E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 147 1999 in legatura cu Legea 138 2004
Articolul 2 din actul OUG 147 1999 abrogat de articolul 96 din actul Legea 138 2004
Articolul 7 din actul OUG 147 1999 modificat de articolul 96 din actul Legea 138 2004
Articolul 10 din actul OUG 147 1999 abrogat de articolul 96 din actul Legea 138 2004
Articolul 11 din actul OUG 147 1999 abrogat de articolul 96 din actul Legea 138 2004
Articolul 12 din actul OUG 147 1999 abrogat de articolul 96 din actul Legea 138 2004
Articolul 13 din actul OUG 147 1999 abrogat de articolul 96 din actul Legea 138 2004
Articolul 14 din actul OUG 147 1999 abrogat de articolul 96 din actul Legea 138 2004
Articolul 34 din actul OUG 147 1999 modificat de articolul 96 din actul Legea 138 2004
Articolul 40 din actul OUG 147 1999 abrogat de articolul 96 din actul Legea 138 2004
Articolul 34 din actul OUG 147 1999 in legatura cu articolul 96 din actul Legea 138 2004
OUG 147 1999 aprobat de Legea 573 2001
Articolul 2 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 3 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 4 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 5 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 8 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 35 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 37 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 41 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 9 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 10 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 11 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 16 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 18 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 19 din actul OUG 147 1999 abrogat de Legea 573 2001
Articolul 20 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 21 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 23 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 24 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 25 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 26 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 27 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 29 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 31 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 32 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 33 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
Articolul 34 din actul OUG 147 1999 modificat de Legea 573 2001
OUG 147 1999 in legatura cu Ordin 139 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 147 din  7 octombrie 1999

privind asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din 13 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza constituirea si functionarea asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, denumite in continuare asociatii, ca persoane juridice fara scop lucrativ, si stabileste drepturile si obligatiile acestor asociatii si ale membrilor lor.
    Art. 2
    In vederea exploatarii si intretinerii retelelor de irigatie in propriul lor interes, dar si ca activitate de interes public, persoanele fizice si persoanele juridice care sunt proprietari ori titulari ai altor drepturi reale sau utilizeaza terenuri agricole se pot asocia si pot constitui asociatii conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 3
    (1) Fiecare asociatie trebuie sa delimiteze geografic suprafata de teren in interiorul careia va functiona. Aceasta suprafata va constitui teritoriul asociatiei.
    (2) Teritoriul fiecarei asociatii este constituit, de regula, dintr-o unitate hidraulica.
    (3) Unitatea hidraulica este suprafata de teren clar delimitata care poate sa primeasca apa pentru irigatii de la o sursa de furnizare a apei.
    (4) Denumirea asociatiei va include sintagma Asociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii, urmata de numele zonei in care isi desfasoara activitatea.
    (5) Utilizatorii de terenuri agricole sunt persoanele care exploateaza pamantul in baza unui contract de arenda sau a unui contract de concesiune.
    Art. 4
    (1) Pentru a sprijini proprietarii ori titularii de alte drepturi reale sau utilizatorii de terenuri agricole in efectuarea lucrarilor agricole si in cresterea productivitatii acestor lucrari, asociatiile pot desfasura urmatoarele activitati:
    a) cumpararea apei pentru irigatii de la furnizorul acesteia si distribuirea catre membrii sai in scopul desfasurarii activitatilor de irigatii pe teritoriul asociatiei;
    b) achizitionarea, exploatarea, intretinerea si inlocuirea echipamentelor de irigatii;
    c) construirea, achizitionarea, exploatarea, intretinerea si inlocuirea retelei pentru irigatii si desecare-drenaj, precum si a infrastructurii aferente;
    d) desfasurarea de activitati auxiliare necesare pentru realizarea acestor activitati.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) se vor realiza exclusiv in folosul membrilor asociatiei care detin in proprietate sau sunt titulari ai altor drepturi reale ori utilizatori de terenuri agricole pe teritoriul asociatiei.
    (3) Excedentul dintre venituri si cheltuieli rezultat la finele anului financiar se va reinvesti.
    (4) Asociatia poate furniza apa pe baza de contract unei persoane, proprietar sau titular de alte drepturi reale ori utilizator de teren agricol situat pe teritoriul asociatiei.
    Art. 5
    (1) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale sau utilizatorii de terenuri agricole din cadrul unei unitati hidraulice se pot asocia liber si pot infiinta o asociatie sau pot adera liber la o asociatie existenta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Persoana juridica care isi exprima intentia de a deveni membru al asociatiei va comunica in scris acesteia numele persoanei fizice care o va reprezenta in toate raporturile cu asociatia.
    Art. 6
    Patrimoniul asociatiei se constituie din aportul membrilor, in numerar si in natura, precum si din infrastructura de irigatii, statiile de pompare de punere sub presiune a apei si alte lucrari, dobandite de asociatie in conditiile legii.

    CAP. 2
    Constituirea asociatiilor

    Art. 7
    (1) Persoanele care doresc sa infiinteze o asociatie vor forma un comitet de initiativa pentru constituirea asociatiei. Comitetul de initiativa va convoca o sedinta preliminara de constituire a asociatiei, la care pot participa toti cei interesati.
    (2) La propunerea comitetului de initiativa, sedinta preliminara de constituire a asociatiei va aproba teritoriul asociatiei si va stabili care dintre participanti isi vor asuma raspunderea pentru elaborarea proiectului de statut, a documentatiei necesare constituirii asociatiei, convocarea sedintelor urmatoare si pentru solicitarea asistentei necesare din partea Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, denumit in continuare Oficiul de reglementare, sau din partea oricarei alte persoane.
    Art. 8
    (1) In cazul in care un teren agricol este folosit de o persoana, alta decat proprietarul, acesta va stabili daca el insusi sau persoana care foloseste terenul urmeaza sa devina membru al asociatiei.
    (2) In cazul schimbarii situatiei juridice a unei suprafete de teren agricol, succesorul in drepturi, titularul de drepturi reale, arendasul sau concesionarul poate deveni membru al unei asociatii drept consecinta a faptului ca terenul se afla pe teritoriul asociatiei, numai daca toate cotizatiile si tarifele datorate asociatiei de catre fostul proprietar sau utilizator al acelui teren au fost achitate integral.
    (3) In cazul in care un teren este in proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie sa nominalizeze un reprezentant care sa exercite dreptul de vot in sedintele adunarii generale.
    (4) Statutul asociatiei poate prevedea ca dreptul de intrare in asociatie sa se poata exercita doar la sfarsitul sezonului de irigatii, cu exceptia cazului preluarii calitatii de membru prin succesiune.
    Art. 9
    (1) Asociatia se va constitui prin proces-verbal de constituire si prin statut, care vor fi autentificate de catre un notar public.
    (2) Statutul asociatiei va cuprinde prevederi minimale referitoare la: denumirea asociatiei, sediul principal al asociatiei, teritoriul asociatiei, descris literal cu ajutorul planurilor si hartilor necesare, patrimoniul asociatiei, obiectul de activitate si scopul asociatiei, activitatile pe care aceasta le poate desfasura, conditiile si calitatea cerute pentru a fi primit ca membru in asociatie, organizarea asociatiei, atributiile, procedura de convocare si data tinerii adunarii generale si regulile procedurale referitoare la sedintele adunarii generale, inclusiv dreptul de vot si numarul participantilor necesari pentru ca adunarile generale sa fie statutare, numarul membrilor consiliului de administratie, procedura de alegere si puterile conferite acestuia, frecventa sedintelor, procedura de vot, atributiile si remunerarea consiliului de administratie, procedura de alegere a presedintelui consiliului de administratie si atributiile acestuia, revocarea membrilor consiliului de administratie, drepturile si indatoririle asociatiei si ale membrilor sai cu privire la planurile de culturi si de cultivare, programarea distributiei apei si a irigatiilor si activitatile de exploatare si intretinere, dreptul asociatiei de a avea acces pe terenurile membrilor asociatiei pentru exploatarea, intretinerea si reparatia lucrarilor de irigatii, dreptul membrilor asociatiei de a fi despagubiti pentru pagubele provocate de asociatie sau de salariatii acesteia, procedura de stabilire si incasare a cotizatiilor, tarifelor si platilor datorate asociatiei de membri, dreptul membrilor asociatiei de a se retrage din asociatie, precum si conditiile si procedura de retragere a calitatii de membru si de excludere din asociatie, procedura de rezolvare a litigiilor dintre asociatie si membrii acesteia, precum si a litigiilor dintre membrii asociatiei, procedura de aprobare si auditare a bilantului contabil anual, procedura de modificare a statutului, cazurile si procedura de dizolvare si lichidare a asociatiei.
    Art. 10
    (1) Dupa elaborarea proiectului de statut comitetul de initiativa va convoca sedinta de constituire, la care vor fi invitati toti cei care si-au exprimat intentia sa devina membri ai asociatiei. Data, ora si locul sedintei de constituire vor fi anuntate public. Dezbaterile si hotararile se vor consemna intr-un proces-verbal de constituire care va fi semnat de toti participantii.
    (2) In sedinta de constituire se va discuta si, dupa caz, se vor putea aduce modificari ale statutului.
    (3) Statutul va fi considerat aprobat daca majoritatea simpla a participantilor se declara de acord, cu conditia ca acesti membri sa detina in proprietate sau in folosinta cel putin jumatate din suprafata teritoriului asociatiei si sa fie de acord sa preia administrarea intregii infrastructuri de irigatii si desecare-drenaj amplasate pe teritoriul asociatiei. In cazul in care statutul nu este aprobat, sedinta de constituire se va reconvoca la o data ulterioara.
    (4) Dupa aprobarea statutului, in sedinta de constituire se vor alege presedintele si consiliul de administratie.
    (5) Consiliul de administratie va transmite Oficiului de reglementare o copie de pe statut, impreuna cu planul teritoriului propus de asociatie, spre avizare.
    (6) In termen de 15 zile de la solicitare Oficiul de reglementare va aviza constituirea asociatiei, daca sunt indeplinite conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 11
    (1) In termen de 30 de zile de la data avizarii de catre Oficiul de reglementare consiliul de administratie ales poate sa depuna la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei cererea de inregistrare a acesteia in registrul asociatiilor.
    (2) Cererea de inregistrare va fi insotita de:
    a) statutul asociatiei;
    b) procesul-verbal de constituire a asociatiei;
    c) avizul Oficiului de reglementare;
    d) orice alte documente cerute de instanta de judecata.
    (3) Dupa obtinerea hotararii de aprobare a constituirii si inregistrarii asociatia o va face publica prin:
    a) afisarea hotararii la primaria in a carei raza se afla teritoriul asociatiei;
    b) publicarea unui anunt in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala asociatiei;
    c) comunicarea hotararii de aprobare a constituirii si inregistrarii asociatiei la administratia financiara locala.
    Art. 12
    Hotararea tribunalului de aprobare a constituirii si inregistrarii unei asociatii in registru poate face obiectul apelului in termen de 10 zile de la data pronuntarii hotararii pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei absenti.
    Art. 13
    Asociatia dobandeste personalitate juridica de la data inregistrarii ei conform prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 14
    Dupa inscrierea in registrul asociatiilor tribunalul la care a fost inscrisa asociatia va transmite Oficiului de reglementare o copie de pe hotararea de aprobare a constituirii si inregistrarii asociatiei, precum si o copie de pe hotararea instantei de apel, dupa caz.

    CAP. 3
    Functionarea asociatiilor

    Dispozitii comune
    Art. 15
    Asociatia va avea ca organe de conducere o adunare generala, un consiliu de administratie si un presedinte, precum si alte structuri organizatorice, dupa caz, stabilite prin statut.

    Adunarea generala
    Art. 16
    (1) Adunarea generala este principalul organ de conducere al asociatiei si se compune din toti membrii asociatiei. Hotararile sale se vor lua cu majoritate simpla de voturi, daca statutul nu prevede o majoritate mai mare. Statutul poate fi modificat de membrii asociatiei, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 10 alin. (3). Dezbaterile si hotararile adunarilor generale vor fi consemnate in procese-verbale.
    (2) Adunarea generala se va intruni cel putin o data pe an in sedinta adunarii generale ordinare.
    (3) Adunarea generala se poate convoca in sedinta extraordinara de catre consiliul de administratie ori de cate ori este necesar sau la cererea scrisa a cel putin unei patrimi din numarul membrilor asociatiei sau al reprezentantilor acestora.
    Art. 17
    Adunarea generala are competenta exclusiva de adoptare a hotararilor privind:
    a) modificarea statutului asociatiei;
    b) admiterea sau excluderea membrilor asociatiei;
    c) aprobarea bilantului contabil, a raportului de gestiune anual si a bugetului de venituri si cheltuieli;
    d) aprobarea planului de exploatare si de intretinere a infrastructurii de irigatii;
    e) aprobarea structurii culturilor, a calendarului de furnizare a apei si a planului de udari;
    f) stabilirea nivelului tarifelor, cotizatiilor si penalitatilor ce vor fi percepute de asociatie de la membrii sai;
    g) stabilirea tipului de sanctiuni aplicate de asociatie membrilor sai;
    h) alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie si a presedintelui;
    i) stabilirea si modificarea structurii organizatorice a asociatiei;
    j) fuziunea asociatiei cu alte asociatii si apartenenta ei, ca membru, la o federatie;
    k) dizolvarea si lichidarea asociatiei;
    l) adoptarea oricarei alte hotarari pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale.
    Art. 18
    (1) In statut se va prevedea cate voturi va avea fiecare membru si se va putea dispune ca:
    a) numarul voturilor fiecarui membru sa fie proportional cu marimea terenului detinut in proprietate sau in folosinta;
    b) alocarea voturilor sa se faca potrivit unei modalitati corecte care sa protejeze interesele fiecarui membru.
    (2) Un membru al asociatiei poate detine cel mult doua cincimi din numarul total de voturi.
    (3) In statut se pot prevedea suspendarea dreptului de vot al membrilor restanti la plata tarifelor, a cotizatiilor si a penalitatilor datorate asociatiei, precum si conditiile de aplicare a acestei masuri ca o procedura prealabila a excluderii din asociatie.
    (4) Membrii asociatiei pot fi reprezentati la sedintele adunarii generale in baza unei procuri speciale, autentificate.
    Art. 19
    (1) Daca numarul membrilor asociatiei este atat de mare incat este imposibil ca toti membrii sa voteze in adunarea generala, in statut se poate prevedea stabilirea unui sistem de reprezentare.
    (2) Sistemul de reprezentare trebuie sa prevada repartizarea membrilor asociatiei in grupuri.
    (3) Fiecare grup isi poate alege reprezentantul in sedintele adunarii generale, care va vota in numele sau.
    (4) Fiecare membru al asociatiei are dreptul de a fi ales in calitate de reprezentant al unui grup.

    Consiliul de administratie
    Art. 20
    (1) Consiliul de administratie aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a asociatiei, raspunde in fata acesteia de modul in care conduce activitatea asociatiei si va fi alcatuit din minimum 3 persoane, dintre care una va fi presedinte. Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa fie membru al asociatiei.
    (2) Membrii consiliului de administratie vor fi alesi pe o perioada de maximum 3 ani de catre adunarea generala ordinara sau extraordinara, dupa caz.
    (3) Fiecare membru al asociatiei poate fi ales si are dreptul de a participa la alegerea consiliului de administratie, in afara de cazurile in care este restant la plata obligatiilor, a cotizatiilor sau a penalitatilor datorate asociatiei.
    Art. 21
    Consiliul de administratie indeplineste urmatoarele atributii:
    a) numirea personalului in posturile de conducere aprobate de adunarea generala;
    b) angajarea si concedierea personalului de executie al asociatiei;
    c) convocarea sedintelor adunarilor generale;
    d) elaborarea planului de culturi, a programului si planului de irigatii si a planului de exploatare si intretinere, pentru a fi prezentate spre aprobare adunarii generale;
    e) stabilirea limitelor de competenta a presedintelui de a incheia contracte pe baza bugetului aprobat, a planului de lucru si a planului de exploatare si intretinere;
    f) elaborarea propunerilor privind ordinea de zi a sedintei adunarii generale;
    g) gestionarea patrimoniului si exploatarea eficienta a acestuia;
    h) intocmirea anual a bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei si a bilantului contabil, pe care le supune aprobarii adunarii generale;
    i) solutionarea oricarei alte probleme date in competenta sa prin statut sau hotarate de adunarea generala.
    Art. 22
    (1) Adunarea generala poate revoca unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie, inclusiv presedintele, inainte ca termenul pentru care au fost alesi sa fi expirat, pentru delapidare, proasta gestionare a fondurilor asociatiei si grava incalcare a indatoririlor ori pentru alte fapte cu caracter penal.
    (2) In cazul in care un membru al consiliului de administratie este revocat din functie, adunarea generala trebuie sa aleaga un inlocuitor in aceeasi sedinta in care a luat decizia de revocare.

    Presedintele
    Art. 23
    (1) Dupa constituirea asociatiei fiecare membru al acesteia poate candida pentru a fi ales in functia de presedinte, in afara de cazurile in care are restante la plata obligatiilor, a cotizatiilor sau a penalitatilor datorate asociatiei.
    (2) Presedintele raspunde in fata adunarii generale si a consiliului de administratie de conducerea activitatii curente a asociatiei.
    (3) Presedintele trebuie sa actioneze in interesul tuturor membrilor asociatiei si poate fi remunerat pentru activitatea desfasurata in numele asociatiei.
    (4) Presedintele asociatiei va fi ales de catre membrii acesteia in adunarea generala ordinara anuala, cu majoritatea voturilor.
    (5) In caz de egalitate de voturi in adoptarea unei decizii de catre consiliul de administratie, presedintele va avea un vot decisiv.
    Art. 24
    In exercitarea prerogativelor sale presedintele are urmatoarele atributii:
    a) controlul efectuarii de operatiuni in contul bancar al asociatiei, cu respectarea normelor legale in domeniu;
    b) incheierea contractelor necesare pentru desfasurarea activitatii asociatiei;
    c) emiterea de dispozitii pentru personalul, salariatii si persoanele cu functii de administratie din asociatie;
    d) reprezentarea si organizarea corespunzatoare a reprezentarii asociatiei.

    CAP. 4
    Raporturile juridice dintre asociatie si membrii acesteia

    Art. 25
    (1) Membrii asociatiei au dreptul de a beneficia de orice serviciu furnizat de asociatie, cu conditia ca acestia:
    a) sa plateasca tarifele datorate asociatiei pentru prestarea serviciului respectiv;
    b) sa realizeze activitatile convenite in schimbul achitarii tarifelor, in cazul in care s-a convenit astfel cu asociatia;
    c) sa achite asociatiei orice cheltuiala efectuata in interes propriu, la cererea acestora sau cu consimtamantul lor;
    d) sa achite asociatiei costul reparatiilor sau al inlocuirii oricarui echipament al asociatiei care a fost deteriorat de catre acestia.
    (2) Membrii asociatiei au dreptul sa examineze registrele si inregistrarile asociatiei, sa obtina o copie de pe bilantul contabil anual si sa faca propuneri privind ordinea de zi a sedintei adunarii generale.
    Art. 26
    (1) Asociatia poate percepe de la membrii sai urmatoarele tarife si cotizatii:
    a) tarife de furnizare a apei de irigatie, pe baza cantitatii de apa furnizate si a suprafetei de teren irigate;
    b) tarife de desecare-drenaj;
    c) o cotizatie anuala calculata pe baza suprafetei de teren detinute in proprietate sau folosite;
    d) tarife de exploatare si intretinere si tarife pentru orice alte servicii furnizate de asociatie conform aprobarii adunarii generale a asociatiei.
    (2) Asociatia poate percepe penalitati pentru neplata tarifelor si a obligatiilor datorate, numai daca statutul prevede astfel.
    (3) In vederea achitarii tarifelor si a cotizatiilor, membrii asociatiei vor semna un angajament de plata care constituie titlu executoriu.
    Art. 27
    (1) In vederea facilitarii prestarii serviciilor de irigatie si de desecare-drenaj, membrii asociatiei trebuie sa permita acesteia folosirea oricaror conducte, canale, hidranti sau alte echipamente hidrotehnice situate pe terenul detinut sau folosit de ei.
    (2) Membrii asociatiei trebuie sa permita asociatiei si personalului angajat de aceasta accesul pe terenul administrat de asociatie, in scopul exploatarii si intretinerii retelelor de irigatie si de desecare-drenaj sau al repararii in caz de avarie.
    (3) Membrii asociatiei au dreptul la despagubiri in cazul in care recoltele sau terenul le sunt afectate ca urmare a activitatii necorespunzatoare de exploatare si intretinere realizate de asociatie pe terenul acestora, in conditiile legii.
    Art. 28
    (1) Oricare dintre membrii asociatiei are dreptul sa se retraga din asociatie.
    (2) In cazul in care o asociatie a facut anumite cheltuieli legate de proiectarea, construirea, renovarea sau exploatarea unui sistem de irigatie ca urmare a intrarii in asociatie a unui membru, aceasta persoana se poate retrage din asociatie, fiind obligata sa achite acesteia suma cheltuita de ea si sa o compenseze pentru pierderea suferita prin iesirea sa din asociatie.
    (3) Calitatea de membru al unei asociatii inceteaza in cazul decesului acestuia, al vanzarii terenului, precum si atunci cand acesta nu mai indeplineste conditiile cerute de prezenta ordonanta de urgenta sau de statut.
    (4) Fostii membri ai asociatiei raspund pentru toate tarifele si obligatiile datorate asociatiei, care nu au fost achitate.
    Art. 29
    (1) Asociatia poate sa includa in statutul sau modul de sanctionare a acelor membri care incalca prevederile statutare sau alte regulamente ale asociatiei.
    (2) Aplicarea sanctiunilor poate fi hotarata de adunarea generala, de consiliul de administratie sau in alt mod prevazut in statut.
    (3) Statutul poate prevedea ca o persoana sa fie exclusa din asociatie pentru urmatoarele motive:
    a) incalcarea prevederilor statutului si, dupa caz, a regulamentelor si a reglementarilor interioare ale asociatiei;
    b) amanarea nejustificata a achitarii cotizatiilor si a tarifelor datorate asociatiei;
    c) refuzul achitarii tarifelor si a obligatiilor percepute de asociatie;
    d) refuzul nejustificat de a repara sau de a plati daunele cuvenite pentru stricaciunile produse bunurilor aflate in proprietatea asociatiei.
    (4) Membrii exclusi au dreptul de a contesta in justitie masura excluderii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii aplicarii masurii.
    Art. 30
    Litigiile ivite intre membri in legatura cu activitatea asociatiei se vor solutiona in conformitate cu prevederile statutului asociatiei si ale legislatiei in vigoare.

    CAP. 5
    Registrele, evidentele si controlul asociatiei

    Art. 31
    Asociatia trebuie sa tina urmatoarele registre si evidente:
    a) registrul membrilor, care trebuie sa fie revazut si actualizat anual si care trebuie sa contina o descriere a marimii si a amplasamentului terenului agricol care determina calitatea de membru al fiecaruia, iar in cazul celor ce detin teren in folosinta sau il utilizeaza, si numele proprietarului terenului;
    b) planul teritoriului asociatiei;
    c) registrul persoanelor care nu sunt membri ai asociatiei, dar carora li se furnizeaza apa;
    d) evidenta lunara a cantitatilor de apa primite atat de membri, cat si de persoanele care nu sunt membri;
    e) evidenta cotizatiilor si a tarifelor datorate si achitate;
    f) registrul proceselor-verbale ale adunarilor generale;
    g) registrul proceselor-verbale ale sedintelor consiliului de administratie;
    h) evidenta contractelor;
    i) registrul inventarului activelor.
    Art. 32
    (1) Bilantul contabil al asociatiei va fi supus auditarii anuale de catre experti contabili.
    (2) Asociatia va depune bilantul contabil anual si situatia veniturilor si cheltuielilor la administratia financiara teritoriala, in forma stabilita de Ministerul Finantelor.
    (3) Membrii consiliului de administratie raspund de nerespectarea prevederilor legii cu privire la depunerea bilantului contabil anual si a situatiei veniturilor si cheltuielilor in termen de 3 luni de la incheierea anului financiar.
    Art. 33
    Asociatiile pot crea fonduri de rezerva sau alte fonduri in functie de necesitati, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 34
    (1) In cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se infiinteaza, ca un compartiment distinct, Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, avand urmatoarele atributii principale:
    a) indruma, acorda asistenta de specialitate si avizeaza infiintarea si functionarea asociatiilor;
    b) inscrie asociatiile in Registrul national al asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, care va fi infiintat prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei;
    c) tine Registrul national al asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii;
    d) solicita asociatiilor furnizarea de informatii si de documentatie privind functionarea asociatiei si intretinerea infrastructurii care i-a fost transmisa;
    e) alte atributii ii pot fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    (2) In acest scop se suplimenteaza cu 3 posturi numarul maxim de posturi din aparatul central al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

    CAP. 6
    Proprietatea asupra infrastructurii de irigatie si servitutile

    Art. 35
    (1) In conditiile prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, o asociatie poate dobandi dreptul de proprietate asupra infrastructurii de irigatie constand in conductele subterane pentru transport si distributie, statiile de pompare de punere sub presiune a apei, impreuna cu dotarile si terenul aferent care sunt situate pe teritoriul asociatiei, precum si alte asemenea bunuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public in domeniul privat al statului.
    (2) In situatia in care asociatia solicita concesionarea bunurilor din infrastructura de irigatii, acestea se atribuie direct de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei printr-un contract de concesiune.
    Art. 36
    (1) Asociatia poate obtine un drept de servitute, conform prevederilor Codului civil, asupra terenului unei persoane care nu este membru al asociatiei, acolo unde aceasta se justifica din motive tehnice sau economice pentru ca asociatia sa isi poata realiza obiectivele.
    (2) In cazuri de urgenta asociatia are dreptul sa intre pe terenul unei persoane care nu este membru al asociatiei, in scopul repararii conductelor subterane si al protectiei mediului inconjurator.
    (3) In cazurile mentionate la alin. (2) persoanele care nu sunt membre ale asociatiei au dreptul sa primeasca de la aceasta despagubiri conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 7
    Dizolvarea, lichidarea si fuziunea asociatiilor

    Art. 37
    (1) Adunarea generala poate hotari, cu votul a doua treimi din numarul membrilor prezenti sau reprezentati, dizolvarea unei asociatii, daca obiectivele acesteia nu mai pot fi indeplinite de catre asociatie sau daca, din alte motive, existenta asociatiei nu mai este necesara.
    (2) Hotararea adunarii generale de dizolvare a unei asociatii trebuie sa includa si numirea unuia sau mai multor lichidatori.
    (3) Adunarea generala va hotari cu majoritate simpla de voturi asupra modului de repartizare a patrimoniului social al asociatiei la incheierea procesului de lichidare. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va aproba modalitatea de transmitere in urma lichidarii a infrastructurii de irigatie detinute in proprietate de asociatie. Dizolvarea asociatiei trebuie sa fie inscrisa in registrul asociatiilor de la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei.
    (4) Tribunalul va face publica hotararea de dizolvare a unei asociatii, pe cheltuiala acesteia, pentru a permite creditorilor sa isi inregistreze creantele asupra activelor aflate in proprietatea asociatiei.
    Art. 38
    (1) O data incheiat procesul de lichidare asociatia va fi radiata din registrul de la tribunal. Comisia de lichidare va trimite registrele si evidentele asociatiei Oficiului de reglementare, care le va pastra o perioada de 15 ani.
    (2) Atata timp cat procesul de lichidare nu este incheiat, prevederile acestei ordonante de urgenta si ale statutului asociatiei vor continua sa se aplice raporturilor juridice dintre membri si asociatie.
    Art. 39
    (1) Doua sau mai multe asociatii pot fuziona formand o singura asociatie, conform prevederilor statutelor proprii si hotararilor adunarilor generale ale asociatiilor semnatare ale proiectului de fuziune. Adunarile generale ale asociatiilor care participa la fuziune trebuie sa aprobe noul statut al asociatiei rezultate in urma fuziunii.
    (2) In urma acestor hotarari asociatia rezultata se va inscrie in registrul de la tribunal in termen de 30 de zile, conform procedurii de inscriere prevazute mai sus. Cand noua asociatie va fi inscrisa in acest registru, asociatiile care isi inceteaza activitatea vor fi radiate. O data cu dobandirea personalitatii juridice asociatia rezultata prin fuziune va prelua activul si pasivul asociatiilor care isi inceteaza existenta ca efect al fuziunii.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Asociatiile pot forma federatii proprii.
    (2) Infiintarea federatiilor se va face potrivit regulilor de constituire a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 41
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la constituirea asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice.

               PRIM-MINISTRU
                RADU VASILE

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul agriculturii si alimentatiei,
                     Ioan Avram Muresan

                     Ministrul finantelor,
                     Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la OUG 147/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 147 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu