Ordin 269 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 15 martie 2017
 
Ordin 55 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 15 martie 2017
 
Decizia 695 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, şi în special a prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 alin. (1) şi art. 11 din acest act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 15 martie 2017
 
Ordin 2102 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru acreditarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion" din Tulcea, judeţul Tulcea
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 15 martie 2017
 
Ordin 272 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 15 martie 2017
 
Ordin 61 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 15 martie 2017
 
Decizia 682 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 14 martie 2017
 
Ordin 2 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ghidului beneficiarului - 2017
ACT EMIS DE: Ministerul pentru Romani de Pretutindeni
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 14 martie 2017
 
Ordin 52 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 14 martie 2017
 
Hotărârea 17 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 14 martie 2017
 
Decizia 68 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, cerere formulată de preşedintele Senatului
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 14 martie 2017
 
Hotărârea 21 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 14 martie 2017
 
Hotărârea 20 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 14 martie 2017
 
Hotărârea 18 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 14 martie 2017
 
Hotărârea 19 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea componenţei nominale a părţii române în cadrul Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 14 martie 2017
 
Hotărârea 18 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 14 martie 2017
 
Ordin 877 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 14 martie 2017
 
Decizia 256 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cristian Bădescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 13.03.2017
 
Decizia 248 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Dan Octavian Alexandrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 13.03.2017
 
Decizia 250 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind revocarea domnului Mihai-Alexandru Moia din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 13.03.2017
 
Decizia 255 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 13.03.2017
 
Decizia 253 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Alexandru Chirilă în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 13.03.2017
 
Decizia 252 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea doamnei Monica-Laura Ion din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 13.03.2017
 
Decizia 254 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Gabriel Stătescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 13.03.2017
 
Decizia 251 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Ionuţ Sorin Apostu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 13.03.2017
 
Decizia 249 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Traian Constantin Petcu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 13.03.2017
 
Ordin 766 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 13 martie 2017
 
Hotărârea 112 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 13 martie 2017
 
Hotărârea 110 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 13 martie 2017
 
Hotărârea 109 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
rivind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 13 martie 2017
 
Hotărârea 115 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 13 martie 2017
 
Hotărârea 113 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 13 martie 2017
 
Hotărârea 99 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 13 martie 2017
 
Ordin 251 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 13.03.2017
 
Ordin 60 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării"
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 13 martie 2017
 
Ordin 792 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară şi a Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea declaraţiei de depozitare temporară
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 13 martie 2017
 
Decizia 737 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 13 martie 2017
 
Hotărârea 9 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 13 martie 2017
 
Hotărârea 14 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 13 martie 2017
 
Hotărârea 7 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 13 martie 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu