Legea 2291 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Active Conexe - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1069 din 30 decembrie 2016
 
Ordin 1508 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Active Conexe - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1069 din 30 decembrie 2016
 
Ordin 33881 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Active Conexe - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
ACT EMIS DE: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1069 din 30 decembrie 2016
 
Ordin 3696 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii"
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1069 din 21 ianuarie 2017
 
Decizia 607 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1068 din 30 decembrie 2016
 
Ordin 3245 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii BANAT PARK SERVICES - S.R.L.
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1068 din 30 decembrie 2016
 
Ordin 3246 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE BIHOR - S.R.L.
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1068 din 30 decembrie 2016
 
Ordin 3695 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1068 din 30 decembrie 2016
 
Hotărârea 937 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1067 din 30 decembrie 2016
 
Hotărârea 1007 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1067 din 30 decembrie 2016
 
Ordin 1352 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aplicarea articolului 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1067 din 30 decembrie 2016
 
Decizia 392 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Ştefan-Dorel Cojoacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1067 din 30 decembrie 2016
 
Decizia 391 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea domnului Raul Călin Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1067 din 30 decembrie 2016
 
Ordin 1476 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1066 din 30 decembrie 2016
 
Hotărârea 1009 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1065 din 29.12.2016
 
Hotărârea 1014 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2017
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1065 din 29.12.2016
 
Hotărârea 1015 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1065 din 29.12.2016
 
Hotărârea 1008 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1065 din 29.12.2016
 
Hotărârea 1008 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1065 din 29.12.2016
 
Hotărârea 1012 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1065 din 29.12.2016
 
Hotărârea 1011 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1065 din 29.12.2016
 
Hotărârea 1013 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1065 din 29.12.2016
 
Hotărârea 1010 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1065 din 29.12.2016
 
Decizia 390 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea domnului Raul-Florian-Petrişor Pătraşcu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 29.12.2016
 
Ordin 2922 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1065 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 208 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 15/2015
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1064 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 2413 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1064 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 1003 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1064 din 29 decembrie 2016
 
Hotărârea 1000 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1063 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 654 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pădurea Topana
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1063 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 210 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1063 din 29 decembrie 2016
 
Hotărârea 971 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1063 din 29 decembrie 2016
 
Decizia 22 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România
ACT EMIS DE: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1063 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 2264 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1063 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 2919 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1063 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 1382 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1063 din 29 decembrie 2016
 
Decizia 16 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent
ACT EMIS DE: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1063 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 203 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1062 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 1554 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1062 din 29 decembrie 2016
 
Hotărârea 121 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1061 din 29 decembrie 2016
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu