Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 26 din 12 ianuarie 1966

a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si a Consiliului de Ministri al Republicii Socialiste Romania privind sprijinirea de catre stat a cetatenilor de la orase in construirea de locuinte proprietate personala

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI


SmartCity3

              COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 1 din 12 ianuarie 1966

    In anii constructiei socialiste, partidul si guvernul, acordind o atentie sustinuta dezvoltarii mereu ascendente a economiei nationale, avintului neintrerupt al fortelor de productie, au luat totodata masuri pentru ridicarea continua a bunastarii oamenilor muncii. Ingrijindu-se necontenit de asigurarea unor conditii de locuit cit mai bune pentru cei ce muncesc, statul nostru a alocat an de an fonduri tot mai importante pentru constructiile de locuinte. Numai in perioada 1960 - 1965 au fost construite din fondurile statului 270.000 de apartamente, de peste 2,6 ori mai mult decit in perioada precedenta de 6 ani. Sute de mii de familii de oameni ai muncii s-au mutat in acesti ani in locuinte noi.
    Congresul al IX-lea al partidului a adoptat un vast si luminos program de inflorire multilaterala a Romaniei socialiste. O data cu dezvoltarea impetuoasa a industriei si agriculturii, cu avintul culturii si stiintei, in anii cincinalului se va ridica in continuare nivelul de trai al poporului. Partidul si guvernul vor acorda mai departe o atentie deosebita construirii unui volum mereu crescind de locuinte din fondurile statului, cu un grad sporit de confort, care vor contribui la imbunatatirea conditiilor de viata ale oamenilor muncii. In perioada 1966 - 1970, se vor construi din fondurile statului circa 300.000 de apartamente.
    Ca urmare a volumului crescind al veniturilor de care dispune populatia si a posibilitatilor ei sporite de economisire a mijloacelor banesti - expresie a ridicarii continue a nivelului de trai al celor ce muncesc - numerosi cetateni si-au exprimat dorinta de a-si construi locuinte proprietate personala. Partidul si guvernul, venind in intimpinarea acestor cereri, considera ca exista conditii pentru construirea de locuinte proprietate personala din mijloace banesti proprii ale cetatenilor de la orase, cu sprijin din partea statului.

    In acest scop, Comitetul Central al Partidului Comunist Roman si Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotarasc:

    Art. 1
    Cetatenii domiciliati in orase pot sa-si construiasca locuinta proprietate personala, pentru ei si familia lor, din mijloace banesti proprii, cu sprijinul statului, in conditiile prezentei hotariri.
    Art. 2
    Pot beneficia de sprijinul statului pentru construirea unei locuinte proprietate personala cetatenii care, la data cind solicita sprijinul, au depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni sume care reprezinta cel putin 30 la suta din valoarea locuintei.
    In cazul locuintelor grupate in cladiri cu un numar mic de apartamente, cu cerinte speciale asupra marimii si distributiei incaperilor, cu un grad sporit de confort, suma depusa la Casa de Economii si Consemnatiuni trebuie sa reprezinte cel putin 40 la suta din valoarea locuintei.
    Art. 3
    Locuintele care fac obiectul prezentei hotariri se vor putea executa numai in cladiri care vor fi in intregime proprietate personala a cetatenilor, dupa cum urmeaza:
    - in cladiri cu apartamente ce se executa pe baza proiectelor curente, folosite pentru locuintele ce se finanteaza din fondurile statului si care vor putea avea, la cerere, un grad mai ridicat de finisare si echipare;
    - in cladiri adaptate la conditii speciale de amplasament, pe baza de proiecte unicate.
    In scopul construirii de locuinte proprietate personala, cetatenii se pot asocia intre ei pentru a coopera la executarea de locuinte, in conformitate cu tipurile alese, in cladiri cu mai multe apartamente.
    Art. 4
    Statul sprijina construirea de locuinte proprietate personala prin atribuirea de terenuri in folosinta, prin proiectarea si construirea locuintelor de catre organizatii stabilite in acest scop, prin acordarea de credite pe termen lung, precum si prin acordarea altor avantaje prevazute in prezenta hotarire.
    Cetatenii pot beneficia o singura data de sprijinul statului pentru construirea de locuinta proprietate personala.
    Art. 5
    Construirea de locuinte proprietate personala se face pe baza de contracte incheiate intre cetateni si organizatiile stabilite in acest scop de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta.
    Art. 6
    Valoarea locuintei se va stabili pe baza pretului de deviz pe obiect, in care materialele vor fi calculate la preturile cu ridicata ale intreprinderii, iar manopera pe baza salariilor si a indemnizatiilor in vigoare. In valoarea locuintei se va include costul proiectului, al racordurilor si al bransamentelor, precum si un beneficiu de 3 la suta pentru organizatia de constructii si un comision de 2 la suta pentru organizatia care incheie contractul de constructii cu beneficiarul locuintei.
    Art. 7
    Locuintele se vor executa si preda contractantilor in termenul stabilit prin contract.
    Art. 8
    Terenul destinat constructiei de locuinte proprietate personala se atribuie beneficiarului contractului, fara plata, in folosinta pe timp nelimitat, de catre comitetul executiv al sfatului popular regional, cel al orasului Bucuresti sau Constanta, pe teritoriul caruia se va construi locuinta.
    Art. 9
    Locuintele construite in conditiile prezentei hotariri sint exceptate de la aplicarea dispozitiilor privitoare la normarea spatiului locativ. De asemenea, aceste locuinte sunt scutite de impozitul pe cladiri timp de 10 ani de la darea lor in folosinta.
    Contractele pentru construirea de locuinte proprietate personala si contractele de imprumut incheiate cu Banca de Investitii sint scutite de orice fel de taxe.
    Art. 10
    Solicitantii care depun avansuri mai mari decit limitele minime prevazute la art. 2 vor beneficia de o bonificatie de 2,5 la suta pina la 5 la suta, calculata la diferenta depusa in plus, potrivit normelor ce se vor stabili de catre Ministerul Finantelor.
    Cetatenii care in urma construirii de locuinte proprietate personala elibereaza apartamente proprietate de stat - detinute in folosinta exclusiva, dotate cu instalatiile uzuale complete, - beneficiaza de o bonificatie de 2,5 la suta la valoarea locuintei chiar daca depun avansurile minime.
    Bonificatiile prevazute de prezentul articol se pot cumula.
    Art. 11
    Banca de Investitii va acorda, la cererea cetatenilor care au incheiat in conditiile prezentei hotariri contracte pentru constructii de locuinte proprietate personala, imprumuturi pentru plata diferentei intre suma depusa la incheierea contractului si valoarea locuintei.
    Suma acordata cu titlu de imprumut se va vira de catre Banca de Investitii in contul organizatiei care a incheiat contractul de constructii cu beneficiarul locuintei.
    Imprumutul se acorda pe termen de cel mult 15 ani, rambursabil, in rate lunare egale, cu o dobinda anuala de 1 la suta.
    La valoarea ratelor lunare neachitate in termen, se percepe o dobinda anuala de 6 la suta.
    Contractul de imprumut incheiat cu Banca de Investitii constituie titlu executoriu.
    Art. 12
    Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta vor lua masuri pentru:
    a) stabilirea amplasamentelor pe terenuri libere, dotate cu lucrarile edilitare necesare, pe care se vor construi locuinte, in conformitate cu prevederile schitelor de sistematizare ale oraselor;
    b) intocmirea de catre organizatiile stabilite in acest scop a documentatiilor tehnice necesare executarii locuintelor, adaptarii acestora la cerintele solicitantilor, precum si executarea de machete ale apartamentelor pentru a fi puse la dispozitia cetatenilor spre alegere;
    c) stabilirea organizatiilor locale de constructii care vor executa lucrarile.
    Art. 13
    In caz de instrainare a locuintei construite in conditiile prezentei hotariri, se transmit asupra dobinditorului toate drepturile si obligatiile rezultate din contractul de constructie, precum si cel de imprumut cu Banca de Investitii, daca este cazul. O data cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuintei, se transmite si dreptul de folosinta asupra terenului pe care este amplasata constructia.
    Instrainarea locuintelor inainte de rambursarea creditului bancar se va putea face numai cu acordul prealabil al Bancii de Investitii.
    Art. 14
    Casa de Economii si Consemnatiuni va organiza actiunea de economisire in vederea construirii de locuinte, prin introducerea unui "libret de economii pentru construirea de locuinte". Posesorii acestor librete vor participa la trageri la sorti cu cistiguri in bani. Fondul de cistiguri se va constitui dintr-o dobinda anuala de 3,5 la suta asupra sumelor depuse.
    Art. 15
    Ministerul Justitiei, impreuna cu Ministerul Finantelor, Comitetul de Stat al Planificarii si Comitetul de Stat pentru Indrumarea si Controlul Organelor Locale ale Administratiei de Stat, va prezenta Consiliului de Ministri propuneri de acte normative prin care sa se puna de acord legislatia in vigoare cu prevederile prezentei hotariri.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 26/1966

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 26 din 1966
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu