E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 911 din  5 iunie 1955

privind stabilirea listei actelor si faptelor supuse taxelor de timbru precum si a tarifului taxelor de timbru

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: COLECTIA DE HOTARARI SI DISPOZITII NR. 30 din 5 iunie 1955


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Populare Romane, hotaraste:
    1. Lista actelor si faptelor supuse taxelor de timbru precum si tariful taxelor de timbru se stabilesc astfel:
--------------------------------------------------------------------------------
Pct.   Denumirea actelor si faptelor               Tariful
       supuse taxelor de timbru           --------------------------------------
                                                  in lei        in procente
--------------------------------------------------------------------------------
  1                   2                              3                4
--------------------------------------------------------------------------------
    A. Actiunile si cererile introduse
       la instantele judecatoresti, ce-
       rerile pentru exercitarea cailor
       de atac impotriva hotararilor
       judecatoresti cum si eliberarea
       copiilor de pe acte, la cerere,
       de catre instantele judecato-
       resti.
 1. Cererile si actiunile privind drep-
    turi evaluabile in bani, cu exceptia
    celor de la pct. 2 de mai jos:
    - pana la valoarea de 500 lei .......            5
    - pentru ceea ce depaseste de 500
      lei, pana la 1.000 lei ............           10
    - pentru ceea ce depaseste 1.000 lei
      pana la 5.000 lei .................                             3%
    - pentru ceea ce depaseste 5.000 lei                              5%
 2. Cererile si actiunile privind drep-
    turi evaluabile in bani, introduse de
    gospodariile agricole colective si de
    intovarasirile agricole de tarani
    muncitori pentru cultivarea in comun
    a pamantului ........................                       1%, dar nu mai
                                                                putin de 3 lei
 3. Cererile si actiunile neevaluabile
    in bani .............................           50
 4. Cererile, reconventionale, interven-
    tiile, aderarile sau chemarile in ga-
    rantie se timbreaza ca si cererea sau
    actiunea principala.
 5. Cererile si actiunile in materie de
    divort, cu exceptia celor de la pct.
    6 de mai jos.........................          200
 6. Cererile sau actiunile in materie de
    divort, pentru desfacerea casatoriei
    cu persoane condamnate la pedepse
    privative de libertate pe termen mai
    lung de 5 ani sau cu persoane dispa-
    rute fara urma (dupa un an de la
    disparitie)..........................           10
 7. Cererile pentru exercitarea cailor de
    atac impotriva hotararilor judeca-
    toresti..............................                        50% din taxa
                                                                datorata la ce-
                                                                rerea sau acti-
                                                                unea introduc-
                                                                tiva (in cazul
                                                                atacarii hota-
                                                                ririlor date in
                                                                actiuni evalua-
                                                                bile in bani,
                                                                taxa se calcu-
                                                                leaza la suma
                                                                contestata)
 8. Eliberarea copiilor dupa actele aflate
    la dosar, de catre instantele judeca-
    toresti, la cererea partilor sau a
    altor persoane admise a lua parte in
    proces, pentru fiecare exemplar de
    copie in parte ......................            3

    B. Cererile privind solutionarea liti-
       giilor, inclusiv cele precontrac-
       tuale ce se introduc la organele
       Arbitrajului de Stat, cererile de
       suspendare a executarii hotararilor
       arbitrale si de rearbitrare adresa-
       te Primului Arbitru de Stat sau ar-
       bitrilor sefi ai organelor Arbitra-
       jului de Stat de pe langa comitete-
       le executive ale sfaturilor popula-
       re cum si eliberarea copiilor dupa
       acte, in cerere, de catre organele
       Arbitrajului de Stat.
 9. Cererile de rezolvare a litigiilor
    privind drepturi evaluabile in bani...                          1,50%
10. Cererile introduse la Arbitrajul de
    Stat privind divergentele precum si
    litigiile izvorate din neindeplinirea
    obligatiei de a contracta                       150
11. Cererile de suspendare a executarii
    hotararilor arbitrale si de rearbitrare
    adresate Primului Arbitru de Stat sau
    arbitrilor sefi ai organelor Arbitra-
    jului de Stat de pe langa comitetele
    executive ale sfaturilor populare.                           50% din taxa
                                                                 datorata la ce-
                                                                 rerea introduc-
                                                                 tiva.
12. Eliberarea copiilor de pe acte aflate
    la dosare, de catre organele Arbitra-
    jului de Stat, la cererea partilor sau
    altor persoane indreptatite, pentru
    fiecare exemplar de copie in parte ...            3

    C. Actele de notariat, serviciile pres-
       tate de catre birourile notariatului
       de stat, inclusiv traducerile.
13.      Autentificari de acte:
    a) Autentificarea actelor de vanzari si
       schimburi de bunuri imobile, a acte-
       lor privind donatiuni sau intoarceri
       de bunuri daruite ..................                              8%
    Nota. - Autentificarea actelor de vin-
       zari si schimburi de bunuri imobile
       se taxeaza la valoarea de asigurare
       in cazul cladirilor, sau potrivit
       baremului stabilit de Ministerul
       Finantelor in cazul terenurilor.
    b) Autentificarea testamentelor ......           20
    c) Autentificarea actelor de partaj si
       a actelor de garantie .............           50
    d) Autentificarea contractelor de in-
       chiriere de bunuri ................                               4%
    e) Autentificarea procurilor sau impu-
       ternicirilor, de fiecare exemplar:
    - pentru administrarea bunurilor sau
      efectuarea operatiunilor de credit             30
    - alte procuri sau imputerniciri                 15
    f) Autentificarea oricaror alte con-
       tracte evaluabile in bani, necu-
       prinse la alineatele a-e de mai sus                               1%
    g) Autentificarea oricaror alte con-
       tracte neevaluabile in bani, necu-
       prinse la alineatele a-e de mai sus           10
14. Eliberarea titlurilor executorii                             1% dar nu mai
                                                                 putin de 10 lei
15. Intocmirea protestelor maritime                  25
16. Notificarile si somatiunile, de fie-
    care comunicare .....................             5
17. Legalizarea semnaturilor sau darea de
    data certa, pentru fiecare act ......             5
18. Certificarea conformitatii copiilor si
    extraselor, de fiecare pagina .......             3
19. Primirea in depozit a oricaror inscri-
    suri sau documente pe timp de 1 an sau
    fractiune de un an, de fiecare exemplar
    in parte .............................           50
20. Pentru efectuarea procedurii succeso-
    rale, dupa valoarea succesiunii:

                          Pentru rude
       Valoarea        pana la gradul IV
       ---------       -----------------
    pana la    25.000          3,50%
    25.001    150.000          7%
   150.001    300.000         12,50%
    de la     300.000         25%
    Mostenitorii care nu intra in categoria
    celor de mai sus platesc taxa majorata
    cu 100%.
   Nota. - Bunurile imobile care intra in
     activul succesoral se evalueaza, in
     vederea taxarii, la valoarea de
     asigurare in cazul imobilelor, sau
     potrivit baremului stabilit de
     Ministerul Finantelor, in cazul
     terenurilor.
21. Incheierea oricaror acte de notariat
    necuprinse la pct. 15-20 de mai sus               10
22. Eliberarea copiilor de pe actele aflate
    in dosarele notariatului de stat, de
    fiecare exemplar ......................            3
    Pentru autentificarea sau incheierea
    actelor de notariat, in afara de sediul
    biroului de notariat, se incaseaza dublul
    taxelor de timbru prevazute la pct. 13-22
    de mai sus, in afara de cheltuielile de
    deplasare.

      Redactarea actelor de catre birourile
           de notariat
23. a) Redactarea testamentelor ............          20
    b) Redactarea oricaror acte ............          10

    Scrierea la masina de scris si tradu-
    cerile dintr-o limba in alta
24. a) Scrierea la masina a diverselor acte,
       inscrisuri care nu au fost redactate
       de biroul de notariat, precum si a
       copiilor de pe actele si inscrisurile
       prezentate de parti, pentru fiecare
       pagina sau fractiune de pagina:
     - pentru primul exemplar ..............           2
     - pentru celelalte exemplare ..........           1
     b) Traducerile efectuate de traducatorii
       birourilor notariale din limba romana
       sau maghiara in alta limba, de fiecare
       pagina sau fractiune de pagina ......           7
     c) Traducerile efectuate  de traducato-
       rii birourilor notariale dintr-o alta
       limba in limba romana sau maghiara, de
       fiecare pagina sau fractiune de pagina          6
     d) Colationarea unei traduceri in si din
       limba romana sau maghiara, de fiecare
       pagina sau fractiune de pagina .......          4

    D. Autentificarea actelor de catre comi-
       tetele executive ale sfaturilor popu-
       lare, precum si certificatele elibe-
       rate de aceste comitete executive.
25. Autentificarea actelor sau copiilor de
    catre comitetele executive ale sfaturilor
    populare comunale ......................         10
26. Eliberarea certificatelor, adeverintelor,
    extraselor si altor acte de catre comite-
    tele executive ale sfaturilor populare la
    cererea cetatenilor (cu exceptia celor
    scutite conform art. 3 din lege)........           3
27. Eliberarea autorizatiilor de fabricat
    rachiu .................................         100

    E. Inregistrarea, rectificarea si recon-
       stituirea la cerere a actelor de stare
       civila, eliberarea duplicatelor certi-
       ficatelor constatatoare a starii civi-
       le si inregistrarea schimbarii numelui
       sau pronumelui.
28. a) Inregistrarea actelor de stare civila          10
    b) Inregistrarea schimbarii de nume sau
       prenume .............................         200
29. Reconstituirea sau rectificarea actelor
    de stare civila ........................          10
30. Eliberarea duplicatelor certificatelor
    constatatoare a starii civile ..........          10
    F. Viza buletinelor de identitate, eli-
       berarea, extinderea si prelungirea
       pasapoartelor, eliberarea certifica-
       telor de calatorie, viza pasapoarte-
       lor strainilor, eliberarea si pre-
       lungirea autorizatiilor de sedere in
       tara pentru cetatenii straini si
       pentru cei care nu au cetatenie, pre-
       cum si acordarea cetateniei romane
       sau renuntarea la aceasta cetatenie,
       la cerere.
31. Viza buletinelor de identitate .......            3
32. Pasapoarte si autorizatii de sedere in
    tara:
    a) eliberarea pasapoartelor pentru stra-
       inatate .............................          50
    b) eliberarea unui nou pasaport in locul
       celui pierdut sau deteriorat.........          80
    c) extinderea pasaportului pentru alte
       tari decat acelea pentru care a fost
       eliberat ............................          50
    d) prelungirea pasaportului ............          35
    c) eliberarea certificatului de calatorie         25
    f) eliberarea pasaportului mortuar .....         200
    g) viza de iesire din Republica Populara
       Romana a pasapoartelor cetatenilor
       straini .............................          30
    h) viza de iesire din Republica Populara
       Romana si intoarcerea in Republica
       Populara Romana a pasapoartelor ceta-
       tenilor straini .....................          50
    i) eliberarea sau prelungirea autoriza-
       tiilor de sedere in tara, inregistra-
       rea pasapoartelor straine cum si pre-
       lungirea termenului de inregistrare            80
    j) eliberarea unei noi autorizatii de
       sedere in tara, in locul celei prece-
       dente ...............................         120
    Organele care efectueaza operatiile pre-
    vazute mai sus au dreptul sa acorde, de la
    caz la caz, reduceri sau scutiri la
    taxele stabilite la pct. 32.
    Pe baza de reciprocitate intre Republica
    Populara Romana si alte tari taxele de
    mai sus pot fi micsorate sau marite. In
    aceleasi conditii se pot acorda scutiri.
33. Acordarea sau renuntarea la cetatenia
    romana:
    a) Acordarea cetateniei romane, cetate-
       nilor altor tari ...................           25
    b) Acordarea cetateniei romane, persoa-
       nelor fara cetatenie ...............           10
    c) Renuntarea la cetatenia romana .....         1000
    G. Eliberarea autorizatiilor de functi-
       onare pentru exercitarea meseriilor,
       carausiei, comertului si altor ocu-
       patii pentru care legea prevede o-
       bligatia posedarii unei autorizatii
       de functionare.
34. Autorizatiile eliberate meseriasilor,
    carausilor cu mijloace de transport cu
    tractiune animala si birjarilor:
    a) pentru meseriasii, carausii si bir-
       jarii fara salariati ..............           100
    b) pentru meseriasi, carausi si birjari
       cu salariati .......................          200
35. Autorizatiile eliberate comerciantilor,
    proprietarilor de intreprinderi proprie-
    tarilor de autocamioane si
    taximetristilor.
    a) pentru comercianti ambulanti                  100
    b) pentru comercianti, proprietarii de
       intreprinderi, carausii auto si
       taximetristii fara salariati ......           300
    c) pentru comerciantii, proprietarii de
       intreprinderi, carausii auto si taxi-
       metristii cu salariati                        500
36. Autorizatiile eliberate altor persoane
    pentru care legea prevede obligatia po-
    sedarii autorizatiei de functionare ...          100

    H. Eliberarea permiselor de vanatoare
       si a permiselor de pescuit
37. Eliberarea permiselor de vanatoare ....          15
38. Eliberarea permiselor de pescuit ......            5
                                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 911/1955

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 911 din 1955
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 911/1955
Hotărârea 474 1999
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Legea 105 1997
pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Hotărârea 1295 1990
privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea
Hotărârea 1222 1990
privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea personalului roman
Hotărârea 1028 1990
pentru modificarea si completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu