E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul OUG 62 1998 in legatura cu articolul 4 din actul Legea 152 1998
Articolul 3 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 16 din actul Legea 89 1998
Articolul 4 din actul OUG 62 1998 in legatura cu articolul 10 din actul Legea 114 1996
Articolul 3 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 179 din actul Legea 109 1996
Articolul 4 din actul OUG 62 1998 in legatura cu articolul 4 din actul Ordonanţa 27 1996
Articolul 4 din actul OUG 62 1998 in legatura cu articolul 37 din actul Ordonanţa 30 1995
Articolul 4 din actul OUG 62 1998 in legatura cu articolul 20 din actul Legea 78 1995
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 45 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 46 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 47 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 49 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 50 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 52 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 53 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 54 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 58 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 60 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 1 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 2 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 5 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 6 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 11 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 14 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 18 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 20 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 22 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 24 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 27 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 31 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 32 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 33 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 34 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 35 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 36 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 37 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 modifica articolul 38 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 43 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 44 din actul Legea 27 1994
Articolul 3 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 23 din actul Legea 54 1991
Articolul 3 din actul OUG 62 1998 abrogă articolul 16 din actul Decretul-lege 61 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 62 din 28 decembrie 1998

pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 517 din 30 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% in mediul urban si de 0,1% in mediul rural asupra valorii cladirii, determinata pe baza normelor prevazute in anexa nr. 1."
    2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor juridice si al altor contribuabili decat cei prevazuti la art. 5, se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsa intre 0,5 - 1,0% asupra valorii de inventar a cladirilor, actualizata conform prevederilor legale si inregistrata in contabilitatea acestora. Aceleasi cote se aplica si asupra valorii cladirilor apartinand persoanelor fizice autorizate care conduc evidente contabile. Daca valoarea din evidentele contabile este mai mica decat valoarea rezultata din aplicarea normelor prevazute in anexa nr. 1, cota de impozit se aplica la valoarea rezultata din aplicarea respectivelor norme."
    3. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane fizice, se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de catre proprietar, in conditiile prezentei legi, la serviciul de specialitate al consiliului local teritorial pe raza caruia se afla cladirea sau constructia. Pentru ceilalti contribuabili impozitul se calculeaza de catre acestia prin declaratia de impunere, care se depune la serviciile de specialitate ale consiliilor locale."
    4. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de localitati, iar in cadrul localitatilor, pe zone, in perimetrul construibil, dupa cum urmeaza:
                                                               - lei/mp -
-------------------------------------------------------------------------------
Zona in                                    Categoria localitatii
cadrul
localitatii
-------------------------------------------------------------------------------
    0           1          2              3             4              5
-------------------------------------------------------------------------------
            Bucuresti  Brasov,       Municipii si   Orase si     Comune,
                       Cluj-Napoca,  localitati     localitati   sate-resedinta
                       Constanta,    urbane         rurale       de comuna,
                       Craiova,      atestate ca    atestate     sate
                       Galati,       statiuni       ca statiuni  componente
                       Iasi,         turistice*)    turistice*)  ale comunelor
                       Timisoara                                 si sate
                                                                 apartinand
                                                                 municipiilor
    A        2.400       2.000         1.500          1.000          100
    B        2.000       1.500         1.000            500           50
    C        1.500       1.000           500            250            X
    D        1.000         500           250            150            X"
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    5. La articolul 18, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru terenurile construite, proprietatea contribuabililor definiti la art. 3, pentru terenurile fara constructii, de pana la 1.000 mp inclusiv, aferente curtilor situate in categoria a 5-a din intravilanul localitatilor si aflate in proprietatea persoanelor fizice, precum si pentru terenul folosit in scop agricol, proprietate a persoanelor juridice, nu se datoreaza impozit pe teren.
    Pentru terenurile din extravilanul localitatilor se datoreaza impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale.
    Impozitul pe teren nu se aplica terenurilor ocupate de cladirile si de constructiile prevazute in anexa nr. 2, precum si terenurilor din perimetrul cimitirelor.
    6. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, care apartin contribuabililor, se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cmc sau fractiune de capacitate sub 500 cmc, dupa cum urmeaza:
                                           - lei/an -
    - autoturisme                            24.000
    - autobuze, autocare, microbuze,
      autocamioane de orice fel              48.000
    - autotrenuri de orice fel               56.000
    - tractoare inmatriculate in
      evidentele organelor de politie        32.000
    - motociclete, motorete si scutere       12.000
    - biciclete si tricicluri cu motor        9.000

    Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote, apartinand contribuabililor, taxele anuale se stabilesc in functie de capacitatea acestora, astfel:

       Capacitatea                         - lei/an -
    a) pana la o tona inclusiv               24.000
    b) intre 1 - 3 tone inclusiv             80.000
    c) intre 3 - 5 tone inclusiv            120.000
    d) peste 5 tone                         152.000

    Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.
    Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas si triciclurile cu motor care apartin invalizilor si care sunt adaptate invaliditatii acestora."
    7. La articolul 22, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport in parte, dupa cum urmeaza:
                                                          - lei/an -
    - luntre, barci fara motor,                              4.000
      folosite pentru uz si agrement personal
    - barci fara motor, folosite in alte scopuri            28.000
    - barci cu motor                                        80.000
    - bacuri, poduri plutitoare                             60.000
    - salupe                                               160.000
    - iahturi                                            2.000.000
    - remorchere si slepuri                                800.000
    - vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau               200.000"
      fractiune de 1.000 tdw

    8. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste de catre serviciile de specialitate ale consiliilor locale in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, pe baza declaratiei de impunere, depusa in conditiile prezentei legi."
    9. La articolul 27, punctele 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12 si 13 vor avea urmatorul cuprins:
    "1. Certificatul de urbanism:
    Suprafata terenurilor pentru care se solicita certificatul
    Pentru mediul urban

        - mp -                       Taxa
                                    - lei -
    a) pana la   150            10.000 - 14.500
    b) pana la   250            15.000 - 19.500
    c) pana la   500            20.000 - 24.500
    d) pana la   750            25.000 - 29.500
    e) pana la 1.000            30.000 - 35.000
    f) peste   1.000            35.000 + 50 lei/mp pentru suprafetele
                                mai mari de 1.000 mp

    Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban."
    "2. Autorizatia de construire pentru lucrarile care se autorizeaza potrivit legii:
    - 1% din valoarea autorizata a lucrarii, inclusiv a instalatiilor aferente acesteia.
    Pentru constructiile de locuinte taxele de autorizare se reduc cu 50% .
    Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutii publice."
    "3. Autorizatia de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari:

    - pentru fiecare mp            15.000 - 20.000 lei"
...............................................................................

    "6. Autorizarea constructiilor pentru lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor:

    - pentru fiecare mp            20.000 lei"
...............................................................................

    "9. Autorizatiile pentru lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica si telefonie:
    - pentru fiecare instalatie    20.000 -  30.000 lei"
    "10. Avizul comisiei de urbanism si amenajare a teritoriului
                                  100.000 - 150.000 lei"
    "11. Certificat nomenclatura stradala si adresa
                                   20.000 -  25.000 lei"
    "12. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de orice fel, cu exceptia celor din domeniul constructiilor, precum si viza anuala a acestora:
    A. Autorizatii de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:
    a) pentru meseriasi si carausi                    17.000 -  25.000 lei
    b) pentru cazane de fabricat rachiu               25.000 -  50.000 lei
    c) pentru liber-profesionisti                     50.000 -  80.000 lei
    d) pentru mori, prese de ulei si darace           83.000 - 190.000 lei
    e) pentru alte activitati neprevazute mai sus    166.000 - 250.000 lei
    B. Autorizatii sanitare de functionare eliberate contribuabililor
                                                       34.000 - 50.000 lei"
    "13. Alte lucrari:
    a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, de fiecare mp de plan:
    - la scara 1:500                                 100.000 lei
    - la scara 1:1.000                               150.000 lei
    - la scara 1:2.000                               200.000 lei
    b) eliberarea sau viza anuala a autorizatiilor ce dau dreptul de a executa proiecte                                             150.000 lei"
    10. Articolul 28 se completeaza cu alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor fizice, valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit anexei nr. 1."
    11. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Contribuabilii definiti potrivit art. 3, care folosesc afise si panouri in scopuri publicitare, datoreaza taxa ce se va determina in functie de dimensiunile acestora, astfel:
    a) pentru expunerea de          325.000 - 650.000 lei/an/mp sau fractiune.
       afise si panouri
    b) pentru firmele instalate      50.000 -  80.000 lei/an/mp sau fractiune.
       la locul exercitarii
       activitatii
    Cuantumul taxelor prevazute la lit. a) si b) se stabileste de catre consiliile locale pe teritoriul carora se realizeaza publicitatea, in limitele prevazute mai sus."
    12. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Taxa datorata potrivit art. 30 se plateste la bugetul consiliului local pana la data de 10 a lunii urmatoare expunerii afisului sau panourilor.
    In situatiile in care mijloacele de publicitate au o durata mai mare de un an, taxa pentru anul in curs se plateste pana la data de 31 ianuarie."
    13. Articolele 32 - 37 se abroga.
    14. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Pentru sederea in statiunile turistice, declarate conform legii, persoanele fizice in varsta de peste 18 ani datoreaza taxa pentru sederea in respectivele statiuni.
    Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale intre 0,5 - 5%, in mod diferentiat, in functie de categoria unitatii de cazare, la tarifele practicate de acestea."
    15. Articolele 43 si 44 se abroga.
    16. Articolul 45 se abroga.
    17. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere la serviciile de specialitate ale consiliilor locale pe raza carora se afla bunurile imobile impozabile, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, in vederea stabilirii valorii impozabile.
    Pentru mijloacele de transport declaratiile se depun, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, la organele consiliilor locale teritoriale unde isi au domiciliul sau sediul.
    In termen de 30 de zile se depun declaratii de impunere si atunci cand au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate."
    18. Articolul 47 se completeaza cu alineatul 8 cu urmatorul cuprins:
    "Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri de catre persoanele fizice se acorda o bonificatie de 5%, daca plata impozitului datorat pe intregul an se efectueaza pana la data de 15 martie a anului fiscal."
    19. La articolul 49, alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Impozitul pe cladiri datorat pentru cladirile si constructiile utilizate in agricultura se reduce cu 50% pana la data de 31 decembrie 2000.
    Impozitele si taxele locale, stabilite in sume fixe, vor putea fi majorate sau diminuate, anual, de catre consiliile locale si judetene cu pana la 50% . Hotararea de modificare trebuie adoptata pana la data de 31 octombrie a fiecarui an si se aplica in anul urmator. Pentru impozitele si taxele datorate in anul 1999 hotararea de modificare poate fi adoptata in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta."
    20. La articolul 50, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Facilitatile prevazute in prezentul articol se acorda persoanelor fizice mentionate in proportie de 100% pentru bunurile proprii si pentru bunurile comune sotilor."
    21. La articolul 52, alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Contraventia mentionata la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 lei la 750.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amenda de la 750.000 lei la 3.000.000 lei.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre serviciile de specialitate ale consiliilor locale."
    22. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    Stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere si a amenzilor, solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor formulate la actele de control sau de impunere, precum si executarea creantelor bugetare se efectueaza de catre serviciile de specialitate ale consiliilor locale sau judetene, dupa caz, potrivit legii.
    Consiliile locale si judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor sunt obligate ca, in cursul anului 1999, sa isi organizeze servicii proprii, de specialitate, in vederea preluarii si exercitarii atributiilor prevazute la alin. 1.
    Pana la data de 31 decembrie 1999 autoritatile administratiei publice locale vor prelua pe baza de protocol, de la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor, exercitarea atributiilor si efectuarea procedurilor prevazute la alin. 1.
     Pana la data preluarii de catre fiecare consiliu local sau judetean, respectivele atributii se aduc la indeplinire de catre organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    La solicitarea primarilor si, respectiv, a presedintilor consiliilor judetene, organele fiscale teritoriale sunt obligate sa prezinte trimestrial consiliilor locale sau judetene, dupa caz, informari asupra exercitarii atributiilor ce le revin potrivit alin. 4.
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor, impreuna cu Departamentul pentru Administratie Publica Locala va elabora si va supune aprobarii Guvernului proiectul Protocolului-cadru prevazut la alin. 3."
    23. Articolul 54 se abroga.
    24. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    Impozitele si taxele locale, stabilite in sume fixe, valorile impozabile prevazute in anexa nr. 1, precum si amenzile se indexeaza anual, prin hotarare a consiliilor locale sau judetene, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an fiscal, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni care sfarseste la 1 noiembrie a aceluiasi an si numai cand cresterea acestuia depaseste 5% ."
    25. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    Pana la preluarea de catre autoritatile administratiei publice locale a exercitarii atributiilor prevazute la art. 53 alin. 1, in cazul impozitelor si taxelor locale, inclusiv al contestatiilor aflate pe rol si al plangerilor adresate instantelor judecatoresti se va aplica, in continuare, legislatia in vigoare."
    26. Anexele nr. 1 si 2 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1999, cu exceptia dispozitiilor art. 58 care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2000.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi inceteaza aplicabilitatea scutirile de impozite si de taxe acordate in temeiul prevederilor:
    a) art. 16 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990, cu modificarile ulterioare;
    b) art. 23 din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991;
    c) art. 179 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 252 din 18 octombrie 1996;
    d) art. 16 din Legea apiculturii nr. 89/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998.
    Art. 4
    Se mentin in vigoare scutirile sau reducerile cu 50% ale impozitelor si taxelor locale acordate in temeiul prevederilor:
    a) art. 20 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 12 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare;
    b) art. 10 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile ulterioare;
    c) art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 136/1996;
    d) art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997;
    e) art. 4 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998.
    Art. 5
    Orice alte dispozitii legale in vigoare privind acordarea de scutiri sau de reduceri de impozite si taxe, contrare prevederilor prezentei ordonante de urgenta, isi inceteaza aplicabilitatea o data cu intrarea in vigoare a acesteia.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita - desfasurata - la cladiri si la alte
constructii apartinand persoanelor fizice

-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Felul si destinatia                   Valoarea impozabila - lei/mp -
 crt.  cladirilor si a altor            ---------------------------------------
       constructii impozabile           Cu instalatii de   Fara instalatii
                                        apa, canalizare,   de apa, canalizare,
                                        electrice,         electrice,
                                        incalzire          incalzire
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Cladiri*)
     a) cu pereti sau cadre din            3.000.000           2.100.000
        beton armat
     b) cu peretii din caramida            2.200.000           1.300.000
        arsa, piatra naturala sau
        din alte materiale, fara
        cadre din beton armat
     c) cu peretii din lemn,                 600.000             400.000
        caramida nearsa, valatuci,
        paianta si din alte
        materiale asemanatoare
 2.  Constructii anexe*)
     - situate in afara corpului
       principal al cladirii:
     a) cu pereti din caramida arsa,         400.000             300.000
        piatra, beton si din alte
        materiale asemanatoare;
     b) cu pereti din lemn,                  300.000             200.000
        caramida nearsa, paianta,
        valatuci etc.
 3.  Pentru locuinte situate la         - valoarea reprezinta 75% din
     subsol sau la mansarda               valoarea corespunzatoare fiecarei
                                          grupe de cladiri
 4.  Pentru spatiile cu alta            - valoarea reprezinta 50% din
     destinatie, situate in               valoarea corespunzatoare fiecarei
     subsolul cladirilor                  grupe de cladiri
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza:
    - inainte de anul 1950           - reducere 15%;
    - inainte de anii 1951 - 1977    - reducere  5% .

    ANEXA 2

                              LISTA
cuprinzand cladirile si constructiile care nu sunt supuse impozitului

    1. Cladirile institutiilor publice, cu exceptia celor folosite in alte scopuri.
    2. Cladirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura si arheologie, precum si muzeele si casele memoriale, cu exceptia spatiilor acestora folosite pentru activitati economice sau comerciale.
    3. Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult apartinand cultelor recunoscute de lege.
    4. Constructiile si amenajarile funerare din cimitire.
    5. Constructiile speciale:
       (1) sonde de titei, gaze, sare;
       (2) platforme de foraj marin;
       (3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, statii de transformare, statii de conexiuni si posturi de transformare subterane;
       (4) centrale nuclearoelectrice;
       (5) cai de rulare;
       (6) galerii, planuri inclinate subterane si rampe de put;
       (7) puturi de mina;
       (8) cosuri de fum;
       (9) tunuri de racire;
      (10) baraje si constructii accesorii;
      (11) diguri;
      (12) constructii hidromotrice, oceanografice si hidrometeorologice;
      (13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;
      (14) conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor si al lichidelor industriale.SmartCity5

COMENTARII la OUG 62/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 62 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 62/1998
Legea 152 1998
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 89 1998
Legea apiculturii
Legea 114 1996
Legea locuintei
Legea 109 1996
privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit
Ordonanţa 27 1996
privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"
Ordonanţa 30 1995
privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate
Legea 78 1995
privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare
Legea 27 1994
privind impozitele si taxele locale
Legea 54 1991
cu privire la sindicate
Decretul-lege 61 1990
privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu