E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 78 2000 modificat de Legea 114 2013
OUG 78 2000 abrogat de Legea 211 2011
OUG 78 2000 completat de OUG 64 2011
OUG 78 2000 modificat de Legea 27 2007
OUG 78 2000 completat de Legea 27 2007
OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 95 2005
OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 95 2005
OUG 78 2000 in legatura cu Hotărârea 2406 2004
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 870 2004
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Hotărârea 2293 2004
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 756 2004
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 757 2004
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 751 2004
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 708 2004
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 344 2004
OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 118 2004
Articolul 29 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Hotărârea 228 2004
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Hotărârea 170 2004
OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 211 2004
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 49 2004
OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 2 2004
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 1215 2003
Articolul 54 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 1147 2002
OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 867 2002
OUG 78 2000 in legatura cu Hotărârea 856 2002
OUG 78 2000 in legatura cu Hotărârea 349 2002
Articolul 40 din actul OUG 78 2000 in legatura cu Ordin 219 2002
OUG 78 2000 in legatura cu Hotărârea 162 2002
OUG 78 2000 in legatura cu Hotărârea 128 2002
OUG 78 2000 in legatura cu Hotărârea 1057 2001
OUG 78 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 426 2001
OUG 78 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 426 2001
OUG 78 2000 in legatura cu Hotărârea 662 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 78 din 16 iunie 2000

privind regimul deseurilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 22 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei si ale art. 89 lit. a) si b) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie reglementarea activitatilor de gestionare a deseurilor in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului inconjurator.
    Art. 2
    Se excepteaza de la prevederile prezentei ordonante de urgenta:
    a) efluentii gazosi emisi in atmosfera;
    b) deseurile pentru care exista sau urmeaza sa fie elaborate alte reglementari, cum sunt: deseurile radioactive; deseurile care rezulta in urma prospectarii, extractiei, tratarii si depozitarii resurselor minerale, precum si cele rezultate din exploatarea carierelor; cadavrele animalelor si deseurile rezultate din cresterea pasarilor si a animalelor si alte substante naturale si nepericuloase utilizate in agricultura; apele uzate, mai putin deseurile in stare lichida; explozibilii expirati.
    Art. 3
    La baza gestionarii deseurilor stau urmatoarele principii generale:
    a) principiul utilizarii numai a proceselor si metodelor de gestionare a deseurilor care nu pun in pericol sanatatea populatiei si a mediului inconjurator;
    b) principiul "poluatorul plateste";
    c) principiul responsabilitatii producatorului;
    d) principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile, fara antrenarea unor costuri excesive.
    Art. 4
    Semnificatia termenilor specifici utilizati in prezenta ordonanta de urgenta este prezentata in anexa nr. I A.

    CAP. 2
    Gestionarea deseurilor

    SECTIUNEA 1
    Conditii generale privind gestionarea deseurilor
    Art. 5
    (1) Gestionarea deseurilor are in vedere utilizarea proceselor si a metodelor care nu pun in pericol sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, iar autoritatile competente autorizeaza si controleaza activitatile de valorificare si eliminare a deseurilor, urmarind ca acestea:
    a) sa nu prezinte riscuri pentru sanatatea populatiei si pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;
    b) sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;
    c) sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate.
    (2) Se interzice persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanelor juridice abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea.
    Art. 6
    Autoritatile competente stabilesc masurile corespunzatoare pentru:
    1. prevenirea generarii deseurilor si a efectelor nocive ale acestora, prin:
    a) dezvoltarea de tehnologii curate si economice in utilizarea resurselor naturale;
    b) dezvoltarea tehnica si comercializarea de produse astfel proiectate incat, prin caracteristicile lor de fabricatie, prin utilizarea si prin eliminarea lor dupa utilizare, acestea sa nu contribuie sau sa contribuie in masura cat mai mica la cresterea riscului de poluare si a gradului de nocivitate a deseurilor;
    c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substantelor periculoase continute in deseurile destinate valorificarii;
    2. valorificarea deseurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizeaza obtinerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deseuri ca sursa de energie.
    Art. 7
    (1) Autoritatile competente adopta masurile necesare in vederea crearii, la nivel national, a unui sistem adecvat si integrat al instalatiilor de eliminare a deseurilor, tinand seama de cele mai bune tehnologii disponibile care nu implica costuri excesive. Acest sistem trebuie sa asigure eliminarea deseurilor la nivel national si sa isi indeplineasca scopul la nivel local, tinand seama de conditiile geografice si de necesitatea unor instalatii specifice pentru anumite tipuri de deseuri.
    (2) Sistemul mentionat la alin. (1) trebuie sa permita eliminarea deseurilor prin instalatii specifice si prin intermediul celor mai adecvate metode si tehnologii, care sa asigure un nivel ridicat de protectie a sanatatii populatiei si a mediului.
    Art. 8
    (1) In vederea atingerii obiectivelor mentionate la art. 5 - 7, autoritatile competente sunt obligate sa elaboreze planuri de gestionare a deseurilor atat la nivel local, cat si la nivel national. La elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor se are in vedere ca acestea sa contina:
    a) in mod obligatoriu, informatii referitoare la:
    - tipurile, cantitatile si originea deseurilor care urmeaza sa fie valorificate sau eliminate;
    - masuri specifice pentru categorii speciale de deseuri;
    - zone si instalatii de valorificare sau de eliminare a deseurilor;
    b) dupa caz, informatii cu privire la:
    - persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente sau la persoane juridice, imputernicite cu gestionarea deseurilor;
    - costurile estimative ale operatiunilor de valorificare si eliminare a deseurilor;
    - masuri pentru incurajarea rationalizarii colectarii, sortarii si tratarii deseurilor.
    (2) Pe baza Planului national de gestionare a deseurilor autoritatile competente elaboreaza reglementarile necesare pentru prevenirea circulatiei deseurilor, care nu este in concordanta cu prevederile acestuia.
    Art. 9
    (1) Autoritatile competente adopta masurile necesare pentru ca toti producatorii sau detinatorii de deseuri, persoane juridice, sa asigure prin mijloace proprii valorificarea sau eliminarea deseurilor ori sa asigure predarea deseurilor proprii unei unitati autorizate, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.
    (2) Autorizarea pentru activitati economice si sociale cu impact asupra mediului de catre autoritatile competente pentru protectia mediului este conditionata de indeplinirea de catre producatorii sau detinatorii de deseuri a cerintelor mentionate la alin. (1).
    Art. 10
    (1) Costurile aferente activitatilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau de eliminare a deseurilor se suporta de:
    a) detinatorul de deseuri care incredinteaza deseurile unei unitati specializate;
    b) detinatorul anterior al deseurilor sau producatorul de produse care genereaza deseuri.
    (2) Costurile prevazute la alin. (1) se acopera:
    a) direct sau printr-un contract incheiat cu unitati specializate in colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor;
    b) printr-un sistem fiscal de taxe prevazut in Legea*) privind Fondul pentru mediu.
------------
    *) Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000.

    Art. 11
    (1) Unitatile care efectueaza operatiuni de valorificare sau de eliminare a deseurilor specificate in anexele nr. II A si, respectiv, II B trebuie sa fie supuse procedurii de autorizare de mediu, specifice pentru desfasurarea acestor activitati.
    (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile competente completeaza procedura de autorizare pentru activitatile sociale si economice cu impact asupra mediului cu procedura specifica activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor.
    (3) Autoritatile pentru protectia mediului aplica procedura de autorizare specifica activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor si emit acorduri de mediu pentru investitiile destinate acestor activitati si autorizatii de mediu pentru desfasurarea activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor.
    (4) Acordurile si autorizatiile de mediu pentru desfasurarea activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor se emit pe o perioada de maximum 5 ani. La primirea solicitarilor pentru emiterea acordurilor si a autorizatiilor autoritatile pentru protectia mediului pot stabili conditii si obligatii pentru conformarea acestor activitati cu cerintele specifice protectiei mediului sau pot respinge aceste solicitari, daca metoda de eliminare este considerata inacceptabila din punct de vedere al sanatatii populatiei si protectiei mediului.
    (5) Acordul si/sau autorizatia de mediu contin, in mod obligatoriu:
    a) tipurile si cantitatile de deseuri;
    b) cerintele tehnice;
    c) masurile de siguranta care trebuie luate;
    d) amplasamentele de valorificare sau eliminare a deseurilor;
    e) metodele de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor.
    Art. 12
    (1) Sunt exceptate de la cerinta autorizarii specifice activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor mentionate in art. 11:
    a) unitatile care asigura eliminarea propriilor deseuri la locurile de producere fara sa afecteze sanatatea populatiei sau calitatea mediului;
    b) unitatile care valorifica integral deseurile fara sa afecteze sanatatea populatiei sau calitatea mediului.
    (2) Exceptia mentionata la alin. (1) se aplica daca:
    a) unitatile au obtinut deja, pentru alt profil de activitate decat valorificarea sau eliminarea deseurilor, acordul si/sau autorizatia de mediu in conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si daca in acestea se specifica tipurile si cantitatile de deseuri, precum si conditiile impuse in vederea desfasurarii activitatilor legate de aceste deseuri;
    b) tipurile, cantitatile de deseuri si metodele de valorificare sau eliminare a acestora respecta dispozitiile art. 5.
    Art. 13
    (1) Unitatile care asigura, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deseurilor, precum si cele care intermediaza eliminarea sau valorificarea deseurilor pentru terti nu sunt supuse procedurii de autorizare specifice activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor, acestea urmand sa transmita autoritatilor competente informari privind operatiunile efectuate.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul deseurilor periculoase.
    Art. 14
    Unitatile specificate la art. 11 si 13 sunt supuse periodic controalelor autoritatilor competente in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
    Art. 15
    Unitatile care se incadreaza in prevederile art. 11 si 13, precum si producatorii de deseuri, persoane juridice, au obligatia:
    a) sa elaboreze, in conformitate cu Catalogul european al deseurilor, adoptat prin hotarare a Guvernului, un registru de evidenta a cantitatii, naturii, originii si, atunci cand este cazul, a destinatiei, frecventei de colectare, mijloacelor de transport si metodei de tratare a deseurilor mentionate in anexa nr. I B si, respectiv, in anexele nr. II A si II B, precum si alte informatii solicitate de autoritatile competente. Aceste evidente trebuie pastrate pe o durata de 3 ani;
    b) sa puna la dispozitie autoritatilor competente, la cerere, informatiile mentionate la lit. a).

    SECTIUNEA a 2-a
    Gestionarea deseurilor periculoase
    Art. 16
    (1) Autoritatile competente intocmesc lista cuprinzand deseurile periculoase in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Lista se elaboreaza pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deseuri periculoase, prezentate in anexa nr. I C, si a constituentilor acestor deseuri, prezentati in anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au proprietatile descrise in anexa nr. I E.
    Lista cuprinzand deseurile periculoase, precum si actualizarea periodica a acesteia se vor aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Deseurile periculoase se identifica si se inregistreaza la fiecare loc de producere, de descarcare sau de depozitare.
    (3) Unitatile care produc, valorifica, colecteaza sau transporta deseuri periculoase trebuie sa asigure conditiile necesare in vederea depozitarii separate a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu.
    Se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase, cu exceptia situatiilor mentionate in alin. (4).
    (4) In scopul asigurarii securitatii operatiunilor de valorificare si eliminare, amestecul de deseuri periculoase cu alte deseuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul autoritatilor competente si doar in situatiile in care sunt respectate conditiile precizate in art. 5.
    (5) In situatiile in care deseurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deseuri, substante sau materiale, separarea trebuie sa fie efectuata daca este fezabila tehnic si economic si daca este necesara pentru respectarea prevederilor art. 5.
    Art. 17
    (1) In termen de 90 de zile de la aprobarea listei cuprinzand deseurile periculoase autoritatile competente adopta norme corespunzatoare pentru ambalarea si etichetarea deseurilor periculoase, in cursul colectarii, transportului si depozitarii temporare, conform normelor internationale in vigoare.
    (2) Controlul privind colectarea si operatiunile de transport in cazul deseurilor periculoase se efectueaza de catre organismele abilitate prin lege si are in vedere, in mod deosebit, originea si destinatia unor astfel de deseuri.
    (3) In cazul in care deseurile periculoase sunt transportate dintr-un loc in altul transportul trebuie sa fie insotit de un formular de identificare tipizat. Modelul acestui formular se aproba prin ordin comun al autoritatii centrale pentru transporturi si al autoritatii centrale pentru protectia mediului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 18
    In cadrul planurilor de gestionare a deseurilor, stabilite conform prevederilor art. 8, autoritatile competente stabilesc sectiuni speciale pentru gestionarea deseurilor periculoase.

    CAP. 3
    Obligatii in domeniul gestionarii deseurilor

    SECTIUNEA 1
    Obligatiile producatorilor de deseuri
    Art. 19
    Producatorii de deseuri, precum si unitatile specializate in conceperea si proiectarea activitatilor ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii:
    a) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;
    b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;
    c) sa nu puna in circulatie produse, daca nu exista posibilitatea eliminarii acestora ca deseuri, in conditiile respectarii prevederilor art. 5;
    d) sa conceapa si sa proiecteze tehnologiile si activitatile specifice, astfel incat sa se reduca la minimum posibil cantitatea de deseuri generata de aceste tehnologii;
    e) sa ambaleze produsele in mod corespunzator, pentru a preveni deteriorarea si transformarea acestora in deseuri;
    f) sa evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deseuri ca urmare a depasirii termenului de valabilitate;
    g) sa valorifice in totalitate, daca este posibil din punct de vedere tehnic si economic, subprodusele rezultate din procesele tehnologice;
    h) sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase, cu exceptia prevederilor art. 16 alin. (4);
    i) sa asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate operatiunilor aferente gestionarii deseurilor in conditii de securitate a muncii;
    j) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;
    k) sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei si a mediului;
    l) sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate;
    m) sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;
    n) sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in sarcina producatorilor de deseuri.
    Art. 20
    Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase au obligatia sa elaboreze, in conditiile legii, planuri de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
    Art. 21
    (1) Producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia sa asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unitati autorizate, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.
    (2) Producatorii si detinatorii de deseuri isi organizeaza sistemul propriu de eliminare a deseurilor, daca deseurile nu pot fi preluate de unitati specializate din sistemul organizat in acest scop, conform prevederilor art. 7.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligatiile transportatorilor de deseuri
    Art. 22
    (1) Operatorii de transport specializati pentru transportul urban de deseuri trebuie sa fie autorizati de autoritatile administratiei publice locale si de autoritatile pentru protectia mediului. In cazul in care se efectueaza transporturi interurbane sau internationale de deseuri operatorul de transport rutier trebuie sa mai detina si licenta de transport pentru marfuri periculoase, emisa de Ministerul Transporturilor.
    (2) Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deseurilor operatorii de transport trebuie sa respecte reglementarile emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 23
    Operatorii de transport de deseuri au urmatoarele obligatii:
    a) sa utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului, astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator;
    b) sa asigure instruirea personalului pentru transportul deseurilor in conditii de siguranta si pentru interventie in cazul unor defectiuni sau accidente;
    c) sa detina toate documentele necesare de insotire a deseurilor transportate, din care sa rezulte detinatorul, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie si, dupa caz, cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform legii;
    d) sa nu abandoneze deseurile pe traseu;
    e) sa respecte pentru transportul deseurilor periculoase reglementarile specifice transportului de marfuri periculoase cu aceleasi caracteristici;
    f) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului si care au fost aprobate de autoritatile competente;
    g) sa posede dotarea tehnica necesara pentru interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul transportarii deseurilor periculoase sau, in cazul in care nu detin dotarea tehnica si de personal corespunzatoare, sa asigure acest lucru prin unitati specializate;
    h) sa anunte autoritatile pentru protectia mediului despre orice transport de deseuri periculoase, inaintea efectuarii acestuia, precum si unitatile de pompieri, in cazul transportului deseurilor cu pericol de incendiu sau explozie.
    Art. 24
    Transporturile internationale de deseuri se fac cu respectarea conventiilor internationale la care Romania este parte.

    SECTIUNEA a 3-a
    Obligatiile operatorilor in domeniul valorificarii si eliminarii deseurilor
    Art. 25
    Unitatile care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:
    a) sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor, in conditiile prevazute la art. 5;
    b) sa evite formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;
    c) sa foloseasca tehnologii si instalatii omologate pentru valorificarea deseurilor;
    d) sa supuna eliminarii finale reziduurile rezultate din valorificarea deseurilor.
    Art. 26
    Unitatile care elimina deseurile au urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure eliminarea, in totalitate si in timp util, a deseurilor care le sunt incredintate;
    b) sa foloseasca tehnologii si instalatii omologate pentru eliminarea deseurilor;
    c) sa amplaseze si sa amenajeze depozitul final de deseuri intr-un spatiu si in conditii corespunzatoare, conform prevederilor art. 5 si numai cu acordul autoritatilor competente;
    d) sa introduca in depozitul final numai deseurile permise de autoritatile competente si sa respecte tehnologia de depozitare aprobata de acestea;
    e) sa supravegheze permanent modul de depozitare finala a deseurilor sub aspectul stabilitatii si etanseitatii si sa efectueze masuratorile necesare stabilite de autoritatile competente pentru exploatarea in conditii de siguranta a depozitelor respective;
    f) sa exploateze la parametrii proiectati instalatiile de depoluare cu care sunt dotate si sa se doteze cu instalatii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;
    g) sa execute lucrarile de reconstructie ecologica si de incadrare in peisajul zonei, impuse de autoritatile competente, si sa organizeze supravegherea in continuare a depozitelor dupa sistarea depunerii deseurilor;
    h) sa supravegheze activitatile de eliminare a deseurilor si sa execute controlul si monitorizarea emisiilor si imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu sau in colaborare cu alte laboratoare atestate de autoritatile competente.

    SECTIUNEA a 4-a
    Alte obligatii ale persoanelor fizice, ale persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si ale persoanelor juridice
    Art. 27
    Persoanele fizice au urmatoarele obligatii:
    a) sa depuna separat deseurile si ambalajele reciclabile, acolo unde exista recipiente special destinate acestui scop;
    b) sa nu abandoneze si sa nu depoziteze deseurile in afara locurilor destinate acestui scop;
    c) sa valorifice integral deseurile combustibile si degradabile biologic, rezultate in gospodariile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile sa le depuna in depozitul final de deseuri al localitatii.
    Art. 28
    Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele juridice din a caror activitate rezulta deseuri si care transporta, elimina, importa, exporta si executa tranzit de deseuri au, pe langa obligatiile mentionate in cuprinsul sectiunilor 1 - 3 din prezentul capitol, si urmatoarele obligatii:
    a) sa execute lucrarile si sa desfasoare activitatile numai dupa obtinerea acordurilor si autorizatiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si cu respectarea stricta a acestora;
    b) sa returneze in tara exportatoare deseurile introduse ilegal in tara. Deseurile importate, pierdute ori abandonate in timpul transportului pe teritoriul Romaniei, precum si produsele importate care au devenit deseuri in timpul transportului sau vamuirii prin depasirea termenului de valabilitate, se returneaza in tara exportatoare, iar costul operatiunii se suporta de cei vinovati;
    c) sa se asigure la exportul de deseuri ca s-au respectat toate obligatiile internationale si ca tara destinatara accepta deseurile exportate din Romania; costul returnarii deseurilor exportate se suporta de cei vinovati;
    d) sa asigure colectarea, transportul si eliminarea produselor proprii sau achizitionate care au devenit deseuri prin depasirea termenului de valabilitate sau ca urmare a unei gestionari defectuoase a produselor si sa suporte costurile aferente;
    e) sa realizeze lucrarile de refacere a mediului deteriorat de deseuri, impuse de autoritatile competente;
    f) sa suporte costul pagubelor aduse populatiei, agentilor economici si institutiilor prin gestionarea defectuoasa a deseurilor;
    g) sa tina o evidenta stricta a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor, in conformitate cu prevederile art. 15 lit. a);
    h) sa anunte autoritatile sanitare, pe cele de protectia mediului si consiliile locale, ori de cate ori intervin modificari in producerea, transportul si eliminarea deseurilor.

    CAP. 4
    Comertul international si tranzitul cu deseuri

    Art. 29
    Importul in Romania de deseuri de orice natura, in stare bruta sau prelucrata, este interzis.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), importul de deseuri este permis numai cu aprobarea autoritatilor competente si numai daca deseurile reprezinta o baza de materii prime secundare deficitare, pentru care in Romania exista capacitati suficiente de prelucrare, dotate cu instalatiile necesare pentru protectia mediului.
    Art. 30
    Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase pot elimina aceste deseuri in alte tari care dispun de tehnologie adecvata si care accepta sa efectueze asemenea operatiuni.
    Art. 31
    Exportul de deseuri se poate face numai cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, cu aprobarea autoritatilor competente desemnate de tara importatoare, precum si cu respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 32
    Tranzitul de deseuri pe teritoriul Romaniei poate fi facut numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, precum si ale altor conventii internationale ratificate de Romania.
    Art. 33
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile competente elaboreaza norme privind regimul de import, export si tranzit al deseurilor, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 5
    Facilitati

    Art. 34
    In scopul stimularii investitiilor in domeniul gestionarii deseurilor, al extinderii activitatilor de gestionare a deseurilor, prin utilizarea instrumentelor economice si a parghiilor specifice economiei de piata, Guvernul poate stabili facilitati fiscale pentru cei care gestioneaza deseuri.
    Art. 35
    Primarii si consiliile locale hotarasc, in conditiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri in vederea realizarii depozitelor si instalatiilor de eliminare a deseurilor pentru localitati, care constituie cauza de utilitate publica.
    Art. 36
    Autoritatile competente asigura, in conditiile legii, accesul investitorilor si al intreprinzatorilor in domeniul gestionarii deseurilor la informatiile disponibile din acest domeniu.
    Art. 37
    Guvernul analizeaza si garanteaza, prin Ministerul Finantelor, in limita plafonului de indatorare publica externa aprobat si a prevederilor bugetului de stat, imprumuturile externe destinate realizarii unor proiecte importante sau de interes general in domeniul gestionarii deseurilor.

    CAP. 6
    Atributii si raspunderi ale autoritatilor competente

    Art. 38
    (1) In conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta autoritatile competente carora le revin atributii si responsabilitati in ceea ce priveste regimul deseurilor sunt: Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Functiei Publice.
    (2) Pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor privind regimul deseurilor autoritatile competente mentionate la alin. (1) vor constitui, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, structuri proprii cu atributii in acest sens.
    Art. 39
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) elaboreaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, Strategia nationala pentru gestionarea deseurilor si Programul national pentru gestionarea deseurilor;
    b) initiaza, cu consultarea si avizul ministerelor interesate, proiecte de acte normative care privesc gestionarea deseurilor;
    c) avizeaza reglementarile specifice in domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de celelalte autoritati competente;
    d) monitorizeaza impactul produs de deseuri asupra factorilor de mediu;
    e) controleaza si reglementeaza activitatile de gestionare a deseurilor in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;
    f) prezinta anual Guvernului, pe baza datelor statistice, rapoarte privind gestionarea deseurilor;
    g) organizeaza, impreuna cu celelalte autoritati competente si cu organizatiile neguvernamentale, programe de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor;
    h) reglementeaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, activitatea de import si export al deseurilor.
    Art. 40
    Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:
    a) evalueaza impactul produs de deseuri asupra sanatatii populatiei;
    b) elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor rezultate de la unitatile sanitare de asistenta medicala, de cercetare medicala si de invatamant medical de stat si private si asigura conditiile de aducere la indeplinire a acestora;
    c) elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea deseurilor provenite de la unitatile sanitare, de asistenta medicala, de cercetare medicala si de invatamant medical, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
    d) controleaza activitatile de gestionare a deseurilor in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege.
    Art. 41
    Ministerul Industriei si Comertului are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor industriale si de reconstructie ecologica si urmareste aducerea la indeplinire a acestora de catre agentii economici;
    b) elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri industriale, precum si pentru operatiunile de reciclare a materialelor si de valorificare a deseurilor, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
    c) coordoneaza si supravegheaza, prin Comisia Nationala de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deseurilor industriale si autorizeaza activitatile de reciclare a materialelor si deseurilor recuperabile;
    d) reglementeaza activitatea de import si export al deseurilor in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Art. 42
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza, impreuna cu administratia publica locala, strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor;
    b) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului la elaborarea reglementarilor specifice pentru gestionarea deseurilor urbane;
    c) organizeaza si realizeaza, impreuna cu administratia publica locala, sistemele de gestionare a deseurilor urbane si urmareste realizarea proiectelor din acest domeniu;
    d) elaboreaza reglementari specifice privind obligatiile consiliilor locale legate de gestionarea deseurilor.
    Art. 43
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor rezultate din agricultura si din industria alimentara si urmareste realizarea acestora de catre societatile comerciale si alti agenti economici din aceste sectoare economice;
    b) elaboreaza reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agricultura si din industria alimentara, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
    c) avizeaza propunerile de amplasamente pentru instalatii, rampe, depozite etc., privind deseurile, pe terenurile cu destinatie agricola;
    d) aproba si controleaza modul de utilizare a deseurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor.
    Art. 44
    Ministerul Transporturilor are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare si urmareste realizarea acestora de catre agentii economici aflati in subordinea sau in coordonarea sa;
    b) elaboreaza reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare, cu avizul autoritatii publice pentru protectia mediului;
    c) reglementeaza si controleaza activitatea de transport al deseurilor.
    Art. 45
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza reglementari specifice privind securitatea si protectia muncii in domeniul gestionarii deseurilor;
    b) controleaza si reglementeaza activitatile de gestionare a deseurilor in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege.
    Art. 46
    Ministerul de Interne are urmatoarele atributii:
    a) controleaza activitatile de gestionare a deseurilor in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;
    b) sprijina celelalte autoritati competente in indeplinirea atributiilor si raspunderilor ce le revin pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a altor prevederi legale referitoare la deseuri;
    c) supravegheaza si controleaza respectarea de catre unitatile din subordine a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale altor acte normative privind deseurile.
    Art. 47
    Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor provenite din domeniul militar si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora;
    b) elaboreaza reglementari specifice privind gestionarea deseurilor rezultate din domeniul militar, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
    c) supravegheaza si controleaza respectarea de catre unitatile din subordine a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale altor reglementari privind deseurile.
    Art. 48
    Ministerul Functiei Publice are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza elaborarea si aplicarea strategiilor si programelor sectoriale privind gestionarea deseurilor de catre autoritatile publice locale;
    b) urmareste si asigura transpunerea de catre autoritatile publice locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 49
    Primarii si consiliile locale sunt obligate sa asigure curatenia localitatilor prin:
    a) adoptarea unui sistem eficient de gestiune integrata a deseurilor, prin: colectare, asigurarea etapizata a conditiilor pentru colectarea selectiva, preluare, recuperare, neutralizare, incinerare si depozitare finala;
    b) implementarea si controlul functionarii sistemului;
    c) dotarea cailor de comunicatie si a locurilor publice de colectare a deseurilor cu un numar suficient de recipiente pentru colectarea selectiva a acestora;
    d) colectarea selectiva si transportul la timp al intregii cantitati de deseuri produse pe teritoriul localitatilor;
    e) existenta unor depozite finale pentru deseurile colectate selectiv, dimensionate corespunzator si amenajate pentru a asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului;
    f) interzicerea depozitarilor de deseuri in alte locuri decat cele destinate depozitelor stabilite prin documentatiile urbanistice;
    g) elaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de gestionare a deseurilor in cadrul localitatilor si aducerea la cunostinta acestora prin mijloace adecvate;
    h) orice alte masuri si mijloace legale pe care le considera necesare.
    Art. 50
    In scopul indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor in domeniul gestionarii deseurilor, pentru coordonarea activitatilor si promovarea unor actiuni eficiente in acest domeniu, precum si pentru realizarea unei bune colaborari intre autoritatile competente responsabile de gestionarea deseurilor, in cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se constituie Directia generala de deseuri si substante chimice, modificandu-se in mod corespunzator hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea acestui minister prin suplimentarea, in mod corespunzator, a numarului total de posturi.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 51
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    1. cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru:
    a) abandonarea deseurilor urbane si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, in locuri publice sau in alte locuri nepermise;
    b) nerespectarea sistemului de gestionare a deseurilor, adoptat de primarii si de consiliile locale si autorizat de organele competente;
    c) nerespectarea sarcinilor stabilite de autoritatile competente privind conditiile de producere, colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport si eliminare a deseurilor;
    d) necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, in situatia in care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii;
    2. cu amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate sa execute lucrari independente si de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru:
    a) neexecutarea la termenele stabilite a lucrarilor, dotarilor si masurilor destinate reducerii cantitatii de deseuri produse, colectarii, reciclarii, transportului, comercializarii si eliminarii deseurilor;
    b) realizarea de lucrari si desfasurarea de activitati care au ca obiect deseurile, fara aprobarile legale;
    c) poluarea mediului ca urmare a folosirii unor ambalaje necorespunzatoare;
    d) punerea in circulatie a produselor fara precizarea in certificatul de calitate a continutului in substante periculoase si a gradului de toxicitate;
    e) producerea de deseuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse si ambalaje, care depasesc necesitatile de productie, consum si desfacere;
    f) neluarea masurilor de colectare si valorificare a deseurilor si ambalajelor reciclabile, inclusiv a subproduselor;
    g) neluarea masurilor de retragere din circulatie si de prelucrare a produselor si ambalajelor, indiferent de provenienta, daca acestea - de la livrare sau desfacere pe piata - nu corespund calitativ normelor si standardelor in vigoare;
    h) amestecarea diferitelor tipuri de deseuri in procesul de reciclare si eliminare a acestora;
    i) transportul si eliminarea deseurilor fara asigurarea masurilor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului inconjurator;
    j) nerespectarea tehnologiilor de reciclare a materialelor si deseurilor reciclabile acceptate prin actele de autorizare, in conformitate cu dispozitiile legii;
    3. cu amenda de la 3.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neindeplinirea atributiilor si responsabilitatilor ce revin primarilor si consiliilor locale, dupa caz, conform art. 49.
    Art. 52
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 51 se fac de personalul imputernicit din cadrul autoritatilor publice centrale competente si din unitatile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.
    (2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere la instanta competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii procesului-verbal de contraventie.
    (3) Prezenta ordonanta de urgenta se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 53
    (1) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte:
    a) importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import;
    b) neadoptarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor periculoase;
    c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei;
    d) refuzul de a aduce la indeplinire decizia autoritatilor competente mentionate in prezenta ordonanta de urgenta privind lucrarile sau activitatile de producere si gestionare a deseurilor;
    e) refuzul de returnare in tara de origine a deseurilor pentru care s-a dispus o astfel de masura de catre organele in drept.
    Tentativa se pedepseste.
    (2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se constata de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatilor publice centrale competente si din unitatile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritatilor publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege; actele de constatare se transmit organului de urmarire sau cercetare penala competent.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 54
    In scopul aplicarii eficiente a masurilor de gestionare a deseurilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale competente, se reglementeaza:
    1. modalitatile de gestionare pentru urmatoarele categorii speciale de deseuri:
    a) uleiuri uzate;
    b) deseuri cu continut sau contaminate cu compusi bifenilpoliclorurati si trifenilpoliclorurati - PCB, PCT;
    c) baterii si acumulatori uzati;
    d) deseuri de la producerea dioxidului de titan;
    e) ambalaje si deseuri din ambalaje;
    f) alte categorii speciale de deseuri;
    2. conditiile de functionare a instalatiilor de tratare si eliminare a deseurilor:
    a) conditii de functionare a incineratoarelor de deseuri si deseuri periculoase;
    b) eliminarea deseurilor prin depozitarea finala;
    c) conditii privind protectia mediului si in special a solurilor la utilizarea in agricultura a namolurilor de la statiile de epurare a apelor uzate;
    d) alte conditii speciale de functionare.
    Art. 55
    Administratiile zonelor libere sunt obligate sa aplice prevederile prezentei ordonante de urgenta in zonele pe care le administreaza.
    Art. 56
    Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investitii, precum si a planurilor nationale, judetene si sectoriale privind gestionarea deseurilor se face in conditiile legii.
    Art. 57
    (1) Anexele nr. I A - I E si II A - II B fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Anexele la prezenta ordonanta de urgenta pot fi completate si actualizate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 58
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Irinel Popescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Lazslo Borbely,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       p. Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Ioan Roman,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Stefan Pete,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Aleodor Francu,
                       secretar de stat

                       Ministrul apararii nationale,
                       Sorin Frunzaverde

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1 A

                            SEMNIFICATIA
unor termeni in sensul prezentei ordonante de urgenta

    - ciclu de viata al produsului - perioada cuprinsa intre data de fabricatie a unui produs si data la care acesta devine deseu;
    - colectare - strangerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporara) deseurilor in vederea transportului lor;
    - deseu - orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa nr. I B, pe care detinatorul le arunca sau are intentia ori obligatia sa le arunce;
    - deseuri periculoase - deseuri ce figureaza in lista mentionata la art. 16 alin. (1), intocmita pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deseuri periculoase, prezentate in anexa nr. I C si a constituentilor acestor deseuri, prezentati in anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au una sau mai multe dintre proprietatile descrise in anexa nr. I E;
    - detinator - producatorul de deseuri sau persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau persoana juridica care are in posesie deseuri;
    - eliminare - orice operatiune prevazuta in anexa nr. II A;
    - gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora;
    - producator - orice persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau persoana juridica din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii sau compozitiei acestor deseuri;
    - reutilizare - orice operatiune prin care ambalajul care a fost conceput si proiectat pentru a realiza in cadrul ciclului sau de viata un numar minim de parcursuri sau rotatii este reumplut ori reutilizat pentru acelasi scop pentru care a fost conceput;
    - reciclare - operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;
    - tranzit - transportul pe teritoriul national, de la o granita la alta, cu stationari de scurta durata, exclusiv cu caracter tehnic si fara modificarea cantitatii confirmate prin sigiliul vamal;
    - tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor;
    - valorificare - orice operatiune mentionata in anexa nr. II B.

    ANEXA 1 B

                              CATEGORII
                             de deseuri

    1. Reziduuri de productie sau de consum nespecificate la pozitiile urmatoare
    2. Produse necuprinse in specificatiile tehnice
    3. Produse cu termenul de valabilitate expirat
    4. Materiale imprastiate sau distruse intr-un accident, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat in urma accidentului
    5. Materiale contaminate sau impurificate in urma unei actiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operatiunile de curatare, materiale de ambalare, containere etc.)
    6. Parti consumabile (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizati etc.)
    7. Substante devenite improprii utilizarii (de exemplu: acizi contaminati, solventi contaminati, amestec de saruri epuizate etc.)
    8. Reziduuri ale proceselor industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.)
    9. Reziduuri de la procesele de combatere a poluarii (namoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprafuire, filtre uzate etc.)
    10. Reziduuri de fabricatie/finisare (de exemplu: aschii de la strunjire sau frezare etc.)
    11. Reziduuri de la extractia si prelucrarea materiilor prime (de exemplu, reziduurile de la exploatarile miniere sau petroliere etc.)
    12. Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB etc.)
    13. Toate materialele, substantele sau produsele a caror utilizare este interzisa de lege
    14. Produse pe care detinatorul nu le mai utilizeaza (de exemplu: reziduuri din agricultura, menajere, din birouri, din activitati comerciale etc.)
    15. Materiale, substante sau produse contaminate care rezulta din actiunile de remediere a solului
    16. Toate materialele, substantele sau produsele incluse in categoriile de mai sus.

    ANEXA 1 C

                      CATEGORII SAU TIPURI GENERICE
    de deseuri periculoase

    A. Deseuri care prezinta una dintre proprietatile descrise in anexa nr. I E si care constau in:
    1. deseuri anatomice; deseuri spitalicesti sau alte deseuri clinice;
    2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;
    3. conservanti pentru lemn;
    4. biocide si substante fitofarmaceutice;
    5. reziduuri de substante refolosite ca solventi;
    6. substante organice halogenate, neutilizate ca solventi, cu exceptia materialelor polimerizate inerte;
    7. amestecuri de saruri ce contin cianuri;
    8. uleiuri minerale si substante uleioase;
    9. amestecuri sau emulsii de uleiuri si hidrocarburi, cu sau in apa;
    10. substante continand PCB (bifenilpoliclorurati) sau PCT (trifenilpoliclorurati);
    11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;
    12. cerneluri, coloranti, pigmenti, vopsele, grunduri, lacuri;
    13. rasini, latex, plastifianti, cleiuri/adezivi;
    14. substante chimice rezultate din activitati de cercetare, dezvoltare sau invatamant, care nu sunt identificate sau/si sunt noi si ale caror efecte asupra omului sau mediului inconjurator nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune ca sunt periculoase;
    15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;
    16. substante sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;
    17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurati;
    18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.

    B. Deseuri care contin unul dintre constituentii cuprinsi in anexa nr. I D, ale caror proprietati sunt descrise in anexa nr. I E si care constau in:
    19. sapun, grasimi, ceara de natura animala sau vegetala;
    20. substante organice nehalogenate, neutilizabile ca solventi;
    21. substante anorganice, fara metale sau compusi metalici;
    22. cenusa si/sau zgura;
    23. sol, nisip, argila, inclusiv material din dragare;
    24. amestecuri de saruri fara cianuri;
    25. prafuri si pulberi metalice;
    26. catalizatori uzati;
    27. lichide sau namoluri continand metale ori compusi metalici;
    28. reziduuri rezultate din operatiuni de reducere a poluarii (praful retinut in sacii filtrelor de aer), cu exceptia celor prevazute la pozitiile nr. 29, 30 si 33;
    29. namoluri de la scrubere;
    30. namoluri de la statiile de tratare a apei;
    31. reziduuri de decarbonatare;
    32. reziduuri de schimbatori de ioni;
    33. namoluri de la statiile de epurare, netratate sau inadecvate pentru a fi folosite in agricultura;
    34. reziduuri de la spalarea/curatarea rezervoarelor si/sau a echipamentelor;
    35. echipamente contaminate;
    36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al caror continut include unul sau mai multe componente cuprinse in anexa nr. I D;
    37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;
    38. uleiuri vegetale;
    39. materiale rezultate din colectarea selectiva a deseurilor menajere si care prezinta una dintre caracteristicile mentionate in anexa nr. I E;
    40. orice alte deseuri care contin unul dintre constituentii inscrisi in anexa nr. I D si care au oricare dintre proprietatile inscrise in anexa nr. I E.

    ANEXA 1 D

                              CONSTITUENTI
ai deseurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au proprietatile descrise in anexa nr. I E

    1. beriliu; compusi ai beriliului;
    2. compusi ai vanadiului;
    3. compusi ai cromului hexavalent;
    4. compusi ai cobaltului;
    5. compusi ai nichelului;
    6. compusi ai cuprului;
    7. compusi ai zincului;
    8. arseniu; compusi ai arseniului;
    9. seleniu; compusi ai seleniului;
    10. compusi ai argintului;
    11. cadmiu; compusi ai cadmiului;
    12. compusi ai staniului;
    13. antimoniu; compusi ai antimoniului;
    14. teluriu; compusi ai teluriului;
    15. compusi ai bariului, cu exceptia sulfatului de bariu;
    16. mercur; compusi ai mercurului;
    17. taliu; compusi ai taliului;
    18. plumb; compusi ai plumbului;
    19. sulfuri anorganice;
    20. compusi anorganici ai fluorului, cu exceptia fluorurii de calciu;
    21. cianuri anorganice;
    22. urmatoarele metale alcaline sau alcalino-pamantoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu in forma necombinata;
    23. solutii acide sau acizi in forma solida;
    24. solutii bazice sau baze in forma solida;
    25. azbest (praf si fibre);
    26. fosfor; compusi ai fosforului, cu exceptia fosfatilor minerali;
    27. carbonili ai metalelor;
    28. peroxizi;
    29. clorati;
    30. perclorati;
    31. azide;
    32. PCB (bifenilpoliclorurati) si/sau PCT (trifenilpoliclorurati);
    33. compusi farmaceutici sau veterinari;
    34. biocide si substante fitofarmaceutice;
    35. substante infectioase;
    36. creozoturi;
    37. izocianati; tiocianati;
    38. cianuri organice;
    39. fenoli; compusi ai fenolului;
    40. solventi halogenati;
    41. solventi organici, cu exceptia solventilor halogenati;
    42. compusi organohalogenati, cu exceptia materialelor polimericate inerte si a altor substante care sunt cuprinse in prezenta anexa;
    43. compusi aromatici; compusi organici policiclici si heterociclici;
    44. amine alifatice;
    45. amine aromatice;
    46. eteri;
    47. substante cu caracter exploziv, cu exceptia celor cuprinse la alt punct din aceasta anexa;
    48. compusi organici cu sulf;
    49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurati;
    50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;
    51. hidrocarburi si compusi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinsi la alt punct din aceasta anexa.

    ANEXA 1 E

                              PROPRIETATI
ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase

    H1. explozive - substante si preparate care pot exploda sub efectul unei scantei sau care sunt mai sensibile la focuri ori frecare decat dinitrobenzenul;
    H2. oxidante - substante si preparate care produc reactii puternic exoterme in contact cu alte substante, mai ales cu substante inflamabile;
    H3.A. foarte inflamabile:
    - substante lichide si preparate care au punctul de aprindere sub 21 grade C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);
    - substante si preparate care se pot incalzi si apoi se pot aprinde in contact cu aerul la temperatura mediului ambiant fara adaos de energie suplimentara;
    - substante solide si preparate care iau foc cu usurinta la contactul cu o sursa de aprindere si care continua sa arda sau sa se consume si dupa indepartarea sursei de aprindere;
    - substante gazoase si preparate care sunt inflamabile in aer la presiune normala;
    - substante si preparate care in contact cu apa sau cu aerul umed produc gaze usor inflamabile in cantitati periculoase;
    H3.B. inflamabile - substante si preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21 grade C si mai mic sau egal cu 55 grade C;
    H4. iritante - substante si preparate necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele pot cauza inflamatii;
    H5. daunatoare - substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot produce riscuri limitate pentru sanatate;
    H6. toxice - substante si preparate care, daca sunt inhalate sau daca penetreaza pielea, pot produce riscuri serioase, acute sau cronice pentru sanatate si chiar moartea;
    H7. cancerigene - substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot induce cancer sau cresterea incidentei lui;
    H8. corosive - substante si preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;
    H9. infectioase - substante cu continut de microorganisme viabile sau toxinele acestora care sunt cunoscute ca producand boli pentru om sau pentru alte organisme vii;
    H10. teratogene - substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate sau daca penetreaza pielea, pot induce malformatii congenitale neereditare sau cresterea incidentei acestora;
    H11. mutagene - substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau cresterea incidentei acestora;
    H12. substante si preparate care in contact cu apa, cu aerul sau cu un acid produc gaze toxice sau foarte toxice;
    H13. substante si preparate capabile ca dupa depozitare sa produca, pe diferite cai, alta substanta (de exemplu, levigat), care poseda una dintre caracteristicile prezentate mai sus;
    H14. ecotoxice - substante si preparate care prezinta sau pot prezenta riscuri imediate sau intarziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului inconjurator.

    ANEXA 2 A

                              OPERATIUNI
    de eliminare a deseurilor

    1. depozitarea pe sol si in subsol (de exemplu, depunerea in depozite de gunoi);
    2. tratarea prin contact cu solul (de exemplu, biodegradarea deseurilor lichide sau a namolurilor depozitate pe sol);
    3. injectarea in subteran (de exemplu, injectarea deseurilor pompabile in puturi, saline sau straturi geologice);
    4. descarcarea pe suprafete (de exemplu, descarcarea de deseuri lichide sau de namoluri in depresiuni, iazuri sau lagune);
    5. depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, acoperite si izolate unele de celelalte si de mediul inconjurator);
    6. evacuarea deseurilor solide in mediul acvatic, exceptand marile si oceanele;
    7. evacuarea in mari/oceane, inclusiv ingroparea in subsolul marin;
    8. tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anexa, din care rezulta, in final, compusi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricarei operatiuni enumerate la pct. 1 - 12;
    9. tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anexa, din care rezulta, in final, compusi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricarei operatiuni enumerate la pct. 1 - 12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.);
    10. incinerare pe sol;
    11. incinerare pe mare;
    12. stocare permanenta (de exemplu, introducerea de containere cu deseuri intr-o mina);
    13. amestecare inainte de a se incadra in oricare dintre operatiunile mentionate la pct. 1 - 12;
    14. reambalare inainte de a se incadra in oricare dintre operatiunile mentionate la pct. 1 - 13;
    15. stocarea inainte de efectuarea oricarei operatiuni mentionate la pct. 1 - 14, cu exceptia depozitarii temporare, inaintea colectarii, pe zona de producere.

    ANEXA 2 B

                              OPERATIUNI
    de valorificare a deseurilor

    1. recuperarea sau regenerarea solventilor;
    2. reciclarea sau recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi;
    3. reciclarea sau recuperarea metalelor ori a compusilor metalici;
    4. reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice;
    5. regenerarea acizilor sau a bazelor;
    6. valorificarea produselor folosite la captarea poluantilor;
    7. valorificarea produselor din catalizatori;
    8. rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizari ale acestora;
    9. utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;
    10. imprastierea pe sol, in beneficiul agriculturii sau pentru reconstructie ecologica, inclusiv operatiunile de compostare si alte procese de transformare biologica;
    11. utilizarea deseurilor obtinute in urma oricarei operatiuni mentionate la pct. 1 - 10;
    12. schimb de deseuri intre detinatori, pentru a fi supuse uneia dintre operatiunile mentionate la pct. 1   11;
    13. stocarea de deseuri in scopul de a fi supuse uneia dintre operatiunile mentionate la pct. 1   12, exclusiv depozitarea temporara inaintea colectarii, in zona de producere.SmartCity5

COMENTARII la OUG 78/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 78 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 78/2000
Legea 114 2013
Legea 211 2011
privind regimul deşeurilor
OUG 64 2011
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
Legea 27 2007
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
Ordin 95 2005
privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri
Ordin 95 2005
privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri
Hotărârea 2406 2004
privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
Ordin 870 2004
privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan
Hotărârea 2293 2004
privind gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase
Ordin 756 2004
pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor
Ordin 757 2004
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor
Ordin 751 2004
privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan
Ordin 708 2004
pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura
Ordin 344 2004
pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura
Ordin 118 2004
pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei
Hotărârea 228 2004
privind controlul introducerii in tara a deseurilor nepericuloase, in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului
Hotărârea 170 2004
privind gestionarea anvelopelor uzate
Ordin 211 2004
pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei
Ordin 49 2004
pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura
Ordin 2 2004
pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei
Ordin 1215 2003
pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor
Ordin 1147 2002
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri
Ordin 867 2002
privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica unui depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri
Hotărârea 856 2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
Hotărârea 349 2002
privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje
Ordin 219 2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale
Hotărârea 162 2002
privind depozitarea deseurilor
Hotărârea 128 2002
privind incinerarea deseurilor
Hotărârea 1057 2001
privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase
Legea 426 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
Hotărârea 662 2001
privind gestionarea uleiurilor uzate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu