Hotărârea 642 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 14 septembrie 2016
 
Decizia 390 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 13 septembrie 2016
 
Ordin 3758 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 13 septembrie 2016
 
Ordin 1079 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 803/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 19, 21, 26, 34 din unitatea administrativ-teritorială Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 13 septembrie 2016
 
Ordin 415 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Turism
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 13 septembrie 2016
 
Ordin 1081 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 13 septembrie 2016
 
Ordin 707 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru publicarea acceptării Codului internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.391(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 13 septembrie 2016
 
Ordin 3005 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 13 septembrie 2016
 
Ordin 98 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 13 septembrie 2016
 
Ordin 66 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 13 septembrie 2016
 
Ordin 8966 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară
ACT EMIS DE: Serviciul Roman de Informatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 13 septembrie 2016
 
Decretul 799 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 12 septembrie 2016
 
Decretul 802 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 12.09.2016
 
Decretul 803 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 12.09.2016
 
Decretul 801 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 12.09.2016
 
Decretul 805 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 12.09.2016
 
Decretul 804 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 12.09.2016
 
Decretul 804 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 12.09.2016
 
Decretul 800 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 12.09.2016
 
Decizia 412 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (3) şi (6) tezele a treia şi a patra din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 12 septembrie 2016
 
Ordin 2209 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 12 septembrie 2016
 
Regulament 4 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 12 septembrie 2016
 
Ordin 1227 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar şi al Rezervaţiei naturale Fântâniţa - Murfatlar, cod 2.364
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 12 septembrie 2016
 
Ordin 2070 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 12 septembrie 2016
 
Rectificare 585 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12.09.2016
 
Hotărârea 32 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12 septembrie 2016
 
Hotărârea 30 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12 septembrie 2016
 
Ordin 1075 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12 septembrie 2016
 
Hotărârea 29 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12 septembrie 2016
 
Hotărârea 31 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12 septembrie 2016
 
Hotărârea 28 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12 septembrie 2016
 
Hotărârea 33 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor şi deputaţilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12 septembrie 2016
 
Rectificare 655 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12.09.2016
 
Ordin 1009 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12 septembrie 2016
 
Rectificare 468 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 468/2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 09.09.2016
 
Ordin 5080 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 09 septembrie 2016
 
Hotărârea 641 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franţa 2018
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 09 septembrie 2016
 
Rectificare 468 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 468/2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 09.09.2016
 
Ordin 4977 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Monterra" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Monterra" din municipiul Bucureşti
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 09 septembrie 2016
 
Ordin 47 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea preţurilor pentru furnizarea de ultimă instanţă realizată de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii finali de gaze naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 09 septembrie 2016
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu