E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 412 din  9 aprilie 1993

privind competentele de solutionare a cererilor de acordare potrivit legii, a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, precum si a primelor de asigurare prin efectul legii

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, precum si cele din Legea nr. 76/1992, Hotararea nr. 792/1960 (republicata) referitoare la executarea silita, cele referitoare la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri bugetare din actele normative care le reglementeaza,
    Emite urmatorul,

                ORDIN:
    1. Se aproba precizarile privind competentele de solutionare a cererilor de acordare, potrivit legii, a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, precum si a primelor de asigurare prin efectul legii.
    2. Prevederile prezentului Ordin se aplica de la data de 15 aprilie 1993.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului Ordin se abroga prevederile capitolelor III, VI, VII, IX, X si XI din Instructiunile Ministerului Finantelor si Comitetului de stat pentru Economia si Administratia locala nr. 1563 din 8.VIII.1969, astfel cum au fost modificate prin Instructiunile nr. 1564 din 29.10.1970, pct. 25 - 28, 30, 33, 62 de la capitolul I din Anexa 1 si pct. 4 - 8 si 10 de la capitolul II/D de la anexa 2 la Ordinul ministrului finantelor nr. 150 din 25.VI.1981, cap. III din Precizarile Ministerului Finantelor nr. 2538/1992, precum si alte precizari contrare.
    3. Departamentul veniturilor statului, Departamentul bugetului de stat si datoriei publice si Directia generala de organizare, resurse umane si servicii generale vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului Ordin.

         MINISTRU DE STAT,
        MINISTRUL FINANTELOR,
         FLORIN GEORGESCU

              PRECIZARI
privind competentele de solutionare a cererilor de acordare, potrivit legii, a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, precum si a primelor de asigurare prin efectul legii.

    CAP. 1
    Dispozitii generale
    1. Organele competente in solutionarea cererilor de acordare, de la caz la caz, a unor inlesniri la plata sumelor datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale solicitate de catre persoanele fizice si juridice, motivate de situatii deosebite si de lipsa posibilitatilor de plata, se realizeaza in trei grade de jurisdictie:
    - gradul intai - organul fiscal in evidentele caruia se afla persoana fizica sau juridica platitoare care solicita inlesnirea. Inlesnirea se aproba de conducerea administratiilor financiare si circumscriptiilor fiscale orasenesti. Pentru contribuabilii aflati in evidentele perceptiilor rurale aprobarea se va da de conducerea Directiei de impozite si taxe din cadrul DGFPCFS judetene;
    - gradul al doilea - Directia generala a finantelor publice si a controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    Inlesnirea se aproba de conducerea directiei generale, la propunerea fundamentata a Directiei de impozite si taxe;
    - gradul al treilea - Ministerul Finantelor, prin Departamentul veniturilor statului.
    2. Rezolvarea si aprobarea cererilor de inlesnire se face in cadrul plafoanelor maxime stabilite prin prezentele instructiuni in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    In situatiile in care solutionarea unor cereri necesita o cercetare mai indelungata, termenul de solutionare poate fi prelungit cu pana la 10 zile pentru organele din gradul I si II de jurisdictie.
    Aprobarea de prelungire se da de catre conducerea organului competent a solutiona cererea, pe baza unui referat intocmit in cadrul compartimentului caruia i-a fost repartizata.
    Pentru solutionarea fiecarei cereri de inlesnire la plata vor fi avute in vedere urmatoarele: actele si evidentele existente in cadrul unitatilor fiscale, verificarile si notele de constatare intocmite cu ocazia analizarii pe teren a cererilor respective, referatul cu concluziile verificarii si propuneri de rezolvare intocmit de organul de verificare si orice alte documente care pot fundamenta aprobarea sau respingerea cererilor de inlesnire, precum si documentele prezentate de petitionari.
    In cazul cererilor cu privire la acordarea unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ce constituie surse ale bugetelor locale se va solicita si punctul de vedere al administratiei locale, titulara a bugetului in contul careia se incaseaza sumele respective. Se excepteaza de la aceste prevederi, impozitele si taxele ce fac obiectul Legii nr. 25/1981 si Decretului nr. 425/1981 privind impozitele si taxele locale.
    3. Cererile privind acordarea de inlesniri la plata sumelor datorate bugetului, a caror solutionare este de competenta organelor din gradul II si III de jurisdictie, se rezolva de catre acestea pe baza documentatiilor prevazute la punctul 2, intocmite de organele de grad inferior, care vor fi insotite si de punctul lor de vedere. Analiza va fi efectuata in cadrul termenelor ce vor fi solicitate de organul competent de solutionare.
    4. In situatiile in care cererile de inlesniri se solutioneaza de organele din gradul II si III de jurisdictie, solutia se comunica si organului in evidenta caruia se afla debitorul.
    In vederea luarii masurilor corespunzatoare in toate cazurile in care s-au aprobat inlesniri, comunicarile respective vor fi aduse la cunostinta si compartimentelor care tin evidenta pe platitori, in vederea efectuarii operatiunilor in aceste evidente. In cazurile in care s-au aprobat esalonari si amanari la plata, sumele respective urmeaza regimul debitelor primite spre executare, fiind obligatorie confirmarea preluarii lor spre executare.
    5. Pentru acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale la care, conform art. 48 din Decretul 425/1981, aprobarile se dau de organele administratiei publice locale, cererile se depun la organele fiscale in evidenta carora se afla platitorii. Cererile vor fi analizate, verificate pe teren, iar referatul cu concluziile verificarii si propunerile de rezolvare vor fi inaintate organului administratiei publice locale in bugetul caruia se incaseaza venitul, in vederea aprobarii.
    6. Organele care solutioneaza cererile de inlesniri, astfel cum sunt prevazute la pct. 1, sunt obligate sa tina evidenta separata a cererilor respective, conform modelului din anexa.
    CAP. 2
    Dispozitii privind competentele de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, precum si primelor de asigurare prin efectul legii

    A. Amanarea si esalonarea platii
    1. Plata sumelor cuvenite bugetului si altor beneficiari, ce se urmaresc prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, poate fi amanata sau esalonata, in situatii bine motivate, de la caz la caz, pe baza de cerere si documente justificative, de catre organele prevazute la pct. 1 de la cap. I, astfel:
    a) pentru sumele datorate de persoanele fizice:
    - organele din gradul I de jurisdictie: pana la 50 mii lei inclusiv;
    - organele din gradul II de jurisdictie: pana la 500 mii lei inclusiv, pentru sumele ce depasesc competenta administratiilor financiare (circumscriptiilor fiscale);
    - organele din gradul III de jurisdictie: pentru orice suma.
    b) pentru sumele datorate de persoanele juridice:
    - organele din gradul I de jurisdictie: pana la 1000 mii lei inclusiv;
    - organele din gradul II de jurisdictie: pana la 15 mil. lei inclusiv, pentru sumele ce depasesc competenta in gradul intai de jurisdictie;
    - organele din gradul III de jurisdictie: pentru orice suma.
    Plafoanele se refera la nivelul fiecarui impozit, taxa sau alte venituri din evidentele fiscale si pentru care se solicita inlesnirea.
    In plafoanele de mai sus nu sunt cuprinse eventualele majorari de intarziere calculate pentru neplata in termen.
    2. Pentru cererile solutionate de organele din gradul I si II de jurisdictie, amanarea se poate acorda pentru o perioada care sa nu depaseasca sfarsitul anului financiar, iar esalonarea se poate aproba pe un termen de pana la 12 luni inclusiv, putindu-se depasi anul financiar.
    3. Pe timpul amanarii sau esalonarii nu se datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere.
    In caz de aprobare a unei amanari sau esalonari se suspenda de drept masurile de executare silita, cu exceptia masurilor asiguratorii, in privinta carora organul care a acordat inlesnirea va aprecia, de la caz la caz, daca le mentine sau nu.
    4. Nerespectarea amanarii sau esalonarii, astfel cum au fost aprobate conduce la pierderea valabilitatii acesteia si la calcularea majorarilor de intarziere pentru intreaga perioada, iar organul care a acordat-o nu mai poate aproba aceluiasi debitor in cursul aceluiasi an financiar o alta esalonare sau amanare.
    In cazul esalonarii, neplata unei rate atrage si urmarirea silita pentru intreaga suma neplatita.
    Aceste conditii vor fi mentionate obligatoriu pe comunicarile catre petitionarii carora le-au fost aprobate astfel de inlesniri.
    5. Aprobarea amanarii la plata a impozitelor, taxelor si altor venituri a caror scadenta a expirat se face incepand cu data depunerii (inregistrarii) cererilor respective.
    6. Acordarea inlesnirilor la plata taxelor de timbru se face conform prevederilor legale care reglementeaza aceste taxe si a metodologiei stabilite la capitolul III din prezentele Precizari.

    B. Reduceri si scutiri de majorari de intarziere
    1. Reducerea sau scutirea, de la caz la caz, a majorarilor de intarziere pentru neplata in termen a impozitelor, taxelor si altor venituri, precum si primelor de asigurare prin efectul legii, se solutioneaza pe baza cererilor agentilor economici sau persoanelor fizice, astfel:
    a) pentru majorari de intarziere datorate de persoanele fizice:
    - organele din gradul I de jurisdictie: pana la 15 mii lei, inclusiv;
    - organele din gradul II de jurisdictie: pana la 50 mii lei, inclusiv;
    - organele din gradul III de jurisdictie: pentru orice suma.
    b) pentru majorari de intarziere datorate de persoanele juridice:
    - organele din gradul I de jurisdictie: pana la 100 mii lei, inclusiv;
    - organele din gradul II de jurisdictie: pana la 1000 mii lei, inclusiv;
    - organele din gradul III de jurisdictie: pentru orice suma.
    Plafoanele mentionate se refera la mojorarile de intarziere datorate si stabilite de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    2. Nu se calculeaza si nu se incaseaza majorari de intarziere la sumele pentru care s-au aprobat in conditiile legii, amanari si esalonari la plata, pe perioada pentru care s-au acordat si respectat asemenea inlesniri; la debitele reprezentand amenzi contraventionale; la sumele incasate efectiv prin poprire si la sumele care reprezinta majorari de intarziere. Cand urmarirea se face in baza unei hotarari judecatoresti sau a unui contract in care se prevad dobanzi, se vor incasa numai dobanzile, fara a se mai calcula si majorari de intarziere.
    3. Organele fiscale scad sau anuleaza din oficiu majorarile de intiriziere calculate in sarcina platitorilor in urmatoarele cazuri:
    - cand majorarile stabilite de catre organul fiscal sunt urmarea unor erori de calcul sau dintr-o gresita interpretare a legii;
    - majorari aferente unor impozite, taxe si alte veituri care ulterior se restituie ca necuvenite bugetului.
    Fac exceptie de la aceste prevederi majorarile calculate pentru sume datorate, in cazul impunerilor provizorii dar neachitate si care ulterior se restituie ca urmare a regularizarilor efectuate pe baza situatiei financiare definitive.
    4. Nu se vor aproba reduceri sau scutiri de majorari de intarziere in situatiile in care nu s-au respectat dispozitiile legale cu privire la ordinea de decontare a documentelor de plata.
    5. De asemenea, nu se vor aproba reduceri sau scutiri de majorari de intarziere in situatiile in care sumele respective au fost in prealabil incasate la buget.

    C. Reduceri sau scutiri de impozite sau taxe pentru care actul normativ prevede acordarea unor asemenea inlesniri.
    1. Competentele de aprobare a unor reduceri sau scutiri de impozite sau taxe pentru care actul normativ prevede acordarea unor asemenea inlesniri, se solutioneaza pe baza cererilor petitionarilor (persoane fizice) astfel:
    - organele din gradul I de jurisdictie:        -
    - organele din gradul II de jurisdictie: pana la 150 mii lei, inclusiv;
    - organele din gradul III de jurisdictie: pentru orice suma.

    D. Compensarea sau restituirea sumelor incasate in plus
    1. Compensarea sau restituirea sumelor incasate in plus se face in cadrul compartimentelor de trezorerie sau, dupa caz, in cadrul compartimentelor unde este tinuta evidenta analitica.
    2. Potrivit prevederilor legale referitoare la executarea silita, sumele incasate fara baza legala se compenseaza in contul altor sume datorate sau se restituie.
    In cazul persoanelor juridice plusurile se pot compensa din oficiu cu sumele datorate pentru perioadele urmatoare la acelasi fel de venit bugetar. De asemenea, pe baza de cerere, plusurile se pot restitui sau compensa cu sume datorate la alte categorii de venituri.
    Pentru contribuabilii, persoane fizice, sau membri familiei sale cu care gospodareste impreuna, inscrisi in evidentele fiscului, plusurile se compenseaza din oficiu, cu sumele datorate la veniturile bugetare neachitate la termen pe anul in curs sau din restante pe anii precedenti.
    In cazul plusurilor aparute in cursul anului, acestea vor fi compensate in contul debitelor de plata la aceeasi sursa, dar cu termene ulterioare de plata datei cand a aparut plusul.
    Daca dupa compensarea plusului mai raman sume in credit, iar platitorul nu mai are debite de plata nici pe trecut nici pe curent, acestea se restituie debitorilor, daca sunt cerute in termenele legale de prescriptie care dau dreptul la a solicita restituirea.
    3. Prevederile de la pct. 2 nu se aplica in cazul veniturilor la care prin legile speciale sunt stipulate dispozitii exprese referitoare la efectuarea compensarilor si restituirilor, situatie in care se vor aplica prevederile respective.
    4. Restituirea plusului se face numai pe baza cererilor scrise ale platitorului in cauza, avandu-se in vedere urmatoarele:
    - cererea sa fie prezentata in cadrul termenului legal de prescriptie si sa contina expres suma solicitata a fi restituita;
    - existenta elementelor din care sa rezulte ca suma ce se solicita a fi restituita nu se cuvine, potrivit legii, bugetului;
    - documentele din care rezulta ca suma a fost incasata in contul veniturilor bugetare.
    Cererile vor fi examinate si solutionate in termen de 10 zile de la data inregistrarii.
    5. In vederea restituirii, organele prevazute la pct. 1, intocmesc un dosar care va cuprinde in mod obligatoriu cererea platitorului semnata persoanl sau prin procura legalizata, copie dupa rolul pe anul in curs si dupa rolul pe anul in care a aparut plusul pentru veniturile cu debit sau documentul din care sa rezulte operatia de virare a sumei in cazul celor fara debit, precum si nota de constatare a organelor de control cu rezultatul verificarii, dupa caz.
    6. Restituirea se aproba, pentru orice suma, dupa caz, de conducerea trezoreriilor sau organelor fiscale teritoriale in contul carora s-a incasat suma solicitata. Pentru perceptiile rurale, aprobarea o da conducerea Directiei de trezorerie din cadrul D.G.F.P.C.F.S. sau inlocuitorii acesteia delegati in acest sens.
    7. Daca restituirea nu s-a facut in conditiile si in cadrul termenelor legale de prescriptie plusurile de la partida contribuabililor, persoane fizice sau juridice, se vireaza in contul bugetului ca sume prescrise, cu exceptia cazurilor in care prin lege nu se stabileste altfel.

    E. Considerarea in termen a cererilor depuse tardiv privind stabilirea, reducerea, scaderea sau restituirea impozitelor, taxelor si altor venituri incasate prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor
    Directorii directiilor de impozite si taxe din cadrul Directiilor generale ale finantelor publice si a controlului financiar de stat, conducerile administratiilor financiare municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti si a circumscriptiilor fiscale orasenesti, dupa caz, pot considera in termen, de la caz la caz, si pe motive bine intemeiate, cererile prin care se solicita stabilirea, reducerea, scaderea sau restituirea impozitelor, taxelor si altor venituri executate prin organele fiscale, cand aceste cereri s-au facut in afara termenelor prevazute de dispozitiile legale in vigoare, dar nu mai tarziu de termenele legale prevazute pentru prescriptia dreptului la actiunea de constatare sau urmarire, dupa caz.
    CAP. 3
    Dispozitii privind rezolvarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru
    1. Competentele privind acordarea inlesnirilor la plata taxelor de timbru datorate sunt urmatoarele:
    a) Pentru sumele datorate de persoanele fizice:


                                      Scutiri             Amanari
                                       Reduceri            Esalonari
    - organele gradul I de
jurisdictie:                              -                 50 mii lei
    - organele gradul II de
jurisdictie:                         150 mii lei           500 mii lei
    - organele gradul III de
jurisdictie:                                    orice suma.


    b) Pentru sumele datorate de persoanele juridice:


                                      Scutiri             Amanari
                                                           Esalonari
    - organele gradul I de
jurisdictie:                              -                500 mii lei
    - organele gradul II de
jurisdictie:                       1.000 mii lei         5.000 mii lei
    - organele gradul III de
jurisdictie:                                    orice suma.


    2. Organele din gradul de jurisdictie I si II pot acorda amanari pana la finele anului calendaristic, iar esalonari pe o perioada de cel mult 12 luni, putindu-se depasi si anul financiar.
    3. Propunerile de solutionare a cererilor prin care se solicita inlesniri la plata taxelor de timbru vor fi bine fundamentate, bazate pe analiza documentelor prezentate de petitionari si verificarea pe teren a posibilitatilor de plata ale acestora. In toate cazurile se va solicita petitionarilor sa prezinte confirmarea organului care presteaza serviciul asupra cuantumului taxei datorate, pentru care se solicita inlesnirea.
    4. Efectuarea operatiunilor de compensare, restituire sau virare in contul datoriilor din alte taxe si impozite a taxelor de timbru se face in conformitate cu prevederile art. 9 din Decretul nr. 199/1955 si prg. 21-25, 58, 59, 106 si 140 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 1711/1960, republicate in anul 1968.
    5. Aprobarea inlesnirilor se face de conducerea organului competent a solutiona cererea pe baza documentelor justificative prezentate de petitionari, a verificarilor si propunerilor specialistilor concretizate intr-un referat.
    CAP. 4
    Dispozitii privind modul de rezolvare a cererilor de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri la Ministerul Finantelor
    Organele competente de solutionare si de aprobare, de la caz la caz, la nivelul Ministerului Finantelor, a cererilor de inlesniri la plata sumelor catre buget si alti beneficiari, sunt:

    A. Directia de evaluare si urmarire a veniturilor bugetare in competenta careia intra aprobarea de inlesniri, dupa cum urmeaza:
    1. Considerarea ca fiind prezentate in termen a cererilor depuse in  maximum 3 luni de la data expirarii termenului de prescriptie privind stabilirea, reducerea, scaderea sau restituirea impozitelor, taxelor si a primelor de asigurare prin efectul legii de la populatie.
    2. Amanarea pana la sfarsitul anului a platii sumelor care se urmaresc prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si depasesc plafoanele stabilite prin prezentele instructiuni pentru organele de jurisdictie de gradul II.
    3. Esalonarea pe cel mult 24 de luni a sumelor urmarite la plata de organele fiscale si care depasesc plafoanele stabilite prin prezentele instructiuni pentru organele de jurisdictie de gradul II.
    4. Reducerea sau scutirea de majorari de intarziere care depasesc plafoanele stabilite pentru organele de gradul II, dar nu mai mult de 500 mii lei in cazul persoanelor fizice si 25 mil. lei in cazul persoanelor juridice.
    5. Aprobarea inlesnirilor se face de conducerea directiei pe baza cererilor si documentelor justificative prezentate de persoanele fizice si persoanele juridice, verificarilor si propunerilor organelor fiscale teritoriale si a analizei acestora de catre specialistii directiei, concretizate intr-o nota scrisa.

    B. Directia generala a impozitelor indirecte are urmatoarele competente:
    1. Amanarea pana la sfarsitul anului a platii taxelor de timbru care depasesc plafoanele stabilite prin prezentele instructiuni pentru organele de jurisdictie de gradul II.
    2. Esalonarea pe cel mult 24 luni a taxelor de timbru care depasesc plafoanele stabilite prin prezentele instructiuni pentru organele de jurisdictie de gradul II.
    3. Reducerea sau scutirea de taxe de timbru la care actul normativ prevede acordarea, de la caz la caz, a unor asemenea inlesniri, pentru sume de pana la 300 mii lei, in cazul persoanelor fizice si de pana la 3 mil. lei, pentru persoanele juridice.
    4. Aprobarea inlesnirilor se face de conducerea directiei pe baza cererilor si documentelor justificative prezentate de persoanele fizice si persoanele juridice, verificarilor si propunerilor organelor fiscale teritoriale si a analizei acestora de catre specialistii directiei, concretizate intr-o nota scrisa.

    C. Directia generala a impozitelor directe, are urmatoarele competente:
    1. Reducerea sau scutirea de impozite directe pentru care actul normativ prevede acordarea unor asemenea inlesniri pentru sume de pana la 300 mii lei inclusiv in cazul persoanelor fizice.
    2. Aprobarea inlesnirilor se face de conducerea directiei pe baza cererilor si documentelor justificative prezentate de persoanele fizice, verificarilor si propunerilor organelor fiscale teritoriale si analizei acestora de catre specialistii directiei, concretizate intr-o nota scrisa.

    D. Conducerea Departamentului veniturilor statului in competenta caruia intra aprobarea de inlesniri dupa cum urmeaza:
    1. Considerarea ca fiind prezentate in termen a cererilor depuse dupa implinirea termenelor de prescriptie privind stabilirea, reducerea, scaderea sau restituirea impozitelor, taxelor si a primelor de asigurare prin efectul legii.
    2. Amanarea pe timp de cel mult 12 luni a platii sumelor cuvenite bugetului si altor beneficiari care se urmaresc prin organele fiscale.
    3. Esalonarea la plata, de la caz la caz, pe timp de cel mult 5 ani, a sumelor urmarite de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si care depasesc plafoanele din competenta directiilor din cadrul departamentului, pentru orice suma.
    4. Reducerea sau scutirea de majorari de intarziere, de la caz la caz, pentru veniturile bugetului care depasesc plafoanele din competenta Directiilor din cadrul departamentului.
    5. Reducerea sau scutirea de impozite si taxe, la care actul normativ prevede acordarea, de la caz la caz, a unor asemenea inlesniri, pentru orice suma care depaseste competenta directiilor de specialitate.
    6. Aprobarea prelungirii termenelor de solutionare a cererilor de inlesnire.
    Aprobarea inlesnirilor se face pe baza cererilor si documentelor justificative prezentate de persoanele fizice si persoanele juridice, verificarilor si propunerilor organelor fiscale teritoriale si a referatului cu propuneri de solutionare prezentate de directiile de specialitate din cadrul departamentului.
    Aprobarea prelungirii termenelor de rezolvare a scrisorilor de la pct. 6 se face pe baza materialului intocmit si motivelor invocate de catre directia in competenta careia intra sau s-a repartizat solutionarea scrisorilor respective.
    CAP. 5
    Dispozitii comune privind rezolvarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri datorate bugetului
    1. Organele fiscale, indiferent de gradul de jurisdictie sunt obligate sa primeasca si sa rezolve, in limita competentelor stabilite, cererile prin care se solicita inlesniri la plata.
    Daca cererile adresate nu intra in atributiile si competentele de solutionare a organelor respective, acestea sunt obligate sa le trimita in termen de 3 zile organului competent, concomitent cu instiintarea solicitantilor despre masura luata.
    2. Propunerile de solutionare vor fi bine fundamentate, bazate pe verificarea pe teren a cererilor si analiza tuturor evidentelor fiscale si a altor documente solicitate petitionarilor.
    3. Conducerile organelor fiscale vor urmari permanent tinerea evidentei acestor lucrari, stadiul solutionarii, respectarea termenelor si vor raspunde de rezolvarea acestora in cadrul reglementarilor legale.
    4. Scutirea sau reducerea de plata impozitelor si taxelor atrage reducerea sau scutirea in aceiasi proportie a majorarilor de intarziere, datorate la sumele respective.
    5. Scutirile sau reducerile la taxe de timbru se acorda numai pentru taxele datorate in actiunile in justitie sau actele notariale.

    ANEXA 1

    EVIDENTA CERERILOR DE INLESNIRI LA PLATA IMPOZITELOR, TAXELOR SI ALTOR VENITURI BUGETARE

-----------------------------------------------------------------------
 INREGIS- | PRIMIT   |   |     B          |       C         |      D
  TRAT    |          |   |                |                 |
---------------------| A |---------------------------------------------
NR. |DATA | DE | CU  |   | 1 | 2 |    3   | 4 | 5 |   6     | 7   | 8
    |     | LA |ADRE-|   |   |   |--------|   |   |---------|     |
    |     |    | SA  |   |   |   | a| b| c|   |   | d| e| f |     |
    |     |    | NR. |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |     |
-----------------------------------------------------------------------

    A = OBIECTUL
    B = TRIMIS PENTRU SOLUTIONARE SAU CERCETARE LA UNITATILE IN
        SUBORDINE
        1 = DATA TRIMITERI
        2 = UNITATEA
        3 = REVENIT
            a = ADRESA NR.
            b = DATA
            c = INREG. SUB NR.
    C = TRIMIS PENTRU SOLUTIONARE LA FORUL SUPERIOR
        4 = DATA TRIMITERI
        5 = UNITATEA
        6 = REVENIT
            d = ADRESA NR.
            e = DATA
            f = INREG. SUB NR.
    D = COMUNICAT SOLUTIA
        7 = DATA
        8 = CUI S A COMUNICAT
                                               SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 412/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 412 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 412/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu