Decretul 210 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10 aprilie 2019
 
Decizia 27 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 58 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10 aprilie 2019
 
Legea 58 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10 aprilie 2019
 
Ordin 3676 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Regina Maria" din municipiul Buzău
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10 aprilie 2019
 
Ordin 1909 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 09 aprilie 2019
 
Protocol 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
între Guvernul României şi Guvernul Georgiei pentru aplicarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 09 aprilie 2019
 
Hotărârea 197 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2010
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 09 aprilie 2019
 
Ordin 1908 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 09 aprilie 2019
 
Hotărârea 4 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie
ACT EMIS DE: Colegiul Psihologilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 09 aprilie 2019
 
Decretul 209 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 09 aprilie 2019
 
Decretul 211 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 09 aprilie 2019
 
Ordin 936 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 09 aprilie 2019
 
Legea 59 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 09 aprilie 2019
 
Ordin 43 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2014
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 08 aprilie 2019
 
Decizia 635 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 08 aprilie 2019
 
Norma 8 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 08 aprilie 2019
 
Ordin 3163 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 ale Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.635/2019, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 08 aprilie 2019
 
Decizia 837 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 08 aprilie 2019
 
Hotărârea 196 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 08.04.2019
 
Hotărârea 207 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 08 aprilie 2019
 
Lista 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
cuprinzând denumirile şi semnele electorale ale partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi care şi-au depus candidaturile în vederea participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019*)
ACT EMIS DE: Biroul Electoral Central
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 08.04.2019
 
Decretul 208 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios clasa a III-a
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05.04.2019
 
Decretul 206 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05.04.2019
 
Hotărârea 188 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea cetăţeniei române doamnei Gladun Daria
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05 aprilie 2019
 
Ordin 35 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05 aprilie 2019
 
Hotărârea 201 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05 aprilie 2019
 
Hotărârea 187 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05 aprilie 2019
 
Decizia 4 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-10 aprilie 2019
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05.04.2019
 
Decizia 68 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05 aprilie 2019
 
Ordin 3668 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05 aprilie 2019
 
Ordin 3667 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05 aprilie 2019
 
Hotărârea 194 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 04 aprilie 2019
 
Hotărârea 195 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 04 aprilie 2019
 
Ordin 854 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 04 aprilie 2019
 
Hotărârea 5 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea publicării Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2019
ACT EMIS DE: Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 259 din 04 aprilie 2019
 
Ordin 3670 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Zânelor" din municipiul Iaşi
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 03 aprilie 2019
 
Ordin 481 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 03.04.2019
 
Ordin 721 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 03 aprilie 2019
 
Decizia 841 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 03 aprilie 2019
 
Decizia 406 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind sancţionarea Societăţii ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 03 aprilie 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu