E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 78 1995 abrogat de articolul 3 din actul OUG 118 2001
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 118 2001
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 in legatura cu articolul 14 din actul Hotărârea 979 2000
Legea 78 1995 in legatura cu OUG 167 2000
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 in legatura cu Hotărârea 532 2000
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 in legatura cu Hotărârea 174 2000
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 in legatura cu OUG 145 1999
Legea 78 1995 in legatura cu articolul 3 din actul Ordonanţa 25 1999
Articolul 20 din actul Legea 78 1995 in legatura cu articolul 4 din actul OUG 62 1998
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 in legatura cu OUG 26 1998
Legea 78 1995 in legatura cu articolul 6 din actul Hotărârea 692 1998
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 in legatura cu OUG 63 1997
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 in legatura cu OUG 8 1996
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 in legatura cu articolul 5 din actul Hotărârea 860 1996
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 in legatura cu Hotărârea 742 1996
Articolul 6 din actul Legea 78 1995 modificat de Legea 22 1996
Legea 78 1995 in legatura cu Hotărârea 209 1996
Articolul 8 din actul Legea 78 1995 in legatura cu Hotărârea 853 1995
Legea 78 1995 promulgat de Decretul 263 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 78 din  6 iulie 1995

privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 146 din 12 iulie 1995


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare a Romaniei se realizeaza in conditiile prezentei legi.
    Art. 2
    Sectorul productiei de aparare cuprinde resursele umane si patrimoniul tuturor agentilor economici, utilizate in exclusivitate pentru cercetarea, proiectarea, asimilarea, fabricarea, comercializarea si repararea armamentului, munitiei, tehnicii de lupta, pieselor de schimb aferente acestora si altor materiale cu destinatie specific militara, necesare fortelor sistemului national de aparare, in timp de pace si de razboi.
    Art. 3
    Bunurile care, prin natura lor sau printr-o dispozitie legala, sunt folosite exclusiv in cadrul sectorului productiei de aparare fac obiectul proprietatii statului.
    Art. 4
    Agentii economici cu capital privat beneficiaza de prevederile prezentei legi numai pentru capacitatile de productie pentru aparare.

    CAP. 2
    Protectia personalului care lucreaza in sectorul productiei de aparare

    Art. 5
    Personalul care desfasoara o activitate in sectorul productiei de aparare are dreptul la protectie sociala a muncii in conditiile legislatiei in vigoare si ale prezentei legi.
    Art. 6
    In cazul unor intreruperi ale activitatii agentilor economici din cadrul sectorului productiei de aparare, din lipsa de materii prime sau de comenzi, salariatii afectati pot ramane la dispozitia agentilor economici, indeplinind sarcinile ce li se vor stabili, si primesc o indemnizatie egala cu 75% din ultimul salariu de baza lunar, inclusiv sporul de vechime, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, cu mentinerea contractului de munca, pentru o perioada de cel mult 180 de zile lucratoare, in cursul ultimelor 12 luni.
    Nomenclatorul agentilor economici, al sectoarelor si al categoriilor profesionale care beneficiaza de prevederile alin. 1 se stabileste anual prin hotarare a Guvernului.
    In perioada intreruperii activitatii, personalul afectat poate fi calificat, recalificat sau perfectionat profesional.
    Plata acestei indemnizatii si a cheltuielilor de scolarizare se va face, pe baza hotararii Guvernului, din fondurile de somaj constituite conform legii.
    Art. 7
    In cazul intreruperii activitatii in conditiile precizate la art. 6, utilajele vor fi intretinute, conform prescriptiilor tehnice, pe intreaga durata a intreruperii. Salariatii afectati de intreruperea activitatilor vor lucra in alte activitati sau vor efectua lucrarile de intretinere necesare, conform planificarii conducerii unitatilor, volumul muncii prestate nedepasind 75% din timpul normal de lucru, potrivit indemnizatiei primite.

    CAP. 3
    Protectia patrimoniului sectorului productiei de aparare

    Art. 8
    Pentru coordonarea activitatii din sectorul productiei de aparare se constituie Comisia de Coordonare a Productiei de Aparare, condusa de secretarul de stat si sef al Departamentului inzestrarii si logisticii armate din cadrul Ministerul Apararii Nationale.
    Compunerea si atributiile Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    In scopul protejarii patrimoniului sectorului productiei de aparare, se instituie "inventarul general al patrimoniului sectorului productiei de aparare", denumit in continuare inventar.
    Inventarul cuprinde bunurile si valorile inregistrate, care reflecta valoarea patrimoniului destinat sectorului productiei de aparare.
    Documentatia tehnica si tehnologica a produselor pentru productia de tehnica militara finantata din fondurile destinate apararii este si ramane in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale.
    Departamentul inzestrarii si logisticii armatei, ca organ metodologic si de control, va supune spre aprobare ministrului apararii nationale, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, un proiect de instructiuni privind modul de elaborare, evidenta si utilizare a documentatiei pentru productia de tehnica militara.
    Art. 10
    Obligatia de a intocmi inventarul o au agentii economici definiti la art. 2.
    Art. 11
    Inventarul se reactualizeaza pe baza de inventar general o data la 5 ani si nu inlocuieste inventarierea curenta a bunurilor unitatii, dispusa in baza altor legi de evidenta contabila.
    Inventarul se centralizeaza in evidenta Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare.
    Art. 12
    Capacitatile de productie ale agentilor economici cu capital de stat din sectorul productiei de aparare, ce fac obiectul proprietatii statului, pot fi concesionate sau inchiriate, in conditiile legii, numai cu avizul Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare.
    Schimbarea proprietarului capacitatilor de productiei cu capital privat se face cu avizul organului care coordoneaza activitatea sectorului productiei de aparare.
    Art. 13
    Pentru folosirea eficienta a capacitatilor de productie ramase temporar neutilizate, agentii economici din sectorul productiei de aparare pot desfasura alte activitati de productie si prestari de servicii, asigurand revenirea la activitatea de baza, conform legii.
    Art. 14
    Modificarea temporara a obiectului de activitate al agentilor economici din sectorul productiei de aparare, asocierea acestora cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, precum si scoaterea acestora din cadrul sectorului, se fac potrivit legii, cu avizul Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare si al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
    Art. 15
    Privatizarea agentilor economici care au in structura si capacitati de productie pentru aparare nu poate afecta integritatea, functionarea si nivelul productiei pe aceste capacitati.
    Art. 16
    Capacitatile din sectorul productiei de aparare care raman neutilizate, dar care sunt prevazute din programe ca, in caz de necesitate, sa-si reia activitatea de baza, se pot conserva pe o durata mai mare de un an, cu avizul Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare si al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si se scutesc de plata amortismentelor pe perioada conservarii.
    Art. 17
    In situatii deosebite, cauzate de calamitati naturale, incendii sau alte evenimente de forta majora, care au ca efect scoaterea din functiune a unor capacitati destinate producerii de tehnica militara si de materiale cu destinatie specific militara, Guvernul asigura, prin organele de specialitate ale administratiei publice centrale si agentii economici afectati, masurile necesare repunerii imediate in functiune a acestora.
    Art. 18
    Raspunderile pentru pastrarea integritatii fizice si functionale a bunurilor de inventar din patrimoniul sectorului productiei de aparare revin fiecarui agent economic, precum si Comisie de Coordonare a Productiei de Aparare, pentru atributiile ce i-au fost stabilite.
    Guvernul, prin organele sale specializate ori prin persoane anume imputernicite, are drept de control asupra activitatii sectorului productiei de aparare.
    Art. 19
    Finantarea activitatilor din programele curente privind modernizarea, retehnologizarea, conversia, conservarea si intretinerea capacitatilor din sectorul productiei de aparare se face din sursele proprii ale agentilor economici, din sursele atrase sau bugetare, potrivit legii.
    Art. 20
    Agentii economici, precum si celelalte persoane juridice care au in administrare sau in folosinta terenuri proprietate a statului utilizate pentru sectorul productiei de aparare, inclusiv depozitele destinate produselor militare si materialelor cu destinatie specific militara, precum si zonele de siguranta ale acestora stabilite potrivit normelor, sunt scutite de plata taxelor pentru folosirea terenurilor respective si de impozitul pe cladirile folosite in acest scop.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 21
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala a celor vinovati.
    Art. 22
    Impiedicarea, sub orice forma, a organelor de control de a-si exercita atributiile sau nepunerea la dispozitia acestora a actelor si documentelor supuse controlului privind sectorul productiei de aparare se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Art. 23
    Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) pastrarea necorespunzatoare a capacitatii de productie de aparare trecute in conservare sau neintretinute;
    b) nesolicitarea sau nerespectarea avizelor prevazute la art 12, 14 si 16 din prezenta lege;
    c) neintocmirea sau intocmirea partiala ori necorespunzatoare, cu date eronate, a inventarului, precum si a oricaror situatii solicitate, in conditiile legii.
    Art. 24
    Contraventiile prevazute la art. 23 lit. a) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.500.000 lei, iar cea de la lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.
    Amenzile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 25
    Contraventiile prevazute in prezenta lege se constata si sanctiunile se aplica de catre persoanele anume imputernicite de Guvern.
    Art. 26
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a amenzii se poate face plangere la judecatoria in raza careia s-a savarsit contraventia, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
    Art. 27
    Dispozitiile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completeaza cu prevederile legale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe aceeasi data se abroga orice dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.


                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                      prof. univ. dr. OLIVIU GHERMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 78/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 78 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 78/1995
OUG 118 2001
pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare
Hotărârea 979 2000
privind infiintarea Companiei Nationale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societatii Nationale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonoma "Arsenalul Armatei"
OUG 167 2000
privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare
Hotărârea 532 2000
pentru completarea si modificarea Hotararii Guvernului nr. 174/2000 privind unele masuri de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare
Hotărârea 174 2000
privind unele masuri de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare
OUG 145 1999
privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare
Ordonanţa 25 1999
privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinand agentilor economici din industrie
OUG 62 1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale
OUG 26 1998
privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare
Hotărârea 692 1998
privind aprobarea Programului de conversie a unor capacitati de productie militara catre productia civila
OUG 63 1997
privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare
Hotărârea 860 1996
cu privire la indexarea si compensarea salariilor incepand cu luna octombrie 1996
OUG 8 1996
privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare
Hotărârea 742 1996
cu privire la modul de acordare a compensatiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 542/1996 pentru personalul care beneficiaza de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995, modificata prin Legea nr. 22/1996
Legea 22 1996
pentru modificarea Legii nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare
Hotărârea 209 1996
pentru aprobarea Metodologiei privind instituirea si evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului productiei de aparare
Hotărârea 853 1995
privind compunerea si atributiile Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare
Decretul 263 1995
pentru promulgarea Legii privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu