Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 907 din 31 mai 1956

privind stabilirea timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: Colectia de Hotarari  nr. 27 din 31 mai 1956


SmartCity3


    In vederea ocrotirii sanatatii oamenilor muncii care lucreaza in conditii de munca grele sau vatamatoare sanatatii si tinand seama de necesitatile de protectie a muncii.

    Consiliul de Ministri al Republicii Populare Romane, hotaraste:

    Art. 1
    Se reduce durata timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru angajatii care presteaza munca in mod efectiv la una din urmatoarele categorii profesionale, astfel cum se specifica in dreptul fiecaruia:
    1. Operatorii si ajutorii lor care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea bicromatului si acidului cromic, de la uzinele "Gh.Gheorghiu-Dej" Baia Mare, Combinatul Chimic nr. 2 si cei de la fabricarea cromatului de plumb de la Fabrica Timis ........................................... 6 ore pe zi
    2. Operatorii si ajutorii lor care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea acidului clorhidric, inclusiv chimic pur si la fabricarea acidului cloro-sulfuric, de la uzinele chimice Turda, Combinatul Chimic nr. 2 si uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare ................................. 6 ore pe zi
    3. Muncitorii de la fabricarea clorului (prepararea saramurii, intretinerea celulelor de electroliza, spalarea, colectarea si distilarea mercurului, montarea si demontarea podurilor), lichefierea clorului si incarcarea recipientelor cu clor, fabricarea hipocloritului de calciu si de sodiu, de la Uzinele Chimice Turda si Combinatul Chimic nr. 2 .............. 6 ore pe zi
    4. Muncitorii de la fabricarea carbidului si a  feromanganului (alimentare cuptoare, scurgere, podari, macaragii, macinare, sortare si ambalare) de la Combinatul Chimic nr. 2  ...................................... 6 ore pe zi
    5. Operatorii la fabricarea ceanurilor de la Intreprinderea Industria Chimica Tehnica, Otopeni ...................................... 6 ore pe zi.
    6. Operatorii la fabricarea colorantilor inclusiv tipizarea, benzidina, paranitroanilina, alfanaftilamina, acid naitionic, acid sulfanilic, nigrozina, de la Spic, Colorom ........................................... 6 ore pe zi
    7. Operatorii la fabricarea dinitroclor benzenului, anilinei, acidului acetilo-salicilic si sulfamida, cloramina si fenacetina, de la Spic,  Colorom, Vesta si I.C.F. nr. 4 ......................................... 6 ore pe zi
    8. Muncitorii care lucreaza la prepararea foliculinei de la I.C.F. nr. 2 ............................................................... 6 ore pe zi
    9. Muncitorii care lucreaza la prepararea produsului T.B.I. de la I.C.F. nr. 3 ............................................................. 6 ore pe zi
    10. Muncitorii care lucreaza la camere de amestec (dozare), vulcacite si malaxor Bambury- de la fabrica "Victoria" Floresti ............ 6 ore pe zi
    11. Muncitorii de la camerele de amestec si valturi din fabricile de prelucrare a cauciucului ...................................... 6 ore pe zi
    12. Operatorii lacuri nitro (preparatorii la sarje, lacuri, emailuri nitro, frecare, dizolvare, finisare si emailare) de la Intreprinderea 13 Septembrie ............................................................... 6 ore pe zi
    13. Descarcatorii la difuzare la fabricarea tanantilor vegetali de la Intreprinderea Argesul-Pitesti, Taninul Maramuresului si Fabrica Chimica nr. 14 ............................................................... 6 ore pe zi
    14. Distilatorii, rectificatorii, operatorii la coloane si aparate de absorbtie, operatori chimici pentru sinteza organica la fabricarea cloropicrinei, triizocianatului de trifenilmetan si foagenului, de la Uzinele ICECHIM Bucuresti ............................................. 6 ore pe zi
    15. Operatorii de la clorurarea hidrocarburilor (fabricarea cloroformului, clorurari, monoclor, benzen, cloruratori pentru toluen,  cloruratori de gaz metan si pentru paradiclor benzen), de la Uzinele Chimice Turda .. 6 ore pe zi
    16. Operatorii la fabricarea insecticidelor (fabricarea nitroxanului, D.D.T.-ului si a insecticidelor pe baza de D.O.C.) de la Uzinele Chimice Turda, Combinatul Chimic nr. 2 Spic .................................. 6 ore pe zi
    17. Muncitorii care lucreaza in subteran la exploatarea sulfului, de la Exploatarea de Sulf Pucioasa .................................. 6 ore pe zi
    18. Operatorii de la fabricarea masei anodice si a masei abrazive (prin procedeul manual) de la Uzinele CARBOCHIM ..................... 6 ore pe zi
    19. Operatorii si ajutorii lor care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea acidului sulfuric prin contact, camere si turnuri (concasor, pirita), operatori directi de la cuptoarele de prajire, operatori sinteza, turnari, cameristi, udeisti, concentratori, distilatori, oleum, tubari si muncitori coloane, incarcaturi bioxid de sulf, operatori sulfit, pirosulfit si metabisulfit, de la Combinatul Chimic I.V. Stalin, F.A.S. Valea Calugareasca, Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" si 1 Mai Baia Mare, Intreprinderea Metalurgica Zlatna ........................................................ 6 ore pe zi
    20. Operatorii la fabricarea superfosfatului (operatori manuali de descarcarea camerelor de reactie) si acidului fosforic F.A.S., Valea Calugareasca ................................................... 6 ore pe zi
    21. Operatorii si ajutorii lor care lucreaza in procesul tehnologic la sulfura de sodiu, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej", Baia Mare... 6 ore pe zi
    22. Operatorii si ajutorii lor care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea xantatului de sodiu si nitratului de argint, de la Uzinele Zlatna si operatorii chimici si lucratorii care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea nitratului de argint, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare ................................................................. 6 ore pe zi
    23. Electrolizorii de la spalarea celulelor electroliza si operatori electrolizi, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare si 21 Decembrie Copsa Mica............................................................ 6 ore pe zi
    24. Podarii de la cuptoarele Water Jaket si Piltz, curatitorii gratarelor la masele de aglomerare si sarjare, de la masele de aglomerare a materialelor plumboase, de la Combinatul Chimic nr. 2, Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" si 1 Mai Baia Mare si 21 Decembrie Copsa Mica ........................... 6 ore pe zi
    25. Metalurgistii in zinc de la incarcarea condensatoarelor si creuzetelor, schimbarea creuzetelor, montarea condensatoarelor si alonjelor, de la Intreprinderea 21 Decembrie, Copsa Mica ........................ 6 ore pe zi
    26. Metalurgistii pentru mercur de la alimentarea cuptoarelor Scott cu minereu si evacuarea lui dupa prajire, spalarea steampurilor, de la Intreprinderea Zlatna .......................................... 6 ore pe zi
    27. Metalurgistii in plumb, operatorii si lucratorii care lucreaza in procesul tehnologic la caldarile de afinare al cuptoarelor de desantimoniere, la cuptorul de  zgurificare, la cuptorul de scurgere, la cuptoarele de redistilare a zincului si la cuptoarele de cupelare a plumbului, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" si 1 Mai Baia Mare, Solex si Zlatna ............. 6 ore pe zi
    28. Metalurgistii in plumb, cand lucreaza la cuptoarele de topire Piltz, Water Jaket, metalurgistii in cupru, respectiv acei de la aglomerarea manuala, topire in cuptoare cu reverbere, cu flacare in Piltz si Water Jaket, cum si acei de la convertizarea matelor si deseurilor industriale, de la Uzinele 1 Mai "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare, Zlatna, Solex si Boleslav Bierut ..... 6 ore pe zi
    29. Muncitorii de la turnarea bronzului de plumb, de la Uzinele de tractoare Ernst Talman ................................................... 6 ore pe zi
    30. Muncitorii care lucreaza la fabricarea tablei si tevilor de plumb de la Uzinele "Boleslav Bierut" si "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare ..... 6 ore pe zi
    31. Operatorii din industria chimica si lucratorii care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea trioxidului de arsen si sarurilor de arsen de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare .........................  6 ore pe zi
    32. Muncitorii de la fabricarea sifoanelor sanitare din plumb si aliaje de plumb, de la uzinele Solex ..................................... 6 ore pe zi
    33. Operatorii si lucratorii care lucreaza in procesul tehnologic in industria chimica la sectia litargica si miniu de plumb, precum si muncitorii care lucreaza la ambalarea mercurului, miniului de plumb si litargei, de la uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare, Combinatul Chimic nr. 2, 1 Mai Baia Mare si I.M. Zlatna ................................................. 6 ore pe zi
    34. Lucratorii de la cuptoarele Horeschoff de prajire a concentratelor plumboase, de la uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare, 21 Decembrie Copsa Mica si 1 Mai Baia Mare ............................................. 6 ore pe zi
    35. Muncitorii care lucreaza la prepararea creolinei, a sarurilor de plumb acetic ......................................................... 7 ore pe zi
    36. Muncitorii la fabricarea acidului oxalic si acidului formic ................................................................ 6 ore pe zi
    37. Muncitorii la adancirea sau repararea puturilor de mina, care lucreaza in conditii grele (apa adinca peste 30 cm, viituri sau tisnituri puternice de apa, presiune) .................................................. 6 ore pe zi
    38. Muncitorii din subteran la Sectorul I Toroioaga (Intreprinderea Baia-Borsa) ..................................................... 6 ore pe zi
    39. Sudorii in plumb si ajutorii lor cand lucreaza permanent... 6 ore pe zi
    40. Muncitorii de la sectia depolarizanti (atelierul prese si malaxoare) si sectia montaj (atelierul vopsitorie de la Intreprinderea Electro-Banat)..... ................................................................. 6 ore pe zi
    41. Muncitorii de la sectia lacuri electroizolante (sub-sectie rasina, lacuri bachelitice) si fochistii de la instalatia Vott in cadrul Intreprinderii Electroizolantul............................................... 6 ore pe zi
    42. Dizolvatorii de lacuri, preparatorii lacurilor, impregnatori panza, impregnatori de hartie bachelitizata, impregnatori de tesaturi uleiate, precum si restul angajatilor de la sectia de impregnare din cadrul intreprinderii Electroizolantul................................................ 6 ore pe zi
    43. Muncitorii de la sectia mica lipit si sectia pertinax (la lacuri de impregnare si uscare) din cadrul Intreprinderii Electroizolantul .. 6 ore pe zi
    44. Muncitorii de la atelierul prese plumb si atelierul impregnare cu miniu de plumb P.B.W.C. din cadrul Intreprinderii Electrocablul ...... 6 ore pe zi
    45. Muncitorii care lucreaza in locuri de munca unde se fabrica bachelita si lac de bachelita................................................ 6 ore pe zi
    46. Zgurarii de la uzinele electrice: Timisoara, Arad, Aghires si Comanesti, ce apartin Ministerului Energiei Electrice si Industriei Electrotehnice ..... ................................................................ 6 ore pe zi
    47. Muncitorii de la instalatiile de etilare cu tetraetil de plumb de la rafinarii, baza de export si depozite de produse petroliere din tara, in zilele cand se etileaza ............................................... 6 ore pe zi
    48. Muncitorii de la instalatiile de extractie cu bioxid de sulf din rafinariile de petrol .......................................... 6 ore pe zi
    49. Muncitorii de la locurile de munca subteran unde temperatura in permanenta este  peste 30 grade Celsius. Stabilirea acestor locuri se va face de catre ministerele de resort de acord cu comitetul central al sindicatului respectiv ..................................................... 6 ore pe zi
    50. Muncitorii chesonieri pentru muncile din chesoane, care lucreaza la o suprapresiune de:
      - 1,2 - 2,5 atmosfere ................................... 6 ore pe zi
      - 2,5 - 3   atmosfere ................................... 5 ore pe zi
      - 3,1 - 3,5 atmosfere ................................... 4 ore pe zi
      - peste 3,5 atmosfere ................................... 2 ore pe zi
    51. Scafandri, in functie de curentii de apa, adancime si anotimp ......... ................................................................. 4-6 ore pe zi
    52. Muncitorii care lucreaza la confectionarea vata de sticla, la fabricile Tarnaveni si Scaieni ............................................ 6 ore pe zi
    53. Operatoarele telefoniste, din centrale peste 100 posturi cu trafic intens .......................................................... 6 ore pe zi
    54. Operatoarele telefoniste, din centrale telefonice cu cel putin 100 abonati ......................................................... 7 ore pe zi
    55. Operatoarele telefoniste din oficiile speciale urbane si interurbane Bucuresti, din centralele telefonice interurbane, raionale, cum si din centralele telefonice raionale Sibiu, Focsani, Tr. Severin, Lugoj, Campina, R. Valcea si Buzau (C.T.I. categ. I-a) cu trafic intens ............ 6 ore pe zi
    56. Mecanicii din centralele automate din Bucuresti, Victoria, Dacia Nord si Sud-Est, Victoria V, mecanicii din centrale automate cu peste 3000 linii, din directiile regionale P.T.T. Cluj, Craiova, Ploiesti, Orasul Stalin si Timisoara cu trafic intens ............................................... 7 ore pe zi
    57. Jonctorii cablori si ajutorii lor care lucreaza in subteran ......... ................................................................ 7 ore pe zi
    58. Operatorii de la sectia telegrafica a Agentiei Agerpres .. 6 ore pe zi
    59. Muncitorii ce spala cisternele in atelierele C.F.R. Ploiesti si rafinariile Ministerului Industriei Petrolului ................ 7 ore pe zi
    60. Muncitorii din sectorul hartiei si celulozei (concasarea piritei, fierberea celulozei sulfit si sulfat, prepararea hipocloritului de calciu, preincalzire si albirea celulozei, plumbuitori si arameri, prepararea sulfatului de aluminiu (Busteni, Bacau), statia de clor prepararea acidului pentru fierberea celulozei si recuperarea sarurilor din lesiile sulfat (sobe de recuperare) ................................................... 6 ore pe zi
    61. Muncitorii de la masinile de inchis si etichetat cutiile de chibrituri, cap de masina si ajutorii lor si de la prepararea pastei sulfurice si fosforice pentru chibrituri ............................................. 7 ore pe zi
    62. Muncitorii de la presarea furnirilor impregnate cu solutie formaldehida la placaje bachelizate, prepararea cleiului din solutie de rasini fenol, formaldehida (bachelita) si impregnarea foilor de furnire cu aceasta solutie, atunci cand indeplinesc aceasta munca ......................... 6 ore pe zi
    63. Muncitorii de la prepararea si intinderea cleiului Kaolit (clei de baza de aldehida formica), pe foi de furnire, presarea lor in placaje, panele si placi aglomerate, precum si cei care lucreaza la aplicarea nitrolacului prin pulverizare cu pistol si ajutorii lor, atunci cand indeplinesc aceasta munca ............................................................... 6 ore pe zi
    64. Muncitorii de la slefuit mecanic, curbatorii de mobila curbata care lucreaza in permanenta in camere inchise la temperaturi de 35 grade Celsius si atmosfera incarcata cu vapori de apa si acid acetic, cei din camerele de fierbere a lemnului si de la uscatoriile cu temperatura peste 60 grade Celsius .......................................................... 6 ore pe zi
    65. Muncitorii din sectiile de fabricare a sulfurii de carbon, de la fabricile de matase artificiala Viscoza-Lupeni si Viscofil Popesti-leordeni .......................................................... 6 ore pe zi
    66. Muncitorii din sala baratelor, din sala mixoarelor, din sala de filatura propriu-zisa, precum si din sala prepararii baii de filaj (acid si plumbisti) de la fabricile de matase artificiala Viscoza-Lupeni si Viscofil Popesti-leordeni .......................................................... 6 ore pe zi
    67. Muncitorii de la sectia de filare a azbestului (Intreprinderea "Transilvania" Cisnadie) ................................. 6 ore pe zi
    68. Muncitorii care lucreaza permanent la fabricarea alicelor de plumb (Intreprinderea "Metaloglobus", Sectia Vinatorul-Bucuresti) ..... 6 ore pe zi
    69. Muncitorii de la prepararea hartiei fotosensibile si ozalid ........... ................................................................. 6 ore pe zi
    70. Curatitori canale subterane de scurgere a apelor reziduale si menajere (din Intreprinderea de gospodarie comunala) ............... 6 ore pe zi
    71. Muncitorii din industria ecarisajului (jupuitorii, autopsierii, tabacarii, sterilizarea cadavrelor si de la sala autoclavelor) .... 6 ore pe zi
    72. Lucratorii care lucreaza la bancul de proba rodaj-motoare cu reactie ......................................................... 6 ore pe zi
    73. Muncitorii de la camerele de amestec ale fabricilor de sticla, la care aceste operatii nu se efectueaza in instalatii complet mecanizate si ermetic inchise ................................................. 6 ore pe zi
    74. Muncitorii de la uscarea nisipului si sodei, din fabricile de sticla si geamuri ................................................. 6 ore pe zi
    75. Curatitorii de cenusa si sfarimaturi de caramida de la cuptoarele Hoffman ................................................. 6 ore pe zi
    76. Scotatorii de caramizi din cuptoarele inferioare Hoffman ... 6 ore pe zi
    77. Muncitorii din sectiile: culegere mecanica care lucreaza cu plumb, turnatorii de litere si materiale de cules, turnatorii si topitorii de plumb, stereotipie, zincografie, imprimare tiefdruck, pregatire tiefdruck (bai de incarcare si coordonare), fabricarea cernelurilor de tiefdruck, care lucreaza permanent ............................................... 7 ore pe zi
    78. Muncitorii la developaj negativ in cinematografie, care lucreaza permanent la intuneric .................................. 7 ore pe zi
    79. Modele la institutul de Arte Plastice ........... 6 ore pe zi
    80. Medicii din laboratoarele de radiologie, Rontgen  si rontgenterapie ......................................................... 4 ore pe zi
    81. Surorile si laborantii din laboratoarele de radiologie, rontgen si rontgenterapie .......................................... 6 ore pe zi
    82. Medicii, personalul mediu sanitar si elementar, personalul de serviciu din prosecturi, sali de disectie, morgi ................. 6 ore pe zi
    83. Medicii din unitatile sanitare (spitale, policlinici, dispensare, sanatorii etc.) ......................................... 7 ore pe zi
    84. Personalul de specialitate superior din unitatile de cercetare stiintifica si cel care lucreaza direct la productia serurilor si vaccinurilor ......................................................... 7 ore pe zi
    85. Personalul de specialitate superior care lucreaza in laboratoarele din sectorul sanitar ........................................ 7 ore pe zi
    86. Surorile balneare care lucreaza la hidroterapie ......... 7 ore pe zi
    87. Salariatii care lucreaza la laboratoarele de bacteriologie, anatomie, patologie, parazitologie, epizootiologie, virusologie si tuberculoza, precum si chimie biologica, de la Institutul Pasteur si Institutul de Patologie si Igiena Animala si in laboratoarele din unitatile exterioare ale acestora .......... ......................................................... 7 ore pe zi
    88. Salariatii care lucreaza in laboratoarele de bruceloza si antirabic, de la Institutul Pasteur si Institutul de Patologie si Igiena Animala ......
......................................................... 6 ore pe zi
    Art. 2
    Sefii de echipa, masinistii, tehnicienii, inginerii si muncitorii din echipele de intretinere, ce lucreaza permanent in aceleasi conditii cu muncitorii prevazuti in prezenta hotarare, vor beneficia de acelasi program de lucru ca si acestia.
    Art. 3
    Pentru mentinerea si depasirea nivelului de productie in sectoarele de munca in care durata timpului de lucru a fost redusa, ministerele respective vor lua masuri pentru pregatirea cadrelor necesare.
    Art. 4
    Ministerele sunt obligate sa ia masuri pentru inlaturarea cauzelor care determina reducerea timpului de lucru.
    Cand conditiile in care se presteaza munca s-au imbunatatit, ministerele, de acord cu comitetele centrale ale sindicatelor respective, vor reveni la ziua normala de lucru.
    Art. 5
    Ministerele, de acord cu comitetele centrale ale sindicatelor respective, cu avizul Consiliului Central al Sindicatelor, pot reduce durata timpului de lucru si la alte unitati pentru locurile de munca similare celor prevazute in prezenta hotarare, atunci cand necesitatile de protectie a muncii impun o asemenea masura.
    Art. 6
    Anexa prezentei hotarari cuprinde celelalte locuri de munca din sectorul chimie, cu program de lucru redus.
    Art. 7
    Hotararea Consiliului de Ministri nr. 350 din  18 aprilie 1951, privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale, precum si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1219 din 5 noiembrie 1951, se abroga pe data prezentei hotarari.
    Art. 8SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 907/1956

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 907 din 1956
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu