E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 911 din  5 iunie 1955

privind stabilirea listei actelor si faptelor supuse taxelor de timbru precum si a tarifului taxelor de timbru

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: COLECTIA DE HOTARARI SI DISPOZITII NR. 30 din 5 iunie 1955


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Populare Romane, hotaraste:
    1. Lista actelor si faptelor supuse taxelor de timbru precum si tariful taxelor de timbru se stabilesc astfel:
--------------------------------------------------------------------------------
Pct.   Denumirea actelor si faptelor               Tariful
       supuse taxelor de timbru           --------------------------------------
                                                  in lei        in procente
--------------------------------------------------------------------------------
  1                   2                              3                4
--------------------------------------------------------------------------------
    A. Actiunile si cererile introduse
       la instantele judecatoresti, ce-
       rerile pentru exercitarea cailor
       de atac impotriva hotararilor
       judecatoresti cum si eliberarea
       copiilor de pe acte, la cerere,
       de catre instantele judecato-
       resti.
 1. Cererile si actiunile privind drep-
    turi evaluabile in bani, cu exceptia
    celor de la pct. 2 de mai jos:
    - pana la valoarea de 500 lei .......            5
    - pentru ceea ce depaseste de 500
      lei, pana la 1.000 lei ............           10
    - pentru ceea ce depaseste 1.000 lei
      pana la 5.000 lei .................                             3%
    - pentru ceea ce depaseste 5.000 lei                              5%
 2. Cererile si actiunile privind drep-
    turi evaluabile in bani, introduse de
    gospodariile agricole colective si de
    intovarasirile agricole de tarani
    muncitori pentru cultivarea in comun
    a pamantului ........................                       1%, dar nu mai
                                                                putin de 3 lei
 3. Cererile si actiunile neevaluabile
    in bani .............................           50
 4. Cererile, reconventionale, interven-
    tiile, aderarile sau chemarile in ga-
    rantie se timbreaza ca si cererea sau
    actiunea principala.
 5. Cererile si actiunile in materie de
    divort, cu exceptia celor de la pct.
    6 de mai jos.........................          200
 6. Cererile sau actiunile in materie de
    divort, pentru desfacerea casatoriei
    cu persoane condamnate la pedepse
    privative de libertate pe termen mai
    lung de 5 ani sau cu persoane dispa-
    rute fara urma (dupa un an de la
    disparitie)..........................           10
 7. Cererile pentru exercitarea cailor de
    atac impotriva hotararilor judeca-
    toresti..............................                        50% din taxa
                                                                datorata la ce-
                                                                rerea sau acti-
                                                                unea introduc-
                                                                tiva (in cazul
                                                                atacarii hota-
                                                                ririlor date in
                                                                actiuni evalua-
                                                                bile in bani,
                                                                taxa se calcu-
                                                                leaza la suma
                                                                contestata)
 8. Eliberarea copiilor dupa actele aflate
    la dosar, de catre instantele judeca-
    toresti, la cererea partilor sau a
    altor persoane admise a lua parte in
    proces, pentru fiecare exemplar de
    copie in parte ......................            3

    B. Cererile privind solutionarea liti-
       giilor, inclusiv cele precontrac-
       tuale ce se introduc la organele
       Arbitrajului de Stat, cererile de
       suspendare a executarii hotararilor
       arbitrale si de rearbitrare adresa-
       te Primului Arbitru de Stat sau ar-
       bitrilor sefi ai organelor Arbitra-
       jului de Stat de pe langa comitete-
       le executive ale sfaturilor popula-
       re cum si eliberarea copiilor dupa
       acte, in cerere, de catre organele
       Arbitrajului de Stat.
 9. Cererile de rezolvare a litigiilor
    privind drepturi evaluabile in bani...                          1,50%
10. Cererile introduse la Arbitrajul de
    Stat privind divergentele precum si
    litigiile izvorate din neindeplinirea
    obligatiei de a contracta                       150
11. Cererile de suspendare a executarii
    hotararilor arbitrale si de rearbitrare
    adresate Primului Arbitru de Stat sau
    arbitrilor sefi ai organelor Arbitra-
    jului de Stat de pe langa comitetele
    executive ale sfaturilor populare.                           50% din taxa
                                                                 datorata la ce-
                                                                 rerea introduc-
                                                                 tiva.
12. Eliberarea copiilor de pe acte aflate
    la dosare, de catre organele Arbitra-
    jului de Stat, la cererea partilor sau
    altor persoane indreptatite, pentru
    fiecare exemplar de copie in parte ...            3

    C. Actele de notariat, serviciile pres-
       tate de catre birourile notariatului
       de stat, inclusiv traducerile.
13.      Autentificari de acte:
    a) Autentificarea actelor de vanzari si
       schimburi de bunuri imobile, a acte-
       lor privind donatiuni sau intoarceri
       de bunuri daruite ..................                              8%
    Nota. - Autentificarea actelor de vin-
       zari si schimburi de bunuri imobile
       se taxeaza la valoarea de asigurare
       in cazul cladirilor, sau potrivit
       baremului stabilit de Ministerul
       Finantelor in cazul terenurilor.
    b) Autentificarea testamentelor ......           20
    c) Autentificarea actelor de partaj si
       a actelor de garantie .............           50
    d) Autentificarea contractelor de in-
       chiriere de bunuri ................                               4%
    e) Autentificarea procurilor sau impu-
       ternicirilor, de fiecare exemplar:
    - pentru administrarea bunurilor sau
      efectuarea operatiunilor de credit             30
    - alte procuri sau imputerniciri                 15
    f) Autentificarea oricaror alte con-
       tracte evaluabile in bani, necu-
       prinse la alineatele a-e de mai sus                               1%
    g) Autentificarea oricaror alte con-
       tracte neevaluabile in bani, necu-
       prinse la alineatele a-e de mai sus           10
14. Eliberarea titlurilor executorii                             1% dar nu mai
                                                                 putin de 10 lei
15. Intocmirea protestelor maritime                  25
16. Notificarile si somatiunile, de fie-
    care comunicare .....................             5
17. Legalizarea semnaturilor sau darea de
    data certa, pentru fiecare act ......             5
18. Certificarea conformitatii copiilor si
    extraselor, de fiecare pagina .......             3
19. Primirea in depozit a oricaror inscri-
    suri sau documente pe timp de 1 an sau
    fractiune de un an, de fiecare exemplar
    in parte .............................           50
20. Pentru efectuarea procedurii succeso-
    rale, dupa valoarea succesiunii:

                          Pentru rude
       Valoarea        pana la gradul IV
       ---------       -----------------
    pana la    25.000          3,50%
    25.001    150.000          7%
   150.001    300.000         12,50%
    de la     300.000         25%
    Mostenitorii care nu intra in categoria
    celor de mai sus platesc taxa majorata
    cu 100%.
   Nota. - Bunurile imobile care intra in
     activul succesoral se evalueaza, in
     vederea taxarii, la valoarea de
     asigurare in cazul imobilelor, sau
     potrivit baremului stabilit de
     Ministerul Finantelor, in cazul
     terenurilor.
21. Incheierea oricaror acte de notariat
    necuprinse la pct. 15-20 de mai sus               10
22. Eliberarea copiilor de pe actele aflate
    in dosarele notariatului de stat, de
    fiecare exemplar ......................            3
    Pentru autentificarea sau incheierea
    actelor de notariat, in afara de sediul
    biroului de notariat, se incaseaza dublul
    taxelor de timbru prevazute la pct. 13-22
    de mai sus, in afara de cheltuielile de
    deplasare.

      Redactarea actelor de catre birourile
           de notariat
23. a) Redactarea testamentelor ............          20
    b) Redactarea oricaror acte ............          10

    Scrierea la masina de scris si tradu-
    cerile dintr-o limba in alta
24. a) Scrierea la masina a diverselor acte,
       inscrisuri care nu au fost redactate
       de biroul de notariat, precum si a
       copiilor de pe actele si inscrisurile
       prezentate de parti, pentru fiecare
       pagina sau fractiune de pagina:
     - pentru primul exemplar ..............           2
     - pentru celelalte exemplare ..........           1
     b) Traducerile efectuate de traducatorii
       birourilor notariale din limba romana
       sau maghiara in alta limba, de fiecare
       pagina sau fractiune de pagina ......           7
     c) Traducerile efectuate  de traducato-
       rii birourilor notariale dintr-o alta
       limba in limba romana sau maghiara, de
       fiecare pagina sau fractiune de pagina          6
     d) Colationarea unei traduceri in si din
       limba romana sau maghiara, de fiecare
       pagina sau fractiune de pagina .......          4

    D. Autentificarea actelor de catre comi-
       tetele executive ale sfaturilor popu-
       lare, precum si certificatele elibe-
       rate de aceste comitete executive.
25. Autentificarea actelor sau copiilor de
    catre comitetele executive ale sfaturilor
    populare comunale ......................         10
26. Eliberarea certificatelor, adeverintelor,
    extraselor si altor acte de catre comite-
    tele executive ale sfaturilor populare la
    cererea cetatenilor (cu exceptia celor
    scutite conform art. 3 din lege)........           3
27. Eliberarea autorizatiilor de fabricat
    rachiu .................................         100

    E. Inregistrarea, rectificarea si recon-
       stituirea la cerere a actelor de stare
       civila, eliberarea duplicatelor certi-
       ficatelor constatatoare a starii civi-
       le si inregistrarea schimbarii numelui
       sau pronumelui.
28. a) Inregistrarea actelor de stare civila          10
    b) Inregistrarea schimbarii de nume sau
       prenume .............................         200
29. Reconstituirea sau rectificarea actelor
    de stare civila ........................          10
30. Eliberarea duplicatelor certificatelor
    constatatoare a starii civile ..........          10
    F. Viza buletinelor de identitate, eli-
       berarea, extinderea si prelungirea
       pasapoartelor, eliberarea certifica-
       telor de calatorie, viza pasapoarte-
       lor strainilor, eliberarea si pre-
       lungirea autorizatiilor de sedere in
       tara pentru cetatenii straini si
       pentru cei care nu au cetatenie, pre-
       cum si acordarea cetateniei romane
       sau renuntarea la aceasta cetatenie,
       la cerere.
31. Viza buletinelor de identitate .......            3
32. Pasapoarte si autorizatii de sedere in
    tara:
    a) eliberarea pasapoartelor pentru stra-
       inatate .............................          50
    b) eliberarea unui nou pasaport in locul
       celui pierdut sau deteriorat.........          80
    c) extinderea pasaportului pentru alte
       tari decat acelea pentru care a fost
       eliberat ............................          50
    d) prelungirea pasaportului ............          35
    c) eliberarea certificatului de calatorie         25
    f) eliberarea pasaportului mortuar .....         200
    g) viza de iesire din Republica Populara
       Romana a pasapoartelor cetatenilor
       straini .............................          30
    h) viza de iesire din Republica Populara
       Romana si intoarcerea in Republica
       Populara Romana a pasapoartelor ceta-
       tenilor straini .....................          50
    i) eliberarea sau prelungirea autoriza-
       tiilor de sedere in tara, inregistra-
       rea pasapoartelor straine cum si pre-
       lungirea termenului de inregistrare            80
    j) eliberarea unei noi autorizatii de
       sedere in tara, in locul celei prece-
       dente ...............................         120
    Organele care efectueaza operatiile pre-
    vazute mai sus au dreptul sa acorde, de la
    caz la caz, reduceri sau scutiri la
    taxele stabilite la pct. 32.
    Pe baza de reciprocitate intre Republica
    Populara Romana si alte tari taxele de
    mai sus pot fi micsorate sau marite. In
    aceleasi conditii se pot acorda scutiri.
33. Acordarea sau renuntarea la cetatenia
    romana:
    a) Acordarea cetateniei romane, cetate-
       nilor altor tari ...................           25
    b) Acordarea cetateniei romane, persoa-
       nelor fara cetatenie ...............           10
    c) Renuntarea la cetatenia romana .....         1000
    G. Eliberarea autorizatiilor de functi-
       onare pentru exercitarea meseriilor,
       carausiei, comertului si altor ocu-
       patii pentru care legea prevede o-
       bligatia posedarii unei autorizatii
       de functionare.
34. Autorizatiile eliberate meseriasilor,
    carausilor cu mijloace de transport cu
    tractiune animala si birjarilor:
    a) pentru meseriasii, carausii si bir-
       jarii fara salariati ..............           100
    b) pentru meseriasi, carausi si birjari
       cu salariati .......................          200
35. Autorizatiile eliberate comerciantilor,
    proprietarilor de intreprinderi proprie-
    tarilor de autocamioane si
    taximetristilor.
    a) pentru comercianti ambulanti                  100
    b) pentru comercianti, proprietarii de
       intreprinderi, carausii auto si
       taximetristii fara salariati ......           300
    c) pentru comerciantii, proprietarii de
       intreprinderi, carausii auto si taxi-
       metristii cu salariati                        500
36. Autorizatiile eliberate altor persoane
    pentru care legea prevede obligatia po-
    sedarii autorizatiei de functionare ...          100

    H. Eliberarea permiselor de vanatoare
       si a permiselor de pescuit
37. Eliberarea permiselor de vanatoare ....          15
38. Eliberarea permiselor de pescuit ......            5
                                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 911/1955

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 911 din 1955
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 911/1955
Hotărârea 474 1999
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Legea 105 1997
pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Hotărârea 1295 1990
privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea
Hotărârea 1222 1990
privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea personalului roman
Hotărârea 1028 1990
pentru modificarea si completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu