E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 20 din 17 ianuarie 1996    * Republicata

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 27 din 18 februarie 1997


SmartCity3


    *) Republicate in temeiul prevederilor art. II din Hotararea Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 16 din 4 februarie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Normele metodologice au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 20 din 17 ianuarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, si au mai fost modificate prin Hotararea Guvernului nr. 632 din 5 august 1996, publicata in Monitorul Oficial Romaniei, Partea I, nr. 200 din 27 august 1996, si prin Hotararea Guvernului nr. 1.011 din 22 octombrie 1996, publicata in Monitorul Oficial Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996.

                         NORME METODOLOGICE*)
privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice
a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

    CAP. 1
    Cu privire la continutul unor notiuni

    Art. 1
    (1) Beneficiaza de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 112/1995 numai fostii proprietari, persoane fizice, ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, precum si mostenitorii acestora, potrivit legii.
    (2) Imobilele cu destinatia de locuinte trecute ca atare in proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care erau folosite ca locuinte si care au fost preluate in proprietatea statului cu respectarea legilor si decretelor in vigoare la data respectiva, cum sunt: Decretul nr. 92/1950, Decretul nr. 111/1951, Decretul nr. 142/1952, Legea nr. 4/1973 si Decretul nr. 223/1974.
    (3) Prin imobil trecut in proprietatea statului potrivit Decretului nr. 92/1950 se intelege imobilul nationalizat cu respectarea prevederilor art. I pct. 1-5 si ale art. II din decret, precum si cu respectarea identitatii dintre persoana mentionata ca proprietar in listele-anexa la decret si adevaratul proprietar al imobilului la data nationalizarii.
    (4) Locuintele care au fost preluate de stat cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva sau care au intrat in posesia acestuia in conditiile inexistentei unei reglementari legale care sa reprezinte temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului sunt considerate ca fiind trecute fara titlu in posesia acestuia si nu intra sub incidenta Legii nr. 112/1995.
    (5) Imobilele care nu intra sub incidenta Legii nr. 112/1995 si pentru care nu exista titlu valabil constituit in favoarea statului pot face obiectul cererilor de restituire sau de acordare a despagubirilor, formulate de persoanele indreptatite pe cale judecatoreasca, potrivit dreptului comun.
    (6) In cazul in care pe rolul instantelor judecatoresti se afla cereri referitoare la imobilele prevazute la alin. (5), procedurile administrative reglementate de Legea nr. 112/1995, de restituire in natura, de acordare de despagubiri sau de vanzare catre chiriasi, se suspenda de drept pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cererilor respective.
    Art. 2
    (1) Prin expresia apartamente libere, in sensul art. 2 alin. 1 din lege, se intelege:
    a) apartamentele care la data de 22 decembrie 1989 nu erau locuite de persoane fizice in temeiul unui contract de inchiriere incheiat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
    b) apartamentele care la data intrarii in vigoare a legii nu mai erau locuite de persoane fizice sau juridice in temeiul unui contract de inchiriere incheiat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
    c) apartamentele eliberate dupa data intrarii in vigoare a legii, prin incetarea, in orice modalitate, a contractului de inchiriere.
    (2) Contractelor de inchiriere incheiate pentru apartamentele prevazute la alin. (1) lit. c), dupa eliberarea acestora, le sunt aplicabile dispozitiile legale privind nulitatea actelor juridice.
    Art. 3
    (1) In sensul dispozitiilor art. 4 din lege, de prevederile acesteia beneficiaza cetatenii romani, atat cei care isi au domiciliul sau resedinta in tara, cat si cei care isi au domiciliul sau resedinta in strainatate.
    (2) Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie sa aiba cetatenia romana la data formularii cererii sau sa faca dovada declansarii procedurii legale pentru obtinerea cetateniei romane in termenul prevazut la art. 14 din lege. Restituirea in natura sau plata despagubirilor se face dupa dobandirea cetateniei. Aceste prevederi sunt aplicabile in mod corespunzator si rudelor pana la gradul al doilea ale fostului proprietar, in viata, prevazute la art. 5 alin. 5 din lege.
    (3) Calitatea de cetatean roman a chiriasului trebuie sa existe la data formularii cererii de cumparare si sa se mentina pana in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare in conditiile art. 9 din lege.
    Art. 4
    Rude pana la gradul al doilea, prevazute de dispozitiile art. 5 alin. 5, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 4, art. 13 alin. 3 si art. 16 alin. 3 din lege, sunt:
    a) in linie dreapta: parintii si copiii (gradul intai); bunicii si nepotii (gradul al doilea);
    b) in linie colaterala: fratii si surorile.
    Art. 5
    In sensul prevederilor art. 9 alin. 4 din lege, prin tineri casatoriti se intelege situatia in care nici unul dintre soti nu a depasit varsta de 30 de ani la data exprimarii optiunii de cumparare, iar prin persoane trecute de 60 de ani se au in vedere numai titularii contractelor de inchiriere care au implinit aceasta varsta inainte de data cand pot opta, potrivit legii, pentru cumpararea cu plata in rate a apartamentelor in care locuiesc.
    Art. 6
    Dreptul de a cumpara apartamentele in care locuiesc, potrivit art. 9 din lege, il au numai chiriasii care, avand un contract de inchiriere valabil incheiat, ocupau apartamentele respective la data intrarii in vigoare a legii.
    Art. 7
    Potrivit art. 9 alin. 5 din lege, comisionul cuvenit unitatilor specializate care evalueaza si vand apartamente este de 1% din valoarea apartamentului si se incaseaza de catre acestea, numai daca s-a incheiat contractul de vanzare.
    Art. 8
    Sunt exceptate de la vanzare, potrivit art. 10 din lege, apartamentele care, la data intrarii in vigoare a legii, aveau una sau mai multe dotari speciale, cum sunt: piscina, sauna, sera, crama, bar, vinoteca sau camera frigorifica, chiar daca acestea nu mai sunt in functiune sau nu sunt utilizabile.
    Art. 9
    Intra sub incidenta exceptiei prevazute la art. 10 alin. 2 din lege locuintele care, pana la data de 22 decembrie 1989, au avut destinatia de case de oaspeti sau de protocol, precum si cele care, dupa aceasta data, pana la intrarea in vigoare a legii, au avut destinatia de case de oaspeti sau de protocol, potrivit evidentelor existente la autoritatile administratiei publice locale sau la unitatile specializate care le-au administrat.
    Art. 10
    Locuintele declarate monumente istorice si din patrimoniul cultural national sunt cele aflate in evidenta aprobata de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice.
    Art. 11
    (1) Resedinte atribuite in folosinta pentru fostii si actualii demnitari sunt locuintele care au fost sau sunt atribuite, cu aceasta destinatie, pe durata indeplinirii unei functii de demnitar. Acestea se stabilesc de catre unitatile vanzatoare, pe baza mentiunilor din contractul de inchiriere sau, in lipsa acestora, pe baza evidentelor existente la autoritatile administratiei publice locale sau centrale, sau la unitatile specializate pentru administrarea cladirilor ori la alte persoane juridice care le-au avut in administrare.
    (2) Nu intra in aceasta categorie spatiile de locuit atribuite, cu contract de inchiriere, drept locuinta statornica.
    Art. 12
    Contractelor de vanzare-cumparare la care se refera art. 9 din lege le sunt aplicabile dispozitiile legale privind nulitatea actelor juridice, daca:
    a) au ca obiect imobilele mentionate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice;
    b) sunt incheiate de chiriasi care nu indeplineau conditiile cerute de art. 6 din prezentele norme metodologice;
    c) daca incheierea acestora are loc cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. 6 si 8 si ale art. 10 din lege.
    Art. 13
    (1) Atunci cand comisiile locale si judetene, respectiv comisiile de sector si a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 sau unitatile specializate care vand locuinte in conditiile Legii nr. 112/1995 au indicii ca o locuinta face parte din categoria imobilelor mentionate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice ori din aceea a imobilelor exceptate de la vanzare in conformitate cu art. 10 din lege, ele au obligatia sa intreprinda toate demersurile necesare pentru clarificarea situatiei juridice a locuintelor, suspendand, totodata, pentru o perioada de cel mult 6 luni, procedura de restituire in natura, de acordare a despagubirilor sau, dupa caz, de incheiere a contractului de vanzare-cumparare.
    (2) Membrii comisiilor locale si judetene, respectiv ai comisiilor de sector si a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, conducatorii si salariatii unitatilor specializate care vand locuinte in conditiile Legii nr. 112/1995 sunt obligati sa repare integral prejudiciul cauzat prin neexecutarea culpabila a obligatiei care le revine potrivit alin. (1).

    CAP. 2
    Cu privire la criteriile si metodologia de evaluare a apartamentelor si a anexelor aferente

    Art. 14
    Fac obiectul restituirii in natura, al despagubirii sau al vanzarii-cumpararii, dupa caz, urmatoarele categorii de locuinte:
    a) locuintele construite din fondurile statului inainte de 1 ianuarie 1977 si dupa 1 ianuarie 1977, cumparate ulterior ca locuinte proprietate personala si trecute apoi in proprietatea statului;
    b) locuintele construite din fondurile populatiei, cu sprijinul statului in credite si executie si trecute ulterior in proprietatea statului;
    c) locuintele construite din alte fonduri decat cele ale statului si trecute ulterior in proprietatea statului.
    Art. 15
    Valoarea despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite in natura, valoarea apartamentelor care se restituie in natura, precum si pretul de vanzare, dupa caz, se determina in acelasi mod si pe baza acelorasi norme, cu precizarea ca in cazul despagubirilor se ia in calcul si valoarea terenului, determinata potrivit Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 16
    (1) Valoarea de despagubire, valoarea apartamentelor care se restituie in natura sau pretul de vanzare al apartamentelor, dupa caz, se determina pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977, asa cum a fost modificat prin art. III din Decretul nr. 256/1984, ale Decretului-lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, republicata, tinandu-se seama de: tipul apartamentului, suprafata utila, regimul de inaltime, starea tehnica, dotarea, gradul de finisaj, vechimea constructiei, gradul de uzura si alte elemente de constructie a apartamentelor prevazute in actele normative sus-mentionate.
    (2) Dupa depunerea cererilor, in conditiile legii, de catre persoanele indreptatite la restituirea in natura a apartamentelor sau, dupa caz, la acordarea despagubirii, se va proceda la stabilirea valorii locuintelor respective si a anexelor acestora, conform prezentelor norme metodologice, dupa cum urmeaza:
    a) se determina suprafata utila a apartamentului pe baza masuratorilor efectuate la fata locului de catre comisiile tehnice de specialitate, folosindu-se si elementele din arhivele existente la societatile comerciale si/sau la unitatile specializate;
    b) masuratorile se fac pe baza dimensiunilor interioare dintre fetele tencuite ale peretilor, masurate la o inaltime de 1 m de la nivelul pardoselilor;
    c) prin suprafata utila a locuintei se intelege suprafata tuturor incaperilor ce alcatuiesc locuinta. Ea cuprinde camere de zi, dormitoare, bai, bucatarii, incaperile pentru WC si dus, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind in suprafata utila a locuintei: pragurile golurilor de usi si ale trecerilor cu deschideri de pana la 1 m, nisele de radiatoare, precum si suprafetele ocupate de sobe si cazane de baie (cate 0,50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei;
    d) suprafetele ocupate de dulapuri inzidite, amplasate in interiorul apartamentului, se iau in considerare ca suprafete utile;
    e) la suprafata utila se adauga suprafetele logiilor si ale balcoanelor, corectate cu coeficientul 0,35, aplicat la suprafata lor. In cazul apartamentelor construite dupa 1 ianuarie 1977 si care fac obiectul Legii nr. 112/1995, logiile si balcoanele cu suprafata totala de pana la 2,50 mp pe apartament nu intra in suprafata utila, fiind incluse in preturile de vanzare, iar daca aceasta suprafata este mai mare de 2,50 mp, diferenta de suprafata se inmulteste cu coeficientul 0,35 si se adauga la suprafata utila a locuintei;
    f) se vor evidentia separat (avand alte preturi) suprafetele utile ale anexelor apartamentelor situate la subsoluri, demisoluri sau mansarde, ale teraselor, boxelor, garajelor si ale altor dependinte exterioare, precum si lungimea imprejmuirilor etc.;
    g) in cazul cladirilor alcatuite din apartamente cu acces dinspre exterior, fara a fi utilizate in comun spatii construite din cadrul cladirii, suprafata utila va cuprinde si spatiile de circulatie care fac parte din apartamentul ce se evalueaza, exclusiv rampa scarilor.
    Art. 17
    Pentru stabilirea valorii de despagubire, a valorii apartamentelor care se restituie in natura sau a pretului de vanzare a apartamentului, dupa caz, pentru locuintele realizate initial din fonduri de stat, cumparate ulterior ca locuinte proprietate personala si apoi trecute in proprietatea statului, precum si pentru apartamentele realizate din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie, trecute in proprietatea statului si care fac obiectul Legii nr. 112/1995, se folosesc normele prevazute in Decretul-lege nr. 61/1990 (anexa nr. 1 si anexa nr. 2), in functie de data realizarii lor, inainte sau dupa 1 ianuarie 1977, cu completarile prevazute la art. 16 din Legea nr. 85/1992, republicata.
    Art. 18
    Pentru evaluarea locuintelor, altele decat cele executate din fondurile de stat sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie, se folosesc preturile pe mp suprafata utila si normele prevazute in Decretul nr. 93/1977, asa cum a fost modificat prin art. III pct. 1 si 2, respectiv, in tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984, iar pentru anexele gospodaresti ale acestora se folosesc normele din tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la acelasi decret.
    Art. 19
    Evaluarea terenurilor se face pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, atat pentru apartamentele prevazute la art. 17, cat si pentru cele prevazute la art. 18 din prezentele norme metodologice.
    Art. 20
    Pentru existenta sau lipsa unor instalatii ori elemente de constructii, sau pentru cazurile in care locuintele ori parti din acestea sunt situate la demisol sau la mansarda, se aplica termenii de corectie prevazuti in tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 sau, dupa caz, in tabelele nr. 1 si 2 din anexele nr. 1 si 2 la Decretul-lege nr. 61/1990, cu completarile prevazute la art. 16 din Legea nr. 85/1992, republicata.
    Art. 21
    (1) Gradul de finisaj al locuintelor poate fi superior sau inferior, avand elementele caracteristice prevazute in tabelul nr. 5 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977 si, respectiv, gradele de confort care sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    (2) Incadrarea in gradul de finisaj se face in functie de elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele doua grade de finisaj, justificandu-se incadrarea facuta, iar gradul de confort se stabileste potrivit suprafetei utile.
    (3) In cazul in care in apartamentele de tipul prevazut la art. 18 din prezentele norme metodologice exista elemente ce depasesc caracteristicile gradului de finisaj superior avut in vedere in norme (scari interioare din lemn de esenta de calitate superioara sau placate cu marmura, semineuri decorative, tavane bogat decorate si altele asemenea), la valoarea rezultata din aplicarea preturilor unitare din tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 se va adauga valoarea acestor elemente, determinata pe baza de deviz, conform cataloagelor de preturi RpC populatie - seria 1982.
    (4) Elementele de arta si ornamentale deosebite (usi furniruite, tamplarie sculptata sau incrustata, lambriuri, mobila fixa, sculpturi, tapiserii, picturi, fresce, vitralii si altele asemenea) se vor evalua separat.
    Art. 22
    Valoarea ascensorului, in cazul locuintelor prevazute la art. 18 din prezentele norme metodologice, stabilita pe baza valorii de inlocuire si de uzura, se imparte proportional pe fiecare apartament, in raport cu suprafata utila a acestuia, si se ia in considerare la determinarea pretului apartamentului.
    Art. 23
    In functie de nivelul la care este situata locuinta, se aplica corectia de nivel prevazuta in tabelele nr. 2 si 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    Art. 24
    (1) Pentru locuintele de tipul celor prevazute la art. 18 din prezentele norme metodologice, la valoarea de inlocuire se aplica coeficientul de uzura in timp, prevazut in tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, corespunzator vechimii, grupei din care face parte cladirea si starii tehnice a acesteia.
    (2) Grupele de cladiri sunt prevazute in nota de la tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, iar starea tehnica, in tabelul nr. 6 din anexa nr. 2 la acelasi decret.
    (3) Pentru anexele gospodaresti, coeficientii de uzura sunt cei prevazuti in tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977.
    Art. 25
    Pentru locuintele de tipul celor prevazute la art. 17 din prezentele norme metodologice se aplica coeficientul de uzura in timp prevazut in tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    Art. 26
    (1) Vechimea constructiei se stabileste pe baza autorizatiei de constructie, a actelor eliberate de administratiile financiare privind inscrierea in rolurile fiscale sau a oricarui act in care sunt consemnate date privind vechimea imobilului respectiv.
    (2) In lipsa actelor prevazute la alin. (1), vechimea se stabileste prin cercetari la fata locului, indeosebi pe baza eventualelor inscriptii de pe cladire sau marturii.
    Art. 27
    In cazul apartamentelor realizate total sau partial prin extindere in plan orizontal, la aplicarea coeficientilor pentru uzura in timp se va tine seama de vechimea corespunzatoare a partilor de cladire. Pentru spatiile supraetajate se considera ca acestea au o vechime egala cu media duratei consumate a celor doua parti, noua si veche, ale cladirii.
    Art. 28
    In valoarea stabilita potrivit art. 16 din prezentele norme metodologice nu se cuprinde cota-parte aferenta din totalitatea reparatiilor capitale facute cladirii in care se afla locuinta, precum si alte reparatii efectuate in decursul timpului, in scopul conservarii si mentinerii in stare de functiune a cladirii pe durata existentei acesteia.
    Art. 29
    (1) Preturile locuintelor si ale anexelor gospodaresti, determinate in conditiile prevazute la articolele precedente, se mentin sau se diferentiaza cu +/-10%, in functie de amplasarea locuintelor in cadrul localitatilor, pe baza criteriilor prevazute la pct. 13 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    (2) Zonarea localitatilor este cea stabilita de catre consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau al fostei Comisii Nationale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, in vederea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului.
    Art. 30
    Valoarea rezultata din aplicarea normelor de evaluare din Decretul nr. 93/1977, Decretul nr. 256/1984 (art. III de modificare a Decretului nr. 93/1977), Decretul-lege nr. 61/1990 si Legea nr. 85/1992, republicata, in functie de structura de rezistenta si materialele folosite, regimul de inaltime, gradul de finisaj, starea tehnica de intretinere, tipul de incalzire, dotarile suplimentare, nivelul la care este situata locuinta, gradul de uzura, precum si de toate celelalte criterii prevazute in prezentele norme metodologice, este la nivelul preturilor in vigoare de la data de 1 ianuarie 1990.
    Art. 31
    Pentru stabilirea valorii despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite in natura, a valorii apartamentelor care se restituie in natura, precum si pentru stabilirea pretului de vanzare, dupa caz, nivelul preturilor la data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit prezentelor norme metodologice, se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992.
    Art. 32
    Comisia Nationala pentru Statistica, pana cel mai tarziu in a 23-a zi a lunii urmatoare ultimei luni a trimestrului expirat, va da publicitatii coeficientii de crestere a veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului expirat fata de lunile ianuarie 1990 si februarie 1992.
    Coeficientii publicati de Comisia Nationala pentru Statistica se vor utiliza pana la publicarea in trimestrul urmator a noilor coeficienti.
    Art. 33
    (1) Vanzarea apartamentelor in conditiile Legii nr. 112/1995 se face de catre societatile comerciale si/sau unitatile specializate in vanzarea locuintelor sau care administreaza locuintele, existente la data intrarii in vigoare a legii.
    (2) Unitatile prevazute la alineatul precedent vor urmari incasarea ratelor si a dobanzilor aferente, stabilite potrivit legii, si isi vor desfasura activitatea pe toata perioada necesara.
    Art. 34
    Valoarea despagubirilor care se acorda, potrivit legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora pentru garaje, precum si pretul de vanzare al garajelor sunt cele stabilite potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicata.
    Art. 35
    In cazul apartamentelor locuite de mai multi chiriasi, indiferent daca, ulterior trecerii in proprietatea statului, s-au efectuat sau nu s-au efectuat modificari constructive, pentru vanzarea apartamentului catre actualii titulari ai contractelor de inchiriere, cu acordul acestora, se stabileste valoarea intregului apartament si apoi se calculeaza cota-parte indiviza aferenta fiecarui viitor proprietar, proportionala cu suprafata utila pe care o foloseste in exclusivitate.
    Art. 36
    In cazurile de despagubire a fostilor proprietari si a mostenitorilor acestora, la valorile calculate potrivit prevederilor din prezentele norme metodologice, pentru constructii (apartamente, anexe gospodaresti si garaje) se va adauga valoarea terenurilor aferente, stabilita pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 37
    In situatiile de vanzare catre chiriasi a apartamentelor si, cand este cazul, a anexelor gospodaresti si a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobandeste si asupra terenului aferent, cu respectarea dispozitiilor art. 26 alineatul ultim din lege.
    Art. 38
    Sunt indreptatiti sa primeasca despagubiri potrivit legii si fostii proprietari ai imobilelor legal trecute in proprietatea statului si care au avut destinatia de locuinta la data preluarii de catre stat, dar ulterior au primit o alta destinatie, cum ar fi: scoli, gradinite, dispensare, spatii administrative sau comerciale ori altele asemenea.

    CAP. 3
    Cu privire la constituirea si utilizarea Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995

    Art. 39
    (1) In baza prevederilor art. 13 din lege, se constituie, la dispozitia Ministerului Finantelor, Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 din urmatoarele surse:
    a) sumele obtinute din vanzarea apartamentelor care nu s-au restituit in natura, dupa deducerea comisionului de 1% din valoarea apartamentelor, inclusiv penalitatile virate pentru nevarsarea in termen a sumelor obtinute din vanzarea apartamentelor;
    b) sumele obtinute din lansarea unor imprumuturi de stat cu aceasta destinatie, in conditiile prevazute de Legea nr. 91/1993 privind datoria publica.
    (2) Constituirea si utilizarea Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 se efectueaza prin urmatoarele conturi:
    a) contul 50.21 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis la trezoreriile statului (municipale, orasenesti si perceptii), pe seama directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene;
    b) contul 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis in judetul Mehedinti, municipiul Bucuresti si judetul Ilfov (in care nu functioneaza trezorerii ale statului), la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, respectiv a administratiei financiare, in cazul judetului Ilfov, dupa caz;
    c) contul 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, pe seama Ministerului Finantelor.
    Art. 40
    (1) Fondul extrabugetar constituit in baza Legii nr. 112/1995, colectat in conturile de disponibil mentionate la art. 39, se utilizeaza pentru efectuarea cheltuielilor de natura si in ordinea prevazute la art. 13 din Legea nr. 112/1995.
    (2) Angajarea si plata de cheltuieli pentru construirea de locuinte care sa fie repartizate cu prioritate chiriasilor aflati in situatia prevazuta la art. 5 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 se vor putea face numai dupa plata tuturor despagubirilor, a rambursarii imprumuturilor si dupa plata costurilor aferente imprumuturilor respective.
    Art. 41
    (1) Unitatile specializate, care evalueaza si vand apartamentele care fac obiectul Legii nr. 112/1995, au obligatia sa incaseze contravaloarea acestora de la cumparator, sa retina comisionul de 1%, potrivit art. 13 lit. a) din legea sus-mentionata, iar suma ramasa sa o vireze, in termen de 3 zile lucratoare, in contul 50.21, deschis la trezoreria statului din localitatea unde isi are sediul vanzatorul, sau in contul 64.74, deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz.
    (2) Pe versoul ordinului de plata, vanzatorul va mentiona: suma incasata din vanzarea apartamentelor, suma retinuta, reprezentand comisionul de 1%, precum si suma ramasa si virata in contul Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995; comisionul de 1% se calculeaza asupra intregului pret al apartamentului si se retine integral din prima plata care se face la incheierea contractului de vanzare-cumparare.
    (3) Nerespectarea termenului de virare atrage aplicarea majorarilor de intarziere prevazute de lege, ca si in cazul veniturilor de stat.
    (4) Sumele incasate in contul 50.21 se vireaza de catre trezoreriile municipale, orasenesti si perceptii in acelasi cont deschis la trezoreria municipiului resedinta de judet, pe seama directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat. In acelasi mod procedeaza si unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Art. 42
    Plata despagubirilor se efectueaza de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, astfel:
    a) pe baza hotararilor primite de la comisiile judetene, a municipiului Bucuresti sau a hotararilor judecatoresti definitive, dupa caz, prin care sunt prevazute despagubirile aprobate, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, prin Directia trezoreriei, vireaza sumele aprobate drept despagubiri, din contul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, deschis la trezoreria municipiului resedinta de judet sau la unitatea Bancii Comerciale Romane - S.A., in contul indicat de beneficiarul despagubirii, deschis la o banca comerciala sau la Casa de Economii si Consemnatiuni, dupa caz;
    b) in cazul in care, la nivelul judetului, suma despagubirilor aprobate este mai mare decat sumele incasate din vanzarea apartamentelor, directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana va prezenta Ministerului Finantelor o cerere pentru alimentarea contului Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, care va cuprinde urmatoarele date: sume incasate din vanzarea apartamentelor, sume virate drept despagubiri, despagubiri neacoperite financiar, sume necesare de virat prin redistribuire.
    Art. 43
    (1) In vederea asigurarii resurselor financiare aferente platii despagubirilor in toate judetele si in municipiul Bucuresti, Ministerul Finantelor este autorizat sa procedeze astfel:
    a) pe baza urmaririi, pe judete si municipiul Bucuresti, a executiei Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, va analiza constituirea si utilizarea fondului respectiv si, in cazul in care la unele judete si la municipiul Bucuresti rezulta surse mai mari decat cheltuieli, iar la alte judete sau la municipiul Bucuresti, necesitati de fonduri in plus pentru acoperirea despagubirilor legal aprobate, se va proceda la retragerea disponibilitatilor existente in plus si la alimentarea conturilor de disponibil in care s-au inregistrat minusuri de resurse;
    b) in cazurile in care, din calculele efectuate pe ansamblu, rezulta ca resursele Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 nu acopera plata integrala a despagubirilor si a finantarii celorlalte cheltuieli prevazute de lege, Ministerul Finantelor va lansa imprumuturi de stat potrivit Legii nr. 91/1993 privind datoria publica, pentru finantarea despagubirilor fostilor proprietari, rezultate din aplicarea Legii nr 112/1995.
    (2) Imprumuturile de stat se evidentiaza in contul Ministerului Finantelor 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", dupa care se alimenteaza conturile de disponibil ale acestui fond, deschise pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pentru plata despagubirilor, precum si pentru celelalte cheltuieli prevazute de lege.
    Art. 44
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat vor raporta lunar Ministerului Finantelor executia Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, pe structura contului de executie, anexat ca model la prezentele norme metodologice (anexa nr. 3).

    CAP. 4
    Cu privire la organizarea si functionarea comisiilor

    Art. 45
    (1) In comune, orase, municipii si judete se organizeaza comisii locale, comisii judetene si comisii tehnice de specialitate.
    (2) Comisiile locale se organizeaza in comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, in care exista locuinte care fac obiectul Legii nr. 112/1995.
    (3) Comisiile locale vor fi formate din 3-5 membri la comune si 5-11 membri la orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti.
    (4) Consiliile locale vor face propuneri nominale privind componenta comisiilor locale. Presedinti ai comisiilor locale vor fi primarii, iar in cazul in care acestia se afla in imposibilitate obiectiva de exercitare a functiei, viceprimarii. Secretarii comisiilor vor fi secretarii consiliilor locale. Propunerile nominale, facute de consiliul local, se transmit, de indata, prefectului, sub semnatura primarului.
    (5) Prefectul stabileste, prin ordin, componenta nominala a fiecarei comisii locale, putand dispune, in cazuri justificate, inlocuirea oricarui membru al acesteia ori sa solicite luarea de catre autoritatile publice competente a altor masuri de tragere la raspundere, potrivit dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin.
    (6) Comisia locala are urmatoarele atributii principale:
    a) primeste si inregistreaza intr-un registru special cererile si actele prevazute de lege; cererile se pot depune personal sau prin mandatar, cu procura speciala, autentificata de notarul public;
    b) verifica daca actele depuse sunt cele prevazute de lege;
    c) solicita relatii si acte doveditoare, de la petenti sau de la orice autoritati ori institutii publice, pe baza carora sa se poata determina daca locuinta a fost trecuta in proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva, conform art. 1 alin. (2) si (3) din prezentele norme metodologice;
    d) intocmeste cate un dosar separat pentru fiecare solicitant si numeroteaza actele primite;
    e) transmite in termen legal comisiei judetene si, dupa caz, Comisiei municipiului Bucuresti propunerile, impreuna cu dosarul separat, sub semnatura presedintelui comisiei; situatiile deosebite care apar la primirea actelor prevazute de lege vor fi analizate si solutionate de comisie, in prezenta majoritatii membrilor sai, acestea consemnandu-se intr-un proces-verbal care se inainteaza, impreuna cu dosarul, comisiei judetene;
    f) informeaza periodic consiliul local despre exercitarea atributiilor sale, prezentand un raport la incheierea activitatii.
    (7) Comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti se organizeaza pe baza propunerii nominale facute, dupa caz, de catre consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    (8) Comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti isi pot constitui, dintre membrii lor, un secretariat tehnic care sa pregateasca lucrarile necesare comisiei.
    (9) Prefectul stabileste, prin ordin, componenta nominala a fiecarei comisii judetene si a Comisiei municipiului Bucuresti, putand dispune, in cazuri justificate, inlocuirea oricarui membru al acesteia ori sa solicite luarea de catre autoritatile publice competente a altor masuri de tragere la raspundere, potrivit dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin.
    (10) Comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti exercita urmatoarele atributii principale:
    a) primesc propunerile si dosarele intocmite in acest scop de la comisiile locale;
    b) solicita sau transmit, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 15 alin. 4 din Legea nr. 112/1995, relatiile necesare, inclusiv evaluarile efectuate;
    c) determina, pe baza lucrarilor efectuate de comisia locala, conform alin. (6) lit. c), daca locuinta a fost trecuta in proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva, in sensul art. 1 alin. (2) si (3) din prezentele norme metodologice. Comisiile judetene, respectiv Comisia municipiului Bucuresti, pot restitui dosarele catre comisiile locale, in cazul in care apreciaza ca acestea din urma nu si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile prevazute la alin. (6) lit. c). Inexistenta sau irelevanta relatiilor si actelor aflate la dosar face sa se prezume, pana la proba contrara, legalitatea trecerii locuintei in proprietatea statului;
    d) desemneaza, prin hotarare, componenta nominala a comisiilor tehnice de specialitate pentru evaluarea apartamentelor;
    e) analizeaza fiecare cerere primita, temeinicia actelor prezentate, evaluarea efectuata de comisiile tehnice de specialitate si hotarasc, in fiecare caz, cu votul majoritatii membrilor lor;
    f) comunica hotararile in termen de 5 zile de la adoptarea acestora, sub semnatura presedintelui, persoanelor indreptatite care au facut cerere, prevazute la art. 17 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, si persoanelor juridice care detin apartamentele. Hotararile ramase definitive se comunica si primarului localitatii in care se afla imobilul, precum si serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor;
    g) informeaza periodic consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si pe prefecti despre exercitarea atributiilor si prezinta, la incheierea activitatii, un raport;
    h) intocmesc un registru special, care cuprinde: numele si prenumele persoanei care semneaza cererea si domiciliul acesteia; obiectul cererii; hotararea comisiei; numarul si data hotararii; persoanele fizice si juridice carora li s-a transmis hotararea.
    (11) Lucrarile comisiilor judetene si ale Comisiei municipiului Bucuresti se consemneaza intr-un proces-verbal. In acesta se vor mentiona nominal, daca este cazul, membrii comisiei care au votat impotriva adoptarii hotararii sau cei care s-au abtinut de la vot, cu motivarile sustinute.
    (12) Comisiile de la toate nivelurile sunt obligate sa faca public sediul unde isi desfasoara lucrarile.
    (13) Evaluarea apartamentelor se realizeaza de catre comisiile tehnice de specialitate. Componenta nominala a comisiilor tehnice de specialitate pentru evaluarea apartamentelor se stabileste prin hotarare de catre comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti. Numarul membrilor in aceste comisii este de: 3-5 la comune si 5-9 la orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti.
    (14) Comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti pot organiza, in raport cu volumul activitatilor, mai multe comisii tehnice de specialitate.
    (15) Presedintele comisiei tehnice de specialitate este un specialist in expertizari, reprezentant al consiliului judetean sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ceilalti membri putand fi desemnati dintre specialistii autoritatilor publice si ai unitatilor vanzatoare de la nivel local. Comisiile tehnice de specialitate efectueaza evaluarile potrivit criteriilor legale cuprinse in prezentele norme metodologice.
    (16) Rezultatul evaluarii se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei. Eventualele obiectii ale unor membri se prezinta intr-o nota separata. Procesul-verbal si nota se inainteaza comisiilor judetene si Comisiei municipiului Bucuresti, dupa caz, sub semnatura presedintelui.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 46
    Nu pot fi membri ai comisiilor locale, ai comisiilor judetene si ai Comisiei municipiului Bucuresti, precum si ai comisiilor tehnice de specialitate persoanele care beneficiaza de prevederile Legii nr. 112/1995.
    Art. 47
    Membrii comisiilor mentionate la art. 46 isi desfasoara activitatea in cadrul atributiilor de serviciu. Aceste comisii isi stabilesc un program special de lucru, astfel incat sa se asigure derularea in conditii optime a atributiilor pe care le au si finalizarea acestora in termenele prevazute de lege.
    Art. 48
    Sumele obtinute din vanzarea locuintelor, reprezentand plati integrale, avansuri, rate si dobanzi, dupa deducerea comisionului de 1% din valoarea locuintelor, se constituie in Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 si se depun la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finantelor, urmand a fi destinate exclusiv platii despagubirilor cuvenite fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in limita prevazuta de Legea nr. 112/1995.
    Art. 49
    Prefectii judetelor si prefectul municipiului Bucuresti, in colaborare cu presedintii consiliilor judetene si cu primarii, vor stabili masurile corespunzatoare pentru asigurarea conditiilor necesare activitatii comisiilor, precum si instruirea membrilor acestora.
    Art. 50
    Dispozitiile de protectie a chiriasilor, cuprinse in Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere privind unele suprafete locative, precum si in Legea locuintei nr. 114/1996, sunt aplicabile.
    Art. 51
    Anexele nr. 1 si 2 cu privire la criteriile si metodologia de evaluare a apartamentelor si a anexelor aferente acestora, precum si anexa nr. 3, model de raportare a executiei Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, fac parte din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    - Model de calcul -

                  FISA TEHNICA SI DE CALCUL
pentru locuintele si anexele aferente, aflate in proprietatea statului,
altele decat cele executate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite si executie

    Locuinta nr. .......... din cladirea situata in str. ........... nr.....
    localitatea ..............

    I. Caracteristicile locuintei
    1. Structura de rezistenta a cladirii in care este situata locuinta si descrierea elementelor de constructii si instalatii:
    - fundatie de ..................  stare ..............................
    - zidarie de ...................  stare ..............................
    - sarpanta de ..................  stare ..............................
    - invelitoare din ..............  stare ..............................
    - plansee de ...................  stare ..............................
    - tamplarie exterioara .........  stare ..............................
    - tamplarie interioara .........  stare ..............................
    - tencuieli exterioare .........  stare ..............................
    - glet de ......................  stare ..............................
    - stucaturi ....................  stare ..............................
    - vopsitorii ...................  stare ..............................
    - calcio vecchio ...............  stare ..............................
    - lambriuri ....................  stare ..............................
    - ornamente si decoratiuni .....  stare ..............................
    - pardoseli calde ..............  stare ..............................
    - pardoseli reci ...............  stare ..............................
    - instalatii sanitare ..........  stare ..............................
    - instalatii electrice .........  stare ..............................
    - instalatii de incalzire ......  stare ..............................
    Fata de elementele de mai sus, starea locuintei este ....................., cu un grad de finisaj ................
    2. Numarul de niveluri ale cladirii .................................
    3. Numarul de locuinte din cadrul cladirii ..........................
    4. Nivelul la care este situata locuinta pentru care se acorda despagubiri sau care se vinde ...........................
    5. Numarul de camere ale locuintei .................................
    6. Sistemul de incalzire a locuintei (centrala de zona sau termoficare, centrala termica proprie care deserveste exclusiv aceasta cladire, cu gaze la sobe, sobe cu lemne) .....................................................
    7. Vechimea cladirii in ani ..........................................
       (se va specifica in baza carui act s-a stabilit vechimea)
    8. Tipul locuintei [Decretul nr. 256/1984 (anexa nr. 4, tabelul nr. 1)]
    9. Relevee anexate ...................................................
        (plan de situatie, plan de nivel curent)
    II. Suprafetele locuintei si ale anexelor
    1. Suprafata utila a locuintei
    (masurarea dimensiunilor interioare ale incaperilor si calcularea suprafetelor utile, conform art. 16 din prezentele norme metodologice)
     mp ................
    2. Suprafata utila a camerei de serviciu situata la subsol, demisol sau mansarda
    mp .................
    3. Suprafata utila a pivnitei si a boxelor de la subsol in folosinta exclusiva a locuintei
    mp ................
    4. Suprafata utila a terasei, rezultata din retragerea din gabarit
    mp ................
    5. Suprafata utila a garajului
    mp ................
    6. Constructii-anexe (tip, dimensiuni, vechime si stare)
       ................
    III. Evaluarea locuintei
    1. Valoarea de inlocuire a locuintei
    (cost/mp corespunzator tipului constructiei, regimului de inaltime si gradului de finisaj - superior sau inferior - prevazut in tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei
    2. Valoarea de inlocuire
    - camera de serviciu situata la subsol, demisol sau mansarda (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984);
    - pivnite, boxe in subsol, in folosinta exclusiva (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei
    - terasa rezultata din retragere in gabarit (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei

    TOTAL CAP. I - LOCUINTE SI DEPENDINTE: ............... lei.
    Se adauga sau se scade, pentru existenta sau lipsa unor instalatii ori elemente de constructii (tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984).
    A. Se adauga:
    - incalzire centrala
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei
    - constructia si echipamentul centralei termice
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei
    - incalzire cu gaze la sobe
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei
    - obloane
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei
    - valoarea elementelor deosebite ce depasesc caracteristicile gradului de finisaj superior (evaluata pe baza de deviz de catre comisia de specialisti) ..
............... lei.
    B. Se scad:
    - invelitoare de carton bitumat, sita, sindrila, stuf sau paie
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei
    - lipsa unor instalatii:
    - cada de baie ......... lei/buc. ............. lei
    - lavoar ............... lei/buc. ............. lei;
    - chiuveta bucatarie ... lei/buc. ............. lei
    - lipsa tencuielilor exterioare
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei
    - lipsa fundatiilor
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei
    - pardoseli de pamant
    .............. mp x ......... lei/mp = .............. lei

    TOTAL CAP. II - LOCUINTE SI DEPENDINTE: ............. lei.
    3. Corectia de nivel
    (tabelele nr. 2 si 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990)
    ................ lei x .......... = ............. lei
                         -------------------------------------
                         TOTAL: ..................... lei
    4. Aplicarea coeficientului de uzura in timp (tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)
    ................ lei x .......... = ............. lei
    5. Cota-parte lift
    ................ lei x .......... = ............. lei

    TOTAL CAP. III: ..................... lei

    IV. Valoarea lucrarilor de arta si a ornamentelor
    Evaluate de specialisti - se va anexa modul de calcul.

    TOTAL CAP. IV: ...................... lei
    V. Evaluarea anexelor locuintelor
    (tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 si pentru uzura, tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)

    TOTAL EVALUARE CAP. V: ................ lei.

    VI. Total general locuinte si anexe
    VII. Mentinerea sau diferentierea cu +/- 10% a pretului apartamentului si al anexelor acestuia, stabilit potrivit alineatului precedent in functie de amplasarea cladirilor in cadrul localitatilor, in conformitate cu prevederile art. 29 din prezentele norme metodologice.
    VIII. Totalul prevazut la cap. VII este obtinut la nivelul datei de 1 ianuarie 1990.
    Acesta se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile teritoriale (art. 31 din prezentele norme metodologice).
    IX. Se adauga valoarea garajului, stabilita potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicata.
    X. In cazul despagubirii fostilor proprietari si a mostenitorilor acestora, se va adauga valoarea terenului aferent, stabilita pe baza Criteriilor privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    XI. Pretul astfel obtinut se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile teritoriale.

    ANEXA 2
    - Model de calcul -

                    FISA TEHNICA SI DE CALCUL
pentru locuintele aflate in proprietatea statului, realizate initial din fondurile statului, cumparate ulterior ca locuinte proprietate personala si apoi trecute in proprietatea statului, precum si cele realizate prin sprijinul statului cu credite si executie

    Data calculului (ziua, luna, anul) ....................................
    Localitatea ................... sectorul (judetul) ....................
    Ansamblul .............................................................
    Strada ............................... nr. ............................
    Blocul ................................................................
    Apartamentul ..........................................................
    I. Caracteristicile locuintei
    1. Cladirea receptionata la:
    a) .............. (ziua, luna, anul, pentru cladiri receptionate inainte de 1 ianuarie 1977 sau pentru cele proiectate si incepute inainte de 1 ianuarie 1977 si receptionate pana la 31 decembrie 1989).
    Rezulta vechimea (ani) ..............
    b) .............. (ziua, luna, anul, pentru cele incepute dupa 1 ianuarie 1977 si receptionate pana la 31 decembrie 1989).
    Rezulta vechimea (ani) ..............
    2. a) Gradul de confort [pentru locuintele prevazute in cladiri conform pct. I.1.a) de mai sus]
    ............. (conform tabelului nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).
    b) Tipul de marime [pentru locuintele prevazute in cladiri conform pct. I.1.b) de mai sus]
    .............. (conform tabelului nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990).
    3. Numarul de camere ale locuintei ..............
    4. Suprafata utila a locuintei ........... mp
    [calculata conform art. 16 alin. (2) din prezentele norme metodologice].
    5. Suprafata logiilor si a balcoanelor locuintei ............... mp
    [se corecteaza cu coeficientul 0,35, conform art. 16 alin. (2) din
    prezentele norme metodologice si se adauga la suprafata utila].
    6. Numarul de niveluri ale cladirii
    (se completeaza: parter, P + ....... etaje, P + demisol + ..... etaje sau
    P + ..... etaje + mansarda).
    7. Nivelul la care este situata locuinta ..............
    8. Gradul seismic al zonei unde este amplasata cladirea sau cel avut in vedere la data construirii cladirii ..............
    9. Sistemul de incalzire a cladirii ......... (centrala, centrala termica proprie, care serveste exclusiv cladirea, sau sobe cu gaze sau cu combustibil solid).
    10. Imbunatatiri ale locuintei si ale cladirii:
    a) ........... [tamplarie metalica exterioara, tocuri metalice la usile interioare sau rulouri (obloane) din lemn la ferestre - pentru locuinte prevazute in cladiri, conform pct. I.1.a) de mai sus];
    b) ........... [plastica arhitecturala si finisaje exterioare imbunatatite, tamplarie metalica sau din mase plastice, tocuri metalice la usile interioare - pentru locuinte prevazute in cladiri, conform pct. I.1.b) de mai sus].
    11. Suprafata utila boxa ............ mp.
    12. Suprafata utila garaj ........... mp.
    13. Finisaje interioare, superioare sau inferioare celor prevazute in tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990:
    ........................................................................
    Daca finisajele interioare au fost realizate de chirias din fonduri proprii si fara compensarea chiriei datorate, contravaloarea lor nu se cuprinde in pretul locuintei.
    14. Lungimea imprejmuirii cladirii din care face parte locuinta: ....... m.
            Suprafata utila a locuintei ........... mp
    15.   -------------------------------------------- = 0,.......
            Suprafata utila totala a cladirii ..... mp
    Rezulta cota-parte a imprejmuirii, care este egala cu cota-parte de proprietate asupra partilor comune.
    16. Caracteristicile imprejmuirii ........................................
    (din lemn, din zidarie si beton, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).
    17. Anexe gospodaresti ...................................................
    18. Amplasarea cladirii din care face parte locuinta, in cadrul localitatii
    ......................................................................
    (conform zonarii localitatii stabilite de consiliul judetean sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza criteriilor prevazute la pct. 13 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990, avizata de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau de fosta Comisie Nationala pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului).
    II. Calculul pretului locuintei
    1. Pretul locuintei:
    a) ............ lei [pentru locuinte prevazute in cladiri, conform pct. I.1.a), pe baza tabelului nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 - in functie de gradul de confort, numarul de camere si suprafata utila];
    b) ............ lei [pentru locuintele prevazute in cladiri, conform pct. I.1.b), pe baza tabelului nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990 - in functie de numarul de camere, tipul de marime si suprafata utila].
    2. Adaosul/scaderea de pret rezultata din diferenta de suprafata utila a locuintei, fata de suprafata utila prevazuta in tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, pentru locuintele de confort sporit si confort I si II, precum si fata de suprafata utila prevazuta in tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    3. Adaosul de pret pentru logii si balcoane:
    a) pentru locuinte prevazute in cladiri conform pct. I.1.a):
    .......... lei/mp x 0,35 x .......... mp suprafata logii si balcoane;
    b) pentru locuinte prevazute in cladiri conform pct. I.1.b):
    .......... lei/mp x 0,35 x (...... - 2,50 mp) suprafata logii si balcoane.
    La aceasta categorie de locuinte se ia in calcul numai suprafata logiilor si a balcoanelor care depaseste 2,5 mp.
    4. La pretul obtinut conform pct. II.1., la care se adauga sau se scade conform pct. II.2., se adauga pretul logiilor si al balcoanelor conform pct. II.3., obtinandu-se pretul locuintei de ............. lei.
    5. Se aplica corectia de pret pentru regimul de inaltime a cladirii din care face parte locuinta (tabelele nr. 1 si 2 din anexele nr. 1 si nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990).
    6. Se aplica corectia de pret pentru gradul seismic al zonei in care se afla cladirea din care face parte locuinta, potrivit prezentelor norme metodologice.
    7. Corectia de pret pentru sistemul de incalzire a cladirii din care face parte locuinta:
    - incalzire cu sobe cu combustibil solid (conform anexei nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990);
    - centrala termica proprie care serveste exclusiv cladirea din care face parte locuinta (conform anexei nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).
    8. Adaosul de pret pentru imbunatatiri ale locuintei si ale cladirii, de natura celor prevazute la pct. I.10:
    a) tamplarie exterioara metalica sau din mase plastice;
    b) tocuri metalice la usile interioare;
    c) rulouri (obloane);
    d) plastica arhitecturala si finisaje exterioare imbunatatite in limita maxima prevazuta la pct. 5 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    9. Corectie de pret pentru nivelul la care este situata locuinta, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 sau nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    10. Corectie de pret pentru uzura in timp a locuintei, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    11. Corectie de pret pentru locuinta situata la demisol sau la mansarda, pe baza prevederilor pct. 12 din tabelul nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    12. Adaosul/scaderea de pret pentru locuinta cu finisaje superioare/inferioare si instalatii, fata de cele prevazute in tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    Nu se iau in considerare, desi se evidentiaza separat in fisa tehnica, finisajele interioare si instalatiile aferente realizate din fondurile proprii ale chiriasului si care nu au fost compensate cu chiria.
    13. Corectia de pret pentru amplasarea cladirii in cadrul localitatii (art. 29 din prezentele norme metodologice).
    III. Calculul pretului boxei
    ........... lei/mp x .......... mp (suprafata utila a boxei) = ....... lei.
    Se aplica corectia de pret pentru uzura in timp a boxei, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    IV. Calculul pretului imprejmuirii
    ......... lei/m x ........ m (cota-parte de imprejmuire) = .......... lei.
    Se aplica corectia de pret pentru uzura in timp a imprejmuirii, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
    V. Calculul pretului anexelor gospodaresti
    Baremurile de pret/mp in functie de sistemul constructiei si de materialele de constructie, precum si de uzura, in functie de vechimea efectiva, sunt cele prevazute in Decretul nr. 256/1984 (tabelul nr. 7 din anexa nr. 2).
    VI. Totalul pretului locuintei, al imprejmuirii si al anexelor gospodaresti la nivelul datei de 1 ianuarie 1990
    Pretul se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile teritoriale (art. 31 din prezentele norme metodologice).
    VII. Se adauga valoarea garajului, stabilita potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicata.
    VIII. Pentru despagubirea fostilor proprietari si a mostenitorilor acestora, in cazul in care au avut in proprietate terenul aferent, se va adauga valoarea acestuia, stabilita pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    IX. Pretul astfel obtinut se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica, prin directiile teritoriale.

    ANEXA 3
    - model -

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT

                        CONT DE EXECUTIE
a Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 la finele lunii .........
                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------
                                                   Realizari
-------------------------------------------------------------
 1 . Venituri - TOTAL:                         ..............
    a) Incasari din contravaloarea
    apartamentelor vandute in conditiile Legii
    nr. 112/1995
    b) Majorari de intarziere
    c) Sumele primite de la Ministerul
    Finantelor prin redistribuire
    d) Sumele primite de la Ministerul
    Finantelor, din imprumuturi de stat,
    in conditiile Legii nr. 112/1995
 2. Cheltuieli - TOTAL:                         ...............
    a) Despagubiri platite conform hotararilor
    comisiilor judetene sau hotararilor
    judecatoresti
    b) Sumele virate la Ministerul Finantelor
    pentru redistribuire
 3. Sold la finele lunii                        ...............
 4. Documente privind despagubiri aprobate
    si neachitate pana la finele lunii
---------------------------------------------------------------

                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 20/1996

 
11.08.2014 19:31:02  Anonim  a scris :
In anul 1995 a fostcumparata o locuinta conform Legii 112/1995, la curte comuna. La vanzare nu a fost trecuta o veranda in fata casei, construita din PFl, o anesa la Bucatarie si un Wc, ultimele fiind separate de locuinta, dar care au fost folosite normal. In prezent vanzatorul a acceptat un contract de inchiriere, apoi vanzarea acestora, dar la o suprafata de 22 m.p.(total), pretinde o suma foarte mare (cca.10.000 RON), considerandu-le ca fiind din caramida, pe motiv ca altfel nu le poate vinde. Cum se poate rezolva aceasta situatie, prin vanzare la un pret reonabil?
   
 
11.08.2014 19:29:17  Anonim  a scris :
In anul 1995 a fostcumparata o locuinta conform Legii 112/1995, la curte comuna. La vanzare nu a fost trecuta o veranda in fata casei, construita din PFl, o anesa la Bucatarie si un Wc, ultimele fiind separate de locuinta, dar care au fost folosite normal. In prezent vanzatorul a acceptat un contract de inchiriere, apoi vanzarea acestora, dar la o suprafata de 22 m.p.(total), pretinde o suma foarte mare (cca.10.000 RON), considerandu-le ca fiind din caramida, pe motiv ca altfel nu le poate vinde. Cum se poate rezolva aceasta situatie, prin vanzare la un pret reonabil?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 20/1996
Hotărârea 20 1996
pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Legea 112 1995
pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Legea 85 1992
privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat
Criterii 2665 1992
privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat
Decretul-lege 61 1990
privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie
Decretul 256 1984
privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a preturilor de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat
Decretul 93 1977
privind preturile de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat
Decretul 223 1974
privind reglementarea situatiei unor bunuri
Legea 4 1973
privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie
Decretul 142 1952
pentru declararea unor comune din raionul Snagov regiunea Bucuresti ca "statiuni recreative muncitoresti"
Decretul 111 1951
privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, fara mostenitori sau fara stapin, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare
Decretul 92 1950
pentru nationalizarea unor imobile
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu