E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 109 1996 in legatura cu articolul 120 din actul Legea 1 2005
Legea 109 1996 in legatura cu articolul 121 din actul Legea 1 2005
Legea 109 1996 modificat de articolul 123 din actul Legea 1 2005
Articolul 59 din actul Legea 109 1996 in legatura cu Legea 267 2002
Articolul 59 din actul Legea 109 1996 in legatura cu articolul 3 din actul Legea 200 2002
Legea 109 1996 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 272 2000
Articolul 59 din actul Legea 109 1996 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 272 2000
Legea 109 1996 in legatura cu Norma 7 2000
Articolul 162 din actul Legea 109 1996 modificat de Decizia 147 2000
Legea 109 1996 modificat de articolul 286 din actul OUG 97 2000
Articolul 178 din actul Legea 109 1996 abrogat de OUG 6 2000
Articolul 178 din actul Legea 109 1996 abrogat de articolul 5 din actul OUG 217 1999
Articolul 59 din actul Legea 109 1996 in legatura cu OUG 114 1999
Articolul 179 din actul Legea 109 1996 abrogat de articolul 3 din actul OUG 62 1998
Legea 109 1996 promulgat de Decretul 491 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 109 din 10 octombrie 1996

privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din 18 octombrie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Activitatea de baza a cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit se desfasoara prin cooperative de consum si cooperative de credit - banci populare.
    Art. 2
    Organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit sunt asociatii autonome, apolitice si neguvernamentale, al caror scop principal este organizarea de activitati bazate pe principiul intrajutorarii membrilor lor.
    Organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit se constituie pe principiul asocierii libere, nediscriminatorii si functioneaza in mod democratic. Organele de conducere ale organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit se aleg in conditiile stabilite de prezenta lege si de statutele proprii.
    Fiecare membru al unei cooperative participa la luarea hotararilor adunarii generale cu un singur vot, indiferent de numarul partilor sociale subscrise.
    Art. 3
    Organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit se constituie dintr-un numar variabil de membri, iar capitalul social este format din parti sociale de valoare egala. Este interzisa constituirea de organizatii cu capital social fix.
    Art. 4
    Pentru a servi cat mai bine interesele membrilor si ale comunitatii, organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit pot colabora pe plan local si national cu autoritatile publice, agentii economici si organizatiile similare, precum si pe plan international cu organisme cooperatiste si alti parteneri.
    Art. 5
    Cooperativele de credit - banci populare se pot asocia in case teritoriale ale cooperativelor de credit, iar acestea in Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP.
    Cooperativele de consum si casele teritoriale ale cooperativelor de credit se pot asocia in federale teritoriale ale cooperativelor de consum si de credit - FEDERALCOOP.
    Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum si de credit si CREDITCOOP se pot asocia in Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum si de Credit - CENTROCOOP.

    TITLUL II
    Cooperativa de consum

    CAP. 1
    Constituirea cooperativelor de consum

    Art. 6
    Cooperativele de consum sunt asociatii de persoane fizice, constituite in mod liber, fara nici un fel de discriminare de nationalitate, origine etnica, limba, religie, apartenenta politica, avere, origine sociala sau sex.
    Art. 7
    Cooperativele de consum se pot organiza pe raza teritoriala a uneia sau a mai multor localitati. In aceeasi localitate pot functiona una sau mai multe cooperative de consum.
    Art. 8
    Cooperativele de consum se infiinteaza pe baza unui act constitutiv, cu un numar de minimum 15 membri fondatori, organizarea activitatii fiind reglementata prin statutul cooperativei, elaborat pe baza statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit.
    Art. 9
    Actul constitutiv al cooperativei de consum se semneaza de toti membrii fondatori si se certifica, pentru autenticitatea semnaturilor, de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale in care cooperativa isi va avea sediul.
    Statutul cooperativei de consum se aproba de adunarea generala a membrilor fondatori.
    Art. 10
    Cooperativa de consum dobandeste personalitate juridica in temeiul hotararii judecatoresti definitive, pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu, si poate functiona dupa inmatricularea ei la Registrul comertului si dupa obtinerea codului fiscal de la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Cooperativele de consum desfiintate sau comasate dupa anul 1990 se pot reinfiinta prin hotararea membrilor cooperatori, cu respectarea prevederilor alin. 1 din prezentul articol, redobandind patrimoniul avut conform bilantului contabil incheiat la data desfiintarii sau comasarii.
    Art. 11
    Poate fi membru cooperator orice persoana care a implinit varsta de 18 ani, are capacitate de exercitiu, domiciliaza in raza de activitate a cooperativei de consum, a semnat sau a acceptat, dupa caz, actul constitutiv si statutul acesteia si a subscris cel putin o parte sociala.
    Nu poate fi membru cooperator persoana fizica ale carei interese sunt contrare celor ale cooperativei de consum sau care ii face concurenta neloiala.
    Prin statut se pot reglementa si alte conditii pentru admiterea ca membru cooperator.
    Fostii membri cooperatori isi mentin calitatea de membru indiferent de marimea partilor sociale avute initial, cu conditia completarii valorii partilor sociale la nivelul prevazut in statutul cooperativei de consum.
    Art. 12
    Dupa constituirea cooperativei de consum, persoana fizica care doreste sa devina membru semneaza o cerere de inscriere in cooperativa, in care mentioneaza: numele, prenumele, domiciliul, numarul si valoarea totala a partilor sociale pe care doreste sa le subscrie, suma pe care o varsa in contul acestor parti sociale si data cererii. De asemenea, in cerere se va mentiona ca luat cunostinta despre prevederile actului constitutiv si ale statutului cooperativei de consum, pe care le recunoaste.
    Art. 13
    La inscrierea in cooperativa de consum, fiecare membru cooperator trebuie sa depuna, la casieria acesteia, minimum 30% din valoarea partilor sociale subscrise, precum si taxa de inscriere.
    Diferenta se depune de catre membrii cooperatori in termenul stabilit de adunarea generala a cooperativei de consum.
    Art. 14
    Cererea de inscriere in cooperativa de consum se aproba de catre biroul executiv al acesteia, care nu o poate respinge decat in situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute in prezenta lege si in statutul cooperativei.
    Decizia biroului executiv se comunica, in scris, solicitantului in termen de 15 zile de la data cand a fost inregistrata cererea. Daca in acest termen solicitantul nu primeste nici o instiintare, el este considerat admis.
    Solicitantul respins are drept de contestatie la consiliul de administratie al cooperativei de consum in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei. Contestatia se adreseaza prin comisia de cenzori, care este obligata sa o supuna dezbaterii consiliului de administratie. Decizia consiliului de administratie poate fi contestata la adunarea generala a cooperativei de consum in termen de un an de la comunicare.
    Cererile de inscriere aprobate de biroul executiv sau de consiliul de administratie al cooperativei de consum se supun confirmarii adunarii generale la prima sedinta a acesteia.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 15
    Obiectul de activitate al cooperativei de consum se realizeaza, in principal, prin:
    a) comert cu amanuntul si cu ridicata;
    b) alimentatie publica, activitate hoteliera, turism intern si extern;
    c) productie industriala si prestari de servicii;
    d) cumparare de produse de la populatie si de la agenti economici si valorificarea acestora prin prelucrare sau prin comercializarea ca atare;
    e) vanzare de materiale de constructie, masini si unelte agricole, produse petroliere si articole de uz casnic, ingrasaminte, animale de reproductie, furaje, seminte, rasaduri, puieti si alte produse specifice activitatii agricole;
    f) organizarea, pentru proprietarii de terenuri agricole si agentii economici, a unor servicii agrozooveterinare, inclusiv inchirierea de masini si unelte agricole;
    g) organizarea si desfasurarea de activitati agricole vegetale, zootehnice, piscicole, apicole, sericicole;
    h) export si import de marfuri, produse, servicii si schimburi de marfuri cu organizatii cooperatiste, intreprinderi si firme din alte tari;
    i) cooperari si asocieri cu alte unitati cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, precum si participari la capitalul social al unor societati comerciale;
    j) executare de lucrari de investitii pentru nevoile proprii si pentru terti;
    k) reclama si publicitate;
    l) actiuni cultural-educative si sportive, precum si sponsorizari ale unor manifestari culturale, stiintifice, tehnice, sportive;
    m) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului.

    CAP. 3
    Partile sociale

    Art. 16
    Marimea unei parti sociale se determina prin statut.
    Art. 17
    Partile sociale nu pot fi cesionate sau vandute altor persoane, ori gajate. Ele nu pot fi constituite prin titluri negociabile. Partile sociale nu sunt purtatoare de dobanzi. Ele nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori fata de cooperativa de consum sau fata de terti.
    Art. 18
    Cota-parte din profitul cooperativei de consum se atribuie fiecarui membru cooperator proportional cu participarea sa la capitalul social si constituie dividende.
    Dividendele neincasate de membrii cooperatori in termen de 3 ani de la data stabilita de adunarea generala se adauga la partile sociale ale titularilor, fara a mai fi necesar acordul acestora.
    Art. 19
    Evidenta membrilor cooperatori si a partilor sociale subscrise si varsate de acestia se tine de cooperativa de consum intr-un registru special.
    Art. 20
    Statutul cooperativei de consum poate prevedea ca membrul cooperator sa-si retraga, la cerere, una sau mai multe parti sociale, ramanand membru atat timp cat detine cel putin o parte sociala.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle membrilor cooperatori

    Art. 21
    Membrii cooperatori au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca, pentru partile sociale varsate, dividende din profitul anual, potrivit aprobarii adunarii generale a cooperativei de consum;
    b) sa participe la adunarile generale si sa propuna masuri pentru imbunatatirea activitatii cooperativei de consum si a organelor de conducere ale acesteia;
    c) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale cooperativei de consum sau in comisia de cenzori a acesteia, sa fie alesi delegati la adunarea generala a FEDERALCOOP la care este asociata cooperativa, la Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit, sa fie alesi in organele de conducere si de control ale FEDERALCOOP si ale CENTROCOOP;
    d) sa beneficieze de avantajele materiale si social-culturale care decurg din activitatea cooperativei de consum;
    e) sa aiba prioritate la cumpararea unor marfuri si la efectuarea unor servicii.
    Art. 22
    Membrii cooperatori au urmatoarele indatoriri:
    a) sa achite, la termenele stabilite, valoarea partilor sociale subscrise;
    b) sa aduca la indeplinire hotararile adunarii generale a cooperativei de consum;
    c) sa apere si sa pastreze bunurile cooperativei de consum;
    d) sa cunoasca si sa respecte prezenta lege si statutul cooperativei de consum.
    Membrii cooperatori sunt raspunzatori pentru obligatiile cooperativei de consum din care fac parte, in limita partilor sociale subscrise.

    CAP. 5
    Incetarea calitatii de membru cooperator

    Art. 23
    Calitatea de membru cooperator inceteaza prin retragere, excludere sau deces.
    Art. 24
    Retragerea membrilor cooperatori din cooperativa de consum se poate face prin cerere scrisa. Prin statut se prevede termenul in care se poate anunta retragerea, care nu poate fi mai mic de 3 luni si mai mare de 6 luni fata de data de retragere anuntata.
    Art. 25
    In statut se poate prevedea un termen minim de la data inscrierii in cooperativa de consum in care membrul cooperator nu se poate retrage din aceasta.
    Art. 26
    In caz de deces, calitatea de membru cooperator se pierde in ziua decesului, iar drepturile succesorului se stabilesc pe baza bilantului contabil incheiat la sfarsitul anului.
    Art. 27
    Membrul cooperator poate fi exclus din cooperativa de consum in cazurile in care:
    a) pus in intarziere, nu a achitat in intregime, la termenele fixate, cel putin o parte sociala subscrisa;
    b) nu mai indeplineste conditiile pentru a fi membru in cooperativa de consum respectiva, prevazute la art. 11;
    c) savarseste infractiuni in dauna cooperativei de consum.
    Hotararea de excludere se ia in consiliul de administratie al cooperativei de consum si se comunica celui in cauza prin scrisoare recomandata. Membrul cooperator exclus poate contesta hotararea la adunarea generala a cooperativei de consum, prin comisia de cenzori, in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii.
    Art. 28
    In cazul retragerii, membrii cooperatori au dreptul la restituirea partilor sociale varsate, a dividendelor si a cotei-parti din fondul de dezvoltare, proportional cu participarea la capitalul social al cooperativei, iar in caz de deces, acestea se restituie, la cerere, mostenitorilor legali sau testamentari.
    La excluderea din cooperativa de consum, membrului cooperator i se restituie partile sociale varsate, precum si dividendele corespunzatoare partilor sociale detinute de acesta.

    CAP. 6
    Organele de conducere

    Art. 29
    Organele de conducere ale cooperativei de consum sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul de administratie;
    c) biroul executiv.

    Adunarea generala
    Art. 30
    Adunarea generala este organul de conducere a activitatii cooperativei de consum si este alcatuit din totalitatea membrilor cooperatori inscrisi in cooperativa respectiva.
    Art. 31
    In cazul in care convocarea tuturor membrilor cooperatori, intr-o singura adunare generala, nu este posibila sau cooperativa de consum isi desfasoara activitatea pe raza mai multor localitati, la adunarea generala vor participa delegati alesi in fiecare localitate ori pe cartiere in baza normelor unitare de reprezentare si mandatare stabilite de consiliul de administratie al cooperativei.
    Art. 32
    Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarile generale ordinare se tin o data pe an, in termen de 30 de zile de la incheierea bilantului contabil anual. Adunarile generale extraordinare se tin ori de cate ori este nevoie.
    Art. 33
    Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi;
    b) aproba, pe baza bilantului contabil anual si a raportului comisiei de cenzori, modul de repartizare a profitului, inclusiv dividendele si alte drepturi sau avantaje ce se acorda membrilor cooperatori, precum si modul de acoperire a eventualelor pierderi;
    c) aproba programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli; aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;
    d) aproba si modifica statutul cooperativei de consum;
    e) aproba asocierea cooperativei de consum la FEDERALCOOP sau cu alte cooperative;
    f) confirma primirea de noi membri cooperatori;
    g) solutioneaza contestatiile privind excluderea membrilor cooperatori;
    h) analizeaza hotararile consiliului de administratie privind dobandirea, instrainarea sau transmiterea de bunuri si ia masurile necesare de tragere la raspundere a celor vinovati, in cazul in care se constata ca s-au adus prejudicii cooperativei de consum;
    i) aproba constituirea diferitelor fonduri, precum si marimea lor, conform prevederilor legale;
    j) stabileste si modifica valoarea unei parti sociale, numarul minim al acestora, precum si termenele de achitare a contravalorii partilor sociale subscrise;
    k) analizeaza activitatea consiliului de administratie si a comisiei de cenzori;
    l) alege consiliul de administratie si comisia de cenzori;
    m) alege delegati la adunarea generala a FEDERALCOOP la care este asociata;
    n) fixeaza remunerarea membrilor consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori;
    o) confirma mentinerea in functie a salariatilor cu gestiune si a sefilor de unitati.
    Art. 34
    Adunarile generale extraordinare se intrunesc ori de cate ori este necesar a se lua hotarari pentru:
    a) majorarea cuantumului partilor sociale si a numarului minim al acestora;
    b) schimbarea sediului cooperativei de consum;
    c) fuziunea cu alte cooperative de consum, divizarea sau dizolvarea cooperativei de consum;
    d) modificarea obiectului de activitate al cooperativei de consum;
    e) desemnarea lichidatorilor, in cazul dizolvarii cooperativei de consum;
    f) retragerea mandatului membrilor consiliului de administratie sau al cenzorilor: pentru abateri de la legile in vigoare sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora;
    g) aproba sau confirma, dupa caz, actiunile de cooperare si asociere ale cooperativei de consum cu alte organizatii cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice, din tara si din strainatate, precum si participarea cooperativei la capitalul social al unor societati comerciale;
    h) orice alte probleme pentru care in prezenta lege sau statut este ceruta aprobarea adunarii generale.
    Art. 35
    Pentru validitatea hotararilor adunarilor generale ordinare si extraordinare este necesara prezenta majoritatii membrilor cooperatori cu drept de vot sau a delegatilor acestora. Hotararile se iau cu votul majoritatii celor prezenti.
    Daca adunarea generala nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. 1 din prezentul articol, adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa decida asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, daca este prezenta cel putin o treime din numarul membrilor cooperatori sau al delegatilor acestora.
    Art. 36
    Adunarea generala ordinara sau extraordinara se convoaca de catre consiliul de administratie prin presedintele acestuia.
    Consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara, dupa caz, si in situatiile in care este ceruta de cel putin o zecime din numarul total al membrilor cooperatori sau la cererea cenzorilor.
    Daca administratorii sau cenzorii cooperativei de consum nu convoaca adunarea generala, FEDERALCOOP la care este asociata cooperativa in cauza poate convoca adunarea generala, cu respectarea prevederilor art. 35.
    Art. 37
    Convocarea se face cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data fixata si cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu prezentarea tuturor problemelor care fac obiectul dezbaterii acesteia.
    Instiintarea pentru convocarea adunarii generale poate sa prevada si data la care ar urma sa fie tinuta cea de-a doua adunare generala, in situatia in care la prima convocare nu s-ar realiza numarul statutar de membri cooperatori prezenti.
    Intre datele prevazute pentru cele doua convocari nu poate fi un termen mai mic de 48 de ore si nici mai mare de 15 zile.
    Art. 38
    Bilantul contabil si raportul cenzorilor trebuie sa fie puse la dispozitia membrilor cooperatori, la sediul cooperativei de consum, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea adunarii generale.
    Art. 39
    Adunarile generale sunt conduse de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte sau de catre persoana aleasa de adunarea generala in acest scop.
    Art. 40
    Hotararile adunarilor generale se iau prin vot secret sau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor, pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, precum si pentru confirmarea mentinerii in functie a angajatilor cu gestiune si a sefilor de unitati. Administratorii si membrii cooperatori, salariati ai cooperativei de consum, nu pot lua parte la votul asupra problemelor care privesc responsabilitatea lor.
    Art. 41
    Hotararile luate de adunarea generala sunt obligatorii si pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.

    Consiliul de administratie
    Art. 42
    Consiliul de administratie este format din 5-15 membri si 3-5 supleanti, alesi de adunarea generala dintre membrii cooperativei pentru o perioada de 4 ani. Administratorii trebuie sa fie cetateni romani.
    Administratorii sunt reeligibili, daca in statut nu se prevede altfel.
    Art. 43
    In prima sa sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si, dupa caz, un vicepresedinte, precum si pe ceilalti membri ai biroului executiv.
    Art. 44
    Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt declarate incapabile sau au suferit condamnari penale.
    Sotul, sotia, precum si rudele si afinii administratorilor, pana la gradul al treilea inclusiv, nu pot fi alesi ca membri in acelasi consiliu de administratie.
    Art. 45
    Membrii consiliului de administratie nu pot fi, fara autorizarea adunarii generale, administratori, directori executivi si cenzori in societati comerciale care au acelasi obiect de activitate cu cel al cooperativei de consum. De asemenea, nu pot fi membri ai consiliului de administratie persoanele care exercita activitati concurente cooperativei de consum, pe cont propriu sau in numele altei persoane.
    Nerespectarea interdictiei mentionate la alineatul precedent atrage revocarea din calitatea de membru al consiliului de administratie si, in functie de gravitatea abaterii, poate atrage excluderea din cooperativa de consum si raspunderea pentru daunele produse.
    Art. 46
    Administratorii sunt obligati sa depuna, in termen de 30 de zile de la alegerea lor, o garantie baneasca ce nu poate fi mai mica decat contravaloarea a zece parti sociale.
    Pentru nedepunerea garantiei in termenul prevazut la alineatul precedent, administratorul in cauza va fi revocat din functie.
    Garantia ramane in contul cooperativei de consum si nu poate fi restituita decat dupa eliberarea administratorului din aceasta functie, dar nu mai devreme de data la care adunarea generala a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierderi al ultimului exercitiu financiar in care administratorul a functionat si dupa descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar respectiv.
    In caz de deces, garantia administratorului se restituie succesorilor acestuia, dupa aprobarea de catre adunarea generala a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi al anului in care administratorul a decedat si dupa descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar respectiv.
    Art. 47
    Administratorii nu pot fi reprezentati de alte persoane.
    Art. 48
    Consiliul de administratie se intruneste o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie.
    Pentru valabilitatea deliberarilor in consiliul de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    Art. 49
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) supune spre aprobare adunarii generale programul anual privind activitatea economico-financiara, bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi;
    b) analizeaza periodic activitatea economica, financiara, organizatorica si social-culturala desfasurata de cooperativa de consum si ia masuri pentru imbunatatirea acestora;
    c) hotaraste infiintarea de noi unitati pentru realizarea obiectului de activitate;
    d) stabileste schema organizatorica a cooperativei de consum;
    e) organizeaza actiuni de cooperare si de asociere cu alte organizatii cooperatiste, cu persoane fizice sau cu persoane juridice din tara sau din strainatate, pe care le supune spre confirmare adunarii generale;
    f) aproba programul de formare si perfectionare a pregatirii profesionale a personalului si asigura indeplinirea acestuia;
    g) hotaraste asupra dobandirii si instrainarii de bunuri, potrivit reglementarilor in vigoare;
    h) aproba, potrivit reglementarilor in vigoare, trecerea in diferite forme de organizare si administrare a unor unitati proprii;
    i) aproba retragerea membrilor cooperatori si rezolva contestatiile persoanelor carora biroul executiv nu le-a aprobat cererea de inscriere in cooperativa de consum;
    j) retrage mandatul membrilor biroului executiv inainte de expirarea acestuia: pentru abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora; supune aprobarii adunarii generale revocarea din consiliul de administratie a unor membri pentru abateri grave de la lege sau de la statut, ori pentru inactivitate; completeaza, din randul supleantilor, locurile devenite vacante;
    k) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala.
    Art. 50
    Administratorii raspund solidar fata de cooperativa de consum pentru:
    a) realitatea varsamintelor efectuate de catre membrii cooperatori;
    b) existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corecta;
    c) existenta reala a profitului distribuit;
    d) gospodarirea judicioasa si eficienta a patrimoniului cooperativei de consum;
    e) executarea intocmai a hotararilor adunarii generale;
    f) indeplinirea indatoririlor pe care legea si statutul le impun si care nu au caracterul unei obligatii speciale si personale.
    Art. 51
    Administratorii raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta despre neregularitatile savarsite de acestia, nu le aduc la cunostinta cenzorilor.
    Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori.
    Pentru deciziile luate in sedintele la care nu au asistat, administratorii raman raspunzatori, daca in termen de 30 de zile de cand au luat cunostinta despre acestea nu au facut impotrivirea in formele aratate la alineatul precedent.
    Art. 52
    Administratorul care are, intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei de consum trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare cu privire la aceasta. Aceeasi obligatie o are administratorul si in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesati sotul, sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al treilea inclusiv.
    Art. 53
    Actiunea in raspundere impotriva administratorilor pentru faptele care privesc responsabilitatea lor se hotaraste de adunarea generala, care desemneaza si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.
    Din momentul in care adunarea generala a hotarat sa porneasca actiunea in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si adunarea generala va proceda la inlocuirea lor.
    Raspunderea administratorilor nu inceteaza prin aprobarea bilantului contabil si nici prin descarcarea data anual de adunarea generala.

    Biroul executiv
    Art. 54
    Biroul executiv este organul care conduce activitatea curenta a cooperativei de consum in perioada dintre sedintele consiliului de administratie.
    Art. 55
    Biroul executiv se compune din 3-5 membri alesi de consiliul de administratie dintre membrii sai.
    Presedintele consiliului de administratie este si presedintele biroului executiv al cooperativei de consum.
    Art. 56
    Biroul executiv se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie.
    Deciziile biroului executiv se iau cu votul majoritatii membrilor sai.
    Art. 57
    Biroul executiv este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a consiliului de administratie, registrul sau de deliberari si sa supuna confirmarii acestuia hotararile luate.
    Art. 58
    Biroul executiv are urmatoarele atributii principale:
    a) aduce la indeplinire hotararile consiliului de administratie si raporteaza acestuia despre activitatea desfasurata;
    b) initiaza actiuni pentru atragerea de noi membri si de varsare a partilor sociale subscrise;
    c) analizeaza si hotaraste asupra cererilor de inscriere in cooperativa de consum;
    d) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    e) stabileste si modifica, in conditiile legii, preturile si tarifele la produsele, respectiv la lucrarile executate si la serviciile prestate;
    f) tine un registru al sedintelor si al deliberarilor sale;
    g) indeplineste orice alte atributii incredintate de consiliul de administratie sau care rezulta din necesitatea derularii operative a activitatii cooperativei de consum, cu exceptia celor care sunt de competenta adunarii generale sau a consiliului de administratie.

    TITLUL III
    Cooperativa de credit - banca populara

    CAP. 1
    Constituirea cooperativelor de credit - banci populare
    Art. 59
    Prevederile art. 6-14 se aplica in mod corespunzator si cooperativelor de credit - banci populare.
    Numarul minim de membri fondatori ai cooperativelor de credit - banci populare este de 100 de persoane care au subscris si au varsat cel putin o parte sociala.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 60
    Cooperativele de credit - banci populare desfasoara activitati in beneficiul membrilor cooperatori privind:
    a) acordarea de imprumuturi si efectuarea de prestari de servicii bancare;
    b) acordarea, cu prioritate, de imprumuturi in conditii avantajoase membrilor cooperatori, producatori agricoli, pentru cumpararea de animale, furaje, masini, utilaje, unelte agricole, ingrasaminte si alte bunuri pentru dezvoltarea productiei agricole in gospodariile individuale, in functie de resursele de refinantare;
    c) fructificarea economiilor banesti ale membrilor cooperatori si ale altor persoane;
    d) contractarea de imprumuturi de la banci;
    e) pastrarea disponibilitatilor banesti ale membrilor cooperatori, ale altor persoane fizice sau juridice, in conturi deschise, la cererea acestora, si efectuarea de operatiuni in cont;
    f) operatiuni de schimb valutar;
    g) operatiuni cu caracter financiar-bancar, efectuate in mandat.

    CAP. 3
    Partile sociale

    Art. 61
    Prevederile art. 16-20 se aplica in mod corespunzator si cooperativelor de credit - banci populare.
    Dobanda pentru resursele de refinantare a cooperativelor de credit - banci populare se suporta din venituri.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle membrilor cooperatori

    Art. 62
    Prevederile art. 21 lit. a) - d) se aplica in mod corespunzator si membrilor cooperativelor de credit - banci populare.
    Membrii cooperativelor de credit - banci populare au, de asemenea, urmatoarele drepturi:
    a) sa fie alesi ca delegati si la adunarea generala a casei teritoriale a cooperativelor de credit si sa fie alesi in organele de conducere si de control ale acesteia;
    b) sa primeasca imprumuturi in conditiile prevazute de regulamentul privind acordarea imprumuturilor;
    c) sa depuna spre fructificare economiile lor banesti pentru care primesc o dobanda stabilita de adunarea generala, potrivit normelor elaborate in acest scop de CREDITCOOP.
    Art. 63
    Prevederile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor cooperativelor de credit - banci populare.
    Membrii cooperatori, beneficiari de imprumuturi, au obligatia sa achite la termen ratele de imprumut si dobanzile aferente.

    CAP. 5
    Incetarea calitatii de membru cooperator

    Art. 64
    Prevederile art. 23-28 se aplica in mod corespunzator si membrilor cooperativelor de credit - banci populare.
    Art. 65
    Membrul cooperativei de credit - banca populara se poate retrage din cooperativa numai daca a trecut cel putin un an de la data achitarii ultimei rate de imprumut.

    CAP. 6
    Organele de conducere

    Art. 66
    Organele de conducere ale cooperativei de credit - banca populara sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul de administratie;
    c) biroul executiv.
    Art. 67
    Prevederile art. 30-58 se aplica in mod corespunzator si cooperativelor de credit - banci populare.
    Adunarea generala a cooperativei de credit - banca populara aproba asocierea acesteia la casa teritoriala a cooperativelor de credit si alege delegati la adunarea generala a casei teritoriale a cooperativelor de credit.

    TITLUL IV
    Casa teritoriala a cooperativelor de credit

    CAP. 1
    Constituirea casei teritoriale a cooperativelor de credit

    Art. 68
    Casa teritoriala a cooperativelor de credit se constituie prin asocierea libera a cooperativelor de credit - banci populare de pe raza unuia sau a mai multor judete.
    La asociere, fiecare cooperativa de credit - banca populara plateste o taxa de inscriere stabilita de adunarea generala a casei teritoriale a cooperativelor de credit si subscrie una sau mai multe parti sociale.
    Art. 69
    Inmatricularea casei teritoriale a cooperativelor de credit la Registrul comertului se face pe baza actului de constituire si a statutului propriu, elaborat pe baza statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 70
    Prevederile art. 60 se aplica in mod corespunzator si casei teritoriale a cooperativelor de credit.
    Casa teritoriala a cooperativelor de credit desfasoara, de asemenea, urmatoarele activitati:
    a) reprezinta interesele economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de credit - banci populare asociate in fata institutiilor publice si a instantelor judecatoresti;
    b) sprijina cooperativele de credit - banci populare asociate cu mijloace financiare, pe perioade determinate, pentru desfasurarea activitatii curente si dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
    c) acorda asistenta economico-financiara, juridica si de alta specialitate cooperativelor de credit - banci populare asociate;
    d) centralizeaza si analizeaza bilanturile contabile si rezultatele indeplinirii programelor trimestriale, precum si datele operative lunare ale cooperativelor de credit - banci populare asociate;
    e) constituie banci de date economico-sociale necesare cooperativelor de credit - banci populare asociate si organizeaza servicii de informatizare;
    f) efectueaza controlul respectarii prevederilor statutare de catre cooperativele de credit - banci populare asociate;
    g) organizeaza, pentru cooperativele de credit - banci populare asociate, instruiri ale personalului, actiuni de reclama si publicitate, actiuni social-culturale si sportive;
    h) exercita, potrivit legii, controlul financiar de gestiune la cooperativele de credit - banci populare asociate.
    Activitatile prevazute la lit. a), b), c) si g) din prezentul articol se efectueaza la cererea cooperativelor de credit - banci populare.

    CAP. 3
    Partile sociale

    Art. 71
    Numarul partilor sociale ce trebuie subscrise de fiecare organizatie cooperatista asociata, precum si valoarea unei parti sociale se stabilesc de adunarea generala a casei teritoriale a cooperativelor de credit.
    Art. 72
    La inscrierea in casa teritoriala a cooperativelor de credit, organizatiile cooperatiste asociate achita cel putin 30% din valoarea partilor sociale subscrise, iar diferenta se depune in cel mult 2 ani de la data inscrierii, la termenele stabilite de adunarea generala.
    Partile sociale nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.
    Art. 73
    Cota-parte din profitul casei teritoriale a cooperativelor de credit, ramasa dupa plata impozitului pe profit si dupa constituirea fondurilor potrivit legii, statutelor proprii si normelor aprobate de CENTROCOOP, se atribuie organizatiilor cooperatiste asociate proportional cu cota de participare la capitalul social si constituie dividende.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle organizatiilor cooperatiste asociate

    Art. 74
    Cooperativelor de credit - banci populare, in calitate de asociati in casa teritoriala a cooperativelor de credit, li se aplica in mod corespunzator reglementarile privind drepturile si obligatiile organizatiilor cooperatiste asociate prevazute la art. 90 si 91.

    CAP. 5
    Incetarea calitatii de asociat

    Art. 75
    Cooperativele de credit - banci populare pierd calitatea de asociat la casa teritoriala a cooperativelor de credit, in conditiile reglementarilor prevazute la art. 92-94 si la art. 96-98, care se aplica in mod corespunzator.
    Art. 76
    Contestatiile cu privire la hotararea de neadmitere a retragerii sau de excludere a organizatiei cooperatiste asociate din casa teritoriala a cooperativelor de credit se depun la Consiliul de administratie al CREDITCOOP in termen de 30 de zile de la data tinerii adunarii generale a casei teritoriale a cooperativelor de credit.
    Hotararea Consiliului de administratie al CREDITCOOP poate fi contestata la Consiliul de administratie al CENTROCOOP.

    CAP. 6
    Organele de conducere

    Art. 77
    Organele de conducere ale casei teritoriale a cooperativelor de credit sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul de administratie;
    c) biroul executiv.

    Adunarea generala
    Art. 78
    Adunarea generala a casei teritoriale a cooperativelor de credit este formata din reprezentantii tuturor cooperativelor de credit - banci populare asociate. Numarul reprezentantilor se stabileste de catre consiliul de administratie, proportional cu numarul membrilor cooperativelor de credit - banci populare.
    Art. 79
    Prevederile art. 32-41 se aplica in mod corespunzator si caselor teritoriale ale cooperativelor de credit.
    Adunarea generala aproba asocierea cooperativelor de credit - banci populare la casa teritoriala a cooperativelor de credit si asocierea acesteia la FEDERALCOOP si la CREDITCOOP.

    Consiliul de administratie
    Art. 80
    Administrarea casei teritoriale a cooperativelor de credit este incredintata unui consiliu de administratie al carui numar de membri se stabileste de adunarea generala astfel incat fiecare cooperativa de credit - banca populara sa aiba cel putin un reprezentant.
    Membrii consiliului de administratie trebuie sa fie cetateni romani, membri cooperatori in cooperativele de credit - banci populare de pe raza de activitate a casei teritoriale a cooperativelor de credit respective.
    Art. 81
    In prima sa sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si pe ceilalti membri ai biroului executiv.
    Art. 82
    Prevederile art. 42 alin. 2, ale art. 44-53 si ale art. 105 se aplica in mod corespunzator si caselor teritoriale ale cooperativelor de credit.

    Biroul executiv
    Art. 83
    Biroul executiv al casei teritoriale a cooperativelor de credit conduce activitatea curenta in perioada cuprinsa intre sedintele consiliului de administratie si se compune din 5-9 membri, inclusiv presedintele.
    Presedintele consiliului de administratie este si presedintele biroului executiv.
    Art. 84
    Prevederile art. 56-58 si ale art. 107 se aplica in mod corespunzator si biroului executiv al casei teritoriale a cooperativelor de credit.

    TITLUL V
    Federala teritoriala a cooperativelor de consum si de credit - FEDERALCOOP

    CAP. 1
    Constituirea federalei teritoriale a cooperativelor de consum si de credit - FEDERALCOOP

    Art. 85
    Federala teritoriala a cooperativelor de consum si de credit - FEDERALCOOP se constituie prin asocierea libera a cooperativelor de consum si a casei teritoriale a cooperativelor de credit de pe raza unuia sau a mai multor judete. FEDERALCOOP efectueaza operatiuni in vederea satisfacerii nevoilor asociatilor sai, precum si activitati economice proprii.
    La asociere, fiecare organizatie cooperatista asociata plateste o taxa de inscriere stabilita de adunarea generala a FEDERALCOOP si subscrie una sau mai multe parti sociale.
    Art. 86
    Inmatricularea federalei teritoriale a cooperativelor de consum si de credit - FEDERALCOOP la Registrul comertului se face pe baza actului de constituire si a statutului propriu, elaborat pe baza statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 87
    Obiectul de activitate al FEDERALCOOP consta in:
    a) reprezinta interesele economice, financiare, juridice si social-culturale ale cooperativelor de consum si ale casei teritoriale a cooperativelor de credit in fata institutiilor publice si a instantelor judecatoresti;
    b) sprijina organizatiile cooperatiste asociate cu mijloace financiare, pe perioade determinate, pentru desfasurarea activitatii curente si pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
    c) desfasoara, prin unitatile sale, activitati comerciale, de productie, executa lucrari si presteaza servicii;
    d) aprovizioneaza, cu prioritate, cooperativele de consum asociate, cu marfuri si produse;
    e) desface produsele realizate de cooperativele de consum asociate;
    f) acorda organizatiilor cooperatiste asociate asistenta de specialitate economico-financiara, tehnica si juridica;
    g) colaboreaza cu cooperativele de consum asociate in desfasurarea activitatii de productie, de aprovizionare si de desfacere, de executare de lucrari, de prestari de servicii, de valorificare pe piata interna sau externa a produselor agricole ale producatorilor, precum si in organizarea si dezvoltarea activitatii zootehnice;
    h) infiinteaza magazine, unitati de alimentatie publica, de turism, depozite de marfuri, filiale si sucursale;
    i) organizeaza si desfasoara activitati de transport cu mijloace proprii pentru organizatii cooperatiste asociate si pentru alti agenti economici;
    j) organizeaza cooperari si asocieri cu alte unitati cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice din tara; participa la capitalul social al unor societati comerciale si infiinteaza intreprinderi si societati proprii;
    k) organizeaza activitati de export-import, de schimburi de marfuri si cooperari cu organizatii cooperatiste sau cu firme de peste hotare;
    l) proiecteaza si construieste obiective de investitii pentru organizatii cooperatiste asociate si pentru terti;
    m) constituie banci de date necesare organizatiilor cooperatiste asociate, organizeaza servicii de informatizare si management pentru proiectarea si implementarea aplicatiilor sistemelor si subsistemelor informatice pentru cooperativele de consum, societati si intreprinderi cooperatiste, casa teritoriala a cooperativelor de credit si pentru terti;
    n) controleaza respectarea prevederilor statutare de catre organizatiile cooperatiste asociate;
    o) organizeaza, in conditiile legii, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu si a celui al organizatiilor cooperatiste asociate;
    p) intreprinde actiuni de reclama si publicitate pentru organizatiile cooperatiste asociate si pentru terti, precum si actiuni social-culturale si sportive pentru membrii cooperatori.
    Activitatile prevazute la alin. 1 din acest articol, destinate organizatiilor cooperatiste asociate, se efectueaza la cererea acestora.

    CAP. 3
    Partile sociale

    Art. 88
    Numarul partilor sociale ce trebuie subscrise de fiecare organizatie cooperatista asociata, precum si valoarea unei parti sociale se stabilesc de adunarea generala a FEDERALCOOP.
    La inscrierea in FEDERALCOOP, organizatiile cooperatiste asociate varsa cel putin 30% din valoarea partilor sociale subscrise, iar diferenta se depune in cel mult 2 ani de la data inscrierii, la termenele stabilite de adunarea generala.
    Partile sociale nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.
    Art. 89
    Cota-parte din profitul FEDERALCOOP, ramasa dupa plata impozitului pe profit si dupa constituirea fondurilor potrivit legii si statutelor proprii, se atribuie organizatiilor cooperatiste asociate proportional cu cota de participare la capitalul social si constituie dividende.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle organizatiilor cooperatiste asociate

    Art. 90
    Organizatiile cooperatiste asociate la FEDERALCOOP au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca din profitul anual dividende, al caror cuantum se aproba de adunarea generala;
    b) sa beneficieze de asistenta economica, financiara, juridica, tehnica, de pregatire profesionala, precum si de avantajele materiale si social-culturale ce decurg din activitatea FEDERALCOOP;
    c) sa realizeze activitati de aprovizionare si desfacere prin FEDERALCOOP;
    d) sa participe prin reprezentanti la adunarile generale ale FEDERALCOOP;
    e) sa aiba reprezentanti alesi de adunarea generala a FEDERALCOOP in organele de conducere si de control ale acesteia;
    f) sa aiba reprezentanti alesi de adunarea generala a FEDERALCOOP ca delegati la Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit. Acestia pot fi alesi de congres in organele de conducere si de control ale CENTROCOOP;
    g) sa se adreseze organelor de conducere si de control ale FEDERALCOOP cu cereri, sesizari si propuneri referitoare la activitatea acesteia.
    Art. 91
    Organizatiile cooperatiste asociate la FEDERALCOOP au urmatoarele indatoriri:
    a) sa verse la termenele stabilite taxa de inscriere si partile sociale subscrise;
    b) sa comunice la FEDERALCOOP bilantul contabil, datele statistice si alte informatii in legatura cu activitatea sa;
    c) sa participe la finantarea actiunilor comune social-cultural-sportive, de protocol, de reclama si publicitate, de formare si perfectionare a pregatirii profesionale a personalului, de reprezentare internationala, de intrajutorare cooperatista, de investitii, de asistenta de specialitate si a altor actiuni comune stabilite de lege si de normele aprobate de CENTROCOOP;
    d) sa participe la activitatile FEDERALCOOP;
    e) sa recunoasca si sa aplice prevederile prezentei legi si ale statutului;
    f) sa aduca la indeplinire hotararile consiliului de administratie si ale adunarii generale ale FEDERALCOOP, pe cele ale Consiliului de administratie si ale Biroului executiv ale CENTROCOOP, precum si pe cele ale Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit, cu exceptia celor cu caracter orientativ.

    CAP. 5
    Incetarea calitatii de asociat

    Art. 92
    Calitatea de asociat inceteaza prin retragerea sau prin excluderea din FEDERALCOOP, prin incetarea activitatii organizatiei cooperatiste asociate, precum si prin dizolvarea FEDERALCOOP.
    Art. 93
    Retragerea din FEDERALCOOP a organizatiei cooperatiste asociate se poate face in cazurile in care:
    a) consiliul de administratie sau biroul executiv al FEDERALCOOP nu isi indeplineste indatoririle legale si statutare fata de organizatia cooperatista asociata sau cand incalca in mod abuziv aceste indatoriri;
    b) consiliul de administratie sau biroul executiv al FEDERALCOOP provoaca daune organizatiei cooperatiste asociate;
    c) consiliul de administratie sau biroul executiv al FEDERALCOOP nu sustine, in calitate de reprezentant al organizatiei cooperatiste asociate, interesele legitime ale acesteia in fata institutiilor publice si a instantelor judecatoresti.
    Hotararea de retragere se ia in adunarea generala a organizatiei cooperatiste asociate care doreste sa se retraga si se aproba de adunarea generala a FEDERALCOOP.
    Art. 94
    Excluderea din FEDERALCOOP a organizatiei cooperatiste asociate se poate face in cazurile in care:
    a) pusa in intarziere, nu varsa partile sociale la care s-a obligat;
    b) refuza sa aplice hotararile adunarii generale si ale consiliului de administratie ale FEDERALCOOP, pe cele ale Consiliului de administratie si ale Biroului executiv ale CENTROCOOP, precum si pe cele ale Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit, cu exceptia celor cu caracter orientativ;
    c) refuza sa recunoasca si sa aplice prevederile prezentei legi si ale statutului.
    Hotararea de excludere se ia de adunarea generala a FEDERALCOOP.
    Excluderea organizatiei cooperatiste asociate se poate hotari dupa ce, in prealabil, au fost luate urmatoarele masuri, in ordinea stabilita mai jos:
    a) avertismentul adresat consiliului de administratie al organizatiei cooperatiste asociate;
    b) dizolvarea consiliului de administratie al organizatiei cooperatiste asociate si desemnarea unei comisii interimare, pana la intrunirea adunarii generale a acesteia, care va organiza noi alegeri. Convocarea adunarii generale se va face o data cu hotararea de dizolvare a consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor legale si statutare.
    Art. 95
    Contestatiile cu privire la hotararea de neadmitere a retragerii sau de excludere din FEDERALCOOP a organizatiei cooperatiste asociate se depun la Consiliul de administratie al CENTROCOOP, iar in cazul casei teritoriale a cooperativelor de credit, cu avizul CREDITCOOP, in termen de 30 de zile de la data tinerii adunarii generale a FEDERALCOOP care a confirmat neadmiterea retragerii sau excluderea.
    Hotararea Consiliului de administratie al CENTROCOOP poate fi atacata pe cale judecatoreasca in termen de 30 de zile de la notificare.
    Art. 96
    Pe baza hotararii definitive de retragere sau de excludere, consiliul de administratie al FEDERALCOOP va dispune, in termen de 15 zile, efectuarea unui control financiar de gestiune pentru verificarea integritatii patrimoniului organizatiei cooperatiste asociate respective si pentru stabilirea datoriilor pe care aceasta le are.
    Constatarile controlului se aduc la cunostinta adunarii generale a organizatiei cooperatiste asociate respective in termen de 30 de zile de la finalizarea acestuia.
    Art. 97
    La retragere sau la excludere organizatia cooperatista asociata are dreptul sa primeasca partile sociale varsate si dividendele cuvenite.
    Art. 98
    Organizatia cooperatista asociata care se retrage sau care este exclusa din FEDERALCOOP beneficiaza numai de drepturile prevazute la art. 160-162 si la art. 177.

    CAP. 6
    Organele de conducere

    Art. 99
    Organele de conducere ale FEDERALCOOP sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul de administratie;
    c) biroul executiv.

    Adunarea generala
    Art. 100
    Adunarea generala a FEDERALCOOP este formata din reprezentanti alesi in adunarile generale ale tuturor cooperativelor asociate si ai casei teritoriale a cooperativelor de credit. Numarul reprezentantilor se stabileste de consiliul de administratie al FEDERALCOOP.
    Art. 101
    Prevederile art. 32-41 se aplica in mod corespunzator si FEDERALCOOP, cu exceptia art. 33 lit. e) si m).
    Adunarea generala a FEDERALCOOP aproba asocierea la FEDERALCOOP a cooperativelor de consum si a casei teritoriale a cooperativelor de credit, asocierea FEDERALCOOP la CENTROCOOP si alege delegati la Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit.
    Adunarea generala a FEDERALCOOP dezbate si aproba si programele trimestriale si anuale privind activitatea economico-financiara, bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale cooperativelor de consum si ale casei teritoriale a cooperativelor de credit, asociate.

    Consiliul de administratie
    Art. 102
    Administrarea FEDERALCOOP este incredintata unui consiliu de administratie al carui numar de membri se stabileste de adunarea generala astfel incat fiecare cooperativa de consum, casa teritoriala a cooperativelor de credit si FEDERALCOOP sa aiba cel putin un reprezentant. Administratorii trebuie sa fie cetateni romani, membri in cooperative, si sa aiba domiciliul in raza de activitate a FEDERALCOOP.
    Administratorii se aleg pe o perioada de 4 ani. Ei sunt reeligibili, daca in statut nu se prevede altfel.
    Art. 103
    In prima sa sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte, pe vicepresedinti, dintre care unul este presedintele casei teritoriale a cooperativelor de credit, precum si pe ceilalti membri ai biroului executiv.
    Art. 104
    Prevederile art. 44-48 si ale art. 50-53 se aplica in mod corespunzator si consiliului de administratie al FEDERALCOOP.
    Art. 105
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) analizeaza si supune aprobarii adunarii generale programele trimestriale si anuale privind activitatea economico-financiara, bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale FEDERALCOOP;
    b) supune dezbaterii adunarii generale programele trimestriale si anuale privind activitatea economico-financiara, bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale cooperativelor de consum si ale casei teritoriale a cooperativelor de credit, asociate;
    c) sprijina activitatea economico-financiara si organizatorica desfasurata de cooperativele de consum asociate si de casa teritoriala a cooperativelor de credit si organizeaza buna administrare a unitatilor proprii;
    d) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a FEDERALCOOP;
    e) dezbate si aproba informarile biroului executiv si concluziile comisiei de cenzori;
    f) propune adunarii generale spre aprobare modul de repartizare a profitului net si a altor drepturi sau avantaje care se acorda organizatiilor cooperatiste asociate, precum si modul de acoperire a eventualelor pierderi;
    g) acorda asistenta de specialitate privind infiintarea si reorganizarea cooperativelor de consum asociate;
    h) ia masuri pentru solutionarea problemelor ivite ca urmare a lichidarii cooperativelor de consum asociate;
    i) hotaraste asupra dobandirii si instrainarii de bunuri, potrivit reglementarilor in vigoare;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea de unitati economice proprii;
    k) organizeaza actiuni de cooperare si de asociere cu alte organizatii cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate, pe care le supune spre confirmare adunarii generale;
    l) retrage mandatul membrilor biroului executiv inainte de expirarea acestuia: pentru abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora; supune aprobarii adunarii generale revocarea din consiliul de administratie a unor membri pentru abateri grave de la lege sau de la statut, ori pentru inactivitate; completeaza, din randurile supleantilor, locurile devenite vacante;
    m) aproba schema de organizare a FEDERALCOOP si a unitatilor proprii;
    n) avizeaza dizolvarea, fuziunea sau divizarea organizatiilor cooperatiste asociate care au suferit pierderi sau care nu-si mai pot indeplini scopul pentru care au fost create, ori desfasoara activitati contrare prevederilor prezentei legi;
    o) aproba programul de formare si perfectionare a pregatirii profesionale a personalului si asigura indeplinirea acestuia;
    p) aproba, potrivit reglementarilor in vigoare, trecerea in diferite forme de organizare si administrare a unor unitati proprii;
    r) indeplineste orice alte atributii care rezulta din lege sau pe care le stabileste adunarea generala.

    Biroul executiv
    Art. 106
    Biroul executiv conduce activitatea curenta a FEDERALCOOP in perioada cuprinsa intre sedintele consiliului de administratie si se compune din 7-14 membri, inclusiv presedintele si vicepresedintii.
    Presedintele consiliului de administratie este si presedintele biroului executiv.
    Art. 107
    Prevederile art. 56-58 se aplica in mod corespunzator si biroului executiv al FEDERALCOOP.
    Biroul executiv al FEDERALCOOP are, de asemenea, urmatoarele atributii:
    a) sprijina activitatea economico-financiara a cooperativelor de consum asociate, a casei teritoriale a cooperativelor de credit si a unitatilor proprii;
    b) administreaza fondurile FEDERALCOOP pe baza normelor de constituire si de utilizare a acestora, elaborate de CENTROCOOP;
    c) stabileste schema organizatorica a FEDERALCOOP si a unitatilor proprii ale acesteia si le supune spre aprobare consiliului de administratie; angajeaza si concediaza personalul propriu si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    d) organizeaza controlul financiar de gestiune al cooperativelor de consum asociate; analizeaza si valorifica concluziile controlului;
    e) participa, prin reprezentanti, in consiliile de administratie ale societatilor cooperatiste si ale intreprinderilor cu capital apartinand FEDERALCOOP;
    f) participa, prin reprezentanti, la concursurile pentru ocuparea posturilor de manageri la cooperativele de consum si la societatile cooperatiste si intreprinderile cu capital apartinand FEDERALCOOP.

    TITLUL VI
    Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP

    CAP. 1
    Constituirea Casei Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP

    Art. 108
    Casele teritoriale ale cooperativelor de credit se asociaza in mod liber in Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP, care efectueaza operatiuni in vederea satisfacerii nevoilor acestora, precum si activitati proprii.
    La asociere, fiecare casa teritoriala a cooperativelor de credit plateste o taxa de inscriere stabilita de consiliul de administratie al CREDITCOOP si subscrie una sau mai multe parti sociale.
    Art. 109
    Inmatricularea Casei Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP la Registrul comertului se face pe baza actului de constituire si a statutului aprobat de Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 110
    Prevederile art. 70 se aplica in mod corespunzator si CREDITCOOP.

    CAP. 3
    Partile sociale

    Art. 111
    Numarul partilor sociale care trebuie subscrise de fiecare organizatie cooperatista asociata, precum si valoarea unei parti sociale se stabilesc de Consiliul de administratie al CREDITCOOP.
    La inscrierea in CREDITCOOP fiecare casa teritoriala a cooperativelor de credit achita cel putin 30% din partile sociale subscrise, iar diferenta se depune in cel mult 2 ani de la data inscrierii, la termenele stabilite de Consiliul de administratie al CREDITCOOP.
    Partile sociale nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.
    Art. 112
    Cota-parte din profitul CREDITCOOP, ramasa dupa plata impozitului pe profit si dupa constituirea fondurilor potrivit legii si statutului propriu, se atribuie fiecarei organizatii cooperatiste asociate, proportional cu cota de participare la capitalul social depus si constituie dividende.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle organizatiilor cooperatiste asociate

    Art. 113
    Organizatiile cooperatiste asociate au urmatoarele drepturi:
    a) sa beneficieze de imprumuturi pe termen scurt si mijlociu, din fondurile CREDITCOOP;
    b) sa primeasca din profitul anual dividende al caror cuantum se aproba de consiliul de administratie, proportional cu cota de participare la capitalul social;
    c) sa beneficieze de asistenta economica, financiara, tehnica, juridica, precum si de alte avantaje materiale si social-culturale ce decurg din activitatea CREDITCOOP;
    d) sa participe, prin delegati alesi de catre adunarea generala a FEDERALCOOP, la Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit;
    e) sa aiba reprezentanti alesi de Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit in organele de conducere si de control ale CREDITCOOP si ale CENTROCOOP;
    f) sa se adreseze organelor de conducere si de control ale CREDITCOOP si ale CENTROCOOP cu cereri, sesizari si propuneri referitoare la activitatea caselor teritoriale a cooperativelor de credit si a cooperativelor de credit - banci populare.
    Art. 114
    Organizatiile cooperatiste asociate au urmatoarele indatoriri:
    a) sa verse la termenele stabilite taxa de inscriere si partile sociale subscrise;
    b) sa achite la scadenta ratele si dobanzile aferente imprumuturilor contractate de la CREDITCOOP;
    c) sa transmita CREDITCOOP bilantul contabil si datele statistice referitoare la indeplinirea programelor trimestriale, precum si situatiile operative, lunare, la termenele stabilite;
    d) sa participe la finantarea actiunilor comune social-cultural-sportive, de protocol, de reclama si publicitate, de formare si perfectionare a pregatirii profesionale a personalului, de reprezentare internationala, de intrajutorare cooperatista, de investitii, de asistenta de specialitate si a altor actiuni comune stabilite de lege si de normele aprobate de CENTROCOOP;
    e) sa participe la activitatile CREDITCOOP;
    f) sa aduca la indeplinire hotararile Consiliului de administratie si ale Biroului executiv ale CREDITCOOP, pe cele ale Consiliului de administratie si ale Biroului executiv ale CENTROCOOP, precum si pe cele ale Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit, cu exceptia celor cu caracter orientativ.

    CAP. 5
    Incetarea calitatii de asociat

    Art. 115
    Prevederile art. 92-98 se aplica in mod corespunzator si organizatiilor cooperatiste asociate la CREDITCOOP.

    CAP. 6
    Organele de conducere

    Art. 116
    Organele de conducere ale CREDITCOOP sunt:
    a) consiliul de administratie;
    b) biroul executiv.

    Consiliul de administratie
    Art. 117
    Administrarea CREDITCOOP este incredintata unui consiliu de administratie compus din 45-57 membri, astfel incat fiecare casa teritoriala a cooperativelor de credit asociata, CREDITCOOP, precum si CENTROCOOP sa aiba cel putin un reprezentant.
    Consiliul de administratie se constituie pe sectiunea "Cooperative de credit - banci populare" din cadrul Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit si se confirma de plenul congresului.
    Administratorii trebuie sa fie cetateni romani, membri intr-o cooperativa de credit, si sa aiba domiciliul stabil in Romania.
    Administratorii se aleg pe o perioada de 4 ani. Ei sunt reeligibili, daca in statut nu se prevede altfel.
    Art. 118
    In prima sa sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte, 1-2 vicepresedinti, precum si pe ceilalti membri ai biroului executiv.
    Art. 119
    Prevederile art. 44-48 si ale art. 50-53 se aplica in mod corespunzator si Consiliului de administratie al CREDITCOOP.
    Art. 120
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) analizeaza, aproba si supune confirmarii Consiliului de administratie al CENTROCOOP programele trimestriale si anuale privind activitatea economico-financiara, bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale CREDITCOOP;
    b) analizeaza si avizeaza programele trimestriale si anuale privind activitatea economico-financiara, bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale caselor teritoriale ale cooperativelor de credit asociate;
    c) sprijina activitatea economico-financiara si organizatorica desfasurata de casele teritoriale ale cooperativelor de credit asociate;
    d) aduce la indeplinire hotararile Consiliului de administratie al CENTROCOOP si ale Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit;
    e) dezbate si aproba informarile Biroului executiv al CREDITCOOP si concluziile comisiei de cenzori;
    f) propune spre aprobare Consiliului de administratie al CENTROCOOP modul de repartizare a profitului net si a altor drepturi sau avantaje care se acorda organizatiilor cooperatiste asociate, precum si modul de acoperire a eventualelor pierderi;
    g) acorda asistenta de specialitate privind infiintarea si reorganizarea caselor teritoriale ale cooperativelor de credit asociate si ia masuri pentru solutionarea problemelor ivite ca urmare a lichidarii unora dintre acestea;
    h) hotaraste asupra dobandirii si instrainarii de bunuri, potrivit reglementarilor in vigoare;
    i) retrage mandatul membrilor biroului executiv, inainte de expirarea acestuia, pentru abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora;
    j) aproba schema de organizare a CREDITCOOP;
    k) rezolva orice alte probleme privind activitatea cooperatiei de credit, cu respectarea prevederilor prezentei legi si a statutului.

    Biroul executiv
    Art. 121
    Prevederile art. 56-58, ale art. 83 si ale art. 107 se aplica in mod corespunzator si Biroului executiv al CREDITCOOP.
    Biroul executiv este compus din 7-11 persoane, inclusiv presedintele si vicepresedintii.

    TITLUL VII
    Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum si de Credit - CENTROCOOP

    CAP. 1
    Constituirea Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum si de Credit - CENTROCOOP

    Art. 122
    Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum si de Credit - CENTROCOOP se constituie prin asocierea libera a federalelor teritoriale ale cooperativelor de consum si de credit si a CREDITCOOP.
    La asociere, federalele teritoriale ale cooperativelor de consum si de credit si CREDITCOOP platesc o taxa de inscriere, stabilita de Consiliul de administratie al CENTROCOOP.
    Art. 123
    CENTROCOOP este o organizatie neguvernamentala, care dobandeste personalitate juridica in virtutea prezentei legi.
    Art. 124
    CENTROCOOP este o organizatie nonprofit. Disponibilitatile mobile si imobile ale CENTROCOOP sunt valorificate direct sau plasate spre valorificare in societati si intreprinderi cooperatiste, in societati mixte sau in alte unitati. Veniturile din plasamente obtinute de CENTROCOOP sunt neimpozabile si se folosesc integral pentru constituirea fondurilor speciale destinate acoperirii cheltuielilor de administratie si de conducere, precum si a fondurilor destinate sprijinirii miscarii cooperatiste si intrajutorarii membrilor asociati: fondul comun de dezvoltare, fondul pentru pregatire profesionala, fondul de protocol, reclama si publicitate, fondul pentru actiuni social-culturale si umanitare, fondul pentru cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, rezerve financiare pentru sprijinirea temporara cu resurse banesti a unor organizatii ale cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit si alte fonduri stabilite de Consiliul de administratie al CENTROCOOP.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 125
    CENTROCOOP elaboreaza si aplica strategia si programul de dezvoltare al cooperatiei de consum si al cooperatiei de credit si de indeplinire a hotararilor adoptate de Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit cu privire la aprovizionarea si desfacerea marfurilor, prestarea de servicii, alimentatie publica, turism, productie industriala alimentara si nealimentara, valorificarea pe piata interna si externa a productiei realizate de membrii cooperatori si de organizatiile cooperatiste asociate, precum si de alte persoane fizice sau juridice, acordarea de credite catre membrii cooperatori si efectuarea de prestari de servicii financiar-bancare, precum si realizarea unor actiuni cu caracter social-cultural si sportiv pentru locuitorii de la orase si sate, in principal pentru membrii cooperatori.
    Art. 126
    In realizarea obiectului sau de activitate, CENTROCOOP are urmatoarele atributii principale:
    a) efectueaza studii si analize asupra evolutiei miscarii cooperatiste si a fenomenelor specifice acesteia, in scopul dezvoltarii activitatii si sprijinirii organizatiilor cooperatiste asociate pentru punerea in aplicare a strategiei stabilite;
    b) organizeaza si urmareste aplicarea legilor si a celorlalte acte normative, precum si a hotararilor proprii de catre toate organizatiile, societatile si intreprinderile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit, cu respectarea principiului autonomiei si a specificului lor, stabilind masuri pentru prevenirea si inlaturarea incalcarii acestora;
    c) reprezinta interesele economico-financiare, juridice si social-culturale ale organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit in fata institutiei prezidentiale, precum si in fata autoritatilor legislative, executive si judecatoresti;
    d) stabileste raporturi cu organizatii cooperatiste din alte tari, precum si cu organizatii cooperatiste cu caracter international;
    e) colaboreaza la initierea si elaborarea proiectelor de legi si de hotarari ale Guvernului care privesc activitatea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit;
    f) emite norme obligatorii pentru toate organizatiile, societatile si intreprinderile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit privind structura organizatorica, salarizarea si normarea muncii, constituirea si utilizarea unor fonduri specifice cooperatiei de consum si cooperatiei de credit;
    g) exercita controlul economic si financiar, indrumarea si supravegherea FEDERALCOOP si a celorlalte organizatii si unitati ale cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit si acorda acestora asistenta tehnico-economica si de specialitate;
    h) realizeaza in comun cu organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit obiective de interes general;
    i) initiaza si negociaza, cu organizatiile cooperatiste din alte tari sau cu alti parteneri externi, acorduri sau alte intelegeri de cooperare internationala si orienteaza activitatea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit in acest domeniu;
    j) organizeaza studierea tendintelor pietei interne si externe in vederea orientarii activitatii de productie, servicii, comert, alimentatie publica, turism, export, import si credit pentru satisfacerea nevoilor membrilor cooperatori;
    k) organizeaza, finanteaza si coordoneaza invatamantul cooperatist prin scoli proprii, cu avizul Ministerului Invatamantului, precum si pregatirea si perfectionarea personalului salariat din cooperatia de consum si cooperatia de credit;
    l) organizeaza sistemul informational, metodologia de evidenta tehnico-operativa, statistica si contabila a unitatilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit;
    m) organizeaza rezolvarea litigiilor dintre organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit;
    n) editeaza publicatii si materiale publicitare cu continut specific.
    Activitatile prevazute la alin. 1 din acest articol, destinate organizatiilor cooperatiste asociate, se efectueaza la cererea acestora.

    CAP. 3
    Drepturile si indatoririle organizatiilor cooperatiste asociate

    Art. 127
    Organizatiile cooperatiste asociate au urmatoarele drepturi:
    a) sa beneficieze de asistenta economica, financiara, tehnica, juridica, de informatica, de pregatire profesionala, de consultanta, precum si de avantajele materiale si social-culturale ce decurg din activitatea CENTROCOOP;
    b) sa beneficieze cu prioritate de serviciile oferite de societatile si intreprinderile CENTROCOOP in domeniul comertului interior si exterior, al productiei alimentare si nealimentare, al cumpararilor de produse agroalimentare de la producatori si altele;
    c) sa participe, prin reprezentanti alesi, la Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit, care sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si de control ale CENTROCOOP;
    d) sa se adreseze Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit, comisiei de cenzori, Consiliului de administratie si Biroului executiv al CENTROCOOP cu cereri, sesizari si propuneri privind imbunatatirea activitatii cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit.
    Art. 128
    Organizatiile cooperatiste asociate au urmatoarele indatoriri:
    a) sa depuna taxa de inscriere la termenele stabilite;
    b) sa comunice la CENTROCOOP bilantul contabil, datele statistice si alte informatii in legatura cu activitatea lor;
    c) sa participe la finantarea actiunilor comune social-cultural-sportive, de protocol, de reclama si publicitate, de formare si perfectionare a pregatirii profesionale a personalului, de reprezentare internationala, de intrajutorare cooperatista, de investitii, de asistenta de specialitate si a altor actiuni comune stabilite de lege si de normele aprobate de CENTROCOOP;
    d) sa participe la activitatile CENTROCOOP care prezinta interes pentru activitatea proprie a organizatiilor cooperatiste asociate;
    e) sa aduca la indeplinire hotararile si deciziile Consiliului de administratie si ale Biroului executiv ale CENTROCOOP;
    f) sa respecte prevederile prezentei legi si ale Statutului CENTROCOOP.

    CAP. 4
    Incetarea calitatii de asociat

    Art. 129
    Prevederile art. 92-94 si ale art. 96-98 se aplica in mod corespunzator si organizatiilor cooperatiste asociate la CENTROCOOP.
    Hotararea privind cererea de retragere a unei organizatii cooperatiste asociate sau de excludere a acesteia se aproba de Consiliul de administratie al CENTROCOOP.
    Contestatiile cu privire la hotararea de neadmitere a retragerii sau de excludere a organizatiei cooperatiste asociate se depun, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestora, la Consiliul de administratie al CENTROCOOP si se supun dezbaterii si aprobarii Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit, care va fi convocat in termen de 90 de zile de la data primirii contestatiei.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 130
    Organele de conducere ale CENTROCOOP sunt:
    a) Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit;
    b) consiliul de administratie;
    c) biroul executiv.

    Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit
    Art. 131
    Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit este format din delegati alesi in adunarile generale ale FEDERALCOOP.
    Consiliul de administratie al CENTROCOOP stabileste norma de reprezentare pentru alegerea delegatilor la congres.
    Art. 132
    Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit este ordinar si extraordinar. Congresul ordinar se tine o data la 4 ani si este convocat de catre Consiliul de administratie al CENTROCOOP.
    Congresul extraordinar se tine ori de cate ori este nevoie si este convocat de consiliul de administratie sau la cererea unei treimi din numarul organizatiilor cooperatiste asociate la CENTROCOOP. Daca consiliul de administratie nu convoaca congresul ordinar sau extraordinar, dupa caz, acesta este convocat de comisia de cenzori.
    Convocarea congresului si ordinea de zi se anunta cu cel putin 45 de zile inainte de data fixata.
    Art. 133
    Congresul are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) hotaraste strategia dezvoltarii cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit;
    b) dezbate si aproba raportul consiliului de administratie si al comisiei de cenzori privind activitatea desfasurata de cooperatia de consum si de cooperatia de credit in perioada dintre congrese; aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;
    c) aproba, modifica si confirma, dupa caz, statutele-cadru ale cooperativelor de consum, cooperativelor de credit - banci populare, caselor teritoriale ale cooperativelor de credit si FEDERALCOOP, precum si statutele CREDITCOOP si CENTROCOOP;
    d) aproba sau confirma asocierea la CENTROCOOP a FEDERALCOOP si a CREDITCOOP;
    e) solutioneaza contestatiile privind neadmiterea, retragerea sau excluderea organizatiilor cooperatiste asociate din CENTROCOOP;
    f) alege, pe timp de 4 ani, Consiliul de administratie si Comisia de cenzori ale CENTROCOOP; completeaza consiliul de administratie sau comisia de cenzori cu noi membri, in cazul in care numarul acestora s-a redus cu peste o treime, dupa ce toti membrii supleanti au fost cooptati;
    g) hotaraste afilierea CENTROCOOP la organizatii cooperatiste internationale;
    h) hotaraste fuziunea cu alte organizatii cooperatiste similare, divizarea sau dizolvarea CENTROCOOP.
    Art. 134
    In cadrul Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit se constituie sectiunea "Cooperative de credit - banci populare" care alege Consiliul de administratie si Comisia de cenzori ale CREDITCOOP. Consiliul de administratie si comisia de cenzori se confirma de plenul congresului.
    Art. 135
    Pentru ca lucrarile si hotararile congresului ordinar sau extraordinar sa fie valabile este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul delegatilor.
    Hotararile congresului se iau prin vot secret sau deschis, cu votul majoritatii delegatilor prezenti. Hotararile congresului sunt obligatorii pentru toate organizatiile cooperatiste, chiar daca acestea nu au luat parte la congres sau au votat impotriva.
    Art. 136
    Daca la prima convocare a congresului ordinar sau extraordinar nu se intruneste numarul de delegati prevazut la art. 135, se va face o a doua convocare in urmatoarele 30 de zile. Daca nici de aceasta data nu se intruneste numarul de delegati cerut, congresul isi va desfasura valabil activitatea si va putea lua hotarari cu votul majoritatii delegatilor prezenti.

    Consiliul de administratie
    Art. 137
    Administrarea CENTROCOOP este incredintata unui consiliu de administratie format din 95 de membri si 15 supleanti. In cadrul numarului de membri se cuprind de drept presedintii FEDERALCOOP si presedintele CREDITCOOP, iar ceilalti membri sunt alesi de Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit. Administratorii trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul in Romania, si membri intr-o cooperativa sau actionari intr-o societate cu capital majoritar cooperatist.
    Administratorii se aleg pe o perioada de 4 ani. Ei pot fi realesi.
    Art. 138
    In prima sa sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, pe presedinte, pe vicepresedinti si pe ceilalti membri ai biroului executiv.
    Art. 139
    Prevederile art. 44-48 si ale art. 50-53 se aplica in mod corespunzator si Consiliului de administratie al CENTROCOOP.
    Art. 140
    Consiliul de administratie se intruneste trimestrial si ori de cate ori este necesar, la cererea biroului executiv sau a unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majoritatii celor prezenti.
    Art. 141
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) convoaca Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit si stabileste normele de reprezentare la congres;
    b) aduce la indeplinire hotararile congresului;
    c) emite norme obligatorii cu privire la salarizare, normarea muncii, constituirea si utilizarea unor fonduri specifice cooperatiei de consum si cooperatiei de credit, in conditiile legii;
    d) elaboreaza proiecte de statut-cadru pentru organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit, pe care le supune aprobarii congresului, si efectueaza modificari la acestea in perioada dintre congrese, in limita competentelor date de congres;
    e) organizeaza si efectueaza, prin aparatul propriu, asistenta de specialitate si controlul economic asupra operatiunilor intreprinse de organizatiile cooperatiste asociate si unitatile proprii, precum si controlul financiar de gestiune al acestora, luand masuri in conformitate cu legea si cu statutul;
    f) hotaraste inlocuirea membrilor alesi ai consiliului de administratie inainte de expirarea mandatului acestora, pentru: abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora. Inlocuirea se va face din randul supleantilor, cu exceptia membrilor de drept a caror inlocuire, indiferent de motiv, se va face cu cei care au fost alesi in locul lor;
    g) avizeaza dizolvarea, fuziunea sau divizarea organizatiilor cooperatiste asociate care au suferit pierderi sau care nu-si mai pot indeplini scopul pentru care au fost create, ori desfasoara activitati contrare prevederilor prezentei legi;
    h) aproba cererile organizatiilor cooperatiste de asociere la CENTROCOOP, precum si retragerile si excluderile din asociere, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
    i) aproba regulamentul de organizare si functionare a CENTROCOOP;
    j) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al CENTROCOOP;
    k) analizeaza si aproba darile de seama anuale ale biroului executiv, bilantul contabil pe ansamblul cooperatiei de consum si al cooperatiei de credit si raportul comisiei de cenzori;
    l) analizeaza si dezbate trimestrial si pe intregul an rapoartele Biroului executiv al CREDITCOOP privind modul de desfasurare a activitatii cooperatiei de credit;
    m) stabileste nivelul remuneratiei administratorilor si a cenzorilor si aproba cota ce se repartizeaza pentru dividende;
    n) reprezinta, prin delegatii sai autorizati, cooperatia de consum si cooperatia de credit in relatiile cu puterea legislativa, executiva si judecatoreasca, cu alte organizatii cooperatiste, cu organizatii neguvernamentale si cu Alianta Cooperatista Internationala, precum si cu agenti economici din tara si din strainatate;
    o) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii.

    Biroul executiv
    Art. 142
    Biroul executiv conduce activitatea curenta a CENTROCOOP in perioada dintre sedintele consiliului de administratie si se compune din 9-13 membri, inclusiv presedintele si vicepresedintii.
    Presedintele Consiliului de administratie este si presedintele Biroului executiv si al CENTROCOOP.
    Art. 143
    Biroul executiv se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie. Deciziile biroului executiv se iau cu votul majoritatii membrilor sai.
    Art. 144
    Biroul executiv are urmatoarele atributii principale:
    a) aduce la indeplinire hotararile consiliului de administratie si prezinta acestuia rapoarte de activitate;
    b) initiaza actiuni pentru varsarea partilor sociale subscrise de membrii cooperatori si de organizatiile cooperatiste, asociate la casele teritoriale ale cooperativelor de credit, la FEDERALCOOP si la CREDITCOOP;
    c) analizeaza cererile de asociere sau de retragere din CENTROCOOP si le supune spre aprobare consiliului de administratie; de asemenea, in conformitate cu prevederile prezentei legi, propune consiliului de administratie dizolvarea, fuziunea, divizarea sau excluderea organizatiilor cooperatiste asociate;
    d) sprijina activitatea economico-financiara a FEDERALCOOP, a CREDITCOOP, a societatilor si intreprinderilor cu capital majoritar al CENTROCOOP;
    e) administreaza fondurile comune, constituite la CENTROCOOP, pe baza normelor de constituire si de utilizare aprobate de consiliul de administratie al acestuia;
    f) aproba structura organizatorica a CENTROCOOP, angajeaza si desface contractul de munca al salariatilor CENTROCOOP, stabileste nivelul salariilor acestora si le supune spre confirmare consiliului de administratie;
    g) participa, prin reprezentanti, in consiliile de administratie ale societatilor si intreprinderilor cu capital majoritar al CENTROCOOP;
    h) participa, prin reprezentanti, la concursurile pentru ocuparea posturilor de manageri la FEDERALCOOP si la societatile si intreprinderile cu capital majoritar al CENTROCOOP;
    i) indeplineste orice alte atributii incredintate de consiliul de administratie sau care rezulta din necesitatile derularii operative a activitatii, cu exceptia celor care sunt de competenta Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit sau a Consiliului de administratie al CENTROCOOP.

    TITLUL VIII
    Dispozitii comune

    CAP. 1
    Cenzorii
    Art. 145
    Organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit au 1-3 cenzori si tot atatia supleanti, daca prin statut nu se prevede altfel.
    Cenzorii se aleg de adunarea generala a fiecarei organizatii cooperatiste, respectiv de Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit.
    Cenzorii CREDITCOOP se aleg de catre sectiunea "Cooperative de credit - banci populare" a Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit si sunt confirmati de plenul congresului.
    Art. 146
    Cenzorii trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania.
    La casele teritoriale ale cooperativelor de credit, FEDERALCOOP, si CREDITCOOP, precum si la CENTROCOOP, cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat in conditiile legii.
    Art. 147
    Cenzorii cooperativelor de consum si ai cooperativelor de credit - banci populare trebuie sa fie membri cooperatori ai acestora.
    Cenzorii FEDERALCOOP si ai CENTROCOOP trebuie sa fie membri cooperatori la o cooperativa de consum asociata.
    Cenzorii caselor teritoriale ale cooperativelor de credit si cei ai CREDITCOOP trebuie sa fie membri cooperatori la o cooperativa de credit - banca populara asociata.
    Art. 148
    Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
    a) rudele sau afinii pana la gradul al treilea inclusiv ori sotii administratorilor;
    b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o alta remuneratie de la administratori sau de la organizatia cooperatista la care sunt cenzori;
    c) persoanele care, potrivit legii, nu au capacitate de exercitiu sau au suferit condamnari penale.
    Art. 149
    Cenzorii sunt obligati sa depuna, in termen de 30 de zile de la alegerea lor, jumatate din garantia ceruta administratorilor si primesc o indemnizatie stabilita de adunarea generala a organizatiei cooperatiste care i-a ales sau de consiliul de administratie al acesteia.
    Art. 150
    Cenzorii sunt obligati sa supravegheze si sa verifice intreaga gestiune a organizatiei cooperatiste, tinerea cu regularitate a registrelor, intocmirea, in concordanta cu acestea si cu prevederile legale, a bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, precum si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil. Toate acestea, impreuna cu propunerile pe care le cred necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii le vor prezenta organului care i-a ales, intr-un raport amanuntit.
    Adunarea generala nu poate aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    Art. 151
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectia casei;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara, respectiv Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit, cand acestea nu au fost convocate de administratori;
    c) sa participe la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale organizatiilor cooperatiste la care au fost alesi, respectiv la congres, solicitand inscrierea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le cred necesare;
    d) sa constate depunerea garantiei de catre administratori;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii aduc la cunostinta consiliului de administratie neregulile si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduc la cunostinta adunarii generale, respectiv congresului.
    Cazurile mai importante constatate in activitatea CREDITCOOP se aduc la cunostinta Consiliului de administratie al CENTROCOOP.
    Cenzorii prezinta anual, in fata adunarii generale, dari de seama despre activitatea desfasurata.
    Art. 152
    Cenzorii participa, fara drept de vot, la sedintele consiliului de administratie, iar presedintele comisiei de cenzori participa si la sedintele biroului executiv.
    Art. 153
    Deliberarile si constatarile facute de cenzori in exercitiul mandatului lor se consemneaza intr-un registru special.
    Art. 154
    Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 150, cenzorii delibereaza impreuna; ei pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunarii generale.
    Pentru celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii pot lucra separat.
    Art. 155
    Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt reglementate de regulile mandatului.
    Revocarea cenzorilor se face numai de catre organul care i-a ales.
    Cenzorii CREDITCOOP pot fi revocati de Consiliul de administratie al CENTROCOOP, la propunerea biroului executiv al CREDITCOOP.
    Prevederile art. 52 se aplica in mod corespunzator si cenzorilor.

    CAP. 2
    Salariatii cooperatiei de consum si ai cooperatiei de credit

    Art. 156
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate, cooperatia de consum si cooperatia de credit utilizeaza personal salariat.
    Art. 157
    Salariatii cooperatiei de consum si ai cooperatiei de credit pot fi si membri cooperatori.
    Art. 158
    Salariatii cooperatiei de consum si ai cooperatiei de credit beneficiaza de toate drepturile si au toate obligatiile care rezulta din calitatea de salariat, in conformitate cu prevederile legislatiei muncii.
    Art. 159
    Salariatii cooperatiei de consum si ai cooperatiei de credit, care au in acelasi timp si calitatea de membru cooperator sau actionar in unitatea in care isi desfasoara activitatea, nu pot fi membri de sindicat.

    CAP. 3
    Regimul juridic al bunurilor proprietate a cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit

    Art. 160
    Proprietatea organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit este privata, fiind ocrotita de lege, si se compune dintr-o parte divizibila si o parte indivizibila.
    Partea divizibila cuprinde partile sociale varsate de membrii cooperatori, respectiv de organizatiile cooperatiste asociate, care pot fi bunuri mobile corporale sau bunuri imobile, precum si dividendele cuvenite membrilor cooperatori, respectiv organizatiilor cooperatiste asociate. La cooperativele de consum, partea divizibila a proprietatii cuprinde si cota-parte din fondul de dezvoltare aferenta partilor sociale subscrise si varsate de membrii cooperatori, pe perioada cat acestia au fost membri ai cooperativei.
    Partea indivizibila cuprinde intregul patrimoniu al organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit, acumulat de acestea in decursul intregii lor activitati, mai putin partea divizibila prevazuta la alin. 2 din prezentul articol, aflat in proprietatea cooperativelor de consum, a cooperativelor de credit - banci populare, a FEDERALCOOP, a caselor teritoriale ale cooperativelor de credit, a CREDITCOOP si a CENTROCOOP, in baza bilanturilor contabile de la sfarsitul anului anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si bunurile dobandite ulterior de acestea.
    Art. 161
    Partea indivizibila a proprietatii organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit nu poate fi insusita de catre membrii cooperatori sau de organizatiile cooperatiste asociate.
    In caz de divizare a unei organizatii cooperatiste, partea indivizibila a proprietatii acesteia se imparte intre organizatiile cooperatiste rezultate, pe criteriul aportului membrilor cooperatori arondati.
    In cazul iesirii din cooperativa, din orice motive, se restituie partile sociale prevazute la art. 160 alin. 2, la care se adauga sau se scade partea cuvenita din castigul dobandit sau din paguba cooperativei, potrivit ultimului bilant contabil aprobat de adunarea generala.
    Art. 162
    Activele imobilizate si circulante, proprietate a organizatiilor cooperatiste, precum si cele aflate in administrarea intreprinderilor si societatilor cooperatiste pot fi instrainate sau date in folosinta, numai cu plata, in conditiile prevederilor legale si statutare. Orice instrainare, cu orice titlu, facuta cu incalcarea acestor prevederi, este nula de drept.
    Dividendele sau dobanzile cuvenite membrilor cooperatori pot fi urmarite de catre creditorii personali, numai in masura neacoperirii creantei, din averea cooperatorilor urmariti.
    Activele imobilizate, proprietate a organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit, care au fost trecute fara plata in proprietatea statului, vor fi restituite acestora. Cererile de restituire se depun la instantele judecatoresti competente, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Aceste cereri sunt scutite de taxa de timbru. In cazul in care bunurile respective nu pot fi restituite in natura, organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit vor fi despagubite.
    Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si mijloacelor circulante.

    CAP. 4
    Mijloacele financiare ale cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit

    Art. 163
    Mijloacele financiare ale cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit provin din:
    a) taxele de inscriere;
    b) partile sociale varsate;
    c) profitul realizat din activitatea proprie sau din titluri de participatiune;
    d) alte mijloace provenite din contributii ale organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit la fondurile speciale, taxe de arbitraj, plusuri de valori constatate cu ocazia inventarierii patrimoniului, amenzi aplicate de organele de control special autorizate, donatii, sponsorizari si altele asemenea;
    e) dividendele rezultate din activitatea societatilor si a intreprinderilor la care organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit participa cu capital social;
    f) contributii ale organizatiilor cooperatiste asociate, pentru: scolile cooperatiei de consum, perfectionarea pregatirii profesionale a personalului, propaganda cooperatista, reclama si publicitate, investitii si alte fonduri constituite la nivelul CENTROCOOP, CREDITCOOP, FEDERALCOOP si casei teritoriale a cooperativelor de credit.
    Art. 164
    Fondurile cooperativelor de consum, ale cooperativelor de credit - banci populare, ale caselor teritoriale ale cooperativelor de credit, ale FEDERALCOOP, ale intreprinderilor, societatilor si altor agenti economici din cadrul cooperatiei de consum si cooperatiei de credit sunt:
    a) fondul de dezvoltare;
    b) fondul de rezerva;
    c) fondul de risc;
    d) partile sociale.
    Sumele pentru actiunile social-cultural-sportive, de protocol, de reclama si publicitate, de formare si perfectionare a pregatirii profesionale a personalului, de reprezentare internationala, de intrajutorare cooperatista sunt deductibile la calculul profitului impozabil, potrivit legii.
    CENTROCOOP poate constitui, din sumele deductibile mentionate la alin. 2 din prezentul articol, mijloace financiare pentru finantarea in comun a acestor actiuni.
    Art. 165
    Mijloacele financiare ale CENTROCOOP se formeaza din dividendele provenite de la unitatile la care acesta participa cu capital social si din contributia FEDERALCOOP, CREDITCOOP, a societatilor si intreprinderilor cooperatiste.
    Art. 166
    Mijloacele financiare ale CENTROCOOP se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de administratie si conducere, premierea salariatilor, investitii, acordarea de imprumuturi, constituirea de provizioane, plata indemnizatiilor si a primelor administratorilor si cenzorilor, actiuni social-cultural-sportive, sprijinirea unor actiuni umanitare, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, imprimate si tiparituri. Asemenea fonduri pentru actiuni de interes general se pot constitui si de casele teritoriale ale cooperativelor de credit, de FEDERALCOOP si de CREDITCOOP. Regulamentul de constituire si de utilizare a acestor fonduri se aproba de catre Consiliul de administratie al CENTROCOOP.
    Activitatile de interes general privind promovarea miscarii cooperatiste, pregatirea si perfectionarea fortei de munca, dezvoltarea si intretinerea bazei materiale a invatamantului, efectuarea de stagii de pregatire si perfectionare in tara si in strainatate, organizarea si participarea la actiuni cooperatiste, concursuri nationale si internationale, simpozioane, schimburi de experienta, expozitii, targuri si altele asemenea se finanteaza potrivit legii.
    Art. 167
    Cooperativele de consum, cooperativele de credit - banci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de credit, FEDERALCOOP si CREDITCOOP vor putea acoperi pierderile anuale neimputabile din profitul aferent veniturilor totale in urmatorii 2 ani. Partea ramasa nerecuperata se va acoperi din urmatoarele fonduri, in succesiunea de mai jos:
    a) fondul de rezerva;
    b) fondul de risc;
    c) fondul de dezvoltare;
    d) partile sociale.
    In cazul in care aceste fonduri nu acopera pierderile, se va proceda la lichidarea judiciara a organizatiei cooperatiste, daca adunarea generala, respectiv Consiliul de administratie al CENTROCOOP, dupa caz, nu hotaraste ca membrii cooperatori sau organizatiile cooperatiste asociate sa refaca prin noi subscriptii capitalul social.
    Art. 168
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. La unitatile nou-infiintate exercitiul financiar incepe la data inmatricularii la Registrul comertului si se incheie la 31 decembrie.

    CAP. 5
    Registrele

    Art. 169
    In afara evidentelor prevazute de lege, la fiecare organizatie a cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit vor fi tinute si urmatoarele registre:
    a) un registru al membrilor cooperatori, respectiv al organizatiilor cooperatiste asociate, in care se vor inscrie numele si prenumele, respectiv denumirea fiecarei organizatii cooperatiste asociate, domiciliul, respectiv sediul, data inscrierii sau asocierii, retragerii sau excluderii fiecaruia, partile sociale subscrise, varsamintele facute in contul partilor sociale si partile sociale retrase;
    b) un registru al sedintelor, deliberarilor si hotararilor adunarilor generale;
    c) un registru al sedintelor, deliberarilor si deciziilor consiliului de administratie;
    d) un registru al sedintelor, deliberarilor si deciziilor biroului executiv;
    e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor.

    CAP. 6
    Dizolvarea, fuziunea si divizarea organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit

    Art. 170
    Dizolvarea si fuziunea organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit pot avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) hotararea adunarii generale a organizatiei cooperatiste, respectiv a Congresului Cooperatiei de Consum si de Credit, in cazul CREDITCOOP si al CENTROCOOP;
    c) diminuarea capitalului social intr-o proportie care prejudiciaza functionarea organizatiei cooperatiste, daca membrii cooperatori nu decid completarea lui;
    d) reducerea numarului de membri, astfel incat nu se mai justifica functionarea organizatiei cooperatiste sau reducerea numarului membrilor cooperativelor sub cel prevazut in prezenta lege, daca au trecut mai mult de 6 luni de la aceasta si nu a fost completat;
    e) falimentul.
    Art. 171
    Divizarea organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit se poate face in situatia in care interesele economice si sociale ale membrilor cooperatori o cer.
    Art. 172
    Hotararea privind dizolvarea, fuziunea si divizarea cooperativelor de consum, cooperativelor de credit - banci populare, caselor teritoriale ale cooperativelor de credit si FEDERALCOOP se ia de adunarea generala a organizatiei cooperatiste respective, la propunerea consiliului de administratie sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor cooperatori sau al organizatiilor cooperatiste asociate, dupa caz. Fuziunea mai multor organizatii se hotaraste de adunarea generala a fiecareia.
    Hotararea privind dizolvarea, fuziunea sau divizarea CREDITCOOP si a CENTROCOOP se ia de catre Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit.
    Art. 173
    Hotararea privind dizolvarea, fuziunea sau divizarea organizatiilor cooperatiste se inmatriculeaza la Registrul comertului. Inmatricularea la Registrul comertului a organizatiilor cooperatiste care au luat fiinta prin fuziune sau divizare se face, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 10, 69, 86 si 109.

    CAP. 7
    Lichidarea organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit

    Art. 174
    Lichidarea organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit se face de catre lichidatori desemnati de adunarea generala a organizatiei respective sau prin hotarare judecatoreasca.
    In cazul CREDITCOOP si al CENTROCOOP, lichidatorii sunt desemnati de congres.
    Lichidatorii intra in functiune numai dupa depunerea semnaturilor lor la Registrul comertului.
    Toate actele emise de organizatia cooperatista care se lichideaza trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.
    Art. 175
    Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.
    Ei sunt datori, indata dupa intrarea in functiune ca, impreuna cu administratorii, sa faca inventarul si sa incheie bilantul contabil care sa constate situatia exacta a activului si pasivului organizatiei cooperatiste si sa le semneze.
    Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul organizatiei cooperatiste, registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele acesteia. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.
    Lichidatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.
    Lichidatorii nu pot plati membrilor cooperatori sau organizatiilor cooperatiste asociate nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii celorlalte obligatii ale organizatiei cooperatiste.
    Art. 176
    Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc bilantul contabil final, il semneaza si, insotit de raportul cenzorilor, il depun la Registrul comertului, solicitand radierea organizatiei cooperatiste.
    Art. 177
    In caz de lichidare, de retragere ori de excludere a unei cooperative de consum din FEDERALCOOP la care este asociata, activul si pasivul ramase dupa plata partii divizibile se redistribuie altor cooperative de consum asociate, desemnate de Consiliul de administratie al FEDERALCOOP, pe baza bilantului contabil la zi. In situatia in care cooperativele desemnate refuza preluarea integrala sau partiala a patrimoniului ramas, acesta va fi preluat de FEDERALCOOP la care cooperativa respectiva este asociata.
    Daca cooperativa care se retrage sau este exclusa din FEDERALCOOP se asociaza la o alta federala teritoriala invecinata, prevederile alin. 1 din prezentul articol nu se aplica.
    Prevederile alin. 1 si 2 din prezentul articol se aplica in mod corespunzator si cooperativelor de credit - banci populare, caselor teritoriale ale cooperativelor de credit, FEDERALCOOP si CREDITCOOP.

    CAP. 8
    Facilitatile acordate de stat cooperatiei de consum si cooperatiei de credit

    Art. 178
    Cota de impozit pe profit pentru organizatiile cooperatiei de consum se stabileste la 25%, exceptie care completeaza prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994.
    Art. 179
    Organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit sunt scutite de plata impozitului pe cladiri timp de 5 ani de la punerea in functiune a obiectivelor.
    Art. 180
    De avantajele pe care le acorda statul producatorilor privati pentru dezvoltarea productiei agricole vegetale si animale, distribuirea de seminte selectionate, inlesniri pentru procurarea unor reproducatori de rasa, inlesniri pentru procurarea de masini si utilaje agricole, pentru vanzarea de produse agroalimentare si acordarea de credite cu dobanda redusa, beneficiaza si organizatiile cooperatiei de consum, intreprinderile si societatile cooperatiste.

    TITLUL IX
    Contraventii si infractiuni

    Art. 181
    Constituie contraventii si se pedepsesc cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei urmatoarele:
    a) fapta administratorilor sau a cenzorilor de a nu convoca adunarea generala, determinand prin aceasta ca organizatia cooperatista sa ramana mai mult de 3 luni fara un consiliu de administratie sau comisie de cenzori care sa aiba numarul de membri necesar pentru a lua hotarari;
    b) fapta administratorilor de a aproba efectuarea altor activitati decat cele prevazute in obiectul de activitate mentionat la art. 15, 60, art. 70 alin. 2 si la art. 87;
    c) nerespectarea de catre administratori, cenzori si lichidatori a dispozitiilor prezentei legi in ceea ce priveste fuzionarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea organizatiilor cooperatiste.
    Contraventiile se constata de organele de control abilitate ale statului, precum si de cele special autorizate in acest scop de catre CENTROCOOP. Contestatiile impotriva procesului-verbal de constatare se adreseaza instantelor de judecata, in termen de 30 de zile de la comunicarea proceselor-verbale respective.
    Art. 182
    Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni refuzul administratorilor, lichidatorilor sau al functionarilor de a preda patrimoniul organizatiei cooperatiste sau fapta de a continua exercitarea functiei dupa suspendarea sau indepartarea din aceasta.
    Art. 183
    Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei intrebuintarea ca titlu in firme, acte sau corespondenta a denumirilor "cooperativa de consum", "consumcoop", "cooperativa de credit - banca populara", "casa teritoriala a cooperativelor de credit", "federala teritoriala a cooperativelor de consum si de credit", "FEDERALCOOP", "Casa Cooperativelor de Credit", "CREDITCOOP", "Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum si de Credit", "CENTROCOOP" sau a abreviatiei "Coop.", de catre persoane fizice sau persoane juridice care nu indeplinesc conditiile din prezenta lege.
    Art. 184
    Faptele prevazute la art. 182 si 183 se urmaresc la sesizarea organelor de control ale organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit.
    Art. 185
    Prevederile art. 181-184 se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

    TITLUL X
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 186
    CENTROCOOP, CREDITCOOP, FEDERALCOOP, casele teritoriale ale cooperativelor de credit, cooperativele de consum si cooperativele de credit - banci populare pot constitui intreprinderi si societati cooperatiste cu capital integral cooperatist si pot participa la constituirea de societati comerciale prin asociere cu investitori romani sau straini. Bunurile organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit, reprezentand aport la capitalul social al societatilor astfel constituite, raman in proprietatea organizatiilor cooperatiste respective. Intreprinderile si societatile comerciale astfel constituite nu beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 178 si 179 din prezenta lege.
    Constituirea de intreprinderi si societati cooperatiste cu capital integral cooperatist, precum si participarea la constituirea de societati comerciale prin asociere cu investitori romani sau straini se hotarasc de consiliul de administratie al fiecarei organizatii cooperatiste, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.
    Intreprinderile si societatile cooperatiste, constituite cu capital integral cooperatist, se inmatriculeaza la Registrul comertului ca si organizatiile cooperatiste cu al caror capital s-au constituit.
    Prin statutul organizatiilor cooperatiste se poate prevedea organizarea de unitati fara personalitate juridica (sucursale, filiale, agentii, magazine, unitati de alimentatie publica, unitati turistice si hoteliere, sectii, ateliere, puncte fixe de casierie, puncte de plata etc.) pentru realizarea obiectului de activitate. Criteriile de infiintare a acestor unitati fara personalitate juridica se stabilesc de Consiliul de administratie al CENTROCOOP, cu respectarea principiilor legislatiei in vigoare.
    Art. 187
    Terenurile transmise in folosinta, pe durata nedeterminata si fara plata, in vederea realizarii de constructii pentru activitatea organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit, isi mentin acest regim juridic pe toata durata existentei constructiilor respective in proprietatea organizatiilor cooperatiste.
    Cladirile construite pe terenurile prevazute la alin. 1 din prezentul articol pot face obiectul ipotecarii, urmand ca regimul juridic al terenului sa se reglementeze prin contract civil intre proprietarul terenului si noul proprietar al cladirii.
    Art. 188
    Cheltuielile efectuate pentru plata salariilor personalului care asigura instruirea practica a elevilor existenti, la data aparitiei prezentei legi, in scolile cooperatiei de consum, cuprinsi in planurile de invatamant aprobate de Ministerul Invatamantului, sunt suportate de la bugetul de stat pana la absolvirea acestora.
    Art. 189
    Presedintele CENTROCOOP este asimilat cu functia de ministru, iar vicepresedintii cu cea de secretar de stat.
    Art. 190
    Casele teritoriale ale cooperativelor de credit sunt succesoare de drept ale comisiilor judetene ale cooperativelor de credit. FEDERALCOOP sunt succesoare de drept ale uniunilor judetene ale cooperativelor de consum si de credit. CREDITCOOP este succesoare de drept a Comisiei Centrale a Cooperativelor de Credit. CENTROCOOP este succesoare de drept a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum si de Credit.
    Cooperativele de consum, cooperativele de credit - banci populare, uniunile judetene ale cooperativelor de consum si de credit, comisiile judetene ale cooperativelor de credit, Comisia Centrala a Cooperativelor de Credit, precum si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit - CENTROCOOP, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor adopta propriile statute, pe baza statutelor-cadru elaborate de Consiliul de administratie al CENTROCOOP, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legii. Statutele-cadru vor fi confirmate de Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit.
    Statutele proprii vor fi aprobate de consiliile de administratie ale fiecarei organizatii cooperatiste si confirmate de prima adunare generala a acesteia. Aceste statute, precum si modificarile lor ulterioare sunt supuse regimului juridic prevazut la art. 10, 69, 86 si 109.
    Art. 191
    Cooperativele de consum, cooperativele de credit - banci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de credit si FEDERALCOOP, neasociate potrivit prezentei legi, vor fi supuse controlului financiar de gestiune, care va fi efectuat, in limitele prevazute de legislatia in domeniu, de catre organele de control financiar ale organizatiilor cooperatiste la care acestea se pot asocia, potrivit legii.
    Controlul va fi efectuat cel putin o data pe an sau intr-una dintre urmatoarele situatii:
    a) la cererea adunarii generale a organizatiei cooperatiste neasociate;
    b) la cererea comisiei de cenzori a acesteia;
    c) la cererea a cel putin o zecime din numarul membrilor cooperatori ori a trei cooperative asociate, dupa caz.
    Constatarile controlului vor fi prezentate adunarii generale a organizatiei cooperatiste controlate.
    Masurile stabilite pentru eliminarea deficientelor constatate, insusite de adunarea generala, pot fi contestate la judecatoria pe raza careia se afla organizatia cooperatista verificata.
    Art. 192
    Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data se abroga Decretul-lege nr. 67/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si de credit, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI
                               RADU VASILESmartCity5

COMENTARII la Legea 109/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 109 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 109/1996
Legea 1 2005
privind organizarea si functionarea cooperatiei
Legea 267 2002
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit
Legea 200 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit
OUG 272 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit
Norma 7 2000
privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit
Decizia 147 2000
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 162 alin. 3 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit
OUG 97 2000
privind organizatiile cooperatiste de credit
OUG 6 2000
privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
OUG 217 1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
OUG 114 1999
pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit
OUG 62 1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale
Decretul 491 1996
pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu