Ordin 1008 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
ACT EMIS DE: Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 17 august 2015
 
Ordin 4535 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 17 august 2015
 
Ordin 4656 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 17 august 2015
 
Decizia 541 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 17 august 2015
 
Decizia 421 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 şi art. 2712 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în ansamblul său
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 17 august 2015
 
Decizia 494 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 14 august 2015
 
Ordin 502 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 14.08.2015
 
Ordin 2579 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a corpurilor C1, C2, C3, C4-parţial, componente ale obiectivului monument istoric „Casă“ situat în str. Matei Basarab nr. 59, sectorul 3, Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-18088
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 14 august 2015
 
Ordin 4456 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 14 august 2015
 
Decizia 451 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 14 august 2015
 
Ordin 135 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 14 august 2015
 
Ordin 945 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea fondului de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente lunilor august-decembrie 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 14 august 2015
 
Decizia 554 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (2) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015
 
Decizia 1795 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015
 
Decizia 555 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (10) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma „fără participarea procurorului şi a inculpatului“
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015
 
Decizia 524 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză“ cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015
 
Decizia 558 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015
 
Decizia 1796 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind sancţionarea Societăţii EWO INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015
 
Decizia 532 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015
 
Decizia 82 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii din 3 august 2015 privind cererea de lămurire a întinderii şi aplicării dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu
ACT EMIS DE: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015
 
Ordin 981 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015
 
Ordin 1803 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015
 
Hotărârea - 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 14 august 2015
 
Hotărârea 566 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 14 august 2015
 
Hotărârea 629 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 14 august 2015
 
Ordin 1219 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 14 august 2015
 
Decizia 500 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 14 august 2015
 
Decizia 508 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 14 august 2015
 
Decizia 501 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 14 august 2015
 
Ordin 924 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 14 august 2015
 
Ordin 923 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 14 august 2015
 
Ordin 1541 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 14 august 2015
 
Ordin 1101 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 14 august 2015
 
Ordin 84 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 14 august 2015
 
Ordin 131 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea calendarului de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2015-2016
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 13 august 2015
 
Hotărârea 627 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 13 august 2015
 
Hotărârea 612 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea datelor de identificare a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 13 august 2015
 
Hotărârea 628 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 13 august 2015
 
Ordin 984 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 13 august 2015
 
Ordin 982 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică şi Balneo-fizioterapie, organizat în perioada 28 septembrie-12 octombrie 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 13 august 2015
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu