E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 31 din 22 martie 1991

privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din 27 martie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Salariatii care desfasoara efectiv si permanent activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - beneficiaza de reducerea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de prezenta lege.
    (2) Reducerea duratei timpului de munca in conditiile prezentei legi nu afecteaza salariul si vechimea in munca.
    (3) In sectoarele de activitate in care munca este organizata in tura, tura continua sau alta forma de organizare a timpului de lucru, durata schimburilor va fi astfel stabilita incit sa se asigure pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - conditii de mentinere a starii de sanatate si de refacere a capacitatii de munca.
    Art. 2
    (1) Stabilirea categoriilor de personal, a activitatilor si locurilor de munca pentru care durata timpului de munca se reduce sub 8 ore pe zi se face pe baza urmatoarelor criterii:
    a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului;
    b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
    c) durata de expunere la actiunea factorilor nocivi;
    d) existenta unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare, in conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii;
    e) existenta unor conditii de munca ce implica o solicitare nervoasa deosebita, atentie foarte incordata si multilaterala sau concentrarea intensa si ritm de lucru intens;
    f) existenta unor conditii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de imbolnavire;
    g) structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca;
    h) alte conditii de munca vatamatoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematura a organismului.
    (2) Durata timpului de munca se va reduce tinindu-se seama de actiunea factorilor prevazuti la lit. a)-h) de mai sus asupra starii de sanatate si capacitatii de munca si de masura in care consecintele actiunilor acestor factori pot fi diminuate sau eliminate prin micsorarea timpului de expunere.
    Art. 3
    (1) Existenta conditiilor deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - la locurile de munca se stabileste, pentru fiecare unitate, de inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, pe baza determinarilor efectuate de catre personalul incadrat in unitatile specializate ale Ministerului Sanatatii din care rezulta depasirea limitelor prevazute de normele nationale de protectie a muncii. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii au obligatia de a verifica daca la data efectuarii determinarilor s-au aplicat toate masurile pentru normalizarea conditiilor de munca si daca instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal.
    (2) Durata reducerii timpului de munca si normalizarea personalului care beneficiaza de program de munca sub 8 ore pe zi se stabilesc prin negocieri intre patroni si sindicate sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor.
    (3) In unitatile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne determinarile si confirmarile se fac de organele competente cu atributii de protectie a muncii din aceste ministere.
    Art. 4
    Personalul de intretinere, reparatii si constructii, precum si celelalte categorii de salariati care lucreaza intregul program de lucru in aceleasi conditii cu beneficiarii duratei reduse a timpului de munca, au acelasi program de munca, stabilit in conditiile prevazute la art. 3 din prezenta lege.
    Art. 5
    In sensul prezentei legi, prin unitate se inteleg regiile autonome, societatile comerciale, alte organizatii cu scop lucrativ, institutiile publice, asociatiile de orice fel si organele de stat.
    Art. 6
    (1) Prevederile prezentei legi intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
    (2) Pe aceeasi data se abroga dispozitiile referitoare la stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, din actele normative mentionate in anexa la prezenta lege, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 martie 1991.

                    PRESEDINTELE SENATUI
                academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 18 martie 1991.

                PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                         MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                     PRESEDINTELE ROMANIEI
                          ION ILIESCU

    ANEXA 1

                              LISTA
actelor normative ale caror dispozitii referitoare la stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite se abroga

    1. H.C.M. nr. 907/18.V.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale, cu completarile ulterioare.
    2. H.C.M. nr. 348/29.III.1950 privind durata muncii in Intreprinderea de stat "Acumulatorul".
    3. H.C.M. nr. 2596/14.XII.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele activitati din cinematografie.
    4. H.C.M. nr. 1365/27.VIII.1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru personalul medical din serviciile de radiologie.
    5. H.C.M. nr. 208/1959 privind stabilirea duratei timpului de lucru a unor categorii de muncitori de la Fabrica "Nivea".
    6. H.C.M. nr. 741/15.XI.1961 privind regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare.
    7. H.C.M. nr. 204/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele categorii de personal din cadrul intreprinderilor regionale de electricitate.
    8. H.C.M. nr. 2558/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru a muncitorilor de la fabricarea furfurolului si a altor produse, precum si pentru operatorii care lucreaza la masini analitice de calcul cu cartele perforate.
    9. H.C.M. nr. 905/1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru la unele categorii de muncitori din intreprinderile economice tutelate de Ministerul Fortelor Armate.
    10. H.C.M. nr. 475/1960 privind stabilirea duratei timpului de munca pentru unele categorii de personal din sectorul de minereuri radioactive.
    11. H.C.M. nr. 2486/1968 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Combinatul chimic Craiova si Combinatul de fibre artificiale Braila.
    12. H.C.M. nr. 25/1971 privind stabilirea duratei timpului de munca la instalatia clorura cianuril la Combinatul petrochimic Pitesti.
    13. H.C.M. nr. 789/1971 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Grupul industrial de chimie Rimnicu Vilcea.
    14. H.C.M. nr. 1438/1971 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati ai Fabricii de antibiotice Iasi.
    15. H.C.M. nr. 695/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Sectia distileria de gudron din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara.
    16. H.C.M. nr. 1061/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la anumite categorii profesionale.
    17. H.C.M. nr. 1214/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la anumite categorii profesionale.
    18. H.C.M. nr. 1417/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Centrala industriala de fibre chimice Savinesti.
    19. Decretul nr. 416/9.X.1953 privind durata timpului de lucru a personalului navigant profesionist din aeronautica civila a R.P.R.
    20. Decretul nr. 112/1965 privind durata timpului de lucru a angajatilor trimisi sa lucreze in tari cu clima greu de suportat.
    21. Decretul nr. 326/13.IX.1977 privind aprobarea in continuare a duratei de lucru la 6 ore pe zi pentru personalul incadrat la unele instalatii ale Centralei industriale de produse anorganice Rimnicu Vilcea.
    22. Decretul nr. 282/1.VIII.1978 pentru stabilirea unor masuri privind activitatea de exploatare a Metroului Bucuresti.
    23. Decretul nr. 344/30.XII.1978 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice si a masurilor de realizare a unor obiective de investitii.
    24. Decretul nr. 315/28.VIII.1979 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucreaza in conditii deosebite de munca la unele instalatii din industria chimica.
    25. Decretul nr. 52/23.II.1980 privind aprobarea in continuare a duratei timpului de lucru de 6 ore pe zi pentru personalul muncitor incadrat la unele instalatii ale Centralei de produse anorganice Rimnicu Vilcea.
    26. Decretul nr. 410/29.XII.1980 privind stabilirea timpului de lucru pentru personalul care lucreaza la instalatia de fabricare a Gamacidului B a Combinatului petrochimic Borzesti.
    27. Decretul nr. 378/15.XII.1981 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru personalul din sectia de prelucrare a gudronului din cadrul Uzinei cocso-chimice a Combinatului siderurgic Galati.
    28. Decretul nr. 295/17.VIII.1982 privind unele drepturi ce se acorda personalului muncitor de la Intreprinderea de produse carbunoase Slatina.
    29. Decretul nr. 12/17.I.1984 privind aprobarea Notelor de comanda si a masurilor pentru realizarea unor obiective de investitii.
    30. Decretul nr. 88/5.IV.1989 privind aprobarea Notelor de comanda si a masurilor pentru realizarea unor obiective de investitii.
    31. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 178/1990 privind acordarea unor drepturi personalului de la Intreprinderea chimica "Carbosin" Copsa Mica si celui de la fabricarea si ambalarea negrului de fum din cadrul Combinatului petrochimic Pitesti.
    32. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 236/1990 privind programul de lucru al personalului din unitatile miniere.
    33. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 266/1990 privind programul de lucru al personalului din industria extractiva de petrol si gaze.
    34. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 267/1990 privind timpul de lucru al personalului care lucreaza in subteran.
    35. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 314/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii geologice si acordarea unor drepturi personalului din activitatea geologica.
    36. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariatilor din unitatile de cercetare, explorare si prelucrare a materiilor prime nucleare.
    37. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 453/1990 pentru stabilirea duratei timpului de munca la 6 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucreaza in conditii deosebite la unele locuri de munca din cadrul Intreprinderii metalurgice neferoase Baia Mare, subordonata Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice.
    38. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 459/1990 privind programul de lucru al intregului personal al Intreprinderii de produse refractare "9 Mai" Turda.
    39. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 513/1990 privind timpul de lucru al personalului din cadrul combinatelor si intreprinderilor din metalurgia neferoasa.
    40. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 582/1990 privind acordarea unor drepturi personalului care lucreaza la constructia Metroului Bucuresti si a tunelelor executate de unitatile din subordinea Ministerului Transporturilor.
    41. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 674/9.VI.1990 privind reducerea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite   vatamatoare, grele sau periculoase.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 31/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 31 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 31/1991
Hotărârea 513 1990
privind normele de organizare a unitatilor de constructii-montaj de stat
Hotărârea 459 1990
privind desfiintarea Academiei de Stiinte Sociale si Politice
Hotărârea 407 1990
privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariatilor din unitatile de cercetare, explorare, si prelucrare a materiilor prime nucleare
Hotărârea 236 1990
privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in industria miniera
Decretul 112 1965
privind acordarea unor drepturi angajatilor trimisi sa lucreze in tari cu clima greu de suportat
Hotărârea 741 1961
privind regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare
Hotărârea 208 1959
privind completarea articolului 1 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 907/1956 si a listei anexe la Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1478/1952
Hotărârea 907 1956
privind stabilirea timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale
Decretul 416 1953
privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civila a R.P.R.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu