E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 34 1994 in legatura cu Legea 454 2002
Legea 34 1994 abrogat de articolul 79 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 2 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 4 din actul Legea 34 1994 abrogat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 5 din actul Legea 34 1994 abrogat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 6 din actul Legea 34 1994 abrogat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 7 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 8 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 10 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 11 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 12 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 13 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 1 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 1 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Legea 34 1994 in legatura cu Legea 196 2001
Legea 34 1994 in legatura cu OUG 44 1997
Articolul 16 din actul Legea 34 1994 modificat de articolul 12 din actul Legea 105 1997
Articolul 17 din actul Legea 34 1994 abrogat de articolul 12 din actul Legea 105 1997
Articolul 4 din actul Legea 34 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995
Articolul 9 din actul Legea 34 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995
Articolul 12 din actul Legea 34 1994 completat de articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995
Articolul 13 din actul Legea 34 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995
Legea 34 1994 in legatura cu Hotărârea 507 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 34 din 30 mai 1994

privind impozitul pe venitul agricol

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din  2 iunie 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Persoanele fizice, asociatiile agricole constituite potrivit legii, persoanele juridice, cu exceptia celor supuse impozitului pe profit si a institutiilor publice, precum si unitatile de cult, detinatoare de terenuri agricole, denumite in continuare contribuabili, datoreaza, potrivit legii, impozit pe venitul agricol obtinut de pe terenurile situate in municipii, orase si comune.
    Sunt contribuabili in sensul prezentei legi:
    - orice persoana care detine in proprietate teren agricol, precum si
    - orice persoana care beneficiaza de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 si careia i s-a reconstituit sau i s-a constituit dreptul de proprietate si, desi nu i s-a eliberat titlul de proprietate, are in mod efectiv terenul atribuit pe baza de adeverinta provizorie sau proces-verbal de punere in posesie.
    Art. 2
    Impozitul pe venitul agricol este anual si se calculeaza asupra venitului determinat potrivit prezentei legi, indiferent de localitatea unde sunt situate terenurile.
    Venitul anual impozabil se determina pe baza normelor de venit stabilite pe hectar, diferentiate pe zone de fertilitate, zone de favorabilitate si categorii de folosinta a terenurilor, atat pentru terenurile cultivate, cat si pentru cele necultivate, conform anexei, care face parte integranta din prezenta lege.
    Normele de venit stabilite prin prezenta lege se pot corecta, in functie de rata inflatiei, anual, prin hotarare a Guvernului, cu 3 luni inainte de inceperea anului fiscal urmator.
    Art. 3
    Impunerea se stabileste de catre organele fiscale la locul unde contribuabilii sunt inscrisi in documentele de evidenta funciara ori in localitatea in care asociatiile agricole, constituite potrivit legii, isi desfasoara activitatea sau, dupa caz, isi au sediul principal.
    In scopul organizarii impunerii conform prevederilor prezentei legi, consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor asigura intocmirea si tinerea la zi a documentelor de evidenta funciara.
    Art. 4
    Incadrarea terenurilor pe zone de fertilitate si pe zone de favorabilitate este cea stabilita potrivit prevederilor legale.
    Art. 5
    Contribuabilii care detin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, a legumelor si a zarzavaturilor in sere, in solarii amenajate in acest scop si in sistem irigat, a arbustilor si a plantelor decorative, a ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole depun anual, pana la 1 aprilie pentru anul anterior, declaratii de impunere. Impozitarea se face pe baza venitului net obtinut, rezultat prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor legate de realizarea venitului respectiv, inclusiv cheltuielile cu amortizarea.
    Contribuabilii prevazuti in cuprinsul prezentului articol sunt obligati sa evidentieze veniturile si cheltuielile, potrivit instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 6.
    Veniturile determinate pe baza de norme si veniturile nete obtinute din cultivarea terenurilor de catre contribuabili si stabilite la art. 2 si 5 se impun anual cu cota de 15%,  cu exceptia veniturilor aferente anilor 1994, 1995 si 1996, pentru care cota de impozit este de 10% .
    La culturile de sfecla de zahar, floarea-soarelui, soia, in, canepa si bumbac, impozitul datorat se reduce cu 50%, cu conditia ca 60% din recolta sa fie contractata si livrata agentilor economici mandatati de stat.
    Art. 7
    Impozitul pe venitul agricol se calculeaza de catre organele fiscale, pe numele contribuabilului, pe baza datelor din documentele de evidenta funciara.
    In situatia asociatiilor agricole constituite potrivit legii, impozitul pe venitul agricol se calculeaza pe numele acestora cand constituirea lor este atestata printr-un inscris sau pe numele asociatilor persoane fizice in celelalte cazuri.
    Pentru persoanele juridice platitoare de impozit pe venitul agricol, impozitul se calculeaza in sarcina acestora.
    Art. 8
    Membrii de familie care locuiesc si gospodaresc impreuna cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat impozitul si care beneficiaza impreuna de veniturile realizate in gospodarie, precum si mostenitorii aflati in indiviziune, raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile prevazute in prezenta lege.
    Membrii asociatiilor agricole, indiferent de modul de constituire a acestora, raspund fiecare de indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege, in raport cu suprafata de teren adusa in asociatie, in cazul cand acestea nu sunt indeplinite de asociatie.
    Art. 9
    Impozitul pe venitul agricol se plateste in proportiile si la termenele urmatoare:
    - 50% pana la 1 septembrie inclusiv;
    - 50% pana la 15 noiembrie inclusiv.
    Organele fiscale au obligatia de a intocmi si de a comunica anual contribuabililor instiintari de plata, cu impozitul datorat, cel tarziu pana la 15 aprilie inclusiv.
    Modificarile de orice natura, intervenite in cursul anului in ce priveste marimea suprafetelor de teren, se vor opera in vederea stabilirii noilor obligatii fiscale, incepand cu data la care s-au produs, in conditiile legii.
    Metodologia privind sumele incasate in plus si cele neincasate la termen se reglementeaza prin instructiunile prevazute la art. 18.
    Art. 10
    Pentru neplata la termen a impozitului datorat potrivit prezentei legi, contribuabilii platesc o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    Art. 11
    In situatia in care impozitul pe venitul agricol datorat nu a fost stabilit la timp ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului, dupa caz, se face pe 3 ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea, exceptand perioada de scutire prevazuta de Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 3 ani.
    Impozitul sau diferenta din impozit, stabilite in conditiile mentionate in cuprinsul acestui articol, se plateste in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
    Functionarul vinovat de nestabilirea impozitului la timp raspunde material, in limita majorarilor de intarziere calculate.
    Art. 12
    In situatia de pierdere a recoltei din cauza calamitatilor naturale, venitul impozabil, se reduce proportional cu ponderea productiei calamitate, determinata din raportarea acesteia, la productia medie realizata in ultimii 3 ani cu productii normale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
    Reducerea se acorda pe baza cererii de scadere, depusa in termen de 5 zile de la producerea fenomenului de calamitate, la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau la Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov. In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii, organele financiare sesizate vor efectua, la fata locului, constatarea pagubelor produse, in prezenta proprietarului sau a detinatorului terenului si a reprezentantului de specialitate agricola al administratiei locale.
    Reducerea impozitului se acorda o singura data, pe baza constatarilor facute, incepand cu ultimul termen de plata, respectiv 15 noiembrie.
    Art. 13
    Consiliile judetene, Consiliul Sectorului Agricol Ilfov si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti pot acorda, in cazuri temeinic justificate, amanari sau esalonari la plata impozitului pe venitul agricol, precum si a majorarilor de intarziere aferente.
    Pentru persoanele handicapate si asimilabile gradul I si II de invaliditate si pentru persoanele fizice in varsta de peste 65 ani care isi lucreaza singuri pamantul, impozitul pe venitul agricol se reduce cu 50% .
    Se scutesc de plata impozitului pe venitul agricol veteranii si vaduvele de razboi.
    Art. 14
    Contribuabilii, astfel cum au fost definiti prin prezenta lege, nu datoreaza impozit pe venitul agricol pentru veniturile obtinute din cresterea animalelor si a pasarilor, din apicultura si sericicultura, precum si din valorificarea fructelor si a ciupercilor de padure, a plantelor medicinale din flora spontana si a altor produse culese din natura.
    Art. 15
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 5;
    b) sustragerea de la impunere a unor surse de venit prevazute prin prezenta lege.
    Contraventiile mentionate la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 la 1.000.000 lei.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile fiscale teritoriale.
    Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
    Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Plangerea acestora se adreseaza judecatoriei in aceleasi conditii ca si in cazul persoanelor fizice.
    Art. 16
    Contribuabilii din comune pot face contestatie privind stabilirea si incasarea impozitului pe venitul agricol, in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii de plata, la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau la Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov, dupa caz, la care s-a calculat impozitul pe venitul agricol.
    Organul financiar sesizat are obligatia sa rezolve contestatia in termen de 30 de zile.
    Impotriva deciziei date de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau de Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov, dupa caz, contribuabilii pot face plangere, in termen de 30 de zile de la primirea deciziei, la Ministerul Finantelor, care in termen de 40 de zile are obligatia sa o solutioneze.
    In cazul contribuabililor din orase, municipii sau sectoare ale municipiului Bucuresti, acestia pot face contestatie in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii de plata la circumscriptiile sau administratiile financiare, dupa caz, care au, de asemenea, obligatia sa o rezolve in termen de 30 de zile.
    Impotriva deciziei date de circumscriptia sau de administratia financiara, dupa caz, se poate face plangere in termen de 30 de zile de la primirea acesteia la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Organul financiar sesizat este obligat sa rezolve plangerea in termen de 30 de zile.
    Impotriva deciziei date de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, se poate face plangere la Ministerul Finantelor in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta a modului de solutionare.
    Organul financiar sesizat este obligat ca in termen de 40 de zile sa solutioneze plangerea.
    Impotriva solutiei date de Ministerul Finantelor se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul principal.
    Depunerea contestatiei sau a plangerii nu suspenda urmarirea si incasarea impozitului pe venitul agricol si a majorarilor de intarziere datorate.
    Impozitul incasat in plus se compenseaza sau se restituie, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data comunicarii plusului sau a deciziei respective.
    Pentru nerezolvarea cu vinovatie a contestatiilor in termenele stabilite in prezenta lege, functionarul raspunde material in limita majorarilor de intarziere calculate pentru perioadele care depasesc aceste termene.
    Art. 17
    Contestatiile cu privire la stabilirea si incasarea impozitului pe venitul agricol si a majorarilor de intarziere sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculata la suma contestata. Aceasta taxa nu poate fi mai mica de 1.000 lei.
    Plangerile impotriva deciziei date se timbreaza cu jumatate din taxa platita la contestatie.
    Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie sau plangere, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
    Contribuabilii sunt obligati sa specifice in cuprinsul contestatiei sau al plangerii cuantumul sumei contestate.
    In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.
    Art. 18
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor va supune spre aprobare Guvernului instructiuni privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitului.
    Art. 19
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 20
    Impozitul pe venitul agricol, stabilit potrivit prezentei legi, constituie venit al bugetelor locale.
    Art. 21
    Pana la adoptarea unei noi reglementari privind evidenta terenurilor agricole, inscrierea in evidentele fiscale a contribuabililor se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere a acestora.
    Art. 22
    Prezenta lege intra in vigoare la 1 iulie 1994.
    Pentru anul 1994, impozitul se datoreaza proportional cu durata aplicarii legii si numai pentru veniturile obtinute dupa intrarea in vigoare a legii.
    Obligatia prevazuta de art. 5 se va indeplini pana la 15 august 1994, obligatia de la art. 9 alin. 2, pana la 1 septembrie 1994, iar obligatia de plata a impozitului prevazut de art. 9 alin. 1 se realizeaza in proportie de 50% pana la 15 noiembrie 1994 si de 50% pana la 15 decembrie 1994.
    Art. 23
    Pe data aplicarii prezentei legi se abroga si dispozitiile ramase in vigoare ale art. 11, 15, 19, 20, 22 - 23 din Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol, pct. 3 cap. II din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 mai 1994, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 49 din 17 mai 1994.

                   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Senat in sedinta din 25 mai 1994, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 49 din 17 mai 1994.

                        PRESEDINTELE SENATUI
                     prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1

                   NORMELE DE VENIT AGRICOL IMPOZABIL

A.                                                         - mii lei/ha/an -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Categoria de folosinta                  Zona de fertilitate
crt.                                   ----------------------------------------
                                       I       II       III       IV        V
-------------------------------------------------------------------------------
1. Arabil                              141     114       92       48        20
2. Gradini de legume si zarzavat     1.050     945      640      480         -
-------------------------------------------------------------------------------
B.                                                         - mii lei/ha/an -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Categoria de folosinta                  Zona de favorabilitate
crt.                                   ----------------------------------------
                                        I       II       III       IV        V
-------------------------------------------------------------------------------
1. Vii, incepand cu al doilea an
   de rod                              920     900      880       810      250
2. Livezi de pomi fructiferi,
   zmeuris si capsunarii, incepand
   cu al doilea an de rod            1.150     975      840       750      500
3. Pasuni                               70      60       50        40       30
4. Fanete                               80      70       60        50       40
-------------------------------------------------------------------------------
C.                                                         - mii lei/ha/an -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.      Categoria de folosinta            Norma de venit pentru toate zonele
crt.
-------------------------------------------------------------------------------
1. Terenuri forestiere cu paduri in
   exploatare                                             50
2. Alte terenuri agricole (ape, balti,
   helestee etc.)                                         35
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Legea 34/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 34 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 34/1994
Legea 454 2002
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
Ordonanţa 36 2002
privind impozitele si taxele locale
Ordonanţa 8 2001
pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
Legea 196 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
OUG 44 1997
privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
Legea 105 1997
pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor
Ordonanţa 24 1995
pentru modificarea si completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol si impozitele si taxele locale
Hotărârea 507 1994
pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la asezarea si urmarirea impozitului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu