Ordin 966 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 din unitatea administrativ-teritorială Puieşti, judeţul Buzău
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 624 din 01 august 2017
 
Decizia 381 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 01 august 2017
 
Hotărârea 67 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 01 august 2017
 
Hotărârea 69 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 01 august 2017
 
Ordin 973 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 01 august 2017
 
Hotărârea 501 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti la 27 aprilie 2017
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 01 august 2017
 
Ordin 972 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 01 august 2017
 
Ordin 971 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 01 august 2017
 
Ordin 1184 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 01 august 2017
 
Ordin 1150 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 01 august 2017
 
Ordin 723 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii financiare nebancare a Societăţii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 01 august 2017
 
Decizia 374 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 01 august 2017
 
Ordin 3640 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 01 august 2017
 
Ordin 3641 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 01 august 2017
 
Ordin 3642 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 01 august 2017
 
Ordin 948 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.187/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău şi nr. 1.284/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 01 august 2017
 
Ordin 950 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 01 august 2017
 
Ordin 951 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale şi în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 01 august 2017
 
Ordin 3647 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 01 august 2017
 
Ordin 947 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.394/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 01 august 2017
 
Ordin 949 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 01 august 2017
 
Ordin 259 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 „Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 01 august 2017
 
Decretul 789 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Serviciul Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 01 august 2017
 
Decretul 783 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 01 august 2017
 
Decretul 786 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 01 august 2017
 
Decretul 785 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 01 august 2017
 
Decretul 788 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 01 august 2017
 
Decretul 790 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 01 august 2017
 
Decretul 787 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 01 august 2017
 
Ordin 860 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 01 august 2017
 
Ordin 1176 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2017
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 01 august 2017
 
Ordin 261 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea procedurii de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 01 august 2017
 
Regulament 20 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 01 august 2017
 
Decizia 307 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 31 iulie 2017
 
Hotărârea 526 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 31 iulie 2017
 
Ordin 870 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 689/2017
ACT EMIS DE: Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 31 iulie 2017
 
Decizia 572 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 31.07.2017
 
Instrucţiuni 2 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraţilor
ACT EMIS DE: Fondul de Garantare a Asiguratilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 31 iulie 2017
 
Decizia 217 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (2) şi art. 396 alin. (2), (3) şi (4) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 31 iulie 2017
 
Ordin 861 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 31 iulie 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu