Decizia 35 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 03 martie 2015
 
Decizia 37 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 03 martie 2015
 
Decizia 28 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 03 martie 2015
 
Hotărârea 128 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rechemarea unui consul general
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 03 martie 2015
 
Ordin 11 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 03 martie 2015
 
Ordin 580 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 03 martie 2015
 
Decizia 6 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. 1, 4 şi 5, precum şi a celor ale art. 63 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 03 martie 2015
 
Decizia 287 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SIGMA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 03 martie 2015
 
Decizia 289 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea societăţii PRIMA Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 03 martie 2015
 
Sentinta Civila 3277 2012     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Şedinţa publică din data de 16.05.2012
ACT EMIS DE: Curtea de Apel Bucuresti
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 03 martie 2015
 
Decizia 288 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ONEST ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 03 martie 2015
 
Decizia 12 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză“ cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 03 martie 2015
 
Decizia 728 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 03 martie 2015
 
Decizia 727 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1391-1398 din Codul civil din 1864
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 03 martie 2015
 
Hotărârea 10 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 02.03.2015
 
Hotărârea 13 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 02.03.2015
 
Hotărârea 9 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 02.03.2015
 
Hotărârea 11 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 02.03.2015
 
Ordin 588 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 02 martie 2015
 
Hotărârea 14 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 02.03.2015
 
Hotărârea 12 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 02.03.2015
 
Hotărârea 15 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea directorului Serviciului Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 02.03.2015
 
Ordin 134 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 02 martie 2015
 
Decizia 730 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 02 martie 2015
 
Decizia 763 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 34 alin. (1) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 02 martie 2015
 
Decizia 731 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 02 martie 2015
 
Hotărârea 124 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 02 martie 2015
 
Decizia 3 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 12/2014
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 02 martie 2015
 
Ordin 17 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 02 martie 2015
 
Decizia 83 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 27.02.2015
 
Decizia 277 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASSESS Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 27 februarie 2015
 
Decizia 278 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BALKAN INSURANCE Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 27 februarie 2015
 
Ordin 218 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 27.02.2015
 
Ordin 122 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 27 februarie 2015
 
Hotărârea 119 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 27 februarie 2015
 
Decizia 21 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 27 februarie 2015
 
Regulament 2 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 27 februarie 2015
 
Ordin 121 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Midia şi a portului Mangalia, aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 27 februarie 2015
 
Ordin 193 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 27 februarie 2015
 
Ordin 210 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 27 februarie 2015
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu