E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1222 1990 in legatura cu Ordin 460 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 3 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 4 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 5 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 6 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 8 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 9 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 10 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 14 din actul Hotărârea 1222 1990 modificat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 1 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 2 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 5 din actul Hotărârea 1222 1990 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 14 1992
Articolul 13 din actul Hotărârea 1222 1990 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 466 1991
Articolul 14 din actul Hotărârea 1222 1990 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 466 1991
Articolul 4 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 2 din actul Hotărârea 466 1991
Articolul 7 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 30 din actul Legea 32 1991
Articolul 14 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 30 din actul Legea 32 1991
Articolul 3 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 30 din actul Legea 32 1991
Articolul 7 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 29 din actul Legea 32 1991
Articolul 14 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 29 din actul Legea 32 1991
Articolul 3 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 29 din actul Legea 32 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1222 din  1990

privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile  si obligatiile legate de salarizarea personalului roman

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 bis  din 26 noiembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Impozitele si taxele datorate de catre reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine

    Art. 1
    (1) Reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine pentru a-si putea desfasura activitatea sunt obligate sa solicite Ministerului Comertului si Turismului eliberarea autorizatiei de functionare. Pentru obtinerea autorizatiei de functionare vor face dovada ca au depus, in devize convertibile, suma de 1.200 dolari S.U.A., reprezentand taxa de timbru aferenta cererii si eliberarii autorizatiei respective.
    (2) Taxa prevazuta la alin. (1) este aferenta unui an calendaristic. Eliberarea de autorizatii pe o perioada mai mare de un an se poate face numai cu perceperea taxei prevazute la alin. (1), proportional cu numarul de ani prevazuti in cererea de autorizare.
    (3) Daca in cererea de eliberare a autorizatiei de functionare, reprezentantele societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine solicita sa efectueze sau sa intermedieze activitati de comert exterior si pentru alte firme straine, taxa prevazuta la alin. (1) se majoreaza cu 10% pentru fiecare din aceste firme.
    (4) In cazul autorizatiilor de functionare eliberate in cursul anului, pentru perioada pana la 31 decembrie al acelui an, se percepe partea din taxa anuala prevazuta la alin. (1) corespunzatoare trimestrelor ramase pana la finele anului, inclusiv trimestrul in curs.
    (5) Respingerea cererii de autorizare sau renuntarea la autorizare inainte de aprobarea eliberarii acesteia da dreptul la restituirea a 80% din taxa prevazuta la alin. (1). Renuntarea la autorizatia aprobata, precum si retragerea acesteia, nu dau dreptul la restituirea taxei prevazute la alin. (1).
    (6) Cererile pentru reinnoirea autorizatiilor, precum si reinnoirea autorizatiilor sunt supuse taxei prevazute la alin. (1) in aceleasi conditii.
    Art. 2
    (1) Reprezentantele in Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine se supun impozitului pe venit, conform anexei nr. 1.
    (2) Venitul impozabil se determina prin scaderea din comisioanele primite de la societatile comerciale si organizatiile economice straine pe care le reprezinta a cheltuielilor efectuate pentru exercitarea activitatii (salarii, chirii, iluminat, telex, telefon, materiale de intretinere si altele), dovedite cu acte justificative.
    (3) Impozitul calculat pe venitul stabilit potrivit alin. (2) nu poate fi mai mic decat impozitul aferent veniturilor stabilite prin anexa nr. 2.
    Art. 3
    Stabilirea venitului impozabil se face pe baza declaratiilor de impunere, depuse la organele financiare pe raza carora isi au sediul reprezentantele societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, in termen de 15 zile de la eliberarea autorizatiei de functionare si apoi anual, in cursul lunii ianuarie, precum si a evidentelor privind veniturile, cheltuielile si persoanele angajate de reprezentantele societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine.
    Art. 4
    La inceputul fiecarui an impozitul se stabileste provizoriu asupra venitului impozabil declarat, care nu va fi mai mic decat impozitul definitiv al anului precedent. In luna ianuarie a anului urmator si la incetarea activitatii impozitul se definitiveaza.
    Art. 5
    (1) Impozitul calculat conform art. 4 sau diferentele de impozit stabilite in plus de organele financiare se platesc la termenele prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    (2) Pentru depasirea termenelor de plata se datoreaza majorari de intarziere, calculate la sumele neachitate in termen, de 2% pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intarziere, dar nu mai mult decat impozitul neachitat la termen.
    Art. 6
    Reprezentantele sunt obligate sa tina evidentele prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 7
    Impozitul pe salariile personalului format din cetateni straini si cetateni romani se calculeaza pe baza cotelor prevazute la anexa nr. 3.
    Art. 8
    (1) Prevederile din prezenta hotarare referitoare la impozite si taxe se completeaza cu cele prevazute de legislatia fiscala in vigoare, in masura in care nu contravin acestora.
    (2) Declararea venitului impozabil, stabilirea, comunicarea si incasarea impozitului datorat, modalitatea de solutionare a contestatiilor si cererilor cu privire la revizuirea impozitului si alte norme procedurale cuprinse in reglementarile din Romania, referitoare la impunerea veniturilor persoanelor fizice si juridice, precum si la calcularea taxelor si plata acestora, sunt aplicabile si reprezentantelor societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine.
    Art. 9
    (1) Nedeclararea totala sau in parte a veniturilor realizate de reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 la 10.000 lei.
    (2) Contraventiile stabilite prin H.C.M. nr. 68/1970, savarsite de salariatii reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei.
    (3) Amenzile contraventionale aplicate conform alin. (1) si (2) de mai sus nu sunt supuse prevederilor Legii nr. 32/1968 in ceea ce priveste reducerea la 50% din minim.
    Art. 10
    (1) Impozitele, taxele si eventualele amenzi fiscale datorate se achita in lei proveniti din schimb valutar la cursul in vigoare la data platii.
    (2) Dovada platii impozitelor si taxelor datorate se face cu documentul emis de unitatea bancara la care reprezentanta are deschis contul in valuta.
    In acest document se va mentiona si contul in care banca vireaza contravaloarea in lei a valutei.

    CAP. 2
    Drepturile si obligatiile salariatilor

    Art. 11
    (1) Angajarea personalului la reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine se face, potrivit legii, numai pe baza de contract individual de munca, prin care se stabilesc principalele drepturi si obligatii ale partilor.
    (2) Contractul se incheie pe durata determinata sau nedeterminata si se inregistreaza la Oficiul muncii.
    (3) Oficiul muncii va urmari ca prin contractele de munca astfel incheiate salariile in valuta, precum si celelalte drepturi cuvenite, sa fie stabilite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
    Art. 12
    Pe langa salariile in valuta prevazute in contracte, reprezentantele societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine platesc in valuta si contributia la asigurarile sociale pentru cetatenii romani sau straini cu domiciliul in Romania, in cuantum de 25%, calculata asupra castigului brut realizat in valuta de catre acestia.
    Art. 13
    Contributia pentru pensia suplimentara, drepturile de pensii si asigurari sociale se calculeaza la salariile primite de angajati echivalente in lei, dupa scaderea impozitului si sumelor destinate fondului pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului.
    Art. 14
    (1) Din echivalentul in lei al sumelor in valuta reprezentand castigurile si alte drepturi de personal, din care s-a scazut impozitul aferent acestora, o parte, calculata potrivit anexei nr. 4, se varsa la fondul pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului in concordanta cu cerintele economiei de piata, precum si pentru extinderea relatiilor economice internationale, constituit la Ministerul Invatamantului si Stiintei.
    (2) Din diferenta rezultata dupa stabilirea cotei reprezentand fondul pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului (conform anexei nr. 4) o cota de 10% calculata asupra salariului brut ramane la dispozitia angajatilor, in valuta, la cursul de schimb in vigoare.
    (3) Sumele in valuta primite sub forma de prime si premii in timpul desfasurarii activitatii sau la incheierea acesteia se supun prevederilor art. 7 si ale art. 14 alin. (1) separat, pe masura incasarii lor, iar diferenta ramane in valuta la dispozitia personalului, la cursul de schimb in vigoare.
    (4) Contributia pentru pensia suplimentara, calculata in conformitate cu prevederile art. 13, se suporta de catre cetatenii romani.
    (5) Organele fiscale locale sunt obligate sa comunice reprezentantelor numarul de cont in care trebuie virate impozitele si taxele datorate si sa urmareasca incasarea in termen a acestora.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Prevederile prezentei hotarari se aplica in mod corespunzator si cetatenilor romani si straini angajati, cu respectarea reglementarilor in vigoare sau ale intelegerilor speciale, de catre:
    a) filiale ale bancilor straine si mixte;
    b) birouri ale societatilor de transport straine (aeriene, maritime, fluviale, cai ferate, rutiere), reprezentantelor (birourilor) unor agentii de turism straine si altele asemenea;
    c) reprezentantele unor organizatii de caritate straine.
    Art. 16
    Dispozitiile Hotararii Consiliului de Ministri nr. 1466 din 6 noiembrie 1973 pentru modificarea listei actelor si faptelor supuse taxelor de timbru, precum si a tarifului taxelor de timbru, stabilita prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 911/1955, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
    Art. 17
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 1 decembrie 1990.

                           PRIM-MINISTRU
                            PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                  COTELE
de impozit pentru impunerea veniturilor reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine
------------------------------------------------------------------------------
   VENITUL ANUAL                         IMPOZITUL ANUAL
        -lei-                                  -lei-
------------------------------------------------------------------------------
    Pana la   50.000                             Scutit
      50.001- 51.200               10% pentru ceea ce depaseste         50.000
      51.201- 53.000       120 lei+15%      "         "                 51.200
      53.001- 55.000       390 lei+20%      "         "                 53.000
      55.001- 58.000       790 lei+25%      "         "                 55.000
      58.001- 65.000      1540 lei+30%      "         "                 58.000
      65.001- 80.000      3640 lei+35%      "         "                 65.000
      80.001-100.000      8890 lei+40%      "         "                 80.000
     100.001-130.000     16890 lei+42%      "         "                100.000
     130.001-145.000     29490 lei+44%      "         "                130.000
     145.001-160.000     36090 lei+46%      "         "                145.000
     160.001-175.000     42990 lei+48%      "         "                160.000
     175.001-190.000     50190 lei+50%      "         "                175.000
     190.001-205.000     57690 lei+52%      "         "                190.000
     205.001-220.000     65490 lei+54%      "         "                205.000
     220.001-235.000     73590 lei+56%      "         "                220.000
     235.001-250.000     81990 lei+58%      "         "                235.000
     250.001-265.000     90690 lei+60%      "         "                250.000
     265.001-280.000     99690 lei+62%      "         "                265.000
     280.001-295.000    108990 lei+64%      "         "                280.000
     295.001-310.000    118590 lei+66%      "         "                295.000
     310.001-325.000    128490 lei+68%      "         "                310.000
     325.001-340.000    138690 lei+70%      "         "                325.000
     340.001-355.000    149190 lei+72%      "         "                340.000
     355.001-370.000    159990 lei+74%      "         "                355.000
     370.001-385.000    171090 lei+76%      "         "                370.000
     385.001-400.000    182490 lei+78%      "         "                385.000
     400.001-415.000    194190 lei+80%      "         "                400.000
     415.001-420.000    206190 lei+82%      "         "                415.000
     Peste   420.000               50% din venitul impozabil
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                    VENITURILE
stabilite in functie de numarul de persoane care lucreaza in cadrul reprezentantei
                                                                    - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
            Tipul de reprezentanta*)               Venitul impozabil
-----------------------------------------------------------------------------
               A (1-2 persoane)                       200.000
               B (3-5 persoane)                       411.000
               C (6-8 persoane)                       785.000
               D (peste 8 persoane)                 1.600.000
-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------
    *) In numarul persoanelor pe baza caruia se stabileste tipul de reprezentanta nu se cuprinde: secretara, dactilografa, sofer, stenodactilografa, telexist, curier, muncitor calificat, femeie de serviciu.

    ANEXA 3

                      COTELE
impozitului pe salariile cetatenilor straini si cetatenilor romani
------------------------------------------------------------------------------
                                        Impozitul pentru veniturile
                                               din intervale
     Salariul     Cota de    Impozitul ---------------------------------------
      lunar       impozit       -lei-    Intervale      Impozitul pe intervale
     impozabil       %                    de venit              creste
                                            -lei-
------------------------------------------------------------------------------
Intre 1 si 910 lei Scutit de impozit
     911          3,20        29      911- 960  de fiecare 10 lei cu  1,00 lei
     960          3,50        34      961-1060       "     10 lei cu  1,90 lei
    1060          5,00        53     1061-1160       "     10 lei cu  2,20 lei
    1160          6,50        75     1161-1260       "     10 lei cu  2,70 lei
    1260          8,10       102     1261-1360       "     20 lei cu  4,60 lei
    1360          9,20       125     1361-1460       "     25 lei cu  5,50 lei
    1460         10,10       147     1461-1760       "     25 lei cu  5,75 lei
    1760         12,20       216     1761-2060       "     50 lei cu  9,00 lei
    2060         13,00       270     2061-3060       "     50 lei cu  9,50 lei
    3060         15,00       460     3061-5060       "     50 lei cu 10,00 lei
    5060         17,00       860     5061-7060       "     50 lei cu 10,50 lei
    7060         18,20      1285    7061-10060       "     50 lei cu 11,00 lei
   10060         19,30      1944  peste 10060 lei, la cota de 19,30 se adauga
                               cate un procent pentru fiecare 2500 lei.
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    NOTA:
    Impozitul rezultat din aplicarea cotelor prevazute in prezenta anexa nu poate depasi 45 la suta din venitul impozabil.

    ANEXA 4

                   CALCULUL
cotei reprezentand fondul pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului
                                                                  - in lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                      COTA
                                -----------------------
          Venit net*)              fixa + procentuala
------------------------------------------------------------------------------
   Pana la 5.000                       5%
   De la   5.001- 6.000            250+20% din diferenta ce depaseste   5000
           6.001- 7.000            450+30%       "             "        6000
           7.001- 8.000            750+40%       "             "        7000
           8.001- 9.000           1150+50%       "             "        8000
           9.001-10.000           1650+60%       "             "        9000
      Peste      10.000           2250+70%       "             "      10.000
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    *) Prin venit net se intelege totalul drepturilor banesti cuvenite in cursul unei luni, mai putin cele sub forma primelor si a premiilor mentionate la art. 14 alin. 3, diminuate cu impozitul calculat conform anexei nr. 3.

                                              


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1222/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1222 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1222/1990
Ordin 460 2004
pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei anuale si a declaratiei fiscale ce se depun de persoanele juridice straine care au o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania sau care desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal si a instructiunilor de completare a acestor declaratii
Ordonanţa 24 1996
privind impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine
Ordonanţa 14 1992
privind modificarea nivelului majorarilor de intirziere datorate pentru neplata in termen a veniturilor cuvenite bugetului
Hotărârea 466 1991
privind modificarea si abrogarea unor prevederi din Hotarirea Guvernului nr. 1222/1990 privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea personalului roman
Legea 32 1991
privind impozitul pe salarii
Legea 32 1991
privind impozitul pe salarii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu