E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 911 din  5 iunie 1955

privind stabilirea listei actelor si faptelor supuse taxelor de timbru precum si a tarifului taxelor de timbru

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: COLECTIA DE HOTARARI SI DISPOZITII NR. 30 din 5 iunie 1955


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Populare Romane, hotaraste:
    1. Lista actelor si faptelor supuse taxelor de timbru precum si tariful taxelor de timbru se stabilesc astfel:
--------------------------------------------------------------------------------
Pct.   Denumirea actelor si faptelor               Tariful
       supuse taxelor de timbru           --------------------------------------
                                                  in lei        in procente
--------------------------------------------------------------------------------
  1                   2                              3                4
--------------------------------------------------------------------------------
    A. Actiunile si cererile introduse
       la instantele judecatoresti, ce-
       rerile pentru exercitarea cailor
       de atac impotriva hotararilor
       judecatoresti cum si eliberarea
       copiilor de pe acte, la cerere,
       de catre instantele judecato-
       resti.
 1. Cererile si actiunile privind drep-
    turi evaluabile in bani, cu exceptia
    celor de la pct. 2 de mai jos:
    - pana la valoarea de 500 lei .......            5
    - pentru ceea ce depaseste de 500
      lei, pana la 1.000 lei ............           10
    - pentru ceea ce depaseste 1.000 lei
      pana la 5.000 lei .................                             3%
    - pentru ceea ce depaseste 5.000 lei                              5%
 2. Cererile si actiunile privind drep-
    turi evaluabile in bani, introduse de
    gospodariile agricole colective si de
    intovarasirile agricole de tarani
    muncitori pentru cultivarea in comun
    a pamantului ........................                       1%, dar nu mai
                                                                putin de 3 lei
 3. Cererile si actiunile neevaluabile
    in bani .............................           50
 4. Cererile, reconventionale, interven-
    tiile, aderarile sau chemarile in ga-
    rantie se timbreaza ca si cererea sau
    actiunea principala.
 5. Cererile si actiunile in materie de
    divort, cu exceptia celor de la pct.
    6 de mai jos.........................          200
 6. Cererile sau actiunile in materie de
    divort, pentru desfacerea casatoriei
    cu persoane condamnate la pedepse
    privative de libertate pe termen mai
    lung de 5 ani sau cu persoane dispa-
    rute fara urma (dupa un an de la
    disparitie)..........................           10
 7. Cererile pentru exercitarea cailor de
    atac impotriva hotararilor judeca-
    toresti..............................                        50% din taxa
                                                                datorata la ce-
                                                                rerea sau acti-
                                                                unea introduc-
                                                                tiva (in cazul
                                                                atacarii hota-
                                                                ririlor date in
                                                                actiuni evalua-
                                                                bile in bani,
                                                                taxa se calcu-
                                                                leaza la suma
                                                                contestata)
 8. Eliberarea copiilor dupa actele aflate
    la dosar, de catre instantele judeca-
    toresti, la cererea partilor sau a
    altor persoane admise a lua parte in
    proces, pentru fiecare exemplar de
    copie in parte ......................            3

    B. Cererile privind solutionarea liti-
       giilor, inclusiv cele precontrac-
       tuale ce se introduc la organele
       Arbitrajului de Stat, cererile de
       suspendare a executarii hotararilor
       arbitrale si de rearbitrare adresa-
       te Primului Arbitru de Stat sau ar-
       bitrilor sefi ai organelor Arbitra-
       jului de Stat de pe langa comitete-
       le executive ale sfaturilor popula-
       re cum si eliberarea copiilor dupa
       acte, in cerere, de catre organele
       Arbitrajului de Stat.
 9. Cererile de rezolvare a litigiilor
    privind drepturi evaluabile in bani...                          1,50%
10. Cererile introduse la Arbitrajul de
    Stat privind divergentele precum si
    litigiile izvorate din neindeplinirea
    obligatiei de a contracta                       150
11. Cererile de suspendare a executarii
    hotararilor arbitrale si de rearbitrare
    adresate Primului Arbitru de Stat sau
    arbitrilor sefi ai organelor Arbitra-
    jului de Stat de pe langa comitetele
    executive ale sfaturilor populare.                           50% din taxa
                                                                 datorata la ce-
                                                                 rerea introduc-
                                                                 tiva.
12. Eliberarea copiilor de pe acte aflate
    la dosare, de catre organele Arbitra-
    jului de Stat, la cererea partilor sau
    altor persoane indreptatite, pentru
    fiecare exemplar de copie in parte ...            3

    C. Actele de notariat, serviciile pres-
       tate de catre birourile notariatului
       de stat, inclusiv traducerile.
13.      Autentificari de acte:
    a) Autentificarea actelor de vanzari si
       schimburi de bunuri imobile, a acte-
       lor privind donatiuni sau intoarceri
       de bunuri daruite ..................                              8%
    Nota. - Autentificarea actelor de vin-
       zari si schimburi de bunuri imobile
       se taxeaza la valoarea de asigurare
       in cazul cladirilor, sau potrivit
       baremului stabilit de Ministerul
       Finantelor in cazul terenurilor.
    b) Autentificarea testamentelor ......           20
    c) Autentificarea actelor de partaj si
       a actelor de garantie .............           50
    d) Autentificarea contractelor de in-
       chiriere de bunuri ................                               4%
    e) Autentificarea procurilor sau impu-
       ternicirilor, de fiecare exemplar:
    - pentru administrarea bunurilor sau
      efectuarea operatiunilor de credit             30
    - alte procuri sau imputerniciri                 15
    f) Autentificarea oricaror alte con-
       tracte evaluabile in bani, necu-
       prinse la alineatele a-e de mai sus                               1%
    g) Autentificarea oricaror alte con-
       tracte neevaluabile in bani, necu-
       prinse la alineatele a-e de mai sus           10
14. Eliberarea titlurilor executorii                             1% dar nu mai
                                                                 putin de 10 lei
15. Intocmirea protestelor maritime                  25
16. Notificarile si somatiunile, de fie-
    care comunicare .....................             5
17. Legalizarea semnaturilor sau darea de
    data certa, pentru fiecare act ......             5
18. Certificarea conformitatii copiilor si
    extraselor, de fiecare pagina .......             3
19. Primirea in depozit a oricaror inscri-
    suri sau documente pe timp de 1 an sau
    fractiune de un an, de fiecare exemplar
    in parte .............................           50
20. Pentru efectuarea procedurii succeso-
    rale, dupa valoarea succesiunii:

                          Pentru rude
       Valoarea        pana la gradul IV
       ---------       -----------------
    pana la    25.000          3,50%
    25.001    150.000          7%
   150.001    300.000         12,50%
    de la     300.000         25%
    Mostenitorii care nu intra in categoria
    celor de mai sus platesc taxa majorata
    cu 100%.
   Nota. - Bunurile imobile care intra in
     activul succesoral se evalueaza, in
     vederea taxarii, la valoarea de
     asigurare in cazul imobilelor, sau
     potrivit baremului stabilit de
     Ministerul Finantelor, in cazul
     terenurilor.
21. Incheierea oricaror acte de notariat
    necuprinse la pct. 15-20 de mai sus               10
22. Eliberarea copiilor de pe actele aflate
    in dosarele notariatului de stat, de
    fiecare exemplar ......................            3
    Pentru autentificarea sau incheierea
    actelor de notariat, in afara de sediul
    biroului de notariat, se incaseaza dublul
    taxelor de timbru prevazute la pct. 13-22
    de mai sus, in afara de cheltuielile de
    deplasare.

      Redactarea actelor de catre birourile
           de notariat
23. a) Redactarea testamentelor ............          20
    b) Redactarea oricaror acte ............          10

    Scrierea la masina de scris si tradu-
    cerile dintr-o limba in alta
24. a) Scrierea la masina a diverselor acte,
       inscrisuri care nu au fost redactate
       de biroul de notariat, precum si a
       copiilor de pe actele si inscrisurile
       prezentate de parti, pentru fiecare
       pagina sau fractiune de pagina:
     - pentru primul exemplar ..............           2
     - pentru celelalte exemplare ..........           1
     b) Traducerile efectuate de traducatorii
       birourilor notariale din limba romana
       sau maghiara in alta limba, de fiecare
       pagina sau fractiune de pagina ......           7
     c) Traducerile efectuate  de traducato-
       rii birourilor notariale dintr-o alta
       limba in limba romana sau maghiara, de
       fiecare pagina sau fractiune de pagina          6
     d) Colationarea unei traduceri in si din
       limba romana sau maghiara, de fiecare
       pagina sau fractiune de pagina .......          4

    D. Autentificarea actelor de catre comi-
       tetele executive ale sfaturilor popu-
       lare, precum si certificatele elibe-
       rate de aceste comitete executive.
25. Autentificarea actelor sau copiilor de
    catre comitetele executive ale sfaturilor
    populare comunale ......................         10
26. Eliberarea certificatelor, adeverintelor,
    extraselor si altor acte de catre comite-
    tele executive ale sfaturilor populare la
    cererea cetatenilor (cu exceptia celor
    scutite conform art. 3 din lege)........           3
27. Eliberarea autorizatiilor de fabricat
    rachiu .................................         100

    E. Inregistrarea, rectificarea si recon-
       stituirea la cerere a actelor de stare
       civila, eliberarea duplicatelor certi-
       ficatelor constatatoare a starii civi-
       le si inregistrarea schimbarii numelui
       sau pronumelui.
28. a) Inregistrarea actelor de stare civila          10
    b) Inregistrarea schimbarii de nume sau
       prenume .............................         200
29. Reconstituirea sau rectificarea actelor
    de stare civila ........................          10
30. Eliberarea duplicatelor certificatelor
    constatatoare a starii civile ..........          10
    F. Viza buletinelor de identitate, eli-
       berarea, extinderea si prelungirea
       pasapoartelor, eliberarea certifica-
       telor de calatorie, viza pasapoarte-
       lor strainilor, eliberarea si pre-
       lungirea autorizatiilor de sedere in
       tara pentru cetatenii straini si
       pentru cei care nu au cetatenie, pre-
       cum si acordarea cetateniei romane
       sau renuntarea la aceasta cetatenie,
       la cerere.
31. Viza buletinelor de identitate .......            3
32. Pasapoarte si autorizatii de sedere in
    tara:
    a) eliberarea pasapoartelor pentru stra-
       inatate .............................          50
    b) eliberarea unui nou pasaport in locul
       celui pierdut sau deteriorat.........          80
    c) extinderea pasaportului pentru alte
       tari decat acelea pentru care a fost
       eliberat ............................          50
    d) prelungirea pasaportului ............          35
    c) eliberarea certificatului de calatorie         25
    f) eliberarea pasaportului mortuar .....         200
    g) viza de iesire din Republica Populara
       Romana a pasapoartelor cetatenilor
       straini .............................          30
    h) viza de iesire din Republica Populara
       Romana si intoarcerea in Republica
       Populara Romana a pasapoartelor ceta-
       tenilor straini .....................          50
    i) eliberarea sau prelungirea autoriza-
       tiilor de sedere in tara, inregistra-
       rea pasapoartelor straine cum si pre-
       lungirea termenului de inregistrare            80
    j) eliberarea unei noi autorizatii de
       sedere in tara, in locul celei prece-
       dente ...............................         120
    Organele care efectueaza operatiile pre-
    vazute mai sus au dreptul sa acorde, de la
    caz la caz, reduceri sau scutiri la
    taxele stabilite la pct. 32.
    Pe baza de reciprocitate intre Republica
    Populara Romana si alte tari taxele de
    mai sus pot fi micsorate sau marite. In
    aceleasi conditii se pot acorda scutiri.
33. Acordarea sau renuntarea la cetatenia
    romana:
    a) Acordarea cetateniei romane, cetate-
       nilor altor tari ...................           25
    b) Acordarea cetateniei romane, persoa-
       nelor fara cetatenie ...............           10
    c) Renuntarea la cetatenia romana .....         1000
    G. Eliberarea autorizatiilor de functi-
       onare pentru exercitarea meseriilor,
       carausiei, comertului si altor ocu-
       patii pentru care legea prevede o-
       bligatia posedarii unei autorizatii
       de functionare.
34. Autorizatiile eliberate meseriasilor,
    carausilor cu mijloace de transport cu
    tractiune animala si birjarilor:
    a) pentru meseriasii, carausii si bir-
       jarii fara salariati ..............           100
    b) pentru meseriasi, carausi si birjari
       cu salariati .......................          200
35. Autorizatiile eliberate comerciantilor,
    proprietarilor de intreprinderi proprie-
    tarilor de autocamioane si
    taximetristilor.
    a) pentru comercianti ambulanti                  100
    b) pentru comercianti, proprietarii de
       intreprinderi, carausii auto si
       taximetristii fara salariati ......           300
    c) pentru comerciantii, proprietarii de
       intreprinderi, carausii auto si taxi-
       metristii cu salariati                        500
36. Autorizatiile eliberate altor persoane
    pentru care legea prevede obligatia po-
    sedarii autorizatiei de functionare ...          100

    H. Eliberarea permiselor de vanatoare
       si a permiselor de pescuit
37. Eliberarea permiselor de vanatoare ....          15
38. Eliberarea permiselor de pescuit ......            5
                                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 911/1955

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 911 din 1955
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 911/1955
Hotărârea 474 1999
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Legea 105 1997
pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Hotărârea 1295 1990
privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate de acestea
Hotărârea 1222 1990
privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea personalului roman
Hotărârea 1028 1990
pentru modificarea si completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu