Ordin 177 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 08 iunie 2017
 
Hotărârea 347 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017
 
Decretul 527 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017
 
Hotărârea 345 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, precum şi trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017
 
Decretul 522 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017
 
Rectificare 420 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 420/2017
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07.06.2017
 
Legea 128 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017
 
Legea 133 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017
 
Hotărârea 346 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 07 iunie 2017
 
Hotărârea 359 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 07 iunie 2017
 
Hotărârea 358 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 07 iunie 2017
 
Decretul 525 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 07 iunie 2017
 
Ordin 140 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local
ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 07 iunie 2017
 
Legea 131 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 07 iunie 2017
 
Ordin 178 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea elementelor de identificare şi a procedurii de distribuire a acestora, precum şi tipul cheltuielilor aferente, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 07 iunie 2017
 
Decizia 123 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 07 iunie 2017
 
Ordin 3079 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea Laboratorului de Încercări pentru Certificarea Produselor Electrice - LICPE, aparţinând Societăţii Comerciale Electric Products Certification Independent Body - OICPE - S.R.L., în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 07 iunie 2017
 
Ordin 3080 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind extinderea desemnării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 07 iunie 2017
 
Ordin 3078 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Electric Products Certification Independent Body - OICPE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 07 iunie 2017
 
Hotărârea 366 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea Seminarului regional privind schimbul de informaţii în contextul angajamentelor asumate de jurisdicţiile participante la Forumul Global al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în trimestrul IV 2017, la Bucureşti
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 07 iunie 2017
 
Ordin 3081 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 07 iunie 2017
 
Decizia 122 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c) şi alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 07 iunie 2017
 
Ordin 186 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2017-31 martie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 07 iunie 2017
 
Decizia 13 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.554/1/2016
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 07 iunie 2017
 
Ordin 144 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 07 iunie 2017
 
Hotărârea 344 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a centrelor judeţene din subordinea acesteia
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 07 iunie 2017
 
Decizia 444 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 06.06.2017
 
Hotărârea 387 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 06 iunie 2017
 
Hotărârea 330 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 06 iunie 2017
 
Hotărârea 361 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 06 iunie 2017
 
Decizia 443 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 06.06.2017
 
Decizia 442 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea domnului Vicenţiu Dorin Gavril Ştir în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 06.06.2017
 
Rectificare 429 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 429/2017
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 06.06.2017
 
Hotărârea 47 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară COM (2017) 34
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 06 iunie 2017
 
Decizia 193 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 06 iunie 2017
 
Ordin 668 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
ACT EMIS DE: Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 06 iunie 2017
 
Hotărârea 45 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) - COM (2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor - COM (2016)685
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 06 iunie 2017
 
Hotărârea 46 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 06 iunie 2017
 
Hotărârea 383 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Popica Eduard-Andrei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 06 iunie 2017
 
Hotărârea 382 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Bogdan Isabel
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 06 iunie 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu