E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 425 din 31 decembrie 1981

privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 118 din 31 decembrie 1981


SmartCity3


    Consiliul de Stat al R.S.R. decreteaza:

    CAP. 1
    Impozitul pe cladiri

    Art. 1
    Cladirile proprietatea persoanelor fizice sunt supuse impozitului anual prin aplicarea urmatoarelor cote asupra valorii de asigurare prin efectul legii:
    a) 1 la suta pentru cladirile situate in municipii si orase, precum si in localitatile componente ale acestora. Pentru cladirile proprietate personala a micilor mestesugari, a liber-profesionistilor si a altor persoane care desfasoara activitati pe cont propriu cota este de 1,50 la suta;
    b) 0,75 la suta pentru cladirile situate in satele apartinatoare municipiilor si oraselor, precum si in comune, inclusiv in comunele suburbane.
    Art. 2
    Cotele de impozit majorate, prevazute la art. 11 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele locale, pentru camerele care depasesc numarul membrilor de familie sunt urmatoarele:
    a) 1,30 la suta pentru personalul muncitor, asimilati acestora si pensionari;
    b) 2 la suta pentru micii mestesugari, liber-profesionisti si alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe cont propriu.
    Art. 3
    In cazul modificarii numarului membrilor de familie ori a numarului camerelor de locuit impozitul se recalculeaza in mod corespunzator, incepand cu trimestrul urmator celui in care s-au produs asemenea modificari.
    Art. 4
    Pentru cladirile proprietatea persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste cota de impozit este de 1,50 la suta la valoarea de inventar. In cazul in care valoarea de inventar este mai mica decat valoarea care rezulta din aplicarea normelor privind asigurarea prin efectul legii, impozitul se calculeaza pe baza valorii de asigurare.
    Art. 5
    Pentru cladirile proprietate de stat, a organizatiilor cooperatiste si a celorlalte organizatii obstesti supuse amortizarii, potrivit legii, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,75 la suta asupra valorii de inventar, indiferent unde sunt situate.
    Pentru cladirile folosite ca locuinte cota de impozit este de 0,50 la suta.
    In valoarea de inventar a cladirilor se include si valoarea elementelor de constructii si a instalatiilor aferente care servesc cladirile, si anume: scari, ascensoare, holuri, terase, instalatii interioare pentru lumina, apa, canal, gaze, incalzire, telefonie si alte asemenea.
    Art. 6
    Pentru cladirile proprietate de stat date in folosinta organizatiilor cooperatiste sau a celorlalte organizatii obstesti impozitul se datoreaza de aceste organizatii.
    Art. 7
    Cladirile prevazute in anexa nr. 1 nu sunt supuse impozitului pe cladiri. Pentru locuintele cumparate din fondul locativ de stat sau construite cu sprijinul statului, care au fost transmise altor persoane, scutirea de impozit prevazuta de reglementarile in vigoare se aplica, in continuare, pana la implinirea termenului stabilit de lege.
    Locuintele proprietate personala a militarilor in termen, a sotiilor si copiilor lor, locuite de acestia, nu sunt supuse platii impozitului pe cladiri pe durata satisfacerii serviciului militar, daca in aceste locuinte nu sunt camere inchiriate.
    Art. 8
    Declaratia de impunere prevazuta de lege cuprinde, in cazul persoanelor juridice, datele necesare identificarii cladirii, valoarea de inventar, cota de impozit si impozitul de plata, in cazul persoanelor fizice date referitoare la suprafata construita, numarul camerelor de locuit, numarul persoanelor care compun familia. Declaratia va fi insotita de copia actului de proprietatea si schita cladirii.
    Organele financiare au obligatia sa verifice datele inscrise in declaratiile de impunere, calculul impozitului datorat si sa efectueze cercetari pe teren cu privire la modificarile intervenite in situatia cladirii cercetari pe teren cu privire la modificarile intervenite in situatia cladirii supuse platii impozitului.
    Art. 9
    Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare in a caror raza teritoriala se afla cladiri proprietatea persoanelor fizice care isi au domiciliul in alte localitati sunt obligate sa comunice datele cu privire la proprietarul si cladirea comitetului sau biroul executiv al consiliului popular in raza caruia domiciliaza proprietarul cladirii.
    Art. 10
    Cladirile noi date in exploatare, cele care au fost date in folosinta sau au fost dobandite in cursul anului se impun cu incepere de la 1 ale lunii urmatoare celei in care s-au produs aceste situatii.
    Art. 11
    Cladirile demolate in conditiile legii, cladirile distruse si cele transmise in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea altor unitati sau altor persoane in cursului anului, se scad de la impunere cu incepere de la 1 ale lunii urmatoare celei in care s-a produs una din aceste situatii, pe baza declaratiei depuse in conditiile prevazute de art. 8.
    Scaderea de la impunere se acorda numai pentru partea de cladire demolata, distrusa sau transmisa in administrarea sau proprietatea altor unitati sau persoane.
    Art. 12
    Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste se stabileste de organele financiare, pe baza declaratiei de impunere a proprietarului, prin proces-verbal de impunere care constituie titlul executor. Prin procesul-verbal de impunere, care tine loc si de instiintare de plata, se comunica proprietarului si prima de asigurare prin efectul legii pentru cladiri.
    Art. 13
    Impozitul anual pe cladiri se plateste semestrial, in rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie.

    CAP. 2
    Impozitul pe terenuri

    Art. 14
    Impozitul pe terenurile din municipii si orase precum si din localitatile componente ale acestora, prevazute de art. 13 din legea privind impozitele si taxele locale, se stabileste anual astfel:
    a) orase                   0,40 lei/m.p.
    b) municipii               0,50 lei/m.p.
    Art. 15
    Impozitul de terenuri se stabileste, se modifica si se incaseaza potrivit prevederilor capitolului 1 din prezentul decret.

    CAP. 3
    Taxe asupra mijloacelor de transport

    Art. 16
    Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica apartinand persoanelor fizice altele decat unitatile socialiste se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, de fiecare 500 cmc sau fractiuni de capacitate sub 500 cmc, dupa cum urmeaza:
    - autoturisme                   200 lei
    - autobuze, microbuze           600 lei
    - autocamioane                  500 lei
    - tractoare rutiere             400 lei
    - motociclete                   150 lei
    - tricicluri                    150 lei
    - biciclete cu motor si motoare 100 lei
    Pentru remorci, remorci usoare, semiremorci si rulote se plateste 50 lei la suta din taxa datorata pentru autovehiculul care le tracteaza, iar pentru atase 50 la suta datorata pentru mijloacele la care se ataseaza.
    Pentru motociclete cu atas si triciclurile  care apartin invalizilor si sunt adaptate invaliditatii acestora se datoreaza 50 la suta din taxa.
    Art. 17
    Capacitatea cilindrica a motorului se dovedeste cu factura de cumparare a autovehiculului, iar lipsa acesteia cu adeverinta eliberata de o unitate de specialitate de stat sau cooperatista.
    Art. 18
    Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa care apartin persoanelor fizice si juridice altele decat unitatile socialiste se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport in parte, dupa cum urmeaza:
    - luntre                             20 lei
    - barci folosite pentru uz personal  20 lei
    - barci folosite pentru transportul
      de persoane                        35 lei
    - barci folosite in alte scopuri    125 lei
    - barci cu motor                    500 lei
    - poduri plutitoare                 350 lei
    - salupe                            700 lei
    Art. 19
    Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste de catre organele financiare, prin proces-verbal de impunere, pe baza declaratiei depuse de persoanele fizice si juridice altele decat unitatile socialiste, potrivit art. 30 din Legea privind impozitele si taxele locale. Procesul-verbal, care constituie titlul executor, se comunica celui in cauza si tine loc de instiintare de plata pe toata durata detinerii mijlocului de transport.
    Art. 20
    Taxa pentru mijloacele de transport dobandite, instrainate sau scoase din evidenta organelor de militie, dupa caz, a capitaniei portului in timpul anului se datoreaza, respectiv se da la scadere, cu incepere de la 1 ale lunii in care a aparut una din aceste situatii.
    Pentru autovehiculele care sunt improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula, taxa se da la scadere cu incepere de la 1 ale lunii urmatoare acelea in care se prezinta dovada eliberata de o unitate de specialitate de stat sau cooperatista care atesta aceasta situatie.
    Art. 21
    Taxa anuala datorata pentru mijloacele de transport aflate in evidenta organelor financiare la inceputul anului se plateste semestrial, in rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie.
    Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului, taxa datorata pana la finele anului se plateste in termen de 30 de zile de la procurare, daca acesta s-a facut dupa primul termen de plata.
    Persoanele fizice si juridice care, potrivit legii, au obligatia taxe asupra mijloacelor de transport, vor prezenta organelor de militie, cu ocazia inmatricularii autovehiculelor sau, dupa caz, a vizei anuale, dovada platii anticipate a taxei asupra mijloacelor de transport. La iesirea din tara a mijloacelor de transport apartinand persoanelor straine, organele vamale vor verifica daca s-a platit taxa datorata asupra mijloacelor de transport pentru intreaga perioada de sedere in tara.

    CAP. 4
    Taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere

    Art. 22
    Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere de catre persoanele fizice, unitatile socialiste de stat, organizatiile cooperatiste si obstesti, precum si de catre celelalte persoane juridice, sunt urmatoarele:
--------------------------------------------------------------------------
Nr.   Modul de folosire a locului public                      - lei/zi -
crt.
-------------------------------------------------------------------------
  1. Pentru vanzarea produselor
     a) de pe animale de povara sau din vehicule cu un tragator      5
     b) din vehicule cu tractiune animala cu doi tragatori           8
     c) din autovehicule                                            15
  2. Pentru folosirea:
     a) platourile, de fiecare m.p.                                  2
     b) meselor si tarabelor, de fiecare m.p.                        4
     c) meselor acoperite, de fiecare m.p.                           4
  3. Pentru animale si pasari aduse spre vanzare, de fiecare
     animal sau pasare:
     a) bovine, bubaline, cabaline si porci peste 6 luni            10
     b) porcine pana la 6 luni, ovine si caprine                     3
  4. Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii produselor
     rezultate din exercitarea meseriilor si altor indeletniciri
     autorizate, de fiecare m.p.                                     6
  5. Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii obiectelor de
     ocazie si ocuparea platourilor cu mijloace de transport goale,
     de fiecare m.p.                                                 8
  6. Intrarea in targurile in care se vand obiecte de ocazie         2
-------------------------------------------------------------------------
    Pentru alte produse, bunuri sau servicii, decat cele prevazute in prezentul articol, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot stabili taxe zilnice in limitele taxelor prevazute la alineatul precedent.
    Pentru produsele si bunurile care se vand in fata magazinelor proprii de catre unitati socialiste de stat, organizatiile cooperatiste si obstesti, alte persoane juridice, precum si de catre persoanele fizice nu se percep taxe pentru folosirea locurilor publice.
    Art. 23
    Pentru folosirea locurilor publice, altele decat cele prevazute la art. 22, se percep, pe zi, urmatoarele taxe:
                                        - lei/mp -
  a) pentru depozitarea de diverse
     materiale                             1 - 3
  b) pentru vanzarea de produse sau
     prestari de servicii diverse          3 - 5
  c) pentru confectionarea de produse      1 - 3
    Taxele prevazute la alineatul precedent pentru ocuparea trotuarelor, strazilor si altor locuri publice se stabilesc de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, dupa caz. Ocuparea locurilor publice se face cu aprobarea comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, dupa caz, cu plata anticipata a taxei. Taxele nu se datoreaza in cazul ocuparii trotuarului din fata locuintei sau a sediului, pe timp de pana la 5 zile, pentru reparatiile de cladiri, aprovizionarea cu combustibil sau alte materiale necesare gospodariei.
    Art. 24
    Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere prevazute la art. 22 pot fi majorate cu pana la 30 la suta de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in functie de asigurarea cu apa curenta pentru spalarea produselor, iluminat, spatii acoperite, imprejmuiri, suprafete asfaltate precum si de gradul de amenajare si dotare a pietelor.
    Art. 25
    Taxele prevazute la art. 22 si 23 nu se datoreaza in cazul in care, pentru folosirea locurilor publice de desfacere, se plateste chirie.
    Art. 26
    Incasarea taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere se face de catre organele administratiei pietelor, targurilor si oboarelor, ori alte organe imputernicite in acest scop de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, dupa caz.

    CAP. 5
    Taxe pentru eliberarea autorizatiilor in domeniul constructiilor

    Art. 27
    Pentru eliberarea autorizatiilor in domeniul constructiilor, prevazute la art. 22 legea privind impozitele si taxele locale, se datoreaza urmatoarelor taxe:
    1. Autorizatia de construire, transformare, modificare si reparare a constructiilor, instalatiilor sau pentru amenajari, precum si pentru impartirea sau instrainarea constructiilor:
---------------------------------------------------------------------------
  Valoarea lucrarii sau a constructiei                           Taxa
             - lei -                                            - lei -
----------------------------------------------------------------------------
  a) pana la 50 000                                             200
  b) de la 50 001 pana la 100 000                               300
  c) de la 100 001 pana la 150 000                              400
  d) de la 150 001 pana la 200 000                              500
  e) peste 200 000                                              600
----------------------------------------------------------------------------

    2. Autorizatii de demolare-desfiintare partiala sau totala de constructii, instalatii sau amenajari:
----------------------------------------------------------------------------
  Valoarea constructiei, a instalatiei, sau a amenajarii        Taxa
                     - lei -                                   - lei -
----------------------------------------------------------------------------
  a) pana la 50 000                                             100
  b) de la 50 001 pana la 200 000                               130
  c) de la 200 001 pana la 250 000                              160
  d) peste 250 000                                              200
----------------------------------------------------------------------------

    3. Certificate de aliniere si regim de constructii:
----------------------------------------------------------------------------
  Suprafata terenului pentru care se solicita certificatul      Taxa
                    - m. p. -                                  - lei -
----------------------------------------------------------------------------
  a) pana la 250                                                150
  b) de la 251 pana la 500                                      250
  c) de la 501 pana la 750                                      350
  d) de la 751 pana la 1 000                                    450
  e) peste 1 000                                                600
----------------------------------------------------------------------------
    4. Autorizatii de preluare a terenurilor de catre mostenitori sau de impartire a terenurilor, cate 50 lei pentru fiecare autorizatie eliberata.
    5. Autorizatiile pentru lucrarile de instalatie de apa, gaz, canal, de fiecare instalatie                 50 lei
    6. Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri detinute de consiliile populare, de fiecare m.p. de plan:
    - la scara 1/500      1.000 lei
    - la scara 1/1000     1.250 lei
    - la scara 1/2000     1.500 lei
    7. Avize tehnice necesare obtinerii de credite pentru locuinte, dupa valoarea creditului:
    - pana la 5.000 lei             30 lei
    - pana la 10.000 lei            50 lei
    - de fiecare 10.000 lei sau fractiune de 10.000 lei in plus, cate 50 lei

    8. Eliberarea sau viza anuala a autorizatiilor ce dau dreptul de a executa proiecte in sectorul particular 300 lei
    9. Alte lucrari:
    a) ridicari topografice, pentru fiecare punct 15 lei
    b) parcelari de terenuri - calcule si proiectari
    - exclusiv ridicarile si aplicarea pe teren, de fiecare parcela 30 lei
    c) pichetarea de terenuri pentru delimitarea parcelelor, pentru fiecare punct 10 lei
    Taxele prevazute la punctele 1 si 2 se calculeaza pentru cladirile existente in functie de valoarea la care se face asigurarea prin efectul legii si dupa valoarea de deviz pentru cladirile, instalatiile si amenajarile care urmeaza a se executa.
    Art. 28
    Taxele prevazute la art. 27 se datoreaza de catre persoanele juridice altele decat unitatile socialiste si se platesc inainte de eliberarea autorizatiilor sau certificatelor. Dovada platii taxei se pastreaza de organul care a eliberat autorizatia sau certificatul.

    CAP. 6
    Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

    Art. 29
    Persoanele fizice si persoanele juridice altele decat unitatile socialiste care folosesc mijloacele de publicitate prin presa, afisaj si reclama datoreaza taxe:
    1. Pentru afisele si biletele de publicitate sau reclama tiparita, precum si pentru vitrinele si panourile de reclama confectionate din orice material se datoreaza, de fiecare exemplar, in functie de dimensiune, urmatoarele taxe:
    a) sub 1/2 m.p. intre               10 -   100 lei
    b) intre 1/2 si 1 m.p. de la       50 -   200 lei
    c) intre 1 si 3 m.p. de la         100 -   400 lei
    d) peste 3 m.p. intre             150 - 1.200 lei
    Cuantumul taxelor se stabileste de catre comitetele executive ale comisiilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    2. Pentru publicitatea prin presa taxa este de 5 la suta din suma incasata pentru publicitate de organul de presa.
    3. Afisele si biletele de publicitate netiparite, de fiecare exemplar, 10 lei. Plata taxei se face prin aplicarea de timbre fiscale - varf si matca - astfel incat sa nu poata fi dezlipite si refolosite.
    Art. 30
    Taxele de publicitate, afisaj si reclama se platesc anticipat la bugetul consiliului popular in raza caruia se afla unitatile care efectueaza tipariturile. In situatiile in care mijloacele de publicitate sau reclama au o durata mai mare de un an, taxa aferenta se plateste in cursul lunii ianuarie a fiecarui an.
    Taxele pentru publicitate prin presa se varsa de agentia de publicitate la bugetul consiliului popular in raza caruia agentia de publicitate isi are sediul, pana la data de 10 ale lunii urmatoare.
    Confectionarea afiselor si biletelor de publicitate sau reclama de catre unitatile socialiste se poate efectua numai dupa ce se face dovada achitarii taxei pentru intregul tiraj. In cuprinsul tipariturii efectuate se face mentiune cu privire la cuantumul taxei de afisaj si documentul de plata al acesteia.

    CAP. 7
    Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice

    Art. 31
    Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice este de 10 lei de persoana, iar pentru elevi si studenti taxa este de 5 lei.
    Art. 32
    Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice se incaseaza prin folosirea de bilete cu valoare fixa tiparita in acest scop.
    In cazul persoanelor cazate in unitatile de turism si alte unitati socialiste pentru tratament balnear si odihna, precum si al persoanelor care beneficiaza numai de tratament balnear, taxa se incaseaza, dupa caz, de unitatile care au efectuat cazarea sau de cele in cadrul carora se face tratamentul balnear, o data cu luarea in evidenta a persoanelor respective.
    Pentru persoanele venite in statiunile balneoclimaterice pe cont propriu taxa se incaseaza de catre comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, dupa caz.

    CAP. 8
    Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie.

    Art. 33
    Pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie se stabilesc taxe de vizitare de 2-5 lei de persoana.
    Art. 34
    Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste va stabili taxele de vizitare in limitele prevazute de art. 33, in functie de valoarea artistica, istorica si arhitecturala a obiectivelor respective.

    CAP. 9
    Taxa pentru detinerea de ciini

    Art. 35
    Persoanele fizice care detin mai mult de un caine de paza pe gospodarie precum si detinatorii de ciini de agrement si de vanatoare platesc anual urmatoarele taxe:
    a) pentru cainii de paza
    - pentru cel de al doilea caine            75 lei
    - pentru al treilea caine si urmatorii,
      de fiecare caine                        600 lei
    b) pentru cainii de vanatoare
    - pentru primul caine                     225 lei
    - pentru al doilea caine si urmatorii,
      de fiecare caine                        450 lei
    c) pentru cainii de agrement
    - pentru primul caine                     300 lei
    - pentru al doilea caine si urmatorii,
      de fiecare caine                        600 lei
    Prin ciini de agrement, in sensul prezentului decret, se inteleg cainii tinuti in locuinte.
    Pentru cainii necesari pazei turmelor de animale, pentru cainii de orice fel de pana la 6 luni, precum si pentru cainii insotitori ai nevazatorilor si cei folositi de echipele de salvamont, nu se datoreaza taxe.
    Art. 36
    Persoanele fizice care detin ciini sunt obligate sa-i declare in vederea stabilirii taxei la organele financiare locale in termen de 6 luni de la nastere sau de 15 zile de la dobandirea lor.
    Taxele de platesc pana la 30 aprilie a fiecarui an sau in termen de 15 zile de la inregistrare.
    In cazul in care detinerea ciinilor inceteaza, indiferent de cauza, taxa anuala nu se recalculeaza.
    Art. 37
    Organele sanitar-veterinare vor verifica, cu ocazia prezentarii ciinilor la vaccinare, dovada platii taxei prevazute de prezentul decret.
    Art. 38
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 - 1.000 lei incalcarea prevederilor art. 29 alin. 2 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele locale.
    Art. 39
    Constatarea contraventiei prevazuta la art. 38 si aplicarea sanctiunii se face de persoanele imputernicite in acest scop de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, dupa caz.
    Art. 40
    Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
    Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.
    Art. 41
    Dispozitiile privind contraventia prevazuta in prezentul decret se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 10
    Alte dispozitii

    Art. 42
    Impozitele si taxele locale de pana la 50 lei inclusiv se achita in intregime pana la primul termen de plata.
    Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri de catre persoanele fizice se acorda o bonificatie de 5 la suta daca plata impozitului datorat pe intregul an se efectueaza pana la data de 1 martie a anului respectiv.
    Art. 43
    Invalizii de razboi se scutesc de plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezentul decret.
    Art. 44
    Majorarile calculate potrivit Legii privind impozitele si taxele locale nu vor fi mai mici de 10 lei si nici mai mari decat suma datorata.
    Art. 45
    Intimplarile prevazute de lege se depun in termen de 30 de zile de comunicarea impozitelor si taxelor stabilite sau, dupa caz, de la data documentului de incasare pentru cele realizate pe cale directa si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    In termen de 30 de zile de la data comunicarii solutiei de intampinare se poate face contestatie la administratia financiara de pe langa comitetul executiv al consiliului popular judetean si al municipiului Bucuresti. Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    Depunerea intampinarilor si contestatiilor nu suspenda urmarirea impozitului sau a taxei datorate.
    Art. 46
    In cazul in care intampinarile si contestatiile au fost admise, sumele gresit incasate se restituie sau, dupa caz se compenseaza din oficiu cu impozite sau alte taxe datorate, pana cel tarziu la 31 decembrie al anului in care s-a admis intampinarea sau contestatia.
    Art. 47
    Diferentele de impozite sau taxe datorate ca urmare a verificarilor facute de organele financiare se platesc, pentru sumele de pana la 500 lei inclusiv in termen de 30 de zile, iar pentru sumele care depasesc 500 lei in doua rate egale, prima in termen de 30 zile si a doua in termen de 60 de zile de la data comunicarii sumei datorate.
    Art. 48
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, esalonari de plati in cel mult 12 rate lunare, amanari de plati pana la sfarsitul anului calendaristic, precum si reduceri de impozite si taxe locale si majorari aferente acestora.
    Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si orasenesti, dupa caz, pot acorda inlesnirile prevazute la alineatul precedent in limita sumei de 5.000 lei in cazul unitatilor de stat, cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti si de 500 lei in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste.
    Art. 49
    Ministerul Finantelor impreuna cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru simplificarea formularisticii, a modului de stabilire si incasare a impozitelor si taxelor.
    Ministerul Finantelor va elabora, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului decret, norme metodologice privind tehnica de calcul a impozitelor si taxelor locale.
    Art. 50
    Controlul gestiunii imprimantelor utilizate la incasarea taxelor pentru folosirea locurilor publice, al biletelor cu valoarea fixa pentru incasarea taxei de sedere in statiunile balneoclimaterice, precum si controlul gestiunii fondurilor realizate din aceste surse si din vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie, se efectueaza de catre organele de control financiar intern ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 51
    Prezentul decret intra in vigoare la 1 ianuarie 1982.
    Pe aceeasi data se abroga actele normative prevazute in anexa nr. 2 precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 52
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul decret.

    ANEXA 1
                   LISTA
cladirilor care nu sunt supuse impozitului
    I. Cladirile aflate in administrarea sau  dupa caz, in proprietatea urmatoarelor unitati:
    a) institutiilor bugetare, cu exceptia celor folosite pentru locuinte;
    b) Ministerul Apararii Nationale, a Ministerului de Interne si a unitatilor din cadrul acestor ministere, cu exceptia celor folosite de unitatile economice;
    c) intreprinderile specializate in administrarea si incheierea fondului locativ de stat din subordinea comitetelor, respectiv a birourilor executive ale consiliilor populare;
    d) unitatilor agricole de stat, inclusiv unitatilor de cresterea si ingrasarea de animale si pasari;
    e) statiunile pentru mecanizarea agriculturii;
    f) unitatilor de gospodarire a apelor si de imbunatatiri funciare, care adapostesc instalatii de pompare a apei sau deservesc constructiile hidrotehnice de preintimpinare a inundatiilor si de deservire a terenurilor inundate;
    g) unitatilor de transport feroviar, naval si aerian, care deservesc direct nevoile de exploatare a transportului, cu exceptia cladirilor folosite de atelierele de reparatii capitale, pentru producerea pieselor de schimb sau alte ateliere de productie, precum si a spatiilor folosite pentru activitati comerciale sau prestari de servicii;
    h) intreprinderilor pentru extractia si prepararea minereurilor neferoase, cu exceptia celor folosite pentru locuinte;
    i) organizatiilor politice de masa, cu exceptia caselor de locuit si a cladirilor ocupate de unitatile organizate pe principiul autogestiunii economico-financiare;
    j) unitatile agricole cooperatiste.
    II. Alte cladiri:
    a) constructii provizorii de orice fel din incinta santierelor de constructii, finantarea din fondul de organizare a santierului, pana la predarea lucrarilor catre beneficiari;
    b) cladirile in care functioneaza crese, gradinite, cantine, cantine-restaurant, caminele muncitoresti sau dispensare medicale, pe toata perioada in care au aceasta destinatie;
    c) cladirile unitatilor socialiste precum si cladirile proprietatea organizatiilor cooperatiste, nou constituite si folosite ca locuinte, pe o perioada de cinci ani de la darea acestora in folosinta;
    d) cladirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura si arheologie, precum si muzeele si casele memoriale.

    ANEXA 2
                   LISTA
actelor normative care se abroga

    - Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale publicat in Buletinul Oficial nr. din 18 ianuarie 1952.
    - Decretul nr. 495/1956 pentru modificarea unor dispozitii din Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, publicat in Buletinul Oficial nr. 27 din 26 octombrie 1956.
    - Decretul nr. 453/1957 privind modificarea Decretului nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, publicat in Buletinul Oficial nr. 24 din 14 septembrie 1957.
    - Decretul nr. 79/1958 privind modificarea Decretului nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, publicat in Buletinul Oficial nr. 12 din 10 martie 1958.
    - Articolele 16 - 20 din Decretul nr. 71/1951 pentru prevenirea si combaterea turbarii la ciini, publicat in Buletinul Oficial nr. 60 din 31 mai 1951.
    - Decretul nr. 22/1951 pentru reportarea pe anul 1953 a impunerilor privind cladirile si terenurile din sectorul particular si completarea articolelor 8 si 9 din Decretul nr. 18/1952 publicat in Buletinul Oficial nr. 2 din 22 ianuarie 1953.
    - Decretul nr. 484/1953 privind scutirea de impozitul pe cladiri si de asigurarea obligatorie a imobilelor folosite de Consiliul Central al Sindicatelor si Comitetelor Centrale ale Sindicatelor pentru odihna oamenilor muncii, publicat in Buletinul Oficial nr. 49 din 26 noiembrie 1953.
    - Decretul nr. 440/1959 privind abrogarea dispozitiunilor referitoare la inscrierea, autorizarea circulatiei, precum si la plata taxelor pentru biciclete si triciclete fara motor, publicat in Buletinul Oficial nr. 28 din 19 noiembrie 1959.
    - Decretul nr. 171/1961 privind unele masuri pentru simplificarea stabilirii unor impozite si prime de asigurare prin efectul legii, publicat in Buletinul Oficial nr. 18 din 7 iulie 1961.
    - Articolul I din Decretul nr. 564/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite si taxe, publicat in Buletinul Oficial nr. 87 din 5 iulie 1968.
    - Articolul III din Decretul nr. 27/1970 privind modificarea unor prevederi legale referitoare la impozite si taxe, precum si la primele de asigurare, publicat in Buletinul Oficial nr. 3 din 31 ianuarie 1970.
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 144/1952 pentru incadrarea oraselor in categoriile prevazute de Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, publicata in Buletinul Oficial nr. 6 din 25 ianuarie 1952.
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 3712/1953 privind scutirea celor impusi in cadrul Legii impozitului agricol, care fac carausie, de plata taxei locale asupra mijloacelor de transport cu tractiune animala, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 74 din 3 decembrie 1953.
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 3986/1953 privind unele scutiri de reduceri de impozite pe cladiri, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 74 din 3 decembrie 1953.
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1985/1956 privind scutirea de impozit pe cladiri a cantoanelor si cladirilor de pompare a apelor, administrate de Intreprinderea de stat pentru gospodarirea apelor in agricultura.
    - Alineatul 1 al articolului privind scutirea de plata impozitului pe cladiri, din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 405/1965 cu privire la repartizarea, valorificarea si stabilirea tarifelor pentru locurile de odihna si tratament balnear, precum si la unele masuri pentru imbunatatirea activitatii intreprinderilor economice balneoclimaterice ale consiliilor populare, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 13 din 17 mai 1965.

    Adnotari
    1. In conformitate cu prevederile de la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 109 din 15 februarie 1991:
    "Taxa de afisaj in municipiul Bucuresti este intre 25 lei/m.p./zi si 100 lei/m.p./zi, urmand ca diferentierea sa se faca de Primaria Municipiului Bucuresti, in functie de tipul de activitate".
    2. In conformitate cu prevederile de la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15 din 19 august 1992:
    "Nivelurile impozitelor si taxelor locale, dupa caz, stabilite de actele normative la data prezentei ordonante, mentionate in anexa, constituie limite minime obligatorii.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 425/1981

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 425 din 1981
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 425/1981
Legea 27 1994
privind impozitele si taxele locale
Ordonanţa 10 1993
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice sau juridice
Ordin 412 1993
privind competentele de solutionare a cererilor de acordare potrivit legii, a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Hotărârea 257 1991
privind modificarea nivelului unor taxe stabilite in sume fixe, datorate statului in lei de persoanele fizice si juridice, si introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica detinute de regiile autonome, societatile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice
Hotărârea 109 1991
privind stabilirea taxelor de afisaj in municipiul Bucuresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu