E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 337 din 10 noiembrie 2000

privind aprobarea Normelor metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE SI AL


SmartCity3

              INTERZICERII ARMELOR CHIMICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 691 din 22 decembrie 2000

    Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
    avand in vedere prevederile art. 57 al Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora.
    Art. 2
    Persoanele fizice si juridice, inclusiv autoritatile publice, care transmit declaratii industriale in conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997 si ale normelor metodologice prevazute la art. 1, sunt obligate sa stabileasca o persoana de contact cu Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, denumita in continuare Agentie, si un inlocuitor al acesteia. Persoanele respective trebuie sa aiba competenta tehnica necesara pentru intocmirea declaratiilor si dovedirea respectarii prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora cu ocazia inspectiilor internationale ale Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice.
    Art. 3
    Numele si prenumele persoanei de contact si ale inlocuitorului acesteia se comunica Agentiei prin formularul A, anexat la normele metodologice prevazute la art. 1. Desemnarea unei noi persoane de contact sau inlocuitor, precum si orice alta modificare intervenita in datele cuprinse in formularul A, se notifica Agentiei in cel mult 10 zile de la efectuarea acesteia. La inlocuirea persoanei de contact, conducatorul institutiei are responsabilitatea de a supraveghea instruirea persoanei nou numite asupra tuturor obligatiilor ce revin, conform prevederilor Legii nr. 56/1997, institutiei pe care o reprezinta in relatiile cu Agentia.
    Art. 4
    Persoanele care livreaza beneficiarilor din tara substante chimice inscrise in listele nr. 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997, produse, prelucrate sau importate, sunt obligate sa mentioneze in documentele de livrare a marfii ca acestea se supun prevederilor acestei legi.
    Art. 5
    La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a normelor metodologice prevazute la art. 1 se abroga:
    a) Normele metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei nr. 2 din 7 ianuarie 1998 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 26 ianuarie 1998;
    b) Normele metodologice referitoare la incheierea acordului de instalatie si unele precizari privind intocmirea si transmiterea declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei nr. 1 din 7 ianuarie 1999 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 1999;
    c) Normele metodologice pentru declararea cantitatilor de substante chimice inscrise in listele nr. 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei nr. 11 din 19 iulie 1999 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 31 august 1999.

                Presedintele Agentiei Nationale de Control
                    al Exporturilor Strategice si al
                     Interzicerii Armelor Chimice,
                   prof. univ. dr. Marius Petrescu

                          NORME METODOLOGICE
de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale, prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora

    I. Persoane obligate sa transmita declaratii anuale industriale

    1. In conformitate cu prevederile art. 9 - 12 din Legea nr. 56/1997, urmatoarele persoane sunt obligate sa transmita Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice denumita in continuare Agentie, declaratii anuale industriale:
    a) persoanele care detin platforme cuprinzand una sau mai multe instalatii care au produs, au prelucrat sau au consumat in anul calendaristic precedent sau care anticipeaza ca vor produce, vor prelucra sau vor consuma in anul calendaristic urmator substante chimice inscrise in lista nr. 2 - anexa la Legea nr. 56/1997, peste urmatoarele praguri cantitative:
    - 0,5 kilograme pentru BZ (nr. crt. 3);
    - 50 kilograme pentru amiton (nr. crt. 1) si PFIB (nr. crt. 2);
    - 500 kilograme pentru precursori (nr. crt. 4 - 14);
    b) persoanele care detin platforme, cuprinzand una sau mai multe instalatii, care au produs in anul calendaristic precedent sau care anticipeaza ca vor produce in anul calendaristic urmator mai mult de 20 de tone dintr-o substanta chimica inscrisa in lista nr. 3, anexa la Legea nr. 56/1997;
    c) persoanele care au importat sau au exportat in anul calendaristic anterior substante chimice inscrise in listele nr. 2 si/sau nr. 3 (in orice cantitate si in orice concentratie);
    d) persoanele care detin platforme ce au produs prin sinteza, in cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 200 tone de substante organice definite (SOD) neinscrise in liste, cu exceptia platformelor care produc in exclusivitate explozivi sau hidrocarburi;
    e) persoanele care detin platforme cuprinzand una sau mai multe instalatii ce au produs prin sinteza in cursul anului calendaristic precedent mai mult de 30 tone dintr-o substanta organica definita, neinscrisa in liste si care contine elementele fosfor, sulf sau fluor (substanta PSF).
    2. Prin persoane, in acceptiunea art. 3 alin. (2) din Legea nr. 56/1997, se intelege orice persoana fizica sau juridica aflata pe teritoriul Romaniei, inclusiv autoritatile publice.

    II. Termene de transmitere a declaratiilor anuale industriale

    3. Persoanele care desfasoara activitati cu substante chimice inscrise in listele nr. 2 si/sau 3, precum si cele care detin instalatii care produc SOD, inclusiv PSF, prevazute la alin. 1 lit. a) - e), vor transmite declaratii anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent, pana la 1 martie.
    4. Persoanele care desfasoara activitati cu substante chimice inscrise in listele nr. 2 si/sau 3, prevazute la alin. 1, lit. a) si/sau b), vor transmite declaratii anuale privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator, pana la 1 septembrie.
    5. Activitatile planificate ulterior transmiterii declaratiilor anuale privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator se comunica de catre persoanele prevazute la alin. 1 lit. a) si/sau b), cu cel putin 25 de zile inainte de inceperea acestora.

    III. Reguli de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale

    6. Declaratiile se prezinta sub forma unor seturi de formulare, cuprinzand datele si informatiile care trebuie transmise in conformitate cu prevederile legii. Structura si continutul formularelor sunt prevazute in anexa nr. 1.
    7. Fiecare formular se redacteaza pe o pagina format A4. Daca pentru completarea formularului nu este suficienta o pagina, se va continua pe numarul necesar de pagini.
    8. Paginile fiecarei declaratii se numeroteaza in continuare, incepand cu formularul A, care este pagina 1.
    9. Formularul A va fi semnat de conducatorul institutiei, care isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea informatiilor furnizate in formularele de declaratie si stampilat. Toate celelalte pagini ale declaratiei vor fi semnate de persoana de contact cu Agentia (sau inlocuitorul acesteia).
    10. Pe fiecare pagina a declaratiei se inscrie, in partea din dreapta sus, o formula de identificare a paginii, avand urmatorul continut:
    <Cod> Pagina <numarul> din <numarul> pagini; Data <ZZ-LL-AAAA>
    Exemplu:
    APR Pagina 2 din 7 pagini; Data 10-02-2000.
    Codul societatii este stabilit de catre Agentie si comunicat persoanelor de contact.
    11. Anexele cu date si informatii suplimentare, care nu fac parte din continutul formularelor (descrieri si scheme de instalatii, desene etc.), se numeroteaza separat si se identifica prin numere de anexe.
    12. La intrebarile la care se solicita un raspuns prin DA sau NU, raspunsul DA se da prin marcarea casutei. Nemarcarea casutei are semnificatia raspunsului NU. In cazul intrebarilor la care se solicita un raspuns explicit, acestea se termina cu ":", iar raspunsul se scrie in continuare.
    13. Daca declaratiile contin date sau informatii cu caracter confidential, aceasta se precizeaza, conform legislatiei in vigoare, pe prima pagina a declaratiei. In afara de aceasta, inaintea fiecarei rubrici care contine date si informatii cu caracter secret se va preciza, codificat, categoria acestuia:
    (SSv) secret de serviciu;
    (S) secret;
    (SS) strict secret.
    Exemplu:
    SSv/. Cantitatea exportata: 2.000 tone.
    14. Persoana de contact va analiza cu toata grija atribuirea corecta a caracterului secret, evitandu-se orice exagerare in acest sens.
    15. Codurile folosite pentru redactarea raspunsurilor la unele intrebari (conform precizarilor din formulare) sunt prevazute in anexa nr. 2. In cazul in care raspunsul presupune folosirea mai multor coduri, acestea se despart prin ";".
    Exemplu:
    Descrierea principalelor activitati ale instalatiei: B01; B02.
    16. Datele calendaristice se prezinta intotdeauna sub forma ZZ-LL-AAAA (ziua-luna-anul). Intervalele de timp se precizeaza prin luna si anul (LL-AAAA) inceputului si, respectiv, sfarsitului intervalului, despartite de "/".
    Exemplu:
    Perioada in care s-a produs substanta: 09.2000/01.2001.
    17. In declaratiile privind platformele care produc, prelucreaza sau consuma substante chimice inscrise in lista nr. 2 si platformele care produc substante chimice inscrise in lista nr. 3, in situatiile in care substanta este produsa, prelucrata sau consumata in amestec, precum si in declaratiile privind operatiunile de import-export cu substantele mentionate in amestec, persoanele care transmit astfel de declaratii, in conformitate cu prevederile art. 9 si art. 10 din Legea nr. 56/1997, vor specifica obligatoriu cantitatea si concentratia substantei in amestec, precum si echivalentul acesteia exprimat in 100% .
    Exemplu:
    27 kg 35% dimetilfosfit reprezentand 9,45 kg dimetilfosfit 100% .
    18. Substantele chimice inscrise in lista nr. 2 nu pot fi importate sau exportate din/catre state care nu sunt parti la conventie, exceptie facand:
    a) produsele continand 1% sau sub 1%, substante chimice inscrise in lista nr. 2A sau 2A* anexa la lege;
    b) produsele continand 10% sau sub 10% substante chimice inscrise in lista nr. 2B anexa la lege;
    c) produsele reprezentand bunuri de consum ambalate pentru vanzarea cu amanuntul si pentru uz personal.
    19. Activitatile de productie (si procesare/consum pentru substantele chimice inscrise in lista nr. 2), precum si operatiunile de import/export, desfasurate in state parti la conventie, cu amestecuri care contin sub 30% substante chimice inscrise in listele nr. 2B si 3 nu trebuie declarate. In situatiile in care substantele chimice inscrise in listele nr. 2 si 3 pot fi recuperate usor din amestecurile in care acestea se afla in concentratie sub 30% este necesara intocmirea declaratiilor corespunzatoare. Operatiunile de import/export, productie, procesare, consum cu substante chimice inscrise in lista nr. 2A si 2A* se declara indiferent de concentratie.
    20. Declaratiile agentilor economici se transmit la Agentie prin curier sau prin organe specializate cu respectarea normelor in vigoare privind manipularea si transportul documentelor continand informatii cu caracter secret. Declaratiile care nu contin informatii cu caracter secret pot fi transmise si prin fax. In acest ultim caz, declarantul este obligat sa verifice receptionarea corecta a documentului transmis si, in termen de 10 zile, sa trimita si declaratia in original.
    21. Declaratiile se transmit Agentiei impreuna cu o adresa de insotire, in care se specifica numarul de pagini continute.
    22. Intocmirea declaratiilor se face pe baza modelelor de formulare cuprinse in anexa nr. 1, pe calculator sau la masina de scris, preluand in totalitate continutul formularelor care se impun si completand rubricile corespunzatoare, dupa caz.

    IV. Formulare necesare pentru intocmirea declaratiilor anuale industriale

    21. Declaratii privind activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent
    Declaratiile privind activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent, transmise de persoanele prevazute la alin. 1 lit. a) - e) din prezentele norme metodologice, vor fi insotite de formularul A - Date generale de identificare a platformei industriale sau a societatii si de formularul B-1.
    - Persoanele care detin platforme, cuprinzand una sau mai multe instalatii care au produs, prelucrat, consumat [peste pragurile cantitative prevazute la alin. 1, lit. a)], au importat sau exportat, in anul calendaristic precedent, substante chimice inscrise in lista nr. 2, vor folosi urmatoarele formulare: 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.4.
    In situatia in care pe platforma nu exista nici o instalatie care a produs, in anul calendaristic precedent, substante chimice inscrise in lista nr. 2, aceasta cuprinzand numai instalatii de procesare sau consum a substantelor mentionate, formularul 2.3.2 nu va fi inclus in declaratie. Daca platforma nu a efectuat operatiuni de import si export, in anul calendaristic precedent, cu substante chimice inscrise in lista nr. 2, nu se va utiliza formularul 2.1.1.
    - Persoanele care au efectuat numai operatiuni de import sau export cu substante chimice inscrise in lista nr. 2 vor completa urmatoarele formulare: 2.1; 2.1.1.
    - Persoanele care detin platforme, cuprinzand una sau mai multe instalatii care au produs in anul calendaristic precedent peste 20 tone dintr-o substanta chimica inscrisa in lista nr. 3, vor completa urmatoarele formulare: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4.
    - Persoanele care au efectuat operatiuni de import sau export cu substante chimice inscrise in lista nr. 3 vor completa urmatoarele formulare: 3.1; 3.1.1.
    - Persoanele care detin platforme care au produs prin sinteza, in cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 200 tone de substante organice definite (SOD), precum si persoanele care detin platforme cuprinzand una sau mai multe instalatii care au produs prin sinteza, in cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 30 tone dintr-o SOD care contine elementele fosfor, sulf sau fluor (substanta PSF), vor completa urmatoarele formulare: 4.1; 4.2.
    (i) Prin substanta organica definita (SOD) se intelege: (1) orice substanta chimica, apartinand clasei de compusi chimici care cuprind toti compusii carbonului, cu exceptia oxizilor si sulfurilor acestuia, precum si a carbonatilor metalici si a carburilor metalice si care poate fi identificata prin denumirea chimica, formula structurala (daca se cunoaste) si numarul CAS (daca exista); si (2) care nu este continuta in listele de substante chimice, anexa la Legea nr. 56/1997.
    (ii) Substantele organice definite continand elementele fosfor, sulf sau fluor se numesc substante PSF.
    (iii) Din categoria SOD, definite la pct. (i) sunt exceptati polimerii si oligomerii, indiferent daca acestia contin elementele sulf, fluor sau fosfor.
    (iv) O instalatie care produce anual peste 30 tone dintr-o singura substanta PSF se numeste instalatie PSF.
    (v) Platforma se declara daca:
    - a produs prin sinteza in anul precedent peste 200 tone SOD (inclusiv toate substantele PSF) si/sau
    - detine una sau mai multe instalatii care au produs prin sinteza, fiecare, peste 30 tone dintr-o singura substanta PSF.
    (vi) Prin producerea unei substante chimice se intelege formarea ei printr-o reactie chimica, biochimica sau care are loc in mediu biologic.
    (vii) Nu se declara platformele care produc in exclusivitate hidrocarburi sau explozivi.
    (viii) Calcularea cantitatii cumulate de SOD, incluzand toate substantele PSF, se face tinand cont de urmatoarele:
    - in cazul in care se produc doua sau mai multe SOD pe aceeasi instalatie, se insumeaza cantitatile de SOD obtinute;
    - in cazul proceselor in trepte se ia in calcul numai cantitatea de substanta chimica finala, daca aceasta este o substanta organica definita, sau cantitatea ultimului intermediar care indeplineste criteriile de SOD;
    - in cazul in care un intermediar produs pe o instalatie respecta definitia pentru SOD si este folosit de o alta instalatie din cadrul platformei pentru a produce alta SOD, se iau in calcul atat cantitatea de SOD intermediar, cat si cea de SOD obtinuta din acesta.
    22. Declaratii privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator
    Declaratiile privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator, transmise de persoanele prevazute la alin. 1 lit. a) si/sau b), vor fi insotite de formularul A - Date generale de identificare a platformei industriale sau a societatii si de formularul B-2.
    - Persoanele care detin platforme cuprinzand una sau mai multe instalatii care se anticipeaza ca vor produce, prelucra sau consuma in anul calendaristic urmator substante chimice inscrise in lista nr. 2 [peste pragurile cantitative prevazute la alin. 1, lit. a)] vor completa urmatoarele formulare: 2.2; 2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.5.
    In situatia in care pe platforma nu exista nici o instalatie care va produce, in anul calendaristic urmator substante chimice inscrise in lista nr. 2, formularul 2.3.2 nu va fi inclus in declaratie.
    - Persoanele care detin platforme cuprinzand una sau mai multe instalatii care se anticipeaza ca vor produce, in anul calendaristic urmator, peste 20 tone dintr-o substanta chimica inscrisa in lista nr. 3 vor completa urmatoarele formulare: 3.2; 3.3; 3.4.
    23. Declaratii privind activitatile planificate suplimentar
    Declaratiile privind activitatile planificate suplimentar vor fi insotite de formularul A - Date generale de identificare a platformei industriale sau a societatii si de formularul B-3.
    Persoanele prevazute la alin. 1 lit. a) si/sau b), care planifica activitati ulterior transmiterii declaratiilor anuale privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator, vor folosi aceleasi formulare mentionate la alin. 22, dupa caz.
    Prin activitate planificata suplimentar, pentru persoanele prevazute la alin. 1 lit. a), se intelege orice activitate planificata suplimentar in cursul anului la care se refera declaratia anuala industriala privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator si care implica:
    - o instalatie nedeclarata, care incepe productia, prelucrarea sau consumul unei substante inscrise in lista nr. 2, in decursul acelui an, peste pragul de declarare; in acest caz se folosesc formularele 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 (numai in cazul productiei) si 2.5;
    - o substanta suplimentara, inscrisa in lista nr. 2, care este produsa, prelucrata sau consumata intr-o instalatie declarata, in decursul acelui an; in acest caz se folosesc formularele 2.2, 2.3.2 (numai in cazul productiei) si 2.5;
    - un tip suplimentar de activitate legata de o substanta inscrisa in lista nr. 2 (prelucrare, consum, export direct, vanzare sau transfer); in acest caz se folosesc formularele 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 (numai in cazul productiei) si 2.5;
    - orice alta schimbare necantitativa in legatura cu declaratiile (cu exceptia denumirii instalatiei sau a platformei, a numelui proprietarului, a denumirii societatii care o opereaza si a adresei platformei sau instalatiei); in acest caz se folosesc formularele 2.2, 2.3, 2.3.1 si 2.5;
    - orice perioada de timp suplimentara in care are loc o activitate legata de o substanta inscrisa in lista nr. 2. Orice schimbare in legatura cu perioada declarata trebuie comunicata in cazul in care data de incepere sau de incheiere a productiei declarate, prevazuta pentru anul calendaristic urmator, a prelucrarii sau a consumului, se modifica cu 3 luni fata de data mentionata in declaratia anuala privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator; in acest caz se foloseste formularul 2.2 si 2.5;
    - orice crestere a productiei anuale declarate, prevazuta pentru anul calendaristic urmator, a prelucrarii sau a consumului de substante inscrise in lista nr. 2; in acest caz se foloseste formularul 2.2 si 2.5.
    Prin activitate planificata suplimentar, pentru persoanele prevazute la alin. 1 lit. b), se intelege orice activitate planificata suplimentar in cursul anului la care se refera declaratia anuala industriala privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator si care implica:
    - o instalatie nedeclarata care incepe productia de substante inscrise in lista nr. 3, in decursul acelui an, peste pragul de declarare; in acest caz se folosesc formularele 3.2, 3.3 si 3.4;
    - o substanta suplimentara, inscrisa in lista nr. 3, care este produsa intr-o instalatie declarata, in decursul acelui an; in acest caz se folosesc formularele 3.2, 3.3 si 3.4;
    - o schimbare a scopului pentru care substanta(ele) inscrisa(e) in lista nr. 3 va(vor) fi produsa(e) in instalatia declarata; in acest caz se folosesc formularele 3.2 si 3.4;
    - orice alta schimbare necantitativa in legatura cu declaratiile (cu exceptia denumirii instalatiei sau a platformei, a numelui proprietarului, a denumirii societatii care o opereaza si a adresei platformei sau instalatiei); in acest caz se folosesc formularele 3.2, 3.3 si 3.4;
    - orice crestere a productiei, care a fost data in declaratia anuala privind productia de substante inscrise in lista nr. 3 prevazuta pentru anul calendaristic urmator; in acest caz se folosesc formularele 3.2, 3.3 si 3.4.

    V. Acorduri de instalatii

    24. Acordul de instalatii care se incheie cu ocazia inspectiilor initiale ale Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (O.I.A.C.) la instalatiile care produc, prelucreaza sau consuma substante chimice inscrise in lista nr. 2 se elaboreaza in conformitate cu modelul aprobat prin Decizia C-III/DEC15 a Conferintei Statelor Parti.
    25. Modelul de acord se pune la dispozitia persoanelor care detin instalatiile prevazute de pct. 24 de catre Agentie, in termen de 10 zile de la primirea declaratiei, conform art. 13 alin. (1) lit. c) si d) din lege.
    26. Continutul acordului de instalatie se definitiveaza de catre persoanele care detin (exploateaza) instalatiile prevazute la pct. 24, impreuna cu reprezentantul Agentiei, in vederea negocierii cu echipa de inspectie a O.I.A.C., cu ocazia inspectiei initiale.
    27. Acordul de instalatie la instalatiile producatoare de substante chimice inscrise in lista nr. 3 se incheie in baza aprobarii presedintelui Agentiei, daca oportunitatea acestora se constata cu ocazia primei inspectii la fata locului.

    ANEXA 1

                  FORMULARE DE DECLARATII ANUALE INDUSTRIALE

 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ______________                                                            |
|  | Formularul A |   Date generale de identificare a platformei industriale  |
|  |______________|   sau societatii                                          |
|                                                                             |
|  Denumirea:                                                                 |
|  Numele proprietarului sau societatii care opereaza pe platforma:           |
|  Adresa:                                                                    |
|  Numarul de telefon:                                                        |
|  Numarul de fax:                                                            |
|  Numele si prenumele managerului (conducatorul institutiei): |
|                                                                             |
|  Numele si prenumele persoanei de contact:                                  |
|  Functia:                                                                   |
|  Numarul de telefon:                                                        |
|  Numarul de fax:                                                            |
|                                                                             |
|  Numele si prenumele inlocuitorului persoanei de contact:                   |
|  Functia:                                                                   |
|  Numarul de telefon:                                                        |
|  Numarul de fax:                                                            |
|                                                                             |
|  Declar pe proprie raspundere ca datele cuprinse in formularele de          |
|  declaratie anexate au fost verificate, acestea fiind corecte si complete.  |
|                                                                             |
|  Se anexeaza urmatoarele formulare de declaratie:                           |
|          __         __         __       __         __         __       __   |
|   B - 1 |__| B - 2 |__| B - 3 |__| 2.1 |__| 2.1.1 |__|  2.2  |__| 2.3 |__|  |
|          __         __         __       __         __         __       __   |
|   2.3.1 |__| 2.3.2 |__|  2.4  |__| 2.5 |__|  3.1  |__| 3.1.1 |__| 3.2 |__|  |
|          __         __         __       __                                  |
|    3.3  |__|  3.4  |__|  4.1  |__| 4.2 |__|                                 |
|                                                                             |
|                                                        Manager:             |
|                                           (Numele, semnatura si stampila)   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul B - 1 |  Declaratii anuale referitoare la activitatile        |
|  |__________________|  desfasurate in anul ...                              |
|                                                                             |
|  Declaratiile se refera la:                                                 |
|                                                                         __  |
|   Substante inscrise in lista nr. 2 si instalatii legate de acestea:   |__| |
|                                                                         __  |
|   Substante inscrise in lista nr. 3 si instalatii legate de acestea:   |__| |
|                                                                         __  |
|   Alte instalatii de productie chimica (SOD/PSF)                       |__| |
|                                                                             |
|  Confidentialitatea informatiilor:                                      __  |
|   Declaratia contine informatii cu caracter secret?                    |__| |
|     Daca da, se indica cel mai inalt nivel de clasificare (SSv, S, SS): __  |
|     In formularele urmatoare se indica acele linii, precedate de            |
|     semnul "/", care contin clasificarea solicitata.                        |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|

    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor desfasurate in anul calendaristic precedent.
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul B - 2 |  Declaratii anuale referitoare la activitati          |
|  |__________________|  prevazute pentru anul ....                           |
|                                                                             |
|  Declaratiile se refera la:                                                 |
|                                                                         __  |
|   Substante inscrise in lista nr. 2 si instalatii legate de acestea:   |__| |
|                                                                         __  |
|   Substante inscrise in lista nr. 3 si instalatii legate de acestea:   |__| |
|                                                                             |
|  Confidentialitatea informatiilor:                                      __  |
|   Declaratia contine informatii cu caracter secret?                    |__| |
|     Daca da, se indica cel mai inalt nivel de clasificare (SSv, S, SS): __  |
|     In formularele urmatoare se indica acele linii, precedate de            |
|     semnul "/", care contin clasificarea solicitata.                        |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|

    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor prevazute pentru anul calendaristic urmator.
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul B - 3 |  Declaratii referitoare la activitati planificate     |
|  |__________________|  suplimentar                                          |
|                                                                             |
|  Declaratiile se refera la:                                                 |
|                                                                         __  |
|   Substante inscrise in lista nr. 2 si instalatii legate de acestea:   |__| |
|                                                                         __  |
|   Substante inscrise in lista nr. 3 si instalatii legate de acestea:   |__| |
|                                                                             |
|  Confidentialitatea informatiilor:                                      __  |
|   Declaratia contine informatii cu caracter secret?                    |__| |
|     Daca da, se indica cel mai inalt nivel de clasificare (SSv, S, SS): __  |
|     In formularele urmatoare se indica acele linii, precedate de            |
|     semnul "/", care contin clasificarea solicitata.                        |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 2.1 |   Declaratie privind cantitatile de substante inscrise  |
|  |________________|   in lista nr. 2                                        |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta pentru fiecare substanta inscrisa in  |
|  lista nr. 2 produsa, prelucrata, consumata, importata sau exportata in     |
|  anul ........)                                                             |
|                                                                             |
|  Denumirea chimica IUPAC:                                                   |
|  Formula structurala:                                                       |
|  Numarul CAS:                                                               |
|                                                                             |
|  Cantitatea pentru anul ......                                              |
|       Produsa:                                                              |
|       Prelucrata:                                                           |
|       Consumata:                                                            |
|       Importata:                                                            |
|       Exportata:                                                            |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|

    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor desfasurate in anul calendaristic precedent.
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul 2.1.1 |  Declaratie privind cantitatile importate si/sau      |
|  |__________________|  exportate de substante inscrise in lista nr. 2.      |
|                        Date cumulate pentru fiecare tara                    |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta pentru fiecare substanta inscrisa in  |
|  lista nr. 2, importata si/sau exportata in anul ......)                    |
|                                                                             |
|  Denumirea chimica IUPAC:                                                   |
|  Numarul CAS:                                                               |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta pentru fiecare tara cu care s-au      |
|  efectuat operatiuni de import si/sau export cu aceasta substanta in        |
|  anul ......)                                                               |
|                                                                             |
|  Tara exportatoare:                                                         |
|  Tara de origine:                                                           |
|  Cantitatea totala importata:                                               |
|                                                                             |
|  Tara importatoare:                                                         |
|  Tara de destinatie:                                                        |
|  Cantitatea totala exportata:                                               |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|

    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor desfasurate in anul calendaristic precedent.
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 2.2 |    Declaratie privind platformele pentru substante      |
|  |________________|    inscrise in lista nr. 2                              |
|                                                                             |
|       Numele platformei:                                                    |
|       Numele proprietarului sau societatii care opereaza pe platforma:      |
|       Adresa:                                                               |
|       Orasul:                                                               |
|       Judetul:                                                              |
|       Cod postal:                                                           |
|       Numarul de instalatii care produc substante inscrise in lista nr. 3,  |
|       existente pe platforma:                                               |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 2.3 |    Declaratie privind instalatia pentru substante       |
|  |________________|    inscrise in lista nr. 2                              |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare instalatie)                |
|                                                                             |
|  Denumirea instalatiei:                                                     |
|                                                                             |
|  Numele proprietarului sau societatii care opereaza pe aceasta instalatie:  |
|  Amplasamentul exact al instalatiei in cadrul platformei:                   |
|       Numarul structurii (daca acesta exista):                              |
|       Numarul cladirii (daca acesta exista):                                |
|  Numarul anexei cu informatii suplimentare despre instalatie (daca exista): |
|                                                                             |
|  Principalele activitati ale instalatiei                                    |
|       Descrierea activitatilor principale (se folosesc codurile din tabelul |
|       nr. 1, anexa nr. 2):                                                  |
|       Descrierea grupelor de produse industriale (se folosesc codurile din  |
|       tabelul nr. 2, anexa nr. 2):                                          |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul 2.3.1 |  Declaratie privind activitatile instalatiei pentru   |
|  |__________________|  substante inscrise in lista nr. 2                    |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru a declara activitatile fiecarei    |
|  instalatii pentru substante inscrise in lista nr. 2)                       |
|                                                                             |
|  Denumirea instalatiei:                                                     |
|  Natura activitatii instalatiei:                                            |
|                                           __                                |
|      Productie?                          |  |                               |
|                                          |__|                               |
|                                           __                                |
|      Prelucrare?                         |  |                               |
|                                          |__|                               |
|                                           __                                |
|      Consum?                             |  |                               |
|                                          |__|                               |
|                                                                             |
|  Instalatia este specializata in asemenea activitati sau este               |
|  multifunctionala:                                                          |
|                                                                             |
|  Se specifica celelalte activitati legate de substantele din lista nr. 2    |
|  declarate, daca exista:                                                    |
|  (se folosesc codurile corespunzatoare din tabelul nr. 1, anexa nr. 2 (B04 -|
|  B06) sau se precizeaza alte activitati, daca nu sunt cuprinse in tabel):   |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul 2.3.2 |  Declaratie privind capacitatea de productie a        |
|  |__________________|  instalatiei, pentru fiecare substanta inscrisa in    |
|                        lista nr. 2 declarata                                |
|                                                                             |
|  (Se declara modificarile capacitatii de productie fata de declaratia       |
|  anterioara, daca este cazul)                                               |
|                                                                             |
|  Denumirea instalatiei:                                                     |
|                                                                             |
|                                                                             |
|  Denumirea chimica IUPAC:                                                   |
|  Numarul CAS:                                                               |
|  Capacitatea de productie:                                                  |
|  Valoarea capacitatii de productie este cea nominala sau cea proiectata:    |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 2.4 | Declaratie privind substantele inscrise in lista nr. 2  |
|  |________________| din platforma in cantitati ce depasesc pragul de        |
|                     declarare                                               |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare substanta inscrisa in      |
|  lista nr. 2 ce depaseste pragul de declarare).                             |
|                                                                             |
|  Denumirea chimica IUPAC:                                                   |
|  Formula structurala:                                                       |
|  Denumirea comuna sau comerciala a substantei folosita de platforma:        |
|  Numarul CAS:                                                               |
|                                                                             |
|  Cantitatea totala de substanta produsa, prelucrata, consumata, importata   |
|  sau exportata de platforma:                                                |
|                                                                             |
|       Produsa:                                                              |
|       Prelucrata:                                                           |
|       Consumata:                                                            |
|       Importata:                                                            |
|       Exportata:                                                            |
|                                                                             |
|  Scopurile pentru care a fost produsa, prelucrata sau consumata substanta   |
|                                                                             |
|  Tipurile de produse pentru care substanta inscrisa in lista nr. 2 se       |
|  prelucreaza sau se consuma in platforma (se folosesc codurile grupelor de  |
|  produse din tabelul nr. 2, anexa nr. 2):                                   |
|                                                                             |
|       Substanta inscrisa in lista nr. 2 declarata a fost exportata    __    |
|       direct din platforma?:                                         |__|   |
|          Daca da, se precizeaza tarile importatoare:                        |
|          Vanzare sau transfer in interiorul tarii catre:              __    |
|              Alta industrie?                                         |__|   |
|              Comert?                                                 |__|   |
|              Alta destinatie?                                        |__|   |
|                                                                             |
|       Tipurile de produse obtinute din substantele vandute/transferate,     |
|       daca se cunosc (se folosesc codurile din tabelul nr. 2, anexa nr. 2): |
|                                                                             |
|       Alte scopuri pentru care substanta a fost produsa, prelucrata sau     |
|       consumata:                                                            |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 2.5 | Declaratie privind activitatile cu substante inscrise   |
|  |________________| in lista nr. 2 din platforma in cantitati ce depasesc   |
|                     pragul de declarare, prevazute pentru anul ....         |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare substanta inscrisa in      |
|  lista nr. 2 pentru a declara toate activitatile legate de aceste           |
|  substante, pe platforma).                                                  |
|                                                                             |
|  Denumirea chimica IUPAC:                                                   |
|  Numarul CAS:                                                        ____   |
|  Productie:                                                         |____|  |
|  Cantitatea totala anticipata a fi produsa in decursul anului ...:          |
|  Perioada(e):                                                        ____   |
|  Prelucrare:                                                        |____|  |
|  Cantitatea totala anticipata a fi prelucrata in decursul                   |
|  anului ...:                                                                |
|  Perioada(e):                                                        ____   |
|  Consum:                                                            |____|  |
|  Cantitatea totala anticipata a fi consumata in decursul                    |
|  anului ...:                                                                |
|  Perioada(e):                                                               |
|                                                                             |
|  Scopurile pentru care substanta va fi produsa, prelucrata sau consumata:   |
|  Tipurile de produse pentru care substanta inscrisa in lista nr. 2 se       |
|  prelucreaza si se consuma pe platforma                                     |
|  (se folosesc codurile grupelor de produse din tabelul nr. 2, anexa nr. 2): |
|                                                                      ____   |
|  Substanta declarata a fost exportata direct din platforma?:        |____|  |
|  Daca da, se precizeaza tarile importatoare:                                |
|                                                                             |
|  Vanzare sau transfer pe teritoriul tarii sau alta zona aflata sub          |
|  jurisdictia sau controlul statului catre:                                  |
|                                                                  __         |
|              Alta industrie?                                    |__|        |
|              Comert?                                            |__|        |
|              Alta destinatie?                                   |__|        |
|                                                                             |
|  Tipurile de produse finale derivate din substantele vandute/transferate,   |
|  daca se cunosc (se folosesc codurile din tabelul nr. 2, anexa nr. 2):      |
|                                                                             |
|  Alte scopuri pentru care substanta va fi produsa, prelucrata sau consumata:|
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|

    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor anticipate pentru anul calendaristic urmator sau pentru cele planificate suplimentar.
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 3.1 | Declaratie privind cantitatile de substante inscrise    |
|  |________________| in lista nr. 3                                          |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta pentru fiecare substanta inscrisa in  |
|  lista nr. 3, produsa, importata sau exportata in anul .....)               |
|                                                                             |
|  Denumirea chimica IUPAC:                                                   |
|  Formula structurala:                                                       |
|  Numarul CAS:                                                               |
|                                                                             |
|  Cantitatea pentru anul ......                                              |
|       Produsa:                                                              |
|       Importata:                                                            |
|       Exportata:                                                            |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|

    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor desfasurate in anul calendaristic precedent.
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul 3.1.1 |  Declaratie privind cantitatile importate si/sau      |
|  |__________________|  exportate de substante inscrise in lista nr. 3.      |
|                        Date cumulate pentru fiecare tara                    |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta pentru fiecare substanta inscrisa in  |
|  lista nr. 3, importata si/sau exportata in anul ......)                    |
|                                                                             |
|  Denumirea chimica IUPAC:                                                   |
|  Numarul CAS:                                                               |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta pentru fiecare tara cu care s-au      |
|  efectuat operatiuni de import si/sau export cu aceasta substanta in        |
|  anul ......)                                                               |
|                                                                             |
|  Tara exportatoare:                                                         |
|  Tara de origine:                                                           |
|  Cantitatea totala importata:                                               |
|                                                                             |
|  Tara importatoare:                                                         |
|  Tara de destinatie:                                                        |
|  Cantitatea totala exportata:                                               |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|

    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor desfasurate in anul calendaristic precedent.
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 3.2 |    Declaratie privind platforma pentru substante        |
|  |________________|    inscrise in lista nr. 3                              |
|                                                                             |
|       Numele platformei:                                                    |
|       Numele proprietarului sau societatii care opereaza pe platforma:      |
|       Adresa:                                                               |
|       Orasul:                                                               |
|       Judetul:                                                              |
|       Cod postal:                                                           |
|                                                                             |
|  Numarul de instalatii care produc substante inscrise in lista nr. 2        |
|  existente pe platforma:                                                    |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 3.3 |    Declaratie privind instalatia pentru substante       |
|  |________________|    inscrise in lista nr. 3                              |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare instalatie declarata)      |
|                                                                             |
|  Denumirea instalatiei:                                                     |
|  Numele proprietarului sau societatii care opereaza pe aceasta instalatie:  |
|  Amplasamentul exact al instalatiei in cadrul platformei:                   |
|       Numarul structurii (daca acesta exista):                              |
|       Numarul cladirii (daca acesta exista):                                |
|  Numarul anexei cu informatii suplimentare despre instalatie (daca exista): |
|                                                                             |
|  Principalele activitati ale instalatiei                                    |
|       Descrierea activitatilor principale (se folosesc codurile din tabelul |
|       nr. 1, anexa nr. 2):                                                  |
|       Descrierea grupelor de produse industriale (se folosesc codurile din  |
|       tabelul nr. 2, anexa nr. 2):                                          |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 3.4 | Declaratie privind substantele inscrise in lista nr. 3  |
|  |________________| produse pe platforma in cantitati ce depasesc pragul de |
|                     declarare                                               |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare substanta inscrisa in      |
|  lista nr. 3 ce depaseste pragul de declarare)                              |
|                                                                             |
|  Denumirea chimica IUPAC:                                                   |
|  Denumirea comuna sau comerciala folosita de platforma:                     |
|  Formula structurala:                                                       |
|  Numarul CAS:                                                               |
|  Marimea productiei de substante inscrise in lista nr. 3 (se folosesc       |
|  codurile din tabelul nr. 4, anexa nr. 2):                                  |
|  Scopul productiei (se folosesc codurile din tabelul nr. 3, anexa nr. 2):   |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 4.1 | Declaratie privind instalatiile pentru substante        |
|  |________________| organice definite (SOD), inclusiv substante PSF         |
|                                                                             |
|  Denumirea platformei:                                                      |
|  Numele proprietarului sau societatii care opereaza pe platforma:           |
|  Strada, numar:                                                             |
|  Localitate, judet:                                                         |
|  Cod postal:                                                                |
|                                                                             |
|  Descrierea activitatilor principale ale platformei: (se folosesc codurile  |
|  din tabelul nr. 1, anexa nr. 2):                                           |
|  Descrierea grupelor de produse industriale obtinute pe platforma (se       |
|  folosesc codurile din tabelul nr. 2, anexa nr. 2):                         |
|                                                                             |
|  Pentru platforma care a produs, in anul ....., mai mult de 200 tone de SOD |
|                                                                             |
|     Cantitatea cumulata de SOD, inclusiv toate substantele PSF (se folosesc |
|     codurile din tabelul nr. 5, anexa nr. 2):                               |
|     Numarul de instalatii care au produs SOD, inclusiv substante PSF,       |
|     indiferent de cantitate:                                                |
|                                                                             |
|  Pentru platforma cu una sau mai multe instalatii care au produs fiecare,   |
|  in anul ......, peste 30 de tone dintr-o singura substanta PSF             |
|                                                                             |
|     Numarul de instalatii PSF (instalatii care au produs fiecare peste 30   |
|     de tone dintr-o singura substanta PSF):                                 |
|                                                                             |
|  Cantitatea globala de substante PSF produsa in anul precedent de fiecare   |
|  instalatie PSF:                                                            |
|                                                                             |
|     Numarul de instalatii care au produs intre 30 - 200 tone:               |
|     Numarul de instalatii care au produs intre 200 - 1000 tone:             |
|     Numarul de instalatii care au produs intre 1000 - 10000 tone:           |
|     Numarul de instalatii care au produs peste 10000 tone:                  |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|

    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor desfasurate in anul calendaristic precedent.
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 4.2 | Declaratie privind substantele organice definite (SOD), |
|  |________________| inclusiv substantele PSF, cantitatile si instalatiile   |
|                     legate de acestea                                       |
|                                                                             |
|  Denumirea platformei:                                                      |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta pentru fiecare instalatie declarata   |
|  prin formularul 4.1)                                                       |
|                                                                             |
|  Denumirea instalatiei:                                                     |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta pentru a declara toate SOD, inclusiv  |
|  substantele PSF, obtinute pe fiecare instalatie declarata)                 |
|                                                                             |
|     Denumirea chimica IUPAC:                                                |
|     Denumirea comerciala:                                    |
|     Formula structurala:                                                    |
|     Numarul CAS:                                                            |
|     Cantitatea produsa in anul ......                                       |
|                                                                             |
|                                           Persoana de contact cu Agentia    |
|                                               (Numele si semnatura)         |
|_____________________________________________________________________________|

    Nota:
    Formularul se completeaza pentru declararea activitatilor desfasurate in anul calendaristic precedent.

    ANEXA 2

              CODURI FOLOSITE LA INTOCMIREA DECLARATIILOR

                              TABELUL Nr. 1
                  Coduri pentru principalele activitati
 __________________________________________________________________________
| Codul |                    Activitatea principala                        |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B01  | Productie                                                        |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B02  | Prelucrare                                                       |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B03  | Consum                                                           |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B04  | Depozitare                                                       |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B05  | Reambalare, distribuire                                          |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B06  | Cercetare-dezvoltare                                             |
|_______|__________________________________________________________________|

                          TABELUL Nr. 2
    Coduri pentru grupe de produse chimice si inrudite
 __________________________________________________________________________
| Cod   |                          Descriere                               |
|_______|__________________________________________________________________|
|  511  | Hidrocarburi si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau |
|       | nitrozati                                                        |
|_______|__________________________________________________________________|
|  512  | Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli si derivatii lor halogenati,     |
|       | sulfonati, nitrati sau nitrozati                                 |
|_______|__________________________________________________________________|
|  513  | Acizi carboxilici si anhidridele, clorurile, peroxizii si        |
|       | peroxiacizii lor; derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati   |
|       | sau nitrozati                                                    |
|_______|__________________________________________________________________|
|  514  | Compusi cu functii cu azot                                       |
|_______|__________________________________________________________________|
|  515  | Compusi organo-anorganici, compusi heterociclici, acizi nucleici |
|       | si sarurile lor, precum si sulfonamide                           |
|_______|__________________________________________________________________|
|  516  | Alti compusi organici                                            |
|_______|__________________________________________________________________|
|  522  | Elemente chimice, oxizi si saruri halogenate anorganice          |
|_______|__________________________________________________________________|
|  523  | Saruri metalice si peroxidice ale acizilor anorganici            |
|_______|__________________________________________________________________|
|  524  | Alte substante chimice anorganice; compusi organici si anorganici|
|       | ai metalelor pretioase                                           |
|_______|__________________________________________________________________|
|  525  | Materiale radioactive si asociate                                |
|_______|__________________________________________________________________|
|  531  | Coloranti organici sintetici si lacuri colorante, precum si      |
|       | preparate pe baza acestora                                       |
|_______|__________________________________________________________________|
|  532  | Extracte colorante si tanante, materiale tanante sintetice       |
|_______|__________________________________________________________________|
|  533  | Pigmenti, vopsele, lacuri si materiale inrudite                  |
|_______|__________________________________________________________________|
|  541  | Produse medicinale si farmaceutice, altele decat cele de la      |
|       | grupa 542                                                        |
|_______|__________________________________________________________________|
|  542  | Medicamente (inclusiv de uz veterinar)                           |
|_______|__________________________________________________________________|
|  551  | Esente, parfumuri si arome                                       |
|_______|__________________________________________________________________|
|  553  | Preparate pentru parfumerie, cosmetica sau toaleta (exclusiv     |
|       | sapunuri)                                                        |
|_______|__________________________________________________________________|
|  554  | Sapun, preparate pentru curatat si lustruit                      |
|_______|__________________________________________________________________|
|  562  | Ingrasaminte                                                     |
|_______|__________________________________________________________________|
|  571  | Polimeri ai etilenei                                             |
|_______|__________________________________________________________________|
|  572  | Polimeri ai stirenului                                           |
|_______|__________________________________________________________________|
|  573  | Polimeri ai clorurii de vinil sau ai altor olefine halogenate    |
|_______|__________________________________________________________________|
|  574  | Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice                  |
|_______|__________________________________________________________________|
|  575  | Alte materiale plastice                                          |
|_______|__________________________________________________________________|
|  579  | Deseuri, resturi de materiale plastice                           |
|_______|__________________________________________________________________|
|  581  | Tuburi, tevi, furtunuri si fitinguri pentru ele din materiale    |
|       | plastice                                                         |
|_______|__________________________________________________________________|
|  582  | Placi, foi, filme, folii si benzi din materiale plastice         |
|_______|__________________________________________________________________|
|  583  | Monofilamente cu sectiune mai mare de 1 mm, baghete, bare si     |
|       | profile, cu suprafata prelucrata sau nu, din materiale plastice  |
|_______|__________________________________________________________________|
|  591  | Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, produse           |
|       | antiincoltire, regulatori de crestere, dezinfectanti si produse  |
|       | similare, ambalate pentru vanzarea cu amanuntul sau in alte      |
|       | forme (ex. fitile de sulf, lumanari, hartie de muste)            |
|_______|__________________________________________________________________|
|  592  | Amidon, inulina, gluten, substante albuminoide, cleiuri          |
|_______|__________________________________________________________________|
|  593  | Explozivi si produse pirotehnice                                 |
|_______|__________________________________________________________________|
|  597  | Aditivi pentru uleiuri minerale, lichide pentru transmisii       |
|       | hidraulice, lichide antigel si produse lubrifiante               |
|_______|__________________________________________________________________|
|  598  | Produse chimice diverse                                          |
|_______|__________________________________________________________________|
|  599  | Altele                                                           |
|_______|__________________________________________________________________|

                              TABELUL Nr. 3
    Coduri pentru scopul productiei (pentru substantele inscrise in lista nr. 3)
 __________________________________________________________________________
| Codul |                      Scopurile productiei                        |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B11  | Consum captiv (in-line) in momentul producerii                   |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B12  | Intermediar sintetic depozitat si/sau folosit in platforma       |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B13  | Transfer spre alta industrie                                     |
|_______|__________________________________________________________________|

                              TABELUL Nr. 4
    Coduri pentru declararea marimii productiei de substante inscrise in lista nr. 3
 __________________________________________________________________________
| Codul |                      Marimea productiei                          |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B20  |  20 </= P < 30 tone                                              |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B21  |  30 </= P < 200 tone                                             |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B22  |  200 </= P < 1000 tone                                           |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B23  |  1000 </= P < 10000 tone                                         |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B24  |  10000 </= P < 100000 tone                                       |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B25  |  P > 100000 tone                                                 |
|_______|__________________________________________________________________|
    Obs: P - reprezinta cantitatea dintr-o substanta inscrisa in lista nr. 3 produsa anual

                              TABELUL Nr. 5
    Coduri pentru declararea marimii productiei de substante organice definite (SOD)
 __________________________________________________________________________
| Codul |                      Marimea productiei                          |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B31  |  200 </= R < 1000 tone                                           |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B32  |  1000 </= R < 10000 tone                                         |
|_______|__________________________________________________________________|
|  B33  |  R > 10000 tone                                                  |
|_______|__________________________________________________________________|
    Obs: R   reprezinta cantitatea de substante organice definite produse anualSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 337/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 337 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    Has anybody heard of this great psychic who helps people to win the Lottery and clear all your debts and buy yourself a big house and car and also have a comfortable life living. His Lottery lucky winning numbers work wonders and work very fast. He helped me to win a lot of money that changed my life and my family. Recently I won $20 million. I am so grateful for the help he offered me to win the lottery mega millions that changed my life. It was a dream come true for me and my family. His lottery lucky winning numbers work wonders and miracles. I'm so thankful to him for dedicating his time to cast the Lottery spell for me. I am extremely grateful for the lottery spell he did for me and my life has changed for good. He will also send you the rightful winning numbers you need to win fast and can make you a lucky gambler. contact via email: urgentspellcast@gmail.com or WhatsApp: +27634918117 you can also check out his website http://urgentspellcast.wordpress.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 337/2000
Ordin 11 1999
privind aprobarea Normelor metodologice pentru declararea cantitatilor de substante chimice inscrise in listele nr. 2 si 3, anexe la Legea nr. 56/1997
Ordin 1 1999
privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la incheierea acordului de instalatie si unele precizari privind intocmirea si transmiterea declaratiilor anuale industriale, prevazute de Legea nr. 56/1997
Ordin 2 1998
privind aprobarea Normelor metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
Legea 56 1997
pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu