E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 3 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 5 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 6 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 7 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 8 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 14 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 15 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 16 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 30 din actul Legea 146 1997
Articolul 9 din actul Hotărârea 1295 1990 abrogat de articolul 5 din actul Ordonanţa 37 1995
Articolul 10 din actul Hotărârea 1295 1990 abrogat de articolul 5 din actul Ordonanţa 37 1995
Articolul 11 din actul Hotărârea 1295 1990 abrogat de articolul 5 din actul Ordonanţa 37 1995
Articolul 13 din actul Hotărârea 1295 1990 abrogat de articolul 5 din actul Ordonanţa 37 1995
Articolul 9 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de Legea 77 1995
Articolul 10 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de Legea 77 1995
Articolul 12 din actul Hotărârea 1295 1990 abrogat de Legea 77 1995
Articolul 4 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993
Articolul 7 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993
Articolul 9 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993
Articolul 10 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 10 1993
Articolul 10 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de Hotărârea 492 1992
Hotărârea 1295 1990 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 1295 1990 completat de Hotărârea 448 1992
Articolul 4 din actul Hotărârea 1295 1990 completat de Hotărârea 43 1992
Hotărârea 1295 1990 modificat de Hotărârea 318 1991
Articolul 3 din actul Hotărârea 1295 1990 modificat de Rectificare 1295 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1295 din 13 decembrie 1990

privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 148 din 20 decembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si actele de notariat si serviciile prestate de notariate, vor fi supuse taxelor de timbru prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 2
    Actiunile sau cererile introduse la instantele judecatoresti, executorii judecatoresti si serviciile de publicitate imobiliara, cererile pentru exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti, precum si eliberarea copiilor de pe acte de catre instantele judecatoresti, executorii judecatoresti si serviciile de publicitate imobiliara, se taxeaza in mod diferentiat dupa criteriul evaluarii sau al neevaluarii in bani.
    Art. 3
    Cererile si actiunile evaluabile in bani introduse la instantele judecatoresti se taxeaza astfel:
    a) pana la valoarea de 1.000 lei                              100 lei;
    b) pentru ceea ce depaseste 1.000 lei, pana la 25.000 lei     100 lei+ 6%;
    c) pentru ceea ce depaseste 25.000 lei, pana la 100.000 lei  1540 lei+ 8%;
    d) pentru ceea ce depaseste 100.000 lei                      7540 lei+10% .
    In cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 5.000 lei, indiferent de valoarea urmaririi contestate. In caz de admitere a contestatiei, taxa se restituie platitorilor, in temeiul hotararii judecatoresti definitive prin care s-a admis contestatia.
    Art. 4
    Cererile si actiunile neevaluabile in bani se taxeaza astfel:
    a) cereri pentru contestarea existentei sau inexistentei unui drept,
facute in cadrul art. 111 din Codul de procedura civila, numai atunci
cand nu este posibila cererea pentru realizarea dreptului              400 lei;
    b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a altor
incaperi nelegate de plata anumitor sume, precum si cereri de ordonanta
presedintiala al caror obiect nu este evaluabil in bani                250 lei;
    c) cereri pentru stabilirea mesei succesorale, iesirea din indiviziune
sau cereri de partaj, atunci cand partile nu contesta bunurile de
impartit, valoarea acestora sau dreptul ori marimea drepturilor
coproprietarilor                                                      1000 lei;
    d) cereri de raport, de reductie sau anulare a liberalitatilor     250 lei.
    In cazul existentei unui litigiu cu privire la identificarea bunurilor succesorale sau de impartit, valoarea acestora sau dreptul ori marimea drepturilor coproprietarilor, sau cu privire la cererile de raport, de reductie sau anulare a liberalitatilor, taxarea se face distinct, cu cotele si in conditiile prevazute pentru cererile evaluabile in bani;
    e) cereri de recuzare in materie civila, de suspendare a executarii
silite sau vremelnice, precum si cereri facute in cursul procesului civil
in legatura cu masurile asiguratorii                                  250 lei;
    f) cereri de perimare                                              50 lei;
    g) contestatii in anulare                                         250 lei;
  h) actiuni in granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea
unei portiuni de teren (in ipoteza in care se revendica si o portiune
de teren se va adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei
revendicate)                                                           500 lei;
    i) actiuni posesorii si cererile care au ca obiect servituti       500 lei;
    j) cereri de stramutare in materie civila                          400 lei;
    k) cereri privind investirea cu formula executorie a inscrisurilor
autentice sau a altor inscrisuri, precum si a hotararilor pronuntate
in alte tari                                                           200 lei;
    l) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act
administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept
recunoscut de lege:
   - anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins    250 lei;
   - cererea cu caracter patrimonial prin care se solicita si
repararea pagubei suferite                                     16% din valoarea
                                                               pretinsa, dar nu
                                                               mai mult de
                                                               1000 lei;
  m) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor
disparute, precum si cereri de repunere in termen, introduse
potrivit art. 19 din Decretul nr. 167/1958 privind prescriptia
extinctiva - republicat in 1960                                        250 lei;
  n) cereri pentru autorizarea executarii silite, introduse de
persoanele fizice sau persoanele juridice, precum si cereri pentru
radierea ipotecilor (conform art. 1788 din Codul civil)                100 lei;
  o) actiunea introdusa de un parinte care a recunoscut unu sau mai
multi copii, in scopul incuviintarii purtarii numelui sau              100 lei;
  p) actiunea de incredintare a copiilor, introdusa separat de
actiunea de divort, precum si cererile de stabilire a domiciliului
minorului                                                              200 lei;
  q) cereri in justitie privind instituirea de masuri asiguratorii
asupra navelor si aeronavelor                                         5000 lei;
  r) cereri de asistenta judiciara formulate de autoritatile straine
daca prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate nu
s-a stabilit ca asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit:
   - inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare                    250 lei;
   - efectuarea de comisii rogatorii                                   500 lei;
  s) cereri de validare a popririi pe baza titlurilor executorii,
precum si legalizarea de catre Ministerul Justitiei a copiilor de pe
actele judiciare aflate in dosarele instantelor judecatoresti, la
cererea persoanelor care justifica un interes legitim, pentru fiecare
exemplar de copie in parte, destinata a fi utilizata in strainatate    150 lei;
  s,) cereri de investire cu formula executorie                          25 lei;
  t) cereri pentru repunerea pe rol cand suspendarea judecarii
se datoreste partilor                                             50% din taxa
                                                           datorata la cererea
                                                           sau actiunea a carei
                                                           judecare a fost
                                                           suspendata
  t,) alte cereri sau actiuni privind drepturile neevaluabile in bani,
precum si recursul prin care se contesta o sentinta ce caracterizeaza
un litigiu ca fiind de munca                                           150 lei;
  u) mentiunea facuta pe hotararile judecatoresti ca sunt definitive,
precum si eliberarea copiilor de pe actele aflate la dosar, de catre
instantele judecatoresti, la cererea partilor sau a altor persoane
admise a lua parte in proces, pentru fiecare exemplar de copie
in parte                                                                10 lei;
  v) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti,
de fiecare comunicare                                                   25 lei;
  x) inscrierea drepturilor de ipoteca                1,5% la valoarea creantei.
    Art. 5
    Cererile reconventionale, interventiile, aderarile sau chemarile in garantie se timbreaza ca si cererea sau actiunea principala.
    Art. 6
    Cererile si actiunile in materie de divort se taxeaza la venitul mediu net lunar, realizat in ultimele 12 luni. Taxa de timbru se stabileste de presedintele instantei in raport cu venitul net al reclamantului.
    In cazurile in care cererea de divort se intemeiaza pe motivul ca sotul parat sufera de alienatie mintala cronica sau de debilitate mintala cronica ori este declarat disparut prin hotarare judecatoreasca definitiva, taxa de timbrare este de 500 lei. In cazul impacarii sotilor sau al retragerii cererii de divort in tot cursul judecatii se va restitui jumatate din taxa de timbru la cererea celui care a platit-o. Dreptul de a cere restituirea se stinge daca nu a fost exercitat in termen de un an de la data cand s-a nascut acest drept.
    Recursul introdus impotriva sentintei de admitere a cererii de divort este scutit de taxa de timbru, daca prin recurs se cere mentinerea casatoriei.
    Art. 7
    Cererile pentru exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti se timbreaza cu 50% din taxa datorata la cererea sau actiunea introductiva. In cazul atacarii hotararilor date in actiuni evaluabile in bani, taxa se calculeaza la suma contestata.
    Recursul la incheierea de scoatere in vanzare a imobilelor in actiunea de partaj, recursul impotriva hotararilor de suspendare a judecarii cauzei, a hotararilor de declinare a competentei si dezinvestire, recursul declarat pentru gresita compunere a instantei ori impotriva hotararilor de anulare a actiunii ca netimbrata sau nesemnata, recursul impotriva hotararilor prin care s-a respins actiunea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat, se taxeaza cu 150 lei. Aceasta taxa se percepe numai daca prin aplicarea criteriului de la primul alineat ar rezulta o taxa mai mare.
    Art. 8
    Cererile adresate organelor procuraturii in vederea declararii recursului extraordinar impotriva hotararilor judecatoresti pronuntate in cazurile cercetate potrivit Legii nr. 18/1968, formulate de persoanele cercetate, se taxeaza cu 500 lei.
    Art. 9
    Transcrierea sau, dupa caz, inscrierea in registrele de publicitate a instrainarilor de imobile pe baza de acte autentice, hotarari judecatoresti sau acte sub semnatura privata recunoscute prin lege se taxeaza astfel:
    - pentru valoarea pana la 20.000 lei                          7%
    - pana la 40.000 lei                                          9%
    - pana la 80.000 lei                                         11%
    - pana la 120.000 lei                                        13%
    - pana la 160.000 lei                                        15%
    - peste 160.000 lei                                          16%
    Taxa se datoreaza si in cazul transcrierii instrainarilor de imobile pe baza actelor de exproprieri cu plata in numerar, in care caz taxa se calculeaza la suma platita drept despagubire si se retine din aceasta.
    La actele autentificate de notariatele de stat pentru care s-a perceput taxa de autentificare nu se mai percepe si taxa de transcriere. In acelasi mod se va proceda si cu hotararile judecatoresti care in conditiile legii tin loc de act de instrainare.
    Orice alte notari in registrele de publicitate a situatiei imobilelor, cu exceptia transcrierilor in registrele de publicitate a instrainarilor de imobile sau inscrierea drepturilor de ipoteca, se taxeaza cu 100 lei.
    Art. 10
    Actele intocmite de notariate si serviciile prestate de acestea, inclusiv traducerile, se taxeaza astfel:
    a) autentificarea actelor de vanzari si schimburi de bunuri imobile, a actelor de cesiuni de drepturi succesorale si a actelor de donatii si intoarceri de bunuri daruite, in functie de valoare:
    - pentru valoarea pana la 20.000 lei                           7%
    - pana la 40.000 lei                                           9%
    - pana la 80.000 lei                                          11%
    - pana la 120.000 lei                                         13%
    - pana la 160.000 lei                                         15%
    - peste 160.000 lei                                           16%
    b) autentificarea testamentelor                                      100 lei;
    c) autentificarea actelor de partaj                                  250 lei;
  d) autentificarea actelor de vanzari si donatii de autoturisme
si alte autovehicule (tractor, camion, microbuz, autobuz si altele
asemenea), cu exceptia motocicletelor si motoretelor, este supusa
taxei in functie de timpul cat acestea au fost in proprietatea
celui care le instraineaza, astfel:
  - pana la 1 an                    15%
  - pana la 3 ani                    9%
  - pana la 5 ani                    6%
  - peste 5 ani                      3%
    Taxa se calculeaza la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin decat o cota din pretul oficial de vanzare catre populatie, stabilita in raport cu vechimea autovehiculului, dupa anul fabricatiei, astfel:
    - vechime pana la 1 an, 90% din pretul oficial;
    - vechime intre 1 an si 3 ani, 80% din pretul oficial;
    - vechime intre 3 ani si 5 ani, 70% din pretul oficial;
    - vechime peste 5 ani, 50% din pretul oficial.
    Autovehiculele care nu au pret oficial de vanzare catre populatie se evalueaza, pentru taxare, prin asimilare, potrivit instructiunilor ministerului finantelor.
    In cazul autovehiculelor avariate ori pentru care nu exista dovezi cu privire la vechime, cota din pretul oficial de vanzare catre populatie sau din evaluarea stabilita prin asimilare se determina in functie de coeficientul de deteriorare sau uzura stabilit, prin expertiza, in conditiile prevazute prin instructiunile ministerului finantelor;
  e) autentificarea contractelor de inchiriere de bunuri                    4%;
  f) autentificarea procurilor sau imputernicirilor, de fiecare exemplar:
  - pentru administrarea bunurilor sau efectuarea operatiunilor
de credit                                                               75 lei;
  - alte procuri sau imputerniciri                                      40 lei;
  g) autentificarea oricaror alte contracte evaluate in bani,
necuprinse la alin. a)-e) de mai sus                             2%, dar nu mai
                                                               putin de 50 lei;
    Autentificarea contractelor de societate si a statutelor societatilor comerciale se taxeaza conform art. 219 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990;
  h) autentificarea oricaror alte contracte neevaluabile in bani,
necuprinse la alin. a)-e) de mai sus                                    25 lei;
  i) eliberarea titlurilor executorii                            2%, dar nu mai
                                                               putin de 20 lei;
  j) intocmirea protestelor maritime                                   250 lei;
  k) notificarile si somatiile, de fiecare comunicare                   25 lei;
  l) legalizarea semnaturilor sau darea de data certa sau incheierile
de certificare pentru fapte constatate personal de notar, pentru
fiecare act                                                             25 lei;
  m) certificarea conformitatii copiilor si extraselor, de
fiecare pagina                                                           5 lei;
  n) primirea in depozit a oricaror inscrisuri sau documente pe timp
de 1 an sau fractiune de un an, de fiecare exemplar in parte           100 lei;
  o) taxa asupra succesiunilor, dupa valoarea acestora, pentru rude
de gradul II si soti, se stabileste astfel:
   - pana la 50.000 lei                                         5%, dar nu mai
                                                              putin de 100 lei;
   - intre 50.001 si 100.000 lei, 2.500 lei + 6% la ce depaseste  50.000 lei;
   - intre 100.001 si 150.000 lei, 5.500 lei + 7% la ce depaseste  100.000 lei;
   - intre 150.001 si 200.000 lei, 9.000 lei + 8% la ce depaseste  150.000 lei;
   - peste 200.000 lei, 13.000 lei + 10% la ce depaseste 200.000 lei.
    Mostenitorii care nu intra in categoria celor de mai sus platesc taxa majorata cu 50 %;
  p) incheierea oricaror acte de notariat necuprinse in art. 10
lit. j), k), l), m), n), o) de mai sus                                  25 lei;
  r) eliberarea copiilor de pe actele aflate in dosarele notariatului
de  stat, de fiecare exemplar                                            5 lei.
    Pentru  autentificarea sau incheierea actelor de notariat, in afara sediului biroului de notariat, se incaseaza dublu taxelor de timbru prevazute la art. 10 lit. b), c), f), h), n), p) de mai sus, dar nu mai putin de 250 lei, la care se adauga cheltuielile de deplasare.
    Pentru autentificarile de acte prevazute la art. 10 lit. a), d), e), g) se incaseaza in plus o taxa de 250 lei, in afara cheltuielilor de deplasare;
    s) redactarea actelor de catre birourile de notariate:
    s.1. redactarea testamentelor                                      100 lei;
    s.2. redactarea oricaror alte acte:
      - neevaluabile in bani                                            25 lei;
      - evaluabile in bani                                             100 lei;
  s,) scrierea la masina de scris si traducerile dintr-o limba in
alta, pentru fiecare pagina sau fractiune de pagina:
   - traduceri dintr-o limba straina in limba romana                    30 lei;
   - traduceri din limba romana intr-o limba straina                    35 lei;
   - traduceri dintr-o limba straina intr-o alta limba straina          40 lei;
   - verificarea conformitatii cu originalul a traducerilor facute
de parti dintr-o limba straina in limba romana, din limba romana
intr-o limba straina sau dintr-o limba straina in alta limba straina    10 lei;
   - transpunerea dintr-un alfabet vechi in alfabetul actual            30 lei;
  t) scrierea la masina a diverselor acte, inscrisuri care nu au fost redactate
de biroul de notariat, precum si a copiilor de pe actele si inscrisurile
   prezentate de parti, pe fiecare pagina sau fractiune de pagina:
   - pentru exemplarul original                                          7 lei;
   - pentru copii                                                        5 lei;
   - pentru efectuarea de copii de pe traducerile in limbi straine,
aflate in  arhiva proprie a notariatului                                10 lei.
    Art. 11
    Taxele de dactilografiere se percep si in cazurile in care pentru actele notariale este prevazuta o scutire legala. Pentru inscrisurile redactate de notariatul de stat la care s-a perceput taxa de redactare nu se datoreaza taxa de dactilografiere pentru un singur exemplar ce se elibereaza partilor si cel destinat arhivei notariale, restul exemplarelor se taxeaza.
    Art. 12
    Evaluarea bunurilor imobile, inclusiv a cladirilor, se face in functie de pretul declarat, dar nu mai mic decat valoarea de asigurare prin efectul legii sau in functie de valoarea actualizata rezultand din orice alte alte acte privind proprietatea bunurilor respective.
    Locuintele construite cu sprijinul statului sau cumparate din fondul locativ de stat, pe care dobinditorii le vand mai inainte de achitarea integrala a creditului, se evalueaza, in scopul taxarii, la suma care se declara ca se plateste de catre cumparator vanzatorului, dar nu la mai putin decat suma pe care vanzatorul a achitat-o efectiv ca avans si ca rambursare din credit pana la data vanzarii.
    Evaluarea tractoarelor sau a altor mijloace de transport in vederea autentificarii actelor de instrainare se efectueaza potrivit criteriilor stabilite pentru autoturisme.
    Art. 13
    Taxele de timbru prevazute in prezenta hotarare se datoreaza si pentru operatiunile notariale efectuate de primarii, de reprezentantele diplomatice si oficiile consulare, precum si de unitatile de stat care indeplinesc astfel de operatiuni in baza Decretului nr. 377/1960.
    Art. 14
    Taxele de timbru achitate sau transmise spre incasare inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari raman valabile si in situatia in care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc dupa aceasta data.
    Art. 15
    Ministerul Finantelor va introduce modificarile ce decurg din aplicarea prezentei hotarari in indicatorii financiari ai bugetului de stat pe anul 1990.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari punctele I (A 1-8; B 9-12; C 13-24) din Hotararea nr. 911 din 23 mai 1955 pentru stabilirea listei actelor si faptelor supuse taxelor de timbru, precum si a tarifului taxelor de timbru, republicata la 31 octombrie 1958, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea nr. 142 din 17 februarie 1971 privind stabilirea taxelor de timbru privitoare la instrainarea unor imobile, precum si orice dispozitie contrara, se abroga.

                         PRIM-MINISTRU
                          PETRE ROMAN

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1295/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1295 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1295/1990
Legea 146 1997
privind taxele judiciare de timbru
Ordonanţa 37 1995
privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala
Legea 77 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1995 cu privire la taxele de timbru stabilite pe transe de valori, la actele intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare
Ordonanţa 10 1993
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice sau juridice
Hotărârea 492 1992
de modificare si completare a unor dispozitii din Hotarirea Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Hotărârea 448 1992
privind completarea unor dispozitii din Hotarirea Guvernului nr. 1295 din 30 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea
Hotărârea 43 1992
de completare a unor dispozitii din Hotarirea Guvernului nr. 1295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si la serviciile prestate de acestea
Hotărârea 318 1991
de modificare si completare a unor dispozitii din Hotarirea Guvernului nr. 1295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea
Rectificare 1295 1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu