Hotărârea 544 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea modelului steagului comunei Săcuieu, judeţul Cluj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 14 august 2018
 
Hotărârea 543 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei comunei Ideciu de Jos, judeţul Mureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 14 august 2018
 
Hotărârea 510 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei comunei Lisa, judeţul Braşov
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 14 august 2018
 
Hotărârea 550 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei comunei Romanu, judeţul Brăila
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 14 august 2018
 
Hotărârea 573 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei comunei Pianu, judeţul Alba
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 14 august 2018
 
Hotărârea 534 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei comunei Căşeiu, judeţul Cluj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 14 august 2018
 
Decizia 229 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 14 august 2018
 
Ordin 2591 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 14 august 2018
 
Legea 233 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 14 august 2018
 
Decretul 734 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 14 august 2018
 
Hotărârea 29 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România
ACT EMIS DE: Colegiul Fizioterapeutilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 14 august 2018
 
Ordin 2628 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prospectul de emisiune al titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 14 august 2018
 
Ordin 813 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 14 august 2018
 
Ordin 1259 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 14 august 2018
 
Ordin 1231 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 13 august 2018
 
Decizia 530 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 13 august 2018
 
Ordin 1230 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 13 august 2018
 
Hotărârea 594 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 13 august 2018
 
Ordin 1001 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă proiectului „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România" din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Secţiunea 3 - Sectorul privat, Aria de concentrare 7: Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor
ACT EMIS DE: Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 13 august 2018
 
Regulament 1403 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România
ACT EMIS DE: Ordinul Arhitectilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 13 august 2018
 
Hotărârea 600 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 13 august 2018
 
Hotărârea 602 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda", realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A.
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 13 august 2018
 
Hotărârea 601 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu" din Bacău, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 13 august 2018
 
Ordin 87 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice pentru necesităţile structurilor finanţate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 13 august 2018
 
Decizia 366 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 13 august 2018
 
Ordin 156 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 13 august 2018
 
Ordin 254 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 13 august 2018
 
Decizia 384 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate privind prevederile art. I pct. 2, pct. 3 fraza întâi teza întâi, pct. 4, pct. 9 fraza întâi teza întâi şi pct. 10, precum şi ale art. II pct. 1, pct. 3, pct. 5-10 şi pct. 13 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 13 august 2018
 
Decretul 737 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 13 august 2018
 
Decretul 738 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 13 august 2018
 
Decretul 736 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 13 august 2018
 
Ordin 786 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 13 august 2018
 
Decizia 14 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 august 2018
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 13 august 2018
 
Ordin 122 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ghidul de clasificare a informaţiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.16/2016
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 10 august 2018
 
Decizia 267 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) şi art. 155 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 10 august 2018
 
Hotărârea 28 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate şi pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
ACT EMIS DE: Colegiul Fizioterapeutilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 10 august 2018
 
Ordin 1869 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 10 august 2018
 
Ordin 1299 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Republicii Moldova
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 10 august 2018
 
Ordin 1298 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 10 august 2018
 
Hotărârea 611 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a unui imobil şi a terenului aferent, trecute în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 10 august 2018
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu