Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 26 din 12 ianuarie 1966

a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si a Consiliului de Ministri al Republicii Socialiste Romania privind sprijinirea de catre stat a cetatenilor de la orase in construirea de locuinte proprietate personala

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI


SmartCity3

              COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 1 din 12 ianuarie 1966

    In anii constructiei socialiste, partidul si guvernul, acordind o atentie sustinuta dezvoltarii mereu ascendente a economiei nationale, avintului neintrerupt al fortelor de productie, au luat totodata masuri pentru ridicarea continua a bunastarii oamenilor muncii. Ingrijindu-se necontenit de asigurarea unor conditii de locuit cit mai bune pentru cei ce muncesc, statul nostru a alocat an de an fonduri tot mai importante pentru constructiile de locuinte. Numai in perioada 1960 - 1965 au fost construite din fondurile statului 270.000 de apartamente, de peste 2,6 ori mai mult decit in perioada precedenta de 6 ani. Sute de mii de familii de oameni ai muncii s-au mutat in acesti ani in locuinte noi.
    Congresul al IX-lea al partidului a adoptat un vast si luminos program de inflorire multilaterala a Romaniei socialiste. O data cu dezvoltarea impetuoasa a industriei si agriculturii, cu avintul culturii si stiintei, in anii cincinalului se va ridica in continuare nivelul de trai al poporului. Partidul si guvernul vor acorda mai departe o atentie deosebita construirii unui volum mereu crescind de locuinte din fondurile statului, cu un grad sporit de confort, care vor contribui la imbunatatirea conditiilor de viata ale oamenilor muncii. In perioada 1966 - 1970, se vor construi din fondurile statului circa 300.000 de apartamente.
    Ca urmare a volumului crescind al veniturilor de care dispune populatia si a posibilitatilor ei sporite de economisire a mijloacelor banesti - expresie a ridicarii continue a nivelului de trai al celor ce muncesc - numerosi cetateni si-au exprimat dorinta de a-si construi locuinte proprietate personala. Partidul si guvernul, venind in intimpinarea acestor cereri, considera ca exista conditii pentru construirea de locuinte proprietate personala din mijloace banesti proprii ale cetatenilor de la orase, cu sprijin din partea statului.

    In acest scop, Comitetul Central al Partidului Comunist Roman si Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotarasc:

    Art. 1
    Cetatenii domiciliati in orase pot sa-si construiasca locuinta proprietate personala, pentru ei si familia lor, din mijloace banesti proprii, cu sprijinul statului, in conditiile prezentei hotariri.
    Art. 2
    Pot beneficia de sprijinul statului pentru construirea unei locuinte proprietate personala cetatenii care, la data cind solicita sprijinul, au depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni sume care reprezinta cel putin 30 la suta din valoarea locuintei.
    In cazul locuintelor grupate in cladiri cu un numar mic de apartamente, cu cerinte speciale asupra marimii si distributiei incaperilor, cu un grad sporit de confort, suma depusa la Casa de Economii si Consemnatiuni trebuie sa reprezinte cel putin 40 la suta din valoarea locuintei.
    Art. 3
    Locuintele care fac obiectul prezentei hotariri se vor putea executa numai in cladiri care vor fi in intregime proprietate personala a cetatenilor, dupa cum urmeaza:
    - in cladiri cu apartamente ce se executa pe baza proiectelor curente, folosite pentru locuintele ce se finanteaza din fondurile statului si care vor putea avea, la cerere, un grad mai ridicat de finisare si echipare;
    - in cladiri adaptate la conditii speciale de amplasament, pe baza de proiecte unicate.
    In scopul construirii de locuinte proprietate personala, cetatenii se pot asocia intre ei pentru a coopera la executarea de locuinte, in conformitate cu tipurile alese, in cladiri cu mai multe apartamente.
    Art. 4
    Statul sprijina construirea de locuinte proprietate personala prin atribuirea de terenuri in folosinta, prin proiectarea si construirea locuintelor de catre organizatii stabilite in acest scop, prin acordarea de credite pe termen lung, precum si prin acordarea altor avantaje prevazute in prezenta hotarire.
    Cetatenii pot beneficia o singura data de sprijinul statului pentru construirea de locuinta proprietate personala.
    Art. 5
    Construirea de locuinte proprietate personala se face pe baza de contracte incheiate intre cetateni si organizatiile stabilite in acest scop de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta.
    Art. 6
    Valoarea locuintei se va stabili pe baza pretului de deviz pe obiect, in care materialele vor fi calculate la preturile cu ridicata ale intreprinderii, iar manopera pe baza salariilor si a indemnizatiilor in vigoare. In valoarea locuintei se va include costul proiectului, al racordurilor si al bransamentelor, precum si un beneficiu de 3 la suta pentru organizatia de constructii si un comision de 2 la suta pentru organizatia care incheie contractul de constructii cu beneficiarul locuintei.
    Art. 7
    Locuintele se vor executa si preda contractantilor in termenul stabilit prin contract.
    Art. 8
    Terenul destinat constructiei de locuinte proprietate personala se atribuie beneficiarului contractului, fara plata, in folosinta pe timp nelimitat, de catre comitetul executiv al sfatului popular regional, cel al orasului Bucuresti sau Constanta, pe teritoriul caruia se va construi locuinta.
    Art. 9
    Locuintele construite in conditiile prezentei hotariri sint exceptate de la aplicarea dispozitiilor privitoare la normarea spatiului locativ. De asemenea, aceste locuinte sunt scutite de impozitul pe cladiri timp de 10 ani de la darea lor in folosinta.
    Contractele pentru construirea de locuinte proprietate personala si contractele de imprumut incheiate cu Banca de Investitii sint scutite de orice fel de taxe.
    Art. 10
    Solicitantii care depun avansuri mai mari decit limitele minime prevazute la art. 2 vor beneficia de o bonificatie de 2,5 la suta pina la 5 la suta, calculata la diferenta depusa in plus, potrivit normelor ce se vor stabili de catre Ministerul Finantelor.
    Cetatenii care in urma construirii de locuinte proprietate personala elibereaza apartamente proprietate de stat - detinute in folosinta exclusiva, dotate cu instalatiile uzuale complete, - beneficiaza de o bonificatie de 2,5 la suta la valoarea locuintei chiar daca depun avansurile minime.
    Bonificatiile prevazute de prezentul articol se pot cumula.
    Art. 11
    Banca de Investitii va acorda, la cererea cetatenilor care au incheiat in conditiile prezentei hotariri contracte pentru constructii de locuinte proprietate personala, imprumuturi pentru plata diferentei intre suma depusa la incheierea contractului si valoarea locuintei.
    Suma acordata cu titlu de imprumut se va vira de catre Banca de Investitii in contul organizatiei care a incheiat contractul de constructii cu beneficiarul locuintei.
    Imprumutul se acorda pe termen de cel mult 15 ani, rambursabil, in rate lunare egale, cu o dobinda anuala de 1 la suta.
    La valoarea ratelor lunare neachitate in termen, se percepe o dobinda anuala de 6 la suta.
    Contractul de imprumut incheiat cu Banca de Investitii constituie titlu executoriu.
    Art. 12
    Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta vor lua masuri pentru:
    a) stabilirea amplasamentelor pe terenuri libere, dotate cu lucrarile edilitare necesare, pe care se vor construi locuinte, in conformitate cu prevederile schitelor de sistematizare ale oraselor;
    b) intocmirea de catre organizatiile stabilite in acest scop a documentatiilor tehnice necesare executarii locuintelor, adaptarii acestora la cerintele solicitantilor, precum si executarea de machete ale apartamentelor pentru a fi puse la dispozitia cetatenilor spre alegere;
    c) stabilirea organizatiilor locale de constructii care vor executa lucrarile.
    Art. 13
    In caz de instrainare a locuintei construite in conditiile prezentei hotariri, se transmit asupra dobinditorului toate drepturile si obligatiile rezultate din contractul de constructie, precum si cel de imprumut cu Banca de Investitii, daca este cazul. O data cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuintei, se transmite si dreptul de folosinta asupra terenului pe care este amplasata constructia.
    Instrainarea locuintelor inainte de rambursarea creditului bancar se va putea face numai cu acordul prealabil al Bancii de Investitii.
    Art. 14
    Casa de Economii si Consemnatiuni va organiza actiunea de economisire in vederea construirii de locuinte, prin introducerea unui "libret de economii pentru construirea de locuinte". Posesorii acestor librete vor participa la trageri la sorti cu cistiguri in bani. Fondul de cistiguri se va constitui dintr-o dobinda anuala de 3,5 la suta asupra sumelor depuse.
    Art. 15
    Ministerul Justitiei, impreuna cu Ministerul Finantelor, Comitetul de Stat al Planificarii si Comitetul de Stat pentru Indrumarea si Controlul Organelor Locale ale Administratiei de Stat, va prezenta Consiliului de Ministri propuneri de acte normative prin care sa se puna de acord legislatia in vigoare cu prevederile prezentei hotariri.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 26/1966

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 26 din 1966
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu