Hotărârea 10 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17 ianuarie 2018
 
Ordin 14 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2018
ACT EMIS DE: Ministerul Tineretului si Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17 ianuarie 2018
 
Decretul 34 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17 ianuarie 2018
 
Decizia 726 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17 ianuarie 2018
 
Legea 19 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17 ianuarie 2018
 
Ordin 1532 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17 ianuarie 2018
 
Dispoziţia 4 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înregistrarea rezultatelor alegerilor din luna iulie 2017 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România
ACT EMIS DE: Colegiul Psihologilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17 ianuarie 2018
 
Decizia 86 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.865/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17 ianuarie 2018
 
Ordin 1561 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17 ianuarie 2018
 
Norma 32 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17 ianuarie 2018
 
Decretul 49 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru încetarea funcţiei de prim-ministru al Guvernului României
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 16.01.2018
 
Decretul 50 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 16.01.2018
 
Ordin 1533 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 16 ianuarie 2018
 
Hotărârea 9 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 16 ianuarie 2018
 
Decizia 1108 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 16 ianuarie 2018
 
Decizia 22 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 16.01.2018
 
Decizia 627 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 16 ianuarie 2018
 
Decizia 629 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 16 ianuarie 2018
 
Decizia 21 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea doamnei Elena Repede, la cerere, din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 16.01.2018
 
Hotărârea 5 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sibiu, Vâlcea, Timiş, Braşov, Dolj, Constanţa, Alba, Arad, Gorj, Cluj şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 16 ianuarie 2018
 
Decizia 18 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea, la cerere, a domnului Aurelian-Felix Rache din funcţia de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 16.01.2018
 
Decizia 17 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării cu caracter temporar prin detaşare de către doamna Alexandra Cerasela Pană a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 16.01.2018
 
Decizia 20 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 16.01.2018
 
Decizia 19 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela-Meri Mocanu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 16.01.2018
 
Acord - 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 16 ianuarie 2018
 
Decretul 7 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 16 ianuarie 2018
 
Decretul 6 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 16 ianuarie 2018
 
Ordin 1661 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 16 ianuarie 2018
 
Norma 31 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 16 ianuarie 2018
 
Conventie - 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive*)
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 16 ianuarie 2018
 
Legea 7 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 16 ianuarie 2018
 
Legea 6 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 16 ianuarie 2018
 
Decretul 32 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16 ianuarie 2018
 
Decretul 31 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16 ianuarie 2018
 
Decizia 13 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Gabriel Andronache din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16.01.2018
 
Decizia 15 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Gabriel Andronache în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16.01.2018
 
Decretul 33 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16 ianuarie 2018
 
Decizia 16 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16.01.2018
 
Legea 16 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16 ianuarie 2018
 
Legea 15 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16 ianuarie 2018
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu