Ordin 603 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 16 mai 2017
 
Decizia 148 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 16 mai 2017
 
Contract-Cadru - 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Contract-cadru de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 16 mai 2017
 
Decretul 430 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 16 mai 2017
 
Legea 85 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 16 mai 2017
 
Ordin 3850 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 16 mai 2017
 
Ordin 273 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 16 mai 2017
 
Ordin 602 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei naturale Muntele de Sare Praid
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 16 mai 2017
 
Contract-Cadru - 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Contract-cadru de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 16 mai 2017
 
Decretul 429 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 16 mai 2017
 
Legea 84 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 16 mai 2017
 
Decizia 4 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 25/2016
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 16 mai 2017
 
Hotărârea 317 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 16 mai 2017
 
Hotărârea 320 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 16 mai 2017
 
Hotărârea 315 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 16 mai 2017
 
Hotărârea 318 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 16 mai 2017
 
Hotărârea 321 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 16 mai 2017
 
Decizia 60 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 16 mai 2017
 
Decizia 114 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 16 mai 2017
 
Ordin 440 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, din unitatea administrativ-teritorială Brestovăţ, din judeţul Timiş
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 16 mai 2017
 
Decizia 729 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind condiţiile de asigurare a materialelor necesare organizării de spectacole, expoziţii şi alte manifestări culturale şi artistice în care sunt implicaţi deţinuţii
ACT EMIS DE: Administratia Nationala a Penitenciarelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 16 mai 2017
 
Decizia 237 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017
ACT EMIS DE: Consiliul National al Audiovizualului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 16 mai 2017
 
Decretul 456 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Hotărârea 314 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Decizia 131 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Ordin 458 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Băneasa, Braniştea, Cuca, Fârţăneşti, Piscu, Tuluceşti şi Vlădeşti din judeţul Galaţi
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Ordin 2940 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Ordin 459 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate într-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritorială Lemnia, judeţul Covasna
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Protocol - 2012     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Legea 101 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Legea 101 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Ordin 478 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Ordin 136 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 15 mai 2017
 
Hotărârea 307 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 15 mai 2017
 
Ordin 102 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 15 mai 2017
 
Ordin 601 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Melcului (Firtuş)
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 15 mai 2017
 
Hotărârea 57 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1.247/2002/CE - COM (2017) 8 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 15 mai 2017
 
Ordin 406 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 15 mai 2017
 
Hotărârea 53 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) - COM (2016) 767 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 15 mai 2017
 
Hotărârea 51 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 15 mai 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu