Ordin 1616 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1043 din 10 decembrie 2018
 
Decretul 1134 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1043 din 10 decembrie 2018
 
Ordin 6321 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BREAZA - S.R.L.
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1043 din 17 decembrie 2018
 
Ordin 1779 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1043 din 10 decembrie 2018
 
Decretul 882 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1040 din 07 decembrie 2018
 
Decretul 1139 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1040 din 07 decembrie 2018
 
Regulament 13 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind locurile de tranzacţionare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1040 din 07 decembrie 2018
 
Legea 255 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1040 din 07 decembrie 2018
 
Legea 297 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1040 din 07 decembrie 2018
 
Ordin 1615 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1039 din 07 decembrie 2018
 
Rectificare 913 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 913/2018 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., a terenului în suprafaţă de 110,1079 ha, în vederea realizării obiectivului „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“,
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1039 din 07.12.2018
 
Ordin 1805 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1039 din 07 decembrie 2018
 
Ordin 3659 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1037 din 06 decembrie 2018
 
Ordin 1603 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Furculeşti din judeţul Teleorman
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1037 din 06 decembrie 2018
 
Ordin 1603 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Furculeşti din judeţul Teleorman
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1037 din 06 decembrie 2018
 
Ordin 1607 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1037 din 06 decembrie 2018
 
Decizia 69 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.915/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1037 din 06 decembrie 2018
 
Legea 288 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1036 din 06 decembrie 2018
 
Legea 1411 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1036 din 06 decembrie 2018
 
Ordin 1617 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1036 din 06 decembrie 2018
 
Decretul 1045 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1036 din 06 decembrie 2018
 
Ordin 1525 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul PRIVIGEN 100 mg/ml, soluţie perfuzabilă 100 mg/ml, cutie cu un flacon x 50 ml soluţie perfuzabilă
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1036 din 06 decembrie 2018
 
Ordin 1549 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1036 din 06 decembrie 2018
 
Decretul 1201 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1035 din 06 decembrie 2018
 
Decretul 1197 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1035 din 06 decembrie 2018
 
Decretul 1203 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1035 din 06 decembrie 2018
 
Decretul 1200 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1035 din 06 decembrie 2018
 
Decretul 1199 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1035 din 06 decembrie 2018
 
Decretul 1204 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1035 din 06 decembrie 2018
 
Decretul 1196 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1035 din 06 decembrie 2018
 
Decretul 1192 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1035 din 06 decembrie 2018
 
Decretul 1180 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1035 din 06 decembrie 2018
 
Ordin 5462 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1035 din 06 decembrie 2018
 
Legea 295 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 05 decembrie 2018
 
Hotărârea 933 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înfiinţarea Societăţii Naţionale „Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" - S.A.
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 05 decembrie 2018
 
Hotărârea 930 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei comunei Ghioroiu, judeţul Vâlcea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 05 decembrie 2018
 
Decretul 1137 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 05 decembrie 2018
 
Decizia 10 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 05 decembrie 2018
 
Ordin 2846 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 05 decembrie 2018
 
Ordin 1473 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1031 din 05 decembrie 2018
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu