E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 5 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 15 din actul Legea 44 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 4 din actul Legea 34 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 9 din actul Legea 34 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995 completeaza articolul 12 din actul Legea 34 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 13 din actul Legea 34 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 6 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 13 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 completeaza articolul 18 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 20 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 completeaza articolul 30 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 34 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 35 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 36 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 53 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 58 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 completeaza articolul 58 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 65 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 66 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 2 din actul Legea 27 1994
Articolul 5 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 5 din actul Legea 27 1994
Articolul 5 din actul Ordonanţa 24 1995 modifica articolul 6 din actul Decretul-lege 118 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 24 din 11 august 1995

pentru modificarea si completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol si impozitele si taxele locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 193 din 25 august 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta:

    CAP. 1
    Impozitul de venitul agricol

    Art. 1
    Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Incadrarea terenurilor pe zone de fertilitate si pe zone de favorabilitate se poate efectua de catre consiliile locale sau judetene, dupa caz, prin unitatile de specialitate cu atributii in acest domeniu, conform dispozitiilor legale si cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei."
    2. Articolul 9 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Organele fiscale au obligatia de a intocmi si de a comunica anual contribuabililor instiintari de plata, cu impozitul datorat, cel tarziu pana la 30 iunie inclusiv."
    3. La articolul 12, dupa alineatul 2, se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul unor calamitati, urmare carora pagubele produse nu pot fi constatate in termen de 10 zile, reprezentantii organelor mentionate la alin. 2 vor stabili termenul in care se va efectua constatarea, in functie de perioada in care aceasta operatiune devine posibila."
    4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, si al sectorului agricol Ilfov pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, esalonari la plata in cel mult 12 rate lunare, amanari de plati pana la sfarsitul anului calendaristic, precum si reduceri sau scutiri de majorari de intarziere aferente impozitului neachitat.
    Impozitul pe venitul agricol se reduce cu 50% in cazul contribuabililor invalizi de gradul I sau II, pentru persoanele handicapate asimilabile gradului I sau II de invaliditate si pentru persoanele fizice in varsta de peste 65 de ani.
    Se scutesc de la plata impozitului pe venitul agricol veteranii de razboi, vaduvele de razboi nerecasatorite si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi.
    Reducerile si scutirile se acorda in conformitate cu acest articol pentru impozitul pe venitul agricol aferent terenurilor care reprezinta bunuri proprii si in proportie de 50% pentru terenurile care reprezinta bunuri comune ale sotilor, conform prevederilor legale in vigoare, in cazurile in care unul dintre soti beneficiaza de facilitatile mentionate.
    Scutirea sau reducerea de impozit pe venitul agricol se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva."

    CAP. 2
    Impozite si taxe locale

    Art. 2
    Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Pentru cladirile altor contribuabili decat cei prevazuti la art. 5, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii la care sunt inscrise cladirile in evidenta acestora."
    2. Articolul 8 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Lista cladirilor si constructiilor care nu sunt supuse impozitului pe cladiri este redata in anexa nr. 2."
    3. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "Impozit pe teren"
    4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Contribuabilii, astfel cum sunt definiti la art. 3 din prezenta lege, care detin in proprietate suprafete de teren ocupate de cladiri si alte constructii, situate in municipii, orase si comune, datoreaza impozitul pe teren prevazut la art. 14.
     Contribuabilii mentionati la alin. 1, care detin in proprietate suprafete de teren neocupate de cladiri si alte constructii, aferente curtilor in suprafete de pana la 1.000 mp inclusiv, situate in municipii, orase si comune, sunt scutiti de impozitul pe teren. Pentru suprafetele care depasesc 1.000 mp se datoreaza impozit pe venitul agricol conform prevederilor legale."
    5. Articolul 18 se completeaza cu un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Impozitul pe teren nu se aplica terenurilor ocupate de cladirile si constructiile prevazute in anexa nr. 2 la prezenta lege, precum si terenurilor din perimetrul cimitirelor."
    6. Articolul 20 alineatul 1 liniuta a 4-a "tractoare" va avea urmatorul cuprins:
    "- tractoare inmatriculate in evidentele organelor de politie ..... 8.000"
    7. Articolul 20 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote apartinand contribuabililor, taxele anuale se stabilesc, in functie de capacitatea acestora, astfel:

          Capacitatea                        lei/an
    a) pana la o tona, inclusiv ...........   6.000
    b) intre 1-3 tone, inclusiv ...........  20.000
    c) intre 3-5 tone, inclusiv ...........  30.000
    d) peste 5 tone .......................  38.000"

    8. Articolul 30 se completeaza cu doua alineate, dupa cum urmeaza:
    "Taxa prevazuta la alin. 1 lit. a) se reduce cu 75% pentru vanzarea in exclusivitate de ziare, reviste, carti si alte publicatii.
    Taxele prevazute la alin. 1, cu exceptia mentionata in alineatul precedent, se reduc cu 40% pentru o perioada de doi ani, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante."
    9. Articolul 34 punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Autorizatia de construire pentru lucrarile care se autorizeaza potrivit legii:
    - 1% din valoarea autorizata a lucrarii sau constructiei, inclusiv instalatiile aferente acesteia, pentru lucrari cu valoare pana la 1 miliard lei, inclusiv;
    - 0,5% pentru lucrari peste 1 miliard lei, dar nu mai putin de 10 milioane lei si nu mai mult de 300 milioane lei.
    Pentru constructiile de locuinte, taxele se reduc cu 50% .
    Taxele prevazute la acest punct nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv constructiile anexe ale acestora."
    10. Articolul 34 punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Autorizarea de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari:
    pentru fiecare mp ................. 1.500 - 2.000 lei."
    11. Articolul 34 punctul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "7. Autorizatia de desfiintare partiala sau totala a constructiilor si amenajarilor se taxeaza cu 0,1 % din valoarea impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale, cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita dezafectata."
    12. Articolul 34 punctul 12.B. va avea urmatorul cuprins:
    "B. Autorizatii sanitare de functionare, eliberate contribuabililor: .............................. 3.400 - 5.000 lei"
    13. Articolul 35 alineatul 2 si articolul 36 alineatul 1 se completeaza, introducandu-se inaintea cuvintelor "consiliile locale" sintagma "consiliile judetene si .........."
    14. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    Contribuabilii, persoane fizice, care au in proprietate cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori pentru cereale si ferastraie mecanice pentru lemn platesc o taxa anuala, de fiecare utilaj, de 50.000 lei, iar pentru darace, pive sau mori pentru boia de ardei platesc o taxa anuala, de fiecare utilaj, de 20.000 lei, care se fac venit la bugetul consiliului local pe teritoriul caruia se afla instalat utilajul respectiv.
    Taxa se plateste in doua rate egale, prima rata pana la 30 aprilie, iar a doua rata pana la 30 septembrie ale fiecarui an.
    Taxa prevazuta la acest articol nu se datoreaza de catre persoanele fizice care detin autorizatii de functionare pentru desfasurarea unor activitati cu utilajul respectiv, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare."
    15. Articolul 58 se completeaza cu un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor acestui articol, se gestioneaza in regim extrabugetar de catre consiliile locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, iar disponibilitatile ramase se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie."
    16. Articolul 65 - va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, sectorului agricol Ilfov, precum si consiliile judetene si al municipiului Bucuresti pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, in cazul impozitelor si taxelor care sunt venituri ale bugetelor acestora si nu au fost platite in termen, esalonari la plata in cel mult 12 rate lunare, amanari la plata pana la sfarsitul anului calendaristic, precum si reduceri sau scutiri de majorari de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale neachitate.
    Impozitul pe cladirile si constructiile utilizate in mod exclusiv in agricultura ca: grajduri, saivane, padocuri, magazii si patule pentru depozitarea furajelor si produselor agricole si alte asemenea cladiri si constructii se reduce cu 50% pana la 31 decembrie 1998."
    17. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    Persoanele fizice, veterani de razboi si cele prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, se scutesc de plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta lege.
    Persoanele fizice, vaduve de razboi se scutesc de impozitele si taxele prevazute la capitolele II, III, VIII si IX din prezenta lege. Pentru impozitele prevazute la capitolele II si III, scutirile se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi.
    Prevederile art. 8 lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16 - 22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile Revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16 - 25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, referitoare la scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru cladiri si terenul aferent, pentru autoturisme hycomat si mototricicluri, se mentin si in conditiile prezentei legi.
    Facilitatile prevazute in prezentul articol se acorda persoanelor fizice mentionate mai sus in proportie de 100% pentru bunurile proprii si 50% pentru bunurile comune sotilor, stabilite conform prevederilor legale, in cazurile in care unul dintre soti beneficiaza de facilitatile mentionate.
    Scutirea de impozite si taxe locale se acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva.
    Se scutesc de la plata impozitelor si taxelor locale, reglementate prin prezenta lege, fundatiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a intemeia, intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural."
    18. Anexa nr. 2 la Legea nr. 27/1994, privind lista cladirilor care nu sunt supuse impozitului, se modifica dupa cum urmeaza:
    a) Titlul va avea urmatorul cuprins:
    "Lista cladirilor si constructiilor care nu sunt supuse impozitului"
    b) Punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Cladirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura si arheologice, precum si muzeele si casele memoriale, cu exceptia spatiilor acestora folosite pentru activitati economice sau comerciale."
    c) Dupa punctul 3 se va adauga punctul 4, cu urmatorul cuprins:
    "4. Constructii si amenajari funerare din cimitire."

    CAP. 3
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 3
    Controlul, stabilirea, constatarea, urmarirea si incasarea sumelor datorate bugetelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere, pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, in cadrul perioadei de prescriptie, se efectueaza conform legislatiei existente la intrarea in vigoare a acesteia.
    Contestatiile aflate pe rol la organele administrativ-jurisdictionale sau judecatoresti se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare la data constatarii faptei.
    Art. 4
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor va supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzatoare la asezarea si urmarirea impozitului, precum si a Normelor privind metodologia de calcul, formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale.
    Art. 5
    La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante se modifica in mod corespunzator, in conditiile acesteia, facilitatile fiscale privind impozitele si taxele locale prevazute de: art. 6 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994, art. 15 lit. e) si f) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi.
    Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 27/1994 se abroga.
    Impozitele si taxele locale platite pentru anul 1995 se vor regulariza in conditiile prezentei ordonante. Sumele calculate in plus vor fi considerate in contul obligatiilor fiscale restante sau urmatoare sau se restituie celor indreptatiti conform reglementarilor normative in vigoare.
    Art. 6
    Prevederile art. 4, art. 9 alin. 2 si ale art. 13 alin. 2 din Legea nr. 34/1994, asa cum sunt modificate prin prezenta ordonanta, intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 1996.
    Modificarile privind art. 53 din Legea nr. 27/1994 intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 1996.
    Prevederile prezentei ordonante, cu exceptiile prevazute, intra in vigoare incepand cu data de 1 septembrie 1995. Cu aceeasi data se abroga orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 24/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 24 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu