Contract-Cadru 934 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz- Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa"
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1025 din 20 decembrie 2016
 
Hotărârea 908 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1025 din 20 decembrie 2016
 
Hotărârea 953 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind recunoaşterea Fundaţiei Olimpice Române ca fiind de utilitate publică
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1025 din 20 decembrie 2016
 
Hotărârea 932 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1025 din 20 decembrie 2016
 
Hotărârea 946 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1025 din 20 decembrie 2016
 
Decizia 30 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.902/1/2016
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1025 din 25 decembrie 2016
 
Hotărârea 945 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 20 decembrie 2016
 
Ordin 1021 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0077 Măxineni
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 20 decembrie 2016
 
Hotărârea 917 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier - (Anina) - Reşiţa"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 20 decembrie 2016
 
Ordin 1421 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 20 decembrie 2016
 
Hotărârea 942 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 20 decembrie 2016
 
Ordin 997 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 20 decembrie 2016
 
Decizia 35 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 2.200/1/2016
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 20 decembrie 2016
 
Ordin 3619 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 20 decembrie 2016
 
Ordin 2873 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 20 decembrie 2016
 
Lista 14 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 20 decembrie 2016
 
Ordin 3620 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 20 decembrie 2016
 
Ordin 3607 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 20 decembrie 2016
 
Lista 13 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 19.12.2016
 
Decretul 1134 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 11 decembrie 2016
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 175 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică
ACT EMIS DE: Comisia Nationala de Prognoza
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 842 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 1464 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 1478 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 19 decembrie 2016
 
Decizia 329 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind adoptarea Normelor de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România
ACT EMIS DE: Consiliul Pentru Supravegherea In Interes Public A Profesiei Contabile
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1021 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 3160 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială „Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1021 din 19 decembrie 2016
 
Proces-verbal - 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rezultatele alegerilor din 11 decembrie 2016 pentru Senat şi Camera Deputaţilor
ACT EMIS DE: Biroul Electoral Central
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1021 din 19.12.2016
 
Ordin 352 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 2196 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 5916 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2016-2017
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 19 decembrie 2016
 
Decizia 2196 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 19 decembrie 2016
 
Decizia 383 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 19.12.2016
 
Ordin 2844 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 5805 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1019 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 1305 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1019 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 1985 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1019 din 19 decembrie 2016
 
Hotărârea 918 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Racordarea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1018 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 1198 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinţi şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1018 din 19 decembrie 2016
 
Decizia 29 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.991/1/2016
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1018 din 19 decembrie 2016
 
Ordin 2845 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1017 din 19 decembrie 2016
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu