Hotărârea 270 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 285 din 06 aprilie 2020
 
Decizia 836 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 04 aprilie 2020
 
Ordonanţa 7 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 04.04.2020
 
Ordin 568 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 04 aprilie 2020
 
OUG 42 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 04 aprilie 2020
 
Ordin 562 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 03.04.2020
 
Hotărârea 269 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 03 aprilie 2020
 
OUG 41 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 03 aprilie 2020
 
Ordin 50 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea tarifelor pentru procedurile de examinare în vederea acordării protecţiei noilor soiuri de plante, eliberarea brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiurilor
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 03 aprilie 2020
 
Ordin 444 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 03 aprilie 2020
 
Rectificare 212 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 212/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 03.04.2020
 
OUG 40 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 03 aprilie 2020
 
OUG 39 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 03 aprilie 2020
 
Decretul 227 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 03 aprilie 2020
 
Legea 39 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 03 aprilie 2020
 
Ordin 554 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 03.04.2020
 
Hotărârea 251 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Tribunalului Mehedinţi, precum şi declararea lui ca bun de interes naţional
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 03 aprilie 2020
 
Decretul 228 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă", precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 03 aprilie 2020
 
Decretul 226 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 03 aprilie 2020
 
Hotărârea 250 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 03 aprilie 2020
 
Decretul 225 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 03 aprilie 2020
 
Legea 37 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 03 aprilie 2020
 
Legea 40 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă", precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 03 aprilie 2020
 
Legea 38 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 03 aprilie 2020
 
Decizia 4 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.064/1/2019
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 02 aprilie 2020
 
Ordin 1356 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii TELE DISTRIBUTION - S.R.L. pentru locaţiile din municipiul Turda, judeţul Cluj
ACT EMIS DE: Ministerul Lucrarilor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 02 aprilie 2020
 
Hotărârea 7 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 02.04.2020
 
Amendament 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 02 aprilie 2020
 
Decretul 216 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a părţilor, la data de 14 octombrie 2016
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 02 aprilie 2020
 
Hotărârea 256 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 02 aprilie 2020
 
Decizia 481 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (1) şi (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 02 aprilie 2020
 
Ordin 822 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 02 aprilie 2020
 
Decizia 196 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 02.04.2020
 
Decizia 195 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Gigel Caliga din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 02.04.2020
 
Legea 30 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a părţilor, la data de 14 octombrie 2016
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 02 aprilie 2020
 
Ordin 1816 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 02 aprilie 2020
 
Hotărârea 254 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 01 aprilie 2020
 
Hotărârea 248 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 01 aprilie 2020
 
Ordin 64 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 01 aprilie 2020
 
Hotărârea 225 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 01 aprilie 2020
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu