E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 173 din 13 martie 2000

pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 131 din 28 martie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constitutia Romaniei si ale art. 16, 20 si 22 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata*),
------------
    *) Legea nr. 137/1995 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000.

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator, bifenilii policlorurati si compusii similari, denumiti in continuare compusi desemnati, sunt supusi unui regim special de gestiune si control, stabilit prin prezenta hotarare.
    Art. 2
    Semnificatia principalilor termeni specifici utilizati este precizata in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Sunt supusi reglementarii urmatorii compusi desemnati:
    a) toate formele de bifenili policlorurati - PCB;
    b) toate formele de terfenili policlorurati - PCT;
    c) toate formele de naftaline policlorurate - PCN;
    d) toate formele de bifenili polibromurati - PBB;
    e) monometil tetraclordifenil metan;
    f) monometil diclordifenil metan;
    g) monometil dibromdifenil metan;
    h) orice amestec al compusilor de mai sus.
    Art. 4
    Prevederile prezentei hotarari se aplica tuturor echipamentelor si deseurilor sau altor materiale ce contin compusi desemnati in concentratii de minimum 50 de parti per milion (ppm) la un volum de peste 5 dmc. Valorile minime, de 50 ppm pentru concentratie si, respectiv, de 5 dmc pentru volum, ale compusilor desemnati sunt incluse impreuna sub numele de cantitati minimale. Pentru condensatoare de putere volumul de compusi desemnati se va calcula ca volum total al tuturor elementelor dintr-o baterie.
    Art. 5
    Autoritatile publice centrale si locale de specialitate au urmatoarele obligatii in domeniu:
    a) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului elaboreaza, actualizeaza si publica Inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati;
    b) agentiile teritoriale de protectie a mediului:
    - acorda asistenta agentilor economici la intocmirea raspunsurilor la cerintele inventarierii echipamentelor si a altor materiale ce contin compusi desemnati;
    - elaboreaza, actualizeaza si intretin inventarele judetene ale echipamentelor si altor materiale ce contin compusi desemnati;
    - comunica Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului datele de la nivelul judetului;
    - aproba planurile de eliminare pentru compusii desemnati;
    - inspecteaza echipamentele si materialele care contin compusi desemnati.
    Art. 6
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se interzic urmatoarele activitati:
    a) completarea lichidului din echipamente cu materiale ce contin compusi desemnati in concentratii mai mari de 50 ppm;
    b) amestecarea materialelor ce contin compusi desemnati in concentratii mai mari de 50 ppm cu alte materiale continand compusi desemnati in concentratii mai mici de 50 ppm;
    c) separarea compusilor desemnati de alte materiale in scopul reutilizarii acestora;
    d) incinerarea la bordul navelor a materialelor ce contin compusi desemnati in concentratii mai mari de 50 ppm;
    e) comercializarea de catre persoane fizice si juridice din Romania a compusilor desemnati sau a materialelor si echipamentelor ce contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale;
    f) transferul intre doua amplasamente al unor cantitati de compusi desemnati mai mari decat cantitatile minimale, precum si al echipamentelor sau materialelor ce contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale ori eliminarea acestora altfel decat potrivit procedurii stabilite la art. 17.
    Art. 7
    La echipamentele ce contin compusi desemnati in concentratii mai mari de 50 ppm lichidul poate fi inlocuit numai in urmatoarele conditii:
    a) lichidul de inlocuire nu contine compusi desemnati in concentratii mai mari de 50 ppm;
    b) lichidul de inlocuire prezinta riscuri considerabil mai mici pentru mediu in comparatie cu lichidul inlocuit;
    c) exista o cale de eliminare a lichidului inlocuit ce contine compusi desemnati in concentratii mai mari de 50 ppm, aprobata de agentia de protectie a mediului din judetul respectiv;
    d) concentratia finala de compusi desemnati din echipamentele in care s-a inlocuit lichidul nu va depasi 50 ppm pe perioada de existenta utila ramasa.
    Art. 8
    (1) Agentii economici care detin echipamente sau materiale ce contin cantitati de compusi desemnati mai mari decat cantitatile minimale au obligatia de a notifica aceasta situatie autoritatilor de mediu competente, prin completarea formularului prezentat in anexa nr. 2. Formularele completate se vor transmite agentiei de protectie a mediului din judetul in care se afla materialele sau echipamentele ce contin compusi desemnati cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2001.
    (2) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor centraliza raspunsurile primite si vor verifica corectitudinea tuturor datelor prezentate, daca este cazul prin inspectarea echipamentelor si a materialelor in cauza.
    (3) Dupa verificarea raspunsurilor primite agentiile teritoriale de protectia mediului vor transmite copii de pe aceste fise autoritatilor de prevenire si stingere a incendiilor, in vederea utilizarii informatiilor, pentru a decide metodele cele mai adecvate de stingere a incendiilor pe amplasamentele unde exista compusi desemnati.
    (4) Pe baza fiselor completate si verificate agentiile teritoriale de protectie a mediului vor intocmi inventarul judetean cuprinzand cantitatile, tipul si locul in care se afla toate echipamentele si materialele cunoscute ce contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale.
    (5) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor actualiza inventarul judetean ori de cate ori aceasta se impune.
    (6) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor transmite autoritatii centrale pentru protectia mediului cate un exemplar al inventarului judetean intocmit conform prevederilor alin. (5), pana la data de 31 mai 2002; dupa aceasta data inventarele judetene se vor transmite anual, dupa reactualizarea lor.
    Art. 9
    (1) In cazurile in care exista indicii ca echipamentele sau materialele contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale, dar nu exista dovezi ferme in acest sens, se vor efectua prelevari de probe si analize de laborator.
    (2) Orice prelevare de probe din echipamentele electrice sau din alte echipamente potential periculoase se va efectua numai de catre persoane calificate, cu luarea tuturor masurilor de precautie pentru sanatate si protectia muncii.
    (3) Analizele se vor efectua de laboratoare notificate sau recunoscute de autoritatea competenta pentru protectia mediului.
    (4) Costurile pentru prelevarea probelor si efectuarea analizelor vor fi suportate de detinatorul echipamentelor sau al materialelor in cauza.
    Art. 10
    In cazurile in care analizele dovedesc ca echipamentele sau materialele contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale se aplica dispozitiile art. 8.
    Art. 11
    (1) Anumite echipamente incapsulate, aflate in functiune sau depozitate inainte ori dupa utilizare, pot contine compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale. Daca aceste echipamente nu pot fi testate pentru a se dovedi prezenta compusilor desemnati fara a se provoca distrugerea sau afectarea acestor aparate, prezenta ori absenta compusilor respectivi, precum si volumul si concentratiile lor probabile vor fi apreciate de agentii economici dupa data si locul fabricatiei echipamentelor.
    (2) In situatiile in care, conform alin. (1), se apreciaza ca echipamentele sau materialele contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale, se aplica dispozitiile art. 8.
    Art. 12
    Compusii desemnati din echipamentele si materialele ce contin asemenea compusi in cantitati mai mici decat cantitatile minimale vor fi separati ori de cate ori va fi posibil, in conditiile prevederilor art. 17 alin. (6).
    Art. 13
    (1) In cadrul aparatului administrativ al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului se va constitui un secretariat pentru compusi desemnati pana la data de 31 martie 2002. Regulamentul de organizare si functionare a secretariatului va fi aprobat prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (2) Secretariatul pentru compusi desemnati va centraliza datele furnizate de agentiile teritoriale de protectie a mediului si va intocmi pana la data de 31 septembrie 2002 Inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati din Romania, care va cuprinde cantitatile, tipul si locul unde se afla toate echipamentele si materialele ce contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale.
    (3) Informatiile si datele cuprinse in inventarul intocmit la nivel judetean, precum si cele cuprinse in inventarul national vor fi puse la dispozitie publicului pentru consultare. Inventarul national va fi publicat in sinteza, anual, de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    Art. 14
    (1) Toate echipamentele aflate in functiune sau in conservare, despre care se cunoaste sau in legatura cu care exista indicii ca ar contine compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale, trebuie sa fie etichetate.
    (2) Eticheta va avea forma prezentata in anexa nr. 3 si va fi aplicata intr-un loc vizibil, pe fiecare echipament in parte, mentionandu-se data si locul fabricatiei echipamentului. Termenul limita pentru etichetarea acestor echipamente este data de 31 martie 2002.
    (3) In cazul inlocuirii lichidului conform cerintelor art. 7, se va schimba eticheta prezentata in anexa nr. 3 cu eticheta prezentata in anexa nr. 4.
    Art. 15
    In cazul amplasamentelor in care sunt depozitate echipamente sau materiale despre care se cunoaste sau in legatura cu care exista indicii ca ar contine compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale si nu sunt indeplinite dispozitiile art. 18 alin. (1), trebuie sa se ia urmatoarele masuri de precautie:
    a) incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se impiedica accesul persoanelor neautorizate;
    b) incintele de depozitare vor fi imprejmuite si protejate de infiltrarea apei;
    c) pardoseala incintelor de depozitare trebuie sa fie acoperita cu un material rezistent la actiunea substantelor chimice si la scurgeri de lichid;
    d) toate usile de acces in incintele de depozitare vor purta eticheta prezentata in anexa nr. 5;
    e) se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
    Art. 16
    (1) In cazul in care echipamentele sau materialele ce contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale sunt transferate in alt loc pe acelasi amplasament, conform prevederilor art. 8, detinatorul trebuie:
    a) sa informeze agentia teritoriala de protectie a mediului despre acest fapt prin completarea formularului prezentat in anexa nr. 6;
    b) sa transmita un exemplar al formularului mentionat la lit. a) autoritatilor de prevenire si stingere a incendiilor.
    (2) Autoritatile de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa isi actualizeze inventarele si evidenta cantitatilor, tipului si locurilor unde exista compusi desemnati, pe baza informatiilor primite conform dispozitiilor alin. (1).
    Art. 17
    (1) Agentii economici vor intocmi si vor depune la agentiile teritoriale de protectie a mediului planuri de eliminare pentru toate echipamentele si materialele ce contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale, pana la data de 31 decembrie 2002.
    (2) Planurile de eliminare se vor intocmi conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
    (3) Planurile de eliminare intocmite de agentii economici trebuie sa precizeze faptul ca echipamentele ce contin compusi desemnati in concentratii cuprinse intre 50 si 500 ppm vor putea fi utilizate in continuare, pana la sfarsitul existentei lor utile, in conditiile respectarii in toate privintele a normelor tehnologice stabilite. Totodata in planurile de eliminare se va mentiona ca termen limita de utilizare a echipamentelor ce contin compusi desemnati in concentratii cuprinse intre 50 si 500 ppm si volum de peste 5 dmc data de 31 decembrie 2010.
    (4) In planurile de eliminare se va mentiona ca termen limita pentru eliminarea echipamentelor ce contin compusi desemnati in concentratii mai mari de 500 ppm si volum mai mare de 5 dmc data de 15 septembrie 2006.
    (5) Agentiile teritoriale de protectie a mediului verifica planurile de eliminare depuse de agentii economici, solicitand eventuale modificari sau completari, astfel incat acestea sa poata fi aprobate si sa devina definitive. Un exemplar al formei finale a planului de eliminare se retine la agentia teritoriala de protectie a mediului, iar un alt exemplar ramane la agentul economic care raspunde de compusii desemnati.
    (6) Documentele si instructiunile de completare a acestora la transferul compusilor desemnati pe un alt amplasament sunt stabilite in anexa nr. 8. O copie de pe documente va fi transmisa de agentia teritoriala de protectie a mediului autoritatilor de prevenire si stingere a incendiilor.
    (7) Pe baza informatiilor continute in documentele mentionate la alin. (6) agentiile teritoriale de protectie a mediului si autoritatile de prevenire si stingere a incendiilor vor reactualiza inventarele si evidentele privind cantitatile, tipul si locul unde se gasesc compusi desemnati.
    Art. 18
    (1) In termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari ministerele interesate vor supune Guvernului spre aprobare stabilirea unuia sau mai multor amplasamente de receptie pentru depozitarea pe termen lung sau pentru eliminarea compusilor desemnati. Prin stabilirea amplasamentelor se vor urmari reducerea la minimum a impactului asupra mediului, produs de depozitarea pe termen lung, si/sau eliminarea compusilor desemnati si se va avea in vedere consultarea in prealabil a publicului.
    (2) Dupa aprobarea amplasamentului/amplasamentelor de receptie Secretariatul pentru compusi desemnati, impreuna cu agentiile teritoriale de protectie a mediului vor stabili programul de transferare a compusilor desemnati din locurile de depozitare temporara pe amplasamentul de receptie. Programul va include toti compusii desemnati din inventarul national, iar transferul acestora pe amplasamentul de receptie va fi esalonat in timp, tinandu-se seama de planurile de eliminare intocmite de agentii economici si aprobate de agentiile teritoriale de protectie a mediului, conform prevederilor art. 17.
    (3) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor comunica agentilor economici care raspund de compusii desemnati data stabilita pentru transferarea acestora la un anumit amplasament de receptie, pe baza planurilor de eliminare convenite cu acestia. In aceste conditii inlocuirea echipamentelor ce contin cantitati mai mari de compusi desemnati decat cantitatile minimale trebuie efectuata inaintea datei indicate pentru transfer.
    (4) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor autoriza persoanele pentru efectuarea transferului de compusi desemnati de la un amplasament la altul, la solicitarea acestora. Acestea vor deveni operatori de transport autorizati si vor raspunde de siguranta compusilor desemnati si de protejarea mediului inconjurator pe timpul efectuarii transferului.
    Art. 19
    Agentiile teritoriale de protectie a mediului sunt imputernicite sa inspecteze unitatile in care se gasesc compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale, operatorii de transport autorizati, precum si activitatile de pe amplasamentul de receptie.
    Art. 20
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    1. cu amenda de la 500.000 lei la 800.000 lei pentru persoanele fizice si de la 700.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele juridice, care incalca prevederile:
    a) art. 6, prin efectuarea oricareia dintre activitatile interzise;
    b) art. 7, prin inlocuirea lichidului din echipamente in alte conditii decat cele admise;
    c) art. 8 alin. (1);
    2. cu amenda de la 300.000 lei la 600.000 lei pentru persoanele fizice si de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele juridice, care incalca prevederile:
    a) art. 14, prin nerespectarea termenului impus in vederea etichetarii si/sau prin etichetare inadecvata;
    b) art. 15, prin nerespectarea masurilor de precautie;
    c) art. 16 alin. (1);
    d) art. 17 alin. (1), prin nedepunerea proiectului planului de eliminare la agentia teritoriala de protectie a mediului, si alin. (6), prin neindeplinirea obligatiilor vizand documentatia legala a oricareia dintre partile implicate;
    e) art. 18 alin. (3), prin neinlocuirea echipamentelor aflate in functiune, inainte de data stabilita pentru transferul lor;
    f) art. 19, prin neindeplinirea solicitarilor agentiei teritoriale de protectie a mediului, cu ocazia efectuarii inspectiilor.
    Art. 21
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 20 si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul imputernicit in acest scop de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si de personalul Ministerului de Interne, potrivit competentelor legale.
    Art. 22
    Contraventiilor prevazute la art. 20 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       p. Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Ioan Roman,
                       secretar de stat

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Adrian Marinescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                SEMNIFICATIA
                 unor termeni utilizati in prezenta hotarare

    - Cantitati minimale    - o concentratie totala de minimum 50 ppm compusi
                              desemnati la un volum total de peste 5 dmc,
                              considerate impreuna
    - Compusi desemnati     - compusi chimici sau clase de substante chimice
                              supuse unui control special conform prezentei
                              hotarari
    - Planuri de eliminare  - scheme intocmite de agentii economici si
                              aprobate de agentiile teritoriale de protectie
                              a mediului privind transferarea compusilor
                              desemnati la un amplasament de receptie
    - Lichidul inlocuit     - compozitii ce contin compusi desemnati si care
                              exista in echipamente inainte de inlocuirea
                              lichidului
    - Inventar national     - baza de date in care se descriu existenta,
                              tipul si locul unde se gasesc in Romania toti
                              compusii desemnati in cantitati mai mari decat
                              cele minimale
    - Amplasament de        - unul sau mai multe locuri geografice alese
      receptie                pentru depozitarea pe termen lung sau pentru
                              eliminarea compusilor desemnati
    - Operator de           - persoana autorizata de agentiile teritoriale de
      transport autorizat     protectie a mediului pentru transferul
                              compusilor desemnati de la un amplasament la
                              altul
    - Lichidul de inlocuire - compozitii ce contin compusi desemnati in
                              proportii mai mici de 50 ppm si care pot fi
                              utilizate pentru inlocuirea lichidului cu
                              continut de compusi desemnati mai mare decat
                              cantitatile minimale din echipamente
    - Inlocuirea lichidului - evacuarea din echipamente a lichidelor ce
                              contin compusi desemnati si umplerea
                              echipamentelor cu alte lichide

    ANEXA 2

                              FORMULAR
pentru raportarea echipamentelor sau materialelor ce contin compusi desemnati in concentratii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dmc
______________________________________________________________________________
Detinatorul echipamentelor/materialelor:  | Persoana care completeaza
                                          | formularul, daca este alta decat
Domnul/Doamna ..........................  | detinatorul:
........................................  | Domnul/Doamna ..................
                                          | Semnatura ......................
                                          | Data ...........................
__________________________________________|___________________________________
Detalii de contactare a detinatorului     | Detalii de contactare a persoanei
echipamentelor sau materialelor:          | care completeaza, daca nu este
Adresa .................................  | detinatorul:
Telefon ................................  | Adresa ..........................
Fax ....................................  | Telefon .........................
                                          | Fax .............................
__________________________________________|___________________________________
Descrierea echipamentelor/materialelor:   | Locul unde se afla echipamentele/
                                          | materialele:
                                          | Persoana de contact:
                                          | Domnul/Doamna ...................
                                          | Adresa ..........................
                                          | Telefon .........................
                                          | Fax .............................
__________________________________________|___________________________________
Echipamentele sau materialele sunt:       | Compusul desemnat:
[a] in prezent in functiune?        Da Nu | [a] a fost identificat pozitiv sau
[b] depozitate inainte de folosire? Da Nu | numai dedus?
[c] depozitate dupa folosire?       Da Nu | ..................................
[d] altele (specificati) ................ | [b] numele compusului desemnat
                                          | ..................................
__________________________________________|___________________________________
Concentratie:                             | Volum*):
[a] Concentratia compusului desemnat      | [a] Volumul compusului desemnat
a fost masurata sau estimata?             | a fost masurat sau estimat?
.....................................     | ..................................
[b] Concentratia compusului desemnat:     | [b] Volumul compusului desemnat:
__________________________________________|___________________________________
Se completeaza numai de agentia           |
teritoriala de protectie a mediului.      |
Numere de cod:                            |
__________________________________________|___________________________________
    *) Se inscrie volumul total in cazul bateriilor de condensatoare.

    ANEXA 3

                             ETICHETA
utilizata pentru echipamentele sau materialele ce contin compusi desemnati in concentratii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dmc

    Etichetele trebuie sa fie inscriptionate cu caractere gravate sau imprimate permanent intr-o culoare in contrast cu cea a fondului si textul trebuie sa fie formulat in limba romana.
   __________________________________________________
  |                                                  | ^
  |                     ATENTIE!                     | |
  |                                                  | |
  |          SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE           | |
  |   ECHIPAMENTUL CONTINE BIFENILI POLICLORURATI    | |
  | SAU COMPUSI SIMILARI (denumirea) IN CONCENTRATIE | minimum 7 cm
  |           DE PESTE 50 PARTI PER MILION           | |
  |                                                  | |
  |   Contactati agentia teritoriala de protectie a  | |
  |       mediului pentru detalii suplimentare.      | |
  |__________________________________________________| v
  <------------------ minimum 11 cm ----------------->

    ANEXA 4

                             ETICHETA
pentru marcarea echipamentelor dupa inlocuirea lichidului conform prevederilor art. 7 din hotarare

    Etichetele trebuie sa fie inscriptionate cu caractere gravate sau imprimate permanent intr-o culoare in contrast cu cea a fondului si textul trebuie sa fie formulat in limba romana.
   __________________________________________________
  |                                                  | ^
  |  IN ACEST ECHIPAMENT A FOST INLOCUIT LICHIDUL.   | |
  |       LICHIDUL CE CONTINEA COMPUSI DESEMNATI     | |
  |         A FOST INLOCUIT DUPA CUM URMEAZA:        | |
  |                                                  | |
  | Lichid de inlocuire:                             | |
  | Data inlocuirii:                                 | |
  | Firma care a efectuat inlocuirea: | minimum 14 cm
  |                                                  | |
  | Concentratia de compusi desemnati inainte        | |
  | de inlocuire:                                    | |
  |                                                  | |
  | Contactati agentia teritoriala de protectie a    | |
  | mediului pentru detalii.                         | |
  |__________________________________________________| v
  <------------------ minimum 11 cm ----------------->

    ANEXA 5

                             ETICHETA
ce se va fixa pe usile de acces in incintele de depozitare a echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati in concentratii mai mari de 50 ppm si volum de peste 5 dmc

    Etichetele trebuie sa fie inscriptionate cu caractere gravate sau imprimate permanent intr-o culoare in contrast cu cea a fondului si textul trebuie sa fie formulat in limba romana.
   ___________________________________________________
  |                                                   | ^
  |                     ATENTIE!                      | |
  |                                                   | |
  |          SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE            | |
  |                                                   | |
  | ACEST DEPOZIT CONTINE ECHIPAMENTE CU CONCENTRATII | |
  |   DE BIFENILI POLICLORURATI SAU COMPUSI SIMILARI  | minimum 20 cm
  |     (denumirea) DE PESTE 50 PARTI PER MILION      | |
  |                                                   | |
  |   Contactati agentia teritoriala de protectie a   | |
  |              mediului pentru detalii              | |
  |___________________________________________________| v
  <------------------ minimum 30 cm ------------------>

    ANEXA 6

                             FORMULAR
de raportare pentru transferul pe acelasi amplasament al echipamentelor sau materialelor ce contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale
 ___________________________________________________________________________
| Agentul economic                   | Compusi desemnati:                   |
| .................................  | Codul:                               |
| Adresa ..........................  |______________________________________|
| .................................  | Notificare privind ................  |
|                                    | Pe amplasamentul:                    |
|____________________________________|______________________________________|
| Urmatoarele echipamente si materiale au fost transferate la ............. |
| pe amplasamentul notificat mai sus:                             (data)    |
|___________________________________________________________________________|
| Enumerati mai jos, separat,        | Codul numeric al echipamentelor:     |
| fiecare tip de echipament          |                                      |
| (folositi o fila suplimentara,     |                                      |
| daca este cazul):                  |                                      |
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
| Locul unde s-au gasit anterior echipamentele sau materialele ............ |
| ......................................................................... |
|___________________________________________________________________________|
| Locul unde se gasesc acum echipamentele si materialele .................. |
| ......................................................................... |
|___________________________________________________________________________|
| Agentul economic:                  |                                      |
| Numele si prenumele (majuscule)    |                                      |
| .................................  |                                      |
| Semnatura .......................  |                                      |
| Data ............................  |                                      |
|____________________________________|______________________________________|
| Se completeaza numai de agentia    | Numai pentru uzul autoritatii de     |
| teritoriala de protectie a         | prevenire si stingere a incendiilor  |
| mediului.                          |                                      |
| Inventarul actualizat:             | Inventarul actualizat:               |
|____________________________________|______________________________________|

    ANEXA 7

                                 FORMULAR
          pentru propunerea planului de eliminare a echipamentelor
     sau materialelor ce contin cantitati mai mari de compusi desemnati
                       decat cantitatile minimale
                     (utilizat de agentii economici)
 ___________________________________________________________________________
| Agentul economic                   | Compusi desemnati:                   |
| .................................  | Codul:                               |
| Adresa ..........................  |______________________________________|
| .................................  | Notificare din ....................  |
|                                    | La amplasamentul:                    |
|____________________________________|______________________________________|
| Se propune urmatorul plan de eliminare:                                   |
|___________________________________________________________________________|
| Enumerati mai jos, separat,        | Metoda de eliminare propusa si       |
| fiecare tip de echipament          | calendarul eliminarii:               |
| (folositi o fila suplimentara,     |                                      |
| daca este cazul):                  |                                      |
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
| Precizari privind eliminarea       |                                      |
| echipamentelor sau materialelor ce |                                      |
| contin compusi desemnati in        |                                      |
| concentratii cuprinse intre 50 si  |                                      |
| 500 ppm:                           |                                      |
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
| Agentul economic:                  |                                      |
|                                    |                                      |
| Numele si prenumele (majuscule)    |                                      |
| .................................  |                                      |
|                                    |                                      |
| Semnatura .......................  |                                      |
|                                    |                                      |
| Data ............................  |                                      |
|____________________________________|______________________________________|
| Se completeaza numai de agentia    | Numai pentru uzul autoritatii de     |
| teritoriala de protectie a         | prevenire si stingere a incendiilor  |
| mediului.                          |                                      |
|                                    | Inventarul actualizat:               |
| Plan de eliminare aprobat:         |                                      |
|                                    |                                      |
| Agentul economic informat:         |                                      |
|                                    |                                      |
| Inventarul actualizat:             |                                      |
|                                    |                                      |
| Informarea autoritatii de          |                                      |
| prevenire si stingere a            |                                      |
| incendiilor:                       |                                      |
|____________________________________|______________________________________|

    ANEXA 8

                             FORMULAR
de raportare a transferului pe alt amplasament al echipamentelor sau materialelor ce contin cantitati mai mari de compusi desemnati decat cantitatile minimale
 ___________________________________________________________________________
|  SECTIUNEA A.                                                             |
|  Se completeaza de agentia teritoriala de protectie a mediului.           |
| __________________________________________________________________________|
| Agentul economic                   | Compusi desemnati:                   |
| .................................  | Codul:                               |
| Adresa ..........................  |______________________________________|
| .................................  | Notificare din ....................  |
|                                    | La amplasamentul:                    |
|____________________________________|______________________________________|
| Compusii desemnati sus-mentionati au fost inclusi la data prezentei       |
| raportari in programul de transfer pe un amplasament de receptie.         |
| Cerintele pentru acest transfer sunt:                                     |
|                                                                           |
| Datele intre care trebuie sa aiba loc transferul:                         |
|                                                                           |
|                           [ziua] [luna] [anul]  la  [ziua] [luna] [anul]  |
| Amplasamentul de receptie ..............................................  |
|                                                                           |
| Veti raspunde de aranjarea acestui transfer, prin intermediul unui        |
| operator de transport autorizat. Detalii cu privire la operatorii de      |
| transport autorizati pot fi obtinute de la agentia teritoriala de         |
| protectie a mediului. Veti completa sectiunea B a prezentului formular in |
| momentul transferului compusilor desemnati catre operatorul de transport  |
| autorizat si veti trimite agentiei teritoriale de protectie a mediului,   |
| in maximum doua zile, o copie de pe acest formular, cu sectiunile A si B  |
| completate.                                                               |
|                                                                           |
|      ........................               ........................      |
|            (semnatura)                               (data)               |
|___________________________________________________________________________|
|  SECTIUNEA B.                                                             |
|  Se completeaza de agentul economic care raspunde de compusii desemnati.  |
|___________________________________________________________________________|
| Urmatoarele echipamente si materiale au fost transferate la ............. |
|                                                                 (data)    |
|___________________________________________________________________________|
| Enumerati mai jos, separat,        | Codurile numerice ale                |
| fiecare tip de echipament          | echipamentelor:                      |
| (folositi o fila suplimentara,     |                                      |
| daca este cazul):                  |                                      |
|____________________________________|______________________________________|
| Operatorul de transport autorizat solicitat a fost ...................... |
|                                                      (numele si adresa    |
|                                                  operatorului de transport|
|                                                          autorizat)       |
|___________________________________________________________________________|
| Agentul economic:                  | Operatorul de transport autorizat:   |
|                                    |                                      |
| Numele si prenumele (majuscule)    | Numele si prenumele (majuscule)      |
| .................................  | ...................................  |
|                                    |                                      |
| Semnatura .......................  | Semnatura .........................  |
|                                    |                                      |
| Data ............................  | Data ..............................  |
|____________________________________|______________________________________|
| SECTIUNEA C.                                                              |
| Se completeaza de operatorul de transport autorizat.                      |
|___________________________________________________________________________|
| Compusii desemnati mentionati in prezentul formular au fost transferati   |
| intre urmatorii:                                                          |
|___________________________________________________________________________|
| Agentul economic                   | Amplasamentul                        |
|                                    |                                      |
| .................................  | ...................................  |
|                                    |                                      |
| Adresa ..........................  | Adresa ............................  |
|                                    |                                      |
| Data ridicarii ..................  | Data transferului .................  |
|____________________________________|______________________________________|
|      ........................               ........................      |
|             (semnatura)                              (data)               |
|___________________________________________________________________________|
| SECTIUNEA D.                                                              |
| Se completeaza de administratorul amplasamentului de receptie.            |
|___________________________________________________________________________|
| Urmatoarele echipamente si materiale s-au primit la ..................... |
|                                                            (data)         |
|___________________________________________________________________________|
| Enumerati mai jos, separat,        | Codurile numerice ale                |
| fiecare tip de echipament          | echipamentelor:                      |
| (folositi o fila suplimentara,     |                                      |
| daca este cazul):                  |                                      |
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
| Operatorul de transport autorizat a fost ................................ |
|                                          numele si adresa operatorului de |
|                                                 transport autorizat)      |
|___________________________________________________________________________|
| Administratorul:                   | Se completeaza numai de agentia      |
|                                    | teritoriala de protectie a mediului. |
| Numele si prenumele                |                                      |
| (caractere de tipar)               |                                      |
| .................................  | Formular verificat:                  |
|                                    | Sectiunea A:                         |
| Semnatura .......................  | Sectiunea B:                         |
|                                    | Sectiunea C:                         |
| Data ............................  | Sectiunea D:                         |
|                                    |                                      |
|                                    | Informarea autoritatii de prevenire  |
|                                    | si stingere a incendiilor:           |
|                                    |                                      |
|                                    | Actualizarea inventarului judetean:  |
|____________________________________|______________________________________|

                              INSTRUCTIUNI
de completare si circulare a formularului de raportare a transferului

    1. Agentia teritoriala de protectie a mediului completeaza sectiunea A a formularului. Un exemplar al formularului astfel completat se retine la agentia teritoriala de protectie a mediului, iar al doilea exemplar se transmite agentului economic, conform art. 17 alin. (3).
    2. Agentul economic completeaza sectiunea B a formularului transmis de agentia teritoriala de protectie a mediului. Formularul astfel completat si o copie de pe acesta se retin de agentul economic, iar o copie se transmite agentiei teritoriale de protectie a mediului.
    3. Operatorul de transport autorizat completeaza sectiunea C a formularului prezentat de agentul economic in momentul transferului compusilor desemnati la amplasamentul de receptie. Operatorul de transport autorizat va retine formularul completat la sectiunile A, B si C si o copie de pe acesta si va transmite cate o copie agentiei teritoriale de protectie a mediului si agentului economic, in termen de cel mult doua zile.
    4. Administratorul amplasamentului de receptie completeaza sectiunea D a formularului prezentat de operatorul de transport autorizat, la primirea compusilor desemnati. Administratorul va transmite formularul astfel completat agentiei teritoriale de protectie a mediului, va retine o copie de pe acesta pentru evidentele proprii si va transmite cate o copie operatorului de transport autorizat si agentului economic, in termen de cel mult doua zile.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 173/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 173 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu