E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 662 din 12 iulie 2001

privind gestionarea uleiurilor uzate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 446 din  8 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 70 lit. c) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, si ale art. 54 pct. 1 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Obiectul prezentei hotarari il constituie reglementarea activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sanatatii populatiei si asupra mediului.
    (2) Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari uleiurile uzate continand bifenili policlorurati sau alti compusi similari in concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari.
    Art. 2
    La baza activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate stau principiile generale prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.
    Art. 3
    Definitiile termenilor utilizati in prezenta hotarare sunt prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Interdictii si obligatii

    Art. 4
    Se interzic persoanelor fizice si juridice:
    a) deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale si in sistemele de canalizare;
    b) evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate, precum si abandonarea necontrolata a reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea acestora;
    c) valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia in vigoare;
    d) amestecarea intre ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 2 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de compusi periculosi;
    e) amestecarea cu alte substante care impurifica uleiurile;
    f) colectarea, stocarea si transportul in comun cu alte tipuri de deseuri;
    g) gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate;
    h) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.
    Art. 5
    Persoanele juridice care genereaza sau detin uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure colectarea separata a intregii cantitati de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 2;
    b) sa asigure valorificarea sau eliminarea intregii cantitati de uleiuri uzate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil, sau sa predea uleiurile uzate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;
    c) sa livreze uleiurile uzate insotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, persoanelor juridice autorizate sa colecteze, sa valorifice si/sau sa elimine uleiurile uzate.
    Art. 6
    Persoanele fizice care detin uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit intreaga cantitate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate.
    Art. 7
    Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate au urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 2, precum si stocarea in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si protectia mediului;
    b) sa preleveze o proba de la fiecare generator care preda ulei uzat. Proba se imparte cu cel care a predat uleiul. Proba se pastreaza pana cand analiza acesteia confirma calitatea declarata de generator si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
    c) sa predea toata cantitatea de ulei uzat persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare, insotita de declaratie pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, si sa pastreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba se pastreaza pana cand analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
    d) sa asigure transportul uleiurilor uzate prin mijloace proprii sau prin intermediul persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate;
    e) sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 2.
    Art. 8
    Statiile de distributie a produselor petroliere si alte persoane juridice care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie au urmatoarele obligatii:
    a) sa amenajeze un spatiu de colectare a uleiurilor uzate, pentru tipurile de uleiuri comercializate, in incinta sau intr-o zona aflata la o distanta acceptabila pentru clienti;
    b) sa asigure o capacitate de colectare a uleiului uzat cel putin in limita cantitatii de uleiuri comercializate;
    c) sa colecteze, potrivit prevederilor anexei nr. 2, cu titlu gratuit, uleiul uzat oferit de clientii proprii, in limita cantitatii cumparate;
    d) sa predea uleiurile uzate colectate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare, de valorificare sau de eliminare a uleiurilor uzate;
    e) sa afiseze la loc vizibil indicatii privind amplasarea spatiilor de colectare.
    Art. 9
    Producatorii si importatorii de uleiuri de motor si de transmisie sunt obligati sa asigure colectarea uleiurilor uzate de la statiile de distributie a produselor petroliere si de la alte persoane juridice care comercializeaza aceste tipuri de uleiuri.
    Art. 10
    Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate se supun prevederilor art. 23 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000.
    Art. 11
    In cazul in care uleiurile uzate sunt exportate declaratia intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 3 se prezinta pentru control organelor vamale.
    Art. 12
    (1) Valorificarea uleiurilor uzate se realizeaza cu prioritate prin regenerare.
    (2) In cazul in care conditiile tehnice si economice fac neviabila regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizeaza prin combustie.
    (3) In cazul in care procedeele mentionate la alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile, se realizeaza eliminarea prin incinerare.
    Art. 13
    Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare au urmatoarele obligatii:
    a) sa regenereze uleiurile uzate cu luarea masurilor corespunzatoare de protectie a sanatatii populatiei si a mediului;
    b) sa regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari, conform art. 1 alin. (2), numai in cazul in care prin regenerare fie se elimina bifenilii policlorurati sau alti compusi similari, fie rezulta ulei de baza cu un continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari in concentratii mai mici de 50 ppm;
    c) sa regenereze uleiurile uzate, astfel incat uleiul de baza obtinut sa nu contina substante care sa determine clasificarea sa ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000.
    Art. 14
    (1) Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin combustie sunt obligate:
    a) sa utilizeze tehnologii si instalatii care asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului;
    b) sa efectueze controlul concentratiilor substantelor poluante atat in uleiul uzat, cat si in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili, tinand seama de caracteristicile tehnice ale instalatiilor.
    (2) In cazul combustiei uleiurilor uzate in instalatii cu o putere termica mai mica de 3 MW se respecta valorile limita de emisie, prevazute de normele in vigoare.
    (3) In cazul combustiei uleiurilor uzate in instalatii cu o putere termica mai mare de 3 MW se respecta valorile limita de emisie mentionate in anexa nr. 4.
    (4) Reziduurile provenite din combustia uleiurilor uzate se distrug prin incinerare sau se depoziteaza in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 4 lit. d) este permisa amestecarea intre ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, in momentul introducerii acestora in instalatiile de combustie.
    Art. 15
    (1) Producatorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati sa informeze publicul asupra necesitatii colectarii, valorificarii si/sau eliminarii adecvate a uleiurilor uzate. Fiecare reclama trebuie sa contina urmatorul text: "Acest ulei trebuie predat unui colector dupa utilizare!"
    (2) Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializarii trebuie sa aiba inscriptionat pe ambalaj urmatorul text:
    Acest ulei trebuie predat unui colector dupa utilizare!
    Este interzisa amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frana si lichid de racire.
    Acest produs dupa utilizare are codul ..........., conform Catalogului European al Deseurilor.
    Art. 16
    (1) Generatorii, detinatorii sau persoanele juridice autorizate sa colecteze, sa valorifice si/sau sa elimine uleiuri uzate in cantitati mai mari de 500 litri de ulei uzat anual au urmatoarele obligatii:
    a) sa tina o evidenta privind cantitatea, calitatea, originea si localizarea uleiurilor, precum si inregistrarea predarii si primirii acestora;
    b) sa raporteze anual si/sau sa transmita la cerere autoritatilor competente informatiile prevazute la lit. a);
    c) sa elaboreze planuri de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
    (2) Generatorii de ulei uzat sunt obligati sa prezinte la cererea autoritatilor competente evidenta uleiului proaspat consumat.

    CAP. 3
    Autorizarea

    Art. 17
    Persoanele juridice care desfasoara activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate sunt obligate sa solicite autorizatie de mediu, conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, si art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, la autoritatea competenta de mediu.
    Art. 18
    Persoanele juridice care desfasoara activitati de transport al uleiurilor uzate sunt obligate sa solicite autorizatie de mediu, conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, si autorizatie in domeniul transporturilor la autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000.
    Art. 19
    In cazul in care apar elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei conform prevederilor art. 17 si 18, persoana juridica este obligata sa solicite revizuirea acesteia autoritatii competente care a emis-o.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 20
    (1) Constituie contraventie, daca au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa nu fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. a) si b) si ale art. 16, care se sanctioneaza conform prevederilor art. 83 pct. 3 din Legea nr. 137/1995, republicata;
    b) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c) - h), art. 5 lit. a), art. 12, 13, art. 14 alin. (1) - (4) si ale art. 15, care se sanctioneaza conform prevederilor art. 51 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000;
    c) nerespectarea prevederilor art. 5 lit. b) si c), ale art. 6, 7, 8, 9 si 11, care se sanctioneaza conform prevederilor art. 51 pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000;
    (2) Plata amenzilor nu exonereaza contravenientii de la plata daunelor provocate.
    Art. 21
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor potrivit art. 20 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatilor competente.
    Art. 22
    Contraventiilor prevazute la art. 20 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Autoritatile competente in sensul prezentei hotarari sunt: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, autoritatile teritoriale pentru protectia mediului si autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 24
    Autoritatile teritoriale pentru protectia mediului asigura afisarea listei cuprinzand agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate.
    Art. 25
    Prevederile art. 8, referitoare la alte persoane juridice care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie, se aplica in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 26
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 27
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ion Selaru,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             DEFINITIILE TERMENILOR

    Colectare - toate operatiunile care permit transferul uleiurilor uzate de la detinatori la cei care valorifica sau elimina aceste uleiuri
    Combustie - utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvata a caldurii generate
    Eliminare - incinerarea uleiurilor uzate
    Generator - orice persoana fizica sau juridica din a carei activitate rezulta uleiuri uzate
    Incinerare - operatiunea de distrugere termica a uleiurilor uzate
    Recipiente - rezervoare, cisterne, autocisterne si butoaie metalice
    Regenerare - orice procedeu care permite producerea de uleiuri de baza printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicand mai ales separarea de impuritati, produsi de oxidare si aditivi
    Ulei de baza - ulei mineral rafinat in care se introduc diferite adaosuri (aditivi sau alte substante organice ori anorganice) pentru obtinerea unor proprietati speciale
    Uleiuri uzate - toate uleiurile industriale si lubrifiantii, pe baza minerala, sintetica sau biogena, care au devenit improprii folosirii pentru care au fost initial destinate, in special uleiurile uzate de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, emulsiile si filtrele de ulei
    Valorificare - regenerarea si/sau combustia uleiurilor uzate.

    ANEXA 2

                                CONDITII
de colectare si asocierea in categorii de colectare a urmatoarelor tipuri de uleiuri uzate conform codurilor din Catalogul European al Deseurilor

    Colectarea se face in recipiente inchise etans si rezistente la soc mecanic si termic si stocarea se efectueaza in spatii corespunzator amenajate, imprejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe categoriile prezentate in continuare:

    Categoria de colectare 1:
    13 01 03   uleiuri hidraulice neclorurate (nu emulsii)
    13 01 06   uleiuri hidraulice continand doar ulei mineral
    13 02 02   uleiuri neclorurate de motor, de transmisie si de gresare
    13 02 03   alte uleiuri de motor, de transmisie si de gresare
    13 03 05   uleiuri minerale izolante si de transmitere a caldurii

    Categoria de colectare 2:
    12 01 07   uleiuri uzate fara halogeni (neemulsionate) de la masini-unelte
    12 01 10   uleiuri sintetice de la masini-unelte
    13 01 07   alte uleiuri hidraulice
    13 03 03   uleiuri si alte lichide neclorurate izolante si de transmitere a
               caldurii
    13 03 04   uleiuri si alte lichide sintetice izolante si de transmitere a
               caldurii

    Categoria de colectare 3:
    12 01 06   uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la masini-unelte
    13 01 01   uleiuri hidraulice cu continut de PCB sau PCT pentru fiecare
               deseu mai mic de 50 ppm
    13 01 02   alte uleiuri hidraulice clorurate (neemulsionate)
    13 02 01   uleiuri clorurate de motor, de transmisie si de gresare
    13 03 01   uleiuri si alte lichide izolante si de transmitere a caldurii
               cu continut de PCB sau PCT pentru fiecare deseu mai mic de 50 ppm
    13 03 02   alte uleiuri si alte lichide clorurate izolante si de transmitere
               a caldurii

    Categoria de colectare 4:
    12 01 09   emulsii uzate fara halogeni de la masini-unelte
    13 01 05   emulsii neclorurate
    13 05 05   alte emulsii

    ANEXA 3

                                DECLARATIE
                      pentru livrarea uleiurilor uzate

    Completata de generatorul, detinatorul si/sau colectorul de uleiuri uzate, in baza art. 5 lit. c) si a art. 7 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate
    Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare
    Va rugam sa completati corect denumirea si codul deseului conform catalogului de deseuri prevazut in Hotararea Guvernului nr. 155/1999 si/sau categoria de colectare conform anexei nr. 2.
     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
    |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
                    _  _  _  _  _  _  _             _  _  _  _  _  _  _
    Codul deseului |_||_||_||_||_||_||_| Categoria |_||_||_||_||_||_||_|
    Cantitatea ___________________
    Date referitoare la producatorul de deseuri
    In casuta treceti cifra corespunzatoare
     _
    |_| 1 = Generatori/Detinatori     2 = Unitatea colectoare

    Firma
     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
    |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
    |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

    Strada
     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _       _  _  _  _
    |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Nr. |_||_||_||_|

    Codul postal      Localitatea
     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
    |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

    Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse cum sunt uleiurile cu continut de PCB sau alti compusi similari, mai mare de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.

      Localitatea               Data                       Semnatura
                                                      ....................
                                                        (stampila firmei)

    NOTA:
    1. Acest document se pastreaza 3 ani de la data emiterii.
    2. Originalul insoteste marfa, iar copia se pastreaza de emitent.

    ANEXA 4

                              VALORILE LIMITA
de emisie la exploatarea instalatiei in cazul arderii uleiurilor in instalatii avand o putere termica de 3 MW sau mai mare
_____________________________________
 Poluant    Valoarea limita (mg/Nm^3)
_____________________________________
   Cd                   0,5
   Ni                   1
   Cr                   5
   Cu                   5
   V                    5
   Pb                   5
   Cl*)               100
   F*)                 5
_____________________________________
    *) Compusii anorganici gazosi de clor, exprimati ca acid clorhidric.
    *) Compusii anorganici gazosi de fluor, exprimati ca acid fluorhidric.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 662/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 662 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu