Decizia 36 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 7 şi art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 19 iunie 2019
 
Hotărârea 397 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru sistarea definitivă a lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşaniˮ, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861/1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani", judeţul Vrancea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 19 iunie 2019
 
Decizia 248 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4)-(6) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 19 iunie 2019
 
Hotărârea 23 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind vacantarea unor mandate de senator
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 19.06.2019
 
Decizia 331 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 18 iunie 2019
 
Hotărârea 371 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 18 iunie 2019
 
Hotărârea 396 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 18 iunie 2019
 
Ordin 243 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Raportului privind execuţia lucrărilor de închidere, ecologizare şi/sau monitorizare postînchidere
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 18 iunie 2019
 
Hotărârea 381 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18 iunie 2019
 
Hotărârea 383 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18 iunie 2019
 
OUG 42 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18 iunie 2019
 
Hotărârea 394 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18 iunie 2019
 
Sentinta Civila 2862 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 5.641/2/2014
ACT EMIS DE: Curtea de Apel Bucuresti
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18 iunie 2019
 
Hotărârea 387 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)", judeţul Bihor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 18 iunie 2019
 
Hotărârea 385 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 18 iunie 2019
 
Hotărârea 384 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 18 iunie 2019
 
Legea 388 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea desfiinţării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, judeţul Cluj
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 18 iunie 2019
 
Ordin 1809 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 18 iunie 2019
 
Ordin 2287 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 18 iunie 2019
 
Ordin 203 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 18 iunie 2019
 
Circulara 11 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2019
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 18 iunie 2019
 
Ordin 344 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 14 iunie 2019
 
Decizia 712 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1)-(3), art. 6-8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 14 iunie 2019
 
Ordin 574 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 14 iunie 2019
 
Hotărârea 357 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 14 iunie 2019
 
Decretul 514 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 14.06.2019
 
Hotărârea 361 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 14 iunie 2019
 
Decizia 129 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea domnului Cezar Caleap în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 14.06.2019
 
Decizia 126 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 14.06.2019
 
Decizia 125 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea domnului Marius Dumitraşcu în funcţia secretar de stat la Ministerul Energiei
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 14.06.2019
 
Decizia 128 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea domnului Octav-Dan Paxino din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 14.06.2019
 
Decizia 127 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Iulian Octavian Stana în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 14.06.2019
 
Decizia 122 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru revocarea domnului Mălin-Matei Muşetescu din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării"
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 14.06.2019
 
Decizia 121 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea prin mobilitate a domnului Bangu Corvin-Laurenţiu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 14.06.2019
 
Decizia 124 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea domnului Iulian Robert Tudorache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 14.06.2019
 
Hotărârea 380 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIŢA - S.A. ŞTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 14 iunie 2019
 
Ordin 924 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 14 iunie 2019
 
Hotărârea 382 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 14 iunie 2019
 
Hotărârea 393 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 14 iunie 2019
 
Hotărârea 386 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureştiˮ, lucrare de utilitate publică de interes naţional
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 14 iunie 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu