Legea 162 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 12 iulie 2017
 
Decretul 615 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 12 iulie 2017
 
Rectificare 53 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârii Parlamentului României nr. 53/2017
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 12.07.2017
 
Ordin 707 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.270(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 11 iulie 2017
 
Decizia 136 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 342-348 din acelaşi cod
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 11 iulie 2017
 
Decizia 136 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 342-348 din acelaşi cod
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 11 iulie 2017
 
Decizia 801 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 11 iulie 2017
 
Ordin 3873 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 11 iulie 2017
 
Ordin 234 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 11 iulie 2017
 
Ordin 53 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 546 din 11 iulie 2017
 
Decizia 177 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 11 iulie 2017
 
Decizia 232 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 11 iulie 2017
 
Decizia 180 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 11 iulie 2017
 
Hotărârea 474 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 4 noiembrie 2015 şi la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 11 iulie 2017
 
Protocol - 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 11 iulie 2017
 
Ordin 983 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 11 iulie 2017
 
Decizia 18 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 977/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 11 iulie 2017
 
Decretul 626 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 11 iulie 2017
 
Hotărârea 477 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 11 iulie 2017
 
Hotărârea 476 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Paşcani, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 11 iulie 2017
 
Decizia 235 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi art. 10 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 11 iulie 2017
 
Decretul 619 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 11 iulie 2017
 
Legea 163 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 Emitent PARLAMENTUL ROMÂNIEI
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 11 iulie 2017
 
Legea 165 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 11 iulie 2017
 
Legea 164 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 11 iulie 2017
 
Ordin 211 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.10 „Acvacultura care furnizează servicii de mediu" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 11 iulie 2017
 
Ordin 945 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 11 iulie 2017
 
Legea 174 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 11 iulie 2017
 
Decizia 289 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi în special, a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 din Legea nr. 117/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 şi ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. I din Legea nr. 20/2015
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 11 iulie 2017
 
Decizia 543 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind certificarea personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 11 iulie 2017
 
Ordin 594 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.178/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.154/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.097/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.151/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.277/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din judeţul Bistriţa-Năsăud
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 11 iulie 2017
 
Ordin 595 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 11 iulie 2017
 
Decizia 20 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.211/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 542 din 10 iulie 2017
 
Decizia 184 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 542 din 10 iulie 2017
 
Decizia 11 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 542 din 10.07.2017
 
Decizia 11 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 542 din 10.07.2017
 
Decizia 204 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 66 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 541 din 10 iulie 2017
 
Hotărârea 463 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei „Consiliilor Americane pentru Educaţie Internaţională: ACTR/ACCELS, INC" din Statele Unite ale Americii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 541 din 10 iulie 2017
 
Decizia 120 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 541 din 10 iulie 2017
 
Ordin 1284 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.650/C/2011 privind emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 541 din 10 iulie 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu