Ordin 2958 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru acreditarea Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara, judeţul Timiş
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 08 ianuarie 2019
 
Decizia 704 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
ACT EMIS DE: Administratia Nationala a Penitenciarelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 08 ianuarie 2019
 
Ordin 187 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 16 ianuarie 2019
 
Legea 363 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 1334 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 16 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Legea 29 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 19 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 23 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 15 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1043 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Legea 1041 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1018 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 10 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Legea 1021 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Ordin 1664 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1012 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04 ianuarie 2019
 
Decizia 674 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04 ianuarie 2019
 
Legea 4 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04.01.2019
 
Ordin 3 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04.01.2019
 
Hotărârea 1010 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04 ianuarie 2019
 
Ordin 151 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 44 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
ACT EMIS DE: Colegiul Fizioterapeutilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1009 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04 ianuarie 2019
 
Decizia 466 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1304 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 04 ianuarie 2019
 
Decretul 1307 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 04 ianuarie 2019
 
Ordin 6385 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1033 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind transmiterea imobilelor 2407 şi 5036 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 04 ianuarie 2019
 
Legea 358 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 04 ianuarie 2019
 
Decizia 375 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 993 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi comasarea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 04 ianuarie 2019
 
Decretul 1300 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 04 ianuarie 2019
 
Legea 351 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1004 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 7 din 03 ianuarie 2019
 
Decretul 5 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 7 din 03.01.2019
 
Decretul 6 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 7 din 03.01.2019
 
Ordin 3908 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2019
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 03 ianuarie 2019
 
Ordin 336 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea instalaţiilor nucleare
ACT EMIS DE: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 03 ianuarie 2019
 
Ordin 10 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 03 ianuarie 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu