Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1149 din 14 iulie 1968

privind stabilirea criteriilor pentru determinarea locurilor de munca cu conditii deosebite pentru care se acorda concedii suplimentare de odihna si a locurilor de munca pentru care durata concediului suplimentar de odihna poate depasi 12 zile lucratoare

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 95 din 14 iulie 1968


SmartCity3


    Art. 1
    (1) Locurile de munca cu conditiile deosebite prevazute de art. 2 din Legea nr. 26 din 27 decembrie 1967 si durata concediului suplimentar de odihna cuvenit pentru fiecare din aceste locuri se determina de catre Ministerul Muncii, impreuna cu Ministerul Sanatatii, de comun acord cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale, potrivit urmatoarelor criterii:
    a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului;
    b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
    c) durata de expunere la actiunea factorilor nocivi;
    d) existenta unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare, in special conditii nevaforabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii;
    e) existenta unor conditii de munca ce implica o solicitare nervoasa deosebita, atentie foarte incordata si multilaterala sau concentrare intensa si ritm de lucru intens;
    f) existenta unor conditii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de imbolnavire;
    g) structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca;
    h) alte asemenea conditii care pot duce la uzura prematura a organismului;
    (2) La stabilirea duratei concediului suplimentar de odihna se va tine seama de consecintele pe care actiunea factorilor prevazuti la lit. a - h  le poate avea asupra starii de sanatate, capacitatii de munca si uzurii premature a organismului, precum si de masura in care consecintele actiunii acestor factori pot fi diminuate sau eliminate printr-o reconfortare prelungita.
    Art. 2
    (1) Pentru cazurile aratate mai jos, la care natura conditiilor deosebite de la locurile de munca justifica - potrivit art. 2, alin. 2 din Legea nr. 26/1967 - acordarea unor concedii suplimentare de odihna mai mari de 12 zile lucratoare, durata acestora va putea fi de pana la:
    a) 24 zile lucratoare, pentru angajatii care lucreaza in minele de minereuri radioactive;
    b) 21 de zile lucratoare, pentru personalul de paza trimis sa lucreze in tari cu clima greu de suportat, care nu beneficiaza de program redus de munca;
    c) 21 de zile lucratoare, pentru angajatii care lucreaza in mediu radioactiv; d) 18 zile lucratoare, pentru angajatii trimisi sa lucreze in tari cu clima greu de suportat;
    e) 15 zile lucratoare, pentru personalul navigant de pe avioanele reactoare si turboreactoare, de pe elicoptere, precum si de pe avioanele utilitare care executa misiuni aviochimice.
    (2) Durata totala a concediului anual de odihna, rezultata din insumarea concediului in raport cu vechimea in munca, cu concediul suplimentar prevazut la alin. 1 si cu concediul suplimentar acordat celor ce indeplinesc functii de conducere, va putea fi  - in temeiul art. 5, alin. 2 din  Legea nr. 26/1967 - de cel mult 39 zile lucratoare pentru angajatii de la lit. a si b  si 36 zile lucratoare pentru cei de la lit. c, d si e.
    Art. 3
    Timpul lucrat - in sensul art. 4 din Legea nr. 26/1967 - in locuri cu conditii deosebite care au dreptul la concedii suplimentare de odihna, se stabileste prin totalizarea perioadelor in care angajatul, potrivit sarcinilor de serviciu precizate prin dispozitia conducerii unitatii sau prin alte prevederi legale, este obligat sa lucreze in astfel de locuri.
    Art. 4
    (1) Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Sanatatii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, vor dispune scoaterea locurilor de munca din categoria celor cu conditii deosebite, in cazul in care, ca urmare a masurilor luate, aceste locuri inceteaza sa mai prezinte caracterul deosebit care sa justifice acordarea concediului suplimentar de odihna.
    (2) De asemenea, in toate cazurile in care, in anumite locuri de munca din cadrul unor unitati, conditiile in care se desfasoara activitatea au incetat sa mai prezinte caracter deosebit, concediul suplimentar de odihna nu se mai acorda; incetarea acordarii concediului suplimentar, in astfel de situatii, se hotaraste de conducerea unitatii, cu aprobarea organului central in subordinea caruia se gaseste, data cu acordul uniunii sindicatelor de ramura.
    Art. 5
    Determinarea locurilor de munca cu conditii deosebite pentru care se acorda concedii suplimentare de odihna se face de catre organele prevazute in art. 2 din Legea nr. 26/1967, in limitele fondului de salarii planificat.
    Dupa stabilirea locurilor de munca cu conditii deosebite care dau dreptul la concediu suplimentar de odihna, Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Sanatatii vor informa Consiliul de Ministri asupra numarului de angajati care beneficiaza de acest drept, precum si asupra incadrarii ministerelor si celorlalte organe centrale in fondurile de salarii planificate.
    Art. 6
    Pe data publicarii in Buletinul Oficial a listelor cuprinzand locurile de munca cu conditii deosebite pentru care se acorda concedii suplimentare, intocmite pe baza criteriilor stabilite prin prezenta hotarare, potrivit prevederilor art. 2, alin. 4 din Legea nr. 26 din 27 decembrie 1967 - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1478 din 15 august 1952 privind stabilirea profesiilor care dau dreptul la concediul suplimentar pentru munca prestata in conditii vatamatoare sanatatii, precum si alte dispozitii contrarii prezentei hotarari, se abroga.


                LISTA
cuprinzand locurile de munca cu conditii deosebite pentru care se acorda concediu suplimentar de odihna

    In conformitate cu prevederile art. 2, alin. 4 din Legea nr. 26/1967 privind concediul de odihna al angajatilor, se stabilesc urmatoarele locuri de munca cu conditii deosebite ce dau dreptul la concediul suplimentar de odihna, precum si durata acestuia pentru fiecare loc de munca, dupa cum urmeaza:
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.         Locul de munca, operatia sau profesia               Numarul zilelor
crt.                                                            de concediu
                                                                suplimentar
--------------------------------------------------------------------------------
ABRAZIVE
  1.  Carbura de siliciu, fabricare:
      - concasarea, macinarea si sortarea cuartitei, prepara-
      rea amestecului de materii prime ........................          6
      - incarcarea, topirea si descarcarea cuptoarelor ........          4
  2.  Abrazive pe suport - din cuart - fabricare (toate opera-
      tiile aferente procesului tehnologic) ...................          6
               ACOPERIRI DE SUPRAFATA
  3.  Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste
      20 mp. sau in cazul cand suprafata totala a produselor
      decapate depaseste 40 mp./ora ...........................          3
  4.  Degresari cu percloretilena sau tricloretilena ..........          3
  5.  Acoperi metalice pe cale galvanica (galvanostegie si gal-
      vanoplastie), precum si activitatea permanenta de slefu-
      ire si lustruire a pieselor metalice cu perii de pasla,
      fetru, tesaturi textile, fibre vegetale sau par animal,
      folosind diverse paste ..................................          3
  6.  Cromaj dur, precum si cromaj decorativ executat in insta-
      latiile amplasate in intreprinderi industriale ..........          4
  7.  Metalizarea interioara a recipientelor metalice si a cis-
      ternelor de cale ferata, inclusiv operatia de sablare ...          9
  8.  Acoperiri prin cufundare in metal topit .................          3
  9.  Emailarea articolelor de tabla, arderea in cuptoare, pre-
      cum si protectia suprafetei metalice pe cale chimica
      (brumare, fosfatare, patentare, oxidare, patinare cu sul-
      furi) si oxidarea anodica a aluminiului .................          3
 10.  Prafuirea (pudrarea) cu pulberi de email a obiectelor din
      fonta in stare incandescenta, precum si arderea acestora
      in cuptoare .............................................          4
 11.  Prepararea la locul de munca a lacurilor, vopselelor, ema-
      ilurilor si grundurilor, pe baza de nitroceluloza, ulei si
      rasini sintetice, precum si utilizarea acestora la vopsi-
      rea prin cufundare, pensulare sau pulverizare ...........          4
 12.  Prepararea si aplicarea cu pensula sau cu spaclul a chi-
      turilor si emailurilor transparente pe baza de plumb ....         5
 13.  Vopsirea cu vopsele cu miniu de plumb la dublul fund al
      navelor .................................................         9
               AGLOMERAREA MINEREULUI IN SIDERURGIE
 14.  Benzi transportoare ....................................          3
 15.  Masini de stivuit si scos din depozite de materii prime,
      parcul de omogenizare ..................................          3
 16.  Concasare, precum si sortare: minereuri, cocs, calcar ..          3
 17.  Primire, dozare ........................................          3
 18.  Tobe amestec ...........................................          3
 19.  Hala masinilor de aglomerare, reintroducerea in flux a
      sarjei neaglomerate ....................................          4
 20.  Ciuruire la ciururile Schenk, sortare aglomerat ........          3
 21.  Expeditie aglomerat ....................................          3
 22.  Exhaustoare ............................................          3
                      AGRICULTURA
 23.  Centrele de protectie a plantelor, precum si brigazile
      fitosanitare (angajatii care manipuleaza efectiv
      substante toxice) ......................................          3
 24.  Activitatea de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, unde
      se manipuleaza substante toxice si se executa permanent
      aceste operatii ........................................          3
 25.  Centrele de izolare a animalelor bolnave de boli infecti-
      oase transmisibile la om ...............................          3
 26.  Silozuri, magazii mari, nave, in care se manipuleaza in
      spatii inchise substante toxice pentru tratarea cereale-
      lor si semintelor ......................................          3
                         ARTICOLE  DIVERSE
 27.  Litografiat tabla ......................................          3
 28.  Confectionat alice .....................................          4
 29.  Confectionat si incarcat cartuse de vanatoare ..........          3
                           AZBEST
 30.  Filatura de azbest, prepararea tesaturii si tesatoria de
      azbest .................................................          9
 31.  Ferodouri: fabricare (impregnare, polimerizare, prelu-
      crare) .................................................          3
 32.  Confectionarea sforii din azbest, a snurului (impletitu-
      ra) din sfoara de azbest ...............................          4
 33.  Confectionarea garniturilor din placi si din snur de azbest       3
 34.  Confectionarea rondelelor din azbest pentru valturile ma-
      sinilor de produs geam (presarea si strunjirea valturilor)        3
                         AZBOCIMENT
 35.  Delibrarea, macinarea, granularea azbestului, malaxarea
      azbestului, deseurilor de azbest si a deseurilor de clin-
      cherit ..................................................         9
 36.  Azbociment - malaxare, holendru, cernere-dozare site, ta-
      ierea si gaurirea placilor, confectionarea si prelucrarea
      tuburilor, macinarea deseurilor .........................         4
                   BITUM  SI  GUDROANE
 37.  Prepararea bitumului, bituminarea tevilor sau a lamina-
      telor ...................................................         3
 38.  Gudronarea tuburilor din fonta, a accesoriilor acestora,
      gudronarea fringhiilor, odgoanelor, garniturilor din ci-
      nepa, a centrului vegetal a cablurilor, gudronarea lin-
      gotierelor ..............................................         3
 39.  Bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie,
      bituminarea prin turnare, bitum inarea prin pensulare....         3
 40.  Smolirea (calafatuirea) la vasele navigabile ............         3
 41.  Placi, cochilii si segmenti izolatori din pluta si bitum,
      fabricare  ..............................................         3
 42.  Carton asfaltat - fabricare .............................         3
 43.  Instalatii: Reiser, se mixturi asfaltice, de topit bitum
      si operatia de intindere manuala a mixturilor asfaltice..         3
 44.  Creuzotarea sau gudronarea traverselor, stalpilor din
      lemn, precum si a diblurilor din lemn ...................         4
 45.  Extractia de nisipuri bituminoase in subteran ...........         5
 46.  Manipularea si prelucrarea nisipurilor bituminoase, precum
      si prepararea uleiurilor de bitum .......................         4
                           CARIERE
 47.  Cariere de piatra, marmura, diatomit, nisip, la suprafata:
      perforatori, forezori, spargatori cu compresorul, taietori
      in stanca, ringuitori, mineri, artificieri, spargatori
      manuali ..................................................        3
 48.  Cariere de piatra sau de nisip cuartos, in subteran ......        7
                           CARNE
 49.  Sacrificarea animalelor ..................................        3
                       CELULOZA SI HARTIE
 50.  Celuloza sulfit: prajirea si manipularea piritei, prepa-
      rarea lesiilor sulfitice, bisulfitice ....................        3
 51.  Celuloza sulfat: caustizarea lesiilor verzi  .............        3
 52.  Concentrarea lesiilor bisulfitice reziduale la fabricarea
      uleiului negru ...........................................        3
 53.  Curatirea canalelor de la unitatile de celuloza ..........        3
 54.  Produse lignosulfonice, fabricare pe baza de rasini bisul-
      fitice ...................................................        3
                      CERAMICA SI PRODUSE REFRACTARE
 55.  Uscarea produselor ceramice sau refractare in vederea cal-
      cinarii  .................................................        3
 56.  Retusarea produselor din ceramica si refractare, prin sle-
      fuire in stare uscata ....................................        3
 57.  Prelucrarea mecanica a produselor ceramice si refractare,
      in stare uscata ..........................................        3
 58.  Incarcarea si descarcarea cuptoarelor pentru ars obiecte
      ceramice sau refractare, precum si arderea acestor obiecte,
      cu exceptia cuptoarelor de camp si a cuptoarelor-tunel ...        3
 59.  Desprafuirea articolelor ceramice, dupa ardere in cuptoare ..     3
 60.  Prelucrarea mecanica a produselor refractare si ceramice
      arse, precum si concasarea, macinarea si sfaramarea deseu-
      rilor ceramice si refractare  ............................        6
 61.  Curatit vatra si canalele cuptoarelor Hoffman ............        3
 62.  Fabrica 9 Mai, Turda:
      - manipularea materiei prime .............................        9
      - maruntirea cuartitei, prepararea materialului ..........        9
      - activitatea la prese, fasonarea caramizilor, activitatea
      la uscatorii si la cuptoarele de ardere ..................        9
      - polizarea, sortarea, controlul tehnic si expedierea cara-
      mizilor ..................................................        9
      - activitatea de curatire a filtrelor si de intretinere
      permanenta a instalatiei de ventilatie ...................        9
      - laboratoarele din sectiile de baza .....................        9
 63   Restul locurilor de munca cu activitate permanenta din
      incinta Fabricii 9 Mai, Turda ............................        6
                               CHIMIE
 64.  Aldrin si Antu: fabricare, conditionare si ambalare  .....        3
 65.  Carbid fabricare: alimentare cuptoare, scurgere, concasa-
      re, sortare  .............................................        6
 66.  Carbid, ambalare .........................................        3
 67.  Catalizatori de vanadiu, cobalt, crom, molibden, zinc,
      nichel, wolfram, fier, platina, mercur, aluminiu, fabricare       3
 68.  Cianuri, fabricare si ambalare ...........................        3
 69.  Clorura de aluminiu, fabricare (clorurarea argilei si am-
      balarea produsului finit) ................................        6
 70.  Detoxan, fabricare   .....................................        3
 71.  Dibutox: fabricare, conditionare si ambalare  ............        6
 72.  Ierbicide: fabricare, conditionare, ambalare  ............        3
 73.  Florura de aluminiu, fabricare ...........................        3
 74.  Fluosilicat de sodiu, fabricare ..........................        3
 75.  Insecticide clorurate: fabricare, conditionare, ambalare.         3
 76.  Pigmenti anorganici: fabricare, macinare, conditionare,
      ambalare .................................................        3
 77.  Vopsele si pigmenti pe baza de crom si plumb, fabricare si
      ambalare .................................................        3
 78.  Acid sulfuric, acid sulfuric oleum, acid clorosulfonic,
      acid fosforic, acid fluorhidric si floruri: fabricare,
      ambalare .................................................        3
 79.  Adezivi din cauciuc, rasini sintetice si alte substante,
      preparate cu solventi aromatici sau clorurati: fabricare,
      ambalare, utilizare ......................................        3
 80.  Alfa si betanaftilamina: fabricare, ambalare si utilizare
      in industrie .............................................        9
 81.  Antioxidanti P.B.N., fabricare ...........................        5
 82.  Benzina si hidrazobenzen, fabricare si ambalare ..........        9
 83.  Carbune activ si hopcalita, fabricare, inclusiv depozitul
      de materii prime .........................................        3
 84.  Cerneluri, pasta carbon, indigo, fabricare si utilizare la
      impregnare de hartie carbon, panglici etc. ...............        3
 85.  Criptodin: fabricare, conditionare, ambalare .............        6
 86.  Distilarea lemnului:
      - generatoare de gaze, decantoare de gudroane si de ape
      pirolignoase .............................................        3
      - distilarea apelor pirolignoase, a alcoolului metilic,
      acidului acetic, ambalarea acidului acetic, a mangalului ..       3
      - distilarea gudroanelor, precum si manipularea smoalei ..        6
 87.  Halda de slam la Intreprinderea Colorom-Codlea ...........        6
 88.  Intermediari pentru coloranti organici, coloranti organici
      si pigmenti organici, fabricare (toate operatiile inclusiv
      ambalarea) ...............................................        6
 89.  Lacuri, vopsele, emailuri, grunduri (chituri) pe baza de
      nitroceluloza, rasini sintetice: fabricare, conditionare,
      ambalare    ..............................................        3
 90.  Monoclorbenzen, paradiclorbenzen, ortodiclorbenzen, mono-
      nitrotoluen, dinitrotoluen, paradinitrotoluen, trinitro-
      toluen si alte substante aromate (nitrate sau clorurate):
      fabricare, manipulare, utilizare .........................        5
 91.  Metacrilat de metil (fabricare monomer) ..................        4
 92.  Negru de fum, fabricare prin procedeul tambur ............        6
 93.  Negru de fum, fabricare prin alte procedee, precum si amba-
      larea, dezambalarea, manipularea sau utilizarea in industrie      3
 94.  Produse organofosforice, fabricare, conditionare, ambalare        6
 95.  Saruri de mangan, fabricare ..............................        3
 96.  Toluen, xilen, benzen, fabricare .........................        3
 97.  Sulfat si hidrat de hidrazina ............................        3
 98.  Clorura de var, fabricare, ambalare ......................        3
 99.  Electroliza clorurei de sodiu prin procedeul cu catod de
      mercur ...................................................        5
100.  Tetraclorura de carbon, tricloretilena, tricloretan, acid
      monocloracetic, fabricare si ambalare ....................        3
101.  Acid azotic: fabricare, ambalare  ........................        3
                         CIMENT
102.  Mori pentru ciment si instalatiile anexe .................        3
103.  Curatitori de canale si de cuptoare din fabricile de ci-
      ment .....................................................        3
104.  Rampa de insacuire si de livrare a cimentului ............        3
105.  Silozuri si depozite de ciment in vrac  ..................        3
                         COCSERIE
106.  Pregatirea carbunilor: sortarea, manevrarea benzii, doza-
      rea, pregatirea sarjelor .................................        4
107.  Baterii de cocsificare:
      - etansarea usilor, masini de scos usi, evacuarea cocsului,
      partea superioara a bateriilor ...........................        9
      - masini sarjare, locomotive de transport cocs la stins,
      colectoare gaze, incarcare cuptoare ......................        7
      - supravegherea A.M.C. ...................................        3
108.  Sortarea cocsului: evacuarea cocsului pe rampa, benzi
      transportoare, pompe turn de stins cocs, pod rulant la slam       8
109.  Semicocs: descarcare carbune, incarcare cuptoare .........        3
110.  Semicocs: macinare carbune la alimentarea cuptoarelor, in-
      calzirea cuptoarelor, evacuarea semicocsului .............        6
111.  Semicocs (suflante semicocs "Calan") .....................        3
112.  Semicocs: intretinere si reparatii la bateria de semicocs         6
113.  Cocs brichete: preparare carbune, brichete ...............        6
114.  Intretinere si reparatii la cald, cuptoare cocsificare, ba-
      terii ....................................................        6
115.  Intretinere si reparatii (mecanice si electrice) la apeduct
      si la vulcanizarea benzilor ..............................        3
116.  Intretinere si reparatii (in ateliere, magazii si alte lo-
      curi de munca din cocserii) ..............................        3
117.  Chimizare gaz cocs .......................................        7
118.  Distilerie de gudroane ...................................        9
119.  Ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice din
      cocserie .................................................        5
120.  Intretinere si reparatii mecanice in sectoarele chimice
      ale cocseriei ............................................        7
121.  Reparatii electrice la uzinele cocsochimice ..............        3
                           CONSTRUCTII
122.  Torcretarea ..............................................        3
123.  Executarea lucrarilor de constructii de tunele, precum si
      de centrale electrice subterane ..........................        6
124.  Executarea de galerii, puturi, precum si drenuri cu adin-
      cime peste 8 m ...........................................        3
                       CONSTRUCTII METALICE
125.  Nituirea, craituirea, stemuirea cu scule pneumatice, acti-
      vitate continua, precum si fasonarea, indreptarea sau bom-
      barea manuala, cu ciocane la rece, a tablei de peste 5 mm
      grosime sau a profilurilor, activitate continua ..........        7
126.  Curatirea cu lampa de benzina, raschetarea, curatirea cu
      peria de sarma, cu dispozitive centrifugale, cu ciocane
      pneumatice si manuale, a vopselelor cu miniu de plumb,
      aplicate pe: constructii navale, constructii metalice, re-
      zervoare, cazane, materialul rulant, stalpi si piloni pen-
      tru sustinerea retelei electrice, poduri metalice ........        6
                       DIVERSE ACTIVITATI
127.  Activitatea manuala permanenta de manipulare, incarcare
      sau descarcare a produselor in vrac si a produselor si ma-
      terialelor siderurgice si refractare .....................        3
128.  Curatitul canalelor industriale de ventilatie, cicloane,
      tubulara, camere de colectare a prafului .................        3
129.  Exploatarea si intretinerea suflantelor, turbosuflantelor,
      turbocompresoarelor, turbinelor cu abur, turbinelor cu ga-
      ze, statiilor de compresoare, exhaustoarelor de la fabri-
      cile de aglomerare .......................................        3
                         ELECTROTEHNICA
130.  Fabricarea materialelor electroizolante pe baza de mica:
      macinarea si cernerea micii, sortarea, taierea placilor de
      mica si slefuirea produselor, turnarea de micanite la
      instalatii turn ..........................................        3
131.  Impregnarea hartiei, a pinzei, a tocaturii de carpe, a te-
      saturilor din sticla si din matase, a cilindrilor, cu la-
      curi preparate cu componenti sau solventi toxici (lacuri
      epoxidice, fenolformaldehidice, gliftalice, melaminofor-
      maldehidice, nitrocelulozice, ureoformaldehidice) si ema-
      ilarea conductoarelor electrice cu lacuri si rasini sinte-
      tice si nitrocelulozice ..................................        4
132.  Impregnarea bobinelor si masinilor electrice, lipirea foi-
      lor de mica si presarea conurilor cu poliesteri si rasini
      sintetice ................................................        3
133.  Imbracarea si decojirea cablurilor, tuburilor si furtunu-
      rilor, in manta de plumb .................................        3
134.  Prepararea chitului din oxizi de plumb, pentru fixarea izo-
      latorilor electrici din ceramica, precum si operatia de
      fixare ...................................................        3
135.  Izolarea cu miniu de plumb a conductoarelor electrice, im-
      pregnarea cu miniu de plumb a cablurilor .................        3
136.  Fabricarea feritelor: preparare, amestec, presare, sinte-
      tizare, debitare, slefuire ...............................        3
137.  Metalizarea cu nichel carbonil  ..........................        3
138.  Fabricarea elementelor galvanice: prepararea amestecului
      depolarizantului si a electrolitului, precum si legarea in
      papusi a depolarizantului si asamblarea ..................        3
139.  Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb: moara, ma-
      laxare, pastrare, uscare placi, pregatire placi, formare,
      finisare, circular, montaj, asamblare, plumbuire, magazii
      cu semifabricate de plumb, ambalare, magazin de piese din
      plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din dese-
      uri, rafinarea plumbului, topire si aliere plumb, turnare
      plumb, sudare plumb, precum si repararea capitala a acumu-
      latoarelor electrice din plumb la Fabrica "Acumulatorul"
      Bucuresti, precum si in ateliere de reparatii capitale de
      acumulatoare ale C.F.R. ...................................        9
140.  Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Fabrica
      "Acumulatorul" Bucuresti: incarcarea elementelor si bate-
      riilor, atelierele de S.D.V., prototipuri, mecanica de pro-
      ductie, lacatuserie, instalatii, metrologie, protectie die-
      lectrica, galvanizare, electric, separatori, mase plastice,
      lesiere, tamplarie si laboratoare, statia de preparare a
      electrolitului, statia de redresoare, magazia de materii
      prime si materiale, centrala termica, spalatoria de echi-
      pament de protectie, precum si personalul care lucreaza
      permanent in incinta fabricii ............................        6
141.  Repararea acumulatoarelor electrice din plumb ............        3
                            ELECTROZI
      (electrozi siderurgici, electrozi pentru baterii galvanice,
      electrozi pentru arc voltaic, perii colectoare pentru ma-
      sini electrice si alte specialitati de electrozi din carbu-
      ne) fabricare:
142.  Degazeificarea cocsului de petrol si a antracitului ......        4
143.  Concasarea, sortarea si macinarea materiilor prime .......        3
144.  Prepararea, precum si presarea pastei ....................        3
145.  Coacerea si grafitarea electrozilor si a specialitatilor
      de carbune ...............................................        3
146.  Finisarea produselor .....................................        3
                         ENERGIE ELECTRICA
147.  Operatorii instalatiilor de la cazanele Loffler ..........        4
148.  Dispecer energetic .......................................        3
                   FORJA SI PRELUCRARI LA CALD
149.  Activitatea de forjare manuala, forjare mecanica si matri-
      tare la cald, de piese si scule, in ateliere special amena-
      jate din unitati industriale .............................        6
150.  Ambutisarea manuala la cald ..............................        6
151.  Indoirea tevilor la cald .................................        3
152.  Trasul bandajului pe roti pentru material rulant .........        3
153.  Curatirea si debavurarea pieselor forjate ................        3
                        FURNALE
154.  Platforma de incarcare furnale 2 si 4 de la Combinatul
      Siderurgic Hunedoara, furnalele de la Vlahita si macarale-
      le de sarjare de la furnalele Uzinelor Victoria Calan ....        9
155.  Platforma de incarcare (estacada buncarelor) de la restul
      furnalelor, vagonul cintar si dozarea sarjei de incarcare
      a furnalelor .............................................        6
156.  Troliul de comanda de la schip ...........................        3
157.  Platforma de descarcare a furnalelor .....................        9
158.  Poduri rulante de la platforma de descarcare a furnalelor         6
159.  Preincalzitoare de aer (cowpere) .........................        3
160.  Separatoarele de zgura si curatirea zgurii din canale ....        3
161.  Masina de turnat fonta pe banda ..........................        3
162.  Statii de granulare si expandare a zgurii, precum si dezba-
      terea manuala a oalelor de zgura .........................        3
163.  Intretinerea mecanica si electrica a utilajelor la furnal         3
164.  Statii de epurare a gazului de furnal ....................        3
                        GOSPODARIE COMUNALA
165.  Curatirea si repararea de canale subterane ...............        3
166.  Vidanjare ................................................        3
167.  Coserit ..................................................        3
168.  Activitatea de ecarisaj ..................................        4
169.  Incarcatori si descarcatori gunoi ........................        3
                        LABORATOARE
170.  Laboratoare de cercetari si analize chimice ..............        3
171.  Laboratoare de cercetari si analize toxicologice .........        3
172.  Laboratoare de cercetari si analize biologice, biochimice         3
                       LAMINOARE
173.  Pregatirea si incarcarea neautomata a otelului cuptoare ..        3
174.  Incalzirea otelului in cuptoare adanci, cu propulsie, cu
      vatra pasitoare, cu vatra inclinata, rotative sau tunel ..        3
175.  Manevrarea capacelor la cuptoarele adanci ................        3
176.  Evacuarea zgurii din cuptoarele de incalzire a otelului ..        3
177.  Introducerea si scoaterea materialului in si din cuptoare
      adanci, cu macarale Tiegler ..............................        7
178.  Scoaterea si transportul otelului de la cuptoare la caja          6
179.  Efectuarea operatiilor de laminare la cald:
      - la laminoare automate ..................................        3
      - la laminoare mecanizate ................................        6
      - la laminoare la care introducerea materialului intre ci-
      lindri se efectueaza manual, precum si refularea tevilor
      la cald ..................................................        7
180.  Laminarea la cald la cilindri sau prin extrudere, a metale-
      lor neferoase, la laminoarele vechi de la uzinele "Laromet"
      si "Metrom" ..............................................        7
181.  Laminarea la cald a tevilor si a profilurilor din metale
      neferoase ................................................        6
182.  Taierea, sortarea, finisarea, ajustarea, laminatelor in
      halele de laminoare in care operatia de laminare se face
      la cald ..................................................        3
183.  Manevrarea laminatelor in stare calda ....................        3
184.  Curatirea oxizilor din canale ............................        3
185.  Linia de fisiere a bandei metalice si confectionarea pro-
      filurilor indoite ........................................        3
186.  Intretinerea mecanica si electrica a agregatelor si utila-
      jelor din sectiile de laminare la cald ...................        3
187.  Macaragii din halele laminoarelor la cald ................        3
                         LEMN
188.  Fasonarea manuala in exploatari forestiere ...............        3
189.  Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului ....        3
190.  Curbarea manuala a lemnului in spatii inchise cu umiditate
      si temperatura ridicata ..................................        6
191.  Curbarea mecanica a lemnului, doagelor si coropcilor mon-
      tate, tratate termic prin focarire, aburire sau fierbere          3
192.  Grunduirea si baituirea suprafetelor ce urmeaza a fi la-
      cuite ....................................................        3
193.  Daracitul si despletitul materialelor de umplutura pentru
      tapiserie, la fabricile de mobila ........................        3
194.  Slefuirea mecanica a produselor lemnoase .................        3
195.  Fabricarea placilor fibrolemnoase ........................        3
196.  Prepararea pastei pentru chibrituri si cutii, inclusiv ma-
      cinarea sticlei ..........................................        3
197.  Preparat adezivi, incleiat si presat produse din lemn ....        3
                      MASE  PLASTICE
198.  Fenol: fabricare .........................................        3
199.  Rasini epoxidice, fenolformaldehidice, melaminoformaldehi-
      dice, ureoformaldehidice: fabricare, conditionare ........        3
200.  Prelucrarea maselor plastice termoplaste si termorigide:
      dozare, pregatire retete, malaxare, granulare, calandrare,
      valtuire, presare, extrudere, imprimare, sudare, finisare,
      precum si recuperarea de deseuri de mase plastice termo-
      plaste ...................................................        3
201.  Vulcanizat cauciuc .......................................        3
202.  Fabricarea obiectelor din cauciuc, prin inmuiere in solutii
      din cauciuc cu solventi organici .........................        3
203.  Impregnarea si gumarea cu solutii din cauciuc si solventi
      organici .................................................        3
204.  Cauciucarea si strunjirea valturilor, rolelor cauciucate
      si cauciucarea articolelor tehnice .......................        3
205.  Desprafuirea pieselor si produselor din cauciuc, pudrate cu
      talc .....................................................        3
                  MATERIALE  DE  CONSTRUCTII
      (barita, filer, ipsos, argila, talc, diatomita, feldspat,
      dolomita, var, granulit)
206.  Mori pentru prelucrare bruta pe cale uscata si instalatii
      anexe ....................................................        3
207.  Rampa de insacuire si livrare in vrac ....................        3
            MATERIALE DE FINISAJ PENTRU CONSTRUCTII
208.  Gatere si alte masini de taiat roci de constructii .......        3
209.  Cioplirea, slefuirea si lustruirea rocilor silicioase de
      constructii ..............................................        6
210.  Cioplirea rocilor calcaroase de constructii ..............        3
211.  Slefuirea si lustruirea rocilor calcaroase de constructii         3
                 MATERIALE  PENTRU  SUDURA
212.  Electrozi pentru sudura: fabricarea amestecului pentru
      invelis, pe cale uscata si prepararea silicatului de sodiu
      si potasiu ...............................................        3
                        MEDICAMENTE
213.  Medicamente de sinteza organica si anorganica, fabricare si
      ambalare ..................................................       3
214.  Vitamine, hormoni steroizi, fabricare si ambalare .........       3
215.  Antibiotice: fabricare si ambalare ........................       3
216.  Produse de extractie opoterapica: fabricare ...............       4
217.  Produse de extractie vegetala, substante, tincturi, extracte      3
218.  Biostimulatori: fabricare si ambalare .....................       4
219.  Raticide: fabricare si ambalare ...........................       3
220.  Plante medicinale (aconit, belladona, chelidonium, colhicum,
      digitala, papaveris, sarothamnius, scapolia, stramonium, ve-
      ratrium, convalaria, hiosciamus, adonidis,  secalae cornu-
      tum), precum si cantarida: conditionare, tocare, macinare,
      pulverizare, tabletare, ambalare ..........................       3
                              MERCUR
221.  Fabricarea compusilor chimici de mercur ...................       6
222.  Activitatea continua de manipulare sau de utilizare deschisa
      a mercurului ..............................................       6
225.  Intretinerea, montarea si exploatarea redresoarelor cu
      mercur ....................................................       3
226.  Fabricarea lampilor electrice cu descarcari in gaze: lampi
      fluorescente tubulare, lampi fluorescente cu vapori de mercur
      la inalta presiune (format balon) lampi cu neon, litere uti-
      lizate la compunerea firmelor luminoase, lampi pentru heli-
      ograf, arzatoare de cuart .................................       3
                    METALURGIA  NEFEROASA
227.  Aluminiu, fabricare .......................................       4
228.  Biocromati, cromati, anhidrida cromica: fabricare, purifi-
      care, rafinare, ambalare ..................................       6
229.  Cupru: prajire, aglomerare, topire, concentrare, converti-
      zare, prerafinare, granulare, elaborare aliaje de cupru,
      cement de cupru fabricat prin recuperare din cenusi de pi-
      rita, rafinarea electrolitica a cuprului, fabricarea electro-
      litica a pulberilor de cupru, decuprarea namolurilor prove-
      nite de la fabricarea acidului sulfuric ...................       6
230.  Extractia si valorificarea subproduselor provenite din pro-
      dusele metalurgiei neferoase (cadmiu, aur, argint, staniu,
      metale platinice, bismut, indiu), extractia si valorificarea
      metalelor neferoase din namolurile si praful recuperat in
      industria metalurgiei neferoase ...........................       5
231.  Germaniu, fabricare .......................................       3
232.  Mercur: uscarea, prajirea si distilarea minereurilor de
      mercur ....................................................       6
233.  Plumb: prajire, aglomerare, sarjare, topirea concentratelor,
      rafinarea termica si electrolitica, fabricarea produselor si
      a aliajelor din plumb, precum si aglomerarea si topirea con-
      centratelor de zinc la instalatia I.S.P. ..................       8
234.  Plumb: aliere auxiliare de la uzinele de fabricare a plum-
      bului, precum si manipulari in incinta uzinelor ...........       6
235.  Zinc: prajire, aglomerare, distilare, cuptoare Weltz, pe-
      letizoare, rafinarea termica si electrolitica a zincului,
      cuptoare pentru producerea oxidului de zinc, a trioxidului
      de stibiu si a bioxidului de staniu .......................       4
236.  Xantat de sodiu fabricare la U.C.M. Zlatna ................       3
237.  Creuzetorie: pregatirea materiilor prime, a amestecurilor,
      confectionarea, uscarea, coacerea creuzetelor la U.C.M.
      Copsa Mica ................................................       3
238.  Topirea, fabricarea si concentrarea metalelor neferoase,
      fabricarea litoponului, a oxidului de zinc si a sarurilor
      de bariu la Intreprinderea Neferal ........................       3
                             MINERIT
      a). Lucrari in subteran
239.  Activitatea in subteran in mine de carbuni, de minereuri
      feroase, de minereuri neferoase, de substante si minereuri
      nemetalifere, explorari, deschideri, cercetari miniere si
      constructii miniere .......................................       9
240.  Saline ....................................................       6
      b). Lucrari la suprafata
241.  Activitatea la masini de extractie ........................       3
242.  Statia de decuprare a apelor de la Altin-Tape .............       3
                              OTELARIE
243.  Elaborarea otelului in cuptoare: Siemens Martin, cu flacara
      reflectata, electrice si convertizoare ....................       9
244.  Exploatarea macaralelor si a podurilor rulante din otelarii       6
245.  Dozarea sarjei ............................................       3
246.  Turnarea otelului .........................................       7
247.  Melanjoare de fonta .......................................       3
248.  Ciocane de proba ..........................................       3
249.  Pregatirea gropii de turnare, turnarea si evacuarea otelului
      la Uzinele Otelul Rosu si Industria Sarmei ................       8
250.  Strunjirea dopurilor si a orificiilor de la caldarile de
      turnare ...................................................       6
251.  Signarea lingourilor ......................................       3
252.  Hala de pregatire a ansamblurilor de turnare, hala de trans-
      bordare, racire si curatire ...............................       3
253.  Striparea lingourilor .....................................       6
254.  Curatirea lingourilor si cuptoarelor de recoacere .........       3
255.  Intretinerea mecanica si electrica a agregatelor si utila-
      jelor din otelarii ........................................       3
              PANIFICATIE SI PRODUSE FAINOASE
256.  Cocatorii si ajutorii de cocatori de paine la cuptoare de
      pamant, Dampf si mecanice .................................       3
257.  Cocatori la cuptoare deschise semiautomate sau rotative
      pentru produse de patiserie si alte produse similare ......       3
                             PETROL
258.  Interventii la sonde de titei si gaze .....................       3
259.  Carotajul, cimentarea si alte operatii speciale la sonde ..       3
260.  Extractia titeiului in subteran ...........................       6
261.  Rafinare (tratarea produselor petroliere cu acid sulfuric
      sau solventi selectivi) ...................................       3
262.  Etilarea benzinei .........................................       5
263.  Arderea gudroanelor de la rafinarea produselor petroliere,
      precum si producerea, stingerea si transportul la halda a
      cocsului obtinut ..........................................       9
264.  Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere ........       3
265.  Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a
      titeiului .................................................       6
266.  Activitatea de revizuire a instalatiilor din rafinariile de
      produse petroliere, curatirea in interior a cisternelor, re-
      zervoarelor, tancurilor si instalatiilor, utilizate la depo-
      zitarea, transportul si prelucrarea produselor petroliere         5
      Activitatea permanenta de curatire in interior a tancurilor
      petroliere, navale precum si a tancurilor de combustibil ale
      navelor maritime ..........................................       7
                   PESTE
267.  Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiui .......       6
                  PETROCHIMIE SI FIBRE SINTETICE
268.  Acetaldehida, fabricare prin procedeul cu catalizator de
      mercur, precum si regenerarea catalizatorului .............       7
269.  Acid cianhidric, acetoncianhidrina si cianura de viniliden:
      fabricare, ambalare sau utilizare .........................       6
270.  Butadiena, propilena, etilena, stiren, polistiren, etilben-
      zen, alfametilstiren si cauciuc sintetic, fabricare .......       4
271.  Celofibra si celofan, precum si filatura de cord de la
      Combinatul de fibre artificiale Braila ....................       6
272.  Fibre melana: fabricarea carbonatului de etilena, oxid de
      carbon, fosgen, recuperarea carbonatului de etilena, fa-
      bricarea, polimerizarea si dizolvarea nitrilului acrilic,
      filatura melana ...........................................       6
273.  Fibre relon: fabricare caprolactama, polimerizare, granu-
      lare, uscare, filare ......................................       3
274.  Fibre viscoza: fabricare sulfura de carbon, xantogenare,
      dizolvare, maturatie, filatura, spalatorie de bobine, usca-
      torie de bobine, baie de acid sulfuric ....................       6
                      PIELARIE  SI  INCALTAMINTE
275.  Vopsirea pieilor cu coloranti toxici (cu peria sau prin
      tamponare) si ungerea pieilor cu grasimi, la butoi ........       3
276.  Vopsirea blanurilor cu negru de anilina, vopsirea pieilor
      prin pulverizare ..........................................       3
277.  Lucrarile cu ago sau alti adezivi, avand ca solventi hidro-
      carburi aromatice, clorurate, sau solutii de cauciuc cu sol-
      venti organici ............................................       3
278.  Ciocanirea mecanica a incaltamintei la masinile cu role ...       3
                           PIROTEHNIE
279.  Locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi a
      caror caracteristica de sensibilitate este mica ...........       3
280.  Locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi de
      initiere, explozivi cu caracteristica de sensibilitate mare
      si locurile de munca unde se executa operatii la care anga-
      jatii sunt in cantact direct cu explozivi aromatici .......       4
281.  Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in sau din elemente
      componente incarcate, precum si a elementelor de munitii,
      cu exceptia focoaselor, suruburilor port-amorsa si a deto-
      natoarelor ................................................       3
282.  Experimentarea, receptia si verificarea explozivilor, pulbe-
      rilor, munitiilor si elementelor de munitii incarcate si a
      produselor pirotehnice ....................................       3
283.  Asamblarea si dezasamblarea focoaselor, suruburilor port-
      amorsa si detonatoarelor (cu elemente componente incarcate)       4
284.  Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarca-
      te cu substante explozive si incendiare ...................       3
285.  Operatiuni de distrugere a munitiilor incarcate si a elemen-
      telor de munitii incarcate, a pulberilor, explozivilor si
      materialelor pirotehnice ..................................       3
286.  Asanarea terenurilor si a apelor: de munitii, de produse
      pirotehnice, de materiale explozive si de mine ............       4
287.  Activitatea prestata la locuri de munca la care se lucreaza
      cu substante toxice cu specific militar ...................       3
288.  Presarea, prelucrarea explozivilor si incarcarea celulelor
      cu material exploziv pentru perforarea sondelor ...........       3
289.  Transportul si distrugerea deseurilor de la fabricarea de
      explozivi, pulberi si produse pirotehnice .................       3
290.  Fabricarea, manipularea si transportul nitroglicerinei, a
      explozivilor, a pulberilor negre, a pulberilor fara fum, a
      produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozi-
      vilor, precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloi-
      dului .....................................................       5
291.  Activitatea continua de curatire si de reparare a utilajelor
      si a instalatiilor tehnologice, precum si a recipientelor
      care se utilizeaza la fabricarea, prepararea, transportul
      sau depozitarea produselor chimice ........................       5
292.  Analize fizice si chimice ale explozivilor, pulberilor si
      produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest
      scop. Personalul care lucreaza la manipularea si analiza
      combustibililor speciali (pentru tehnica militara) ........       3
                            POLIGRAFIE
293.  Topirea si turnarea aliajului poligrafic ..................       7
294.  Turnarea literelor si materialelor de cules din aliaj poli-
      grafic ....................................................       7
295.  Turnarea textelor dupa program ............................       7
296.  Stereotipie ...............................................       7
297.  Culegere mecanica .........................................       7
298.  Culegere manuala (zetarie) ................................       6
299.  Imprimare tipar adinc, tipar plan, tipar inalt si lacuire         3
300.  Zincografie ...............................................       3
301.  Frezarea si montarea cliseelor pe suporturi de plumb, precum
      si slefuirea si granularea placilor din metale neferoase
      pentru tipar plan si adinc ................................       3
                            PREFABRICATE
302.  Camerele de torcretare a tuburilor premo ..................       3
303.  Camerele de sablaj din intreprinderile de prefabricate ....       8
                      PRELUCRARI  METALICE
304.  Confectionarea urmatoarelor produse prin bataie la rece la
      masini automate: cuie, caiele, stifturi, splinturi, tinte,
      suruburi, nituri, piulite, lanturi, nipluri, agrafe pentru
      masini agricole, spite pentru roti, danturarea pilelor,
      blindaje pentru aparataj electronic, lant Gall si alte pro-
      duse asemanatoare .........................................       3
305.  Fabricarea bilelor de rulmenti la rece, presarea si pilirea
      acestora ..................................................       3
306.  Activitatea de presaj la druckbank a tablei din otel ......       3
307.  Prelucrarea plumbului si a aliajelor cu peste 50% plumb ...       4
308.  Prelucrarea aliajelor din metale neferoase  cu continut de
      plumb sub 50% .............................................       3
                     PREPARARE PRODUSE MINIERE
309.  Prepararea carbunelui: receptie, spalare, sortare, flotare,
      epurarea apei, incarcare produse ..........................       3
310.  Minereuri: concasare, sfarimare, macinare si clasare miniera
      uscata a minereurilor si rocilor toxice silicoase .........       7
311.  Concasare, sfarimare, macinare si clasare miniera uscata a
      minereurilor si rocilor fara sau cu continut redus de bioxid
      de siliciu liber, inclusiv pentru cercetare de laborator ...      3
312.  Celule de flotare, mese de concentrare .....................      3
313.  Instalatii de cianurare, inclusiv prepararea solutiilor de
      reactivi pentru cianurare, precum si statii de cercetare
      pentru cianurare ...........................................      3
314.  Mori de rambleu ............................................      7
315.  Cuptoare de prajire a minereurilor de fier si mangan .......      6
316.  Mori de amalgamare cu mercur, alimentare steampuri cu mercur,
      inclusiv recoltarea si distilarea amalgamului la prelucrarea
      minereurilor aurifere ......................................      6
317.  Muncitori de manevra la minereu de steril ..................      3
318.  Intretinerea instalatiilor de retinere a prafului in statiile
      de preparare a produselor miniere ..........................      3
319.  Prepararea sarii cu fenotiazina ............................      3
320.  Naftalinarea sarii .........................................      3
321.  Incarcarea si descarcarea de minereuri toxice silicioase ...      3
                RODAREA SI PROBAREA MOTOARELOR
322.  Rodajul pe banc si probele de control efectuate la bancul de
      probe si rodaj al motoarelor cu ardere interna (activitate
      continua) ..................................................      5
323.  Probe de rodaj si receptie in tancodrom ....................      5
324.  Rodaj si probe la banc, la motoare cu reactie ..............      7
                     SINTEZE  IN  COSMETICA
325.  Sinteze organice la Fabrica "Macul Rosu" ...................      3
                      SPALATORII
326.  Spalatorese manuale ........................................      3
327.  Curatitul chimic al confectiilor, cu tricloretilena ........      3
328.  Calcatul manual al confectiilor ............................      3
                 SPITALE SI ALTE UNITATI SANITARE
      a). Unitati, sectii si servicii T.B.C. contagioase, leprozerii
329.  Personalul superior, medico-sanitar, mediu, auxiliar si ele-
      mentar sanitar .............................................      6
330.  Personalul tehnic, economic, administrativ si farmaceutic
      din sanatoriile T.B.C. izolate si personalul din celelalte
      unitati T.B.C. care vine in contact direct cu mediul in-
      fecto-contagios ............................................      4
      b). Unitati, sectii si servicii de psihiatrie, neuropsihia-
      trie si cu copii debili mintal
331.  Personalul superior medico-sanitar, mediu, auxiliar si
      elementar sanitar ..........................................      4
      c). Unitati, sectii si servicii de fizioterapie
332.  Personalul care lucreaza cu aparate de electroterapie ......      3
      d). Alte activitati din sectorul sanitar
333.  Personalul care lucreaza in autopsii, prosecturi, sali de
      disectie si laboratoare de anatomie patologica .............      6
334.  Personalul care lucreaza in laboratoarele de microbiologie,
      inframicrobiologie, parazitologie si in laboratoarele nedi-
      ferentiate .................................................      4
335.  Spalatoresele din unitatile sanitare .......................      4
336.  Personalul mediu, auxiliar si elementar sanitar de la baile
      terapeutice, care efectueaza tratamentul bolnavilor ........      3
337.  Personalul mediu, auxiliar si elementar care lucreaza per-
      manent la dezinsectie, dezinfectie si deratizare ...........      3
338.  Personalul mediu, auxiliar si elementar sanitar de la servi-
      ciile de terapie intensiva .................................      3
339.  Personalul mediu, auxiliar si elementar sanitar din unitatile
      si sectiile cu bolnavi cronici irecuperabili ...............      3
340.  Personalul mediu, auxiliar si elementar sanitar din sectiile
      de ortopedie ...............................................      3
341.  Personalul mediu, auxiliar si elementar sanitar din sectiile
      de traumatologie ...........................................      3
342.  Personalul mediu, auxiliar si elementar sanitar din sectiile
      de neurochirurgie ..........................................      3
343.  Personalul mediu, auxiliar si elementar sanitar de la steri-
      lizare .....................................................      3
344.  Personalul de specialitate superior, mediu, auxiliar si ele-
      mentar sanitar din unitati-sectii de epidemiologie .........      3
345.  Personalul medico-sdanitar, ingrijitori si crescatorii de
      animale de laborator din sectii si servicii in care se cresc
      animale de laborator si se lucreaza cu acestea .............      3
346.  Personalul care lucreaza permanent la crematorii din sectorul
      sanitar ....................................................      3
347.  Personalul medical de radiologie ...........................      9
348.  Personalul sanitar mediu, auxiliar si elementar de radiolo-
      gie ........................................................      7
349.  Personalul tehnic de reparatii si de intretinere a aparaturii
      de radiologie ..............................................      6
350.  Personalul tehnic de reparatii si de intretinere a aparaturii
      de fizioterapie ............................................      6
                             STICLA
351.  Prepararea materiilor prime, a materialelor, a amestecului
      pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe
      de amestec .................................................      6
352.  Alimentarea cuptoarelor, reglarea si conducerea focului la
      cuptoarele de topit sticla .................................      6
353.  Prelucrarea topiturii de sticla la teava prin preluarea pri-
      zei din cuptor si suflarea cu gura .........................      6
354.  Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate .....      4
355.  Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate de tras
      teava, cu exceptia taierii tevii ...........................      4
356.  Prelucrarea topiturii de sticla la masini LYNCH3 ...........      4
357.  Instalatii Foucault, instalatia de geam laminat continuu si
      discontinu, instalatia de geam turnat ......................      3
358.  Confectionarea prin suflare a aparatelor de laborator din
      sticla, din cuart si sticla cu plumb .......................      3
359.  Sablarea obiectelor din sticla .............................      5
360.  Matisarea, gravarea sau gradarea obiectelor din sticla cu
      acid fluohidric ............................................      3
361.  Fabricarea si ambalarea vatei de sticla si a pislei de sti-
      cla, precum si confectionarea de obiecte din vata de sticla
      si pasla de sticla .........................................      3
                             SUDURA
362.  Executarea sudurilor la: nave, cazane, conducte, cilindri
      de locomotive, stalpi metalici inchisi, rezervoare, bazine
      si alte produse asemanatoare in care operatia de sudura se
      executa si in interiorul acestora ..........................      7
363.  Activitatea continua de sudura electrica si autogena, ex-
      clusiv sudura prin puncte si cap la cap ....................      3
364.  Sudura in plumb ............................................      7
365.  Craituirea electropneumatica (arc-aer) .....................      4
366.  Remedierea prin sudare a pieselor turnate din fonta, incal-
      zite in prealabil in vederea sudarii .......................      4
367.  Taierea cu oxigen a metalelor ..............................      3
368.  Curatirea bramelor cu flacara ..............................      3
                       TELECOMUNICATII
369.  Exploatarea centralelor telefonice cu cel putin 250 abonati
      (telefoniste, telefoniste supraveghetoare) .................      3
                    TEXTILE  SI  TRICOTAJE
370.  Topitul inului si cinepei, decapsulatul, desamintatul si
      descuscusatul inului, spalatul, storsul si uscatul tulpine-
      lor de in si canepa ........................................      3
371.  Melitatul inului si cinepei cu palete ......................      3
372.  Melitatul cu turbina, inobilatul si scuturatul fibrelor ....      3
373.  Pregatirea amestecului in filatura: cardat, laminat, piep-
      tanat, puitor si manusar, zdrobit si sortat fibre si tulpini,
      taiat fibre, balotat fibre si deseuri ......................      3
374.  Filat in si canepa .........................................      3
375.  Desprafuirea si scuturarea linii, operatiile de la lup ames-
      tecator, sortarea linii si a zdrentelor nespalate, precum si
      gogosilor de matase ........................................      3
376.  Daracit si scarmanat lina ..................................      3
377.  Descaietarea si destramarea linii ..........................      3
378.  Imprimat si vopsit textile si tricotaje ....................      3
                        TRANSPORTURI AERIENE
379.  Personal navigant de pe avioanele clasice (piloti, mecanica,
      navigatori si operatori radio-navigatie) ...................      9
      - Insotitoare de bord ......................................      5
380.  Deservire tehnica la avioanele aviochimice (personal de in-
      tretinere si reparatii) PRECUM SI ALIMENTAREA CU BENZINA
      ETILATA ....................................................      5
381.  Deservirea tehnica la avioane si elicoptere de pista sau in
      hangare, inclusiv aerodromuri de aviatie reactiva (personal
      de intretinere si reparatii) PRECUM SI ALIMENTAREA CU BENZINA
      ETILATA ....................................................      4
382.  Repararea radiolocatoarelor, precum si a radiogoniometrelor
      cu ecrane fluorescente .....................................      5
                        TRANSPORTURI FEROVIARE
      a). Locomotive si automotoare la drum
383.  Remorcarea trenurilor si manevrarea locomotivelor, precum si
      a automotoarelor in parcurs:
      - mecanic fochist ..........................................      7
      - mecanic ajutor ...........................................      5
      b). Locomotive de manevra
384.  Manevrarea vagoanelor in statii pe linii uzinale, forestiere
      si de garaj:
      - mecanic, fochist locomotiva ..............................      6
      - mecanic ajutor ...........................................      4
385.  Curatirea tevilor de fum, camerelor de fum si cenusarelor de
      la locomotivelor cu abur ...................................      5
      c). Statii de grad special I si II, centralizate, sectii cen-
      tralizate sistem dispecer
386.  Primirea, expedierea, compunerea, descompunerea trenurilor si
      manevrarea vagoanelor:
      - impiegat de miscare la bloc, impiegat de miscare la post
      central .....................................................     4
      - impiegat de miscare, impiegat de miscare sef tura, sef tura
      revizie vagoane, sef de manevra, manevrant de vagoane .......     3
      d). Regulatoare de circulatie, miscare si tractiune
387.  Conducerea circulatiei si dirijarea vagoanelor (operatori la
      RCM, RCT, RER, RCC, RCV) ....................................     3
      e) Depouri si remize de locomotive
388.  Asigurarea mijloacelor de remorcare a trenurilor si revizia
      tehnica a acestor mijloace (sef tura in depou, sef tura in
      remiza, revizor de locomotive sau automotoare) ..............     3
389.  Repararea si intretinerea liniei in tuneluri mai mari de
      0,5 km ......................................................     3
      f). Locomotive remizate
390.  Activitate continua de curatire prin ciocanire in interior a
      cazanelor de abur ...........................................     6
      - Spalarea in interior a cazanelor de locomotiva precum si
      mentinerea in stare de presiune a locomotivelor cu abur .....     3
391.  Uscarea si cernerea nisipului pentru locomotiva .............     3
      g). Intretinere cale
392.  Exploatarea masinilor grele Matissa si Plasser ..............     3
                      TRANSPORTURI NAVALE
393.  Personal navigant si auxiliar imbarcat pe nave maritime si
      fluviale ....................................................     6
394.  Manipularea marfurilor in port de catre docheri. Macarale
      portal, utilaje portuare maritime si fluviale (conducatorii
      acestora) ...................................................     4
395.  Scafandri maritimi si fluviali ..............................     9
      Scafandri (altii decat cei de mai sus) ......................     8
      Chesonieri ..................................................     8
                          TREFILARII
396.  Operatia de patentare a trefilatelor ........................     3
397.  Confectionarea filierelor din pulberi metalice ..............     3
                      TRATAMENTE TERMICE
398.  Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit .....     5
399.  Operatiuni de tratament termochimic .........................     3
               TURNATORII DE FONTA, OTEL SI NEFEROASE
400.  Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si mie-
      zuire .......................................................     3
401.  Transportul nisipurilor si al pieselor turnate pe benzi sub-
      terane sau in tunele ........................................     3
402.  Activitatea de formare a miezurilor de turnatorie in camere
      special amenajate ...........................................     3
403.  Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fu-
      zibile ......................................................     3
404.  Activitatea din turnatoriile de fonta, otel si neferoase, cu
      productie industriala continua, in care nu se executa si ope-
      ratiile de dezbatere sau curatire a pieselor turnate ........     3
405.  Activitatea din turnatoriile de fonta, otel si neferoase cu
      productie industriala continua, in care se executa si opera-
      tiile de dezbatere sau curatire a pieselor turnate ..........     6
406.  Groapa de turnare a tuburilor din fonta de la Uzina
      "Independenta" Sibiu ........................................     8
407.  Topirea aliajelor neferoase cu continut de plumb de peste 50%,
      turnarea de piese din aceste aliaje, in proces de fabricatie
      continua ....................................................     7
408.  Fabricarea utilajelor neferoase cu plumb sub 50% ............     4
409.  Dezbaterea pieselor turnate .................................     7
410.  Curatirea cu polizorul a pieselor turnate in ateliere special
      amenajate in afara halei curatatoriei .......................     5
411.  Operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate ......     7
412.  Sablaj uscat, cu exceptia instalatiilor ermetizate ..........     9
413.  Sablaj umed .................................................     4
                     ZIDARIE  REFRACTARA
414.  Zidirea si repararea partilor refractare ale cuptoarelor in-
      dustriale, utilajelor de turnare, ale cazanelor din centra-
      lele electrice, precum si ale altora similare, cu caramida
      de silica sau caramida de silica asociata cu alte categorii
      de caramida refractara ......................................     8
415.  Zidirea si repararea cu caramida refractara a cuptoarelor
      industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele
      electrice, boltilor de la cutia de foc a locomotivelor,
      precum ai ale altora similare (numai in situatia cand acestea
      nu au fost racite in prealabil sub temperatura de 40 grade
      Celsius) ....................................................     5
416.  Zidirea si repararea cu caramida refractara, la rece: a
      cuptoarelor industriale, a utilajelor de turnare, cazanelor
      din centralele electrice, precum si ale altora similare .....     3

--------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    - Reformularea textului poz. 5, 9, 125, reformularea si inlocuirea poz. 222, 223, 224 si reformularea si completarea prevederilor de la poz. 390 s-au facut in conformitate cu aprobarea Ministerului Muncii nr. 70428/7717 din 12 martie 1969, difuzata de D.P.O.M. cu nr. 126/272 din 20 martie 1969.
    - Completarea poz. 266 cu un al 2-lea alineat, reformularea poz. 379, 394, 395, si modificarea numarului zilelor de concediu suplimentar, completarea prevederilor si modificarea numarului zilelor de concediu suplimentar la poz. 380 si 381, s-au facut in conformitate cu aprobarea Ministerului Muncii nr. 64554/6745 din 12 martie 1969, difuzata de D.P.O.M. cu nr. 76/187 din 17 martie 1969.

               LISTA
cuprinzand locurile de munca cu conditii deosebite pentru care se acorda concedii suplimentare mai mari de 12 zile lucratoare
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.         Locul de munca, operatia sau profesia               Numarul zilelor
crt.                                                            de concediu su-
                                                                plimentar
--------------------------------------------------------------------------------
1    Activitatea in subteran la mine de minereuri radioactive        15 - 24
2    Locuri de munca in mediu radioactiv, amplasamente la su-
     prafata minelor                                                 12 - 21
3    Angajatii care lucreaza in mediu radioactiv, din unitatile
     nucleare                                                        12 - 21
4    Personalul de paza care lucreaza in tari cu clima greu de
     suportat, care nu beneficiaza de program redus de munca         12 - 21
5    Angajatii trimisi sa lucreze in tari cu clima greu de
     suportat                                                        12 - 18
6    Personalul navigant de pe avioanele reactoare sau turbo-
     reactoare, de pe elicoptere, precum si de pe avioanele uti-
     litare care executa misiuni aviochimice                         12 - 15
--------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    In urma aparitiei Hotararii Consiliului de Ministri nr. 1149/1968, privind stabilirea criteriilor pentru determinarea locurilor de munca cu conditii deosebite pentru care se acorda concedii suplimentare de odihna si a locurilor de munca pentru care durata concediului suplimentar de odihna poate depasi 12 zile lucratoare, precum si a stabilirii listelor cuprinzand locurile de munca cu conditii deosebite care dau dreptul la aceste concedii, s-au emis de catre Ministerul Muncii precizari pentru aplicarea unitara a tuturor prevederilor Legii nr. 26/1967.
    Prin emiterea acestor precizari, Instructiunile Ministerului Muncii nr. 1618 (publicate in Buletinul Oficial, partea I, nr. 75 din 10 iunie 1968) isi inceteaza aplicabilitatea.

                                                  SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1149/1968

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1149 din 1968
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu