OUG 18 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 23 mai 2016
 
Decretul 524 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rechemarea unui ambasador
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 20.05.2016
 
Decretul 526 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rechemarea unui ambasador
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 20.05.2016
 
Decretul 523 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rechemarea unui ambasador
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 20.05.2016
 
Decretul 525 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rechemarea unui ambasador
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 20.05.2016
 
Hotărârea 365 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2015-30 iunie 2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 20 mai 2016
 
Decizia 153 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 20 mai 2016
 
Decizia 105 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 20 mai 2016
 
Hotărârea 26 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, aprobat prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 20 mai 2016
 
Hotărârea 27 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexelor nr. 7 şi 8 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 20.05.2016
 
Decizia 7 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 20.05.2016
 
Regulament - 2005     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Regulamentul Senatului (republicare)
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 20 mai 2016
 
Hotărârea 367 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 20 mai 2016
 
Hotărârea 366 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 20 mai 2016
 
Decizia 191 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Cornelia Feurdean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 20.05.2016
 
Ordin 879 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 20 mai 2016
 
Ordin 680 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 20 mai 2016
 
Ordin 98 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
ACT EMIS DE: Ministerul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 20 mai 2016
 
Ordin 1510 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 20 mai 2016
 
Instrucţiuni 1 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor
ACT EMIS DE: Fondul de Garantare a Asiguratilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 386 din 20 mai 2016
 
Hotărârea 348 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 385 din 20 mai 2016
 
Norma 25 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 385 din 20 mai 2016
 
Decizia 262 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 385 din 20 mai 2016
 
Decizia 117 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 311 alin. (2) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 384 din 20 mai 2016
 
Rectificare 226 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 226/2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 384 din 20.05.2016
 
Decretul 519 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea unui membru al Guvernului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 384 din 20.05.2016
 
Decizia 224 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) şi (8), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 384 din 20 mai 2016
 
Decizia 120 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 384 din 20 mai 2016
 
Protocol - 2004     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare*)
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 19 mai 2016
 
Decretul 502 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 19 mai 2016
 
Hotărârea 358 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 19 mai 2016
 
Regulament 4 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 19 mai 2016
 
Legea 96 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 19 mai 2016
 
Ordin 62 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.4/2014
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 19 mai 2016
 
Hotărârea 360 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, ca urmare a trecerii lor din domeniul public al statului în domeniul privat al unor staţiuni de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol şi transmiterii în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în condiţiile legii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 19 mai 2016
 
Hotărârea 356 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 19 mai 2016
 
Hotărârea 359 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 19 mai 2016
 
Decizia 225 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 19 mai 2016
 
Ordin 794 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0403 Vânju Mare
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 19 mai 2016
 
Acord - 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 19 mai 2016
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu