Ordin 1790 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS)
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 03 decembrie 2018
 
Ordin 1605 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 03 decembrie 2018
 
Ordin 1606 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ–teritoriale din judeţul Arge
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 03 decembrie 2018
 
Ordin 3678 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2018
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 03 decembrie 2018
 
Decretul 951 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la München la 18 februarie 2017
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 03 decembrie 2018
 
Legea 274 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la München la 18 februarie 2017
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 03 decembrie 2018
 
Hotărârea 908 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 27 noiembrie 2018
 
Hotărârea 911 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind transmiterea unei părţi din imobilul 378 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani, judeţul Botoşani, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 27 noiembrie 2018
 
Hotărârea 910 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 27 noiembrie 2018
 
Hotărârea 909 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", aflate pe raza localităţii Voluntari din judeţul Ilfov
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 27 noiembrie 2018
 
Decizia 296 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 644/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 27.11.2018
 
Hotărârea 920 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea studiului de fundamentare pentru Clinica Multifuncţională „Dr. Calistrat Grozovici" corp A şi corp B
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1000 din 27 noiembrie 2018
 
Ordin 125 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiei, utilizat în activitatea de control în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1000 din 27 noiembrie 2018
 
Hotărârea 37 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
ACT EMIS DE: Colegiul Fizioterapeutilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1000 din 27 noiembrie 2018
 
Decizia 17 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 2.018/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1000 din 27 noiembrie 2018
 
Decizia 1319 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CROWN PARTNERS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 27 noiembrie 2018
 
Decizia 1316 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind sancţionarea Societăţii URBAN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 27 noiembrie 2018
 
Decizia 1318 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BECHERU INSURANCE UNION - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 27 noiembrie 2018
 
Decizia 1320 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 27 noiembrie 2018
 
Decizia 1317 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 27 noiembrie 2018
 
OUG 102 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 27 noiembrie 2018
 
Ordin 2851 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 26 noiembrie 2018
 
Decizia 63 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.685/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 26 noiembrie 2018
 
Ordin 1466 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 26 noiembrie 2018
 
Decretul 953 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 26 noiembrie 2018
 
Decretul 948 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Medaliei Virtutea Aeronautică
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 26 noiembrie 2018
 
Decretul 947 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Medaliei Meritul Sanitar
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 26 noiembrie 2018
 
Decretul 946 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Medaliei Naţionale Pentru Merit
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 26 noiembrie 2018
 
Decretul 944 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 26 noiembrie 2018
 
Decretul 949 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 26 noiembrie 2018
 
Decretul 943 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 26 noiembrie 2018
 
Decretul 942 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 26 noiembrie 2018
 
Legea 941 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 26 noiembrie 2018
 
Decizia 632 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 26 noiembrie 2018
 
Ordin 158 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 26 noiembrie 2018
 
Decizia 484 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sub aspectul sintagmei „precum şi daune sănătăţii propriei persoane"
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 23 noiembrie 2018
 
Hotărârea 919 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor de descriere tehnică ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova în domeniul public al municipiului Craiova
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 23 noiembrie 2018
 
Hotărârea 918 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 23 noiembrie 2018
 
Ordin 5460 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 23 noiembrie 2018
 
Decizia 16 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.818/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 23 noiembrie 2018
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu