Ordin 1591 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS „Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 13 noiembrie 2017
 
Decizia 530 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2), (51), (6) şi (8) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 13 noiembrie 2017
 
Decizia 536 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 13 noiembrie 2017
 
Ordin 134 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru abrogarea liniuţei a doua de la lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2017
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 13 noiembrie 2017
 
Decizia 560 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 10 noiembrie 2017
 
Decizia 558 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 264 alin. (1) raportat la art. 259 alin. (5) lit. f) şi g) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 10 noiembrie 2017
 
Decizia 675 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Cercel Ninel din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 10.11.2017
 
Ordin 1366 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 10 noiembrie 2017
 
Decizia 552 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 10 noiembrie 2017
 
Decizia 561 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 10 noiembrie 2017
 
Ordin 1371 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 10 noiembrie 2017
 
OUG 78 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017
 
Decretul 981 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017
 
OUG 79 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017
 
Hotărârea 803 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017
 
Legea 211 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017
 
Ordin 1580 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017
 
Ordin 2818 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017
 
Ordin 1752 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017
 
Ordin 23668 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
ACT EMIS DE: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017
 
Decizia 674 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Radu-Ionel Puchiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09.11.2017
 
Ordin 1370 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09 noiembrie 2017
 
Decizia 19 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 noiembrie 2017
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09.11.2017
 
Hotărârea 800 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediţii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul justiţiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09 noiembrie 2017
 
Hotărârea 80 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE JOIN(2017) 21
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09 noiembrie 2017
 
Ordin 3199 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09 noiembrie 2017
 
Hotărârea 114 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09 noiembrie 2017
 
Legea 244 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping - studii medii
ACT EMIS DE: Agentia Nationala Anti-doping
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09 noiembrie 2017
 
Decizia 440 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 276 şi art. 475 din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09 noiembrie 2017
 
Decizia 450 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09 noiembrie 2017
 
Ordin 245 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea tarifului pentru cursul de instruire anti-doping
ACT EMIS DE: Agentia Nationala Anti-doping
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09 noiembrie 2017
 
Ordin 1297 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09 noiembrie 2017
 
Decizia 61 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.101/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09 noiembrie 2017
 
Hotărârea 79 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09 noiembrie 2017
 
Decretul 979 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09 noiembrie 2017
 
Decretul 973 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09 noiembrie 2017
 
Decretul 975 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09 noiembrie 2017
 
Decretul 978 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09 noiembrie 2017
 
Decretul 974 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09 noiembrie 2017
 
Decretul 980 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru încetarea efectelor Decretului nr. 670/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09 noiembrie 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu