Legea - 2003     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 05 mai 2004
 
Rectificare 25 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017
 
Rectificare - 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11 septembrie 2017
 
Memorandum - 2008     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
între Guvernul României şi Guvernul Tunisiei privind ooperarea în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor*)____
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 29 august 2008
 
Ordin 4758 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 07 septembrie 2017
 
Ordin 911 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 07 septembrie 2017
 
Decizia 445 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21 noiembrie 2017
 
Decretul 1006 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea unor decoraţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21 noiembrie 2017
 
Decizia 444 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f) şi alin. (2)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21 noiembrie 2017
 
Decizia 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a doua şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21 noiembrie 2017
 
Legea 1421 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21 noiembrie 2017
 
Ordin 5384 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
ACT EMIS DE: Institutul National de Statistica
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21 noiembrie 2017
 
Ordin 1786 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21 noiembrie 2017
 
Ordin 1157 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 03 octombrie 2016
 
Ordin 1426 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 21 noiembrie 2017
 
Decretul 1005 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea unor decoraţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 21 noiembrie 2017
 
Ordin 3076 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informaţii fiscale
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 21 noiembrie 2017
 
Ordin 112 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 21 noiembrie 2017
 
Decretul 1004 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 21 noiembrie 2017
 
Decretul 990 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Decretul 991 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Legea 217 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Legea 216 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Decretul 1003 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Ordin 1623 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Ordin 1622 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Decizia 14 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.693/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Circulara 21 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Circulara 21 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Circulara 22 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20 noiembrie 2017
 
Norme metodologice - 2003     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 319 din 12 mai 2003
 
Legea 215 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20 noiembrie 2017
 
Decizia 512 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20 noiembrie 2017
 
Hotărârea 804 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20 noiembrie 2017
 
Decretul 986 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20 noiembrie 2017
 
Acord - 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20 noiembrie 2017
 
Legea 214 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20 noiembrie 2017
 
Norme metodologice - 2007     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea unitară a drepturilor de echipament şi de materiale igienico-sanitare aferente persoanelor private de libertate
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 06 septembrie 2007
 
Hotărârea 821 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 20 noiembrie 2017
 
Ordin 1358 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 20 noiembrie 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu