E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 48 din 12 august 1994

privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestari de servicii in porturi si aeroporturi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 29 august 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Taxele pentru prestatiile si serviciile efectuate de capitaniile de port din Romania la navele sub pavilion romanesc si strain sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de transport cu autovehicule in trafic international de marfuri este prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.
    Platitori ai taxei sunt agentii economici cu sediul in Romania care efectueaza transporturi in traficul international de marfuri.
    Art. 3
    Sumele incasate potrivit prevederilor art. 1 si 2 constituie venituri la bugetul de stat.
    Art. 4
    Veniturile realizate din serviciile prestate de regiile autonome ale aeroporturilor si Administratia Nationala a Drumurilor din Romania se determina pe baza de tarife stabilite potrivit legii. Incasarile obtinute din aplicarea tarifelor raman in intregime la dispozitia acestora, cu diminuarea corespunzatoare a transferurilor care se acorda de la bugetul de stat.
    Art. 5
    Anexele nr. 6 si 6 A la Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului, in lei, de persoanele fizice si juridice si introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de transport pe apa, detinute de regiile autonome, societatile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

            PRIM-MINISTRU
          NICOLAE VACAROIU

                  Contrasemneaza:
                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Florin Georgescu

                  Ministrul transporturilor,
                  Aurel Novac

    ANEXA 1

                              TAXE
pentru prestatiile si serviciile efectuate de capitaniile de port din Romania la navele sub pavilion romanesc si strain in porturi
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                               Taxa
crt. Denumirea prestatiei sau a serviciului     U.M.     ----------------------
                                                           lei/U.M.   $/U.M.
-------------------------------------------------------------------------------
 0                    1                          2            3         4
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Sigilarea actelor de bord (jurnale de
     bord, de masina, radiotelegrafice, de
     inregistrare a hidrocarburilor etc.)     100 file        5.000       3
 2.  Inmatriculari si transfer de
     proprietate nave:
            nave de categoria I
     - nave maritime, platforme de foraj
       maritim si instalatii plutitoare
       maritime:
       - pana la 500 TDW                      nava          100.000       -
       - intre 501 - 5.000 TDW                nava          150.000       -
       - intre 5.001 - 15.000 TDW             nava          200.000       -
       - intre 15.001 - 30.000 TDW            nava          300.000       -
       - intre 30.001 - 50.000 TDW            nava          400.000       -
       - peste 50.000 TDW                     nava          500.000       -
     - nave fluviale cu propulsie:
       - pana la 500 C.P.                     nava          100.000       -
       - intre 501 - 1.000 C.P.               nava          150.000       -
       - peste 1.000 C.P.                     nava          250.000       -
     - nave fluviale fara propulsie:
       - pana la 500 T.M.                     nava          100.000       -
       - intre 501 - 1.000 T.M.               nava          150.000       -
       - peste 1.000 T.M.                     nava          250.000       -
     - nave cu vele si motor                  nava          100.000       -
           nave de categoria a II-a,
           maritime si fluviale
     - cu propulsie                           C.P.         500/C.P.       -
     - fara propulsie                         T.D.       1.000/T.D.       -
     - instalatii plutitoare                  T.D.       1.000/T.D.       -
     - ambarcatiuni mici                    ambarcatiune  10.000+
                                                          200/C.P.        -
 3.  Modificari, altele decat schimbarea
     de proprietate in certificatele de
     nationalitate, atestate de bord/alte
     certificate:
           nave categoria I
     - nave maritime, platforme de foraj
       maritim, instalatii plutitoare
       maritime, nave fluviale cu
       propulsie, nave fluviale fara
       propulsie, instalatii plutitoare       nava          100.000       -
     - nave cu vele si motor                  nava           50.000       -
           nave categoria a II-a
     - nave maritime si fluviale:
       - cu propulsie                         C.P.         160/C.P.       -
       - fara propulsie                       T.D.         160/T.D.       -
     - instalatii plutitoare                  T.D.         160/T.D.       -
     - ambarcatiuni mici                    ambarcatiune    1.600+
                                                            80/C.P.       -
 4.  Autorizare de schimbare de motor:
     - la nave de categoria I                 nava           50.000      30
     - la nave de categoria a II-a            nava           20.000      15
     sau instalare motor la ambarcatiuni
     mici                                     nava            5.000       3
 5.  Autorizare de modificare a
     constructiei navei:
     - la nave de categoria I                 nava           50.000      30
     - la nave de categoria a II-a            nava           20.000      15
     - la ambarcatiuni mici                   nava            5.000       3
 6.  Eliberarea si prelungirea permiselor
     provizorii:
     - eliberarea de permise provizorii la
       nave de categoria I                    nava          160.000     100
     - eliberarea de permise provizorii la
       nave de categoria a II-a               nava           32.000      20
 7.  Eliberare rol de echipaj                 nava           10.000       -
 8.  Eliberare duplicate si preschimbare
     de:
     - certificate de nationalitate           buc.          100.000       -
     - atestate de bord                       buc.          100.000       -
     - carnete de marinar                     buc.           10.000       -
     - carnete de ambarcatiuni                buc.            5.000       -
     - legitimatii pentru membri de familie   buc.            5.000       -
     - rol de echipaj                         buc.            5.000       -
 9.  Eliberare copii de pe evidentele
     capitaniei de port:
     - registru inmatriculari nave de
       categoria I                            pag./doc.     160.000     100
     - registru evidenta nave de
       categoria a II-a                       pag./doc.      16.000      10
     - foaie matricola marinari si membri
       de familie                             pag./doc.      16.000      10
     - alte copii de pe inscrisuri            pag./doc.      16.000      10
     - copii de pe evidente si alte
       documente                              pag./doc.     100.000      60
10.  Scoaterea din evidenta a navelor
            nave de categoria I
     - pierderea nationalitatii romane:
       - nave pana la 500 TDW                 nava          100.000       -
       - nave intre 501 - 5.000 TDW           nava          150.000       -
       - nave intre 5.001 - 15.000 TDW        nava          200.000       -
       - nave intre 15.001 - 30.000 TDW       nava          300.000       -
       - nave intre 30.001 - 50.000 TDW       nava          400.000       -
       - nave peste 50.000 TDW                nava          500.000       -
       - nave fluviale cu propulsie:
         - nave pana la 500 C.P.              nava          100.000       -
         - nave intre 501 - 1.000 C.P.        nava          150.000       -
         - nave peste 1.000 C.P.              nava          250.000       -
       - nave fluviale fara propulsie:
         - pana la 500 T.M.                   nava          100.000       -
         - intre 501 - 1.000 T.M.             nava          150.000       -
         - peste 1.000 T.M.                   nava          250.000       -
     - alte cauze                             nava           20.000       -
            nave de categoria a II-a
     - pierderea nationalitatii romane:
       - nave maritime si fluviale cu
         propulsie                            C.P.              500       -
       - instalatii plutitoare                T.D.            1.000       -
     - alte cauze                             nava            5.000       -
            ambarcatiuni mici
     - pierderea nationalitatii romane      ambarcatiune      2.500       -
     - alte cauze                           ambarcatiune      1.000       -
11.  Autorizari:
     - amenajare si functionare plaje,
       stranduri si altele asemenea         autorizatie     100.000      60
     - supraveghere concursuri nautice          zi          100.000      60
12.  Insotirea transporturilor si
     supravegherea lucrarilor speciale pe
     apa cu mijloacele de transport ale
     capitaniei de port                         ora          80.000      50
13.  Mutatii personal navigant si membri
     de familie (imbarcari/debarcari)       operatiune        1.000       -
14.  Inmatriculari personal navigant,
     eliberari carnete de marinar, carnete
     de ambarcatiuni si legitimatii pentru
     membri de familie                      operatiune       20.000       -
15.  Eliberari brevete si certificate de
     capacitate pentru marinarii romani     operatiune       20.000       -
16.  Prelungirea valabilitatii carnetelor
     de marinar si a legitimatiilor
     membrilor de familie                   operatiune        5.000       -
17.  Reconfirmare brevete si certificate
     de capacitate                          operatiune       10.000       -
18.  Incuviintarea expertizei tehnice,      10% din      10% din
     verificarea si vizarea rapoartelor de  valoarea     valoarea
     expertiza prin birourile judetene de   expertizei   expertizei
     expertiza
19.  Vizarea notelor de protest, a
     protestelor de mare, a rapoartelor de
     avarii fara declaratii (original)      document         40.000      25
     - o copie                              document         10.000       6
20.  Acordare de vize pe procese-verbale
     incheiate intre terti privind diverse
     operatiuni in port                     document         40.000      25
21.  Eliberarea de copii de pe actele de
     constatare in caz de avarii, care nu
     fac obiectul unui dosar de cercetare
     penala                                 document         40.000      25
22.  Verificarea tehnica anuala a navelor
     de categoria a II-a:
     - cu propulsie (maritime si fluviale)    nava          8.000+  5+0,25/C.P.
                                                           400/C.P.
     - ambarcatiuni mici (cu motor cu vele,
       sportive, barci pneumatice si cu
       motor)                                 nava          2.000+   1+0,1/C.P.
                                                           200/C.P.
     - instalatii plutitoare (platforme pe
       flotori, debarcadere etc.)             nava           20.000      12
23.  Supravegherea operatiunilor de
     incarcare-descarcare a navei:
     - marfuri vrac                         100 t marfa         250     0,15
     - marfuri generale                     100 t marfa         250     0,15
     - marfuri perisabile                   100 t marfa         250     0,15
     - marfuri periculoase                  100 t marfa         250     0,15
24.  Supravegherea pentru produse
     petroliere incarcate/descarcate
     in/din nave, prin statiile de
     pompare:
     - de la nava la nava
       - in port                            100 t marfa         250     0,15
       - in afara portului                  100 t marfa         250     0,15
     - prin alte mijloace autorizate        100 t marfa         250     0,15
     - autorizari incarcari/descarcari
       produse petroliere si marfuri
       periculoase, in alte locuri decat
       cele special amenajate                 nava          500.000     300
 25.  Supravegherea operatiunilor de
      andocare si lansare la apa a navelor:
      - nave maritime                         nava          200.000     125
      - nave fluviale cu propulsie            nava          150.000     100
      - nave fluviale fara propulsie          nava          100.000      60
26.  Controlul liniilor de incarcare, la
     cererea persoanelor fizice, juridice
     sau la sesizarea unei autoritati         nava          200.000     120
27.  Determinarea cantitatii de marfa la
     nave, la cerere:
     - nave pana la 10.000 mc                 nava          250.000      15
     - nave peste 10.000 mc                   nava          350.000      30
     - nave fluviale indiferent de
       capacitate                             nava           32.000      20
28.  Constatarea starii marfurilor, la
     cerere                                 100 kg marfa      1.000     0,60
29.  Constatarea avariilor de marfa         tona marfa        1.600       1
30.  Constatarea starii ambalajelor, la
     cerere                                 100 kg marfa        250     0,15
                                            ambalata
31.  Clasificarea marfurilor pe partizi,
     la cerere                              partida          25.000      15
32.  Emiterea legitimatiei de acces la
     bordul navei                           document/
                                            trim.            10.000       6
33.  Constatarea starii de curatenie a
     magaziilor, dupa descarcare sau
     spalare, la cerere                     100 mp            2.500      1,5
34.  Eliberare documente informationale,
     la cerere:
     - privitoare la miscari, stationari
       nave                                 document        160.000     100
     - privitoare la zona de navigatie si
       conditii hidrometeorologice          document        160.000     100
35.  Autorizatii constructii nave:
     - categoria I                            nava          320.000     200
     - categoria a II-a                       nava           80.000      50
     - ambarcatiuni mici                      nava            8.000       5
36.  Eliberarea autorizatiilor de reparatii
     nave:
     - categoria I                            nava          160.000     100
     - categoria a II-a                       nava           40.000      25
     - ambarcatiuni mici                      nava            8.000       5
37.  Probe motor principal la cheu in dane
     aprobate, la cerere                      nava           20.000       -
38.  Supraveghere si dirijare nava in zona
     maritima costiera, rada, pasa de
     intrare pana la acostarea navei la
     dana, manevre portuare:
     - nave cargo:
       - nave pana la 10.000 TDW            manevra          50.000      30
       - intre 10.001 - 50.000 TDW          manevra         100.000      60
       - peste 50.000 TDW                   manevra         150.000      90
     - nave petroliere                      manevra         200.000     125
     - nave de pasageri                     manevra         100.000      60
     - convoaie fluviale                    manevra         100.000      60
39.  Supravegherea navelor ancorate in
     raza interioara si in zona de
     ancoraj cheu fluvial din Portul
     Constanta:
     - nave maritime, platforme de foraj
       maritim si instalatii plutitoare
       maritime:
       - pana la 500 TDW                    nava/zi           1.000     0,60
       - intre 501 - 5.000 TDW              nava/zi           2.000     1,25
       - intre 5.001 - 15.001 TDW           nava/zi           3.000     1,85
       - intre 15.001 - 30.000 TDW          nava/zi           5.000     3,00
       - peste 30.000 TDW                   nava/zi          10.000     6,00
     - nave fluviale cu propulsie:
       - pana la 500 C.P.                   nava/zi           1.000     0,60
       - intre 501 - 1.000 C.P.             nava/zi           2.000     1,25
       - peste 1.000 C.P.                   nava/zi           3.000     1,85
     - nave fluviale fara propulsie:
       - pana la 500 T.M.                   nava/zi           1.000     0,60
       - intre 501 - 1.000 T.M.             nava/zi           2.000     1,25
       - peste 1.000 T.M.                   nava/zi           5.000     3,00
40.  Intocmirea formalitatilor de
     capitanie la nave maritime:
     - pana la 500 TDW                        nava           50.000      30
     - intre 501 - 1.000 TDW                  nava           75.000      50
     - intre 1.001 - 3.000 TDW                nava          100.000      60
     - intre 3.001 - 5.000 TDW                nava          150.000     100
     - intre 5.001 - 10.000 TDW               nava          200.000     125
     - intre 10.001 - 15.000 TDW              nava          250.000     160
     - peste 15.000 TDW                       nava          350.000     220
41.  Asistenta tehnica pentru diferite
     prestatii nespecificate
42.  Solicitare retinere nava               solicitare       32.000      20
43.  Intocmirea formalitatilor de
     capitanie la nave fluviale:
     - nave fluviale cu propulsie           100 C.P.            300     0,20
     - nave fluviale fara propulsie         100 T.M.            250     0,15
     - nave fluviale de pasageri            pasager             -         1
       si minim pe nava                       nava              -        50
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Taxele de la pct. 38 se percep dupa cum urmeaza:
    - pentru supraveghere si dirijare, o singura data la sosirea navei si o singura data la plecarea navei din port;
    - pe timpul stationarii in port, pentru fiecare manevra in parte.
    2. Taxele de la pct. 40 si 43 se aplica pentru formalitatile de sosire si de plecare a navei in si din port.
    3. Pentru operatiunile efectuate de organele capitaniei de port dupa orele de program (8,00 - 16,00), taxele se majoreaza cu 50%, iar in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale se majoreaza cu 100% .
    4. In cazul in care la taxele de la pct. 23, 24, 28, 30, 33, 39 si 43 apar fractiuni de unitati de masura, taxele se calculeaza proportional cu aceste fractiuni.
    5. Taxele din aceasta anexa includ si costul imprimatelor.

    ANEXA 2

                                 TAXA
pentru autorizatiile de transport ce se elibereaza agentilor economici cu sediul in Romania care efectueaza transporturi internationale de marfuri cu autovehicule
-------------------------------------------------------------------------
  Denumirea serviciului                                      Taxa
                                                       (lei/autorizatie)
-------------------------------------------------------------------------
  Eliberarea autorizatiei de transport international       5.000
                                                                        SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 48/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 48 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 48/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu