E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET - LEGE Nr

DECRET - LEGE   Nr. 61 din  7 februarie 1990

privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie

ACT EMIS DE: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 din  8 februarie 1990


SmartCity3


    Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

    Art. 1
    Intreprinderile pentru vinzarea locuintelor si oficiile specializate pot vinde catre populatie locuinte construite din fondurile statului, in conditiile prezentului decret-lege.
    Art. 2
    Prin locuinta in sensul prezentului decret-lege, se intelege suprafata locativa care cuprinde una sau mai multe camere, baie, bucatarie, si alte dependinte, formind o unitate de sine statatoare, determinata ca atare prin constructia sa.
    Art. 3
    Locuintele prevazute la art. 1 se vind cetatenilor romani cu domiciliul in tara, cu achitarea integrala a pretului la incheierea contractului de vinzare-cumparare sau prin acordarea unui imprumut de catre Casa de Economii si Consemnatiuni, fara restrictii privind detinerea in proprietate a unei a doua locuinte.
    O data cu locuinta se transmite cumparatorului acesteia si dreptul de folosinta asupra terenului aferent, pe durata existentei constructiei.
    Art. 4
    Cumpararea de locuinte in scopul revinzarii sau inchirierii este interzisa.
    Art. 5
    Primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor organiza pe principii economice unitatile specializate prevazute la art. 1 si vor pune la dispozitia acestora lista locuintelor destinate vinzarii catre populatie.
    Locuintele ocupate de chiriasi se pot vinde numai acestora, pe baza cererilor adresate direct unitatilor specializate in vinzarea locuintelor.
    Art. 6
    Preturile de vinzare catre populatie pentru locuintele construite din fondurile statului si receptionate pina la data de 31 decembrie 1989 se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 si 2.
    In vederea corelarii preturilor de vinzare cu preturile de deviz pentru locuintele receptionate dupa 1 ianuarie 1990, Ministerul Economiei Nationale, Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului vor prezenta in termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege nivelurile corespunzatoare ale preturilor de vinzare in functie de numarul de camere, suprafetele utile, gradul de confort si finisaj.
    Art. 7
    In vederea incheierii contractului pentru vinzarea locuintelor, cumparatorii vor depune la unitatea specializata un avans de cel putin 30 la suta din pretul de vinzare al locuintei.
    Pentru tinerii in virsta de pina la 30 de ani, avansul va fi de cel putin 10 la suta din pretul de vinzare al locuintei.
    Art. 8
    Cumparatorii care nu au posibilitatea sa depuna avansul prevazut la art. 7 pot obtine un credit de la Casa de Economii si Consemnatiuni, cu durata de rambursare de pina la 5 ani si o dobinda anuala de 5 la suta.
    Pentru tinerii in virsta de pina la 30 de ani durata maxima de rambursare a creditului de avans va fi de pina la 10 ani, cu o dobinda anuala de 3 la suta.
    Art. 9
    Pentru diferenta dintre pretul de vinzare al locuintei si avansul prevazut la art. 7 se autoriza Casa de Economii si Consemnatiuni sa acorde cumparatorilor credite rambursabile in termen de pina la 25 de ani, cu o dobinda anuala de 4 la suta; pentru tinerii in virsta de pina la 30 de ani dobinda este de 2 la suta.
    Art. 10
    Prevederile referitoare la tinerii in virsta de pina la 30 de ani se aplica si familiei in care unul din soti are virsta de pina la 30 de ani.
    De aceste prevederi beneficiaza si invalizii de gradul I si II, handicapatii, precum si familiile care au in componenta lor astfel de persoane.
    Art. 11
    Restituirea creditelor acordate si plata dobinzilor aferente acestora se fac in rate lunare egale, prin retinere si varsare la Casa de Economii si Consemnatiuni, incepind cu prima luna de la incheierea contractului, de catre unitatile de la care beneficiarii primesc drepturile banesti sau potrivit clauzelor prevazute in contractul de vinzare-cumparare ori de imprumut, pentru ceilalti beneficiari.
    In cazul platii anticipate a creditului, dobinda se recalculeaza, stabilindu-se cea efectiv datorata in raport cu dobinda medie achitata.
    Art. 12
    Creditele vor fi garantate prin constituirea unei ipoteci asupra locuintei dobindite in conditiile prezentului decret-lege. Inscrierea ipotecii se va dispune pe baza contractului de imprumut, la cererea Casei de Economii si Consemnatiuni.
    Pina la rambursarea integrala a creditului, locuinta dobindita in conditiile prezentului decret-lege nu poate fi instrainata sau restructurata decit cu autorizarea prealabila a Casei de Economii si Consemnatiuni.
    Art. 13
    In cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor creditului, cumparatorul va plati o dobinda de 8 la suta pe an asupra acestor rate.
    In caz de neplata a 6 rate scadente de catre cumparatorul locuintei, Casa de Economii si Consemnatiuni va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului, in conditiile legii.
    Art. 14
    In cazul in care, intr-o cladire, prin aplicarea dispozitiilor prezentului decret-lege, locuintele si spatiile cu alta destinatie apartin unor proprietari diferiti, acestia au dreptul de proprietate sau de folosinta, pe durata existentei constructiei comune, asupra terenului aferent, asupra spatiilor auxiliare, dotarilor si utilitatilor comune, precum si asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decit in comun.
    Art. 15
    In caz de succesiune sau instrainare a locuintei, se transmit asupra dobinditorului toate drepturile si obligatiile rezultate din contractul de imprumut sau din contractul de vinzare-cumparare, dupa caz, precum si dreptul de folosinta asupra terenului pe durata existentei constructiei.
    Art. 16
    Contractul de vinzare-cumparare, procesul-verbal de predare-primire a locuintei si, dupa caz, contractul de imprumut dovedesc dreptul de proprietate asupra locuintei cumparate in conditiile prezentului decret-lege si constituie titlu de proprietate.
    Locuinta proprietate personala se declara in vederea impunerii, in termen de 30 de zile de la dobindire, administratiilor financiare sau unitatilor subordonate acestora.
    Sint scutite de impozitul pe cladiri, pe timp de 10 ani de la data dobindirii, locuintele cumparate in conditiile prezentului decret-lege. Scutirea de impozit se aplica, in continuare, si locuintelor care au fost transmise altor persoane, pina la implinirea termenului de 10 ani.
    Art. 17
    Titlul de proprietate prevazut la art. 16 si ipotecile constituite asupra imobilelor se inscriu in registrele de transcriptiuni imobiliare sau in cartile funciare, dupa caz.
    Inscrierea titlului de proprietate in conditiile prezentului decret-lege este supusa taxei de timbru de 150 de lei. Inscrierea ipotecii prin care se garanteaza creditul acordat de Casa de Economii si Consemnatiuni este scutita de taxa de timbru.
    Art. 18
    Formularele tip privind contractele de vinzare-cumparare, de imprumut si procesul-verbal de predare-primire a locuintelor sint cele prevazute in anexele nr. 3, 4 si 5.
    Art. 19
    Contractul de vinzare-cumparare, procesul-verbal de predare-primire a locuintei si contractul de imprumut, incheiate in conditiile prezentului decret-lege, au valoare de inscrisuri autentice si constituie titluri executorii.
    Art. 20
    Cheltuielile Casei de Economii si Consemnatiuni privind acordarea, urmarirea si tinerea evidentei creditelor, inclusiv pentru incadrarea personalului necesar in acest scop, se vor suporta dintr-o cota de 1 la suta calculata asupra dobinzilor incasate de la populatie la creditele acordate in conditiile prezentului decret-lege.
    Art. 21
    Comisionul cuvenit unitatii specializate care vinde locuinte construite din fondurile statului este de 1,5 la suta si este inclus in pretul de vinzare al locuintelor.
    Art. 22
    Creditele acordate de Casa de Economii si Consemnatiuni in conditiile prezentului decret-lege vor fi virate chenzinal unitatii vinzatoare.
    Art. 23
    Dupa preluarea locuintelor, sumele incasate de catre unitatile prevazute la art. 1, reprezentind contravaloarea locuintelor vindute catre populatie, se vor varsa chenzinal la bugetul republican.
    Art. 24
    Cetatenii romani repatriati au prioritate la cumpararea de locuinte, in conditiile prezentului decret-lege, daca achita integral, in valuta, pretul acestora.
    Art. 25
    Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si persoanele care nu au cetatenia romana si vor sa-si stabileasca domiciliul in Romania, pot sa cumpere locuinte construite din fondurile statului, cu plata integrala in valuta.
    Art. 26
    Preturile in valuta ale locuintelor ce se vind potrivit art. 24 si 25 se stabilesc de Ministerul Comertului Exterior si Ministerul Finantelor.
    Art. 27
    Vinzarea locuintelor se va face in ordinea de inregistrare a cererilor cumparatorilor la unitatile prevazute la art. 1, in localitatile in care acestia domiciliaza sau isi stabilesc domiciliul potrivit legii.
    Art. 28
    In cazul vinzarii locuintelor in conditiile prezentului decret-lege, valoarea anexelor gospodaresti se include in pretul de vinzare la care se calculeaza creditul ce urmeaza a fi acordat.
    Costul garajelor si boxelor se plateste integral de beneficiari la data incheierii contractului de vinzare-cumparare a locuintei.
    Art. 29
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul decret-lege.
    Art. 30
    Art. 5 si 52 din Legea nr. 4/1973, precum si orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege privind vinzarea de locuinte constituite din fondurile statului, se abroga.

                               PRESEDINTELE
                 CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
                                ION ILIESCU

    ANEXA 1

                           PRETURILE DE VINZARE
catre populatie ale locuintelor construite din fondurile statului inainte
de 1 ianuarie 1977

    Tabelul 1

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Suprafata utila (m.p.)
    B - Pret pe apartament (lei)
------------------------------------------------------------------------------
             1 camera     2 camere     3 camere      4 camere     5 camere
 Grad de     ----------  -----------  -----------  ------------  -------------
 confort      A    B      A     B      A     B      A      B      A      B
------------------------------------------------------------------------------
 Confort
 sporit      37  95.200  55  138.600  78  196.800  100  254.600  118  298.000
 Confort I   30  76.600  50  123.700  65  159.000   80  196.900   -     -
 Confort II  23  58.100  36   88.300  48  116.100   60  144.000   -     -
------------------------------------------------------------------------------

    1. Preturile locuintelor se determina pentru suprafata utila realizata. La suprafata utila a locuintelor se adauga suprafetele logiilor si balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafetele respective.
    2. La stabilirea preturilor locuintelor cu alte suprafete decit cele din tabel, pentru diferenta de suprafata se adauga sau se scad cite 2.403 lei de fiecare m.p. de suprafata utila pentru locuintele de confort sporit, cite 2.346 lei de fiecare m.p. suprafata utila pentru locuintele de confort I si cite 2.323 lei de fiecare m.p. suprafata utila pentru locuintele de confort II.
    3. Preturile din tabelul nr. 1 corespund locuintelor situate in cladiri cu P + 4 E; pentru apartamentele situate in cladiri cu alt regim de inaltime, preturile se corecteaza prin inmultirea cu urmatorii coeficienti:

     P       P + 1 E   P + 2 E    P + 3 E   P + (5 - 11) E  P + (12 - 17) E
  ------     -------   -------    -------   --------------  ---------------
  1,270       1,180     1,080      1,030        1,040            1,198

    4. Preturile de vinzare ale locuintelor care la data construirii au fost amplasate in zone cu grad seismic 8 sau 9 se majoreaza cu 3,24% si respectiv 10,8% .
    5. In cazul in care locuinta este situata intr-o constructie cu centrala termica proprie, care serveste exclusiv aceasta constructie, la pretul stabilit se adauga 45 lei/m.p. suprafata utila.
    6. Preturile locuintelor prevazute cu sobe cu combustibil solid in loc de instalatie de incalzire centrala se reduc cu 3,5% .
    7. Preturile locuintelor prevazute cu timplarie exterioara metalica se majoreaza cu 92 lei/m.p. suprafata utila, iar ale celor prevazute cu tocuri metalice la usile interioare se majoreaza cu 39 lei/m.p. suprafata utila.
    8. La locuintele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adauga 108 lei/m.p. suprafata utila.
    9. Preturile stabilite ca mai sus se corecteaza cu corectiile de nivel prevazute in tabelele nr. 2 si 3 din anexa nr. 2.
    10. Boxele se evalueaza cu pretul de 522 lei/m.p. suprafata utila de boxa, iar garajele se evalueaza cu pretul de 1.337 lei/m.p. suprafata utila de garaj.
    11. La preturile de vinzare ale locuintelor, ale anexelor gospodaresti, ale boxelor si garajelor se aplica coeficientii de corectie pentru uzura in timp prevazuti in tabelul nr. 2.

    Tabelul 2

    Coeficientii de corectie pentru uzura in timp pentru locuinte, anexe
gospodaresti, boxe si garaje:
------------------------------------------------
   Vechimea in ani       Coeficient de corectie
------------------------------------------------
       0 -  5                     1,00
       5 -  7                     0,97
       7 - 10                     0,93
      10 - 15                     0,89
      15 - 20                     0,85
      20 - 25                     0,81
      25 - 30                     0,77
      30 - 35                     0,73
      35 - 40                     0,69
      40 - 45                     0,65
      45 - 50                     0,61
------------------------------------------------
    12. Pentru locuintele situate la demisol sau mansarda preturile se reduc cu 25% .
    Coeficientii de corectie prevazuti in tabelul nr. 2 se aplica si la locuintele realizate din fondurile statului la demisol sau mansarda.
    13. O data cu locuintele se vind si imprejmuirile aferente cladirii din care fac parte aceste locuinte. Cota-parte din imprejmuire, care se vinde, este proportionala cu ponderea suprafetei utile a apartamentului pus in vinzare in suprafata utila totala a cladirii din care face parte.
    Preturile de vinzare ale imprejmuirilor aferente locuintelor sint de 115 lei/m pentru cele realizate din lemn, de 510 lei/m pentru cele realizate din zidarie si beton, combinate cu panouri din metal, de 395 lei/m pentru cele realizate din zidarie si de 160 lei/m pentru cele realizate din beton monolit sau prefabricate.
    14. Preturile de vinzare a locuintelor, determinate in conditiile prevazute in anexa nr. 1, se mentin sau se diferentiaza cu plus sau minus 10 la suta, in functie de amplasarea locuintelor in cadrul localitatilor, pe baza criteriilor prevazute la pct. 13 din anexa nr. 2.
    15. Preturile si corectiile din aceasta anexa se aplica si locuintelor proiectate si incepute pina la 1 ianuarie 1977 si terminate dupa aceasta data.

    ANEXA 2

                       PRETURILE DE VINZARE
catre populatie ale locuintelor construite din fondurile statului dupa 1
ianuarie 1977 si receptionate pina la 31 decembrie 1989

    Tabelul 1
---------------------------------------------------------------
  Numar de camere   Tip de     Suprafata utila      Pretul pe
  pe apartament     marime          m.p.            apartament
                                                        lei
---------------------------------------------------------------
       1             I              24                69.920
                     I A            37               103.400
                     I              52               134.540
       2             I A            58               149.600
                     I B            61               157.400
                     I              66               167.260
       3             I A            74               187.520
                     I B            77               194.270
                     I              81               204.660
       4             I A            90               226.480
                     I B            93               234.270
                     I              98               246.740
       5             I A           107               268.560
                     I B           110               275.830
---------------------------------------------------------------
    1. Pentru apartamentele ale caror suprafete utile sint mai mari decit cele din tabel, la preturile din tabelul nr. 1, corespunzatoare apartamentelor cu acelasi numar de camere si suprafata utila imediat inferioara, se adauga diferenta de suprafata utila inmultita cu 2.500 lei/m.p.
    2. Pentru apartamentele ale caror suprafete utile sint mai mici decit ale celor de tip I din tabelul nr. 1, preturile de vinzare sint cele ale apartamentelor tip I cu acelasi numar de camere, reduse cu valoarea diferentei de suprafata utila calculata cu 2.500 lei/m.p.
    3. Preturile de vinzare prevazute in tabelul nr. 1 corespund locuintelor situate in cladiri cu P + 4 etaje. Pentru apartamentele situate in cladiri cu alt regim de inaltime se aplica urmatorii coeficienti de corectie:

   P+1E     P+2E     P+3E    P+(5-6)E   P+(7-8)E    P+(9-11)E    P+(12-17)E
 -------  -------  -------  ----------  --------    ----------   ----------
  1,180    1,080    1,030     1,080      1,060        1,040         1,198

    4. Preturile locuintelor amplasate in zone cu grad seismic 7 1/2 se majoreaza cu 1,62%, iar ale celor din zonele cu grad seismic 8 si 9 se majoreaza cu 3,24% si respectiv 10,8% .
    5. Preturile locuintelor la care s-au realizat lucrari de plastica arhitecturala si finisaje exterioare imbunatatite se majoreaza cu valoarea lucrarilor respective, stabilita pe baza de deviz pe obiect, in limita a 102 lei/m.p. suprafata utila.
    6. Preturile locuintelor prevazute cu timplarie exterioara metalica sau din mase plastice se majoreaza cu valoarea corespunzatoare, stabilita pe baza de deviz, in limita a 92 lei/m.p. suprafata utila, iar la cele care au tocuri metalice la usile interioare, preturile se majoreaza cu valoarea corespunzatoare, stabilita pe baza de deviz, in limita a 39 lei/m.p. suprafata utila.
    7. Boxele se evalueaza cu pretul de 522 lei/m.p. suprafata utila de boxa, iar garajele se evalueaza cu pretul de 1.337 lei/m.p. suprafata utila de garaj.
    8. Preturile locuintelor prevazute cu sobe cu combustibil solid in loc de instalatie de incalzire centrala se reduc cu 3,5% .
    9. In functie de nivelul la care este situata locuinta, la preturile de vinzare determinate potrivit prevederilor de mai sus se aplica urmatoarele corectii (in procente):

    Tabelul 2

               Cladiri cu parter si parter + (1 - 11) etaje
-----------------------------------------------------------------------------
 Nivelul                       Numarul de niveluri ale blocului
 locuintei   ----------------------------------------------------------------
             P    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   11
-----------------------------------------------------------------------------
   11                                                                      -9
   10                                                                 -9   -3
    9                                                             -8  -3   -2
    8                                                       -8    -2  -2   -1
    7                                                 -6    -2    -2  -1    0
    6                                           -6    -2    -1     0   0    0
    5                                      -5   -2    -1    -1     0  +1   +1
    4                               -5     -1    0     0    +2    +2  +3   +3
    3                        -4      0      0   +2    +2    +3    +3  +4   +4
    2                   -3   +1     +3     +4   +4    +5    +5    +5  +5   +5
    1             0     +4   +4     +4     +4   +5    +5    +5    +5  +5   +5
    P       0     0     -1   -1     -2     -2   -3    -3    -3    -3  -3   -3
-----------------------------------------------------------------------------

    Tabelul 3

                      Cladiri cu parter + (12 - 17) etaje
-------------------------------------------------------------------------
  Nivelul                      Numarul de niveluri ale blocului
  locuintei  ------------------------------------------------------------
                   12         13         14        15        16        17
-------------------------------------------------------------------------
      17                                                              -12
      16                                                     -12      - 6
      15                                          -11        - 6      - 5
      14                                 -11      - 5        - 5      - 4
      13                     -10         - 4      - 4        - 4      - 3
      12           -10       - 4         - 3      - 3        - 2      - 2
      11           - 4       - 3         - 2      - 1        - 1        0
      10           - 3       - 2         - 1        0          0        0
       9           - 2       - 1           0        0          0        0
       8           - 1         0           0        0          0      + 1
       7             0         0           0      + 1        + 1      + 2
       6           + 1       + 1         + 1      + 2        + 3      + 3
       5           + 3       + 3         + 3      + 3        + 4      + 4
       4           + 4       + 4         + 4      + 4        + 5      + 5
       3           + 5       + 5         + 5      + 5        + 6      + 6
       2           + 5       + 5         + 5      + 6        + 7      + 7
       1           + 5       + 5         + 6      + 6        + 7      + 7
       P           - 3       - 3         - 3      - 3        - 3      - 3
-------------------------------------------------------------------------

    10. Logiile si balcoanele cu suprafata totala pina la 2,5 m.p. pe apartament sint incluse in preturile de vinzare. La locuintele cu logii si balcoane cu suprafata totala mai mare de 2,5 m.p. diferenta de suprafata, inmultita cu coeficientul de 0,35, se adauga la suprafata utila a locuintei, pe baza careia se calculeaza pretul de vinzare.
    11. Pretul de vinzare al locuintelor, determinat conform celor de mai sus, se corecteaza cu coeficientii pentru uzura in timp din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1.
    12. Pentru locuintele si garajele care au finisaje interioare superioare sau inferioare celor prevazute in tabelul nr. 4, diferenta valorica se calculeaza pe baza de deviz si se adauga, respectiv se scade din pretul de vinzare. In acelasi mod se va proceda si pentru instalatiile aferente locuintelor si garajelor.
    13. Preturile de vinzare ale locuintelor, determinate in conditiile prevazute in anexa nr. 2, se mentin sau se diferentiaza cu plus sau minus 10 la suta in functie de amplasarea locuintelor in cadrul localitatilor.
    Criteriile social-economice si urbanistice care vor sta la baza diferentierii zonelor de amplasament si respectiv a preturilor de vinzare ale locuintelor vor fi elaborate de Comisia Nationala pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului, urmind ca, pe baza acestora, primariile judetene si a municipiului Bucuresti sa stabileasca, cu avizul aceleiasi comisii, zonarea localitatilor.

    Tabelul 4

                             LISTA
finisajelor si instalatiilor din locuintele construite dupa 1 ianuarie 1977 pina la 31 decembrie 1989, cuprinse in cadrul preturilor de vinzare

    - Izolatia termica a cladirii potrivit normativelor in vigoare;
    - Izolatia hidrofuga potrivit normativelor in vigoare;
    - Timplaria exterioara dubla sau cuplata, cu deschidere interioara, din lemn de rasinoase;
    - Timplarie interioara din lemn;
    - Finisajul fatadelor cu materiale durabile, inclusiv protectia glafurilor si solbancurilor, la nivelul de pret al terasitului la fatade ce se tencuiesc si al betonului aparent la fatade din elemente prefabricate din beton armat; socluri din mozaic, piatra naturala sau alte materiale rezistente la intemperii;
    - Logii sau balcoane de pina la 2,50 m.p. suprafata;
    - Placaje la pereti cu faianta de 1,50 m inaltime in camerele de baie si pe trei rinduri deasupra frontului de lucru in bucatarie;
    - Pardoseli de parchet sau covor PVC in camerele de locuit;
    - Pardoseli din mozaic in casa scarii si alte spatii de acces la apartamente, precum si in bucatarii, camere de baie, WC, logii si balcoane;
    - Pardoseli din mozaic sau covor PVC in restul incaperilor din apartamente;
    - Zugraveli obisnuite in culori de apa, vopsitorii obisnuite in ulei sau alchidal la timplarie, grilaje, radiatoare si, pe inaltime de 1,50 m, la peretii incaperilor umede (exclusiv suprafetele acoperite cu faianta);
    - Instalatii pentru apa rece, apa calda, canalizare menajera si pluviala si pentru incalzire, pina la punctele de racordare la retelele exterioare, daca acestea trec prin subsolul cladirii respective sau pina la 5 m de cladire in caz contrar;
    - Obiecte sanitare si armaturi de calitatea I, inclusiv accesoriile necesare, cada de baie de 1.500 mm sau 1.700 mm inzidite (sau cu masca), lavabou de 550 - 600 mm, WC, etajera, oglinda, cirlige de cuier, portprosop si porthirtie la camera de baie, spalator cu uscator si baterie la bucatarie (sau chiuveta la apartamentul cu 1 camera), albie de spalat rufe, cada de muiat, chiuveta si cazan de fiert rufe la spalatorie;
    - Instalatie de WC si lavoar de 400 - 600 mm, etajera, oglinda, portprosop si porthirtie din camera sanitara suplimentara, la apartamentele de 3 camere cu suprafata locuibila mai mare de 38 m.p. si la cele cu 4 camere de 42 - 46 m.p. suprafata locuibila, iar la apartamentele de 4 camere cu suprafata locuibila mai mare de 46 m.p., si baterie de dus si sifon de pardoseala;
    - Instalatie completa la a doua camera de baie la apartamentele de 5 camere, cu cada de baie de 1.200 mm sau 1.500 mm;
    - Instalatii electrice, inclusiv cele aferente spatiilor comune pina la firida de bransament, instalatii de sonerie, instalatii de punere la pamint, exclusiv contoarele. Se vor prevedea: in camera principala, un loc de lampa pe comutator si trei prize duble, in fiecare dormitor un loc de lampa pe comutator si doua prize, in bucatarie o aplica pe perete sau tavan si una, doua prize cu contact de protectie, in camera de baie o aplica si o priza cu contact de protectie in afara incaperii, linga usa; in vestibul, camara, debara si WC suplimentar, cite un loc de lampa pe intrerupator;
    - Automat pentru iluminatul electric pe scara;
    - Instalatie de alimentare cu gaz natural, energie electrica sau alt tip de combustibil la masina de gatit din bucatarie pina la reductor sau cofret, respectiv pina la 5 m de cladire in cazul retelelor de joasa presiune, exclusiv contoarele, corespunzator avizului dat de Comisia permanenta pentru avizarea si controlul consumului de combustibil, energie electrica si termica;
    - Instalatii complete pentru antena colectiva de RTV;
    - Instalatie telefonica interioara la apartamente;
    - Instalatie de ascensor si instalatii de colectare a gunoaielor menajere, inclusiv punctele de apa, la cladirile cu peste P + 4 E;
    - Subsol general sau partial;
    - Camera de colectare a gunoaielor la cladirile cu pina la P + 4 E;
    - Cutii de scrisori;
    - Rafturi in camari;
    - Trotuar de protectie in jurul cladirii.

                                 LISTA
                finisajelor si instalatiilor din garaje

    - Pereti din zidarie de caramida, piatra sau inlocuitori;
    - Plansee din beton armat, boltisoare din caramida sau din lemn;
    - Instalatie electrica si sanitara;
    - Pardoseli din ciment sclivisit;
    - Tencuieli interioare obisnuite, simple.

    ANEXA 3

                     CONTRACT DE VINZARE-CUMPARARE

    Intre: .....................................................................
cu sediul in .......................... str. ................ nr. .............. reprezentata prin .................. in calitate de ............................ si ....................... contabil sef, pe de o parte si ...................... domiciliat(a) in .................. str. .................. nr. ................ etajul ..... scara ...... apartamentul ...... judetul/sectorul ................. posesor(oare) al (a) buletinului de identitate seria .......... nr. ............ eliberat de ............... sub nr. ........... din ................. pe de alta parte, in baza Decretului-lege nr. ............... din .........................
ca urmare a aprobarii cererii nr. ................ din ......................... a intervenit urmatorul contract:
    1. .........................................................................
vinde si ............................ cumpara locuinta situata in .............. str. ............ nr. ...... blocul ...... scara ......... etajul ............., conform schitei de plan ce face parte integranta din prezentul contract.
    Locuinta ce se vinde este/nu este ocupata de cumparator in baza contractului de inchiriere nr. ............. din ........ 19 .... si este compusa din ....... camere de locuit, cu o suprafata utila de ........ m.p., precum si cota indiviza de .........% din suprafata de folosinta comuna a imobilului.
    O data cu locuinta se vind si urmatoarele (dependinte, anexe gospodaresti, garaje si instalatii aferente): ................................................
................................................................................
    Se atribuie cumparatorului in folosinta, pe durata existentei constructiei, terenul aferent locuintei in suprafata de ........ m.p., respectiv cota indiviza de .......% din teren potrivit deciziei nr. ....... din ............ a primariei ...................................................................
    2. Pretul locuintei, conform procesului-verbal nr. ............ din ........ este de lei ............, din care pretul garajului lei .............., al boxei lei ...........................................................................
    3. Cumparatorul declar ca:
    - sint casatorit(a), necasatorit(a), sotul (sotia) este/sotul (sotia) nu este angajat(a) si realizeaza/nu realizeaza venituri.
    4. Pretul locuintei se va achita in felul urmator: avans lei .............., pretul garajului lei .........., al boxei lei .........., imprumut de la C.E.C. lei ...........................................................................
    5. Contractul de fata va fi pus in executare dupa incheierea contractului de imprumut si virarea in totalitate a sumelor de catre C.E.C.
    6. Drepturile si obligatiile partilor prevazute in prezentul contract se completeaza cu drepturile si obligatiile ce decurg pentru acestea din decretul-lege nr. ............ din ................................
    7. Alte precizari ..........................................................
................................................................................
    Incheiat azi ....... 199........ in ........ exemplare.

               CONTRACTANT,                    CUMPARATOR,

        DIRECTOR,         CONTABIL SEF,

               Viza Oficiului juridic,

    ANEXA 4

                  CONTRACT DE IMPRUMUT NR. .......

    Intre C.E.C., reprezentata prin ................... director al ..........., pe de o parte, si ................., nascut in .............. judetul .......... la data ................. fiul lui ............... si al(a) .................... domiciliat in ..................... str. ................. nr. ................. etajul .......... apart. ................, posesorul(oare) al (a) buletinului de identitate seria ....... nr. ............. eliberat de ............ sub nr. .......... din .............. pe de alta parte, in baza Decretului-lege nr. ......., a intervenit urmatorul contract:
    1. C.E.C. pe baza contractului de vinzare-cumparare nr. ...... din ................ acorda beneficiarului ............. un imprumut de lei ................. pe termen de ........... ani cu o dobinda de ............% pe an. Dobinda totala .......... lei.
    Rata curenta ............ lei + dobinda curenta ........ lei = ........ lei.
    Rata ultima ............. lei + dobinda ultima ......... lei = ........ lei.
    2. Creditul si dobinda in rate lunare de lei ............. se restituie prin retinere pe statul de plata de catre unitatea de la care beneficiarul are de incasat drepturi banesti incepind cu ............. si pina la ............... . Pentru perioada de timp cind beneficiarul nu are de incasat drepturi banesti, ratele si dobinzile aferente se achita prin depunere la C.E.C. Achitarea ratelor si a dobinzilor se poate face si in urmatoarele conditii: ......................
................................................................................
    3. Neplata la scadenta a 6 rate atrage executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului acesteia. Executarea silita se va face in baza prezentului contract care are o valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.
    4. Drepturile si obligatiile partilor, prevazute in prezentul contract, se completeaza cu drepturile si obligatiile ce decurg pentru acestea din Decretul-lege nr. ............... .
    5. Alte precizari ..........................................................
................................................................................
    Incheiat la ............... data de ........ in ........ exemplare, din care ............... se inmineaza beneficiarului.

          Sucursala C.E.C.                Beneficiarul imprumutului,
          ---------------        ........................................
          Filiala C.E.C.

                              Viza Oficiului juridic,

    ANEXA 5

    PRIMARIA .......................     Nr. ........ din .............
    Unitatea contractanta ..........
    ................................

                              PROCES-VERBAL
                    de predare-primire a locuintei

    Subsemnatul .................. din partea unitatii contractante cu sediul in localitatea ............ str. ........... nr. ....... in calitate de vinzator si subsemnatul(a) ........................ in calitate de cumparator, posesorul buletinului de identitate seria ................. nr. .............. eliberat de .............. sub nr. ............. din ......................... domiciliat in sectorul/judetul ............. localitatea ................... str. ............ nr. ........ bloc/corp .......... scara .......... etajul ........... apartament ........., in baza contractului de vinzare-cumparare nr. ......... din ......... am procedat, primul la predarea si secundul la primirea locuintei situata la adresa ...........................
    Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 4 exemplare.

                VINZATOR,                       CUMPARATOR,
   (numele si prenumele) (semnatura)   (numele si prenumele) (semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 61/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 61 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul-lege 61/1990
OUG 62 1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale
Hotărârea 20 1996
pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Hotărârea 20 1996
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Legea 112 1995
pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Ordonanţa 10 1993
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice sau juridice
Hotărârea 658 1992
privind aprobarea "Normelor tehnice de evaluare privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare" si a "Conditiilor privind organizarea licitatiilor de vinzare a cladirilor de locuit si a spatiilor cu alta destinatie din cadrul acestora, precum si a locuintelor construite din fondurile unitatilor economice si bugetare"
Legea 85 1992
privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat
Legea 85 1992
privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat
Hotărârea 556 1990
privind plata despagubirilor pentru demolarea unor imobile, situate in municipiul Bucuresti si in sectorul agricol Ilfov
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu