E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 25 din 23 decembrie 1981

privind impozitele si taxele locale

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 115 din 29 decembrie 1981


SmartCity3


    Marea Adunarea Nationala adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Impozitele si taxele locale constituie un mijloc de participare a cetatenilor, a unitatilor socialiste si a altor persoane la autogestiunea localitatilor, la formarea fondurilor banesti necesare finantarii obiectivelor si actiunilor prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 2
    Fondurile banesti constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru realizarea unor obiective si actiuni de care cetatenii si unitatile socialiste beneficiaza in mod direct.
    In calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de productie, producatori si beneficiari ai bunurilor materiale, oamenii muncii participa la infaptuirea politicii partidului si statului de dezvoltare multilaterala a tuturor localitatilor, la ridicarea gradului de civilizatie al acestora, la utilizarea cu maximum de eficienta a fondurilor materiale si banesti, la cheltuirea cu simt gospodaresc a fondurilor publice, pastrarea integritatii avutului obstesc si inlaturarea oricaror forme de risipa.
    Participarea cetatenilor, in procesul autoconducerii, la crearea si utilizare rea fondurilor necesare dezvoltarii edilitar-gospodaresti a localitatii intareste raspunderea cetateneasca fata de nevoile generale ale societatii, constituie contributia acestora la rambursarea catre societate a unei parti din cheltuielile facute, de care cetatenii beneficiaza in mod nemijlocit.
    Art. 3
    Impozitele si taxele locale se utilizeaza, potrivit legii, pentru cresterea gradului de dotare edilitar-gospodareasca a tuturor localitatilor, extinderea si modernizarea drumurilor, sporirea numarului de locuinte si a numarului de locuri in crese si gradinite de copii, dezvoltarea retelei de invatamant, sanatate, cultura si arta, asigurandu-se astfel imbunatatirea permanenta a conditiilor de viata si munca ale intregului popor.
    Art. 4
    Impozitele si taxele locale, cu sursa de venituri ale bugetelor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, stimuleaza raspunderea organelor locale in utilizarea veniturilor proprii, astfel incat aceste venituri sa contribuie la dezvoltarea in ritm sustinut a tuturor localitatilor tarii, in concordanta cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 5
    Impozitele si taxele locale care se platesc de unitatile socialiste de stat si cooperatiste, precum si de persoanele fizice si juridice altele decat unitatile socialiste, sunt cele reglementate prin prezenta lege si anume:
    a) impozitul pe cladiri;
    b) impozitul pe terenuri din municipii si orase;
    c) taxe asupra mijloacelor de transport;
    d) taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere;
    e) taxe pentru eliberarea autoritatilor in domeniul constructiilor;
    f) taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama;
    g) taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice;
    h) taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie;
    i) taxa pentru detinerea de ciini.
    Art. 6
    Nivelul cotelor de impozit si al taxelor locale, termenele de plata, modul de stabilire si incasare al acestora se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 7
    Nivelul cotelor de impozit si al taxelor se revizuieste cel putin o data la 5 ani, in raport cu dezvoltarea generala a activitatii edilitar-gospodaresti, extinderea si modernizarea retelei de drumuri, cresterea gradului de urbanizare, diversificarea serviciilor prestate populatiei si alte asemenea elemente specifice, precum si in raport cu cresterea veniturilor banesti ale populatiei.

    CAP. 2
    Impozitul pe cladiri

    Art. 8
    Sunt supuse impozitului pe cladiri, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora, cladirile proprietatea persoanelor fizice si a persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste, precum si cladirile proprietate de stat aflate in administrarea unitatilor economice de stat, cladirile in folosinta sau, dupa caz, in proprietatea organizatiilor cooperatiste si a celorlalte organizatii obstesti, cu exceptia celor prevazute de lege.
    Art. 9
    Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unor cote de impozit asupra valorii de asigurare prin efectul legii, determinata potrivit normelor legale in vigoare.
    Impozitul pe cladirile apartinand unitatilor economice de stat, cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti se determina prin aplicarea cotelor de impozit la valoarea de inventar a cladirilor supuse platii acestui impozit.
    Art. 10
    Cotele de impozit pe cladiri se stabilesc in mod diferentiat in functie de destinatia cladirilor, locul unde acestea sunt situate si de categoria platitorilor - unitati socialiste, persoane fizice, persoane juridice altele decat unitatile socialiste.
    Art. 11
    In cazul locuintelor proprietate personala, situate in mediul urban, pentru camerele care depasesc numarul membrilor de familie si se incadreaza in limitele prevazute de legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, se aplica cote de impozit majore.
    Camerele care depasesc nevoile de locuit ale proprietarului si familiei sale, determinate potrivit legii nr. 5/1973, vor fi inchiriate de proprietar altor persoane, iar in cazul in care acesta nu le inchiriaza, comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare le pot inchiria persoanelor indreptatite, prin unitati specializate pentru administrarea si inchirierea fondului locativ de stat.
    Veniturile obtinute din inchiriere se vor impune potrivit prevederilor legale, neaplicandu-se majorarea cotelor de impozit pentru camerele inchiriate.
    Art. 12
    Pentru cladirile situate in localitatile rurale care trec in categoria oraselor cota de impozit pe cladiri corespunzatoare noii categorii de localitate se aplica incepand cu 1 ianuarie al anului urmator acestei modificari.

    CAP. 3
    Impozitul pe terenuri

    Art. 13
    Terenurile proprietatea persoanelor fizice, terenurile proprietate de stat aflate in administrarea unitatilor economice de stat, terenurile proprietatea organizatiilor cooperatiste, a celorlalte organizatii obstesti si a persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste, precum si terenurile date in folosinta, situate in municipii, orase si in localitatile componente ale acestora sunt supuse impozitului in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    Impozitul se stabileste in suma fixa pe metru patrat, diferentiat pe municipii si orase.
    Art. 14
    Terenurile situate in localitatile componente cu caracter agricol ale municipiilor si oraselor, stabilite potrivit legii, terenurile situate in satele care apartin municipiilor si oraselor, precum si terenurile din comunele subordonate, sunt supuse impozitului prevazut de legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol.
    Art. 15
    Impozitul pe terenurile situate in orasele care trec in categoria municipiilor sau in comunele care trec in categoria oraselor, dupa caz, se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii in care sunt terenurile, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a survenit aceasta modificare.
    Art. 16
    Impozitul pe terenuri prevazut la art. 13 nu se aplica terenurilor pentru care se platesc taxele pentru folosirea terenurilor proprietate de stat sau taxele anuale prevazute de lege.
    Art. 17
    Terenurile improprii a fi constituite sau cultivate, cele folosite pentru recreere sau sport, poligoanelor de trageri, porturile, aeroporturile si alte asemenea, precum si terenurile care deservesc cladirile neimpozabile, nu sunt supuse impozitului pe terenuri.

    CAP. 4
    Taxe asupra mijloacelor de transport

    Art. 18
    Mijloacele de transport cu tractiune mecanica si mijloacele de transport pe apa, proprietatea persoanelor fizice si a persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste, sunt supuse unei taxe anuale in conditiile prezentei legi.
    Art. 19
    Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului. Pentru mijloacele de transport pe apa taxa se stabileste diferentiat, in functie de felul mijlocului de transport.

    CAP. 5
    Taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere

    Art. 20
    Persoanelor fizice, organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti, precum si persoanele juridice altele decat unitatile socialiste de stat, platesc o taxa zilnica pentru folosirea locurilor publice de desfacere din municipii, orase si comune.
    Taxa pentru folosirea locurilor publice de desfacere se stabileste diferentiat, in raport de gradul de dotare a spatiilor puse la dispozitia producatorilor, de natura produselor desfacute, de varsta si specia animalelor aduse spre vanzare, de serviciile prestate populatiei si de suprafata ocupata.
    Pentru ocuparea trotuarelor si a strazilor in municipii si orase de catre persoanele fizice si persoanele juridice altele decat unitatile socialiste, in vederea depozitarii diverselor materiale, a vanzarii de produse sau prestarii de servicii ori pentru executarea unor lucrari de constructii, dupa caz, se datoreaza o taxa zilnica in raport cu suprafata ocupata.
    Art. 21
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru imbunatatirea si diversificarea serviciilor prestate pentru producatori in piete, targuri si oboare prin punerea la dispozitie de halate, cintare, galantare, bascule, cosuri, carucioare de transport, spatii de depozitare, de cazare si alte asemenea, pe baza de tarife, stabilite potrivit legii, care sa asigure autofinantarea activitatii respective si o rentabilitate corespunzatoare.

    CAP. 6
    Taxe pentru eliberarea autorizatiilor in domeniul constructiilor

    Art. 22
    Autorizatiile eliberate, potrivit legii, persoanelor fizice si persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste, pentru construire, transformarea, modificarea, demolarea, amenajarea si repararea terenurilor si constructiilor sau instrainarea constructiilor, eliberarea de copii de pe planurile de constructii sau de pe alte planuri, avize tehnice, ridicari topografice, parcelari si pichetari de terenuri, eliberarea de autorizatii de prelucrare si impartire a terenurilor de catre mostenitori, precum si alte autorizatii in acest domeniu, sunt supuse unor taxe, diferentiate in functie de valoarea constructiilor sau instalatiilor, suprafata terenurilor si natura serviciilor prestate.
    Pentru prelungirea, in conditiile legi, a valabilitatii autorizatiilor, taxa este de 25 la suta din taxa datorata la eliberarea autorizatiei.
    Art. 23
    Pentru efectuarea unor lucrari care au ca obiect ridicari topografice sau masuratori solicitate de persoanele fizice sau juridice altele decat unitatile socialiste se datoreaza taxe diferentiate in functie de natura serviciului prestat.

    CAP. 7
    Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

    Art. 24
    Persoanele fizice si persoanele juridice altele decat unitatile socialiste, care folosesc mijloacele de publicitate sub forma de afisaj si reclama, datoreaza o taxa in suma fixa pentru fiecare exemplar, diferentiata in functie de dimensiunea afiselor, ale reclamelor tiparite, ale vitrinelor si panourilor de reclama confectionate din orice material.
    Pentru publicitatea prin presa taxa se percepe in cota procentuala aplicata la suma incasata de organul de presa.

    CAP. 8
    Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice

    Art. 25
    Pentru sederea in statiunile balneoclimaterice pe o durata mai mare de 48 ore persoanele fizice in varsta de peste 16 ani datoreaza o taxa fixa stabilita pentru toata durata sederii in statiunea respectiva.
    Pentru elevi si studenti taxa se reduce cu 50 la suta.
    Art. 26
    Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice nu se datoreaza in cazul cazarii la cabanele turistice aflate in afara statiunilor balneoclimaterice, precum si de catre persoanele care au domiciliul in aceste localitati, cele aflate in deplasare in interesul serviciului, elevii si studentii aflati in practica de productie, in tabere de odihna sau actiuni scolare.

    CAP. 9
    Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice.

    Art. 27
    Pentru vizitarea muzeelor, caselor de odihna, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie, incadrarea ca atare potrivit legii, se stabilesc taxe de vizitare de catre Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste.
    Taxele de vizitare se stabilesc diferentiat in functie de valoarea artistica, istorica si arhitecturala a obiectivelor respective.
    Art. 28
    Elevii, studentii si militarii in termen care viziteaza monumentele istorice, de arhitectura si arheologie in grupuri organizate de institutii de invatamant sau de unitati militare, nu datoreaza taxa pentru vizitarea acestor obiective; pentru vizitarea muzeelor si caselor memoriale taxa se reduce cu 50 la suta.
    Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste va putea stabili o zi pe saptamana in care taxele de vizitare a muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice vor fi reduse cu pana la 50 la suta.

    CAP. 10
    Taxa pentru detinerea de ciini

    Art. 29
    Persoanelor fizice care domiciliaza in localitati rurale sau urbane, care detin mai mult de un caine de paza pentru o gospodarie, precum si persoanele fizice care detin ciini de agrement si de vanatoare, platesc o taxa anuala diferentiata in raport de numarul ciinilor detinuti si scopul pentru care sunt folositi.
    Detinerea si cresterea ciinilor in apartamente situate in blocuri de locuinte sau in cladiri cu mai multe apartamente se vor putea face numai cu aprobarea asociatiei de locatari.

    CAP. 11
    Dispozitii comune si finale

    Art. 30
    Unitatile economice de stat, organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti, persoanelor fizice, precum si persoanele juridice altele decat unitatile socialiste, sunt obligate sa depuna declaratii de impunere la organele financiare ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, dupa caz, in termen de 165 zile de la data dobandirii bunurilor supuse impozitarii sau de la data la care au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau taxei datorate.
    Art. 31
    Pentru stabilirea sau perceperea gresita a impozitelor si taxelor reglementate prin prezenta lege se pot face intampinari la organul financiar care a efectuat impunerea sau in contul caruia s-a incasat taxa.
    Art. 32
    Impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta lege, nestabilite la timp, se datoreaza, in cazul unitatilor socialiste de stat, organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti, pe o perioada anterioara de 18 luni, socotita de la data constatarii, iar in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste, pe doi ani anteriori anului in care se constata aceasta situatie.
    Art. 34
    Impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta lege se fac venit la bugetele municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, dupa caz, sau constituie venituri proprii ale unitatilor care le incaseaza, potrivit legii.
    Art. 35
    Ministerul Finantelor, administratiile financiare, circumscriptiile  si serviciile financiare ale comunelor si birourilor executive ale consiliilor populare au obligatia de a verifica la unitatile socialiste, la persoanele fizice, precum si la persoanele juridice, altele decat unitatile socialiste, realitatea declaratiilor de impunere si modul de stabilire si incasare a impozitelor si taxelor prevazute in prezenta lege.
    In cazul in care, din controalele efectuate se constata diferente de impozite si taxe, se vor lua masuri pentru recalcularea si incasarea acestora potrivit legii sau, dupa caz, pentru compensarea sau restituirea lor, la cerere.
    Art. 36
    Dispozitiile prezentei legi se aplica si persoanelor fizice si juridice straine in masura in care prin conventii sau alte acorduri internationale la care Romania este parte ori pe baza de reciprocitate nu se stabileste altfel.
    Art. 37
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 38
    Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 1982.
    Adnotari
    1. Cu incepere de la 1 septembrie 1992, in conformitate cu prevederile de la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14 din 17 august 1992, a fost abrogat art. 33 din Legea nr. 25/1981.
    2. Potrivit prevederilor de la art. 1 din ordonanta mentionata "Majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termenele stabilite, prin actele normative in vigoare, a impozitelor, taxelor si a altor venituri cuvenite bugetului statului sau bugetelor locale, precum si a primelor de asigurare prin efectul legii, si stabilirea de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    3. In conformitate cu prevederile de la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15 din 19 august 1992, "Nivelul impozitelor si taxelor locale, dupa caz, stabilite de actele normative in vigoare la data prezentei ordonante, mentionate in anexa, constituie limite minime obligatorii.SmartCity5

COMENTARII la Legea 25/1981

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 25 din 1981
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu