E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 118 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 128 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 142 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 146 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 abrogă articolul 148 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 151 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 158 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 171 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 189 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 190 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 203 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 204 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 abrogă articolul 205 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 214 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 246 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 adauga dupa articolul 246 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 248 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 249 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 250 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 252 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 254 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 257 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 262 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 adauga dupa articolul 262 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 264 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 277 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 286 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 5 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 15 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 17 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 23 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 24 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 28 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 35 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 38 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 49 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 66 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 67 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 69 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 77 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 78 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 abrogă articolul 88 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 92 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 93 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 94 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 104 din actul OUG 97 2000
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 modifica articolul 105 din actul OUG 97 2000
Articolul 2 din actul OUG 272 2000 abrogă OUG 114 1999
Articolul 2 din actul OUG 272 2000 in legatura cu articolul 59 din actul Legea 109 1996
Articolul 1 din actul OUG 272 2000 in legatura cu Legea 109 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 272 din  7 decembrie 2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 676 din 19 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 1 al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Organizatiile cooperatiste de credit au un numar variabil de membri cooperatori sau, dupa caz, de cooperative de credit afiliate, care nu poate fi mai mic decat numarul minim de membri cooperatori, respectiv de cooperative de credit afiliate, stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta."
    2. Alineatul 1 al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul incetarii calitatii de membru cooperator, acesta sau succesorii sai legali au dreptul doar la restituirea partilor sociale subscrise si a dividendelor cuvenite pentru perioada in care au detinut calitatea de membru cooperator."
    3. Alineatul 2 al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Membrii cooperatori nu pot solicita restituirea partiala a contravalorii partilor sociale subscrise."
    4. Dupa alineatul 2 al articolului 17 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Partile sociale sunt indivizibile."
    5. Alineatul 2 al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Raza teritoriala de operare a unei cooperative de credit reprezinta spatiul administrativ-teritorial in care cooperativa de credit isi desfasoara activitatea. Raza teritoriala de operare a unei cooperative de credit poate cuprinde un oras, un oras impreuna cu comunele si satele limitrofe cu acesta din raza unui judet, o arie determinata din cadrul unui oras ori poate cuprinde una sau mai multe comune invecinate din raza unui judet, una sau mai multe comune si sate invecinate din raza unui judet ori unul sau mai multe sate invecinate din raza unui judet."
    6. Alineatul 3 al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaboreaza pe baza actului constitutiv-cadru."
    7. Alineatul 1 al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Cooperativa de credit dobandeste personalitate juridica de la data inmatricularii ei in registrul comertului, in temeiul incheierii irevocabile a judecatorului delegat, acordata in baza actului constitutiv si a aprobarii de constituire emise de casa centrala la care cooperativa de credit urmeaza sa se afilieze sau, dupa caz, a aprobarii colective de constituire a retelei acordate de Banca Nationala a Romaniei. Incheierea judecatorului delegat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."
    8. Alineatul 1 al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "In adunarea generala membrii cooperatori pot fi reprezentati prin delegati care vor fi desemnati numai din randul membrilor cooperatori care nu detin calitatea de membru al consiliului de administratie, in baza unei delegatii in forma autentica sau certificate de secretarul unitatii administrativ-teritoriale in care cooperativa de credit are sediul social. Delegatiile vor fi depuse in original la locul si la termenul stabilite prin instiintarea de convocare si vor fi mentionate in procesul-verbal."
    9. Alineatul 2 al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Convocarea se face prin afisare la sediul cooperativei de credit si prin scrisoare recomandata expediata pe adresa membrului cooperator, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale sau prin mijloace de comunicare in masa, daca prin actul constitutiv se prevede aceasta posibilitate."
    10. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    Membrii consiliului de administratie pot fi recompensati, in baza hotararii adunarii generale, pentru activitatea desfasurata, cu jetoane al caror cuantum lunar nu poate depasi 20% din salariul brut al presedintelui cooperativei de credit."
    11. Alineatul 4 al articolului 66 va avea urmatorul cuprins:
    "Casa centrala va stabili reguli si norme etice si profesionale pentru calitatea, experienta si activitatea conducatorilor cooperativelor de credit afiliate."
    12. Alineatul 1 al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele desemnate in calitate de conducator al cooperativei de credit trebuie sa fie aprobate de casa centrala inainte de inceperea exercitarii functiei, cu exceptia primilor conducatori ai unei cooperative de credit care se constituie si se autorizeaza simultan cu casa centrala."
    13. Alineatele 3 si 8 ale articolului 69 vor avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele desemnate in calitate de cenzor trebuie sa fie aprobate de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliata, inainte de inceperea exercitarii mandatului lor, cu exceptia primilor cenzori ai unei cooperative de credit care se constituie si se autorizeaza simultan cu casa centrala.
    ........................................................................
    Auditorul independent va fi supus aprobarii prealabile a casei centrale, cu exceptia primului auditor independent al unei cooperative de credit care se constituie si se autorizeaza simultan cu casa centrala."
    14. Dupa alineatul 2 al articolului 77 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrala vor fi autorizate in conditiile prevazute in cap. 5 <<Autorizarea caselor centrale>> din titlul III."
    15. La alineatul 1 al articolului 78 litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) comunicare privind identitatea conducatorilor cooperativei de credit, insotita, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilitatii, calificarii si experientei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizata de pe actul de studii si de pe celelalte documente care atesta calificarea profesionala solicitata de prezenta ordonanta de urgenta si de reglementarile date in aplicarea acesteia, recomandari in ceea ce priveste calitatile morale si profesionale din partea a cel putin doua persoane;"
    16. Dupa alineatul 2 al articolului 78 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Casa centrala va tine la dispozitia publicului, la sediul sau central si al sucursalelor acesteia, reglementarile proprii referitoare la aprobarea constituirii cooperativelor de credit."
    17. Articolul 88 se abroga.
    18. Alineatul 1 al articolului 92 va avea urmatorul cuprins:
    "Raza teritoriala de operare a casei centrale este stabilita prin actul constitutiv si reprezinta spatiul geografic in care aceasta isi desfasoara activitatea. Raza teritoriala de operare a casei centrale include cel putin razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta si nu poate excede teritoriului Romaniei."
    19. Alineatul 2 al articolului 93 va avea urmatorul cuprins:
    "Deschiderea de sedii secundare va fi notificata Bancii Nationale a Romaniei, potrivit reglementarilor emise de aceasta."
    20. Alineatul 1 al articolului 94 va avea urmatorul cuprins:
    "Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, cu un numar de cel putin 50 de cooperative de credit fondatoare si cu un nivel minim al capitalului agregat al retelei stabilit prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei."
    21. Literele c), j) si k) ale articolului 104 vor avea urmatorul cuprins:
    "c) operatiuni de factoring si scontarea efectelor de comert, inclusiv forfetare;
    ........................................................................
    j) primirea de imprumuturi;
    k) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare, cu:
    - valuta;
    - instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);
    - titluri de stat;
    - titluri de valoare emise de autoritati ale administratiei publice locale."
    22. Litera l) a articolului 104 se abroga.
    23. La articolul 105 litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) aproba constituirea cooperativelor de credit si supravegheaza pe baze individuale cooperativele de credit afiliate in ceea ce priveste respectarea de catre acestea a dispozitiilor legale in vigoare, a prevederilor actului constitutiv-cadru, a reglementarilor-cadru si a celor emise de Banca Nationala a Romaniei si aplica sanctiuni in limita competentelor stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta si a celor delegate de Banca Nationala a Romaniei;"
    24. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 118
    Membrii consiliului de administratie pot fi recompensati, pe baza hotararii adunarii generale, pentru activitatea desfasurata, cu jetoane al caror cuantum lunar nu poate depasi 20% din salariul brut al presedintelui casei centrale."
    25. Articolul 128 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 128
    Auditorul independent al unei case centrale trebuie sa fie persoana juridica romana. Nu poate fi auditor independent al unei case centrale decat o societate de expertiza contabila sau o societate de audit financiar, autorizata in conditiile legii. Auditorul independent va fi validat de adunarea generala si supus aprobarii Bancii Nationale a Romaniei conform reglementarilor emise de aceasta."
    26. Articolul 142 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 142
    In termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobarii colective de constituire a retelei casa centrala va prezenta Bancii Nationale a Romaniei, in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare, pentru fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit din retea, urmatoarele documente:
    a) copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, insotita de documentul prin care s-a facut dovada efectuarii varsamintelor la capitalul social;
    b) dovada detinerii, cu titlu legal, a unui spatiu aferent sediului social, corespunzator ca suprafata si conditii de securitate activitatilor propuse sa fie desfasurate;
    c) copie legalizata de pe actul constitutiv;
    d) comunicare privind existenta reglementarilor proprii, precum si a reglementarilor-cadru, in cazul casei centrale;
    e) situatia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare dintre organizatiile cooperatiei de credit existente;"
    27. Articolul 142 se completeaza cu litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) confirmarea casei centrale privind indeplinirea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate."
    28. Articolul 146 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 146
    Respingerea cererii de autorizare a functionarii casei centrale atrage in mod automat revocarea avizului prealabil de constituire si a aprobarii colective de constituire a retelei, cu exceptia prezentarii unei noi cereri de autorizare, caz in care revocarea are loc in situatia respingerii acesteia din urma.
    O noua cerere de autorizare poate fi adresata Bancii Nationale a Romaniei o singura data, in termen de cel mult 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare si numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.
    In situatia in care, din evaluarea documentatiei prezentate in oricare dintre etapele procesului de autorizare, se constata ca una sau mai multe dintre cooperativele de credit din retea nu indeplinesc conditiile stabilite, Banca Nationala a Romaniei va putea acorda avizul prealabil sau aprobarea colectiva a constituirii retelei ori va putea elibera autorizatiile de functionare, numai in conditiile in care sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale normelor emise in aplicarea acesteia, pentru reteaua formata din organizatiile cooperatiste de credit care indeplinesc conditiile de autorizare."
    29. Articolul 148 se abroga.
    30. La articolul 151 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) rascumpararea partilor sociale, cu exceptia cazurilor de restituire a contravalorii partilor sociale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;"
    31. Dupa alineatul 1 al articolului 158 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Informatii de natura secretului profesional pot fi divulgate si in alte cazuri expres prevazute de lege, in conditiile stabilite prin aceasta."
    32. Articolul 171 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 171
    La nivelul unei retele cooperatiste de credit trebuie respectate urmatoarele cerinte prudentiale, in conformitate cu reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei:
    a) nivelul minim al capitalului agregat;
    b) nivelul minim de solvabilitate;
    c) expunerea maxima fata de un singur debitor;
    d) expunerea maxima agregata;
    e) nivelul minim de lichiditate;
    f) clasificarea creditelor acordate si a dobanzilor neincasate aferente acestora si constituirea provizioanelor specifice de risc;
    g) pozitia valutara;
    h) administrarea resurselor si a plasamentelor;
    i) extinderea retelei de puncte de lucru - sedii secundare ale organizatiilor cooperatiste de credit.
    Fiecare organizatie cooperatista de credit trebuie sa respecte cerintele prudentiale prevazute la alin. 1 lit. b) - i), in conformitate cu reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei si, dupa caz, cu cele emise de casele centrale la care sunt afiliate.
    Fiecare casa centrala trebuie sa mentina in permanenta un nivel minim al capitalului in conformitate cu reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei."
    33. La articolul 189, litera d) a alineatului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "d) retragerea aprobarii date conducatorilor, cenzorilor si auditorului independent ai organizatiei cooperatiste de credit;"
    34. Alineatul 3 al articolului 190 va avea urmatorul cuprins:
    "Casa centrala va notifica Bancii Nationale a Romaniei orice sanctiune aplicata, in termen de 5 zile de la data aplicarii acesteia."
    35. Articolul 203 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 203
    Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, denumit in continuare Fondul, garanteaza restituirea, sub forma de compensatii, a depozitelor constituite pe numele persoanelor fizice la cooperativele de credit si la casele centrale ale cooperativelor de credit care accepta astfel de depozite, potrivit conditiilor si limitelor stabilite in Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare."
    36. Articolul 204 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 204
    Restituirea depozitelor potrivit art. 203 se efectueaza in cazul falimentului caselor centrale."
    37. Articolul 205 se abroga.
    38. Alineatul 3 al articolului 214 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca prin fuziune sau divizare se infiinteaza o noua organizatie cooperatista de credit, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si nu va putea functiona inainte de obtinerea autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei. Procedura de autorizare si documentatia necesara pentru acordarea autorizatiei se vor stabili prin reglementari emise de Banca Nationala a Romaniei."
    39. Alineatul 2 al articolului 246 va avea urmatorul cuprins:
    "Organizatiile cooperatiei de credit care nu solicita in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta autorizarea de catre Banca Nationala a Romaniei in conditiile prevederilor sectiunii 1 sau a 2-a din cap. 1 al prezentului titlu se dizolva prin efectul legii si vor intra imediat in lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit."
    40. Dupa articolul 246 se introduc articolele 246^1, 246^2 si 246^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 246^1
    Pana la data depunerii la Banca Nationala a Romaniei a documentatiei prevazute la art. 252 organizatiile cooperatiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. a) vor intreprinde masurile necesare in vederea reorganizarii lor conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, inclusiv prin acceptarea de noi membri, prin operatiuni de divizare sau fuziune si inregistrarea la oficiul registrului comertului a mentiunilor corespunzatoare sau, dupa caz, a entitatilor rezultate.
    Organizatiile cooperatiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. b) se pot diviza sau pot fuziona anterior schimbarii formei juridice in societate comerciala pe actiuni, in vederea autorizarii ca banca in conditiile Legii bancare nr. 58/1998.
    Art. 246^2
    Operatiunile bancare aflate in derulare cu persoanele fizice sau juridice care, in urma reorganizarii organizatiilor cooperatiei de credit, nu mai pot detine calitatea de membru cooperator sau de cooperativa de credit asociata si alte activitati sau, dupa caz, investitii ori contracte care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, nu pot fi desfasurate sau, dupa caz, detinute ori derulate de organizatiile cooperatiste de credit vor fi lichidate, prin vanzare, cesiune, transfer ori prin alta modalitate permisa de lege, pana la data prezentarii la Banca Nationala a Romaniei a documentatiei prevazute la art. 257.
    Art. 246^3
    Entitatile rezultate in urma reorganizarii sau, dupa caz, a schimbarii formei juridice a organizatiilor cooperatiei de credit vor prelua drepturile si obligatiile organizatiilor din care au rezultat.
    Varsamintele efectuate la capitalul social al organizatiilor cooperatiei de credit se asimileaza aporturilor in forma baneasca la capitalul social al entitatilor rezultate."
    41. Alineatul 2 al articolului 248 va avea urmatorul cuprins:
    "Organizatiile cooperatiei de credit care nu remit, in forma si la termenele specificate, declaratia prevazuta la art. 247, pierd dreptul de a solicita autorizarea de catre Banca Nationala a Romaniei, se dizolva prin efectul legii si vor intra imediat in lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996."
    42. Articolul 249 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 249
    In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta organizatiile cooperatiei de credit care sunt organizate si functioneaza potrivit Legii nr. 109/1996 si care au hotarat sa functioneze in cadrul unei retele in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta vor depune la Banca Nationala a Romaniei o cerere colectiva in conformitate cu prevederile art. 252."
    43. Articolul 250 se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Pe parcursul intregului proces de autorizare fiecare organizatie a cooperatiei de credit trebuie sa nu se afle in situatia de a nu isi fi onorat integral obligatiile scadente si sa nu inregistreze un nivel negativ al activului net. In acest sens, pentru fiecare dintre organizatiile cooperatiei de credit existente se va prezenta in fiecare etapa a procesului de autorizare cate o declaratie in forma autentica, semnata de reprezentantii lor legali, din care sa rezulte ca organizatia respectiva are toate obligatiile scadente onorate si ca nu inregistreaza un nivel negativ al activului net."
    44. La alineatul 1 al articolului 252, liniuta a 5-a de la litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "- bilantul contabil intocmit pentru exercitiul financiar anterior anului intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv bilantul de fuziune sau de divizare in cazul organizatiilor cooperatiei de credit rezultate in urma fuziunii sau divizarii realizate in baza prevederilor Legii nr. 109/1996, intocmite potrivit reglementarilor legale in vigoare pentru organizatiile cooperatiei de credit existente;"
    45. Alineatul 1 al articolului 252 se completeaza cu litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) declaratie din partea fiecarei organizatii a cooperatiei de credit existente, din care sa rezulte ca aceasta este organizata si functioneaza in baza Legii nr. 109/1996."
    46. La articolul 254 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) una sau mai multe organizatii ale cooperatiei de credit existente au inregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilantului contabil prevazut la art. 252 alin. 1 lit. d) liniuta a 5-a, cu exceptia situatiei prevazute la art. 146 alin. 3;"
    47. Articolul 257 se completeaza cu literele f) si g) cu urmatorul cuprins:
    "f) confirmarea casei centrale privind indeplinirea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate;
    g) declaratiile prevazute la art. 250 alin. 2, certificate de o societate de expertiza contabila autorizata in conditiile legii."
    48. Articolul 262 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 262
    Organizatiile cooperatiei de credit care nu au obtinut autorizatia de functionare potrivit prezentei sectiuni sau au fost respinse in oricare dintre etapele procesului de autorizare se dizolva prin efectul legii si vor intra imediat in lichidare cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996."
    49. Dupa articolul 262 se introduce articolul 262^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 262^1
    Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare, se va modifica si se va completa in termen de 1 an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 203 si 204 din prezenta ordonanta de urgenta."
    50. Articolul 264 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 264
    Cererea de autorizare va fi inaintata Bancii Nationale a Romaniei in termen de cel mult 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in forma stabilita de aceasta. Documentatia care trebuie sa insoteasca cererea, termenele si procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei."
    51. Articolul 277 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 277
    Se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani administratorul, conducatorul sau reprezentantul legal al organizatiei cooperatiste de credit, care:
    1. achizitioneaza, in contul organizatiei cooperatiste de credit, valori mobiliare la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizatiei cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba organizatiei cooperatiste de credit;
    2. foloseste cu rea-credinta bunuri sau creditul de care se bucura organizatia cooperatista de credit intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta persoana juridica la care are interese direct sau indirect;
    3. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase referitoare la organizatia cooperatista de credit, in scopul obtinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos in paguba organizatiei respective;
    4. incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite in lipsa bilantului contabil ori contrare celor rezultate din acesta;
    5. incalca dispozitiile art. 18 si 102."
    52. Articolul 286 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 286
    La 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: titlul III - Cooperativa de credit - banca populara, titlul IV - Casa teritoriala a cooperativelor de credit, titlul VI - Casa cooperativelor de credit - CREDITCOOP, precum si celelalte dispozitii referitoare la organizatiile cooperatiei de credit din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarea corespunzatoare a titlului acesteia, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Prevederile Legii nr. 109/1996 raman aplicabile in cazurile aratate la art. 246 alin. 2, art. 248 alin. 2, art. 262 si art. 287 din prezenta ordonanta de urgenta, pana la obtinerea de catre organizatiile cooperatiei de credit a autorizatiei de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei sau, dupa caz, pana la lichidarea acestora."
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999.
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea de catre Parlament, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      p. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,

                      Cristian Popa
                      p. Ministrul finantelor,

                      Valentin Lazea,
                      secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 272/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 272 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu