E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 24 1992 modificat de Legea 1 2017
Ordonanţa 24 1992 modificat de OUG 28 2014
Ordonanţa 24 1992 completat de Ordonanţa 25 2013
Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 25 2013
Ordonanţa 24 1992 modificat de OUG 70 2009
Ordonanţa 24 1992 modificat de Legea 198 2008
Articolul 3 din actul Ordonanţa 24 1992 completat de articolul 1 din actul Legea 267 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 completat de articolul 2 din actul Ordonanţa 128 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 59 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 59 1999
Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Norma 15808 1997
Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Norma 683 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Legea 33 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 33 1996
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 33 1996
Ordonanţa 24 1992 in legatura cu Legea 123 1994
Ordonanţa 24 1992 modificat de Ordonanţa 43 1994
Ordonanţa 24 1992 aprobat de Legea 89 1993
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de Legea 89 1993
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1992 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 24 din 21 august 1992

privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 213 din 28 august 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Serviciile supuse taxelor consulare si cuantumul acestor taxe sint cele prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta ordonanta, cu exceptia cazurilor cind, pe baza intelegerilor internationale la care Romania este parte, se stabileste altfel.
    Art. 2
    Taxele consulare se platesc, anticipat, in tara in lei, iar in strainatate in valuta.
    Art. 3
    Sint scutite de taxe consulare:
    a) eliberarea ori prelungirea valabilitatii pasaportului diplomatic;
    b) cererile privind redobindirea cetateniei romane de catre persoanele carora li s-a ridicat cetatenia romana fara voia lor sau din alte motive neimputabile, precum si descendentii acestora;
    c) dovada prin care se atesta acordarea cetateniei romane;
    d) vizele acordate functionarilor straini la organizatiile internationale la care Romania este parte;
    e) vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, persoanelor care insotesc sefii de state, de guvern, delegatiile parlamentare straine si alti invitati oficiali, precum si membrilor de familie ai acestora, in conditii de reciprocitate.
    Art. 4
    Sefii institutiilor autorizate sa presteze servicii consulare, pe baza de reciprocitate sau in situatii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce sau scuti de plata taxelor consulare.
    Art. 5
    Taxele consulare se restituie solicitantilor de servicii consulare in urmatoarele cazuri:
    a) cind serviciul consular nu a fost sau nu poate fi prestat;
    b) cind plata s-a facut fara just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.
    Art. 6
    Cuantumul in lei al taxelor prevazute in anexa nr. 1 poate fi revizuit de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne si Ministerului Economiei si Finantelor, in raport cu evolutia preturilor pe intreaga economie.
    Art. 7
    Modalitatile tehnice privind prestarea serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii se vor stabili de Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.
    Art. 8
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

                PRIM-MINISTRU
              THEODOR STOLOJAN

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul afacerilor externe,
                      Adrian Nastase

                      p. Ministrul de interne,
                      Gheorghe Carp,
                      secretar de stat

                      Ministrul economiei si finantelor,
                      George Danielescu

                      Ministrul bugetului, veniturilor
                      statului si controlului financiar,
                      Florian Bercea

    ANEXA 1

                              TAXE CONSULARE
                     pentru servicii prestate in tara

---------------------------------------------------------------------------
Nr.                Denumirea serviciilor                            Taxa
crt.                                                               - lei -
---------------------------------------------------------------------------
 0                           1                                        2
---------------------------------------------------------------------------
   A. Eliberari de pasapoarte
1. Eliberarea sau prelungirea valabilitatii unui pasaport sau a
   altui document de trecere a frontierei                            4.500
2. Eliberarea sau prelungirea unui pasaport oficial ori permis
   special de trecere a frontierei in interes de serviciu            4.500
3. Eliberarea unui pasaport in care sint inscrise mai multe
   persoane, pentru fiecare persoana                                 1.000
4. Inscrierea ulterioara in pasaport a unor copii sub 14 ani, de
   fiecare persoana                                                    500

   B. Vize pentru trecerea frontierei sau de sedere temporara
1. Vize de iesire pentru cetateni straini veniti temporar, care nu
   mai dispun de documentul de calatorie cu care au intrat in
   Romania                                                           2.000
2. Viza de iesire definitiva acordata strainilor domiciliati in
   Romania                                                           3.000
3. Pentru prelungirea dreptului de sedere temporara a cetatenilor
   straini se percep taxele prevazute in anexa nr. 2 pentru vizele
   de intrare acordate de misiunile diplomatice si oficiile
   consulare ale Romaniei, transformate in lei proveniti din
   schimb valutar

   C. Servicii privind cetatenia, repatrierea si stabilirea
      domiciliului in Romania
1. Acordarea cetateniei romane                                      30.000
2. Renuntarea la cetatenia romana                                    5.000
3. Clarificarea cetateniei romane                                    4.000
4. Repatrierea                                                       6.000
5. Redobindirea cetateniei romane prin efectul repatrierii           7.000
6. Stabilirea domiciliului unui cetatean strain in Romania          20.000

   D. Servicii de legalizari, procurari de acte juridice si
      extrajudiciare, identificari de persoane
1. Legalizarea sigiliului si semnaturilor de pe actele judiciare
   si extrajudiciare eliberate de autoritatile romane                3.500
2. Legalizarea semnaturilor si sigiliilor de pe certificatele de
   origine a marfurilor, facturile comerciale si de pe orice
   documente cerute la exportul marfurilor din Romania               7.000
3. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare, la
   cererea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine,
   inclusiv a unor persoane fizice sau juridice straine              3.000
4. Identificarea de persoane pe teritoriul Romaniei                  5.000

   E. Alte servicii si prestatii consulare                           3.000

   NOTA:
   1. Pentru inregistrarea fiecarei cereri de prestare a
      serviciilor prevazute la lit. A. - E.                            500
   2. Pentru serviciile prestate, in regim de urgenta, cetatenilor
      straini, se percepe o taxa suplimentara in lei, echivalenta
      a 6 dolari S.U.A.
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                                  SERVICII
prestate in strainatate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei

---------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea serviciilor                           Taxa
crt.                                                           - dolari
                                                                 S.U.A. -
---------------------------------------------------------------------------
 0                          1                                      2
----------------------------------------------------------------------------
   A. Eliberari de pasapoarte
1. Cerere pentru eliberarea pasaportului, includerea unei
   persoane in pasaport ori prelungirea valabilitatii unui
   pasaport sau oricarui document de trecere a frontierei;
   - individual                                                     7
   - de fiecare persoana, pentru a fi inscrisa in documentul
     titularului                                                    5
2. Eliberarea sau prelungirea valabilitatii unui pasaport sau
   oricarui document de calatorie, inclusiv a carnetului de
   marinar:
   - individual                                                    35
   - de fiecare persoana inscrisa in documentul titularului        15

   B. Vize pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei
1. Vize oficiale si de sedere temporara:
   - o calatorie                                                   25
   - calatorii multiple                                            60
2. Vize turistice:
   - turism neorganizat                                            25
   - turism cu servicii platite anticipat                          15
3. Vize de tranzit:
   - simplu tranzit                                                15
   - dublu tranzit                                                 25

   NOTA:
   Pentru fiecare persoana inclusa in pasaportul titularului, indiferent de natura vizei supuse taxei consulare, se percepe o taxa de 10 dolari S.U.A.

   C. Servicii notariale
1. Redactarea si autentificarea unui mandat, indiferent de
   natura acestuia:
   - un exemplar                                                   35
   - pentru fiecare exemplar in plus                                7
2. Legalizarea sigiliului si semnaturii Ministerului
   Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autoritatile
   romane, inclusiv de pe declaratiile de chemare, darea de
   data certa, pentru fiecare act                                  20
3. Legalizarea sigiliilor si semnaturilor de pe actele
   eliberate de autoritatile straine, care urmeaza sa
   produca efecte juridice in Romania                              20
4. Legalizarea sigiliului si semnaturii autoritatilor
   competente straine de pe certificatele de origine a
   marfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente
   cerute la exportul marfurilor din si in Romania, in
   functie de valoarea marfurilor, de fiecare exemplar:
   - pentru valori pina la 50.000 dolari S.U.A.                   150
   - pentru valori intre 50.001 - 100.000 dolari S.U.A.           250
   - pentru valori intre 100.001 - 500.000 dolari S.U.A.          500
   - pentru valori intre 500.001 - 1.000.000 dolari S.U.A.      1.000
   - pentru valori peste 1.000.000 dolari S.U.A.                2.500
5. Eliberarea unei copii sau extras de pe actele aflate in
   arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare,
   de fiecare pagina                                               25
6. Efectuarea unei traduceri din sau in limba romana, de
   fiecare pagina                                                  40
7. Certificarea conformitatii cu originalul in limba din
   care s-a efectuat traducerea                                    20
8. Certificarea unor fapte constatate personal de
   functionarul consular                                           15
9. Eliberarea unui certificat de cutuma                            30
10. Certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj
    al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de nava          25
11. Prelungirea valabilitatii actelor de conventie ale
    navelor                                                        20
12. Inregistrarea si vizarea protestului de mare, a
    jurnalului de bord si a jurnalului de masini                   25
13. Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru
    navele construite in strainatate, achizitionate sau
    carora li se schimba clasa                                    100

    D. Servicii diverse
1. Inregistrarea cererii pentru acordarea sau redobindirea
   cetateniei romane                                               75
2. Inregistrarea cererii privind renuntarea la cetatenia
   romana                                                         350
3. Inregistrarea cererii pentru clarificarea cetateniei
   romane                                                          25
4. Inregistrarea cererii de repatriere                             75
5. Inregistrarea cererii privind stabilirea in Romania a unui
   cetatean strain                                                150
6. Inregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane
   in Romania                                                      25
7. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare din
   tara sau din strainatate, la cererea persoanelor fizice
   sau juridice                                                    25
8. Primirea in depozit, pe timp limitat, de inscrisuri,
   obiecte sau valori, in functie de valoare sau volum           20 - 70
9. Alte servicii, care nu sint incluse in anexele nr. 1 si 2       20
10. Pentru serviciile prestate in regim de urgenta se
    percepe in plus o taxa de                                       6
---------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    a) Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, fara angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate.
    b) Cheltuielile de deplasare ale functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor prevazute la lit. a), precum si cele privind comunicarile telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta si orice alte cheltuieli ocazionale de prestarea serviciilor consulare se incaseaza separat de taxele consulare.
    c) Contravaloarea blanchetelor de viza se va recupera de la beneficiarii serviciilor consulare peste taxele percepute.
    d) Statul roman este scutit de taxe consulare pentru actele si serviciile ce i se presteaza in strainatate, cind actioneaza in nume propriu pentru dobindirea, conservarea, valorificarea sau apararea unor drepturi patrimoniale.
    e) In strainatate, taxele consulare se pot percepe direct in dolari S.U.A. sau in moneda tarii de resedinta, dupa caz, in raport cu cursul acesteia fata de dolari S.U.A.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 24/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 24 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 24/1992
Legea 1 2017
OUG 28 2014
Ordonanţa 25 2013
OUG 70 2009
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
Legea 198 2008
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 267 2003
pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora si a art. 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Ordonanţa 128 2000
pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate in regim de urgenta catre populatie de Ministerul de Interne
Ordonanţa 59 1999
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe, in lei, pentru serviciile consulare prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice
Norma 15808 1997
privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii
Norma 683 1997
privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii
Legea 33 1997
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/1996 pentru imbunatatirea regimului de impunere si de utilizare a taxelor consulare incasate, in strainatate, de catre reprezentantele diplomatice ale Romaniei
Ordonanţa 33 1996
pentru imbunatatirea regimului de impunere si de utilizare a taxelor consulare incasate, in strainatate, de catre reprezentantele diplomatice ale Romaniei
Legea 123 1994
pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Ordonanţa 43 1994
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata prin Legea nr. 89/1993
Legea 89 1993
referitoare la unele ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe
Ordonanţa 10 1993
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice sau juridice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu