E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET - LEGE Nr

DECRET - LEGE   Nr. 67 din  8 februarie 1990

privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si de credit

ACT EMIS DE: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 23 din  9 februarie 1990


SmartCity3


    Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cooperativele de consum sint organizatii obstesti, cu caracter economic, create la orase si sate, in scopul de a satisface unele cerinte de ordin economic, social si cultural ale populatiei.
    Cooperativele de credit sint organizatii obstesti cu caracter economic, create la orase si sate, in scopul intrajutorarii financiare a membrilor sai.
    Art. 2
    Cooperativele de consum si cooperativele de credit se asociaza in uniuni judetene, iar acestea in Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit.
    Art. 3
    Activitatea cooperativelor de consum, de credit si a uniunilor acestora se desfasoara pe baza prezentului decret-lege si in conformitate cu statutul aprobat de Congresul cooperatiei de consum si de credit.
    Art. 4
    Cooperatia de consum si de credit isi desfasoara activitatea in mod autonom, pe baza legii si statului propriu.

    CAP. 2
    Obiectul activitatii cooperatiei de consum si de credit

    Art. 5
    Cooperatia de consum si de credit realizeaza activitati privind:
    a) comertul cu amanuntul, cu intreaga gama de marfuri alimentare si nealimentare necesare consumului personal, gospodaresc si productiv;
    b) alimentatia publica si turismul, pe plan intern si extern;
    c) comertul cu ridicata, prin bazele proprii, pentru aprovizionarea unitatilor sale, a micilor comercianti si a altor unitati solicitante, asigurindu-si fondul de marfa prin relatii directe in intreprinderile producatoare;
    d) productia industriala si prestarile de servicii de toate categoriile pentru populatie, unitati economice si social-culturale de stat si particulare;
    e) cumpararea, potrivit legii, de produse agroalimentare de la populatie si unitati agricole, in conditii reciproc avantajoase, precum si valorificarea acestora in stare proaspata sau prelucrata;
    f) vinzarea catre gospodariile populatiei de masini si unelte agricole, ingrasaminte, animale de reproductie, furaje, seminte, rasaduri, puieti si alte produse necesare acestor gospodarii;
    g) exportul si importul, cooperari si schimburi de marfuri cu organizatii cooperatiste, intreprinderi sau firme de peste hotare, organizarea de societati mixte cu organizatii cooperatiste sau firme din alte tari, in conditiile prevazute de lege;
    h) proiectarea si executarea de investitii pentru dezvoltarea bazei materiale proprii, precum si pentru terti;
    i) cooperari intre organizatiile si intreprinderile sale cu alte organizatii cooperatiste, intreprinderi de stat, precum si cu particularii, in conditii stabilite pe baza de contract;
    j) acordarea de imprumuturi membrilor cooperatori si prestari servicii bancare, operatiuni bancare in mandat, organizarea de banci cooperatiste;
    k) pregatirea si perfectionarea cadrelor prin licee, scoli profesionale, centre de perfectionare proprii si alte forme de invatamint;
    l) reclama, publicitate, activitati de presa, editura si tiparire;
    m) activitatea cultural-educativa, sportiva si recreativa.

    CAP. 3
    Infiintarea, organizarea si functionarea organizatiilor cooperatiei de consum si de credit

    Art. 6
    Cooperativele de consum si cooperativele de credit, uniunile judetene ale acestora si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza potrivit prezentului decret-lege si statutului.
    Art. 7
    Cooperativele de consum, cooperativele de credit, uniunile judetene, intreprinderile si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit sint reprezentate in fata organelor puterii si ale administratiei de stat, a organelor judecatoresti, a organelor procuraturii, precum si in fata organizatiilor obstesti de catre conducatorii lor.
    Conducatorii organizatiilor cooperatiei de consum si de credit pot imputernici si alte persoane pentru reprezentare.
    Art. 8
    Organizatiile, intreprinderile si alte unitati ale cooperatiei de consum si de credit dobindesc personalitate juridica prin inregistrare la organele de stat competente, potrivit legii.
    Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si Credit dobindeste personalitate juridica in temeiul prezentului decret-lege.
    Art. 9
    Uniunea centrala, uniunile judetene si cooperativele pot infiinta intreprinderi si unitati proprii cu sau fara personalitate juridica, in vederea realizarii activitatilor economice.
    Criteriile de infiintare, organizare si functionare a acestora se stabilesc de catre Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit.
    Art. 10
    Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit stabileste structura organizatorica a aparatului propriu si avizeaza structura organizatorica a organizatiilor si intreprinderilor subordonate.
    Art. 11
    Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit emite norme obligatorii pentru toate organizatiile si intreprinderile cooperatiei de consum si de credit cu privire la:
    a) constituirea si utilizarea fondurilor proprii;
    b) finantarea si executarea investitiilor, elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnice, inclusiv a celor privind reparatiile capitale;
    c) formele de organizare a muncii si conducerea intregii activitati economice;
    d) salarizarea personalului si cointeresarea materiala;
    e) organizarea rezolvarii litigiilor dintre organizatiile si intreprinderile cooperatiei de consum si de credit;
    f) exercitarea competentelor in materia stabilirii de preturi si tarife;
    g) acordarea de imprumuturi intre organizatiile cooperatiste din fonduri proprii;
    h) conditiile de incredintare a gestiunilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
    i) alte activitati economico-financiare.
    Art. 12
    Organizatiile, intreprinderile si alte unitati ale cooperatiei de consum si de credit isi pastreaza fondurile disponibile in conturi deschise la unitatile bancare.
    Art. 13
    Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum si de Credit reprezinta organizatiile cooperatiei de consum si de credit din Romania in relatiile cu organizatiile cooperatiste din alte tari, cu asociatiile cooperatiste si alte organizatii internationale, putindu-se afilia la acestea.
    Art. 14
    Controlul economico-financiar al activitatii organizatiilor si intreprinderilor cooperatiei de consum si de credit se efectueaza prin comisiile de cenzori si aparatul propriu de control financiar intern.
    Abaterile de la regulile interne de disciplina financiara si de la regulile de disciplina a muncii, savirsite de salariatii cooperatiei de consum si de credit, se constata de catre organele proprii de control, iar sumele provenite din aplicarea sanctiunilor se varsa la fondurile organizatiilor cooperatiste.
    Art. 15
    Contractele de orice fel incheiate de organizatiile si intreprinderile cooperatiei de consum si de credit cu persoane fizice sint titluri executorii, organizatiile creditoare putind proceda in temeiul acestora la executarea creantelor banesti in cazul neindeplinirii obligatiilor de catre debitori.
    Organizatiile si intreprinderile cooperatiei de consum si de credit pot sa urmareasca si sa execute creantele lor banesti prin executori proprii.

    CAP. 4
    Regimul juridic al bunurilor proprietate a organizatiilor cooperatiei de consum si de credit

    Art. 16
    Bunurile mobile si imobile mijloace fixe, proprietatea organizatiilor si intreprinderilor cooperatiei de consum si de credit, pot fi transmise in proprietate sau date in folosinta, numai cu plata, in conditiile prevazute in lege si statut.
    Bunurile prevazute in alineatul precedent nu pot fi urmarite de creditorii organizatiilor cooperatiste si de creditorii personali ai salariatilor si membrilor cooperatori.
    Bunurile imobile mijloace fixe, proprietatea organizatiilor si intreprinderilor cooperatiei de consum si de credit, nu pot fi dobindite de terti prin prescriptie achizitiva, iar bunurile mobile, proprietate a acelorasi organizatii si intreprinderi, nu pot fi dobindite de terti prin posesia de buna-credinta.
    Actiunea in revendicarea bunurilor aratate in alineatele precedente este imprescriptibila.
    Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si mijloacelor circulante.
    Mijloacele circulante excedentare pot fi transmise cu plata potrivit reglementarilor Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum si de Credit.

    CAP. 5
    Sprijinul acordat de stat cooperatiei de consum si de credit

    Art. 17
    Proprietatea organizatiilor si intreprinderilor cooperatiei de consum si de credit este ocrotita de lege.
    Art. 18
    Statul, prin organele sale, sprijina organizatiile cooperatiei de consum si de credit prin:
    a) inlesnirea procurarii fondului de marfa necesar aprovizionarii populatiei, a materiilor prime, materialelor pentru productie, servicii si investitii, a energiei, combustibililor, utilajelor, pieselor de schimb, a tehnicii de calcul si a mijloacelor de transport;
    b) acordarea de credite bancare;
    c) stabilirea unui sistem de impozitare care sa stimuleze dezvoltarea activitatii cooperatiei;
    d) atribuirea in folosinta sau transmiterea in proprietate, potrivit legii, de terenuri pentru productia agricola sau construirea de obiective economice si sociale;
    e) vinzarea sau inchirierea de imobile sau parti din imobile proprietate de stat;
    f) alte masuri pentru imbunatatirea si dezvoltarea activitatii cooperatiei de consum si de credit.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Prevederile Decretului nr. 230/1974 privind indeplinirea de catre ministerele cu caracter economic a functiei de organ central coordonator nu se aplica organizatiilor si intreprinderilor cooperatiei de consum si de credit.
    Art. 20
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret-lege se abroga:
    - Legea nr. 6/1970 cu privire la organizarea si functionarea cooperatiei de consum;
    - prevederile art. 7, 9 si 29 referitoare la activitatea cooperatiei de consum din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comert interior;
    - prevederile Decretului nr. 160/1976 privind organizarea si functionarea consiliului central si a consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale de coordonare a activitatii organizatiilor cooperatiste;
    - prevederile art. 2 din Decretul nr. 401/1976 privind structura organizatorica a aparatului Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugaresti si al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
    - Decretul nr. 18/1977 cu privire la unele masuri organizatorice pentru unitatile din sistemul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
    - prevederile art. 4 referitoare la cooperatia de consum din Decretul nr. 280/1977 privind unele masuri de imbunatatire a organizarii comertului interior;
    - orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege.

                               PRESEDINTELE
                 CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
                                ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 67/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 67 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu