Hotărârea 20 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 30 august 2019
 
Hotărârea 634 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 30 august 2019
 
Hotărârea 30 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 30.08.2019
 
Hotărârea 30 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 30.08.2019
 
Decretul 676 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 30.08.2019
 
Decretul 678 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 30.08.2019
 
Decretul 677 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 30.08.2019
 
Decizia 336 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 30 august 2019
 
Legea 4866 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 30 august 2019
 
Hotărârea 633 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 30 august 2019
 
Decretul 674 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 30 august 2019
 
Decretul 672 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 30 august 2019
 
Decretul 673 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 30 august 2019
 
Hotărârea 639 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 30 august 2019
 
Ordin 2698 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 30 august 2019
 
Ordin 2810 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 29 august 2019
 
Ordin 4736 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.714/2018
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 29 august 2019
 
Decizia 365 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 163" cuprinsă în art. 154 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi şi alin. (6) coroborate cu sintagma „indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal" cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 29 august 2019
 
Decretul 671 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 29 august 2019
 
Legea 6 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 29.08.2019
 
Ordin 179 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normei de securitate radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante
ACT EMIS DE: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 29 august 2019
 
Ordonanţa 24 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 29 august 2019
 
Ordonanţa 23 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 29 august 2019
 
Ordin 3406 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 29 august 2019
 
Ordin 179 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normei de securitate radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante
ACT EMIS DE: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 29 august 2019
 
Ordonanţa 24 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 29 august 2019
 
Ordonanţa 23 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 29 august 2019
 
Ordin 3406 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 29 august 2019
 
Ordin 1182 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 29 august 2019
 
Hotărârea 630 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 28 august 2019
 
Decizia 18 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
ACT EMIS DE: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 28 august 2019
 
Ordin 156 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2018
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 28 august 2019
 
Rectificare 273 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 273/2019 privind stabilirea Listei perimetrelor pentru executarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă - Runda a XI-a/2019, în anexă
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 28.08.2019
 
Ordin 1627 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate a cetăţenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 28 august 2019
 
Decretul 670 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 28.08.2019
 
Decizia 212 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Alin-Iulian Voicescu
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 27.08.2019
 
Legea 622 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţii Robăneşti, din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 27.08.2019
 
Legea 213 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reluarea activităţii domnului Ion Cristinel Rujan în funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 27.08.2019
 
Ordin 2362 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 27 august 2019
 
Ordin 1290 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 27 august 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu