Ordin 170 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 19 iulie 2018
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 08 august 2018
 
Norma 13 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds)
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 08 august 2018
 
Decizia 215 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 din Codul penal raportate la dispoziţiile art. 295 din Codul penal şi la cele ale art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 2 alin. (2) şi la art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, a dispoziţiilor art. 3, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, a dispoziţiilor art. 550 alin. (1), art. 551 pct.4 şi art. 552 din Codul de procedură penală şi a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal raportate la art. 295 din acelaşi act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 08 august 2018
 
Decretul 686 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 08 august 2018
 
Decretul 693 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 08 august 2018
 
Decretul 691 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 08 august 2018
 
Decretul 690 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 06.08.2018
 
Decretul 688 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 06.08.2018
 
Decretul 687 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 08 august 2018
 
Decretul 692 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 08 august 2018
 
Decretul 699 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 08 august 2018
 
Decretul 664 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 08 august 2018
 
Decretul 665 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 08 august 2018
 
Decizia 869 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind retragerea autorizaţiei ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii METROPOLITAN LIFE TRAINING & CONSULTING - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 07 august 2018
 
Decretul 655 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Medaliei Naţionale Pentru Merit
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 07 august 2018
 
Decretul 652 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 07 august 2018
 
Decretul 653 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 07 august 2018
 
Decizia 870 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind sancţionarea Societăţii CARPATICA ASIG - S.A. cu retragerea autorizaţiei ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 07 august 2018
 
Legea 595 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile libere
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 07 august 2018
 
Hotărârea 586 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 07 august 2018
 
Hotărârea 585 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galaţi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 07 august 2018
 
Hotărârea 582 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iunie-iulie 2018 pe cursurile de apă din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Maramureş, Neamţ, Suceava, Vâlcea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 07 august 2018
 
Decizia 295 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 07 august 2018
 
Hotărârea 574 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 686 din 07 august 2018
 
Ordin 1258 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 685 din 07 august 2018
 
Ordin 83 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 30/2015
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 685 din 07 august 2018
 
Hotărârea 575 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 07 august 2018
 
Decizia 12 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor
ACT EMIS DE: Colegiul Medicilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 06 august 2018
 
Ordonanţa 1 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 06 august 2018
 
Decizia 54 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 06 august 2018
 
Decizia 253 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 307 şi art. 416 din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 06 august 2018
 
Regulament 9 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 06 august 2018
 
Ordin 139 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 06 august 2018
 
Ordin 138 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 21.101/2018 în perimetrul Şugaş Băi, judeţul Covasna
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 06 august 2018
 
Ordin 955 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.483/2010 pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variaţiilor
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 06 august 2018
 
Ordin 4019 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea burselor „Eugen Ionescu" în anul universitar 2018-2019
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 06 august 2018
 
Ordin 988 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea burselor „Eugen Ionescu" în anul universitar 2018-2019
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 06 august 2018
 
Ordin 161 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 06 august 2018
 
Decretul 645 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 06 august 2018
 
Legea 228 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 06 august 2018
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu