E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 6 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 5 din actul Ordonanţa 48 1994
Articolul 2 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 3 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 5 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 6 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 3 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 4 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Legea 45 1992 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993
Legea 45 1992 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 45 din 14 mai 1992

privind stabilirea nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului, in lei, de persoanele fizice si juridice, introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de transport pe apa, detinute de regiile autonome, societatile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din 21 mai 1992


SmartCity3


    Parlamentul adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Taxele in lei stabilite in sume fixe pe feluri de servicii prestate sau pe bunuri taxabile, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, dupa caz, de catre persoanele fizice si juridice sint cele prevazute in anexele nr. 1 - 9 la prezenta lege.
    Art. 2
    Taxele in suma fixa prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2, anexa nr. 3 si anexa nr. 4 pot fi modificate, potrivit legii, de catre consiliile locale pe raza carora se desfasoara astfel de activitati, in functie de conditiile specifice locale.
    Art. 3
    Taxele asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de transport pe apa, inmatriculate potrivit legii, se datoreaza si de regiile autonome, societatile comerciale, precum si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice si se calculeaza in conformitate cu normele in vigoare privind stabilirea si incasarile impozitelor si taxelor locale.
    Se excepteaza de la plata taxei prevazuta la alineatul precedent institutiile publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, precum si agentii economici de stat care au ca profil de activitate transportul in comun din interiorul localitatilor.
    Art. 4
    Prevederile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 mai 1992.
    Art. 5
    Guvernul Romaniei va analiza sistemul impozitelor si taxelor locale, in vederea asigurarii aplicarii principiului autonomiei unitatilor administrativ-teritoriale si va prezenta Parlamentului un proiect distinct, impreuna cu proiectele de legi pentru introducerea unui nou sistem fiscal, intr-o structura unitara.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotarirea Guvernului nr. 257/1991 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite in sume fixe, datorate statului in lei de persoanele fizice si juridice, si introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica detinute de regiile autonome, societatile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                MARTIAN DAN

    ANEXA 1
                              TAXE CONSULARE
---------------------------------------------------------------------------
   Nr.         Denumirea serviciului                               Taxa
   crt.                                                           - lei -
---------------------------------------------------------------------------
      A. Taxe pentru pasapoarte si vize, percepute de
         Ministerul de Interne - Directia generala de
         pasapoarte si a politiei de frontiera
   1. Taxa de cerere pentru eliberarea unui pasaport sau a
      altui document de trecere a frontierei:
      - individual                                                   100
      - colectiv, de fiecare persoana                                 60
   2. Taxa pentru eliberarea sau prelungirea unui pasaport
      sau a altui document de trecere a frontierei:
      - individual                                                   400
      - colectiv, de fiecare persoana                                200
      B. Taxe pentru vize de calatorie
   1. Viza de iesire a cetatenilor straini veniti temporar
      in Romania, care si-au pierdut documentul de calatorie         200
   2. Prelungire de viza de sedere temporara a cetatenilor
      straini                                                        270
   3. Acordare de viza cetatenilor straini a caror sedere
      depaseste termenul stabilit in conventiile de desfiintare
      a vizelor                                                      320

    NOTA:
    Vizele oficiale si de sedere temporara, cele turistice, de tranzit si dublu tranzit acordate de punctele de control pentru trecerea frontierei se taxeaza la nivelul vizelor acordate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, la care se adauga taxa de urgenta de 7,5 $ S.U.A.
   4. Inregistrarea cererii pentru acordarea cetateniei romane       750
   5. Inregistrarea cererii de renuntare la cetatenia romana       4.500
   6. Inregistrarea cererii pentru clarificarea cetateniei romane    200
      C. Taxe pentru serviciile prestate si documentele eliberate
         de Ministerul Afacerilor Externe - Directia consulara
   1. Legalizarea sigiliului si semnaturile de pe actele
      judiciare si extrajudiciare eliberate de autoritatile
      romane                                                         200
   2. Legalizarea semnaturilor si sigiliilor de pe certificatele
      de origine a marfurilor, facturile comerciale si orice
      documente cerute la exportul marfurilor din Romania            120
   3. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare, la
      cererea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare
      straine, inclusiv a unor persoane particulare                  120
   4. Inregistrarea cererii pentru identificarea de persoane         100
   5. Inregistrarea cererii de repatriere                            200
   6. Inregistrarea cererii pentru acordarea cetateniei romane
      prin efectul repatrierii                                       750
   7. Eliberarea unui pasaport oficial                               500
   8. Alte servicii sau prestatii consulare                          200

    NOTA:
    a) Se elibereaza cu scutire de taxa:
       - dovada privind acordarea cetateniei romane;
       - pasaportul diplomatic;
       - cererile privind redobindirea cetateniei, formulate de fostii cetateni romani care, inainte de 22 decembrie 1989, au pierdut cetatenia romana din diferite motive, chiar daca au alta cetatenie si nu-si stabilesc domiciliul in Romania.
    De aceeasi scutire beneficiaza si persoanele carora li s-a ridicat cetatenia romana fara voia lor sau din alte motive neimputabile lor, precum si descendentii acestora.
    b) Plata serviciilor in lei, in tara, pentru serviciile prestate cetatenilor straini se efectueaza pe baza leilor proveniti din schimb valutar oficial.
    c) Taxele pentru care s-au anulat timbre consulare nu se restituie.
    d) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul Romaniei va prezenta un proiect de lege privind reglementarea taxelor consulare.

    ANEXA 2
                              LISTA
taxelor anuale asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de transport pe apa

    1. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, de fiecare 500 cmc sau fractiune de 500 cmc, astfel:
                                                              - lei/an-
   - autoturisme                                                 300
   - autobuze, microbuze, inclusiv speciale                      900
   - autocamioane, inclusiv speciale                             750
   - tractoare                                                   600
   - motociclete                                                 230
   - tricicluri                                                  230
   - biciclete cu motor si motorete                              150
   2. Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa se stabileste pentru fiecare mijloc de transport in parte, dupa cum urmeaza:
   - luntre                                                       30
   - barci folosite pentru uz personal                            30
   - barci folosite pentru transport de persoane                  60
   - barci folosite in alte scopuri                              200
   - barci cu motor                                              750
   - poduri plutitoare                                           550
   - salupe                                                    1.100

    ANEXA 3

                              LISTA
          taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere

    Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere se stabilesc in functie de modul de folosire a locului public, dupa cum urmeaza:
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.       Modul de folosire a locului public                  - lei/zi -
 crt.
---------------------------------------------------------------------------
  1. Pentru vinzarea produselor:
     a) de pe animale de povara sau din vehicule cu
        un tragator                                                10
     b) din vehicule cu tractiune animala cu doi tragatori         20
     c) din autovehicule                                           30
   2. Pentru folosirea:
     a) platourilor, de fiecare mp                                 10
     b) meselor si tarabelor, de fiecare mp                        10
     c) meselor acoperite, de fiecare mp                           10
   3. Pentru animale si pasari aduse spre vinzare, de fiecare
      animal sau pasare:
     a) bovine, bubaline, cabaline si porci peste 6 luni           20
     b) porcine pina la 6 luni, ovine si caprine                   10
     c) animale mici si pasari, cu exceptia puilor de o zi         10
   4. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii produselor
      rezultate din exercitarea meseriilor si altor
      indeletniciri autorizate, de fiecare mp                      15
   5. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii obiectelor de
      ocazie si ocuparea platourilor cu mijloace de transport
      goale, de fiecare mp                                         20
   6. Intrarea in tirgurile in care se vind obiecte de ocazie      10
---------------------------------------------------------------------------
     Pentru folosirea locurilor publice, altele decit cele prevazute mai sus, se percep urmatoarele taxe, pe zi:
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.       Modul de folosire a locului public                  - lei/zi -
 crt.
---------------------------------------------------------------------------
 1. Pentru depozitarea de diverse materiale                       5 - 10
 2. Pentru vinzarea de produse sau prestari de servicii
    diverse                                                      10 - 20
 3. Pentru confectionarea de produse                              5 - 10
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                              LISTA
taxelor pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama in locuri publice, pe panouri asigurate de administratia locala

   1. Taxe pentru publicitate, afisaj si reclama datorate, in functie de dimensiune, de asociatiile familiale si persoanele independente, romane sau straine, ce desfasoara activitati autorizate pe baza liberei initiative:

                                                      - lei/semestru -
                                                     -------------------
    a) sub 1/2 mp                                            500
    b) intre 1/2 si 1 mp                                   1.000
    c) intre 1 si 2 mp                                     1.500
    d) intre 2 si 3 mp                                     3.500
    e) intre 3 si 5 mp                                    10.000
    f) peste 5 mp                                          2.500 lei
                                                      pentru fiecare mp
                                                      sau fractiune
    2. Taxele se majoreaza cu 150% in cazul persoanelor fizice altele decit cele prevazute la pct. 1, precum si in cazul persoanelor juridice, organizate potrivit legii, romane sau straine.
    3. Taxele prevazute pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii de catre asociatiile familiale si persoanele independente, sint urmatoarele:

                                                           - lei/an -
                                                          ---------------
    a) pina la 1/2 mp inclusiv                                 500
    b) intre 1/2 mp si 1 mp inclusiv                         1.000
    c) intre 1 si 2 mp inclusiv                              1.500
    d) peste 2 mp                                            1.000 lei
                                                        pentru fiecare
                                                        fractiune
   4. Afisele si biletele de publicitate netiparite,
      de fiecare exemplar                                      100 lei

    ANEXA 5

                              TAXE
pentru examinarea conducatorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                Denumirea serviciului                        Taxa
 crt.                                                           - lei -
---------------------------------------------------------------------------
  A.  Taxa pentru examinarea candidatilor care au absolvit
      o scoala de conducatori de autovehicule amatori:
      a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
         autovehiculele din categoria A                           100
      b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
         autovehicule din categoriile A si B sau numai din
         categoria B                                              200
  B.  Taxe pentru examinarea persoanelor care au absolvit o
      scoala de conducatori de autovehicule:
      a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
         autovehicule din categoria A                             600
      b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
         autovehicule din categoria B                           1.000
      c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
         autovehicule din categoriile A si B                    1.200
  C.  Examinarea persoanelor care prezinta certificatul de
      absolvire prevazut la art. 111 alin. 3 lit. c) din
      Decretul nr. 328/1966                                    - nu se
                                                               taxeaza -

    NOTA:
    1. Se percepe o taxa de 1.200 lei de la persoanele care prezinta certificatul de absolvire prevazut la alineatul precedent, in cazul in care solicita sa fie supuse la un nou examen in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile C si E. Aceeasi taxa se percepe si de la persoanele prevazute in art. 111 alin. 9 din Decretul 328/1966. De la dispozitiile prezentului alineat se excepteaza absolventii scolilor sau cursurilor de conducatori auto organizate de Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul de Interne, precum si absolventii scolilor de conducatori de tramvaie sau troleibuze. Pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere se percepe o taxa de 2.000 lei, respectiv 1.000 lei, in cazul permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.
    2. Sint scutite de plata taxelor prevazute in prezenta anexa:
    a) persoanele handicapate fizic, pentru obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A, adaptate infirmitatii lor;
    b) membrii misiunilor diplomatice acreditati in Romania, pe baza de reciprocitate.

    ANEXA 6

                              TAXE
privind folosirea drumurilor publice si pentru alte prestari de servicii in porturi si aeroporturi
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                 Denumirea serviciului                    Taxa
 crt.
---------------------------------------------------------------------------
    Taxe aplicabile aeronavelor romanesti pentru utilizarea aeroporturilor
    civile, a instalatiilor si serviciilor de navigatie aeriana de pe
    teritoriul Romaniei, precum si pentru asistenta tehnica acordata
    acestor aeronave, calatorilor, bagajelor si mesageriilor transportate
    la bordul lor
 1. Taxa de aterizare                               6 lei/tona de greutate
                                                    a aeronavei
 2. Taxa de iluminat                                2 lei/tona de greutate
                                                    a aeronavei
 3. Taxa de stationare                              0,50 lei/tona de
                                                    greutate a aeronavei
 4. Taxa de servicii pentru calatori                36 lei/persoana

    ANEXA 6 A
                              TAXE
pentru trecerea podurilor peste Dunare de la Giurgiu - Vadul Oii si Fetesti - Cernavoda
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                 Felul autovehicolului              Taxa de trecere
 crt.                                              ------------------------
                                                   Autovehicule apartinind
                                                   persoanelor fizice si
                                                   juridice, romane si
                                                   straine
---------------------------------------------------------------------------
 1.  Motociclete, inclusiv cele cu atas                        10
 2.  Autoturisme, inclusiv cele de teren                       30
 3.  Microbuze, autoutilitare, autovehicule pina
     la 5 tone, tractoare                                      90
 4.  Autobuze si autovehicule peste 5 tone                    180
 5.  Autovehicule peste 16 tone, autospeciale,
     agabaritice, inclusiv masini agricole
     (tractoare cu trailere, combine, screpere
     etc.)                                                    300
 6.  Remorci de orice tip, tractate de autovehicule            40
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 7

                              TAXE
pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decit cele eliberate de instante si notariate
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                  Denumirea serviciului                         Taxa
 crt.                                                              - lei -
---------------------------------------------------------------------------
 1. Eliberarea pentru particulari, de catre persoane juridice
    si fizice care, in exercitarea atributiei sau profesiei
    lor, sint in drept sa certifice anumite situatii de fapt,
    a certificatelor, adeverintelor si oricaror alte acte prin
    care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor
    acte pentru care se plateste o alta taxa de timbru mai mare      10
 2. Eliberarea certificatelor de producatori agricoli                40
 3. Certificarea de catre primarii a semnaturilor si darea de
    data certa                                                       10
 4. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,
    pe cap de animal:
    - pentru animale mari (cai, vite cornute etc.) peste 2 ani       20
    - pentru animale mari sub 2 ani                                  10
    - pentru porci peste 6 luni                                      10
    - pentru toate celelalte animale                                 10
 5. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii
    asupra animalelor, in bilete de proprietate:
    - pentru boi, bivoli si tauri peste 2 ani                       120
    - pentru vaci si bivolite peste 2 ani                           100
    - pentru cai peste 2 ani                                        120
    - pentru magari, catiri                                          80
    - pentru boi, vaci, bivoli, cai, catiri sub 2 ani                50
    - pentru vitei de lapte                                          40
    - pentru oi, berbeci si capre                                    10
 6. Eliberarea catre cetateni, la cerere, a certificatelor
    medico-legale, cu exceptia acelora prin care se constata
    decesul, care nu se taxeaza                                      40
 7. Eliberarea actelor care au dreptul la achizitionarea de
    cereale pentru gospodaria proprie                                10
 8. Inregistrarea, rectificarea si reconstituirea la cerere
    a actelor de stare civila, eliberarea duplicatelor,
    certificatelor constatatoare a starii civile si inregistrarea
    schimbarii numelui sau prenumelui:
    - inregistrarea actelor de stare civila                          20
    - inregistrarea schimbarii de nume sau prenume                  400
    - reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civila        20
    - eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare
      a starii civile                                                20
 9. Cererile facute de persoane fizice, adresate oricaror
    organe de stat, prin care se contesta amenzi fixe sau
    solicita reducerea sau anularea lor                              10
10. Inmatricularea autovehiculelor si remorcilor si schimbarea
    caracteristicilor tehnice si de folosinta ale acestora:
    - motociclete si remorci cu masa totala maxima autorizata
      de pina la 750 kg inclusiv                                  1.000
    - autovehicule, cu exceptia motocicletelor cu masa totala
      maxima autorizata de pina la 3.500 kg inclusiv, si
      remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre
      750 kg si 3.500 kg inclusiv                                 2.000
    - autovehicule cu remorci cu masa totala maxima autorizata
      mai mare de 3.500 kg                                        4.000
11. Autorizarea provizorie de circulatie si autorizarea de
    circulatie pentru probe                                         200
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8

                              TAXE
pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de indentitate, pentru eliberarea permiselor de vinatoare si de pescuit
---------------------------------------------------------------------------
Nr.                      Denumirea serviciului                      Taxa
crt.                                                               - lei -
---------------------------------------------------------------------------
 1. Acte de indentitate:
    - eliberarea sau preschimbarea buletinelor de identitate
      pentru cetatenii romani si a carnetelor de identitate
      pentru cetatenii straini si persoanele fara cetatenie            10
    - viza buletinului de identitate si a carnetului de
      identitate pentru cetatenii straini, ca urmare a schimbarilor
      de domiciliu, precum si viza de flotant                          10
    - viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor
      straini si persoanelor fara cetatenie                           160
    - eliberarea unui nou buletin de identitate in locul celui
      pierdut sau furat, precum si preschimbarea buletinului de
      identitate deteriorat                                           100
    - eliberarea unui nou carnet de identitate cetatenilor
      straini si persoanelor fara cetatenie, in locul celui
      pierdut, furat sau deteriorat                                   240
 2. Inregistrarea cererilor persoanelor particulare pentru
    identificarea unor persoane                                        10
 3. Eliberarea permiselor de vinatoare                                 60
 4. Eliberarea permiselor de pescuit                                   30
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 9

                              TAXE
pentru eliberarea autorizatiilor de orice fel si viza anuala a acestora
---------------------------------------------------------------------------
Nr.                      Denumirea serviciului                      Taxa
crt.                                                               - lei -
---------------------------------------------------------------------------
    A. Autorizatiile de functionare pentru activitati lucrative
       si viza anuala a acestora
1.  Pentru meseriasi si carausi                                       200
2.  Pentru cazane de fabricat rachiu                                  300
3.  Pentru liberi-profesionisti                                       600
4.  Pentru mori, prese de ulei si darace                            1.000
5.  Pentru autorizatii ce dau dreptul de a executa proiecte
    in sectorul particular                                          1.000
6.  Pentru alte activitati neprevazute mai sus                      2.000

    B. Autorizatiile sanitare eliberate persoanelor particulare       400
                                                                          SmartCity5

COMENTARII la Legea 45/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 45 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 45/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu