E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 13 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 15 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 20 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 21 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 23 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 25 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 35 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 38 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 40 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 41 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 42 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 adauga dupa articolul 42 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 44 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 45 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 46 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 47 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 adauga dupa articolul 47 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 8 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 adauga dupa articolul 56 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 2 din actul Legea 56 1997
Articolul 2 din actul Legea 448 2003 republica Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 adauga dupa articolul 1 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 2 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 4 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 7 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 8 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 11 din actul Legea 56 1997
Articolul 1 din actul Legea 448 2003 modifica articolul 12 din actul Legea 56 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 448 din 12 noiembrie 2003

privind modificarea si completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 828 din 22 noiembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnata la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificata prin Legea nr. 125/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 22 decembrie 1994."
    2. Dupa articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1^1
    In sensul prezentei legi:
    1. Prin conventie se intelege Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnata la Paris la 13 ianuarie 1993.
    2. Prin Organizatie se intelege Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei).
    3. Daca prezenta lege nu specifica altfel, prin liste se intelege listele nr. 1, 2 si 3 din anexa nr. 1 la prezenta lege.
    4. Prin arme chimice se intelege urmatoarele elemente, luate impreuna sau separat:
    a) substante chimice toxice si precursorii lor, cu exceptia celor destinate unor scopuri neinterzise prin conventie, atat timp cat tipurile si cantitatile sunt conforme cu asemenea scopuri;
    b) munitii si dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vatamari prin actiunea toxica a substantelor chimice toxice, specificate la lit. a), care ar fi puse in libertate ca urmare a folosirii unor asemenea munitii si dispozitive;
    c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat in legatura directa cu folosirea munitiilor si a dispozitivelor specificate la lit. b).
    5. Prin substanta chimica toxica se intelege orice substanta chimica ce, prin actiunea sa chimica asupra proceselor biologice, poate cauza moarte, incapacitate temporara ori vatamari permanente la om sau la animale, indiferent de originea sa ori de metoda de producere si indiferent daca se obtine in instalatii, in munitii binare sau in alta parte.
    6. Prin precursor se intelege orice reactiv chimic care participa, in orice faza, la producerea, prin orice metode, a unei substante chimice toxice, inclusiv orice component de baza al unui sistem chimic binar sau multicomponent.
    7. Arme chimice vechi se refera la una dintre urmatoarele categorii:
    a) arme chimice care au fost produse inainte de anul 1925;
    b) arme chimice produse in perioada 1925 - 1946, care s-au deteriorat, astfel incat nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.
    8. Arme chimice abandonate sunt armele chimice, inclusiv armele chimice vechi, abandonate de un stat pe teritoriul altui stat, fara consimtamantul acestuia, dupa data de 1 ianuarie 1925.
    9. Prin substanta pentru combaterea dezordinilor publice se intelege orice produs chimic neinscris in listele de substante chimice toxice si precursori din anexa nr. 1 la prezenta lege, care poate produce rapid la om o iritatie senzoriala sau incapacitate fizica ce dispare la scurt timp dupa terminarea expunerii.
    10. Scopuri neinterzise prin conventie sunt:
    a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice;
    b) scopuri de protectie, si anume acele scopuri in relatie directa cu protectia impotriva substantelor chimice toxice si a armelor chimice;
    c) scopuri militare care nu au legatura cu utilizarea armelor chimice si care nu depind de utilizarea proprietatilor toxice ale substantelor chimice ca metoda de razboi;
    d) scopuri pentru asigurarea respectarii legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice."
    3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Substantele chimice toxice si precursorii pentru care se stabilesc regimuri de control sunt cei inscrisi in liste, asa cum acestea sunt definite la art. 1^1 pct. 3, precum si alte substante chimice neinscrise in liste, care corespund definitiilor de la art. 1^1 pct. 5 si 6."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Agentia Nationala de Control al Exporturilor, denumita in continuare Agentie, este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe, care supravegheaza si coordoneaza toate activitatile privind aplicarea prevederilor conventiei.
    (2) Agentia asigura controlul producerii, folosirii, importului si exportului de substante chimice toxice si precursori ai acestora, astfel incat activitatile respective sa se desfasoare in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (3) Agentia este autoritatea nationala pentru aplicarea prevederilor conventiei si ale prezentei legi si asigura, in conformitate cu acestea, relatiile cu Organizatia, precum si cu autoritatile nationale similare din alte tari.
    (4) Organizarea, functionarea si dotarea Agentiei, in scopul indeplinirii atributiilor ce-i revin prin prezenta lege, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (5) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.
    (6) Pentru indeplinirea functiilor prevazute la alin. (1) - (3) Agentia are urmatoarele atributii:
    a) autorizeaza functionarea instalatiilor si/sau laboratoarelor in care se produc substantele chimice inscrise in lista nr. 1, folosite in scopuri neinterzise, si verifica sistematic, prin inspectii la fata locului, substantele chimice si instalatiile si/sau laboratoarele mentionate;
    b) elaboreaza si transmite Organizatiei declaratiile nationale, initiale si anuale privind substantele chimice inscrise in lista nr. 1 si instalatiile de producere a acestora in scopuri neinterzise;
    c) verifica sistematic respectarea regimurilor privind substantele chimice inscrise in listele nr. 2 si 3 si instalatiile de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de detinatorii instalatiilor si prin inspectii la fata locului;
    d) elaboreaza si transmite Organizatiei declaratiile nationale, initiale si anuale privind substantele chimice inscrise in listele nr. 2 si 3, precum si platformele care produc, prelucreaza, consuma, importa sau exporta aceste substante chimice;
    e) notifica Organizatiei transferurile de substante chimice inscrise in lista nr. 1, cu cel putin 30 de zile inainte de efectuarea lor;
    f) fac exceptie de la prevederile lit. e) transferurile avand ca obiect saxitoxina, in cantitati de 5 miligrame sau mai mici, pentru scopuri medicale, care vor fi notificate Organizatiei in perioada efectuarii transferului respectiv;
    g) elibereaza certificate de utilizator final pentru importurile de substante chimice inscrise in liste;
    h) verifica, pe baza de date si prin inspectii la fata locului, platformele care produc prin sinteza substante organice definite, neinscrise in liste; elaboreaza si transmite Organizatiei declaratii nationale, initiale si anuale privind aceste platforme;
    i) colecteaza de la detinatorii obiectivelor prevazute la lit. a), c) si h) datele necesare intocmirii declaratiilor nationale si organizeaza banca nationala de date;
    j) transmite Organizatiei, nu mai tarziu de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a conventiei, declaratia privind substantele pentru combaterea dezordinilor publice;
    k) asigura, impreuna cu alte autoritati publice competente, conditiile necesare executarii inspectiilor internationale, in concordanta cu prevederile conventiei;
    l) asigura, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pe baza unui plan comun de cooperare, coordonarea activitatilor institutiilor nationale competente, in vederea implementarii prevederilor conventiei referitoare la cooperarea internationala si acordarea asistentei de urgenta, scop in care sunt incheiate acorduri si protocoale de colaborare;
    m) incheie acorduri si protocoale de colaborare cu alte institutii si organisme nationale in vederea asigurarii respectarii prevederilor conventiei si ale prezentei legi;
    n) coopereaza cu Organizatia si cu autoritatile nationale din alte state in vederea aplicarii eficiente a prevederilor conventiei;
    o) incheie acorduri, memorandumuri de intelegere sau protocoale de colaborare cu autoritati similare din alte state-parti, in domeniul sau de activitate;
    p) informeaza semestrial Guvernul asupra modului de indeplinire a prevederilor conventiei si ale prezentei legi."
    5. Dupa alineatul (3) al articolului 7 se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Persoanele care detin si utilizeaza substantele chimice inscrise in lista nr. 1 sunt obligate sa transmita in fiecare an Agentiei declaratii anuale detaliate referitoare la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent."
    6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Persoanele care importa sau exporta substantele chimice inscrise in lista nr. 1, in conformitate cu prevederile conventiei si ale cap. IV din prezenta lege, sunt obligate sa solicite Agentiei eliberarea unei licente cu cel putin 60 de zile inainte de efectuarea operatiunii.
    (2) Persoanele care importa sau exporta saxitoxina in cantitati de 5 miligrame sau mai mici, destinata scopurilor medicale, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si sunt obligate sa notifice Agentiei operatiunea respectiva inainte de efectuarea acesteia.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligate sa transmita anual Agentiei, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b), o declaratie detaliata cu privire la operatiunile efectuate in anul calendaristic precedent. Declaratia trebuie sa contina specificatii cantitative si sa precizeze utilizarea finala pentru fiecare substanta si pentru fiecare tara implicata."
    7. Partea introductiva a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Persoanele care detin platforme ce au produs prin sinteza, in cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 100 tone de substante organice definite, neinscrise in liste, cu exceptia platformelor care produc in exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, sunt obligate sa transmita Agentiei:"
    8. Partea introductiva a articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Persoanele care detin platforme, cuprinzand una sau mai multe instalatii ce au produs prin sinteza, in cursul anului precedent, mai mult de 10 tone dintr-o substanta chimica organica definita, neinscrisa in liste si care contine elementele fosfor, sulf sau fluor, sunt obligate sa transmita Agentiei:"
    9. Litera b) a alineatului (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "b) declaratiile anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent, pana la 1 februarie;"
    10. Litera a) a alineatului (2) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa intocmeasca si sa supuna spre aprobare Agentiei norme specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu asemenea substante si pastrarea in deplina siguranta a acestora, in cel mult 10 zile de la intrarea in posesie;"
    11. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Substantele chimice inscrise in liste sunt considerate, dupa caz, produse militare sau cu dubla utilizare, importul si exportul acestora fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse si tehnologii cu dubla utilizare, dupa caz."
    12. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Eliberarea documentelor de export pentru substantele chimice inscrise in lista nr. 1 este conditionata si de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnata in acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.
    (2) Eliberarea documentelor de export pentru substantele chimice inscrise in lista nr. 2, in situatiile mentionate la art. 23, nu este conditionata de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnata in acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agentia poate solicita exportatorului orice alte documente justificative.
    (3) Eliberarea documentelor de export pentru substantele chimice inscrise in lista nr. 3, in situatiile mentionate la art. 23, este conditionata si de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau avizat de autoritatea de stat desemnata in acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.
    (4) Certificatul de utilizator final trebuie sa mentioneze, in legatura cu substantele care fac obiectul exportului:
    a) ca vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de conventie;
    b) ca nu vor fi reexportate;
    c) tipurile si cantitatile;
    d) utilizarea finala;
    e) denumirea si adresa utilizatorului final."
    13. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Operatiunile de import si de export cu substantele chimice inscrise in lista nr. 2 se efectueaza numai cu statele-parti la conventie.
    (2) Substantele chimice inscrise in lista nr. 3 pot fi exportate catre state care nu sunt parte la conventie, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 21."
    14. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) In vederea exercitarii atributiilor sale, Agentia isi constituie un corp de control.
    (2) Corpul de control al Agentiei are acces neingradit la toate obiectivele, instalatiile, echipamentele, documentele si informatiile necesare, oricare ar fi persoanele detinatoare, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor conventiei si ale prezentei legi.
    (3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activitatilor de inspectie, Agentia desemneaza laboratoare chimice dotate cu aparatura corespunzatoare.
    (4) Cheltuielile aferente efectuarii de catre laboratoarele desemnate de Agentie a analizelor chimice necesare activitatilor de inspectie se suporta din bugetul Agentiei."
    15. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    (1) Obiectivele pentru care s-au transmis declaratii, in conformitate cu prevederile art. 7 si ale art. 9 - 12, pot fi verificate de Organizatie prin inspectii initiale si inspectii de rutina.
    (2) In cadrul inspectiei initiale, Agentia impreuna cu reprezentantii instalatiilor care produc substante chimice inscrise in listele nr. 1 si 2 negociaza cu echipa de inspectie a Organizatiei acorduri de instalatie care stabilesc in detaliu procedurile de verificare aplicabile inspectiilor ulterioare la instalatiile mentionate.
    (3) Pentru instalatiile care produc substantele chimice inscrise in lista nr. 3, acordul de instalatie se incheie daca Agentia constata oportunitatea acestuia, cu ocazia primei inspectii efectuate de Organizatie la fata locului."
    16. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    In vederea aplicarii prevederilor conventiei referitoare la desfasurarea inspectiilor internationale, Agentia intreprinde urmatoarele masuri:
    a) stabileste impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul general al politiei de frontiera - si cu Autoritatea Nationala de Control punctele de intrare/iesire in/din tara a echipelor de inspectie si le transmite Organizatiei in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a conventiei;
    b) transmite operativ Autoritatii Nationale de Control lista echipamentului aprobat de Organizatie, precum si orice actualizari ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia fiecarei inspectii comunica lista probelor prelevate de echipa de inspectie, pentru care se permite scoaterea din tara, in conformitate cu prevederile art. 26 lit. h);
    c) solicita Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, respectiv Ministerului Apararii Nationale, eliberarea autorizatiei de survol/aterizare, speciala pentru aeronavele neprogramate civile, respectiv militare, detinute sau inchiriate de Organizatie;
    d) constituie echipa de insotire din membri ai corpului de control, din reprezentanti ai obiectivului inspectat si, dupa caz, din reprezentanti ai autoritatilor publice competente;
    e) confirma imediat Organizatiei primirea listei cu inspectori si asistenti de inspectie;
    f) transmite Organizatiei, in cel mult 30 de zile de la data confirmarii prevazute la lit. e), lista cu inspectorii si asistentii de inspectie care nu pot fi acceptati."
    17. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    In vederea aplicarii prevederilor conventiei referitoare la organizarea si desfasurarea inspectiilor internationale de catre Organizatie, Ministerul Afacerilor Externe are obligatia de a intreprinde masurile necesare pentru acordarea de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in cel mult 30 de zile de la data confirmarii primirii listei cu inspectori si asistenti de inspectie, a vizelor de intrare-iesire, de tranzit, pentru calatorii multiple, valabile cel putin 2 ani, care sa permita fiecarui inspector si asistent de inspectie acceptat sa isi indeplineasca mandatul incredintat."
    18. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    Ministerul Finantelor Publice:
    a) asigura introducerea temporara, fara plata drepturilor vamale de import si fara completarea declaratiei vamale in detaliu, pe baza unui inventar in doua exemplare, vizat de autoritatea vamala, a echipamentelor, aparaturii si probelor transportate de membrii echipei de inspectie, precum si a articolelor de uz personal ale acestora, cu exceptia articolelor de import sau export interzise prin lege ori controlate prin reguli de carantina, cu conditia scoaterii din tara a acestora la incheierea inspectiei. Formalitatile vamale pentru echipament, aparatura si probe se efectueaza concomitent cu examinarea acestora de catre echipa de insotire, la punctul de intrare/iesire in/din tara;
    b) asigura introducerea, fara garantarea drepturilor vamale de import si fara completarea declaratiei vamale, a probelor transmise de Organizatie sau prin dispozitie a acesteia, in vederea analizarii de catre laboratoare specializate din Romania;
    c) pune la dispozitie echipei de insotire, la punctul de intrare/iesire, un spatiu corespunzator destinat examinarii echipamentului si aparaturii aduse de echipa de inspectie;
    d) informeaza operativ Agentia asupra operatiunilor de tranzit prin Romania a substantelor chimice inscrise in liste, efectuate in conformitate cu legislatia vamala, precum si asupra rezultatelor verificarilor specifice incidente domeniului prezentei legi;
    e) informeaza, la cerere, Agentia asupra operatiunilor de import/export al substantelor chimice, efectuate in conformitate cu legislatia vamala, in vederea identificarii acelor operatiuni care intra sub incidenta prezentei legi."
    19. Litera a) a articolului 42 va avea urmatorul cuprins:
    "a) aproba eliberarea autorizatiei de survol/aterizare, speciala pentru aeronavele civile neprogramate, detinute sau inchiriate de Organizatie, astfel incat numarul acestei autorizatii sa poata fi transmis Organizatiei de catre Agentie, in cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a conventiei si in fiecare an pana la data de 15 decembrie pentru anul urmator;"
    20. Dupa articolul 42 se introduce un articol nou, articolul 42^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    Ministerul Apararii Nationale aproba eliberarea autorizatiei de survol/aterizare, speciala pentru aeronavele militare neprogramate, inchiriate de Organizatie, si comunica Agentiei numarul acesteia, in fiecare an pana la data de 15 decembrie pentru anul urmator, in vederea transmiterii la Organizatie de catre Agentie."
    21. Alineatul (1) al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    (1) Personalul Agentiei care ia cunostinta de informatii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale este obligat sa respecte caracterul lor si sa le faca cunoscute numai autoritatilor publice indreptatite, in conditiile legii."
    22. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Ministerul Afacerilor Externe asigura transmiterea operativa a declaratiilor si a altor documente intre Agentie si Organizatie."
    23. Alineatul (1) al articolului 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) Accesul specialistilor corpului de control al Agentiei la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza mandatului emis de presedintele Agentiei."
    24. Alineatul (2) al articolului 47 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Agentia editeaza si difuzeaza materiale documentare si organizeaza cursuri, seminarii, simpozioane si alte forme de pregatire a agentilor economici si a autoritatilor publice, in vederea interpretarii corecte si a aplicarii prevederilor conventiei si ale prezentei legi."
    25. Dupa articolul 47 se introduce un articol nou, articolul 47^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 47^1
    Sumele necesare pentru asigurarea ofertei de asistenta a Romaniei la Organizatie prin contributie la fondul voluntar de asistenta, pentru procurarea si intretinerea de echipamente sau pentru servicii care fac obiectul acestei oferte, se asigura din bugetul Agentiei."
    26. Capitolul VIII va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 8
    Contraventii si infractiuni

    Art. 48
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
    Art. 49
    Conducatorii persoanelor juridice sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor prezentei legi si sa stabileasca atributiile ce revin personalului din subordine pentru aplicarea acestora.
    Art. 50
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
    a) transmiterea declaratiilor si notificarilor prevazute la art. 6 - 13 cu intarziere de pana la 30 de zile, cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
    b) transmiterea declaratiilor prevazute la art. 6 - 13 cu intarziere de peste 30 de zile, precum si transmiterea de date incomplete sau in neconcordanta cu activitatea desfasurata, cu amenda de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei;
    c) neindeplinirea obligatiei de a transmite declaratiile conform prevederilor prezentei legi, daca aceasta nu aduce prejudicii grave indeplinirii obligatiilor Romaniei catre Organizatie, cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;
    d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agentiei la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi, impiedicarea in orice mod a acestora de a-si exercita atributiile legale, precum si ascunderea unor date si informatii relevante referitoare la acestea, cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;
    e) neindeplinirea obligatiei stabilite potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (2) de intocmire a normelor specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu asemenea substante si pastrarea in deplina siguranta a acestora, precum si incalcarea acestor norme, cu amenda de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei;
    f) netransmiterea, la solicitarea in scris a Agentiei, a documentelor, datelor si informatiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    (2) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre corpul de control al Agentiei.
    (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    Art. 51
    Contraventiilor prevazute la art. 50 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 52
    (1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) In cazul in care fapta a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 53
    (1) Dezvoltarea, producerea, dobandirea, detinerea sau transferul, direct ori indirect, de arme chimice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Sustragerea de substante chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor in scopurile armelor chimice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 54
    (1) Amenintarea adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea armelor chimice, in scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporara sau vatamari permanente unor persoane, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este conditionata de indeplinirea sau neindeplinirea unui act ori cand, prin amenintare sub orice forma, se pretinde a se da ori a se preda arme chimice, in scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporara sau vatamari permanente unor persoane, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 55
    (1) Producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1, in cantitati peste limitele sau in alte conditii decat cele prevazute la art. 15 - 18, precum si importul, exportul, detinerea sau folosirea acestora, fara respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) si ale art. 22, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Importul si exportul de substante chimice inscrise in listele nr. 2 si 3, cu incalcarea prevederilor art. 23, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.
    (3) Neindeplinirea obligatiei de a transmite declaratiile conform prevederilor prezentei legi, daca aceasta aduce prejudicii grave indeplinirii obligatiilor Romaniei catre Organizatie, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda.
    (4) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agentiei, impreuna cu echipele de inspectie ale Organizatiei, la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi, impiedicarea acestora, in orice mod, de a-si exercita atributiile legale, precum si ascunderea unor date si informatii relevante referitoare la acestea constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.
    (5) Tentativa se pedepseste.
    Art. 56
    (1) Urmarirea penala in cazurile infractiunilor prevazute in prezenta lege se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror.
    (2) Competenta de a judeca in prima instanta infractiunile revine tribunalelor."
    27. La capitolul VIII, dupa articolul 56 se introduce un articol nou, articolul 56^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 56^1
    Dispozitiile Codului penal privind confiscarea speciala se aplica in mod corespunzator."
    28. Pozitia (4) din lista nr. 1 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Iperite cu sulf:
    2-Cloroetil-clorometil-sulfura                     (2625-76-5)
    Iperita: Bis(2-cloroetil)-sulfura                   (505-60-2)
    Bis(2-cloroetiltio)metan                          (63869-13-6)
    Sescviiperita: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan         (3563-36-8)
    1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propan                  (63905-10-2)
    1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butan                  (142868-93-7)
    1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan                 (142868-94-8)
    Bis(2-cloroetiltiometil)-eter                     (63918-90-1)
    Iperita O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter           (63918-89-8)"
    29. Punctele 9 si 10 din anexa nr. 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "9. Dobandire inseamna operatiunea de import, respectiv introducerea, definitiva sau temporara, pe teritoriul Romaniei, inclusiv actiunea necomerciala de primire din afara teritoriului national, precum si primirea de la o persoana de pe teritoriul national.
    10. Transfer inseamna operatiunea de export, respectiv scoaterea, definitiva sau temporara, de pe teritoriul Romaniei, inclusiv actiunea necomerciala de trimitere in afara teritoriului national, precum si trimiterea catre o persoana de pe teritoriul national."
    Art. 2
    Legea nr. 56/1997, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 448/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 448 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu