Program - 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 27.03.2015
 
Ordin 18 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 27 martie 2015
 
Cuantum - 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Capsali Pericle Iulian la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 27.03.2015
 
Ordin 98 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 27 martie 2015
 
Ordin 513 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 27 martie 2015
 
Hotărârea 25 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2015, COM 902 (2014) -, împreună cu documentele asociate la aceasta
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 27 martie 2015
 
Decizia 100 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 26 martie 2015
 
Ordin 99 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 26 martie 2015
 
Cuantum - 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 26.03.2015
 
Hotărârea 198 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 26 martie 2015
 
Decizia 101 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 26 martie 2015
 
Hotărârea 24 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 26 martie 2015
 
Hotărârea 169 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2015
 
Decretul 362 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2015
 
Hotărârea 202 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2015
 
Hotărârea 201 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2015
 
Hotărârea 200 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2015
 
Decretul 363 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2015
 
Hotărârea 130 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2015
 
Hotărârea 199 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2015
 
Cuantum - 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Dreptăţii Sociale
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26.03.2015
 
Legea 56 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2015
 
Legea 57 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2015
 
Ordin 147 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 26 martie 2015
 
Cuantum - 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 26.03.2015
 
Hotărârea 170 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 26 martie 2015
 
Decizia 2 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 13/1/2014/HP/C
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 26 martie 2015
 
Decizia 30 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 25 martie 2015
 
Rectificare 172 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 25.03.2015
 
Decizia 42 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 25 martie 2015
 
Ordin 168 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
ACT EMIS DE: Institutul National de Statistica
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 25.03.2015
 
Ordin 747 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 25.03.2015
 
Hotărârea 26 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a unui deputat
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 25.03.2015
 
Decizia 3 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26-27 martie 2015
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 25.03.2015
 
Decizia 78 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2541 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 25 martie 2015
 
Decizia 36 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 25 martie 2015
 
Decretul 352 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea unor decoraţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 25 martie 2015
 
Hotărârea 23 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 25.03.2015
 
Decizia 6 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 14/2014
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 25 martie 2015
 
Hotărârea 190 2015     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 25 martie 2015
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu