Ordin 42 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 24 aprilie 2014
 
Hotărârea 1352 2010     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08 (republicare)
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 24 aprilie 2014
 
Hotărârea 308 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Grosu Corneliu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 23.04.2014
 
Hotărârea 310 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 23.04.2014
 
Hotărârea 309 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 23.04.2014
 
Decizia 177 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TRANSILVANIA MAXIMA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 23 aprilie 2014
 
Hotărârea 4 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 23 aprilie 2014
 
Ordin 46 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 23 aprilie 2014
 
Decizia 178 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 23.04.2014
 
Norma 6 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aplicarea Ghidurilor şi recomandărilor ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 23 aprilie 2014
 
Decizia 179 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea calităţii de Înalt Reprezentant al Primului-Ministru pentru afaceri europene şi parteneriat cu Statele Unite ale Americii doamnei Ana Birchall
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 23.04.2014
 
Decizia 57 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, şi a celor ale art. 880, art. 902 şi art. 904 din Codul civil
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 23 aprilie 2014
 
Hotărârea 288 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 23 aprilie 2014
 
Decizia 58 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 şi art. 211 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 23 aprilie 2014
 
Hotărârea 296 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 23 aprilie 2014
 
Decizia 104 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 23 aprilie 2014
 
Decizia 103 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 23 aprilie 2014
 
Legea 402 2006     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic (republicare)
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 23 aprilie 2014
 
Hotărârea 295 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemelor comunelor Brăneşti şi Clinceni, judeţul Ilfov
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 23 aprilie 2014
 
Hotărârea 273 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemelor comunelor Albeşti, Corni, Curteşti, Răuseni, Truşeşti şi Ungureni, judeţul Botoşani
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 23 aprilie 2014
 
Hotărârea 278 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemelor comunelor Lungeşti, Tetoiu şi Voineasa, judeţul Vâlcea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 23 aprilie 2014
 
Ordin 506 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea art. 12 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 23 aprilie 2014
 
Hotărârea 264 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei comunei Hălchiu, judeţul Braşov
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 23 aprilie 2014
 
Decizia 157 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 23 aprilie 2014
 
Hotărârea 2 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008
ACT EMIS DE: Consiliul National de Integritate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 23 aprilie 2014
 
Decretul 380 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rechemarea unui ambasador
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 23 aprilie 2014
 
Decizia 59 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 23 aprilie 2014
 
Decretul 360 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 23 aprilie 2014
 
Legea - 2008     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
CODUL DE SIGURANŢĂ DIN 2008 PENTRU NAVE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 23 aprilie 2014
 
Legea 42 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 23 aprilie 2014
 
Hotărârea 5 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
ACT EMIS DE: Biroul Electoral Central
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 22 aprilie 2014
 
Ordin 198 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
ACT EMIS DE: Departamentul pentru Proiectie de Infrastructura si Investitii Straine
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 22 aprilie 2014
 
Hotărârea 301 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 22 aprilie 2014
 
Rectificare 284 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 284/2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 22.04.2014
 
Ordin 286 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010
ACT EMIS DE: Departamentul Pentru Ape, Paduri Si Piscicultura
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 22 aprilie 2014
 
Hotărârea 9 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 22 aprilie 2014
 
Ordin 64 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 22 aprilie 2014
 
Ordin 408 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexelor la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 22 aprilie 2014
 
Decizia 70 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 67311 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 22 aprilie 2014
 
Decizia 75 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 22 aprilie 2014
 
Business Directory Directories Codul fiscal actualizat 2012 Coduri postale Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu