E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 94 din actul Legea 138 2004 modifica articolul 4 din actul OUG 23 2000
Articolul 94 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 8 din actul OUG 23 2000
Articolul 94 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 10 din actul OUG 23 2000
Articolul 94 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 11 din actul OUG 23 2000
Articolul 94 din actul Legea 138 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 23 2000
Articolul 94 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 3 din actul OUG 23 2000
Articolul 93 din actul Legea 138 2004 modifica articolul 3 din actul OUG 23 2000
Articolul 93 din actul Legea 138 2004 modifica articolul 4 din actul OUG 23 2000
Articolul 93 din actul Legea 138 2004 modifica articolul 5 din actul OUG 23 2000
Articolul 93 din actul Legea 138 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 23 2000
Legea 138 2004 in legatura cu OUG 147 1999
Articolul 96 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 2 din actul OUG 147 1999
Articolul 96 din actul Legea 138 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 147 1999
Articolul 96 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 10 din actul OUG 147 1999
Articolul 96 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 11 din actul OUG 147 1999
Articolul 96 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 12 din actul OUG 147 1999
Articolul 96 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 13 din actul OUG 147 1999
Articolul 96 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 14 din actul OUG 147 1999
Articolul 96 din actul Legea 138 2004 modifica articolul 34 din actul OUG 147 1999
Articolul 96 din actul Legea 138 2004 abrogă articolul 40 din actul OUG 147 1999
Articolul 96 din actul Legea 138 2004 in legatura cu articolul 34 din actul OUG 147 1999
Articolul 98 din actul Legea 138 2004 abrogă Hotărârea 611 1997
Articolul 98 din actul Legea 138 2004 abrogă Legea 84 1996
A fost modificat de:
Legea 138 2004 modificat si completat de Legea 130 2018
Legea 138 2004 modificat si completat de Legea 133 2017
Legea 138 2004 modificat si completat de Legea 158 2016
Legea 138 2004 modificat si completat de Legea 269 2015
Legea 138 2004 modificat de OUG 79 2013
Legea 138 2004 completat de OUG 79 2013
Legea 138 2004 modificat de Legea 199 2012
Legea 138 2004 completat de Legea 187 2012
Legea 138 2004 modificat de Legea 187 2012
Legea 138 2004 modificat de OUG 82 2011
Legea 138 2004 modificat de OUG 65 2011
Legea 138 2004 modificat de Legea 281 2010
Legea 138 2004 a se vedea OUG 83 2010
Legea 138 2004 completat de OUG 39 2009
Legea 138 2004 modificat de Legea 167 2008
Legea 138 2004 completat de Legea 167 2008
Legea 138 2004 completat de OUG 39 2007
Legea 138 2004 in legatura cu Hotărârea 1897 2004
Articolul 87 din actul Legea 138 2004 in legatura cu Hotărârea 1407 2004
Articolul 63 din actul Legea 138 2004 modificat de articolul 36 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 87 din actul Legea 138 2004 modificat de articolul 36 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 94 din actul Legea 138 2004 modificat de articolul 36 din actul Ordonanţa 94 2004
Legea 138 2004 in legatura cu Hotărârea 1309 2004
Legea 138 2004 promulgat de Decretul 276 2004
Legea 138 2004 republicat de Legea 138 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 138 din 27 aprilie 2004

Legea imbunatatirilor funciare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 369 din 28 aprilie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Imbunatatirile funciare au ca obiective:
    a) asigurarea protectiei terenurilor de orice fel si a oricaror categorii de constructii fata de inundatii, alunecari de teren si eroziuni, precum si protectiei lacurilor de acumulare impotriva colmatarii si regularizarea cursurilor de apa;
    b) asigurarea unui nivel corespunzator de umiditate a solului, care sa permita sau sa stimuleze cresterea plantelor, incluzand plantatiile vitipomicole, culturile agricole si silvice;
    c) asigurarea ameliorarii solurilor acide, saraturate si nisipoase, precum si protectia impotriva poluarii.
    Art. 2
    (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare ca lucrari hidrotehnice complexe si agropedoameliorative se realizeaza in scopul prevenirii si inlaturarii actiunii factorilor de risc - seceta, exces de apa, eroziunea solului si inundatii, precum si poluare - pe terenurile cu orice destinatie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacitatii de productie a terenurilor si a plantelor, precum si la introducerea in circuitul economic a terenurilor neproductive.
    (2) Amenajarile de imbunatatiri funciare cuprind urmatoarele categorii de lucrari;
    a) indiguiri si regularizari ale cursurilor de apa de interes local prin care se asigura, in principal, protectia terenurilor si a oricaror categorii de constructii impotriva inundatiilor, surse locale de apa si emisari pentru scurgerea apelor;
    b) amenajari de irigatii si orezarii prin care se asigura aprovizionarea controlata a solului si a plantelor cu cantitatile de apa necesare dezvoltarii culturilor si cresterii productiei agricole. Aceste amenajari cuprind lucrari de captare, pompare, transport, distributie si evacuare a apei si, dupa caz, lucrari de nivelare a terenului;
    c) amenajari de desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si inlaturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, in vederea asigurarii conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari de colectare, de transport si de evacuare in emisar a apei in exces;
    d) lucrari de combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecari, prin care se previn, se diminueaza sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscatoare;
    e) amenajari pedoameliorative pe terenurile saraturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatarile miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzand si lucrarile de nivelare-modelare, de scarificare, de afanare adanca, rigole si santuri de scurgere a apei, araturile in benzi cu coame, udarile de spalare a sarurilor, aplicarea de amendamente, precum si ingrasaminte, in scopul valorificarii pentru agricultura si, dupa caz, pentru silvicultura;
    f) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului;
    g) alte solutii tehnice si lucrari noi, rezultate din activitatea de cercetare.
    (3) Amenajarile de imbunatatiri funciare pot prelua din surse de apa autorizate necesarul pentru irigarea culturilor agricole si alimentarea cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale si asigura protectia localitatilor si a oricaror categorii de constructii impotriva efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor, precum si protectia lacurilor de acumulare impotriva colmatarii.
    (4) Realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare la nivel national are loc pe baza programelor si strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autoritatilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale si locale de amenajare a teritoriului.
    (5) Proiectarea, executarea si exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare se fac in corelare cu lucrarile de gospodarire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a cailor de comunicatie, in acord cu interesele proprietarilor de terenuri si cu documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, tinand seama de cerintele de protectie a mediului.
    Art. 3
    Prezenta lege are drept scop:
    a) reglementarea regimului juridic al proprietatii si folosintei infrastructurii de imbunatatiri funciare si a terenului aferent, precum si mecanismele de dobandire si/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosinta asupra acestei infrastructuri;
    b) instituirea cadrului de reglementare a infiintarii si functionarii Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, denumita in continuare Administratie, persoana juridica romana de interes public national in sectorul imbunatatirilor funciare, care desfasoara activitatile prevazute de prezenta lege;
    c) reglementarea infiintarii si functionarii organizatiilor de imbunatatiri funciare si a federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare in vederea desfasurarii activitatilor de imbunatatiri funciare atat in interesul membrilor lor, cat si in interesul public;
    d) stabilirea serviciilor prestate de Administratie organizatiilor de imbunatatiri funciare si federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare si mecanismele de finantare a acestor activitati;
    e) stabilirea atributiilor autoritatii publice centrale, denumita in continuare ministerul, care coordoneaza elaborarea strategiei si politicilor in sectorul imbunatatirilor funciare;
    f) stabilirea principiilor reorganizarii Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.;
    g) stabilirea sanctiunilor care se aplica in cazul incalcarii prevederilor prezentei legi.
    Art. 4
    Principiile care stau la baza realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare sunt urmatoarele:
    a) exploatarea echitabila a amenajarilor de imbunatatiri funciare, sistemelor de irigatii sau desecare si drenaj si a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului pentru asigurarea protectiei intereselor tuturor beneficiarilor;
    b) consultarea si, dupa caz, implicarea beneficiarilor, organizatiilor neguvernamentale si a altor reprezentanti ai societatii civile in luarea deciziilor in scopul promovarii adoptarii rationale, eficiente si transparente a acestora;
    c) realizarea, in principal, de catre proprietarii de teren, individual sau prin organizatiile de imbunatatiri funciare ori federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare situate pe terenurile pe care le detin, inclusiv a lucrarilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activitati; statul intervine prin Administratie si prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat in completarea surselor proprii ale Administratiei sau ale beneficiarilor amenajarilor declarate de utilitate publica, in cazurile in care proprietarii de teren nu pot desfasura ei insisi activitati de imbunatatiri funciare;
    d) exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare astfel incat sa se previna folosirea ineficienta a apei, excesul de umiditate, eroziunea si poluarea solului si sa se promoveze protectia mediului in conformitate cu standardele de mediu.
    Art. 5
    Definitiile termenilor utilizati in prezenta lege sunt prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Organizatiile si federatiile de organizatii din domeniul imbunatatirilor funciare

    Art. 6
    (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care detin terenuri deservite de sisteme de irigatii sau de desecare si drenaj ori de lucrari de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizatie de imbunatatiri funciare, denumita in continuare organizatia, pentru a desfasura una sau mai multe dintre urmatoarele activitati de interes public:
    a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, intretinerea si reparatiile unui sistem de irigatii care deserveste mai multi proprietari de teren;
    b) exploatarea, intretinerea si reparatiile unui sistem de desecare si drenaj care deserveste mai multi proprietari de teren;
    c) intretinerea si reparatiile lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor care protejeaza terenul mai multor proprietari de teren;
    d) intretinerea si reparatiile lucrarilor de combatere a eroziunii solului si desfasurarea altor activitati de imbunatatiri funciare care protejeaza solul de pe terenul mai multor proprietari de teren.
    (2) Organizatiile sunt persoane juridice de utilitate publica fara scop patrimonial, ce se constituie si functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    Art. 7
    (1) Organizatia isi desfasoara activitatea in cadrul unei suprafete de teren clar delimitate, amenajata cu lucrari de imbunatatiri funciare, denumita in continuare teritoriul organizatiei.
    (2) Organizatia care indeplineste mai multe dintre activitatile prevazute la art. 6 le va specifica in statut, precizand care este activitatea principala pe care o va desfasura.
    (3) Organizatia care are ca activitate principala exploatarea, intretinerea si reparatiile unui sistem de irigatii, precum si livrarea apei pentru irigat va include in denumirea sa mentiunea organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii, urmata de denumirea localitatii unde functioneaza sau de o alta denumire proprie.
    (4) Organizatia care are ca activitate principala exploatarea, intretinerea si reparatiile unui sistem de desecare si drenaj va include in denumirea sa mentiunea organizatia de desecare si drenaj, urmata de denumirea localitatii unde functioneaza sau de o alta denumire proprie.
    (5) Organizatia care are ca activitate principala intretinerea si reparatiile unor lucrari de aparare impotriva inundatiilor va include in denumirea sa mentiunea organizatia de aparare impotriva inundatiilor, urmata de denumirea localitatii unde functioneaza sau de o alta denumire proprie.
    (6) Organizatia care are ca activitate principala intretinerea si reparatiile lucrarilor de combatere a eroziunii solului va include in denumirea sa mentiunea organizatie de combatere a eroziunii solului, urmata de denumirea localitatii unde functioneaza sau de o alta denumire proprie.
    Art. 8
    In realizarea activitatilor de interes public, organizatiile au urmatoarele atributii:
    a) incheie contracte de prestari de servicii de imbunatatiri funciare potrivit prevederilor prezentei legi;
    b) presteaza servicii de imbunatatiri funciare catre membrii sai;
    c) livreaza apa pentru irigatii sau presteaza alte servicii de imbunatatiri funciare, pe baza de contract potrivit prevederilor prezentei legi, persoanelor care nu sunt membri ai organizatiei si care detin in proprietate sau folosinta terenuri situate pe teritoriul organizatiei;
    d) incaseaza tarife pentru serviciile prestate de la membrii organizatiei si de la persoanele care nu sunt membri, in vederea acoperirii costurilor acestor servicii;
    e) achizitioneaza, inchiriaza, exploateaza, intretin si repara instalatiile de imbunatatiri funciare si alte echipamente necesare;
    f) organizeaza cursuri de instruire a membrilor lor pentru pregatirea exploatarii si intretinerii sistemului de irigatii sau desecare si drenaj ori a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, de protectie a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de imbunatatiri funciare si promovarea utilizarii noilor tehnici si tehnologii;
    g) asigura paza si protectia corespunzatoare a infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul sistemului de irigatii sau de desecare si drenaj, pe care o detin in proprietate sau folosinta, a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, in vederea prevenirii sau reducerii pagubelor si pastrarii integritatii acestora;
    h) reabiliteaza, modernizeaza si dezvolta infrastructura de imbunatatiri funciare de pe teritoriul sau;
    i) incheie contracte pentru achizitia de bunuri si prestarea de servicii necesare desfasurarii activitatii lor cuprinzand proiectarea si lucrarile de reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii de imbunatatiri funciare de pe teritoriul sau;
    j) angajeaza credite si prezinta garantii potrivit legislatiei in vigoare;
    k) indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege.
    Art. 9
    (1) Veniturile unei organizatii se pot constitui din:
    a) tarife de livrare a apei pentru irigatii;
    b) tarife de desecare si drenaj;
    c) tarife de aparare impotriva inundatiilor, de combatere a eroziunii solului si alte activitati de imbunatatiri funciare;
    d) o cotizatie anuala;
    e) donatii, legate si sponsorizari, potrivit legii;
    f) subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Tarifele si cotizatiile restante, datorate organizatiei de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plata semnate de acestia, care constituie titluri executorii.
    Art. 10
    (1) Organizatia care presteaza servicii unei persoane care nu este membru al acesteia si care detine in proprietate sau folosinta teren in cadrul teritoriului respectiv percepe tarife care sa acopere integral costurile prestarii serviciilor de imbunatatiri funciare catre acea persoana.
    (2) Membrii organizatiilor pot beneficia de o reducere a tarifului de prestare a serviciilor de imbunatatiri funciare in conformitate cu hotararile adunarii generale.
    (3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de imbunatatiri funciare de interes general, altele decat livrarea apei pentru irigatii, pot fi incasate prin compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale. Mecanismul de incasare a acestor tarife si de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea acestei activitati se va reglementa printr-un protocol-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului administratiei si internelor, in baza caruia se pot incheia, la nivel local, protocoale intre organizatii si consiliile locale pe raza teritoriala a carora se afla situat teritoriul organizatiei.
    (4) Pentru recuperarea tarifelor si cotizatiilor restante datorate de membri si persoanele care nu sunt membri ai organizatiei, adunarea generala poate sa hotarasca instituirea de garantii.
    Art. 11
    Excedentul, ca parte a veniturilor ce depaseste cheltuielile intr-un an financiar, ramane la dispozitia organizatiei si se distribuie catre rezerve sau este folosit pentru activitatea urmatorilor ani.
    Art. 12
    Orice persoana fizica sau persoana juridica care detine in proprietate teren situat pe teritoriul organizatiei ori care are, in conditiile legii, in administrare sau folosinta astfel de terenuri ori infrastructura de imbunatatiri funciare aflata in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale poate fi membru al unei organizatii.
    Art. 13
    (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii fondatori incheie actul constitutiv si statutul organizatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
    (2) Continutul minim al actului constitutiv si al statutului organizatiilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care aproba si modelul documentelor de constituire si organizare.
    Art. 14
    (1) Procedura de constituire a organizatiilor va fi prevazuta in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (2) Pe baza avizului Oficiului de reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare, denumit in continuare Oficiul de reglementare, constituirea organizatiilor se autorizeaza prin ordin al ministrului, prin care se dispune si inregistrarea acestora in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare.
    (3) Organizatia dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii sale in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare.
    Art. 15
    (1) Organizatia are urmatoarele organe de conducere si comisii:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul de administratie;
    c) comisia de cenzori;
    d) comisia de conciliere a neintelegerilor din interiorul organizatiei, denumita in continuare comisie de conciliere.
    (2) Deciziile consiliului de administratie sunt puse in executare de director si personalul tehnic si economic de executie al organizatiei.
    Art. 16
    Modul de organizare si functionare a organelor de conducere si a comisiilor organizatiilor se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu exceptiile prevazute in acest capitol.
    Art. 17
    Adunarea generala este organul de conducere al organizatiei, compus din membrii organizatiei sau reprezentantii acestora, care se intruneste cel putin de doua ori pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) si d).
    Art. 18
    (1) Statutul unei organizatii care nu are sistem de reprezentare va mentiona modalitatea de alocare a voturilor fiecarui membru la sedintele adunarilor generale, proportional cu marimea suprafetei de teren detinute in proprietate, administrare sau folosinta sau pe o alta baza echitabila care sa protejeze interesele fiecarui membru.
    (2) Un membru al organizatiei poate detine cel mult doua cincimi din numarul total de voturi.
    (3) Membrii unei organizatii care nu are un sistem de reprezentare, precum si proprietarii care au dat in folosinta terenurile pe care le detin unei persoane care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 12 pentru a fi membru al unei organizatii pot fi reprezentati in adunarile generale pe baza unei procuri speciale, autentificata.
    Art. 19
    Comisia de conciliere solutioneaza neintelegerile patrimoniale in legatura cu activitatea organizatiei privind:
    a) modalitatea de calcul si cuantumul tarifelor practicate pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate de organizatie si al altor asemenea tarife, precum si al cotizatiilor;
    b) suportarea de catre membri a costurilor de exploatare, intretinere si reparatii a infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in folosinta sau proprietatea organizatiei;
    c) livrarea apei pentru irigatii si prestarea altor servicii de imbunatatiri funciare la termenele si in conditiile stabilite, cu nerespectarea principiului distributiei echitabile si protectiei intereselor tuturor beneficiarilor;
    d) orice alte neintelegeri patrimoniale dintre organizatie si membrii sai, precum si dintre membrii organizatiei.
    Art. 20
    (1) Orice membru al organizatiei care a suportat un prejudiciu de natura celor prevazute la art. 19 se poate adresa presedintelui comisiei de conciliere cu o cerere.
    (2) Cererea va fi solutionata de comisia de conciliere in termen de 14 zile de la data depunerii, cu participarea partilor, personal sau prin reprezentant.
    (3) Comisia de conciliere analizeaza cererea si probele depuse de parti si emite o decizie motivata de admitere sau respingere a acesteia.
    (4) Decizia emisa de comisia de conciliere este definitiva si obligatorie pentru parti si poate fi atacata la instanta competenta in termen de 30 de zile de la comunicare.
    Art. 21
    Membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere nu sunt salariati ai organizatiei.
    Art. 22
    (1) Federatia de organizatii de imbunatatiri funciare, denumita in continuare federatie, se infiinteaza din doua sau mai multe organizatii de imbunatatiri funciare, in vederea exploatarii, intretinerii si reparatiilor unor parti dintr-o amenajare sau a unei intregi amenajari de imbunatatiri funciare care deserveste in comun organizatiile membre.
    (2) Federatia exploateaza, intretine si repara infrastructura de imbunatatiri funciare situata in afara teritoriului organizatiilor carora le poate presta servicii de imbunatatiri funciare si care este in legatura functionala cu sistemele de irigatii, de desecare si drenaj, cu lucrarile de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului exploatate, intretinute si reparate exclusiv de acele organizatii.
    (3) Federatiile sunt persoane juridice de utilitate publica fara scop patrimonial, ce se constituie si functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (4) Pot dobandi calitatea de membru al unei federatii numai acele organizatii care beneficiaza de partea din amenajarea de imbunatatiri funciare sau de intreaga amenajare pe care federatia o exploateaza, intretine si repara si carora li se pot presta servicii de imbunatatiri funciare de acea federatie.
    Art. 23
    (1) Federatiile se constituie prin adoptarea de catre organizatiile membre a actului constitutiv si a statutului, al caror continut minim se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care cuprind si modelul documentelor de constituire si organizare.
    (2) Constituirea federatiilor se face cu respectarea acelorasi conditii de avizare, autorizare, forma si publicitate ca si cele cerute pentru constituirea organizatiilor si potrivit procedurii prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Art. 24
    Dizolvarea, lichidarea si reorganizarea organizatiilor si federatiilor, precum si modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.

    CAP. 3
    Dreptul de proprietate si de folosinta asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare si a terenului

    Art. 25
    Asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, infiintate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999 privind asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001, care se reorganizeaza, in conditiile prezentei legi, in organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii, preiau:
    a) dreptul de proprietate detinut de asociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii constand din statii de pompare de punere sub presiune, constructii hidrotehnice, impreuna cu dotarile si  terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei si obligatiile corelative;
    b) dreptul de folosinta detinut de asociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, constand din statii de pompare de punere sub presiune, constructii hidrotehnice impreuna cu dotarile si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei.
    Art. 26
    (1) Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, aflata in folosinta Administratiei, societatilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol si silvic, precum si a altor institutii publice, situata pe teritoriul unei organizatii, se transmite la cerere, fara plata, in proprietatea acelei organizatii, in conditiile legii.
    (2) Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale se transmite, la cerere, in proprietatea sau folosinta organizatiilor ori federatiilor prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
    (3) Organizatiile dobandesc dreptul de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 27
    (1) Federatiile pot primi in folosinta gratuita, in conditiile legii, o parte dintr-o amenajare de imbunatatiri funciare sau o intreaga amenajare de imbunatatiri funciare aflata in proprietatea publica a statului.
    (2) Conditiile exploatarii, intretinerii si reparatiilor efectuate de federatie asupra partii de amenajare sau intregii amenajari de imbunatatiri funciare aflate in folosinta gratuita, conform alin. (1), precum si durata folosintei sunt cuprinse in protocolul de transmitere a folosintei gratuite.
    Art. 28
    Administratia, organizatiile si federatiile au obligatia asigurarii pazei si protectiei infrastructurii pe care o exploateaza, o intretin si o repara, potrivit legii.
    Art. 29
    (1) Administratia administreaza infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public si privat al statului, cu exceptia celei situate pe terenurile incluse in fondul forestier proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.
    (2) Lista bunurilor care alcatuiesc infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 30
    Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, situata pe terenurile cu destinatie agricola detinute in exploatare de societati comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite in folosinta Administratiei si se inregistreaza in patrimoniul acesteia, cu  reducerea corespunzatoare a capitalului lor social, prin diminuarea participatiei statului.
    Art. 31
    Bunurile ce alcatuiesc infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului se transmit in administrarea Administratiei, cu specificarea obligatiilor acesteia privind exploatarea, intretinerea, reparatiile si paza integritatii acestor bunuri.
    Art. 32
    Amenajarile de imbunatatiri funciare, sistemele de irigatii sau desecare si drenaj si lucrarile de aparare impotriva inundatiilor ori combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publica, in conditiile legii.
    Art. 33
    (1) Administratia, organizatiile si federatiile pot dobandi, in conditiile legii, un drept de servitute asupra terenului unui proprietar, acolo unde acesta se justifica din motive tehnice si economice, cu acordul scris al proprietarilor de teren, potrivit legii.
    (2) Reprezentantii Administratiei, organizatiilor si federatiilor pot intra pe terenul unei persoane, in cazuri de urgenta, in scopul efectuarii de controale, remedierii unor defectiuni, inlaturarii urmarilor unor dezastre si aplicarii de masuri de protectie a mediului inconjurator.
    (3) Proprietarii de teren vor fi despagubiti, potrivit legii, pentru daunele provocate terenului sau culturilor lor, in cazurile mentionate la alin. (1) si (2).
    Art. 34
    Pentru realizarea oricarei investitii, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului se face prin hotarare a Guvernului, iar a celor deservite de infrastructura apartinand domeniului privat al statului sau persoanelor fizice, la cererea acestora, se face prin ordin al ministrului.

    CAP. 4
    Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare

    Art. 35
    (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se infiinteaza Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare prin reorganizarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., care se divizeaza in vederea privatizarii conform principiilor stabilite de prezenta lege.
    (2) Administratia este persoana juridica romana de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, sub autoritatea ministerului.
    (3) Sediul central al Administratiei este in Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35 - 37, sectorul 4.
    (4) Administratia isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare, care se aproba in termen de 15 zile de la data infiintarii Administratiei, prin hotarare a Guvernului.
    (5) Administratia are in structura sa sucursale fara personalitate juridica.
    Art. 36
    (1) Administratia desfasoara urmatoarele activitati:
    a) exploateaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica;
    b) realizeaza investitii privind reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si constructia de noi amenajari;
    c) desfasoara activitati de informare si instruire in domeniul imbunatatirilor funciare;
    d) realizeaza si asigura functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare;
    e) organizeaza, realizeaza si tine la zi cadastrul de imbunatatiri funciare;
    f) presteaza servicii de imbunatatiri funciare catre organizatii, federatii si alti detinatori de teren;
    g) desfasoara alte activitati de interes public prevazute de prezenta lege.
    (2) Administratia aplica principiile realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare stabilite de prezenta lege, gestioneaza eficient resursele proprii si pe cele date in administrarea sa, prin valorificarea optima a acestora si, totodata, asigura integritatea si functionarea durabila a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa si contracteaza cu terti furnizori achizitia de bunuri si servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii.
    Art. 37
    (1) Administratia exploateaza, administreaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniului public sau privat al statului declarate de utilitate publica.
    (2) Lista amenajarilor de imbunatatiri funciare ce se administreaza de Administratie este inclusa in regulamentul de organizare si functionare a Administratiei, aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (3) O amenajare de imbunatatiri funciare este declarata de utilitate publica potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (4) Costurile de desfasurare a activitatilor prevazute la alin. (1) se acopera cu tarifele pentru serviciile prestate in conformitate cu prevederile prezentei legi si, in completare, din fonduri publice.
    (5) Anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului, se aproba nivelul fondurilor publice pe activitati si amenajari de imbunatatiri funciare de utilitate publica, precum si cota din cheltuielile de exploatare, intretinere si reparatii ce se va suporta din tarife si cota ce se va suporta de la bugetul de stat, pentru alte activitati de imbunatatiri funciare decat cele de irigatii.
    Art. 38
    (1) Daca o amenajare de imbunatatiri funciare nu mai indeplineste criteriile prevazute la art. 37 alin. (3), prin hotarare a Guvernului i se retrage recunoasterea de utilitate publica si, dupa caz, se trece din domeniul public in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Amenajarile de imbunatatiri funciare prevazute la alin. (1) pot fi:
    a) transmise in proprietate sau date in folosinta unei organizatii ori federatii potrivit legii;
    b) vandute unui cumparator privat potrivit legii;
    c) concesionate sau inchiriate potrivit legii;
    d) conservate pentru o perioada de pana la 3 ani;
    e) scoase din functiune si valorificate potrivit legii.
    (3) Trecerea in conservare a unei amenajari de imbunatatiri funciare se realizeaza prin asigurarea pazei acesteia si depozitarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor de pompare dezafectate.
    (4) Cheltuielile de conservare si de asigurare a pazei se suporta din fonduri publice.
    (5) Masurile prevazute la alin. (2) lit. a) - c) se aplica in situatia in care amenajarea de imbunatatiri funciare respectiva nu a fost declarata de utilitate publica in termen de 3 ani.
    Art. 39
    Administratia indeplineste urmatoarele atributii:
    a) intocmeste si pune in aplicare planurile anuale de exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica;
    b) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
    c) inventariaza anual amenajarile de irigatii functionale;
    d) stabileste tarife pentru servicii de imbunatatiri funciare;
    e) elaboreaza studii, proiecte, programe si propuneri anuale pentru investitii in reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente sau executa noi amenajari si supravegheaza realizarea acestor lucrari de investitii;
    f) urmareste impactul asupra mediului inconjurator al activitatilor de imbunatatiri funciare si ia masuri de diminuare sau corective in conformitate cu legislatia protectiei mediului;
    g) asigura paza si protectia infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare pe care le administreaza, exploateaza, intretine si repara;
    h) urmareste permanent starea tehnica a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrare;
    i) desfasoara actiuni de prevenire si protectie a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa fata de actiunea factorilor de risc si a calamitatilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
    j) pregateste si pune in aplicare planurile de actiune in cazuri de urgenta;
    k) emite avize tehnice pentru instalatiile care se amplaseaza si constructiile care se executa in zona amenajarilor de imbunatatiri funciare din administrarea sa;
    l) elaboreaza si finanteaza planul propriu de cercetare, proiectare si informatica;
    m) coordoneaza si indruma metodologic controlul tehnic de calitate a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare, efectuat de sucursalele teritoriale;
    n) avizeaza documentatiile tehnice, contracteaza si finanteaza lucrarile de investitii si de reparatii si verifica derularea si receptionarea lucrarilor potrivit legii;
    o) elaboreaza studiile privind necesarul fortei de munca pe structuri de personal, pregatirea si perfectionarea intregului personal, selectarea si promovarea acestuia in cadrul unitatilor din subordine;
    p) organizeaza si aproba planul de audit public intern, organizeaza controlul financiar preventiv si evidenta angajamentelor conform legii, efectueaza analize economice si tehnice asupra organizarii si desfasurarii activitatilor;
    q) urmareste derularea si receptia lucrarilor contractate cu terti furnizori.
    Art. 40
    Pentru realizarea activitatilor sale, Administratia contracteaza cu terti furnizori elaborarea de studii, prestarea de servicii de cercetare, proiectare, lucrari de constructii, intretinere si reparatii, inclusiv livrarea sau inchirierea echipamentului necesar pentru desfasurarea activitatilor sale, precum si echipamente de interventie pentru a face fata situatiilor de urgenta, cu respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.
    Art. 41
    (1) Finantarea cheltuielilor curente ale Administratiei se asigura din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.
    (2) Cheltuielile de natura investitiilor se acopera total sau partial de la bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
    a) investitiile in derulare si cele noi;
    b) studiile si proiectarea legate de obiectul sau de activitate;
    c) dotari independente aferente amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului;
    d) expertizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare din infrastructura apartinand domeniului public al statului si pentru consultanta de specialitate referitoare la aceste lucrari;
    e) alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii.
    (3) Veniturile proprii ale Administratiei se constituie din:
    a) tarife de livrare a apei pentru irigatii, percepute beneficiarilor pentru serviciile de livrare a apei de irigatii si exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de irigatii declarate de utilitate publica;
    b) tarife de prestari de servicii de desecare si drenaj, aparare impotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului, percepute beneficiarilor, referitoare la exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, altele decat cele legate de irigatii;
    c) dobanzi incasate pentru depozitele din conturile proprii;
    d) dobanzi si penalitati percepute pentru serviciile prestate, a caror contravaloare nu a fost incasata la termen.
    (4) Subventiile de la bugetul de stat se acorda Administratiei pentru acoperirea totala sau partiala a cheltuielilor administrative, materiale si de personal necesare:
    a) exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica care nu sunt amenajari de irigatii;
    b) actiunilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si constituirii stocurilor de materiale si mijloace de aparare;
    c) reabilitarii amenajarilor de imbunatatiri funciare existente, conservarii obiectivelor de investitii sistate sau intrerupte temporar;
    d) protectiei mediului prin lucrari de imbunatatiri funciare, monitorizarii efectelor amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    e) desfasurarii activitatilor de informare publica si instruirii in domeniul imbunatatirilor funciare;
    f) functionarii sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare;
    g) intocmirii si tinerii la zi a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    h) conservarii si asigurarii pazei amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in conservare;
    i) salarizarii personalului prevazut in statele de functii ale Administratiei si ale sucursalelor teritoriale ale acesteia, precum si cheltuielile curente necesare functionarii acestora.
    Art. 42
    Pentru cazuri exceptionale, cum sunt calamitatile produse de cauze naturale sau de activitatile antropice neprevazute, care fac imposibila functionarea intregii amenajari de imbunatatiri funciare sau a unei parti a acesteia, Guvernul, la propunerea ministerului, poate aproba masurile tehnice si fondurile necesare pentru remedierea avariilor, inlaturarea efectelor defavorabile si repunerea in stare de functionare a infrastructurii afectate.
    Art. 43
    (1) Patrimoniul Administratiei se constituie prin preluarea unei parti a activului patrimonial al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si cuprinde bunurile corporale apartinand domeniului privat al statului necesare desfasurarii activitatii sale, precum si bunuri necorporale, cum este dreptul de administrare si folosinta a bunurilor din domeniul public sau privat al statului, conform hotararii Adunarii generale a actionarilor Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    (2) Valoarea initiala a patrimoniului Administratiei se stabileste pe baza datelor din ultima balanta de verificare a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si este inclusa in regulamentul de organizare si functionare a Administratiei, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 44
    Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol incheiat intre Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si Administratie, care se aproba prin ordin al ministrului. Protocolul va contine in anexa inventarul activelor preluate.
    Art. 45
    (1) Administratia este condusa de un consiliu de administratie, ai carui membri sunt numiti prin ordin al ministrului si care isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului de organizare si functionare a Administratiei.
    (2) Activitatea curenta a Administratiei este condusa de un director general. Executarea operatiunilor Administratiei este coordonata de directori executivi, angajati ai acesteia, aprobati de consiliul de administratie si numiti de directorul general.
    (3) Activitatea curenta a sucursalelor teritoriale este condusa de directori.
    Art. 46
    (1) Consiliul de administratie este compus din 7 membri, dintre care:
    a) 2 specialisti din cadrul ministerului, care raspund de sectorul imbunatatirilor funciare;
    b) unul desemnat de ministrul finantelor publice;
    c) unul desemnat de autoritatea centrala pentru gospodarirea apelor;
    d) 3 specialisti recunoscuti pe plan national in domeniul imbunatatirilor funciare.
    (2) Membrii consiliului de administratie nu sunt salariati ai Administratiei.
    (3) Consiliul de administratie isi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.
    Art. 47
    (1) Membrii consiliului de administratie se numesc, la propunerea autoritatilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioada de 5 ani, cu exceptia celor nominalizati de minister, care vor fi membri ai consiliului de administratie pe perioada cat detin functia din minister.
    (2) Membrii consiliului de administratie si secretarul acestuia vor primi o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Administratiei. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de administratie, si va fi de pana la 20% din salariul directorului general.
    Art. 48
    Consiliul de administratie indeplineste urmatoarele atributii:
    a) prezinta un raport trimestrial si anual catre ministru privind activitatile si performantele Administratiei;
    b) aproba proiectul situatiilor financiare anuale ale Administratiei dupa analiza raportului directorului general si il supune aprobarii ministrului;
    c) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, al programului de activitate pentru exercitiul financiar urmator si al indicatorilor anuali de performanta ai Administratiei, pentru a fi inaintate spre aprobare ministerului;
    d) aproba numirea directorilor executivi si a directorilor sucursalelor Administratiei, la propunerea directorului general;
    e) aproba, la propunerea directorului general, structura organizatorica si statul de functii ale Administratiei, precum si ale sucursalelor teritoriale;
    f) aproba propunerile de tarife si structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii, precum si pentru alte servicii de imbunatatiri funciare;
    g) urmareste continuu si analizeaza performantele financiare si de functionare ale Administratiei;
    h) aproba, la propunerea directorului general, distribuirea excedentului provenit din veniturile proprii catre investitii de capital si alte fonduri;
    i) asigura organizarea contabilitatii separat cu privire la veniturile proprii si la subventiile alocate de la bugetul de stat in completarea acestora, precum si cu privire la activitatea de irigatii si separat cu privire la alte activitati de imbunatatiri funciare;
    j) aproba distribuirea pe sucursale teritoriale si activitati a subventiilor de la bugetul de stat prevazute in bugetul ministerului, la propunerea directorului general;
    k) aproba regulamentele interne de functionare a Administratiei;
    l) aproba planurile de interventie in caz de urgenta sau de accidente la constructiile hidrotehnice aflate in administrarea sa;
    m) aproba obiectivele de investitii finantate din veniturile proprii ale Administratiei, credite sau fonduri publice sau, dupa caz, propune obiective de investitii a caror aprobare este de competenta altor organe ale administratiei publice centrale;
    n) aproba contractarea de credite interne si externe potrivit reglementarilor in vigoare;
    o) aproba programele de activitate anuale si multianuale privind investitiile, exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    p) propune proiecte de investitii pentru realizarea de noi amenajari de imbunatatiri funciare sau executarea de lucrari la amenajarile existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare;
    q) aproba lista specialistilor imputerniciti pentru constatarea incalcarii prevederilor prezentei legi si aplicarii sanctiunilor;
    r) stabileste prerogativele directorului general in vederea negocierii contractului colectiv de munca;
    s) aproba inchirierea bunurilor din domeniul privat al statului, apartinand patrimoniului Administratiei;
    t) aproba orice alta masura necesara desfasurarii activitatii Administratiei, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli.
    Art. 49
    (1) Ministrul poate demite un membru al consiliului de administratie in urmatoarele situatii:
    a) absenteaza nejustificat la trei sedinte consecutive ale consiliului de administratie;
    b) desfasoara activitati concurente, este implicat in interes personal intr-o achizitie publica organizata de Administratie sau orice alte activitati ce conduc la un conflict de interese real sau potential;
    c) este condamnat pentru savarsirea de infractiuni;
    d) pentru alte motive, la propunerea presedintelui consiliului de administratie.
    (2) Consiliul de administratie poate conferi prerogative de reprezentare directorilor sucursalelor teritoriale la nivel de amenajare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu ale acestora si poate, de asemenea, recurge la experti pentru studiul si rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.
    Art. 50
    (1) Consiliul de administratie se va intruni in sedinte cel putin o data pe luna. Sedintele consiliului de administratie vor fi convocate de presedinte.
    (2) Consiliul de administratie ia decizii cu majoritatea absoluta a voturilor, adopta propriile reguli de procedura, iar dezbaterile sedintelor consiliului de administratie se consemneaza in procese-verbale de sedinta.
    Art. 51
    (1) Directorul general este propus de consiliul de administratie potrivit legii si numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reinnoit. Directorul general este angajat pe baza de contract de management, anexa la contractul individual de munca, in conditiile legii. Salariul directorului general se stabileste prin ordin al ministrului, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei.
    (2) Directorul general asigura conducerea generala a activitatilor curente ale Administratiei, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia si deciziilor consiliului de administratie.
    (3) Directorul general va fi supus evaluarii anuale, in conditiile legii.
    (4) Directorul general indeplineste urmatoarele atributii:
    a) propune structura organizatorica si statul de functii ale Administratiei si le supune aprobarii consiliului de administratie;
    b) intocmeste raportul anual de activitate si, la solicitarea consiliului de administratie, situatiile financiare ale Administratiei pentru anul in curs, precum si proiectul programului de activitati si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;
    c) elaboreaza propuneri de distribuire a excedentului provenit din veniturile proprii catre investitii de capital si alte fonduri, pe care le supune aprobarii consiliului de administratie;
    d) analizeaza, impreuna cu directorii executivi, performanta economica a sucursalelor si incadrarea acestora in bugetul de venituri si cheltuieli, raporteaza consiliului de administratie modul de indeplinire a indicatorilor de performanta si stabileste actiunile ce se vor intreprinde;
    e) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
    f) angajeaza si concediaza personalul si incheie contractele individuale de munca, cu aprobarea consiliului de administratie;
    g) incheie acte juridice in numele Administratiei, potrivit delegarii date de consiliul de administratie;
    h) reprezinta Administratia in relatiile cu tertii, in limitele delegarii acordate de consiliul de administratie;
    i) asigura indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite impreuna cu consiliul de administratie;
    j) deleaga directorilor sucursalelor teritoriale atributiile privind angajarea si concedierea personalului, cu exceptia personalului de conducere;
    k) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie sau prevazute de lege.
    Art. 52
    (1) Personalul Administratiei va fi angajat, promovat si eliberat din functie cu respectarea legislatiei muncii in vigoare, a regulamentului de organizare si functionare a Administratiei si a contractului colectiv sau individual de munca. Salariatii Administratiei nu au statut de functionari publici.
    (2) Personalul necesar desfasurarii activitatii Administratiei va fi preluat de la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. conform prevederilor legale in vigoare.
    (3) Numarul de posturi din structura organizatorica a Administratiei care vor fi preluate de la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei. Dimensionarea personalului preluat de catre Administratie se va face conform normelor de munca si normativelor de personal in vigoare pentru organizarea si desfasurarea activitatii de imbunatatiri funciare, precum si legislatiei privind protectia muncii.
    (4) Numarul de posturi necesar desfasurarii activitatii Administratiei se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
    Art. 53
    (1) Administratia isi desfasoara activitatea, la nivel de amenajare de imbunatatiri funciare, prin sucursalele sale.
    (2) Sucursalele sunt unitati fara personalitate juridica, cu gestiune economico-financiara, care tin evidenta contabila la nivel de balanta de verificare.
    (3) Sucursalele exploateaza, intretin si repara amenajarile de imbunatatiri funciare si desfasoara activitati de imbunatatiri funciare in cadrul unei zone delimitate pe baza structurii functionale a amenajarilor sau grupurilor de amenajari pe care acestea le administreaza.
    (4) Numarul sucursalelor, competenta teritoriala a acestora si relatiile functionale cu Administratia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.
    (5) Directorii sucursalelor teritoriale ale Administratiei se aproba de consiliul de administratie si se numesc in functie prin decizia directorului general. Atributiile directorilor de sucursala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei si prin contractele individuale de munca.
    Art. 54
    (1) Activitatea fiecarei sucursale teritoriale este supravegheata de un consiliu din care fac parte reprezentanti ai organizatiilor, federatiilor, ai altor beneficiari de servicii de imbunatatiri funciare prestate de Administratie si specialisti recunoscuti pe plan local in domeniul imbunatatirilor funciare, care inainteaza consiliului de administratie al Administratiei recomandari de imbunatatire a activitatii sucursalei teritoriale.
    (2) Atributiile consiliilor de sucursala, conditiile si procedura de desemnare si numire a membrilor lor, precum si functionarea acestor consilii sunt prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.

    CAP. 5
    Serviciile de imbunatatiri funciare

    Art. 55
    Administratia livreaza apa pentru irigatii, la solicitarea beneficiarilor, in urmatoarele conditii:
    a) pe baza de contracte de prestari de servicii cu executare succesiva incheiate pe termen lung, denumite in continuare contracte multianuale;
    b) pe baza de contracte de livrare a apei pentru irigatii cu executare dintr-o data, denumite in continuare contracte sezoniere.
    Art. 56
    Contractele multianuale se incheie pentru o durata cuprinsa intre 3 si 5 ani.
    Art. 57
    Conform contractului multianual se platesc urmatoarele tarife:
    a) un tarif anual;
    b) un tarif de livrare a apei pentru irigatii.
    Art. 58
    (1) Tariful anual se calculeaza pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii la care Administratia livreaza apa beneficiarilor.
    (2) Tariful anual va acoperi costurile estimate de intretinere si reparatii a infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflata in administrarea Administratiei.
    (3) Cuantumul tarifului anual se va stabili pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, anterior incheierii contractului multianual.
    Art. 59
    Structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii si a tarifului anual, modalitatea de ajustare periodica a acestora, termenul de aducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de incheiere a contractelor multianuale si termenul de plata de catre beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, ce se aproba prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 60
    (1) In cazul neachitarii de catre beneficiari a tarifului anual la termen, pentru anul respectiv, Administratia poate rezilia contractul multianual, cu notificarea prealabila a beneficiarului.
    (2) Beneficiarul al carui contract multianual a fost reziliat in conditiile alin. (1) poate solicita incheierea unui nou contract multianual in anii urmatori, cu conditia achitarii sumelor restante.
    Art. 61
    (1) Beneficiarii pot reinnoi contractul multianual, cu conditia anuntarii Administratiei pana la data de 30 iulie a anului in care contractul expira.
    (2) Administratia incheie noi contracte multianuale sau le reinnoieste pe cele in vigoare numai daca cererea de livrare a apei pentru irigatii ce face obiectul contractelor multianuale implica irigarea a cel putin 20% din suprafata deservita de punctele de livrare a apei pentru irigatii si de canalele de distributie din cadrul amenajarii de irigatii, precum si din suprafata intregii amenajari.
    Art. 62
    (1) Tariful de livrare a apei pentru irigatii se calculeaza pe unitatea de volum de apa, cuantumul sumei ce se plateste de beneficiari fiind proportional cu volumul de apa livrat de Administratie la punctul de livrare a apei pentru irigatii.
    (2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursa sau priza la punctul de livrare a apei pentru irigatii prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflata in administrarea Administratiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative si cele cu energia electrica si termica pentru pomparea apei si cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de intretinere si reparatii, care se acopera din tariful anual.
    Art. 63
    (1) Administratia elaboreaza propunerile de tarife de livrare a apei pentru irigatii, pe care le supune aprobarii consiliului de administratie al Administratiei.
    (2) Cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigatii aprobat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la data de 31 august a fiecarui an, pentru sezonul de irigatii al anului urmator.
    Art. 64
    (1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigatii aflata in administrarea Administratiei poate incheia cu aceasta contracte sezoniere, in conditiile legii.
    (2) Beneficiarul care a incheiat un contract sezonier achita catre Administratie un tarif in functie de volumul de apa consumat, conform conditiilor contractuale, care pot prevedea ca plata sa se efectueze anterior livrarii apei.
    Art. 65
    Administratia poate percepe tarife beneficiarilor directi ai sistemelor si amenajarilor de desecare si drenaj si ai lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului aflate in administrarea sa. Tarifele se calculeaza separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe si a costurilor variabile, dupa caz, de exploatare, intretinere si reparatii a acelei amenajari sau lucrari.
    Art. 66
    Tarifele de prestatii pentru alte activitati de imbunatatiri funciare decat irigatiile se calculeaza anual de catre Administratie in baza normelor metodologice, aprobate prin ordin al ministrului, iar cuantumul tarifelor se aproba de consiliul de administratie al Administratiei.
    Art. 67
    (1) Organizatiile si federatiile primesc subventii de la bugetul de stat pentru exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de irigatii, care se folosesc numai pentru:
    a) achitarea catre Administratie sau alt furnizor de apa pentru irigatii a tarifului anual aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevazute in contractul multianual;
    b) achitarea catre Administratie sau alt furnizor de apa pentru irigatii a tarifului de livrare a apei pentru irigatii aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevazute in contractul multianual;
    c) decontarea cheltuielilor cu energia electrica si termica de pompare a apei pentru irigatii prin punctele de livrare a apei prevazute in contractul multianual.
    (2) Subventiile se acorda numai daca organizatiile si federatiile au achitat contributia proprie la tarifele anuale, incepand cu data de 31 martie 2005.
    (3) Subventiile de la bugetul de stat pentru indeplinirea obligatiilor de plata ale organizatiilor si federatiilor, prevazute la alin. (1) lit. a) si b), se acorda la cererea acestora si se repartizeaza Administratiei sau altui furnizor de apa pentru irigatii.
    (4) Subventiile pentru suportarea costurilor de exploatare, intretinere si reparatii ale sistemelor si amenajarilor de irigatii se vor aloca pana la concurenta unui plafon maxim la hectar unitar la nivel national, indiferent de amplasarea fiecarui punct de livrare a apei pentru irigatii in cadrul sistemului sau a amenajarii de irigatii. Cuantumul subventiei se stabileste proportional cu suprafata de teren ce se iriga, potrivit contractului multianual.
    Art. 68
    (1) Ministerul comunica unitatilor interesate din subordine si acestea aduc la cunostinta beneficiarilor din aria lor teritoriala de competenta cuantumul propus al subventiilor ce se estimeaza ca se pot acorda pentru anul urmator, pana la data de 1 septembrie a fiecarui an.
    (2) Cuantumul maxim al subventiei ce se acorda fiecarei organizatii sau federatii se calculeaza pe fiecare statie de pompare de punere sub presiune sau punct de livrare a apei pentru irigatii mentionate in contractul multianual in vigoare si pe fiecare suprafata de teren din cadrul teritoriului organizatiei sau federatiei exprimata in hectare, care este detinuta in proprietate de membrii organizatiei sau federatiei si poate primi apa pentru irigatii de la acel punct de livrare a apei pentru irigatii. Subventia se calculeaza separat pentru fiecare statie de pompare de punere sub presiune sau alt punct de livrare a apei pentru irigatii, situate pe teritoriul organizatiei sau federatiei.
    (3) In fiecare an, inainte ca orice subventie sa fie alocata, ministerul va face cunoscut:
    a) cuantumul maxim al subventiei ce se va aloca la hectar;
    b) cuantumul contributiei anticipate ce se plateste de organizatie ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrica necesara pomparii apei pentru irigatii.
    Art. 69
    Pentru realizarea de noi amenajari sau lucrari de irigatii sau reabilitarea celor existente, beneficiarii pot primi fonduri publice care sa acopere total sau partial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.
    Art. 70
    (1) Beneficiarii pot primi subventii de la bugetul de stat si pentru:
    a) acoperirea cheltuielilor aferente exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare, alta decat cea pentru irigatii, aflata in folosinta sau proprietatea lor;
    b) acoperirea cheltuielilor cu energia necesare pentru exploatarea utilajelor, instalatiilor si echipamentelor utilizate in desfasurarea activitatilor de imbunatatiri funciare, altele decat irigatiile, aflate in folosinta sau proprietatea lor;
    c) acoperirea cheltuielilor necesare realizarii de noi amenajari de imbunatatiri funciare, altele decat cele de irigatii, precum si reabilitarea celor existente, care sa acopere total sau partial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.
    (2) Fondurile publice pentru investitiile noi se stabilesc prin hotararea Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii.

    CAP. 6
    Atributiile ministerului

    Art. 71
    Raspunderea pentru coordonarea activitatilor de imbunatatiri funciare revine Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sau oricarei alte autoritati publice centrale careia i se atribuie raspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare.
    Art. 72
    (1) Ministerul efectueaza planificarea si elaboreaza politici pentru sectorul imbunatatirilor funciare, elaboreaza si actualizeaza periodic strategia nationala pentru sectorul imbunatatirilor funciare, ce va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.
    (2) Ministerul intocmeste strategia nationala pentru sectorul imbunatatirilor funciare, care va contine:
    a) descrierea si analiza stadiului actual al sectorului imbunatatirilor funciare;
    b) evaluarea principalelor riscuri care pot afecta sectorul si costurile prevenirii, reducerii ori atenuarii acestor riscuri;
    c) identificarea obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung ce se vor realiza pentru asigurarea dezvoltarii durabile a sectorului, inclusiv reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si stabilirea criteriilor de selectare a amenajarilor ce se reabiliteaza;
    d) stabilirea masurilor administrative, a indicatorilor de performanta, a mecanismelor de finantare si masurilor de prevenire, reducere sau atenuare a factorilor de risc identificati, precum si realizarea obiectivelor sectoriale, cum sunt: cercetarea aplicativa, consultarea in vederea elaborarii si/sau elaborarea strategiilor subsectoriale, precum si alte aspecte relevante pentru elaborarea strategiei nationale.
    Art. 73
    In sectorul imbunatatirilor funciare ministerul are urmatoarele atributii:
    a) asigura corelarea activitatilor si programelor sale privind sectorul imbunatatirilor funciare cu planurile, politicile, programele si activitatile altor ministere si institutii publice;
    b) propune si infiinteaza comitete tehnice consultative si poate propune acordarea de facilitati organizatiilor neguvernamentale de utilitate publica, care promoveaza sau elaboreaza programe si proiecte in domeniul imbunatatirilor funciare si in alte domenii conexe;
    c) elaboreaza si emite ordine si regulamente privind exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare, precum si cu privire la diminuarea suprafetei deservite de sistemele si amenajarile de irigatii sau desecare si drenaj si de lucrarile de aparare impotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului;
    d) atesta persoanele fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura activitati de imbunatatiri funciare, respectiv de proiectare, executare de lucrari, fabricare si utilizare a instalatiilor si echipamentelor specifice acestor activitati, potrivit normelor metodologice ce se aproba prin ordin al ministrului;
    e) asigura, prin experti si specialisti atestati potrivit legii, evaluarea starii de siguranta in exploatare si controlul respectarii standardelor de siguranta a amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    f) emite norme si standarde tehnice privind prevenirea si reducerea poluarii si utilizarea rationala a apei in cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    g) avizeaza sau, dupa caz, aproba documentatiile tehnico-economice de executie de noi amenajari de imbunatatiri funciare si de reabilitare si modernizare a amenajarilor existente finantate de la bugetul de stat, cu consultarea Administratiei sau la propunerea acesteia;
    h) organizeaza si asigura functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele ecologice si economice ale amenajarilor de imbunatatiri funciare ca parte componenta a sistemului national de monitorizare integrata de fond si de impact, pentru toti factorii de mediu;
    i) asigura finantarea de la bugetul de stat a activitatilor de organizare si functionare a sistemului de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare;
    j) organizeaza, executa si actualizeaza cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, ca parte componenta a cadastrului agricol si forestier, finantat de la bugetul de stat;
    k) aproba situatiile financiare anuale ale Administratiei;
    l) supune aprobarii Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei pentru incadrarea acestuia in prevederile bugetului ministerului, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator si indicatorii de performanta;
    m) solicita informatii si rapoarte de activitate de la Administratie;
    n) aproba reabilitarea si modernizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si executia de noi amenajari, la propunerea Administratiei.
    Art. 74
    (1) In cadrul ministerului se infiinteaza un compartiment distinct, denumit Oficiul de reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare. Acesta are in structura specialisti care isi desfasoara activitatea in minister si specialisti care isi desfasoara activitatea in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
    (2) Lista si atributiile specialistilor care isi desfasoara activitatea in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, care vor face parte din Oficiul de reglementare, se aproba prin ordin al ministrului.
    Art. 75
    Oficiul de reglementare are urmatoarele atributii:
    a) tine Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare;
    b) acorda consultanta si asistenta la infiintarea si reorganizarea organizatiilor si federatiilor;
    c) avizeaza infiintarea organizatiilor si federatiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora;
    d) solicita informatii si rapoarte din partea organizatiilor si federatiilor privind exploatarea si intretinerea infrastructurii ce le-a fost transmisa in folosinta sau proprietate;
    e) elaboreaza proiectele de hotarari ale Guvernului privind transferul infrastructurii de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului in domeniul privat al statului;
    f) monitorizeaza indeplinirea conditiilor legale si modul de acordare a subventiilor de la bugetul de stat catre organizatii si federatii;
    g) efectueaza controale la organizatii si federatii, cuprinzand atat controale tehnice, cat si financiare, conform legii;
    h) avizeaza dizolvarea, lichidarea, reorganizarea si modificarea statutului organizatiilor si federatiilor;
    i) acorda asistenta tehnica organizatiilor si federatiilor;
    j) indeplineste alte atributii prevazute de lege si de ordinele si instructiunile emise de ministru.
    Art. 76
    In cadrul inspectiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare specialistii Oficiului de reglementare pot intra pe teritoriul unei organizatii sau federatii si pot solicita organizatiei sau federatiei sa execute anumite lucrari acolo unde este necesar, pentru:
    a) asigurarea intretinerii corespunzatoare a infrastructurii;
    b) prevenirea deteriorarii sau defectarii infrastructurii;
    c) prevenirea deteriorarii infrastructurii aflate in proprietatea statului sau a tertilor;
    d) garantarea ca infrastructura este utilizata in interesul public.

    CAP. 7
    Reorganizarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.

    Art. 77
    (1) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A., denumita in continuare SNIF, se reorganizeaza in conformitate cu prevederile hotararii Guvernului pentru aprobarea planului de reorganizare globala a SNIF.
    (2) Planul de reorganizare globala a SNIF cuprinde urmatoarele:
    a) serviciile de imbunatatiri funciare si alte servicii conexe ce se vor presta de SNIF pentru Administratie si se vor achizitiona prin negociere cu o singura sursa, conform legii, in primii 2 ani de la data infiintarii Administratiei;
    b) natura relatiilor contractuale dintre SNIF si Administratie, dupa expirarea perioadei de 2 ani de la data infiintarii Administratiei;
    c) componentele patrimoniului SNIF care raman in proprietatea statului;
    d) modalitatile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF;
    e) componentele ce urmeaza a fi privatizate, care pot fi grupate impreuna pentru a crea o activitate comerciala viabila, de maximizare a veniturilor statului si de promovare a competitiei pentru prestarea de servicii in cadrul sectorului imbunatatirilor funciare;
    f) procedura de privatizare sau de reorganizare si termenele de realizare a fiecarei etape;
    g) autoritatea statului care va avea rolul conducator in privatizarea fiecarei componente sau fiecarui grup de componente;
    h) modalitatea in care este asigurata finantarea si sunt gestionate componentele patrimoniului SNIF care raman in proprietatea statului;
    i) datoriile SNIF la data reorganizarii si modalitatile de acoperire a acestora;
    j) posibilele obligatii de mediu pentru prevenirea sau reducerea efectelor poluarii si specificarea modalitatii in care acestea ar putea fi indeplinite;
    k) modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF care isi continua activitatea.
    (3) Pana la finalizarea transmiterii partii din patrimoniul sau, necesar functionarii Administratiei, SNIF presteaza servicii de imbunatatiri funciare organizatiilor, federatiilor si altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administreaza si folosesc terenuri cu amenajari de imbunatatiri funciare.
    Art. 78
    Procedurile de reorganizare a SNIF vor fi reglementate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului.
    Art. 79
    Personalul care nu a fost preluat de Administratie si care isi continua activitatea la SNIF isi pastreaza drepturile salariale si celelalte drepturi avute anterior.
    Art. 80
    (1) Persoanele disponibilizate prin concediere colectiva, efectuata in conditiile art. 68 - 75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2005, ca urmare a reorganizarii SNIF, vor beneficia de urmatoarele drepturi:
    a) la momentul disponibilizarii, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul National de Statistica;
    b) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare, precum si de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj.
    (2) Venitul de completare se acorda lunar, de la data stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj, dupa cum urmeaza:
    a) pentru o perioada de 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de pana la 15 ani;
    b) pe o perioada de 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 si 25 de ani;
    c) pe o perioada de 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de peste 25 de ani.
    (3) Dupa expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, persoanele disponibilizate in conditiile alin. (1) beneficiaza, pana la incheierea perioadei prevazute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul National de Statistica.
    (4) Daca in perioada de acordare a platilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevazute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, plata indemnizatiei de somaj inceteaza.
    (5) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si alin. (3) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la articolul "Indemnizatii pentru somaj".
    (6) Suma acordata la momentul disponibilizarii, precum si venitul lunar de completare prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la plata contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (7) Venitul lunar de completare prevazut la alin. (1) lit. b) se acorda si in perioadele in care fostilor salariati le-a fost suspendat sau le-a incetat dreptul la indemnizatia de somaj inainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizatii.
    (8) Venitul de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.
    (9) Persoanele care se incadreaza in munca sau se pensioneaza, conform legii, in perioada prevazuta la alin. (2) beneficiaza, pana la expirarea acestei perioade, de venitul de completare in cuantumul stabilit potrivit alin. (1).
    (10) Cuantumul venitului de completare, stabilit potrivit alin. (1) lit. b), se modifica ori de cate ori se modifica indemnizatia de somaj ca urmare a modificarii salariului minim brut pe economie, in perioada prevazuta la alin. (2).
    (11) Pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. b) numai persoanele disponibilizate care au incheiat un contract individual de munca cu SNIF pana la data de 1 aprilie 2005.
    (12) Persoanele care se incadreaza in munca la acelasi angajator, in termen de 12 luni de la data disponibilizarii vor restitui sumele primite cu titlu de venit de completare.

    CAP. 8
    Sanctiuni

    Art. 81
    Urmatoarele fapte constituie infractiuni:
    a) impiedicarea in orice mod a specialistului imputernicit, in conditiile legii, cu inspectia infrastructurii de imbunatatiri funciare sau cu efectuarea de lucrari de exploatare, intretinere si reparatii ale acestei infrastructuri de a-si indeplini atributiile se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda;
    b) fapta presedintelui consiliului de administratie ori a directorului unei organizatii sau federatii de a nu depune la Oficiul de reglementare situatia veniturilor anuale si situatiile financiare auditate ori de a prezenta cu rea-credinta situatii sau date inexacte, in vederea ascunderii situatiei reale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani;
    c) fapta presedintelui consiliului de administratie ori a directorului unei organizatii de a vinde, ipoteca sau dispune in alt mod de bunurile dobandite de organizatie in proprietate, fara avizul Oficiului de reglementare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani;
    d) fapta persoanei fizice de a porni instalatiile de irigatie si de a aplica udari culturilor de pe terenurile situate pe teritoriul unei organizatii sau federatii ori in cadrul unei amenajari de irigatii aflate in administrarea Administratiei, fara imputernicirea organizatiei sau federatiei ori fara incheierea prealabila a unui contract sezonier cu Administratia, constituie infractiunea de furt si se pedepseste potrivit Codului penal.
    Art. 82
    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele privind exploatarea, intretinerea, reparatiile si protectia amenajarilor de imbunatatiri funciare:
    a) nerespectarea prevederilor regulamentelor si normelor tehnice in vigoare privind proiectarea, executia, exploatarea, intretinerea, repararea si protectia amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    b) neexecutarea lucrarilor de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare, inclusiv ale instalatiilor si echipamentelor din amenajari, si nerespectarea regulamentelor de exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare si a regimului de folosinta a acestora de catre administratorii de lucrari sau de persoanele juridice ori fizice care exploateaza amenajarile, avand ca rezultat risipa de apa sau degradarea solului;
    c) executarea de lucrari agricole pe terenurile amenajate cu lucrari de combatere a eroziunii solului, cu nerespectarea regulilor si tehnologiilor prevazute in documentatia tehnico-economica aprobata, pe baza careia s-au realizat amenajarile, precum si neaplicarea tehnicilor agricole antierozionale pe terenurile cu potential de eroziune;
    d) executarea de constructii ori infiintarea de plantatii in zona de protectie din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, fara acordul prealabil al Administratiei, organizatiilor sau federatiilor ori, dupa caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploateaza aceste lucrari;
    e) taierea arborilor, arbustilor si a puietilor din perdelele si plantatiile forestiere de protectie antierozionala, cu incalcarea normelor silvice;
    f) poluarea zonei amenajarilor de imbunatatiri funciare si a spatiilor tehnice aferente, a zonei de protectie a lucrarilor sau a terenurilor din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    g) executarea de constructii ori modificarea sau extinderea constructiilor in amenajarile de imbunatatiri funciare, fara acordul prealabil al Administratiei, organizatiilor sau federatiilor ori al proprietarului acestor amenajari sau cu incalcarea conditiilor prevazute in acord;
    h) darea in exploatare a constructiilor sau a instalatiilor in zona de protectie din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, fara autorizarea prealabila a Administratiei, organizatiilor sau federatiilor ori a detinatorului acestor amenajari;
    i) dislocarea, deteriorarea si manevrarea de catre persoane neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, bazinelor si a altor constructii si instalatii de imbunatatiri funciare.
    (2) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute la lit. c) si d), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    b) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    c) cele prevazute la lit. b), e) si f), cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    d) cele prevazute la lit. g), h) si i), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialisti imputerniciti prin ordin al ministrului, in conditiile legii.
    Art. 83
    Contraventiilor prevazute la art. 82 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 84
    (1) Pentru a beneficia de drepturile acordate de prezenta lege, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a acesteia, asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii infiintate in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001, se reorganizeaza si se inregistreaza ca organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Procedura de reorganizare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii ca organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii se face potrivit prevederilor prezentei legi.
    Art. 85
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) In termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora strategia nationala pe termen lung pentru sectorul imbunatatirilor funciare, care va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 86
    In primii 2 ani de la infiintare Administratia va contracta achizitia de servicii de imbunatatiri funciare si alte servicii conexe cu SNIF, prin negociere cu o singura sursa, potrivit legii. In cazurile in care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administratia va atribui contractele de prestari de servicii unor terti furnizori in conditiile art. 40.
    Art. 87
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globala a SNIF, care va fi aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul SNIF si al Administratiei si sa propuna Guvernului aprobarea acestora, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
    Art. 88
    (1) In termen de 90 de zile de la data infiintarii Administratiei, SNIF va transmite, iar Administratia va prelua patrimoniul necesar functionarii acesteia, cu drepturile si obligatiile aferente.
    (2) Finantarea lucrarilor de investitii contractate de SNIF si aflate in derulare la data infiintarii Administratiei, pana la finalizarea acestora, se asigura din sursele de finantare prevazute in documentatia tehnico-economica aprobata potrivit legii.
    Art. 89
    In primul an de functionare Administratia va incheia contracte multianuale pe o perioada de 3 ani. La implinirea termenului acestea se reinnoiesc potrivit prevederilor prezentei legi.
    Art. 90
    (1) Pentru o perioada de un an de la data infiintarii Administratiei, asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii constituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001, vor beneficia de subventii de la bugetul de stat cu conditia incheierii cu Administratia de contracte multianuale, pe care le vor transmite noilor organizatii la infiintarea si inregistrarea lor.
    (2) Pentru o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii beneficiaza de subventii de la bugetul de stat acordate direct pe baza contractelor de prestari de servicii anuale incheiate cu beneficiarii.
    (3) Persoanele care nu sunt membri ai asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii si care detin in proprietate sau folosinta terenuri situate pe teritoriul unei asociatii si beneficiaza de servicii de livrare a apei pentru irigatii achita in avans o parte a tarifului, care include si o cota pentru acoperirea costurilor administrative ale asociatiei.
    Art. 91
    Agentii economici si institutiile publice care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli in domeniul imbunatatirilor funciare si care detin in proprietate, administrare sau folosinta terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociatii a utilizatorilor de apa pentru irigatii, vor beneficia de aceste subventii pentru o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 92
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 93
    La data infiintarii Administratiei, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 440/2001, se modifica si se completeaza astfel:
    1. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Valoarea capitalului social al Societatii Nationale <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A., dupa predarea-preluarea unei parti din activul sau patrimonial de catre Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, se va stabili de consiliul de administratie si se va aproba prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor Societatii Nationale <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A., cu indeplinirea cerintelor legale de inregistrare si publicitate."
    2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Cladirile de productie si administrative, cu terenurile aferente, utilajele si mijloacele de transport ramase in patrimoniul Societatii Nationale <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A. dupa preluarea unei parti a activului patrimonial al acestei societati de catre Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare se inscriu in capitalul social al societatii comerciale*) cu valoarea inregistrata in evidenta contabila la data incheierii protocolului de predare-primire."
------------
    *) Potrivit art. 95 din Legea nr. 138/2004, societatea comerciala va avea denumirea "Societatea Comerciala <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A."

    3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Societatea Nationala <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul imbunatatirilor funciare, avand ca obiect principal de activitate executarea de lucrari si prestari de servicii in domeniu catre Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, organizatiile de imbunatatiri funciare, federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare si alti terti beneficiari care desfasoara activitati de imbunatatiri funciare."
    4. Articolul 5 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Societatea Nationala <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A. are ca scop realizarea de lucrari si proiecte de specialitate in domeniul imbunatatirilor funciare."
    5. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 6 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Societatea Nationala <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A., prin sucursalele sale, are urmatorul obiect de activitate:"
    6. Punctele 1 si 19 ale alineatului (1) al articolului 6 din anexa nr. 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "1. exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor de irigatii si desecari-drenaje prin pompare, situate pe amenajarea interioara, pe baza de contract de prestari de servicii incheiat cu Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare;
    ............................................................................
    19. gestionarea si paza bunurilor proprii;"
    7. La alineatul (1) al articolului 6 din anexa nr. 1 se introduce un nou punct, punctul 22, cu urmatorul cuprins:
    "22. efectuarea oricaror alte activitati aprobate conform statutului si prevederilor legale."
    8. Alineatul (1) al articolului 7 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Capitalul social al Societatii Nationale <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A. este constituit din valoarea bunurilor din domeniul privat al statului, ramasa dupa predarea unei parti a activului patrimonial initial al societatii comerciale catre Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare. Valoarea diminuata a capitalului social al Societatii Nationale <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A. se va stabili de consiliul de administratie si se va aproba prin hotararea adunarii generale a actionarilor, cu indeplinirea cerintelor legale de inregistrare si publicitate."
    9. Punctul 6 al articolului 18 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "6. aproba propunerile directorului general privind repartizarea pe sucursale a fondurilor;"
    10. Alineatul (1) al articolului 22 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate Societatea Nationala <<Imbunatatiri Funciare>> - S.A. utilizeaza surse de finantare proprii, credite bancare si alte surse financiare."
    Art. 94
    La 90 de zile de la data infiintarii Administratiei, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 440/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 24 iulie 2001, se abroga:
    - art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 8, art. 10 si art. 11;
    - punctele 2, 9, 10 si 18 ale alin. (1) si alin. (2) ale art. 6, alin. (2), (3), (4) si (5) ale art. 7 din anexa nr. 1;
    - anexa nr. 3.
    Art. 95
    La 2 ani de la data infiintarii Administratiei, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 440/2001, se abroga. Pe aceeasi data, prin hotarare a Guvernului, se  infiinteaza Societatea Comerciala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea SNIF.
    Art. 96
    (1) Pe data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, se abroga art. 2, art. 7 alin. (1) si (2), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 34 alin. (2) lit. a) si art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 13 octombrie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 695 din 1 noiembrie 2001.
    (2) Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, infiintat potrivit art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001, isi inceteaza activitatea, atributiile sale fiind preluate de Oficiul de reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare infiintat potrivit prezentei legi.
    Art. 97
    La 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001.
    Art. 98
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996, cu exceptia prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, care se abroga in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si Hotararea Guvernului nr. 611/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 21 octombrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    ANEXA 1

                                  INTELESUL
                   unor termeni in sensul prezentei legi

    Activitati de imbunatatiri funciare - exploatarea, intretinerea, reparatiile, proiectarea si constructia sistemelor si amenajarilor de irigatii sau desecare si drenaj, lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, precum si reabilitarea si consolidarea acestora.
    Administratie - Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare infiintata in conformitate cu art. 35 si urmatoarele din prezenta lege.
    Amenajare de desecare si drenaj - o retea la scara mare de structuri, pompe, canale si conducte, care poate fi folosita pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare si drenaj catre un curs natural de apa si care cuprinde terenul, cladirile, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, intretine si repara amenajarea si sistemele componente.
    Amenajare de irigatii - o retea la scara mare de structuri, pompe, canale, si conducte care poate fi folosita pentru a preleva apa din resursele autorizate de apa si a distribui apa pentru irigatii unuia sau mai multor sisteme de irigatii si care cuprinde terenul, cladirile, echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, intretine si repara amenajarea.
    Amenajare de imbunatatiri funciare - o retea de sisteme de irigatii, sisteme de desecare si drenaj si lucrari de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, care deserveste o suprafata de teren definita si care include terenul, cladirile, echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, intretine si repara amenajarea si sistemele componente.
    Amenajare de imbunatatiri funciare declarata de utilitate publica - o amenajare de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatata, intretinuta si reparata de Administratie in conformitate cu art. 37 din prezenta lege.
    Beneficiari - proprietarii de teren, organizatiile si federatiile care au incheiat cu Administratia un contract multianual, precum si ceilalti proprietari de teren sau persoane care detin teren in administrare sau folosinta potrivit legii si care au incheiat cu Administratia un contract sezonier.
    Federatie - o federatie de organizatii de imbunatatiri funciare infiintata in conformitate cu art. 23 si urmatoarele din prezenta lege.
    Infrastructura de imbunatatiri funciare - cuprinde sistemele si amenajarile de irigatii, sistemele si amenajarile de desecare si drenaj si lucrarile de aparare impotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului.
    Lucrari de combatere a eroziunii solului - cuprind formarea, construirea conform conturului, structurarea si lucrarile solului, precum si constructia, intretinerea si reparatiile infrastructurii temporare si permanente astfel incat sa se reduca sau sa se opreasca eroziunea si degradarea solului, cuprinzand lucrarile pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanti, corectarea torentilor si stabilizarea nisipurilor miscatoare, amenajari silvice de perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului.
    Lucrari de aparare impotriva inundatiilor - o retea de diguri, baraje, lucrari de regularizare a cursurilor de apa si infrastructura aferenta care are menirea sa protejeze o suprafata de teren definita impotriva inundatiilor si care cuprinde terenul, cladirile, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a intretine si a repara acele lucrari.
    Lucrari de regularizare a cursurilor de apa - amenajarea albiilor cursurilor de apa constand in profilari ale albiei, devieri ale cursului de apa, consolidari de maluri si alte asemenea lucrari pentru combaterea efectelor economice si sociale nefavorabile si redarea agriculturii si circuitului economic a unor terenuri afectate de inundatii si eroziune a solului.
    Ministerul - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sau orice alt minister caruia i se atribuie prin hotarare a Guvernului raspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare si indeplinirea atributiilor stabilite de prezenta lege.
    Ministrul - ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale sau, drept urmare a unei hotarari a Guvernului, un alt ministru caruia ii revine raspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare si indeplinirea atributiilor stabilite de prezenta lege.
    Oficiul de reglementare - serviciul de specialitate din cadrul ministerului, care raspunde de supravegherea infiintarii, functionarii, reorganizarii si dizolvarii organizatiilor de imbunatatiri funciare si federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare, urmarind functionarea lor si reglementarea activitatii acestora.
    Organizatie - o organizatie de imbunatatiri funciare infiintata in conformitate cu art. 6 si urmatoarele din prezenta lege.
    Punctul de livrare a apei pentru irigatii - locul din care Administratia sau alt furnizor de apa pentru irigatii extrage sau livreaza apa pentru irigatii beneficiarilor, cu exceptia hidrantilor de irigatii.
    Servicii de imbunatatiri funciare - livrarea apei pentru irigatii, evacuarea apei in exces de pe terenuri, protectia terenului si a oricaror categorii de constructii fata de inundatii si alunecari de teren, protectia lacurilor de acumulare impotriva colmatarii, ameliorarea terenurilor acide, saraturate si nisipoase, precum si protectia solurilor impotriva eroziunii si poluarii.
    Sistem de desecare si drenaj - o retea hidraulic distincta de conducte, canale, structuri si pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa in exces de pe o suprafata de teren definita si a transporta acea apa la unul sau mai multe puncte specifice si care cuprinde terenul, cladirile, echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, intretine si repara sistemul.
    Sistem de irigatii - o retea hidraulic distincta de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva si/sau a transporta apa, a distribui si a aplica apa pentru irigatii pe o suprafata de teren definita si care cuprinde terenul, cladirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a intretine si a repara sistemul.
    Tehnici pedoameliorative - ansamblul procedeelor tehnice si lucrarilor de nivelare si modelare a terenului, afanare si scarificare, asigurarea scurgerii apelor, araturi de prevenire a degradarii solului, spalarea terenurilor saraturate, aplicarea de amendamente si ingrasaminte, defrisari care se pot asocia cu celelalte categorii de activitati de imbunatatiri funciare.
    Zona de protectie - zona adiacenta infrastructurii de imbunatatiri funciare in care este interzisa sau restransa executarea de constructii ori exploatarea terenului din cadrul zonei, in scopul asigurarii stabilitatii lucrarilor si constructiilor din amenajarile de imbunatatiri funciare si prevenirii poluarii.

    ANEXA 2

                                    LISTA
bunurilor care alcatuiesc infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului

    1. Bunurile din amenajarile de irigatii, formate din prize, statii de pompare de baza, inclusiv cele reversibile, statii de repompare, canale si conducte de aductiune si distributie a apei pentru irigatii pana la statiile de pompare de punere sub presiune.
    2. Bunurile din amenajarile de desecare si drenaj, formate din canalele colectoare principale la lucrarile de desecare gravitationala si cu pompare, inclusiv statiile de pompare aferente acestora.
    3. Barajele si digurile de aparare impotriva inundatiilor si lucrarile de regularizare a cursurilor de apa.
    4. Lucrarile de combatere a eroziunii solului.SmartCity5

COMENTARII la Legea 138/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 138 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 138/2004
Legea 130 2018
Legea 133 2017
Legea 158 2016
Legea 269 2015
OUG 79 2013
Legea 199 2012
Legea 187 2012
OUG 82 2011
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
OUG 65 2011
privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
Legea 281 2010
pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
OUG 83 2010
privind exceptarea de la plata tarifelor prevazute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local
OUG 39 2009
privind unele masuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii
Legea 167 2008
pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004
OUG 39 2007
pentru completarea art. 67 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004
Hotărârea 1897 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004
Hotărârea 1407 2004
pentru aprobarea Planului de reorganizare globala a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
Hotărârea 1309 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare
Decretul 276 2004
pentru promulgarea Legii imbunatatirilor funciare
Legea 138 2004
Legea imbunatatirilor funciare*)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu