E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 24 1992 modificat de Legea 1 2017
Ordonanţa 24 1992 modificat de OUG 28 2014
Ordonanţa 24 1992 completat de Ordonanţa 25 2013
Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 25 2013
Ordonanţa 24 1992 modificat de OUG 70 2009
Ordonanţa 24 1992 modificat de Legea 198 2008
Articolul 3 din actul Ordonanţa 24 1992 completat de articolul 1 din actul Legea 267 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 completat de articolul 2 din actul Ordonanţa 128 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 59 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 59 1999
Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Norma 15808 1997
Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Norma 683 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Legea 33 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 33 1996
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 33 1996
Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Legea 123 1994
Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 43 1994
Ordonanţa 24 1992 aprobat de Legea 89 1993
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de Legea 89 1993
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 24 din 21 august 1992

privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 213 din 28 august 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Serviciile supuse taxelor consulare si cuantumul acestor taxe sint cele prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta ordonanta, cu exceptia cazurilor cind, pe baza intelegerilor internationale la care Romania este parte, se stabileste altfel.
    Art. 2
    Taxele consulare se platesc, anticipat, in tara in lei, iar in strainatate in valuta.
    Art. 3
    Sint scutite de taxe consulare:
    a) eliberarea ori prelungirea valabilitatii pasaportului diplomatic;
    b) cererile privind redobindirea cetateniei romane de catre persoanele carora li s-a ridicat cetatenia romana fara voia lor sau din alte motive neimputabile, precum si descendentii acestora;
    c) dovada prin care se atesta acordarea cetateniei romane;
    d) vizele acordate functionarilor straini la organizatiile internationale la care Romania este parte;
    e) vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, persoanelor care insotesc sefii de state, de guvern, delegatiile parlamentare straine si alti invitati oficiali, precum si membrilor de familie ai acestora, in conditii de reciprocitate.
    Art. 4
    Sefii institutiilor autorizate sa presteze servicii consulare, pe baza de reciprocitate sau in situatii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce sau scuti de plata taxelor consulare.
    Art. 5
    Taxele consulare se restituie solicitantilor de servicii consulare in urmatoarele cazuri:
    a) cind serviciul consular nu a fost sau nu poate fi prestat;
    b) cind plata s-a facut fara just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.
    Art. 6
    Cuantumul in lei al taxelor prevazute in anexa nr. 1 poate fi revizuit de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne si Ministerului Economiei si Finantelor, in raport cu evolutia preturilor pe intreaga economie.
    Art. 7
    Modalitatile tehnice privind prestarea serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii se vor stabili de Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.
    Art. 8
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

                PRIM-MINISTRU
              THEODOR STOLOJAN

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul afacerilor externe,
                      Adrian Nastase

                      p. Ministrul de interne,
                      Gheorghe Carp,
                      secretar de stat

                      Ministrul economiei si finantelor,
                      George Danielescu

                      Ministrul bugetului, veniturilor
                      statului si controlului financiar,
                      Florian Bercea

    ANEXA 1

                              TAXE CONSULARE
                     pentru servicii prestate in tara

---------------------------------------------------------------------------
Nr.                Denumirea serviciilor                            Taxa
crt.                                                               - lei -
---------------------------------------------------------------------------
 0                           1                                        2
---------------------------------------------------------------------------
   A. Eliberari de pasapoarte
1. Eliberarea sau prelungirea valabilitatii unui pasaport sau a
   altui document de trecere a frontierei                            4.500
2. Eliberarea sau prelungirea unui pasaport oficial ori permis
   special de trecere a frontierei in interes de serviciu            4.500
3. Eliberarea unui pasaport in care sint inscrise mai multe
   persoane, pentru fiecare persoana                                 1.000
4. Inscrierea ulterioara in pasaport a unor copii sub 14 ani, de
   fiecare persoana                                                    500

   B. Vize pentru trecerea frontierei sau de sedere temporara
1. Vize de iesire pentru cetateni straini veniti temporar, care nu
   mai dispun de documentul de calatorie cu care au intrat in
   Romania                                                           2.000
2. Viza de iesire definitiva acordata strainilor domiciliati in
   Romania                                                           3.000
3. Pentru prelungirea dreptului de sedere temporara a cetatenilor
   straini se percep taxele prevazute in anexa nr. 2 pentru vizele
   de intrare acordate de misiunile diplomatice si oficiile
   consulare ale Romaniei, transformate in lei proveniti din
   schimb valutar

   C. Servicii privind cetatenia, repatrierea si stabilirea
      domiciliului in Romania
1. Acordarea cetateniei romane                                      30.000
2. Renuntarea la cetatenia romana                                    5.000
3. Clarificarea cetateniei romane                                    4.000
4. Repatrierea                                                       6.000
5. Redobindirea cetateniei romane prin efectul repatrierii           7.000
6. Stabilirea domiciliului unui cetatean strain in Romania          20.000

   D. Servicii de legalizari, procurari de acte juridice si
      extrajudiciare, identificari de persoane
1. Legalizarea sigiliului si semnaturilor de pe actele judiciare
   si extrajudiciare eliberate de autoritatile romane                3.500
2. Legalizarea semnaturilor si sigiliilor de pe certificatele de
   origine a marfurilor, facturile comerciale si de pe orice
   documente cerute la exportul marfurilor din Romania               7.000
3. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare, la
   cererea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine,
   inclusiv a unor persoane fizice sau juridice straine              3.000
4. Identificarea de persoane pe teritoriul Romaniei                  5.000

   E. Alte servicii si prestatii consulare                           3.000

   NOTA:
   1. Pentru inregistrarea fiecarei cereri de prestare a
      serviciilor prevazute la lit. A. - E.                            500
   2. Pentru serviciile prestate, in regim de urgenta, cetatenilor
      straini, se percepe o taxa suplimentara in lei, echivalenta
      a 6 dolari S.U.A.
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                                  SERVICII
prestate in strainatate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei

---------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea serviciilor                           Taxa
crt.                                                           - dolari
                                                                 S.U.A. -
---------------------------------------------------------------------------
 0                          1                                      2
----------------------------------------------------------------------------
   A. Eliberari de pasapoarte
1. Cerere pentru eliberarea pasaportului, includerea unei
   persoane in pasaport ori prelungirea valabilitatii unui
   pasaport sau oricarui document de trecere a frontierei;
   - individual                                                     7
   - de fiecare persoana, pentru a fi inscrisa in documentul
     titularului                                                    5
2. Eliberarea sau prelungirea valabilitatii unui pasaport sau
   oricarui document de calatorie, inclusiv a carnetului de
   marinar:
   - individual                                                    35
   - de fiecare persoana inscrisa in documentul titularului        15

   B. Vize pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei
1. Vize oficiale si de sedere temporara:
   - o calatorie                                                   25
   - calatorii multiple                                            60
2. Vize turistice:
   - turism neorganizat                                            25
   - turism cu servicii platite anticipat                          15
3. Vize de tranzit:
   - simplu tranzit                                                15
   - dublu tranzit                                                 25

   NOTA:
   Pentru fiecare persoana inclusa in pasaportul titularului, indiferent de natura vizei supuse taxei consulare, se percepe o taxa de 10 dolari S.U.A.

   C. Servicii notariale
1. Redactarea si autentificarea unui mandat, indiferent de
   natura acestuia:
   - un exemplar                                                   35
   - pentru fiecare exemplar in plus                                7
2. Legalizarea sigiliului si semnaturii Ministerului
   Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autoritatile
   romane, inclusiv de pe declaratiile de chemare, darea de
   data certa, pentru fiecare act                                  20
3. Legalizarea sigiliilor si semnaturilor de pe actele
   eliberate de autoritatile straine, care urmeaza sa
   produca efecte juridice in Romania                              20
4. Legalizarea sigiliului si semnaturii autoritatilor
   competente straine de pe certificatele de origine a
   marfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente
   cerute la exportul marfurilor din si in Romania, in
   functie de valoarea marfurilor, de fiecare exemplar:
   - pentru valori pina la 50.000 dolari S.U.A.                   150
   - pentru valori intre 50.001 - 100.000 dolari S.U.A.           250
   - pentru valori intre 100.001 - 500.000 dolari S.U.A.          500
   - pentru valori intre 500.001 - 1.000.000 dolari S.U.A.      1.000
   - pentru valori peste 1.000.000 dolari S.U.A.                2.500
5. Eliberarea unei copii sau extras de pe actele aflate in
   arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare,
   de fiecare pagina                                               25
6. Efectuarea unei traduceri din sau in limba romana, de
   fiecare pagina                                                  40
7. Certificarea conformitatii cu originalul in limba din
   care s-a efectuat traducerea                                    20
8. Certificarea unor fapte constatate personal de
   functionarul consular                                           15
9. Eliberarea unui certificat de cutuma                            30
10. Certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj
    al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de nava          25
11. Prelungirea valabilitatii actelor de conventie ale
    navelor                                                        20
12. Inregistrarea si vizarea protestului de mare, a
    jurnalului de bord si a jurnalului de masini                   25
13. Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru
    navele construite in strainatate, achizitionate sau
    carora li se schimba clasa                                    100

    D. Servicii diverse
1. Inregistrarea cererii pentru acordarea sau redobindirea
   cetateniei romane                                               75
2. Inregistrarea cererii privind renuntarea la cetatenia
   romana                                                         350
3. Inregistrarea cererii pentru clarificarea cetateniei
   romane                                                          25
4. Inregistrarea cererii de repatriere                             75
5. Inregistrarea cererii privind stabilirea in Romania a unui
   cetatean strain                                                150
6. Inregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane
   in Romania                                                      25
7. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare din
   tara sau din strainatate, la cererea persoanelor fizice
   sau juridice                                                    25
8. Primirea in depozit, pe timp limitat, de inscrisuri,
   obiecte sau valori, in functie de valoare sau volum           20 - 70
9. Alte servicii, care nu sint incluse in anexele nr. 1 si 2       20
10. Pentru serviciile prestate in regim de urgenta se
    percepe in plus o taxa de                                       6
---------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    a) Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, fara angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate.
    b) Cheltuielile de deplasare ale functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor prevazute la lit. a), precum si cele privind comunicarile telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta si orice alte cheltuieli ocazionale de prestarea serviciilor consulare se incaseaza separat de taxele consulare.
    c) Contravaloarea blanchetelor de viza se va recupera de la beneficiarii serviciilor consulare peste taxele percepute.
    d) Statul roman este scutit de taxe consulare pentru actele si serviciile ce i se presteaza in strainatate, cind actioneaza in nume propriu pentru dobindirea, conservarea, valorificarea sau apararea unor drepturi patrimoniale.
    e) In strainatate, taxele consulare se pot percepe direct in dolari S.U.A. sau in moneda tarii de resedinta, dupa caz, in raport cu cursul acesteia fata de dolari S.U.A.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 24/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 24 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 24/1992
Legea 1 2017
OUG 28 2014
Ordonanţa 25 2013
OUG 70 2009
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
Legea 198 2008
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 267 2003
pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora si a art. 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Ordonanţa 128 2000
pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate in regim de urgenta catre populatie de Ministerul de Interne
Ordonanţa 59 1999
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe, in lei, pentru serviciile consulare prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice
Norma 15808 1997
privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii
Norma 683 1997
privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii
Legea 33 1997
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/1996 pentru imbunatatirea regimului de impunere si de utilizare a taxelor consulare incasate, in strainatate, de catre reprezentantele diplomatice ale Romaniei
Ordonanţa 33 1996
pentru imbunatatirea regimului de impunere si de utilizare a taxelor consulare incasate, in strainatate, de catre reprezentantele diplomatice ale Romaniei
Legea 123 1994
pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Ordonanţa 43 1994
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata prin Legea nr. 89/1993
Legea 89 1993
referitoare la unele ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe
Ordonanţa 10 1993
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice sau juridice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu