E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 6 din  5 februarie 1992

privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 16 din 10 februarie 1992


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Salariatii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, cu o durata minima de 18 zile lucratoare.
    (2) Pentru tinerii in virsta de pina la 18 ani, durata minima a concediului de odihna este de 24 de zile lucratoare.
    (3) Durata concediului de odihna, stabilita in conditiile prezentei legi, este corespunzatoare activitatii desfasurate timp de un an.
    Art. 2
    (1) Salariatii care presteaza munci grele, periculoase sau vatamatoare, ori lucreaza in locuri de munca in care exista astfel de conditii, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991, au dreptul, in fiecare an, la un concediu de odihna suplimentar cu o durata minima de 3 zile lucratoare.
    (2) Salariatii nevazatori au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 6 zile lucratoare.
    (3) Salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna suplimentar de 3 zile lucratoare.
    (4) Concediile de odihna suplimentare acordate potrivit alin. (1) se cumuleaza cu cele acordate potrivit alin. (2) sau, dupa caz, potrivit alin. (3).
    Art. 3
    Pe durata concediului de odihna, salariatii au dreptul la o indemnizatie care nu poate fi mai mica decit salariul de baza, sporul de vechime si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna.
    Art. 4
    (1) Durata concediului de odihna, inclusiv a concediului de odihna suplimentar, si cuantumul indemnizatiei cuvenite pe durata acestuia pentru fiecare salariat se stabilesc prin contractul individual de munca, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si a clauzelor convenite prin contractele colective de munca.
    (2) La stabilirea duratei concediului de odihna in cadrul negocierilor, partenerii sociali pot avea in vedere si vechimea in munca a salariatilor.
    Art. 5
    (1) Regulile privind efectuarea concediilor de odihna si compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat se stabilesc prin contractele colective de munca.
    (2) Programarea efectuarii concediilor de odihna se stabileste anual de conducerea unitatii, impreuna cu reprezentantii sindicatelor sau, dupa caz, ai salariatilor.
    (3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa doar in cazurile in care:
    a) contractul de munca al salariatului a incetat;
    b) salariatul este chemat pentru indeplinirea serviciului militar;
    c) este prevazut in mod expres intr-o lege speciala.
    Art. 6
    Salariatii din administratia publica, din organele de justitie si procuratura si din alte organe de stat beneficiaza, in fiecare an, de un concediu de odihna platit, cu o durata minima de 21 zile lucratoare.
    Art. 7
    Regulile privind durata concediului de odihna, inclusiv a concediului de odihna suplimentar, cuantumul indemnizatiei cuvenite, programarea, efectuarea, intreruperea si aminarea concediului de odihna, precum si compensarea in bani a concediului neefectuat se stabilesc, in limitele si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, prin:
    a) hotarire a Guvernului, pentru salariatii din administratia publica, regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare;
    b) regulamente, pentru salariatii din justitie, procuratura si alte organe de stat.
    Art. 8
    (1) Personalul didactic beneficiaza de un concediu de odihna cu o durata egala cu vacanta de la sfirsitul anului scolar, dar nu mai putin de 62 zile calendaristice.
    (2) Personalul didactic beneficiaza de concediu de odihna cu durata integrala, daca a functionat in tot cursul anului scolar sau universitar. In cazul in care angajarea s-a facut dupa inceperea anului scolar sau universitar, durata concediului este proportionala cu timpul cuprins intre data angajarii si sfirsitul anului scolar sau universitar.
    (3) Personalul din activitatea de cercetare stiintifica, atestat, beneficiaza de un concediu de odihna de minimum 24 zile lucratoare.
    Art. 9
    Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul la concediul de odihna este interzisa.
    Art. 10
    (1) In afara concediului de odihna, salariatii au dreptul la zile libere, platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite.
    (2) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata.
    (3) Situatiile in care salariatii beneficiaza de zile libere platite sau de concedii fara plata, procedura de acordare a acestora si numarul de zile se stabilesc potrivit art. 5 alin. (1) sau, dupa caz, art. 7, care se aplica in mod corespunzator.
    Art. 11
    Societatile comerciale, regiile autonome, celelalte unitati economice cu capital de stat mixt sau privat, institutiile publice, administratia publica centrala si locala si celelalte organe de stat vor asigura ca pina la 31 decembrie 1992 toti salariatii sa efectueze concediul de odihna pe anul 1992 si pe anii anteriori. Daca efectuarea concediului de odihna nu este posibila, se va asigura compensarea in bani a concediului neefectuat, potrivit dispozitiilor legale in vigoare in perioada pentru care era aferent concediul neefectuat.
    Art. 12
    (1) Prezenta lege se aplica incepind cu anul 1992.
    (2) Se abroga actele normative si prevederile referitoare la concediul de odihna, concediul suplimentar de odihna si concedii fara plata, cuprinse in anexa la prezenta lege, precum si orice dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor, in sedinta din 28 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                MARTIAN DAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

                              LISTA
actelor normative si prevederilor referitoare la concediul de odihna, concediul suplimentar de odihna si concedii fara plata acordate pentru interese personale, care se abroga

    I. Acte normative care se abroga in totalitate:
    - Legea nr. 26/1967 privind concediul de odihna al angajatilor.
    - Decretul nr. 338/1983 pentru modificarea Legii nr. 26/1967 privind concediul de odihna al angajatilor.
    - H.C.M. nr. 1149/1968 privind stabilirea criteriilor pentru determinarea locurilor de munca cu conditii deosebite pentru care se acorda concedii suplimentare de odihna si a locurilor de munca pentru care durata concediului suplimentar de odihna poate depasi 12 zile lucratoare.
    - Hotarirea Guvernului nr. 436/1990 privind stabilirea locurilor de munca sau activitatilor ce dau dreptul la concediu suplimentar de odihna, precum si durata acestuia.
    - Hotarirea Guvernului nr. 650/1990 privind acordarea concediului de odihna pentru personalul din unitatile subordonate Ministerului Industriei Usoare.
    II. Prevederile referitoare la concediul de odihna, concediul suplimentar de odihna si concedii fara plata acordate pentru interese personale, care se abroga, cuprinse in urmatoarele acte normative:
    - Art. 125, 126 si 163 din Codul muncii - Legea nr. 10/1972.
    - Decretul-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferata.
    - Hotarirea Guvernului nr. 163/1990 in legatura cu unele drepturi privind activitatile si intreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice si Electronice.
    - Hotarirea Guvernului nr. 164/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul combinatelor din metalurgia neferoasa.
    - Hotarirea Guvernului nr. 178/1990 privind acordarea unor drepturi personalului de la Intreprinderea chimica "Carbosim" Copsa Mica, a celui de la fabricarea si ambalarea negrului de fum din cadrul C.P. Pitesti.
    - Hotarirea Guvernului nr. 199/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul Combinatului metalurgic de metale neferoase Copsa Mica.
    - Hotarirea Guvernului nr. 266/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria extractiva, de petrol si gaze.
    - Hotarirea Guvernului nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria miniera.
    - Hotarirea Guvernului nr. 268/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in unitatile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice.
    - Hotarirea Guvernului nr. 314/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea si acordarea unor drepturi personalului din activitatea geologica.
    - Hotarirea Guvernului nr. 542/1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul care isi desfasoara activitatea in unitati, subunitati si formatii de lucru cu profil de otelarii, turnatorii, forje, tratamente termice si acoperiri metalice din ramura constructii de masini.
    - Hotarirea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor.
      Hotarirea Guvernului nr. 672/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din intreprinderile, unitatile si subunitatile de productie industriala, exploatare portuara si de servicii tehnice, apartinind Departamentului industriei materialelor de constructii si instalatii din cadrul Ministerului Constructiilor.
      Hotarirea Guvernului nr. 811/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul Departamentului industriei lemnului.SmartCity5

COMENTARII la Legea 6/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 6 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 6/1992
Legea 31 1991
privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase
Hotărârea 610 1990
privind acordarea unor drepturi nevazatorilor
Hotărârea 436 1990
privind stabilirea locurilor de munca sau activitatilor ce dau dreptul la concediu suplimentar de odihna, precum si durata acestuia
Decretul-lege 98 1990
privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferata
Hotărârea 164 1990
privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul combinatelor si intreprinderilor din metalurgia neferoasa
Decretul 338 1983
pentru modificarea Legii nr. 26/1967 privind concediul de odihna al personalului muncitor
Legea 10 1972
CODUL MUNCII
Hotărârea 1149 1968
privind stabilirea criteriilor pentru determinarea locurilor de munca cu conditii deosebite pentru care se acorda concedii suplimentare de odihna si a locurilor de munca pentru care durata concediului suplimentar de odihna poate depasi 12 zile lucratoare
Legea 26 1967
privind concediul de odihna al angajatilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu