Hotărârea 1138 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 29 octombrie 2021
 
Hotărârea 1115 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 29 octombrie 2021
 
Hotărârea 127 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea art. 113 din Regulamentul Senatului
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1031 din 28 octombrie 2021
 
Decizia 58 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.481/1/2021
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1030 din 28 octombrie 2021
 
Decizia 436 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) din Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 29 alin. (1), ale art. 32 şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1029 din 28 octombrie 2021
 
Decizia 373 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1029 din 28 octombrie 2021
 
Ordin 1280 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1029 din 28 octombrie 2021
 
Ordin 1518 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1028 din 28 octombrie 2021
 
Decizia 476 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Octavian-Alexandru Berceanu din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 20.09.2021
 
Decizia 528 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea doamnei Marioara-Artemis Gătej în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1027 din 27.10.2021
 
Decizia 522 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Paul Racoviţă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27.10.2021
 
Decizia 438 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (3) şi ale art. 272 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27 octombrie 2021
 
Ordin 316 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna octombrie 2021
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27 octombrie 2021
 
Legea 521 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind revocarea domnului Romulus Bulacu din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27.10.2021
 
Ordin 2294 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27 octombrie 2021
 
Ordin 2293 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1025 din 27 octombrie 2021
 
Ordin 1285 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 26 octombrie 2021
 
Ordin 189 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYSECURITY" - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica" - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 26 octombrie 2021
 
Legea 305 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1025 din 26 octombrie 2021
 
Hotărârea 1080 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria", pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 768, 2344, 2795 şi 2829, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 26 octombrie 2021
 
Legea 479 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României şi ale art. 51 lit. a) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 26 octombrie 2021
 
Ordin 812 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale „Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 26 octombrie 2021
 
Ordin 188 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale „Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 26 octombrie 2021
 
Decizia 538 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 732 alin. (4) din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 26 octombrie 2021
 
Decizia 463 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din cuprinsul art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a prevederilor art. 1692 din Legea nr. 263/2010
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 26 octombrie 2021
 
Ordin 302 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reluarea monitorizării tematice a unităţilor sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 26 octombrie 2021
 
Ordin 2314 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 26.10.2021
 
Ordin 1068 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1021 din 26.10.2021
 
Ordin 1899 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice
ACT EMIS DE: Ministerul Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 26 octombrie 2021
 
Opinie Concurenta 1901 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice
ACT EMIS DE: Ministerul Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 26 octombrie 2021
 
Ordin 1923 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia castor (Castor fiber)
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1021 din 26 octombrie 2021
 
Ordin 1900 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1021 din 26 octombrie 2021
 
Hotărârea 1102 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 95 şi Unitatea Teritorială 235, precum şi transmiterea acestor bunuri, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 95 şi Unitatea Teritorială 235 în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 95 şi Unitatea Teritorială 235
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 21 noiembrie 2021
 
Decizia 329 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) fraza întâi teza întâi din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1021 din 26 octombrie 2021
 
Decizia 356 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1021 din 26 octombrie 2021
 
Raport 17254 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Neamul Românesc cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 26 octombrie 2021
 
Decizia 454 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din cuprinsul art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. 1692 din Legea nr. 263/2010, precum şi a dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 26 octombrie 2021
 
Ordin 7929 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brănişca, cu satul aparţinător Brănişca, judeţul Hunedoara
ACT EMIS DE: Departamentul pentru situatii de urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 26 octombrie 2021
 
Ordin 2292 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 26.10.2021
 
Hotărârea 102 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ
ACT EMIS DE: Consiliul Superior al Magistraturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 25 iunie 2021
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu