E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 4 din 28 martie 1973   * Republicata

privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 121 din 31 decembrie 1980


SmartCity3


    *) Republicare in temeiul art. III din Legea nr. 5 din 17 octombrie 1980, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 90 din 22 octombrie 1980, dindu-se capitolelor si articolelor o noua numerotare.
    Legea nr. 4/1973 a fost publicata in Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973.

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Dezvoltarea in ritm inalt a economiei nationale, modernizarea oraselor si centrelor muncitoresti, cresterea numarului de muncitori si specialisti, sporirea continua a retributiei si celorlalte venituri ale oamenilor muncii, fac necesare dezvoltarea constructiei de locuinte si imbunatatirea gradului lor de confort - conditie esentiala pentru ridicarea bunastarii intregului popor.
    In scopul satisfacerii cerintelor crescinde de locuinte, se va intensifica ritmul construirii de locuinte noi si se vor lua masuri de imbunatatire continua a confortului, in concordanta cu ritmul dezvoltarii economiei nationale si potrivit prevederilor planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 2
    Constructia de locuinte se realizeaza din:
    - fondurile de investitii centralizate ale statului, pentru locuintele constituind proprietate de stat;
    - fondurile intreprinderilor, pentru locuintele proprietate de stat date in administrarea lor directa;
    - fondurile organizatiilor cooperatiste si altor organizatii obstesti cu caracter economic si social, pentru locuintele proprietatea acestora;
    - veniturile populatiei, inclusiv cu credite acordate de stat, pentru locuintele constituind proprietatea personala a cetatenilor.
    Locuintele construite din fondurile de investitii centralizate ale statului sint administrate de intreprinderi subordonate consiliilor populare sau de alte intreprinderi de stat.
    Art. 3
    Dezvoltarea armonioasa a oraselor, centrelor muncitoresti si a celorlalte localitati impune construirea noilor locuinte in conformitate cu prevederile schitelor si planurilor de sistematizare, cu respectarea stricta a regimului de constructie, in ceea ce priveste numarul nivelurilor, densitatea cladirilor si linia lor arhitectonica.
    Art. 4
    Terenurile situate in perimetrele oraselor sint supuse regimului sistematizarii, indiferent de natura proprietatii. Detinatorii acestor terenuri pot construi numai cu aprobarea comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare si cu incadrarea in normele de sistematizare si arhitectura.
    Terenurile proprietate de stat pot fi atribuite de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare in vederea construirii de locuinte, in folosinta organizatiilor socialiste sau a persoanelor fizice, potrivit prevederilor planurilor de sistematizare, cu plata taxei stabilite prin dispozitii legale.
    Dreptul de folosinta a terenului atribuit este acordat numai pe durata existentei constructiei respective.
    Art. 5
    Cetatenii au dreptul sa aiba in proprietate personala o singura locuinta pentru ei si familiile lor. Membrii unei familii pot pastra, in proprietate comuna sau in proprietatea unuia dintre ei, o singura locuinta.
    Prevederile alineatului precedent cu privire la membrii familiei se refera numai la sot, sotie si copiii minori.
    Art. 6
    Construirea sau cumpararea de locuinte de catre cetateni in scopul revinzarii sau inchirierii este interzisa.
    Art. 7
    Cetatenii se pot constitui in asociatii de cooperare pentru construirea de locuinte proprietate personala. Pe baza aportului membrilor asociatiei si creditelor ce li se acorda de stat, asociatiile de cooperare vor construi locuinte proprietate personala in cladiri cu mai multe niveluri. Asociatiile pot construi si in regie.
    Asociatiile de cooperare pentru construirea de locuinte proprietate personala dobandesc personalitate juridica, potrivit dispozitiilor legale, de la data constituirii lor. Modul de organizare si functionare a asociatiilor de cooperare se stabileste prin statut, aprobat prin hotarire a Consiliului de Ministri.
    Art. 8
    Prin locuinta, in sensul prezentei legi, se intelege suprafata locativa care cuprinde una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele aferente, formind o unitate locativa de-sine-statatoare, determinata ca atare prin constructia sa.

    CAP. 2
    Construirea de locuinte proprietate personala cu sprijinul statului

    Art. 9
    Cetatenii, indiferent de venitul lunar, au dreptul sa-si construiasca sau sa-si cumpere, in conditiile prezentei legi, o locuinta proprietate personala.
    In municipii si orase cetatenii pot sa-si construiasca locuinte proprietate personala, cu respectarea normelor de sistematizare, arhitectura si a regimului de inaltime, potrivit schitelor de sistematizare aprobate, precum si a dispozitiilor legale in vigoare privind normarea si folosirea locuintelor proprietate personala.
    De asemenea, constructiile de locuinte in comune si sate trebuie sa se incadreze in normele de sistematizare, regimul de inaltime si perimetrul construibil, stabilite prin schitele de sistematizare, asigurindu-se folosirea terenurilor in conditiile prevazute de lege.
    Art. 10
    Statul sprijina construirea de locuinte proprietate personala prin acordarea de credite pe termen lung, atribuirea de terenuri in folosinta pentru constructie, asigurarea de materiale, precum si prin proiectare si executie.
    Art. 11
    Cetatenii pot sa-si construiasca o locuinta proprietate personala pentru ei si familiile lor, cu mijloace proprii, sau cu mijloace proprii si credite de la stat, in localitatile in care domiciliaza sau in care au dreptul sa-si stabileasca domiciliul, in conditiile legii.
    Art. 12
    Statul va continua sa construiasca anual locuinte destinate dezvoltarii fondului locativ proprietate de stat, care vor fi inchiriate, potrivit legii, in primul rind persoanelor incadrate cu contract de munca cu venituri mici, tinerilor nou incadrati in productie, tinerilor casatoriti, precum si persoanelor incadrate cu contract de munca transferate in interes de serviciu.
    Art. 13
    Persoanele incadrate cu contract de munca si pensionarii care nu au locuinta proprietate personala vor beneficia de dreptul de a li se inchiria locuinte din fondul de stat, cu plata chiriei legale, avind prioritate, in conditiile prevazute de lege, persoanele incadrate cu contract de munca si pensionarii care au un venit mediu lunar pe fiecare membru de familie mai mic de 1.500 lei.
    De asemenea, beneficiaza de dreptul de a li se inchiria locuinte din fondul locativ de stat, cu plata chiriei prevazute de lege, ofiterii, subofiterii si maistrii militari din cadrul Ministerului Apararii Nationale si cei din cadrul Ministerului de Interne.
    Statul sprijina in mod deosebit persoanele incadrate cu contract de munca si pensionarii, care nu au locuinta proprietate personala, sa-si construiasca sau sa-si cumpere locuinta.
    Pentru persoanele cu venituri mici se asigura conditii avantajoase la construirea sau cumpararea locuintelor, in ce priveste acordarea de credite, dobinda si durata de rambursare a creditelor, prioritate la contractare, daca au conditii grele de locuit.
    Art. 14
    Toti cetatenii care detin in prezent o locuinta proprietate de stat isi vor pastra in continuare dreptul de a detine aceasta locuinta, cu plata chiriei legale, neputind fi evacuati decit in conditiile prevazute de lege.
    Art. 15
    Construirea de locuinte proprietate personala si vinzarea de locuinte din fondul locativ de stat se vor realiza in mod esalonat potrivit prevederilor planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 16
    Acordarea creditelor pentru construirea de locuinte proprietate personala se face in urmatoarea ordine de prioritate:
    - muncitorilor calificati, in primul rind celor din marile unitati industriale;
    - persoanelor incadrate cu contract de munca transferate in interesul serviciului din alte localitati;
    - cadrelor de specialitate care lucreaza in productia materiala, in activitatea de proiectare, cercetare stiintifica si invatamint;
    - absolventilor repartizati in productie, veniti din alte localitati;
    - tinerilor casatoriti;
    - persoanelor cu contract de munca incadrate pe baza de concurs, veniti din alte localitati;
    - celorlalte persoane incadrate cu contract de munca si pensionarilor.
    In cadrul fiecarei categorii se acorda preferinta celor care au conditii grele de locuit, indeosebi familiilor cu mai multi copii, persoanelor incadrate cu contract de munca si pensionarilor care au depus un avans mai mare si au o vechime mai mare la Casa de Economii si Consemnatiuni.
    Art. 17
    Cetatenii ale caror locuinte se demoleaza pentru noi constructii sau sistematizari vor primi cu chirie o locuinta din fondul locativ de stat, pentru ei si familiile lor, pina ce isi construiesc sau isi cumpara o locuinta. Suma incasata pentru locuinta demolata va constitui avansul pentru noua locuinta pe care o construiesc sau o cumpara.
    Art. 18
    Cetatenii care se muta definitiv dintr-o localitate in alta, in interes de serviciu sau familial, si au o locuinta proprietate personala o pot vinde si au dreptul sa-si construiasca o noua locuinta in localitatea in care se stabilesc.
    In acest scop pot primi, in conditiile legii, terenul necesar si, daca suma incasata din vinzarea vechii locuinte nu acopera costul noii locuinte, pot primi un credit de completare fara a depasi plafoanele de credite prevazute la art. 23.
    Art. 19
    Statul sprijina prin credite si executie construirea de locuinte proprietate personala care se incadreaza, in ceea ce priveste suprafata, dotarea si finisajele, in normele aprobate de Consiliul de Stat.
    Art. 20
    Acordarea creditelor pentru construirea locuintelor proprietate personala se va face la propunerea colectivelor de munca in care solicitantii isi desfasoara activitatea, aprobate de consiliile oamenilor muncii, impreuna cu organele sindicale, tinind seama de aportul solicitantilor in productie, de necesitatea asigurarii stabilitatii lor in unitate si de conditiile lor de locuit, in ordinea de prioritate stabilita la art. 16.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor stabili anual numarul de locuinte a caror construire se poate contracta cu personalul muncitor al fiecarei unitati socialiste.
    Art. 21
    Cetatenii care detin o locuinta construita cu sprijinul statului in credite si executie si care a devenit neincapatoare sau prea mare, tinind seama de numarul membrilor familiei, pot sa-si construiasca o noua locuinta cu sprijinul statului in credite si executie, cu conditia de a instraina locuinta pe care o detin.
    Pretul obtinut din vinzarea vechii locuinte va constitui, in aceste cazuri, avans pentru construirea noii locuinte, iar termenul pentru restituirea creditului obtinut in scopul acoperirii restului de pret se va reduce la jumatate fata de cel stabilit de lege.
    Art. 22
    Avansul minim si durata maxima de rambursare a creditului se stabilesc in functie de retributia tarifara lunara, respectiv pensia lunara, la data incheierii contractului, dupa cum urmeaza:
-----------------------------------------------------------
                                              Durata maxima
            Retributia        Avansul minim   de rambursare
 Categoria  tarifara sau      fata de pretul  a creditului
            pensia lunara     de deviz
-----------------------------------------------------------
    I       pina la 1.500 lei       20%           25 ani
   II       1.501 - 2.000 lei       25%           20 ani
  III         peste 2.000 lei       30%           15 ani
-----------------------------------------------------------

    Art. 23
    Creditele pentru locuintele de tipul celor prevazute la art. 19 nu vor putea depasi:
     41.500 lei pentru locuinte cu o camera;
     64.000 lei pentru locuinte cu 2 camere;
     81.000 lei pentru locuinte cu 3 camere;
     91.500 lei pentru locuinte cu 4 camere;
    105.000 lei pentru locuinta cu 5 camere.
    Plafoanele de credite prevazute mai sus pentru locuintele ce se construiesc in zone cu grad 8 seismic se majoreaza cu 3%, iar pentru cele din zone cu grad 9 seismic, cu 10% .*)
---------------
    *) Potrivit art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 92/1977, prevederile art. 23 si 25 alin. 1 si 4, precum si cuantumul prevazut la art. 25 alin. 2 si 3, se aplica la toate contractele incheiate cu populatia dupa data de 1 aprilie 1977.

    Art. 24
    Costul garajelor si anexelor gospodaresti se evidentiaza separat in deviz si se plateste integral de beneficiar la data incheierii contractului.
    In cazul vinzarii locuintelor din fondul de stat, valoarea anexelor gospodaresti - magazii, pivnite, patule, soproane si alte constructii, cu exceptia garajelor, se include in pretul de vinzare al locuintelor, la care se calculeaza creditul ce urmeaza a fi acordat, in cadrul plafoanelor prevazute de lege.
    Art. 25
    Persoanele incadrate cu contract de munca si pensionarii domiciliati in municipii, orase si localitati componente ale acestora, care isi construiesc locuinte proprietate personala in regie, pot obtine credite in acest scop, in suma de cel mult 35.000 lei, rambursabile intr-o perioada de 20 ani. Creditele se acorda cu conditia ca beneficiarul sa faca dovada ca are posibilitati materiale pentru realizarea constructiei.
    Persoanele incadrate cu contract de munca din mediul rural, in special cadrele didactice, medicii, specialistii din statiuni de mecanizarea agriculturii, intreprinderi agricole de stat si cooperative agricole de productie, care nu au o locuinta proprie in comuna in care isi au locul de munca, pot beneficia de un credit de pina la 35.000 lei, pe termen de 20 ani, pentru a-si construi locuinta proprietate personala in acea comuna, in regie.
    Persoanele incadrate cu contract de munca care au locul de munca in orase mari si domiciliaza in localitatile din jurul acestora vor fi sprijiniti sa-si construiasca in regie locuinta proprietate personala in localitatea in care domiciliaza, daca nu au locuinta proprie. In acest scop, ei pot beneficia de un credit de pina la 35.000 lei, pe termen de 20 ani.
    Dispozitiile prevazute la alineatele precedente se aplica si pentru terminarea constructiilor de locuinte.*)
---------------
    *) Potrivit art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 92/1977, prevederile art. 23 si 25 alin. 1 si 4, precum si cuantumul prevazut la art. 25 alin. 2 si 3, se aplica la toate contractele incheiate cu populatia dupa data de 1 aprilie 1977.

    Art. 26
    Prioritatea la acordarea creditelor se stabileste, potrivit criteriilor prevazute la art. 16, de catre comisii constituite de comitetele executive ale consiliilor populare.
    Comisiile vor stabili lista solicitantilor in ordinea de prioritate si o vor afisa la sediul organizatiilor care incheie contractele pentru construirea de locuinte cu cetatenii.
    Cei interesati pot face contestatii asupra ordinii de prioritate stabilite, in termen de 15 zile de la afisarea listei, la comitetul sau la biroul executiv al consiliului popular respectiv, care le va solutiona in termen de maximum 30 zile de la inregistrare.
    Art. 27
    Statul acorda credite in limitele prevazute la art. 22 si 23 persoanelor incadrate cu contract de munca si pensionarilor care au incheiat contracte pentru construirea de locuinte proprietate personala, pentru diferenta dintre pretul de deviz prevazut in contract si avansul depus de beneficiar.
    Pentru obtinerea creditului, la incheierea contractelor de construire de locuinte proprietate personala cu organizatii de stat sau cu organizatii cooperatiste, beneficiarul trebuie sa aiba depusa la Casa de Economii si Consemnatiuni, in scopul construirii de locuinte, o suma de bani reprezentind cel putin avansul din pretul prevazut in contract.
    Art. 28
    Pentru imprumuturile acordate in conditiile prezentei legi, altele decit cele prevazute la art. 32, se va percepe o dobinda anuala, diferentiata in functie de retributia tarifara, pensia sau venitul mediu brut lunar si de marimea creditului, dupa cum urmeaza:
------------------------------------------
 Categoria  Retributia tarifara,   Dobanda
            pensia sau venitul
            mediu brut lunar
------------------------------------------
    I       pina la 1.500 lei         3%
   II       1.501 - 2.000 lei         4%
  III         peste 2.000 lei         5%
------------------------------------------
    Pentru suma de credit care depaseste 50.000 lei, dobinda va fi de 6% pe an, indiferent de retributia tarifara, pensia sau venitul mediu brut lunar.*)
----------------
    *) Prevederile art. 28, astfel cum a fost modificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1976, se aplica, potrivit art. II din acest decret, pentru contractele de imprumut incheiate cu incepere de la 1 ianuarie 1976.

    Art. 29
    Casa de Economii si Consemnatiuni este autorizata sa acorde credite pentru construirea sau cumpararea de locuinte, in conditiile stabilite de Consiliul de Ministri.
    Art. 30
    Imprumutul va fi garantat prin constituirea unei ipoteci asupra locuintei dobindite in conditiile prezentei legi. Inscrierea ipotecii se va dispune pe baza inscrisului constatator al contractului de imprumut, la cererea Casei de Economii si Consemnatiuni.
    Pina la rambursarea integrala a creditului, locuinta dobindita in conditiile prezentei legi nu poate fi instrainata, demolata sau restructurata, decit cu autorizarea prealabila a Casei de Economii si Consemnatiuni.
    Art. 31
    Casa de Economii si Consemnatiuni va elibera creditul in mod treptat, pe masura executarii constructiei.
    In cazul in care beneficiarul creditului va utiliza in alte scopuri sumele primite, Casa de Economii si Consemnatiuni va retrage creditul acordat si va urmari recuperarea sumelor eliberate, cu o dobinda anuala de 12% calculata la intreaga suma eliberata de aceasta.
    Art. 32
    Se autoriza Casa de Economii si Consemnatiuni sa acorde credite pentru constituirea avansului, precum si pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral in vederea contractarii unei locuinte proprietate personala.
    Credite pentru constituirea avansului se acorda pe termen de maximum 5 ani, iar cele pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral al locuintei, pe termen de maximum 10 ani.
    Pentru aceste credite se percepe o dobinda de 8% pe an.
    Art. 32
    In cazul vinzarii locuintelor din fondul locativ de stat dobinda pentru creditul necesar avansului va fi de 6%, iar restituirea acestor credite se va face in functie de retributia tarifara sau pensia lunara astfel:
------------------------------------------------
 Categoria   Retributia tarifara   Durata maxima
             sau pensia lunara     de rambursare
                                   a creditului
                                   pentru avans
------------------------------------------------
      I      pina la 1.500 lei         10 ani
     II      1.501 - 2.000 lei          8 ani
    III        peste 2.000 lei          5 ani
------------------------------------------------
    Cota de 1% calculata asupra soldului creditelor de avans acordate pentru cumpararea de locuinte proprietate personala, reprezentind cheltuielile Casei de Economii si Consemnatiuni privind acordarea, urmarirea si tinerea evidentei creditelor, inclusiv pentru incadrarea personalului necesar in acest scop, se va suporta din dobinzile de 6% incasate de la populatie.
    Art. 34
    In cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor, Casa de Economii si Consemnatiuni va percepe o dobinda de 12% pe an asupra ratelor restante pentru creditele acordate.
    In caz de neplata la scadenta a sase rate sau a contravalorii a sase rate, Casa de Economii si Consemnatiuni va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului.
    Art. 35
    Cetatenii care, la incheierea contractului, platesc integral pretul locuintei, beneficiaza de o bonificatie constind in reducerea cu 50% a comisionului cuvenit organizatiei care incheie contracte pentru construirea de locuinte.
    Art. 36
    Pentru nepredarea locuintei in termenul stabilit prin contract, organizatia cu care s-a incheiat contractul pentru construirea de locuinte proprietate personala va plati beneficiarului penalitati de intirziere, in conditiile stabilite de Consiliul de Ministri.

    CAP. 3
    Criterii de stabilire a preturilor

    Art. 37
    Locuintele proprietate personala construite cu sprijinul statului se proiecteaza si se executa prin organizatii de stat sau cooperatiste, pe baza de contracte incheiate la preturi ferme de deviz, sau se proiecteaza si se executa de catre beneficiar in regie.
    Cetatenii care isi executa locuinte proprietate personala in regie pot folosi numai materiale de constructii proprii sau achizitionate la preturile cu amanuntul de la fondul pietei, cu respectarea stricta a prevederilor legale.
    Persoanele prevazute la alin. 2 sint obligate sa justifice cu acte provenienta legala a materialelor achizitionate pentru constructia locuintei, precum si cheltuielile efectuate.
    Persoanele care nu justifica provenienta legala a materialelor raspund, dupa caz, material, civil, contraventional sau penal, potrivit legii.
    Art. 38
    In pretul locuintei se includ, dupa caz, costul proiectarii, costul executiei lucrarilor, inclusiv beneficiul organizatiei de constructii, precum si comisionul organizatiei care incheie contractul de constructie cu beneficiarul locuintei.
    Art. 39
    Statul executa proiecte tip pentru locuinte situate in cladiri mari, cu mai multe niveluri. Pentru celelalte locuinte proiectarea se realizeaza prin organizatiile cooperatiste sau alte unitati prestatoare de servicii.
    Asociatiile de cooperare pentru construirea de locuinte proprietate personala pot construi locuinte pe baza de proiecte tip, puse la dispozitie de catre organizatiile de stat, contra cost, adaptarea la teren urmind a fi facuta prin organizatiile cooperatiste sau unitatile prestatoare de servicii.
    Art. 40
    Costul executiei lucrarilor de constructii, inclusiv beneficiul organizatiei constructoare, se stabileste pe baza devizelor elaborate pe obiect.
    In scopul de a veni in sprijinul cetatenilor, materialele de constructii vor fi livrate la preturi de productie, in cazul cind locuintele se construiesc prin organizatiile de stat.
    De asemenea, materialele de constructii vor fi livrate la preturi de productie daca locuintele se construiesc de organizatiile cooperatiste, in cazul locuintelor din cladirile tip blocuri.
    Pentru locuintele ce se realizeaza de unitatile prestatoare de servicii sau de catre populatie in regie, materialele de constructii se livreaza la preturi cu amanuntul.

    CAP. 4
    Vinzarea de locuinte din fondul locativ de stat catre populatie

    Art. 41
    In vederea satisfacerii nevoilor de locuinte ale cetatenilor cu venituri mai mici, persoanelor incadrate cu contract de munca transferate in interesul serviciului si altor categorii de cetateni care potrivit legii au dreptul sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat, se va constitui un fond de locuinte destinat acestor categorii de cetateni, pentru inchiriere.
    Art. 42
    Dupa ce s-a asigurat fondul de locuinte destinat pentru inchiriere, potrivit prevederilor art. 41, statul poate vinde celelalte locuinte de care dispune, in primul rind cele din cladiri in care exista si apartamente proprietate personala, casele mici - cu o locuinta sau cu un numar redus de locuinte - construite din materiale inferioare sau din materiale durabile, dar cu o uzura avansata, precum si cele cu mai multe locuinte, tip blocuri.
    Nu se vind locuintele aflate in administrarea directa a intreprinderilor si organizatiilor economice de stat, destinate persoanelor incadrate cu contract de munca ale acestora, pentru inchiriere.
    Locuintele se vind cetatenilor care le ocupa in calitate de chiriasi.
    Art. 43
    Vinzarea locuintelor din fondul locativ de stat se va face esalonat.
    Consiliul de Ministri va aproba anual lista cladirilor ce se pun in vinzare, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Normele pentru determinarea pretului de vinzare a locuintelor sint cele stabilite prin decret al Consiliului de Stat.
    Evaluarea cladirilor de locuit destinate vinzarii se face de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, la propunerea unor comisii compuse din specialisti, delegati ai administratiei financiare, ai intreprinderilor de administrare a fondului locativ de stat, cetateni cu prestigiu si autoritate domiciliati in cartierul in care se afla cladirile puse in vinzare.
    Listele cu preturile stabilite pe fiecare locuinta ce se pune in vinzare vor fi afisate la sediul consiliilor populare, la cladirile puse in vinzare si in alte locuri unde pot fi consultate de cetateni.
    La preturile stabilite, chiriasii sau alti cetateni pot face contestatii la comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in termen de 30 zile de la data afisarii. Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor solutiona contestatiile si vor afisa preturile definitive in 30 zile de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor.
    Art. 44
    Pot cumpara locuinte din fondul locativ de stat cetatenii care indeplinesc conditiile prevazute in prezenta lege pentru construirea de locuinte proprietate personala cu sprijinul statului si sint recomandati de consiliile oamenilor muncii ori de celelalte organe de conducere colectiva din unitatile socialiste in care isi desfasoara activitatea.
    Persoanele incadrate cu contract de munca si pensionarii care cumpara locuinte puse in vinzare vor depune un avans si vor beneficia de credite din partea statului ca si in cazul cind construiesc o locuinta noua cu sprijinul statului.
    Persoanele incadrate cu contract de munca, chiriasi ai locuintelor din fondul locativ de stat situate in mediul rural, care au locul de munca in localitatea respectiva, pot beneficia de credite pentru cumpararea locuintei in aceleasi conditii ca si cei din mediul urban.
    Avansul si durata maxima de rambursare a creditului se stabilesc pentru persoanele incadrate cu contract de munca si pensionari in functie de retributia tarifara lunara, respectiv de pensia avuta la data incheierii contractului, conform prevederilor cap. II.
    La vinzarea de locuinte se aplica, in mod corespunzator, si celelalte dispozitii prevazute in prezenta lege pentru construirea de locuinte proprietate personala.

    CAP. 5
    Alte dispozitii cu privire la construirea si vinzarea de locuinte proprietate personala

    Art. 45
    In cazul in care se construiesc locuinte proprietate personala in cladiri cu mai multe locuinte, terenul se atribuie in folosinta comuna pe durata existentei cladirii, iar taxa va fi suportata de fiecare proprietar proportional cu suprafata construita a locuintei.
    Taxa anuala pentru terenurile atribuite pentru constructia de locuinte este de 1 leu/m.p.*).
----------------
    *) Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 5/1980, taxele anuale pentru terenurile atribuite in folosinta ramin cele in vigoare la data legii mentionate.

    Art. 46
    In cazul in care intr-o cladire, locuintele sau spatiile cu alta destinatie apartin unor proprietari diferiti, acestia au dreptul de proprietate sau de folosinta, pe durata existentei constructiei comune, asupra terenului aferent, asupra spatiilor auxiliare, dotarilor si utilitatilor comune, precum si asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decit in comun.
    Art. 47
    In caz de succesiune sau de instrainare a locuintei, se transmit asupra dobinditorului toate drepturile si obligatiile rezultate din contractul de imprumut, din contractul de construire sau din contractul de vinzare-cumparare.
    Odata cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuintei se transmite, in conditiile legii, si dreptul de proprietate sau de folosinta, pe durata existentei constructiei, asupra terenului.
    Art. 48
    Actul care dovedeste dreptul de proprietate asupra locuintei construite sau cumparate in conditiile prezentei legi si dreptul de folosinta asupra terenului atribuit in aceleasi conditii constituie titlu de proprietate, care se elibereaza in forma prevazuta in anexa.
    Titlul de proprietate asupra locuintei proprietate personala construite sau cumparate in conditiile prezentei legi se dobindeste avind la baza: autorizatia de constructie, contractul pentru construire sau vinzare, contractul de imprumut si procesul-verbal de predare-preluare sau de dare in folosinta.
    Titlul de folosinta pe durata existentei constructiei asupra terenului atribuit se dobindeste pe baza deciziei de atribuire emisa individual sau in comun de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare.
    Administratiile financiare sau unitatile lor subordonate, care au fost imputernicite in acest scop, vor inregistra dreptul de proprietate asupra locuintei si dreptul de folosinta asupra terenului atribuit pe baza actelor prevazute la alin. 1 si 2 si vor elibera titlul de proprietate sau de folosinta.
    Art. 49
    Titlurile de proprietate prevazute in articolul precedent, contractele de vinzare-cumparare a locuintelor din fondul locativ de stat, deciziile de atribuire a terenurilor in folosinta pe durata existentei constructiei, contractul de imprumut si ipotecile constituite asupra imobilelor, se inscriu in registrele de transcriptiuni imobiliare. In localitatile cu regim de carte funciara se va face inscrierea, dupa caz, a dreptului de folosinta asupra terenului, a dreptului de proprietate asupra locuintei, a ipotecilor constituite, precum si notarea contractului de imprumut.
    Inscrierea titlului de proprietate pentru locuintele construite sau cumparate in conditiile prezentei legi este supusa taxei de timbru de 150 de lei. Pentru inscrierea celorlalte acte pe baza carora se elibereaza titlul de proprietate, precum si pentru constituirea ipotecii prin care se garanteaza creditul acordat de stat, nu se percep taxe de timbru.
    Sint scutite de impozitul pe cladiri, pe timp de 10 ani de la data dobindirii lor, locuintele cumparate in conditiile prezentei legi si cele construite cu sprijinul statului.
    Art. 50
    Contractul de imprumut, contractul de construire, precum si contractul de vinzare-cumparare incheiate in conditiile prezentei legi au valoare de inscrisuri autentice si constituie titluri executorii.
    Art. 51
    Cei care isi construiesc locuinta proprietate personala in regie sint obligati sa execute integral constructia in termenul stabilit prin autorizatia de constructie.
    In cazul cind nu se respecta prevederile alineatului precedent, comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare vor revoca decizia privind dreptul de folosinta asupra terenului, care se poate atribui altor persoane indreptatite.
    In cazul revocarii deciziei de atribuire a terenului, fostul beneficiar poate vinde constructia neterminata, in termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular, unei persoane care se angajeaza sa continue constructia si careia i se atribuie terenul in conditiile prezentei legi.
    Daca constructia nu a fost vinduta in conditiile alineatului precedent, proprietarul va elibera terenul in termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular.
    Art. 52
    Persoanele prevazute la art. 5, care dobindesc o a doua locuinta prin mostenire, donatie, ca urmare a casatoriei, sau pe alte cai, sint obligate sa instraineze una dintre acestea in termen de un an de la dobindire.
    In cazul cind nu se indeplineste obligatia prevazuta in alineatul precedent, una dintre cele doua locuinte va fi trecuta in proprietatea statului, prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, cu plata unei despagubiri, potrivit normelor*) stabilite prin decret al Consiliului de Stat. Pina la emiterea deciziei, membrii familiei sint in drept sa aleaga locuinta pe care o retin in proprietate.
    Prevederile acestui articol se aplica si celor care, la data publicarii prezentei legi, au in proprietate mai multe locuinte, termenul de un an curgind de la aceasta data.*)
    Pentru persoanele care nu au instrainat cea de-a doua locuinta, deoarece aceasta este folosita de unitati socialiste in alte scopuri decit acela de locuinta, termenul de un an curge de la data eliberarii acesteia.
    Pentru persoanele care au in proprietate o a doua locuinta a carei constructie este neterminata, termenul de un an curge de la data darii in folosinta, constatata, dupa caz, de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti sau comunale.
-------------------
    *) Normele de evaluare au fost stabilite prin Decretul Consiliului de Stat nr. 467/1969.
    *) Legea nr. 4/1973 a fost publicata in Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973.

    Art. 53
    Persoanele care nu au cetatenia romana, dar care domiciliaza sau vor sa-si stabileasca domiciliul in Republica Socialista Romania, pot sa-si construiasca sau sa-si cumpere din fondul locativ de stat locuinte, proprietate personala, din fonduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 54
    Deciziile in baza carora s-au atribuit cetatenilor terenuri pentru construirea de locuinte in temeiul Decretului nr. 493/1954 pot fi revocate, daca locuintele pentru care au fost atribuite acele terenuri n-au fost construite.
    Art. 55
    Pentru terenurile proprietate de stat pe care s-au construit locuinte proprietate personala si care au fost atribuite fara indeplinirea formelor prevazute de Decretul nr. 493/1954, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraselor si comunelor vor emite decizii de atribuire in folosinta pe durata existentei constructiei in conditiile prezentei legi, daca sint indeplinite prevederile Decretului nr. 144/1958.
    Art. 56
    Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare sint obligate sa ia masuri pentru buna gospodarire si folosire a terenurilor din perimetrul construibil al oraselor si din vatra satului, indiferent de proprietate, in conformitate cu prevederile schitei si detaliilor de sistematizare.
    Toate terenurile libere din administrarea ministerelor si a celorlalte organe centrale sau a unitatilor subordonate vor fi trecute in administrarea comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare.
    Comitetele sau birourile executive vor lua masuri sa nu se execute locuinte fara autorizatie de constructie.
    La emiterea autorizatiei de constructie se vor stabili conditiile care sa asigure folosirea rationala a terenului, densitatea optima a locuintelor, regimul de aliniere si regimul de inaltime, in conformitate cu prevederile schitei si detaliilor de sistematizare.
    Art. 57
    Cei care vor executa constructii fara autorizatie de constructie vor fi sanctionati potrivit legii, iar constructia va putea fi demolata.
    Art. 58
    In vederea folosirii rationale a terenurilor proprietate personala din municipii si orase care, potrivit schitei de sistematizare, nu sint necesare pentru executarea unor lucrari de interes general, acestea vor putea fi folosite pentru construirea de locuinte proprietate personala.
    Pe aceste terenuri se pot realiza constructii cu mai multe locuinte tinind seama de forma si marimea terenului, cu respectarea schitei si detaliilor de sistematizare si a regimului de inaltime.
    In acest scop, proprietarul terenului se poate constitui intr-o asociatie cu alti cetateni in vederea construirii cladirii respective, terenul trecind, pe data constituirii asociatiei, in proprietatea statului, potrivit legii. Membrii asociatiei vor primi din partea statului terenul necesar, in folosinta comuna, pe durata existentei cladirii, cu plata unei taxe prevazute de lege; persoana careia i-a apartinut terenul este scutita de plata taxei.
    Art. 59
    Membrii organizatiilor cooperatiste si ai altor organizatii obstesti cu caracter economic si social pot beneficia de credite de la stat pentru construirea sau cumpararea de locuinte proprietate personala in conditiile prevazute prin prezenta lege pentru persoanele incadrate cu contract de munca si pensionari.
    Creditele vor fi acordate pe baza recomandarii organizatiei cooperatiste sau obstesti respective.
    Art. 60
    Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case proprietate personala se abroga.
    Contractele sau alte acte incheiate in baza decretelor nr. 445/1966 si nr. 713/1967, precum si a Legii nr. 9/1968, ramin valabile.

    ANEXA 1

           REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
    COMITETUL EXECUTIV AL CONSILIULUI POPULAR
              AL JUDETULUI ........

             Administratia financiara

              TITLUL DE PROPRIETATE
            Nr. .... din ...... 19 ....

    In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, se atesta numitului *) .............................., cu domiciliul in ...................., str. ................... nr. ...............:
    A. Dreptul de proprietate asupra locuintei compuse din *) .............. in suprafata de ...... m.p., situata in ...................., in baza urmatoarelor acte*):
    - autorizatia de constructie eliberata de ................ cu nr. ..........
din ........;
    - contractul de imprumut nr. ..... din .................. incheiat cu C.E.C. unitatea .......... pentru suma totala de ......... lei, a carei restituire este garantata cu ipoteca prevazuta la art. 30 din Legea nr. 4/1973 asupra imobilului dobindit;
    - contractul de construire incheiat cu ................... nr. .............
din ...................;
    - contractul de vinzare-cumparare incheiat cu .............. inregistrat sub
nr. ......... din ........................;

                         predare-preluare
    - procesul-verbal de ----------------- incheiat
                         dare in folosinta
      cu ............... nr. .... din .............

                  proprietate
    B. Dreptul de ----------- asupra terenului in
                   folosinta
      suprafata de ................m.p.*) in indiviziune in baza urmatoarelor acte *): ......................................

                                 Semnatura,

    NOTA:
    *) Se vor trece numele si prenumele titularului sau titularilor dreptului de proprietate, asa cum sint inscrise in buletinul de identitate.
    *) Se enumera incaperile locuintei, aratindu-se destinatia acestora (camere de locuit, antreu, hol, baie, bucatarie, camara, pivnita etc.).
    *) Se completeaza, dupa caz, acele rinduri care corespund situatiei date si se bareaza cu o linie spatiul de completat din rindurile nefolosite.
    *) Daca nu este cazul se anuleaza cu o linie.
    *) In cazul persoanelor care au dobindit drept de folosinta asupra terenului, se inscriu autoritatea care a eliberat decizia de atribuire, numarul si data acesteia.
    In cazul celor care sint proprietari ai terenului pe care au construit cladirea, se identifica in acest rind actul doveditor al proprietatii, astfel:
    "Certificatul de mostenitor eliberat de catre Notariatul de stat al ........
sub nr. ........... din ..............."

              vinzare-cumparare
    "Actul de ----------------- autentificat de ......... sub nr. ... din ....."
                  donatie

    "Sentinta civila a ....... nr. ....... din ............."SmartCity5

COMENTARII la Legea 4/1973

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 4 din 1973
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 4/1973
Hotărârea 11 1997
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 20/1996
Hotărârea 20 1996
pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Hotărârea 20 1996
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Legea 50 1991
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
Decretul-lege 61 1990
privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu