E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 2 1977 abrogat de Legea 120 2000
Articolul 11 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 23 din actul Legea 34 1994
Articolul 15 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 23 din actul Legea 34 1994
Articolul 19 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 23 din actul Legea 34 1994
Articolul 20 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 23 din actul Legea 34 1994
Articolul 22 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 23 din actul Legea 34 1994
Articolul 23 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 23 din actul Legea 34 1994
Legea 2 1977 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Articolul 23 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 14 1992
Legea 2 1977 modificat de articolul 7 din actul Hotărârea 804 1991
Articolul 16 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 30 din actul Legea 32 1991
Articolul 17 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 30 din actul Legea 32 1991
Articolul 18 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 30 din actul Legea 32 1991
Articolul 16 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 29 din actul Legea 32 1991
Articolul 17 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 29 din actul Legea 32 1991
Articolul 18 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 29 din actul Legea 32 1991
Articolul 4 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Articolul 5 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Articolul 6 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Articolul 7 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Articolul 8 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Articolul 9 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Articolul 10 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Articolul 21 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Articolul 1 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Articolul 2 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Articolul 3 din actul Legea 2 1977 abrogat de articolul 22 din actul Legea 12 1991
Legea 2 1977 in legatura cu articolul 4 din actul Decretul 409 1985
Legea 2 1977 in legatura cu Legea 25 1981
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 2 din 30 iunie 1977

privind impozitul agricol

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 60 din  8 iulie 1977


SmartCity3


    Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism prevede pentru agricultura - ramura de baza a economiei noastre nationale - sarcini deosebit de importante pentru sporirea continua a productiei vegetale si animale, care sa asigure satisfacerea in conditii tot mai bune a cerintelor de consum ale populatiei, a necesitatilor industriei si a altor nevoi ale economiei.
    In vederea stimularii cooperativelor agricole de productie si a gospodariilor agricole ale populatiei in utilizarea cat mai judicioasa a suprafetelor de teren, cresterea productiei pe unitate de suprafata, sporirea numarului de animale si cresterea productiei de carne, lapte si lina, sunt necesare masuri pentru imbunatatirea sistemului de impunere, precum si pentru simplificarea modului de calcul al impozitului agricol, in care scop,

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Impozitul agricol datorat de cooperativele agricole de productie

    Art. 1
    Cooperativele agricole de productie platesc impozit pentru terenurile pe care le detin, precum si impozit pe fondul de retribuire pentru munca prestata de membrii cooperatori, potrivit prevederilor prezentei legi.
    A. Impozitul pe terenurile cooperativelor agricole de productie
    Art. 2
    Cooperativele agricole de productie platesc, pentru terenurile pe care le detin, un impozit fix pe hectar, diferentiat pe categorii de folosinta a terenurilor si zone de fertilitate, dupa cum urmeaza:

------------------------------------------------------------
Categoria de folosinta              Impozit fix in lei/ha,
a terenurilor agricole              pe zone de fertilitate
                                ----------------------------
                                   I    II   III    IV     V
------------------------------------------------------------
1. Teren arabil, fanete, pasuni   55    50    40    35    30
2. Livezi de pomi fructiferi     260   240   220   200   180
3. Vii si gradini de legume si
   de zarzavat, irigate          380   350   320   290   260
------------------------------------------------------------
    Impozitul fix pe hectar prevazut pentru terenurile arabile, fanete si pasuni se aplica si pentru suprafetele de teren impadurite, precum si pentru balti si helesteie.
    Terenurile construite nu sunt supuse impozitarii.
    Suprafetele plantate cu livezi de pomi fructiferi sau vii sunt supuse impozitului incepand cu primul an urmator anului intrarii pe rod.
    Art. 3
    Impozitul fix pe hectar este anual, iar impunerea se efectueaza in localitatea unde isi are sediul cooperativa agricola de productie, indiferent de locul unde se afla terenurile.
    Art. 4
    Impozitul fix pe hectar se plateste in proportiile si la termenele urmatoare:
    - 10 la suta pana la 31 martie;
    - 20 la suta pana la 30 iunie;
    - 30 la suta pana la 15 septembrie;
    - 40 la suta pana la 1 decembrie.
    Art. 5
    Pentru plata cu anticipatie a impozitului stabilit potrivit art. 2, cooperativele agricole de productie beneficiaza de o reducere de 5 la suta din impozitul anual, daca acesta se achita in totalitate pana la 31 martie.
    Reducerea de impozit prevazuta la alineatul precedent se acorda numai daca a fost achitat in intregime impozitul pe anii precedenti.
    B. Impozitul pe fondul de retribuire al cooperativelor agricole de productie
    Art. 6
    Fondul de retribuire al cooperativelor agricole de productie pentru munca prestata de membrii cooperatori si de alte persoane fara contract de munca care au lucrat in cadrul cooperativelor agricole de productie este supus impozitului, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    Fondul total de retribuire cuprinde veniturile in bani si in natura repartizate pentru munca prestata in cooperativele agricole de productie. Produsele agricole repartizate pentru retribuirea in natura a muncii se evalueaza la preturile medii de valorificare ale acestora.
    Fondul de retribuire impozabil se determina prin deducerea din fondul total de retribuire a fondului de retribuire aferent persoanelor incadrate cu contract de munca.
    Art. 7
    Impozitul pe fondul de retribuire se plateste de cooperativele agricole de productie din fondul total de retribuire realizat, determinat potrivit prevederilor art. 6.
    Fondul de retribuire ramas dupa plata impozitului se repartizeaza pe baza principiului socialist al repartitiei dupa cantitatea, calitatea si importanta sociala a muncii prestate in cooperativele agricole de productie, precum si in functie de rezultatele obtinute de fiecare unitate in indeplinirea planului de productie si a planului de venituri si cheltuieli, potrivit legii.
    Art. 8
    Fondul de retribuire impozabil se impune, pe total cooperativa agricola de productie, cu urmatoarele cote de impozit stabilite in functie de venitul mediu anual ce revine pe un cooperator:
-----------------------------------------
 Venitul mediu
 anual ce revine                  Cota de
 pe un cooperator                 impozit
   -  lei  -                         %
-----------------------------------------
  pana la 3.000                     3,0
  3.001 - 4.000                     3,5
  4.001 - 5.000                     4,5
  5.001 - 7.000                     6,0
  7.001 - 9.000                     7,0
  9.001 -12.000                     8,0
   peste 12.000                     9,0
-----------------------------------------
    Art. 9
    Impozitul pe fondul de retribuire se planifica anual de cooperativele agricole de productie pe baza fondului de retribuire impozabil, a numarului membrilor cooperatori planificat sa lucreze in cooperativa, a venitului mediu anual ce revine pe un cooperator si a cotelor de impozit prevazute la art. 8.
    Venitul mediu anual realizat ce revine pe un cooperator se determina prin raportarea fondului de retribuire impozabil realizat la numarul cooperatorilor care au efectuat minimum de norme conventionale stabilit de adunarea generala.
    Impozitul datorat de cooperativele agricole de productie in cursul anului se calculeaza, pe total unitate, prin aplicarea, asupra fondului de retribuire impozabil realizat, a cotei de impozit aferente venitului mediu anual planificat pe un cooperator.
    Impozitul se plateste de cooperativele agricole de productie in cel mult 3 zile lucratoare de la data fiecarei plati a retributiei in bani sau in bani si in natura.
    Art. 10
    Cooperativele agricole de productie calculeaza la sfarsitul anului impozitul definitiv de plata pe anul de impunere, pe baza fondului de retribuire impozabil realizat si a venitului mediu anual realizat ce revine pe un cooperator.
    Diferentele rezultate dintre sumele reprezentand impozitul platit de cooperativele agricole de productie in cursul anului si impozitul definitiv stabilit potrivit prevederilor alineatului precedent se regularizeaza cu bugetul de stat.
    Diferenta de plata se varsa la bugetul de stat pana la 15 februarie al anului urmator, iar sumele platite in plus se restituie sau se compenseaza cu impozitul datorat pentru perioada urmatoare, la cererea cooperativelor agricole de productie.

    CAP. 2
    Impozitul pe terenurile gospodariilor agricole ale populatiei

    Art. 11
    Gospodariile personale ale membrilor cooperativelor agricole de productie, gospodariile producatorilor agricoli individuali, precum si cele apartinand altor persoane fizice sau juridice, altele decat unitatile de stat si cooperativele agricole de productie, denumite in prezenta lege gospodarii agricole ale populatiei, sunt supuse anual unui impozit fix pe hectar, pentru terenurile pe care le detin, situate in localitatile rurale, precum si in localitatile componente, cu caracter rural, ale municipiilor si oraselor stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judetene.
    Art. 12
    Impozitul fix pe hectar se diferentiaza pe categorii de folosinta a terenurilor si zone de fertilitate, dupa cum urmeaza:
------------------------------------------------------------
     Categorii de folosinta         Impozit fix in lei/ha
     a terenurilor agricole        pe zone de fertilitate
                                 ---------------------------
                                   I    II   III    IV     V
------------------------------------------------------------
1. Teren arabil, fanete, pasuni   60    55    45    40    35
2. Livezi de pomi fructiferi     280   260   240   220   200
3. Vii si gradini de legume si
   de zarzavat, irigate          400   370   340   310   280
------------------------------------------------------------
    Terenurile construite, precum si suprafata curtilor in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare, nu sunt supuse impozitarii.
    Suprafetele plantate cu livezi de pomi fructiferi sau vii sunt supuse impozitului incepand cu primul an urmator intrarii pe rod.
    Art. 13
    Impunerea se efectueaza in localitatea unde este situata gospodaria agricola, indiferent de locul unde se afla terenurile si de titlu de detinere a acestora.
    Impozitul se stabileste de organele financiare ale consiliilor populare, pe numele capului gospodariei agricole, iar in cazul persoanelor juridice, pe numele acestora.
    Art. 14
    Impozitul anual se plateste in doua rate, in proportiile si la termenele urmatoare:
    a) 40 la suta pana la 1 iunie;
    b) 60 la suta pana la 1 noiembrie.
    In cazul in care suma impozitului datorat este de pana la 20 lei inclusiv, aceasta se achita in intregime pana la primul termen de plata.
    Art. 15
    Gospodariile agricole ale populatiei nu datoreaza impozit pentru animalele de munca si de productie, pasarile de curte, precum si pentru veniturile realizate din apicultura, sericicultura sau din valorificarea fructelor de padure, ciupercilor, plantelor medicinale din flora spontana si a altor produse culese din natura.

    CAP.
    Contributia persoanelor fara copii, care realizeaza venituri din agricultura

    Art. 16
    Membrii cooperativelor agricole de productie, precum si celelalte persoane retribuite de aceste unitati, in varsta de peste 25 de ani, casatorite sau necasatorite, care nu au copii, vor plati o contributie anuala diferentiata in functie de marimea venitului, astfel:
-----------------------------------------------
  Venit anual         Contributia anuala pentru
   -  lei  -            persoanele fara copii
                               -  lei  -
-----------------------------------------------
  pana la  5.000                   40
  5.001 - 10.000                  100
 10.001 - 15.000                  150
 15.001 - 20.000                  300
   peste  20.000                  500
-----------------------------------------------
    Contributia persoanelor fara copii se retine de cooperativele agricole de productie la finele anului, din drepturile cuvenite acestor persoane. Contributia poate fi esalonata la plata de consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de productie, in cazuri justificate, in urmatoarele 3 luni, socotite de la achitarea, la finele anului, a drepturilor de retributie.
    Sumele reprezentand contributia persoanelor fara copii se varsa la bugetul statului in termen de 3 zile lucratoare de la data retinerii acestora.
    Art. 17
    Producatorii cu gospodarii agricole individuale, pe numele carora se stabileste impunerea, in varsta de peste 25 de ani, casatoriti sau necasatoriti, care nu au copii, vor plati o contributie anuala, diferentiata, astfel:
--------------------------------------------
 Marimea suprafetei      Contributia  anuala
    -  ha  -                  -  lei  -
--------------------------------------------
 pana la 1 ha                     25
 de la 1,01 - 2 ha                50
 peste 2 ha                       80
--------------------------------------------
    Contributia datorata potrivit alineatului precedent se plateste la termenele si in proportiile prevazute la art. 14.
    Art. 18
    Contributia persoanelor fara copii se datoreaza incepand cu luna in care persoanele in cauza implinesc varsta de 25 de ani si inceteaza incepand cu luna urmatoare aceleia in care acestea au devenit parinti sau indeplinesc una din conditiile de exceptare de la plata, pe baza de cerere si acte doveditoare.
    Se excepteaza de la obligatia de plata a contributiei prevazute la alineatul precedent persoanele care au avut unu sau mai multi copii nascuti vii, decedati ulterior, precum si persoanele care au invaliditate de gradele I si II si sotii acestora, pe timpul cat dureaza invaliditatea. De asemenea, sunt exceptate de la plata contributiei persoanele fara copii, care sunt casatorite cu persoane care au copii, pe timpul cat dureaza casatoria, daca la data acesteia copiii erau in intretinerea efectiva a unuia dintre soti sau unul dintre acestia platea pensie de intretinere.
    Persoanele prevazute la art. 16 si 17 care au implinit varsta de 65 ani barbatii si 60 ani femeile nu datoreaza contributia persoanelor fara copii.
    Se considera persoane cu copii si persoanele cu copii infiati sau incredintati spre crestere si educare.

    CAP. 4
    Dispozitii comune si finale

    Art. 19
    Impunerea suprafetelor de teren pe care le detin cooperativele agricole de productie si gospodariile agricole al populatiei se face pe o perioada de 5 ani.
    Modificarea impunerii se poate efectua o singura data pe an, in cursul lunii iunie, ca urmare a micsorarii sau sporirii suprafetelor de teren, precum si in cazul schimbarii categoriei de folosinta a terenului, potrivit legii, cu aplicare de la 1 ianuarie al anului in curs.
    Art. 20
    Incadrarea localitatilor pe zone de fertilitate este cea stabilita potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 21
    Incasarile realizate de cooperativele agricole de productie din vanzarea produselor industriale, altele decat cele rezultate din prelucrarea produselor agricole proprii, catre populatie si unitatile comerciale de stat si cooperatiste, sunt supuse unui impozit calculat cu cota de 20 la suta.
    Impozitul prevazut la alineatul precedent se varsa la bugetul de stat trimestrial, in termen de 10 zile ale lunii urmatoare trimestrului in care s-au realizat veniturile.
    Art. 22
    Impozitele si contributia persoanelor fara copii prevazute de prezenta lege se fac venit la bugetele locale.
    Art. 23
    Pentru neachitarea in termen a impozitelor si a contributiei persoanelor fara copii se aplica, pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intarziere la plata, o majorare de 1 la suta in cazul cooperativelor agricole de productie si de 2 la suta in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice altele decat unitatile socialiste.
    Majorarile astfel calculate nu pot fi mai mici de 10 lei si nici mai mari decat suma datorata.
    Art. 24
    In situatia in care se constata nedeclararea tuturor elementelor care stau la baza impunerii sau erori in determinarea si incasarea impozitelor, acestea pot fi stabilite, recalculate, incasate sau restituite, dupa caz, pe o perioada de cel mult 2 ani anteriori anului in care se constata aceasta situatie, sau compensate cu alte impozite si taxe datorate.
    Diferentele de plata stabilite pentru perioade trecute in cadrul termenului prevazut la alineatul precedent se platesc, pentru sumele de pana la 500 lei inclusiv, in termen de 30 de zile, iar pentru sumele care depasesc 500 lei, in doua rate egale, prima in termen de 30 de zile si a doua in termen de 60 de zile de la data comunicarii sumei datorate.
    La diferentele de impozit stabilite se calculeaza majorari de intarziere numai in cazul cand acestea nu au fost achitate la termenele de plata prevazute la alineatul precedent.
    Art. 25
    Cooperativele agricole de productie raspund pentru exactitatea calcularii impozitelor si a contributiei persoanelor fara copii, prevazute de prezenta lege, precum si pentru varsarea in termen a sumelor cuvenite bugetului de stat.
    Art. 26
    Organele financiar-bancare au obligatia sa verifice periodic, cel putin o data pe an, modul de stabilire, calculare, retinere si varsare impozitelor datorate de cooperativele agricole de productie si pot dispune virarea la bugetul de stat, din conturile acestora, a impozitelor prevazute de prezenta lege, neachitate in termen, precum si a majorarilor de intarziere.
    Organele bancare vor elibera numerarul solicitat de catre cooperativele agricole de productie pentru plata retributiei muncii, numai dupa primirea documentelor de plata a impozitului pe fondul de retribuire.
    Art. 27
    Intampinarile privind stabilirea impozitelor si a contributiei persoanelor fara copii se depun la organele financiare ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare care au efectuat impunerea, in termen de 30 de zile de la comunicarea in scris a impozitului sau a contributiei si se solutioneaza in termen de 20 de zile de la inregistrare.
    In termen de 30 de zile de la data comunicarii solutiei la intampinare se poate face contestatie la administratia financiara de pe langa comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti si se solutioneaza in termen de 20 de zile de la inregistrare.
    Impotriva solutiei date de administratia financiara se poate face contestatie, in termenul prevazut la alineatul precedent, la comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti.
    Depunerea intampinarilor si contestatiilor nu suspenda urmarirea impozitului si a contributiei datorate.
    In cazul in care intampinarile sau contestatiile au fost admise, sumele incasate in plus se restituie, la cerere, sau se compenseaza cu alte impozite sau taxe datorate.
    Art. 28
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot acorda, de la caz la caz, situatia pierderii de recolta din cauza calamitatilor naturale, esalonarea sau amanarea la plata, pana la sfarsitul anului calendaristic, a impozitelor datorate.
    Art. 29
    Fractiunile de impozit sau de majorari de intarziere de pana la 50 bani inclusiv se neglijeaza, iar cele de peste 50 bani se rotunjesc la un leu.
    Art. 30
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 31
    Impozitul agricol datorat pe anul 1977 se stabileste potrivit prevederilor prezentei legi.
    Art. 32
    Ministerul Finantelor va introduce modificarile corespunzatoare decurgand din aplicarea prevederilor prezentei legi, in volumul bugetelor judetelor si al municipiului Bucuresti, pe anul 1977.
    Art. 33
    Legea nr. 61/1968 privind impunerea veniturilor realizate din activitati agricole, Legea nr. 6/1971 privind acordarea unor scutiri si reduceri de impozit pe veniturile realizate de gospodariile agricole apartinand membrilor cooperativelor agricole de productie si producatorilor individuali, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Legea 2/1977

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 2 din 1977
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu