E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 4 din 28 martie 1973

privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 46 din 31 martie 1973


SmartCity3


    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Dezvoltarea in ritm inalt a economiei nationale, modernizarea oraselor si centrelor muncitoresti, cresterea numarului de muncitori si specialisti, sporirea continua a salariului si celorlalte venituri ale oamenilor muncii, fac necesare dezvoltarea constructiei de locuinte si imbunatatirea gradului lor de confort - conditie esentiala pentru ridicarea bunastarii intregului popor.
    In scopul satisfacerii cerintelor crescinde de locuinte, se va intensifica ritmul construirii de locuinte noi si se vor lua masuri de imbunatatire continua a confortului, in concordanta cu ritmul dezvoltarii economiei nationale si potrivit prevederilor planului de stat.
    Art. 2
    Constructia de locuinte se realizeaza din:
    - fondurile de investitii centralizate ale statului, pentru locuintele constituind proprietate de stat;
    - fondurile intreprinderilor, pentru locuintele proprietate de stat date in administrarea lor directa;
    - fondurile organizatiilor cooperatiste si altor organizatii obstesti cu caracter economic si social, pentru locuintele proprietatea acestora;
    - veniturile populatiei, inclusiv cu credite acordate de stat, pentru locuintele constituind proprietatea personala a cetatenilor.
    Locuintele construite din fondurile de investitii centralizate ale statului sint administrate de intreprinderi subordonate consiliilor populare sau de alte intreprinderi de stat.
    Art. 3
    Dezvoltarea armonioasa a oraselor, centrelor muncitoresti si a celorlalte localitati impune construirea noilor locuinte in conformitate cu prevederile schitelor si planurilor de sistematizare, cu respectarea stricta a regimului de constructie, in ceea ce priveste numarul nivelurilor, densitatea cladirilor si linia lor arhitectonica.
    Art. 4
    Terenurile situate in perimetrele oraselor sint supuse regimului sistematizarii, indiferent de natura proprietatii. Detinatorii acestor terenuri pot construi numai cu aprobarea comitetelor executive ale consiliilor populare si cu incadrarea in normele de sistematizare si arhitectura.
    Terenurile proprietate de stat pot fi atribuite de catre comitetele executive ale consiliilor populare in vederea construirii de locuinte, in folosinta organizatiilor socialiste sau a persoanelor fizice, potrivit prevederilor planurilor de sistematizare, cu plata taxei stabilite prin dispozitii legale.
    Dreptul de folosinta a terenului atribuit este acordat numai pe durata existentei constructiei respective.
    Art. 5
    Cetatenii au dreptul sa aiba in proprietate personala o singura locuinta si o singura casa de odihna, pentru ei si familiile lor. Membrii unei familii pot pastra, in proprietate comuna sau in proprietatea unuia dintre ei, o singura locuinta si o singura casa de odihna.
    Prevederile alineatului precedent cu privire la membrii familiei se refera numai la sot, sotie si copiii minori.
    Art. 6
    Construirea sau cumpararea de locuinte de catre cetateni in scopul revinzarii sau inchirierii este interzisa.
    Art. 7
    Cetatenii se pot constitui in asociatii de cooperare pentru construirea de locuinte proprietate personala. Pe baza aportului membrilor asociatiei si creditelor ce li se acorda de stat, asociatiile de cooperare vor construi locuinte proprietate personala in cladiri cu mai multe niveluri. Asociatiile pot construi si in regie.
    Asociatiile de cooperare pentru construirea de locuinte proprietate personala dobandesc personalitate juridica, potrivit dispozitiilor legale, de la data constituirii lor. Modul de organizare si functionare a asociatiilor de cooperare se stabileste prin statut, aprobat prin hotarire a Consiliului de Ministri.
    Art. 8
    Prin locuinta, in sensul prezentei legi, se intelege suprafata locativa care cuprinde una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele aferente, formind o unitate locativa de sine statatoare, determinata ca atare prin constructia sa.

    CAP. 2
    Construirea de locuinte proprietate personala cu sprijinul statului

    Art. 9
    Toti cetatenii, indiferent de venitul lunar, au dreptul sa-si construiasca sau sa-si cumpere o locuinta proprietate personala.
    Art. 10
    Statul sprijina construirea de locuinte proprietate personala prin acordarea de credite pe termen lung, atribuirea de terenuri in folosinta pentru constructie, asigurarea de materiale, precum si prin proiectare si executie.
    Art. 11
    Cetatenii pot sa-si construiasca o locuinta proprietate personala pentru ei si familiile lor, cu mijloace proprii, sau cu mijloace proprii si credite de la stat, in localitatile in care domiciliaza sau in care au dreptul sa-si stabileasca domiciliul, in conditiile legii.
    Art. 12
    Statul va continua sa construiasca anual locuinte destinate dezvoltarii fondului locativ proprietate de stat, care vor fi inchiriate, potrivit legii, in primul rind salariatilor cu venituri mici, tinerilor nou incadrati in productie, tinerilor casatoriti, precum si salariatilor transferati in interes de serviciu.
    Art. 13
    Salariatii si pensionarii care au un venit mediu lunar, pe fiecare membru de familie, mai mic de 1.100 lei, si nu au locuinta proprietate personala vor beneficia de dreptul de a li se inchiria locuinte din fondul de stat, cu plata chiriei prevazute de lege.
    De acelasi drept beneficiaza, indiferent de venitul mediu lunar, tinerii nou incadrati in productie, timp de 5 ani de la angajarea lor, tinerii casatoriti care la data casatoriei nu au depasit virsta de 28 de ani timp de 5 ani de la casatorie, precum si salariatii transferati in interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului.
    De asemenea, beneficiaza de dreptul de a li se inchiria locuinte din fondul locativ de stat, cu plata chiriei prevazute de lege, ofiterii, subofiterii si maistrii militari din cadrul Ministerului Apararii Nationale si cei din cadrul Ministerului de Interne.
    Statul sprijina in mod deosebit pe salariatii si pensionarii care au venituri medii mai mici de 1.100 lei lunar pe fiecare membru de familie, care doresc sa-si construiasca sau sa-si cumpere locuinta proprietate personala, creindu-le conditii avantajoase in ceea ce priveste acordarea de credite, dobinda si durata de rambursare a creditelor, dindu-li-se prioritate la contractare, daca au conditii grele de locuit.
    Art. 14
    Avind in vedere ca fondul de stat de locuinte va fi destinat, in primul rind, pentru salariatii si pensionarii prevazuti in art. 13, salariatii si pensionarii, care au un venit mediu mai mare de 1.100 lei pe membru de familie, vor putea beneficia de locuinta proprietate de stat numai in conditiile prezentei legi.
    Pentru a-si putea asigura locuinta necesara pentru ei si familia lor, salariatii si pensionarii cu un venit mai mare de 1.100 lei lunar pe membru de familie vor beneficia, potrivit prevederilor prezentei legi, de sprijinul statului pentru construirea sau cumpararea unei locuinte proprietate personala.
    Salariatii si pensionarii care nu-si construiesc sau nu cumpara locuinta proprietate personala pot beneficia, in limita fondului disponibil de locuinte de stat, de dreptul de a li se inchiria o locuinta, cu respectarea dispozitiilor legale privind normarea locuintelor. Ei vor plati o chirie majorata, potrivit legii, fara a depasi 20% din salariu, respectiv din pensie.
    Art. 15
    Toti cetatenii care detin in prezent o locuinta proprietate de stat isi vor pastra in continuare dreptul de a detine aceasta locuinta, cu plata chiriei legale, neputind fi evacuati decit in conditiile prevazute de lege.
    Cetatenii cu un venit de peste 1.100 lei lunar pe membru de familie, care detin in prezent o locuinta din fondul locativ de stat si care nu-si vor construi sau cumpara locuinta timp de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, vor putea detine in continuare locuinta proprietate de stat pe care o locuiesc, cu plata chiriei majorate, conform prevederilor art. 14 alin. 3.
    De asemenea, dupa 2 ani de la intrarea in vigoare a dispozitiilor prezentei legi, salariatii si pensionarii cu un venit mediu de peste 1.100 lei lunar pe membru de familie carora statul le-a creat conditii pentru a-si cumpara sau construi locuinta, dar doresc sa inchirieze locuinta proprietate de stat, vor plati chirie majorata, conform prevederilor art. 14 alin. 3.
    Art. 16
    Construirea de locuinte proprietate personala si vinzarea de locuinte din fondul locativ de stat se vor realiza in mod esalonat potrivit prevederilor planului de stat.
    La esalonarea construirii si vinzarii de locuinte vor fi avuti in vedere salariatii care au veniturile cele mai mari si care nu beneficiaza de dreptul de a inchiria locuinta din fondul de stat decit in conditiile art. 14.
    Art. 17
    Acordarea creditelor pentru construirea de locuinte proprietate personala se face in urmatoarea ordine de prioritate:
    - muncitorilor calificati, in primul rind celor din marile unitati industriale;
    - salariatilor transferati in interesul serviciului din alte localitati;
    - cadrelor de specialitate care lucreaza in productia materiala, in activitatea de proiectare, cercetare stiintifica si invatamint;
    - absolventilor repartizati in productie, veniti din alte localitati;
    - tinerilor casatoriti;
    - salariatilor incadrati pe baza de concurs, veniti din alte localitati;
    - celorlalti salariati si pensionarilor.
    In cadrul fiecarei categorii se acorda preferinta: celor care au conditii grele de locuit, indeosebi familiilor cu mai multi copii: celor care, avind un venit mediu lunar mai mare de 1.100 lei pe fiecare membru de familie, pot beneficia de locuinta din fondul de stat numai in conditiile art. 14; salariatilor si pensionarilor care au depus un avans mai mare si au o vechime mai mare la Casa de Economii si Consemnatiuni.
    Art. 18
    Cetatenii ale caror locuinte se demoleaza pentru noi constructii sau sistematizari vor primi cu chirie o locuinta din fondul locativ de stat, pentru ei si familiile lor, pina ce isi construiesc sau isi cumpara o locuinta. Suma incasata pentru locuinta demolata va constitui avansul pentru noua locuinta pe care o construiesc sau o cumpara.
    Art. 19
    Cetatenii care se muta definitiv dintr-o localitate in alta, in interes de serviciu sau familial, si au o locuinta proprietate personala o pot vinde si au dreptul sa-si construiasca o noua locuinta in localitatea in care se stabilesc.
    In acest scop pot primi, in conditiile legii, terenul necesar si, daca suma incasata din vinzarea vechii locuinte nu acopera costul noii locuinte, pot primi un credit de completare fara a depasi plafoanele de credite prevazute la art. 23.
    Art. 20
    Statul sprijina prin credite si executie construirea de locuinte proprietate personala de tipul celor ce se realizeaza din fondurile statului, precum si de locuinte cu confort sporit, numai daca acestea se incadreaza, in ceea ce priveste suprafata, dotarea si finisajele, in normele aprobate de Consiliul de Ministri pentru astfel de locuinte.
    Art. 21
    Acordarea creditelor pentru construirea locuintelor proprietate personala se va face la propunerea colectivelor de munca in care solicitantii isi desfasoara activitatea, aprobate, dupa caz, de comitetele sau consiliile oamenilor muncii, ori de celelalte organe de conducere colectiva, tinind seama de aportul solicitantilor in productie, de necesitatea asigurarii stabilitatii lor in unitate si de conditiile lor de locuit, in ordinea de prioritate stabilita la art. 17.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor stabili anual numarul de locuinte a caror construire se poate contracta cu salariatii fiecarei unitati socialiste.
    Art. 22
    Avansul minim si durata maxima de rambursare a creditului se stabilesc in functie de salariul tarifar lunar, respectiv pensia lunara, la data incheierii contractului, dupa cum urmeaza:
-----------------------------------------------------------
                                               Durata
            Salariul tarifar   Avansul minim   maxima de
 Categoria  sau pensia lunara  fata de pretul  rambursare
                               de deviz        a creditului
-----------------------------------------------------------
    I       pina la 1.500 lei       20%           25 ani
   II       1.501 - 2.000 lei       25%           20 ani
  III         peste 2.000 lei       30%           15 ani
-----------------------------------------------------------

    Art. 23
    Creditele pentru locuintele de tipul celor prevazute la art. 20 nu vor putea depasi:
    35.000 lei pentru locuinta cu o camera;
    55.000 lei pentru locuinta cu 2 camere;
    70.000 lei pentru locuinta cu 3 camere;
    80.000 lei pentru locuinta cu 4 camere;
    90.000 lei pentru locuinta cu 5 camere.
    Art. 24
    Costul garajelor si anexelor gospodaresti se evidentiaza separat in deviz si se plateste integral de beneficiar la data incheierii contractului.
    Art. 25
    Salariatii si pensionarii domiciliati in orase, care isi construiesc locuinte proprietate personala in regie - in cartierele sau zonele unde schitele de sistematizare permit constructii mici - pot obtine credite in acest scop in suma de cel mult 25.000 lei, rambursabile intr-o perioada de 20 ani. Creditele se acorda cu conditia ca beneficiarul sa faca dovada ca are posibilitati materiale pentru realizarea constructiei.
    Cei care isi construiesc locuinte sistem vila nu beneficiaza de credite din partea statului. Ei pot sa-si construiasca asemenea locuinte numai in zonele prevazute in schitele de sistematizare.
    Salariatii din mediul rural, in special cadrele didactice, medicii, specialistii din statiuni de mecanizarea agriculturii, intreprinderi agricole de stat si cooperative agricole de productie, care nu au o locuinta proprie in comuna in care isi au locul de munca, pot beneficia de un credit de pina la 25.000 lei, pe termen de 20 ani, pentru a-si construi locuinta proprietate personala in acea comuna, in regie.
    Salariatii care au locul de munca in orase mari si domiciliaza in localitatile din jurul acestora vor fi sprijiniti sa-si construiasca in regie locuinta proprietate personala in localitatea in care domiciliaza, daca nu au locuinta proprie. In acest scop, ei pot beneficia de un credit de pina la 25.000 lei, pe termen de 20 ani.
    Art. 26
    Cetatenii domiciliati in localitatile balneoclimatice, localitati cu caracter balnear sau turistic, care vor sa-si amenajeze ori sa construiasca locuinte proprietate personala cu spatii pentru cazarea turistilor, beneficiaza de sprijinul statului, prin atribuirea de terenuri in folosinta, cu plata unei taxe anuale si acordarea de credite.
    Sprijinul statului se acorda numai pentru amenajarea ori construirea unei locuinte cu cel mult doua camere peste nevoile de locuit ale proprietarului si ale familiei sale. La determinarea nevoilor de locuit se are in vedere ca fiecarui membru al familiei sa-i fie asigurata o camera separata.
    Spatiile locative prevazute in alineatul precedent se realizeaza in regie, prin unitatile de prestari in constructii, ori prin organizatiile cooperatiste, cetatenii putind beneficia, in acest scop, de urmatoarele credite:
    a) pina la 10.000 lei, pentru modernizari si extinderi de spatii locative, rambursabile intr-o perioada de pina la 5 ani;
    b) pina la 30.000 lei, pentru construirea de locuinte proprietate personala cu spatii pentru cazarea turistilor, rambursabile intr-o perioada de pina la 10 ani.
    Creditele prevazute in prezentul articol se vor acorda cu conditia incheierii prealabile a unor conventii intre cetatenii si oficiile de turism, pe baza normelor stabilite de Consiliul de Ministri.
    Art. 27
    Prioritatea la acordarea creditelor se stabileste, potrivit criteriilor prevazute la art. 17, de catre comisii constituite de comitetele executive ale consiliilor populare.
    Comisiile vor stabili lista solicitantilor in ordinea de prioritate si o vor afisa la sediul organizatiilor care incheie contractele pentru construirea de locuinte cu cetatenii.
    Cei interesati pot face contestatii asupra ordinii de prioritate stabilite, in termen de 15 zile de la afisarea listei, la comitetul executiv al consiliului popular respectiv, care le va solutiona in termen de maximum 30 zile de la inregistrare.
    Art. 28
    Statul acorda credite in limitele prevazute la art. 22 si 23 salariatilor si pensionarilor care au incheiat contracte pentru construirea de locuinte proprietate personala, pentru diferenta dintre pretul de deviz prevazut in contract si avansul depus de beneficiar.
    Pentru obtinerea creditului, la incheierea contractelor de construire de locuinte proprietate personala cu organizatii de stat sau cu organizatii cooperatiste, beneficiarul trebuie sa aiba depusa la Casa de Economii si Consemnatiuni, in scopul construirii de locuinte, o suma de bani reprezentind cel putin avansul din pretul prevazut in contract.
    Art. 29
    Pentru imprumuturile acordate in conditiile prezentei legi se va percepe, in mod diferentiat, o dobinda anuala de 2-5%, ce se va stabili in functie de salariul tarifar lunar, respectiv pensia lunara, prevazute la art. 22, si de marimea creditului, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 30
    Casa de Economii si Consemnatiuni este autorizata sa acorde credite pentru construirea sau cumpararea de locuinte, in conditiile stabilite de Consiliul de Ministri.
    Art. 31
    Imprumutul va fi garantat prin constituirea unei ipoteci asupra locuintei dobindite in conditiile prezentei legi. Inscrierea ipotecii se va dispune pe baza inscrisului constatator al contractului de imprumut, la cererea Casei de Economii si Consemnatiuni.
    Pina la rambursarea integrala a creditului, locuinta dobindita in conditiile prezentei legi nu poate fi instrainata, demolata sau restructurata, decit cu autorizarea prealabila a Casei de Economii si Consemnatiuni.
    Art. 32
    Casa de Economii si Consemnatiuni va elibera creditul in mod treptat, pe masura executarii constructiei.
    In cazul in care beneficiarul creditului va utiliza in alte scopuri sumele primite, Casa de Economii si Consemnatiuni va retrage creditul acordat si va urmari recuperarea sumelor eliberate, cu o dobinda anuala de 12% calculata la intreaga suma eliberata de aceasta.
    Art. 33
    Se autoriza Casa de Economii si Consemnatiuni sa acorde credite pentru constituirea avansului, precum si pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral in vederea contractarii unei locuinte proprietate personala.
    Credite pentru constituirea avansului se acorda pe termen de maximum 5 ani, iar cele pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral al locuintei, pe termen de maximum 10 ani.
    Pentru aceste credite se percepe o dobinda de 8% pe an.
    Art. 34
    In cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor, Casa de Economii si Consemnatiuni va percepe o dobinda de 12% pe an asupra ratelor restante pentru creditele acordate.
    In caz de neplata la scadenta a sase rate sau a contravalorii a sase rate, Casa de Economii si Consemnatiuni va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului.
    Art. 35
    Cetatenii care, la incheierea contractului, platesc integral pretul locuintei, beneficiaza de o bonificatie constind in reducerea cu 50% a comisionului cuvenit organizatiei care incheie contracte pentru construirea de locuinte.
    Art. 36
    Pentru nepredarea locuintei in termenul stabilit prin contract, organizatia cu care s-a incheiat contractul pentru construirea de locuinte proprietate personala va plati beneficiarului penalitati de intirziere, in conditiile stabilite de Consiliul de Ministri.

    CAP. 3
    Criterii de stabilire a preturilor

    Art. 37
    Locuintele proprietate personala construite cu sprijinul statului se proiecteaza si se executa prin organizatii de stat sau cooperatiste, pe baza de contracte incheiate la preturi ferme de deviz, sau se proiecteaza si se executa de catre beneficiar in regie.
    Art. 38
    In pretul locuintei se includ, dupa caz, costul proiectarii, costul executiei lucrarilor, inclusiv beneficiul organizatiei de constructii, precum si comisionul organizatiei care incheie contractul de constructie cu beneficiarul locuintei.
    Art. 39
    Statul executa proiecte tip pentru locuinte situate in cladiri mari, cu mai multe niveluri. Pentru celelalte locuinte proiectarea se realizeaza prin organizatiile cooperatiste sau alte unitati prestatoare de servicii.
    Asociatiile de cooperare pentru construirea de locuinte proprietate personala pot construi locuinte pe baza de proiecte tip, puse la dispozitie de catre organizatiile de stat, contra cost, adaptarea la teren urmind a fi facuta prin organizatiile cooperatiste sau unitatile prestatoare de servicii.
    Art. 40
    Costul executiei lucrarilor de constructii, inclusiv beneficiul organizatiei constructoare, se stabileste pe baza devizelor elaborate pe obiect.
    In scopul de a veni in sprijinul cetatenilor, materialele de constructii vor fi livrate la preturi de productie, in cazul cind locuintele se construiesc prin organizatiile de stat.
    De asemenea, materialele de constructii vor fi livrate la preturi de productie daca locuintele se construiesc de organizatiile cooperatiste, in cazul locuintelor din cladirile tip blocuri.
    Daca organizatiile cooperatiste realizeaza locuinte in case mici sau in cladiri tip vila, materialele de constructii vor fi livrate la preturi cu amanuntul. Cu acelasi pret se livreaza materialele de constructii atunci cind locuintele se executa de unitatile prestatoare de servicii sau de catre proprietari, in regie.

    CAP. 4
    Vinzarea de locuinte din fondul locativ de stat catre populatie

    Art. 41
    In vederea satisfacerii nevoilor de locuinte ale cetatenilor cu venituri mai mici, salariatilor transferati in interesul serviciului si altor categorii de cetateni care potrivit legii au dreptul sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat, se va constitui un fond de locuinte destinat acestor categorii de cetateni, pentru inchiriere.
    Art. 42
    Dupa ce s-a asigurat fondul de locuinte destinat pentru inchiriere, potrivit prevederilor art. 41, statul poate vinde celelalte locuinte de care dispune, in primul rind cele din cladiri in care exista si apartamente proprietate personala, casele mici - cu o locuinta sau cu un numar redus de locuinte - construite din materiale inferioare sau din materiale durabile, dar cu o uzura avansata, precum si cele cu mai multe locuinte, tip blocuri.
    Nu se vind locuintele aflate in administrarea directa a intreprinderilor si organizatiilor economice de stat, destinate salariatilor acestora, pentru inchiriere.
    Locuintele se vind cetatenilor care le ocupa in calitate de chiriasi.
    Art. 43
    Vinzarea locuintelor din fondul locativ de stat se va face esalonat.
    Consiliul de Ministri va aproba anual lista cladirilor ce se pun in vinzare, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Normele pentru determinarea pretului de vinzare a locuintelor se vor stabili prin hotarire a Consiliului de Ministri, tinind seama in principal de tipul constructiei, materialele din care este executata, gradul de dotare si finisaj, starea tehnica si uzura in timp.
    Evaluarea cladirilor de locuit destinate vinzarii se face de comisii stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, compuse din specialisti, delegati ai administratiei financiare, ai intreprinderilor de administrare a fondului locativ de stat, cetateni cu prestigiu si autoritate domiciliati in cartierul in care se afla cladirile puse in vinzare.
    Listele cu preturile stabilite pe fiecare locuinta ce se pune in vinzare vor fi afisate la sediul consiliilor populare, la cladirile puse in vinzare si in alte locuri unde pot fi consultate de cetateni.
    La preturile stabilite, chiriasii sau alti cetateni pot face contestatii la comitetele executive ale consiliilor populare pe linga care functioneaza comisiile de evaluare, in termen de 30 zile de la data afisarii. Comitetele executive ale consiliilor populare vor solutiona contestatiile si vor afisa preturile definitive, in 30 zile de la expirarea termenului prevazut pentru depunerea contestatiilor.
    Art. 44
    Pot cumpara locuinte din fondul locativ de stat cetatenii care indeplinesc conditiile prevazute in prezenta lege pentru construirea de locuinte proprietate personala cu sprijinul statului si sint recomandati de comitetele sau consiliile oamenilor muncii, ori de celelalte organe de conducere colectiva din unitatile socialiste in care isi desfasoara activitatea.
    Salariatii si pensionarii care cumpara locuinte puse in vinzare vor depune un avans si vor beneficia de credite din partea statului ca si in cazul cind construiesc o locuinta noua cu sprijinul statului.
    Avansul si durata maxima de rambursare a creditului se stabilesc pentru salariati si pensionari in functie de salariul tarifar lunar, respectiv de pensia avuta la data incheierii contractului, conform prevederilor cap. II.
    La vinzarea de locuinte se aplica, in mod corespunzator, si celelalte dispozitii prevazute in prezenta lege pentru construirea de locuinte proprietate personala.

    CAP. 5
    Construirea de case de odihna proprietate personala

    Art. 45
    Cetatenii, indiferent de localitatea de domiciliu, pot sa-si construiasca, cu mijloace proprii, o singura casa de odihna proprietate personala, de dimensiuni restrinse, strict corespunzatoare necesitatilor familiilor lor, in localitatile prevazute la art. 47.
    Art. 46
    Statul sprijina constructia caselor de odihna proprietate personala prin atribuirea de teren in folosinta pe durata existentei constructiei.
    In vederea folosirii cit mai rationale a terenurilor si a respectarii regimului de constructii stabilit pentru localitatea respectiva - prin schita de sistematizare - se acorda prioritate cetatenilor asociati pentru realizarea in comun a unor astfel de case, dispuse pe mai multe niveluri.
    Terenurile pentru construirea caselor de odihna proprietate personala se atribuie contra unei taxe anuale.
    Terenurile care se atribuie in scopul construirii de case de odihna se vor stabili in fiecare localitate de catre comitetul executiv al consiliului popular, in zone periferice, care nu pot fi utilizate in alte scopuri, si pe care nu sint prevazute a fi construite complexe turistice sau alte obiective de interes obstesc.
    Casele de odihna se pot executa numai pe baza autorizatiei de constructie eliberata de catre comitetele executive ale consiliilor populare.
    Materialele necesare realizarii casei de odihna se procura de la fondul pietei, cu pretul cu amanuntul.
    Executia caselor de odihna se poate realiza in regie sau prin unitatile de prestatii de servicii catre populatie.
    Comitetele executive ale consiliilor populare vor asigura elaborarea de proiecte tip si refolosibile intr-o gama variata, care sa tina seama de specificul zonei si sa asigure folosirea rationala a terenului.
    Aceste proiecte vor fi puse la dispozitie, contra cost, celor care doresc sa-si construiasca case de odihna, urmind ca adaptarea la teren sa se faca de catre acestia in regie sau prin unitatile care executa prestatii de servicii pentru populatie.
    Art. 47
    Casele de odihna proprietate personala se pot construi in localitati balneoclimatice, precum si in alte localitati care vor fi stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 48
    Casele de odihna proprietate personala sint destinate nevoilor proprietarului si familiei sale si nu pot fi inchiriate.

    CAP. 6
    Alte dispozitii cu privire la construirea si vinzarea de locuinte proprietate personala si construirea de case de odihna

    Art. 49
    In cazul in care se construiesc locuinte proprietate personala ori case de odihna, in cladiri cu mai multe locuinte sau case de odihna, terenul se atribuie in folosinta comuna pe durata existentei cladirii, iar taxa va fi suportata de fiecare proprietar proportional cu suprafata construita a locuintei ori a casei de odihna.
    Taxa anuala pentru terenurile atribuite este urmatoarea:
    - pentru constructia de locuinte, 1 leu/mp;
    - pentru constructia de case de odihna, 2 lei/mp in cazul suprafetei ocupate de constructie si 3 lei/mp in cazul suprafetei curtii.
    Art. 50
    In cazul in care intr-o cladire, locuintele, casele de odihna sau spatiile cu alta destinatie apartin unor proprietari diferiti, acestia au dreptul de proprietate sau de folosinta pe durata existentei constructiei comune, asupra terenului aferent, asupra spatiilor auxiliare, dotarilor si utilitatilor comune, precum si asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decit in comun.
    Art. 51
    In caz de succesiune sau de instrainare a locuintei ori a casei de odihna, se transmit asupra dobinditorului toate drepturile si obligatiile rezultate din contractul de imprumut, din contractul de construire sau din contractul de vinzare-cumparare.
    Odata cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuintei sau a casei de odihna se transmite si dreptul de proprietate sau de folosinta pe durata existentei constructiei, asupra terenului.
    Art. 52
    Titlul de proprietate asupra locuintei sau casei de odihna proprietate personala construite sau cumparate in conditiile prezentei legi se dobindeste avind la baza: autorizatia de constructie, contractul pentru construire sau vinzare, contractul de imprumut si procesul-verbal de predare-preluare sau de dare in folosinta.
    Titlul de folosinta pe durata existentei constructiei asupra terenului atribuit se dobindeste pe baza deciziei de atribuire emisa individual sau in comun de comitetele executive ale consiliilor populare.
    Administratiile financiare vor inregistra dreptul de proprietate asupra locuintei sau casei de odihna si dreptul de folosinta asupra terenului atribuit pe baza actelor prevazute la alin. 1 si 2 si vor elibera actul care atesta titlul de proprietate sau folosinta.
    Art. 53
    Titlurile de proprietate prevazute in articolul precedent, contractele de vinzare-cumparare a locuintelor din fondul locativ de stat, deciziile de atribuire a terenurilor in folosinta pe durata existentei constructiei, contractul de imprumut si ipotecile constituite asupra imobilelor, se inscriu in registrele de transcriptiuni imobiliare. In localitatile cu regim de carte funciara se va face inscrierea, dupa caz, a dreptului de folosinta asupra terenului, a dreptului de proprietate asupra locuintei ori a casei de odihna, a ipotecilor constituite, precum si notarea contractului de imprumut.
    Inscrierea titlului de proprietate pentru locuintele sau casele de odihna construite sau cumparate in conditiile prezentei legi nu este supusa taxelor de timbru.
    Sint scutite de impozitul pe cladiri, pe timp de 10 ani de la data dobindirii lor, locuintele cumparate in conditiile prezentei legi si cele construite cu sprijinul statului.
    Art. 54
    Contractul de imprumut, contractul de construire, precum si contractul de vinzare-cumparare incheiate in conditiile prezentei legi au valoare de inscrisuri autentice si constituie titluri executorii.
    Art. 55
    Cei care isi construiesc locuinta sau casa de odihna proprietate personala in regie sint obligati sa execute integral constructia in termenul stabilit prin autorizatia de constructie.
    In cazul cind nu se respecta prevederile alineatului precedent, comitetele executive ale consiliilor populare vor revoca decizia privind dreptul de folosinta asupra terenului, care se poate atribui altor persoane indreptatite.
    In cazul revocarii deciziei de atribuire a terenului, fostul beneficiar poate vinde constructia neterminata, in termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular, unei persoane care se angajeaza sa continue constructia si careia i se atribuie terenul in conditiile prezentei legi.
    Daca constructia nu a fost vinduta in conditiile alineatului precedent, proprietarul va elibera terenul in termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular.
    Art. 56
    Persoanele prevazute la art. 5, care dobindesc o a doua locuinta prin mostenire, donatie, ca urmare a casatoriei, sau pe alte cai, sint obligate sa instraineze una dintre acestea in termen de un an de la dobindire.
    In cazul cind nu se indeplineste obligatia prevazuta in alineatul precedent, una dintre cele doua locuinte va fi trecuta in proprietatea statului, prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, cu plata unei despagubiri, potrivit normelor stabilite prin hotarire a Consiliului de Ministri. Pina la emiterea deciziei, membrii familiei sint in drept sa aleaga locuinta pe care o retin in proprietate.
    Prevederile acestui articol se aplica si celor care, la data publicarii prezentei legi, au in proprietate mai multe locuinte, termenul de un an curgind de la aceasta data.
    Dispozitiile prezentului articol se aplica si caselor de odihna.
    Art. 57
    Persoanele care nu au cetatenia romana, dar care domiciliaza sau vor sa-si stabileasca domiciliul in Republica Socialista Romania, pot sa-si construiasca sau sa-si cumpere din fondul locativ de stat locuinte, proprietate personala, din fonduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 58
    Deciziile in baza carora s-au atribuit cetatenilor terenuri pentru construirea de locuinte in temeiul Decretului nr. 493/1954 pot fi revocate, daca locuintele pentru care au fost atribuite acele terenuri n-au fost construite.
    Art. 59
    Pentru terenurile proprietate de stat pe care s-au construit locuinte proprietate personala si care au fost atribuite fara indeplinirea formelor prevazute de Decretul nr. 493/1954, comitetele executive sale consiliilor populare ale municipiilor, oraselor si comunelor vor emite decizii de atribuire in folosinta pe durata existentei constructiei in conditiile prezentei legi, daca sint indeplinite prevederile Decretului nr. 144/1958.
    Art. 60
    Comitetele executive ale consiliilor populare sint obligate sa ia masuri pentru buna gospodarire si folosire a terenurilor din perimetrul construibil al oraselor si din vatra satului, indiferent de proprietate, in conformitate cu prevederile schitei si detaliilor de sistematizare.
    Toate terenurile libere din administrarea ministerelor si a celorlalte organe centrale sau a unitatilor subordonate vor fi trecute in administrarea comitetelor executive ale consiliilor populare.
    Comitetele executive vor lua masuri sa nu se execute locuinte sau case de odihna fara autorizatie de constructie.
    La emiterea autorizatiei de constructie se vor stabili conditiile care sa asigure folosirea rationala a terenului, densitatea optima a locuintelor, regimul de aliniere si regimul de inaltime, in conformitate cu prevederile schitei si detaliilor de sistematizare.
    Art. 61
    Cei care vor executa constructii fara autorizatie de constructie vor fi sanctionati potrivit legii, iar constructia va putea fi demolata.
    Art. 62
    In vederea folosirii rationale a terenurilor proprietate personala din municipii si orase care, potrivit schitei de sistematizare, nu sint necesare pentru executarea unor lucrari de interes general, acestea vor putea fi folosite pentru construirea de locuinte proprietate personala.
    Pe aceste terenuri se pot realiza constructii cu mai multe locuinte tinind seama de forma si marimea terenului, cu respectarea schitei si detaliilor de sistematizare si a regimului de inaltime.
    In acest scop, proprietarul terenului se poate constitui intr-o asociatie cu alti cetateni in vederea construirii cladirii respective, terenul trecind, pe baza acordului proprietarului, in folosinta comuna a membrilor asociatiei, pe data construirii ei, pe timpul cit exista constructia.
    Membrii asociatiei vor plati proprietarului terenului aceleasi taxe ca si cele ce se percep pentru terenul proprietate de stat ce se atribuie pentru construirea de locuinte proprietate personala.
    Art. 63
    Membrii organizatiilor cooperatiste si ai altor organizatii obstesti cu caracter economic si social pot beneficia de credite de la stat pentru construirea sau cumpararea de locuinte proprietate personala in conditiile prevazute prin prezenta lege pentru salariati si pensionari.
    Creditele vor fi acordate pe baza recomandarii organizatiei cooperatiste sau obstesti respective.
    Art. 64
    Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case proprietate personala de odihna sau turism se abroga.
    Contractele sau alte acte incheiate in baza decretelor nr. 445/1966 si nr. 713/1967, precum si a Legii nr. 9/1968, ramin valabile.SmartCity5

COMENTARII la Legea 4/1973

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 4 din 1973
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 4/1973
Decretul 92 1977
pentru modificarea unor dispozitii din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala
Decretul 205 1974
pentru modificarea unor dispozitii din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala, cu modificarile ulterioare
Legea 58 1974
privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale
Decretul 122 1974
privind modificarea articolelor 52 si 53 din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala
Legea 4 1973
privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu