Ordin 14 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Movila, judeţul Ialomiţa
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 20 iunie 2018
 
Hotărârea 425 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Piatra Craiului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 20 iunie 2018
 
Hotărârea 428 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind retransmiterea sectorului de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Arad, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 20 iunie 2018
 
Hotărârea 426 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 20 iunie 2018
 
Ordin 63 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea reprezentantului României în cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme de foc
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 20 iunie 2018
 
Ordin 2152 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 20 iunie 2018
 
Ordin 3768 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.774/2014 privind aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 20 iunie 2018
 
Decizia 28 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 37/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 20 iunie 2018
 
Ordin 1198 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" în cadrul PNDR 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 505 din 20 iunie 2018
 
Ordin 4971 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 490/2005 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale „Parcul Industrial Cugir" - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 505 din 20 iunie 2018
 
Legea 129 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 19 iunie 2018
 
Decretul 468 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 19 iunie 2018
 
Hotărârea 427 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea programului de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a programului de interes naţional „Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 19 iunie 2018
 
Decizia 218 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Lucian Pătraşcu în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 19.06.2018
 
Ordin 1657 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 19 iunie 2018
 
Ordin 2186 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 19 iunie 2018
 
Ordin 538 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 19 iunie 2018
 
Ordin 3914 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 19 iunie 2018
 
Ordin 94 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 19 iunie 2018
 
Ordin 738 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 19 iunie 2018
 
Decizia 8 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 2.798/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 19 iunie 2018
 
Hotărârea 407 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 19 iunie 2018
 
Decretul 467 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018
 
Ordin 117 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018
 
Hotărârea 80 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru furnizorii prin servicii de intermediere online - COM (2018) 238 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018
 
Decretul 470 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018
 
Hotărârea 78 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce priveşte anumite comisioane pentru plăţile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii şi comisioanele de conversie monetară - COM (2018) 163 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018
 
Hotărârea 77 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite şi recuperarea garanţiilor reale - COM (2018) 135 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018
 
Legea 131 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018
 
Legea 130 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018
 
Legea 132 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018
 
Legea 128 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018
 
Hotărârea 429 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18 iunie 2018
 
Decretul 473 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18 iunie 2018
 
Decretul 472 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18 iunie 2018
 
OUG 48 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18 iunie 2018
 
Ordin 1085 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18 iunie 2018
 
Ordin 3921 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18 iunie 2018
 
Ordin 1692 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica" - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18 iunie 2018
 
Ordin 2181 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica" - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18 iunie 2018
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu