Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1057 din 18 octombrie 2001

privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 700 din  5 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 54 pct. 1 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, precum si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare reglementeaza conditiile de introducere pe piata a bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase, denumite in continuare baterii si acumulatori, precum si modalitatile de gestionare a bateriilor si acumulatorilor uzati, in scopul asigurarii conditiilor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Activitatea de gestionare a bateriilor si acumulatorilor uzati are la baza principiile generale prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
    Art. 4
    (1) Se interzice introducerea pe piata a bateriilor si/sau acumulatorilor care contin mai mult de 0,0005% mercur din greutate, incluzand si cazurile in care aceste baterii si acumulatori sunt incorporati in aparate.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) bateriile tip pastila cu un continut maxim de 2% mercur din greutate.
    Art. 5
    (1) Este interzisa introducerea pe piata a aparatelor care utilizeaza baterii si/sau acumulatori astfel incorporati incat nu este posibila inlocuirea cu usurinta si fara riscuri a acestora de catre utilizator.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) categoriile de aparate prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Persoanele juridice care produc baterii si/sau acumulatori au obligatia de a le marca cu unul dintre simbolurile prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 7
    Se interzice introducerea pe piata a bateriilor si/sau acumulatorilor care nu sunt marcati conform art. 6.
    Art. 8
    (1) Informatiile referitoare la continutul de metale grele din baterii si/sau acumulatori cuprind simbolurile chimice ale metalelor respective: Hg - mercur, Cd - cadmiu sau Pb - plumb, precum si concentratiile acestora, conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 1 lit. a).
    (2) Responsabilitatea tiparirii informatiilor la care se face referire in alin. (1) si a amplasarii acestora sub simbolul prevazut in anexa nr. 3 revine persoanelor juridice care produc baterii si/sau acumulatori ori reprezentantilor autorizati ai acestora.
    (3) Informatiile la care se face referire in alin. (1) trebuie sa reprezinte minimum o patrime din dimensiunea simbolului prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 9
    Simbolul prevazut in anexa nr. 3 si informatiile la care se face referire in art. 8 alin. (1) se tiparesc in mod clar, vizibil si durabil.
    Art. 10
    Se interzic persoanelor fizice si juridice:
    a) abandonarea bateriilor si a acumulatorilor uzati sau a componentelor solide ale acestora;
    b) deversarea electrolitului din acumulatorii uzati pentru autovehicule pe sol, in apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale si in sistemele de canalizare;
    c) deteriorarea carcaselor bateriilor si ale acumulatorilor uzati.
    Art. 11
    Persoanele juridice care produc baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule, reprezentantii autorizati ai acestora sau importatorii au urmatoarele obligatii:
    a) sa informeze cumparatorii asupra necesitatii colectarii si valorificarii bateriilor si/sau acumulatorilor uzati pentru autovehicule, prin inscriptionarea pe carcasa acestora a urmatoarelor texte:
    "Este interzisa aruncarea bateriilor si/sau acumulatorilor uzati pentru autovehicule."
    "Este interzisa deversarea electrolitului din acumulatorii uzati pentru autovehicule."
    "Acest produs trebuie predat dupa utilizare pentru valorificare."
    b) sa informeze cumparatorii asupra modalitatilor de colectare a bateriilor si/sau a acumulatorilor uzati pentru autovehicule, asupra obligatiilor pe care le au in ceea ce priveste colectarea acestora, asupra semnificatiei marcajelor si simbolurilor inscriptionate pe bateriile si/sau pe acumulatorii pentru autovehicule, precum si asupra toxicitatii si gradului de periculozitate ale materialelor continute, care sunt mentionate in instructiunile de utilizare puse la dispozitie consumatorilor si care insotesc aceste produse.
    Art. 12
    (1) Persoanele fizice si juridice care detin mijloace de transport sau utilaje echipate cu baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule au obligatia sa predea bateriile si/sau acumulatorii uzati cu electrolitul si componentele solide continute persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule ori persoanelor juridice care desfasoara activitate de colectare sau de valorificare a acestora.
    (2) Persoanele fizice si juridice care detin baterii si/sau acumulatori uzati, altii decat cei pentru autovehicule, au obligatia sa predea aceste baterii si/sau acumulatori uzati in cadrul sistemului de colectare, potrivit prevederilor art. 14.
    Art. 13
    Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule sunt obligate:
    a) sa colecteze bateriile si/sau acumulatorii uzati pentru autovehicule in schimbul bateriilor si/sau acumulatorilor vanduti;
    b) sa aplice sistemul "depozit" asupra pretului de vanzare al bateriilor si/sau acumulatorilor pentru autovehicule;
    c) sa depoziteze in spatii special amenajate, imprejmuite si asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, bateriile si/sau acumulatorii uzati pentru autovehicule primiti in schimbul celor vanduti;
    d) sa predea bateriile si acumulatorii uzati pentru autovehicule, colectati, persoanelor juridice care desfasoara activitate de colectare sau de valorificare a acestora;
    e) sa afiseze la loc vizibil anuntul cu urmatorul continut: "Predati bateriile si/sau acumulatorii uzati pentru autovehicule in vederea valorificarii".
    Art. 14
    (1) Persoanele juridice care produc baterii si/sau acumulatori, reprezentantii autorizati ai acestora sau importatorii sunt obligati sa stabileasca si sa organizeze un sistem propriu de colectare a bateriilor si acumulatorilor uzati, prin care sa se asigure:
    a) colectarea, in spatii special amenajate, a bateriilor si acumulatorilor uzati de tipul si marca celor produsi sau importati, indiferent de gradul lor de deteriorare;
    b) preluarea cu titlu gratuit a bateriilor si a acumulatorilor uzati colectati separat in locurile stabilite de comun acord cu persoanele juridice care comercializeaza baterii si acumulatori;
    c) punerea la dispozitie cu titlu gratuit a recipientelor corespunzatoare in locurile de colectare a bateriilor si acumulatorilor uzati;
    d) predarea bateriilor si a acumulatorilor uzati colectati persoanelor juridice care desfasoara activitate de valorificare sau de eliminare a acestora.
    (2) In lipsa organizarii unui sistem propriu de colectare a bateriilor si/sau acumulatorilor uzati obligatiile prevazute la alin. (1) trebuie realizate pe baza contractuala cu persoane juridice care au in obiectul de activitate colectarea bateriilor si/sau a acumulatorilor uzati.
    (3) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) si (2) bateriile si/sau acumulatorii pentru autovehicule, carora le sunt aplicabile prevederile art. 13.
    Art. 15
    Persoanele juridice care produc baterii si/sau acumulatori, reprezentantii autorizati sau importatorii de baterii si/sau acumulatori sunt obligati sa puna la dispozitie autoritatilor competente informatii referitoare la bateriile si acumulatorii introdusi pe piata.
    Art. 16
    Persoanele juridice autorizate in activitatea de colectare, transport, valorificare si/sau eliminare a bateriilor si acumulatorilor uzati sunt obligate:
    a) sa tina evidenta datelor privind bateriile si/sau acumulatorii uzati colectati, valorificati si/sau eliminati, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor;
    b) sa pastreze pe o perioada de minimum 3 ani evidenta prevazuta la lit. a);
    c) sa puna la dispozitie autoritatilor competente, la cerere, datele mentionate la lit. a).
    Art. 17
    Persoanele juridice care desfasoara activitati de colectare, transport, valorificare si/sau eliminare a bateriilor si/sau acumulatorilor uzati se autorizeaza, dupa caz, in conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 465/2001.
    Art. 18
    Pentru organizarea eficienta a colectarii bateriilor si/sau acumulatorilor uzati pentru autovehicule se introduce sistemul "depozit" la comercializare, conform prevederilor art. 13 lit. b).
    Art. 19
    (1) Sistemul "depozit" se aplica asupra pretului de vanzare de catre persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si de catre persoanele juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule, la comercializarea catre consumatorul final, reprezinta 10% din pretul de vanzare al unei baterii sau al unui acumulator pentru autovehicul si este platit o data cu achizitionarea acestuia, in cazul in care nu se preda o baterie sau un acumulator uzat pentru autovehicul.
    (2) Sumele incasate din aplicarea sistemului "depozit", nerambursate conform art. 20 lit. c), sunt evidentiate separat in contabilitatea persoanei care desfasoara activitate de comert cu baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule si sunt utilizate numai pentru organizarea activitatii de colectare a bateriilor si acumulatorilor uzati pentru autovehicule.
    Art. 20
    Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule au urmatoarele obligatii principale:
    a) sa afiseze in mod vizibil pretul pentru o baterie sau un acumulator pentru autovehicul si valoarea depozitului corespunzator;
    b) sa emita cumparatorului, la vanzarea bateriei sau acumulatorului pentru autovehicul, o chitanta pe care sa se specifice valoarea depozitului.
    c) sa ramburseze cumparatorului valoarea depozitului, pe baza chitantei emise, in cazul in care in termen de maximum 30 de zile de la data achizitionarii cumparatorul ii preda o baterie sau un acumulator uzat pentru autovehicul.
    Art. 21
    Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) sa publice informari privind gestionarea bateriilor si a acumulatorilor uzati;
    b) sa transmita informatii celorlalte autoritati competente, la cerere, precum si organismelor internationale interesate, conform obligatiilor ce decurg din conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 22
    (1) Ministerul Industriei si Resurselor va propune Ministerului Educatiei si Cercetarii programe de cercetare pentru reducerea continutului de metale grele si substante periculoase din baterii si acumulatori, pentru utilizarea unor inlocuitori mai putin poluanti in baterii si acumulatori, precum si pentru gasirea de noi metode de valorificare a bateriilor si acumulatorilor uzati.
    (2) Programele prevazute la alin. (1) se includ in Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare, se revizuiesc si se actualizeaza la maximum 4 ani, luandu-se in considerare conditiile economice, de protectie a mediului si progresul tehnic.
    Art. 23
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 24
    (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
    a) nerespectarea prevederilor art. 13 lit. e), cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, si cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane juridice;
    b) nerespectarea prevederilor art. 11, 15, 16 si ale art. 20, cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 7, 8 si ale art. 9, cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 10 si 12, cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice, si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;
    e) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 13 lit. a) - d) si ale art. 14 alin. (1) si (2), cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 25
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 24 se fac de catre personalul din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si al autoritatilor teritoriale de protectie a mediului, al Ministerului de Interne, Ministerului Industriei si Resurselor, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.
    Art. 26
    Actualizarea prevederilor anexei nr. 2, in scopul adaptarii la progresul tehnic, se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 27
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 28
    Prezenta hotarare va intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1

                            SEMNIFICATIA
                   termenilor specifici utilizati*)

    *) Se completeaza cu definitiile prevazute in anexa nr. I A din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001.

    a) baterii si acumulatori care contin substante periculoase:
    1. baterii si acumulatori care contin mai mult de 0,0005% mercur din greutate, comercializati pe piata;
    2. baterii si acumulatori care contin:
    - mai mult de 25 mg mercur/celula, cu exceptia bateriilor alcaline cu mangan;
    - mai mult de 0,025% cadmiu din greutate;
    - mai mult de 0,4% plumb din greutate;
    3. baterii alcaline cu mangan, care contin mai mult de 0,025% mercur din greutate;
    b) acumulatori - surse de energie electrica - sunt alcatuiti din una sau mai multe celule primare reincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin transformarea directa a energiei chimice.
    Tipuri de acumulatori:
    - acumulatori litiu
    - acumulatori nichel-metal hidrura
    - acumulatori nichel-cadmiu
    - acumulatori cu plumb
    - acumulatori tip pastila;
    c) baterii - surse de energie electrica - sunt alcatuite din una sau mai multe celule primare nereincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin transformarea directa a energiei chimice.
    Tipuri de baterii:
    - baterii zinc-carbon
    - baterii alcaline cu mangan
    - baterii zinc
    - baterii litiu-dioxid de mangan
    - baterii tip pastila;
    d) baterii sau acumulatori pentru autovehicule - baterii sau acumulatori care se folosesc la autovehicule pentru pornire, aprindere si iluminare;
    e) baterii sau acumulatori uzati - baterii sau acumulatori care au devenit improprii folosirii pentru care au fost initial destinati;
    f) electrolit - solutie de acid sulfuric si apa distilata sau demineralizata;
    g) introducere pe piata - actiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs in vederea distribuirii si/sau utilizarii;
    h) reprezentant autorizat - persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau;
    i) sistem "depozit" - sistemul prin care cumparatorul, la cumpararea unei baterii si/sau a unui acumulator pentru autovehicul, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand bateria si/sau acumulatorul uzat cu electrolitul in el este returnat persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule.

    ANEXA 2

                               LISTA
cuprinzand categoriile de aparate exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1)

    1. Aparate ale caror baterii sunt lipite, sudate sau atasate permanent la borne pentru a asigura continuitatea alimentarii cu energie in procesele industriale, precum si pentru conservarea memoriei si functiilor computerelor si ale echipamentului informatic si comercial atunci cand utilizarea bateriilor si acumulatorilor mentionati in anexa nr. 1 este necesara din punct de vedere tehnic.
    2. Elemente de acumulatori din echipamente profesionale si stiintifice, bateriile si acumulatorii din dispozitivele medicale proiectate pentru a mentine functiile vitale si din stimulatoarele cardiace, la care functionarea neintrerupta este esentiala si inlocuirea se realizeaza doar de catre personal calificat in domeniu.
    3. Aparate portabile la care inlocuirea bateriilor de catre personal necalificat poate prezenta riscuri pentru siguranta utilizatorului sau poate afecta functionarea aparatului si echipamente profesionale destinate utilizarii in medii foarte sensibile. Aceste aparate sunt insotite de instructiuni care sa informeze utilizatorul despre continutul periculos pentru mediu al bateriilor si acumulatorilor si care sa arate modul in care se realizeaza inlocuirea in conditii de siguranta.

    ANEXA 3

                     SIMBOLURI DE MARCARE
                a bateriilor si acumulatorilor

    1. Persoanele juridice care produc baterii si/sau acumulatori ori reprezentantii autorizati ai acestora au libertatea alegerii unuia dintre simbolurile prevazute in prezenta anexa.
    2. Simbolul acopera 3% din suprafata data de latura cea mai mare a bateriei sau a acumulatorului si are dimensiunea maxima de 5 cm x 5 cm.
    3. In cazul in care dimensiunea bateriei sau a acumulatorului nu permite decat un simbol mai mic de 0,5 cm x 0,5 cm bateria sau acumulatorul respectiv trebuie marcat cu un simbol cu dimensiunea de 1 cm x 1 cm, tiparit pe ambalajul acestuia.

    Figura 1, reprezentand simboluri de marcare a bateriilor si acumulatorilor, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001, la pagina 11.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1057/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1057 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu