E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 26 din 27 decembrie 1967

privind concediul de odihna al angajatilor

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 113 din 28 decembrie 1967


SmartCity3


                          EXPUNERE DE MOTIVE

    In vederea introducerii noii reglementari a dreptului la concediul de odihna, in conformitate cu prevederile Hotaririi Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, Consiliului de Ministri si Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, s-a adoptat alaturata lege, in care s-au prevazut urmatoarele:
    Principalul criteriu de diferentiere a concediului de odihna va fi vechimea in munca a angajatului. Aplicarea acestui criteriu permite ca angajatii care au adus, prin munca si experienta lor, un aport mai mare la procesul de dezvoltare a economiei sa beneficieze de un concediu de odihna mai mare decit concediul acordat angajatilor tineri, cu o vechime in munca mai mica si cu un grad mai mic de uzura a organismului.
    Limitele minima si maxima ale duratei concediului de odihna, inauntrul carora se va face diferentierea in raport cu vechimea in munca a angajatilor, vor fi de 15 - 24 zile lucratoare.
    In scopul stimularii stabilitatii cadrelor si a intaririi disciplinei in munca, se prevede ca instabilitatea si indisciplina manifestate prin schimbarea locului de munca in conditii care nu dau dreptul la mentinerea vechimii neintrerupte in munca, sa duca la decaderea angajatilor, timp de 2 ani, din dreptul la majorarea concediului in raport cu vechimea in munca. Concediul in acesti 2 ani urmeaza sa fie limitat la durata minima de 15 zile lucratoare. Concediile pe anii urmatori celor in care s-a aplicat aceasta reducere urmeaza sa fie acordate corespunzator vechimii totale in munca.
    In vederea inlaturarii consecintelor pe care conditiile deosebite de munca le pot avea asupra sanatatii si capacitatii de munca a angajatilor, se prevede ca acestia vor primi un concediu suplimentar pentru conditii de munca deosebite (vatamatoare, grele, periculoase), de 3 - 12 zile lucratoare. Pentru anumite locuri de munca cum sint, de exemplu, cele ale personalului navigant care deserveste avioanele reactoare si turboreactoare, ale angajatilor care lucreaza in medii cu radiatii nucleare, ale angajatilor trimisi sa lucreze in tari cu clima greu de suportat, la care natura conditiilor deosebite determina necesitatea unei durate mai mari de odihna, Consiliul de Ministri va putea stabili concedii suplimentare cu o durata mai mare de 12 zile lucratoare.
    Diferentierea duratei acestor concedii se va face in raport cu consecintele pe care locurile de munca, prin conditiile lor deosebite, le pot avea asupra sanatatii si capacitatii de munca a angajatilor.
    Criteriile de clasificare a locurilor cu conditii deosebite de munca se stabilesc de Consiliul de Ministri; pe baza acestor criterii, Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Sanatatii si de comun acord cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor vor stabili locurile cu conditii deosebite de munca, precum si durata concediului suplimentar pentru munca in asemenea conditii.
    Tinind seama de natura muncii angajatilor cu functii de conducere, de raspunderea si solicitarea marita care o caracterizeaza, se prevede sa se acorde celor care indeplinesc asemenea functii si asimilatilor lor un concediu suplimentar de 2 - 5 zile lucratoare. Diferentierea duratei acestui concediu suplimentar, in raport cu raspunderea, complexitatea si importanta sarcinilor ce revin functiilor de conducere, precum si functiile asimilate celor de conducere urmeaza sa fie stabilite, pe baza propunerilor ministerelor si celorlalte organe centrale, de catre Ministerul Muncii, de comun acord cu Comitetul de Stat pentru Probleme de Organizare si Salarizare si cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
    Se prevede ca durata totala a concediului anual de odihna - prin insumarea concediului acordat in raport cu vechimea in munca cu concediile suplimentare - sa nu depaseasca 30 zile lucratoare. Pentru locurile de munca la care natura conditiilor deosebite determina necesitatea unei durate mai mari de odihna, Consiliul de Ministri va putea stabili o durata totala a concediului anual de odihna mai mare de 30 zile lucratoare.
    In reglementarea adoptata nu a mai fost mentinut concediul pentru munca nenormata. O parte dintre angajatii cu program de munca nenormata sint cadre cu functii de conducere. Marea lor majoritate au o vechime in munca care ii indreptateste la un concediu mai mare de 15 zile si, in afara de aceasta, ei vor mai putea beneficia de concediul suplimentar de 2 - 5 zile lucratoare, prevazut pentru functiile de conducere.
    Conditii speciale de acordare a concediului de odihna in cadrul noii reglementari se prevede sa aiba corpul didactic si angajatii trimisi, pe baza unor contracte, sa execute lucrari sau sa presteze servicii in alte tari. In cazul corpului didactic, specificul activitatii face ca in timpul vacantei scolare sau universitare activitatea sa fie suspendata, motiv pentru care concediul de odihna al acestor cadre trebuie sa fie deosebit de al celorlalti angajati - si anume, acordat pe timpul vacantei scolare sau universitare si egal cu durata legala a acesteia. Pentru angajatii trimisi, pe baza unor contracte, sa lucreze in alte tari, se prevede ca durata concediului de odihna sa fie, ca si pina acum, aceea stabilita prin contractul incheiat cu beneficiarul extern, fara insa a putea fi mai mica decit aceea care ar rezulta pentru ei din aplicarea prevederilor reglementarii generale din tara noastra.
    In privinta angajatilor cu contracte de munca pe durata determinata, se prevede sa li se acorde concediu numai daca au o vechime neintrerupta in munca de 11 luni in aceeasi unitate.
    In privinta dreptului la concediu al angajatilor care cumuleaza doua functii, s-au mentinut prevederile potrivit carora acestia au dreptul la concediu de odihna platit numai la functia de baza. De la functia cumulata li se acorda doar un concediu fara plata, care sa le permita folosirea concediului de odihna primit la functia de baza.
    Intrucit concediul de odihna se acorda in scopul refacerii fortei de munca consumate in cursul unui an de activitate, se prevede ca angajatul care a fost in incapacitate temporara de munca un an intreg nu are dreptul la concediu de odihna pe acel an.
    In vederea asigurarii realizarii efective a concediului de odihna in conditiile stabilite prin programarea facuta, se prevede ca aminarea si intreruperea efectuarii concediului sint in principiu interzise, asemenea masuri putind fi luate numai in cazuri de exceptie, pentru nevoi de serviciu neprevazute si urgente, care fac prezenta angajatului in unitate strict necesara.
    Dat fiind scopul pentru care se acorda concediul de odihna si anume refacerea fortei de munca consumate intr-un an de activitate, dreptul la concediu nu poate face obiectul unei tranzactii, renuntari sau limitari. Ca urmare, compensarea in bani a concediului neefectuat se prevede ca este permisa numai in cazurile de incetare a relatiilor de munca, a scoaterii din productie pentru o perioada mai mare de 12 luni si a chemarii angajatului pentru indeplinirea serviciului militar in termen, cu termen redus sau ca elev in scolile de ofiteri de rezerva.
    Se considera ca marirea duratei concediului va crea conditii mai bune pentru reconfortarea fizica a angajatilor, ceea ce va contribui la sporirea productivitatii muncii lor.

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Angajatii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, cu o durata de 15 - 24 zile lucratoare, in raport cu vechimea lor in munca, dupa cum urmeaza:
    __________________________________________
    Vechimea in munca       Durata concediului
    __________________________________________
    - pina     la  5 ani    15 zile lucratoare
    - de la  5 la  8 ani    16 zile lucratoare
    - de la  8 la 11 ani    17 zile lucratoare
    - de la 11 la 14 ani    18 zile lucratoare
    - de la 14 la 17 ani    19 zile lucratoare
    - de la 17 la 20 ani    21 zile lucratoare
    - peste       20 ani    24 zile lucratoare
    __________________________________________

    (2) Pentru tinerii in virsta de pina la 18 ani, durata concediului de odihna este de 18 - 24 zile lucratoare, diferentiata in raport cu virsta lor, dupa cum urmeaza:
    __________________________________________
            Virsta          Durata concediului
    __________________________________________
    - pina     la 16 ani    24 zile lucratoare
    - de la 16 la 17 ani    21 zile lucratoare
    - de la 17 la 18 ani    18 zile lucratoare
    __________________________________________

    (3) Vechimea in munca ce se ia in considerare pentru stabilirea duratei concediului prevazut la alin. 1 este aceea pe care angajatii o implinesc in cursul anului calendaristic in care li se acorda concediul, oricare ar fi data la care il vor primi.
    (4) La stabilirea duratei concediului tinerilor in virsta de pina la 18 ani se ia in considerare virsta pe care ei au avut-o la 1 ianuarie al anului calendaristic respectiv.
    Art. 2
    (1) In afara concediului acordat in raport cu vechimea in munca, angajatii care lucreaza in locuri cu conditii deosebite de munca au dreptul si la un concediu suplimentar cu o durata de 3 - 12 zile lucratoare.
    (2) Consiliul de Ministri poate stabili, in anumite cazuri, concedii suplimentare cu o durata mai mare de 12 zile lucratoare pentru acele locuri de munca la care natura conditiilor deosebite determina necesitatea unei durate mai mari de odihna.
    (3) Sint conditii deosebite de munca:
    a) conditiile vatamatoare de munca, determinate de actiunea unor agenti nocivi fizici, chimici sau biologici;
    b) conditiile grele de munca, determinate de existenta unui microclimat care supune organismul unui efort marit de adaptare, precum si cele care determina o suprasolicitare fizica sau neuropsihica;
    c) conditiile periculoase de munca, caracterizate printr-un risc de accidentare sau imbolnavire.
    (4) Consiliul de Ministri va stabili criteriile pe baza carora, la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale, Ministerul Muncii, impreuna cu Ministerul Sanatatii, de comun acord cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, vor determina locurile de munca cu conditii deosebite, precum si durata concediului suplimentar pentru fiecare din aceste locuri.
    Art. 3
    (1) Angajatii care indeplinesc functii de conducere sau functii similare acestora au dreptul la un concediu suplimentar de 2 pina la 5 zile lucratoare.
    (2) Functiile prevazute la alin. 1 si durata maxima a concediului suplimentar pentru fiecare din ele, diferentiata in raport cu raspunderea, complexitatea si importanta sarcinilor ce le revin, se stabilesc la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale, de catre Ministerul Muncii de comun acord cu Comitetul de Stat pentru Probleme de Organizare si Salarizare si cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
    Art. 4
    Durata concediilor suplimentare se stabileste, pentru fiecare angajat in parte, proportional cu timpul lucrat in functia sau conditiile aratate la art. 2 si 3, in perioada celor 12 luni premergatoare acordarii concediului.
    Art. 5
    (1) Durata totala a concediului anual de odihna rezultata din insumarea concediilor prevazute de art. 1, 2 si 3 nu poate depasi 30 zile lucratoare.
    (2) Pentru locurile de munca la care se refera art. 2 alin. 2 Consiliul de Ministri poate stabili o durata totala a concediului anual de odihna mai mare de 30 zile lucratoare.
    Art. 6
    (1) Durata concediului anual de odihna pentru personalul didactic de toate gradele este egala cu durata legala a vacantei scolare sau universitare.
    (2) Personalul didactic beneficiaza de concediu cu durata integrala, daca a functionat in tot cursul anului scolar sau universitar. In cazul in care angajarea s-a facut dupa inceperea anului scolar sau universitar, durata concediului va fi proportionala cu timpul cuprins intre data incheierii contractului de munca si sfirsitul acelui an.
    Art. 7
    Angajatii trimisi, pe baza unor contracte, sa execute lucrari sau sa presteze servicii in alte tari, vor primi concediul de odihna stabilit prin contractul incheiat cu beneficiarul extern. Acesti angajati vor beneficia de un concediu cel putin egal ca durata cu cel care li s-ar cuveni potrivit prevederilor prezentei legi.
    Art. 8
    (1) Angajatii care au fost in incapacitate temporara de munca intregul an calendaristic nu au dreptul la concediul de odihna pentru acel an.
    (2) In cazul in care perioada de incapacitate temporara de munca a fost de 12 luni sau mai mare si s-a intins pe 2 ani calendaristici consecutivi, angajatii au dreptul la un singur concediu de odihna, acordat in anul reinceperii activitatii, in masura in care nu a fost efectuat in anul in care s-a produs pierderea temporara a capacitatii lor de munca.
    Art. 9
    (1) Pentru angajatii care au beneficiat, in ultimele 12 luni premergatoare acordarii concediului de odihna, de concedii fara plata a caror durata insumata depaseste 30 zile, concediul de odihna va fi redus proportional cu timpul care depaseste aceasta durata. La aceasta reducere se vor lua in considerare numai perioadele de cite 30 zile.
    (2) Prevederile alin. 1 nu se aplica in cazul in care concediile fara plata au fost acordate datorita reducerii temporare a activitatii unitatii.
    Art. 10
    (1) Angajatii care indeplinesc, prin cumul, pe linga functia de baza, o alta functie, au dreptul la concediu de odihna platit numai de la functia de baza.
    (2) Unitatea la care angajatii cumuleaza le va acorda, la cerere, un concediu fara plata pentru zilele ce constituie concediul lor de odihna la functia de baza.
    Art. 11
    (1) Angajatii care, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi inceteaza activitatea ca urmare a desfacerii contractului de munca in temeiul art. 19 sau art. 20 lit. e, f ori g din Codul muncii, vor primi la primii 2 ani dupa reincadrare concediul prevazut la art. 1 redus la durata minima. In anii urmatori celora in care li s-a aplicat aceasta reducere, concediul le va fi acordat corespunzator vechimii lor totale in munca.
    (2) Prevederile alin. 1 nu se aplica:
    a) angajatilor care, dupa desfacerea contractului de munca in temeiul art. 19 din Codul muncii, pentru motivele aratate la art. 133^1 alin. 1 lit. c din acelasi cod, se reincadreaza in munca in termenul prevazut in aceasta dispozitie;
    b) angajatilor pentru care, dupa desfacerea contractului de munca in temeiul art. 20 lit. g din Codul muncii, a intervenit achitarea, anularea urmaririi penale sau incetarea procesului penal ori a urmaririi penale;
    c) angajatelor care cresc unul sau mai multi copii pina la virsta de 7 ani, daca, dupa intreruperea activitatii, s-au reincadrat in munca in termen de 90 zile de la data cind copiii au implinit aceasta virsta.
    Art. 12
    (1) Conducerea unitatii are obligatia sa ia toate masurile pentru ca angajatii sa efectueze, in fiecare an calendaristic, concediile de odihna la care au dreptul.
    (2) Dreptul la concediu de odihna nu poate face obiectul unei tranzactii, renuntari sau limitari. Orice asemenea act este nul de drept.
    (3) Programarea concediilor de odihna se va face la sfirsitul anului, pentru anul urmator, de catre conducerea unitatii, de acord cu organul sindical din unitate. Ordinea concediilor va fi stabilita esalonat in tot cursul anului, tinindu-se seama de interesele bunei desfasurari a activitatii si de interesele angajatilor.
    (4) Concediul de odihna cuvenit cadrelor artistice si de specialitate artistica din institutiile artistice de spectacole si concerte va fi programat, de regula, in perioada dintre doua stagiuni.
    (5) Pentru cei noi angajati, precum si pentru cei reincadrati a caror vechime in munca este, potrivit prevederilor Codului muncii, intrerupta, primul concediu va putea fi programat numai pentru perioada ulterioara implinirii unei vechimi neintrerupte in munca de 11 luni. In cazul in care cele 11 luni sint implinite in anul calendaristic in care angajatul s-a incadrat sau reincadrat in munca, durata concediului va fi proportionala cu timpul cuprins intre data incadrarii sau reincadrarii si sfirsitul acelui an calendaristic; daca cele 11 luni sint implinite in anul calendaristic urmator, primul concediu se va acorda in acel an, la durata sa adaugindu-se, pe linga concediul integral pe acel an, si zilele de concediu corespunzatoare timpului lucrat in anul anterior.
    Art. 13
    Ordinea efectuarii concediilor de odihna, stabilita conform art. 12, va fi modificata si concediul va fi reprogramat si efectuat pina la sfirsitul anului calendaristic in curs, in urmatoarele cazuri:
    a) cind angajatul se afla in incapacitate temporara de munca;
    b) cind angajata cere concediu de odihna inaintea sau in continuarea concediului de maternitate;
    c) cind angajatul este chemat sa indeplineasca indatoriri de stat sau obstesti;
    d) cind angajatul este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decit serviciul militar in termen;
    e) cind angajatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de pregatire profesionala sau politica;
    f) cind angajatul are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneoclimaterica, intr-o anumita perioada a anului. In acest caz, data trimiterii in concediu va fi cea indicata in recomandarea medicala;
    g) cind, din motive bine intemeiate care au intervenit dupa programare, prezenta angajatului la munca este ceruta in interesul serviciului, in perioada ce i s-a stabilit pentru concediu, precum si in cazul in care angajatul cere, pentru interese personale, schimbarea datei plecarii in concediu si interesele serviciului o permit.
    (2) Daca in timpul cind angajatii sint in concediu de odihna intervine vreuna din situatiile prevazute la alin. 1 lit. a, c, d si e, concediul se intrerupe. Restul zilelor de concediu se va efectua dupa ce au incetat situatiile respective, iar cind aceasta nu este posibil, la data stabilita printr-o noua programare.
    Art. 14
    (1) Angajatii vor putea fi rechemati din concediu prin dispozitia scrisa a conducerii unitatii, data cu acordul organului sindical din unitate, numai pentru nevoi de serviciu neprevazute si urgente care fac prezenta angajatului in unitate strict necesara. In asemenea cazuri concediul se intrerupe iar restul zilelor de concediu se reprogrameaza in conditiile aratate la art. 13 alin. 2.
    (2) In cazul rechemarii din concediu, angajatii au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea concediului in alta localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestatii de care n-au mai putut beneficia din cauza rechemarii.
    Art. 15
    (1) Concediul de odihna care nu a putut fi efectuat in cursul unui an calendaristic, pentru motivele prevazute la art. 13 si 14, va fi efectuat in cursul anului calendaristic urmator, impreuna sau separat de concediul cuvenit pe acel an.
    (2) Efectuarea intr-un an calendaristic a concediilor de odihna cuvenite pe mai mult de 2 ani consecutivi este interzisa.
    (3) Concediile cuvenite tinerilor in virsta de pina la 18 ani si celor care lucreaza in locuri cu conditii deosebite de munca nu vor putea fi aminate si reprogramate in anul urmator pentru considerente legate de interesul serviciului sau al angajatilor.
    Art. 16
    Conducerea unitatii este obligata sa aduca la cunostinta fiecarui angajat, cel mai tirziu cu 15 zile inainte, data la care urmeaza sa plece in concediu.
    Art. 17
    (1) Pe perioada concediului de odihna angajatii au dreptul la o indemnizatie care se calculeaza pe baza salariului lor mediu zilnic pe ultimele 12 luni si se plateste anticipat.
    (2) Salariul mediu zilnic se obtine prin impartirea sumei realizate, in perioada prevazuta in alin. 1, din cistigurile cu caracter permanent, la numarul lunilor luate in calcul si apoi la 25,5, numarul mediu al zilelor lucratoare din cursul unei luni.
    (3) In cazul in care, in cursul celor 12 luni luate in considerare, angajatul a fost in incapacitate temporara de munca, in concediu fara plata mai mic de 30 zile, in concediul fara plata prevazut de art. 9 alin. 2, in concediu de studii, a fost concentrat sau nu a lucrat din cauza incetarii activitatii fara vina sa, perioadele respective se exclud atit ca timp cit si ca sume din calculul indemnizatiei de concediu.
    Art. 18
    (1) Angajatul detasat in alta localitate, caruia i se acorda concediul de odihna in timpul detasarii, are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport dus si intors din localitatea unde este detasat in localitatea unde se afla, potrivit contractului, locul sau obisnuit de munca.
    (2) Concediul de odihna neacordat angajatului transferat, de catre unitatea de la care s-a efectuat transferarea, se va acorda acestuia de unitatea la care a fost transferat. Indemnizatia de concediu va fi suportata de catre cele doua unitati proportional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea in cursul anului calendaristic respectiv.
    Art. 19
    (1) Compensarea in bani a concediului anual de odihna este permisa numai:
    a) in cazul in care contractul de munca al angajatului a incetat inainte ca el sa fi efectuat concediul;
    b) in cazul scoaterii sale din productie pentru o perioada mai mare de 12 luni;
    c) in cazul chemarii angajatului pentru indeplinirea serviciului militar in termen, cu termen redus sau ca elev in scolile militare de ofiteri de rezerva.
    (2) In cazul decesului angajatului, compensatia in bani se va acorda membrilor sai de familie - sot, copii, parinti.
    (3) Calculul compensatiei banesti a concediului de odihna se face potrivit normelor prevazute pentru calculul indemnizatiei de concediu. La calculul compensatiei se ia in considerare concediul cuvenit in raport cu anii pentru care angajatii n-au beneficiat de acest drept.
    (4) Neacordarea concediului de odihna atrage raspunderea disciplinara a conducerii unitatii, precum si raspunderea ei materiala integrala pentru suma platita angajatului drept despagubire pentru concediul nefolosit si al carei cuantum se stabileste potrivit prevederilor alin. 3.
    (5) In cazul in care, dupa ce angajatul a efectuat concediul de odihna, contractul sau de munca a incetat din motivele prevazute la art. 11, cu exceptia celor aratate la alin. 2 al aceluiasi articol, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
    Art. 20
    Angajatii cu contracte de munca pe durata determinata vor primi concediul de odihna numai dupa implinirea unei vechimi neintrerupte de 11 luni in aceeasi unitate.
    Art. 21
    Vechimea in munca ce se ia in considerare la determinarea duratei concediului de odihna prevazut de art. 1 se stabileste potrivit art. 40 din Legea nr. 27 din 28 decembrie 1966 privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara.
    Art. 22
    (1) Prevederile prezentei legi intra in vigoare de la 1 ianuarie 1968.
    (2) Pe aceeasi data se abroga: art. 63 - 65 inclusiv si art. 74 din Codul muncii; Decretul nr. 261 din 15 iunie 1957 pentru reglementarea concediilor anuale de odihna in invatamintul de cultura generala, profesional si tehnic; art. 8 din Decretul nr. 416 din 20 octombrie 1953 privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civila; Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 186 din 16 martie 1951 privind acordarea concediilor de odihna; Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 760 din 27 iulie 1962 pentru modificarea unor prevederi ale Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 186/1951 privind acordarea concediilor de odihna; Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1586 din 26 august 1952 privind acordarea concediilor de odihna unor categorii de artisti; Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1523 din 26 decembrie 1951 privind unele masuri derogatorii de la dispozitiile art. 1 al Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 186/1951 pentru acordarea concediilor de odihna; Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2070 din 22 iunie 1953 privind concediile de odihna ale angajatilor din sectorul agricol; Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 235 din 17 februarie 1954 pentru extinderea prevederilor Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 1523 din 26 decembrie 1951 salariatilor unor intreprinderi de constructii din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini; Dispozitia Consiliului de Ministri nr. 170 din 9 decembrie 1959 privind extinderea Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 1523/1951 si asupra salariatilor Intreprinderii de prospectiuni si laboratoare "Prospectiuni" de sub tutela Comitetului Geologic; art. 27 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1842 din 16 septembrie 1952 privind recrutarea si repartizarea organizata a fortelor de munca necalificate; art. 5 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 79 din 8 martie 1963 privind drepturile ce se acorda in tara personalului de specialitate trimis in strainatate pentru executarea de lucrari sau prestarea de servicii; dispozitiile din Decretul nr. 112 din 22 martie 1965 referitoare la durata concediului suplimentar pentru angajatii trimisi sa lucreze in tari cu clima greu de suportat, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost votata de Marea Adunare Nationala la 27 decembrie 1967, cu unanimitatea voturilor celor 444 deputati prezenti la sedinta.

                               Presedintele
                         Marii Adunari Nationale,
                               STEFAN VOITEC

    IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ARTICOLULUI 57 DIN CONSTITUTIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, SEMNAM ACEASTA LEGE.

                                Presedintele
                            Consiliului de Stat,
                             NICOLAE CEAUSESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 26/1967

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 26 din 1967
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu