularele 2.2 si 2.5;
    - orice perioada de timp suplimentara in care are loc o activitate legata de o substanta inscrisa in lista nr. 2. Orice schimbare in legatura cu perioada declarata trebuie comunicata in cazul in care data de incepere sau de incheiere a productiei declarate, prevazuta pentru anul calendaristic urmator, a prelucrarii sau consumului, cade in afara perioadei de 3 luni din declaratia anuala asupra activitatilor prevazute pentru anul calendaristic urmator; in acest caz se foloseste formularul 2.5;
    - orice crestere a productiei anuale declarate, prevazuta pentru anul calendaristic urmator, a prelucrarii sau a consumului de substante inscrise in lista nr. 2; in acest caz se foloseste formularul 2.5.

    Tabelul nr. 2 - Substante inscrise in lista nr. 3 si instalatii legate de acestea
----------------------------------------------------
           Declaratii          Formularele utilizate
----------------------------------------------------
1. Declaratie anuala privind
   activitatile desfasurate
   in anul calendaristic
   precedent                   B-1; 3.2; 3.3; si 3.4
2. Declaratie anuala privind
   activitatile prevazute
   pentru anul calendaristic   B-2; 3.2; 3.3; si 3.4
   urmator
3. Declaratie privind
   activitatile planificate
   suplimentar                 B-3; 3.2; 3.3; si 3.4 ----------------------------------------------------
    Prin activitate planificata suplimentar se intelege orice activitate planificata suplimentar in cursul anului la care se refera declaratia anuala industriala privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator si care implica:
    - o instalatie nedeclarata, care incepe productia de substante inscrise in lista nr. 3, in decursul acelui an, peste pragul de declarare; in acest caz se folosesc formularele 3.2 si 3.3;
    - o substanta suplimentara, inscrisa in lista nr. 3, care este produsa intr-o instalatie declarata, in decursul acelui an; in acest caz se folosesc formularele 3.3 si 3.4;
    - o schimbare a scopului pentru care substanta(ele) inscrisa(e) in lista nr. 3 va(vor) fi produsa(e) in instalatia declarata; in acest caz se foloseste formularul 3.4;
    - orice alta schimbare necantitativa in legatura cu declaratiile (cu exceptia denumirii instalatiei sau a platformei, a numelui proprietarului, a denumirii companiei sau intreprinderii care o opereaza si a adresei platformei sau instalatiei); in acest caz se foloseste formularul 3.4;
    - orice crestere cantitativa care schimba statutul instalatiei declarate pentru substante inscrise in lista nr. 3 (depasind astfel pragul de verificare); in acest caz se foloseste formularul 3.2;
    - orice crestere a productiei, care a fost data in declaratia anuala a productiei de substante inscrise in lista nr. 3, prevazuta pentru anul calendaristic urmator; in acel caz se foloseste formularul 3.4;

    Tabelul nr. 3 - Substante organice definite, inclusiv cele care contin elementele fosfor, sulf sau fluor
------------------------------------------
           Declaratii          Formularele
                               utilizate
------------------------------------------
1. Declaratie anuala privind
   activitatile desfasurate
   in anul calendaristic
   precedent                   B-1; 4.1
------------------------------------------

    6. In declaratiile privind platformele producatoare de substante inscrise in listele 2 sau 3, in situatia in care substanta produsa este in amestec, se va specifica concentratia minima care a fost avuta in vedere la elaborarea declaratiei.
    7. Termenul producere, asa cum este definit la pct. 1 din anexa nr. 2 la lege, include obtinerea substantelor din liste prin reactie biochimica sau care are loc in mediu biologic.
    8. Declaratiile se transmit agentiei prin curier sau prin organele specializate, cu respectarea normelor in vigoare privind manipularea si transportul documentelor continand informatii cu caracter secret. Declaratiile care nu contin informatii cu caracter secret pot fi transmise si prin fax; in acest caz, declarantul este obligat sa verifice receptionarea corecta a documentului transmis.

            FORMULARE DE DECLARATII ANUALE INDUSTRIALE
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| ________________                                                     |
|| Formularul B-1 | Declaratii anuale referitoare la activitatile      |
||________________| desfasurate in anul ....                           |
|                                                                      |
| Declaratiile se refera la:                                           |
|                                                                      |
|   Substante inscrise in lista nr. 2 si instalatii       _            |
|   legate de acestea:                                   |_|           |
|   Substante inscrise in lista nr. 3 si instalatii       _            |
|   legate de acestea:                                   |_|           |
|                                                         _            |
|   Alte instalatii de productie chimica (SOD / PSF)     |_|           |
|                                                                      |
|   Confidentialitatea informatiilor:                                  |
|                                                         _            |
|   Declaratia contine informatii cu caracter secret?    |_|           |
|      Daca da, se indica cel mai inalt nivel de                       |
|      clasificare (SSv, S, SS):                                       |
|      In formularele urmatoare se indica acele linii si/sau coloane   |
|      precedate de semnul "/", care contin clasificarea solicitata.   |
 ----------------------------------------------------------------------
    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor prevazute pentru anul calendaristic anterior

 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| ________________                                                     |
|| Formularul B-2 | Declaratii anuale referitoare la activitatile      |
||________________| desfasurate in anul ....                           |
|                                                                      |
| Declaratiile se refera la:                                           |
|                                                                      |
|   Substante inscrise in lista nr. 2 si instalatii       _            |
|   legate de acestea:                                   |_|           |
|   Substante inscrise in lista nr. 3 si instalatii       _            |
|   legate de acestea:                                   |_|           |
|                                                                      |
|   Confidentialitatea informatiilor:                                  |
|                                                         _            |
|   Declaratia contine informatii cu caracter secret?    |_|           |
|                                                                      |
|   Daca da, se indica cel mai inalt nivel de                          |
|   clasificare (SSv, S, SS):                             -            |
|   In formularele urmatoare se indica acele linii si/sau coloane      |
|   precedate de semnul "/", care contin clasificarea solicitata.      |
 ----------------------------------------------------------------------
    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor prevazute pentru anul calendaristic urmator
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| ________________                                                     |
|| Formularul B-3 | Declaratii referitoare la activitati               |
||________________| planificate suplimentar                            |
|                                                                      |
| Declaratiile se refera la:                                           |
|                                                                      |
|   Substante inscrise in lista nr. 2 si instalatii       _            |
|   legate de acestea:                                   |_|           |
|   Substante inscrise in lista nr. 3 si instalatii       _            |
|   legate de acestea:                                   |_|           |
|                                                                      |
|   Confidentialitatea informatiilor:                                  |
|                                                         _            |
|   Declaratia contine informatii cu caracter secret?    |_|           |
|                                                                      |
|   Daca da, se indica cel mai inalt nivel de                          |
|   clasificare (SSv, S, SS):                             -            |
|   In formularele urmatoare se indica acele linii si/sau coloane      |
|   precedate de semnul "/", care contin clasificarea solicitata.      |
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
|                                                                      |
| ________________                                                     |
|| Formularul 2-2 | Declaratie privind platformele pentru substante    |
||________________| inscrise in lista nr. 2                            |
|                                                                      |
| Numele platformei:                                                   |
| Numele proprietarului, companiei sau intreprinderii care opereaza    |
| pe platforma:                                                        |
| Adresa:                                                              |
| Orasul:                                                              |
| Judetul:                                                             |
| Cod postal:                                                          |
| Numarul de instalatii care produc substante inscrise in lista nr. 3  |
| existente pe platforma.                                              |
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| ________________                                                     |
|| Formularul 2.3 | Declaratii privind instalatia pentru substante     |
||________________| inscrise in lista nr. 2                            |
|                                                                      |
| (Se completeaza cate un formular pentru fiecare instalatie)          |
|                                                                      |
|  Denumirea instalatiei:                                              |
|                                                                      |
|  Numele proprietarului, societatii sau intreprinderii care opereaza  |
|  pe aceasta instalatie:                                              |
|  Amplasamentul exact al instalatiei in cadrul platformei:            |                                                                    |                                                                      |
|      Numarul structurii (daca acesta exista):                        |
|                                                                      |
|      Numarul cladirii (daca acesta exista):                           |
|  Numarul anexei cu informatii suplimentare despre instalatie (daca   |
|  exista):                                                            |
|                                                                      |
|  Principalele activitati ale instalatiei                             |
|      Descrierea activitatilor principale (se folosesc codurile       |
|      din tabelul nr. 1, anexa nr. 2):                                |
|      Descrierea grupelor de produse industriale (se folosesc         |
|      codurile din tabelul nr. 2 anexa nr. 2):                        |
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| __________________                                                   |
|| Formularul 2.3.1 | Declaratie privind activitatile instalatiei      |
||__________________| pentru substante inscrise in lista nr. 2         |                 |                                                                      |
| (Se completeaza cate un formular pentru a declara activitatile       |
| fiecarei instalatii pentru substante inscrise in lista nr. 2         |
|                                                                      |
|  Denumirea instalatiei:                                              |
|  Natura activitatii instalatiei:                                     |
|                  _                                                   |
|  Productie?     |_|                                                  |
|                  _                                                   |
|  Prelucrare?    |_|                                                  |
|                  _                                                   |
|  Consum?        |_|                                                  |
|                                                                      |
|  Instalatia este specializata in asemenea activitati sau este        |
|  polivalenta:                                                        |
|  Daca este polivalenta, se specifica celelalte activitati legate de  |
|  substantele din lista nr. 2 declarate:                              |
|  (se folosesc codurile corespunzatoare din tabelul nr. 1,            |
|  anexa nr. 2 sau se precizeaza alte activitati, daca nu sunt         |
|  cuprinse in tabel):                                                 |
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| __________________                                                   |
|| Formularul 2.3.2 | Declaratie privind capacitatea de productie      |
||__________________| instalatiei, pentru fiecare substanta inscrisa   |
|                     in lista nr. 2 declarata                         |
|                                                                      |
| (Se declara modificarile capacitatii de productie fata de declaratia |
| anterioara, daca este cazul)                                         |
| Denumirea instalatiei:                                               |
|                                                                      |
| Denumirea chimica IUPAC:                                             |
| Numarul CAS:                                                         |
| Capacitatea de productie:                                            |
| Valoarea capacitatii de productie este cea nominala                  |
| sau cea proiectata:                                                  |
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| __________________                                                   |
|| Formularul 2.4   | Declaratie privind substantele inscrise in       |
||__________________| lista nr. 2 platforma in cantitati ce depasesc   |
|                     pragul de declarare                              |
|                                                                      |
| Se completeaza cate un formular pentru fiecare substanta inscrisa in |
| lista nr. 2 ce depaseste pragul de declarare).                       |
|                                                                      |
| Denumirea chimica IUPAC:                                             |
| Formula structurala:                                                 |
| Denumirea comuna sau comerciala a substantei folosita de platforma:  |
| Numarul CAS:                                                         |
|                                                                      |
| Cantitatea totala de substanta produsa, prelucrata, consumata,       |
| importata sau exportata de platforma:                                |
|                                                                      |
|        Produsa:                                                      |
|        Prelucrata:                                                   |
|        Consumata:                                                    |
|        Importata:                                                    |
|        Exportata:                                                    |
|                                                                      |
| Scopurile pentru care a fost produsa, prelucrata sau consumata       |
| substanta                                                            |
|                                                                      |
| Tipurile de produse pentru care substanta inscrisa in lista nr. 2 se |
| prelucreaza sau se consuma in platforma                              |
| (se folosesc codurile grupelor de produse din tabelul nr. 2,         |
|  anexa nr. 2):                                                       |
|                                                                      |
|    Substanta inscrisa in lista nr. 2 declarata a fost exportata      |
|    direct din platforma?: _                               |
|                                     |_|                              |
|    Daca da, se precizeaza tarile importatoare (se folosesc codurile  |
|    tarilor):                                                         |
|     Vanzare sau transfer in interiorul tarii catre:                  |
|                                      _                               |
|        Alta industrie?              |_|                              |
|        Comert?                      |_|                              |
|        Alta destinatie?             |_|                              |
|                                                                      |
| Tipurile de produse obtinute din substantele vandute / transferate,  |
| daca se cunosc (se folosesc codurile din tabelul nr. 2, anexa nr. 2):|
|                                                                      |
| Alte scopuri pentru care substanta a fost produsa, prelucrata sau    |
| consumata:                                                           |
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| __________________                                                   |
|| Formularul 2.5   | Declaratie privind activitatile cu substante     |
||__________________| inscrise in lista nr. 2 din platforma in         |
|                     cantitati ce depasesc pragul de declarare,       |
|                     prevazute pentru anul ....                       |
|                                                                      |
| (Se completeaza cate un formular pentru fiecare substanta inscrisa   |
| in lista nr. 2 pentru a declara toate activitatile legate de aceste  |
| substante, pe platforma).                                            |
|                                                                      |
| Denumire chimica IUPAC:                                              |
| Numarul CAS:                              _                          |
| Productie:                               |_|                         |
| Cantitatea totala anticipata a fi                                    |
| produsa in decursul anului ... :                                     |
| Perioada(e):                              _                          |
| Prelucrare:                              |_|                         |
| Cantitatea totala anticipata a fi                                    |
| prelucrata in decursul anului ... :                                  |
| Perioada(e):                              _                          |
| Consum:                                  |_|                         |
| Cantitatea totala anticipata a fi                                    |
| consumata in decursul anului :                                       |
| Perioada(e):                                                         |
| Scopurile pentru care substanta va fi produsa, prelucrata sau        |
| consumata:                                                           |
| Tipurile de produse pentru care substanta inscrisa in lista nr. 2 se |
| prelucreaza sau se consuma pe platforma                              |
| (se folosesc codurile grupelor de produse din tabelul nr. 2,         |
|  anexa nr. 2):                                               _       |
| Substanta declarata a fost exportata direct din platforma?: |_|      |
| Daca da, se precizeaza tarile importatoare (se folosesc codurile     |
| tarii lor):                                                          |
| Vanzare sau transfer pe teritoriul tarii sau alta zona aflata sub    |
| jurisdictia sau controlul statului catre:                            |
|                                      _                               |
|        Alta industrie?              |_|                              |
|        Comert?                      |_|                              |
|        Alta destinatie?             |_|                              |
|                                                                      |
| Tipurile de produse finale derivate din substantele vandute /        |
| transferate, daca se cunosc (se folosesc codurile din tabelul nr. 2, |
| anexa nr. 2):                                                        |
| Alte scopuri pentru care substanta va fi produsa, prelucrata sau     |
| consumata:                                                           |
|                                                                      |
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| ________________                                                     |
|| Formularul 3.2 | Declaratie privind platforma pentru substante      |
||________________| inscrise in lista nr. 3                            |
|                                                                      |
| Numele platformei:                                                   |
|                                                                      |
| Numele proprietarului, companiei sau intreprinderii care opereaza    |
| pe platforma:                                                        |
| Adresa:                                                              |
| Orasul:                                                              |
| Judetul:                                                             |
| Cod postal:                                                          |
|                                                                      |
| Numarul de instalatii care produc substante inscrise in lista nr. 3  |
| existente pe platforma.                                              |
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| ________________                                                     |
|| Formularul 3.3 | Declaratie privind instalatia pentru substante     |
||________________| inscrise in lista nr. 3                            |
|                                                                      |
| (Se completeaza cate un formular pentru fiecare instalatie)          |
|                                                                      |
|  Denumirea instalatiei:                                              |
|  Numele proprietarului, societatii sau intreprinderii care opereaza  |
|  pe aceasta instalatie:                                              |
|  Amplasamentul exact al instalatiei in cadrul platformei:            |                                                                    |      Numarul structurii (daca acesta exista):                        |
|      Numarul cladirii (daca acesta exista):                          |
|  Numarul anexei cu informatii suplimentare despre                    |
|  instalatie (daca exista):                                           |
|                                                                      |
|  Principalele activitati ale instalatiei                             |
|      Descrierea activitatilor principale (se folosesc codurile       |
|      din tabelul nr. 1, anexa nr. 2):                                |
|      Descrierea grupelor de produse industriale (se folosesc         |
|      codurile din tabelul nr. 2 anexa nr. 2):                        |
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| __________________                                                   |
|| Formularul 3.4   | Declaratie privind substantele inscrise in       |
||__________________| lista nr. 3 produse pe platforma in cantitati    |
|                     ce depasesc pragul de declarare                  |
| (Se completeaza cate un formular pentru fiecare substanta inscrisa   |
| in lista nr. 3 ce depaseste pragul de declarare)                     |
|                                                                      |
| Denumirea chimica IUPAC:                                             |
| Denumirea comuna sau comerciala folosita de platforma:               |
| Formula structurala:                                                 |
| Numarul CAS:                                                         |
| Marimea productiei de substante inscrise in lista nr. 3 (se folosesc |
| codurile din tabelul nr. 4, anexa nr. 2):                            |
| Scopul productiei (se folosesc codurile din tabelul nr. 3,           |
| anexa nr. 2):                                                        |
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
|                            Cod Pagina .... din .... pagini. Data ....|
|                            ------------------------------------------|
| __________________                                                   |
|| Formularul 4.1   | Declaratie privind instalatiile pentru substante |
||__________________| organice definite (SOD), inclusiv PSF            |
|                                                                      |
| (Se completeaza cate un formular pentru fiecare instalatie)          |
|                                                                      |
| Denumirea platformei:                                                |
| Numele proprietarului, societatii sau intreprinderii care opereaza   |
| pe platforma:                                                        |
| Strada, numar:                                                       |
| Localitate, judet:                                                   |
| Cod postal:                                                          |
|                                                                      |
| Principalele activitati ale instalatiei                              |
|                                                                      |
|    Descrierea activitatilor principale: (se folosesc codurile din    |
|    tabelul nr. 1, anexa nr. 2):                                      |
|    Descrierea grupelor de produse industriale (se folosesc codurile  |
|    din tabelul nr. 2, anexa nr. 2):                                  |
|                                                                      |
| Pentru platforma care produce mai mult de 200 tone de SOD pe an      |
|                                                                      |
|    Cantitatea cumulata de SOD (se folosesc codurile din tabelul      |
|    nr. 5, anexa nr. 2):                                              |          |    Numarul aproximativ de instalatii care produc SOD, inclusiv PSF,  |
|    pe platforma:                                                     |
|                                                                      |
| Pentru platforma cu una sau mai multe instalatii care produc peste   |
| 30 de tone de substanta PSF                                          |
|                                                                      |
|    Numarul de instalatii PSF pe platforma:                           |
|                                                                      |
| Cantitatea de substante PSF produsa de fiecare instalatie:           |
|                                                                      |
|    Numarul de instalatii care produc sub 200 tone:                   |
|    Numarul de instalatii care produc intre 200-1 000 tone:           |
|    Numarul de instalatii care produc intre 1 000-10 000 tone:        |
|    Numarul de instalatii care produc peste 10 000 tone:              |
                                                                      SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu