Decizia 383 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) a patra liniuţă raportate la art. 26 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08 octombrie 2021
 
Decizia 505 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind unele măsuri pentru exercitarea atribuţiilor funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021
 
Decizia 504 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Felicia Mariana Stan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021
 
Decizia 506 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Mădălin Giurcău din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021
 
Legea 244 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021
 
Legea 241 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021
 
Legea 239 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021
 
Legea 243 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021
 
Decretul 1026 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08 octombrie 2021
 
Legea 240 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021
 
Hotărârea 116 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind Abordarea globală a cercetării şi a inovării - Strategia Europei privind cooperarea internaţională într-o lume în schimbare - COM (2021) 252 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08 octombrie 2021
 
Decizia 594 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08 octombrie 2021
 
Hotărârea 1060 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08 octombrie 2021
 
Hotărârea 118 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toţi - Plan de acţiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei şi solului" - COM (2021) 400 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 09 octombrie 2021
 
Ordin 1419 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 6 la Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 838/2021
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si Locuintelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08 octombrie 2021
 
Hotărârea 117 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind creditele de consum - COM (2021) 347 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08 octombrie 2021
 
Ordin 2047 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021
 
Ordin 920 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
ACT EMIS DE: Ministerul Industriei si Resurselor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08 octombrie 2021
 
Ordin 1189 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08 octombrie 2021
 
Ordin 1077 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08 octombrie 2021
 
Ordin 251 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 304/2017 privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08 octombrie 2021
 
Ordin 814 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 08 octombrie 2021
 
Ordin 1237 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 08 octombrie 2021
 
Ordin 1070 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 08 octombrie 2021
 
Hotărârea 1090 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 07 octombrie 2021
 
Ordin 7670 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Tudora, satul Tudora, judeţul Botoşani
ACT EMIS DE: Departamentul pentru situatii de urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 07 octombrie 2021
 
Ordin 7671 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Roma, satul Roma, judeţul Botoşani
ACT EMIS DE: Departamentul pentru situatii de urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 07.10.2021
 
Ordin 7674 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ţeţchea, satul Telechiu, judeţul Bihor
ACT EMIS DE: Departamentul pentru situatii de urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 07.10.2021
 
Ordin 7676 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Cerneşti, cu satele aparţinătoare Brebeni, Cerneşti, Ciocotiş, Fânaţe, Izvoarele, Măgureni şi Trestia, judeţul Maramureş
ACT EMIS DE: Departamentul pentru situatii de urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 07.10.2021
 
Hotărârea 1045 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 07 octombrie 2021
 
OUG 120 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 07 octombrie 2021
 
Ordin 1730 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 07 octombrie 2021
 
Ordin 102 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 07 octombrie 2021
 
Hotărârea 13 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017
ACT EMIS DE: Camera Consultantilor Fiscali
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 07 octombrie 2021
 
Ordin 253 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă", 11 „Agricultura ecologică" şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 07 octombrie 2021
 
Hotărârea 1087 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea doamnei Vacaru Georgiana-Alexandra în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 07 octombrie 2021
 
Hotărârea 1034 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea dreptului de administrare a unui imobil de la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 07 octombrie 2021
 
Hotărârea 1035 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind recunoaşterea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului" (GAL Valea Ampoiului - Valea Mureşului), judeţul Alba, ca fiind de utilitate publică
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 07 octombrie 2021
 
Ordin 1076 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 07 octombrie 2021
 
Hotărârea 1036 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 07 octombrie 2021
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu