Ordin 4678 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din municipiul Caransebeş
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06 septembrie 2017
 
Hotărârea 626 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 4677 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „King George" din municipiul Bucureşti
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 75 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2008
ACT EMIS DE: Secretariatul de Stat Pentru Culte
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 4679 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din municipiul Deva
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 4688 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Kinderstar" din comuna Berceni
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06 septembrie 2017
 
Hotărârea 66 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06 septembrie 2017
 
Decretul 861 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 06.09.2017
 
Decretul 860 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 06.09.2017
 
Ordin 4687 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 80 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06 septembrie 2017
 
Hotărârea 631 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06 septembrie 2017
 
Hotărârea 632 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind transmiterea unei construcţii aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea „Dunărea de Jos" Galaţi şi pentru modificarea poziţiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 81 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06 septembrie 2017
 
Hotărârea 633 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 2332 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 4666 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru structura din municipiul Moineşti a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din municipiul Oneşti
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 4543 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 4541 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 06 septembrie 2017
 
Hotărârea 611 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 06 septembrie 2017
 
Ordin 934 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 05 septembrie 2017
 
Ordin 1582 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 05 septembrie 2017
 
Ordin 1024 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 04 septembrie 2017
 
Hotărârea 622 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05 septembrie 2017
 
Hotărârea 636 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05 septembrie 2017
 
Hotărârea 624 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05 septembrie 2017
 
OUG 62 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05 septembrie 2017
 
Hotărârea 628 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05 septembrie 2017
 
Hotărârea 90 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05 septembrie 2017
 
Decizia 605 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Cosmin Ghiţă, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 05 septembrie 2017
 
Hotărârea 89 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 05 septembrie 2017
 
Regulament 8 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 05 septembrie 2017
 
Ordin 4542 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 05 septembrie 2017
 
Decretul 854 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05 septembrie 2017
 
Hotărârea 619 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05 septembrie 2017
 
Hotărârea 625 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05 septembrie 2017
 
Hotărârea 629 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru operaţii speciale „Global Special Operations Forces Symposium Europe - GLOBAL SOF", acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2017
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05 septembrie 2017
 
Ordin 966 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05 septembrie 2017
 
Ordin 2343 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05 septembrie 2017
 
Ordin 2855 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Ministerul Cercetarii si Inovarii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05 septembrie 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu