E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 58 din 29 octombrie 1974

privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 135 din  1 noiembrie 1974


SmartCity3


    Sistematizarea teritoriului tarii si a localitatilor se infaptuieste pe baza politicii Partidului Comunist Roman de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate, contribuind la cresterea necontenita a bunastarii materiale si spirituale a tuturor oamenilor muncii si la organizarea pe baze stiintifice, in mod rational si armonios, a cadrului in care traiesc si muncesc cetatenii patriei noastre.
    Congresul al X-lea al Partidului Comunist Roman si Conferinta Nationala din anul 1972 au stabilit obiectivele si directiile principale ale sistematizarii teritoriului si localitatilor, menite sa asigure organizarea armonioasa a teritoriului tarii, a tuturor unitatilor administrativ-teritoriale, sa contribuie la repartizarea rationala si echilibrata a fortelor de productie, imbinind organic criteriile de eficienta economica cu cele de ordin social, sa asigure organizarea si amenajarea pe baza de plan a oraselor si satelor, in concordanta cu progresul economic si social general, restringerea perimetrului construibil al localitatilor la strictul necesar si folosirea optima a teritoriului acestora, transformarea unor localitati rurale care au perspective de dezvoltare in centre economice si sociale cu caracter urban, ridicarea intregii activitati economice, sociale si culturale a satelor si apropierea treptata a conditiilor de viata din sate de cele din orase.
    In vederea indeplinirii directivelor si sarcinilor referitoare la sistematizarea teritoriului si localitatii tarii este necesara legiferarea unitara a intregului complex de activitati din acest domeniu, la realizarea carora sint chemate sa-si aduca contributia organele si organizatiile de stat si obstesti, precum si toti cetatenii.

    In acest scop, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale privind sistematizarea teritoriului si a localitatilor

    Art. 1
    Sistematizarea are drept scop organizarea judicioasa a teritoriului tarii, judetelor si comunelor, a localitatilor urbane si rurale, zonarea functionala privind modul de folosinta a terenului, stabilirea regimului de inaltime, a densitatii constructiilor, precum si a densitatii locuitorilor, a spatiilor plantate si de agrement, echiparea cu dotari social-culturale, cu lucrari tehnico-edilitare si cai de comunicatie si transport, pastrarea si imbunatatirea mediului inconjurator, punerea in valoare a monumentelor istorice si de arta si a locurilor istorice, cresterea eficientei economice si sociale a investitiilor si imbunatatirea continua a conditiilor de munca, de locuit si de odihna pentru intreaga populatie.
    Prin sistematizarea trebuie sa se asigure restringerea perimetrelor construibile ale localitatilor la strictul necesar si folosirea optima a pamintului, care reprezinta o importanta avutie nationala.
    Sistematizarea teritoriului si a localitatilor se desfasoara in concordanta cu prognozele si se baza prevederilor planului national unic de dezvoltare economico-sociala a tarii si contribuie la dezvoltarea armonioasa a intregului teritoriu, la valorificarea superioara a resurselor materiale si umane, la repartizarea rationala si echilibrata a fortelor de productie, urmarind imbinarea organica a criteriilor de eficienta economica cu cele de ordin social.
    Art. 2
    Prin sistematizare se va asigura dezvoltarea oraselor si comunelor - unitati teritorial-administrative de baza ale societatii noastre socialiste - in cadrul unui program national de ansamblu, tinind seama de intreaga retea de localitati urbane si rurale, de influentele reciproce dintre acestea, corelarea dezvoltarii oraselor si satelor cu zonele in care se afla si adincirea cooperarii intre localitati. O atentie deosebita se va acorda localitatilor rurale, in scopul ridicarii treptate a nivelului de viata din aceste localitati, apropiindu-l de cel din mediul urban.
    De asemenea, se va asigura dezvoltarea intr-o conceptie unitara a retelei de cai de comunicatie, transport si energetice, asigurind legarea centrelor de productie si desfacere, bazele de materii prime, cu intreaga retea de localitati, protejarea impotriva inundatiilor, a alunecarilor de teren, combaterea eroziunii solului, precum si realizarea de dotari social-culturale si tehnico-edilitare care sa serveasca, in comun, mai multe localitati.
    Art. 3
    Prin sistematizare trebuie sa se asigure apararea si buna gospodarire a fondului funciar, fiind interzisa micsorarea suprafetei agricole, urmarindu-se restringerea la minimum a suprafetelor construibile, simplificarea si rationalizarea retelei de drumuri comunale si de cimp, gruparea si amplasarea liniilor de telecomunicatii si a celor de transport si distribuire a energiei electrice de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatie, a digurilor si canalelor de irigatii si desecari. Terenurile ocupate de constructii, drumuri, canale, diguri si retele electrice si de telecomunicatii, care se elibereaza prin lucrarile de sistematizare, vor fi redate productiei agricole de catre detinatori. Comitetele executive ale consiliilor populare controleaza si raspund de redarea terenurilor in productia agricola la termenele stabilite.
    Pentru localitatile urbane si rurale se vor stabili perimetre construibile, care se aproba prin lege. In cadrul perimetrelor construibile vor fi cuprinse suprafetele de teren necesare pentru constructii de locuinte, cladiri social-culturale, obiective industriale, constructii agrozootehnice, strazi, spatii verzi si de odihna, precum si alte constructii si amenajari tehnico-edilitare necesare asigurarii functiunilor economice si sociale ale localitatilor.
    Pentru amplasarea constructiilor industriale, agrozootehnice si social-culturale se va urmari utilizarea terenurilor degradate sau improprii agriculturii, iar in cazul in care nu exista astfel de terenuri si constructiile se amplaseaza pe terenuri aflate in productia agricola, se vor stabili totodata suprafetele de teren echivalente ce se vor reda agriculturii, potrivit legii.
    Pentru utilizarea terenurilor degradate se vor lua din timp masurile necesare pregatirii lor in vederea realizarii constructiilor.
    Constructiile de orice fel se amplaseaza in perimetrul construibil, cu respectarea prevederilor schitei de sistematizare.
    Amplasarea obiectivelor de investitii si de productie in afara perimetrului construibil, stabilit prin lege, se poate face numai in cazuri exceptionale, pe baza aprobarii prealabile prin decret prezidential.
    Se interzice executarea de lucrari de retele de distributie a energiei electrice, de alimentare cu apa, canalizare, strazi si alte dotari tehnico-edilitare pentru constructii situate in afara perimetrelor construibile.
    Art. 4
    Schitele de sistematizare a municipiilor, oraselor si satelor, ca instrument de baza in desfasurarea activitatii de sistematizare, se intocmesc si se reactualizeaza de catre comitetele executive ale consiliilor populare corelat cu studiile de prognoza si in functie de prevederile din planurile cincinale de dezvoltare economico-sociala a tarii si dupa aprobare sint obligatorii pentru organizatiile socialiste, celelalte persoane juridice, precum si pentru cetateni. Stabilirea amplasamentelor concrete ale constructiilor si instalatiilor se face pe baza detaliilor de sistematizare si studiilor de amplasament, cu respectarea prevederilor din schitele de sistematizare.
    Art. 5
    Consiliile populare vor asigura participarea locuitorilor la elaborarea, definitivarea si aplicarea in viata a schitelor de sistematizare a localitatilor. In acest scop cetatenii vor fi informati permanent asupra principalelor probleme si actiuni de sistematizare.
    Schitele de sistematizare a comunelor si satelor componente intocmite conform prevederilor prezentei legi vor fi dezbatute cu cetatenii si supuse votului deschis al acestora, in fiecare sat in parte, hotaririle luindu-se cu majoritatea voturilor insumate pe intreaga comuna, consemnindu-se numarul de voturi exprimate pentru si contra.
    Schitele de sistematizare se supun aprobarii organelor competente dupa introducerea sugestiilor si propunerilor cetatenilor, iar in continuare se va desfasura o larga actiune de popularizare a prevederilor schitelor de sistematizare, in vederea antrenarii maselor de cetateni la aplicarea lor in viata.

    CAP. 2
    Sistematizarea localitatilor urbane

    Art. 6
    Sistematizarea localitatilor urbane trebuie sa asigure dezvoltarea lor armonioasa in strinsa corelare cu teritoriul inconjurator si cu reteaua generala de localitati, restringerea suprafetelor construibile si utilizarea cit mai completa a terenurilor din perimetrul construibil al municipiilor si oraselor, prevazind regimul de inaltime si densitatea constructiilor, precum si stabilirea zonelor functionale referitoare la amplasarea rationala a unitatilor economice, a constructiilor de locuinte si social-culturale, a spatiilor plantate si de agrement, echiparea tehnico-edilitara, imbunatatirea circulatiei si transportului in comun.
    Art. 7
    Amplasarea obiectivelor economice si a altor obiective se stabileste pe baza de studii de amplasament, in cadrul perimetrelor construibile, cu respectarea prevederilor schitelor si detaliilor de sistematizare, precum si a normelor specifice privind amplasarea acestor obiective, asigurind protectia mediului inconjurator. La amplasarea obiectivelor se va asigura folosirea cit mai buna a terenurilor, respectindu-se cu strictete normele de ocupare a terenului stabilite pentru fiecare gen de constructie.
    Propunerile de amplasare a obiectivelor se elaboreaza de catre titularii investitiilor impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare si se supun aprobarii, potrivit normelor legale.
    Art. 8
    Constructiile de locuinte se vor amplasa pe baza detaliilor de sistematizare sau studiilor de amplasament, cu respectarea prevederilor din schitele de sistematizare.
    Suprafata de teren ce se atribuie pentru constructii de locuinte in localitatile urbane va fi cea stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea locuintelor din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala.
    De regula, in localitatile urbane, regimul de inaltime al cladirilor noi de locuit va fi de 5 niveluri si nu mai putin de 2 niveluri. Se pot prevedea si zone de locuit cu un regim de inaltime mai mare sau mai mic, in cazuri justificate, in functie de marimea si profilul economic si social al orasului, natura terenurilor de fundare si gradul de seismicitate, precum si relieful terenului.
    In noile ansambluri de locuinte, in functie de regimul mediu de inaltime al cladirilor se vor asigura cel putin urmatoarele suprafete locuibile la hectar: pina la 3 niveluri, 4000 mp; intre 3 si 5 niveluri, de la 4500 mp pina la 7000 mp; intre 5 si 9 niveluri, de la 7000 mp pina la 10000 mp, iar peste 9 niveluri se va urmari sa se realizeze circa 12000 mp suprafata locuibila la hectar.
    In cazul unor ansambluri situate pe terenuri slabe, accidentate, cu denivelari mari, pe care nu este economic a se realiza blocuri de locuinte cu mai mult de 3 niveluri, se va asigura o densitate minima de 3800 mp suprafata locuibila la hectar.
    Teritoriul care se ia in calculul densitatii ansamblurilor cuprinde suprafata ocupata la sol de cladirile de locuit, terenul dintre acestea, precum si aleile si strazile interioare de acces la cladiri.
    Regimul de inaltime si densitatea constructiilor pentru fiecare localitate se stabilesc prin schitele si detaliile de sistematizare si se aproba odata cu acestea, urmarindu-se restringerea treptata a perimetrelor construibile si obtinerea unor densitati optime.
    Se va urmari realizarea de ansambluri de locuit compacte, cu blocuri astfel amplasate incit sa se creeze fronturi stradale inchegate, cu gruparea dotarilor social-culturale, a spatiilor plantate si de agrement si a terenurilor de joc si sport. De asemenea, se vor realiza si unele ansambluri de locuit avind cladiri cu 3-5 niveluri, amenajindu-se curti pentru fiecare cladire in vederea unei mai bune gospodariri a terenurilor aferente.
    Art. 9
    Constructiile de locuinte se vor realiza cu precadere incepind din centrul localitatilor catre zonele marginale, asigurindu-se realizarea de ansambluri cu densitati sporite, creindu-se in acest fel conditii pentru restringerea in continuare a perimetrelor construibile. In scopul obtinerii unei densitati optime, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua masuri pentru amplasarea de locuinte si in ansamblurile realizate, urmarind armonizarea constructiilor noi cu cele existente.
    Art. 10
    Locuintele ce se realizeaza din fondurile statului sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie se vor construi potrivit normelor legale, pe baza de proiecte tip, directive si refolosibile.
    Locuintele ce se realizeaza in regie de catre populatie se vor construi cu respectarea regimului de aliniere si de inaltime in conditiile stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare prin autorizatiile de constructii.
    In acest scop, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sint obligate sa elaboreze si sa puna la dispozitia cetatenilor care-si construiesc locuinte proiecte tip intr-o gama variata si cu solutii eficiente, care sa prevada utilizarea de materiale locale, ieftine, astfel ca cetatenii sa poata alege proiectele cele mai convenabile.
    Art. 11
    Amplasarea dotarilor social-culturale si echiparea cu lucrari tehnico-edilitare si retele de circulatie se vor face pe baza schitelor si detaliilor de sistematizare sau a studiilor de amplasament, iar la dimensionarea lor se va tine seama de nevoile industriei si populatiei din localitatea respectiva si din localitatile invecinate.
    Principalele instalatii tehnico-edilitare se vor realiza pe trasee comune, adoptindu-se solutii cit mai economice si eficiente, inclusiv in galerii unice subterane, vizitabile, amplasate pe arterele magistrale.
    Art. 12
    Gospodariile situate in afara perimetrelor construibile ale municipiilor si oraselor se vor muta treptat in perimetrul construibil al acestor localitati potrivit unor programe pe termen lung stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare municipale sau orasenesti.
    Cetatenii ale caror locuinte au fost executate cu respectarea prevederilor legale vor beneficia, la mutarea gospodariei, de terenuri si ajutoare materiale din partea statului, potrivit legii.

    CAP. 3
    Sistematizarea localitatilor rurale

    Art. 13
    Sistematizarea comunelor, unitati de baza teritorial-administrative, si a satelor componente trebuie sa asigure dezvoltarea lor in corelare cu cea a localitatilor invecinate, organizarea zonelor functionale - unitati de productie, locuinte, dotari social-culturale, spatii plantate si de circulatie - tinind seama de profilul dominant agricol, sa stabileasca regimul de inaltime, densitatea cladirilor, loturile pentru gospodariile taranesti, traseul si profilul strazilor. Se vor urmari amplasarea judicioasa a tuturor constructiilor, precum si crearea unor centre civice care sa grupeze dotarile social-culturale principale.
    Pentru centrele de comuna, schitele de sistematizare vor stabili dotarile social-culturale necesare tuturor locuitorilor din comuna, iar pentru celelalte sate componente ale comunei se vor prevedea numai acele dotari legate de satisfacerea nevoilor curente ale populatiei.
    In centrul civic al centrelor de comuna se vor amplasa sediul politico-administrativ, unitati culturale, de invatamint si ocrotirea sanatatii, de prestari de servicii comerciale, precum si locuinte.
    Se va avea in vedere ca dotarile care au functiuni inrudite sa fie grupate intr-o singura cladire sau intr-un numar restrins de cladiri, cu mai multe niveluri, cu aspect reprezentativ; astfel, cele cu functiuni politico-administrative si economice sa fie grupate pe cit posibil intr-o singura cladire, urmarindu-se ca in asemenea cladiri sa se asigure si locuinte pentru anumite categorii de personal al unitatilor respective.
    Sistematizarea localitatilor rurale trebuie sa contribuie la ridicarea economica, sociala si culturala a satelor, la imbunatatirea generala a conditiilor de trai ale taranimii, la apropierea treptata a vietii satelor de aceea a oraselor.
    Art. 14
    In cadrul actiunii de sistematizare se va urmari gruparea gospodariilor din satele mici si dispersate in satele care au perspectiva de dezvoltare si care vor fi stabilite prin lege si aprobate odata cu perimetrele construibile. Propunerile pentru delimitarea perimetrelor construibile se vor face cu consultarea larga a cetatenilor din localitatile respective. In satele mici si dispersate ce se vor stabili odata cu aprobarea prin lege a perimetrelor construibile ale localitatilor se interzice sa se construiasca cladiri noi.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor stabili programe pe termen lung pentru mutarea treptata a gospodariilor din satele in care este interzis sa se mai construiasca cladiri noi, precum si a celor ramase in afara perimetrelor construibile ale satelor cu perspectiva de dezvoltare.
    Aceasta actiune va fi sprijinita de comitetele executive ale consiliilor populare prin atribuirea de terenuri in folosinta si acordarea de ajutoare materiale din partea statului, potrivit legii.
    Art. 15
    Prin sistematizare se va urmari ca localitatile rurale cu cele mai bune conditii de dezvoltare sa fie transformate, in urmatorii 15-20 de ani, in centre economice si sociale cu caracter urban. La stabilirea acestora se va tine seama de resursele materiale si umane, pozitia fata de localitatile din zona de influenta si accesul la caile de comunicatie, precum si de situatia fondului construit existent. Localitatile care vor deveni centre economice si sociale cu caracter urban se aproba prin lege.
    Prin schitele de sistematizare a acestor localitati se vor stabili zonele functionale specifice profilului economic-social prevazut in perspectiva, precum si dotarile social-culturale, necesare, in functie de marimea localitatilor si de numarul locuitorilor din satele situate in zona lor de influenta si in corelare cu reteaua generala de localitati.
    Art. 16
    In centrele de comuna si indeosebi in localitatile ce vor deveni centre economice si sociale cu caracter urban, ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare vor amplasa obiective industriale si industrial-agrare, sectii ale unor intreprinderi industriale din orasele apropiate, unitati ale industriei locale, cooperatiei mestesugaresti si de consum, ale cooperativelor agricole de productie, asociatiilor intercooperatiste, intreprinderilor agricole de stat, statiunilor pentru mecanizarea agriculturii, precum si alte unitati economice, care sa asigure valorificarea resurselor materiale si umane locale.
    Constructiile pentru obiectivele prevazute la alin. 1 se vor realiza pe suprafete cit mai restrinse de teren, respectindu-se cu strictete normele de ocupare a terenului stabilite pentru astfel de constructii.
    Art. 17
    Cladirile de locuit se vor amplasa cu precadere, incepind din centrul civic catre zonele marginale, in vederea realizarii unei structuri compacte a localitatilor, prin utilizarea intensiva a terenurilor din perimetrul construibil, creindu-se astfel posibilitatea pentru introducerea in conditii eficiente a alimentarii cu apa, a energiei electrice si a canalizarii. Se vor lua masuri ca membrilor cooperativelor agricole de productie sa li se atribuie lot in folosinta, conform statului, in afara perimetrului construibil al localitatilor.
    Loturile necesare pentru construirea de locuinte si anexe gospodaresti vor fi in suprafata de 200-250 mp, avind de regula un front la strada de maximum 12 m.
    In vederea construirii de locuinte si anexe pentru gospodariile taranesti, comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor putea atribui in folosinta cetatenilor loturi din terenurile proprietate de stat aflate in administrarea comunelor.
    Suprafata de teren de 200-250 mp poate fi atribuita si cetatenilor ce isi construiesc locuinte in cladiri cu mai multe niveluri.
    Pentru a veni in sprijinul cadrelor de specialisti si a celorlalte persoane incadrate in unitati socialiste comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor putea sa atribuie acestora, in scopul construirii de locuinte si organizarii de gospodarii, teren in suprafata de 200-250 mp.
    Suprafata din terenul atribuit ramasa dupa construirea locuintei este la dispozitia cetatenilor si va fi folosita pentru nevoile gospodaresti si pentru amenajarea de gradini.
    Suprafata terenurilor aflate in proprietatea personala a membrilor cooperativelor agricole de productie care depaseste 250 mp stabiliti in conditiile prezentului articol, se include in calculul lotului atribuit in folosinta, potrivit statutului cooperativelor agricole de productie.
    Dreptul de folosinta a terenurilor atribuite se acorda pe durata existentei constructiei, cu plata taxei de folosinta stabilita pentru terenurile destinate constructiei de locuinte potrivit Legii nr. 4/1973.
    Art. 18
    Prin sistematizare se va urmari ca noile constructii de locuinte sa aiba de regula doua niveluri. Cladirile ce se construiesc in centrul civic vor avea cel putin doua niveluri.
    Pentru toate satele care au perspectiva de dezvoltare, in zona de locuit, pe teritoriul care cuprinde loturile de casa si anexele gospodaresti, precum si strazile de acces la locuinte, se va asigura o densitate de 1.500 mp suprafata utila la hectar.
    Art. 19
    Locuintele ce se realizeaza in localitatile rurale din fondurile statului si din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie se vor construi pe baza de proiecte tip, directive sau refolosibile si vor avea cel putin doua niveluri.
    Pentru a veni in sprijinul celor care isi construiesc locuinte proprietate personala, in regie, comitetele executive ale consiliilor populare sint obligate sa puna la dispozitii cetatenilor proiecte tip intocmite cu consultarea prealabila a populatiei, din care cei interesati sa poata alege proiectul cel mai convenabil. Aceste proiecte se vor elabora intr-o gama variata, care sa tina seama de specificul local si de traditie si care sa foloseasca materiale locale existente, ieftine.
    Art. 20
    Prin sistematizare se va urmari solutionarea cit mai eficienta a alimentarii cu apa, a canalizarii, incepind cu zona centrala, precum si rezolvarea circulatiei si transportului in conditiile specifice localitatilor rurale.
    Pentru strazi, in afara celor ce au traseu pe drumurile nationale sau judetene, se vor prevedea de regula 7 m latime carosabila, santuri sau rigole si trotuare de maximum 1,5 m latime.
    Art. 12
    Amplasarea constructiilor de orice fel se va face cu respectarea conditiilor de aliniere si a regimului de constructie specific localitatii si zonei respective, tinindu-se seama de prevederile schitelor sau detaliilor de sistematizare.
    Art. 13
    Cooperativele agricole de productie, celelalte organizatii cooperatiste, intreprinderile pentru mecanizarea agriculturii si intreprinderile agricole de stat, celelalte unitati socialiste, vor contribui potrivit legii cu mijloace financiare si materiale la realizarea unor obiective sociale, culturale sau edilitare.
    Contributia in bani si munca, ce se efectueaza in localitatile rurale, va fi orientata cu precadere spre acele lucrari care sint prevazute in cadrul sistematizarii localitatilor.
    Comitetele executive ale consiliilor populare vor coordona folosirea in comun a tuturor resurselor materiale si financiare in scopul realizarii obiectivelor de interes obstesc, prevazute in schitele sau detaliile de sistematizare, in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a intregii populatii.

    CAP. 4
    Organizarea, indrumarea si controlul activitatii de sistematizare

    Art. 23
    Studiile de sistematizare a teritoriului tarii, a zonelor functionale interjudetene, cu specific extractiv, industrial, energetic, de transporturi, agrar, turistic, balnear, studiile de sistematizare a judetelor, schitele de sistematizare a municipiului Bucuresti, celorlalte municipii orase resedinta de judet, se analizeaza si avizeaza de comisiile locale de sistematizare, iar dupa insusirea de catre Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare si Comitetul de Stat al Planificarii, precum si de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor sub raportul folosirii fondului funciar, se avizeaza de Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale si se aproba de Presedintele Republicii Socialiste Romania, la propunerea Consiliului de Ministri.
    De asemenea, detaliile de sistematizare din municipiul Bucuresti si din localitatile resedinta de judet cuprinzind zonele industriale, zonele centrale, inclusiv ansamblurile de locuit aferente si dotarile importante (hoteluri, magazine universale, teatre, sali de sport etc.), precum si pentru piete, parcuri si zone de agrement, magistralele si arterele de penetratie de importanta nationala, inclusiv ansamblurile de locuit, unitatile economice si dotarile social-culturale aferente, se avizeaza de comisiile locale de sistematizare, iar dupa insusire de catre Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare si Comitetul de Stat al Planificarii se avizeaza de Comisia Centrala de partid si de stat pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale si se aproba de Presedintele Republicii Socialiste Romania, la propunerea Consiliului de Ministri.
    Schitele de sistematizare ale celorlalte municipii si ale viitoarelor centre economice si sociale cu caracter urban se analizeaza si avizeaza de comisiile locale de sistematizare, iar dupa insusire de catre Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare si Comitetul de Stat al Planificarii se avizeaza de Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale si se aproba de Consiliul de Ministri.
    Avizarea si aprobarea documentatiilor de sistematizare prevazute mai sus, celor referitoare la alte orase, la comune si sate, precum si altor documentatii de sistematizare, se fac conform prevederilor din anexa la prezenta lege.
    Avizele comisiilor locale de sistematizare vor fi supuse spre insusire comitetelor executive ale consiliilor populare pe linga care functioneaza.
    Art. 24
    Comitetul pentru problemele Consiliilor Populare, organul central care raspunde de infaptuirea unitara a politicii partidului si statului in domeniul sistematizarii, impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare, asigura desfasurarea activitatii de sistematizare, in conformitate cu prevederile legii, intreprinde actiuni in scopul dezvoltarii armonioase a localitatilor si folosirii eficiente - pentru constructii si amenajari edilitar-gospodaresti - a terenurilor din cadrul perimetrelor construibile. In acest scop colaboreaza cu ministerele, celelalte organe centrale si informeaza periodic Consiliul de Ministri asupra modului cum se desfasoara activitatea de sistematizare, propune masuri pentru continua sa perfectionare si initiaza acte normative in legatura cu aceasta activitate.
    Art. 25
    Se infiinteaza Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, avind ca sarcina orientarea si indrumarea activitatii de sistematizare, pregatirea Programului national de sistematizare a teritoriului si localitatilor urbane si rurale si urmarirea aplicarii acestuia, orientarea activitatii de elaborare a proiectelor de sistematizare, precum si avizarea proiectelor de sistematizare, potrivit legii. De asemenea, are ca sarcina indrumarea si controlul activitatii comisiilor locale de sistematizare, intocmirea si avizarea de proiecte de legi, decrete si hotariri ale Consiliului de Ministri care reglementeaza probleme din domeniul sistematizarii, precum si avizarea de proiecte de standarde, normative si prescriptii tehnice care reglementeaza probleme importante din acest domeniu.
    Componenta Comisiei centrale de partid si de stat pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, formata din presedinte, vicepresedinti, secretar si ceilalti membri, se stabileste prin decret al Consiliului de Stat. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare prin aparatul propriu si unitatile subordonate acestuia.
    Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale functioneaza ca organ deliberativ si adopta hotariri cu majoritatea de voturi, in plen, la care participa cel putin doua treimi din membrii comisiei.
    Art. 26
    Consiliile populare infaptuiesc pe plan local politica partidului si statului in domeniul sistematizarii.
    Pe linga comitetele executive ale consiliilor populare judetene, municipale, orasenesti si comunale functioneaza comisii locale de sistematizare, avind sarcina de a analiza si aviza studiile si proiectele de sistematizare elaborate pentru teritoriul respectiv, de a urmari aplicarea pe plan local a dispozitiilor legale in domeniul sistematizarii, a prevederilor Programului national de sistematizare a teritoriului si localitatilor urbane si rurale, precum si respectarea disciplinei in activitatea de sistematizare.
    Comisiile de sistematizare judetene si a municipiului Bucuresti indeplinesc si atributiile Consiliului tehnico-economic in domeniul sistematizarii.
    Comisiile locale de sistematizare cuprind reprezentanti ai unor organe si organizatii de stat, cooperatiste si obstesti, specialisti si reprezentanti ai cetatenilor si sint formate din presedinte, vicepresedinti, secretar si membri.
    Componenta comisiilor locale de sistematizare judetene, a municipiului Bucuresti, a celorlalte municipii, precum si a oraselor resedinta de judet, se stabileste prin hotarire a Consiliului de Ministri; pentru celelalte localitati se stabileste prin decizie a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Presedintele comisiei locale de sistematizare este presedintele comitetului executiv al consiliului popular.
    Art. 27
    La judete si municipiul Bucuresti functioneaza sectii de arhitectura si sistematizare subordonate consiliilor populare respective si comitetelor executive ale acestora, precum si Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.
    Pe masura dezvoltarii localitatilor rurale, a sporirii volumului de constructii de locuinte, de dotari, si unitati economice, se vor asigura specialitati pentru comune, in scopul respectarii disciplinei si controlului in domeniul sistematizarii, arhitecturii si constructiilor, precum si al sprijinirii cetatenilor, din punct de vedere tehnic, la amplasarea si executarea locuintelor si anexelor gospodaresti.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Programul national de sistematizare a teritoriului si a localitatilor urbane si rurale va stabili masurile concrete menite sa asigure traducerea in viata a prevederilor din directivele Conferintei Nationale a Partidului Comunist Roman din iulie 1979 si din prezenta lege.
    Pentru realizarea Programului national de sistematizare a teritoriului si localitatilor urbane si rurale se vor prevedea in planurile cincinale si anuale de dezvoltare economica si sociala a tarii, precum si in bugetul de stat, mijloacele materiale si financiare necesare.
    Art. 29
    Comitetele executive ale consiliilor populare sint obligate sa aplice intocmai prevederile documentatiilor de sistematizare aprobate si sa asigure respectarea acestora de catre toate organizatiile socialiste, alte persoane juridice, precum si de catre cetateni.
    Lucrarile de constructii si instalatii, precum si demolarea sau desfiintarea partiala sau totala a acestora, se vor executa cu autorizatia prealabila eliberata - potrivit legii - de comitetele executive ale consiliilor populare, cu respectarea normelor si documentatiilor de sistematizare.
    Constructiile si instalatiile realizate cu incalcarea documentatiilor de sistematizare, fara autorizatie sau fara respectarea acesteia, vor putea fi demolate sau desfiintate - potrivit legii - pe cheltuiala celor vinovati. Pentru constructiile si instalatiile ce se vor realiza in afara perimetrelor construibile se va dispune, in toate cazurile demolarea.
    Art. 30
    Dobindirea terenurilor cuprinse in perimetrul construibil al localitatilor urbane si rurale se poate face numai prin mostenire legala, fiind interzisa instrainarea sau dobindirea prin acte juridice a acestor terenuri.
    In caz de instrainare a constructiilor, terenul aferent acestor constructii trece in proprietatea statului cu plata unei despagubiri stabilita potrivit prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 4/1973.
    Dobinditorul constructiei va primi din partea statului in folosinta terenul necesar in limitele prevazute de art. 8 si 17 din prezenta lege. Atribuirea se face pe durata existentei constructiei, cu plata unei taxe anuale, potrivit Legii nr. 3.
    Art. 31
    Imparteala intre mostenitori a terenurilor, precum si instrainarea constructiilor, prevazute la art. 30, se vor putea face numai prin inscris autentic pe baza autorizarii date, dupa caz, de catre comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti sau municipale, cu respectarea normelor de sistematizare.
    Art. 32
    Orice instrainare sau imparteala facuta cu incalcarea prevederilor art. 30 si 31 este nula de drept.
    Art. 33
    Terenurile situate in interiorul perimetrelor construibile ale localitatilor urbane si rurale sint supuse regulilor de sistematizare, indiferent de natura proprietatii sau a folosintei.
    Atribuirea de terenuri pentru constructia de locuinte se va face potrivit prevederilor si etapelor stabilite prin schitele si detaliile de sistematizare.
    In vederea executarii oricaror constructii sau lucrari prevazute prin schitele sau detaliile de sistematizare ale localitatilor, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sint autorizate, in conformitate cu prevederile legii, sa faca schimburi de terenuri proprietate de stat, aflate in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, cu terenuri proprietatea organizatiilor cooperatiste, a altor organizatii obstesti sau a persoanelor fizice.
    Terenurile care fac obiectul schimbului se evalueaza pe baza normelor legale referitoare la evaluarea bunurilor expropriate; in masura in care din evaluarea terenurilor rezulta o diferenta de valoare, aceasta se va plati in bani.
    In cazurile cind terenurile ce urmeaza a fi schimbate au fost date ca lot in folosinta membrilor cooperatori, cooperativele agricole de productie le vor atribui acestora alte terenuri in afara perimetrului construibil.
    Prevederile art. 17 alin. 7 se aplica si loturilor in folosinta atribuite cetatenilor care domiciliaza in mediul urban.
    Art. 34
    Terenurile cu sau fara constructii aflate in proprietatea sau folosinta persoanelor fizice, a organizatiilor cooperatiste sau a altor organizatii obstesti, situate in perimetrul construibil al localitatilor, vor putea fi expropriate cu plata unei juste despagubiri sau preluate de la cei care le au in folosinta integrala sau partial, in scopul executarii unor lucrari de interes obstesc. In sensul prezentei legi, prin interes obstesc se intelege si crearea de parcele care sa fie atribuite de comitetele executive ale consiliilor populare in folosinta cetatenilor, in vederea construirii de locuinte, potrivit schitelor sau detaliilor de sistematizare.
    Art. 35
    Terenurile de pe care s-au mutat gospodariile in conditiile prevazute de art. 12 si 14 vor fi redate de cetatenii care le-au detinut productiei agricole, cu sprijinul comitetelor executive ale consiliilor populare si al unitatilor agricole socialiste, in termen de un an, sau, in cazuri justificate, in cel mult 2 ani de la mutare.
    Cetatenii au datoria de a cultiva integral si intensiv toate terenurile pe care le au in proprietate sau folosinta, atit in interiorul, cit si in exteriorul perimetrelor construibile.
    Art. 36
    Comitetele executive ale consiliilor populare vor lua masuri de asigurare a bazei topografice necesare activitatii de sistematizare, vor organiza si vor tine la zi evidenta lucrarilor supraterane si subterane, din cadrul perimetrului localitatilor.
    In acest scop, ministerele, celelalte organe centrale si locale, precum si unitatile lor subordonate, vor asigura transmiterea datelor necesare.
    Art. 37
    Comitetele executive ale consiliilor populare pot organiza concursuri in vederea elaborarii studiilor si proiectelor de sistematizare, pentru ansambluri urbanistice, centre si piete importante ale oraselor, noduri de circulatie, ansambluri in care exista monumente istorice si de arta, complexe turistice, ansambluri de locuinte si altele. La stabilirea rezultatelor concursurilor vor fi antrenati specialisti din diferite domenii, precum si reprezentanti ai oamenilor muncii.
    Art. 38
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea penala, contraventionala, civila, materiala sau disciplinara.
    Pentru contraventiile savirsite in domeniul sistematizarii si la disciplina in constructii de catre persoane fizice vor putea fi aplicate sanctiuni cu amenda de la 1.000 lei pina la 10.000 lei, iar pentru cele savirsite de catre persoane juridice se pot aplica sanctiuni cu amenda de la 3.000 lei pina la 30.000 lei.
    Prevederile art. 25 alin. 1 si art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor nu se aplica in cazul contraventiilor savirsite in domeniul sistematizarii si al disciplinei in constructii.
    Prin hotarire a Consiliului de Ministri se vor stabili contraventiile in domeniul sistematizarii si la disciplina in constructii, precum si sanctiunile care urmeaza a fi aplicate.
    Art. 39
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.

    ANEXA 1

             Avizarea si aprobarea documentatiilor de sistematizare
----------------------------------------------------------------------
 Nr.  Categoriile       Analizeaza,   Avizeaza        Aproba
 crt. documentatiilor   avizeaza
      de sistematizare  sau
                        insuseste
----------------------------------------------------------------------
  O          1               2            3               4
----------------------------------------------------------------------

                     A. Studii de sistematizare

 1.  Studiile de    - Comisiile     - Comisia       - Presedintele
     sistematizare    locale de       centrala        Republicii
     a teritoriului   sistematizare   de partid       Socialiste
     tarii          - Comitetul       si de stat      Romania
                      pentru          pentru
                      Problemele      sistematizare
                      Consiliilor
                      Populare
                    - Comitetul de
                      Stat al
                      Planificarii
                    - Ministerul
                      Agriculturii,
                      Industriei
                      Alimentare si
                      Apelor
 2. Studiile de     - Consiliile    - Comisia       - Presedintele
    sistematizare     locale de       centrala de     Republicii
    a zonelor         sistematizare   partid si       Socialiste
    functionale     - Comitetul       de stat         Romania
    interjudetene     pentru          pentru
    cu specific       Problemele      sistematizare
    extractiv,        Consiliilor
    industrial,       Populare
    energetic, de   - Comitetul de
    transporturi,     Stat al
    agrar, turistic,  Planificarii
    balnear         - Ministerul
                      Agriculturii,
                      Industriei
                      Alimentare si
                      Apelor
 3. Studiile de     - Comisiile       - Comisia       - Presedintele
    sistematizare     locale de         centrala de     Republicii
    a judetelor       sistematizare     partid si       Socialiste
                    - Comitetul         de stat         Romania
                      pentru            pentru
                      Problemele        sistematizare
                      Consiliilor
                      Populare
                    - Comitetul de
                      Stat al
                      Planificarii
                    - Ministerul
                      Agriculturii,
                      Industriei si
                      Apelor

                      B. Schite de sistematizare

 1. Schita de       - Comisia de      - Comisia       - Presedintele
    sistematizare     sistematizare     centrala        Republicii
    a municipiului    a municipiului    de partid       Socialiste
    Bucuresti       - Comitetul         si de stat      Romania
                      pentru            pentru
                      Problemele        sistematizare
                      Planificarii
                    - Ministerul
                      Agriculturii,
                      Industriei
                      Alimentare si
                      Apelor
 2. Schitele de     - Comisiile       - Comisia       - Presedintele
    sistematizare     locale de         centrala de     Republicii
    a municipiilor    sistematizare     partid si de    Socialiste
    si oraselor     - Comitetul         stat pentru     Romania
    resedinta de      pentru            sistematizare
    judet             Problemele
                      Consiliilor
                      Populare
                    - Comitetul de
                      Stat al
                      Planificarii
                    - Ministerul
                      Agriculturii,
                      Industriei
                      Alimentare si
                      Apelor
 3. Schitele de     - Comisiile       - Comisia       - Consiliul de
    sistematizare     locale de         centrala de     Ministri
    a celorlalte      sistematizare     partid si
    municipii si    - Comitetul         de stat
    a viitoarelor     pentru            pentru
    centre            Problemele        sistematizare
    economice si      Consiliilor
    sociale cu        Populare
    caracter urban  - Comitetul de
                      Stat al
                      Planificarii
                    - Ministerul
                      Agriculturii,
                      Industriei
                      Alimentare si
                      Apelor
 4. Schitele de     - Comisiile       - Comitetul      - Consiliile
    sistematizare     locale de         pentru           populare
    a oraselor        sistematizare     Problemele       judetene
    care nu sint                        Consiliilor      sau al
    resedinta de                        Populare         municipiului
    judet                             - Comitetul de     Bucuresti
                                        Stat al
                                        Planificarii
 5. Schitele de     - Comisiile                        - Consiliile
    sistematizare     locale de                          populare
    a comunelor si    sistematizare                      judetene
    localitatilor                                        sau al
    rurale                                               municipiului
                                                         Bucuresti

                       C. Detalii de sistematizare

 1. Detaliile de     - Comisiile      - Comisia        - Presedintele
    sistematizare      locale de        centrala de      Republicii
    pentru zone        sistematizare    partid si de     Socialiste
    industriale      - Comitetul        stat pentru      Romania
    din municipiul     pentru           sistematizare
    Bucuresti si       Problemele
    din municipiile    Consiliilor
    si orasele         Populare
    resedinta de     - Comitetul de
    judet              Stat al
                       Planificarii
 2. Detaliile de     - Comisiile      - Comisia        - Presedintele
    sistematizare a    locale de        centrala de      Republicii
    zonelor centrale   sistematizare    partid si de     Socialiste
    din municipiul   - Comitetul        stat pentru      Romania
    Bucuresti si       pentru           sistematizare
    din municipiile    Problemele
    si orasele         Consiliilor
    resedinta de       Populare
    judet,           - Comitetul
    cuprinzind         de Stat al
    ansambluri de      Planificarii
    locuit si
    dotari
    importante
    (hoteluri,
    magazine
    universale,
    teatre, sali
    de sport etc.),
    precum si
    piete, parcuri,
    zone de agrement
 3. Detaliile de       - Comisiile      - Comisia      - Presedintele
    sistematizare        locale de        centrala de    Republicii
    din municipiul       sistematizare    partid si de   Socialiste
    Bucuresti si       - Comitetul        stat pentru    Romania
    din municipiile      pentru           sistematizare
    si orasele           Problemele
    resedinta de         Consiliilor
    judet,               Populare
    cuprinzind         - Comitetul de
    magistrale si        Stat al
    artere de            Planificarii
    penetratie de
    importanta
    nationala, cu
    ansamblurile
    de locuit,
    unitatile
    economice si
    dotarile
    social-culturale
    aferente
 4. Celelalte          - Comisiile      - Comitetul   - Consiliile
    detalii de           locale de        pentru        populare
    sistematizare        sistematizare    Problemele    judetene
    din municipiul                        Consiliilor   sau al
    Bucuresti si                          Populare      municipiului
    din municipiile                     - Comitetul     Bucuresti,
    si orasele                            de Stat al    alti titulari
    resedinta de                          Planificarii
    judet, precum
    si toate
    detaliile de
    sistematizare
    din celelalte
    localitati
    urbane si din
    centrele
    economice si
    sociale cu
    caracter
    urban
 5. Detaliile de       - Comisiile             -      - Consiliile
    sistematizare        locale de                      populare
    din comune si        sistematizare                  judetene
    localitati                                          sau al
    rurale                                              municipiului
                                                        Bucuresti,
                                                        alti titulari

                     D. Studii de amplasament

 1. Studiile de      - Comisiile    - Comitetul       - Organul in
    amplasament        locale de      pentru            competenta
    pentru             sistematizare  Problemele        caruia intra
    obiective                         Consiliilor       aprobarea
    economice,                        Populare          indicatorilor
    cladiri de                      - Comitetul         tehnico-
    locuit si                         de Stat al        economici
    dotari                            Planificarii
    social-culturale
    amplasate
    izolat in zone
    construite
------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Detaliile de sistematizare pentru ansamblurile de locuit cu valori de peste 25 milioane lei in judete si de peste 50 milioane lei in municipiul Bucuresti se avizeaza si de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare si Comitetul de Stat al Planificarii.SmartCity5

COMENTARII la Legea 58/1974

 
06.02.2018 10:29:36  Anonim  a scris :
in1990 mai era in vigoare intreb
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu