Ordin 873 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul programului „Prima casă"
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 444 din 14 iunie 2017
 
Ordin 171 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.17 „ Protecţia şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 444 din 14 iunie 2017
 
Hotărârea 50 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 444 din 14 iunie 2017
 
Hotărârea 52 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 444 din 14 iunie 2017
 
Ordin 592 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 14 iunie 2017
 
Hotărârea 418 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 14 iunie 2017
 
Hotărârea 417 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 14 iunie 2017
 
Ordin 223 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
ACT EMIS DE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 14 iunie 2017
 
Ordin 46 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 14 iunie 2017
 
Ordin 45 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 14 iunie 2017
 
Ordin 596 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 14 iunie 2017
 
Ordin 3946 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum" din municipiul Ploieşti
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 14 iunie 2017
 
Ordin 170 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera b „Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 14 iunie 2017
 
Hotărârea 380 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 14 iunie 2017
 
Hotărârea 398 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 14 iunie 2017
 
Hotărârea 403 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 14 iunie 2017
 
Ordin 2052 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului B al Casei din bd. Lascăr Catargiu nr. 56, sectorul 1, municipiul Bucureşti
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 14 iunie 2017
 
Ordin 114 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare
ACT EMIS DE: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 14 iunie 2017
 
Hotărârea 2 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 14 iunie 2017
 
Ordin 815 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2347 (2017)
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 14 iunie 2017
 
Decretul 539 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 14 iunie 2017
 
Ordin 528 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 14 iunie 2017
 
Decretul 535 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 14 iunie 2017
 
Decretul 534 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 14 iunie 2017
 
Ordin 65 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale management urgenţe medicale
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 14 iunie 2017
 
OUG 40 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 14 iunie 2017
 
Legea 136 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 14 iunie 2017
 
Legea 135 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 14 iunie 2017
 
Ordin 168 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 „Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 14 iunie 2017
 
Ordin 51 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 13 iunie 2017
 
Decizia 449 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea atribuţiilor consilierului de stat care conduce Departamentul pentru dezvoltare durabilă
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 13.06.2017
 
Ordin 433 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 13 iunie 2017
 
Decizia 16 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 739/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 13 iunie 2017
 
OUG 42 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 13 iunie 2017
 
Ordin 3201 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală «rezistenţă mecanică şi stabilitate», indicativ C 254-2017"
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 13 iunie 2017
 
Ordin 108 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare
ACT EMIS DE: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 13 iunie 2017
 
Ordin 166 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.12 „Măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 13 iunie 2017
 
Ordin 200 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării
ACT EMIS DE: Ministerul Cercetarii si Inovarii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 13 iunie 2017
 
Decizia 105 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 13 iunie 2017
 
Hotărârea 419 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 13 iunie 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu