Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 147 din 14 iulie 2000

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 162 alin. 3 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 526 din 25 octombrie 2000


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Paula C. Pantea        - procuror
    Doina Suliman          - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 162 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Lefcons" - S.A. din Aiud in Dosarul nr. 5.867/1999 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 11 iulie 2000 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, in vederea depunerii concluziilor scrise de FEDERALCOOP Alba, Curtea a amanat pronuntarea la data de 14 iulie 2000.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 18 februarie 2000 Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 162 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "Lefcons" - S.A. din Aiud, in apel, in cadrul unui litigiu economic.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textul de lege criticat contravine art. 15 alin. (2) din Constitutie referitor la neretroactivitatea legii, deoarece este inadmisibila punerea in discutie a dreptului de proprietate constituit si a carui legalitate a fost constatata in temeiul unor acte normative cu putere de lege anterioare aparitiei Legii nr. 109/1996.
    Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia comerciala si de contencios administrativ, exprimandu-si opinia, considera ca, "desi nu se arata expres in redactarea exceptiei, se deduce din motivarea acesteia ca aplicarea art. 162 din Legea nr. 109/1996 incalca si art. 135 din Constitutie [...]". In aceste conditii instanta de judecata apreciaza ca exceptia este neintemeiata, deoarece textul de lege criticat nu incalca prevederile constitutionale invocate.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor, in punctul sau de vedere, avand in vedere "ideile cu valoare de principiu" cuprinse in Decizia Curtii Constitutionale nr. 121/1996, considera ca exceptia este intemeiata, cu precizarea ca "in momentul de fata nu vedem ce temei constitutional ar opera in favoarea continutului art. 162 alin. 3 din Legea nr. 109/1996, astfel incat bunurile din patrimoniul societatilor comerciale constituite in baza Legii nr. 15/1990, care nu au fost primite cu alt titlu, sa fie restituite organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit".
    In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece "Masura prevazuta la art. 162 din aceasta lege are caracter reparator, dispunand restituirea unor categorii de bunuri sau despagubirea in masura in care restituirea nu mai este posibila, tocmai pentru a se asigura aplicarea corecta a legii si a nu afecta dreptul de proprietate al celor care au dobandit si detin in prezent in mod legitim bunurile ce intra in categoria celor prevazute la art. 162 din Legea nr. 109/1996". Asa fiind, acest text de lege nu contravine prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 135 alin. (6) din Constitutie.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul intocmit in cauza de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Examinand motivarea exceptiei de neconstitutionalitate si tinand seama de dispozitiile art. 23 alin. (1) teza finala din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea constata ca in speta obiectul acesteia il constituie numai alin. 3 al art. 162 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit.
    Dispozitiile acestui text legal au urmatorul continut: "Activele imobilizate, proprietate a organizatiilor cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit, care au fost trecute fara plata in proprietatea statului, vor fi restituite acestora. Cererile de restituire se depun la instantele judecatoresti competente, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Aceste cereri sunt scutite de taxa de timbru. In cazul in care bunurile respective nu pot fi restituite in natura, organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit vor fi despagubite."
    Autorul exceptiei sustine ca acest text contravine art. 15 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile".
    Analizand exceptia astfel formulata, Curtea constata ca aceasta a fost ridicata intr-un litigiu civil ce are ca obiect restituirea unor bunuri care au fost trecute, fara plata, in proprietatea statului prin Decretul nr. 103/1966. Actiunea este intemeiata pe prevederile art. 162 din Legea nr. 109/1996. Aceste prevederi legale dispun insa numai pentru viitor, masura restituirii sau a platii despagubirii avand caracter reparator. Asa fiind, critica potrivit careia dispozitiile art. 162 alin. 3 din Legea nr. 109/1996 au caracter retroactiv, infrangand prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), nu poate fi retinuta.
    Pe de alta parte insa, ca urmare a invocarii de catre instanta de judecata a principiului ocrotirii proprietatii private consfintit prin art. 135 din Constitutie, Curtea observa ca, in masura in care bunurile se afla in proprietatea unei persoane juridice de drept privat (de exemplu, in proprietatea unei societati comerciale cu capital privat, fiind dobandite o data cu privatizarea, potrivit legii, a acestei societati comerciale), restituirea acestor bunuri, prin aplicarea art. 162 alin. 3 din Legea nr. 109/1996, este neconstitutionala.
    In acest sens Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 121 din 16 octombrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 27 mai 1997, a decis ca nu se poate dispune prin lege trecerea in proprietatea publica a statului a unor imobile intrate legal, pe calea privatizarii, in proprietatea exclusiva a unor persoane juridice de drept privat. Aceasta se poate face in temeiul art. 41 alin. (3) din Constitutie, numai prin expropriere, pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
    Aceleasi considerente sunt aplicabile, mutatis mutandis, si in privinta restituirii reglementate prin art. 162 alin. 3 din Legea nr. 109/1996.
    In aceste conditii Curtea observa ca solutia potrivit careia nu vor putea fi inapoiate, prin hotarare judecatoreasca, fostilor proprietari bunurile aflate legal in proprietatea unei asemenea persoane juridice este valabila si in ceea ce priveste acordarea de despagubiri, pe care Legea nr. 109/1996 le prevede pentru cazul in care bunurile nu se pot restitui in natura.
    Prin urmare dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale in raport cu prevederile art. 135 alin. (1) din Constitutie, in masura in care obligatia de restituire a unor bunuri sau de despagubire, atunci cand restituirea nu este posibila, revine persoanelor juridice de drept privat care detin in proprietatea lor bunurile respective.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala "Lefcons" - S.A. din Aiud in Dosarul nr. 5.867/1999 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia comerciala si de contencios administrativ si constata ca dispozitiile art. 162 alin. 3 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit sunt neconstitutionale in masura in care obligatia de restituire a unor bunuri sau de despagubire, atunci cand restituirea nu este posibila, revine persoanelor juridice de drept privat care detin in proprietatea lor bunurile respective.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 14 iulie 2000.

           PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Doina SulimanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 147/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 147 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu