Decizia 836 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019
 
Decretul 171 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea Drapelului de luptă Centrului 485 Comunicaţii şi Informatică
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019
 
Decretul 173 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019
 
Hotărârea 142 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019
 
Decizia 844 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019
 
Decizia 844 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019
 
Legea 172 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21.03.2019
 
Decizia 672 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 415 din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019
 
Ordin 398 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ghidului privind siguranţa pacientului în anestezie-terapie intensivă
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019
 
Hotărârea 11 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019
 
Ordin 727 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019
 
Decizia 802 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „ori altor asemenea interese ale ţării", cuprinsă în dispoziţiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, şi a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 20 martie 2019
 
Ordin 405 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-075, precum şi aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076
ACT EMIS DE: Ministerul Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 20 martie 2019
 
Decizia 4 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.384/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 20 martie 2019
 
Decizia 76 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 20 martie 2019
 
Decizia 739 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 19 martie 2019
 
Hotărârea 131 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 19 martie 2019
 
Ordin 1017 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 19 martie 2019
 
Ordin 3238 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 19 martie 2019
 
Decizia 76 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.982/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 19 martie 2019
 
Ordin 316 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 19 martie 2019
 
Ordin 788 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Vulcana-Băi din judeţul Dâmboviţa
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 19 martie 2019
 
Cuantum 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 19.03.2019
 
Ordin 111 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în timpul desfăşurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping
ACT EMIS DE: Agentia Nationala Anti-doping
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 19 martie 2019
 
Circulara 4 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2019
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 19 martie 2019
 
Circulara 3 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 550 de ani de la sfinţirea bisericii Mănăstirii Putna
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 18 martie 2019
 
Decretul 163 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Informaţii Externe
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 18.03.2019
 
Decretul 164 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 18.03.2019
 
Decretul 165 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 18.03.2019
 
Ordin 4013 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Fabrica de Ţevi „Republica", având cod LMI B-II-a-A-18092
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 18 martie 2019
 
Ordin 773 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 18 martie 2019
 
Ordin 771 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 18 martie 2019
 
Ordin 2 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 18 martie 2019
 
Decizia 803 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 18 martie 2019
 
Decizia 723 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 18 martie 2019
 
Ordin 2977 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind clasarea ca monument istoric în Lista monumentelor istorice a imobilului situat la adresa poştală Calea Victoriei nr. 38-38A, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, cu denumirea Fosta reşedinţă de vară mitropolitană cu grădină, în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică A, cu trei componente, Palatul mitropolitan situat în Calea Victoriei nr. 38, Grădina cu arbori seculari situată în Calea Victoriei nr. 38-38A, Gard situat în Calea Victoriei nr. 38-38A, toate componentele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 18 martie 2019
 
Decizia 2 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 18 martie 2019
 
Decizia 644 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 18 martie 2019
 
Hotărârea 134 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 13 decembrie 2018
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 18 martie 2019
 
Hotărârea 140 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Amendamentului nr. 9 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 15 ianuarie 2019 şi la Bucureşti la 25 ianuarie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 18 martie 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu