E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 31 din 22 martie 1991

privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din 27 martie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Salariatii care desfasoara efectiv si permanent activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - beneficiaza de reducerea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de prezenta lege.
    (2) Reducerea duratei timpului de munca in conditiile prezentei legi nu afecteaza salariul si vechimea in munca.
    (3) In sectoarele de activitate in care munca este organizata in tura, tura continua sau alta forma de organizare a timpului de lucru, durata schimburilor va fi astfel stabilita incit sa se asigure pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - conditii de mentinere a starii de sanatate si de refacere a capacitatii de munca.
    Art. 2
    (1) Stabilirea categoriilor de personal, a activitatilor si locurilor de munca pentru care durata timpului de munca se reduce sub 8 ore pe zi se face pe baza urmatoarelor criterii:
    a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului;
    b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
    c) durata de expunere la actiunea factorilor nocivi;
    d) existenta unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare, in conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii;
    e) existenta unor conditii de munca ce implica o solicitare nervoasa deosebita, atentie foarte incordata si multilaterala sau concentrarea intensa si ritm de lucru intens;
    f) existenta unor conditii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de imbolnavire;
    g) structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca;
    h) alte conditii de munca vatamatoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematura a organismului.
    (2) Durata timpului de munca se va reduce tinindu-se seama de actiunea factorilor prevazuti la lit. a)-h) de mai sus asupra starii de sanatate si capacitatii de munca si de masura in care consecintele actiunilor acestor factori pot fi diminuate sau eliminate prin micsorarea timpului de expunere.
    Art. 3
    (1) Existenta conditiilor deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - la locurile de munca se stabileste, pentru fiecare unitate, de inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, pe baza determinarilor efectuate de catre personalul incadrat in unitatile specializate ale Ministerului Sanatatii din care rezulta depasirea limitelor prevazute de normele nationale de protectie a muncii. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii au obligatia de a verifica daca la data efectuarii determinarilor s-au aplicat toate masurile pentru normalizarea conditiilor de munca si daca instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal.
    (2) Durata reducerii timpului de munca si normalizarea personalului care beneficiaza de program de munca sub 8 ore pe zi se stabilesc prin negocieri intre patroni si sindicate sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor.
    (3) In unitatile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne determinarile si confirmarile se fac de organele competente cu atributii de protectie a muncii din aceste ministere.
    Art. 4
    Personalul de intretinere, reparatii si constructii, precum si celelalte categorii de salariati care lucreaza intregul program de lucru in aceleasi conditii cu beneficiarii duratei reduse a timpului de munca, au acelasi program de munca, stabilit in conditiile prevazute la art. 3 din prezenta lege.
    Art. 5
    In sensul prezentei legi, prin unitate se inteleg regiile autonome, societatile comerciale, alte organizatii cu scop lucrativ, institutiile publice, asociatiile de orice fel si organele de stat.
    Art. 6
    (1) Prevederile prezentei legi intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
    (2) Pe aceeasi data se abroga dispozitiile referitoare la stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, din actele normative mentionate in anexa la prezenta lege, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 martie 1991.

                    PRESEDINTELE SENATUI
                academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 18 martie 1991.

                PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                         MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                     PRESEDINTELE ROMANIEI
                          ION ILIESCU

    ANEXA 1

                              LISTA
actelor normative ale caror dispozitii referitoare la stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite se abroga

    1. H.C.M. nr. 907/18.V.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale, cu completarile ulterioare.
    2. H.C.M. nr. 348/29.III.1950 privind durata muncii in Intreprinderea de stat "Acumulatorul".
    3. H.C.M. nr. 2596/14.XII.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele activitati din cinematografie.
    4. H.C.M. nr. 1365/27.VIII.1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru personalul medical din serviciile de radiologie.
    5. H.C.M. nr. 208/1959 privind stabilirea duratei timpului de lucru a unor categorii de muncitori de la Fabrica "Nivea".
    6. H.C.M. nr. 741/15.XI.1961 privind regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare.
    7. H.C.M. nr. 204/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele categorii de personal din cadrul intreprinderilor regionale de electricitate.
    8. H.C.M. nr. 2558/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru a muncitorilor de la fabricarea furfurolului si a altor produse, precum si pentru operatorii care lucreaza la masini analitice de calcul cu cartele perforate.
    9. H.C.M. nr. 905/1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru la unele categorii de muncitori din intreprinderile economice tutelate de Ministerul Fortelor Armate.
    10. H.C.M. nr. 475/1960 privind stabilirea duratei timpului de munca pentru unele categorii de personal din sectorul de minereuri radioactive.
    11. H.C.M. nr. 2486/1968 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Combinatul chimic Craiova si Combinatul de fibre artificiale Braila.
    12. H.C.M. nr. 25/1971 privind stabilirea duratei timpului de munca la instalatia clorura cianuril la Combinatul petrochimic Pitesti.
    13. H.C.M. nr. 789/1971 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Grupul industrial de chimie Rimnicu Vilcea.
    14. H.C.M. nr. 1438/1971 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati ai Fabricii de antibiotice Iasi.
    15. H.C.M. nr. 695/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Sectia distileria de gudron din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara.
    16. H.C.M. nr. 1061/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la anumite categorii profesionale.
    17. H.C.M. nr. 1214/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la anumite categorii profesionale.
    18. H.C.M. nr. 1417/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Centrala industriala de fibre chimice Savinesti.
    19. Decretul nr. 416/9.X.1953 privind durata timpului de lucru a personalului navigant profesionist din aeronautica civila a R.P.R.
    20. Decretul nr. 112/1965 privind durata timpului de lucru a angajatilor trimisi sa lucreze in tari cu clima greu de suportat.
    21. Decretul nr. 326/13.IX.1977 privind aprobarea in continuare a duratei de lucru la 6 ore pe zi pentru personalul incadrat la unele instalatii ale Centralei industriale de produse anorganice Rimnicu Vilcea.
    22. Decretul nr. 282/1.VIII.1978 pentru stabilirea unor masuri privind activitatea de exploatare a Metroului Bucuresti.
    23. Decretul nr. 344/30.XII.1978 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice si a masurilor de realizare a unor obiective de investitii.
    24. Decretul nr. 315/28.VIII.1979 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucreaza in conditii deosebite de munca la unele instalatii din industria chimica.
    25. Decretul nr. 52/23.II.1980 privind aprobarea in continuare a duratei timpului de lucru de 6 ore pe zi pentru personalul muncitor incadrat la unele instalatii ale Centralei de produse anorganice Rimnicu Vilcea.
    26. Decretul nr. 410/29.XII.1980 privind stabilirea timpului de lucru pentru personalul care lucreaza la instalatia de fabricare a Gamacidului B a Combinatului petrochimic Borzesti.
    27. Decretul nr. 378/15.XII.1981 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru personalul din sectia de prelucrare a gudronului din cadrul Uzinei cocso-chimice a Combinatului siderurgic Galati.
    28. Decretul nr. 295/17.VIII.1982 privind unele drepturi ce se acorda personalului muncitor de la Intreprinderea de produse carbunoase Slatina.
    29. Decretul nr. 12/17.I.1984 privind aprobarea Notelor de comanda si a masurilor pentru realizarea unor obiective de investitii.
    30. Decretul nr. 88/5.IV.1989 privind aprobarea Notelor de comanda si a masurilor pentru realizarea unor obiective de investitii.
    31. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 178/1990 privind acordarea unor drepturi personalului de la Intreprinderea chimica "Carbosin" Copsa Mica si celui de la fabricarea si ambalarea negrului de fum din cadrul Combinatului petrochimic Pitesti.
    32. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 236/1990 privind programul de lucru al personalului din unitatile miniere.
    33. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 266/1990 privind programul de lucru al personalului din industria extractiva de petrol si gaze.
    34. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 267/1990 privind timpul de lucru al personalului care lucreaza in subteran.
    35. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 314/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii geologice si acordarea unor drepturi personalului din activitatea geologica.
    36. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariatilor din unitatile de cercetare, explorare si prelucrare a materiilor prime nucleare.
    37. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 453/1990 pentru stabilirea duratei timpului de munca la 6 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucreaza in conditii deosebite la unele locuri de munca din cadrul Intreprinderii metalurgice neferoase Baia Mare, subordonata Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice.
    38. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 459/1990 privind programul de lucru al intregului personal al Intreprinderii de produse refractare "9 Mai" Turda.
    39. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 513/1990 privind timpul de lucru al personalului din cadrul combinatelor si intreprinderilor din metalurgia neferoasa.
    40. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 582/1990 privind acordarea unor drepturi personalului care lucreaza la constructia Metroului Bucuresti si a tunelelor executate de unitatile din subordinea Ministerului Transporturilor.
    41. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 674/9.VI.1990 privind reducerea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite   vatamatoare, grele sau periculoase.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 31/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 31 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 31/1991
Hotărârea 513 1990
privind normele de organizare a unitatilor de constructii-montaj de stat
Hotărârea 459 1990
privind desfiintarea Academiei de Stiinte Sociale si Politice
Hotărârea 407 1990
privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariatilor din unitatile de cercetare, explorare, si prelucrare a materiilor prime nucleare
Hotărârea 236 1990
privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in industria miniera
Decretul 112 1965
privind acordarea unor drepturi angajatilor trimisi sa lucreze in tari cu clima greu de suportat
Hotărârea 741 1961
privind regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare
Hotărârea 208 1959
privind completarea articolului 1 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 907/1956 si a listei anexe la Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1478/1952
Hotărârea 907 1956
privind stabilirea timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale
Decretul 416 1953
privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civila a R.P.R.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu