E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 6 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 5 din actul Ordonanţa 48 1994
Articolul 2 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 3 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 5 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 6 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 2 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 3 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Articolul 4 din actul Legea 45 1992 abrogat de articolul 77 din actul Legea 27 1994
Legea 45 1992 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993
Legea 45 1992 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 45 din 14 mai 1992

privind stabilirea nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului, in lei, de persoanele fizice si juridice, introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de transport pe apa, detinute de regiile autonome, societatile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din 21 mai 1992


SmartCity3


    Parlamentul adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Taxele in lei stabilite in sume fixe pe feluri de servicii prestate sau pe bunuri taxabile, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, dupa caz, de catre persoanele fizice si juridice sint cele prevazute in anexele nr. 1 - 9 la prezenta lege.
    Art. 2
    Taxele in suma fixa prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2, anexa nr. 3 si anexa nr. 4 pot fi modificate, potrivit legii, de catre consiliile locale pe raza carora se desfasoara astfel de activitati, in functie de conditiile specifice locale.
    Art. 3
    Taxele asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de transport pe apa, inmatriculate potrivit legii, se datoreaza si de regiile autonome, societatile comerciale, precum si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice si se calculeaza in conformitate cu normele in vigoare privind stabilirea si incasarile impozitelor si taxelor locale.
    Se excepteaza de la plata taxei prevazuta la alineatul precedent institutiile publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, precum si agentii economici de stat care au ca profil de activitate transportul in comun din interiorul localitatilor.
    Art. 4
    Prevederile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 mai 1992.
    Art. 5
    Guvernul Romaniei va analiza sistemul impozitelor si taxelor locale, in vederea asigurarii aplicarii principiului autonomiei unitatilor administrativ-teritoriale si va prezenta Parlamentului un proiect distinct, impreuna cu proiectele de legi pentru introducerea unui nou sistem fiscal, intr-o structura unitara.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotarirea Guvernului nr. 257/1991 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite in sume fixe, datorate statului in lei de persoanele fizice si juridice, si introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica detinute de regiile autonome, societatile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                MARTIAN DAN

    ANEXA 1
                              TAXE CONSULARE
---------------------------------------------------------------------------
   Nr.         Denumirea serviciului                               Taxa
   crt.                                                           - lei -
---------------------------------------------------------------------------
      A. Taxe pentru pasapoarte si vize, percepute de
         Ministerul de Interne - Directia generala de
         pasapoarte si a politiei de frontiera
   1. Taxa de cerere pentru eliberarea unui pasaport sau a
      altui document de trecere a frontierei:
      - individual                                                   100
      - colectiv, de fiecare persoana                                 60
   2. Taxa pentru eliberarea sau prelungirea unui pasaport
      sau a altui document de trecere a frontierei:
      - individual                                                   400
      - colectiv, de fiecare persoana                                200
      B. Taxe pentru vize de calatorie
   1. Viza de iesire a cetatenilor straini veniti temporar
      in Romania, care si-au pierdut documentul de calatorie         200
   2. Prelungire de viza de sedere temporara a cetatenilor
      straini                                                        270
   3. Acordare de viza cetatenilor straini a caror sedere
      depaseste termenul stabilit in conventiile de desfiintare
      a vizelor                                                      320

    NOTA:
    Vizele oficiale si de sedere temporara, cele turistice, de tranzit si dublu tranzit acordate de punctele de control pentru trecerea frontierei se taxeaza la nivelul vizelor acordate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, la care se adauga taxa de urgenta de 7,5 $ S.U.A.
   4. Inregistrarea cererii pentru acordarea cetateniei romane       750
   5. Inregistrarea cererii de renuntare la cetatenia romana       4.500
   6. Inregistrarea cererii pentru clarificarea cetateniei romane    200
      C. Taxe pentru serviciile prestate si documentele eliberate
         de Ministerul Afacerilor Externe - Directia consulara
   1. Legalizarea sigiliului si semnaturile de pe actele
      judiciare si extrajudiciare eliberate de autoritatile
      romane                                                         200
   2. Legalizarea semnaturilor si sigiliilor de pe certificatele
      de origine a marfurilor, facturile comerciale si orice
      documente cerute la exportul marfurilor din Romania            120
   3. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare, la
      cererea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare
      straine, inclusiv a unor persoane particulare                  120
   4. Inregistrarea cererii pentru identificarea de persoane         100
   5. Inregistrarea cererii de repatriere                            200
   6. Inregistrarea cererii pentru acordarea cetateniei romane
      prin efectul repatrierii                                       750
   7. Eliberarea unui pasaport oficial                               500
   8. Alte servicii sau prestatii consulare                          200

    NOTA:
    a) Se elibereaza cu scutire de taxa:
       - dovada privind acordarea cetateniei romane;
       - pasaportul diplomatic;
       - cererile privind redobindirea cetateniei, formulate de fostii cetateni romani care, inainte de 22 decembrie 1989, au pierdut cetatenia romana din diferite motive, chiar daca au alta cetatenie si nu-si stabilesc domiciliul in Romania.
    De aceeasi scutire beneficiaza si persoanele carora li s-a ridicat cetatenia romana fara voia lor sau din alte motive neimputabile lor, precum si descendentii acestora.
    b) Plata serviciilor in lei, in tara, pentru serviciile prestate cetatenilor straini se efectueaza pe baza leilor proveniti din schimb valutar oficial.
    c) Taxele pentru care s-au anulat timbre consulare nu se restituie.
    d) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul Romaniei va prezenta un proiect de lege privind reglementarea taxelor consulare.

    ANEXA 2
                              LISTA
taxelor anuale asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de transport pe apa

    1. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, de fiecare 500 cmc sau fractiune de 500 cmc, astfel:
                                                              - lei/an-
   - autoturisme                                                 300
   - autobuze, microbuze, inclusiv speciale                      900
   - autocamioane, inclusiv speciale                             750
   - tractoare                                                   600
   - motociclete                                                 230
   - tricicluri                                                  230
   - biciclete cu motor si motorete                              150
   2. Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa se stabileste pentru fiecare mijloc de transport in parte, dupa cum urmeaza:
   - luntre                                                       30
   - barci folosite pentru uz personal                            30
   - barci folosite pentru transport de persoane                  60
   - barci folosite in alte scopuri                              200
   - barci cu motor                                              750
   - poduri plutitoare                                           550
   - salupe                                                    1.100

    ANEXA 3

                              LISTA
          taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere

    Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere se stabilesc in functie de modul de folosire a locului public, dupa cum urmeaza:
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.       Modul de folosire a locului public                  - lei/zi -
 crt.
---------------------------------------------------------------------------
  1. Pentru vinzarea produselor:
     a) de pe animale de povara sau din vehicule cu
        un tragator                                                10
     b) din vehicule cu tractiune animala cu doi tragatori         20
     c) din autovehicule                                           30
   2. Pentru folosirea:
     a) platourilor, de fiecare mp                                 10
     b) meselor si tarabelor, de fiecare mp                        10
     c) meselor acoperite, de fiecare mp                           10
   3. Pentru animale si pasari aduse spre vinzare, de fiecare
      animal sau pasare:
     a) bovine, bubaline, cabaline si porci peste 6 luni           20
     b) porcine pina la 6 luni, ovine si caprine                   10
     c) animale mici si pasari, cu exceptia puilor de o zi         10
   4. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii produselor
      rezultate din exercitarea meseriilor si altor
      indeletniciri autorizate, de fiecare mp                      15
   5. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii obiectelor de
      ocazie si ocuparea platourilor cu mijloace de transport
      goale, de fiecare mp                                         20
   6. Intrarea in tirgurile in care se vind obiecte de ocazie      10
---------------------------------------------------------------------------
     Pentru folosirea locurilor publice, altele decit cele prevazute mai sus, se percep urmatoarele taxe, pe zi:
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.       Modul de folosire a locului public                  - lei/zi -
 crt.
---------------------------------------------------------------------------
 1. Pentru depozitarea de diverse materiale                       5 - 10
 2. Pentru vinzarea de produse sau prestari de servicii
    diverse                                                      10 - 20
 3. Pentru confectionarea de produse                              5 - 10
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                              LISTA
taxelor pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama in locuri publice, pe panouri asigurate de administratia locala

   1. Taxe pentru publicitate, afisaj si reclama datorate, in functie de dimensiune, de asociatiile familiale si persoanele independente, romane sau straine, ce desfasoara activitati autorizate pe baza liberei initiative:

                                                      - lei/semestru -
                                                     -------------------
    a) sub 1/2 mp                                            500
    b) intre 1/2 si 1 mp                                   1.000
    c) intre 1 si 2 mp                                     1.500
    d) intre 2 si 3 mp                                     3.500
    e) intre 3 si 5 mp                                    10.000
    f) peste 5 mp                                          2.500 lei
                                                      pentru fiecare mp
                                                      sau fractiune
    2. Taxele se majoreaza cu 150% in cazul persoanelor fizice altele decit cele prevazute la pct. 1, precum si in cazul persoanelor juridice, organizate potrivit legii, romane sau straine.
    3. Taxele prevazute pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii de catre asociatiile familiale si persoanele independente, sint urmatoarele:

                                                           - lei/an -
                                                          ---------------
    a) pina la 1/2 mp inclusiv                                 500
    b) intre 1/2 mp si 1 mp inclusiv                         1.000
    c) intre 1 si 2 mp inclusiv                              1.500
    d) peste 2 mp                                            1.000 lei
                                                        pentru fiecare
                                                        fractiune
   4. Afisele si biletele de publicitate netiparite,
      de fiecare exemplar                                      100 lei

    ANEXA 5

                              TAXE
pentru examinarea conducatorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                Denumirea serviciului                        Taxa
 crt.                                                           - lei -
---------------------------------------------------------------------------
  A.  Taxa pentru examinarea candidatilor care au absolvit
      o scoala de conducatori de autovehicule amatori:
      a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
         autovehiculele din categoria A                           100
      b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
         autovehicule din categoriile A si B sau numai din
         categoria B                                              200
  B.  Taxe pentru examinarea persoanelor care au absolvit o
      scoala de conducatori de autovehicule:
      a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
         autovehicule din categoria A                             600
      b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
         autovehicule din categoria B                           1.000
      c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
         autovehicule din categoriile A si B                    1.200
  C.  Examinarea persoanelor care prezinta certificatul de
      absolvire prevazut la art. 111 alin. 3 lit. c) din
      Decretul nr. 328/1966                                    - nu se
                                                               taxeaza -

    NOTA:
    1. Se percepe o taxa de 1.200 lei de la persoanele care prezinta certificatul de absolvire prevazut la alineatul precedent, in cazul in care solicita sa fie supuse la un nou examen in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile C si E. Aceeasi taxa se percepe si de la persoanele prevazute in art. 111 alin. 9 din Decretul 328/1966. De la dispozitiile prezentului alineat se excepteaza absolventii scolilor sau cursurilor de conducatori auto organizate de Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul de Interne, precum si absolventii scolilor de conducatori de tramvaie sau troleibuze. Pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere se percepe o taxa de 2.000 lei, respectiv 1.000 lei, in cazul permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.
    2. Sint scutite de plata taxelor prevazute in prezenta anexa:
    a) persoanele handicapate fizic, pentru obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A, adaptate infirmitatii lor;
    b) membrii misiunilor diplomatice acreditati in Romania, pe baza de reciprocitate.

    ANEXA 6

                              TAXE
privind folosirea drumurilor publice si pentru alte prestari de servicii in porturi si aeroporturi
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                 Denumirea serviciului                    Taxa
 crt.
---------------------------------------------------------------------------
    Taxe aplicabile aeronavelor romanesti pentru utilizarea aeroporturilor
    civile, a instalatiilor si serviciilor de navigatie aeriana de pe
    teritoriul Romaniei, precum si pentru asistenta tehnica acordata
    acestor aeronave, calatorilor, bagajelor si mesageriilor transportate
    la bordul lor
 1. Taxa de aterizare                               6 lei/tona de greutate
                                                    a aeronavei
 2. Taxa de iluminat                                2 lei/tona de greutate
                                                    a aeronavei
 3. Taxa de stationare                              0,50 lei/tona de
                                                    greutate a aeronavei
 4. Taxa de servicii pentru calatori                36 lei/persoana

    ANEXA 6 A
                              TAXE
pentru trecerea podurilor peste Dunare de la Giurgiu - Vadul Oii si Fetesti - Cernavoda
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                 Felul autovehicolului              Taxa de trecere
 crt.                                              ------------------------
                                                   Autovehicule apartinind
                                                   persoanelor fizice si
                                                   juridice, romane si
                                                   straine
---------------------------------------------------------------------------
 1.  Motociclete, inclusiv cele cu atas                        10
 2.  Autoturisme, inclusiv cele de teren                       30
 3.  Microbuze, autoutilitare, autovehicule pina
     la 5 tone, tractoare                                      90
 4.  Autobuze si autovehicule peste 5 tone                    180
 5.  Autovehicule peste 16 tone, autospeciale,
     agabaritice, inclusiv masini agricole
     (tractoare cu trailere, combine, screpere
     etc.)                                                    300
 6.  Remorci de orice tip, tractate de autovehicule            40
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 7

                              TAXE
pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decit cele eliberate de instante si notariate
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.                  Denumirea serviciului                         Taxa
 crt.                                                              - lei -
---------------------------------------------------------------------------
 1. Eliberarea pentru particulari, de catre persoane juridice
    si fizice care, in exercitarea atributiei sau profesiei
    lor, sint in drept sa certifice anumite situatii de fapt,
    a certificatelor, adeverintelor si oricaror alte acte prin
    care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor
    acte pentru care se plateste o alta taxa de timbru mai mare      10
 2. Eliberarea certificatelor de producatori agricoli                40
 3. Certificarea de catre primarii a semnaturilor si darea de
    data certa                                                       10
 4. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,
    pe cap de animal:
    - pentru animale mari (cai, vite cornute etc.) peste 2 ani       20
    - pentru animale mari sub 2 ani                                  10
    - pentru porci peste 6 luni                                      10
    - pentru toate celelalte animale                                 10
 5. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii
    asupra animalelor, in bilete de proprietate:
    - pentru boi, bivoli si tauri peste 2 ani                       120
    - pentru vaci si bivolite peste 2 ani                           100
    - pentru cai peste 2 ani                                        120
    - pentru magari, catiri                                          80
    - pentru boi, vaci, bivoli, cai, catiri sub 2 ani                50
    - pentru vitei de lapte                                          40
    - pentru oi, berbeci si capre                                    10
 6. Eliberarea catre cetateni, la cerere, a certificatelor
    medico-legale, cu exceptia acelora prin care se constata
    decesul, care nu se taxeaza                                      40
 7. Eliberarea actelor care au dreptul la achizitionarea de
    cereale pentru gospodaria proprie                                10
 8. Inregistrarea, rectificarea si reconstituirea la cerere
    a actelor de stare civila, eliberarea duplicatelor,
    certificatelor constatatoare a starii civile si inregistrarea
    schimbarii numelui sau prenumelui:
    - inregistrarea actelor de stare civila                          20
    - inregistrarea schimbarii de nume sau prenume                  400
    - reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civila        20
    - eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare
      a starii civile                                                20
 9. Cererile facute de persoane fizice, adresate oricaror
    organe de stat, prin care se contesta amenzi fixe sau
    solicita reducerea sau anularea lor                              10
10. Inmatricularea autovehiculelor si remorcilor si schimbarea
    caracteristicilor tehnice si de folosinta ale acestora:
    - motociclete si remorci cu masa totala maxima autorizata
      de pina la 750 kg inclusiv                                  1.000
    - autovehicule, cu exceptia motocicletelor cu masa totala
      maxima autorizata de pina la 3.500 kg inclusiv, si
      remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre
      750 kg si 3.500 kg inclusiv                                 2.000
    - autovehicule cu remorci cu masa totala maxima autorizata
      mai mare de 3.500 kg                                        4.000
11. Autorizarea provizorie de circulatie si autorizarea de
    circulatie pentru probe                                         200
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8

                              TAXE
pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de indentitate, pentru eliberarea permiselor de vinatoare si de pescuit
---------------------------------------------------------------------------
Nr.                      Denumirea serviciului                      Taxa
crt.                                                               - lei -
---------------------------------------------------------------------------
 1. Acte de indentitate:
    - eliberarea sau preschimbarea buletinelor de identitate
      pentru cetatenii romani si a carnetelor de identitate
      pentru cetatenii straini si persoanele fara cetatenie            10
    - viza buletinului de identitate si a carnetului de
      identitate pentru cetatenii straini, ca urmare a schimbarilor
      de domiciliu, precum si viza de flotant                          10
    - viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor
      straini si persoanelor fara cetatenie                           160
    - eliberarea unui nou buletin de identitate in locul celui
      pierdut sau furat, precum si preschimbarea buletinului de
      identitate deteriorat                                           100
    - eliberarea unui nou carnet de identitate cetatenilor
      straini si persoanelor fara cetatenie, in locul celui
      pierdut, furat sau deteriorat                                   240
 2. Inregistrarea cererilor persoanelor particulare pentru
    identificarea unor persoane                                        10
 3. Eliberarea permiselor de vinatoare                                 60
 4. Eliberarea permiselor de pescuit                                   30
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 9

                              TAXE
pentru eliberarea autorizatiilor de orice fel si viza anuala a acestora
---------------------------------------------------------------------------
Nr.                      Denumirea serviciului                      Taxa
crt.                                                               - lei -
---------------------------------------------------------------------------
    A. Autorizatiile de functionare pentru activitati lucrative
       si viza anuala a acestora
1.  Pentru meseriasi si carausi                                       200
2.  Pentru cazane de fabricat rachiu                                  300
3.  Pentru liberi-profesionisti                                       600
4.  Pentru mori, prese de ulei si darace                            1.000
5.  Pentru autorizatii ce dau dreptul de a executa proiecte
    in sectorul particular                                          1.000
6.  Pentru alte activitati neprevazute mai sus                      2.000

    B. Autorizatiile sanitare eliberate persoanelor particulare       400
                                                                          SmartCity5

COMENTARII la Legea 45/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 45 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 45/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu