E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 338 din 10 noiembrie 2000

privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare si declarare a instalatiilor si/sau laboratoarelor pentru producerea de substante chimice inscrise in lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, precum si de declarare a acestor substante, in conformitate cu prevederile acestei legi

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE SI AL


SmartCity3

              INTERZICERII ARMELOR CHIMICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 691 din 22 decembrie 2000

    Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
    avand in vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora,
    pentru aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (5) lit. a) si b), ale art. 7, 8, 15 - 18 si 22 din Legea nr. 56/1997,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de autorizare si declarare a instalatiilor si/sau laboratoarelor pentru producerea de substante chimice inscrise in lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, precum si de declarare a acestor substante, in conformitate cu prevederile acestei legi.
    Art. 2
    Persoanele fizice si juridice, inclusiv autoritatile publice care intentioneaza sa construiasca, sa puna in functiune si sa exploateze instalatii si/sau laboratoare pentru producerea de substante chimice inscrise in lista nr. 1, precum si cele care detin si/sau consuma astfel de substante chimice sunt obligate sa stabileasca o persoana de contact cu Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, denumita in continuare Agentie, si un inlocuitor al acesteia.
    Persoanele respective trebuie sa aiba competenta tehnica necesara pentru intocmirea declaratiilor si dovedirea respectarii prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, cu ocazia inspectiilor internationale ale Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice.
    Art. 3
    Numele si prenumele persoanei de contact se comunica Agentiei prin formularul A - 1, anexat la normele metodologice prevazute la art. 1. Desemnarea unei noi persoane de contact sau inlocuitor, precum si orice alta modificare intervenita in datele cuprinse in formularul A - 1 se notifica Agentiei in cel mult 10 zile de la efectuarea acesteia. La inlocuirea persoanei de contact conducatorul institutiei are responsabilitatea de a supraveghea instruirea persoanei nou-numite asupra tuturor obligatiilor ce revin, conform Legii nr. 56/1997, institutiei pe care o reprezinta in relatiile cu Agentia.
    Art. 4
    La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a normelor metodologice prevazute la art. 1 se abroga:
    a) Normele metodologice de autorizare a instalatiilor si/sau laboratoarelor pentru producerea substantelor inscrise in lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control a Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. A/2.330 din 17 aprilie 1997 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 si 67 bis din 17 aprilie 1997;
    b) Normele metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor initiale, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. A/2.331 din 17 aprilie 1997 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 si 67 bis din 17 aprilie 1997.

                  Presedintele Agentiei Nationale de Control
                         al Exporturilor Strategice
                     si al Interzicerii Armelor Chimice,
                       prof. univ. dr. Marius Petrescu

                            NORME METODOLOGICE
de autorizare si declarare a instalatiilor si/sau laboratoarelor pentru producerea de substante chimice inscrise in lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, precum si de declarare a acestor substante, in conformitate cu prevederile acestei legi

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Prezentele norme metodologice se elaboreaza in aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (5) lit. a) si b) si ale art. 7, 8, 15 - 18, 22 si 57 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii si stocarii armelor chimice si distrugerea acestora, denumite in continuare lege si conventie.
    De asemenea, normele reglementeaza la nivel national deciziile in materie ale Conferintei Statelor Parti, adoptate dupa intrarea in vigoare a conventiei.
    2. Prin producerea unei substante chimice inscrise in lista nr. 1, conform conventiei si legii se intelege formarea acesteia printr-o reactie chimica (alin. 1 din anexa nr. 2 la lege), inclusiv reactie chimica mediata biologic sau biotehnologic (Decizia C-II/DEC.6/1997).
    De asemenea, se incadreaza in aceasta definitie si urmatoarele situatii (Decizia C-I/DEC.43/1997):
    a) extractia substantei chimice inscrise in lista nr. 1 din surse naturale;
    b) izolarea substantei chimice inscrise in lista nr. 1 prin procesare, de exemplu extractie.
    3. Obtinerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1 prin sinteza chimica, extractie sau izolare se va desfasura numai in instalatii de lista nr. 1, declarate conform legii si prevederilor prezentelor norme metodologice.
    4. Prin persoane, in acceptiunea art. 3 alin. (2) din lege, se intelege orice persoana fizica sau juridica aflata pe teritoriul Romaniei, inclusiv autoritatile publice.

    CAP. 2
    Autorizarea instalatiilor si/sau laboratoarelor

    5. Autorizarea instalatiilor si/sau laboratoarelor, asa cum acestea sunt prevazute la art. 16 - 18 din lege, se efectueaza de catre Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, denumita in continuare Agentie, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, inclusiv a autoritatilor publice, care detin si urmeaza sa opereze astfel de instalatii si/sau laboratoare, pe baza dosarului de autorizare intocmit de acestea.
    6. Dosarul de autorizare se transmite Agentiei cu cel putin 210 zile inainte de data punerii in functiune a instalatiei sau de orice modificare adusa acesteia.
    7. Dosarul de autorizare trebuie sa cuprinda:
    a) un exemplar al declaratiilor initiale;
    b) cererea de autorizare a instalatiei si/sau laboratorului;
    c) normele specifice privind evidenta operatiunilor cu substante chimice inscrise in lista nr. 1, elaborate in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) lit. a) din lege.
    8. Cererea de autorizare prevazuta la pct. 6 lit. b) trebuie sa precizeze:
    a) cantitatea din fiecare substanta chimica inscrisa in lista nr. 1, prevazuta a fi produsa in anul punerii in functiune a instalatiei si/sau laboratorului;
    b) detalii privind scopul producerii si destinatia substantelor care se produc;
    c) cantitatile de substante prevazute a fi detinute la sfarsitul anului calendaristic;
    d) perioada de timp pentru care se solicita autorizarea (cel mult sfarsitul anului calendaristic);
    e) intervalele de timp in care instalatia si/sau laboratorul functioneaza.
    9. In termen de 30 de zile de la primirea dosarului de autorizare, Agentia verifica la fata locului instalatia si/sau laboratorul, in vederea autorizarii functionarii acestora. Verificarea va urmari in principal:
    a) conformitatea datelor din teren cu cele inscrise in declaratiile cuprinse in dosarul de autorizare;
    b) daca instalatia si/sau laboratorul corespunde prevederilor legii in privinta tipului respectiv de instalatie si/sau de laborator;
    c) daca aplicarea normelor specifice privind evidenta operatiunilor cu substante chimice inscrise in lista nr. 1, elaborate in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) lit. a) din lege, asigura excluderea oricaror posibilitati de sustragere si de folosire in scopuri interzise a substantelor chimice inscrise in lista nr. 1.
    10. In urma verificarii si constatarii indeplinirii conditiilor prevazute de lege, Agentia elibereaza autorizatia de functionare a fiecarei instalatii si/sau a fiecarui laborator.
    Cu aceasta ocazie Agentia aproba normele specifice privind evidenta operatiunilor cu substante chimice inscrise in lista nr. 1 si pastrarea in deplina siguranta a acestor substante, conform art. 15 alin. (2) lit. a) din lege.
    11. In autorizatia de functionare se vor specifica:
    a) denumirea si codul instalatiei/laboratorului;
    b) proprietarul instalatiei/laboratorului;
    c) operatorul instalatiei/laboratorului;
    d) numerele de identificare a cladirilor (incaperilor);
    e) adresa completa;
    f) coordonatele geografice (latitudinea, longitudinea);
    g) tipul instalatiei: instalatie unica la scara redusa; instalatie pentru producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1 in scopuri de protectie; instalatie/laborator pentru producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1 in scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice;
    h) nivelul maxim al productiei anuale;
    i) cantitatea maxima de substante chimice inscrise in lista nr. 1 ce poate fi detinuta in orice moment al anului;
    j) termenul de valabilitate al autorizatiei (nu mai mult de sfarsitul anului calendaristic);
    k) data emiterii.
    12. Pentru instalatia unica la scara redusa, cantitatile maxime prevazute la pct. 10 lit. h) si i) vor fi aprobate de catre Agentie, astfel incat sa se respecte cantitatea globala prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. c) si d) din lege.
    13. Reinnoirea autorizatiei pentru anul calendaristic urmator se face pe baza cererii de autorizare transmise Agentiei pana la data de 1 septembrie a fiecarui an, impreuna cu declaratiile anuale privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator, in conformitate cu art. 7 alin. (3) lit. b) si cu art. 13 alin. (1) lit. c) din lege, precum si cu precizarile din prezentele norme metodologice.
    14. In situatia in care Agentia constata nerespectarea conditiilor impuse prin autorizatia de functionare, stabileste suspendarea sau, dupa caz, anularea acesteia.

    CAP. 3
    Declaratii

    15. In conformitate cu prevederile art. 7 din lege, urmatoarele persoane, fizice si juridice, inclusiv autoritatile publice, sunt obligate sa intocmeasca si sa transmita Agentiei declaratii initiale:
    a) persoana care detine si urmeaza sa puna in functiune instalatia unica la scara redusa pentru producerea de substante chimice inscrise in lista nr. 1 in scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie. Instalatia unica la scara redusa trebuie sa fie autorizata de Agentie, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice si sa contina vase de reactie montate intr-o configuratie tehnologica care sa nu permita functionarea continua. Volumul unui astfel de vas de reactie nu poate depasi 100 litri, iar volumul total al vaselor de reactie cu volume mai mici de 5 litri nu poate depasi 500 litri;
    b) persoanele care detin si urmeaza sa puna in functiune instalatii pentru producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1 pentru scopuri de protectie, autorizate in conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice;
    c) persoanele care detin si urmeaza sa puna in functiune instalatii pentru producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1 pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, autorizate in conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice.
    16. In conformitate cu prevederile art. 7 si 8 din lege, urmatoarele persoane fizice si juridice, inclusiv autoritatile publice, sunt obligate sa intocmeasca si sa transmita Agentiei declaratii anuale privind activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent:
    a) persoana care detine instalatia unica la scara redusa, prevazuta la pct. 15 lit. a);
    b) persoanele care detin instalatii prevazute la pct. 15 lit. b);
    c) persoanele care detin instalatii prevazute la pct. 15 lit. c);
    d) persoanele care efectueaza operatiuni de import/export cu substante chimice inscrise in lista nr. 1;
    e) persoanele care detin si utilizeaza substante chimice inscrise in lista nr. 1, achizitionate de la producatori si/sau importatori din tara, sau direct din import.
    17. In conformitate cu prevederile art. 7 din lege, urmatoarele persoane fizice si juridice, inclusiv autoritatile publice, sunt obligate sa intocmeasca si sa transmita Agentiei declaratii anuale privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator:
    a) persoana care detine instalatia unica la scara redusa, prevazuta la pct. 15 lit. a);
    b) persoanele care detin instalatii prevazute la pct. 15 lit. b);
    c) persoanele care detin instalatii prevazute la pct. 15 lit. c).
    18. Persoanele care efectueaza operatiuni de import-export cu substante chimice inscrise in lista nr. 1, in conformitate cu prevederile cap. IV din lege, sunt obligate sa declare Agentiei despre fiecare operatiune cu cel putin 60 de zile inainte de efectuarea acesteia.
    19. In cazul saxitoxinei, substanta chimica inscrisa in lista nr. 1, pentru cantitati de 5 mg sau mai mici, importate/exportate in scopuri medicale, declaratia prevazuta la pct. 18 se face in perioada efectuarii operatiunii de transfer.
    20. Persoanele care in conditiile prevazute de lege produc, detin, folosesc sau dobandesc substante chimice inscrise in lista nr. 1 sunt obligate:
    a) sa intocmeasca si sa supuna aprobarii Agentiei norme specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu asemenea substante si pastrarea in deplina siguranta a acestora;
    b) sa asigure respectarea normelor specifice prevazute la lit. a), in vederea excluderii oricaror posibilitati de sustragere ori de folosire a substantelor chimice inscrise in lista nr. 1, in scopuri interzise de lege.
    21. Declaratiile se prezinta sub forma unor seturi de formulare, cuprinzand toate informatiile ce trebuie transmise in conformitate cu prevederile legii.
    22. Termenele de transmitere a declaratiilor si formularele care se completeaza:
    a) Persoana prevazuta la pct. 15 lit. a) este obligata sa transmita declaratia initiala cu cel putin 120 de zile inainte de punerea in functiune a instalatiei.
    Se completeaza formularele: A-1, C-2, C-2.1.
    b) Pentru orice modificare adusa instalatiei unice la scara redusa, cu cel putin 120 de zile inainte de operarea modificarii, persoana care detine o astfel de instalatie este obligata sa transmita declaratia privind modificarile in raport cu declaratia initiala.
    Se completeaza formularele: A-1, CN-1, C-2.1.
    c) Persoanele prevazute la pct. 15 lit. b) si c) sunt obligate sa transmita declaratiile initiale cu cel putin 120 de zile inainte de punerea in functiune a instalatiilor.
    Se completeaza formularele: A-1, C-2, C-2.2.
    d) Pentru orice modificare adusa instalatiilor care produc substante chimice inscrise in lista nr. 1 pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, precum si instalatiilor care produc astfel de substante pentru scopuri de protectie, cu cel putin 120 de zile inainte de operarea modificarii, persoana care detine o astfel de instalatie este obligata sa intocmeasca si sa transmita declaratia privind modificarile in raport cu declaratia initiala.
    Se completeaza formularele: A-1, CN-1, C-2.2.
    e) Persoana prevazuta la pct. 16 lit. a) este obligata sa transmita declaratii anuale privind activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent pana la 1 martie.
    Se completeaza formularele: A-1, C-3, C-2.1, 1.1, 1.1.1 si 1.1.2.
    f) Persoanele prevazute la pct. 16 lit. b) si c) sunt obligate sa transmita declaratii anuale privind activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent pana la 1 martie.
    Se completeaza formularele: A-1, C-3, C-2.2, 1.1, 1.1.1 si 1.1.2.
    g) Persoanele prevazute la pct. 16 lit. d) sunt obligate sa transmita declaratii anuale privind activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent pana la 1 martie.
    Se completeaza formularele: A-1, C-3, 1.2, 1.2.1 si 1.5.
    h) Persoanele prevazute la pct. 16 lit. e) sunt obligate sa transmita declaratii anuale privind activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent pana la 1 martie.
    Se completeaza formularele: A-1, C-3 si 1.5.
    i) Persoanele prevazute la pct. 17 lit. a) sunt obligate sa transmita declaratii anuale privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator pana la 1 septembrie.
    Se completeaza formularele: A-1, C-4, C-2.1 si 1.3.
    j) Persoanele prevazute la pct. 17 lit. b) si c) sunt obligate sa transmita declaratii anuale privind activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator pana la 1 septembrie.
    Se completeaza formularele: A-1, C-4, C-2.1 si 1.4.
    k) Persoanele prevazute la pct. 18 sunt obligate sa transmita declaratii prealabile efectuarii operatiunii de import/export cu substante chimice inscrise in lista nr. 1, cuprinzand formularele: A-1, CN-2 si CN-2.1. Persoanele prevazute la pct. 19 vor completa si vor transmite aceleasi formulare.
    23. Modelele formularelor de declaratii sunt prezentate in anexa nr. 1.
    24. Substantele chimice inscrise in lista nr. 1 fac obiectul declaratiilor si al activitatilor de verificare si control la fata locului, indiferent de cantitate sau de concentratia acestora in amestecuri, care trebuie mentionate in formularele de declaratie.
    25. In legatura cu ricina, substanta chimica inscrisa in lista nr. 1, se fac urmatoarele precizari (conform Deciziei C-V/DEC.17/2000):
    Ricina face obiectul declaratiei cand este extrasa din material vegetal (extract brut). Ea ramane declarabila atata timp cat legatura A-S-S-B nu este rupta, indiferent de forma izomera. De asemenea, sunt declarabile substantele chimice toxice, mutanti ai ricinei.
    Instalatiile de procesare (prelucrare) a uleiului de ricin nu reprezinta instalatii de producere a substantelor chimice inscrise in lista nr. 1.
    26. Dispozitiile legii si ale prezentelor norme metodologice se aplica si pentru toate sarurile protonate si alchilate corespunzatoare substantelor chimice inscrise in lista nr. 1, precum si pentru izomerii acestora.
    27. Fiecare formular de declaratie se redacteaza pe o pagina A4. Daca pentru completarea formularului nu este suficienta o pagina, se va continua pe numarul necesar de pagini.
    Paginile fiecarei declaratii se numeroteaza in continuare, incepand cu formularul A-1, care este pagina 1.
    Pe fiecare pagina a declaratiei se inscrie in partea din dreapta sus o formula de identificare a paginii, avand urmatorul continut:
    <Cod> Pagina <nr.> din <nr. total> pagini; Data <ZZ-LL-AAAA>
    Exemplu:
    SLL Pagina 2 din 10 pagini;
    Data 10-02-2001
    Codul instalatiei, al laboratorului sau al societatii este stabilit de catre Agentie si inscris in autorizatie.
    Anexele cu date si informatii suplimentare (descrieri, scheme de instalatii, inventarul echipamentului etc.) se numeroteaza separat si se indica prin numere de anexe.
    28. Formularul A-1 va fi semnat de conducatorul institutiei (laboratorului/societatii), care isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea informatiilor furnizate in formularele de declaratie, si stampilat. Toate celelalte pagini ale declaratiei vor fi semnate de persoana de contact cu Agentia sau de inlocuitorul acesteia.
    29. La intrebarile prin care se solicita un raspuns prin DA sau NU, raspunsul DA se da prin marcarea casutei. Nemarcarea casutei are semnificatia raspunsului NU. In cazul intrebarilor la care se solicita un raspuns explicit, acestea se termina cu ":", iar raspunsul se scrie in continuare.
    30. Daca declaratiile contin informatii cu caracter secret, inaintea fiecarei rubrici, precedate de semnul "/", se marcheaza codificat nivelul de clasificare a informatiei respective, astfel:
    (SSv) secret serviciu;
    (S) secret;
    (SS) strict secret.
    Intreaga declaratie va purta cel mai inalt nivel de clasificare folosit, care se inscrie pe formularul C-1, C-2 sau C-3, dupa caz.
    Persoana de contact va analiza cu toata grija atribuirea corecta a caracterului secret, evitandu-se orice exagerare in acest sens.
    31. Declaratiile se transmit Agentiei prin curier sau prin organele specializate, cu respectarea normelor in vigoare privind manipularea si transportul documentelor continand informatii cu caracter secret.
    Declaratiile vor fi insotite de o adresa in care se va specifica numarul total de pagini.
    32. Corectitudinea declaratiilor se verifica de catre Agentie, facand si obiectul inspectiilor sistematice la fata locului desfasurate de Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice, in conformitate cu prevederile conventiei si ale cap. VI din lege.
    33. Cu ocazia inspectiei initiale efectuate de una dintre echipele de inspectie ale Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice la instalatiile/laboratoarele care produc substante chimice inscrise in lista nr. 1, se incheie cu organizatia un "acord de instalatie" care stabileste in detaliu procedurile de verificare aplicabile inspectiilor ulterioare la instalatiile/laboratoarele respective.
    Modelul de acord de instalatie este aprobat de Conferinta Statelor Parti (Decizia C-III/DEC.14).
    Proiectul acordului de instalatie se elaboreaza de reprezentantii instalatiei/laboratorului, impreuna cu reprezentantii Agentiei si se negociaza cu echipa de inspectie cu ocazia inspectiei initiale.

    ANEXA 1

 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul A-1 | Date generale de identificare a societatii, instalatiei |
|  |________________| sau laboratorului                                       |
|                                                                             |
|      Denumirea:                                                             |
|      Numele proprietarului care exploateaza instalatia/laboratorul sau      |
|      societatii:                                                            |
|      Adresa completa:                                                       |
|      Coordonatele geografice (latitudinea, longitudinea):                   |
|      Numarul de telefon:                                                    |
|      Numarul de fax:                                                        |
|                                                                             |
|      Numele si prenumele conducatorului institutiei:                        |
|      Numarul de telefon:                                                    |
|      Numarul de fax:                                                        |
|                                                                             |
|      Numele si prenumele persoanei de contact:                              |
|      Functia:                                                               |
|      Numarul de telefon:                                                    |
|      Numarul de fax:                                                        |
|                                                                             |
|      Numele si prenumele inlocuitorului persoanei de contact:               |
|      Functia:                                                               |
|      Numarul de telefon:                                                    |
|      Numarul de fax:                                                        |
|                                                                             |
|      Declar pe proprie raspundere ca datele cuprinse in formularele de      |
|      declaratie anexate au fost verificate, acestea fiind corecte si        |
|      complete.                                                              |
|                                                                             |
|      Se anexeaza urmatoarele formulare de declaratie:                       |
|         __       __         __         __         __         __        __   |
|    C-2 |  | C-3 |  |   C-4 |  | C-2.1 |  | C-2.2 |  | CN-1  |  | CN-2 |  |  |
|        |__|     |__|       |__|       |__|       |__|       |__|      |__|  |
| CN-2.1 |  | 1.1 |  | 1.1.1 |  | 1.1.2 |  |   1.2 |  | 1.2.1 |  |  1.3 |  |  |
|        |__|     |__|       |__|       |__|       |__|       |__|      |__|  |
|    1.4 |  | 1.5 |  |                                                        |
|        |__|     |__|                                                        |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                            Conducatorul institutiei         |
|                                         (numele, semnatura si stampila)     |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul C-2 | Declaratie initiala pentru o instalatie noua destinata  |
|  |________________| producerii de substante chimice inscrise in lista nr. 1 |
|                                                                             |
|    Tipul instalatiei de lista nr. 1 la care se refera prezenta declaratie:  |
|                                                                        ____ |
|      Instalatie unica la scara redusa                                 |____||
|      Instalatie pentru scopuri de protectie                           |____||
|      Instalatie sau laborator pentru scopuri de                       |____||
|      cercetare, medicale sau farmaceutice                                   |
|                                                                             |
|    Pentru declararea instalatiei unice la scara redusa se mai completeaza   |
| formularul C-2.1, iar pentru celelalte tipuri de instalatii de lista nr. 1  |
| formularul C-2.2.                                                           |
|                                                                             |
|    Confidentialitatea informatiilor                                         |
|                                                                        ____ |
|      Declaratia contine informatii cu caracter secret?                |    ||
|                                                                       |____||
|      Daca da, se indica cel mai inalt nivel de clasificare: SSv, S, SS ____ |
|                                                                             |
|    In formularele urmatoare se indica acele linii, precedate de semnul "/.",|
| marcandu-se cu initialele de mai sus nivelul de clasificare prevazut.       |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul C-3 | Declaratie anuala privind instalatiile de lista nr. 1 si|
|  |________________| activitatile cu substante chimice inscrise in lista nr. |
|                     1, desfasurate in anul calendaristic precedent          |
|                                                                             |
|    Tipul activitatii sau instalatiei de lista nr. 1 la care se refera       |
|    prezenta declaratie:                                                     |
|                                                                             |
|      Import, export, transfer sau achizitionare de substante          ____  |
|      chimice inscrise in lista nr. 1                                 |____| |
|      Consum de substante chimice inscrise in lista nr. 1             |____| |
|      Detinere de substante chimice inscrise in lista nr. 1           |____| |
|      Instalatie unica la scara redusa                                |____| |
|      Instalatie pentru scopuri de protectie                          |____| |
|      Instalatie sau laborator pentru scopuri de cercetare, medicale  |____| |
|      sau farmaceutice                                                       |
|                                                                             |
|    Pentru declararea oricarei modificari referitoare la instalatia unica la |
| scara redusa se mai completeaza formularul C-2.1, iar pentru celelalte      |
| tipuri de instalatii de lista nr. 1 formularul C-2.2.                       |
|                                                                             |
|  Confidentialitatea informatiilor                                           |
|                                                                       _____ |
|    Declaratia contine informatii cu caracter secret?                 |     ||
|                                                                      |_____||
|    Daca da, se indica cel mai inalt nivel de clasificare: SSv, S, SS  _____ |
|                                                                             |
|  In formularele urmatoare se indica acele linii, precedate de semnul "/.",  |
| marcandu-se cu initialele de mai sus nivelul de clasificare prevazut.       |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul C-4 | Declaratie anuala privind activitatile anticipate la    |
|  |________________| instalatiile de lista nr. 1 prevazute pentru anul       |
|                     calendaristic urmator                                   |
|                                                                             |
|    Tipul instalatiei de lista nr. 1 la care se refera prezenta declaratie:  |
|                                                                       ____  |
|      Instalatie unica la scara redusa                                |____| |
|      Instalatie pentru scopuri de protectie                          |____| |
|      Instalatie sau laborator pentru scopuri de cercetare, medicale  |____| |
|      sau farmaceutice                                                       |
|                                                                             |
|    Pentru declararea oricarei modificari prevazute pentru instalatia unica  |
| la scara redusa se mai completeaza formularul C-2.1, iar pentru celelalte   |
| tipuri de instalatii formularul C-2.2.                                      |
|                                                                             |
|    Confidentialitatea informatiilor                                         |
|                                                                        ____ |
|      Declaratia contine informatii cu caracter secret?                |____||
|                                                                             |
|      Daca da, se indica cel mai inalt nivel de clasificare: SSv, S, SS ____ |
|                                                                             |
|   In formularele urmatoare se indica acele linii, precedate de semnul "/.", |
| marcandu-se cu initialele de mai sus nivelul de clasificare prevazut.       |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul C-2.1 | Declaratie privind instalatia unica la scara redusa   |
|  |__________________|                                                       |
|                                                                             |
|  Denumirea instalatiei:                                                     |
|  Numele proprietarului sau operatorului care exploateaza instalatia:        |
|  Numarul cladirii sau structurii (daca acesta exista):                      |
|  Adresa:                                                                    |
|  Coordonatele geografice (latitudinea, longitudinea):                       |
|                                                                             |
|  Urmatoarele documente se transmit, ca anexe, pentru descrierea tehnica     |
|  detaliata a instalatiei si identificarea documentelor anexate:             |
|                                    ____                                     |
|    I. Descriere tehnica           |____|    Anexa nr. .........             |
|    II. Scheme detaliate           |____|    Anexa nr. .........             |
|    III. Inventarul echipamentului |____|    Anexa nr. .........             |
|    IV. Volumul in litri al celui mai mare vas de reactie:                   |
|    V. Volumul total, in litri, al tuturor vaselor de reactie care au        |
|       volumul mai mare de 5 litri:                                          |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul C-2.2 | Declaratie privind instalatia sau laboratorul de      |
|  |__________________| producere a substantelor chimice inscrise in lista    |
|                       nr. 1 pentru scopuri de protectie sau pentru scopuri  |
|                       de cercetare, medicale sau farmaceutice               |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare instalatie ce se declara)  |
|                                                                       ____  |
|        Instalatie pentru scopuri de protectie                        |____| |
|        Instalatie sau laborator pentru scopuri de cercetare,         |____| |
|        medicale sau farmaceutice                                            |
|                                                                             |
|  Denumirea instalatiei/laboratorului:                                       |
|  Numele proprietarului sau operatorului care exploateaza                    |
|  instalatia/laboratorul:                                                    |
|  Numarul cladirii sau structurii (daca acesta exista):                      |
|  Adresa:                                                                    |
|  Coordonatele geografice (latitudinea, longitudinea):                       |
|                                                                             |
|  Urmatoarele documente se transmit, ca anexe, pentru descrierea tehnica     |
| detaliata a instalatiei/laboratorului si identificarea documentelor         |
| anexate:                                                                    |
|                                     ____                                    |
|    I. Descriere tehnica            |____|   Anexa nr. ..........            |
|    II. Scheme detaliate            |____|   Anexa nr. ..........            |
|    III. Inventarul echipamentului  |____|   Anexa nr. ..........            |
|    IV. Volumul in litri al celui mai mare vas de reactie:                   |
|    V. Volumul total, in litri, al tuturor vaselor de reactie care au        |
|       volumul mai mare de 5 litri:                                          |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   _________________                                                         |
|  | Formularul CN-1 | Declaratie prealabila privind modificarile planificate |
|  |_________________| in raport cu declaratia initiala                       |
|                                                                             |
|    Tipul instalatiei de lista nr. 1 la care se refera prezenta declaratie:  |
|                                                                       ____  |
|      Instalatie unica la scara redusa                                |____| |
|      Instalatie pentru scopuri de protectie                          |____| |
|      Instalatie sau laborator pentru scopuri de cercetare, medicale  |____| |
|      sau farmaceutice                                                       |
|                                                                             |
|    Pentru declararea oricarei modificari planificate pentru instalatia      |
| unica la scara redusa se mai completeaza formularul C-2.1, iar pentru       |
| celelalte tipuri de instalatii formularul C-2.2.                            |
|                                                                             |
|    Confidentialitatea informatiilor                                         |
|                                                                        ____ |
|      Declaratia contine informatii cu caracter secret?                |____||
|      Daca da, se indica cel mai inalt nivel de clasificare: SSv, S, SS ____ |
|                                                                             |
|   In formularele urmatoare se indica acele linii, precedate de semnul "/.", |
| marcandu-se cu initialele de mai sus nivelul de clasificare prevazut.       |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   _________________                                                         |
|  | Formularul CN-2 | Declaratie prealabila privind operatiunile de import/  |
|  |_________________| export cu substante chimice inscrise in lista nr. 1,   |
|                      planificate                                            |
|                                                                             |
|    Tipul operatiunii cu substante chimice inscrise in lista nr. 1           |
|                                                                        ____ |
|          Import                                                       |____||
|          Export                                                       |____||
|                                                                             |
|     Pentru detalii privind operatiunea se completeaza formularul CN-2.1     |
|                                                                             |
|     Confidentialitatea informatiilor                                        |
|                                                                        ____ |
|      Declaratia contine informatii cu caracter secret?                |____||
|      Daca da, se indica cel mai inalt nivel de clasificare: SSv, S, SS ____ |
|                                                                             |
|   In formularele urmatoare se indica acele linii, precedate de semnul "/.", |
| marcandu-se cu initialele de mai sus nivelul de clasificare prevazut.       |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ___________________                                                       |
|  | Formularul CN-2.1 | Declaratie prealabila, detaliata privind operatiunile|
|  |___________________| de import/export cu substante chimice inscrise in    |
|                        lista nr. 1, planificate                             |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare operatiune planificata.)   |
|                                                                             |
|  Denumirea chimica IUPAC:                                                   |
|  Formula structurala:                                                       |
|  Numarul CAS:                                                               |
|  Cantitatea:                                                                |
|  Data planificata pentru efectuarea operatiunii:                            |
|  Scopul operatiunii (se folosesc codurile din anexa nr. 2 sau se            |
|  precizeaza alte scopuri):                                                  |
|                                                                             |
|  Tara de origine (exportatoare):                                            |
|  Denumirea si adresa societatii exportatoare:                               |
|  Denumirea si adresa destinatarului final:                                  |
|                                                                             |
|  Tara importatoare:                                                         |
|  Denumirea si adresa societatii importatoare:                               |
|  Denumirea si adresa destinatarului final:                                  |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 1.1 | Declaratie anuala privind substantele chimice inscrise  |
|  |________________| in lista nr. 1: informatii privind activitatile         |
|                     desfasurate cu astfel de substante in cadrul            |
|                     instalatiilor de lista nr. 1, in anul calendaristic     |
|                     precedent                                               |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare substanta chimica inscrisa |
|  in lista nr. 1 care a fost produsa, consumata sau stocata in instalatia    |
|  unica la scara redusa, sau in alta instalatie de lista nr. 1.)             |
|                                                                             |
|      Denumirea instalatiei/laboratorului:                                   |
|      Denumirea chimica IUPAC:                                               |
|      Formula structurala:                                                   |
|      Numarul CAS:                                                           |
|                                                                             |
|      Cantitatile totale de substanta chimica inscrisa in lista nr. 1,       |
| produse, consumate sau stocate in instalatie:                               |
|                                                                             |
|      Cantitatea produsa:                                                    |
|      Metode de productie folosite (numai pentru instalatia unica la scara   |
| redusa si pentru instalatia de producere a substantelor chimice inscrise in |
| lista nr. 1 in scopuri de protectie):                                       |
|                                                                             |
|      Cantitatea consumata:                                                  |
|      Scopul consumului (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau se         |
| specifica alte scopuri):                                                    |
|                                                                             |
|      Cantitatea totala de substanta chimica inscrisa in lista nr. 1,        |
| achizitionata de instalatia unica la scara redusa de la alte                |
| instalatii/laboratoare/societati din tara:                                  |
|                                                                             |
|      Cantitatea totala de substanta chimica inscrisa in lista nr. 1,        |
| livrata catre alte instalatii/laboratoare/societati din tara:               |
|                                                                             |
|      Cantitatea maxima de substanta chimica inscrisa in lista nr. 1 stocata |
| (detinuta) in orice moment, in decursul anului calendaristic precedent:     |
|                                                                             |
|      Cantitatea de substanta chimica inscrisa in lista nr. 1 stocata la     |
| sfarsitul anului calendaristic precedent:                                   |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul 1.1.1 | Declaratie anuala privind substantele chimice inscrise|
|  |__________________| in lista nr. 1 din instalatiile aferente: denumirile  |
|                       si cantitatile precursorilor inscrisi in listele nr.  |
|                       1, 2 si/sau 3 utilizati pentru producerea substantelor|
|                       chimice inscrise in lista nr. 1                       |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare substanta chimica inscrisa |
|  in lista nr. 1 care a fost produsa, in instalatia unica la scara redusa,   |
|  sau in alta instalatie de lista nr. 1.)                                    |
|                                                                             |
|     Denumirea instalatiei/laboratorului:                                    |
|                                                                             |
|     Denumirea chimica IUPAC a substantei chimice inscrise in lista nr. 1,   |
|     produsa:                                                                |
|     Formula structurala:                                                    |
|     Numarul CAS:                                                            |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta de cate ori este necesar pentru a     |
|  declara toti precursorii inscrisi in liste folositi pentru producerea      |
|  fiecarei substante chimice inscrise in lista nr. 1)                        |
|                                                                             |
|     Denumirea chimica IUPAC a precursorului inscris in lista:               |
|     Formula structurala:                                                    |
|     Numarul CAS:                                                            |
|     Cantitatea de precursor folosita:                                       |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul 1.1.2 | Declaratie anuala privind substantele chimice inscrise|
|  |__________________| in lista nr. 1 din cadrul instalatiilor aferente:     |
|                       operatiuni de livrare/achizitionare de astfel de      |
|                       substante catre/de la alte instalatii/societati de pe |
|                       teritoriul tarii                                      |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta de cate ori este necesar pentru a     |
|  declara toate livrarile/achizitionarile de substante chimice inscrise in   |
|  lista nr. 1)                                                               |
|                                                                             |
|      Denumirea instalatiei:                                                 |
|      Denumirea chimica IUPAC:                                |
|      Formula structurala:                                                   |
|      Numarul CAS:                                                           |
|                                                                   ____      |
|             Substanta chimica a fost: livrata                    |____|     |
|                                       achizitionata              |____|     |
|                                                                             |
|      Cantitatea:                                                            |
|      Denumirea instalatiei/societatii la/de la care s-a efectuat transferul:|
|      Adresa:                                                                |
|      Scopul operatiunii (se folosesc codurile din anexa nr. 2 sau se        |
|      specifica alte scopuri):                                               |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 1.2 | Declaratie anuala privind operatiunile de import/export |
|  |________________| cu substante chimice inscrise in lista nr. 1, efectuate |
|                     in cursul anului calendaristic precedent                |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare substanta chimica inscrisa |
|  in lista nr. 1 care a facut obiectul operatiunii de import/export)         |
|                                                                             |
|     Denumirea chimica IUPAC:                                                |
|     Formula structurala:                                                    |
|     Numarul CAS:                                                            |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta de cate ori este necesar pentru a     |
|  declara toate importurile/exporturile de substante chimice inscrise in     |
|  lista nr. 1)                                                               |
|                                                                             |
|     Tara importatoare:                                                      |
|     Cantitatea totala importata:                                            |
|                                                                             |
|     Tara exportatoare:                                                      |
|     Cantitatea totala exportata:                                            |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   __________________                                                        |
|  | Formularul 1.2.1 | Declaratie anuala detaliata privind operatiunile de   |
|  |__________________| import/export cu substante chimice inscrise in lista  |
|                       nr. 1, efectuate in cursul anului calendaristic       |
|                       precedent                                             |
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare operatiune de import/export|
|  a substantelor chimice inscrise in lista nr. 1)                            |
|                                                                    ____     |
|    Substanta chimica a fost: importata                            |____|    |
|                              exportata                            |____|    |
|                                                                             |
|    Denumirea chimica IUPAC:                                                 |
|    Formula structurala:                                                     |
|    Numarul CAS:                                                             |
|                                                                             |
|    Tara importatoare:                                                       |
|    Denumirea societatii importatoare:                                       |
|    Adresa:                                                                  |
|    Denumirea destinatarului final:                                          |
|    Adresa:                                                                  |
|    Scopul exportului (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau se specifica |
|    alte scopuri):                                                           |
|    Cantitatea exportata:                                                    |
|                                                                             |
|    Denumirea chimica IUPAC:                                                 |
|    Formula structurala:                                                     |
|    Numarul CAS:                                                             |
|    Tara de origine (exportatoare):                                          |
|    Denumirea societatii exportatoare:                                       |
|    Adresa:                                                                  |
|    Denumirea destinatarului final:                                          |
|    Adresa:                                                                  |
|    Scopul importului (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau se specifica |
|    alte scopuri):                                                           |
|    Cantitatea importata:                                                    |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 1.3 | Declaratie privind activitatile prevazute si productia  |
|  |________________| anticipata de substante chimice inscrise in lista nr. 1 |
|                     in cadrul instalatiei unice la scara redusa             |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta de cate ori este necesar pentru a     |
|  declara toate substantele chimice inscrise in lista nr. 1 anticipate a fi  |
|  produse, consumate sau stocate in instalatia unica la scara redusa)        |
|                                                                             |
|      Denumirea instalatiei:                                                 |
|      Denumirea chimica IUPAC:                                               |
|      Formula structurala:                                                   |
|      Numarul CAS:                                                           |
|                                                                             |
|      Se anticipeaza ca substanta chimica inscrisa in lista nr. 1 sa fie:    |
|                                                                  ____       |
|          Produsa                                                |    |      |
|                                                                 |____|      |
|          Consumata                                              |    |      |
|                                                                 |____|      |
|          Stocata                                                |    |      |
|                                                                 |____|      |
|                                                                             |
|      Cantitatea care se anticipeaza a fi produsa:                           |
|      Scopul productiei anticipate (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau |
|      se specifica alte scopuri):                             |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 1.4 | Declaratie privind activitatile prevazute si productia  |
|  |________________| anticipata de substante chimice inscrise in lista nr. 1 |
|                     in cadrul instalatiei sau laboratorului de producere a  |
|                     unor astfel de substante pentru scopuri de protectie sau|
|                     pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice  |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta de cate ori este necesar pentru a     |
|  declara toate substantele chimice inscrise in lista nr. 1 anticipate a fi  |
|  produse in cadrul instalatiei sau laboratorului de producere a unor astfel |
|  de substante pentru scopuri de protectie sau pentru scopuri de cercetare,  |
|  medicale sau farmaceutice)                                                 |
|                                                                             |
|      Denumirea instalatiei/laboratorului:                                   |
|      Denumirea chimica IUPAC:                                               |
|      Formula structurala:                                                   |
|      Numarul CAS:                                                           |
|                                                                             |
|      Cantitatea care se anticipeaza a fi produsa:                           |
|      Perioadele de productie anticipate:                                    |
|      Scopul productiei anticipate (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau |
|      se specifica alte scopuri):                                            |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                               Cod   Pagina ... din ... pagini. Data ....... |
|   ________________                                                          |
|  | Formularul 1.5 | Declaratie privind substantele chimice inscrise in lista|
|  |________________| nr. 1 detinute/consumate in anul calendaristic precedent|
|                                                                             |
|  (Se completeaza cate un formular pentru fiecare substanta chimica inscrisa |
|  in lista nr. 1 detinuta/consumata)                                         |
|                                                                             |
|  Denumirea societatii, instalatiei sau laboratorului:                       |
|                                                                             |
|  Denumirea chimica IUPAC:                                                   |
|  Formula structurala:                                                       |
|  Numarul CAS:                                                               |
|                                                                             |
|  Cantitatea totala de substanta chimica inscrisa in lista nr. 1, detinuta/  |
|  consumata                                                                  |
|                                                                             |
|  Cantitatea consumata:                                                      |
|  Scopul consumului (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau se specifica   |
|  alte scopuri):                                                             |
|                                                                             |
|  Cantitatea totala achizitionata de la alte instalatii/laboratoare/societati|
|  din tara:                                                                  |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta de cate ori este necesar pentru a     |
|  declara toate instalatiile/laboratoarele/societatile din tara implicate)   |
|                                                                             |
|      Cantitatea achizitionata:                                              |
|      Scopul achizitionarii (se folosesc codurile C01 - C06 din anexa nr. 2  |
|      sau se precizeaza alte scopuri):                                       |
|      Data achizitionarii:                                                   |
|      Denumirea instalatiei/laboratorului/societatii:                        |
|      Adresa:                                                                |
|                                                                             |
|  Cantitatea totala livrata altor instalatii/laboratoare/societati din tara: |
|                                                                             |
|  (Urmatorul grup de rubrici se repeta de cate ori este necesar pentru a     |
|  declara toate instalatiile/laboratoarele/societatile din tara implicate)   |
|                                                                             |
|      Cantitatea livrata:                                                    |
|      Scopul livrarii (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau se specifica |
|      alte scopuri):                                                         |
|      Data livrarii:                                                         |
|      Denumirea instalatiei/laboratorului/societatii:                        |
|      Adresa:                                                                |
|                                                                             |
|  Cantitatea maxima stocata (detinuta) in orice moment in decursul anului    |
|  calendaristic precedent:                                                   |
|                                                                             |
|  Cantitatea de substanta chimica inscrisa in lista nr. 1 stocata la         |
|  sfarsitul anului calendaristic precedent:                                  |
|                                                                             |
|  Informatii suplimentare (scopul detinerii, starea substantei, descrierea   |
|  modului de pastrare):                                                      |
|                                                                             |
|                                          Persoana de contact cu Agentia     |
|                                              (numele si semnatura)          |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                               CODURI
pentru declararea scopului productiei, consumului sau transferului substantelor chimice inscrise in lista nr. 1
    __________________________________________________________
     Cod                        Scop
    __________________________________________________________
     C01   Cercetare
     C02   Medical
     C03   Farmaceutic
     C04   Protectie
     C05   Eliminarea deseurilor
     C06   Producerea altor substante inscrise in lista nr. 1
    __________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 338/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 338 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 338/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu