Decizia 325 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 01 octombrie 2018
 
Decizia 480 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 273 alin. (1) din Codul penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 01 octombrie 2018
 
Decizia 255 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 01 octombrie 2018
 
Decizia 46 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 575/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 01 octombrie 2018
 
Decizia 267 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Ilie Mario Rafael în funcţia de consilier de stat pe probleme sociale în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 01.10.2018
 
Decizia 268 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind constituirea Comitetului interministerial pentru analizarea unor neconcordanţe de ordin legislativ
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 01.10.2018
 
Decizia 523 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 01 octombrie 2018
 
Ordin 1385 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 15 Dealul Viei şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 1 Săhăteni din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 01 octombrie 2018
 
Ordin 1332 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 01 octombrie 2018
 
Decizia 51 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 928/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 28 septembrie 2018
 
Ordin 161 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 28 septembrie 2018
 
Decizia 51 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 928/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 831 din 28 septembrie 2018
 
Ordin 161 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 831 din 28 septembrie 2018
 
Decizia 43 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3-8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi ale legii în ansamblul său
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 831 din 28 septembrie 2018
 
Hotărârea 761 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 831 din 28 septembrie 2018
 
Ordin 3057 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a efectua controlul, a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 831 din 28 septembrie 2018
 
Hotărârea 59 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a „Erasmus", programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM(2018) 367
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 28 septembrie 2018
 
Ordin 1230 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 28 septembrie 2018
 
Ordin 1328 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 28 septembrie 2018
 
Ordin 1246 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 28 septembrie 2018
 
Hotărârea 58 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză prelungită - COM(2018) 304
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 28 septembrie 2018
 
Hotărârea 57 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură - COM(2018) 267
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 28 septembrie 2018
 
Hotărârea 742 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 828 din 27 septembrie 2018
 
Hotărârea 759 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a unui imobil situat în municipiul Bucureşti, aflat în domeniul public al statului, pentru revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 828 din 27 septembrie 2018
 
Hotărârea 760 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 828 din 27 septembrie 2018
 
Ordin 1294 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 „Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 828 din 27 septembrie 2018
 
Ordin 828 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 „Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 828 din 27.09.2018
 
Decizia 48 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 703/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 828 din 27 septembrie 2018
 
Ordin 1005 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 27 septembrie 2018
 
Hotărârea 756 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 27 septembrie 2018
 
Ordin 1137 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 27 septembrie 2018
 
Ordin 1691 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi,în proprietatea acestor organizaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 27 septembrie 2018
 
Decizia 268 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 27 septembrie 2018
 
Ordin 1386 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Vlădeni SPP 2 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 27 septembrie 2018
 
Decizia 45 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 105/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 27 septembrie 2018
 
Ordin 91 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 27 septembrie 2018
 
Ordin 557 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 27 septembrie 2018
 
Ordin 698 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 27 septembrie 2018
 
Ordin 1454 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire a personalului NDT
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 824 din 26 septembrie 2018
 
Hotărârea 753 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 824 din 26 septembrie 2018
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu