Decretul 682 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea unui membru al Guvernului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 24 noiembrie 2014
 
Decretul 685 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 24.11.2014
 
Decretul 686 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 24.11.2014
 
Decretul 687 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea unui membru al Guvernului
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 24.11.2014
 
Decizia 495 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 31, art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10-26 şi art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale art. 88 şi art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 24 noiembrie 2014
 
Decizia 306 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea doamnei Hegedüs Csilla din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 24.11.2014
 
Decizia 488 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 24 noiembrie 2014
 
Decizia 451 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2961 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 24 noiembrie 2014
 
Decizia 451 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2961 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 24 noiembrie 2014
 
Decizia 305 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Bogdan Lucian Aurescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 24.11.2014
 
Ordin 1191 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 930 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Listei personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere
ACT EMIS DE: Departamentul Pentru Ape, Paduri Si Piscicultura
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 651 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 24 noiembrie 2014
 
Hotărârea 1027 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 1190 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 381 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri
ACT EMIS DE: Serviciul de Telecomunicatii Speciale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 382 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri
ACT EMIS DE: Serviciul de Telecomunicatii Speciale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Decretul 684 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea unor decoraţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 1153 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 „Firme de exerciţiu pentru elevi“ finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Decizia 551 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 113 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 4940 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 650 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 569 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat
ACT EMIS DE: Institutul National de Statistica
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 24 noiembrie 2014
 
Decizia 499 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 20 cuprins în titlul VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 24 noiembrie 2014
 
Hotărârea 10 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
ACT EMIS DE: Uniunea Nationala a Notarilor Publici
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 116 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea sectoarelor transfrontaliere de spaţiu aerian „Sector DF 1“ şi „Sector DF 2“ din cadrul blocului funcţional de spaţiu aerian „DANUBE FAB“
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 24 noiembrie 2014
 
Ordin 1505 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea sectoarelor transfrontaliere de spaţiu aerian „Sector DF 1“ şi „Sector DF 2“ din cadrul blocului funcţional de spaţiu aerian „DANUBE FAB“
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 24 noiembrie 2014
 
Decizia 63 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21.11.2014
 
Hotărârea 62 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin desfăşurat la 16 noiembrie 2014
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21.11.2014
 
Ordin 1546 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21 noiembrie 2014
 
Ordin 1553 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21 noiembrie 2014
 
Ordin 1098 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21 noiembrie 2014
 
Ordin 1574 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21 noiembrie 2014
 
Ordin 2117 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21 noiembrie 2014
 
Ordin 624 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.
ACT EMIS DE: Secretariatul General al Guvernului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21 noiembrie 2014
 
Rectificare 1567 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordinul ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 590/1.465/1.567/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Hidroelectrica Serv“ - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21 noiembrie 2014
 
Rectificare 1465 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordinul ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 590/1.465/1.567/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Hidroelectrica Serv“ - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21 noiembrie 2014
 
Rectificare 590 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordinul ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 590/1.465/1.567/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Hidroelectrica Serv“ - S.A.
ACT EMIS DE: Departamentul pentru Energie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 21 noiembrie 2014
 
Hotărârea 61 2014     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în al doilea tur de scrutin la data de 16 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Ştefan Stroe
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 21 noiembrie 2014
 
Business Directory Directories Codul fiscal actualizat 2012 Coduri postale Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu