Decizia 429 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 14 august 2014
 
Ordin 1447 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 14 august 2014
 
Decizia 434 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 14 august 2014
 
Ordin 1445 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale QUALITY - CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 14 august 2014
 
Decizia 378 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 14 august 2014
 
Decizia 345 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 14 august 2014
 
Decizia 329 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportate la art. 33, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi (7), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 14 august 2014
 
Ordin 3969 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ în anul universitar 2014-2015
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 14 august 2014
 
Ordin 1162 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ în anul universitar 2014-2015
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 14 august 2014
 
Circulara 26 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2014
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 14 august 2014
 
Circulara 28 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2014
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 14 august 2014
 
Circulara 27 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2014
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 14 august 2014
 
Hotărârea 44 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 13 august 2014
 
Decizia 388 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 13 august 2014
 
Ordin 4 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 13 august 2014
 
Legea 57 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 13 august 2014
 
Decretul 397 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 13 august 2014
 
Ordin 74 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 13 august 2014
 
Ordin 1030 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 13 august 2014
 
Ordin 1120 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 13 august 2014
 
Ordin 1026 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 13 august 2014
 
Regulament 4 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 602 din 13 august 2014
 
Decizia 401 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 12 august 2014
 
Hotărârea - 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
în Cauza Ostace împotriva României
ACT EMIS DE: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 12 august 2014
 
Decizia 370 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII alin. (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 12 august 2014
 
Rectificare 79 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013, în anexă
ACT EMIS DE: Uniunea Nationala a Notarilor Publici
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 12.08.2014
 
Decizia 399 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 12 august 2014
 
Ordin 75 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 12 august 2014
 
Ordin 141 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/2010 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 12 august 2014
 
Decizia 330 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 12 august 2014
 
Decizia 438 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 12 august 2014
 
Decizia 435 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 12 august 2014
 
Ordin 1004 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea reglementării tehnice „Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate, indicativ C 133-2014“
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 12 august 2014
 
Decizia 318 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2813 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 12 august 2014
 
Ordin 144 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 12 august 2014
 
Ordin 61 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 12 august 2014
 
Ordin 73 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 12 august 2014
 
Decizia 403 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII alin. (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv“ al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, precum şi a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 598 din 11 august 2014
 
Hotărârea 666 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 598 din 11 august 2014
 
Decizia 386 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 598 din 11 august 2014
 
Business Directory Directories Codul fiscal actualizat 2012 Coduri postale Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu