Ordin 1210 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 18 septembrie 2014
 
Decizia 1202 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 18 septembrie 2014
 
Decretul 583 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea unor decoraţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 18 septembrie 2014
 
Ordin 760 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice - NTLH-041
ACT EMIS DE: Departamentul Pentru Ape, Paduri Si Piscicultura
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 18 septembrie 2014
 
Ordin 1234 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 18 septembrie 2014
 
Ordin 4566 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Junior“ din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Genesis“
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 18 septembrie 2014
 
Ordin 4554 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi al certificatului de acordare a definitivării în învăţământ
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 18 septembrie 2014
 
Ordin 1239 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind restituirea unor impozite, taxe vamale şi a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, personalului său, contractorilor şi personalului contractorilor
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 18 septembrie 2014
 
Hotărârea 42 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 18 septembrie 2014
 
Hotărârea 43 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2013
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 18 septembrie 2014
 
Ordin 85 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 18 septembrie 2014
 
Ordin 4568 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 18 septembrie 2014
 
Hotărârea 44 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 18 septembrie 2014
 
Rectificare 2446 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.446/2014
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 18.09.2014
 
Hotărârea 787 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 17 septembrie 2014
 
Decretul 580 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 17 septembrie 2014
 
Decretul 579 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 17 septembrie 2014
 
Decretul 581 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 17 septembrie 2014
 
Decretul 582 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 17 septembrie 2014
 
Hotărârea - 2013     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
în Cauza Branişte împotriva României
ACT EMIS DE: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 17 septembrie 2014
 
Rectificare 1079 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 17.09.2014
 
Ordin 1073 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 17 septembrie 2014
 
Hotărârea 2 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I
ACT EMIS DE: Colegiul Psihologilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 17 septembrie 2014
 
Decretul 578 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 17 septembrie 2014
 
Ordin 1467 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 17 septembrie 2014
 
Ordin 1307 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române - AFER
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 17 septembrie 2014
 
Hotărârea 1 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi a aparatului de lucru al acestora
ACT EMIS DE: Biroul Electoral Central
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 17 septembrie 2014
 
Hotărârea 2 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind interpretarea prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
ACT EMIS DE: Biroul Electoral Central
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 17 septembrie 2014
 
Ordin 1575 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 17 septembrie 2014
 
Ordin 1047 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea pct. 1.3.6 din anexa IV la Cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 17 septembrie 2014
 
Ordin 1839 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea secţiilor de votare din străinătate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Preşedintelui României în anul 2014
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 16.09.2014
 
Ordin 4552 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Focşani pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă judo şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 16 septembrie 2014
 
Hotărârea 3 2013     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară
ACT EMIS DE: Colegiul Medicilor Veterinari
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 676 din 16 septembrie 2014
 
Ordin 26 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază
ACT EMIS DE: Serviciul de Protectie si Paza
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 16 septembrie 2014
 
Hotărârea 772 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 7 aprilie 2014 şi la Bucureşti la 14 aprilie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 16 septembrie 2014
 
Hotărârea 783 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea poziţiei nr. 17 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 16 septembrie 2014
 
Hotărârea 784 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 16 septembrie 2014
 
Ordin 1521 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 16 septembrie 2014
 
Ordin 25 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază
ACT EMIS DE: Serviciul de Protectie si Paza
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 16 septembrie 2014
 
Ordin 1312 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH „Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor“, ediţia 3/2014
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 16 septembrie 2014
 
Business Directory Directories Codul fiscal actualizat 2012 Coduri postale Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu