E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET - LEGE Nr

DECRET - LEGE   Nr. 67 din  8 februarie 1990

privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si de credit

ACT EMIS DE: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 23 din  9 februarie 1990


SmartCity3


    Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cooperativele de consum sint organizatii obstesti, cu caracter economic, create la orase si sate, in scopul de a satisface unele cerinte de ordin economic, social si cultural ale populatiei.
    Cooperativele de credit sint organizatii obstesti cu caracter economic, create la orase si sate, in scopul intrajutorarii financiare a membrilor sai.
    Art. 2
    Cooperativele de consum si cooperativele de credit se asociaza in uniuni judetene, iar acestea in Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit.
    Art. 3
    Activitatea cooperativelor de consum, de credit si a uniunilor acestora se desfasoara pe baza prezentului decret-lege si in conformitate cu statutul aprobat de Congresul cooperatiei de consum si de credit.
    Art. 4
    Cooperatia de consum si de credit isi desfasoara activitatea in mod autonom, pe baza legii si statului propriu.

    CAP. 2
    Obiectul activitatii cooperatiei de consum si de credit

    Art. 5
    Cooperatia de consum si de credit realizeaza activitati privind:
    a) comertul cu amanuntul, cu intreaga gama de marfuri alimentare si nealimentare necesare consumului personal, gospodaresc si productiv;
    b) alimentatia publica si turismul, pe plan intern si extern;
    c) comertul cu ridicata, prin bazele proprii, pentru aprovizionarea unitatilor sale, a micilor comercianti si a altor unitati solicitante, asigurindu-si fondul de marfa prin relatii directe in intreprinderile producatoare;
    d) productia industriala si prestarile de servicii de toate categoriile pentru populatie, unitati economice si social-culturale de stat si particulare;
    e) cumpararea, potrivit legii, de produse agroalimentare de la populatie si unitati agricole, in conditii reciproc avantajoase, precum si valorificarea acestora in stare proaspata sau prelucrata;
    f) vinzarea catre gospodariile populatiei de masini si unelte agricole, ingrasaminte, animale de reproductie, furaje, seminte, rasaduri, puieti si alte produse necesare acestor gospodarii;
    g) exportul si importul, cooperari si schimburi de marfuri cu organizatii cooperatiste, intreprinderi sau firme de peste hotare, organizarea de societati mixte cu organizatii cooperatiste sau firme din alte tari, in conditiile prevazute de lege;
    h) proiectarea si executarea de investitii pentru dezvoltarea bazei materiale proprii, precum si pentru terti;
    i) cooperari intre organizatiile si intreprinderile sale cu alte organizatii cooperatiste, intreprinderi de stat, precum si cu particularii, in conditii stabilite pe baza de contract;
    j) acordarea de imprumuturi membrilor cooperatori si prestari servicii bancare, operatiuni bancare in mandat, organizarea de banci cooperatiste;
    k) pregatirea si perfectionarea cadrelor prin licee, scoli profesionale, centre de perfectionare proprii si alte forme de invatamint;
    l) reclama, publicitate, activitati de presa, editura si tiparire;
    m) activitatea cultural-educativa, sportiva si recreativa.

    CAP. 3
    Infiintarea, organizarea si functionarea organizatiilor cooperatiei de consum si de credit

    Art. 6
    Cooperativele de consum si cooperativele de credit, uniunile judetene ale acestora si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza potrivit prezentului decret-lege si statutului.
    Art. 7
    Cooperativele de consum, cooperativele de credit, uniunile judetene, intreprinderile si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit sint reprezentate in fata organelor puterii si ale administratiei de stat, a organelor judecatoresti, a organelor procuraturii, precum si in fata organizatiilor obstesti de catre conducatorii lor.
    Conducatorii organizatiilor cooperatiei de consum si de credit pot imputernici si alte persoane pentru reprezentare.
    Art. 8
    Organizatiile, intreprinderile si alte unitati ale cooperatiei de consum si de credit dobindesc personalitate juridica prin inregistrare la organele de stat competente, potrivit legii.
    Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si Credit dobindeste personalitate juridica in temeiul prezentului decret-lege.
    Art. 9
    Uniunea centrala, uniunile judetene si cooperativele pot infiinta intreprinderi si unitati proprii cu sau fara personalitate juridica, in vederea realizarii activitatilor economice.
    Criteriile de infiintare, organizare si functionare a acestora se stabilesc de catre Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit.
    Art. 10
    Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit stabileste structura organizatorica a aparatului propriu si avizeaza structura organizatorica a organizatiilor si intreprinderilor subordonate.
    Art. 11
    Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit emite norme obligatorii pentru toate organizatiile si intreprinderile cooperatiei de consum si de credit cu privire la:
    a) constituirea si utilizarea fondurilor proprii;
    b) finantarea si executarea investitiilor, elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnice, inclusiv a celor privind reparatiile capitale;
    c) formele de organizare a muncii si conducerea intregii activitati economice;
    d) salarizarea personalului si cointeresarea materiala;
    e) organizarea rezolvarii litigiilor dintre organizatiile si intreprinderile cooperatiei de consum si de credit;
    f) exercitarea competentelor in materia stabilirii de preturi si tarife;
    g) acordarea de imprumuturi intre organizatiile cooperatiste din fonduri proprii;
    h) conditiile de incredintare a gestiunilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
    i) alte activitati economico-financiare.
    Art. 12
    Organizatiile, intreprinderile si alte unitati ale cooperatiei de consum si de credit isi pastreaza fondurile disponibile in conturi deschise la unitatile bancare.
    Art. 13
    Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit reprezinta organizatiile cooperatiei de consum si de credit din Romania in relatiile cu organizatiile cooperatiste din alte tari, cu asociatiile cooperatiste si alte organizatii internationale, putindu-se afilia la acestea.
    Art. 14
    Controlul economico-financiar al activitatii organizatiilor si intreprinderilor cooperatiei de consum si de credit se efectueaza prin comisiile de cenzori si aparatul propriu de control financiar intern.
    Abaterile de la regulile interne de disciplina financiara si de la regulile de disciplina a muncii, savirsite de salariatii cooperatiei de consum si de credit, se constata de catre organele proprii de control, iar sumele provenite din aplicarea sanctiunilor se varsa la fondurile organizatiilor cooperatiste.
    Art. 15
    Contractele de orice fel incheiate de organizatiile si intreprinderile cooperatiei de consum si de credit cu persoane fizice sint titluri executorii, organizatiile creditoare putind proceda in temeiul acestora la executarea creantelor banesti in cazul neindeplinirii obligatiilor de catre debitori.
    Organizatiile si intreprinderile cooperatiei de consum si de credit pot sa urmareasca si sa execute creantele lor banesti prin executori proprii.

    CAP. 4
    Regimul juridic al bunurilor proprietate a organizatiilor cooperatiei de consum si de credit

    Art. 16
    Bunurile mobile si imobile mijloace fixe, proprietatea organizatiilor si intreprinderilor cooperatiei de consum si de credit, pot fi transmise in proprietate sau date in folosinta, numai cu plata, in conditiile prevazute in lege si statut.
    Bunurile prevazute in alineatul precedent nu pot fi urmarite de creditorii organizatiilor cooperatiste si de creditorii personali ai salariatilor si membrilor cooperatori.
    Bunurile imobile mijloace fixe, proprietatea organizatiilor si intreprinderilor cooperatiei de consum si de credit, nu pot fi dobindite de terti prin prescriptie achizitiva, iar bunurile mobile, proprietate a acelorasi organizatii si intreprinderi, nu pot fi dobindite de terti prin posesia de buna-credinta.
    Actiunea in revendicarea bunurilor aratate in alineatele precedente este imprescriptibila.
    Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si mijloacelor circulante.
    Mijloacele circulante excedentare pot fi transmise cu plata potrivit reglementarilor Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum si de Credit.

    CAP. 5
    Sprijinul acordat de stat cooperatiei de consum si de credit

    Art. 17
    Proprietatea organizatiilor si intreprinderilor cooperatiei de consum si de credit este ocrotita de lege.
    Art. 18
    Statul, prin organele sale, sprijina organizatiile cooperatiei de consum si de credit prin:
    a) inlesnirea procurarii fondului de marfa necesar aprovizionarii populatiei, a materiilor prime, materialelor pentru productie, servicii si investitii, a energiei, combustibililor, utilajelor, pieselor de schimb, a tehnicii de calcul si a mijloacelor de transport;
    b) acordarea de credite bancare;
    c) stabilirea unui sistem de impozitare care sa stimuleze dezvoltarea activitatii cooperatiei;
    d) atribuirea in folosinta sau transmiterea in proprietate, potrivit legii, de terenuri pentru productia agricola sau construirea de obiective economice si sociale;
    e) vinzarea sau inchirierea de imobile sau parti din imobile proprietate de stat;
    f) alte masuri pentru imbunatatirea si dezvoltarea activitatii cooperatiei de consum si de credit.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Prevederile Decretului nr. 230/1974 privind indeplinirea de catre ministerele cu caracter economic a functiei de organ central coordonator nu se aplica organizatiilor si intreprinderilor cooperatiei de consum si de credit.
    Art. 20
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret-lege se abroga:
    - Legea nr. 6/1970 cu privire la organizarea si functionarea cooperatiei de consum;
    - prevederile art. 7, 9 si 29 referitoare la activitatea cooperatiei de consum din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comert interior;
    - prevederile Decretului nr. 160/1976 privind organizarea si functionarea consiliului central si a consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale de coordonare a activitatii organizatiilor cooperatiste;
    - prevederile art. 2 din Decretul nr. 401/1976 privind structura organizatorica a aparatului Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugaresti si al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
    - Decretul nr. 18/1977 cu privire la unele masuri organizatorice pentru unitatile din sistemul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
    - prevederile art. 4 referitoare la cooperatia de consum din Decretul nr. 280/1977 privind unele masuri de imbunatatire a organizarii comertului interior;
    - orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege.

                               PRESEDINTELE
                 CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
                                ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 67/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 67 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu