Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 436 din 25 aprilie 1990

privind stabilirea locurilor de munca sau activitatilor ce dau dreptul la concediu suplimentar de odihna, precum si durata acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 58 - 59 din 28 aprilie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba listele privind locurile de munca sau activitatile cu conditii deosebite care dau dreptul la concediu suplimentar de odihna, precum si durata acestuia, cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prin locuri de munca sau activitati cu conditii deosebite se inteleg acele locuri de munca sau activitati la care nivelul noxelor existente depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii.
    Existenta conditiilor deosebite se stabileste prin buletinele de analiza intocmite de organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Determinarile se confirma de inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii.
    Art. 3
    Ministerele si celelalte organe centrale au obligatia de a analiza periodic conditiile de munca existente in unitatile subordonate, de a lua masuri pentru normalizarea acestora si pentru a stabili daca se justifica acordarea, in continuare, a concediului suplimentar de odihna.
    Art. 4
    Completarea anexelor prezentei hotarari cu noi locuri de munca sau activitati, modificarea duratei concediului suplimentar de odihna si scoaterea unor locuri de munca sau activitati din listele anexe se fac de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale interesate, cu acordul Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii si Ministerului Sanatatii.
    Art. 5
    (1) Au dreptul la concediu suplimentar de odihna si persoanele care lucreaza in locuri de munca sau activitati la care nivelul noxelor este sub maximul admis, dar care potrivit sarcinilor de serviciu trebuie sa desfasoare nemijlocit activitati in locuri de munca cu conditii deosebite, daca, potrivit buletinelor de expertizare, se stabileste existenta pericolului de a dauna sanatatii.
    (2) Concediul suplimentar de odihna al acestor persoane se stabileste proportional cu timpul lucrat in locuri  de munca sau activitati cu conditii deosebite, calculat de la data terminarii ultimului concediu si numai daca, in acest interval, persoanele respective au lucrat efectiv minimum 6 luni in locuri de munca sau activitati din cele prevazute in anexele la prezenta hotarare.
    Art. 6
    Prezenta hotarare se aplica de la 1 ianuarie 1990.

                         PRIM-MINISTRU
                          PETRE ROMAN

    ANEXA 1
                                LISTA
cuprinzand locurile de munca cu conditii deosebite la care se acorda concediu de odihna suplimentar
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                             Numarul zilelor
crt.     Locul de munca, operatia sau profesia                  de concediu de
                                                                odihna
                                                                suplimentar
-------------------------------------------------------------------------------
 0                           1                                       2
-------------------------------------------------------------------------------
                      Abrazive
  1. Carbura de siliciu, fabricare:
     - incarcarea, topirea si descarcarea cuptoarelor                   4-7
     - concasarea, macinarea si sortarea cuartitei, prepararea
     amestecului de materii prime                                       6-8
  2. Abrazive pe suport - din cuart, electrocorindon, magnezita si
     carbura de siliciu - fabricare (toate operatiile aferente
     procesului tehnologic)                                             6-8
  3. Fabricarea pietrelor de polizor:
     - presare corpuri abrazive cu liant ceramic; preparare si
     turnare corpuri abrazive cu liant mineral (liant magnezitic);
     incarcarea mecanica a corpurilor abrazive; finisarea,
     etichetarea si ambalarea corpurilor abrazive; prepararea
     pietrelor de polizor cu liant de bachelita; incarcare-descarcare,
     uscator si cuptor tunel; incleiat abrazive pe suport;
     arderea corpurilor abrazive cu liant ceramic si organic            6-8
  4. Fabricarea electrocorindonului (concasarea si sortarea
     granulometrica a electrocorindonului); fabricarea
     sintecorindonului                                                  6-8
                   Acoperiri de suprafata
  5. Lacuirea si vopsirea modelelor din lemn in spatii inchise           3
  6. Acoperiri metalice pe cale chimica si electrochimica, precum
     si activitatea permanenta de slefuire si lustruire a pieselor
     metalice cu perii din pasla, tesaturi textile, fibre vegetale,
     folosind diverse paste; instalatii de acoperire cu straturi
     dure a produselor din carburi metalice sinterizate                 3-6
  7. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 mp
     sau in cazul in care suprafata totala a produselor decapate
     depaseste 40 mp pe ora; degresari cu percloretilena si
     tricloretilena; degresare chimica cu solventi organici si
     clorurati sau alte substante toxice                                3-6
  8. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si
     galvanoplastie); ameliorarea suprafetelor metalice pe cale
     chimica (brunare, fosfatare, oxidare, patentare, patinare)         3-6
  9. Cromaj (cromaj dur si decorativ) executat in instalatii
     amplasate in intreprinderi industriale                             3-6
 10. Acoperiri prin scufundare in metal topit (bronzarea, alamirea
     si galvanizarea); emailarea articolelor din tabla, precum si
     arderea in cuptoare, prepararea foitei, a emailurilor si a
     glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu
     liber; prafuirea (pudrarea) cu pulberi de email a obiectelor
     din fonta in stare incandescenta, precum si arderea acestora
     in cuptoare                                                        3-8
 11. Metalizarea interioara a recipientilor metalici si a
     cisternelor de cale ferata, auto, instalatii de mixturi
     asfaltice, emulsie bituminoasa, grinzi casetate la poduri
     metalice, inclusiv operatia de sablare                             9-12
 12. Vopsirea industriala prin pulverizare in spatii inchise,
     precum si vopsirea cu vopsele pe baza de plumb si nitrolac;
     prepararea si aplicarea cu pensula sau cu spaclul a chiturilor
     si emailurilor transparente pe baza de plumb                       5-9
 13. Vopsirea cu vopsele cu miniu de plumb la dublu fund al
     navelor, a grinzilor casetate inchise la podurile metalice si
     viaducte; prepararea la locul de munca a lacurilor si vopselelor,
     emailurilor si grundurilor, pe baza de nitroceluloza, ulei si
     rasini sintetice, precum si utilizarea acestora in vopsirea
     prin cufundare, pensulare sau pulverizare                          8-12
                  Aglomerarea minereurilor in siderurgie
 14. Benzi transportoare; masini de stivuit si scos din depozite de
     materii prime, parcul de omogenizare; concasare, precum si
     sortare: minereuri, cocs, calcar; exhaustoare; ciuruire la
     ciururile Schenk; sortare aglomerat                                3-6
 15. Hala masinilor de aglomerare, reintroducerea in flux a sarjei
     neaglomerate; primire, dozare; tobe amestec; expeditie
     aglomerat                                                          3-8
                  Agricultura
 16. Centre speciale:                                                    3
     - centrele de protectie a plantelor, precum si brigazile
     fitosanitare (personalul care manipuleaza si executa efectiv
     tratamente de combatere a daunatorilor cu substante chimice);
     - centrele de izolare a animalelor bolnave de boli infectioase
     transmisibile la om (bruceloza, TBC, anemie infectioasa etc.)
 17. Activitati specifice:                                               3
     - activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, unde
     se manipuleaza substante toxice si se executa permanent
     aceste operatii;
     - silozuri, magazii, mori, nave in care se manipuleaza si
     trateaza cu substante toxice, in spatiu inchis, cereale si
     seminte, precum si prepararea bioxidului de sulf si tratarea
     porumbului cu SO2;
     - alegerea si sortarea manuala a foilor uscate de tutun in
     activitatea industriala, unde se degaja praf
                     Azbest
 18. Confectionarea rondelelor din azbest pentru valturile masinilor
     de produs geam; presarea si strunjirea valturilor;
     confectionarea  garniturilor din placi si din snur de azbest       3-6
 19. Ferodouri - fabricare (impregnare, plimerizare, prelucrare);
     fabricare placi mansit, confectionarea de tesaturi din sarma
     pentru ferodouri                                                   3-9
 20. Confectionarea sforii din azbest, a snurului (impletitura)
     din sfoara de azbest; filatura de azbest, prepararea tesaturii,
     tesatoria de azbest si impregnarea firelor de azbest               4-12
                     Azbociment
 21. Fabricarea si prelucrarea produselor din azbociment;
     macinarea deseurilor; defibrarea, macinarea, granularea
     azbestului, malaxarea azbestului; deseuri de azbest si deseuri
     de clingherit                                                      4-12
                     Bitum si gudroane
 22. Prepararea bitumului, bituminarea tevilor sau a laminatelor;
     bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie,
     bituminarea prin turnare, bituminarea prin pensulare;
     instalatii: Reiser, de mixturi asfaltice, de topit bitum si
     operatia de intindere manuala a mixturilor asfaltice;
     fabricare placi, cochilii si segmenti izolatori din pluta si
     bitum, extractia de nisipuri bituminoase in subteran;
     operatii de intindere mecanica a mixturilor asfaltice (finisori
     si mecanici cilindru compresor); operatii de pavare a strazilor,
     inclusiv lucrarile pregatitoare de decapare, descarcare
     materiale (nisip, pietris, pamant etc.), incarcare materiale
     ramase; manipularea si prelucrarea nisipurilor bituminoase,
     precum si prepararea uleiurilor din bitum; fabricarea cartonului
     asfaltat si pinzei bituminoase, impisliturilor si tesaturilor
     bituminate                                                         3-6
 23. Gudronarea tuburilor din fonta, a accesoriilor acestora,
     gudronarea fringhiilor, odgoanelor, garniturilor din canepa,
     a centrului vegetal al cablurilor, gudronarea lingotierelor;
     smolirea (calafatuirea) la vasele navigabile; prepararea
     mixturilor asfaltice, statiile de preparare a asfaltului
     (depozitare, dozare, topire si evacuare); asternerea mixturilor
     asfaltice, manipulare, filer; creozarea sau gudronarea
     traverselor, stalpilor din lemn, precum si a diblurilor
     din lemn                                                           3-8
                        Cariere
 24. Cariere de piatra, marmura, calcar, argila, marna, alabastru,
     diatomit, nisip calcaros: perforatori, forezori, spargatori
     cu pikhamer, taietori in stanca, ringuitori, mineri,
     artificieri, spargatori manuali; cioplirea rocilor calcaroase
     si de constructii; operatii de torcretare; muncitori manevra la
     minereu si steril; incarcare-descarcare minereuri toxice
     silicoase; extractia agregatelor minerale de cariera si
     balastiera                                                         3-9
                        Carne
 25. Sacrificarea animalelor; prelucrarea matelor, triperie,
     topirea grasimilor necomestibile; afumarea preparatelor
     din carne; manipularea carnurilor infectate; fabricarea
     fainei furajere din sange, oase, carne, peste, manipularea
     oaselor, coarnelor, copitelor si a razaturilor din piele
     nedezinfectata la fabricarea uleiului de oase si din piele,
     a gelatinei si a spodiumului; lucrari de manipulare si de
     stivuire in salile de congelare si in camerele frigorifice
     cu temperaturi sub minimum 10 grade C                               3
                        Celuloza si hartie
 26. Instalatiile de macinare continua de la masinile de
     fabricatie hartii; instalatia de fabricare a hartiei de ziar,
     inclusiv instalatia de ambalare automata a bobinelor;
     instalatia de destramare a maculaturii; instalatia de fabricare
     a hartiei igienice; sortarea, tocarea deseurilor de maculatura      3
 27. Celuloza sulfit; prajirea si manipularea piritei, prepararea
     lesiilor sulfitice, bisulfitice, precum si celuloza sulfat,
     sulfit si sulfit neutru de sodiu; fierberea, spalarea, sortarea,
     albirea si prealbirea, prepararea agentilor de albire; produse
     lignosulfonice fabricate pe baza de lesii bisulfitice;
     curatarea canalelor de la unitatile de celuloza; celuloza
     sulfat - caustificarea lesiilor verzi; concentrarea lesiilor
     bisulfitice reziduale la fabricarea uleiului negru; cazanele
     de regenerare a sarurilor sodice, dizolvarea si concentrarea
     lesiilor                                                           3-6
                        Ceramica si produse refractare
 28. Uscarea produselor ceramice sau refractare in vederea
     calcinarii; retusarea produselor din ceramica si refractare
     si slefuirea in stare uscata; prelucrarea mecanica a produselor
     ceramice si refractare in stare uscata; preparare frita si
     glazura, precum si glazurare produse ceramica fina si bruta;
     impregnarea produselor refractare cu smoala; turnarea obiectelor
     sanitare si produselor refractare                                  3-6
 29. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor pentru ars produse
     ceramice sau refractare, precum si arderea acestor produse;
     sortarea biscuitului de placi ceramice; desprafuirea articolelor
     ceramice dupa arderea in cuptoare; descarcarea articolelor ceramice
     dupa arderea in cuptoare; curatitori de cenusa si deseuri
     ceramice din cuptoare; curatarea chimica a crustelor ceramice;
     curatat vatra si canalele cuptoarelor Hoffman; concasarea,
     macinarea si sfaramarea deseurilor ceramice si refractare;
     activitatea in depozitele de materii prime si produse finite       3-9
 30. Prelucrarea materiilor prime la fabricarea produselor ceramice
     sau refractare, confectionarea manuala a produselor din
     materiale ceramice sau refractare; confectionarea la presa a
     produselor din materiale ceramice sau refractare, confectionarea
     radiantilor ceramici; prepararea si insacuirea Kisselgur;
     fabricarea articolelor din gresie; strunjirea si finisarea
     pietrelor de polizat si a pieselor de grafit; taierea cu discuri
     abrazive a tuburilor ceramice, pregatirea masei refractare
     utilizate la zidirea furnalelor; fabricarea nisipului peliculizat
     si a placilor silicioase; formarea mecanica prin presare si
     vibrare a caramizilor refractare; fabricarea fibrelor ceramice
     si silicatice; prelucrarea mecanica a produselor refractare si
     ceramice arse; formarea manuala sau cu ciocanul pneumatic a
     caramizilor refractare                                             6-8
 31. Intreprinderea "9 Mai" Turda, Intreprinderea "Electroceramica"
     Turda, Intreprinderea "Electroceramica" Botosani:
     - manipularea materiei prime; maruntirea cuartitei, prepararea
     materialului; activitatea la prese, fasonarea caramizilor,
     activitatea la uscatorii si la cuptoarele de ardere; polizarea,
     sortarea, controlul tehnic si expedierea caramizilor; activitatea
     de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei
     de ventilatie; laboratoarele din sectiile de baza, precum si
     alte locuri de munca cu activitate permanenta din incinta
     Intreprinderii "9 Mai" Turda                                       6-9
                       Chimie
 32. Produse de mica industrie (acuarele, plastilina, pasta de
     lipit, tusuri, cerneluri, esente si arome alimentare, solutii
     plasta flux, produse chimice de stins incendii, lumanari, crema
     de ghete si alte substante toxice) - fabricare-ambalare;
     fabricarea creioanelor: prepararea si omogenizarea masei minelor,
     dozarea masei, tratarea termica, trefilarea manuala, impregnarea,
     dimensionarea, sortarea si ambalarea minelor, incleierea manuala
     si mecanica a blocurilor pentru creioane, aplicarea lacurilor la
     operatiile de butonat, vopsit si tiparit creioane                   3
 33. Chituri auto pe baza de dibutilftalat - fabricare; inhibitori de
     coroziune - fabricare; uree - fabricare si conditionare; alcool
     polivinilic, butanol, anhidrida acetica, acid acetic, acetati,
     alcool etilic - fabricare, separare; azotat de amoniu -
     fabricare, ambalare; oxiclorura cuprica - fabricare, ambalare;
     dozarea, ambalarea si manipularea amestecurilor de substante
     ignifuge, toxice, inflamabile si corosive; clorura de calciu,
     silicat si carbonat de potasiu - fabricare; site moleculare
     si silicagel - fabricare; saruri de mangan - fabricare; clorura
      de amoniu - fabricare                                              3
 34. Compusi chimici cu magneziu - fabricare; clorati si perclorati -
     fabricare; teflon si halon - fabricare; reformare catalitica -
     hidrofinare, izomerizare; bisfenol A - fabricare, ambalare;
     esteri-plastifianti - fabricare, conditionare; apa oxigenata -
     fabricare; instalatia oxoalcooli - fabricare                       3-4
 35. Sulfat si hidrat de hidrazina - fabricare; clorura de var -
     fabricare, ambalare; soda caustica, soda calcinata, bicarbonat
     de sodiu sau de amoniu, prafuri alcaline abrazive de curatat,
     silicat de sodiu - fabricare, ambalare si utilizare                3-9
 36. Acid sulfuric, acid sulfuric oleum, acid clorsulfonic, acid
     fosforic, acid fluorhidric, fluoruri, bioxid de sulf lichid,
     sulfati, metabisulfit, pirosulfit, hidrosulfit, bisulfit de sodiu,
     sulfura de sodiu - fabricare, ambalare; acid oxalic, acid formic
     si formiat de sodiu - fabricare, ambalare; anhidrida ftalica si
     maleica - fabricare, depozitare. Neutralizarea si tratarea apelor
     industriale reziduale; ingrasaminte fosfatice complexe,
     superfosfat din acid sulfuric rezidual, nitriti - toate operatiile;
     amoniac - cracare si spalare gaze; metanol, fosfura de zinc,
     acetati - fabricare; statii de descarcare a acidului sulfuric si
     distribuirea acestuia                                              3-6
 37. Tetraclorura de carbon, tricloretilena, tricloretan, tetracloretan,
     acid monocloracetic - fabricare si ambalare;  acid azotic -
     fabricare, ambalare; toluen, xilen, benzen, paraxilen, parex -
     fabricare, izomerizare xilen, precum si utilizare la extractii;
     solventi organici - fabricare si utilizare; distilarea lemnului:
     generatoare de gaze, decantoare de gudroane si de ape
     pirolignoase, distilarea apelor pirolignoase, a alcoolului
     metilic, acidului acetic, ambalarea acidului acetic, a mangalului;
     distilarea gudroanelor, precum si manipularea smoalei, activitatea
     la cuptoarele de carbonizare                                       3-6
 38. Lacuri, vopsele, emailuri, grunduri (chituri) pe baza de
     nitroceluloza, grunduri (chituri) poliesterice, rasini
     sintetice, mase de turnare pe baza de substante toxice sau
     pulverulente - fabricare, conditionare, ambalare, utilizare;
     metiletilcetona - fabricare; spalarea ambalajelor in industria
     de lacuri si vopsele; acizi naftenici si naftenati - fabricare;
     furfurol si metanol - fabricare; protectia anticorosiva a
     utilajelor si a instalatiilor industriale, utilizand in diverse
     combinatii substantele toxice: poliamine, paratoluensulfoclorurat,
     benzen, toluen, rasini sintetice                                   3-6
 39. Pesticide acetaminooxidice, chinoidice si clorurate - fabricare,
     ambalare, conditionare; fabricarea dextrinei; propenoxid,
     propenglicoli, poliesteri - fabricare; metacrilat de metil
     (fabricare monomer), precum si polimerizare; negru de fum -
     dezambalare, manipulare sau utilizare in industrie                 3-9
 40. Fabricarea si ambalarea produsilor auxiliari pentru turnatorie;
     acid tioglicolic, monofosfat de aluminiu, cerneala, negru de
     carbon si produse sanitare; instalatia de desulfurare gaze si
     recuperare sulf; solisulfura (antidaunatori) - fabricare;
     acetilena - fabricare; acid adipic - fabricare                     3-6
 41. Instalatii ce vehiculeaza hidrogen sulfurat si distilarea
     apei grele de la Combinatul chimic Drobeta-Turnu Severin si
     Uzina "G" Ramnicu Valcea. Fabricarea si depozitarea hidrogenului
     sulfurat; schimb izotopic, distilare sub vid; glicerina, sapunuri
     cu glicerina - fabricare; policarbonati - fabricare, ambalare      3-6
 42. Azotat de amoniu poros, tehnic perlat, pentru explozivi -
     fabricare; alfa si betanaftol - fabricare; cloroformiat de etil
     - fabricare; apiclorhidrina, clorura de alil - fabricare;
     vulcacite - fabricare, utilizare; acceleratori de vulcanizare;
     elemente de izolare fonica din pasla impregnate cu rasini
     formaldehidice, hartie pentru filtre auto impregnata cu rasini
     - fabricare; saruri anorganice de bariu si cadmiu - fabricare;
     freoni (fluorocarbonati) - fabricare; salariatii Uzinei chimice
     de materiale fotosensibile din cadrul C.I.C. - Targu Mures;
     fabricarea hartiei fotosensibile si a ozalidului                   3-6
 43. Fabricarea drojdiei furajere; fierberea, evaporarea si uscarea
     taninului; debitarea poliuretanului cu fir incandescent;
     prepararea spumelor poliuretanice de la instalatia de injectat
     spume                                                              3-6
 44. Instalatii de inalbire a hartiilor si cartoanelor prin vopsirea
     cu vopsele preparate pe baza de nitroceluloza si nitrolac;
     instalatii de tratare si dedurizare a apei pentru centrala
     termica si energetica;  instalatia de preparare a cleiului si
     a sulfatului de aluminiu, substante de retentie; instalatia de
     epurare chimica si biologica a apei reziduale; electroliza
     clorurii de sodiu prin procedeul cu diafragma; clor lichid -
     fabricare; cloroform, cloropicrina - fabricare, ambalare           3-6
 45. Activitatea de revizuire, curatare si reparare a utilajelor,
     instalatiilor tehnologice si rafinariilor de produse petroliere,
     curatarea in interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor
     si instalatiilor utilizate la depozitarea, transportul si
     prelucrarea produselor petroliere; arderea gudroanelor de la
     rafinarea produselor petroliere, precum si producerea, stingerea
     si transportul la halda al cocsului obtinut; intretinerea si
     repararea instalatiilor de scurgere reziduuri chimice; descarcarea,
     manipularea si incarcarea in diferiti recipienti a hipocloritului
     de sodiu, acid clorhidric solutie, percloretilena, tetraclorura
     de carbon; prepararea, utilizarea amestecurilor de formare si
     rasini furanice; fabricarea de piese pentru industria aeronautica
     pe baza de rasini, azbest, fibra de sticla, fibra de carbon si
     bazalt; lucrari cu vata de sticla; scame; manipularea si folosirea
     unor substante  toxice ca: anhidrida cromica, saruri de nichel,
     cianuri de sodiu si potasiu, hidroxizi de sodiu si potasiu;
     mase de turnare pe baza de substante toxice sau pulverulente
     - fabricare, conditionare, dozare, ambalare (Uniunea artistilor
     plastici - Combinatul fondului plastic);  restul salariatilor din
     Intreprinderea chimica "Carbosin"  Copsa Mica                      3-6
 46. Erbicide - fabricare, conditionare, ambalare; insecticide
     clorurate - fabricare, conditionare, ambalare; florura de
     aluminiu - fabricare; fluosilicat de sodiu - fabricare; fabricarea
     produselor din rasini poliesterice nesaturate armate cu fibra
     de sticla                                                          3-6
 47. Vopsele si pigmenti pe baza de crom si plumb - fabricare si
     ambalare; pigmenti anorganici, ultramarin, paminturi decolorante,
     vopsele de pamant, oxizi - fabricare, reconditionare, ambalare     3-7
 48. Acid sulfonitric - preparare, recuperare, denitrare, concentrare;
     mercaptan, etilmercaptan, dimetilsulfura, difil - fabricare,
     inclusiv instalatia de incalzit cu difil; negru de fum - fabricare
     si ambalare; recuperare caldura din gaze reziduale; electroliza
     clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur                3-8
 49. Aldrin si antu - fabricare, conditionare si ambalare; carbid -
     fabricare, alimentare cuptoare, scurgere, concasare, sortare,
     ambalare; catalizatori de vanadiu, cobalt, crom, molibden, zinc,
     nichel, wolfram, fier, platina, mercur, aluminiu - fabricare;
     cianuri - fabricare si ambalare; clorura de aluminiu - fabricare
     (clorurarea argilei si ambalarea produsului finit); detoxan -
     fabricare; dibutox - fabricare, conditionare si ambalare;
     insecticide triazinice                                             3-9
 50. Monoclorbenzen, paradiclorbenzen, ortodiclorbenzen,
     mononitrotoluen, dinitrotoluen, paradinitrotoluen, trinitrotoluen,
     anilina, nitrobenzen si alte substante aromate, nitrate clorurate -
     fabricare, manipulare, utilizare; captan, fungicide clorurate -
     fabricare, conditionare, ambalare; pentasulfura de fosfor -
     fabricare                                                          3-9
 51. Bicromati, cromati, anhidrida cromica, precum si catalizatori de
     crom - fabricare, purificare, rafinare, reducere si ambalare;
     formoxal - fabricare; halda de slam de la Intreprinderea "Colorom"
     Codlea; intermediari pentru coloranti anorganici, coloranti
     organici si pigmenti organici - fabricare (toate operatiile,
     inclusiv ambalare)                                                 3-10
 52. Fabricare, ambalare si utilizare in industrie alfa si
     betanaftilamina; antioxidanti P.B.N. - fabricare; benzidrina,
     hidrazobenzen - fabricare, ambalare, utilizare; carbune activ
     si hopcalita - fabricare, inclusiv depozitul de materii prime;
     cerneluri, pasta carbon, indigo - fabricare si utilizare la
     impregnare de hartie carbon, panglici etc; criptodin - fabricare,
     conditionare, ambalare                                             3-12
 53. Produse organofosforice - fabricare, conditionare, ambalare;
     instalatii de electroliza a apei si producerea hidrogenului        4-12
                          Ciment
 54. Fabricarea cimentului; curatatori de canale si de cuptoare din
     fabricile de ciment; rampa de insacuire si de livrare a cimentului;
     silozuri si depozite de ciment in vrac, ambalarea in saci,
     incarcare-descarcare, manipulare ciment vrac; statii de impulsare
     ciment, inclusiv statii de preparare a betoanelor; compactare
     betoane cu: vibratoare manuale, mase vibrante; personalul care
     lucreaza in tunele de agregate cu benzi transportoare la statii
     de betoane                                                         3-6
                          Cocserie
 55. Cocsbrichete - preparare carbune, brichetare; intretinere si
     reparatii la cald cuptoare cocsificare, baterii; intretinere si
     reparatii (mecanice si electrice) la apeduct si la vulcanizarea
     benzilor                                                           3-8
 56. Chimizare gaz cocs; distileria de gudroane; ambalarea si
     incarcarea in vrac a produselor chimice din cocserie; intretinere
     si reparatii mecanice in sectoarele chimice ale cocseriei;
     reparatii electrice la uzinele cocsochimice                        3-9
 57. Pregatirea carbunilor - sortarea, manevrarea benzii, dozarea,
     pregatirea sarjelor; baterii de cocsificare - etansarea usilor,
     masini de scos usi, evacuarea cocsului, partea superioara a
     bateriilor; masini sarjare, locomotive de transport cocs la
     stins, colectoare gaze, incalzire cuptoare, supraveghere AMC;
     sortarea cocsului - evacuarea cocsului pe rampa, benzi
     transportoare, pompe turn de stins cocs, pod rulant la slam;
     semicocs - descarcare carbune, incarcare cuptoare, macinare
     carbune la alimentarea cuptoarelor, incalzirea, evacuarea
     semicocsului, intretinere si reparatii la bateria de semicocs;
     sulfante semicocs Calan; intretinere si reparatii (in ateliere,
     magazii si alte locuri de munca din cocserii); personalul de
     administratie si de deservire din cocserii                         3-9
                         Constructii
 58. Montarea, revizia, intretinerea si reparatia pilonilor pentru
     antenele de emisie radio si televiziune, radiorelee, precum si
     piloni pentru sustinerea liniilor de transport al energiei
     electrice de peste 60 KW; torcretarea, exploatarea si
     intretinerea instalatiilor producatoare de zgomot; muncitori
     instalatii electrice, automatizari, conditionari, incalziri
     in camere electrice subterane si tunele, intretinerea acestora
     pe platforme marine                                                3-6
 59. Executarea lucrarilor de constructii, intretinere si reparatii
     tunele, c.f., metrou si drumuri, statii metrou, precum si de
     centrale electrice subterane; executarea de galerii, puturi,
     precum si drenuri cu adancime peste 8 m                            6-9
                         Constructii metalice
 60. Nituirea, craituirea, stemuirea cu scule pneumatice, fasonarea
     sau bombarea manuala cu ciocane la rece a tablei de peste 5 mm
     grosime sau a profilelor; curatarea cu lampa de benzina,
     raschetarea, curatarea cu peria de sarma, cu dispozitive
     centrifugale, cu ciocane pneumatice si manuale, a vopselelor
     cu miniu de plumb, aplicate pe: constructii navale, constructii
     metalice, rezervoare, cazane, material rulant, stalpi si piloni
     pentru sustinerea retelei electrice, poduri metalice; curatarea
     pieselor turnate sau forjate cu ciocane pneumatice, flacara,
     polizoare; lucrari de cazangerie si constructii metalice; operatia
     de polizare, slefuire materiale metalice in mediu uscat            3-9
                          Electrotehnica
 61. Fabricarea materialelor electroizolante pe baza de mica: macinarea
     si cernerea micii, sortarea, taierea placilor de mica si slefuirea
     produselor, turnarea de micanite la instalatii turn; impregnarea
     hartiei, a pinzei, a tocaturii de carpe, a tesaturilor din sticla
     si din matase, a cilindrilor, cu lacuri preparate cu componenti
     sau solventi toxici (lacuri epoxidice, fenolformaldehidice,
     gliftalice, melamin formaldehidice, nitrocelulozice,
     ureoformaldehidice) si emailarea conductorilor electrici cu
     lacuri si rasini sintetice si nitrocelulozice; impregnarea
     bobinelor si masinilor electrice, lipirea foilor de mica si
     presarea conurilor cu poliesteri si rasini sintetice; impregnarea
     hartiei pentru filme melaminice, fenolformaldehidice,
     melaminoformaldehidice si rasini sintetice; activitatea in
     pregatirea dispozitivelor prin curatarea cu tricolretilena,
     infasurarea pinzei de sticla, preincalzirea, impregnarea,
     polimerizarea, armarea, lacuirea, prelucrari mecanice si
     celelalte operatii de finisare a cilindrilor din tesaturi de
     sticla pe baza de rasini epoxidice                                 3-6
 62. Imbracarea si decojirea cablurilor, tuburilor si furtunurilor
     in manta de plumb; activitatea de realizare a circuitelor si
     cablajelor imprimate; prepararea chitului din oxizi de plumb,
     pentru fixarea izolatorilor electrici din ceramica, precum si
     operatia de fixare; izolarea cu miniu de plumb a conductorilor
     electrici, impregnarea cu miniu de plumb a cablurilor;
     confectionarea toroanelor, izolarea cu cauciuc, vulcanizarea,
     impregnarea, rasucirea, tresarea textila si mecanica la fabricarea
     conductorilor electrici                                            3-6
 63. Fabricarea elementelor galvanice, prepararea amestecurilor
     depolarizantului si a electrolitului, precum si legarea in
     papusi a depolarizantului si asamblarea; repararea acumulatoarelor
     electrice din plumb; activitatea de pastare rezistente electrice,
     in conditii de neautomatizare, de lipire cu castolin (Pb+Sn+Zn)
     incalzit cu flacara, de vidare si umplere cu agenti frigorifici si
     termici a trenurilor termosensibile, de etalonare in bai de
     tratament cu salpetru, de executie si prelucrare a pieselor din
     tesatura de sticla si rasini poliesterice sau epoxidice, de
     curatire cu tricloretilena si alimentari cu rasini epoxidice,
     anhidrida ftalica, polimerizare in cuptoare si finisare a pieselor
     electroizolante                                                    3-6
 64. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb: moara, malaxare,
     pastare, uscare placi, pregatire placi, formare, finisare,
     circular, montaj, asamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate
     de plumb, ambalare, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare,
     recuperarea plumbului din deseuri, rafinarea plumbului, topire
     si aliere plumb, turnare plumb, sudare plumb, precum si repararea
     acumulatoarelor electrice din plumb; incarcarea elementelor si
     bateriilor; atelierele de SDV, prototipuri, mecanica de productie,
     lacatuserie, instalatii, metrologie, protectie dielectrica,
     galvanizare, electric separatori, mase plastice, lesiere,
     tamplarie si laboratoare, statie de preparare a electrolitului,
     statia de redresoare, magazia de materii prime si materiale,
     centrala termica, spalatoria de echipament de protectie, precum
     si personalul care lucreaza permanent in incinta fabricii;
     repararea acumulatoarelor electrice din plumb                      6-10
                           Electrozi
 65. Degazeificarea cocsului de petrol si a antracitului; preconcasare,
     concasare, sortare, macinare materii prime, uscare, cernere si
     dozare in faza uscata la fabricarea fluxului aglomerat pentru
     sudura; prepararea, precum si presarea pastei; coacerea si
     grafitarea electrozilor si a specialitatilor de carbune;
     finisarea produselor                                               3-7
                            Energie electrica
 66. Personalul operativ de la ecluze navigabile de pe Dunare, statii
     de pompare a apei de la amenajarile hidroenergetice; metrolog
     verificator din activitatea de metrologie PRAM si AMC in
     centralele termoelectrice; masinisti transporturi interioare
     (tractoare, motostivuitoare, electrocare) din centralele
     termoelectrice; macaragii poduri rulante din salile turboagregatelor
     din termocentrale; operatori rigole electrofiltre din centralele
     electrice pe carbune si sisturi                                    3-5
 67. Muncitorii de la foraje si injectii in galerii perimetrale din
     corp baraj beton; personal exploatare statii de transformare
     amplasate in zone puternic poluate chimic; exploatarea,
     intretinerea si repararea retelelor de termoficare subterane si a
     caminelor aferente; executarea protectiilor anticorosive din
     chituri anorganice, chituri organice, peliculare, cu folii de
     elastomeri sau cu diverse alte materiale anticorosive in cladirile
     de tratare chimica a apei, cosurile de fum si turnurile de racire
     ale termocentralelor                                               3-6
 68. Muncitorii electricieni care potrivit proceselor tehnologice
     stabilite lucreaza la montarea, exploatarea, intretinerea,
     repararea stalpilor si liniilor electrice de inalta tensiune la
     inaltimi de peste 9 metri; activitate permanenta la inaltime;
     electricienii exploatare, intretinere PRAM si AMC si reparatii
     agregate energetice din centrale si statii electrice, exploatarea,
     intretinerea si repararea cazanelor si a instalatiilor auxiliare
     din centralele electrice si termice pe carbune ale sistemului
     energetic national; masinisti depozite zgura si cenusa din
     centralele electrice pe carbune si sisturi; descarcatorii de
     pacura si incarcatori-descarcatori de carbune si sisturi din
     gospodariile de combustibili ale centralelor electrice;
     dispecer energetic                                                 3-6
 69. Personal de tura din statiile de 220-750 KV, care desfasoara
     activitatea la pupitrul de comanda si in restul instalatiei,
     precum si din statiile de 110 KV, care alimenteaza platforme
     industriale; personalul care participa la lucrari sub tensiune
     in instalatiile electrice de 110 KV si mai mari; montarea si
     formarea bateriilor de acumulatoare cu placi de plumb pentru
     instalatii stationare folosite in statii electrice de orice
     tensiune                                                           3-6
 70. Activitatea la instalatiile din corpul barajelor centralelor
     hidroelectrice; montarea, revizia, intretinerea si repararea
     pilonilor pentru antenele de emisie radio si televiziune,
     radioreleelor, precum si pilonilor pentru sustinerea liniilor
     de transport a energiei electrice de peste 60 KV; camere de
     comanda termica si electrica din centralele cu o putere instalata
     de peste 50 MW; personalul muncitor cu activitate sub cota 72 m
     si 42 m in centrale hidroelectrice subterane; personalul muncitor
     din activitatea de exploatare, intretinere si reparatii din
     hidrocentralele subterane sau cel cu activitate permanenta sub
     cota de acces in centralele hidroelectrice                         4-6
 71. Montarea echipamentelor in centralele nuclearo-electrice;
     executarea reparatiilor in gospodariile de carbune ale
     centralelor electrice, mori, benzi transportoare carbune,
     instalatii de evacuare cenusa; muncitorii din instalatiile de
     combustibil ale centralelor electrice si termice pe carbune care
     lucreaza in spatii inchise (concasoare, tunele benzi transport,
     benzi deversare buncar)                                            9-12
 72. Personalul exploatare statii de transformare amplasate in zona
     radioactiva cu grad mare de radioactivitate  a mediului
     inconjurator; exploatarea, intretinerea si repararea
     echipamentelor din centralele nuclearo-electrice conform
     categoriei unitatii nucleare                                      9-24*)
--------------
    *) Durata totala a concediului anual de odihna rezultata din insumarea concediului in raport cu vechimea in munca cu concediul suplimentar va putea fi, in temeiul art. 5 (2) din Legea nr. 26/1967, de cel mult 39 de zile lucratoare.

                       Forja si prelucrari la cald
 73. Activitatea de forjare manuala, forjare mecanica si matritare
     la cald, de piese si scule in ateliere special amenajate din
     unitati industriale si apretarea materialului marunt de cale;
     ambutisare manuala la cald; indoirea tevilor la cald; trasul
     bandajelor pe roti pentru materialul rulant; curatarea si
     debavurarea pieselor forjate                                       3-10
                         Furnale
 74. Platforma de incarcare furnale 2 si 4 de la C. S. Hunedoara,
     furnalele de la Vlahita si macaralele de sarjare de la furnalele
     Intreprinderii "Victoria" Calan; platforma de incarcare (estacada
     buncarelor) de la restul furnalelor; vagonul cintar si dozarea
     sarjei de incarcare a furnalelor; intretinerea mecanica si
     electrica a utilajelor la furnale; statii de epurare a gazului de
     furnal; troliul de comanda de la schip                             3-9
 75. Platforma de descarcare a furnalelor; podurile rulante de la
     platforma de descarcare a furnalelor; preincalzirea la aer
     (cowpere); separatoarele de zgura si curatarea zgurii din
     canale; masina de turnat fonta pe banda; statiile de granulare si
     expandare a zgurii si dezbaterea manuala de epurare a gazului de
     furnal; statii de granulare si expandare a zgurii si dezbaterea
     manuala a oalelor de zgura                                         3-9
                         Gospodarie comunala
 76. Curatarea si repararea de canale subterane, curatarea cosurilor
     (inclusiv cele industriale si canale de fum); curatarea
     canalelor industriale de ventilatie cicloane, tubulatura, camere
     de colectare a prafului; vidanjare, inclusiv conducatorii
     autovidanje, autocuratitor si autospeciale din domeniul canalizarii,
     incarcatorii si descarcatorii gunoi de la statiile de neutralizare
     si incinerare a gunoaielor; curatatorii cai publice si spatii verzi
     (muncitorii care matura strazile, colecteaza si incarca gunoiul
     stradal); decolmatare, statii epurare-decantare                     3
 77. Personalul care lucreaza la intretinerea, exploatarea si
     repararea statiilor de pompare ape uzate si statiilor de epurare
     in centralele termice, in statii de epurare si clorinare a apei;
     exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de tratare
     chimica a apei                                                     3-5
 78. Personalul muncitor care lucreaza la retelele de transport a
     energiei termice, in canalele de distanta, instalatii interioare
     si camine de vizitare; curatatori-verificatori si drenori canale
     ape reziduale; izolarea si imbracarea tevilor cu vata de sticla    3-5
 79. Ingrijitori animale salbatice, precum si personalul de intretinere
     (dezinsectii, dezinfectii) si personalul tehnic din cadrul
     gradinilor zoologice expus pericolului de contagiune; lucrarile
     de ecarisare si de productie a fainurilor proteice (jupuitori,
     autopsieri, sterilizare de cadavre si deseuri de animale
     confiscate si de la sala autoclavelor); activitatea de manipulare
     a cadavrelor (inhumari-deshumari, incinerari) din cimitire si
     crematoriul uman                                                   4-5
 80. Personalul de intretinere si reparatii vehicule din cadrul
     depourilor si autobazelor; conducatori de vehicule pentru
     transport orasenesc in comun (autobuze, troleibuze, tramvaie);
     personalul de intretinere si reparatii statii si retele de
     contact                                                            4-6
                          Laboratoare
 81. Laboratoare de cercetari si analize chimice, toxicologice,
     biologice si biochimice; laboratoare cu aparatura cu raze X;
     statii pilot produse si tehnologii-procese instalatii;
     confectioner sectiuni subtiri spectroscopice                       3-6
                          Laminoare
 82. Activitatea de montare, selectionare, pregatire a sculelor de
     laminare; operatiile de finisare si ajustare a laminatelor la
     rece; activitatea de spituire a tevilor la cald; extruziunea si
     expandarea produselor metalurgice; linia de fisiere a benzii
     metalice si confectionarea profilelor indoite; intretinerea
     mecanica si electrica a agregatelor si utilajelor din sectiile
     de laminoare la cald; macaragii din halele laminoarelor la cald    3-6
 83. Pregatirea si incarcarea neautomata a otelului in cuptoare;
     incalzirea otelului in cuptoare adanci cu propulsie, cu vatra
     pasitoare, vatra inclinata, rotativa sau tunel; manevrarea
     capacelor la cuptoarele adanci; introducerea si scoaterea
     materialului in si din cuptoare adanci cu macarale Tiegler;
     scoaterea  si transportul otelului de la cuptoare la caja;
     evacuarea zgurei din cuptoarele de incalzire a otelului; curatirea
     oxizilor din canale; curatirea lingourilor, bramelor si blumurilor
     prin procedeu de flamare                                           3-8
 84. Efectuarea operatiilor de laminare la cald; laminoare automate;
     laminoare mecanizate; laminoare la care introducerea materialului
     intre cilindri se efectueaza manual, precum si refularea tevilor
     la cald; laminarea la cald la cilindri sau prin extrudere a
     metalelor neferoase, la laminoarele vechi de la uzinele "Laromet"
     si "Metrom"; laminarea la cald a tevilor si a profilelor din
     metale neferoase; manevrarea laminatelor in stare calda; taierea,
     sortarea, finisarea laminatelor la care operatia de laminare se
     face la cald; dublarea si dedublarea tablelor                      3-8
                          Lemn
 85. Fasonarea mecanica si manuala a lemnului in exploatari forestiere;
     scosul si apropiatul lemnului cu mijloace mecanizate in exploatari
     forestiere; fasonarea mecanica a lemnului in centre de sortare si
     preindustrializare, fabrici de cherestea; slefuirea manuala a
     mobilei, placajului etc.; uscarea placajului si furnirelor;
     formatizarea si frezarea placajului, mobilei, croirea centralizata;
     baituirea scindurelelor (impregnat); lustruirea peliculei de lac la
     produsele lemnoase                                                  3
 86. Curbarea mecanica a lemnului, doagelor si coropcilor montate,
     tratate termic prin focaire, aburire sau fierbere                   3
 87. Confectionarea capselor si reglarea la masinile de capse, precum
     si a miezului elastic pentru tapiterie; daracitul si despletitul
     materialelor de umplutura pentru tapiterie (mobila si vagoane
     calatori); pregatirea scheletelor cu poliuretan (utilizarea
     prenadezului) pentru tapiterii cu miez elastic                      3
 88. Atelier de prelucrare si confectionare a lemnului pentru
     intretinerea utilajelor din fabrica; timplarii mecanici; muncitorii
     de intretinere si deservire a utilajelor cu zgomot ce depaseste
     90 DB (freze, agregate de formatizat, circulare)                    3
 89. Gatere sau alte masini de debitat material lemnos; antiseptizarea
     cherestelei; evacuarea rumegusului si prafului din lemn la
     fabricarea cherestelei                                              3
 90. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului               3
 91. Agregate de formatizat panouri pentru mobila; statia de filtre      3
 92. Preparat adezivi, incleiat si presat produse din lemn si placi
     aglomerate din puzderii de in si canepa; executarea garniturilor
     de model din rasini expoxidice; grunduirea si baituirea
     suprafetelor ce urmeaza a fi lacuite sau acoperite cu alte
     materiale                                                          3-4
 93. Daracit zegras, fibra vegetala; impislit covor                     3-5
 94. Tratarea scindurelelor la tambur tip China; personalul operativ
     la intretinerea utilajelor si camerelor de uscare a cherestelei     5
 95. Operatiile de aschiere, tocare, defibrare, rafinare a lemnului
     la fabricarea celulozei, placilor fibrolemnoase, placilor
     aglomerate din lemn si a celulozei; fabricarea placilor aglomerate
     din puzderii de in si canepa; slefuirea mecanica a produselor
     lemnoase; debitarea si rindeluirea mecanica a produselor lemnoase  3-6
 96. Prepararea pastei pentru chibrituri si cutii, inclusiv macinarea
     sticlei                                                            3-6
 97. Cojitorie si tocatorie mecanica a lemnului si a stufului           3-6
 98. Curbarea manuala a lemnului in spatii inchise cu umiditate si
     temperatura ridicata                                               3-6
 99. Aplicarea adezivilor pe foi de furnire, presarea lor in placaje,
     panouri pentru mobila din placi aglomerate, precum si aplicarea
     nitrolacului prin turnare si pulverizare                           3-6
                         Mase plastice
100. Taierea cauciucului la ghilotina si a retelelor de cord textil
     si cord metalic, inclusiv alimentarea cu role la fabricarea
     anvelopelor, camerelor de aer si articolelor tehnice din cauciuc;
     manipularea si transportul materialelor pulverulente utilizate la
     fabricarea anvelopelor, camerelor de aer si articolelor tehnice
     din cauciuc;  gumarea taloanelor si preasamblarea pliurilor in
     completuri; materiale dentare (adezivi din cauciuc, rasini sintetice
     si alte substante preparate cu solventi aromatici sau clorurati) -
     fabricare, depozitare, analizare, utilizare; extruderea si
     teserea sacilor din polipropilena                                   3
101. Aplicarea lacurilor poliesterice si slefuitul uscat al peliculei
     de poliester; prelucrarea prin injectie a maselor plastice,
     spritarea maselor plastice                                          3
102. Confectionarea elementelor filtrante prin policondensare, hartie
     filtranta, impregnata cu rasini epoxidice                           4
103. Pudrarea cu talc a pieselor si articolelor din cauciuc, precum
     si desprafuirea acestora; fabricarea obiectelor din cauciuc prin
     inmuiere in solutii de cauciuc cu solventi organici;
     impregnarea si gumarea cu solutii din cauciuc si solventi organici,
     inclusiv taloane si anvelope                                       3-5
104. Prelucrare mase plastice, termoplastice, termorigide si cauciuc:   3-6
     - dozare, pregatire retete, malaxare, granulare, calandrare,
     valtuire si compoundare, formarea si maturarea spumelor
     poliuretanice, gelifierea in cuptoare a pastelor din mase plastice;
     - presare, extrudere, pretratare, imprimare, sudare, finisare,
     preparare plastisol, precum si recuperare deseuri mase plastice,
     termoplastice, termorigide si cauciuc, inclusiv instalatii Pallman
105. Fenol - fabricare si utilizare; rasini epoxidice, fenolformaldehidice,
     melaminoformaldehidice, ureoformaldehidice, schimbatori de ioni,
     dimetiltereftalat, formaldehida (formol), aditivi pentru uleiuri -
     fabricare, conditionare, utilizare                                 3-6
106. Cauciucarea si strunjirea valturilor, rolelor cauciucate si
     cauciucarea articolelor tehnice; asamblarea anvelopelor pe masini
     de confectionat; profilare benzi rulare, pregatire si manipulare
     benzi rulante; confectionare piese cauciuc; vulcanizare cauciuc
     si resapare anvelope, finisare produse cauciuc; fabricarea
     reperelor auto flexibile si a valurilor din poliuretan prin
     turnare in matrite si prin injectie                                3-6
                        Materiale de constructii
107. Fabricare marmor-rock; macinare scorie bazaltica; confectionat
     blocuri si foi pluta aglomerata cu urelit; centrifugare tuburi
     premo; fabricare dolomita, var, ipsos, filer, agrocalcar           3-6
108. Concasoare, mori si instalatii anexe pentru prelucrarea pe cale
     uscata a materialelor de constructii si a altor materiale
     minerale; activitatea continua de ciuruire si de uscare a
     agregatelor in statiile de sortare si pentru prefabricate; rampa
     de insacuire si livrare in vrac                                    3-6
109. Activitatea continua de frecare a mozaicului; cioplirea, slefuirea
     si lustruirea rocilor calcaroase de constructii; gatere si alte
     masini de taiat roci de constructii; prelucrarea rocilor silicioase
     (operatiuni de perforare, puscare, ringuire, concasare, sfarimare,
     granulare, macinare, clasare, ciuruire, insacuire, descarcare,
     taiere, cioplire, slefuire si lustruire). Intretinere si reparatii
     de utilaje de extractie si prelucrare in instalatii, mori de
     rambleu si cariere                                                 3-9
                         Materiale pentru sudura
110. Fabricarea electrozilor de sudura: presarea, uscarea, calcinarea
     si sortarea; manipularea si distribuirea fluxului de sudura;
     fabricarea fluxului de sudura; insacuirea, elaborarea, epurarea
     gazelor, stamparea cuvelor cu masa carbonica, prelucrarea in
     stare uscata a materialelor; cuptoare electrice si poduri rulante;
     concasare, uscare, dozare si finisare flux; fabricarea amestecului
     pentru invelis pe cale uscata si prepararea silicatului de sodiu
     si potasiu                                                         3-8
                         Medicamente
111. Antibiotice - fabricare si ambalare; produse de extractie
     opoterapica; produse de extractie vegetala: substante, tincturi,
     extracte; biostimulatori - fabricare si ambalare; raticide -
     fabricare si ambalare                                              3-5
112. Plante medicinale (aconit, belladona, chelidonium, colhicum,
     digitale, papaveris, sarothamneus, scopolia, stramonium, veratrium,
     convalaria, hiosciamus, adonidis, secalae cornutum), precum si
     cantarida - conditionare, tocare, macinare, pulverizare, tabletare,
     ambalare; vitamine, hormoni, steroizi - fabricare si ambalare      3-5
113. Medicamente de sinteza organica si anorganica - fabricare,
     ambalare; acid salicilic tehnic, salicilati, benzoati, acid
     benzoic - fabricare, sublimare, sortare, ambalare; clorura sau
     bromura de etil, metil sau metilen, acid nicotinic, clorura de
     calciu - fabricare, ambalare; catgut - fabricare                   3-6
                          Mercur
114. Intretinerea, montarea si exploatarea redresorilor cu mercur;
     fabricarea lampilor electrice cu descarcari in gaze; lampi
     fluorescente tubulare; lampi fluorescente cu vapori de mercur la
     inalta presiune (format balon); lampi cu neon; litere utilizate la
     compunerea firmelor luminoase, lampi pentru heliograf; arzatoare
     de cuart                                                           3-6
115. Manipularea si utilizarea mercurului la construirea, repararea,
     intretinerea, etalonarea si verificarea aparatelor de masura si
     control cu mercur, precum si a intrerupatoarelor cu mercur;
     incuvarea, decuvarea, repararea redresorilor cu mercur si a
     regulatoarelor Dick; fabricarea compusilor chimici cu mercur;
     distilarea si purificarea mercurului; lucrari cu sursa deschisa
     de mercur; fabricarea termometrelor cu mercur                      6-9
                          Metalurgia neferoasa
116. Recuperarea cositorului si altor materiale neferoase de pe
     straifurile din tabla si cutii de conserve; activitatea de
     manipulare, verificare si conservare a mercurului, sulfului,
     tanantilor; dezmembrarea acumulatoarelor electrice din plumb si
     recuperarea plumbului din deseuri (la intreprinderile judetene de
     recuperare si valorificare a materialelor refolosibile);
     activitatea de sinterizare a pieselor din pulberi si carburi
     metalice, inclusiv elaborarea si turnarea aliajelor neferoase      3-6
117. Cupru - prajire, aglomerare, topire, concentrare, convertizare,
     prerafinare, granulare, elaborare aliaje de cupru, cement de cupru
     fabricat prin recuperare din cenusi de pirita, rafinarea
     electrolitica a cuprului, fabricarea electrolitica a pulberilor
     de cupru, decuprarea namolurilor provenite de la fabricarea
     acidului sulfuric; bicromati, cromati, anhidrida cromica: fabricare,
     purificare, rafinare, ambalare; aluminiu - fabricare; topirea,
     sitarea, uscarea si conditionarea pulberii de aluminiu; germaniu -
     fabricare; asamblare catozi; activitatea de transport metal si
     transport tije, anozi; activitatea de formare si probare a tevilor
     pentru irigatii                                                    3-8
118. Plumb - prajire, aglomerare, sarjare, topire concentrate,
     rafinare termica si electrolitica, fabricare produse si aliaje
     din plumb, precum si aglomerare si topire concentrate de zinc
     la instalatia ISP; plumb - ateliere auxiliare de la uzinele de
     fabricare a Pb, precum si manipularea in incinta uzinelor; zinc -
     prajire, aglomerare, distilare, cuptoare Nieltz, peletizare,
     rafinare termica si electrolitica a zincului, cuptoare pentru
     producerea oxidului de zinc, a trioxidului de stibiu, a bioxidului
     de staniu si xantatului de sodiu; creuzetorie - pregatirea
     materiilor prime si a amestecurilor, confectionarea, uscarea,
     coacerea creuzetelor la I.M.M.N. Copsa Mica; topirea, fabricarea si
     concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului, a
     oxidului de zinc si a sarurilor de bariu  de la Intreprinderea
     "Neferal"                                                          3-8
119. Fabricarea feroaliajelor la Combinatul metalurgic Tulcea,
     platforma prelungire electrozi, estacada benzi transportoare
     de la cuptoare, platforma elaborare feroaliaje, siliciu metalic;
     dozare feroaliaje si siliciu metalic, hala de turnare, epurare
     feroaliaje, intretinere si reparatii; gospodarie zgura hala de
     expeditie; laborator docimazie; activitatea de extruziune la cald
     a aluminiului: masinist pod rulant din zona preselor de extruziune;
     operatiunea de tratament termic; topirea, fabricarea si
     concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului,
     operatii de fabricare a carbunilor arc-voltaic si craituire        3-8
120. Personalul de la magaziile de produse finite si de materiale din
     industria metalurgiei neferoase (depozitare, conservare,
     manipulare, expediere); alimentatori - incalzitori de la
     cuptoarele adanci din activitatea de laminare la cald a
     aluminiului; fasonarea manuala si mecanica a bustenilor si
     debitarea acestora in vederea confectionarii prajinilor pentru
     stingerea efectelor anodice din halele de electroliza; activitatea
     de instalatii conducte apa, gaze, aer pentru sectiile
     intreprinderilor din metalurgia neferoasa; obtinerea pulberilor de
     metale si aliaje neferoase, obtinerea pulberii de plumb;
     activitatea de confectii metalice si transport la Uzina de utilaj
     metalurgic si piese de schimb Slatina                              4-8
121. Brichetare, cocsificare si clorurare, concentrate din metale
     neferoase si rare; lucrari experimentale in instalatiile pilot
     de prelucrare a minereurilor de metale neferoase si rare;
     activitatea de cercetare si microproductie din Centrul de cercetare
     si proiectare pentru metalurgie neferoasa Baia Mare, Centrul de
     cercetare si proiectare pentru metalurgie neferoasa Zlatna, Centrul
     de cercetare si proiectare pentru tehnologia aluminiului Slatina,
     Institutul de metale neferoase si rare Bucuresti; conditionare
     produs finit la sectia bioxid de mangan; elaborarea pulberii
     metalice, a pulberii de cobalt, a carburilor acestora, a
     amestecurilor de carburi si cobalt si a produselor sinterizate,
     inclusiv activitatea de intretinere si reparatii                   4-8
122. Extractia si valorificarea subproduselor provenite din produsele
     metalurgiei neferoase (cadmiu, aur, argint, staniu, metale
     platinice, bismut, indiu); extractia si valorificarea metalelor
     neferoase din namolurile si praful recuperat in industria
     metalurgiei neferoase; fabricarea aluminei tabulare: uscare,
     descarcare hidrat de aluminiu, prepararea amestecului pentru
     presare, uscare, calcinare, sinterizare amestec, concasare,
     macinare, sortare, brichetare, descarcare, depozitare solutie de
     HCl si solutii amoniacale, ambalare alumina; fabricarea criolitei;
     fabricarea aluminei                                                4-8
123. Activitatea de incarcare, descarcare si transport al produselor
     pulverulente si granulare in silozurile de alumina; personalul
     de intretinere si reparatii pe schimburi (mecanici, electricieni
     AMC si sudori) al instalatiilor din metalurgia neferoasa;
     operatorii tablou comanda al instalatiilor din metalurgia neferoasa;
     peletizarea prafurilor volatile cu Pb si Zn; zdrobirea, concasarea,
     sitarea produselor intermediare (zgura, mata) si pregatirea probelor
     de preschimbare; controlul interfazic si final in sectorul
     metalurgie si chimie; receptia cantitativa a concentratelor
     cuproase                                                           6-8
                           Mine - petrol - geologie
124. Lucrarile din laboratoarele de cercetari si analize geomecanice,
     geofizice, chimice si geologice care efectueaza analize fizico-
     chimice, concentrare minereuri, separare minerale, determinari
     microscopice, micropaleontologice, palinologice, microfacies,
     pregatire la microscop a preparatelor pentru analize paleontologice
     si palinologice; prepararea probelor geologice in statii de
     preparare                                                           3
125. Ambalarea manuala a sarii in saci, pungi si pachete; statia de
     bioxid de sulf de la Intreprinderea miniera Baia Borsa; spalarea,
     sortarea si taierea placilor de mica; ascutire sfredele si capete
     detasabile; incarcare lampi mina electrice si de carbid, repararea
     si intretinerea acestora si formarea bateriilor de acumulatori      3
126. Activitatea de intretinere, etansare, pregatire tehnica si
     supraveghere a vagoanelor cisterna, desfasurata in reviziile de
     vagoane din rafinarii si combinate petroliere                      3-5
127. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere, distilarea
     atmosferica si in vid a petrolului                                 3-5
128. Rafinare (tratarea produselor petroliere cu acid sulfuric sau
     solventi selectivi)                                                3-6
129. Manevrarea vagonetelor de carbune, minereuri, steril si materiale
     in statiile de incarcare si de sosire a funicularelor              3-6
130. Extractia titeiului si gazelor; montarea turelor, forajul
     (exclusiv cel cu sondeze), punere in productie, reparatii capitale
     si interventii la sondele pentru extractia sarii in solutie;
     personalul care efectueaza lucrari de trasare si brosare a formelor
     de grafit, sortare si insertare diamante in procesul de fabricare
     a sculelor diamantate; activitatea la masini de extractie          3-6
131. Etilarea benzinei; activitatea de revizuire si curatare a
     instalatiilor si utilajelor tehnologice din rafinariile de produse
     petroliere si chimice, curatarea in interior a cisternelor,
     rezervoarelor, tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea,
     transportul si prelucrarea produselor petroliere si chimice;
     curatarea in interior a tancurilor petroliere navale si a tancurilor
     de combustibili ale navelor maritime                               5-10
132. Montajul si demontajul instalatiilor de foraj; revizii si reparatii
     pe teren ale instalatiilor de foraj-extractie, instalatii pentru
     transportul titeiului si gazelor in alte instalatii si utilaje
     din industria petroliera; prospectiunile geologice si geofizice
     pe uscat, forajul cu sondeze; activitatea la masini de extractie    6
133. Carotajul, cimentarea, masuratori geofizice si alte operatii
     speciale la sonde: presarea, prelucrarea explozivilor si incarcarea
     celulelor cu material exploziv pentru perforarea sondelor;
     interventii la sonde de apa                                         8
134. Activitatea in subteran in mine de carbuni, de minereuri feroase
     si neferoase, de substante si minereuri nemetalifere, explorari,
     deschideri, cercetari miniere si constructii miniere; extractie
     nisipuri bituminoase in subteran                                   8-15
135. Purificarea chimica a grafitului                                    8
136. Activitatea de sudura la: ingrosatoarele polietajate; agitatoare,
     bazinele de lesii cianurice din sectiile de cianuratie              8
137. Montarea turlelor piramidale; operatorii vibratori de la
     prospectiunile seismice; prospectiuni marine in Delta Dunarii si
     lacuri de acumulare                                                8-10
138. Carotajul radioactiv - echipa tip                                 10-12
                            Otelarie
139. Signarea lingourilor; striparea lingourilor; halele de pregatire
     a ansamblelor de turnare; halele de turnare, transbordare, racire
     si curatare; intretinerea mecanica si electrica a agregatelor si
     utilajelor; curatarea lingourilor si cuptoarelor de recoacere;
     dozarea sarjei; ciocane de proba; exploatarea haldelor de zgura,
     manipularea si incarcarea frenului vechi; intretinerea mecanica
     si electrica a agregatelor si utilajelor din turnatorii            3-6
140. Exploatarea macaralelor si podurilor rulante din otelarii;
     turnarea otelului; pregatirea gropii de turnare, turnarea si
     evacuarea otelului; melanjoare de fonta; strunjirea dopurilor si
     orificiilor de la caldarile de turnare; elaborarea otelurilor in
     cuptoare cu inductie in vid, turnarea otelurilor in aer si vid     6-9
141. Elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin, cu flacara
     reflectata, electrice si convertizoare; elaborarea otelului in
     cuptoare electrice de minimum 10 t pe sarja; reparatia permanenta
     a cuptoarelor in timpul functionarii;  recuperatoarele de caldura
     din otelarii                                                       9-12
                           Panificatie si produse fainoase
142. Cocatorii si ajutorii de cocatori de paine la cuptoare de pamant,
     Dampf si mecanice; cocatori la cuptoare deschise semiautomate sau
     rotative pentru produse de patiserie si alte produse similare       3
                            Peste
143. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni               3-6
                          Petrochimie si fibre sintetice
144. Deparafinare cu solventi; cracarea catalitica; rampe incarcare si
     depozitare produse petroliere; incarcare-descarcare gaze lichefiate,
     case pompe hidrocarburi; detergenti - fabricare, conditionare,
     ambalare; liniar alchil benzen - fabricare, ambalare; fibre
     polinitril acrilice - fabricare, prelucrare; oxid de etilena,
     propilena, glicoli, modificatori, etanolamina - fabricare,
     ambalare; clorura de vinil - fabricare, polimerizare, uscare;
     PVC - ambalare; acetat si poliacetat de vinil - fabricare; lactama
     - fabricare si recuperare produse secundare; butadiena, propilena,
     etilena, stiren, polistiren, copolimeri stirenici, etilbenzen,
     alfametilstiren, cauciuc sintetic - fabricare; izopropil benzen -
     alchilarea benzenului si purificarea fractiei propan-propilena,
     rectificare izopropilena, fenol si acetona din izopropilbenzen;
     polietilena - fabricare, manipulare; fibre poliesterice -
     fabricare; instalatie detol; instalatii de piroliza; unsori
     consistente, fluide de protectie si spalare; alchilenamine si
     alchilamine - fabricare; cazanele de aburi de la centrala
     electrica nr. 1 din cadrul Combinatului petrochimic Pitesti;
     extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a
     titeiului; perclor vinil; N-metil pirolidona                       3-6
145. Fire viscoza - fabricare; sulfura de carbon - xantogenare,
     dizolvare, maturatie, alcalizare, filatura, spalatorie de bobine,
     uscatorie de bobine, baie de acid sulfuric; acetaldehida -
     fabricare prin procedeul cu catalizator de mercur, precum si
     regenerarea catalizatorului; acid cianhidric, acetoncianhidrina
     si cianura de viniliden - fabricare, ambalare, utilizare;
     celofibra, celofan, retele de cord, inclusiv cablarea - fabricare,
     precum si filatura de cord; instalatia "7" (dietilanilina); cocs
     de petrol - fabricare, ambalare                                    6-10
146. Fibre melana - fabricarea carbonatului de etilena; oxid de carbon,
     fosgen - fabricare, ambalare si utilizare; recuperarea carbonatului
     de etilena, fabricarea, polimerizarea si dizolvarea nitrilului
     acrilic, filatura melana; alchilare hidrocarburi cu acid fluorhidric
     - fabricare; instalatii de fabricare: acrilonitril, cianura de sodiu,
     clorura de cianuril, izotriazodon; laborator de analize cian -
     fabricare auxiliari pentru piele sintetica si alti compusi ai
     cianului; metionina, acid acrilic si acroleina - fabricare;
     prometrin igran, atrazin, tertbutilamina - fabricare; personalul
     din sectiile de baza din Intreprinderea chimica "Carbosin"
     Copsa Mica                                                         9-12
                          Pielarie si incaltaminte
147. Vopsirea blanurilor cu negru de anilina, vopsirea pieilor prin
     pulverizare; slefuirea, binzuirea si stoluirea pieilor; intinderea
     pieilor inclusiv prelucrarea la instalatia pasting; tocarea
     deseurilor din piele; lucrarile cu ago sau alti adezivi, avand ca
     solventi hidrocarburi aromatice, clorurate sau solutii de cauciuc
     cu solventi organici; ciocanirea mecanica a incaltamintei la
     masinile cu role                                                   3-4
148. Vopsirea pieilor cu coloranti toxici (cu peria sau prin tamponare)
     si ungerea pieilor cu grasimi la butoi; manipularea manuala si
     prelucrarea pieilor in stare umeda pana la uscarea lor in tabacarii
     si argasitorii; manipularea razaturilor carne-var; producerea
     talpii sintetice prin procedeul discontinuu - numai muncitorii de la
     morile pentru dezmembrat - formarea placilor in filtre si
     alimentarea preselor cu zece etaje; manipularea pieilor in stare
     cruda, in centre si intreprinderi de achizitii si preindustrializare
     a materiilor prime de origine animala                               3-4
                          Pirotehnie
149. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in sau din elemente componente
     incarcate, precum si a elementelor de munitii, cu exceptia
     focoaselor, suruburilor portamorsa si a detonatoarelor; gestionarea
     si manipularea produselor pirotehnice; experimentarea, receptia si
     verificarea explozivilor, pulberilor, munitiilor si elementelor de
     munitii incarcate si a produselor pirotehnice; delaborarea
     munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante
     explozive si incendiare; operatiuni de distrugere a munitiilor
     incarcate si a elementelor de munitii incarcate, a pulberilor,
     explozivilor si materialelor pirotehnice; activitatea prestata la
     locuri de munca la care se lucreaza cu substante toxice cu specific
     militar; presarea, prelucrarea explozivilor si incarcarea celulelor
     cu material exploziv pentru perforarea sondelor; lucru cu rasini
     epoxidice si acetona la sectorul de aromatizari; fitile Bickford;
     locurile unde se executa operatii cu explozivi a caror
     caracteristica de sensibilitate este mica, precum si fitile
     detonante; locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi
     de initiere, explozivi cu caracteristica de sensibilitate mare si
     locuri de munca unde se executa operatii la care angajatii sunt in
     contact direct cu explozivi aromatici; asamblarea si dezasamblarea
     focoaselor, suruburilor portamorsa si detonatoarelor (cu elemente
     componente incarcate); transportul si distrugerea deseurilor de la
     fabricatia de explozivi, pulberi si produse pirotehnice; asanarea
     terenurilor si apelor de: munitii, produse pirotehnice, materiale
     explozive si mine                                                  3-6
150. Analize fizice si chimice ale explozivilor, pulberilor si
     produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop.
     Personalul care lucreaza la manipularea si analiza combustibililor
     speciali (pentru tehnica militara)                                 3-9
151. Fabricarea, manipularea, transportul si depozitarea nitroglicerinei,
     a explozivilor, a pulberilor negre, a pulberilor fara fum, a
     produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor,
     precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului; activitatea
     continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor
     tehnologice, precum si a recipientilor care se utilizeaza la
     fabricarea, prepararea, transportul sau depozitarea produselor
     chimice                                                            5-9
                      Poligrafie, arta, cultura, invatamant
152. Personalul de la: emise (CGT si CTE); inregistrari cabine
     tehnice; fonoteca muzicala si grupul de recuperare banda magnetica;
     statia frigorifica din radiodifuziune si televiziune, instalatia de
     avertizare incendii din Casa radio si televiziune; statii de
     acumulatori din Casa radio-televiziune si autobaza; atelier de
     reparat instrumente muzicale; autoduba R.T.V. - sudori, tinichigii,
     vopsitori auto; personalul tehnic al serviciului transmisii
     exterioare (transmisii directe) inclusiv crainici; personalul care
     lucreaza cu aparatura de multiplicat (xerox, heliograf, etc.);
     balotare deseuri hartie si carton; tiparire servetele               3
153. Zincografie, precum si fotoreproducerea, retusarea, montarea
     filmelor din poligrafie, copierea placilor pentru tiparul plan,
     granularea, eloxarea, corodarea prin procedee chimice si slefuirea
     placilor si cilindrilor pentru tiparul plan si adinc; pregatire
     clisee tiparit servetele si diagrame                               4-6
154. Personalul tehnic, artistic, de productie si programarea
     productiei, cat si redactional din echipele de inregistrari si
     filmari, regizori, redactori, operatori scenografi, administratori
     de productie, recuziteri, minuitor de decor, administrator film,
     costumiere; regizori si ilustratori muzicali, operatori de
     inregistrare si prelucrare a sunetului; artisti plastici, graficieni,
     desenatori film animatie, machiori, peruchieri, monteur imagine,
     asistent artistic si tehnic; lucratori din laboratoarele de
     prelucrare a peliculei sunetului si foto; lucratori din sectoarele
     de pictura si butaforie; lucratori pentru curatarea tuburilor de
     ventilatie si a filtrelor; vulcanizare cauciuc din cadrul autobazei
     de transport Radioteleviziunea Romana                               4
155. Frezarea si montarea cliseelor pe suporti de plumb                 4-6
156. Personalul tehnic, artistic de productie si redactional care
     efectueaza pe langa emisie si alte activitati; operator imagine
     film, lucratori video, sunet, iluminare, magnetoscoape, telecinema,
     controlori tehnici, montaj pozitiv si negativ film, control general,
     secretar de emisie, regizori de studio, secretari de platou,
     minuitor de decor, recuziteri de studio                            3-5
157. Acoperirea hartiei cu adezivi naturali (clei de oase si de piele),
     gumarea hartiei pentru fabricarea timbrelor; laboratoare de
     cercetari si analize chimice, precum si developarea si copierea
     la intuneric a filmelor in studiourile cinematografice si atelierul
     fotocolor al Combinatului poligrafic Bucuresti; personalul tehnic,
     artistic, de productie si redactional care lucreaza numai in emisie:
     lucratori pentru sunet si video, iluminare, magnetoscoape, telecinema,
     crainici, secretari de emisie, regizori de montaj; personalul
     tehnic si artistic care isi desfasoara activitatea pe carele de
     reportaj si de radiorelee                                          3-6
158. Topirea si turnarea aliajului poligrafic; turnarea literelor si
     materialelor de cules din aliaj poligrafic; turnarea textelor
     dupa program; stereotipie; culegere mecanica; culegere manuala
     (zetari); imprimare tipar adinc, tipar plan, tipar inalt
     si lacuire                                                         7-9
                             Prefabricate
159. Camerele de torcretare a tuburilor premo; vibrarea betonului
     manuala sau cu vibrofinisorul si compactarea cu cilindrii
     vibratori. Confectionarea traverselor din beton in sectii si
     ateliere cu activitate continua; masini intins si debitat otel
     beton                                                              3-5
160. Camerele de sablaj din intreprinderile de prefabricate si din
     santierele de constructii-montaj                                   4-8
                             Prelucrari metalice
161. Activitatea de presaj la druckbank a tablei din otel; prelucrarea
     aliajelor din metale neferoase cu continut de plumb sub 50%;
     activitatea de slefuire a pieselor finite cu pisle, carpe si
     materiale sintetice; activitatea continua de matare; slefuirea
     industriala a diamantelor sintetice                                3-4
162. Slefuirea pieselor cu abrazive pe cale uscata                      3-6
163. Prelucrarea plumbului si a aliajelor cu peste 50% plumb; ascutirea
     sculelor taietoare cu materiale abrazive; polizare manuala si
     debitare manuala si semiautomata cu discuri abrazive; slefuire
     materiale metalice in medii uscate si lucrari de prelucrare a
     grafitului                                                         5-6
164. Activitatea de stantare a sondelor din aliaj de zinc; activitatea
     continua de debavurare in sectii de forje si turnatorii; decapare
     cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 m.p. sau in cazul
     cand suprafata totala a produselor decapate depaseste 40 m.p. pe
     ora (Uniunea artistilor plastici - Combinatul fondului plastic)    5-6
165. Confectionarea urmatoarelor produse prin bataie la rece la masini
     automate: cuie, caiele, stifturi, splinturi, tinte, suruburi,
     nituri, monede, piulite, lanturi, nipluri, agrafe pentru masini
     agricole, spite pentru roti, danturarea pilelor, blindaje pentru
     aparataj electronic, lant Gall si alte produse asemanatoare;
     fabricarea bilelor de rulmenti la rece, presarea si pilirea
     acestora; fabricarea sarmei ghimpate; prelucrarea mecanica a
     pieselor, talerelor si nacelelor de grafit                         5-7
                       Preparatie produse miniere
166. Concasare, sfarimare, macinare si clasare miniera uscata a
     minereurilor si rocilor fara sau cu continut redus de bioxid de
     siliciu liber, inclusiv pentru cercetare de laborator; instalatie
     de cianurare, inclusiv prepararea solutiilor de reactivi pentru
     cianurare, precum si statii de cercetare pentru cianurare;
     prepararea carbunelui: receptie, spalare, sortare, flotare,
     epurarea apei, incarcare produse                                   3-5
167. Mori de rambleu                                                    6-8
168. Minereuri - concasare, sfarimare, macinare si clasare miniera
     uscata a minereurilor si rocilor toxice silicioase                   7
                        Rodarea si probarea motoarelor
169. Rodajul pe banc si probele de control efectuate la bancul de probe
     si rodaj al motoarelor cu ardere interna (activitate continua);
     probe de rodaj si receptie in tancodrom                            5-7
170. Rodaj si probe la banc, la motoare cu reactie                      4-7
                       Sinteze in cosmetica
171. Sinteze organice                                                    3
                       Spalatorii
172. Spalarea manuala; curatatul chimic al confectiilor cu tricloretilena;
     calcatul manual al confectiilor si echipamentelor, precum si
     calcatul la presa                                                  3-6
                       Sanatate, invatamant
173. Personalul care lucreaza la: dezinfectie, dezinsectie, deratizare,
     la sterilizare in laboratoare sau compartimente de microproductie,
     la fizio-electro-termo-maso-balneo-terapie; personalul sanitar
     mediu si auxiliar care lucreaza in unitati, sectii, compartimente
     si cabinete de consultatii de neurochirurgie, ortopedie,
     traumatologie si arsi; personalul care ingrijeste si creste animalele
     de laborator, precum si cel care lucreaza cu acestea; personalul
     care lucreaza la crematorii din unitati sanitare                    3
174. Personalul care lucreaza: in activitatea de prevenire si combatere
     a bolilor transmisibile, in spalatorii din unitati sanitare, in
     ergoterapie din unitati, sectii si compartimente cu bolnavi cronici
     irecuperabili, in crese, leagane, sectii si compartimente de copii
     distrofici                                                         3-4
175. Personalul din unitati de cercetare-productie de seruri si
     vaccinuri de uz veterinar, laboratoare centrale  de control
     stiintific al medicamentelor, biopreparatelor, alimentelor si
     furajelor, de diagnostic sanitar-veterinar si inspectie sanitara
     veterinara care lucreaza in laboratoarele de bacteriologie, anatomie
     patologica, parazitologie, epizootologie, virusologie, biochimie si
     altele similare si care executa permanent diagnosticare, cercetare,
     testari si manipulari de tulpini de culturi de germeni patogeni,
     produse si biopreparate de uz veterinar                            3-4
176. Personalul care lucreaza direct la cercetarea si productia serurilor
     si vaccinurilor; personalul care lucreaza in laboratoare sau
     compartimente de cercetari si analize chimice, toxicologice,
     biologice, biochimice, microbiologie, virusologie, inframicrobiologie,
     parazitologie si in laboratoarele sau compartimentele
     nediferentiate                                                     3-5
177. Personalul care lucreaza in laboratoarele de cercetare-productie
     de seruri si vaccinuri de uz veterinar, care intretin, cerceteaza,
     manipuleaza si testeaza tulpini de culturi cu germeni patogeni de
     bruceloza, tbc., morva, leptospiroza, rabie, ricketsioza,
     melaidoza, botulism, tularemie; personalul care lucreaza la
     repararea si intretinerea aparaturii de radiologie si
     roentgenterapie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare,
     terapie cu energii inalte si de fizioterapie; celelalte categorii
     de personal din unitati si sectii exterioare de tbc. si boli
     infectioase; unitati, sectii, compartimente, cabinete consultatii
     de psihiatrie, neuropsihiatrie, copii debili mintal, laboratoare
     de sanatate mintala si cabinete de logopedie si psihologie
     (personalul sanitar) si personalul care lucreaza in ergoterapie;
     personalul sanitar care lucreaza in activitatea de anestezie si
     terapie intensiva                                                  3-6
178. Personalul care lucreaza la autopsii, prosecturi, sali de disectie
     si laboratoare sau compartimente de anatomie patologica si de
     medicina legala                                                    3-8
179. Personalul sanitar din unitati, sectii, compartimente, cabinete
     de consultatii tbc. si boli infectioase                            6-9
180. Personalul care lucreaza in activitatile: radiologie,
     microradiofoto, roentgenterapie, medicina nucleara, igiena
     radiatiilor nucleare si terapie cu energii inalte, fara categoria
     de unitate nucleara; personal superior; personal sanitar mediu si
     auxiliar                                                           9-12
181. Personal care lucreaza in sectii si compartimente pentru sindromul
     imunodeficitar dobandit - SIDA; personalul din leprozerii          9-12
                              Sticla
182. Confectionarea obiectelor decorative (ornamente pentru pomul de
     Craciun) din teava de sticla prin suflare cu gura, pictarea
     acestora cu substante toxice; sablarea obiectelor din sticla;
     slefuirea, sablarea si taierea sticlei si oglinzilor pentru
     ornamente mobila                                                   3-5
183. Instalatii Fourcault, instalatia de geam laminat, continuu si
     discontinuu, instalatia de geam turnat; confectionarea prin suflare
     a aparatelor de laborator din sticla de cuart si sticla cu plumb;
     matisarea, gravarea sau gradarea obiectelor din sticla cu acid
     fluorhidric; fabricarea geamului tras laminat, cristal si
     reflectorizant la instalatiile existente; fabricarea si ambalarea
     vatei de sticla, vatei minerale si a pislei de sticla, precum si
     confectionarea de produse din vata de sticla, minerala, pasla de
     sticla; cuptorul vana la fabricarea vatei minerale (cubiloist,
     manipulant schip, alimentatori, observatori si conducatori);
     activitatea permanenta de izolari cu vata de sticla si vata minerala;
     prepararea prafului de sticla si confectionarea conului si discului
     de sticla                                                          3-6
184. Topitor la cuptoare arc electric pentru produse refractare;
     topitor la cuptor vana si cubilou pentru vata minerala; prepararea
     materiilor prime, materialelor, amestecului pentru sticla si geamuri
     in turnuri de amestec si complexe de amestec; alimentarea
     cuptoarelor, reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit
     sticla; prelucrarea topiturii de sticla la teava prin preluarea
     prizei din cuptor si suflarea cu gura; prelucrarea topiturii de
     sticla la masini semiautomate, la masini automate de tras teava, cu
     exceptia taierii tevii, la masini LYNCH si altele asemanatoare
     si la prese                                                        6-9
185. Fabricarea firelor de sticla, a tuburilor, benzilor si tesaturilor
     din fire de sticla; fabricarea si prelucrarea sticlei optice       6-9
                              Sudura
186. Activitatea de sudura electrica si autogena, exclusiv sudura prin
     puncte si cap la cap; sudarea sub flux a tevilor; taierea cu
     oxigen a metalelor; curatarea bramelor cu flacara; remedierea prin
     sudura a pieselor (turnate) din fonta, otel, superaliaje si
     metale neferoase; craituirea electropneumatica (arc-aer); sudura
     jentilor de autoturisme                                            3-6
187. Activitatea de sudura inclusiv din turnatoria si centrala electrica
     de termoficare de la Intreprinderea chimica "Carbosin" Copsa Mica  6-10
188. Executarea sudurilor la: nave, cazane, conducte, structura de
     rezistenta a constructiilor in spatii inchise, cilindri de
     locomotive, stalpi metalici inchisi, confectii metalice, rezervoare,
     bazine si alte produse asemanatoare la care operatia de sudura se
     executa si in interiorul acestora; sudura in plumb                 7-10
                           Telecomunicatii
189. Exploatarea aparatelor telex (telexiste); electromecanicii TTR care
     efectueaza revizii si lucrari in centrale telefonice automate cu
     peste 250 abonati; activitatea in statiile hidrometeorologice si
     in statiile de radio si televiziune (exploatare si intretinere)
     amplasate la altitudine de la 600 m - 1000 m                        3
190. Operatorii care deservesc statia de coasta emisie-receptie
     Cumpana; exploatarea centralelor telefonice (telefonist si
     telefonist supraveghetor) cu cel putin 250 abonati si centralele
     telefonice manuale interurbane, precum si a salilor de telegraf
     (centre judetene) si a centrelor gentex cu cel putin doua posturi
     de lucru; electromecanicii, maistrii si personalul tehnic productiv
     din statiile de frecventa de nivel A sau B; electromecanicii,
     maistrii si personalul tehnic productiv din centralele automate
     ROTARY si pas cu pas de peste 1000 linii                           3-5
191. Jonctiunea si repararea cablurilor telefonice si electrice
     imbracate in manta de plumb; intretinerea cablurilor subterane
     in canale, camere de tragere (operatiile executate asupra cablurilor
     protejate in manta de plumb)                                       3-6
192. Activitatea in statiile meteorologice si hidrometeorologice si in
     statiile de radio si televiziune (exploatare si intretinere)
     amplasate la altitudine de peste 1000 m, precum si cele din
     Delta Dunarii                                                      3-6
                             Textile, tricotaje
193. Topitul inului si cinepii, decapsulatul, desamintatul, descuscutatul
     inului, spalatul, storsul, uscatul si sortatul tulpinilor de in si
     canepa; melitatul inului si cinepii cu palete si turbine; innobilatul
     si scurtatul fibrelor; pregatirea amestecului in filatura; cardat,
     laminat, pieptanat, puitor si manusar, zdrobitul si sortatul fibrelor
     si tulpinilor de in si canepa, taiat fibre, balotat fibre si
     deseuri; filat, bobinat, canetat, urzit si tesut; filat in si canepa;
     taiat, sortat, spalat, filat fibre liberiene, croit, cusut saci
     din canepa si iuta                                                 3-4
194. Daracit si scarmanat lina; descaietarea, carbonizarea si destramarea
     linii; imprimat si vopsit textil si tricotaje, inclusiv prepararea
     de paste pentru imprimat, prepararea solutiilor pentru vopsire,
     distribuirea si manipularea colorantilor in ambalaje deschise,
     albit, apretat, incarcat si fiert autoclava, detasat pete la rampe
     intermediare, confectionarea si repararea sabloanelor de imprimat;
     desprafuirea,  destramarea, scuturarea linii, bumbacului, fibrelor
     liberiene; operatiile de la lup amestecator; curatarea cardelor;
     sortarea si spalarea linii; sortarea, tocarea si destramarea
     zdrentelor nespalate (nedezinfectate); sortarea gogosilor
     de matase                                                          3-5
                           Transporturi aeriene
195. Personalul de informare a zborurilor de pe aeroporturile speciale
     de gradul I si de la centrele de dirijare de gradul I; personal de
     dirijare zbor cu licenta de functionare care isi desfasoara
     activitatea pe aeroport de gradul III (aerodromuri)                 3
196. Personalul care asigura transportul, transvazarea si alimentarea
     cu oxigen a aeronavelor (aeroporturile: Otopeni, Kogalniceanu si
     Timisoara), alimentarea cu energie electrica a aeronavelor si
     pornirea cu ajutorul turbosuflantelor a motoarelor aeronavelor
     (aeroporturile: Otopeni, Baneasa, Kogalniceanu si Timisoara)        4
197. Deservire tehnica la avioane aviochimice (personal de intretinere
     si reparatii, precum si personalul ce efectueaza alimentare cu
     benzina etilata si petrol de aviatie dozat cu lichidul special
     sau alimentare separata cu lichidul I al aeronavelor)              4-8
198. Personalul de dirijare zbor cu licenta de functionare care isi
     desfasoara activitatea pe aeroport gradul II si centre de dirijare
     de zbor de gradul III                                              3-5
199. Repararea radiolocatoarelor precum si a radiogoniometrelor cu
     ecrane fluorescente                                                5-7
200. Piloti, mecanici, navigatori si operatori radionavigatie de pe
     avioanele clasice                                                  5-12
201. Deservirea tehnica la avioane si elicoptere de pista sau in
     hangare, inclusiv aerodromuri de aviatie reactiva (personal
     de intretinere si reparatii), precum si personal ce efectueaza
     alimentarea cu benzina etilata                                     3-6
202. Insotitoare de bord                                                4-7
203. Personalul de dirijare zbor cu licenta de functionare care isi
     desfasoara activitatea pe aeroport de gradul I si centre de
     dirijare de zbor de gradul II                                      6-9
204. Personalul de dirijare zbor cu licenta de functionare care isi
     desfasoara activitatea pe Aeroportul Otopeni si centre de dirijare
     de zbor de gradul I                                                9-12
205. Personalul navigant de pe avioanele reactoare si turboreactoare,
     de pe elicoptere, precum si de pe avioanele utilitare care executa
     misiuni aviochimice                                               12-15
                          Transporturi auto
206. Conducatorii de utilaje grele de constructii                       4-6
207. Soferii care lucreaza pe autovehicule cu capacitate mai mare de
     7 tone si la transportul de persoane                               4-6
                          Transporturi feroviare
208. Statii de grad special, I, II, III si triaje de cale ferata.
     Primirea, expedierea, compunerea, descompunerea trenurilor si
     manevrarea vagoanelor:
     - lucrator in magaziile, birourile de bagaje si mesagerii           3
     - casieri bilete si impiegat informator in statii de grad special,
     I, II, III si agentii de voiaj CF                                   3
     - impiegat de miscare la bloc, impiegat de miscare la post central,
     impiegat de miscare, impiegat de miscare sef tura, sef tura revizie
     vagoane                                                            3-5
     - sef manevra, manevrant vagoane, acar, acar principal, frinar si
     sef tren marfa                                                     3-6
     - operator programator (manevra) in statii de grad special, I si II,
     revizor de ace                                                      4
209. Regulatoare de circulatie, miscare, tractiune.
     Conducerea circulatiei si dirijarea vagoanelor:
     - operator la RCT si RCV                                            3
     - operator la RCM, RCR si RCC                                       4
210. Locomotive si automotoare la drum si la manevra.
     Remorcarea trenurilor si manevrarea locomotivelor, precum si a
     automotoarelor in parcurs; manevrarea vagoanelor in statii, pe
     linii uzinale, forestiere si de garaj:
     - mecanic ajutor de locomotiva sau automotor                       3-5
     - mecanic de locomotiva sau automotor si fochist de locomotiva     4-7
211. Depouri si remize de locomotive si automotoare.
     Asigurarea mijloacelor de remorcare a trenurilor si revizia
     tehnica a acestor mijloace:
     - sef tura in depou, sef tura remiza (grad special, I si II),
     revizor locomotive sau automotoare                                  3
     - uscarea si cernerea nisipurilor pentru locomotive                 3
     - muncitori incarcatori-descarcatori si legator de sarcina,
     macaragiu si masinist, din activitatea de cai ferate                4
     - curatarea prin ciocnire a tevilor de fum, camerelor de fum,
     cenusarelor, a interiorului cazanelor locomotivelor cu aburi       3-6
212. Revizii de vagoane:
     - sef tura revizie de vagoane (revizii de grad special, I si II)    3
     - lacatus revizie vagoane si meserias reparat vagoane din
     echipele complexe de pregatire tehnica a trenurilor                 4
213. Intretinere cale si instalatii:
     - exploatarea masinilor grele pentru burarea, ciuruirea, profilarea,
     compactarea si riparea caii (Matissa, Plasser si alte similare)    3-5
     - muncitor si maistru de la intretinerea caii si instalatiilor a
     caror activitate este legata de siguranta circulatiei feroviare
     anexa nr. 9 din Decretul nr. 100/1979)                              4
214. Exploatare metrou:
     - exploatarea, revizia, intretinerea si repararea instalatiilor
     de SCB, TTR, electroenergetice si escalatoarelor: electrician
     SCB, TTR, montator SCB, curatitor macaze, sef de tura tractiune,
     impiegat de miscare si operator-dispozitor                          4
     - mecanic ajutor rame de metrou                                    3-5
     - revizia, intretinerea si repararea caii, tunelului si
     instalatiilor de metrou - lucrari care se executa numai in timpul
     noptii; meserias si revizor de cale si lucrari de arta, sef de
     echipa intretinere cale si lucrari de arta, masinist lucrari cale,
     conducator autodrezina                                             3-6
     - mecanic rame de metrou                                            7
215. Dispeceri energetici feroviari; dispeceri circulatie care lucreaza
     independent; acari pazitori bariera la toate statiile; operatori,
     programatori (manevra) in statii de grad III si IV; personalul care
     lucreaza pe vagoanele postale din activitatea de posta si
     telecomunicatii; electromecanici si montatori SCB din sectiile CT;
     personalul operativ si tehnic al cailor ferate care isi desfasoara
     activitatea in incinta rafinariilor (si de pe platformele
     industriale); sef tren calatori si conductori tren; activitatea
     de tranzit, incarcari-descarcari, manevre, intretinere si reparatii
     linii CFU; locurile de munca si categoriile de personal prevazute la
     Departamentul cailor ferate; incarcarea si descarcarea gunoaielor,
     curatarea reziduurilor petroliere si gunoaielor din bazinele
     portuare si de la nave                                             3-6
                         Transporturi navale
216. Tractoristi in porturi, autostivuitoristi in port, macaragii in
     port; docheri, docheri-mecanizatori, conducatorii macaralelor
     portal, macaralelor plutitoare, utilajelor portuare, maritime si
     fluviale; operatori dane; velari-matisori                          3-7
217. Conducatori de utilaje portuare de pe utilajele pentru manipularea
     marfurilor explozive, toxice, pulverulente, produse chimice si
     petrochimice, carbune si minereuri; muncitorii si maistrii de la
     exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice,
     macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul
     produselor chimice, metalurgice, carbunelui, cerealelor si
     cimentului; primitori-predatori produse fluide, chimice,
     petrochimice la rampele si danele din port, inclusiv incarcatorii-
     descarcatorii din cadrul "Chimpex" Constanta; personalul navigant
     si auxiliar imbarcat pe nave maritime si fluviale, precum si
     personalul de posta, telefon, telegraf; activitatea permanenta de
     curatare in interior a tancurilor petroliere, navale, precum si a
     tancurilor de combustibil ale navelor maritime                     6-8
218. Scafandri si chesonieri                                            8-10
                          Tratamente termice
219. Operatiuni de tratament termochimic si termic al pieselor, sculelor
     si semifabricatelor; cuptoare de recoacere                         3-6
220. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit; tratament
     termomagnetic                                                      5-9
                           Trefilarii
221. Operatia de patentare a trefilatelor; confectionarea filierelor
     din pulberi metalice; fabricarea pulberilor de fier; pregatirea,
     presarea si sinterizarea amestecurilor de pulberi metalice si
     nemetalice                                                         3-6
222. Trefilarea si laminarea la rece a barelor, sarmelor, profilelor
     si tevilor; toronuirea, cablarea, spiralarea la fabricarea
     cordului metalic si a cablurilor de tractiune                      4-6
                     Turnatorii de fonta, otel si neferoase
223. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile;
     prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire   3-5
224. Activitatea de formare a miezurilor de turnatorie in camere
     special amenajate                                                  3-6
225. Activitatea din turnatoriile de fonta, otel si neferoase, cu
     productie industriala continua, inclusiv intretinerea, repararea
     si reglarea masinilor, utilajelor, podurilor rulante din
     turnatorii                                                         3-8
226. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50%                    4-6
227. Sablajul uscat in instalatii ermetizate; sablajul umed; activitatea
     de intretinere din instalatiile de desablaj                        4-7
228. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate in ateliere speciale     5-9
229. Topirea aliajelor neferoase cu continut de plumb de peste 50%;
     turnarea de piese din aceste aliaje, in proces de fabricatie
     continua                                                           7-9
230. Dezbaterea pieselor turnate; operatiile efectuate in curatatoriile
     de piese turnate, inclusiv intretinerea, repararea si reglarea
     masinilor, utilajelor si podurilor rulante din curatatorii         7-10
231. Groapa de turnare a tuburilor din fonta de la Uzina "Independenta"
     Sibiu                                                              5-8
232. Activitatea de la benzile de transport subterane sau din tunelele
     din turnatorii (exploatare si intretinere)                         8-12
233. Sablajul uscat, cu exceptia instalatiilor ermetizate               9-12
                         Zidarie refractara
234. Zidirea si repararea cu caramida refractara, la rece, a cuptoarelor
     industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele
     electrice, precum si ale altora similare                           3-6
235. Zidirea si repararea cu caramida refractara a cuptoarelor
     industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele
     electrice, boltilor de la cutia de foc a locomotivelor, precum
     si ale altora similare (numai in situatia cand acestea nu au fost
     racite in prealabil sub temperatura de 40 grade C)                 5-8
236. Zidirea si repararea partilor refractare ale cuptoarelor
     industriale, utilajelor de turnare, ale cazanelor din centralele
     electrice, precum si ale altora similare, cu caramida de silica sau
     caramida de silica asociata cu alte categorii de caramida
     refractara                                                         8-10
                          Diverse
237. Personalul din activitatea de informatica (sala de calcul
     electronic, sala de videoterminale, perforari cartele); personalul
     care executa lucrari de dactilografiere cu caracter permanent      3-5
238. Activitatea de preparare a acetilenei si oxigenului tehnic, de
     imbuteliere a oxigenului in statiile de compresoare; activitate
     continua in centralele termice pe baza de combustibil solid;
     incarcare-descarcare carbid, motorina, uleiuri, benzina, tuburi
     de oxigen si acetilena; activitatea de manipulare si sortare a
     semifabricatelor si produselor metalurgice din depozite            3-5
239. Activitatea manuala de manipulare, incarcare sau descarcare a
     produselor in vrac si a produselor si materialelor siderurgice
     si refractare, inclusiv a varului bulgari; curatatul canalelor
     industriale de ventilatie, cicloanelor, tubulaturii camerelor
     de colectare a prafului; exploatarea si intretinerea suflantelor,
     turbosuflantelor, compresoarelor, turbocompresoarelor, turbinelor
     de abur, turbinelor de gaze, statiilor de compresoare,
     exhaustoarelor de la fabricile de aglomerare, statii de compresoare
     de la magaziile frigorifice; tratare si pompare apa; litografiat
     tabla                                                              3-6
240. Neutralizarea si tratarea apelor reziduale industriale sau
     menajere; preluari de probe pentru determinari de noxe in
     instalatii pilot si industriale; operatia de electroeroziune
     cu electrod si fir de matrite; confectionat alice; confectionat si
     incarcat cartuse de vanatoare; salubrizarea vagoanelor de calatori
     si a aeronavelor                                                   3-6
241. Personalul de la exploatarea, intretinerea si repararea
     instalatiilor de transport pe cablu, activitatea desfasurata in
     zona de amplasare a instalatiilor, precum si a pirtiilor de schi   3-6
242. Pretrefilarea sarmelor de wolfram si molibden la temperaturi intre
     700-1100 grade C; trefilarea sarmelor de molibden la temperaturi
     de 600-700 grade C pentru sirmele cuprinse intre 0,3-2 mm; elaborarea
     pulberilor metalice din aliaje de argint, nichel, cobalt, cadmiu si
     a pulberilor de bronz in cuptoare electrice cu inductie (topirea,
     turnarea si pulverizarea); operatiile de la banda de montaj a
     bujiilor cu aprindere prin scinteie                                3-6
243. Fabricarea discurilor si pieselor sinterizate cu continut mai mare
     de 50% Pb; confectionarea contactelor electrice sinterizate din
     pulberi de argint, cadmiu, cupru, nichel, wolfram; sinterizare
     bare wolfram  cu molibden                                          3-6
244. Impregnare cu substante sintetice si vopsea; turnarea izolatorilor
     din rasini pentru troleibuze; activitatea de modelare cu rasini
     sintetice; fabricarea acetilenei                                   3-6
245. Cazanele recuperatoare din otelarii si laminoare; exploatarea,
     intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor auxiliare
     din centralele electrice ale sistemului energetic national;
     fochistii din centralele de termoficare cu alimentare pe baza de
     deseuri din lemn, carbuni sau combustibil lichid, precum si statia
     de apa supraincalzita; mecanicii de pompe centrifugale; macaragiii
     de pe macaralele turn din depozitele de materii prime, din aer liber;
     descarcari vagoane cu var, sulf, sulfat de aluminiu, acetat de
     sodiu etc.; izolatia hidrofuga si termica a tevilor, coloanelor
     etc.; instalatii de transport interior: IFRON-isti, macaragii,
     buldozeristi, manevranti vagoane; supraveghere AMC la locuri cu
     conditii deosebite                                                 3-8
246. Executarea de prelucrari mecanice si ajustarea manuala in grafit
     si rasini epoxidice; intretinere si reparatii poduri rulante -
     activitatea desfasurata in turnatorii, forja, galvanizare; masinist
     pod rulant din halele industriale; activitatea de prelucrari prin
     aschiere din otelarii si laminoare, inclusiv operatiile de
     prelucrare prin aschiere a cilindrilor si pieselor de fonta;
     manipularea, transportul, depozitarea, montarea si exploatarea
     condensatoarelor impregnate cu uleiuri sintetice clorurate         3-8
247. Activitatea de control nedistructiv cu ultrasunete, lichide
     penetrante, pulberi magnetice, curenti turbionari, stiloscopie,
     etanseitate si cu pulberi magnetice umede; activitatea de
     intretinere si reparatii electrocare si electrostivuitoare;
     confectionarea rogojinilor din vata de sticla, vata sau pasla
     minerala pe carton ondulat sau pe plasa rabit si a saltelelor pe
     plasa de rabit; executarea termoizolatiilor la conducte, recipiente
     si parti de instalatii termice, din rogojini si saltele din vata
     de sticla, vata sau pasla minerala                                 6-8
248. Personalul care lucreaza in incaperi unde se executa operatia de
     rilsanare prin incalzirea pulberilor speciale de rilsan            6-8
249. Personalul care lucreaza in mediu radioactiv; mine de minereu
     radioactiv                                                        12-24
250. Personalul care isi desfasoara activitatea in:
     - unitati nucleare de categoria I de risc nuclear                   14
     - unitati nucleare de categoria II de risc nuclear                  15
     - unitati nucleare de categoria III de risc nuclear                 17
     - unitati nucleare de categoria IV de risc nuclear                  20
251. Producere de utilitati in industria chimica si petrochimica - aer,
     apa, azot, oxigen, frig, distributie etc.                           3
----------------------------------------------------------------------------
    NOTA: In cazul locurilor de munca sau al activitatilor pentru care concediul suplimentar de odihna este stabilit intre limite, ministerele, celelalte organe centrale, primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor determina numarul de zile de concediu suplimentar de odihna pe locuri de munca, tinand seama de specificul activitatii, gradul de nocivitate sau de periculozitate a locurilor de munca, precum si de interesele economice (incadrarea in fondul de salarii, indeplinirea indicatorilor de plan etc.).
    La nivelul unitatii, nominalizarea persoanelor care pot beneficia de concediu suplimentar de odihna, precum si numarul de zile de concediu, se fac de Consiliul de administratie.

    ANEXA 2
                               LISTA
tarilor cu clima greu de suportat si durata concediului suplimentar de odihna
-----------------------------------------------------------------------------
   Locurile de munca cu clima greu de suportat               Numar zile
   -------------------------------------------           concediu suplimentar
                                                              de odihna
                                                           -----------------
Nr.    Tari         Localitati (zone)  Perioada din        Pentru    Pentru
crt.                                   timpul anului   personalul  personalul
                                       cu clima greu         cu       de
                                       de suportat         program   paza
                                       (numar de luni)     redus de  fara
                                                           lucru     program
                                                                     redus de
                                                                     lucru
-----------------------------------------------------------------------------
0       1                    2                     3             4         5
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Afganistan           Kabul              V-IX       (5)        7        9
 2. Africa Centrala      Bangui             I-XII     (12)       18       21
 3. Algeria              Toata tara         VI-IX      (4)        6        7
 4. Argentina            Buenos Aires       XII-II     (3)        4        5
 5. Arabia Saudita       Er-Ryadh           IV-X       (7)       10       12
 6. Bangladesh           Dacca              III-X      (8)       12       14
 7. Birmania             Toata tara         I-XII     (12)       18       21
 8. Brazilia             Rio de Janeiro     XI-IV      (6)        9       10
                         Salvador;
                         Sergipe            X-V        (8)       12       14
 9. Burundi              Toata tara         I-VI;
                                            IX-XII    (10)       15       17
10. Cipru                Nicosia            VI-IX      (4)        6        7
11. Coasta de Fildes     Abidjan            I-XII     (12)       18       21
12. Congo (R.P.D.)       Brazzaville        I-VI;
                                            VIII-XII  (11)       16       19
13. R.P.D. Coreeana      Phenian            VI-VIII    (3)        4        5
14. R.P. Chineza         Beijing            VI-VIII    (3)        4        5
15. Cuba                 Havana, Santiago,
                         Matanzas, Camaguey IV-X       (7)       10       12
16. Egipt (R.A.)         Cairo, Suez, Assiut V-IX      (5)        7        9
                         Assuan, Zona
                         Hamrawein          IV-XI      (8)       12       14
                         Alexandria,
                         Port Said          VI-VIII    (3)        4        5
17. Filipine             Manila             I-XII     (12)       18       21
18. Gabon                Libreville         I-VI;
                                            IX-XII    (10)       15       17
19. Ghana                Toata tara         I-XII     (12)       18       21
20. Guineea              Toata tara         I-XII     (12)       18       21
21. India                New Delhi, Kasmir,
                         Punjab, Ahmedabad,
                         Ankleshwar, Barauni,
                         Bikaner            III-X      (8)       12       14
                         Bombay, Calcutta,
                         Cochin, Dehra-Dun,
                         Gauhati, Kerala,
                         Madras, Ramangudan III-XII   (10)       15       17
22. Indonezia            Toata tara         I-XII     (12)       18       21
23. Iordania             Amman              VI-IX      (4)        9        7
24. Irak                 Toata tara         V-X        (6)        9       10
25. Iran                 Teheran            V-IX       (5)        7        9
                         Adimensk           III-XI     (9)       13       16
                         Ghan               V-XI       (5)        7        9
                         Abadan             IV-X       (7)       10       12
                         Kermanshah         VII-VIII   (2)        3        4
                         Arak               VII-VIII   (2)        3        4
26. Israel               Tel Aviv, Haifa    VI-IX      (4)        6        7
27. Japonia              Tokio              VII-IX     (3)        4        5
28. Kampuchia Democrata  Phnom Penh         I-XII     (12)       18       21
29. Kenya                Nairobi            V-IX       (5)        7        9
30. Kuweit               Toata tara         IV-X       (7)       10       12
31. Liban                Beirut             VI-IX      (4)        6        7
32. Libia                Toata tara         V-IX       (5)        7        9
33. Liberia              Monrovia           I-XII     (12)       18       21
34. Malaysia             Kuala Lumpur       I-XII     (12)       18       21
35. Maroc                Rabat              VI-IX      (4)        6        7
36. Mauritania           Nouakchott         III-IX     (9)       13       16
37. Mexic                Mexico-City        V-X        (6)        9       10
38. R.P. Mongola         Ulan Bator         VI-VIII    (3)        4        5
39. Nigeria              Toata tara         I-XII     (12)       18       21
40. Pakistan             Islamabad, Dhariala V-X       (6)        9       10
                         Karaki, Lahore     IV-X       (7)       10       12
41. Peru                 Trujillo           I-VIII;
                                            XI-XII    (10)       15       17
42. Senegal              Dakar              VI-X       (5)        7        9
43. Siria                Toata tara         VI-IX      (4)        6        7
44. Singapore            Singapore          I-XII     (12)       18       21
45. Somalia              Toata tara         I-XII     (12)       18       21
46. Sri Lanka            Colombo            I-XII     (12)       18       21
47. Sudan                Kartum             III-XI     (9)       13       16
48. Tanzania             Toata tara         I-XII     (12)       18       21
49. Thailanda            Bangkok            I-XII     (12)       18       21
50. Tunisia              Tunis              VI-IX      (4)        6        7
                         M'rata             VI-X       (5)        7        9
51. Uganda               Kampala            V-IX       (5)        7        9
52. Venezuela            Maracaibo,
                         Ciudad-Bolivar     I-XII     (12)       18       21
                         Maracay            III-XI     (9)       13       16
                         Barguisimeto       I, IV-V,
                                            IX-XI      (6)        9       10
53. R.S. Vietnam         Toata tara         III-X      (8)       12       14
54. Zair                 Kinshasa           I-VI;
                                            IX-XII    (10)       15       17
55. Zambia               Toata tara         I-IV;
                                            X-XII      (7)       10       12
56. Yemen (R.P.D.)       Toata tara         I-XII     (12)       18       21
57. Yemen (R.A.)         Toata tara         I-XII     (12)       18       21
-----------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Pentru personalul trimis in strainatate in vederea executarii de lucrari de constructii montaj, geologie, foraj, imbunatatiri funciare si alte asemenea, in conformitate cu prevederile Decretului lege nr. 79/1990, concediul suplimentar de odihna de pana la 12 zile lucratoare pentru munca in conditii deosebite de clima, diferentiat pe tari si zone geografice, se stabileste de catre ministerele interesate, cu avizul Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Ministerului Sanatatii.
                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 436/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 436 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 436/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu