Decizia 169 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea doamnei Doina Catrinoiu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15.04.2014
 
Hotărârea 274 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15 aprilie 2014
 
Cuantum - 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15.04.2014
 
Acord - 2013     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15 aprilie 2014
 
Decizia 173 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15.04.2014
 
Decizia 172 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dragoş Ionuţ Bănescu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15.04.2014
 
Hotărârea 16 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România
ACT EMIS DE: Uniunea Nationala a Notarilor Publici
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15 aprilie 2014
 
Decizia 168 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea domnului Alin Iulian Tucmeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15.04.2014
 
Decizia 171 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15.04.2014
 
Decizia 170 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15.04.2014
 
Legea 35 1997     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (republicare)
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15 aprilie 2014
 
Hotărârea 17 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15.04.2014
 
Hotărârea 19 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 15.04.2014
 
Ordin 556 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 276 din 15 aprilie 2014
 
Legea 40 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Hotărârea 4 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
ACT EMIS DE: Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Ordin 491 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea literei e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor“ în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local“ din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Ordin 490 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea punctului 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 362 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A.
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 359 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 358 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 379 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 377 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 378 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 375 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 376 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 374 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 373 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 372 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 371 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 370 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 369 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 368 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 367 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 366 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Decretul 365 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Legea 44 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A.
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Legea 41 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Hotărârea 3 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea „Standardelor de evaluare - ANEVAR“obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare
ACT EMIS DE: Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Ordin 568 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes“ printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 1,5 miliarde euro
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 15 aprilie 2014
 
Business Directory Directories Codul fiscal actualizat 2012 Coduri postale Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu