E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 162 din 20 februarie 2002

privind depozitarea deseurilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 164 din  7 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatii de depozitare a deseurilor, atat pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor noi, cat si pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor existente, in conditii de protectie a mediului si sanatatii populatiei.
    (2) Reglementarea acestei activitati are drept scop prevenirea sau reducerea pe cat posibil a efectelor negative asupra mediului, in special poluarea apelor de suprafata, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de sera, precum si a oricarui risc pentru sanatatea populatiei, pe intreaga durata de viata a depozitului, cat si dupa expirarea acesteia.
    (3) Semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari se aplica oricarui depozit definit conform lit. b) din anexa nr. 1.
    Art. 3
    Prezenta hotarare nu se aplica urmatoarelor activitati:
    a) imprastierea pe sol, in scopul ameliorarii calitatii sau fertilizarii, a namolurilor de la statiile de epurare orasenesti, a namolurilor de dragare sau a altor tipuri de namoluri similare;
    b) folosirea unor deseuri inerte la lucrari de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru constructii in depozite de deseuri;
    c) depunerea namolurilor de dragare nepericuloase in lungul apelor din care au fost extrase sau in albia raurilor;
    d) depozitarea solului necontaminat sau a deseurilor inerte rezultate in urma activitatilor de prospectare si extractie, a tratarii si stocarii resurselor minerale, precum si a celor din exploatarea carierelor.
    Art. 4
    Depozitele se clasifica in functie de natura deseurilor depozitate, astfel:
    a) depozite pentru deseuri periculoase;
    b) depozite pentru deseuri nepericuloase;
    c) depozite pentru deseuri inerte.
    Art. 5
    (1) Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit sunt:
    a) deseurile lichide;
    b) deseurile explozive, corosive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietati ce sunt definite in anexa nr. I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;
    c) deseurile periculoase spitalicesti sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definita in anexa nr. I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, si avand categoria prevazuta la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la aceeasi ordonanta de urgenta;
    d) anvelopele uzate intregi, excluzand anvelopele uzate taiate si cele folosite ca materiale in constructii;
    e) orice alt tip de deseu care nu indeplineste criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3.
    (2) Autoritatea centrala pentru protectia mediului are obligatia sa elaboreze strategia nationala privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate, care este parte integranta din Strategia nationala privind gestiunea deseurilor. Strategia nationala privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile cuprinde masuri referitoare la colectarea selectiva, reciclarea, compostarea, producerea de biogaz si/sau recuperarea materialelor si energiei, astfel incat sa se realizeze urmatoarele obiective:
    a) cantitatea de deseuri biodegradabile municipale depozitate se va reduce la 75% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 2001 si raportata in anul 2002, in maximum 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
    b) cantitatea de deseuri biodegradabile municipale depozitate se va reduce la 50% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 2001 si raportata in anul 2002, in maximum 8 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
    c) cantitatea de deseuri biodegradabile municipale depozitate se va reduce la 35% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 2001 si raportata in anul 2002, in maximum 15 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Termenele prevazute la alin. (2) lit. a), b) si c) se pot prelungi cu maximum 4 ani.
    Art. 6
    (1) In depozitele de deseuri periculoase este permisa numai depozitarea deseurilor periculoase care indeplinesc conditiile prevazute in anexa nr. 3.
    (2) In depozitele de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri:
    a) deseuri municipale;
    b) deseuri nepericuloase de orice alta origine, care indeplinesc criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase stabilite in anexa nr. 3;
    c) deseuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalenta cu a celor mentionate la lit. b) si care indeplinesc criteriile relevante de acceptare stabilite in anexa nr. 3; aceste deseuri periculoase nu se depoziteaza in celule destinate deseurilor biodegradabile nepericuloase, ci in celule separate.
    (3) In depozitele de deseuri inerte este permisa numai depozitarea deseurilor inerte.
    (4) In scopul de a indeplini criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozite este interzisa amestecarea deseurilor.
    (5) Lista nationala de deseuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit si definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica unui depozit se aproba prin ordin al ministrului autoritatii centrale pentru protectia mediului, care se emite in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    (1) Depozitarea deseurilor conform prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) este permisa numai daca deseurile sunt supuse in prealabil unor operatiuni de tratare.
    (2) Lista operatiunilor de tratare a deseurilor este inclusa in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor - exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri, care se aproba prin ordin al ministrului autoritatii centrale pentru protectia mediului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 8
    (1) In situatia in care depozitele sunt localizate pe teritoriul a doua sau mai multe judete si/sau deservesc mai mult decat o localitate, programul operatiunilor de depozitare se stabileste de comun acord cu toate autoritatile administratiei publice locale implicate.
    (2) In cazul localitatilor cu populatie mai mica de 20.000 de locuitori se realizeaza cate un depozit care sa deserveasca mai multe astfel de localitati.
    Art. 9
    (1) Costurile aferente activitatii de depozitare se suporta de catre generatorii si detinatorii de deseuri.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri ca toate costurile implicate in organizarea si exploatarea unui depozit de deseuri, precum si costurile estimate ale inchiderii si urmaririi postinchidere a depozitului sa fie acoperite de pretul practicat de operator pentru depozitarea fiecarui tip de deseu in acel depozit.
    Art. 10
    Operatorul depozitului, care solicita un acord de mediu pentru un depozit de deseuri, trebuie sa faca dovada depunerii unei garantii bancare de buna executie, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 11
    (1) Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, denumit "Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere".
    (2) Fondul se pastreaza intr-un cont deschis la una dintre bancile comerciale agreate de autoritatile administratiei publice locale. In situatia in care operatorul depozitului are calitatea de institutie publica, fondul se pastreaza intr-un cont deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publica in a carei raza acesta isi are sediul fiscal.
    (3) Fondul se constituie in limita sumei stabilite prin proiect pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrarii in functiune a depozitului.
    (4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimenteaza fondul se stabileste prin proiect.
    (5) Fondul constituit este purtator de dobanda, iar dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului.
    (6) Fondul prevazut la alin. (1) nu se include la masa credala in caz de lichidare judiciara, el urmand sa fie folosit doar in scopul pentru care a fost constituit.
    (7) Controlul alimentarii si utilizarii fondului se realizeaza de catre autoritatea publica locala, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
    (8) Autoritatile administratiei publice locale vor asigura transparenta informatiei privind costul depozitarii deseurilor si al implicatiilor realizarii depozitului de deseuri.

    CAP. 2
    Procedura de emitere a acordului si a autorizatiei de mediu pentru un depozit de deseuri

    Art. 12
    (1) Autorizarea activitatii privind depozitarea deseurilor se face cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu in vigoare, respectiv prin emiterea acordului si/sau a autorizatiei de mediu.
    (2) Procedura specifica de autorizare pentru desfasurarea activitatii de depozitare a deseurilor se elaboreaza de autoritatea centrala pentru protectia mediului si se adopta prin ordin al ministrului acestei autoritati, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Documentatia care se inainteaza autoritatii teritoriale de protectie a mediului, in vederea obtinerii acordului de mediu, trebuie sa cuprinda:
    a) clasa depozitului;
    b) lista cuprinzand tipurile de deseuri, conform art. 6 alin. (5), si cantitatea totala de deseuri care este autorizata sa fie depozitata in depozit;
    c) cerintele pentru pregatirea depozitului, operatiunile de depozitare, procedurile de monitorizare si control, inclusiv planuri de interventie in caz de accidente, precum si prevederile pentru operatiunile de inchidere si urmarire postinchidere, cu respectarea prevederilor anexelor nr. 2, 3 si 4 in elaborarea documentatiei;
    d) dovada depunerii unei garantii bancare, conform prevederilor art. 10, ca asigurare ca depozitul se realizeaza conform proiectului;
    e) incredintarea managementului depozitului unui operator cu atributii in acest domeniu, care sa exploateze depozitul in conditii de maxima siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei;
    f) obligatia operatorului depozitului de a raporta la autoritatea competenta tipurile si cantitatile de deseuri eliminate si rezultatele programului de monitorizare.
    Art. 13
    Autoritatea teritoriala pentru protectia mediului inspecteaza depozitul inainte de inceperea exploatarii, pentru a stabili conformitatea cu datele prevazute in acordul de mediu, in vederea emiterii autorizatiei de mediu.
    Art. 14
    Informatiile cuprinse in autorizatiile de mediu emise pentru depozitele de deseuri sunt prezentate, la cerere, Institutului National de Statistica.

    CAP. 3
    Proceduri de acceptare a deseurilor in depozitul de deseuri

    Art. 15
    (1) Operatorii depozitelor de deseuri sunt obligati sa respecte, la primirea deseurilor in depozit, urmatoarele proceduri de receptie:
    a) verificarea documentatiei privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, originea si natura lor, inclusiv a buletinelor de analiza pentru deseuri industriale periculoase si pentru deseuri urbane unde exista suspiciuni, precum si privind identitatea producatorului si/sau a detinatorului deseurilor;
    b) inspectia vizuala a deseurilor la intrare si la punctul de depozitare si, dupa caz, verificarea conformitatii cu descrierea prezentata in documentatia inaintata de detinator, conform procedurii stabilite la pct. 3 nivelul 3 din anexa nr. 3;
    c) pastrarea cel putin o luna a probelor prelevate pentru verificarile impuse conform prevederilor pct. 3 nivelul 1 sau 2 din anexa nr. 3, precum si inregistrarea rezultatelor determinarilor;
    d) pastrarea unui registru cu inregistrarile privind cantitatile si caracteristicile deseurilor depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului sau, dupa caz, a colectorului - in cazul deseurilor municipale, iar in cazul deseurilor periculoase, localizarea precisa a acestora in depozit. Pentru depozitele zonale sau municipale datele se introduc si pe suport informatic tip baza de date.
    (2) Operatorul depozitului elibereaza celui care preda deseurile, in mod obligatoriu, o confirmare scrisa a receptiei fiecarei cantitati livrate acceptate la depozit.
    Art. 16
    La controlul efectuat de autoritatea competenta pentru protectia mediului operatorul depozitului este obligat sa demonstreze cu documente ca deseurile au fost acceptate in conformitate cu conditiile cuprinse in autorizatia de mediu si ca indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. 3 pentru clasa de depozit respectiva.

    CAP. 4
    Proceduri de control si urmarire in faza de exploatare a depozitului de deseuri

    Art. 17
    Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia. Procedurile de control si monitorizare in faza de exploatare a unui depozit de deseuri cuprind:
    a) automonitorizarea tehnologica;
    b) automonitorizarea calitatii factorilor de mediu;
    Art. 18
    (1) Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii si functionarii urmatoarelor amenajari si dotari posibile din depozite:
    a) starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;
    b) starea impermeabilizarii depozitului;
    c) functionarea sistemelor de drenaj;
    d) comportarea taluzurilor si a digurilor;
    e) urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;
    f) functionarea instalatiilor de epurare a apelor uzate;
    g) functionarea instalatiilor de captare si ardere a gazelor rezultate de la fermentarea deseurilor;
    h) functionarea instalatiilor de evacuarea a apelor pluviale;
    i) starea altor utilaje si instalatii existente in cadrul depozitului, cum ar fi cele de compostare, sortare de materiale reciclabile, spalare/dezinfectie auto, incinerare.
    (2) Automonitorizarea tehnologica are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii si explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj si tasari inegale ale deseurilor in corpul depozitului.
    Art. 19
    (1) Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizeaza conform prevederilor anexei nr. 4.
    (2) Determinarile prevazute in anexa nr. 4 se efectueaza de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale in vigoare, iar rezultatele acestor determinari se pastreaza intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.
    Art. 20
    Operatorul depozitului este obligat sa raporteze autoritatii teritoriale pentru protectia mediului, dupa cum urmeaza:
    a) semestrial, datele acumulate in urma monitorizarii, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile cuprinse in autorizatia de mediu, precum si stadiul indeplinirii masurilor de remediere din programul pentru conformare;
    b) in maximum 12 ore, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.
    Art. 21
    Autoritatea teritoriala pentru protectia mediului decide masurile de remediere ce se impun in urma analizei informarilor prezentate de operatorul depozitului, iar costul acestora este suportat de operator.

    CAP. 5
    Proceduri de inchidere a depozitelor de deseuri si urmarirea postinchidere a acestora

    Art. 22
    Depozitul sau o sectiune a acestuia se inchide dupa cum urmeaza:
    a) cand sunt indeplinite conditiile cuprinse in autorizatia de mediu referitoare la perioada de functionare;
    b) la cererea operatorului depozitului si dupa analiza si decizia de acceptare a cererii, emisa de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;
    c) prin decizie motivata a autoritatii teritoriale pentru protectia mediului.
    Art. 23
    Procedura de aprobare a inchiderii depozitului sau a unei parti a acestuia consta in urmatoarele etape:
    a) autoritatea teritoriala pentru protectia mediului evalueaza toate rapoartele inaintate de operatorul depozitului si efectueaza o inspectie finala la amplasament;
    b) autoritatea teritoriala pentru protectia mediului hotaraste inchiderea depozitului. Aceasta decizie nu afecteaza responsabilitatea operatorului depozitului, prevazuta in autorizatia de mediu;
    c) autoritatea teritoriala pentru protectia mediului comunica operatorului depozitului aprobarea pentru inchidere.
    Art. 24
    (1) Depozitul este inchis conform unui plan care face parte din proiectul depozitului si este inclus in autorizatia de mediu, conform prevederilor anexei nr. 2.
    (2) Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreaza in registrul de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.
    Art. 25
    (1) Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului, conform autorizatiei de mediu.
    (2) Perioada de urmarire postinchidere este stabilita de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului. Aceasta perioada este de minimum 30 de ani si poate fi prelungita daca prin programul de monitorizare postinchidere se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu.
    (3) Monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in anexa nr. 4, iar rezultatele determinarilor efectuate sunt pastrate de operatorul depozitului intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.
    (4) Operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatea teritoriala pentru protectia mediului despre producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevate prin procedurile de control, si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protectia mediului privind masurile de remediere impuse in perioada postinchidere.

    CAP. 6
    Depozite existente

    Art. 26
    (1) Pentru ramanerea in functiune a depozitelor existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in maximum un an de la aceasta data operatorii depozitelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa intocmeasca bilantul de mediu nivel II si, daca este cazul, evaluarea de risc, conform prevederilor legale in vigoare;
    b) sa prezinte autoritatii teritoriale pentru protectia mediului programul pentru conformare al depozitului, inclusiv sursele de finantare pentru realizarea obiectivelor propuse, daca in urma evaluarilor de mediu autoritatea prevazuta mai sus stabileste ca depozitul poate continua sa functioneze.
    (2) Autoritatea teritoriala pentru protectia mediului avizeaza lucrarile din programul pentru conformare necesare pentru remedierea deficientelor, precum si termenele prevazute pentru realizarea lor si stabileste o perioada maxima, de la data acordarii autorizatiei de mediu, pentru realizarea acestui program.
    (3) Autoritatea teritoriala pentru protectia mediului comunica autoritatii administratiei publice locale, in functie de concluziile evaluarilor de mediu pentru un depozit, decizia de continuare sau de incetare a activitatii de depozitare a deseurilor la acel depozit.
    Art. 27
    Operatorii depozitelor care sunt in exploatare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si care primesc autorizatie de mediu in functie de rezultatele evaluarilor de mediu au obligatia sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, denumit "Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere", conform prevederilor art. 11.
    Art. 28
    Pentru depozitele care sunt in exploatare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si care nu primesc autorizatie de mediu autoritatea teritoriala pentru protectia mediului hotaraste ca acestea sa isi inceteze activitatea in conformitate cu prevederile cuprinse in cap. V privind procedurile de inchidere. Pentru depozitele de deseuri municipale aflate in aceasta situatie autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri pentru realizarea unui nou depozit.
    Art. 29
    Autoritatile administratiei publice locale vor initia actiuni pentru deschiderea unui nou depozit in situatia in care depozitul existent atinge circa 75% din capacitatea proiectata.
    Art. 30
    (1) Depozitele de deseuri periculoase existente in evidenta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului se supun urmatoarelor prevederi:
    a) se clasifica conform prevederilor art. 4, au interdictia de a primi la depozitare deseurile enumerate la art. 5 si operatorii acestora respecta procedura de primire a deseurilor in depozit, conform prevederilor art. 15 si anexei nr. 3, in maximum 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
    b) operatorul depozitului accepta la depozitare doar deseuri periculoase tratate conform prevederilor art. 6 si 7, in maximum 8 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Pentru depozitele existente operatorul depozitului elaboreaza un program pentru conformare, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1).
    Art. 31
    In maximum 8 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice depozit de deseuri existent se conformeaza cerintelor acesteia, inclusiv ale anexelor, exceptand prevederile pct. 1 din anexa nr. 2.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 32
    Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 20 lit. a) de catre operatorii depozitelor, cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (8) de catre primari si consiliile locale, cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 17 si a celor referitoare la respectarea termenului stabilit conform art. 26 alin. (1) de catre operatorii depozitelor, cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) - d), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (1) lit. a) si ale art. 30 alin. (1) lit. a) de catre operatorii depozitelor, cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    e) neindeplinirea atributiilor si a responsabilitatilor conform prevederilor art. 9 alin. (2) si ale art. 28 de catre primari si consiliile locale, cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) - (4) si ale art. 7 alin. (1) de catre operatorii depozitelor, cu amenda de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei;
    g) neindeplinirea prevederilor art. 10, art. 11 alin. (1) - (4), art. 16, 19, art. 20 lit. b), art. 22 lit. a), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1), (2) si (4), art. 26 alin. (1) lit. b), art. 27 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) si alin. (2) de catre operatorii depozitelor, cu amenda de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    h) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) si ale art. 29 de catre primari si consiliile locale, cu amenda de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 33
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 32 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatii centrale pentru protectia mediului si al autoritatii teritoriale pentru protectia mediului, precum si din cadrul administratiei publice centrale sau locale, conform atributiilor stabilite de legislatia in vigoare.
    Art. 34
    Prevederile art. 32 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 36
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                        SEMNIFICATIA
    unor termeni in intelesul prezentei hotarari

    a) Autoritate competenta - autoritatea careia ii revin atributii si responsabilitati ce decurg din prezenta hotarare
    b) Depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv:
    - spatii interne de depozitare a deseurilor, adica depozite in care un producator de deseuri executa propria eliminare a deseurilor la locul de producere,
    - un loc stabilit pentru o perioada de peste un an pentru stocarea temporara a deseurilor,
    dar exclusiv:
    - spatiul unde deseurile sunt descarcate pentru a permite pregatirea lor pentru un transport ulterior in scopul recuperarii, tratarii sau eliminarii finale in alta parte,
    - spatiul de stocare a deseurilor inainte de recuperare sau tratare, pentru o perioada mai mica de 3 ani, ca regula generala, sau spatiul de stocare a deseurilor inainte de depozitare, pentru o perioada mai mica de un an
    c) Depozitare subterana - mod de depozitare permanenta a deseurilor intr-o cavitate geologica adanca
    d) Deseu - definit in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001
    e) Deseuri biodegradabile - deseuri care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deseurile alimentare sau de gradina, hartia si cartonul
    f) Deseuri inerte - deseuri care nu sufera nici o transformare semnificativa fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard ori nu reactioneaza in nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile si nu afecteaza materialele cu care vin in contact intr-un mod care sa poata duce la poluarea mediului sau sa dauneze sanatatii omului. Levigabilitatea totala si continutul de poluanti ai deseurilor, ca si ecotoxicitatea levigatului trebuie sa fie nesemnificative si, in special, sa nu pericliteze calitatea apei de suprafata si/sau subterane
    g) Deseuri lichide - orice deseuri in forma lichida, inclusiv apele uzate, dar exclusiv namolurile
    h) Deseuri municipale - deseuri menajere si alte deseuri care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile menajere si care sunt generate pe raza localitatilor
    i) Deseuri nepericuloase - deseuri care nu sunt incluse in categoria deseurilor periculoase conform lit. j)
    j) Deseuri periculoase - deseuri definite in anexa nr. I C, I D si I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001
    k) Detinator - definit in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001
    l) Eluat - solutia obtinuta printr-un test de levigare a deseurilor, efectuat in laborator
    m) Gaz de depozit - amestecul de compusi in stare gazoasa, generat de deseurile depozitate
    n) Levigat - orice lichid care a percolat deseurile depozitate si este eliminat sau mentinut in depozit
    o) Operatorul depozitului - orice persoana fizica sau juridica autorizata, investita cu atributii si responsabilitati pentru un depozit, care se poate schimba de la faza de pregatire la cea de exploatare si urmarire postinchidere
    p) Program pentru conformare - definit in Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997
    r) Prag de alerta - nivelul peste care exista un risc pentru sanatatea oamenilor in urma unei expuneri de scurta durata si fata de care trebuie sa se ia masuri imediate conform legislatiei in vigoare
    s) Solicitant - orice persoana care solicita o autorizatie pentru depozitarea deseurilor, conform prevederilor prezentei hotarari
    t) Tratare - definita in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001.

    ANEXA 2

                       CERINTE GENERALE
    pentru toate clasele de depozite de deseuri

    1. Cerinte generale la amplasarea si proiectarea unui depozit
    1.1. Cerinte generale pentru amplasarea unui depozit
    1.1.1. Amplasarea unui depozit de deseuri se face tinandu-se seama de planurile de urbanism general si planurile de urbanism zonal.
    1.1.2. Alegerea unui amplasament se face conform urmatoarei scheme:
    a) se defineste clasa de depozit care se intentioneaza sa se realizeze;
    b) se identifica si se inventariaza amplasamentele posibile;
    c) se analizeaza amplasamentele, in functie de clasa de depozit si de tipurile de deseuri ce vor fi acceptate la depozitare, pe baza unei comparatii pluricriteriale;
    d) amplasamentul considerat in urma analizei pluricriteriale ca fiind cel mai favorabil realizarii obiectivului propus trebuie evaluat din punct de vedere ecologic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin intocmirea studiului de impact, dupa care solicitantul va parcurge etapele legale pentru obtinerea acordului de mediu;
    e) autoritatea competenta analizeaza studiul de impact si stabileste in colectivul de analiza tehnica oportunitatea alegerii amplasamentului, in functie de care se ia decizia realizarii obiectivului.
    1.1.3. Analiza amplasamentelor posibile se face in functie de:
    a) topografia si structura hidrogeologica a terenului, luandu-se in considerare in special adancimea panzei freatice si folosintele de apa;
    b) configuratia terenului, forma depozitului si incadrarea in peisaj;
    c) fluxul de ape spre amplasament, precum si pozitia fata de apele si instalatiile de canalizare si epurare existente;
    d) directia vanturilor dominante si efectul lor in raport cu pozitia fata de zonele locuite;
    e) folosinta terenului;
    f) existenta unor zone protejate, culturale sau ecologice;
    g) distanta fata de centrele de producere a deseurilor si fata de infrastructura existenta;
    h) pericole de inundare, de alunecare, tasare sau de avalanse;
    i) riscuri seismice majore;
    j) existenta in zona a unor aeroporturi, linii de inalta tensiune sau obiective militare.
    1.1.4. Distantele minime de amplasare fata de anumite repere se stabilesc pentru fiecare caz pe baza analizarii emisiilor si a altor reglementari existente, in cadrul unor studii de impact asupra mediului si sanatatii.
    1.1.5. Criteriile pentru analiza amplasamentelor sunt:
    Criterii geologice, pedologice si hidrogeologice:
    a) caracteristicile si dispunerea in adancime a straturilor geologice;
    b) folosintele actuale ale terenurilor si clasa de fertilitate, evaluarea lor economica, financiara si sociala pentru populatia din zona;
    c) structura, adancimea si directia de curgere a apei subterane;
    d) distanta fata de cursurile de apa, fata de albia minora si majora a acestora, fata de ape statatoare, fata de ape cu regim special si surse de alimentare cu apa;
    e) starea de inundabilitate a zonei;
    f) aportul de apa de pe versanti la precipitatii.
    Criterii climatice:
    a) directia dominanta a vanturilor in raport cu asezarile umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanti in atmosfera;
    b) regimul precipitatiilor.
    Criterii economice:
    a) capacitatea depozitului si durata de exploatare;
    b) distanta pe care sunt transportate deseurile de la sursa de producere la locul de depozitare;
    c) necesitatea unor amenajari secundare pentru depozit (drumuri de acces, utilitati).
    Criterii suplimentare:
    a) vizibilitatea amplasamentului;
    b) accesul la amplasament.
    1.1.6. Depozitul poate fi autorizat numai in cazul in care caracteristicile amplasamentului din punct de vedere al conditiilor sus-mentionate sau al masurilor de remediere ce trebuie luate respecta legislatia de mediu in vigoare.
    1.2. Cerinte generale la proiectarea si realizarea unui depozit
    1.2.1. Proiectul depozitului trebuie sa respecte urmatoarele:
    a) dimensiunile depozitului trebuie sa fie corelate cu volumul total de deseuri ce urmeaza a fi acceptat la depozitare din zona sau zonele deservite, pe baza prognozelor de dezvoltare municipala sau zonala;
    b) perioada de exploatare sa fie de minimum 10 ani.
    1.2.2. Proiectul unui depozit trebuie sa prezinte:
    a) natura si provenienta deseurilor ce urmeaza sa fie depozitate;
    b) cantitatile de deseuri;
    c) tehnologii de tratare a deseurilor inainte de depozitare si/sau in incinta depozitului;
    d) modul de realizare a bazei depozitului, adica:
    - modul de impermeabilizare a cuvetei depozitului (baza si pereti laterali);
    - modul de protectie a sistemului de impermeabilizare;
    - sistemul de drenare, colectare, epurare si evacuare a apelor exfiltrate;
    e) sistemul de colectare, inmagazinare si valorificare a gazelor de fermentare, unde este cazul;
    f) organizarea tehnica a depozitului, utilitati;
    g) instructiuni de exploatare a depozitului;
    h) procedura de inchidere a depozitului;
    i) sistemul de control si supraveghere a depozitului;
    j) masurile de siguranta in timpul exploatarii, cum ar fi: prevenirea incendiilor, prevenirea si combaterea exploziilor si planul de interventie in caz de accidente sau avarii intr-un depozit;
    k) masuri pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare: deratizare, dezinsectie;
    l) masuri de protectie a muncii.
    Solutia tehnologica ce va fi adoptata este optiunea proiectantului, acesta asumandu-si raspunderea ca depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu.
    1.2.3. Dupa atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizata acoperirea finala, cu continuarea actiunii de captare a gazelor de fermentare si a drenarii apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.
    1.2.4. Materiale folosite
    a) Pentru impermeabilizare se folosesc argile sau alte materiale minerale cu caracteristici similare argilei si o impermeabilizare artificiala cu geomembrana sau alt material similar, care trebuie sa asigure un coeficient de permeabilitate K </= 1 x 10^-9 m/s si conditiile de rezistenta fizico-chimica si de stabilitate in timp cerute de proiectant. Se va folosi geomembrana neteda la baza depozitului si rugoasa pe taluzuri si pentru acoperirea finala.
    b) Pentru separarea straturilor de drenare si impermeabilizare de corpul depozitului se vor folosi geotextile cu rol de protectie.
    c) Tuburile de drenaj folosite pentru drenarea levigatului trebuie sa fie de polietilena si trebuie sa fie prevazute cu fante.
    d) Stratul drenant consta dintr-un strat de pietris cu diametrul granulelor intre 16 si 32 mm.
    1.3. Cerinte generale pentru impermeabilizarea depozitelor
    1.3.1. In vederea protectiei solului si a apei subterane si de suprafata baza, peretii laterali si acoperisul depozitelor trebuie impermeabilizate. Solutiile de impermeabilizare se stabilesc de catre proiectant, astfel incat depozitul sa raspunda cerintelor prezentei hotarari, inclusiv ale anexelor.
    1.3.2. Un depozit trebuie sa fie amplasat si proiectat astfel incat sa satisfaca conditiile necesare pentru a preveni poluarea solului, apei subterane sau de suprafata si a asigura colectarea eficienta a levigatului in conformitate cu prevederile pct. 2.1 "Controlul apei si gestiunea levigatului"; aceasta se realizeaza prin combinarea barierei geologice naturale cu o impermeabilizare a bazei depozitului in timpul fazei de exploatare/active si prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioara in cursul fazei pasive/postinchidere.
    1.3.3. Bariera geologica este creata de conditiile geologice si hidrogeologice de sub si din vecinatatea unui depozit si trebuie sa confere o capacitate suficienta de atenuare si prevenire a unui potential risc ecologic pentru sol si apa subterana.
    Bariera geologica a bazei si taluzurilor depozitului va consta dintr-un strat mineral care indeplineste cerintele de permeabilitate si grosime, cu un efect cel putin echivalent cu cel rezultat din urmatoarele conditii:
    - depozit pentru deseuri periculoase: K </= 1,0 x 10^-9 m/s; grosime >/= 5 m;
    - depozit pentru deseuri nepericuloase: K </= 1,0 x 10^-9 m/s; grosime >/= 1 m;
    - depozit pentru deseuri inerte: K </= 1,0 x 10^-7 m/s; grosime >/= 1 m.
    1.3.4. Metoda folosita pentru determinarea coeficientului de permeabilitate pentru depozite, pe suprafata analizata si pentru tot amplasamentul, trebuie sa fie metoda standardizata sau recunoscuta international.
    1.3.5. Acolo unde bariera geologica nu indeplineste in mod natural conditiile de mai sus, ea poate fi completata cu argila (sau cu alt material natural cu proprietati de impermeabilizare echivalente), oferind o protectie echivalenta. O bariera geologica de impermeabilizare naturala nu trebuie sa fie mai subtire de 0,5 m (tabelul 2.1).
    1.3.6. In afara barierei geologice descrise mai sus, depozitul este prevazut cu o impermeabilizare artificiala care indeplineste conditiile de rezistenta fizico-chimica si de stabilitate in timp, corespunzator conditiilor de etansare cerute, si un sistem etans de colectare a levigatului, pentru a se asigura ca acumularea de levigat la baza depozitului se mentine la un nivel minim.

    Tabelul 2.1.
 ____________________________________________________________________________
| Categoria depozitului       | Deseuri nepericuloase  | Deseuri periculoase |
|_____________________________|________________________|_____________________|
| Impermeabilizare artificiala|        necesara        |       necesara      |
|_____________________________|________________________|_____________________|
| Strat drenant >/= 0,5 m     |        necesar         |       necesar       |
|_____________________________|________________________|_____________________|

    1.3.7. Daca autoritatea centrala sau teritoriala pentru protectia mediului, dupa evaluarea potentialelor pericole fata de mediu, considera ca este necesara prevenirea formarii de levigat, se poate prescrie o impermeabilizare a suprafetei superioare. Recomandarile pentru etansarea suprafetei sunt:

    Tabelul 2.2.
 ____________________________________________________________________________
| Categoria depozitului       | Deseuri nepericuloase  | Deseuri periculoase |
|_____________________________|________________________|_____________________|
| Strat filtrant gaze         | necesar                | nu este necesar     |
|_____________________________|________________________|_____________________|
| Impermeabilizare artificiala| nu este necesara       | necesara            |
|_____________________________|________________________|_____________________|
| Impermeabilizare naturala   | necesara               | necesara            |
|_____________________________|________________________|_____________________|
| Strat drenant > 0,5 m       | necesar                | necesar             |
|_____________________________|________________________|_____________________|
| Acoperire superioara cu     | necesara               | necesara            |
| pamant > 1 m  (din care sol |                        |                     |
| vegetal >/= 0,3 m)          |                        |                     |
|_____________________________|________________________|_____________________|

    1.3.8. Autoritatea centrala sau teritoriala pentru protectia mediului stabileste conditii generale sau specifice pentru depozitele de deseuri inerte si pentru caracteristicile mijloacelor tehnice sus-mentionate.
    1.3.9. Autoritatea centrala stabileste conditiile generale sau specifice pentru depozitele de deseuri subterane si pentru caracteristicile mijloacelor tehnice sus-mentionate.

    2. Cerinte generale de control si protectia factorilor de mediu
    2.1. Controlul apei si gestiunea levigatului
    2.1.1. In corelatie cu caracteristicile depozitului si conditiile meteorologice, vor fi luate masurile corespunzatoare pentru:
    a) controlul cantitatii de apa din precipitatiile care patrund in corpul depozitului;
    b) prevenirea patrunderii apei de suprafata si/sau subterane in deseurile depozitate;
    c) colectarea apei contaminate si a levigatului;
    d) epurarea apei contaminate si a levigatului colectat din depozit la standardul corespunzator cerut pentru evacuarea lor din depozit.
    2.1.2. Prevederile de mai sus nu se aplica la depozitele de deseuri inerte; decizia este luata de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, daca evaluarea, tinandu-se seama de amplasarea depozitului si a deseurilor care trebuie acceptate, arata ca depozitul nu reprezinta un pericol potential pentru mediu.
    2.1.3. Levigatul colectat la baza depozitului prin intermediul sistemului de drenaj se evacueaza conform urmatoarelor variante:
    a) la o statie de epurare proprie si apoi intr-un receptor natural;
    b) la o statie de epurare oraseneasca;
    c) intr-un bazin si apoi este transportat periodic la o statie de epurare.
    2.1.4. Santurile de garda trebuie prevazute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafetele invecinate depozitului.
    2.1.5. Daca autoritatea competenta, pe baza unui studiu de impact si/sau bilant de mediu, decide, in conformitate cu prevederile pct. 2.1 "Controlul apei si gestiunea levigatului", ca nu sunt necesare colectarea si tratarea levigatului sau a stabilit ca depozitul nu prezinta pericol potential pentru sol, apa freatica sau de suprafata, conditiile prevazute la pct. 1.3.3 - 1.3.7 nu se aplica.
    2.2. Controlul gazului
    2.2.1. Sistemul de colectare si de evacuare a gazelor de fermentare consta din conducte, puturi, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalatii de prelucrare/valorificare.
    2.2.2. Gazul de depozit se colecteaza in toate depozitele care accepta deseuri biodegradabile. Daca gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.
    2.2.3. Colectarea, tratarea si folosirea gazului de depozit conform pct. 2.2.2 se efectueaza astfel incat sa nu se produca pagube sau distrugerea mediului si sa se reduca riscurile pentru sanatatea populatiei.
    2.2.4. Controlul acumularii si migrarii gazului de depozit, precum si cantitatea si compozitia gazului se realizeaza conform prevederilor pct. 2.2.4 si tabelului 4.2 din anexa nr. 4.
    2.3. Asigurarea stabilitatii
    2.3.1. Repartizarea deseurilor in depozit trebuie facuta astfel incat sa se asigure stabilitatea masei de deseuri si a structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare si evacuare a apelor exfiltrate si a gazelor etc.), in special pentru evitarea alunecarilor.
    2.3.2. Daca exista impermeabilizare artificiala, trebuie apreciat daca substratul geologic - tinandu-se seama de morfologia depozitului - este suficient de stabil pentru a preveni deteriorarea impermeabilizarii.
    2.4. Sisteme de siguranta si paza
    2.4.1. Depozitele se imprejmuiesc si se instituie paza lor, pentru reducerea posibilitatilor de patrundere ilegala pe amplasament a oamenilor si animalelor.
    2.4.2. Portile se inchid in afara orelor de lucru.
    2.4.3. Sistemul de control si acces la fiecare depozit trebuie sa contina un program de masuri pentru a detecta si descuraja aruncarea ilegala de deseuri in depozit.
    2.5. Combaterea altor inconveniente si riscuri
    2.5.1. La amenajarea depozitelor trebuie luate masuri pentru diminuarea si a altor noxe si riscuri, precum:
    a) emisia de mirosuri si praf;
    b) particule materiale antrenate de vant;
    c) zgomot si trafic;
    d) pasari, paraziti si insecte;
    e) formarea de aerosoli;
    f) incendii, explozii, alunecari.
    2.5.2. Depozitul trebuie echipat astfel incat noxele provenite de pe amplasament sa nu fie dispersate pe drumurile publice si in zonele invecinate.
    2.6. Incadrarea in peisaj
    Amenajarile pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deseuri se realizeaza in functie de folosintele terenurilor adiacente, prin:
    a) realizarea unei perdele vegetale de protectie cu o latime ce se va stabili in proiect si, daca este cazul, plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori si arbusti repede crescatori;
    b) amplasarea in frontul vizual a constructiilor social-administrative;
    c) amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame;
    d) inierbarea cu plante ierboase - graminee - si plantarea unor specii rezistente la poluanti pe suprafetele acoperite ale depozitului, care au ajuns la cota finala, pentru refacerea structurii solului si a biocenozei, in paralel cu eliminarea poluantilor si cu introducerea treptata a acestor terenuri in peisajul natural al zonei.
    Prin executarea lucrarilor tehnice de inchidere a depozitului trebuie sa i se confere terenului incadrarea in peisajul zonal.

    ANEXA 3

                  CRITERII SI PROCEDURI
    de acceptare a deseurilor in depozit

    1. Principii generale
    1.1. Criteriile pentru acceptarea deseurilor la o anumita clasa de depozite trebuie sa tina seama in special de:
    a) protectia factorilor de mediu, in special a apei subterane si de suprafata;
    b) sistemele de impermeabilizare a depozitelor, sistemele de colectare si de tratare a levigatului, sistemele de colectare si de evacuare a gazului de depozit;
    c) asigurarea desfasurarii normale a proceselor de stabilizare a deseurilor in depozit;
    d) protectia sanatatii umane.
    1.2. Acceptarea deseurilor la o anumita clasa de depozite se bazeaza pe:
    a) listele de deseuri acceptate, definite dupa natura si origine;
    b) caracteristicile deseurilor, determinate prin metode de analiza standardizate.

    2. Criterii de acceptare
    2.1. Autoritatea centrala pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din hotarare, stabileste listele nationale de deseuri acceptate (sau refuzate) pentru fiecare clasa de depozite si defineste criteriile ce trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regasi pe liste.
    2.2. Lista nationala de deseuri acceptate pe fiecare clasa de depozite si criteriile de acceptare servesc la intocmirea listei specifice fiecarui depozit sau a listei cu deseuri acceptate ce vor fi specificate in autorizatia de mediu a depozitului.
    2.3. Criteriile de acceptare a deseurilor intr-o clasa de depozite, bazate pe caracteristicile deseurilor, se vor referi la:
    a) compozitia fizico-chimica;
    b) continutul de materie organica;
    c) biodegradabilitatea compusilor organici din deseuri;
    d) concentratia compusilor potential periculosi/toxici in relatie cu criteriile enuntate anterior;
    e) levigabilitatea prognozata sau testata a compusilor potential periculosi/toxici in relatie cu criteriile enuntate mai sus;
    f) proprietatile ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.
    2.4. Criteriile de acceptare la depozitare a deseurilor inerte, bazate pe caracteristicile deseurilor, vor fi corelate cu nivelul scazut al dotarilor si amenajarilor pentru protectia factorilor de mediu ale depozitelor de deseuri inerte.

    3. Proceduri generale pentru testarea si acceptarea deseurilor
    3.1. Procedurile generale pentru caracterizarea si testarea deseurilor in vederea acceptarii la depozitare se stabilesc pe 3 niveluri ierarhice:
    Nivelul 1: Caracterizare generala, realizata cu metode de analiza standardizate pentru determinarea compozitiei fizicochimice a deseurilor si pentru testarea comportarii la levigare si/sau a variatiei caracteristicilor deseurilor pe termen scurt si lung.
    Nivelul 2: Testarea incadrarii corecte a deseurilor intr-un depozit, care se realizeaza prin verificari periodice efectuate prin analize simple, standardizate si prin metode de caracterizare a comportarii, pentru a se determina daca un deseu isi mentine incadrarea in conditiile prevazute in autorizatia de mediu si/sau in criteriile specifice de referinta. Testele se vor concentra pe variabile-cheie (indicatori variabili) si pe comportarea identificata prin caracterizarea generala.
    Nivelul 3: Verificarea la fata locului printr-un control rapid pentru a se confirma ca deseul depozitat este acelasi cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 si ca este cel descris in documentele de insotire. Ea poate consta intr-o inspectie vizuala a incarcaturii de deseuri inainte si dupa descarcarea la depozit.
    3.2. Pentru a se regasi pe o lista de referinta un deseu este caracterizat la nivelul 1 si trebuie sa satisfaca criteriile corespunzatoare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de depozit.
    3.3. Pentru a ramane pe o lista specifica a depozitului un deseu se testeaza la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, si trebuie sa satisfaca criteriile corespunzatoare pentru fiecare tip de depozit.
    3.4. Toate incarcaturile de deseuri ce intra intr-un depozit se supun nivelului 3 de verificare. Nivelurile 1 si 2 se realizeaza in masura in care este posibil.
    3.5. In situatia in care testarea nu se poate realiza, nu sunt accesibile procedurile de testare sau exista alte prevederi legislative ce prevaleaza, anumite deseuri pot fi exceptate permanent sau temporar de la testarea la nivelul 1.
    3.6. Informatiile furnizate de determinarile efectuate pot fi completate cu informatii de la producatorii deseurilor, de la laboratoare de cercetare si din literatura de specialitate.

    4. Recomandari pentru criteriile preliminare de acceptare a deseurilor
    4.1. In aceasta faza preliminara deseurile acceptate intr-o anumita clasa de depozite trebuie sa fie nominalizate pe o lista nationala ori sa indeplineasca criterii similare cu cele impuse pentru includerea pe lista.
    4.2. Pentru cele 3 clase principale de depozite pot fi folosite urmatoarele recomandari generale pentru a stabili criterii preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare sau pe listele corespunzatoare:
    (i) depozite de deseuri inerte: pe lista prevazuta in autorizatia de mediu a depozitului pot fi acceptate numai deseurile definite conform anexei nr. 1 lit. f) la hotarare;
    (ii) depozite pentru deseuri nepericuloase: pe listele de acceptare nu trebuie sa se regaseasca deseuri definite conform anexei nr. I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001;
    (iii) depozite de deseuri periculoase: lista preliminara pentru deseurile periculoase acceptate contine doar acele tipuri de deseuri definite in anexa nr. I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001. Deseurile care contin compusi potential toxici in concentratii ridicate si constituie un risc profesional si/sau ecologic ori care ar impiedica stabilizarea deseurilor in cadrul ciclului proiectat de viata al depozitului nu vor fi acceptate pe liste fara o tratare prealabila.

    ANEXA 4

                             PROCEDURI
    de control si urmarire a depozitelor de deseuri

    1. Prevederi generale
    1.1. Procedurile de control si urmarire se aplica:
    a) amplasamentelor viitoarelor depozite de deseuri, pentru obtinerea unor date de referinta pe factori de mediu, anterior constructiei si exploatarii acestora;
    b) depozitelor in exploatare;
    c) depozitelor dupa inchidere.
    1.2. Prin activitatea de urmarire si control se garanteaza ca:
    a) depozitul este realizat conform proiectului si sistemele de protectie a mediului functioneaza integral;
    b) depozitul existent, care functioneaza in baza unui program pentru conformare, indeplineste masurile de remediere la termenele prevazute;
    c) depozitul indeplineste conditiile prevazute in autorizatia de mediu;
    d) deseurile acceptate la depozitare sunt cele care indeplinesc criteriile pentru categoria respectiva de depozit.
    1.3. Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea si analiza probelor sunt cele standardizate la nivel national ori european sau sunt metodologii cuprinse in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor - exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri, care se aproba prin ordin al ministrului autoritatii centrale pentru protectia mediului.
    1.4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

    2. Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu
    Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu cuprinde:
    2.1. Datele meteorologice
    2.1.1. Datele meteorologice servesc la realizarea balantei apei din depozit si implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumuleaza la baza depozitului sau se deverseaza din depozit.
    2.1.2. Datele necesare intocmirii balantei apei se colecteaza de la cea mai apropiata statie meteorologica sau prin monitorizarea depozitului. Frecventa urmaririi in faza de exploatare, precum si in cea de urmarire postinchidere este prezentata in tabelul 4.1.

    Tabelul 4.1.
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Date meteorologice           |In faza de |  In faza de urmarire    |
|crt.|                                   |functionare|     postinchidere       |
|____|___________________________________|___________|_________________________|
| 1. | Cantitatea de precipitatii        | zilnic    | zilnic, dar si ca valori|
|    |                                   |           | lunare medii            |
|____|___________________________________|___________|_________________________|
| 2. | Temperatura minima si maxima la   | zilnic    | medie lunara            |
|    | ora 15,00                         |           |                         |
|____|___________________________________|___________|_________________________|
| 3. | Directia si viteza dominante ale  | zilnic    | nu este necesar         |
|    | vantului                          |           |                         |
|____|___________________________________|___________|_________________________|
| 4. | Evapotranspiratia                 | zilnic    | zilnic, dar si ca valori|
|    |                                   |           | lunare medii            |
|____|___________________________________|___________|_________________________|
| 5. | Umiditatea atmosferica la         | zilnic    | medie lunara            |
|    | ora 15,00                         |           |                         |
|____|___________________________________|___________|_________________________|

    2.2. Controlul apei de suprafata, al levigatului si al gazului de depozit
    2.2.1. Controlul calitatii apei de suprafata, a levigatului, a gazului de depozit si frecventa determinarilor se realizeaza conform tabelului 4.2.
    2.2.2. Masurarea volumului levigatului, prelevarea si analizarea probelor de levigat se efectueaza pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.
    2.2.3. Urmarirea calitatii apei de suprafata, aflata in vecinatatea unui depozit, se efectueaza in cel putin doua puncte, unul in amonte si unul in aval de depozit.
    2.2.4. Urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni reprezentative ale depozitului.
    2.2.5. Frecventa prelevarii probelor se adapteaza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.).

    Tabelul 4.2.
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Parametrii urmariti          |  In faza de   | In faza de urmarire |
|crt.|                                   |  functionare  |    postinchidere*3) |
|____|___________________________________|_______________|_____________________|
| 1. | Volumul levigatului               | lunar*1), *3) | la 6 luni           |
|____|___________________________________|_______________|_____________________|
| 2. | Compozitia levigatului*2)         | trimestrial*3)| la 6 luni           |
|____|___________________________________|_______________|_____________________|
| 3. | Volumul si compozitia apei de     | trimestrial*3)| la 6 luni           |
|    | suprafata*7)                      |               |                     |
|____|___________________________________|_______________|_____________________|
| 4. | Posibile emisii de gaz si presiune| lunar*3), *5) | la 6 luni*6)        |
|    | atmosferica*4), CH4, CO2, H2S, H2 |               |                     |
|    | etc.                              |               |                     |
|____|___________________________________|_______________|_____________________|
    *1) Frecventa prelevarii poate fi adaptata pe baza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificata in autorizatia de mediu.
    *2) Parametrii si indicatorii analizati variaza in functie de compozitia deseurilor depozitate; ele trebuie stabilite in autorizatia de mediu si trebuie sa reflecte caracteristicile deseurilor.
    *3) Daca in punctele de prelevare volumul si compozitia apei de suprafata sunt relativ constante, masuratorile se pot face la intervale mai mari de timp.
    *4) Masuratorile sunt legate in special de continutul de materie organica din deseuri.
    *5) CH4, CO2, O2 - regulat, alte gaze dupa necesitate, in functie de compozitia deseurilor depozitate, in scopul de a reflecta afectarea levigatului.
    *6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.
    *7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului autoritatea competenta poate decide daca aceste masuratori nu sunt necesare.

    2.3. Protectia apei subterane
    2.3.1. Urmarirea calitatii apei subterane ofera informatii privind contaminarea acesteia, datorata depozitarii deseurilor.
    2.3.2. Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin foraje de control in cel putin 3 puncte, un punct amplasat in amonte si doua in aval fata de depozit, pe directia de curgere.
    2.3.3. Numarul punctelor de urmarire se poate mari pe baza unor prospectiuni hidrogeologice si a necesitatii depistarii urgente a infiltratiilor accidentale de levigat in apa.
    2.3.4. Inaintea intrarii in exploatare a depozitelor noi se preleveaza probe din cel putin 3 puncte pentru a se stabili valori de referinta pentru prelevarile ulterioare.
    2.3.5. Indicatorii care sunt analizati in probele prelevate sunt alesi pe baza calitatii apei freatice din zona si a compozitiei prognozate a levigatului (tabelul 4.3). Alegerea corecta a indicatorilor de analizat si datele privind mobilitatea apei subterane in zona asigura identificarea rapida a schimbarii calitatii apei.

    Tabelul 4.3.
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Parametrii urmariti  |  In faza de         |  In faza de urmarire  |
|crt.|                           |  functionare        |     postinchidere     |
|____|___________________________|_____________________|_______________________|
| 1. | Nivelul apei subterane    | la fiecare 6 luni*1)| la fiecare 6 luni*1)  |
|____|___________________________|_____________________|_______________________|
| 2. | Compozitia apei subterane | frecventa in functie| frecventa in functie  |
|    |                           | de viteza de        | de viteza de          |
|    |                           | curgere*2), *3)     | curgere*2), *3)       |
|____|___________________________|_____________________|_______________________|
    *1) Daca nivelul apei freatice variaza, se mareste frecventa prelevarii probelor.
    *2) Frecventa se stabileste pe baza cunostintelor si a evaluarii vitezei fluxului de apa subterana.
    *3) Cand prin determinarile efectuate pe probele prelevate se constata atingerea unui prag de alerta, se repeta prelevarea si se reiau determinarile efectuate. Daca nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de interventie specificat in autorizatia de mediu.

    2.3.6. Pragurile de alerta se determina tinandu-se seama de formatiunile hidrogeologice specifice zonei in care este amplasat depozitul si de calitatea apei. Nivelul de control al poluarii se bazeaza pe compozitia medie determinata din variatiile locale ale calitatii apei subterane pentru fiecare foraj de control. Daca exista date si este posibil, pragul de alerta se specifica in autorizatia de mediu.
    2.4. Topografia depozitului
    Urmarirea topografiei depozitului se realizeaza conform datelor inscrise in tabelul 4.4.

    Tabelul 4.4.
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          Parametrii                   |In faza de | In faza de urmarire |
|crt.|                                       |functionare|   postinchidere     |
|____|_______________________________________|___________|_____________________|
| 1. | Structura si compozitia depozitului*1)|   anual   |                     |
|____|_______________________________________|___________|_____________________|
| 2. | Comportarea la tasare si urmarirea    |   anual   |    citire anuala    |
|    | nivelului depozitului                 |           |                     |
|____|_______________________________________|___________|_____________________|
    *1) Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafata ocupata de deseuri, volumul si compozitia deseurilor, metodele de depozitare, timpul si durata depozitarii, calculul capacitatii remanente de depozitare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 162/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 162 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 162/2002
Ordin 95 2005
privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri
Ordin 95 2005
privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri
Ordin 757 2004
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor
Ordin 1147 2002
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri
Ordin 867 2002
privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica unui depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu