Cuantum 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 10.05.2021
 
Ordin 104 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 07 mai 2021
 
Decizia 187 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14, 18, 27, 43 şi 67 din Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură, precum şi a legii în ansamblul său
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 07 mai 2021
 
Hotărârea 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
în Cauza Mihancea împotriva României
ACT EMIS DE: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 07 mai 2021
 
Ordin 92 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 42/2020 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii varietale a soiurilor multiplicate
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 07 mai 2021
 
Hotărârea 7 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 27.04.2021
ACT EMIS DE: Camera Consultantilor Fiscali
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 07 mai 2021
 
Ordin 573 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 07 mai 2021
 
Decizia 20 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (3) şi ale art. 284 din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 06 mai 2021
 
Decretul 584 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 05.05.2021
 
Ordin 3749 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 06 mai 2021
 
Cuantum 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGARI PART
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 06.05.2021
 
Legea 121 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 06 mai 2021
 
Raport 4058 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Culturale a Rutenilor din România, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 06 mai 2021
 
Decizia 566 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modalitatea de selecţionare a formatorilor, precum şi de organizare şi funcţionare a Registrului formatorilor din sistemul administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Administratia Nationala a Penitenciarelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 06 mai 2021
 
Legea 119 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 05.05.2021
 
Hotărârea 464 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 05 mai 2021
 
Ordin 483 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 05 mai 2021
 
Ordin 562 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 05 mai 2021
 
Legea 117 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2020 privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 04.05.2021
 
Cuantum 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
PARTIDUL ADEVĂR ŞI DREPTATE
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 04.05.2021
 
Legea 3337 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric cu denumirea Casa Stoicescu-Mărculescu, având codul LMI IS-II-m-B-03799, respectiv declasarea construcţiei cu nr. cadastral 131313-C1 situate la adresa poştală str. Sărărie nr. 155A, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, parte a imobilului clasat
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 04 mai 2021
 
Ordin 534 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii mai 2021
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 04 mai 2021
 
Ordin 251 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului - aparatul central şi unităţi subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021
ACT EMIS DE: Ministerul Tineretului si Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 04 mai 2021
 
Decizia 58 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3), art. 25 alin. (1) lit. b), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (1) şi ale art. 64 alin. (1)-(4) din Legea concurenţei nr. 21/1996
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 04 mai 2021
 
Cuantum 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 04.05.2021
 
Hotărârea 24 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 04 mai 2021
 
Ordin 3665 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 04 mai 2021
 
Ordin 632 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată"
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 04 mai 2021
 
Decizia 831 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (9) şi (10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 29 aprilie 2021
 
Decizia 867 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 29 aprilie 2021
 
Cuantum 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR - ALDE
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 29.04.2021
 
Decizia 13 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.340/1/2020
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 27 aprilie 2021
 
Cuantum 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA ŞI FILIALELE SALE
ACT EMIS DE: Forumul Democrat al Germanilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 27.04.2021
 
Decizia 89 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 12 aprilie 2021
 
Decizia 87 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 12 aprilie 2021
 
Hotărârea 422 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 12 aprilie 2021
 
Decizia 88 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 12 aprilie 2021
 
Hotărârea 44 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Regulamentului Senatului
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 12.04.2021
 
Ordin 6959 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa
ACT EMIS DE: Departamentul pentru situatii de urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 373 din 12 aprilie 2021
 
Ordin 6960 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
ACT EMIS DE: Departamentul pentru situatii de urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 373 din 12 aprilie 2021
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu