Ordin 197 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2020
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 22 octombrie 2019
 
Decizia 460 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „data luării la cunoştinţă" cuprinsă în art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 22 octombrie 2019
 
Decizia 22 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 852/1/2019
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 22 octombrie 2019
 
Legea 439 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Ordin 943 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Procedurii de recunoaştere a existenţei şi practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României
ACT EMIS DE: Ministerul Tineretului si Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Hotărârea 754 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului şi în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române, pentru Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, a unui imobil aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Decizia 370 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Legea 2407 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat în comuna Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Schit Nifon, şi a patru componente în grupa valorică B
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Decizia 369 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 309 din Codul penal, raportate la art. 295 şi art. 308 din acelaşi act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Ordin 1265 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.413(97) şi MSC.443(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 10.11.2019
 
Ordin 1337 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Decizia 264 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea doamnei Cristina Florentina Stanca în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 21 noiembrie 2019
 
Hotărârea 264 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 21.10.2019
 
Hotărârea 16 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea procedurilor standard de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi de înregistrare temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe perioada prestării serviciilor în România de către aceşti profesionişti
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 21 octombrie 2019
 
Hotărârea 13 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind îndeplinirea prin mijloace electronice a formalităţilor de recunoaştere a calificării sau de acces la exercitarea temporară şi ocazională a profesiei în România de către moaşele şi asistenţii medicali formaţi în celelalte state membre UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi pentru aprobarea procedurilor electronice aplicate prin punctul de contact unic electronic în aceste situaţii
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 21 octombrie 2019
 
Rectificare 53 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18.10.2019
 
Decretul 751 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Decretul 750 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Decretul 752 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Rectificare 806 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 806/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu“,
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18.10.2019
 
Ordin 2878 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Legea 185 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Legea 184 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Legea 186 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Ordin 914 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Decizia 268 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 126 alin. 2 şi alin. 3 din Codul penal din 1969, şi ale art. 339 din Codul de procedură penală, cu extindere asupra art. 340 şi art. 341 din acelaşi act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 17 octombrie 2019
 
Ordin 1054 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice
ACT EMIS DE: Secretariatul General al Guvernului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 18 octombrie 2019
 
Decizia 437 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 şi ale art. 12 alin. (1) lit. d), e) şi f) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 17 octombrie 2019
 
Ordin 878 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 17 octombrie 2019
 
Ordin 1555 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 17 octombrie 2019
 
Ordin 874 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului
ACT EMIS DE: Ministerul Turismului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019
 
Decizia 428 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor anexei nr. V, capitolul II, nr. crt. 1-4 şi 7-9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019
 
Hotărârea 817 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor
ACT EMIS DE: Consiliul Superior al Magistraturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019
 
Decizia 427 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1), art. 39 alin. (5) şi ale art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019
 
Ordin 497 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019
 
Legea 8 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind radierea din Registrul general a Societăţii IATSA LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019
 
Ordin 195 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019
 
Ordin 14409 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Integritate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 16 octombrie 2019
 
Decizia 349 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 16 octombrie 2019
 
Ordin 1522 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 16 octombrie 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu