Ordin 134 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 24 noiembrie 2016
 
Decizia 362 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Mihai-Cristian Mărculescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 23.11.2016
 
Hotărârea 869 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 23.11.2016
 
Hotărârea 864 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 23.11.2016
 
Decizia 364 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Marius-Haientz Patriche din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 23.11.2016
 
Decretul 971 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 23 noiembrie 2016
 
Decizia 361 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tănase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 23.11.2016
 
Decizia 363 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Cătălin Gâdici din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 23.11.2016
 
Legea 231 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 1423 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 23 noiembrie 2016
 
Hotărârea 855 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 23 noiembrie 2016
 
OUG 81 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 23 noiembrie 2016
 
Hotărârea 851 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 23 noiembrie 2016
 
Hotărârea 863 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 1061 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 23 noiembrie 2016
 
Protocol - 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 1100 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Serviciul Roman de Informatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 1101 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Serviciul Roman de Informatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 5618 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Vasile Goldiş" din municipiul Marghita
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 23 noiembrie 2016
 
Decretul 865 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 23 noiembrie 2016
 
Hotărârea 827 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 84 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 83 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 81 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 80 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 82 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A.
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 2162 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 23 noiembrie 2016
 
Legea 225 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 5627 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Licuricii" din localitatea Topoloveni
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 5608 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 1057 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca şi al rezervaţiilor naturale Pădurea Bălteni şi Pădurea Hârboanca
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016
 
Hotărârea 856 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016
 
Hotărârea 854 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016
 
Hotărârea 853 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016
 
Hotărârea 858 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Harghita, Constanţa, Suceava şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016
 
Hotărârea 857 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 5636 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iaşi
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016
 
Memorandum - 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă şi Ministerul Apărării Naţionale din România cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 321 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 23 noiembrie 2016
 
Ordin 656 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0225 Seaca - Optăşani
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 23 noiembrie 2016
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu