Ordin 942 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 285 din 15 aprilie 2019
 
Ordin 1007 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Belin din judeţul Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 285 din 15 aprilie 2019
 
Hotărârea 209 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 15 aprilie 2019
 
Decretul 213 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rechemarea unui ambasador
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 15 aprilie 2019
 
Decretul 212 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 15 aprilie 2019
 
Ordin 1998 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 15 aprilie 2019
 
Hotărârea 224 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2019
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 12 aprilie 2019
 
Hotărârea 222 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 12 aprilie 2019
 
Hotărârea 223 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 12 aprilie 2019
 
Ordin 201 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu
ACT EMIS DE: Autoritatea pentru supravegherea publica a autoritatii de audit statutar
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 12 aprilie 2019
 
Decizia 31 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 12 aprilie 2019
 
Legea 324 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 12 aprilie 2019
 
Protocol 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019
 
Hotărârea 205 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019
 
Hotărârea 200 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019
 
Decizia 300 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.154/2013 privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019
 
Ordin 677 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea formei şi conţinutului documentului Confirmarea conformităţii - Partea a II-a a SEEMP, prevăzut în anexa VI la MARPOL
ACT EMIS DE: Ministerul Tineretului si Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019
 
Hotărârea 2 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2019
ACT EMIS DE: Comisia Centrala de Rechizitii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019
 
Hotărârea 186 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 11 aprilie 2019
 
Hotărârea 204 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 11 aprilie 2019
 
Ordin 11 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive
ACT EMIS DE: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 11 aprilie 2019
 
Decizia 1 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său, în special a celor ale art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din acest act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 11 aprilie 2019
 
Regulament 3 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 11 aprilie 2019
 
Decizia 24 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.586/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Câmpia Turzii, judeţul Cluj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „CERCON ARIEŞUL - S.A.", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 202/2004
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 11 aprilie 2019
 
Ordin 858 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 276 din 11 aprilie 2019
 
Hotărârea 176 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţia echipamentelor pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilităţii şi siguranţei traficului"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 276 din 11 aprilie 2019
 
Ordin 591 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 276 din 11 aprilie 2019
 
Ordin 522 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 276 din 11 aprilie 2019
 
Decizia 3 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.905/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 276 din 11 aprilie 2019
 
Hotărârea 208 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10 aprilie 2019
 
Ordin 124 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 28 martie 2019 pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping
ACT EMIS DE: Agentia Nationala Anti-doping
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10 aprilie 2019
 
Ordin 513 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti
ACT EMIS DE: Ministerul Tineretului si Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10 aprilie 2019
 
Ordin 1456 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC - S.R.L.
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10 aprilie 2019
 
Ordin 3750 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10 aprilie 2019
 
Ordin 50 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10 aprilie 2019
 
Decretul 210 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10 aprilie 2019
 
Decizia 27 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 58 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10 aprilie 2019
 
Legea 58 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10 aprilie 2019
 
Ordin 3676 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Regina Maria" din municipiul Buzău
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10 aprilie 2019
 
Ordin 1909 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 09 aprilie 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu