E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica Hotărârea 492 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 6 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica Legea 45 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica Hotărârea 318 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 1295 1990
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 1295 1990
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica articolul 9 din actul Hotărârea 1295 1990
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica articolul 10 din actul Hotărârea 1295 1990
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica articolul 17 din actul Decretul-lege 61 1990
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica articolul 33 din actul Decretul 425 1981
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica articolul 35 din actul Decretul 425 1981
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993 modifica articolul 31 din actul Decretul 425 1981
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 10 din  4 august 1993

privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice sau juridice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 201 din 23 august 1993


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. e) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Taxele stabilite prin actele normative prevazute in anexa nr. 1 pentru unele servicii prestate in favoarea persoanelor fizice si juridice se modifica si sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                     Contrasemneaza:
                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu

                     Ministru de stat, ministrul
                     afacerilor externe,
                     Teodor Viorel Melescanu

                     Ministru de interne,
                     George Ioan Danescu

    ANEXA 1

                 LISTA
actelor normative la care se modifica nivelul taxelor

    1. Art. 4 lit. a)-k), m)-s), u), v); art. 7 alin. 2; art. 9 ultimul alineat; art. 10 lit. b), c), f), h), j)-n), p)-t) din Hotararea Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea.
    2. Prevederile pct. 1 lit. t) si nivelul taxelor de timbru prevazute la pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 318/1991 de modificare si completare a unor dispozitii din Hotararea Guvernului nr. 1295/1990.
    3. Hotararea Guvernului nr. 492/1992 de modificare si completare a art. 10 lit. g) alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1295/1990.
    4. Anexele nr.: 3-6; 6A; 7 nr. crt. 1-11; 8 si 9 la Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului, in lei, de persoanele fizice si juridice si introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de transport pe apa, detinute de regiile autonome, societatile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice.
    5. Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora.
    6. Art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 6/1992 privind asigurarea fondurilor necesare in anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata prin Legea nr. 114/1992.
    7. Prevederile alin. 2 al art. 17 al Decretului-lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie, referitoare la inscrierea titlului de proprietate.
    8. Art. 31, 33 si 35 lit. a), b), c) din Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale.

    ANEXA 2

    I. Taxe de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti
------------------------------------------------------------
                                                     TAXA
                                                   (in lei)
------------------------------------------------------------
  1. Cereri pentru constatarea existentei
     sau inexistentei unui drept, facute
     in cadrul art. 111 din Codul de
     procedura civila, numai atunci cand
     nu este posibila cererea pentru
     realizarea dreptului                             1.700
  2. Cereri care privesc dreptul de
     folosinta a locuintelor sau a altor
     incaperi nelegate de plata anumitor
     sume, precum si cereri de ordonanta
     presedintiala al caror obiect nu este
     evaluabil in bani                                1.050
  3. Cereri pentru stabilirea masei
     succesorale, iesirea din indiviziune
     sau cereri de partaj, atunci cand
     partile nu contesta bunurile de
     impartit, valoarea acestora sau
     dreptul ori marimea drepturilor
     coproprietarilor                                 4.150
  4. Cereri de raport, de reductie sau
     anulare a liberalitatilor, atunci cand
     nu exista un litigiu cu privire la
     identificarea bunurilor succesorale de
     impartit, valoarea acestora sau
     drepturile                                       1.050
  5. Cereri de recuzare in materie civila,
     precum si cereri de suspendare a
     executarii silite sau vremelnice,
     precum si cereri facute in cursul
     procesului civil in legatura cu
     masurile asiguratorii                            1.050
  6. Cereri de perimare                                 200
  7. Contestatii in anulare                           1.050
  8. Actiuni in granituire, in cazul in
     care nu cuprind si revendicarea
     unei portiuni de teren (in ipoteza
     in care se revendica si o portiune
     de teren se va adauga si taxa
     corespunzatoare valorii suprafetei
     revendicate)                                     2.100
  9. Actiuni posesorii si cererile care
     au ca obiect servituti                           2.100
 10. Cereri de stramutare in materie civila           1.700
 11. Cereri privind investirea cu formula
     executorie a inscrisurilor autentice
     sau a altor inscrisuri, precum si a
     hotararilor pronuntate in alte tari                850
 12. Cereri pentru refacerea inscrisurilor
     si a hotararilor disparute, precum si
     cereri de repunere in termen,
     introduse potrivit art. 19 din Decretul
     nr. 167/1958 privind prescriptia
     extinctiva - republicat in 1960                  1.050
 13. Cereri pentru autorizarea executarii
     silite, introduse de persoanele fizice
     sau juridice, precum si cereri pentru
     radierea ipotecilor (conform art. 1788
     din Codul civil)                                   400
 14. Actiunea introdusa de un parinte care
     a recunoscut unul sau mai multi copii,
     in scopul incuviintarii purtarii numelui
     sau                                                400
 15. Actiunea de incredintare a copiilor,
     introdusa separat de actiunea de divort,
     precum si cererile de stabilire a
     domiciliului minorului                             850
 16. Cereri in justitie privind instituirea
     de masuri asiguratorii asupra navelor
     si aeronavelor                                  21.000
 17. Cereri de asistenta judiciara formulate
     de autoritatile straine daca prin
     conventii internationale sau pe baza de
     reciprocitate nu s-a stabilit ca
     asistenta judiciara internationala se
     efectueaza gratuit:
     a) inmanarea de acte judiciare sau
     extrajudiciare;                                  1.050
     b) efectuarea de comisii rogatorii               2.100
 18. Cereri de validare a popririi pe baza
     titlurilor executorii, precum si
     legalizarea de catre Ministerul Justitiei
     a copiilor de pe actele judiciare aflate
     in dosarele instantelor judecatoresti, la
     cererea persoanelor care justifica un
     interes legitim, pentru fiecare exemplar
     de copie in parte, destinata a fi
     utilizata in strainatate                           600
 19. Cereri de investire cu formula executorie          100
 20. Alte cereri si actiuni neevaluabile in
     bani, cu exceptia celor care, potrivit
     legii, sunt scutite de plata taxei de
     timbru                                             600
 21. Mentiunea facuta pe hotararile
     judecatoresti ca sunt definitive, precum
     si eliberarea copiilor de pe actele
     aflate la dosar, de catre instantele
     judecatoresti, la cererea partilor sau a
     altor persoane admise a lua parte in
     proces, pentru fiecare exemplar de copie
     in parte                                            40
 22. Notificarile si somatiile comunicate prin
     executorii judecatoresti, de fiecare
     comunicare                                         100
 23. Recursul la incheierea de scoatere in
     vanzare a imobilelor in actiunea de
     partaj, recursul impotriva hotararilor de
     suspendare a judecarii cauzei, a
     hotararilor de declinare a competentei si
     dezinvestire, recursul declarat pentru
     gresita compunere a instantei ori
     impotriva hotararilor de anulare a
     actiunii ca netimbrata sau nesemnata,
     recursul impotriva hotararilor prin care
     s-a respins actiunea ca prematura,
     inadmisibila, prescrisa sau pentru
     autoritate de lucru judecat                        600
 24. Orice alte notari in registrele de
     publicitate a situatiei imobilelor, cu
     exceptia transcrierilor in registrele de
     publicitate a instrainarilor de imobile
     sau inscrierea drepturilor de ipoteca              400

    II. Taxe asupra actelor de notariat si a
        serviciilor prestate de acesta

  1. Autentificarea testamentelor                       400
  2. Autentificarea actelor de partaj si a
     actelor de garantie                              1.050
  3. Autentificarea procurilor sau a
     imputernicirilor, de fiecare exemplar:
     a) pentru administrarea bunurilor sau
     efectuarea operatiunilor de credit;                300
     b) alte procuri sau imputerniciri                  175
  4. Autentificarea contractelor de societate
     si a statutelor societatilor comerciale
     si societatilor agricole cu
     personalitate juridica                           4.150
  5. Autentificarea oricaror alte contracte
     neevaluabile in bani, necuprinse la
     punctele 1-4 de mai sus                            100
  6. Intocmirea protestelor maritime                  1.050
  7. Notificarile si somatiile, de fiecare
     comunicare                                         100
  8. Legalizarea semnaturilor sau darea de
     data certa sau incheierile de
     certificare pentru fapte constatate
     personal de notar, pentru fiecare act              100
  9. Certificarea conformitatii copiilor si
     extraselor, de fiecare pagina                       20
 10. Primirea in depozit a oricaror
     inscrisuri sau documente pe timp de 1
     an sau fractiune de un an, de fiecare
     exemplar in parte                                  400
 11. Incheierea oricaror acte de notariat
     necuprinse la punctele 6-10 de mai sus,
     cu exceptia succesiunilor                          100
 12. Eliberarea copiilor de pe actele aflate
     in dosarele notariatului, de
     fiecare exemplar                                    20
 13. Autentificarea sau incheierea             dublul taxei
     in afara sediului notariatului               legale +
     a actelor notariale pentru care           cheltuielile
     sunt stabilite taxe in sume fixe,        de deplasare,
     cu exceptia pct. 6-9 de mai sus        dar nu mai putin
                                              de 1.050 lei
 14. Autentificarea sau incheierea in          taxa legala +
     afara sediului notariatului a              1.050 lei +
     actelor notariale pentru care sunt        cheltuieli de
     stabilite taxe procentuale                 deplasare
 15. Redactarea actelor de catre notariate:
     a) redactarea testamentelor                        400
     b) redactarea oricaror alte acte:
        - neevaluabile in bani                          100
        - evaluabile in bani                            400
 16. Scrierea la masina de scris si
     traducerile dintr-o limba in alta,
     pentru fiecare pagina sau fractiune
     de pagina:
     a) traduceri dintr-o limba straina
        in limba romana;                                125
     b) traduceri din limba romana intr-o
        limba straina;                                  150
     c) traduceri dintr-o limba straina
        intr-o alta limba straina                       175
     - Verificarea conformitatii cu originalul
       a traducerilor facute de parti dintr-o
       limba straina in limba romana, din
       limba romana intr-o limba straina sau
       dintr-o limba straina in alta limba
       straina                                           40
     - Transpunerea dintr-un alfabet vechi in
       alfabetul actual                                 125
 17. Scrierea la masina a diverselor acte,
     inscrisuri, care nu au fost redactate de
     notariat, precum si a copiilor de pe
     actele si inscrisurile prezentate de parti,
     pe fiecare pagina sau fractiune de pagina:
     - pentru exemplarul original;                       30
     - pentru copii de fiecare exemplar;                 20
     - pentru efectuarea de copii de pe
       traducerile in limbi straine, aflate in
       arhiva proprie a notariatului                     40

    III. Taxe pentru examinarea conducatorilor
         de autovehicule, eliberarea permiselor
         de conducere

  1. Taxe pentru examinarea candidatilor care
     au absolvit o scoala de conducatori de
     autovehicule amatori:
     a) obtinerea permisului de conducere valabil
        pentru autovehicule din categoria A;            400
     b) obtinerea permisului de conducere valabil
        pentru autovehicule din categoriile A
        si B sau numai din categoria B                  850
  2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu
     au absolvit o scoala de conducatori de
     autovehicule:
     a) obtinerea permisului de conducere valabil
        pentru autovehicule din categoria A;          2.500
     b) obtinerea permisului de conducere valabil
        pentru autovehicule din categoria B;          4.150
     c) obtinerea permisului de conducere valabil
        pentru autovehicule din categoriile A si B    5.000
  3. Examinarea persoanelor care prezinta
     certificatul de absolvire prevazut la
     art. 111 alin. 3 lit. c) din Decretul
     nr. 328/1966 - republicat in 1984                nu se
                                                     taxeaza

    NOTA 1
    Se percepe o taxa de 5.000 lei de la persoanele care prezinta certificatul de absolvire prevazut la alineatul precedent, in cazul in care solicita sa fie supuse la un nou examen in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C si E. Aceeasi taxa se percepe si de la persoanele prevazute la art. 111 alin. 9 din Decretul nr. 328/1966 - republicat in 1984. De la dispozitiile prezentului alineat se excepteaza absolventii scolilor sau cursurilor de conducatori auto organizate de Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul de Interne, precum si absolventii scolilor de conducatori de tramvaie sau troleibuze. Pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, se percepe o taxa de 8.300 lei, respectiv 4.150 lei, in cazul permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.

    NOTA 2
    Sunt scutite de plata taxelor prevazute la pct. 1, 2 si 3 de mai sus:
    - persoanele handicapate fizic, pentru obtinerea permisului de conducere
    valabil pentru autovehicule din categoria A adaptate infirmitatii lor;
    - membrii misiunilor diplomatice acreditati in Romania, pe baza de reciprocitate.

  IV. Taxe aplicabile aeronavelor romanesti
      pentru utilizarea aeroporturilor civile,
      a instalatiilor si serviciilor de
      navigatie aeriana de pe teritoriul
      Romaniei, precum si pentru asistenta
      tehnica acordata acestor aeronave,
      calatorilor, bagajelor si mesageriilor
      transportate la bordul lor

  1. Taxa de aterizare    - lei/tona de greutate
                            a aeronavei                  25
  2. Taxa de iluminat     - lei/tona de greutate
                            a aeronavei                  10
  3. Taxa de stationare   - lei/tona de greutate
                            a aeronavei                   2
  4. Taxa de servicii     - lei/persoana                150
     pentru calatori

  V. Taxe pentru trecerea podurilor peste Dunare
     de la Giurgeni - Vadu Oii si
     Fetesti - Cernavoda

  1. Motociclete, inclusiv cele cu atas                  50
  2. Autoturisme, inclusiv cele de teren                125
  3. Microbuze, autoutilitare, autovehicule
     pana la 5 tone, tractoare                          400
  4. Autobuze si autovehicule peste 5 tone              750
  5. Autovehicule peste 16 tone, autospeciale,
     agabaritice, inclusiv masini agricole
     (tractoare cu trailere, combine,
     screpere etc.)                                   1.250
  6. Remorci de orice tip, tractate de
     autovehicule                                       175

  VI. Taxe pentru eliberarea certificatelor de
      orice fel, altele decat cele eliberate
      de instante si notariate

  1. Eliberarea pentru particulari de catre
     persoane juridice si fizice care, in
     exercitarea atributiilor sau profesiei lor,
     sunt in drept sa certifice anumite situatii
     de fapt, a certificatelor, adeverintelor si
     oricaror alte acte prin care se atesta un
     fapt sau o situatie, cu exceptia acelor
     acte pentru care se plateste o alta taxa de
     timbru mai mare                                     50
  2. Eliberarea certificatelor de producatori
     agricoli                                           175
  3. Certificarea de catre primarii a semnaturilor
     si darea de data certa                              50
  4. Eliberarea certificatelor de proprietate
     asupra animalelor, pe cap de animal:
     a) pentru animale mari (cai, vite cornute
     etc.) peste 2 ani                                  100
     b) pentru animale mari sub 2 ani                    50
     c) pentru porci peste 6 luni                        50
     d) pentru toate celelalte animale                   50
  5. Certificarea (transcrierea) transmisiunii
     proprietatii asupra animalelor, in bilete
     de proprietate:
     a) pentru boi, bivoli si tauri peste 2 ani         500
     b) pentru vaci si bivolite peste 2 ani             400
     c) pentru cai peste 2 ani                          500
     d) pentru magari, catari                           350
     e) pentru boi, vaci, bivoli, cai si catari
        sub 2 ani                                       200
     f) pentru vitei de lapte                           175
     g) pentru oi, berbeci si capre                      50
  6. Eliberarea catre cetateni, la cerere, a
     certificatelor medico-legale, cu exceptia
     acelora prin care se constata decesul, care
     nu se taxeaza                                      175
  7. Eliberarea actelor care dau dreptul la
     achizitionarea de cereale pentru gospodaria
     proprie                                             50
  8. Inregistrarea, rectificarea si reconstituirea,
     la cerere, a actelor de stare civila,
     eliberarea duplicatelor, certificatelor
     constatatoare a starii civile si inregistrarea
     schimbarii numelui sau prenumelui:
     a) inregistrarea actelor de stare civila           100
     b) inregistrarea schimbarii de nume sau
        prenume                                       1.700
     c) reconstituirea sau rectificarea actelor
        de stare civila                                 100
     d) eliberarea duplicatelor, certificatelor
        constatatoare a starii civile                   100
  9. Cererile facute de persoane fizice, adresate
     oricaror organe de stat, prin care se
     contesta amenzi fixe sau se solicita
     anularea lor                                        50

  VII. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea
       actelor de identitate, pentru eliberarea
       permiselor de vanatoare si de pescuit

  1. Actele de identitate:
     a) eliberarea sau preschimbarea buletinelor
     de identitate pentru cetatenii romani si a
     carnetelor de identitate pentru cetatenii
     straini si persoanele fara cetatenie                50
     b) viza buletinului de identitate si a
     carnetului de identitate pentru cetatenii
     straini, ca urmare a schimbarii domiciliului,
     precum si viza de flotant                           50
     c) viza anuala a carnetelor de identitate ale
     cetatenilor straini, persoane fara cetatenie       650
     d) eliberarea unui nou buletin de identitate
     in locul celui pierdut sau furat, precum si
     preschimbarea buletinului de identitate
     deteriorat                                         400
     e) eliberarea unui nou carnet de identitate
     cetatenilor straini si persoanelor fara
     cetatenie, in locul celui pierdut, furat sau
     deteriorat                                       1.000
  2. Inregistrarea cererilor persoanelor
     particulare pentru identificarea unor
     persoane                                            50
  3. Eliberarea permiselor de vanatoare                 250
  4. Eliberarea permiselor de pescuit                   125

    VIII. Taxe pentru eliberarea autorizatiilor
          de orice fel si viza anuala a acestora

  1. Autorizatii de functionare pentru activitati
     lucrative si viza anuala a acestora:
     a) pentru meseriasi si carausi                     850
     b) pentru cazane de fabricat rachiu              1.250
     c) pentru liber-profesionisti                    2.500
     d) pentru mori, prese de ulei si darace          4.150
     e) pentru proiecte in sectorul particular        4.150
     f) pentru alte activitati, neprevazute
        mai sus                                       8.300
  2. Autorizatii sanitare eliberate persoanelor
     particulare                                      1.700

    IX. Taxe consulare pentru servicii prestate
        in tara

    A. Eliberari de pasapoarte:
  1. Eliberarea sau prelungirea valabilitatii
     unui pasaport sau a altui document de
     trecere a frontierei                            19.000
  2. Eliberarea sau prelungirea unui pasaport
     oficial ori permis special de trecere a
     frontierei in interes de serviciu               19.000
  3. Eliberarea unui pasaport in care sunt
     inscrise mai multe persoane, pentru fiecare
     persoana                                         4.150
  4. Inscrierea ulterioara in pasaport a unor
     copii sub 14 ani, de fiecare persoana            2.100

    B. Vize pentru trecerea frontierei sau de
       sedere temporara
  1. Vize de iesire pentru cetateni straini
     veniti temporar, care nu mai dispun de
     documentul de calatorie cu care au intrat
     in Romania                                       8.300
  2. Viza de iesire definitiva acordata
     cetatenilor straini domiciliati in Romania      12.500
  3. Pentru prelungirea dreptului de sedere
     temporara cetatenilor straini se percep
     taxele prevazute in anexa nr. 2*) pentru
     vizele de intrare acordate de misiunile
     diplomatice si oficiile consulare ale
     Romaniei, transformate in lei, proveniti
     din schimb valutar oficial
-------------
    *) Anexa nr. 2 din Ordonanta Guvernului
       nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor
       consulare si a taxelor percepute pentru
       prestarea acestora.

    C. Servicii privind cetatenia, repatrierea si
       stabilirea domiciliului in Romania

  1. Acordarea cetateniei romane                    125.000
  2. Renuntarea la cetatenia romana                  21.000
  3. Clarificarea cetateniei romane                  16.600
  4. Repatrierea                                     25.000
  5. Redobandirea cetateniei romane prin
     efectul repatrierii                             29.000
  6. Stabilirea domiciliului unui cetatean
     strain in Romania                               83.000

    D. Servicii de legalizari, procurari de acte
       judiciare si extrajudiciare, identificari
       de persoane
  1. Legalizarea sigiliului si semnaturilor de
     pe actele judiciare si extrajudiciare
     eliberate de autoritatile romane                14.600
  2. Legalizarea semnaturilor si sigiliilor de
     pe certificatele de origine a marfurilor,
     facturile comerciale si de pe orice
     documente cerute la exportul marfurilor
     din Romania                                     29.100
  3. Procurarea oricaror acte judiciare si
     extrajudiciare, la cererea misiunilor
     diplomatice si oficiilor consulare straine,
     inclusiv a unor persoane fizice sau
     juridice straine                                12.500
  4. Identificarea de persoane pe teritoriul
     Romaniei                                        21.000

    E. Alte servicii si prestatii consulare

    NOTA:
  1. Pentru inregistrarea fiecarei cereri de
     prestare a serviciilor prevazute la
     lit. A-E                                        2.100
  2. Pentru serviciile prestate, in regim de
     urgenta, cetatenilor straini, se percepe o
     taxa suplimentara in lei, echivalenta a
     6 $ S.U.A.
    X. Taxa pentru eliberarea titlurilor de
       proprietate asupra terenurilor dobandite
       in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991   1.700/ha
                                                     sau pe
                                                   fractiune
                                                      de ha
    XI. Taxa pentru inscrierea titlului de
        proprietate asupra locuintelor dobandite
        in baza Decretului-lege nr. 61/1990             650

    XII. Taxa pentru folosirea locurilor publice
         de desfacere
  1. Pentru vanzarea produselor:
     a) de pe animale de povara sau din vehicule
     cu un tragator                                50 lei/zi
     b) din vehicule cu tractiune animala cu doi
     tragatori                                    100 lei/zi
     c) din autovehicule                          125 lei/zi
  2. Pentru folosirea:
     a) platourilor, de fiecare mp                 50 lei/zi
     b) meselor si tarabelor, de fiecare mp        50 lei/zi
     c) meselor acoperite, de fiecare mp           50 lei/zi
  3. Pentru animale si pasari, aduse spre
     vanzare, de fiecare animal sau pasare:
     a) bovine, bubaline, cabaline si porcine
     peste 6 luni                                 100 lei/zi
     b) porcine pana la 6 luni, ovine si
     caprine                                       50 lei/zi
     c) animale mici si pasari, cu exceptia
     puilor de o zi                                50 lei/zi
  4. Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii
     produselor rezultate din exercitarea
     meseriilor si altor indeletniciri
     autorizate, de fiecare mp                     70 lei/zi
  5. Pentru ocuparea locurilor necesare
     vanzarii obiectelor de ocazie si ocuparea
     platourilor cu mijloace de transport goale,
     de fiecare mp                                100 lei/zi
  6. Intrarea in targuri in care se vand
     obiecte de ocazie                             50 lei/zi

    XIII. Taxe pentru folosirea locurilor
          publice, altele decat cele prevazute
          la pct. XII, pe zi

  1. Pentru depozitarea de diverse materiale         25-50
                                                    lei/mp
  2. Pentru vanzarea de produse sau prestari
     de servicii diverse                            45-100
                                                    lei/mp
  3. Pentru confectionarea de produse                25-50
                                                    lei/mp
    XIV. Taxe pentru folosirea mijloacelor de
         publicitate, afisaj si reclama

  1. Taxele pentru publicitate, afisaj si
     reclama datorate, in functie de dimensiuni,
     de asociatiile familiale si persoanele
     independente, romane sau straine, ce
     desfasoara activitati autorizate pe baza
     liberei initiative, lei/semestru:
     a) sub 1/2 mp inclusiv                           2.100
     b) intre 1/2 si 1 mp inclusiv                    4.200
     c) intre 1 si 2 mp inclusiv                      6.300
     d) intre 2 si 3 mp inclusiv                     14.500
     e) intre 3 si 5 mp inclusiv                     42.000
     f) peste 5 mp                                   10.500
                                                     pentru
                                                    fiecare
                                                     mp sau
                                                  fractiune
  2. Persoanele juridice, reprezentantele
     firmelor sau organizatiilor economice
     straine, organizate potrivit legii,
     si care isi desfasoara activitatea pe
     teritoriul Romaniei, precum si
     persoanele fizice, altele decat cele
     de la pct. 1, datoreaza taxele prevazute
     la pct. 1, majorate cu 150%
  3. Taxele prevazute pentru firmele instalate
     la locul exercitarii activitatii de catre
     persoanele fizice, asociatiile familiale,
     persoanele independente, persoanele
     juridice, reprezentantele firmelor sau
     organizatiilor economice straine,
     organizate potrivit legii, lei/an:
     a) pana la 1/2 mp inclusiv                       2.100
     b) intre 1/2 si 1 mp inclusiv                    4.200
     c) intre 1 si 2 mp inclusiv                      6.300
     d) peste 2 mp                                    4.200
                                                     pentru
                                                    fiecare
                                                     mp sau
                                                  fractiune
  4. Afisele si biletele de publicitate
     netiparite, de fiecare exemplar                    420

    XV. Taxa pentru sederea in statiunile
        balneoclimaterice, lei/persoana:
  a) elevi, studenti                                     20
  b) alte persoane                                       50

    XVI. Taxa pentru vizitarea muzeelor,
         caselor memoriale, monumentelor
         istorice, de arhitectura si arheologie       10-25
                                                   lei/pers.

    XVII. Taxa pentru detinerea de caini

  a) pentru cainii de paza
     - pentru cel de-al doilea caine                    300
     - pentru al treilea caine si urmatorii, de
       fiecare caine                                  2.500
  b) pentru caini de vanatoare
     - pentru primul caine                            1.000
     - pentru al doilea caine si urmatorii, de
       fiecare caine                                  1.900
  c) pentru cainii de agrement
     - pentru primul caine                            1.250
     - pentru al doilea caine si urmatorii, de
       fiecare caine                                  2.500

    XVIII. Taxe in materie de divort

  a) pentru cerere de divort                   16.600-41.500
  b) in cazul in care reclamantul nu
     realizeaza venituri sau acestea sunt
     inferioare sumei de 16.600 lei                  16.600
  c) in cazul in care divortul este cerut
     pentru motivele prevazute la lit. a) - d)
     din Hotararea Guvernului nr. 318/1991 de
     modificare si completare a unor dispozitii
     din Hotararea Guvernului nr. 1295/1990           2.000

    XIX. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor
         si remorcilor si schimbarea
         caracteristicilor tehnice si de
         folosinta ale acestora

  - motociclete si remorci cu masa totala maxima
    autorizata de pana la 750 kg inclusiv             4.200
  - autovehicule cu exceptia motocicletelor cu
    masa totala maxima autorizata de pana la
    3.500 kg inclusiv si remorci cu masa totala
    maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg si
    3.500 kg inclusiv                                 8.300
  - autovehicule cu remorci cu masa totala maxima
    autorizata mai mare de 3.500 kg                  16.600
  - autorizarea provizorie de circulatie si
    autorizarea de circulatie pentru probe              850
                                                           
SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 10/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 10 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 10/1993
Hotărârea 492 1992
de modificare si completare a unor dispozitii din Hotarirea Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea
Ordonanţa 24 1992
privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora
Ordonanţa 6 1992
privind asigurarea fondurilor necesare in anul 1992 pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea 45 1992
privind stabilirea nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului, in lei, de persoanele fizice si juridice, introducerea taxei asupra mijloacelor de transport
Hotărârea 318 1991
de modificare si completare a unor dispozitii din Hotarirea Guvernului nr. 1295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea
Hotărârea 1295 1990
privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea
Decretul-lege 61 1990
privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie
Decretul 425 1981
privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu