Ordin 2877 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 15 septembrie 2015
 
Hotărârea 741 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 15 septembrie 2015
 
Hotărârea 73 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea opiniei referitoare la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2015 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2015 COM (2015) 272
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 15 septembrie 2015
 
Decizia 543 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 15 septembrie 2015
 
Ordin 36 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012
ACT EMIS DE: Consiliul Superior al Magistraturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 15 septembrie 2015
 
Ordin 5080 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 15 septembrie 2015
 
Hotărârea 72 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea opiniei referitoare la Cartea verde - Crearea unei uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 63
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 15 septembrie 2015
 
Hotărârea 70 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal COM (2015) 135
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 15 septembrie 2015
 
Hotărârea 71 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind transparenţa fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite şi ilicite COM (2015) 136
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 15 septembrie 2015
 
Hotărârea 67 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei“ - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acţiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 COM (2015) 81 final
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 15 septembrie 2015
 
Hotărârea 737 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2015
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 14 septembrie 2015
 
OUG 36 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 11 septembrie 2015
 
Ordin 1330 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 14 septembrie 2015
 
Hotărârea 734 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de octoxid de uraniu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 14 septembrie 2015
 
Decizia 211 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Vasile Cepoi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 11.09.2015
 
Hotărârea 712 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 21 mai 2015
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 11 septembrie 2015
 
Memorandum - 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 11 septembrie 2015
 
Hotărârea 735 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Autorităţii de Supraveghere Financiară în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 11 septembrie 2015
 
Decizia 210 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Romeo-Florin Nicolae din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 11.09.2015
 
Hotărârea 68 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei“ - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% - Pregătirea reţelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM (2015) 82
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 11 septembrie 2015
 
Decizia 21 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 20/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale
ACT EMIS DE: Colegiul Medicilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 11 septembrie 2015
 
Decretul 724 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea unor decoraţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 11 septembrie 2015
 
Hotărârea 725 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 11 septembrie 2015
 
Ordin 113 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 11 septembrie 2015
 
Hotărârea 53 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 11 septembrie 2015
 
Decizia 13 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 8/2015
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 11 septembrie 2015
 
Ordin 937 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.370(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 14 septembrie 2015
 
Hotărârea 740 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 14 septembrie 2015
 
Hotărârea 695 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 14 septembrie 2015
 
Ordin 5169 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 14 septembrie 2015
 
Ordin 89 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 14 septembrie 2015
 
Ordin 88 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 14 septembrie 2015
 
Legea 10 1995     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind calitatea în construcţii (republicare)
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 11 septembrie 2015
 
Hotărârea 718 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 11 septembrie 2015
 
Decizia 471 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 11 septembrie 2015
 
Ordin 980 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
ACT EMIS DE: Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 11 septembrie 2015
 
Ordin 980 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.368(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 11 septembrie 2015
 
Circulara 28 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la constituirea Corpului de Aviaţie Român
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 11 septembrie 2015
 
Legea 227 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 10 septembrie 2015
 
Decretul 718 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 10 septembrie 2015
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu