E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 24 1992 modificat de Legea 1 2017
Ordonanţa 24 1992 modificat de OUG 28 2014
Ordonanţa 24 1992 completat de Ordonanţa 25 2013
Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 25 2013
Ordonanţa 24 1992 modificat de OUG 70 2009
Ordonanţa 24 1992 modificat de Legea 198 2008
Articolul 3 din actul Ordonanţa 24 1992 completat de articolul 1 din actul Legea 267 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 completat de articolul 2 din actul Ordonanţa 128 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 59 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 59 1999
Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Norma 15808 1997
Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Norma 683 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Legea 33 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 33 1996
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 33 1996
Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Legea 123 1994
Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 43 1994
Ordonanţa 24 1992 aprobat de Legea 89 1993
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de Legea 89 1993
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 24 din 21 august 1992

privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 213 din 28 august 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Serviciile supuse taxelor consulare si cuantumul acestor taxe sint cele prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta ordonanta, cu exceptia cazurilor cind, pe baza intelegerilor internationale la care Romania este parte, se stabileste altfel.
    Art. 2
    Taxele consulare se platesc, anticipat, in tara in lei, iar in strainatate in valuta.
    Art. 3
    Sint scutite de taxe consulare:
    a) eliberarea ori prelungirea valabilitatii pasaportului diplomatic;
    b) cererile privind redobindirea cetateniei romane de catre persoanele carora li s-a ridicat cetatenia romana fara voia lor sau din alte motive neimputabile, precum si descendentii acestora;
    c) dovada prin care se atesta acordarea cetateniei romane;
    d) vizele acordate functionarilor straini la organizatiile internationale la care Romania este parte;
    e) vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, persoanelor care insotesc sefii de state, de guvern, delegatiile parlamentare straine si alti invitati oficiali, precum si membrilor de familie ai acestora, in conditii de reciprocitate.
    Art. 4
    Sefii institutiilor autorizate sa presteze servicii consulare, pe baza de reciprocitate sau in situatii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce sau scuti de plata taxelor consulare.
    Art. 5
    Taxele consulare se restituie solicitantilor de servicii consulare in urmatoarele cazuri:
    a) cind serviciul consular nu a fost sau nu poate fi prestat;
    b) cind plata s-a facut fara just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.
    Art. 6
    Cuantumul in lei al taxelor prevazute in anexa nr. 1 poate fi revizuit de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne si Ministerului Economiei si Finantelor, in raport cu evolutia preturilor pe intreaga economie.
    Art. 7
    Modalitatile tehnice privind prestarea serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii se vor stabili de Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.
    Art. 8
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

                PRIM-MINISTRU
              THEODOR STOLOJAN

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul afacerilor externe,
                      Adrian Nastase

                      p. Ministrul de interne,
                      Gheorghe Carp,
                      secretar de stat

                      Ministrul economiei si finantelor,
                      George Danielescu

                      Ministrul bugetului, veniturilor
                      statului si controlului financiar,
                      Florian Bercea

    ANEXA 1

                              TAXE CONSULARE
                     pentru servicii prestate in tara

---------------------------------------------------------------------------
Nr.                Denumirea serviciilor                            Taxa
crt.                                                               - lei -
---------------------------------------------------------------------------
 0                           1                                        2
---------------------------------------------------------------------------
   A. Eliberari de pasapoarte
1. Eliberarea sau prelungirea valabilitatii unui pasaport sau a
   altui document de trecere a frontierei                            4.500
2. Eliberarea sau prelungirea unui pasaport oficial ori permis
   special de trecere a frontierei in interes de serviciu            4.500
3. Eliberarea unui pasaport in care sint inscrise mai multe
   persoane, pentru fiecare persoana                                 1.000
4. Inscrierea ulterioara in pasaport a unor copii sub 14 ani, de
   fiecare persoana                                                    500

   B. Vize pentru trecerea frontierei sau de sedere temporara
1. Vize de iesire pentru cetateni straini veniti temporar, care nu
   mai dispun de documentul de calatorie cu care au intrat in
   Romania                                                           2.000
2. Viza de iesire definitiva acordata strainilor domiciliati in
   Romania                                                           3.000
3. Pentru prelungirea dreptului de sedere temporara a cetatenilor
   straini se percep taxele prevazute in anexa nr. 2 pentru vizele
   de intrare acordate de misiunile diplomatice si oficiile
   consulare ale Romaniei, transformate in lei proveniti din
   schimb valutar

   C. Servicii privind cetatenia, repatrierea si stabilirea
      domiciliului in Romania
1. Acordarea cetateniei romane                                      30.000
2. Renuntarea la cetatenia romana                                    5.000
3. Clarificarea cetateniei romane                                    4.000
4. Repatrierea                                                       6.000
5. Redobindirea cetateniei romane prin efectul repatrierii           7.000
6. Stabilirea domiciliului unui cetatean strain in Romania          20.000

   D. Servicii de legalizari, procurari de acte juridice si
      extrajudiciare, identificari de persoane
1. Legalizarea sigiliului si semnaturilor de pe actele judiciare
   si extrajudiciare eliberate de autoritatile romane                3.500
2. Legalizarea semnaturilor si sigiliilor de pe certificatele de
   origine a marfurilor, facturile comerciale si de pe orice
   documente cerute la exportul marfurilor din Romania               7.000
3. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare, la
   cererea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine,
   inclusiv a unor persoane fizice sau juridice straine              3.000
4. Identificarea de persoane pe teritoriul Romaniei                  5.000

   E. Alte servicii si prestatii consulare                           3.000

   NOTA:
   1. Pentru inregistrarea fiecarei cereri de prestare a
      serviciilor prevazute la lit. A. - E.                            500
   2. Pentru serviciile prestate, in regim de urgenta, cetatenilor
      straini, se percepe o taxa suplimentara in lei, echivalenta
      a 6 dolari S.U.A.
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                                  SERVICII
prestate in strainatate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei

---------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea serviciilor                           Taxa
crt.                                                           - dolari
                                                                 S.U.A. -
---------------------------------------------------------------------------
 0                          1                                      2
----------------------------------------------------------------------------
   A. Eliberari de pasapoarte
1. Cerere pentru eliberarea pasaportului, includerea unei
   persoane in pasaport ori prelungirea valabilitatii unui
   pasaport sau oricarui document de trecere a frontierei;
   - individual                                                     7
   - de fiecare persoana, pentru a fi inscrisa in documentul
     titularului                                                    5
2. Eliberarea sau prelungirea valabilitatii unui pasaport sau
   oricarui document de calatorie, inclusiv a carnetului de
   marinar:
   - individual                                                    35
   - de fiecare persoana inscrisa in documentul titularului        15

   B. Vize pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei
1. Vize oficiale si de sedere temporara:
   - o calatorie                                                   25
   - calatorii multiple                                            60
2. Vize turistice:
   - turism neorganizat                                            25
   - turism cu servicii platite anticipat                          15
3. Vize de tranzit:
   - simplu tranzit                                                15
   - dublu tranzit                                                 25

   NOTA:
   Pentru fiecare persoana inclusa in pasaportul titularului, indiferent de natura vizei supuse taxei consulare, se percepe o taxa de 10 dolari S.U.A.

   C. Servicii notariale
1. Redactarea si autentificarea unui mandat, indiferent de
   natura acestuia:
   - un exemplar                                                   35
   - pentru fiecare exemplar in plus                                7
2. Legalizarea sigiliului si semnaturii Ministerului
   Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autoritatile
   romane, inclusiv de pe declaratiile de chemare, darea de
   data certa, pentru fiecare act                                  20
3. Legalizarea sigiliilor si semnaturilor de pe actele
   eliberate de autoritatile straine, care urmeaza sa
   produca efecte juridice in Romania                              20
4. Legalizarea sigiliului si semnaturii autoritatilor
   competente straine de pe certificatele de origine a
   marfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente
   cerute la exportul marfurilor din si in Romania, in
   functie de valoarea marfurilor, de fiecare exemplar:
   - pentru valori pina la 50.000 dolari S.U.A.                   150
   - pentru valori intre 50.001 - 100.000 dolari S.U.A.           250
   - pentru valori intre 100.001 - 500.000 dolari S.U.A.          500
   - pentru valori intre 500.001 - 1.000.000 dolari S.U.A.      1.000
   - pentru valori peste 1.000.000 dolari S.U.A.                2.500
5. Eliberarea unei copii sau extras de pe actele aflate in
   arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare,
   de fiecare pagina                                               25
6. Efectuarea unei traduceri din sau in limba romana, de
   fiecare pagina                                                  40
7. Certificarea conformitatii cu originalul in limba din
   care s-a efectuat traducerea                                    20
8. Certificarea unor fapte constatate personal de
   functionarul consular                                           15
9. Eliberarea unui certificat de cutuma                            30
10. Certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj
    al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de nava          25
11. Prelungirea valabilitatii actelor de conventie ale
    navelor                                                        20
12. Inregistrarea si vizarea protestului de mare, a
    jurnalului de bord si a jurnalului de masini                   25
13. Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru
    navele construite in strainatate, achizitionate sau
    carora li se schimba clasa                                    100

    D. Servicii diverse
1. Inregistrarea cererii pentru acordarea sau redobindirea
   cetateniei romane                                               75
2. Inregistrarea cererii privind renuntarea la cetatenia
   romana                                                         350
3. Inregistrarea cererii pentru clarificarea cetateniei
   romane                                                          25
4. Inregistrarea cererii de repatriere                             75
5. Inregistrarea cererii privind stabilirea in Romania a unui
   cetatean strain                                                150
6. Inregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane
   in Romania                                                      25
7. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare din
   tara sau din strainatate, la cererea persoanelor fizice
   sau juridice                                                    25
8. Primirea in depozit, pe timp limitat, de inscrisuri,
   obiecte sau valori, in functie de valoare sau volum           20 - 70
9. Alte servicii, care nu sint incluse in anexele nr. 1 si 2       20
10. Pentru serviciile prestate in regim de urgenta se
    percepe in plus o taxa de                                       6
---------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    a) Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, fara angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate.
    b) Cheltuielile de deplasare ale functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor prevazute la lit. a), precum si cele privind comunicarile telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta si orice alte cheltuieli ocazionale de prestarea serviciilor consulare se incaseaza separat de taxele consulare.
    c) Contravaloarea blanchetelor de viza se va recupera de la beneficiarii serviciilor consulare peste taxele percepute.
    d) Statul roman este scutit de taxe consulare pentru actele si serviciile ce i se presteaza in strainatate, cind actioneaza in nume propriu pentru dobindirea, conservarea, valorificarea sau apararea unor drepturi patrimoniale.
    e) In strainatate, taxele consulare se pot percepe direct in dolari S.U.A. sau in moneda tarii de resedinta, dupa caz, in raport cu cursul acesteia fata de dolari S.U.A.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 24/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 24 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 24/1992
Legea 1 2017
OUG 28 2014
Ordonanţa 25 2013
OUG 70 2009
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
Legea 198 2008
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 267 2003
pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora si a art. 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Ordonanţa 128 2000
pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate in regim de urgenta catre populatie de Ministerul de Interne
Ordonanţa 59 1999
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe, in lei, pentru serviciile consulare prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice
Norma 15808 1997
privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii
Norma 683 1997
privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii
Legea 33 1997
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/1996 pentru imbunatatirea regimului de impunere si de utilizare a taxelor consulare incasate, in strainatate, de catre reprezentantele diplomatice ale Romaniei
Ordonanţa 33 1996
pentru imbunatatirea regimului de impunere si de utilizare a taxelor consulare incasate, in strainatate, de catre reprezentantele diplomatice ale Romaniei
Legea 123 1994
pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Ordonanţa 43 1994
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata prin Legea nr. 89/1993
Legea 89 1993
referitoare la unele ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe
Ordonanţa 10 1993
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice sau juridice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu