E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 445 din 27 mai 1966

privind sprijinirea de catre stat a cetatenilor de la orase in construirea de locuinte proprietate personala

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din 27 mai 1966


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Cetatenii domiciliati in orase pot sa-si construiasca locuinte proprietate personala, pentru ei si familiile lor, din mijloace banesti proprii, cu sprijinul statului, in conditiile prezentului decret, ale Hotaririi Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si a Consiliului de Ministri al Republicii Socialiste Romania nr. 26/1966*) si ale instructiunilor de aplicare.
--------------
    *) H.C.C. al P.C.R. si a C.M. nr. 26/1966, a fost publicata in B. Of. nr. 1 din 12 ianuarie 1966.

    Art. 2
    In vederea construirii de locuinte proprietate personala, cetatenii vor incheia contracte cu organizatiile socialiste stabilite in acest scop de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta.
    Organizatiile prevazute in alineatul precedent vor incheia, la rindul lor, contracte de proiectare si contracte de antrepriza pentru lucrari de constructii-montaj cu proiectantul si cu executantul.
    Art. 3
    Beneficiarii de locuinte vor trebui ca, din sume depuse la Casa de economii si consemnatiuni, sa plateasca un avans asupra pretului construirii locuintei, pentru diferenta dintre pret si avans acordindu-li-se un imprumut de catre Banca de Investitii.
    Avansul va fi de cel putin 30% din pretul construirii locuintei. In cazul locuintelor grupate in cladiri cu un numar mic de apartamente, cu cerinte speciale asupra marimii si distributiei incaperilor, cu un grad sporit de confort, avansul va reprezenta cel putin 40% din pretul stabilit.
    Contractele cu organizatiile socialiste prevazute in art. 2 alin. 1 se vor incheia dupa punerea la dispozitie a avansului, urmind a se vira in contul organizatiilor si suma imprumutului acordat.
    Art. 4
    Terenurile destinate construirii de locuinte proprietate personala se atribuie beneficiarilor, fara plata, in folosinta pe timp nelimitat, de catre comitetele executive ale sfaturilor populare regionale ori ale oraselor Bucuresti sau Constanta, pe teritoriul carora se vor construi locuintele.
    Art. 5
    Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat sint obligate sa transfere, cu respectarea formelor stabilite de lege, comitetelor executive ale sfaturilor populare prevazute in art. 4, la cererea acestora, in vederea construirii de locuinte proprietate personala, terenurile construibile aflate in administrarea operativa a organizatiilor socialiste din subordinea acelor organe, care nu le sint necesare pentru extinderea activitatii sau construirea de grupuri social-culturale.
    Art. 6
    Imprumutul prevazut in art. 3 se acorda pe termen de cel mult 15 ani si se restituie in rate lunare egale, cu o dobinda anuala de 1%, atit ratele cit si dobinda retinindu-se de la angajati prin statele de plata a salariilor de catre organizatia la care functioneaza, iar de la ceilalti beneficiari, potrivit clauzelor din contractul de imprumut.
    La valoarea ratelor lunare neachitate in termen, se percepe o dobinda anuala de 6% .
    Contractul de imprumut constituie titlu executoriu.
    In caz de neplata la scadenta a ratelor, Banca de Investitii va putea cere executarea silita asupra locuintei numai daca beneficiarul nu a platit cel putin sase rate datorate.
    Art. 7
    Contractul pentru construirea de locuinta impreuna cu procesul verbal de predare constituie titlu de proprietate asupra locuintei construite, iar decizia de atribuire constituie titlul pentru dreptul de folosinta asupra terenului.
    Art. 8
    In orasele unde exista registre de transcriptii imobiliare, se va face transcrierea in acestea a deciziei de atribuire a terenului in folosinta, a contractului pentru construirea locuintei si a procesului verbal de predare a acesteia, precum si a contractului de imprumut incheiat cu Banca de Investitii.
    In orasele cu regim de carte funciara se va face inscrierea in aceasta a dreptului de folosinta asupra terenului si a dreptului de proprietate asupra locuintei construite, precum si notarea contractului de imprumut.
    Art. 9
    Locuintele construite in conditiile prezentului decret sint exceptate de la aplicarea dispozitiilor privitoare la normarea, repartizarea si folosirea spatiului locativ.
    Art. 10
    Proprietarii locuintelor construite in conditiile prezentului decret sint scutiti de plata impozitului pe cladiri timp de 10 ani de la predarea locuintei.
    Art. 11
    Incheierea contractelor pentru construirea de locuinte proprietate personala, precum si operatiile de transcriere, inscriere sau notare prevazute in art. 8, sint scutite de orice taxe.
    Art. 12
    Instrainarea locuintelor inainte de restituirea creditului bancar se va putea face numai cu acordul prealabil al Bancii de Investitii.
    In caz de instrainare a locuintei, se transmit asupra dobinditorului toate drepturile si obligatiile rezultate din contractul pentru construirea de locuinte precum si - dupa imprejurari - din contractul de imprumut incheiat cu Banca de Investitii. Odata cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuintei, se transmite si dreptul de folosinta asupra terenului pe care este ridicata constructia.
    Art. 13
    In vederea construirii de locuinte in conditiile prezentului decret, vor putea fi atribuite, anulindu-se deciziile anterioare, si terenuri care au facut obiectul unei atribuiri in temeiul Decretului nr. 493 din 10 decembrie 1954, daca locuintele nu au fost construite pina la data publicarii prezentului decret.
    Pentru terenurile proprietate de stat, situate in orase si detinute de persoane fizice, carora acele terenuri le-au fost atribuite potrivit Decretului nr. 493/1954, insa fara a se fi emis deciziile corespunzatoare, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta vor putea emite decizii de atribuire, fara plata, pe timp nelimitat, in favoarea detinatorilor, daca locuintele au fost construite. Decizia de atribuire sau, dupa caz, dreptul de folosinta asupra terenului atribuit, vor fi supuse formelor de publicitate imobiliara, potrivit distinctiilor din art. 8.

                        EXPUNERE DE MOTIVE
la Decretul nr. 445 privind sprijinirea de catre stat a cetatenilor de la orase in construirea de locuinte proprietate personala

    In cadrul masurilor pentru ridicarea continua a bunastarii oamenilor muncii, statul nostru acorda o atentie deosebita asigurarii unor conditii de locuit cit mai bune, alocind an de an fonduri tot mai importante pentru construirea de locuinte proprietate de stat.
    Paralel cu constructia de locuinte din fondurile sale, statul sprijina pe cetateni pentru a-si construi, din fonduri proprii, locuinte proprietate personala.
    Decretul de fata reglementeaza unele dintre formele acestui sprijin.
    Astfel, se prevede atribuirea, de catre comitetele executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta, in folosinta gratuita si pe timp nelimitat, in favoarea celor care urmeaza a-si construi locuinte, a terenurilor pe care urmeaza sa se ridice constructiile. Decizia de atribuire constituie titlul pentru dreptul de folosinta asupra terenului.
    Decretul stabileste obligatia ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat de a transfera, cu respectarea formelor prevazute de lege, comitetelor executive ale sfaturilor populare competente a face atribuirea, la cererea acestora, terenurile construibile aflate in administrarea operativa a organizatiilor socialiste din subordinea acelor organe, care nu le sint necesare pentru extinderea activitatii sau construirea de grupuri social-culturale.
    O alta forma a sprijinului acordat de stat, in vederea construirii de locuinte proprietate personala, din fonduri proprii, consta in imprumutul ce urmeaza a se acorda de Banca de Investitii, pentru o parte din suma reprezentind pretul constructiei, restituirea imprumutului facindu-se in conditii avantajoase pentru beneficiari, in rate lunare egale si in termen de pina la 15 ani.
    Totodata, operatiile de transcriere, inscriere sau notare a inscrisurilor sau drepturilor privitoare la terenul atribuit si cladirea construita urmeaza a fi scutite de orice taxe.
    La fel, proprietarii locuintelor construite in conditiile acestui decret sint scutiti de plata impozitului pe cladiri timp de 10 ani de la data cind li s-a predat locuinta.
    Decretul excepteaza aceste locuinte de la aplicarea prevederilor privitoare la normarea, repartizarea si folosirea spatiului locativ.
    Pentru construirea de locuinte proprietate personala se prevede infiintarea unor organizatii socialiste speciale, subordonate sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta, care vor incheia, pe de o parte, contracte pentru construirea de locuinte, cu persoanele fizice beneficiare, iar pe de alta parte, contracte de proiectare si contracte de antrepriza pentru lucrari de constructii-montaj cu proiectantul si cu executantul. Dupa terminarea constructiei, organizatiile socialiste speciale vor preda locuintele beneficiarilor, pe baza contractului incheiat cu acestia si a procesului verbal de predare, acte care, impreuna, constituie titlul de proprietate pentru beneficiar.
    In acelasi timp, noua reglementare prevede garantii pentru restituirea imprumutului acordat in vederea construirii locuintelor.
    O garantie specifica este posibilitatea de retinere lunara, atit a ratelor de restituire a imprumutului, cit si a dobinzii, de la angajati, prin statele de plata a salariilor, de catre organizatiile socialiste la care acestia functioneaza, iar de la alti beneficiari, potrivit clauzelor contractului de imprumut.
    Tot pentru garantarea drepturilor statului se interzice instrainarea
    locuintelor inainte de restituirea creditului bancar, fara acordul prealabil al Bancii de Investitii, si se prevede ca in caz de instrainare se transmit asupra dobinditorului si obligatiile decurgind din contractul de imprumut.
    Spre a se pune capat unor situatii neclare, create prin abrogarea Decretului nr. 493/1954, se stabileste posibilitatea atribuirii pentru construirea de locuinte proprietate personala, si a unor terenuri care au fost atribuite anterior in temeiul acelui decret, daca nu au fost construite locuintele, anulindu-se deciziile de atribuire anterioare.
    In acelasi scop, se prevede ca pentru terenurile proprietate de stat, situate in orase si detinute de persoane fizice carora acele terenuri le-au fost atribuite potrivit Decretului nr. 493/1954, insa fara a se fi emis deciziile corespunzatoare, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta vor putea emite decizii de atribuire, fara plata, pe timp nelimitat in favoarea detinatorilor, daca locuintele au fost construite.
    Prin masurile ce cuprinde, decretul este menit sa contribuie intr o
    masura insemnata la solutionarea problemei locuintelor si prin aceasta la imbunatatirea conditiilor de trai ale oamenilor muncii.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 445/1966

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 445 din 1966
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu