E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 425 din 31 decembrie 1981

privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 118 din 31 decembrie 1981


SmartCity3


    Consiliul de Stat al R.S.R. decreteaza:

    CAP. 1
    Impozitul pe cladiri

    Art. 1
    Cladirile proprietatea persoanelor fizice sunt supuse impozitului anual prin aplicarea urmatoarelor cote asupra valorii de asigurare prin efectul legii:
    a) 1 la suta pentru cladirile situate in municipii si orase, precum si in localitatile componente ale acestora. Pentru cladirile proprietate personala a micilor mestesugari, a liber-profesionistilor si a altor persoane care desfasoara activitati pe cont propriu cota este de 1,50 la suta;
    b) 0,75 la suta pentru cladirile situate in satele apartinatoare municipiilor si oraselor, precum si in comune, inclusiv in comunele suburbane.
    Art. 2
    Cotele de impozit majorate, prevazute la art. 11 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele locale, pentru camerele care depasesc numarul membrilor de familie sunt urmatoarele:
    a) 1,30 la suta pentru personalul muncitor, asimilati acestora si pensionari;
    b) 2 la suta pentru micii mestesugari, liber-profesionisti si alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe cont propriu.
    Art. 3
    In cazul modificarii numarului membrilor de familie ori a numarului camerelor de locuit impozitul se recalculeaza in mod corespunzator, incepand cu trimestrul urmator celui in care s-au produs asemenea modificari.
    Art. 4
    Pentru cladirile proprietatea persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste cota de impozit este de 1,50 la suta la valoarea de inventar. In cazul in care valoarea de inventar este mai mica decat valoarea care rezulta din aplicarea normelor privind asigurarea prin efectul legii, impozitul se calculeaza pe baza valorii de asigurare.
    Art. 5
    Pentru cladirile proprietate de stat, a organizatiilor cooperatiste si a celorlalte organizatii obstesti supuse amortizarii, potrivit legii, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,75 la suta asupra valorii de inventar, indiferent unde sunt situate.
    Pentru cladirile folosite ca locuinte cota de impozit este de 0,50 la suta.
    In valoarea de inventar a cladirilor se include si valoarea elementelor de constructii si a instalatiilor aferente care servesc cladirile, si anume: scari, ascensoare, holuri, terase, instalatii interioare pentru lumina, apa, canal, gaze, incalzire, telefonie si alte asemenea.
    Art. 6
    Pentru cladirile proprietate de stat date in folosinta organizatiilor cooperatiste sau a celorlalte organizatii obstesti impozitul se datoreaza de aceste organizatii.
    Art. 7
    Cladirile prevazute in anexa nr. 1 nu sunt supuse impozitului pe cladiri. Pentru locuintele cumparate din fondul locativ de stat sau construite cu sprijinul statului, care au fost transmise altor persoane, scutirea de impozit prevazuta de reglementarile in vigoare se aplica, in continuare, pana la implinirea termenului stabilit de lege.
    Locuintele proprietate personala a militarilor in termen, a sotiilor si copiilor lor, locuite de acestia, nu sunt supuse platii impozitului pe cladiri pe durata satisfacerii serviciului militar, daca in aceste locuinte nu sunt camere inchiriate.
    Art. 8
    Declaratia de impunere prevazuta de lege cuprinde, in cazul persoanelor juridice, datele necesare identificarii cladirii, valoarea de inventar, cota de impozit si impozitul de plata, in cazul persoanelor fizice date referitoare la suprafata construita, numarul camerelor de locuit, numarul persoanelor care compun familia. Declaratia va fi insotita de copia actului de proprietatea si schita cladirii.
    Organele financiare au obligatia sa verifice datele inscrise in declaratiile de impunere, calculul impozitului datorat si sa efectueze cercetari pe teren cu privire la modificarile intervenite in situatia cladirii cercetari pe teren cu privire la modificarile intervenite in situatia cladirii supuse platii impozitului.
    Art. 9
    Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare in a caror raza teritoriala se afla cladiri proprietatea persoanelor fizice care isi au domiciliul in alte localitati sunt obligate sa comunice datele cu privire la proprietarul si cladirea comitetului sau biroul executiv al consiliului popular in raza caruia domiciliaza proprietarul cladirii.
    Art. 10
    Cladirile noi date in exploatare, cele care au fost date in folosinta sau au fost dobandite in cursul anului se impun cu incepere de la 1 ale lunii urmatoare celei in care s-au produs aceste situatii.
    Art. 11
    Cladirile demolate in conditiile legii, cladirile distruse si cele transmise in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea altor unitati sau altor persoane in cursului anului, se scad de la impunere cu incepere de la 1 ale lunii urmatoare celei in care s-a produs una din aceste situatii, pe baza declaratiei depuse in conditiile prevazute de art. 8.
    Scaderea de la impunere se acorda numai pentru partea de cladire demolata, distrusa sau transmisa in administrarea sau proprietatea altor unitati sau persoane.
    Art. 12
    Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste se stabileste de organele financiare, pe baza declaratiei de impunere a proprietarului, prin proces-verbal de impunere care constituie titlul executor. Prin procesul-verbal de impunere, care tine loc si de instiintare de plata, se comunica proprietarului si prima de asigurare prin efectul legii pentru cladiri.
    Art. 13
    Impozitul anual pe cladiri se plateste semestrial, in rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie.

    CAP. 2
    Impozitul pe terenuri

    Art. 14
    Impozitul pe terenurile din municipii si orase precum si din localitatile componente ale acestora, prevazute de art. 13 din legea privind impozitele si taxele locale, se stabileste anual astfel:
    a) orase                   0,40 lei/m.p.
    b) municipii               0,50 lei/m.p.
    Art. 15
    Impozitul de terenuri se stabileste, se modifica si se incaseaza potrivit prevederilor capitolului 1 din prezentul decret.

    CAP. 3
    Taxe asupra mijloacelor de transport

    Art. 16
    Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica apartinand persoanelor fizice altele decat unitatile socialiste se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, de fiecare 500 cmc sau fractiuni de capacitate sub 500 cmc, dupa cum urmeaza:
    - autoturisme                   200 lei
    - autobuze, microbuze           600 lei
    - autocamioane                  500 lei
    - tractoare rutiere             400 lei
    - motociclete                   150 lei
    - tricicluri                    150 lei
    - biciclete cu motor si motoare 100 lei
    Pentru remorci, remorci usoare, semiremorci si rulote se plateste 50 lei la suta din taxa datorata pentru autovehiculul care le tracteaza, iar pentru atase 50 la suta datorata pentru mijloacele la care se ataseaza.
    Pentru motociclete cu atas si triciclurile  care apartin invalizilor si sunt adaptate invaliditatii acestora se datoreaza 50 la suta din taxa.
    Art. 17
    Capacitatea cilindrica a motorului se dovedeste cu factura de cumparare a autovehiculului, iar lipsa acesteia cu adeverinta eliberata de o unitate de specialitate de stat sau cooperatista.
    Art. 18
    Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa care apartin persoanelor fizice si juridice altele decat unitatile socialiste se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport in parte, dupa cum urmeaza:
    - luntre                             20 lei
    - barci folosite pentru uz personal  20 lei
    - barci folosite pentru transportul
      de persoane                        35 lei
    - barci folosite in alte scopuri    125 lei
    - barci cu motor                    500 lei
    - poduri plutitoare                 350 lei
    - salupe                            700 lei
    Art. 19
    Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste de catre organele financiare, prin proces-verbal de impunere, pe baza declaratiei depuse de persoanele fizice si juridice altele decat unitatile socialiste, potrivit art. 30 din Legea privind impozitele si taxele locale. Procesul-verbal, care constituie titlul executor, se comunica celui in cauza si tine loc de instiintare de plata pe toata durata detinerii mijlocului de transport.
    Art. 20
    Taxa pentru mijloacele de transport dobandite, instrainate sau scoase din evidenta organelor de militie, dupa caz, a capitaniei portului in timpul anului se datoreaza, respectiv se da la scadere, cu incepere de la 1 ale lunii in care a aparut una din aceste situatii.
    Pentru autovehiculele care sunt improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula, taxa se da la scadere cu incepere de la 1 ale lunii urmatoare acelea in care se prezinta dovada eliberata de o unitate de specialitate de stat sau cooperatista care atesta aceasta situatie.
    Art. 21
    Taxa anuala datorata pentru mijloacele de transport aflate in evidenta organelor financiare la inceputul anului se plateste semestrial, in rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie.
    Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului, taxa datorata pana la finele anului se plateste in termen de 30 de zile de la procurare, daca acesta s-a facut dupa primul termen de plata.
    Persoanele fizice si juridice care, potrivit legii, au obligatia taxe asupra mijloacelor de transport, vor prezenta organelor de militie, cu ocazia inmatricularii autovehiculelor sau, dupa caz, a vizei anuale, dovada platii anticipate a taxei asupra mijloacelor de transport. La iesirea din tara a mijloacelor de transport apartinand persoanelor straine, organele vamale vor verifica daca s-a platit taxa datorata asupra mijloacelor de transport pentru intreaga perioada de sedere in tara.

    CAP. 4
    Taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere

    Art. 22
    Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere de catre persoanele fizice, unitatile socialiste de stat, organizatiile cooperatiste si obstesti, precum si de catre celelalte persoane juridice, sunt urmatoarele:
--------------------------------------------------------------------------
Nr.   Modul de folosire a locului public                      - lei/zi -
crt.
-------------------------------------------------------------------------
  1. Pentru vanzarea produselor
     a) de pe animale de povara sau din vehicule cu un tragator      5
     b) din vehicule cu tractiune animala cu doi tragatori           8
     c) din autovehicule                                            15
  2. Pentru folosirea:
     a) platourile, de fiecare m.p.                                  2
     b) meselor si tarabelor, de fiecare m.p.                        4
     c) meselor acoperite, de fiecare m.p.                           4
  3. Pentru animale si pasari aduse spre vanzare, de fiecare
     animal sau pasare:
     a) bovine, bubaline, cabaline si porci peste 6 luni            10
     b) porcine pana la 6 luni, ovine si caprine                     3
  4. Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii produselor
     rezultate din exercitarea meseriilor si altor indeletniciri
     autorizate, de fiecare m.p.                                     6
  5. Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii obiectelor de
     ocazie si ocuparea platourilor cu mijloace de transport goale,
     de fiecare m.p.                                                 8
  6. Intrarea in targurile in care se vand obiecte de ocazie         2
-------------------------------------------------------------------------
    Pentru alte produse, bunuri sau servicii, decat cele prevazute in prezentul articol, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot stabili taxe zilnice in limitele taxelor prevazute la alineatul precedent.
    Pentru produsele si bunurile care se vand in fata magazinelor proprii de catre unitati socialiste de stat, organizatiile cooperatiste si obstesti, alte persoane juridice, precum si de catre persoanele fizice nu se percep taxe pentru folosirea locurilor publice.
    Art. 23
    Pentru folosirea locurilor publice, altele decat cele prevazute la art. 22, se percep, pe zi, urmatoarele taxe:
                                        - lei/mp -
  a) pentru depozitarea de diverse
     materiale                             1 - 3
  b) pentru vanzarea de produse sau
     prestari de servicii diverse          3 - 5
  c) pentru confectionarea de produse      1 - 3
    Taxele prevazute la alineatul precedent pentru ocuparea trotuarelor, strazilor si altor locuri publice se stabilesc de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, dupa caz. Ocuparea locurilor publice se face cu aprobarea comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, dupa caz, cu plata anticipata a taxei. Taxele nu se datoreaza in cazul ocuparii trotuarului din fata locuintei sau a sediului, pe timp de pana la 5 zile, pentru reparatiile de cladiri, aprovizionarea cu combustibil sau alte materiale necesare gospodariei.
    Art. 24
    Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere prevazute la art. 22 pot fi majorate cu pana la 30 la suta de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in functie de asigurarea cu apa curenta pentru spalarea produselor, iluminat, spatii acoperite, imprejmuiri, suprafete asfaltate precum si de gradul de amenajare si dotare a pietelor.
    Art. 25
    Taxele prevazute la art. 22 si 23 nu se datoreaza in cazul in care, pentru folosirea locurilor publice de desfacere, se plateste chirie.
    Art. 26
    Incasarea taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere se face de catre organele administratiei pietelor, targurilor si oboarelor, ori alte organe imputernicite in acest scop de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, dupa caz.

    CAP. 5
    Taxe pentru eliberarea autorizatiilor in domeniul constructiilor

    Art. 27
    Pentru eliberarea autorizatiilor in domeniul constructiilor, prevazute la art. 22 legea privind impozitele si taxele locale, se datoreaza urmatoarelor taxe:
    1. Autorizatia de construire, transformare, modificare si reparare a constructiilor, instalatiilor sau pentru amenajari, precum si pentru impartirea sau instrainarea constructiilor:
---------------------------------------------------------------------------
  Valoarea lucrarii sau a constructiei                           Taxa
             - lei -                                            - lei -
----------------------------------------------------------------------------
  a) pana la 50 000                                             200
  b) de la 50 001 pana la 100 000                               300
  c) de la 100 001 pana la 150 000                              400
  d) de la 150 001 pana la 200 000                              500
  e) peste 200 000                                              600
----------------------------------------------------------------------------

    2. Autorizatii de demolare-desfiintare partiala sau totala de constructii, instalatii sau amenajari:
----------------------------------------------------------------------------
  Valoarea constructiei, a instalatiei, sau a amenajarii        Taxa
                     - lei -                                   - lei -
----------------------------------------------------------------------------
  a) pana la 50 000                                             100
  b) de la 50 001 pana la 200 000                               130
  c) de la 200 001 pana la 250 000                              160
  d) peste 250 000                                              200
----------------------------------------------------------------------------

    3. Certificate de aliniere si regim de constructii:
----------------------------------------------------------------------------
  Suprafata terenului pentru care se solicita certificatul      Taxa
                    - m. p. -                                  - lei -
----------------------------------------------------------------------------
  a) pana la 250                                                150
  b) de la 251 pana la 500                                      250
  c) de la 501 pana la 750                                      350
  d) de la 751 pana la 1 000                                    450
  e) peste 1 000                                                600
----------------------------------------------------------------------------
    4. Autorizatii de preluare a terenurilor de catre mostenitori sau de impartire a terenurilor, cate 50 lei pentru fiecare autorizatie eliberata.
    5. Autorizatiile pentru lucrarile de instalatie de apa, gaz, canal, de fiecare instalatie                 50 lei
    6. Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri detinute de consiliile populare, de fiecare m.p. de plan:
    - la scara 1/500      1.000 lei
    - la scara 1/1000     1.250 lei
    - la scara 1/2000     1.500 lei
    7. Avize tehnice necesare obtinerii de credite pentru locuinte, dupa valoarea creditului:
    - pana la 5.000 lei             30 lei
    - pana la 10.000 lei            50 lei
    - de fiecare 10.000 lei sau fractiune de 10.000 lei in plus, cate 50 lei

    8. Eliberarea sau viza anuala a autorizatiilor ce dau dreptul de a executa proiecte in sectorul particular 300 lei
    9. Alte lucrari:
    a) ridicari topografice, pentru fiecare punct 15 lei
    b) parcelari de terenuri - calcule si proiectari
    - exclusiv ridicarile si aplicarea pe teren, de fiecare parcela 30 lei
    c) pichetarea de terenuri pentru delimitarea parcelelor, pentru fiecare punct 10 lei
    Taxele prevazute la punctele 1 si 2 se calculeaza pentru cladirile existente in functie de valoarea la care se face asigurarea prin efectul legii si dupa valoarea de deviz pentru cladirile, instalatiile si amenajarile care urmeaza a se executa.
    Art. 28
    Taxele prevazute la art. 27 se datoreaza de catre persoanele juridice altele decat unitatile socialiste si se platesc inainte de eliberarea autorizatiilor sau certificatelor. Dovada platii taxei se pastreaza de organul care a eliberat autorizatia sau certificatul.

    CAP. 6
    Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

    Art. 29
    Persoanele fizice si persoanele juridice altele decat unitatile socialiste care folosesc mijloacele de publicitate prin presa, afisaj si reclama datoreaza taxe:
    1. Pentru afisele si biletele de publicitate sau reclama tiparita, precum si pentru vitrinele si panourile de reclama confectionate din orice material se datoreaza, de fiecare exemplar, in functie de dimensiune, urmatoarele taxe:
    a) sub 1/2 m.p. intre               10 -   100 lei
    b) intre 1/2 si 1 m.p. de la       50 -   200 lei
    c) intre 1 si 3 m.p. de la         100 -   400 lei
    d) peste 3 m.p. intre             150 - 1.200 lei
    Cuantumul taxelor se stabileste de catre comitetele executive ale comisiilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    2. Pentru publicitatea prin presa taxa este de 5 la suta din suma incasata pentru publicitate de organul de presa.
    3. Afisele si biletele de publicitate netiparite, de fiecare exemplar, 10 lei. Plata taxei se face prin aplicarea de timbre fiscale - varf si matca - astfel incat sa nu poata fi dezlipite si refolosite.
    Art. 30
    Taxele de publicitate, afisaj si reclama se platesc anticipat la bugetul consiliului popular in raza caruia se afla unitatile care efectueaza tipariturile. In situatiile in care mijloacele de publicitate sau reclama au o durata mai mare de un an, taxa aferenta se plateste in cursul lunii ianuarie a fiecarui an.
    Taxele pentru publicitate prin presa se varsa de agentia de publicitate la bugetul consiliului popular in raza caruia agentia de publicitate isi are sediul, pana la data de 10 ale lunii urmatoare.
    Confectionarea afiselor si biletelor de publicitate sau reclama de catre unitatile socialiste se poate efectua numai dupa ce se face dovada achitarii taxei pentru intregul tiraj. In cuprinsul tipariturii efectuate se face mentiune cu privire la cuantumul taxei de afisaj si documentul de plata al acesteia.

    CAP. 7
    Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice

    Art. 31
    Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice este de 10 lei de persoana, iar pentru elevi si studenti taxa este de 5 lei.
    Art. 32
    Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice se incaseaza prin folosirea de bilete cu valoare fixa tiparita in acest scop.
    In cazul persoanelor cazate in unitatile de turism si alte unitati socialiste pentru tratament balnear si odihna, precum si al persoanelor care beneficiaza numai de tratament balnear, taxa se incaseaza, dupa caz, de unitatile care au efectuat cazarea sau de cele in cadrul carora se face tratamentul balnear, o data cu luarea in evidenta a persoanelor respective.
    Pentru persoanele venite in statiunile balneoclimaterice pe cont propriu taxa se incaseaza de catre comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, dupa caz.

    CAP. 8
    Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie.

    Art. 33
    Pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie se stabilesc taxe de vizitare de 2-5 lei de persoana.
    Art. 34
    Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste va stabili taxele de vizitare in limitele prevazute de art. 33, in functie de valoarea artistica, istorica si arhitecturala a obiectivelor respective.

    CAP. 9
    Taxa pentru detinerea de ciini

    Art. 35
    Persoanele fizice care detin mai mult de un caine de paza pe gospodarie precum si detinatorii de ciini de agrement si de vanatoare platesc anual urmatoarele taxe:
    a) pentru cainii de paza
    - pentru cel de al doilea caine            75 lei
    - pentru al treilea caine si urmatorii,
      de fiecare caine                        600 lei
    b) pentru cainii de vanatoare
    - pentru primul caine                     225 lei
    - pentru al doilea caine si urmatorii,
      de fiecare caine                        450 lei
    c) pentru cainii de agrement
    - pentru primul caine                     300 lei
    - pentru al doilea caine si urmatorii,
      de fiecare caine                        600 lei
    Prin ciini de agrement, in sensul prezentului decret, se inteleg cainii tinuti in locuinte.
    Pentru cainii necesari pazei turmelor de animale, pentru cainii de orice fel de pana la 6 luni, precum si pentru cainii insotitori ai nevazatorilor si cei folositi de echipele de salvamont, nu se datoreaza taxe.
    Art. 36
    Persoanele fizice care detin ciini sunt obligate sa-i declare in vederea stabilirii taxei la organele financiare locale in termen de 6 luni de la nastere sau de 15 zile de la dobandirea lor.
    Taxele de platesc pana la 30 aprilie a fiecarui an sau in termen de 15 zile de la inregistrare.
    In cazul in care detinerea ciinilor inceteaza, indiferent de cauza, taxa anuala nu se recalculeaza.
    Art. 37
    Organele sanitar-veterinare vor verifica, cu ocazia prezentarii ciinilor la vaccinare, dovada platii taxei prevazute de prezentul decret.
    Art. 38
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 - 1.000 lei incalcarea prevederilor art. 29 alin. 2 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele locale.
    Art. 39
    Constatarea contraventiei prevazuta la art. 38 si aplicarea sanctiunii se face de persoanele imputernicite in acest scop de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, dupa caz.
    Art. 40
    Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
    Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.
    Art. 41
    Dispozitiile privind contraventia prevazuta in prezentul decret se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 10
    Alte dispozitii

    Art. 42
    Impozitele si taxele locale de pana la 50 lei inclusiv se achita in intregime pana la primul termen de plata.
    Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri de catre persoanele fizice se acorda o bonificatie de 5 la suta daca plata impozitului datorat pe intregul an se efectueaza pana la data de 1 martie a anului respectiv.
    Art. 43
    Invalizii de razboi se scutesc de plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezentul decret.
    Art. 44
    Majorarile calculate potrivit Legii privind impozitele si taxele locale nu vor fi mai mici de 10 lei si nici mai mari decat suma datorata.
    Art. 45
    Intimplarile prevazute de lege se depun in termen de 30 de zile de comunicarea impozitelor si taxelor stabilite sau, dupa caz, de la data documentului de incasare pentru cele realizate pe cale directa si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    In termen de 30 de zile de la data comunicarii solutiei de intampinare se poate face contestatie la administratia financiara de pe langa comitetul executiv al consiliului popular judetean si al municipiului Bucuresti. Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    Depunerea intampinarilor si contestatiilor nu suspenda urmarirea impozitului sau a taxei datorate.
    Art. 46
    In cazul in care intampinarile si contestatiile au fost admise, sumele gresit incasate se restituie sau, dupa caz se compenseaza din oficiu cu impozite sau alte taxe datorate, pana cel tarziu la 31 decembrie al anului in care s-a admis intampinarea sau contestatia.
    Art. 47
    Diferentele de impozite sau taxe datorate ca urmare a verificarilor facute de organele financiare se platesc, pentru sumele de pana la 500 lei inclusiv in termen de 30 de zile, iar pentru sumele care depasesc 500 lei in doua rate egale, prima in termen de 30 zile si a doua in termen de 60 de zile de la data comunicarii sumei datorate.
    Art. 48
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, esalonari de plati in cel mult 12 rate lunare, amanari de plati pana la sfarsitul anului calendaristic, precum si reduceri de impozite si taxe locale si majorari aferente acestora.
    Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si orasenesti, dupa caz, pot acorda inlesnirile prevazute la alineatul precedent in limita sumei de 5.000 lei in cazul unitatilor de stat, cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti si de 500 lei in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste.
    Art. 49
    Ministerul Finantelor impreuna cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru simplificarea formularisticii, a modului de stabilire si incasare a impozitelor si taxelor.
    Ministerul Finantelor va elabora, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului decret, norme metodologice privind tehnica de calcul a impozitelor si taxelor locale.
    Art. 50
    Controlul gestiunii imprimantelor utilizate la incasarea taxelor pentru folosirea locurilor publice, al biletelor cu valoarea fixa pentru incasarea taxei de sedere in statiunile balneoclimaterice, precum si controlul gestiunii fondurilor realizate din aceste surse si din vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie, se efectueaza de catre organele de control financiar intern ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 51
    Prezentul decret intra in vigoare la 1 ianuarie 1982.
    Pe aceeasi data se abroga actele normative prevazute in anexa nr. 2 precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 52
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul decret.

    ANEXA 1
                   LISTA
cladirilor care nu sunt supuse impozitului
    I. Cladirile aflate in administrarea sau  dupa caz, in proprietatea urmatoarelor unitati:
    a) institutiilor bugetare, cu exceptia celor folosite pentru locuinte;
    b) Ministerul Apararii Nationale, a Ministerului de Interne si a unitatilor din cadrul acestor ministere, cu exceptia celor folosite de unitatile economice;
    c) intreprinderile specializate in administrarea si incheierea fondului locativ de stat din subordinea comitetelor, respectiv a birourilor executive ale consiliilor populare;
    d) unitatilor agricole de stat, inclusiv unitatilor de cresterea si ingrasarea de animale si pasari;
    e) statiunile pentru mecanizarea agriculturii;
    f) unitatilor de gospodarire a apelor si de imbunatatiri funciare, care adapostesc instalatii de pompare a apei sau deservesc constructiile hidrotehnice de preintimpinare a inundatiilor si de deservire a terenurilor inundate;
    g) unitatilor de transport feroviar, naval si aerian, care deservesc direct nevoile de exploatare a transportului, cu exceptia cladirilor folosite de atelierele de reparatii capitale, pentru producerea pieselor de schimb sau alte ateliere de productie, precum si a spatiilor folosite pentru activitati comerciale sau prestari de servicii;
    h) intreprinderilor pentru extractia si prepararea minereurilor neferoase, cu exceptia celor folosite pentru locuinte;
    i) organizatiilor politice de masa, cu exceptia caselor de locuit si a cladirilor ocupate de unitatile organizate pe principiul autogestiunii economico-financiare;
    j) unitatile agricole cooperatiste.
    II. Alte cladiri:
    a) constructii provizorii de orice fel din incinta santierelor de constructii, finantarea din fondul de organizare a santierului, pana la predarea lucrarilor catre beneficiari;
    b) cladirile in care functioneaza crese, gradinite, cantine, cantine-restaurant, caminele muncitoresti sau dispensare medicale, pe toata perioada in care au aceasta destinatie;
    c) cladirile unitatilor socialiste precum si cladirile proprietatea organizatiilor cooperatiste, nou constituite si folosite ca locuinte, pe o perioada de cinci ani de la darea acestora in folosinta;
    d) cladirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura si arheologie, precum si muzeele si casele memoriale.

    ANEXA 2
                   LISTA
actelor normative care se abroga

    - Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale publicat in Buletinul Oficial nr. din 18 ianuarie 1952.
    - Decretul nr. 495/1956 pentru modificarea unor dispozitii din Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, publicat in Buletinul Oficial nr. 27 din 26 octombrie 1956.
    - Decretul nr. 453/1957 privind modificarea Decretului nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, publicat in Buletinul Oficial nr. 24 din 14 septembrie 1957.
    - Decretul nr. 79/1958 privind modificarea Decretului nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, publicat in Buletinul Oficial nr. 12 din 10 martie 1958.
    - Articolele 16 - 20 din Decretul nr. 71/1951 pentru prevenirea si combaterea turbarii la ciini, publicat in Buletinul Oficial nr. 60 din 31 mai 1951.
    - Decretul nr. 22/1951 pentru reportarea pe anul 1953 a impunerilor privind cladirile si terenurile din sectorul particular si completarea articolelor 8 si 9 din Decretul nr. 18/1952 publicat in Buletinul Oficial nr. 2 din 22 ianuarie 1953.
    - Decretul nr. 484/1953 privind scutirea de impozitul pe cladiri si de asigurarea obligatorie a imobilelor folosite de Consiliul Central al Sindicatelor si Comitetelor Centrale ale Sindicatelor pentru odihna oamenilor muncii, publicat in Buletinul Oficial nr. 49 din 26 noiembrie 1953.
    - Decretul nr. 440/1959 privind abrogarea dispozitiunilor referitoare la inscrierea, autorizarea circulatiei, precum si la plata taxelor pentru biciclete si triciclete fara motor, publicat in Buletinul Oficial nr. 28 din 19 noiembrie 1959.
    - Decretul nr. 171/1961 privind unele masuri pentru simplificarea stabilirii unor impozite si prime de asigurare prin efectul legii, publicat in Buletinul Oficial nr. 18 din 7 iulie 1961.
    - Articolul I din Decretul nr. 564/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite si taxe, publicat in Buletinul Oficial nr. 87 din 5 iulie 1968.
    - Articolul III din Decretul nr. 27/1970 privind modificarea unor prevederi legale referitoare la impozite si taxe, precum si la primele de asigurare, publicat in Buletinul Oficial nr. 3 din 31 ianuarie 1970.
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 144/1952 pentru incadrarea oraselor in categoriile prevazute de Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, publicata in Buletinul Oficial nr. 6 din 25 ianuarie 1952.
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 3712/1953 privind scutirea celor impusi in cadrul Legii impozitului agricol, care fac carausie, de plata taxei locale asupra mijloacelor de transport cu tractiune animala, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 74 din 3 decembrie 1953.
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 3986/1953 privind unele scutiri de reduceri de impozite pe cladiri, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 74 din 3 decembrie 1953.
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1985/1956 privind scutirea de impozit pe cladiri a cantoanelor si cladirilor de pompare a apelor, administrate de Intreprinderea de stat pentru gospodarirea apelor in agricultura.
    - Alineatul 1 al articolului privind scutirea de plata impozitului pe cladiri, din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 405/1965 cu privire la repartizarea, valorificarea si stabilirea tarifelor pentru locurile de odihna si tratament balnear, precum si la unele masuri pentru imbunatatirea activitatii intreprinderilor economice balneoclimaterice ale consiliilor populare, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 13 din 17 mai 1965.

    Adnotari
    1. In conformitate cu prevederile de la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 109 din 15 februarie 1991:
    "Taxa de afisaj in municipiul Bucuresti este intre 25 lei/m.p./zi si 100 lei/m.p./zi, urmand ca diferentierea sa se faca de Primaria Municipiului Bucuresti, in functie de tipul de activitate".
    2. In conformitate cu prevederile de la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15 din 19 august 1992:
    "Nivelurile impozitelor si taxelor locale, dupa caz, stabilite de actele normative la data prezentei ordonante, mentionate in anexa, constituie limite minime obligatorii.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 425/1981

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 425 din 1981
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 425/1981
Legea 27 1994
privind impozitele si taxele locale
Ordonanţa 10 1993
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice sau juridice
Ordin 412 1993
privind competentele de solutionare a cererilor de acordare potrivit legii, a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Hotărârea 257 1991
privind modificarea nivelului unor taxe stabilite in sume fixe, datorate statului in lei de persoanele fizice si juridice, si introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica detinute de regiile autonome, societatile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice
Hotărârea 109 1991
privind stabilirea taxelor de afisaj in municipiul Bucuresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu