E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 3 din actul OUG 23 2000 modificat de articolul 93 din actul Legea 138 2004
Articolul 4 din actul OUG 23 2000 modificat de articolul 93 din actul Legea 138 2004
Articolul 5 din actul OUG 23 2000 modificat de articolul 93 din actul Legea 138 2004
Articolul 1 din actul OUG 23 2000 modificat de articolul 93 din actul Legea 138 2004
Articolul 4 din actul OUG 23 2000 modificat de articolul 94 din actul Legea 138 2004
Articolul 8 din actul OUG 23 2000 abrogat de articolul 94 din actul Legea 138 2004
Articolul 10 din actul OUG 23 2000 abrogat de articolul 94 din actul Legea 138 2004
Articolul 11 din actul OUG 23 2000 abrogat de articolul 94 din actul Legea 138 2004
Articolul 1 din actul OUG 23 2000 modificat de articolul 94 din actul Legea 138 2004
Articolul 3 din actul OUG 23 2000 abrogat de articolul 94 din actul Legea 138 2004
Articolul 3 din actul OUG 23 2000 in legatura cu Ordin 297 2003
OUG 23 2000 in legatura cu Ordin 481 2001
OUG 23 2000 in legatura cu Ordin 384 2001
Articolul 5 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
Articolul 7 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
Articolul 8 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
Articolul 10 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
Articolul 11 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
Articolul 1 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
Articolul 2 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
Articolul 3 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
OUG 23 2000 aprobat de Legea 440 2001
Articolul 2 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
Articolul 3 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
Articolul 4 din actul OUG 23 2000 modificat de Legea 440 2001
OUG 23 2000 in legatura cu Hotărârea 668 2000
OUG 23 2000 in legatura cu Ordin 65 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 23 din 27 martie 2000

privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 136 din 30 martie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare care se desfiinteaza.
    Art. 2
    (1) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este societate comerciala pe actiuni de interes national, cu capital de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35 - 37, sectorul 4, si are in structura sucursale fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit dispozitiilor legale in vigoare si statutului prevazut in anexa nr. 1.
    (3) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. va functiona sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 3
    (1) Capitalul social initial al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este de 199.829,0 milioane lei si se constituie prin preluarea unei parti din activul patrimonial al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, in care nu este inclusa valoarea bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit legii si inregistrat in evidenta contabila la data de 31 decembrie 1999.
    (2) Predarea-preluarea partii din activul patrimonial al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare de catre Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in numele statului, concesioneaza Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., pe termen de 49 de ani, bunurile apartinand domeniului public al statului, prevazute in anexa nr. 3, constituite din lucrari de irigatii formate din prize, statii de pompare de baza, inclusiv cele reversibile, statii de repompare, canale si conducte de aductiune si distributie a apei de irigatii pana la statiile de pompare de punere sub presiune, canale colectoare principale la lucrarile de desecare gravitationala si cu pompare, inclusiv statiile de pompare aferente acestora, lucrari de combatere a eroziunii solului, baraje si diguri de aparare impotriva inundatiilor la Dunare si pe raurile interioare proprii. Nivelul redeventei este de 0,2% din valoarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune.
    (2) Lucrarile din amenajarile de irigatii si orezarii, prevazute in anexa nr. 3, formate din statii de pompare de punere sub presiune, retelele interioare de irigatii din conducte si canale, lucrarile de desecare-drenaj formate din statii de pompare, canale de ordin inferior, drenurile si colectoarele de drenaj, care nu sunt in domeniul public, vor fi administrate de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. pana la transferul acestora la cerere, fara plata, catre asociatiile utilizatorilor de apa, conform legii, in termen de pana la 5 ani, pe masura infiintarii acestora.
    (3) Cladirile de productie si administrative, cu terenurile aferente, dotarile, utilajele si mijloacele de transport, necesare pentru desfasurarea activitatii Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., din domeniul privat al statului, prevazute in anexa nr. 3, se preiau de la Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare prin protocol, iar valoarea acestora se inscrie in capitalul social al societatii comerciale.
    Art. 5
    Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul imbunatatirilor funciare, avand ca obiect principal de activitate administrarea lucrarilor de imbunatatiri funciare de interes national din patrimoniu, precum si aplicarea strategiilor de dezvoltare, a politicilor in domeniul imbunatatirilor funciare, de investitii si cercetare stiintifica de specialitate.
    Art. 6
    (1) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. preia toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, aferente partii din activul patrimonial preluate, in masura in care, potrivit reglementarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.
    (2) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se substituie in toate litigiile in curs ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, in legatura cu partea din activul patrimonial preluata.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta actiunile Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. sunt detinute in totalitate de stat, care isi exercita drepturile si obligatiile decurgand din calitatea sa de actionar unic prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile cu energia electrica necesara pomparii apei de la priza pana la hidrant si toate cheltuielile cu evacuarea apei din reteaua de desecare, cheltuielile de intretinere si reparatii ale lucrarilor de imbunatatiri funciare in care se cuprind, potrivit legii, si digurile, barajele si constructiile-anexe din patrimoniul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se suporta de la bugetul de stat.
    (2) Cheltuielile cu energia electrica necesara in vederea pomparii apei de la statiile de pompare de punere sub presiune pana la hidrant sau vaneta din orezarii, cheltuielile cu evacuarea apei din retelele de desecare si cheltuielile de intretinere si reparatii din amenajarile ce vor fi preluate de asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii nou-infiintate se suporta de la bugetul de stat pe o perioada de 5 ani.
    (3) Pentru agentii economici si institutiile publice care au sisteme de irigatii si sisteme de desecare in afara celor aflate in patrimoniul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. cheltuielile cu energia electrica necesara pomparii apei de la priza la hidrant, precum si cheltuielile cu energia electrica necesara pentru evacuarea apei din sistemele de desecare se suporta de la bugetul de stat.
    (4) Pentru cheltuielile de exploatare a sistemelor de irigatii din patrimoniu Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. va stabili tarife pentru livrarea apei catre beneficiarii prestarilor de servicii.
    (5) Cheltuielile privind actiunile de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice, cheltuielile pentru cercetare, studii si proiectare, cheltuielile pentru investitiile in derulare si pentru cele noi, reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente, conservarea obiectivelor de investitii sistate, cheltuielile cu protectia mediului prin lucrari de imbunatatiri funciare, monitorizarea efectelor si cadastrul lucrarilor de imbunatatiri funciare, dotari independente si alte cheltuieli asimilate investitiilor din patrimoniul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se suporta de la bugetul de stat.
    Art. 9
    Personalul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare va fi preluat de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A., fiind considerat transferat de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 10
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora si va supune Guvernului spre aprobare normele metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizarii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli in domeniul imbunatatirilor funciare.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei se vor aproba normele metodologice pentru implementarea modului de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare.
    Art. 11
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va reorganiza prin divizare Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. in vederea privatizarii unor activitati din domeniul imbunatatirilor funciare, care intra in obiectul de activitate al acesteia.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    - Legea nr. 50/1994 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 15 ianuarie 1996, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 686/1994 privind infiintarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 15 februarie 1997, cu modificarile ulterioare;
    - art. 21 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram Muresan

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              STATUTUL
    Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inmatriculare in registrul comertului, de sediu si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este societate comerciala pe actiuni de interes national si functioneaza ca persoana juridica romana cu capital de stat, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul central al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este in Romania, municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35 - 37, sectorul 4.
    (2) Sediul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, potrivit legii.
    (3) La data infiintarii Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. are in structura sa sucursale, unitati fara personalitate juridica. Sucursalele pot avea in subordine sisteme, sectii, ateliere, cu gestiune economico-financiara, si intocmesc evidenta contabila la nivel de balanta de verificare.
    Art. 4
    Durata
    Durata Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul, obiectul de activitate si atributiile

    Art. 5
    Scopul
    Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. are ca scop aplicarea strategiilor de dezvoltare si a politicilor nationale in domeniul imbunatatirilor funciare, realizarea de investitii si cercetari stiintifice de specialitate.
    Art. 6
    Obiectul de activitate si atributiile
    (1) In calitate de concesionar al lucrarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public, Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A., prin sucursalele sale, are urmatorul obiect de activitate:
    1. administrarea, intretinerea, repararea si exploatarea lucrarilor de irigatii, desecari-drenaje, combaterea eroziunii solului, indiguiri, baraje si altele asemenea, inclusiv apararea impotriva inundatiilor si gheturilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din amenajarile proprii;
    2. realizarea programelor de investitii privind studiile, proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    3. producerea de materiale, echipamente, confectii si reconditionari de piese de schimb, necesare in activitatea de imbunatatiri funciare, pentru necesitatile proprii si pentru terti;
    4. executarea de prestari de servicii din domeniul imbunatatirilor funciare, pentru terte persoane juridice si fizice;
    5. asigurarea asistentei tehnice in intretinerea si exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare de catre persoane juridice si fizice, precum si de asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii;
    6. desfasurarea de activitati de import-export, cooperare internationala in domeniul imbunatatirilor funciare, comercializare de echipamente de irigatii, echipamente si utilaje agricole, substante chimice de protectie a culturilor agricole, depozitare si conditionare a produselor agricole, material semincer, tehnologii si servicii, precum si de comercializare si export de produse agricole;
    7. executarea de alte prestari de servicii in domeniul transporturilor, proiectarii si realizarii lucrarilor de constructii-montaj, reparatii prin atelierele proprii, inchirieri de mijloace de transport si utilaje, precum si spatii temporar disponibile, pentru persoane juridice si fizice, fara a afecta activitatea de baza;
    8. organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice si de cercetare stiintifica in colaborare cu unitati din domeniul proiectarii si cercetarii;
    9. realizarea si functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale lucrarilor de imbunatatiri funciare, parte componenta a sistemului national de monitorizare pentru protectia mediului;
    10. realizarea sistemului propriu informatic, prestari de servicii informatice, activitate de software, de baza si aplicativa pentru calculatoare si retele de calculatoare;
    11. furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii catre persoane juridice si fizice;
    12. organizarea si participarea la manifestari tehnico-stiintifice si la expozitii in tara si in strainatate, servicii de reclama si publicitate;
    13. organizarea altor activitati si servicii pentru valorificarea unor oportunitati profitabile;
    14. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, precum si a produselor secundare rezultate din activitatea de baza;
    15. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare;
    16. realizarea pentru personalul propriu de activitati sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;
    17. organizarea, realizarea, pastrarea si tinerea la zi a cadastrului de imbunatatiri funciare;
    18. gestionarea si paza bunurilor proprii, precum si a celor de natura bunurilor prevazute la art. 135 alin. (5) din Constitutie, concesionate Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.;
    19. activitati de propaganda, de informare directa si de sensibilizare a utilizatorilor de apa pentru irigatii, in scopul transferului la acestia al managementului aplicarii udarilor;
    20. editarea, tiparirea si comercializarea de publicatii tehnice in domeniul agricol.
    (2) Pentru realizarea obiectului sau de activitate Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. are urmatoarele atributii:
    1. intocmeste programele anuale si de perspectiva in domeniul imbunatatirilor funciare;
    2. elaboreaza studii si programe pentru dezvoltarea, modernizarea si completarea obiectivelor de investitii existente, pentru realizarea de obiective noi, in corelare cu exploatarea amenajarilor acestora;
    3. fundamenteaza necesarul de surse si de fonduri pentru finantarea tuturor lucrarilor prevazute in obiectul sau de activitate si asigura repartizarea fondurilor aprobate;
    4. elaboreaza norme de consum, norme de stoc si tarife specifice exploatarii lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    5. avizeaza si aproba documentatiile tehnice, contractarea si finantarea lucrarilor de investitii si de reparatii, executarea si receptionarea la termen a lucrarilor respective, potrivit legii;
    6. elaboreaza norme tehnice si tehnologii privind intretinerea, repararea si exploatarea lucrarilor de imbunatatiri funciare de pe terenurile agricole, cu destinatie agricola;
    7. asigura functionarea lucrarilor la parametrii proiectati, cu exceptia cazurilor in care functionarea este impiedicata de factori naturali care nu pot fi influentati de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.;
    8. urmareste impactul lucrarilor de imbunatatiri funciare asupra factorilor de mediu si aplica masuri de corectie, in cazul constatarii unor tendinte negative, stabilite prin documentatii tehnico-economice si/sau ecologice;
    9. evalueaza, dupa caz, direct sau prin alte persoane juridice sau fizice de specialitate, efectele si pagubele produse lucrarilor de imbunatatiri funciare din administrare de actiunile factorilor de risc si de calamitatile naturale si face demersurile necesare obtinerii de fonduri in vederea remedierii, potrivit legii;
    10. participa la aplicarea prevederilor Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996;
    11. organizeaza si aplica actiunile operative pentru prevenirea si asigurarea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din amenajarile proprii, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 638/1999;
    12. emite acorduri si avize pentru instalatiile si constructiile care se executa in zona lucrarilor de imbunatatiri funciare din patrimoniul sau;
    13. intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli; analizeaza utilizarea disponibilitatilor banesti, in conditiile legii;
    14. contracteaza credite interne si externe, potrivit reglementarilor in vigoare;
    15. studiaza piata interna si externa, pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale si echipamente specifice;
    16. efectueaza operatiuni de comert exterior;
    17. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica cu firme, precum si actiuni de colaborare cu organisme internationale, in domeniul sau de activitate;
    18. participa la actiunile ce se desfasoara pe plan international in organismele la care este afiliata, precum si la alte manifestari internationale organizate pe teme de administrare si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare, in conditiile legii;
    19. organizeaza licitatii pentru adjudecarea proiectarii si executarii investitiilor publice, achizitii publice de bunuri si executarea de prestari de servicii si reparatii in domeniul imbunatatirilor funciare, potrivit legii;
    20. elaboreaza si realizeaza planul propriu de cercetare, proiectare, informatica;
    21. coordoneaza si indruma metodologic realizarea controlului tehnic in unitatile proprii privind intretinerea si repararea lucrarilor din domeniul sau de activitate;
    22. urmareste activitatea de investitii si inovatii si se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari ale acestora, face propuneri cu privire la problemele de standardizare.
    23. urmareste si ia masurile necesare pentru respectarea normelor legale privind utilizarea aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ridicat din dotare;
    24. avizeaza omologarea si producerea de noi produse specifice sectorului de imbunatatiri funciare;
    25. elaboreaza norme interne de consum pentru combustibili, lubrifianti, energie electrica pentru tehnologiile specifice activitatii de exploatare, intretinere si reparatii;
    26. colaboreaza si ia masuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru asigurarea pazei si protectiei lucrarilor din administrarea proprie;
    27. elaboreaza normele proprii de protectie a muncii, de prevenire a incendiilor pentru activitatile specifice;
    28. elaboreaza studii cu privire la necesarul fortei de munca pe structuri de personal, organizeaza recrutarea cadrelor, pregatirea si perfectionarea intregului personal si controleaza aplicarea reglementarilor privind selectionarea si promovarea personalului la unitatile din subordine;
    29. asigura indrumarea si controlul unitatilor din subordine, controlul financiar de gestiune, efectueaza analize economice si tehnice asupra organizarii si desfasurarii proceselor de productie si ia masurile corespunzatoare;
    30. intocmeste si prezinta bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este de 199.829,0 milioane lei, impartit in 199.829 actiuni nominative in valoare nominala de 1.000.000 lei. Capitalul social initial al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este constituit prin preluarea unei parti din activul patrimonial al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, in care nu este inclusa valoarea bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit legii si inregistrat in evidenta contabila la data de 31 decembrie 1999.
    (2) Bunurile apartinand domeniului public al statului, constituite din lucrari de irigatii formate din prize, statii de pompare de baza inclusiv cele reversibile, statii de repompare, canale si conducte de aductiune si distributie a apei de irigatii pana la statiile de pompare de punere sub presiune, canale colectoare principale la lucrarile de desecare gravitationala si cu pompare, inclusiv statiile de pompare aferente acestora, lucrari de combatere a eroziunii solului, baraje si diguri de aparare impotriva inundatiilor la Dunare si pe raurile interioare, si care nu sunt incluse in capitalul social al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se concesioneaza de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in numele statului, pe un termen de 49 de ani, Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. Nivelul redeventei este de 0,2% din valoarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesionare.
    (3) Lucrarile din amenajarile de irigatii si orezarii, formate din statii de pompare de punere sub presiune, retelele interioare de irigatii din conducte si canale, lucrarile de desecare-drenaj formate din statii de pompare, canale de ordin inferior, drenurile si colectoarele de drenaj, care nu apartin domeniului public al statului, vor fi administrate de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. pana la transferul acestora, la cerere, fara plata, la asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, conform legii, in termen de pana la 5 ani, pe masura infiintarii acestora.
    (4) Cladirile de productie si administrative, impreuna cu terenurile aferente, dotarile, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru desfasurarea activitatii Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. din domeniul privat al statului se preiau de la Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare prin protocol si se includ in capitalul social al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    (5) Capitalul social prevazut la alin. (1) este cel care rezulta din inventarierea patrimoniului Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare reflectat in bilantul contabil incheiat la predarea-preluarea patrimoniului intre Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare si Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A., potrivit prevederilor art. 3 din ordonanta de urgenta.
    (6) Pana la transmiterea actiunilor catre terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, acestea sunt detinute in totalitate de stat, care isi exercita drepturile si obligatiile decurgand din calitatea sa de actionar unic prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.
    (2) In cazul in care administratorul unic constata pierderea a jumatate din capitalul social, acesta este obligat sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reintregirea capitalului social, fie reducerea la valoarea ramasa, fie dizolvarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Actiunile nominative ale Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) Actiunile nominative emise de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont, caz in care se vor emite certificate de actionar potrivit legii.
    (3) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se pastreaza la sediul acesteia. Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    (4) Actiunile emise de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    (5) Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea dobandi actiuni la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. potrivit prevederilor legale in vigoare, fara insa ca pozitia statului de actionar majoritar sa fie afectata.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionar, potrivit legii, confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    (5) Obligatiile Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limitele valorii actiunilor pe care le detin.
    (6) Patrimoniul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte administratorul unic si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice.
    (2) Pana la aparitia unor noi reglementari privind situatia societatilor comerciale avand ca actionar unic statul interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de un imputernicit al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, numit prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    (3) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (4) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.;
    b) numeste si inlocuieste administratorul unic si cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) aproba descarcarea de gestiune a administratorului unic si dispune revocarea acestuia;
    d) stabileste nivelul remuneratiei administratorului unic si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
    f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului administratorului unic si al cenzorilor, si repartizeaza profitul conform legii;
    g) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare, conform legii;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    i) analizeaza rapoartele administratorului unic privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorului unic, a directorului general si a cenzorilor, pentru recuperarea prejudiciilor produse de acestia Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.;
    k) hotaraste cu privire la gajarea, ipotecarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    l) aproba structura organizatorica si Regulamentul de organizare si functionare ale Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    (5) Pentru atributiile mentionate la lit. e), f), g), h), i), j) si k) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar sa fie luata o hotarare pentru:
    a) mutarea sediului;
    b) prelungirea duratei;
    c) majorarea capitalului social;
    d) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.;
    f) dizolvarea anticipata;
    g) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
    h) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    i) emisiunea de obligatiuni;
    j) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (7) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega administratorului unic exercitiul atributiilor sale, mentionate la lit. a), d) si i).
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca de administratorul unic. Adunarea generala ordinara a actionarilor are loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    (2) Convocarea adunarii generale a actionarilor se va face cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din Bucuresti si va cuprinde locul si data tinerii acesteia, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    (3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, la solicitarea actionarului unic sau la cererea administratorului unic ori a cenzorilor, in conformitate cu dispozitiile statutului, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de administratorul unic sau, in lipsa acestuia, de persoana care ii tine locul.
    (2) In cazul in care la data stabilita nu sunt prezenti detinatorii a cel putin jumatate din capitalul social, adunarea generala a actionarilor se convoaca din nou dupa 7 zile calendaristice, in acelasi loc si la aceeasi ora, si va avea loc indiferent de numarul actionarilor prezenti.
    (3) Adunarea generala a actionarilor va desemna dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea adunarii, si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor. Procesul-verbal, semnat de presedintele sedintei si de secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul-verbal al sedintei va fi trecut in registrul adunarii generale a actionarilor, sigilat si parafat.
    (4) La sedintele adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., pot fi invitati reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau de regula prin vot deschis. Cvorumul de prezenta si majoritatea necesara pentru luarea hotararilor sunt cele prevazute de lege.
    (2) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor si pentru revocarea lor.
    (3) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In cazul in care aceste hotarari implica modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate.
    (4) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute la alin. (3).
    (5) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati in adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    (6) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul sa se retraga din Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si sa recupereze contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Administrarea

    Art. 17
    Organizarea
    (1) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este administrata, conform legii, de un administrator unic, persoana fizica sau juridica.
    (2) Administratorul unic este numit pe o perioada de 1 - 4 ani prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic administratorul unic este numit prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    (3) Administratorul unic va depune o garantie in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (4) Administratorul unic isi desfasoara activitatea in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si hotaraste in toate problemele privind activitatea acesteia, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt de competenta altor organe.
    (5) Administratorul unic poate delega o parte din atributiile sale directorului general al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., comitetului director si directorilor de sucursale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru studierea si solutionarea anumitor probleme.
    (6) Administratorul unic este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    (7) Administratorul unic poate oricand revoca persoanele numite in comitetul director.
    Art. 18
    Atributiile si obligatiile administratorului unic
    (1) Administratorul unic are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si o supune aprobarii adunarii generale a actionarilor;
    2. elaboreaza structura organizatorica a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si o supune aprobarii adunarii generale a actionarilor;
    3. aproba nivelul garantiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar, potrivit legii;
    4. face propuneri cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., pe care le supune aprobarii adunarii generale a actionarilor;
    5. aproba delegarea de competente pentru directorul general, directorii executivi si directorii sucursalelor, in vederea executarii atributiilor acestora;
    6. supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la data incheierii exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    7. propune repartizarea profitului conform legii si majorarea sau diminuarea capitalului social, precum si emisiunea de obligatiuni in conditiile legii;
    8. negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
    9. aproba incheierea de contracte de inchiriere;
    10. propune, in conditiile legii, asocierea cu alti agenti economici pentru realizarea de activitati de interes comun;
    11. face propuneri privind folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare, conform legii;
    12. analizeaza activitatea economica a sucursalelor si incadrarea acestora in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si stabileste masurile corespunzatoare;
    13. aproba orice alte masuri pentru activitatea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii.
    (2) Administratorul unic poate atrage in activitatea sa de analiza a unor probleme complexe specialisti din diferite sectoare. Activitatea acestora va putea fi remunerata pe baza de conventii civile de prestari de servicii, incheiate potrivit legii.
    (3) Administratorul unic prezinta Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, o data pe an, dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor, un raport privind activitatea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (4) Administratorul unic are urmatoarele obligatii prevazute de lege:
    a) organizeaza selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de munca;
    b) reprezinta Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
    c) incheie actele juridice, in numele si pe seama Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., conform legii;
    d) asigura convocarea adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor;
    e) alte prerogative incredintate de adunarea generala a actionarilor sau de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, dupa caz, ori prevazute de lege;
    f) asigura realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta;
    g) promoveaza si asigura intocmirea in termen a documentatiilor de privatizare, in conformitate cu prevederile programului de guvernare si al institutiei publice implicate;
    h) prezinta semestrial in adunarea generala a actionarilor Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. sau ori de cate ori se solicita de catre institutia publica implicata situatia economico-financiara a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., stadiul realizarii investitiilor, al realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori. La solicitarea scrisa a organizatiilor de sindicat din Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A., administratorul unic va pune la dispozitie date privind administrarea acesteia;
    i) constituie garantiile banesti in conditiile prevazute de lege;
    j) nu cesioneaza contractul de administrare altei persoane;
    k) in cadrul procesului de privatizare a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., in perioada dintre aprobarea de catre ministerul de resort a initierii procedurii de privatizare pentru vanzarea pachetului/pachetelor de actiuni detinute de acestea si achitarea sumei prevazute prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni, sa nu efectueze vanzarea de active, incheierea de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (in afara celor necesare pentru desfasurarea activitatii curente) sau orice alte activitati de natura sa impieteze asupra acestui proces. In aceasta perioada administratorul unic va putea efectua operatiunile mai sus amintite numai cu mandat special din partea institutiei publice implicate.

    CAP. 6
    Comitetul director

    Art. 19
    (1) Administratorul unic poate forma un comitet director caruia ii deleaga o parte din atributiile sale.
    (2) Comitetul director al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este constituit din directorul general si directorii executivi. Acesta se intruneste in sedinta saptamanala pentru rezolvarea operativa a problemelor curente.
    (3) Comitetul director prezinta lunar raportul sau de activitate administratorului unic.
    (4) Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    (5) In comitetul director votul nu poate fi dat prin delegatie.
    (6) Membrii comitetului director nu vor putea fi, fara autorizarea administratorului unic, administratori, membri in comitetul director, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata in alte societati comerciale concurente sau avand acelasi obiect si nici nu vor putea exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 20
    Cenzorii
    (1) Gestiunea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) In scopul exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor ce le revin, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza administratorul unic despre neregulile constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de administratorul unic asupra conturilor Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., a bilantului si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    (6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. sau care au fost primite in gaj, in cautiune sau in depozit;
    b) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare ale actionarilor, putand insera pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea in mod regulat a garantiei din partea administratorului unic;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratorul unic si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de administratorul unic, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (9) Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile lor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de cel mult 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Nu pot fi cenzori persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia administratorului unic.
    (13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat de catre un cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    (14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata intrunire a adunarii generale a actionarilor.
    (15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorul unic va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea

    Art. 21
    (1) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu exceptia celor care i-au fost concesionate. Bunurile proprietate publica concesionate Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se evidentiaza distinct si au regimul prevazut de lege.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al sucursalelor va trebui sa asigure functionarea corecta si dezvoltarea tehnologica la nivelul standardelor ale activitatilor de exploatare, de intretinere a amenajarilor de imbunatatiri funciare si de aparare impotriva inundatiilor.
    (3) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. are in structura sa sucursale ale caror atributii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare. In cadrul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. functioneaza directii, servicii, inspectii, birouri si alte compartimente, ale caror norme de structura se propun de catre administratorul unic si se aproba de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    (1) Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. utilizeaza surse de finantare proprii, alocatii bugetare prevazute anual prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare si a cheltuielilor cu energia electrica pentru pomparea apei de irigatii si evacuarea din sistemele de desecare, precum si pentru investitii de constructii-montaj, dotari specifice, credite bancare si alte surse financiare.
    (2) Cheltuielile pentru aparatul propriu al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se acopera dintr-o cota din veniturile realizate de sucursalele sale.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul de conducere al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si al sucursalelor este numit sau concediat de catre administratorul unic al acesteia.
    (2) Personalul de executie al Societatii Nationale Imbunatatiri Funciare" - S.A. si al sucursalelor este angajat sau concediat potrivit prevederilor contractului colectiv de munca.
    (3) Salarizarea se face in conformitate cu prevederile legale si ale contractului colectiv de munca.
    (4) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (5) Drepturile si obligatiile personalului Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si prin contractul colectiv de munca.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Administratorul unic stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. va tine evidenta contabila separat pe sucursale si pe activitati si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru aceste activitati, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Operatiunile de incasari si plati ale Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se efectueaza in conturi deschise la banci. In limitele prevederilor stabilite de Banca Nationala a Romaniei pentru necesitati curente, Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin unitatile bancare.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se stabileste, in conditiile legii, pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Profitul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele producerii acestora si va hotari in consecinta asupra modului de suportare a acestor pierderi. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 29
    Registrele
    Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. va tine prin grija administratorului unic si a cenzorilor toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 30
    Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se poate asocia cu societati comerciale din alte sectoare de activitate, romane sau straine, care au legatura cu obiectul de activitate al acesteia. Asocierea se face pe baza de contract de asociere.
    Art. 31
    Societatile comerciale asociate cu Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. vor respecta si vor aplica procedurile si metodologiile unitare, stabilite de comun acord in contractul de asociere, pentru desfasurarea principalelor relatii comerciale, de productie, financiare etc.
    Art. 32
    Asocierea unei societati comerciale cu Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se propune de catre administratorul unic, sub rezerva aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor.
    Art. 33
    Conditiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum si cele de retragere vor fi stipulate in contractele de asociere care se vor incheia intre Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si fiecare societate comerciala asociata.

    CAP. 10
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 34
    Modificarea formei juridice
    (1) Modificarea formei juridice a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formelor prevazute de lege.
    (2) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 35
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii conduc la dizolvarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) falimentul;
    e) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau limitarea lui la suma ramasa;
    f) cand numarul actionarilor scade sub numarul minim legal;
    g) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. nu este posibila;
    h) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    (2) Dizolvarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. va fi inscrisa la oficiul registrului comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 36
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    (2) Lichidarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 37
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si persoane juridice romane sau straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 38
    Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. va practica in raporturile cu tertii preturi si tarife in conditiile legii.
    Art. 39
    Statutul Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. poate fi modificat prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    Art. 40
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative in materie comerciala.

    ANEXA  2

                                 SUCURSALELE
             Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
___________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea                              Sediul
___________________________________________________________________________
 1. Sucursala Arad           Municipiul Arad, Splaiul Mures nr. 6D,
                             judetul Arad
 2. Sucursala Arges          Municipiul Pitesti, Bd Republicii nr. 98,
                             judetul Arges
 3. Sucursala Bacau          Municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69,
                             judetul Bacau
 4. Sucursala Bihor          Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 18,
                             judetul Bihor
 5. Sucursala Botosani       Municipiul Botosani, str. Mihail Kogalniceanu
                             nr. 4, judetul Botosani
 6. Sucursala Brasov         Municipiul Brasov, Str. Feldioarei nr. 6A,
                             judetul Brasov
 7. Sucursala Braila         Municipiul Braila, Str. Vapoarelor nr. 13A,
                             judetul Braila
 8. Sucursala Bucuresti      Municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei
                             nr. 35 - 37, sectorul 4
 9. Sucursala Buzau          Municipiul Buzau, str. Lt. col. Gheorghe Iacob
                             nr. 2, judetul Buzau
10. Sucursala Caras-Severin  Municipiul Resita, Str. Sportului nr. 4A,
                             judetul Caras-Severin
11. Sucursala Calarasi       Municipiul Calarasi, Prelungirea Bucuresti
                             nr. 2, judetul Calarasi
12. Sucursala Cluj           Municipiul Cluj-Napoca, Str. Sobarilor
                             nr. 36A, judetul Cluj
13. Sucursala Constanta      Municipiul Constanta, Str. Sburatorului nr. 4,
                             judetul Constanta
14. Sucursala Dolj           Municipiul Craiova, Calea Dunarii nr. 35,
                             judetul Dolj
15. Sucursala Galati         Municipiul Galati, Str. Stiintei nr. 97,
                             judetul Galati
16. Sucursala Ialomita       Municipiul Slobozia, str. Cuza Voda nr. 5,
                             judetul Ialomita
17. Sucursala Iasi           Municipiul Iasi, Str. Sarariei nr. 16,
                             judetul Iasi
18. Sucursala Mures          Orasul Sangiorgiu de Mures, str. Raul Morii
                             nr. 1.357, judetul Mures
19. Sucursala Prahova        Municipiul Ploiesti, str. Anton Pann nr. 7,
                             judetul Prahova
20. Sucursala Satu Mare      Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Batran
                             nr. 81A, judetul Satu Mare
21. Sucursala Sibiu          Municipiul Sibiu, Str. Autogarii nr. 12,
                             judetul Sibiu
22. Sucursala Teleorman      Comuna Nanov, judetul Teleorman
23. Sucursala Timis          Municipiul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu
                             nr. 8, judetul Timis
24. Sucursala Tulcea         Municipiul Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10,
                             judetul Tulcea
25. Sucursala Vaslui         Municipiul Vaslui, str. Spiru Haret nr. 5,
                             judetul Vaslui
___________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                             LISTA
cuprinzand bunurile care vor fi administrate de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.

    1. Lucrari de irigatii formate din prize, statii de pompare de baza, inclusiv cele reversibile, statii de repompare, canale si conducte de aductiune si distributie a apei de irigatii pana la statiile de pompare de punere sub presiune, canale colectoare principale la lucrarile de desecare gravitationala si cu pompare, inclusiv statiile de pompare aferente acestora, lucrari de combatere a eroziunii solului, baraje si diguri de aparare impotriva inundatiilor la Dunare si pe raurile interioare, in valoare de 3.040.828,0 milioane lei la data de 31 decembrie 1999.
    2. Lucrarile din amenajarile de irigatii si din orezarii, formate din statii de pompare de punere sub presiune, retelele interioare de irigatii din conducte si canale, lucrarile de desecare drenaj formate din statii de pompare, canale de ordin inferior, drenurile si colectoarele de drenaj care nu sunt in domeniul public vor fi administrate de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare"   S.A. pana la transferul, la cerere, fara plata, conform legii, catre asociatiile utilizatorilor de apa, pe masura infiintarii acestora, in valoare de 1.570.280,0 milioane lei la data de 31 decembrie 1999.
    3. Cladirile de productie si administrative, cu terenurile aferente, dotarile, utilajele si mijloacele de transport din domeniul privat al statului si care se constituie in capitalul social initial al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare"   S.A., in valoare de 199.829,0 milioane lei.SmartCity5

COMENTARII la OUG 23/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 23 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 23/2000
Legea 138 2004
Legea imbunatatirilor funciare
Ordin 297 2003
pentru aprobarea Protocolului-cadru de transfer al proprietatii asupra infrastructurii amenajarilor interioare pentru irigatii de la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. la asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii
Ordin 481 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizarii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli in domeniul imbunatatirilor funciare ale asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii
Ordin 384 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizarii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli in domeniul imbunatatirilor funciare
Legea 440 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare
Hotărârea 668 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizarii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli in domeniul imbunatatirilor funciare
Ordin 65 2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea modului de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu