E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 34 1994 in legatura cu Legea 454 2002
Legea 34 1994 abrogat de articolul 79 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 2 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 4 din actul Legea 34 1994 abrogat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 5 din actul Legea 34 1994 abrogat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 6 din actul Legea 34 1994 abrogat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 7 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 8 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 10 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 11 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 12 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 13 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 1 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Articolul 1 din actul Legea 34 1994 modificat de Ordonanţa 8 2001
Legea 34 1994 in legatura cu Legea 196 2001
Legea 34 1994 in legatura cu OUG 44 1997
Articolul 16 din actul Legea 34 1994 modificat de articolul 12 din actul Legea 105 1997
Articolul 17 din actul Legea 34 1994 abrogat de articolul 12 din actul Legea 105 1997
Articolul 4 din actul Legea 34 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995
Articolul 9 din actul Legea 34 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995
Articolul 12 din actul Legea 34 1994 completat de articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995
Articolul 13 din actul Legea 34 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995
Legea 34 1994 in legatura cu Hotărârea 507 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 34 din 30 mai 1994

privind impozitul pe venitul agricol

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din  2 iunie 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Persoanele fizice, asociatiile agricole constituite potrivit legii, persoanele juridice, cu exceptia celor supuse impozitului pe profit si a institutiilor publice, precum si unitatile de cult, detinatoare de terenuri agricole, denumite in continuare contribuabili, datoreaza, potrivit legii, impozit pe venitul agricol obtinut de pe terenurile situate in municipii, orase si comune.
    Sunt contribuabili in sensul prezentei legi:
    - orice persoana care detine in proprietate teren agricol, precum si
    - orice persoana care beneficiaza de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 si careia i s-a reconstituit sau i s-a constituit dreptul de proprietate si, desi nu i s-a eliberat titlul de proprietate, are in mod efectiv terenul atribuit pe baza de adeverinta provizorie sau proces-verbal de punere in posesie.
    Art. 2
    Impozitul pe venitul agricol este anual si se calculeaza asupra venitului determinat potrivit prezentei legi, indiferent de localitatea unde sunt situate terenurile.
    Venitul anual impozabil se determina pe baza normelor de venit stabilite pe hectar, diferentiate pe zone de fertilitate, zone de favorabilitate si categorii de folosinta a terenurilor, atat pentru terenurile cultivate, cat si pentru cele necultivate, conform anexei, care face parte integranta din prezenta lege.
    Normele de venit stabilite prin prezenta lege se pot corecta, in functie de rata inflatiei, anual, prin hotarare a Guvernului, cu 3 luni inainte de inceperea anului fiscal urmator.
    Art. 3
    Impunerea se stabileste de catre organele fiscale la locul unde contribuabilii sunt inscrisi in documentele de evidenta funciara ori in localitatea in care asociatiile agricole, constituite potrivit legii, isi desfasoara activitatea sau, dupa caz, isi au sediul principal.
    In scopul organizarii impunerii conform prevederilor prezentei legi, consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor asigura intocmirea si tinerea la zi a documentelor de evidenta funciara.
    Art. 4
    Incadrarea terenurilor pe zone de fertilitate si pe zone de favorabilitate este cea stabilita potrivit prevederilor legale.
    Art. 5
    Contribuabilii care detin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, a legumelor si a zarzavaturilor in sere, in solarii amenajate in acest scop si in sistem irigat, a arbustilor si a plantelor decorative, a ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole depun anual, pana la 1 aprilie pentru anul anterior, declaratii de impunere. Impozitarea se face pe baza venitului net obtinut, rezultat prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor legate de realizarea venitului respectiv, inclusiv cheltuielile cu amortizarea.
    Contribuabilii prevazuti in cuprinsul prezentului articol sunt obligati sa evidentieze veniturile si cheltuielile, potrivit instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 6.
    Veniturile determinate pe baza de norme si veniturile nete obtinute din cultivarea terenurilor de catre contribuabili si stabilite la art. 2 si 5 se impun anual cu cota de 15%,  cu exceptia veniturilor aferente anilor 1994, 1995 si 1996, pentru care cota de impozit este de 10% .
    La culturile de sfecla de zahar, floarea-soarelui, soia, in, canepa si bumbac, impozitul datorat se reduce cu 50%, cu conditia ca 60% din recolta sa fie contractata si livrata agentilor economici mandatati de stat.
    Art. 7
    Impozitul pe venitul agricol se calculeaza de catre organele fiscale, pe numele contribuabilului, pe baza datelor din documentele de evidenta funciara.
    In situatia asociatiilor agricole constituite potrivit legii, impozitul pe venitul agricol se calculeaza pe numele acestora cand constituirea lor este atestata printr-un inscris sau pe numele asociatilor persoane fizice in celelalte cazuri.
    Pentru persoanele juridice platitoare de impozit pe venitul agricol, impozitul se calculeaza in sarcina acestora.
    Art. 8
    Membrii de familie care locuiesc si gospodaresc impreuna cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat impozitul si care beneficiaza impreuna de veniturile realizate in gospodarie, precum si mostenitorii aflati in indiviziune, raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile prevazute in prezenta lege.
    Membrii asociatiilor agricole, indiferent de modul de constituire a acestora, raspund fiecare de indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege, in raport cu suprafata de teren adusa in asociatie, in cazul cand acestea nu sunt indeplinite de asociatie.
    Art. 9
    Impozitul pe venitul agricol se plateste in proportiile si la termenele urmatoare:
    - 50% pana la 1 septembrie inclusiv;
    - 50% pana la 15 noiembrie inclusiv.
    Organele fiscale au obligatia de a intocmi si de a comunica anual contribuabililor instiintari de plata, cu impozitul datorat, cel tarziu pana la 15 aprilie inclusiv.
    Modificarile de orice natura, intervenite in cursul anului in ce priveste marimea suprafetelor de teren, se vor opera in vederea stabilirii noilor obligatii fiscale, incepand cu data la care s-au produs, in conditiile legii.
    Metodologia privind sumele incasate in plus si cele neincasate la termen se reglementeaza prin instructiunile prevazute la art. 18.
    Art. 10
    Pentru neplata la termen a impozitului datorat potrivit prezentei legi, contribuabilii platesc o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    Art. 11
    In situatia in care impozitul pe venitul agricol datorat nu a fost stabilit la timp ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului, dupa caz, se face pe 3 ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea, exceptand perioada de scutire prevazuta de Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 3 ani.
    Impozitul sau diferenta din impozit, stabilite in conditiile mentionate in cuprinsul acestui articol, se plateste in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
    Functionarul vinovat de nestabilirea impozitului la timp raspunde material, in limita majorarilor de intarziere calculate.
    Art. 12
    In situatia de pierdere a recoltei din cauza calamitatilor naturale, venitul impozabil, se reduce proportional cu ponderea productiei calamitate, determinata din raportarea acesteia, la productia medie realizata in ultimii 3 ani cu productii normale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
    Reducerea se acorda pe baza cererii de scadere, depusa in termen de 5 zile de la producerea fenomenului de calamitate, la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau la Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov. In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii, organele financiare sesizate vor efectua, la fata locului, constatarea pagubelor produse, in prezenta proprietarului sau a detinatorului terenului si a reprezentantului de specialitate agricola al administratiei locale.
    Reducerea impozitului se acorda o singura data, pe baza constatarilor facute, incepand cu ultimul termen de plata, respectiv 15 noiembrie.
    Art. 13
    Consiliile judetene, Consiliul Sectorului Agricol Ilfov si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti pot acorda, in cazuri temeinic justificate, amanari sau esalonari la plata impozitului pe venitul agricol, precum si a majorarilor de intarziere aferente.
    Pentru persoanele handicapate si asimilabile gradul I si II de invaliditate si pentru persoanele fizice in varsta de peste 65 ani care isi lucreaza singuri pamantul, impozitul pe venitul agricol se reduce cu 50% .
    Se scutesc de plata impozitului pe venitul agricol veteranii si vaduvele de razboi.
    Art. 14
    Contribuabilii, astfel cum au fost definiti prin prezenta lege, nu datoreaza impozit pe venitul agricol pentru veniturile obtinute din cresterea animalelor si a pasarilor, din apicultura si sericicultura, precum si din valorificarea fructelor si a ciupercilor de padure, a plantelor medicinale din flora spontana si a altor produse culese din natura.
    Art. 15
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 5;
    b) sustragerea de la impunere a unor surse de venit prevazute prin prezenta lege.
    Contraventiile mentionate la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 la 1.000.000 lei.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile fiscale teritoriale.
    Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
    Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Plangerea acestora se adreseaza judecatoriei in aceleasi conditii ca si in cazul persoanelor fizice.
    Art. 16
    Contribuabilii din comune pot face contestatie privind stabilirea si incasarea impozitului pe venitul agricol, in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii de plata, la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau la Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov, dupa caz, la care s-a calculat impozitul pe venitul agricol.
    Organul financiar sesizat are obligatia sa rezolve contestatia in termen de 30 de zile.
    Impotriva deciziei date de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau de Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov, dupa caz, contribuabilii pot face plangere, in termen de 30 de zile de la primirea deciziei, la Ministerul Finantelor, care in termen de 40 de zile are obligatia sa o solutioneze.
    In cazul contribuabililor din orase, municipii sau sectoare ale municipiului Bucuresti, acestia pot face contestatie in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii de plata la circumscriptiile sau administratiile financiare, dupa caz, care au, de asemenea, obligatia sa o rezolve in termen de 30 de zile.
    Impotriva deciziei date de circumscriptia sau de administratia financiara, dupa caz, se poate face plangere in termen de 30 de zile de la primirea acesteia la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Organul financiar sesizat este obligat sa rezolve plangerea in termen de 30 de zile.
    Impotriva deciziei date de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, se poate face plangere la Ministerul Finantelor in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta a modului de solutionare.
    Organul financiar sesizat este obligat ca in termen de 40 de zile sa solutioneze plangerea.
    Impotriva solutiei date de Ministerul Finantelor se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul principal.
    Depunerea contestatiei sau a plangerii nu suspenda urmarirea si incasarea impozitului pe venitul agricol si a majorarilor de intarziere datorate.
    Impozitul incasat in plus se compenseaza sau se restituie, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data comunicarii plusului sau a deciziei respective.
    Pentru nerezolvarea cu vinovatie a contestatiilor in termenele stabilite in prezenta lege, functionarul raspunde material in limita majorarilor de intarziere calculate pentru perioadele care depasesc aceste termene.
    Art. 17
    Contestatiile cu privire la stabilirea si incasarea impozitului pe venitul agricol si a majorarilor de intarziere sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculata la suma contestata. Aceasta taxa nu poate fi mai mica de 1.000 lei.
    Plangerile impotriva deciziei date se timbreaza cu jumatate din taxa platita la contestatie.
    Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie sau plangere, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
    Contribuabilii sunt obligati sa specifice in cuprinsul contestatiei sau al plangerii cuantumul sumei contestate.
    In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.
    Art. 18
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor va supune spre aprobare Guvernului instructiuni privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitului.
    Art. 19
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 20
    Impozitul pe venitul agricol, stabilit potrivit prezentei legi, constituie venit al bugetelor locale.
    Art. 21
    Pana la adoptarea unei noi reglementari privind evidenta terenurilor agricole, inscrierea in evidentele fiscale a contribuabililor se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere a acestora.
    Art. 22
    Prezenta lege intra in vigoare la 1 iulie 1994.
    Pentru anul 1994, impozitul se datoreaza proportional cu durata aplicarii legii si numai pentru veniturile obtinute dupa intrarea in vigoare a legii.
    Obligatia prevazuta de art. 5 se va indeplini pana la 15 august 1994, obligatia de la art. 9 alin. 2, pana la 1 septembrie 1994, iar obligatia de plata a impozitului prevazut de art. 9 alin. 1 se realizeaza in proportie de 50% pana la 15 noiembrie 1994 si de 50% pana la 15 decembrie 1994.
    Art. 23
    Pe data aplicarii prezentei legi se abroga si dispozitiile ramase in vigoare ale art. 11, 15, 19, 20, 22 - 23 din Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol, pct. 3 cap. II din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 mai 1994, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 49 din 17 mai 1994.

                   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Senat in sedinta din 25 mai 1994, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 49 din 17 mai 1994.

                        PRESEDINTELE SENATUI
                     prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1

                   NORMELE DE VENIT AGRICOL IMPOZABIL

A.                                                         - mii lei/ha/an -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Categoria de folosinta                  Zona de fertilitate
crt.                                   ----------------------------------------
                                       I       II       III       IV        V
-------------------------------------------------------------------------------
1. Arabil                              141     114       92       48        20
2. Gradini de legume si zarzavat     1.050     945      640      480         -
-------------------------------------------------------------------------------
B.                                                         - mii lei/ha/an -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Categoria de folosinta                  Zona de favorabilitate
crt.                                   ----------------------------------------
                                        I       II       III       IV        V
-------------------------------------------------------------------------------
1. Vii, incepand cu al doilea an
   de rod                              920     900      880       810      250
2. Livezi de pomi fructiferi,
   zmeuris si capsunarii, incepand
   cu al doilea an de rod            1.150     975      840       750      500
3. Pasuni                               70      60       50        40       30
4. Fanete                               80      70       60        50       40
-------------------------------------------------------------------------------
C.                                                         - mii lei/ha/an -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.      Categoria de folosinta            Norma de venit pentru toate zonele
crt.
-------------------------------------------------------------------------------
1. Terenuri forestiere cu paduri in
   exploatare                                             50
2. Alte terenuri agricole (ape, balti,
   helestee etc.)                                         35
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Legea 34/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 34 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 34/1994
Legea 454 2002
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
Ordonanţa 36 2002
privind impozitele si taxele locale
Ordonanţa 8 2001
pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
Legea 196 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
OUG 44 1997
privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
Legea 105 1997
pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor
Ordonanţa 24 1995
pentru modificarea si completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol si impozitele si taxele locale
Hotărârea 507 1994
pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la asezarea si urmarirea impozitului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu