Hotărârea 32 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22.04.2015
 
Decizia 111 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi a celor ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22 aprilie 2015
 
Ordin 63 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2015 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22 aprilie 2015
 
Hotărârea 19 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22 aprilie 2015
 
Decizia 121 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Dragoş Ionuţ Bănescu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22.04.2015
 
Circulara 15 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 135 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22 aprilie 2015
 
Legea 83 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 22 aprilie 2015
 
Decretul 410 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 22 aprilie 2015
 
Decretul 409 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 22 aprilie 2015
 
Hotărârea 231 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 22 aprilie 2015
 
Decretul 408 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 22 aprilie 2015
 
Legea 85 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 22 aprilie 2015
 
Legea 84 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 22 aprilie 2015
 
Ordin 1 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 22 aprilie 2015
 
Ordin 2 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 22 aprilie 2015
 
Decizia 106 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 22 aprilie 2015
 
Decizia 103 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 22 aprilie 2015
 
Ordin 3542 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale „Joc şi mişcare“, curriculum la decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, „Educaţie pentru prevenirea riscului rutier“, curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar, „Educaţie pentru dezvoltare“, curriculum la decizia şcolii pentru liceu, „Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală“, curriculum la decizia şcolii pentru liceu
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 22 aprilie 2015
 
Decizia 109 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) din acelaşi cod
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 22 aprilie 2015
 
Decizia 2 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2018
ACT EMIS DE: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 22 aprilie 2015
 
Decizia 139 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 22 aprilie 2015
 
Hotărârea 252 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 22 aprilie 2015
 
Decizia 149 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 22 aprilie 2015
 
Norma 9 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 22 aprilie 2015
 
Hotărârea 12 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 22 aprilie 2015
 
Cuantum - 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul „Totul pentru Ţară“
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 22.04.2015
 
Ordin 15 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 21 aprilie 2015
 
Norma 8 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 21 aprilie 2015
 
Legea 81 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 21 aprilie 2015
 
Hotărârea 31 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 21 aprilie 2015
 
Decretul 406 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 21 aprilie 2015
 
Ordin 583 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, precum şi a amendamentelor la Codul tehnic NOx 2008, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.251(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 21 aprilie 2015
 
Ordin 447 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modelul, conţinutul şi condiţiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecţie economico-financiară
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 21 aprilie 2015
 
Hotărârea 254 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 21 aprilie 2015
 
Hotărârea 255 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Şantierul Naval 2 Mai“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 21 aprilie 2015
 
Hotărârea 256 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 21 aprilie 2015
 
Rectificare 3 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2015
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 21.04.2015
 
Rectificare 92 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 21.04.2015
 
Decizia 75 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 21 aprilie 2015
 
Rectificare 620 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 21.04.2015
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu