E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1222 1990 in legatura cu Ordin 460 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 3 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 4 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 5 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 6 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 8 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 9 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 10 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 14 din actul Hotărârea 1222 1990 modificat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 1 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 2 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 24 1996
Articolul 5 din actul Hotărârea 1222 1990 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 14 1992
Articolul 13 din actul Hotărârea 1222 1990 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 466 1991
Articolul 14 din actul Hotărârea 1222 1990 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 466 1991
Articolul 4 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 2 din actul Hotărârea 466 1991
Articolul 7 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 30 din actul Legea 32 1991
Articolul 14 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 30 din actul Legea 32 1991
Articolul 3 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 30 din actul Legea 32 1991
Articolul 7 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 29 din actul Legea 32 1991
Articolul 14 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 29 din actul Legea 32 1991
Articolul 3 din actul Hotărârea 1222 1990 abrogat de articolul 29 din actul Legea 32 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1222 din  1990

privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile  si obligatiile legate de salarizarea personalului roman

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 bis  din 26 noiembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Impozitele si taxele datorate de catre reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine

    Art. 1
    (1) Reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine pentru a-si putea desfasura activitatea sunt obligate sa solicite Ministerului Comertului si Turismului eliberarea autorizatiei de functionare. Pentru obtinerea autorizatiei de functionare vor face dovada ca au depus, in devize convertibile, suma de 1.200 dolari S.U.A., reprezentand taxa de timbru aferenta cererii si eliberarii autorizatiei respective.
    (2) Taxa prevazuta la alin. (1) este aferenta unui an calendaristic. Eliberarea de autorizatii pe o perioada mai mare de un an se poate face numai cu perceperea taxei prevazute la alin. (1), proportional cu numarul de ani prevazuti in cererea de autorizare.
    (3) Daca in cererea de eliberare a autorizatiei de functionare, reprezentantele societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine solicita sa efectueze sau sa intermedieze activitati de comert exterior si pentru alte firme straine, taxa prevazuta la alin. (1) se majoreaza cu 10% pentru fiecare din aceste firme.
    (4) In cazul autorizatiilor de functionare eliberate in cursul anului, pentru perioada pana la 31 decembrie al acelui an, se percepe partea din taxa anuala prevazuta la alin. (1) corespunzatoare trimestrelor ramase pana la finele anului, inclusiv trimestrul in curs.
    (5) Respingerea cererii de autorizare sau renuntarea la autorizare inainte de aprobarea eliberarii acesteia da dreptul la restituirea a 80% din taxa prevazuta la alin. (1). Renuntarea la autorizatia aprobata, precum si retragerea acesteia, nu dau dreptul la restituirea taxei prevazute la alin. (1).
    (6) Cererile pentru reinnoirea autorizatiilor, precum si reinnoirea autorizatiilor sunt supuse taxei prevazute la alin. (1) in aceleasi conditii.
    Art. 2
    (1) Reprezentantele in Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine se supun impozitului pe venit, conform anexei nr. 1.
    (2) Venitul impozabil se determina prin scaderea din comisioanele primite de la societatile comerciale si organizatiile economice straine pe care le reprezinta a cheltuielilor efectuate pentru exercitarea activitatii (salarii, chirii, iluminat, telex, telefon, materiale de intretinere si altele), dovedite cu acte justificative.
    (3) Impozitul calculat pe venitul stabilit potrivit alin. (2) nu poate fi mai mic decat impozitul aferent veniturilor stabilite prin anexa nr. 2.
    Art. 3
    Stabilirea venitului impozabil se face pe baza declaratiilor de impunere, depuse la organele financiare pe raza carora isi au sediul reprezentantele societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, in termen de 15 zile de la eliberarea autorizatiei de functionare si apoi anual, in cursul lunii ianuarie, precum si a evidentelor privind veniturile, cheltuielile si persoanele angajate de reprezentantele societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine.
    Art. 4
    La inceputul fiecarui an impozitul se stabileste provizoriu asupra venitului impozabil declarat, care nu va fi mai mic decat impozitul definitiv al anului precedent. In luna ianuarie a anului urmator si la incetarea activitatii impozitul se definitiveaza.
    Art. 5
    (1) Impozitul calculat conform art. 4 sau diferentele de impozit stabilite in plus de organele financiare se platesc la termenele prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    (2) Pentru depasirea termenelor de plata se datoreaza majorari de intarziere, calculate la sumele neachitate in termen, de 2% pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intarziere, dar nu mai mult decat impozitul neachitat la termen.
    Art. 6
    Reprezentantele sunt obligate sa tina evidentele prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 7
    Impozitul pe salariile personalului format din cetateni straini si cetateni romani se calculeaza pe baza cotelor prevazute la anexa nr. 3.
    Art. 8
    (1) Prevederile din prezenta hotarare referitoare la impozite si taxe se completeaza cu cele prevazute de legislatia fiscala in vigoare, in masura in care nu contravin acestora.
    (2) Declararea venitului impozabil, stabilirea, comunicarea si incasarea impozitului datorat, modalitatea de solutionare a contestatiilor si cererilor cu privire la revizuirea impozitului si alte norme procedurale cuprinse in reglementarile din Romania, referitoare la impunerea veniturilor persoanelor fizice si juridice, precum si la calcularea taxelor si plata acestora, sunt aplicabile si reprezentantelor societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine.
    Art. 9
    (1) Nedeclararea totala sau in parte a veniturilor realizate de reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 la 10.000 lei.
    (2) Contraventiile stabilite prin H.C.M. nr. 68/1970, savarsite de salariatii reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei.
    (3) Amenzile contraventionale aplicate conform alin. (1) si (2) de mai sus nu sunt supuse prevederilor Legii nr. 32/1968 in ceea ce priveste reducerea la 50% din minim.
    Art. 10
    (1) Impozitele, taxele si eventualele amenzi fiscale datorate se achita in lei proveniti din schimb valutar la cursul in vigoare la data platii.
    (2) Dovada platii impozitelor si taxelor datorate se face cu documentul emis de unitatea bancara la care reprezentanta are deschis contul in valuta.
    In acest document se va mentiona si contul in care banca vireaza contravaloarea in lei a valutei.

    CAP. 2
    Drepturile si obligatiile salariatilor

    Art. 11
    (1) Angajarea personalului la reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine se face, potrivit legii, numai pe baza de contract individual de munca, prin care se stabilesc principalele drepturi si obligatii ale partilor.
    (2) Contractul se incheie pe durata determinata sau nedeterminata si se inregistreaza la Oficiul muncii.
    (3) Oficiul muncii va urmari ca prin contractele de munca astfel incheiate salariile in valuta, precum si celelalte drepturi cuvenite, sa fie stabilite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
    Art. 12
    Pe langa salariile in valuta prevazute in contracte, reprezentantele societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine platesc in valuta si contributia la asigurarile sociale pentru cetatenii romani sau straini cu domiciliul in Romania, in cuantum de 25%, calculata asupra castigului brut realizat in valuta de catre acestia.
    Art. 13
    Contributia pentru pensia suplimentara, drepturile de pensii si asigurari sociale se calculeaza la salariile primite de angajati echivalente in lei, dupa scaderea impozitului si sumelor destinate fondului pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului.
    Art. 14
    (1) Din echivalentul in lei al sumelor in valuta reprezentand castigurile si alte drepturi de personal, din care s-a scazut impozitul aferent acestora, o parte, calculata potrivit anexei nr. 4, se varsa la fondul pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului in concordanta cu cerintele economiei de piata, precum si pentru extinderea relatiilor economice internationale, constituit la Ministerul Invatamantului si Stiintei.
    (2) Din diferenta rezultata dupa stabilirea cotei reprezentand fondul pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului (conform anexei nr. 4) o cota de 10% calculata asupra salariului brut ramane la dispozitia angajatilor, in valuta, la cursul de schimb in vigoare.
    (3) Sumele in valuta primite sub forma de prime si premii in timpul desfasurarii activitatii sau la incheierea acesteia se supun prevederilor art. 7 si ale art. 14 alin. (1) separat, pe masura incasarii lor, iar diferenta ramane in valuta la dispozitia personalului, la cursul de schimb in vigoare.
    (4) Contributia pentru pensia suplimentara, calculata in conformitate cu prevederile art. 13, se suporta de catre cetatenii romani.
    (5) Organele fiscale locale sunt obligate sa comunice reprezentantelor numarul de cont in care trebuie virate impozitele si taxele datorate si sa urmareasca incasarea in termen a acestora.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Prevederile prezentei hotarari se aplica in mod corespunzator si cetatenilor romani si straini angajati, cu respectarea reglementarilor in vigoare sau ale intelegerilor speciale, de catre:
    a) filiale ale bancilor straine si mixte;
    b) birouri ale societatilor de transport straine (aeriene, maritime, fluviale, cai ferate, rutiere), reprezentantelor (birourilor) unor agentii de turism straine si altele asemenea;
    c) reprezentantele unor organizatii de caritate straine.
    Art. 16
    Dispozitiile Hotararii Consiliului de Ministri nr. 1466 din 6 noiembrie 1973 pentru modificarea listei actelor si faptelor supuse taxelor de timbru, precum si a tarifului taxelor de timbru, stabilita prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 911/1955, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
    Art. 17
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 1 decembrie 1990.

                           PRIM-MINISTRU
                            PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                  COTELE
de impozit pentru impunerea veniturilor reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine
------------------------------------------------------------------------------
   VENITUL ANUAL                         IMPOZITUL ANUAL
        -lei-                                  -lei-
------------------------------------------------------------------------------
    Pana la   50.000                             Scutit
      50.001- 51.200               10% pentru ceea ce depaseste         50.000
      51.201- 53.000       120 lei+15%      "         "                 51.200
      53.001- 55.000       390 lei+20%      "         "                 53.000
      55.001- 58.000       790 lei+25%      "         "                 55.000
      58.001- 65.000      1540 lei+30%      "         "                 58.000
      65.001- 80.000      3640 lei+35%      "         "                 65.000
      80.001-100.000      8890 lei+40%      "         "                 80.000
     100.001-130.000     16890 lei+42%      "         "                100.000
     130.001-145.000     29490 lei+44%      "         "                130.000
     145.001-160.000     36090 lei+46%      "         "                145.000
     160.001-175.000     42990 lei+48%      "         "                160.000
     175.001-190.000     50190 lei+50%      "         "                175.000
     190.001-205.000     57690 lei+52%      "         "                190.000
     205.001-220.000     65490 lei+54%      "         "                205.000
     220.001-235.000     73590 lei+56%      "         "                220.000
     235.001-250.000     81990 lei+58%      "         "                235.000
     250.001-265.000     90690 lei+60%      "         "                250.000
     265.001-280.000     99690 lei+62%      "         "                265.000
     280.001-295.000    108990 lei+64%      "         "                280.000
     295.001-310.000    118590 lei+66%      "         "                295.000
     310.001-325.000    128490 lei+68%      "         "                310.000
     325.001-340.000    138690 lei+70%      "         "                325.000
     340.001-355.000    149190 lei+72%      "         "                340.000
     355.001-370.000    159990 lei+74%      "         "                355.000
     370.001-385.000    171090 lei+76%      "         "                370.000
     385.001-400.000    182490 lei+78%      "         "                385.000
     400.001-415.000    194190 lei+80%      "         "                400.000
     415.001-420.000    206190 lei+82%      "         "                415.000
     Peste   420.000               50% din venitul impozabil
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                    VENITURILE
stabilite in functie de numarul de persoane care lucreaza in cadrul reprezentantei
                                                                    - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
            Tipul de reprezentanta*)               Venitul impozabil
-----------------------------------------------------------------------------
               A (1-2 persoane)                       200.000
               B (3-5 persoane)                       411.000
               C (6-8 persoane)                       785.000
               D (peste 8 persoane)                 1.600.000
-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------
    *) In numarul persoanelor pe baza caruia se stabileste tipul de reprezentanta nu se cuprinde: secretara, dactilografa, sofer, stenodactilografa, telexist, curier, muncitor calificat, femeie de serviciu.

    ANEXA 3

                      COTELE
impozitului pe salariile cetatenilor straini si cetatenilor romani
------------------------------------------------------------------------------
                                        Impozitul pentru veniturile
                                               din intervale
     Salariul     Cota de    Impozitul ---------------------------------------
      lunar       impozit       -lei-    Intervale      Impozitul pe intervale
     impozabil       %                    de venit              creste
                                            -lei-
------------------------------------------------------------------------------
Intre 1 si 910 lei Scutit de impozit
     911          3,20        29      911- 960  de fiecare 10 lei cu  1,00 lei
     960          3,50        34      961-1060       "     10 lei cu  1,90 lei
    1060          5,00        53     1061-1160       "     10 lei cu  2,20 lei
    1160          6,50        75     1161-1260       "     10 lei cu  2,70 lei
    1260          8,10       102     1261-1360       "     20 lei cu  4,60 lei
    1360          9,20       125     1361-1460       "     25 lei cu  5,50 lei
    1460         10,10       147     1461-1760       "     25 lei cu  5,75 lei
    1760         12,20       216     1761-2060       "     50 lei cu  9,00 lei
    2060         13,00       270     2061-3060       "     50 lei cu  9,50 lei
    3060         15,00       460     3061-5060       "     50 lei cu 10,00 lei
    5060         17,00       860     5061-7060       "     50 lei cu 10,50 lei
    7060         18,20      1285    7061-10060       "     50 lei cu 11,00 lei
   10060         19,30      1944  peste 10060 lei, la cota de 19,30 se adauga
                               cate un procent pentru fiecare 2500 lei.
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    NOTA:
    Impozitul rezultat din aplicarea cotelor prevazute in prezenta anexa nu poate depasi 45 la suta din venitul impozabil.

    ANEXA 4

                   CALCULUL
cotei reprezentand fondul pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului
                                                                  - in lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                      COTA
                                -----------------------
          Venit net*)              fixa + procentuala
------------------------------------------------------------------------------
   Pana la 5.000                       5%
   De la   5.001- 6.000            250+20% din diferenta ce depaseste   5000
           6.001- 7.000            450+30%       "             "        6000
           7.001- 8.000            750+40%       "             "        7000
           8.001- 9.000           1150+50%       "             "        8000
           9.001-10.000           1650+60%       "             "        9000
      Peste      10.000           2250+70%       "             "      10.000
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    *) Prin venit net se intelege totalul drepturilor banesti cuvenite in cursul unei luni, mai putin cele sub forma primelor si a premiilor mentionate la art. 14 alin. 3, diminuate cu impozitul calculat conform anexei nr. 3.

                                              


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1222/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1222 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1222/1990
Ordin 460 2004
pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei anuale si a declaratiei fiscale ce se depun de persoanele juridice straine care au o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania sau care desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal si a instructiunilor de completare a acestor declaratii
Ordonanţa 24 1996
privind impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine
Ordonanţa 14 1992
privind modificarea nivelului majorarilor de intirziere datorate pentru neplata in termen a veniturilor cuvenite bugetului
Hotărârea 466 1991
privind modificarea si abrogarea unor prevederi din Hotarirea Guvernului nr. 1222/1990 privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea personalului roman
Legea 32 1991
privind impozitul pe salarii
Legea 32 1991
privind impozitul pe salarii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu